European Music Portfolio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "European Music Portfolio"

Transcript

1

2 European Music Portfolio A creative way into languages (EMP-L) Ευρωπαϊκός Εκπαιδευτικός Φάκελος Μουσικής Ένας δημιουργικός δρόμος για την εκμάθηση των γλωσσών Εγχειρίδιο πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος στην Ελλάδα Piloting Booklet Συντελεστές έκδοσης Αργυρίου Μαρία, Γέραλη Κατερίνα, Γέραλη Αθηνά, Γιαννούλα Κατερίνα, Καμπύλης Παναγιώτης, Καραμπερόπουλος Κυριάκος, Μαγαλιού Μαρία, Περακάκη Ελισσάβετ, Πριονάς Ανδρέας, Σινάνογλου Δημήτρης, Σιτώτης Γιώργος, Τασούλα Αθηνά Συντονιστής και αρμόδιος φορέας του EMP-L στην Ελλάδα Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΕΜΑΠΕ) Σελιδοποίηση-μορφοποίηση Παύλος Παπαδάκης, Μ.Μ., Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Copyright EEMAPE2010 Επίσημοι ιστοχώροι του προγράμματος: e-learning.emportfolio.eu ΙSBN

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Γενικά για τoν Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Φάκελο Μουσικής (European Music Portfolio EMP) Φιλοσοφία Σκοποί Δραστηριότητες και Παράγωγα Το ΕΜΡ L ως τμήμα ενός ευρύτερου EMP o o Ευρωπαίοι συνεργάτες / εταίροι Πιλοτική φάση Β. Μουσική και Γλώσσα Πρώιμες γλωσσικές και μουσικές δεξιότητες Η δημιουργική διάσταση της εκμάθησης ξένων γλωσσών μέσω της μουσικής Οι μουσικές δραστηριότητες ως όχημα για μάθηση στον τομέα της γλώσσας Η συνεισφορά της μουσικής ως πολιτισμικό φαινόμενο στη διδασκαλία της γλώσσας Γλώσσα μαζί με Μουσική: Μιλάς Μουσική; Γ. Το ΕΜΡ στην πράξη Σχεδιασμός και αξιολόγηση Μουσικών και Γλωσσικών Δραστηριοτήτων Ανατροφοδότηση Μεταγνώση Δ. Βιβλιογραφία ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Morning has come / Markus Slovjecsek (Ελβετία) Hello and Goodbye! /

4 Μαρία Αργυρίου, Κατερίνα Γέραλη, Ελισάβετ Περακάκη Counting 1 up to 5 / Κατερίνα Γέραλη, Ελισάβετ Περακάκη 10 little numbers / Κατερίνα Γιαννούλα Aram sam sam / Αθηνά Γέραλη, Κατερίνα Γέραλη Cooking a story / Κατερίνα Γέραλη, Μαρία Αργυρίου Σαββοεποχές! / Αθηνά Τασούλα, Κυριάκος Καραμπερόπουλος, Δημήτρης Σινάνογλου Singing and playing with months Αθηνά Τασούλα, Κυριάκος Καραμπερόπουλος, Δημήτρης Σινάνογλου,Ελλάδα Seasoning / Αθηνά Τασούλα, Κυριάκος Καραμπερόπουλος, Δημήτρης Σινάνογλου Play the Days! / Γιώργος Σιτώτης Αρχίστε τη μουρμούρα! / Παναγιώτης Καμπύλης Γεια σας, είμαι ο Τζο! / David Wheway (Αγγλία) Ο χορός της κούπας / Μαρία Αργυρίου

5

6 Γενικά για τoν Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Φάκελο Μουσικής 01 Φιλοσοφία Από πολύ μικρή ηλικία τα παιδιά πειραματίζονται με τους ήχους. Μουρμουρίζουν, τραγουδούν, κινούν το σώμα τους και χορεύουν με έναν πολύ φυσικό τρόπο. Επικοινωνούν μέσω της δικής τους «μουσικής γλώσσας», γεγονός που μπορεί να θεωρηθεί ως ένας τρόπος προ-λεκτικής επικοινωνίας. Καθώς μεγαλώνουν, αξιοποιούν αυτά τα μη-λεκτικά μουσικά στοιχεία για να δομήσουν και να αναπτύξουν τη μητρική τους γλώσσα. Πρόσφατες έρευνες για τη λειτουργία του εγκεφάλου έρχο νται να επιβεβαιώσουν μία βαθιά δομική σχέση ανάμεσα στη γλώσσα και τη μουσική, καθώς οι βασικές δεξιότητες της ακρόασης, της πρόσληψης, της μίμησης και της δημιουργίας συμβάλλουν καταλυτικά στις διαδικασίες της (εκ)μάθησης τόσο της γλώσσας όσο και της μουσικής. Τα παιδιά πολύ μικρής ηλικίας είναι έτοιμα να μάθουν ξένες γλώσσες και τονίζουν τη σημασία της εφαρμο γής των παραπάνω σχέσεων κατά την εκμάθηση των ξένων γλωσσών. Σκοπός του προγράμματος European Music Portfolio A creative way into languages είναι η χρήση μουσικών δραστη ριοτήτων για την εκμάθηση ξένων γλωσσών στην πρωτο βάθμια εκπαίδευση. Με αυτή την προσέγγιση μειώνονται γνωστικά εμπόδια ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζεται η αυτο-έκφραση των μαθητών, ενισχύεται η αυτοεικόνα τους, καλλιεργείται η δημιουργικότητά τους και διευκολύνεται η κοινωνική ενσωμάτω ση και η διαπολιτισμική κατανόηση. Μέσα από το πρόγραμμα θα αναπτυχθεί ο Ευρωπαϊκός Εκπαιδευτικός Φάκελος Μουσικής για την υποστήριξη της εκμάθησης ξένων γλωσσών. Η έμφαση που δίνεται στη διαθεματική προσέγγιση της μουσικής και των ξένων γλωσσών στηρίζεται στην κατανόηση της διαθεματικής προσέγγισης όλων των γνωστικών αντικειμένων. Σκοποί Ο Ευρωπαϊκός Εκπαιδευτικός Φάκελος Μουσικής: απευθύνεται σε φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων, τμημάτων ξένων γλωσσών και τμημάτων μουσικών σπουδών, βελτιώνει την αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τη συνεχή τους επαγγελματική ανάπτυξη,

7 υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς στην ανάπτυξη δεξιοτήτων διδα σκαλίας ξένων γλωσσών μέσα από τη μουσική, παρέχει την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να έρθουν σε επαφή με άλλoυς πολιτισμούς της Ευρώπης, δημιουργεί κίνητρα στους μαθητές για την ανάπτυξη γλωσσικών και μουσικών δεξιοτήτων, αξιοποιεί δημιουργικά τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας, διερευνά και αξιοποιεί τη μουσική διαφορετικότητα στην Ευρώπη, προωθεί καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές από διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα, υποστηρίζει τη μουσική μάθηση. Δραστηριότητες και παράγωγα Σχεδιασμός - ανάπτυξη σχετικής ιστοσε λίδας (www.emportfolio.eu) και πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning.emportfolio.eu), που αναδεικνύουν τη δημιουργική αξιοποίηση της μουσικής στη διδασκαλία ξένων γλωσσών. Σχεδιασμός και παραγωγή υποστηρικτικού υλικού για τον εκπαιδευτικό. Σχεδιασμός και παραγωγή εκπαιδευτικού φακέλου για το μαθητή. Σχεδιασμός και υλοποίηση επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την αξιοποίηση της μουσικής στη διδασκαλία της γλώσσας, σε συνεργασία με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης επιμορφωτών. Το EMP-L ως τμήμα ενός ευρύτερου EMP To EMP-L αποτελεί το πρώτο μέρος ενός ευρύτερου European Music Portfolio. Στο πλαίσιο του European Music Portfolio η Μουσική θεωρείται όχι μόνο ως μια ανεξάρτητη μορφή τέχνης αλλά και ως εργαλείο μάθησης. Πιο συγκεκριμένα, το EMP-L διερευνά τρόπους για τη δημιουργική αξιοποίηση της μουσι-

8 κής στην εκμάθηση της Γλώσσας. Μελλοντικά προγράμματα θα στοχεύουν στη δημιουργική διασύνδεση της Μουσικής με άλλα γνωστικά αντικείμενα έτσι ώστε να δημιουργηθεί σταδιακά ένα ολοκληρωμένο European Music Portfolio. Ευρωπαίοι εταίροι To EMP-L σχεδιάζεται και υλοποιείται από μια ευρωπαϊκή ομάδα ειδικών στη διδασκαλία της Γλώσσας και της Μουσικής και υποστηρίζεται οικονομικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το διάστημα , στα πλαίσια του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης Comenius. Οι εταίροι του προγράμματος είναι οι εξής: Landesinstitut für Schulsport, Schulkunst und Schulmusik Ludwigsburg Germany Canterbury Christ Church University, Faculty of Education England Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλάδα University of Edinburgh, Institute for Music in Human and Social Development Scotland Ovidius University of Constanta, Romanian Language and Literature Romania Universitat Autonoma de Barcelona, Faculty of Sciences of Education Spain Pädagogische Hochschule Ludwigsburg Institut für Sprachen Germany IUFM de Montpellier France Fachhochschule Nordwestschweiz, Pädagogische Hochschule Switzerland Περισσότερες πληροφορίες για τους συντελεστές του EMP-L μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση στην κατηγορία Partners.

9 Πιλοτική φάση Το έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό που θα παραχθεί στο πλαίσιο του EMP-L αξιολογείται από εκπαιδευτικούς και μαθητές σε επιλεγμένα σχολεία οκτώ χωρών (Γερμανία, Αγγλία, Ελλάδα, Σκωτία, Γαλλία, Ρουμανία, Ισπανία, και Ελβετία) κατά το χρονικό διάστημα φθινόπωρο άνοιξη Η φιλοσοφία και το υλικό του EMP-L πρόκειται να ενσωματωθεί στη βασική εκπαίδευση και τη μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών της ΕΕ σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις της ΕΕ (βλ.http://europa.eu/legislation_summaries/culture/cu0001_el.htm).

10 Μουσική και Γλώσσα 02 Πρώιμες γλωσσικές και μουσικές δεξιότητες Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας σε μικρή ηλικία είναι ιδιαίτερα επωφελής για τους μαθητές καθώς δίνεται η δυνατότητα να κατανοήσουν και να βιώσουν έναν άλλο γλωσσικό κώδικα νωρίς, έτσι ώστε να αξιοποιούνται, αφενός, ο χρόνος κατά τον οποίο βρίσκονται στη μάθηση, μέσω της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, και αφετέρου οι ιδιαίτερες ικανότητες των παιδιών της πρώιμης παιδικής ηλικίας. Οι μικροί μαθητές μαθαίνουν καλύτερα μια ξένη γλώσσα πριν την εφηβεία, επειδή ο εγκέφαλος έχει την ικανότητα να αξιοποιεί το μηχανισμό ενίσχυσης της μάθησης της μητρικής γλώσσας διευκολύνοντας παράλληλα την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων αλλά και την αφύπνιση της επίγνωσης της λειτουργίας της γλώσσας για τη νοηματοδότηση. Ενώ τα περισσότερα παιδιά μαθαίνουν να μιλούν με φυσικές διαδικασίες, η εκπαίδευση σε δεξιότητες ανάγνωσης απαιτεί ειδικές πρακτικές, αρκετό χρόνο και έχει γίνει πόλος αντιπαράθεσης ερευνητών από τα πεδία της ψυχολογίας και της παιδαγωγικής (Κοκκίδου, 2008). Σε κάθε περίπτωση όμως, οι περισσότεροι συμφωνούν ότι κάθε πρόγραμμα εισαγωγής στην κατανόηση της γλώσσας πρέπει να περιλαμβάνει: α) διδασκαλία του συστήματος του γραπτού λόγου, του αλφαβητικού κώδικα β)εξοικείωση με τα γράμματα της αλφαβήτου γ) κατάκτηση της σχέσης μεταξύ ήχου και γραπτού συμβόλου (Gough & Wren 1999, Yaden et al 1999). Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η προαναφερόμενη αντίληψη επικράτησε στη γλωσσική πολιτική και στις εφαρμογές της στο Συμβούλιο της Ευρώπης, τις δύο τελευταίες δεκαετίες του περασμένου αιώνα και στις ημέρες μας κερδίζει έδαφος στους χώρους του σχεδιασμού και της εφαρμογής εκπαιδευτικής πολιτικής, στα κράτη μέλη της Ε.Ε.. Ήδη από το 2001, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1 διατυπώνει τη σύσταση 1+2 (μητρική γλώσσα συν δύο ξένες γλώσσες) και επιχειρηματολογεί υπέρ της έναρξης εκμάθησης ξένων γλωσσών, εντός των εκπαιδευτικών συστημάτων, όσο το δυνατόν νωρίτερα. Η πλέον πρόσφατη έρευνα του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού δικτύου «Ευρυδίκη», αποτυπώνει παραδείγματα πολιτικών σε κράτη-μέλη όπου η διδασκαλία και η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας αρχίζει νωρίς, από την ηλικία των έξι έως επτά (π.χ. Αυστρία, Νορβηγία, Φιλανδία) ή ακόμη και πολύ νωρίς από την ηλικία των τριών (π.χ. Ισπανία). Ανάμεσα στα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την πρώιμη εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας για τους μαθητές, συγκαταλέγονται τα παρακάτω: 1. Όπως σημειώνεται και στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (http://ec.europa.eu/education/languages), είναι εξαιρετικά σημαντικό το παιδί να αρχίσει να μαθαίνει και άλλες γλώσσες παράλληλα με τη μητρική του από νωρίς καθώς «στην πρώιμη παιδική ηλικία μορφοποιούνται οι καθοριστικές συμπεριφορές απέναντι στις άλλες γλώσσες και τους πολιτισμούς, ενώ τίθενται τα θεμέλια για το πώς θα μάθει το παιδί [...]. Οι νεαροί μαθητές αρχίζουν να καταλαβαίνουν σιγά-σιγά την αξία και τις επιρροές του δικού τους πολιτισμού, ενώ αρχίζουν να εκτιμούν και το ξένο, το διαφορετικό [ ] και ταυτόχρονα αποκτούν μια πιο ευρεία αντίληψη του κόσμου και της πραγματικότητας γύρω τους [...]».

11 Η ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων οι οποίες ενισχύονται από διδακτικές πρακτικές σύμφωνα με τις οποίες ο εκπαιδευτικός παρέχει στα μικρά παιδιά άφθονο γλωσσικό υλικό, μέσω του προφορικού λόγου. Η παρακίνηση (Motivation) στη μάθηση, αξιοποιώντας τη φυσική τάση των μικρών παιδιών να ανταποκρίνονται με ενθουσιασμό στις νέες εμπειρίες με το να «παίζουν» με τη γλώσσα και τους ήχους της. Η διαθεματική προσέγγιση και η δημιουργική οικοδόμηση της γλώσσας με ιστορίες και παραμύθια, τραγούδια και παιχνίδια, τα οποία παροτρύνουν τα παιδιά να αντιληφθούν τη γλώσσα ως «όλον» και να διευκολύνουν την προσέγγιση διαθεματικών εννοιών. Η ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη, μέσα από σχετικές έρευνες που έχουν δείξει ότι ανακαλύπτοντας έναν άλλον γλωσσικό κώδικα πέραν της μητρικής τους γλώσσας τα παιδιά αποκτούν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αναπτύσσουν θετική στάση απέναντι στις ξένες γλώσσες, στους άλλους πολιτισμούς, στους αλλόφωνους ομιλητές και στη μάθηση γενικότερα Πρόγραμμα εκμάθησης της Αγγλικής στην πρώιμη ηλικία, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας, Κέντρο Έρευνας για την αγγλική γλώσσα: διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση της γλωσσομάθειας, Επιμ.Υπεύθυνη: Βασιλική Δενδρινού, ΥΠΔΜΘ Η ανάπτυξη γλωσσικής επίγνωσης της μητρικής γλώσσας και στρατηγικών στη μάθηση: καθώς ήδη από την νηπιακή ηλικία τα παιδιά μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν το λόγο ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες του για επικοινωνία. Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας στην πρώιμη παιδική ηλικία τα βοηθά να συνειδητοποιήσουν πως λειτουργεί η μητρική τους γλώσσα σε σύγκριση με την ξένη και επίσης να ενεργοποιήσουν οικίες στρατηγικές για να επικοινωνήσουν στην ξένη γλώσσα. Η μεταφορά στρατηγικών από τη μητρική στην ξένη γλώσσα ενισχύει τις νοητικές διεργασίες και προωθεί τη γλωσσική ανάπτυξη. Ωστόσο, μπορεί να είναι πολύ απαιτητική διεργασία στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα στους δύο γλωσσικούς κώδικες. Για το λόγο αυτό χρειάζονται κατάλληλοι χειρισμοί από κατάλληλα εκπαιδευμένους εκπαιδευτικούς. Η αφύπνιση της δια-πολιτισμικής συνείδησης: Η εκμάθηση μιας άλλης γλώσσας πέραν της μητρικής, είναι πηγή πνευματικής ευεξίας και απόλαυσης καθώς και δίοδος για την διεύρυνση του γνωστικού ορίζοντα του ατόμου και για την επίγνωση άλλων πολιτισμών. Το ΕMP, φιλοδοξεί να αξιοποιήσει παιδαγωγικές πρακτικές προσαρμοσμένες στη δική μας πραγματικότητα και να δημιουργήσει πρωτογενές εκπαιδευτικό

12 υλικό, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τα χαρακτηριστικά της ομάδας των μαθητών της πρώιμης παιδικής ηλικίας που έχουν μελετηθεί σε σχέση με την εκμάθηση της ξένης γλώσσας 3. Σε αυτό το σημείο, η μουσική έρχεται να συμβάλλει επιβεβαιώνοντας τη θετική συμβολή της στις επιδόσεις των μαθητών στη γλώσσα και στις κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες (Butzlaff 2000, Rauscher & Zupan 2000, Graziano, Frega 1977). Οι Dunn, Denig & Lovelace (2001) περιέγραψαν τη μουσική νοημοσύνη ως ένα ιδιαίτερο χάρισμα μουσικής πρόσληψης και σκέψης, που αφορά στην ακρόαση, αναγνώριση και απομνημόνευση ηχητικών προτύπων. Για τους μαθητές που έχουν ανεπτυγμένη τη μουσική νοημοσύνη, οι μουσικές δράσεις μπορούν να προσφέρουν ένα μοναδικό μέσο για την κατάκτηση αλλά και για την έκφραση της γνώσης. Ο νευροφυσιολόγος Frank Wilson (1983) εντόπισε μία ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ των σπουδών μουσικής και της οπτικής και ακουστικής αντίληψης, της μυϊκής ανάπτυξης, της ικανότητας συντονισμού, της αίσθησης του χρόνου, της διάρκειας συγκέντρωσης και της ικανότητας απομνημόνευσης και τόνισε ότι η μουσική αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα του εκπαιδευτικού συστήματος. Η Κοκκίδου (2008), αναφέρει ότι το ενδιαφέρον για την επιβεβαίωση της αξίας της διδασκαλίας-μάθησης της κατανόησης γραπτού λόγου μέσα από ένα μουσικό πλαίσιο στηρίζεται στις εξής παραμέτρους: α) παρόλο που η μουσική και η γλώσσα χρησιμοποιούν σαφώς διαφορετικό σύστημα συμβόλων, και τα δύο συστήματα απαιτούν ικανότητες αποκωδικοποίησης και κατανόησης (ανάγνωση από αριστερά προς τα δεξιά, σειριακή διαμόρφωση του περιεχομένου κοκ.) β) υπάρχουν σημαντικές αναλογίες σε θεμελιώδεις έννοιες ανάμεσα στις αναγνωστικές δεξιότητες και τη μουσική (φωνολογική ενημερότητα και τονική διάκριση) γ) η ανάγνωση μουσικού κειμένου αφορά τόσο σε ζητήματα ανάγνωσης όσο και σε ζητήματα μουσικής γνώσης, και δ) η διδασκαλία σε ένα περιβάλλον που προσφέρει πολλά κίνητρα, τόσο σε γνωστικό όσο και σε κοινωνικό-συναισθηματικό επίπεδο, προάγει το ενδιαφέρον για τη μάθηση και την ενεργητική συμμετοχή (Butzlaff 2000). Ως εκ τούτου, οι δραστηριότητες που εμπεριέχονται στο β μέρος - στις διδακτικές πρακτικές - έχουν ως στόχο να διαμορφώσουν ένα ευχάριστο και παιγνιώδες κλίμα στην τάξη, αξιοποιώντας την κίνηση, το τραγούδι, το παιγνίδι και τον πειραματισμό. 3. Ανάμεσα στις βιβλιογραφικές πηγές αναφέρουμε: (α) Cameron, L. (2001). Teaching Languages to Young Learners, Cambridge: Cambridge University Press, (β) Fisher, R. (1995). Teaching Children to Think, Cheltenham: Stanley Thornes Ltd, (γ) Garvie, E. (1990). Story as Vehicle, Clevedon: Multilingual Matters, (δ) Lewis, G. & Bedson, G. (1999). Games for Children, Oxford: Oxford University Press, (ε) Manley, D. (1994). Brilliant Things to Make and Do for 6 year Olds, London: Kingfisher Books, (στ) Reilly, V. & Ward, S. M. (1997). Very Young Learners, Oxford: Oxford University Press, (ζ) Siegler, S. R. (2006). Πως Σκέφτονται τα Παιδιά, (επιμ.σ.βοσνιάδου). Αθήνα: Gutenberg, (η) Slattery, M. & Willis, J. (2001). English for Primary Teachers, OUP.

13 H δημιουργική διάσταση της εκμάθησης των γλωσσών μέσω της μουσικής Το βασικό στοιχείο που διαφοροποιεί το υλικό του προγράμματος European Music Portfolio A creative way into languages από προηγούμενες προσπάθειες για την αξιοποίηση της μουσικής στην εκμάθηση της γλώσσας (μητρικής ή ξένης) είναι η έμφαση που δίνει στη δημιουργικότητα. Γι αυτό και οι δραστηριότητες που προτείνονται δεν είναι απόλυτα προκαθορισμένες αλλά δραστηριότητες ανοικτού τύπου που δίνουν την ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες να εκδηλώσουν το δημιουργικό τους δυναμικό. Ο όρος δημιουργικότητα χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα στο χώρο της εκπαίδευσης αλλά συνήθως χωρίς να είναι σαφές το εννοιολογικό του πλαίσιο (Καμπύλης, 2008). Είναι χαρακτηριστικό ότι ο όρος χρησιμοποιείται περίπου 300 φορές στα Διαθεματικά Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003) και σχεδόν 50 φορές στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικής αλλά χωρίς πουθενά να ορίζεται το περιεχόμενό του (Kampylis & Argyriou, 2008). Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Φακέλου Μουσικής Ένας δημιουργικός δρόμος για την εκμάθηση των γλωσσών, υιοθετούμε τον διεξοδικό ορισμό της δημιουργικότητας στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που προτείνει ο Kampylis (2010): Δημιουργικότητα είναι ο γενικός όρος που χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε την ικανότητα δημιουργικής σκέψης ενός ατόμου που οδηγεί σε μια ηθελημένη, δομημένη, με νόημα και ανοικτού τύπου δραστηριότητα (σωματική ή/και πνευματική). Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να είναι ατομική ή/και ομαδική, λαμβάνει χώρα μέσα σε ένα συγκεκριμένο χωροχρονικό, πολιτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο και αλληλεπιδρά με αυτό. Η δημιουργική δραστηριότητα αποτελεί πραγμάτωση του δημιουργικού δυναμικού του ατόμου και οδηγεί σε συγκεκριμένα αποτελέσματα/προϊόντα που είναι πρωτότυπα, χρήσιμα και ηθελημένα, τουλάχιστον για το άτομο που δημιουργεί. Τα αποτελέσματα/προϊόντα της δημιουργικής δραστηριότητας θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για ηθικούς και εποικοδομητικούς σκοπούς. Υιοθετούμε τον συγκεκριμένο ορισμό επειδή δίνει έμφαση σε πολύ σημαντι-

14 κές παραμέτρους της ανθρώπινης δημιουργικότητας. Για παράδειγμα, δηλώνει ότι η δημιουργικότητα μπορεί να είναι όχι μόνο ατομική αλλά και ομαδική. Με τον όρο ομαδική δημιουργικότητα, ορίζονται οι κοινές προσπάθειες δυο ή περισσότερων ατόμων να επιτύχουν ένα δημιουργικό αποτέλεσμα που δεν μπορεί να επιτευχθεί από ένα μόνο άτομο όπως είναι η διοργάνωση μιας σχολικής εκδήλωσης με μουσική και δραματοποιήσεις. Επιπλέον, σύμφωνα με έρευνες (π.χ. Han & Marvin, 2002, p. 98) ακόμα και μαθητές των πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου εκφράζουν το δημιουργικό τους δυναμικό με πολλούς τρόπους και σε διάφορα πεδία. Ο ορισμός που υιοθετούμε εδώ, τονίζει το γεγονός ότι η ανθρώπινη δημιουργικότητα είναι πολυδιάστατη και, αν και αναφερόμαστε σε αυτή συνήθως στον ενικό αριθμό, υπάρχουν τόσες πολλές εκφάνσεις της ώστε να μπορούμε να μιλάμε για συστήματα δημιουργικότητας (Pope, 2005, p. 68) ή πολλαπλές δημιουργικότητες (Han & Marvin, 2002; Sternberg, 2005) κατά αναλογία με τις πολλαπλές νοημοσύνες (Gardner, l983, 1993). Έτσι, γίνεται σαφές ότι μια δημιουργική δραστηριότητα είναι πολυδιάστατη και μπορεί για παράδειγμα να είναι όχι μόνο πνευματική αλλά και σωματική. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η δραστηριότητα Αρχίστε τη μουρμούρα που, αν γίνει με τον προτεινόμενο δημιουργικό τρόπο, δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να εκδηλώσουν το δημιουργικό τους δυναμικό όχι μόνο με το μυαλό τους αλλά και με το σώμα τους. Σύμφωνα με τον Feldman (1994), οι εποικοδομητικές θεωρίες μάθησης προσφέρουν την καλύτερη βάση για την κατανόηση της ανάπτυξης των δημιουργικών ικανοτήτων των μαθητών καθώς θεωρούν τη μάθηση ως μια διαδικασία δημιουργικού αυτοσχεδιασμού (Sawyer, 2003, 2004) και δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία και ανακάλυψη της γνώσης και όχι στη μετάδοσή της (Plucker, Beghetto & Dow, 2004). Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τις 12 βασικές αρχές της εποικοδομητικής μάθησης (Vygotsky, 1978, 1986), όπως έχουν συνοψιστεί από τη Vosniadou (2001) συνοδευμένες από σύντομα σχόλια για τη σχέση τους με τις δημιουργικές δραστηριότητες του προγράμματος. 1 Ενεργητική συμμετοχή του μαθητή: Η τάση για εξερεύνηση, κατανόηση και γνώση αποτελεί συστατικό στοιχείο της ανθρώπινης φύσης, παίζει

15 καθοριστικό ρόλο σε κάθε διαδικασία μάθησης και δημιουργίας και προϋποθέτει την ενεργητική συμμετοχή του μαθητή. Με βάση αυτή την αρχή, όλες οι δραστηριότητες που προτείνονται στο πλαίσιο του προγράμματος έχουν σαν στόχο να ενεργοποιήσουν δημιουργικά όλους τους μαθητές Κοινωνική συμμετοχή: Η δημιουργικότητα όπως και η μάθηση δεν λαμβάνουν χώρα στο κενό. Οι άνθρωποι είμαστε κοινωνικά όντα που καθημερινά αλληλεπιδρούμε με τους συνανθρώπους μας. Έτσι η συνεργασία και η αλληλεπίδραση με τους άλλους παίζει κυρίαρχο ρόλο σε κάθε δραστηριότητα μάθησης και δημιουργίας. Για το λόγο αυτό, οι δραστηριότητες που προτείνουμε για τη δημιουργική εκμάθηση των γλωσσών μέσω της μουσικής είναι στο σύνολό τους ομαδικές. Δραστηριότητες με νόημα: Οι άνθρωποι δημιουργούν και μαθαίνουν αποτελεσματικά όταν έχουν λόγο να το κάνουν. Με άλλα λόγια μαθαίνουν και δημιουργούν καλύτερα όταν οι δραστηριότητες μάθησης και δημιουργίας έχουν νόημα γι αυτούς και υπηρετούν (ή αντικατοπτρίζουν) ανάγκες και καταστάσεις από την πραγματική τους ζωή. Έτσι, οι περισσότερες δραστηριότητες συνδέονται άμεσα με τα ενδιαφέροντα των παιδιών και με καθημερινές τους δραστηριότητες. Συσχέτιση νέων πληροφοριών με προηγούμενες εμπειρίες και γνώσεις: Οι προηγούμενες εμπειρίες και γνώσεις αποτελούν τη βάση για την εποικοδόμηση των νέων γνώσεων και ιδεών. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό οι προτεινόμενες δραστηριότητες να βασίζονται σε προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες των παιδιών και να συνδέονται με αυτές. Αναδόμηση προϋπάρχουσας γνώσης και εμπειρίας: Σε πολλές περιπτώσεις οι προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες των παιδιών εμπεριέχουν κενά και χρειάζονται αναθεώρηση, συμπλήρωση ή αναδόμηση. Με τον ίδιο τρόπο, πολλές φορές δημιουργούμε μετασχηματίζοντας ή αναδομώντας προϋπάρχουσες ιδέες. Πολλές δραστηριότητες του προγράμματος αποτελούν δημιουργικό μετασχηματισμό δραστηριοτήτων που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν από παιδιά και εκπαιδευτικούς αλλά σε διαφορετικό πλαίσιο. Αξιοποίηση διαφόρων τεχνικών: Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές και στρατηγικές για να μάθουν νέα πράγματα, να δημιουργήσουν και να παραγάγουν ιδέες. Αυτές οι τεχνικές μπορούν να θεωρηθούν

16 ως αποτελεσματικοί τρόποι κωδικοποίησης αποτελεσματικών τρόπων σκέψης, δράσης, συμπεριφορών. Μέσα από τις προτεινόμενες δραστηριότητες οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να αξιοποιήσουν δημιουργικά διάφορες τεχνικές Εμπλοκή σε δραστηριότητες αυτορύθμισης και αναστοχασμού: Νοητικές δραστηριότητες υψηλού επιπέδου όπως είναι ο αναστοχασμός και η μεταγνώση αποτελούν δομικά στοιχεία τόσο της δημιουργικής σκέψης όσο και της αποτελεσματικής μάθησης καθώς και τα δυο δεν αποτελούν γραμμικές διαδικασίες αλλά προϋποθέτουν αυτοέλεγχο, αναθεωρήσεις, αυτοδιόρθωση, κριτική κ.λπ. Στις προτεινόμενες δραστηριότητες υπάρχει πρόβλεψη ώστε οι μαθητές να μπορούν να αναθεωρήσουν τις πρακτικές τους, να κάνουν αλλαγές και βελτιώσεις κ.ό.κ. Κατανόηση και όχι απομνημόνευση: Η κατανόηση αποτελεί τη βάση για κάθε δραστηριότητα δημιουργίας και μάθησης. Έτσι, σε κάθε δραστηριότητα δημιουργικής μάθησης, όπως είναι αυτές που προτείνονται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, οι μαθητές θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να περιγράφουν αυτό που κάνουν, να το αποσαφηνίζουν, να ζητούν αλλά και να δίνουν διευκρινήσεις, να το συνδέουν με τις εμπειρίες τους κ.λπ. Μεταφορά των γνώσεων και εμπειριών: Η μεταφορά και αξιοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης και εμπειρίας σε νέες καταστάσεις είναι απαραίτητη όχι μόνο για την αποτελεσματική μάθηση αλλά και για κάθε δημιουργική διεργασία. Για παράδειγμα, η χρήση αναλογιών βοηθάει τους μαθητές να κάνουν οικείο το ανοίκειο και να λύσουν με δημιουργικό τρόπο «προβλήματα» που τα απασχολούν. Αυτό είναι και ένα από τα βασικά στοιχεία των δραστηριοτήτων του προγράμματος καθώς στις περισσότερες από αυτές οι μαθητές αξιοποιούν γνώσεις και εμπειρίες από τη μουσική (π.χ. μουσικός τονισμός) στη γλώσσα (γλωσσικός τονισμός). 10 Επαρκής χρόνος για πρακτική: Ο παράγοντας χρόνος είναι πολύ βασικός για κάθε διαδικασία μάθησης και δημιουργίας. Οι δραστηριότητες που προτείνουμε στο πλαίσιο του προγράμματος απαιτούν επαρκή χρόνο για να γίνουν με ολοκληρωμένο και δημιουργικό χρόνο και σωστή προετοιμασία από τη μεριά του εκπαιδευτικού.

17 11 Αναπτυξιακές και ατομικές διαφορές: Η μάθηση όπως και η δημιουργική σκέψη είναι δυναμικές, όχι στατικές διαδικασίες που καθορίζονται από το αναπτυξιακό στάδιο και τις ιδιαίτερες ικανότητες κάθε ατόμου. Έτσι, οι ατομικές διαφορές και τα αναπτυξιακά στάδια στα οποία βρίσκονται οι μαθητές θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τον εκπαιδευτικό. Οι προτεινόμενες δραστηριότητες μπορούν να γίνουν από όλα τα παιδιά, τουλάχιστον στο βασικό τους επίπεδο, αλλά μέσα σε αυτές δίνονται ευκαιρίες και στα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είτε να αναλάβουν λιγότερο απαιτητικούς ρόλους (αν αντιμετωπίζουν για παράδειγμα μαθησιακές δυσκολίες) είτε αναλαμβάνοντας πιο απαιτητικούς ρόλους (εκδηλώνοντας ιδιαίτερες κλίσεις και ταλέντα). 12 Αξιοποίηση των κινήτρων: Ακόμα και αν ένα άτομο έχει όλες τις ικανότητες που απαιτούνται για να μάθει ή να δημιουργήσει, για να γίνει αυτό χρειάζεται κάτι πολύ ουσιώδες: το κίνητρο. Τα κίνητρα και η θέληση για μάθηση και δημιουργία συνδέονται άμεσα με το είδος των δραστηριοτήτων, με ψυχολογικούς παράγοντες και με πολλά άλλα στοιχεία. Σύμφωνα με έρευνες (π.χ. Αmabile, 1983) τα πιο αποτελεσματικά κίνητρα για δημιουργία και μάθηση είναι αυτά που πηγάζουν από μέσα μας αλλά και τα εξωτερικά κίνητρα (π.χ. αμοιβές, επιβραβεύσεις κ.λπ.) μπορούν να αξιοποιηθούν κατάλληλα από τους εκπαιδευτικούς ώστε να κινητοποιήσουν τους μαθητές και να τους εμπλέξουν σε ενεργητικές διαδικασίες μάθησης και δημιουργίας, σαν αυτές που προτείνονται στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος. Οι μουσικές δραστηριότητες ως όχημα για μάθηση στον τομέα της γλώσσας. Στο Ελληνικό Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) για την προσχολική και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η Μουσική Αγωγή αντιμετωπίζεται ως ένα γνωστικό αντικείμενο που βρίσκεται σε διαρκή διαθεματική διασύνδεση με άλλους τομείς (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003). Οι μουσικές δραστηριότητες μπορούν να παίξουν έναν ενοποιητικό ρόλο στο αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου και των πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου. Το τραγούδι, το παίξιμο απλών μουσικών οργάνων, ο πει-

18 ραματισμός με τους ήχους, ο μουσικός αυτοσχεδιασμός, η ρυθμική επεξεργασία φράσεων ή μικρών κειμένων, τα ρυθμικά χτυπήματα στο σώμα και τα κρουστά όργανα, τα παιχνίδια με τα χαρακτηριστικά της μουσικής, η ανταπόκριση στη μουσική με κίνηση μπορούν να αποτελέσουν άριστες αφορμές για δραστηριότητες, οι οποίες συνδέουν τη μουσική με άλλους τομείς της μάθησης (Μωραΐτη & Κουρκουρίκα, 2006). Η μουσική αποτελεί το κατεξοχήν γνωστικό αντικείμενο, μέσα στο πλαίσιο του οποίου είναι δυνατόν να υλοποιηθούν προσεγγίσεις προωθημένης διαθεματικότητας, με τη μορφή οργανωμένων σχεδίων εργασίας συλλογικής μορφής, που έχουν συμπληρωματικό και όχι ανταγωνιστικό ρόλο προς τα άλλα μαθήματα (Αργυρίου, Τσούτσια-Λουλάκη, & Μαγαλιού, 2010). Στο πλαίσιο τέτοιου είδους διαθεματικών προσεγγίσεων, κατάλληλα σχεδιασμένες μουσικές δραστηριότητες μπορούν να αποτελέσουν το όχημα για μάθηση στον τομέα της γλώσσας, άλλοτε λειτουργώντας ως μέσο διδασκαλίας και άλλοτε ως μέσο εμπέδωσης. Η διαθεματική διασύνδεση μουσικής και γλώσσας απορρέει από την άρρηκτη σχέση που συνδέει τα δύο αυτά συστήματα. Η σχέση μεταξύ γλώσσας και μουσικής έχει απασχολήσει την επιστημονική κοινότητα, προκαλώντας το διάλογο ανάμεσα σε διαφορετικές επιστημονικές περιοχές. Ιδιαίτερα κατά τις τελευταίες δεκαετίες, τα νέα ερευνητικά δεδομένα από το χώρο της γλωσσολογίας, της μουσικής ψυχολογίας, της αναπτυξιακής και γνωστικής ψυχολογίας και των νευροεπιστημών έχουν πυροδοτήσει γόνιμες συζητήσεις, αλλά και αντιπαραθέσεις, σχετικά με την ακριβή σχέση γλώσσας και μουσικής, καθιστώντας το σχετικό πεδίο έρευνας «αχανές και ακανθώδες» (Μακροπούλου & Βαρελάς, 2005, σ. 18). Ωστόσο, παρ όλη τη διάσταση απόψεων, είναι αναμφισβήτητο ότι γλώσσα και μουσική έχουν πολλά κοινά δομικά στοιχεία, καθώς και οι δύο είναι ανθρώπινα επιτεύγματα που έχουν παγκόσμια εφαρμογή και αφορούν αποκλειστικά τον άνθρωπο (Μακροπούλου & Βαρελάς, 2005). Το κοινό φυσικό μέσο μετάδοσης της γλώσσας και της μουσικής είναι το ακουστικό-προφορικό. Πολλοί από τους νευρικούς μηχανισμούς που εμπλέκονται κατά την είσοδο και την παραγωγή των ήχων είναι κοινοί για τη γλώσσα και τη μουσική, αν και τα νεότερα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι υπάρχουν και αρκετές διαφοροποιήσεις (Peretz, 2010). Η πιο διαδεδομένη παγκοσμίως μουσική

19 φόρμα είναι το τραγούδι, ο συνδυασμός δηλαδή λόγου και μουσικής. Επίσης, παρ όλο που ο πρωταρχικός τρόπος μετάδοσης της γλώσσας και της μουσικής είναι προφορικός, σε πολλές κοινωνίες έχουν αναπτυχθεί συστήματα καταγραφής της μουσικής και της γλώσσας (Μακροπούλου & Βαρελάς, 2005, σ.19-20). Τα φυσικά χαρακτηριστικά του ήχου είναι κοινά στη γλώσσα και στη μουσική. Οι ιδιότητες του ύψους, της έντασης, της χροιάς και της διάρκειας παίζουν ουσιαστικό ρόλο και στα δύο αυτά συστήματα, όπως και το φραζάρισμα (Μακροπούλου & Βαρελάς, 2005, σ. 18). Τέλος, τόσο στη μουσική όσο και στη γλώσσα είναι δυνατή η παραγωγή ενός απεριόριστου αριθμού προτάσεων με τη χρήση ενός περιορισμένου αριθμού δομικών στοιχείων (φωνήματα και λέξεις για τη γλώσσα, φθόγγοι για τη μουσική). Και τα δύο συστήματα κατηγοριοποιούνται με βάση τη φόρμα. Τόσο στη γλώσσα όσο και στη μουσική απαντώνται διαφορετικοί βαθμοί μορφικής διαφοροποίησης (ο.π.). Η άρρηκτη σχέση που συνδέει τη μουσική και τη γλώσσα αντικατοπτρίζεται και στην παράλληλη ανάπτυξη των δύο συστημάτων κατά τα πρώτα αναπτυξιακά στάδια. Οι πρώιμοι φωνητικοί σχηματισμοί ενός παιδιού εμπεριέχουν τόσο γλωσσικά όσο και μουσικά χαρακτηριστικά. Συχνά είναι δύσκολος ο προσδιορισμός ενός αμιγώς προμουσικού ή προγλωσσικού φωνητικού σχηματισμού (Μακροπούλου & Βαρελάς, 2005, σ. 21). Οι μικροαναλύσεις των φωνητικών αλληλεπιδράσεων των βρεφών με τις μητέρες τους έχουν δείξει ότι οι μητέρες χρωματίζουν το λόγο που απευθύνουν στα βρέφη με διακυμάνσεις της δυναμικής και χρησιμοποιούν ρυθμικά και μελωδικά μοτίβα για να επικοινωνήσουν μαζί τους (Papousek, H., 1996). Αυτή η ειδική μορφή «μουσικού λόγου» που οι ενήλικοι απευθύνουν στα βρέφη έχει χαρακτηριστεί ως «μητρικός λόγος» ( motherese speech ) (Hodges, 2002, σ. 2) και ως το πρώτο «προγλωσσικό αλφάβητο» ( prelinguistic alphabet ) (Papousek, M., 1996). Τα βρέφη μαθαίνουν από πολύ νωρίς να επικοινωνούν, χρησιμοποιώντας τα ίδια αυτά ηχητικά-μουσικά χαρακτηριστικά, για να εκφράσουν την ανάγκη ικανοποίησης των αναγκών τους ή τις συναισθηματικές τους διαθέσεις (Hodges, 2002). Επομένως, κατά τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης, η μουσική και η γλώσσα είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Κατά τη μετέπειτα ανάπτυξη, τα παιδιά αφομοιώνουν τους κανόνες που διέπουν τη μουσική και τη γλώσσα και κατακτούν τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την ομιλία

20 και το τραγούδι μέσα από την έκθεσή τους στη γλώσσα και τη μουσική της κοινωνίας στην οποία αναπτύσσονται. Και στα δύο συστήματα η προσληπτική ικανότητα προηγείται αναπτυξιακά της παραγωγικής ικανότητας. Όπως τα παιδιά είναι σε θέση να κατανοήσουν λέξεις και προτάσεις προτού μπορέσουν να παράγουν δικές τους προτάσεις, έτσι και στη μουσική είναι σε θέση να αντιδρούν στα μουσικά ερεθίσματα προτού αρχίσουν να παράγουν τη δική τους μουσική. Όπως το παιδί προχωρά από τους φωνητικούς σχηματισμούς στη σταδιακή κατάκτηση του λόγου, συνδέοντας τους συνδυασμούς ήχων με συγκεκριμένες έννοιες, έτσι και στη μουσική προχωρά από το φωνητικό παιχνίδι στα τραγούδια. Το αρχικό «μουσικό βάβισμα» (musical bubble), που συνίσταται σε εξερεύνηση και απόλαυση του ήχου σταδιακά δίνει τη θέση του σε αυθόρμητα τραγούδια, που το παιδί αφομοιώνει από το περιβάλλον στη δική του πραγματικότητα (Hargreaves, 1986) και τα οποία μπορούν να θεωρηθούν ως μια μορφή ελέγχου της κίνησης και των νοητικών διεργασιών, κατά αντιστοιχία με τον εγωκεντρικό λόγο (Μακροπούλου & Βαρελάς, 2005, σ. 23). Το αυτοσχέδιο τραγούδι των παιδιών ηλικίας δύο ετών αποτελείται από επαναλήψεις της ίδιας μελωδίας, πολλές φορές σε διαφορετικό τονικό ύψος. Μέσα από την επανάληψη και τη μεταβολή τα παιδιά αποκτούν αυξανόμενο έλεγχο της μορφής και θέτουν τις βάσεις για τα μεταγενέστερα τραγούδια. Ο Dowling μάλιστα προτείνει ότι αυτές οι λειτουργίες είναι παρεμφερείς με εκείνες της απόκτησης του συντακτικού στη γλώσσα (στο Μακροπούλου & Βαρελάς, 2005, σ. 23). Αντίστοιχα με τον κοινωνικό λόγο, που αναπτύσσεται αμέσως μετά, στα προσχολικά χρόνια, εμφανίζονται τα πρώτα τραγούδια που είναι πιο οργανωμένα και διαμορφώνονται σύμφωνα με τους μουσικούς κώδικες κάθε κουλτούρας. Είναι μάλιστα αξιοσημείωτο ότι τα πρώτα τραγούδια που κατακτούν τα παιδιά χαρακτηρίζονται από κάποια κοινά στοιχεία σε όλους τους πολιτισμούς, όπως η επανάληψη, η παρουσία ρίμας και η παρήχηση (Trehub, 2003). Είναι αναμφισβήτητο ότι οι μουσικές εμπειρίες μπορούν να οξύνουν την αντίληψη του παιδιού όσον αφορά την κατανόηση του προφορικού και γραπτού λόγου και τη λεκτική επικοινωνία. Όπως επισημαίνουν οι Shehan Cambell & Scott-Kassner (1995) υπάρχει μια στενή σχέση ανάμεσα στις τέχνες του λόγου και τη Μουσική, καθώς και οι δύο είναι τέχνες του χρόνου και του ήχου. Οι

Μουσική Παιδαγωγική. Μουσικοκινητική Αγωγή. Α εξάμηνο Θεωρία. Εισαγωγικές έννοιες μουσικής παιδαγωγικής. Τι είναι Μουσική Παιδαγωγική

Μουσική Παιδαγωγική. Μουσικοκινητική Αγωγή. Α εξάμηνο Θεωρία. Εισαγωγικές έννοιες μουσικής παιδαγωγικής. Τι είναι Μουσική Παιδαγωγική Μουσικοκινητική Αγωγή Α εξάμηνο Θεωρία Μίχα Παρασκευή, PhD Μουσικολόγος, Μουσικοπαιδαγωγός 1 Μουσικοκινητική Αγωγή (Θ) - ΜΙΧΑ Παρασκευή 1 Μουσική Παιδαγωγική Εισαγωγικές έννοιες μουσικής παιδαγωγικής Μουσικοκινητική

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικοκινητική Αγωγή

Μουσικοκινητική Αγωγή Μουσικοκινητική Αγωγή Τι είναι η Μουσικοκινητική Αγωγή Αρχές της Μουσικοκινητικής Αγωγής (Carl Orff) Παιδαγωγικές βάσεις της Μουσικοκινητικής Αγωγής Ποιοι οι στόχοι της Μουσικοκινητικής Αγωγής Αυτοσχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά,

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης 1. MΕΘΟΔΟΣ Ο όρος μέθοδος, έτσι όπως χρησιμοποιείται στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, έχει ποικίλες σημασίες. Διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή. Χ.Δαφέρμου

Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή. Χ.Δαφέρμου Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να μιλούν? Προσπαθώντας να επικοινωνήσουν Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να γράφουν? Μαθαίνoυν να γράφουν γράφοντας Η γραφή λύνει προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να:

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ανταποκρίνονται στην ακρόαση του προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Α τάξης Γυμνασίου

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Α τάξης Γυμνασίου ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α τάξης Γυμνασίου 1 Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Γενικοί Στόχοι Ειδικοί Στόχοι Α. ΣΤΟΧΟΙ Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ/ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ και Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Δ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΞΟΝΑΣ της ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ψηφιακό μουσικό ανθολόγιο ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΙΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ

Ο ΑΞΟΝΑΣ της ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ψηφιακό μουσικό ανθολόγιο ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΙΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ Ο ΑΞΟΝΑΣ της ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ψηφιακό μουσικό ανθολόγιο ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΙΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ Διαθεματικότητα -Ιδανικό της ολιστικής γνώσης -Διασυνδέσεις με νόημα μεταξύ γνωστικών περιοχών -Μελέτη σύνθετων ερωτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Μ. Χρήστου Στο Δημοτικό Σχολείο, τα σχολικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια είναι εμπλουτισμένα με

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α.

Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α. Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού στα δηµοτικά σχολεία µε Ε.Α.Ε.Π. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α. Η θεµατική ενότητα «ρυθµός-κίνηση-χορός» στη σχολική Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

από ευχάριστες δραστηριότητες, όπως εκείνες της προανάγνωσης,, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας και διακρίνουν τα

από ευχάριστες δραστηριότητες, όπως εκείνες της προανάγνωσης,, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας και διακρίνουν τα ΔΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Ορισμός αυθεντικής μάθησης Αυθεντική μάθηση είναι η μάθηση που έχει

Διαβάστε περισσότερα

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2003).

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2003). Δ.Ε.Π.Π.Σ. : Οργανωμένο σύστημα εργασίας, το οποίο σκιαγραφεί τι πρέπει να μάθουν τα παιδιά, τις διαδικασίες με τις οποίες επιτυγχάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Εισαγωγικά Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Προβληματιζόμαστε... Τι εννοούμε με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τι

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Γεωργία Αθανασοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δυτικής Αττικής και Ν. Φωκίδας

Δρ Γεωργία Αθανασοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δυτικής Αττικής και Ν. Φωκίδας Δρ Γεωργία Αθανασοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δυτικής Αττικής και Ν. Φωκίδας Η ΓΛΩΣΣΑ! Η γλώσσα είναι το μέσο με το οποίο σκεφτόμαστε και επικοινωνούμε με τους άλλους, αλλά και ένα μέσο με το οποίο δημιουργούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ενότητα 10: Η μάθηση στην προσχολική ηλικία: αξιολόγηση Διδάσκων: Μανωλίτσης Γεώργιος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Πολιτική ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ Εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής 1 η Σεπτέμβρη 2010 Πολιτική ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία Έργο του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΜΙΚΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2013-2014

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΜΙΚΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2013-2014 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΜΙΚΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2013-2014 Εκπαιδευτική διημερίδα Η διαφοροποιημένη διδασκαλία: από τη θεωρία στη πράξη Η Κουτσελίνη (2006) εντοπίζει τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Συνάντηση 3η

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Συνάντηση 3η ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2010-2011-Συνάντηση 3η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ/ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ/ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Τηλ.: 22800737, 22800951

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα ΕΡΩΤΗΜΑ 1 ο : Σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ., ο παιδαγωγικός ρόλος ανανεώνεται, αναθεωρείται, αναβαθμίζεται, προκειμένου να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης Σωφρόνης Χατζησαββίδης Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης 1 ΣΚΟΠΟΣ Oι σύγχρονες κριτικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ»

«ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ» ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ» Δράσεις που υλοποιήθηκαν με την Ε2 Τάξη του 3 ου Δημοτικού Σχολείου Διαβατών Ιανουάριος Ιούνιος 2013 Συντελεστές προγράμματος Οι μαθητές/ριες

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να συζητήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Αναδυόμενος γραμματισμός (emergent literacy)

Αναδυόμενος γραμματισμός (emergent literacy) Αναδυόμενος γραμματισμός (emergent literacy) Μαρία Παπαδοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΠΤΠΕ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Στο σχέδιο της αξιολόγησης το μεγαλύτερο μέρος (περισσότερες από 5.000 λέξεις!) καταλαμβάνεται από αναλυτικές οδηγίες για το πώς ο διδάσκων μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα.

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα. Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν δημιουργικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ικανότητα για προφορική έκφραση σε συνδυασμό με την ικανότητα για προσεκτική και κριτική ακρόαση αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες για αποτελεσματική επικοινωνία. Τα Ελληνόπουλα της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αυτή η περίοδος για τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι περίοδος σχολαστικής αναζήτησης και έρευνας. Είναι περίοδος άγχους ποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα διαλέξουν προκειμένου τα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς 1. Σε γενικές γραμμές α) Τι είναι το Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ;

III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ; III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ; Eρωτήματα ποιες επιλογές γίνονται τελικά; ποιες προκρίνονται από το Π.Σ.; ποιες προβάλλονται από το εγχειρίδιο; ποιες υποδεικνύονται από το ίδιο το αντικείμενο; με

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Οργανωσιακή μάθηση Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν 1 Μάθηση είναι: Η δραστηριοποίηση και κατεύθυνση δυνάμεων για την όσο το δυνα-τόν καλύτερη προσαρμογή στο φυσικό και ιστορικό περιβάλλον. Η απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ»

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ» ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ» Σκοπός της εκπόνησης του Προγράμματος Αγωγής Υγείας ήταν Να γνωρίσουν τα παιδιά το σώμα τους και βασικές του λειτουργίες. Nα γνωρίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η υποχρεωτική εκπαίδευση νοείται ως ενιαίος κορμός, οπότε η διδασκαλία του μαθήματος στη Μ.Ε. αποτελεί συνέχεια και εμβάθυνση εκείνης στο Δημοτικό

Η υποχρεωτική εκπαίδευση νοείται ως ενιαίος κορμός, οπότε η διδασκαλία του μαθήματος στη Μ.Ε. αποτελεί συνέχεια και εμβάθυνση εκείνης στο Δημοτικό Η υποχρεωτική εκπαίδευση νοείται ως ενιαίος κορμός, οπότε η διδασκαλία του μαθήματος στη Μ.Ε. αποτελεί συνέχεια και εμβάθυνση εκείνης στο Δημοτικό (συνάφεια θεματικών ενοτήτων και λογοτεχνικού παιχνιδιού/γραμματισμού)

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης Η σύγχρονη εκπαίδευση στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή τόσο σε ατοµικό όσο και σε

Διαβάστε περισσότερα

«Οι σελίδες αφηγούνται»

«Οι σελίδες αφηγούνται» Πειραματικό Δ.Σ. Φλώρινας Υπεύθυνη εκπαιδευτικός : Πουγαρίδου Παρασκευή Τάξη : Δ «Οι σελίδες αφηγούνται» 1. Θέμα project κριτήρια επιλογής θέματος Η επιλογή του συγκεκριμένου project σχετίζεται άμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ερωτήσεις.. Πώς το παραδοσιακό διδακτικό πλαίσιο διαμορφώνει το αξιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση των σκοπών και των στόχων...35. Ημερήσια πλάνα...53

Παρουσίαση των σκοπών και των στόχων...35. Ημερήσια πλάνα...53 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 5 Κεφάλαιο 1 Πώς μαθαίνουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας...11 Η Φυσική Αγωγή στην προσχολική ηλικία...14 Σχέση της Φυσικής Αγωγής με τους τομείς ανάπτυξης του παιδιού...16

Διαβάστε περισσότερα

Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο

Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο Μαρία Στρατογιαννάκου Βάσια Γαρταγάνη Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Ε.Κοκκώνη Ητεχνολογίακηανάπτυξητου παιδιού Τα παιδιά χρειάζονται τη διαμεσολάβηση νοητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος: ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Γνωστικό αντικείμενο) Σάββατο 27-1-2007

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ενότητα 1η: Παιδιά, Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, Εκπαίδευση Κώστας Ραβάνης Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ»

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ» ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ» Δράσεις που υλοποιήθηκαν με τη Β2 Τάξη του 6 ου Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου Ιανουάριος Ιούνιος 2013 Συντελεστές προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Η σταδιακή ανάπτυξη της δοµής του, ήταν και το µοντέλο για όλα τα πρώτα ανάλογα εργαστήρια του Θεοδώρου, τα οποία κινούνταν σε αυτήν την θεµατική.

Η σταδιακή ανάπτυξη της δοµής του, ήταν και το µοντέλο για όλα τα πρώτα ανάλογα εργαστήρια του Θεοδώρου, τα οποία κινούνταν σε αυτήν την θεµατική. ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ από το 2000 µέχρι σήµερα ένα εργαστήρι σκηνικής έκφρασης και δηµιουργίας, ή µια πρόταση ασκήσεων δηµιουργικής φαντασίας -------------------------------------------- (α) αντικείµενο και ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1) Τίτλος διδακτικού σεναρίου: «Παιχνίδι με τα γράμματα και τα ζώα» 2) Θέμα : Διαθεματική δραστηριότητα για επανάληψη και τον διαχωρισμό των γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΕΟΦΥΤΟΥ georgiaekyriakidou@hotmail.com 11, 15, 18 Δεκεμβρίου 2015 ΔΟΜΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Δείκτες Επιτυχίας/ Επάρκειας ΔΕΕ Εργαστήρια Ολομέλεια Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγνωστικές διεργασίες και αυτο-ρύθμιση

Μεταγνωστικές διεργασίες και αυτο-ρύθμιση Πρόλογος Tα τελευταία είκοσι περίπου χρόνια υπάρχουν δύο έννοιες που κυριαρχούν διεθνώς στο ψυχολογικό και εκπαιδευτικό λεξιλόγιο: το μεταγιγνώσκειν και η αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση. Παρά την ευρεία χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 12 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΠΩΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 12 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΠΑΙΚ Δευτέρα 9 Μαΐου 2016 Γ. Νάσαινας ΠΩΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 12 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 1.ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Η μάθηση απαιτεί την ενεργό και εποικοδομητική συμμετοχή του

Διαβάστε περισσότερα

Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου)

Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου) Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου) Ομιλία-συζήτηση με βασικό άξονα προσέγγισης το Φάσμα του Αυτισμού και με αφορμή το βιβλίο της Εύας Βακιρτζή «Το Αυγό» στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ Γιάννης Ιωάννου Β.Δ. MSc, MA 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Φιλοσοφία & Γνωστική Ψυχολογία Το Μεταμοντέρνο κίνημα Αποδοχή της διαφορετικότητας Αντίσταση στις συγκεντρωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Οργάνωση δραστηριοτήτων ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΑ 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Οργάνωση δραστηριοτήτων ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΑ 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Οργάνωση δραστηριοτήτων ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Ημερομηνίες ΠΑ 2015-2016 Ημερομηνίες ΠΑ Έργο 15-18/3/2016 & 21-24/3/2016 Παρακολούθηση προγράμματος Νηπιαγωγείου 28/3-1/4/2015 & 4-8/3/2015 Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό και σχολικό εγχειρίδιο Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΗ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΗ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΗ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ταχύτητα Πολλαπλασιασμός και αχρήστευση γνώσεων Τεχνολογική επανάσταση Παγκοσμιοποίηση δικτύων Πολυπολιτισμικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

2. Δεξιότητες επικοινωνίας ενηλίκων εκπαιδευομένων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Λευκωσία

2. Δεξιότητες επικοινωνίας ενηλίκων εκπαιδευομένων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Λευκωσία 2. Δεξιότητες επικοινωνίας ενηλίκων εκπαιδευομένων Σύνδεση με τα προηγούμενα Οι συμμετέχοντες είναι εξ ορισμού ενήλικες. Βρίσκονται σε εξελισσόμενη διεργασία ανάπτυξης, όχι στο ξεκίνημα της διεργασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Π. Χρήστου

Κωνσταντίνος Π. Χρήστου 1 Κριτήρια: Διδακτική διαδικασία Μαθητοκεντρικά Δασκαλοκεντρικά Αλληλεπίδρασης διδάσκοντα διδασκόµενου Είδος δεξιοτήτων που θέλουν να αναπτύξουν Επεξεργασίας Πληροφοριών Οργάνωση-ανάλυση πληροφοριών, λύση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Σημείωμα. Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής

Εισαγωγικό Σημείωμα. Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής Εισαγωγικό Σημείωμα Αγαπητοί γονείς, Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής κάθε παιδιού. Οι στέρεες βάσεις και τα θεμέλια της μάθησης και της ολόπλευρης ανάπτυξής

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μαρία ημάση Μακρίνα Ζαφείρη Γρηγορία-Καρολίνα Κωνσταντινίδου Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Πλυτροπικότητα: η έννοια Ως πολυτροπικότητα, multimodality, ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 3: Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το νηπιαγωγείο

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 3: Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το νηπιαγωγείο Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 3: Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το νηπιαγωγείο Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Θέμα διδακτικού υλικού: Όνομα αξιολογητή: Ημερομηνία αξιολόγησης: Γενικές Οδηγίες Να αξιολογήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ- ΔΡΑΣΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ- ΔΡΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ- ΔΡΑΣΗΣ 23 ΜΑΪΟΥ 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Β ΛΑΡΝΑΚΑ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Β ΛΑΡΝΑΚΑ ΠΡΟΦΙΛ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Tουρκοκυπριακή συνοικία

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργασίας ανάμεσα στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς. Στηρίζεται στην ενεργητική παρουσία των συμμετεχόντων, στην

Ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργασίας ανάμεσα στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς. Στηρίζεται στην ενεργητική παρουσία των συμμετεχόντων, στην Ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργασίας ανάμεσα στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς. Στηρίζεται στην ενεργητική παρουσία των συμμετεχόντων, στην ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών και στην αξιοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Λογοτεχνίας

Διδακτική της Λογοτεχνίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική της Λογοτεχνίας Ενότητα 1: Σκοποί της διδασκαλίας της λογοτεχνίας l Βενετία Αποστολίδου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Κατσούγκρη Αναστασία

Ο ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Κατσούγκρη Αναστασία Ο ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Κατσούγκρη Αναστασία akatsou0708@gmail.com Διαφοροποίηση στη διδασκαλία Προϋπόθεση για την συνεκπαίδευση Η προσαρμογή της διδασκαλίας για να ανταποκριθεί σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

4. Σηµειώ -στε. 8 Μάθηση ως διαδικασία και όχι µόνον ως περιεχόµενο ή αποτέλεσµα 9 Διαθεµατική ολική προσέγγιση της διδασκαλίας και µάθησης

4. Σηµειώ -στε. 8 Μάθηση ως διαδικασία και όχι µόνον ως περιεχόµενο ή αποτέλεσµα 9 Διαθεµατική ολική προσέγγιση της διδασκαλίας και µάθησης ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Με βάση τα παρακάτω παιδαγωγικά κριτήρια αξιολογήστε το µαθησιακό περιβάλλον µίας διδακτικής παρέµβασης σηµειώνοντας την ύπαρξή τους είτε µε εισαγωγή σχολίου πάνω στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παναγάκος Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Βασικοί Στόχοι ενός Προγράμματος Σπουδών Ένα πρόγραμμα σπουδών επιδιώκει να επιτύχει δύο

Διαβάστε περισσότερα