Μέτρα ασφάλειας και υγείας σε εργασίες καθαίρεσης αποµάκρυνσης αµιαντούχων υλικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέτρα ασφάλειας και υγείας σε εργασίες καθαίρεσης αποµάκρυνσης αµιαντούχων υλικών"

Transcript

1 ΚΕΠΕΚ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Φράγκων 14 Θεσσαλονίκη Μέτρα ασφάλειας και υγείας σε εργασίες καθαίρεσης αποµάκρυνσης αµιαντούχων υλικών Μαρία Σ. όση-σιββά Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Πτυχιούχος Αρχαιολογίας Α.Π.Θ. Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας Προϊσταµένη Τµήµατος ΚΕ.Π.Ε.Κ. Μακεδονίας-Θράκης

2 Οιαρχαίοι Ελληνεςχρησιµοποιούσαντοναµίαντο σταλυχνάρια. Τα δύο ονόµατά του asbestos και amiante είναι ελληνικής προέλευσης. Asbestos από τη λέξη άσβεστος,επειδή δεν καιγόταν κατά τη χρήση του στα λυχνάρια και αµίαντοςαπότοότιδεν «υφίστατοµίανσιν». Αµίαντος είναι ένας γενικός όρος, µια κοινή ονοµασία οµάδας ορυκτών ινώδους µορφής µε βάσητοπυρίτιοκαιτοµαγνήσιο.. Ο αµίαντος, λόγω των φυσικών και χηµικών ιδιοτήτων που διαθέτει: υψηλή µηχανική αντοχή,σταθερότητα (άφθαρτες ιδιότητες),αντοχή στις φλόγες, στη θερµότητα και στα διαβρωτικαχηµικά (όξινακαιαλκαλικάδιαλύµατα). Kατάτηδιάρκειατωνδεκαετιώντου 80 και 70, χρησιµοποιήθηκε σχεδόν παντού: Στα φρένα και τους συµπλέκτες των αυτοκινήτων,σε µονωτικά υλικά (ηλεκτρική µόνωση - θερµοµόνωση ηχοµόνωση) Σε σχοινιά και σπάγκους, σε υφάσµατα, σε φλάντζες και τσιµούχες. Σαν οικοδοµικό υλικό, µίγµα τσιµέντου και αµιάντου, σε αµιαντόπλακες, υδρορροές, αεραγωγούς, σωλήνες για ύδρευση και αποχέτευση, καπναγωγούς, ζαρντινιέρες, αµιαντούχαπλακάκιαδαπέδουαπό PVC,κ.α. Ως πρώτη ή δευτερεύουσα ύλη εντοπίζεται σε περίπου διαφορετικές τεχνικές εφαρµογές και καταναλωτικά προϊόντα

3 Έχει υπολογιστεί ότι, στην Ε.Ε. το 80% της παραγωγής του αµιάντου, χρησιµοποιήθηκε στην κατασκευαστική βιοµηχανία (εργοστάσια, βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, δηµόσια κτίρια, κατοικίες γιαναενδυναµώσειτοτσιµέντοκαιταπλαστικά για θερµική και ηχητική µόνωση και πυροπροστασία Φύλλα και πλάκες αµιαντοτσιµέντου (επίπεδες και κυµατοειδείς) στέγασης και τοιχοποιίας Ζαρντινιέρες Πλακάκια από PVC καπναγωγοί

4 Οαµίαντος, γιαναγίνει επικίνδυνος πρέπειοιίνεςτουνααποδεσµευτούναπότουλικό. Η ύπαρξη αµιάντου στα οικοδοµικά υλικά ενός κτιρίου δεν εγκυµονεί κάποιο κίνδυνο για τους ενοίκους του. Στην περίπτωση όµως φθοράς ή διατάραξης των εν λόγω υλικών µπορεί να απελευθερωθούν ίνες αµίαντου. Η πιθανότητα να αποδεσµευτούν ίνες αµιάντου καθορίζεται από: τον τύπο του υλικού, τη φθορά(παλαιότητα), το σπάσιµο ή την διαταραχή του υλικού (µηχανική καταπόνηση) συνεκτιµώντας και τις συνθήκες χρήσης του χώρου καθώς και τις εργασίες που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν. Αυτή η πιθανότητα είναι η σηµαντικότερη παράµετρος που θα καθορίσει τον κίνδυνο διασποράς ινών αµιάντου στον αέρα. ΜετηνΥ.Α. 82/2003 από 1/1/2005 απαγορεύτηκε ηεµπορίακαιηχρήσησενέεςεφαρµογέςόλων τωνειδώναµιάντουσεόλατάκράτηµέλητηςε.ε. Με το Π..212/2006 απαγορεύεται η εξόρυξη αµιάντου και η παραγωγή αµιαντούχων προϊόντων. Επιτρέπεται µόνο η διαχείριση και απόθεση σε καθορισµένους χώρους, προϊόντων που προέρχονται από κατεδάφιση και από αφαίρεση του αµιάντου. Αντικειµενικός σκοπός είναι η πλήρης αφαίρεση και αντικατάστασή του από άλλα υλικά,αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει σε βάθος χρόνου, µε τρόπο ελεγχόµενο και προγραµµατισµένο και µε προτεραιότητα στους χώρους όπου ο αµίαντος έχει υποστεί φθορά ή είναι εκτεθειµένος και υπάρχει κίνδυνος να διαταραχθεί ήναυποστείφθορά. Η πλήρης και οριστική λύση δεν µπορεί να επιτευχθεί άµεσα.

5

6 ιαδικασία εντοπισµού αµιαντούχων υλικών Έστω ότι έχουµε κτίριο που κτίστηκε ή ανακαινίστηκε µεταξύ (πρόκειται συνήθως για ξενοδοχεία, νοσοκοµεία και άλλα δηµόσια κτίρια). Φροντίζουµε να έχουµε στη διάθεσή µας στοιχεία που θα µας δώσουν πληροφορίες για τον αµίαντο (είδος, θέσεις εφαρµογής, έκταση χρήσης) π.χ.. - Κατασκευαστικάσχέδια - ελτία συντήρησης και αντικατάστασης τµηµάτων - Τιµολόγια παραγγελίας υλικών κατασκευής ή ανακαίνισης κτιρίων και εγκαταστάσεων -Πληροφορίες από µηχανικούς, τεχνικούς, εργαζόµενους. Θα πρέπει να ακολουθήσει λεπτοµερής επιθεώρηση. Αν ο οπτικός έλεγχος δεν µπορεί να δώσει σαφείς πληροφορίες µπορεί κανείς : Να θεωρήσει το υλικό που φαίνεται σαν αµιαντούχο ότι είναι αµιαντούχο ή να προχωρήσει σε δειγµατοληψία και εργαστηριακή ανάλυση του υλικού Π..212/2006,αρθ.10

7 Εκτίµηση της κατάστασης του υλικού και του κινδύνου Αν το υλικό βρίσκεται σε καλή κατάσταση,τότε αφήνεται στη θέση του Αντουλικόέχειυποστείφθοράή µπορείναδιαταραχθεί,τότε πρέπειναπαρθείαπόφασηγιατοανθαγίνει : Επικάλυψη ή στεγανοποίηση του υλικού ή Εγκλεισµός του υλικού ή Αφαίρεση του υλικού Κατεστραµµένη αµιαντόπλακα Επικάλυψη αµιαντόπλακας

8 Ηαφαίρεσηαµιαντούχωνυλικώνκρίνεταιαπαραίτητη:

9 Εργασίες κατεδάφισης,ανακαίνισης,συντήρησης ή αφαίρεσης αµιάντου ή υλικών που περιέχουν αµίαντο από κτίρια,εγκαταστάσεις,πλοία κ.α. Γενικά ισχύουν οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από το Ν.1568/85 και το Π..17/96, ιδιαίτερα ο θεσµός του Τ.Α. - Γ.Ε. και οι ορισµοί του Π.. 305/96, µε την επιφύλαξη αυστηρότερων ή /και ειδικότερων διατάξεων. Ειδικά για τον αµίαντο ισχύει το Π.. 212/2006 (ΦΕΚ 212/ ) «Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµίαντο κατά την εργασία σύµφωνα µε τις οδηγίες ΕΟΚ του Συµβουλίου 83/477, 91/382, 2003/18» Οι διατάξεις αφορούν τις δραστηριότητες κατά τις οποίες οι εργαζόµενοι εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν,κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, στη σκόνη αµιάντου ή υλικών που περιέχουν αµίαντο. Ο εργολάβος και υπεργολάβος ολόκληρου ή τµήµατος του έργου,ανεξάρτητα αν αυτό εκτελείται ολικά ή κατά τµήµατα µε υπεργολάβους, καθώς και ο εργολάβος και υπεργολάβος τµήµατος του έργου είναισυνυπεύθυνοι ωςπροςτιςυποχρεώσεις καιταµέτραπουπεριγράφονταιστοπ.. 212/2006. Οι αυτοαπασχολούµενοι, εφ όσον πρόκειται για τεχνικό έργο, έχουν όλες τις υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζοµένων για την ασφάλεια και τη διαφύλαξη της υγείας.

10 Υποχρεώσεις του εργοδότη (Γενικού εργολάβου σε συνεργασία µε Υπεργολάβο τµήµατος, όταν υπάρχει): Ο εντοπισµός των αµιαντούχων υλικών πριν την έναρξη των εργασιών και η απόφαση για τον τρόπο διαχείρισής τους. Εκτίµηση κινδύνου (αρθ. 8 παρ 1 του Π 17/96 φύση -βαθµός διάρκεια έκθεσης των εργαζοµένων) Τύπος και ποσότητα υλικού Κατάσταση υλικού Εργασίες που θα το διαταράξουν ή καταστρέψουν Μέθοδοι εργασιών Συνεννόηση µε τους άλλους εργοδότες και συντονισµός (πολλά συνεργεία) Απαιτούµενα ΜΑΠ (Μέσα Ατοµικής Προστασίας) Πιθανό επίπεδο έκθεσης Χρονικό διάστηµα εργασιών Αριθµός εργαζοµένων επισκέπτες -τρίτοι

11 Σποραδική έκθεση των εργαζοµένων, µε µειωµένη ένταση, χωρίς υπέρβαση της οριακής τιµής έκθεσης στον αέρα του χώρου εργασίας (όταν από την εκτίµηση κινδύνου προκύπτει σαφώς) και εφόσονηεργασίααφορά : σύντοµες και ασυνεχείς δραστηριότητες συντήρησης µόνο µη εύθρυπτων υλικών (αµιαντοτσιµέντο, αµιαντούχες βαφές άσφαλτος-πλαστικά-ρητίνες ελαστικά-αµιαντόχαρτο) αποµάκρυνση, χωρίς καταστροφή, των µη φθαρµένων αµιαντούχων υλικών στα οποία οι ίνες αµιάντου είναι σταθερά συνδεδεµένες εγκλεισµόήεπικάλυψητωναµιαντούχωνυλικώνπουβρίσκονταισεκαλήκατάσταση (π.χ. βαφή) έλεγχο και επιθεώρηση του αέρα και λήψη δειγµάτων για την ανίχνευση της παρουσίας αµιάντου σε κάποιο υλικό Γνωστοποίηση εργασιών Ο εργολάβος ολοκλήρου του έργου και αν δεν υπάρχει ο κύριος του έργου υποχρεούται το αργότερο 10 ηµέρες πριν την έναρξη των εργασιών να γνωστοποιήσει στο αρµόδιο ΚΕΠΕΚ τα εξής : Την τοποθεσία του εργοταξίου Τον τύπο και την ποσότητα των αµιαντούχων υλικών Το είδος του αµιάντου που περιέχεται στα αµιαντούχα υλικά Τις δραστηριότητες και τις εφαρµοζόµενες µεθόδους Τον αριθµό των εκτιθέµενων σε σκόνη αµιάντου ή υλικών που περιέχουν αµίαντο. Την ηµεροµηνία έναρξης και τη διάρκεια των εργασιών Τα µέτρα που λαµβάνονται για να περιοριστεί η έκθεση των εργαζοµένων Τον εξοπλισµό εργασίας που θα χρησιµοποιηθεί και τα χαρακτηριστικά του

12 Π..212/2006 Ο εργοδότης (γεν. εργολάβος υπεργολάβος) οφείλει να λαµβάνει µέτρα πρόληψης τεχνικά και οργανωτικά ώστε να αποφεύγεται ή να ελαχιστοποιείται η έκθεση των εργαζοµένων (επαγγελµατική έκθεση) σε σκόνη αµιάντου ή υλικών που περιέχουν αµίαντο. Οριακήτιµήέκθεσης 0,1 ίνα /cm 3 µέσηοχτάωρησταθµισµένηέκθεση Τιµήµέτρησηςγιατηνκαθαρότητατουχώρου 0,01 ίνα / cm 3 Γενικά µέτρα Ελάχιστος αριθµός εργαζοµένων µε χρόνο έκθεσης τον απολύτως αναγκαίο. Η σκόνη αµιάντου κατά το δυνατόν να µην παράγεται. Αυτό συνεκτιµάται στο σχεδιασµό των µεθόδων και διαδικασιών εργασίας.αποφεύγεταιηµηχανικήδιαταραχή. Άλλωςδέσµευσηστοσηµείοεκποµπήςτης. Απαγόρευση σάρωσης Εξοπλισµός : ειδικάεργαλεία, ειδικήσκούπακενού, ειδικές σακούλες πολυαιθυλενίου για την συσκευασία µικροαπαορριµάτωναµιάντου.

13 Μεταφορά και αποθήκευση (ίσως και ψεκασµός µε νερό και PVA) των υλικών, τα οποία διαχειριζόµεθα σαν επικίνδυνα απόβλητα,σε κλειστές επισηµασµένες συσκευασίες. Στη συνέχεια η οδική µεταφορά τους( από αδειοδοτηµένη εταιρεία διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων)µε τους κανόνες ADR και η θαλάσσια µε τον διεθνή ναυτιλιακό κώδικα Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός που χρησιµοποιούνται να καθαρίζονται και να συντηρούνται αποτελεσµατικά και τακτικά (σύστηµα δηµιουργίας κενού,κατά το δυνατόν ή οι εργαζόµενοι µε τα κατάλληλα Μ.Α.Π.) Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός που χρησιµοποιούνται να καθαρίζονται και να συντηρούνται αποτελεσµατικά και τακτικά (σύστηµα δηµιουργίας κενού,κατά το δυνατόν ή οι εργαζόµενοι µε τα κατάλληλα Μ.Α.Π.) Τα επικίνδυνα απόβλητα (Υ.Α.13558/725/06) των εργασιών που περιέχουν αµίαντο να συλλέγονται και να αποµακρύνονται το συντοµότερο δυνατό σε κατάλληλες κλειστές συσκευασίες µε την ειδική επισήµανση ακόµη και τα προς καθαρισµό ενδύµατα των εργαζοµένων. Τακτικές µετρήσεις της συγκέντρωσης ινών αµιάντου στον αέρα του χώρου εργασίας. H δειγµατοληψία και ανάλυση των δειγµάτων γίνονται από κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό και µε κατάλληλα όργανα (κατά προτίµηση µε µικροσκόπιο αντίθεσης φάσης PCM).

14 Επιπρόσθετα µέτρα εκτός της σποραδικής έκθεσης Οριοθέτηση- περίφραξη και σήµανση του χώρου µε πινακίδες προειδοποίησης, ώστε να µην είναι προσπελάσιµος από άλλους εργαζόµενους ιάθεση κατάλλήλων ενδυµάτων εργασίας και άλλων Μ.Α.Π. -φόρµεςολόσωµεςµε λάστιχοκαικουκούλα, φορεµένεςπάνωαπόταλουριάτηςµάσκαςή -φόρµες εργασίας συνήθεις σε µικρή έκθεση, -Μ.Α.Π. : µάσκες ολόκληρου ή ηµίσεως προσώπου µε κατάλληλο Σ.Α.Π.,αναπνευστικές συσκευές, γάντια, κράνη, παπούτσια ασφαλείαςχωρίςκορδόνια, ανάλογαµετηνπερίπτωση, CE. Τοποθέτησήτουςσεκαθορισµένοχώρο, έλεγχος και καθαρισµός µετά από κάθε χρήση. FFP3

15 περιοχή όπου απαγορεύεται το κάπνισµα χώροι φύλαξης ενδυµάτων εργασίας προστασίας χώροι φύλαξης των κοινών ενδυµάτων χώροι υγιεινής κατάλληλοι και επαρκείς, µε ντους όταν παράγεται σκόνη διευθέτηση κατάλληλων χώρων εστίασης αντιµετώπιση κινδύνου πυρκαγιάς (κατάλληλα πυροσβεστικά µέσα,έξοδοι κινδύνου) Ειδικά µέτρα Όταν διαπιστωθεί υπέρβαση της οριακής τιµής έκθεσης προσδιορίζεται η αιτία της υπέρβασης και λαµβάνονται διορθωτικά µέτρα νέος προσδιορισµός της υπέρβασης

16 Εάν εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος έκθεσης τότε πρέπει να χορηγηθούν και να γίνει χρήση Μ.Α.Π. της αναπνοής,στον απολύτως αναγκαίο ελάχιστο χρόνο. Οι περίοδοι ανάπαυσης καθορίζονται µετά από διαβούλευση µε τους εργαζόµενους ή /και τους εκπροσώπους τους και µε τη σύµφωνη γνώµη του Γ.Ε. Σήµανση εµφανής Τοποθετούνται πινακίδες που επισηµαίνουν ότι προβλέπεται η υπέρβαση τής οριακής τιµής έκθεσης - ΑΜΙΑΝΤΟΣ -ΜΗΝΕΙΣΕΡΧΕΣΤΕΣΤΟΧΩΡΟΑΝ ΕΝΕΧΕΤΕΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΙΘΑΝΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΙΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣ - Η ΕΙΣΠΝΟΗ ΣΚΟΝΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

17 Πολλές φορές δηµιουργείται αεροστεγής θάλαµος εργασίας για την αποτροπή διαρροής ινών αµιάντου στην ατµόσφαιρα ιατήρηση της περιοχής υπό αρνητική πίεση. Με ειδικά µηχανήµατα δηµιουργίας κενού αέρα N.P.U. NEGATIVE PRESURE UNIT και µε ειδικά φίλτρα που θα συγκρατούν τις ίνες αµιάντου - Αποµάκρυνση κινητού εξοπλισµού, κάλυψη του σταθερού. - Οι ανελκυστήρες προσώπων δεν θα σταµατούν στον όροφο των εργασιών Ολα τα δίκτυα αερισµού και κλιµατισµού που εξυπηρετούν την περιοχή πρέπει να τεθούν εκτός λειτουργίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.οι αεραγωγοί πρέπει να σφραγιστούν και µετά το τέλος των εργασιών όλα τα µηχανικά φίλτρα να αντικατασταθούν και να διαχειριστούν σαν απόβλητα αµιάντου.

18 ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πριν αρχίσουν οι εργασίες τουλ.10 ηµέρες Οεργολάβοςολοκλήρουτου έργου καιαν δεν υπάρχει αυτός ο κύριος του έργου υποβάλλει το Σχέδιο Εργασίας στο αρµόδιο ΚΕ.Π.Ε.Κ.,µέχρι την έκδοση και την εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίαςγιατηνέκδοση άδειαςλειτουργίας τωνεπιχειρήσεων. Σχέδιο Εργασίας στα τεχνικά έργα (υποσύνολο τουσ.α.υ.) ΚΕΠΕΚ (έγκριση) συνυποβολή του εγκριθέντος Σχεδίου, για την έγκριση στην αρµόδιαυπηρεσία Περιβάλλοντος της Ν.Α. (Αποφ.8243/1113/1991)

19 Σχέδιο Εργασίας Περιλαµβάνει: πληροφορίες κατ ελάχιστον για τα εξής: Φύση και πιθανή διάρκεια εργασιών Τόπος εκτέλεσης του έργου και ίσως σχέδιο του χώρο Χρησιµοποιούµενες µέθοδοι- πινακίδες προειδοποίησης Χαρακτηριστικά των εξοπλισµών για προστασία και απορρύπανση προσωπικού και προστασία λοιπών προσώπων Στοιχεία γιατα προγράµµατα εκπαίδευσης των εργαζοµένων Όλα τα απαραίτητα προληπτικά µέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων Ότι τα αµιαντούχα υλικά αποµακρύνονται πριν αρχίσει η κατεδάφιση στο µέτρο που είναι πρακτικά δυνατό Ότι χορηγούνται τα κατάλληλα µέσα ατοµικής προστασίας για την προστασία του προσωπικού και εφόσον απαιτείται και για την προστασία των λοιπών προσώπων που βρίσκονται στο χώρο εργασιών,ή κοντά σε αυτόν Ότι µετά το τέλος των εργασιών κατεδάφισης ή αφαίρεσης αµιάντου, ο χώρος θα καθαρίζεται επιµελώςκαιθααξιολογείταιµετηνέγγραφηγνώµητ.ακαι Γ.Ε. Πριν αρθούν τα τεχνικά µέτρα πρόληψης, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η συγκέντρωση ινών αµιάντουείναιµικρότερητης 0,01 ίνας/ cm 3 αέρα. Ηµέτρησηαυτήπραγµατοποιείταιµεµέριµνατου εργολάβου ολόκληρου του έργου και αν δεν υπάρχει τότε του κύριου του έργου από ανεξάρτητο εργαστήριο, τοοποίοκαιεκδίδεισχετικόπιστοποιητικόανάλυσης (πιστοποιητικόκαθαρότητας). Ενηµέρωση του ΚΕΠΕΚ µε συνυποβολή αντιγράφου του πιστοποιητικού ανάλυσης

20 Εκπαίδευση εργαζοµένων στα πεδία: - Γνώσεις και ικανότητες για την πρόληψη και την ασφάλεια - Ιδιότητες αµιάντου και επιπτώσεις στην υγεία λαµβάνοντας υπόψη τη συνεργιστική δράση του καπνίσµατος, αµιαντούχαπροϊόντα, εργασίεςπουσυνεπάγονταιέκθεσησεαµίαντο, ασφαλείςπρακτικές, εξοπλισµός προστασίας,έλεγχοι,ορθή χρήση ΜΑΠ της αναπνοής, διαδικασίες έκτακτης ανάγκης διαδικασίες απορρύπανσης, διάθεση αποβλήτων,απαιτήσεις ιατρικής επίβλεψης. Ενηµέρωση εργαζοµένων Γιατουςπιθανούςκινδύνους, ταµέτραυγιεινήςκαιτηναποχήαπότοκάπνισµα,ταοργανωτικάκαι τεχνικά µέτρα που ελήφθησαν,την ύπαρξη οριακής τιµής και την ανάγκη για έλεγχο, τα αποτελέσµατα των µετρήσεων και αν υπάρχει υπέρβαση ζητείται και η γνώµη τους σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΥΓΕΙΑΣ Υπηρεσίεςγιατρούεργασίας, ανεξάρτητααπότοναριθµό τωνεργαζοµένων Πριναπότηνέναρξητηςέκθεσης, παραποµπήκάθεεργαζόµενουσειατρικήεξέτασηγια την εκτίµηση της κατάστασης της υγείας του (βλ. Παράρτηµα ΙΙ). Μετά, µια τουλάχιστον φορά κάθε τρία χρόνια Ογιατρόςεργασίαςτηςεπιχείρησης: Καταρτίζει ατοµικό ιατρικό φάκελο Προσωπική συνέντευξη Γενική κλινική εξέταση και κυρίως του θώρακα Εξέταση αναπνευστικής λειτουργίας (σπειροµέτρηση) Ακτινογραφία θώρακα Εργαστηριακές αναλύσεις

21 ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τηρείται µητρώο εργαζοµένων Προδιαγράφεται το ελάχιστο περιεχόµενο: του µητρώου του ατοµικού ιατρικού φακέλου της καταχώρησης των στοιχείων των ελέγχων του περιβάλλοντος Το µητρώο και ο ατοµικός ιατρικός φάκελος διατηρούνται για µια ελάχιστη περίοδο σαράντα ετών από το τέλος της έκθεσης του εργαζοµένου, στην τελευταία επιχείρηση. Προβλέπονται ρυθµίσεις για τον ατοµικό ιατρικό φάκελο σε περίπτωση παύσης λειτουργίας της επιχείρησης ή συνταξιοδότησης του εργαζόµενου ή απασχόλησής του σε επιχείρηση όπου δεν προβλέπεται Γ.Ε.,ώστε να διαβιβάζεται στον αρµόδιο ασφαλιστικό του οργανισµό. Αντίγραφο δίδεται και στον εργαζόµενο. Αν ο εργαζόµενος αλλάξει εργοδότη, ο φάκελός του διαβιβάζεται στον Γ.Ε. της νέας απασχόλησης, µόνο ύστερααπόσχετικήαίτηση τουεργαζόµενου. Εξαίρεση εν απαιτούνται: Γνωστοποίηση εργασιών στο ΚΕ.Π.Ε.Κ. Επίβλεψητηςυγείας(Γ.Ε. Ιατρικήπαρακολούθησηεργαζοµένων) Τήρηση στοιχείων(ιατρικοί φάκελοι, µητρώο εργαζοµένων, µετρήσεις) σε περιπτώσεις σποραδικής έκθεσης µε µειωµένη ένταση, χωρίς υπέρβαση της οριακής τιµής έκθεσης στον αέρα του χώρου εργασίας (όταν από την εκτίµηση κινδύνου προκύπτει σαφώς)

22 Βιβλιογραφία 1.Π.. 212/2006 (ΦΕΚ 212/ ) 2. Έκδοση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γενική ιεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας ΑΜΙΑΝΤΟΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, Αθήνα 2003

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις Η Ευρώπη για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚO ΙΝΣΤΙΤΟYΤΟ ΥΓΙΕΙΝHΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α) Σερπεντινικός (σε πετρώµατα Serpentine) µε δοµή φύλλων που σχηµατίζουν «σωλήνες».

Α) Σερπεντινικός (σε πετρώµατα Serpentine) µε δοµή φύλλων που σχηµατίζουν «σωλήνες». Α. AMIANTOΣ (ASBESTOS) ΓΕΝΙΚΑ Τον όρο «αµίαντος» πρώτος έδωσε ο ιοσκουρίδης. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, Έλληνες και οι Ρωµαίοι τον γνώριζαν και τον χρησιµοποιούσαν. Υπολογίζεται ότι είκοσι ορυχεία λειτουργούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOE PIKO IATAΓMA 338/2001 "Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες"

ΠPOE PIKO IATAΓMA 338/2001 Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες ΠPOE PIKO IATAΓMA 338/2001 "Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες" (Φ.Ε.Κ. 227/Α/9-10-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Κατασκευών Έργων Τμήμα Επίβλεψης Συμβατικών Έργων Επικράτειας & Έργων Βιομηχανοποιημένης Δόμησης ΕΡΓΟ: «Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες με αμίαντο Έντυπο Γραπτής Ειδοποίησης και Καθοδηγητικοί Ειδικοί Όροι

Εργασίες με αμίαντο Έντυπο Γραπτής Ειδοποίησης και Καθοδηγητικοί Ειδικοί Όροι Λευκωσία, 16 Ιανουαρίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Εργασίες με αμίαντο Έντυπο Γραπτής Ειδοποίησης και Καθοδηγητικοί Ειδικοί Όροι Κυρίες/Κύριοι, Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας πληροφορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός µέτρων και µεθόδων για την πρόληψη και µείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκποµπές αµιάντου. (ΦΕΚ 138/Β/8-03-91) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Καθορισµός µέτρων και µεθόδων για την πρόληψη και µείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκποµπές αµιάντου. (ΦΕΚ 138/Β/8-03-91) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 8243/1113/91 Καθορισµός µέτρων και µεθόδων για την πρόληψη και µείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκποµπές αµιάντου. (ΦΕΚ 138/Β/8-03-91) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 305 ΤΗΣ 29/29.8.1996 (ΦΕΚ 212 Α )

Π.Δ. 305 ΤΗΣ 29/29.8.1996 (ΦΕΚ 212 Α ) Σελίδα 1 από 25 Π.Δ. 305 ΤΗΣ 29/29.8.1996 (ΦΕΚ 212 Α ) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ. Εχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καλών πρακτικών µη δεσµευτικού χαρακτήρα

Οδηγός καλών πρακτικών µη δεσµευτικού χαρακτήρα Οδηγός καλών πρακτικών Εύχρηστος οδηγός καλών πρακτικών για την αποφυγή ή την ελαχιστοποίηση του κινδύνου από τον αµίαντο σε εργασίες που συνεπάγονται (ή µπορεί να συνεπάγονται) έκθεση στον αµίαντο: για

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ Τ.Ε.Ε. Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Επιμέλεια: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1 Υγιεινή και ασφάλεια στα τεχνικά έργα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1 ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Εύη Γεωργιάδου, Χηµικός Μηχανικός Κέντρο Ασφάλειας της Εργασίας του ΕΛΙΝΥΑΕ Εισαγωγή Σε κάθε εργασιακό χώρο υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης πυρκαγιάς ή/και έκρηξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος εφαρμογής Π.Δ. 399/94 «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά Καθετί στο φυσικό κόσµο που µας περιβάλλει αποτελείται από χηµικές ουσίες. Η γη που κατοικούµε, ο αέρας που αναπνέουµε, οι τροφές που τρώµε, τα αυτοκίνητα που οδηγούµε, τα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής NOMOΣ: 1568/85 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων. (ΦΕΚ 177/Α/18-10-85) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουµε και εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ 176/2005 (ΦΕΚ 227/Α)

Π.Δ 176/2005 (ΦΕΚ 227/Α) Π.Δ 176/2005 (ΦΕΚ 227/Α) Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασμοί), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2002/44/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Υπ. Εργασίας 1 ΓΕΝΙΚΑ - ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ Π.. 778/80 «ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Φ.Ε.Κ. 193/Α/26-8- 80)» Αναφέρεται στα ικριώµατα Ξύλινα ικριώµατα (χρησιµοποίησής µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

NΟΜΟΣ 1568/1985. "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ.

NΟΜΟΣ 1568/1985. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. NΟΜΟΣ 1568/1985 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) ( Σηµειώνεται, ότι για όλες τις επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόµενους,

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1. Πεδίο εφαρµογής 65. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 70/90

Αρθρο 1. Πεδίο εφαρµογής 65. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 70/90 65. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 70/90 Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζοµένων σε ναυπηγικές εργασίες. Φ.Ε.Κ. 31 Α της 14 Μαρτ. 1990 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

«ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς «ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» Εισηγητής : Περτζινίδου Μαρία Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜSc Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από την Κυπριακή ηµοκρατία και το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε Ρ Γ Ο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ Θράκης Κομοτηνή 21-11-2008

ΤΕΕ Θράκης Κομοτηνή 21-11-2008 ΤΕΕ Θράκης Κομοτηνή 21-11-2008 Μαρία Σ. Δόση-Σιββά Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Πτυχιούχος αρχαιολογίας Α.Π.Θ. Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας Προϊσταμένη Τμήματος ΚΕ.Π.Ε.Κ Μακεδονίας-Θράκης Κατεδαφίσεις

Διαβάστε περισσότερα

1 Έργο Ανάπλαση - διαµόρφωση παρόδιων χώρων περιµετρικά του παλαιοντολογικού Μουσείου. Τηλ.: 28310-40000, FAX: 2831040004

1 Έργο Ανάπλαση - διαµόρφωση παρόδιων χώρων περιµετρικά του παλαιοντολογικού Μουσείου. Τηλ.: 28310-40000, FAX: 2831040004 Α. ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ Τα στοιχεία που ακολουθούν θα πρέπει να συµπληρωθούν µετά την υπογραφή της σύµβασης και την ανάληψη του έργου από συγκεκριµένο ανάδοχο. Θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2015 ΠΡΟΫΠ. : 30.000,00 ΕΥΡΩ ( με ΦΠΑ 23% ) Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOE PIKO IATAΓMA 305/1996 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση

ΠPOE PIKO IATAΓMA 305/1996 Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση ΠPOE PIKO IATAΓMA 305/1996 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK" (Φ.Ε.Κ. 212/Α/29-8-1996) O ΠPOE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ( Π.Δ. 305/1996 Άρθρο 3 παράγρ. 3,4,5,6,8,9,10 )

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ( Π.Δ. 305/1996 Άρθρο 3 παράγρ. 3,4,5,6,8,9,10 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 65/2011 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 998.207,43

Διαβάστε περισσότερα

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο Οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών για τις συσκευές και τα συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κασσάνδρας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 99/2015 ΦΑΚΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 97/23/ΕΚ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ» ΕΣΥ KO-PED/01/00/27-1-2011 1/24 ΕΣΥ ΚΟ-PED Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-1-2011 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα