UNIBRAIN A.E. Ετήσιο ελτίο unibrain Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "UNIBRAIN A.E. Ετήσιο ελτίο 2004. unibrain Α.Ε."

Transcript

1 unibrain Α.Ε. ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/ & 14/207/ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 20 ΗΣ ΜΑΙΟΥ 2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΛΤΙΟΥ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΟΘΕΙ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ», ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠ ΑΥΤΩΝ. ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ. ΜΑΡΤΙΟΣ 2005

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία Υπεύθυνοι σύνταξης του Ετήσιου ελτίου Ορκωτοί Ελεγκτές Επίδικες Υποθέσεις Φορολογικοί Έλεγχοι Εταιρείας ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Γενικά Φορολογία Μερισµάτων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γενικές Πληροφορίες Σύντοµο Ιστορικό Περιγραφή Αντικειµένου Εργασιών Toµείς δραστηριοτήτων της Εταιρείας Προϊόντα & Υπηρεσίες Αναθεώρηση Εµπορικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής Ανάλυση Κύκλου Εργασιών ανά κατηγορία Προϊόντων Προορισµός Πωλήσεων Σήµατα ικαιώµατα Βιοµηχανικής & Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Περιγραφή ικτύου Πωλήσεων Προώθηση προϊόντων στη διεθνή αγορά Σηµαντικοί Πελάτες Πάγια Στοιχεία Εγγυήσεις και Εµπράγµατες Ασφάλειες Κτιριακές Εγκαταστάσεις Μηχανογραφικός και Λοιπός Εξοπλισµός Περιγραφή Παραγωγικής ιαδικασίας Μεταβολή Λογιστικής Αξίας Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων Συµβάσεις Aσφαλιστήρια Συµβόλαια Εγγυήσεις Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Ίδια Κεφάλαια Λογιστική Αξία Μετοχής Μέτοχοι ιοίκηση ιεύθυνση της Εταιρείας Συµµετοχές των Μελών του.σ. και Κυρίων Μετόχων στη ιοίκηση και το Κεφάλαιο άλλων Εταιρειών Οργανόγραµµα Προσωπικό Επενδύσεις (Προσθήκες) ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κύκλος Εργασιών Κόστος Πωληθέντων Έξοδα ιοίκησης, ιάθεσης, Έρευνας και Ανάπτυξης Έκτακτα Αποτελέσµατα Αποσβέσεις Κέρδη (Ζηµίες) προ Φόρων Χρηµατοοικονοµικές απάνες ιάθεση των προ Αποσβέσεων Κερδών Ανάλυση Οικονοµικής Κατάστασης Στοιχεία Ενεργητικού Στοιχεία Παθητικού Αναµόρφωση των Αποτελεσµάτων και των Ιδίων Κεφαλαίων ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ Ανάλυση Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων...60 Σελίδα 2 από 91

3 7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.Α. ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ - ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Αρχικό Επενδυτικό Σχέδιο και Τροποποίηση της 26/6/ Αναθεώρηση του Επενδυτικού Σχεδίου Ενηµέρωση για την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου έως 31/12/ ιάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων έως 31/12/ Ενηµέρωση για τη διάθεση των Αντληθέντων Κεφαλαίων ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑ ΟΥ Γενικά στοιχεία κλάδου Θέση της Εταιρείας στον κλάδο ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Συνδεδεµένες Εταιρείες µε την UNIBRAIN Α.Ε Θυγατρικές Εταιρείες - Unibrain, Inc Συγγενείς Εταιρείες Εταιρείες Λοιπού Συµµετοχικού Ενδιαφέροντος Εταιρείες που Έχουν Ενιαία/Κοινή ιοίκηση µε την UNIBRAIN Α.Ε Εταιρείες που συµµετέχουν στην UNIBRAIN A.E INTRACOM A.E ΠΑΛΛΑΣ ΥΝΑΜΙΚΗ A.E ιεταιρικές Συναλλαγές ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Στόχοι και Στρατηγική Επενδυτική Πολιτική ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ...88 Σελίδα 3 από 91

4 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία Στο παρόν Ετήσιο ελτίο, περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα στους επενδυτές και τους συµβούλους επενδύσεων, για την σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Παραγωγής Λογισµικού και Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Πολλαπλών Χρήσεων µε το διακριτικό τίτλο UNIBRAIN Α.Ε. (εφ εξής η "Εταιρεία" ή η Unibrain ) για τη χρήση που έληξε την Υπεύθυνοι σύνταξης του Ετήσιου ελτίου Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του παρόντος Ετησίου ελτίου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι οι κ.κ.: Ο κ. Γεώργιος Ζαχόπουλος, Αντιπρόεδρος του.σ. και ιευθύνων Σύµβουλος, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, Κων/νου Παλαιολόγου 90 τηλ Ο κ. Παπασπύρου Παναγιώτης, Υπεύθυνος Οικονοµικών Υπηρεσιών, κάτοικος Πειραιά, Βασ. Γεωργίου Α 2, τηλ Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, στους: i. Στα γραφεία της UNIBRAIN A.E., 19,5 χλµ. Λεωφόρου Μαρκοπούλου, Παιανία, υπεύθυνος κ. Γεώργιος Ζαχόπουλος, τηλ: /580/590 ii. Στο Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Unibrain A.E., Yπεύθυνος κ. ηµήτρης Κουζάς, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην διεύθυνση του διαδικτύου ή στα τηλ: /590 iii. Στην ιστοσελίδα της UNIBRAIN A.E. στην διεύθυνση Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι όλα τα Μέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος Ετησίου ελτίου, και, µαζί µε τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι : Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στο Ετήσιο ελτίο είναι πλήρη και αληθή. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ετήσιο ελτίο. Σε βάρος της Εταιρείας δεν εκκρεµούν δικαστικές αγωγές ή διαιτησίες, η έκβαση των οποίων θα µπορούσε να έχει ουσιώδεις επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση. Η Εταιρεία δηλώνει ότι οι δηλώσεις και τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν Ετήσιο ελτίο είναι πλήρη και ακριβή. 1.3 Ορκωτοί Ελεγκτές Η Εταιρεία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές. Τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2004 τόσο της Εταιρείας όσο και των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής κ Σωτήριος Ν. Φίλος (ΣΟΛ Α.Μ. ΣΟΕ 12471) της Ελεγκτικής Εταιρείας Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε., που εξελέγη ως αναπληρωµατικός Ορκωτός Ελεγκτής από την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της 2 ης Ιουνίου Τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας παρατίθενται στο συνηµµένο Παράρτηµα του παρόντος κάτω από τους αντίστοιχους δηµοσιευµένους Ισολογισµούς και τα Αποτελέσµατα Χρήσεων. Ο κ. Σωτήριος Φίλος διαβεβαιώνει ότι στα πλαίσια των καθηκόντων του ως ελεγκτή η UNIBRAIN A.E., διαθέτει σύστηµα εσωτερικού ελέγχου κατά τις τελευταίες δύο χρήσεις το οποίο είναι επαρκές και ότι δεν υπήρξαν διαφωνίες µεταξύ αυτού και της ιοίκησης της Εταιρείας. Σελίδα 4 από 91

5 1.4 Επίδικες Υποθέσεις Κατά την 31/12/2004 δεν υπήρχαν εκκρεµείς επίδικες υποθέσεις σε βάρος της Εταιρείας και της θυγατρικής εταιρείας Unibrain, Inc., που να δύνανται να επηρεάσουν σηµαντικά την οικονοµική της κατάσταση. 1.5 Φορολογικοί Έλεγχοι Εταιρείας Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2000 ( ) µε τακτικό φορολογικό έλεγχο. Τα αποτελέσµατα των ελέγχων αυτών έκριναν τα οικονοµικά στοιχεία και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας ακριβή, ειλικρινή και οριστικά. Αναλυτικά τα αποτελέσµατα των φορολογικών ελέγχων των χρήσεων 1997 έως και 2000 έχουν ως εξής: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ(ποσά σε ) Σύνολο Λογιστικές ιαφορές Φόροι που επιβλήθηκαν επί Λογιστικών ιαφορών Πρόστιµα και Προσαυξήσεις Φόρος από διαφορές Φ.Π.Α Πρόστιµα Προσαυξήσεις Φόρου Φ.Π.Α Σύνολο φόρων / προσαυξήσεων Όπως φαίνεται στον ανωτέρω πίνακα, το συνολικό ποσό που προέρχεται από φόρους προστίµων και προσαυξήσεων βάσει των φορολογικών ελέγχων για την περίοδο , ανέρχεται σε ,55 περίπου. Κατά την ίδια περίοδο πραγµατοποιήθηκε έλεγχος και όλων των προηγούµενων ανέλεγκτων χρήσεων ετών Το σύνολο των επιβληθέντων πάσης φύσεως φόρων και προσαυξήσεων που επεβλήθησαν στην Εκδότρια για όλες τις ανέλεγκτες χρήσεις, ανήλθε στο συνολικό ποσό των ,51, στο οποίο συµπεριλαµβάνεται ποσό 9.414,36 ως προσαύξηση προκαταβολής φόρου χρήσεως 2000, ήτοι πρόσθετοι φόροι συνολικού ποσού ,15. Το σύνολο των προαναφερθέντων φόρων και τελών εξοφλήθηκαν εντός της χρήσεως του έτους 2001, ενώ τα ποσά αυτών λογιστικοποιήθηκαν στη χρήση Eπίσης, το 2002, διενεργήθηκε και ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της χρήσεως 2000 (οικ. έτος 2001). Το συνολικό ποσό φόρων, προστίµων και προσαυξήσεων βάσει του φορολογικού ελέγχου, ανήλθε σε Τα σχετικά ποσά λογιστικοποιήθηκαν στη χρήση Το σύνολο των προαναφερθέντων φόρων και τελών εξοφλούνται µηνιαίως σε 18 δόσεις µε τελευταία δόση τον Μάρτιο του 2004, που όλες έχουν εξοφληθεί. Η θυγατρική εταιρεία δεν έχει υποστεί φορολογικό έλεγχο από της συστάσεώς της και µέχρι σήµερα. Σελίδα 5 από 91

6 2 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Η ηµεροµηνία έναρξης της διαπραγµάτευσης της µετοχής της Εταιρείας στην Νέα Χρηµατιστηριακή Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών ήταν η 30 η Απριλίου του έτους Η µετοχή διαπραγµατεύεται στην κατηγορία Eταιρείες Πληροφορικής. To διακριτικό διαπραγµάτευσης της µετοχής είναι ΒΡAIN ή BRAIN. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται στοιχεία, για τη χρήση 2004, για την διαµορφωθείσα τιµή της µετοχής (στο κλείσιµο της συνεδρίασης) στην τελευταία εργάσιµη ηµέρα εκάστου ηµερολογιακού µηνός καθώς και για τον µηνιαίο όγκο συναλλαγών της Εταιρείας. Μήνας Αναφοράς Τιµή Τέλους Μηνός ( ) Μηνιαίος Όγκος Συναλλαγών Όγκος Συναλλαγών Αξία σε 000/ Γενικός είκτης Ιανουάριος 3, , ,58 Φεβρουάριος 2, , ,50 Μάρτιος 2, , ,65 Απρίλιος 2, , ,62 Μάιος 2, , ,72 Ιούνιος 1, , ,16 Ιούλιος 1, , ,30 Αύγουστος 1, , ,26 Σεπτέµβριος 1, , ,24 Οκτώβριος 1, , ,19 Νοέµβριος 2, , ,81 εκέµβριος 1, , ,18 Σύνολο ,90 ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΙΑΝ. ΦΕΒ. ΜΑΡ. ΑΠΡ. ΜΑΙ. ΙΟΥΝ. ΙΟΥΛ. ΑΥΓ. ΣΕΠ. ΟΚΤ. ΝΟΕ. ΕΚ. Σελίδα 6 από 91

7 UNIBRAIN Γενικός δείκτης 3, , Unibrain 2,70 2, Γενικός είκτης 1, ,20 ΙΑΝ. ΦΕΒ. ΜΑΡ. ΑΠΡ. ΜΑΙ. ΙΟΥΝ. ΙΟΥΛ. ΑΥΓ. ΣΕΠ. ΟΚΤ. ΝΟΕ. ΕΚ

8 3, , , , , , , /1 27/2 31/3 30/4 28/5 30/6 30/7 31/8 30/9 29/10 30/11 31/12 Τιµή Μετοχής Ογκος Συναλλαγών Σελίδα 8 από 91

9 3 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 3.1 Γενικά Μετά τις αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της και την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της και , το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας διαµορφώθηκε στο ποσό των (δρχ ) διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας εκάστης 1,20. Κάθε µετοχή της Εταιρείας ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο Νόµος. Η κατοχή του τίτλου της µετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής του Καταστατικού της Εταιρείας και των νόµιµων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων. Το καταστατικό της Εταιρείας δεν περιέχει ειδικά δικαιώµατα υπέρ συγκεκριµένων µετόχων. Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. Οι µέτοχοι συµµετέχουν στη διοίκηση και τα κέρδη της Εταιρείας σύµφωνα µε το Νόµο και τις διατάξεις του Καταστατικού. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε µετοχή θα παρακολουθούν αυτή σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του µετόχου. Οι µετοχές της Εταιρείας διαπραγµατεύονται ελεύθερα στη Νέα Χρηµατιστηριακή Αγορά. Οι µέτοχοι ασκούν τα δικαιώµατά τους σε σχέση µε τη ιοίκηση της Εταιρείας µόνο µέσω των Γενικών Συνελεύσεων. Οι µέτοχοι έχουν δικαίωµα προτίµησης σε κάθε µελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε άρθρο 13, παρ. 5 του Κωδ. Νόµου 2190/1920. Οι δανειστές του µετόχου και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους σε καµία περίπτωση δεν θα µπορούν να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της Εταιρείας, ούτε να ζητήσουν τη διανοµή ή εκκαθάρισή της, ούτε να αναµιχθούν κατά οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση ή διαχείρισή της. Κάθε µέτοχος, οπουδήποτε και να κατοικεί, θα λογίζεται ότι έχει νόµιµη κατοικία την έδρα της Εταιρείας ως προς τις σχέσεις του µε αυτήν και υπόκειται στην Ελληνική Νοµοθεσία. Κάθε διαφορά µεταξύ της Εταιρείας αφ ενός και των µετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφ ετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η δε Εταιρεία ενάγεται µόνο ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της. Κάθε µετοχή παρέχει το δικαίωµα µίας ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας. Συγκύριοι µετοχής, για να έχουν δικαίωµα ψήφου, πρέπει να υποδείξουν στην Εταιρεία εγγράφως έναν κοινό εκπρόσωπο για τη µετοχή αυτή, ο οποίος θα τους εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση, µέχρι δε τον καθορισµό εκπροσώπου αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωµάτων τους. Κάθε µέτοχος δικαιούται να µετέχει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως, είτε µέσω πληρεξουσίου. Για να µετάσχει µέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις µετοχές του στο Ταµείο της Εταιρείας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ηµεροµηνία. Μέσα στην ίδια προθεσµία πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία οι αποδείξεις κατάθεσης των µετοχών και τα έγγραφα εκπροσώπησης και να δίνεται στον µέτοχο απόδειξη για την είσοδό του στη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν θα συµµορφώνονται µε τα παραπάνω, θα µετέχουν στη Γενική Συνέλευση µόνο µε την άδειά της. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 5% του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωµα: Να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας το διορισµό ενός ή περισσοτέρων ελεγκτών για τον έλεγχο της Εταιρείας (άρθρα 40, 40ε του Ν. 2190/1920). Να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Το ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να συγκαλέσει τη Συνέλευση αυτή εντός τριάντα (30) ηµερών

10 από την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης στον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου. Στην αίτηση, οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να αναφέρουν τα θέµατα για τα οποία θα πρέπει να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Κάθε µέτοχος µπορεί να ζητήσει δέκα (10) ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών της Εκδότριας Εταιρείας. Μέρισµα δικαιούται κάθε µέτοχος που αναγράφεται στο τηρούµενο από την Εταιρεία Μητρώο µετόχων κατά την ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ή κατά την ηµεροµηνία που θα οριστεί µε απόφαση της Συνέλευσης. Το µέρισµα κάθε µετοχής πληρώνεται στους δικαιούχους µετόχους εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής ανακοινώνεται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Μερίσµατα τα οποία δεν θα έχουν ζητηθεί για µία πενταετία από τότε που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ του ηµοσίου. Σε ότι αφορά τη διαδικασία κατάθεσης των µετοχών προκειµένου να συµµετέχει ο µέτοχος στις Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων της Εταιρείας και τη διαδικασία πληρωµής του µερίσµατος θα εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό Λειτουργίας και Εκκαθάρισης του Συστήµατος Άϋλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει και στο άρθρο 8 και 12 του Καταστατικού της Εταιρείας. 3.2 Φορολογία Μερισµάτων Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Ν. 2238/1994, άρθρο 109) οι εταιρείες των οποίων οι µετοχές τους είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών (πλην των πιστωτικών ιδρυµάτων) βαρύνονται µε συντελεστή φόρου 35% επί των φορολογητέων κερδών τους πριν από οποιαδήποτε διανοµή. Έτσι, τα µερίσµατα διανέµονται από τα ήδη φορολογηθέντα στο νοµικό πρόσωπο κέρδη και εποµένως ο µέτοχος δεν έχει καµία φορολογική υποχρέωση επί του ποσού των µερισµάτων που εισπράττει. Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από τα µερίσµατα λογίζεται η ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου, από τα κέρδη τα οποία πραγµατοποιούν σε κάθε χρήση οι θυγατρικές Εταιρείες και διανέµονται µερίσµατα, το µέρος των µερισµάτων που αντιστοιχεί στην µητρική Εταιρεία καταβάλλεται κατά την επόµενη χρήση (εκτός αν δοθεί προµέρισµα στη ίδια χρήση) και συνεπώς περιέχεται στα κέρδη της µητρικής Εταιρείας της επόµενης χρήσης. Τα δε µερίσµατα από τα κέρδη της µητρικής Εταιρείας που σχηµατίζονται κατά ένα µέρος από τα διανεµόµενα κέρδη των Εταιρειών στις οποίες συµµετέχει, εφόσον διανεµηθούν καταβάλλονται στην επόµενη από τη λήψη τους χρήση. Την χρήση του 2004 δεν προβλέπεται διανοµή µερίσµατος. Σελίδα 10 από 91

11 4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 4.1 Γενικές Πληροφορίες Σύµφωνα µε το άρθρο (1) του καταστατικού η επωνυµία της Εταιρείας είναι «ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Παραγωγής Λογισµικού και Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Πολλαπλών Χρήσεων». Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας ορίσθηκε σε «UNIBRAIN Α.Ε.». Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στο κλάδο της πληροφορικής και συγκεκριµένα αναπτύσσει, σχεδιάζει, παράγει και διαθέτει συστήµατα υλικού (hardware) και λογισµικού (software) υψηλής τεχνολογίας. H Εταιρεία συστήθηκε την 12 Μαρτίου του 1990 (ΦΕΚ 558/ ) µε ταυτόχρονη έναρξη των δραστηριοτήτων της. Η εποπτεύουσα διοικητικά την Εταιρεία αρχή είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης (Τµήµα Ανωνύµων Εταιρειών, Πλατεία Κάνιγγος) και ο Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών είναι Αρ. Μ.Α.Ε /06/Β/90/13). Η έδρα και τα γραφεία της Εταιρείας βρίσκονται στο ήµο Παιανίας Αττικής του Χαλανδρίου, 19,5 χλµ. Λεωφόρου Μαρκοπούλου (Κτίριο Α-1, Intracom) Παιανία Τ.Κ , όπου µεταφέρθηκαν κατόπιν µεταφοράς έδρας και τροποποίησης του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, σύµφωνα µε την από απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, που εγκρίθηκε µε την από ΕΜ 3923/2001 απόφαση Νοµάρχη Αθηνών και καταχωρήθηκε στο Μητρώο ΑΕ την , ανακοίνωση της οποίας δηµοσιεύθηκε στο υπ αριθµ. 2214/2001 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) Τα τηλέφωνα της Εταιρείας είναι , , Η διάρκεια της Εταιρείας έχει ορισθεί µέχρι την 31η εκεµβρίου του έτους 2100, µε ηµεροµηνία έναρξης την ηµέρα καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών από την εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Η Εταιρεία τυγχάνει ανώνυµη εταιρεία, η οποία λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύµων εταιρειών» και υπόκειται από της εισαγωγής των µετοχών της στη ΝΕ.Χ.Α. στις διατάξεις του Ν. 2733/1999, όλες τις συναφείς µε τη λειτουργία της ΝΕ.Χ.Α. αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, καθώς και σε όλες τις λοιπές διατάξεις που ρυθµίζουν την λειτουργία και συµπεριφορά των εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. Η Εταιρεία κατά την ίδρυσή της είχε ως σκοπό, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του αρχικού καταστατικού, την παραγωγή λογισµικού και ηλεκτρονικών συστηµάτων πολλαπλών χρήσεων, τη µελέτη, σχεδιασµό και εκτέλεση πάσης φύσεως λογισµικού και ηλεκτρονικών συστηµάτων και την αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού και τη σύναψη εµπορικών συµβάσεων [ΦΕΚ, τεύχος Α.Ε. & ΕΠΕ 558/ ]. Με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας µετά την επαναδιατύπωση του σχετικού άρθρου, ο σκοπός της Εταιρείας είναι ο ακόλουθος: 1). Η παραγωγή λογισµικού και ηλεκτρονικών συστηµάτων πολλαπλών χρήσεων. 2). Η εµπορία κάθε φύσεως λογισµικού και ηλεκτρονικών συστηµάτων πολλαπλών χρήσεων που παράγει η Εταιρεία ή εισάγει από την αλλοδαπή. 3). Η αντιπροσώπευση οίκων της αλλοδαπής και της ηµεδαπής που έχουν οµοειδείς ή συναφείς δραστηριότητες µε την Εταιρεία και η διαµεσολάβηση για τη σύναψη από αυτές εµπορικών συµβάσεων µε τρίτους. 4). Η µελέτη, σχεδιασµός και εκτέλεση κάθε φύσεως λογισµικού και ηλεκτρονικών συστηµάτων πολλαπλών χρήσεων του ηµοσίου και Ιδιωτικού ικαίου, οργανισµών κοινής ωφέλειας και γενικά οποιωνδήποτε Οργανισµών, ηµοσίων Επιχειρήσεων και ιδιωτών, ως και η αγορά και η εισαγωγή υλικών για την εκτέλεση των παραπάνω έργων. 5). Η επίβλεψη εκτελέσεως των ως άνω έργων. 6). Η συµµετοχή σε διαγωνισµούς, οποιασδήποτε φύσεως, του ηµοσίου, Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου και Ιδιωτικού ικαίου, Οργανισµών κοινής ωφέλειας και γενικά Οργανισµών, ηµοσίων Επιχειρήσεων µε σκοπό την ανάληψη των παραπάνω έργων ως αναδόχου ή ως υπεργολάβου. Σελίδα 11 από 91

12 7). Η µελέτη, σχεδιασµός και εκτέλεση κάθε φύσεως λογισµικού και ηλεκτρονικών συστηµάτων πολλαπλών χρήσεων της Ε.Ο.Κ. αλλοδαπών ηµοσίων, αλλοδαπών Νοµικών Προσώπων ηµοσίου και Ιδιωτικού ικαίου, αλλοδαπών Οργανισµών κοινής ωφέλειας ή επιχειρήσεων και αλλοδαπών ιδιωτών ως και η αγορά και εισαγωγή υλικών για την εκτέλεση των παραπάνω έργων. 8). Η συµµετοχή σε διαγωνισµούς οποιασδήποτε φύσεως της Ε.Ο.Κ., αλλοδαπών ηµοσίων, Νοµικών Προσώπων ηµοσίου και Ιδιωτικού ικαίου, αλλοδαπών Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας ή επιχειρήσεων και αλλοδαπών ιδιωτών, µε σκοπό την ανάληψη των ως άνω έργων ή ως αναδόχου ή ως υπεργολάβου. 9). Η µε οποιονδήποτε τρόπο συµµετοχή ή συνεργασία της Εταιρείας µε δικά της κεφάλαια, µε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε νοµικής µορφής που υφίστανται ή που θα ιδρυθούν στην ηµεδαπή ή στην αλλοδαπή που έχουν τους ίδιους σκοπούς ή παρεµφερείς σκοπούς µε αυτήν. 10). Όλες οι συναφείς µε τις παραπάνω εργασίες. Για την επιδίωξη των σκοπών της η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήµατα και πρακτορεία οπουδήποτε στην ηµεδαπή ή στην αλλοδαπή. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήµερα στο ποσό των Ευρώ, διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 1,20 [ΦΕΚ 6378/ & 8792/ ]. Τα έσοδα της Εταιρείας κατά τη χρήση 2004 εντάσσονται ανά ΣΤΑΚΟ 2004 στον Κωδικό Παροχή συµβουλών σε θέµατα λογισµικού Εκδόσεις λογισµικού κατά ποσό ,38 και στον Κωδικό Χονδρικό Εµπόριο Η/Υ και περιφερειακού εξοπλισµού κατά ποσό , Σύντοµο Ιστορικό Η UNIBRAIN ιδρύθηκε το 1990, µε µετοχικό κεφάλαιο ,06. Σκοπός της Εταιρείας ήταν η παροχή ολοκληρωµένων λύσεων στον τοµέα των ηλεκτρονικών εκδόσεων (γραφικές τέχνες), και δη στον τοµέα της τυπογραφίας, της εκτύπωσης εφηµερίδων και περιοδικών, της έντυπης διαφήµισης και εν γένει στις εκδόσεις βιβλίων/εντύπων. Αρχικά η έδρα της Εταιρείας ήταν η Αθήνα (Μπούσγου 2). Στης 16 Απριλίου του 1991 η Εταιρεία µετέφερε την έδρα της και εγκαταστάθηκε στα επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 84, Χαλάνδρι Αττικής. Τον Μάρτιο του 2001 η Εταιρεία µετέφερε την έδρα της στην Παιανία Αττικής. Η Unibrain από την ίδρυσή της έως και το 1996 µε την προαναφερθείσα δοµή, οργάνωση και εµπειρία της προσέφερε ολοκληρωµένες λύσεις στους πελάτες της, ενώ η κατάλληλη υποδοµή για κατασκευή εφαρµογής λογισµικού προσαρµοσµένου πλήρως στην Ελληνική γλώσσα, κατέστησε την εταιρεία σε κύριο προµηθευτή για την Ελληνική αγορά Ηλεκτρονικών Εκδοτικών Συστηµάτων. Η Unibrain επίσης ασχολείται από της ιδρύσεως της και µέχρι σήµερα µε προϊόντων του Ισραηλινού Οίκου Αlladin Knowledge Systems Limited και συγκεκριµένα µε τη διανοµή µίας σειράς απόλυτα εξειδικευµένων προϊόντων υψηλής τεχνολογίας (Ηardware for Software Protection, γνωστά ως HASP), για τα οποία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον (λόγω του υψηλού βαθµού εξειδίκευσης και της διαρκούς ανάπτυξης του τοµέα αυτού), ενώ η συνεργασία µε την Alladin διευρύνθηκε σταδιακά µε την προσθήκη και νέων προϊόντων για την προστασία προϊόντων λογισµικού (HASP, Hardlock, E- safe, E-token). Η Unibrain στα πλαίσια του αναπτυξιακού της προγράµµατός ασχολήθηκε κατά την πενταετία µε την ανάπτυξη του 1996, η Εταιρεία αναπτύσσει µε δική της τεχνογνωσία, σχεδίαση και πλατφόρµες το προϊόν, µε την κατοχυρωµένη εµπορική ονοµασία PainterNT, που αποτελείται από υλικό (hardware) κάρτα H/Y PCI και δικής της επινόησης λογισµικό (software), µέσω του οποίου επιτυγχάνεται η µεταφορά δεδοµένων µέσω µίας κάρτας PCI σε µηχανήµατα εκτύπωσης υψηλής ανάλυσης (1996). Η εταιρεία επιτυγχάνει την πρώτη επιτυχή παρουσία της στη διεθνή αγορά µε τη διάθεση του PainterNT σε συνδυασµό µε προϊόν RipNT της Κυπριακής Εταιρείας µε την επωνυµία A.T.C. Computer Aided Technologies Limited, τη διανοµή του οποίου αναλαµβάνει στην παγκόσµια αγορά. Σελίδα 12 από 91

13 Η Unibrain αποφασίζει την ίδρυση αυτοτελούς τµήµατος Έρευνας & Ανάπτυξης, µε σκοπό την έρευνα του τοµέα σχεδίασης και παραγωγής προϊόντων νέων τεχνολογιών, µε σκοπό να διαφοροποιήσει τις µέχρι τότε κατά κύριο λόγο εµπορικές δραστηριότητές της. Η Unibrain, παρακολουθώντας στενά από το έτος 1996 τις διεθνείς εξελίξεις στην νέα τότε τεχνολογία του σειριακού πρωτοκόλλου ψηφιακής µετάδοσης δεδοµένων µε την ονοµασία ΙΕΕΕ-1394, αποφασίζει το ίδιο έτος, να ασχοληθεί µε την παραγωγή προϊόντων µε την τεχνολογία του πρωτοκόλλου ΙΕΕΕ Η τεχνολογία αυτή αρχίζει να υιοθετείται σταδιακά από τους µεγαλύτερους κατασκευαστές στην παγκόσµια αγορά από το έτος 1998 και µετέπειτα, οπότε άρχισαν να κυκλοφορούν τα πρώτα προϊόντα στον τοµέα των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των ηλεκτρονικών καταναλωτικών συσκευών (consumer devices). Από το έτος 1996 και µετέπειτα η Unibrain κατασκευάζει έναν σηµαντικό αριθµό από προϊόντα λογισµικού και υλικού, υιοθετώντας αυτή την τεχνολογία και πρότυπο, προϊόντα που σχεδιάσθηκαν, αναπτύχθηκαν και κατασκευάστηκαν από την Εταιρεία, µε ευρεία αποδοχή και αναγνωρισιµότητα. H Unibrain, στα πλαίσια της ενασχόλησης της µε την παραγωγή προϊόντων βασισµένων στην τεχνολογία ΙΕΕΕ-1394 αναλαµβάνει σε συνεργασία µε την Texas Instruments (α) να προσαρµόσει το λογισµικό και παραγόµενο από την ίδια υλικό τεχνολογίας ΙΕΕΕ-1394 (FireBoard400) στις ανάγκες και µε τις προδιαγραφές της Texas Instruments και (β) ορίζεται ως η Εταιρεία στην οποία θα απευθύνονται όλοι οι Ευρωπαίοι πελάτες της Texas Instruments, που ενδιαφέρονται για την προς αυτούς πώληση προϊόντων της τεχνολογίας ΙΕΕΕ και αναλαµβάνει την ευρωπαϊκή υποστήριξη προϊόντων της τεχνολογίας αυτής (1998). To Σεπτέµβριο του 1999, µετά από µακρά προσπάθεια, η Unibrain υπογράφει µία νέα σηµαντική σύµβαση συνεργασίας µε την SONY Europa B.V., µε αντικείµενο την προσαρµογή ενός υφιστάµενου προϊόντος υλικού και λογισµικού (Fire Api) της Unibrain τεχνολογίας ΙΕΕΕ-1394, που να µπορεί να εξυπηρετεί την πλήρη σειρά ψηφιακών καµερών της SONY. Το προϊόν εγκρίνεται από τη SONY και λανσάρεται επιτυχώς στην αγορά. H Unibrain λαµβάνει πιστοποίηση (Αύγουστος 1999) ISO 9001 για το σχεδιασµό, ανάπτυξη και υποστήριξη πωλήσεων προϊόντων λογισµού (software) και υλικού (hardware). Τον εκέµβριο 1999 επιτυγχάνεται η συµµετοχή των Εταιρειών INTRACOM και LFG Finance A.E., µε ταυτόχρονη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Unibrain µε σκοπό την κεφαλαιακή ενίσχυση της Unibrain η οποία θα της επιτρέψει την χρηµατοδότηση του προγράµµατος ανάπτυξης της Εταιρείας κατά την πενταετία ( ). Τον Μάρτιο του έτους 2000 (8/3/2000) η Unibrain A.E. ιδρύει θυγατρική στις Η.Π.Α. µε την επωνυµία Unibrain, Inc.. Η έδρα της θυγατρικής Εταιρείας ευρίσκεται στην περιοχή San Ramon (2613 Camino Ramon 140, San Ramon CA 94583), που ευρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της γνωστής Σίλικον Βάλλεϋ (Silicon Valley) της Καλιφόρνια των Ηνωµένων Πολιτειών. Με βάση σχετική δυνατότητα της νοµοθεσίας της Καλιφόρνια, το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής εταιρείας, που έχει ήδη καταβληθεί, ανήλθε σε ποσό δολαρίων Η.Π.Α., εκδοθέντων ( ) µετοχών των (2) δολαρίων εκάστη, προκειµένου να καλυφθούν τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης και έναρξης λειτουργίας της θυγατρικής Εταιρείας. Συγκεκριµένα η Εταιρεία διαθέτει Μητρώο Εργοδότη (Employer Identification) µε αριθµό EIN , Φορολογικό Μητρώο Αδείας Πωλητού (Seller s Permit) µε αριθµό CHA , και ειδική επαγγελµατική άδεια (Business License) από την διοικητική αρχή του San Ramon µε αριθµό Τα τηλέφωνα της Εταιρείας είναι και το φάξ Λογιστές της Εταιρείας έχει ορισθεί το λογιστικό γραφείο Jones, Henle & Schunck. Η θυγατρική εταιρεία διαθέτει µισθωµένα γραφεία (215) τ.µ. για την εγκατάσταση της έδρας και των γραφείων της, ενώ ταυτόχρονα έχει προβεί σε επενδύσεις για τον εξοπλισµό των εγκαταστάσεων της για την έναρξη της λειτουργίας της. Η θυγατρική άρχισε να λειτουργεί επίσηµα από 1/9/2000. Η ίδρυση της θυγατρικής στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής έγινε µε σκοπό την απόκτηση µόνιµης εγκατάστασης στην πλέον ανταγωνιστική διεθνώς αγορά στον τοµέα της πληροφορικής και των τεχνολογικών εξελίξεων, προκειµένου αφενός µεν να αναλάβει το σύνολο των δραστηριοτήτων προώθησης, πωλήσεων και υποστήριξης (Marketing, Sales & Support) στις Η.Π.Α. και στις χώρες της Αµερικανικής Ηπείρου, και αφετέρου να συνεισφέρει ενεργά στην επέκταση της αναγνωρισιµότητας της Unibrain και των προϊόντων της στη ιεθνή Αγορά και να επεκτείνει τις συνεργασίες της εταιρείας µε µεγάλους κατασκευαστές. Σελίδα 13 από 91

Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2005 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ... 4 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε µε την 1/319 της 09/12/2004

Διαβάστε περισσότερα

NTIONIK A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2000 2

NTIONIK A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2000 2 ΜΑΪΟΣ 2001 NTIONIK A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2000 2 Αγαπητοί µέτοχοι, Στο ετήσιο δελτίο που κρατάτε στα χέρια σας παρουσιάζεται ο απολογισµός της εταιρίας µας για τη χρήση 2000. Μια χρονιά που αποτέλεσε περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E...3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003...4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α...3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ...4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2005-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3.1 Γενικά 7. 4.1 Σύντοµο Ιστορικό 9. ίκτυο πωλήσεων και διανοµής 4.3.1 Πελάτες 11. 4.6 Επενδύσεις 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3.1 Γενικά 7. 4.1 Σύντοµο Ιστορικό 9. ίκτυο πωλήσεων και διανοµής 4.3.1 Πελάτες 11. 4.6 Επενδύσεις 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΕΛ. 4 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

01.01.2005 31.12.2005... 49

01.01.2005 31.12.2005... 49 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 και του άρθρου 1 της απόφασης 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2006 1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί μέτοχοι, Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αγαπητοί μέτοχοι, Το Διοικητικό Συμβούλιο ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 2 Αγαπητοί μέτοχοι, Στο ετήσιο δελτίο που κρατάτε στα χέρια σας παρουσιάζεται ο απολογισμός της εταιρίας μας για τη χρήση 2001. Μια χρονιά παγκόσμιας ύφεσης στο χώρο της τεχνολογίας η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2003-0 - Πίνακας Περιεχοµένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - 1 - ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

unibrain Α.Ε. ONLINE)

unibrain Α.Ε. ONLINE) unibrain Α.Ε. (μετονομασθείσα μετά τη συγχώνευση σε HELLAS ONLINE) ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (μετονομασθείσα μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCE AE

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCE AE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤO ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

πà π ƒπ ƒπ À A.E. Eτήσιο ελτίο

πà π ƒπ ƒπ À A.E. Eτήσιο ελτίο Ù ÛÈÔ ÂÏÙ Ô 2007 2007 πà π ƒπ ƒπ À A.E. Eτήσιο ελτίο 2007 Περιεχόµενα 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...6 2. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ...8 2.1 Γενικά...8 2.2

Διαβάστε περισσότερα

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (πρώην A. ΚΑΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ) ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Μύνημα

Διαβάστε περισσότερα

CPI AE ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005-2006

CPI AE ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005-2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 4 I. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ II. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. !"#$%$&!'("')*+'#,# -!./(*0*("'& 1"$ 2/ &3#2$4/ 2*3 '2/&"*3 5'.2"*3 %$" 2*3& '.'1%2'&

Διαβάστε περισσότερα

F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Bιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Bιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Bιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 Γλυφάδα, Μάιος 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ 01.01.2004 31.12.2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΧΡΗΣΗ 01.01.2004 31.12.2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗ 01.01.2004 31.12.2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΜΑΪΟΣ 2005 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πρόσκληση Μετόχων στη Γενική Συνέλευση Σελ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 5-8 1.1. 1.2. 1.3. Οικονοµικά Μεγέθη της Εταιρείας Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη του Οµίλου «JUMBO

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON NET Ανώνυµη Βιοτεχνική και Εµπορική Εταιρία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας.Τ. EPSILON NET ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών... Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ... 4 1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός....4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 3 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΤΗΣΙΙΟ ΕΛΤΙΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΜΑΙΟΣΣ 22000066 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση 4 1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του ετήσιου δελτίου και τους ελεγκτές της Εταιρείας 5 2. Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

π π Ã 01/01/2003-31/12/2003

π π Ã 01/01/2003-31/12/2003 π π Ã 01/01/2003-31/12/2003 ƒ ƒ 16 º 5/204/14.11.2000 À.. π ƒ º π ƒ π À π 2004 ΧΡΗΣΗ 01.01.2003 31.12.2003 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3.1 Γενικά 7 3.2 Φορολογία μερισμάτων 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3.1 Γενικά 7 3.2 Φορολογία μερισμάτων 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΕΛ. 4 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2003-31.12.2003 AΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα