UNIBRAIN A.E. Ετήσιο ελτίο unibrain Α.Ε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "UNIBRAIN A.E. Ετήσιο ελτίο 2004. unibrain Α.Ε."

Transcript

1 unibrain Α.Ε. ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/ & 14/207/ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 20 ΗΣ ΜΑΙΟΥ 2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΛΤΙΟΥ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΟΘΕΙ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ», ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠ ΑΥΤΩΝ. ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ. ΜΑΡΤΙΟΣ 2005

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία Υπεύθυνοι σύνταξης του Ετήσιου ελτίου Ορκωτοί Ελεγκτές Επίδικες Υποθέσεις Φορολογικοί Έλεγχοι Εταιρείας ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Γενικά Φορολογία Μερισµάτων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γενικές Πληροφορίες Σύντοµο Ιστορικό Περιγραφή Αντικειµένου Εργασιών Toµείς δραστηριοτήτων της Εταιρείας Προϊόντα & Υπηρεσίες Αναθεώρηση Εµπορικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής Ανάλυση Κύκλου Εργασιών ανά κατηγορία Προϊόντων Προορισµός Πωλήσεων Σήµατα ικαιώµατα Βιοµηχανικής & Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Περιγραφή ικτύου Πωλήσεων Προώθηση προϊόντων στη διεθνή αγορά Σηµαντικοί Πελάτες Πάγια Στοιχεία Εγγυήσεις και Εµπράγµατες Ασφάλειες Κτιριακές Εγκαταστάσεις Μηχανογραφικός και Λοιπός Εξοπλισµός Περιγραφή Παραγωγικής ιαδικασίας Μεταβολή Λογιστικής Αξίας Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων Συµβάσεις Aσφαλιστήρια Συµβόλαια Εγγυήσεις Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Ίδια Κεφάλαια Λογιστική Αξία Μετοχής Μέτοχοι ιοίκηση ιεύθυνση της Εταιρείας Συµµετοχές των Μελών του.σ. και Κυρίων Μετόχων στη ιοίκηση και το Κεφάλαιο άλλων Εταιρειών Οργανόγραµµα Προσωπικό Επενδύσεις (Προσθήκες) ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κύκλος Εργασιών Κόστος Πωληθέντων Έξοδα ιοίκησης, ιάθεσης, Έρευνας και Ανάπτυξης Έκτακτα Αποτελέσµατα Αποσβέσεις Κέρδη (Ζηµίες) προ Φόρων Χρηµατοοικονοµικές απάνες ιάθεση των προ Αποσβέσεων Κερδών Ανάλυση Οικονοµικής Κατάστασης Στοιχεία Ενεργητικού Στοιχεία Παθητικού Αναµόρφωση των Αποτελεσµάτων και των Ιδίων Κεφαλαίων ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ Ανάλυση Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων...60 Σελίδα 2 από 91

3 7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.Α. ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ - ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Αρχικό Επενδυτικό Σχέδιο και Τροποποίηση της 26/6/ Αναθεώρηση του Επενδυτικού Σχεδίου Ενηµέρωση για την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου έως 31/12/ ιάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων έως 31/12/ Ενηµέρωση για τη διάθεση των Αντληθέντων Κεφαλαίων ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑ ΟΥ Γενικά στοιχεία κλάδου Θέση της Εταιρείας στον κλάδο ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Συνδεδεµένες Εταιρείες µε την UNIBRAIN Α.Ε Θυγατρικές Εταιρείες - Unibrain, Inc Συγγενείς Εταιρείες Εταιρείες Λοιπού Συµµετοχικού Ενδιαφέροντος Εταιρείες που Έχουν Ενιαία/Κοινή ιοίκηση µε την UNIBRAIN Α.Ε Εταιρείες που συµµετέχουν στην UNIBRAIN A.E INTRACOM A.E ΠΑΛΛΑΣ ΥΝΑΜΙΚΗ A.E ιεταιρικές Συναλλαγές ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Στόχοι και Στρατηγική Επενδυτική Πολιτική ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ...88 Σελίδα 3 από 91

4 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία Στο παρόν Ετήσιο ελτίο, περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα στους επενδυτές και τους συµβούλους επενδύσεων, για την σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Παραγωγής Λογισµικού και Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Πολλαπλών Χρήσεων µε το διακριτικό τίτλο UNIBRAIN Α.Ε. (εφ εξής η "Εταιρεία" ή η Unibrain ) για τη χρήση που έληξε την Υπεύθυνοι σύνταξης του Ετήσιου ελτίου Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του παρόντος Ετησίου ελτίου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι οι κ.κ.: Ο κ. Γεώργιος Ζαχόπουλος, Αντιπρόεδρος του.σ. και ιευθύνων Σύµβουλος, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, Κων/νου Παλαιολόγου 90 τηλ Ο κ. Παπασπύρου Παναγιώτης, Υπεύθυνος Οικονοµικών Υπηρεσιών, κάτοικος Πειραιά, Βασ. Γεωργίου Α 2, τηλ Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, στους: i. Στα γραφεία της UNIBRAIN A.E., 19,5 χλµ. Λεωφόρου Μαρκοπούλου, Παιανία, υπεύθυνος κ. Γεώργιος Ζαχόπουλος, τηλ: /580/590 ii. Στο Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Unibrain A.E., Yπεύθυνος κ. ηµήτρης Κουζάς, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην διεύθυνση του διαδικτύου ή στα τηλ: /590 iii. Στην ιστοσελίδα της UNIBRAIN A.E. στην διεύθυνση Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι όλα τα Μέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος Ετησίου ελτίου, και, µαζί µε τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι : Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στο Ετήσιο ελτίο είναι πλήρη και αληθή. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ετήσιο ελτίο. Σε βάρος της Εταιρείας δεν εκκρεµούν δικαστικές αγωγές ή διαιτησίες, η έκβαση των οποίων θα µπορούσε να έχει ουσιώδεις επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση. Η Εταιρεία δηλώνει ότι οι δηλώσεις και τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν Ετήσιο ελτίο είναι πλήρη και ακριβή. 1.3 Ορκωτοί Ελεγκτές Η Εταιρεία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές. Τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2004 τόσο της Εταιρείας όσο και των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής κ Σωτήριος Ν. Φίλος (ΣΟΛ Α.Μ. ΣΟΕ 12471) της Ελεγκτικής Εταιρείας Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε., που εξελέγη ως αναπληρωµατικός Ορκωτός Ελεγκτής από την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της 2 ης Ιουνίου Τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας παρατίθενται στο συνηµµένο Παράρτηµα του παρόντος κάτω από τους αντίστοιχους δηµοσιευµένους Ισολογισµούς και τα Αποτελέσµατα Χρήσεων. Ο κ. Σωτήριος Φίλος διαβεβαιώνει ότι στα πλαίσια των καθηκόντων του ως ελεγκτή η UNIBRAIN A.E., διαθέτει σύστηµα εσωτερικού ελέγχου κατά τις τελευταίες δύο χρήσεις το οποίο είναι επαρκές και ότι δεν υπήρξαν διαφωνίες µεταξύ αυτού και της ιοίκησης της Εταιρείας. Σελίδα 4 από 91

5 1.4 Επίδικες Υποθέσεις Κατά την 31/12/2004 δεν υπήρχαν εκκρεµείς επίδικες υποθέσεις σε βάρος της Εταιρείας και της θυγατρικής εταιρείας Unibrain, Inc., που να δύνανται να επηρεάσουν σηµαντικά την οικονοµική της κατάσταση. 1.5 Φορολογικοί Έλεγχοι Εταιρείας Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2000 ( ) µε τακτικό φορολογικό έλεγχο. Τα αποτελέσµατα των ελέγχων αυτών έκριναν τα οικονοµικά στοιχεία και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας ακριβή, ειλικρινή και οριστικά. Αναλυτικά τα αποτελέσµατα των φορολογικών ελέγχων των χρήσεων 1997 έως και 2000 έχουν ως εξής: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ(ποσά σε ) Σύνολο Λογιστικές ιαφορές Φόροι που επιβλήθηκαν επί Λογιστικών ιαφορών Πρόστιµα και Προσαυξήσεις Φόρος από διαφορές Φ.Π.Α Πρόστιµα Προσαυξήσεις Φόρου Φ.Π.Α Σύνολο φόρων / προσαυξήσεων Όπως φαίνεται στον ανωτέρω πίνακα, το συνολικό ποσό που προέρχεται από φόρους προστίµων και προσαυξήσεων βάσει των φορολογικών ελέγχων για την περίοδο , ανέρχεται σε ,55 περίπου. Κατά την ίδια περίοδο πραγµατοποιήθηκε έλεγχος και όλων των προηγούµενων ανέλεγκτων χρήσεων ετών Το σύνολο των επιβληθέντων πάσης φύσεως φόρων και προσαυξήσεων που επεβλήθησαν στην Εκδότρια για όλες τις ανέλεγκτες χρήσεις, ανήλθε στο συνολικό ποσό των ,51, στο οποίο συµπεριλαµβάνεται ποσό 9.414,36 ως προσαύξηση προκαταβολής φόρου χρήσεως 2000, ήτοι πρόσθετοι φόροι συνολικού ποσού ,15. Το σύνολο των προαναφερθέντων φόρων και τελών εξοφλήθηκαν εντός της χρήσεως του έτους 2001, ενώ τα ποσά αυτών λογιστικοποιήθηκαν στη χρήση Eπίσης, το 2002, διενεργήθηκε και ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της χρήσεως 2000 (οικ. έτος 2001). Το συνολικό ποσό φόρων, προστίµων και προσαυξήσεων βάσει του φορολογικού ελέγχου, ανήλθε σε Τα σχετικά ποσά λογιστικοποιήθηκαν στη χρήση Το σύνολο των προαναφερθέντων φόρων και τελών εξοφλούνται µηνιαίως σε 18 δόσεις µε τελευταία δόση τον Μάρτιο του 2004, που όλες έχουν εξοφληθεί. Η θυγατρική εταιρεία δεν έχει υποστεί φορολογικό έλεγχο από της συστάσεώς της και µέχρι σήµερα. Σελίδα 5 από 91

6 2 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Η ηµεροµηνία έναρξης της διαπραγµάτευσης της µετοχής της Εταιρείας στην Νέα Χρηµατιστηριακή Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών ήταν η 30 η Απριλίου του έτους Η µετοχή διαπραγµατεύεται στην κατηγορία Eταιρείες Πληροφορικής. To διακριτικό διαπραγµάτευσης της µετοχής είναι ΒΡAIN ή BRAIN. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται στοιχεία, για τη χρήση 2004, για την διαµορφωθείσα τιµή της µετοχής (στο κλείσιµο της συνεδρίασης) στην τελευταία εργάσιµη ηµέρα εκάστου ηµερολογιακού µηνός καθώς και για τον µηνιαίο όγκο συναλλαγών της Εταιρείας. Μήνας Αναφοράς Τιµή Τέλους Μηνός ( ) Μηνιαίος Όγκος Συναλλαγών Όγκος Συναλλαγών Αξία σε 000/ Γενικός είκτης Ιανουάριος 3, , ,58 Φεβρουάριος 2, , ,50 Μάρτιος 2, , ,65 Απρίλιος 2, , ,62 Μάιος 2, , ,72 Ιούνιος 1, , ,16 Ιούλιος 1, , ,30 Αύγουστος 1, , ,26 Σεπτέµβριος 1, , ,24 Οκτώβριος 1, , ,19 Νοέµβριος 2, , ,81 εκέµβριος 1, , ,18 Σύνολο ,90 ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΙΑΝ. ΦΕΒ. ΜΑΡ. ΑΠΡ. ΜΑΙ. ΙΟΥΝ. ΙΟΥΛ. ΑΥΓ. ΣΕΠ. ΟΚΤ. ΝΟΕ. ΕΚ. Σελίδα 6 από 91

7 UNIBRAIN Γενικός δείκτης 3, , Unibrain 2,70 2, Γενικός είκτης 1, ,20 ΙΑΝ. ΦΕΒ. ΜΑΡ. ΑΠΡ. ΜΑΙ. ΙΟΥΝ. ΙΟΥΛ. ΑΥΓ. ΣΕΠ. ΟΚΤ. ΝΟΕ. ΕΚ

8 3, , , , , , , /1 27/2 31/3 30/4 28/5 30/6 30/7 31/8 30/9 29/10 30/11 31/12 Τιµή Μετοχής Ογκος Συναλλαγών Σελίδα 8 από 91

9 3 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 3.1 Γενικά Μετά τις αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της και την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της και , το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας διαµορφώθηκε στο ποσό των (δρχ ) διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας εκάστης 1,20. Κάθε µετοχή της Εταιρείας ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο Νόµος. Η κατοχή του τίτλου της µετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής του Καταστατικού της Εταιρείας και των νόµιµων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων. Το καταστατικό της Εταιρείας δεν περιέχει ειδικά δικαιώµατα υπέρ συγκεκριµένων µετόχων. Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. Οι µέτοχοι συµµετέχουν στη διοίκηση και τα κέρδη της Εταιρείας σύµφωνα µε το Νόµο και τις διατάξεις του Καταστατικού. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε µετοχή θα παρακολουθούν αυτή σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του µετόχου. Οι µετοχές της Εταιρείας διαπραγµατεύονται ελεύθερα στη Νέα Χρηµατιστηριακή Αγορά. Οι µέτοχοι ασκούν τα δικαιώµατά τους σε σχέση µε τη ιοίκηση της Εταιρείας µόνο µέσω των Γενικών Συνελεύσεων. Οι µέτοχοι έχουν δικαίωµα προτίµησης σε κάθε µελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε άρθρο 13, παρ. 5 του Κωδ. Νόµου 2190/1920. Οι δανειστές του µετόχου και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους σε καµία περίπτωση δεν θα µπορούν να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της Εταιρείας, ούτε να ζητήσουν τη διανοµή ή εκκαθάρισή της, ούτε να αναµιχθούν κατά οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση ή διαχείρισή της. Κάθε µέτοχος, οπουδήποτε και να κατοικεί, θα λογίζεται ότι έχει νόµιµη κατοικία την έδρα της Εταιρείας ως προς τις σχέσεις του µε αυτήν και υπόκειται στην Ελληνική Νοµοθεσία. Κάθε διαφορά µεταξύ της Εταιρείας αφ ενός και των µετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφ ετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η δε Εταιρεία ενάγεται µόνο ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της. Κάθε µετοχή παρέχει το δικαίωµα µίας ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας. Συγκύριοι µετοχής, για να έχουν δικαίωµα ψήφου, πρέπει να υποδείξουν στην Εταιρεία εγγράφως έναν κοινό εκπρόσωπο για τη µετοχή αυτή, ο οποίος θα τους εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση, µέχρι δε τον καθορισµό εκπροσώπου αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωµάτων τους. Κάθε µέτοχος δικαιούται να µετέχει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως, είτε µέσω πληρεξουσίου. Για να µετάσχει µέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις µετοχές του στο Ταµείο της Εταιρείας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ηµεροµηνία. Μέσα στην ίδια προθεσµία πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία οι αποδείξεις κατάθεσης των µετοχών και τα έγγραφα εκπροσώπησης και να δίνεται στον µέτοχο απόδειξη για την είσοδό του στη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν θα συµµορφώνονται µε τα παραπάνω, θα µετέχουν στη Γενική Συνέλευση µόνο µε την άδειά της. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 5% του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωµα: Να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας το διορισµό ενός ή περισσοτέρων ελεγκτών για τον έλεγχο της Εταιρείας (άρθρα 40, 40ε του Ν. 2190/1920). Να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Το ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να συγκαλέσει τη Συνέλευση αυτή εντός τριάντα (30) ηµερών

10 από την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης στον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου. Στην αίτηση, οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να αναφέρουν τα θέµατα για τα οποία θα πρέπει να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Κάθε µέτοχος µπορεί να ζητήσει δέκα (10) ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών της Εκδότριας Εταιρείας. Μέρισµα δικαιούται κάθε µέτοχος που αναγράφεται στο τηρούµενο από την Εταιρεία Μητρώο µετόχων κατά την ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ή κατά την ηµεροµηνία που θα οριστεί µε απόφαση της Συνέλευσης. Το µέρισµα κάθε µετοχής πληρώνεται στους δικαιούχους µετόχους εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής ανακοινώνεται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Μερίσµατα τα οποία δεν θα έχουν ζητηθεί για µία πενταετία από τότε που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ του ηµοσίου. Σε ότι αφορά τη διαδικασία κατάθεσης των µετοχών προκειµένου να συµµετέχει ο µέτοχος στις Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων της Εταιρείας και τη διαδικασία πληρωµής του µερίσµατος θα εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό Λειτουργίας και Εκκαθάρισης του Συστήµατος Άϋλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει και στο άρθρο 8 και 12 του Καταστατικού της Εταιρείας. 3.2 Φορολογία Μερισµάτων Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Ν. 2238/1994, άρθρο 109) οι εταιρείες των οποίων οι µετοχές τους είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών (πλην των πιστωτικών ιδρυµάτων) βαρύνονται µε συντελεστή φόρου 35% επί των φορολογητέων κερδών τους πριν από οποιαδήποτε διανοµή. Έτσι, τα µερίσµατα διανέµονται από τα ήδη φορολογηθέντα στο νοµικό πρόσωπο κέρδη και εποµένως ο µέτοχος δεν έχει καµία φορολογική υποχρέωση επί του ποσού των µερισµάτων που εισπράττει. Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από τα µερίσµατα λογίζεται η ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου, από τα κέρδη τα οποία πραγµατοποιούν σε κάθε χρήση οι θυγατρικές Εταιρείες και διανέµονται µερίσµατα, το µέρος των µερισµάτων που αντιστοιχεί στην µητρική Εταιρεία καταβάλλεται κατά την επόµενη χρήση (εκτός αν δοθεί προµέρισµα στη ίδια χρήση) και συνεπώς περιέχεται στα κέρδη της µητρικής Εταιρείας της επόµενης χρήσης. Τα δε µερίσµατα από τα κέρδη της µητρικής Εταιρείας που σχηµατίζονται κατά ένα µέρος από τα διανεµόµενα κέρδη των Εταιρειών στις οποίες συµµετέχει, εφόσον διανεµηθούν καταβάλλονται στην επόµενη από τη λήψη τους χρήση. Την χρήση του 2004 δεν προβλέπεται διανοµή µερίσµατος. Σελίδα 10 από 91

11 4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 4.1 Γενικές Πληροφορίες Σύµφωνα µε το άρθρο (1) του καταστατικού η επωνυµία της Εταιρείας είναι «ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Παραγωγής Λογισµικού και Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Πολλαπλών Χρήσεων». Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας ορίσθηκε σε «UNIBRAIN Α.Ε.». Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στο κλάδο της πληροφορικής και συγκεκριµένα αναπτύσσει, σχεδιάζει, παράγει και διαθέτει συστήµατα υλικού (hardware) και λογισµικού (software) υψηλής τεχνολογίας. H Εταιρεία συστήθηκε την 12 Μαρτίου του 1990 (ΦΕΚ 558/ ) µε ταυτόχρονη έναρξη των δραστηριοτήτων της. Η εποπτεύουσα διοικητικά την Εταιρεία αρχή είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης (Τµήµα Ανωνύµων Εταιρειών, Πλατεία Κάνιγγος) και ο Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών είναι Αρ. Μ.Α.Ε /06/Β/90/13). Η έδρα και τα γραφεία της Εταιρείας βρίσκονται στο ήµο Παιανίας Αττικής του Χαλανδρίου, 19,5 χλµ. Λεωφόρου Μαρκοπούλου (Κτίριο Α-1, Intracom) Παιανία Τ.Κ , όπου µεταφέρθηκαν κατόπιν µεταφοράς έδρας και τροποποίησης του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, σύµφωνα µε την από απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, που εγκρίθηκε µε την από ΕΜ 3923/2001 απόφαση Νοµάρχη Αθηνών και καταχωρήθηκε στο Μητρώο ΑΕ την , ανακοίνωση της οποίας δηµοσιεύθηκε στο υπ αριθµ. 2214/2001 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) Τα τηλέφωνα της Εταιρείας είναι , , Η διάρκεια της Εταιρείας έχει ορισθεί µέχρι την 31η εκεµβρίου του έτους 2100, µε ηµεροµηνία έναρξης την ηµέρα καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών από την εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Η Εταιρεία τυγχάνει ανώνυµη εταιρεία, η οποία λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύµων εταιρειών» και υπόκειται από της εισαγωγής των µετοχών της στη ΝΕ.Χ.Α. στις διατάξεις του Ν. 2733/1999, όλες τις συναφείς µε τη λειτουργία της ΝΕ.Χ.Α. αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, καθώς και σε όλες τις λοιπές διατάξεις που ρυθµίζουν την λειτουργία και συµπεριφορά των εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. Η Εταιρεία κατά την ίδρυσή της είχε ως σκοπό, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του αρχικού καταστατικού, την παραγωγή λογισµικού και ηλεκτρονικών συστηµάτων πολλαπλών χρήσεων, τη µελέτη, σχεδιασµό και εκτέλεση πάσης φύσεως λογισµικού και ηλεκτρονικών συστηµάτων και την αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού και τη σύναψη εµπορικών συµβάσεων [ΦΕΚ, τεύχος Α.Ε. & ΕΠΕ 558/ ]. Με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας µετά την επαναδιατύπωση του σχετικού άρθρου, ο σκοπός της Εταιρείας είναι ο ακόλουθος: 1). Η παραγωγή λογισµικού και ηλεκτρονικών συστηµάτων πολλαπλών χρήσεων. 2). Η εµπορία κάθε φύσεως λογισµικού και ηλεκτρονικών συστηµάτων πολλαπλών χρήσεων που παράγει η Εταιρεία ή εισάγει από την αλλοδαπή. 3). Η αντιπροσώπευση οίκων της αλλοδαπής και της ηµεδαπής που έχουν οµοειδείς ή συναφείς δραστηριότητες µε την Εταιρεία και η διαµεσολάβηση για τη σύναψη από αυτές εµπορικών συµβάσεων µε τρίτους. 4). Η µελέτη, σχεδιασµός και εκτέλεση κάθε φύσεως λογισµικού και ηλεκτρονικών συστηµάτων πολλαπλών χρήσεων του ηµοσίου και Ιδιωτικού ικαίου, οργανισµών κοινής ωφέλειας και γενικά οποιωνδήποτε Οργανισµών, ηµοσίων Επιχειρήσεων και ιδιωτών, ως και η αγορά και η εισαγωγή υλικών για την εκτέλεση των παραπάνω έργων. 5). Η επίβλεψη εκτελέσεως των ως άνω έργων. 6). Η συµµετοχή σε διαγωνισµούς, οποιασδήποτε φύσεως, του ηµοσίου, Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου και Ιδιωτικού ικαίου, Οργανισµών κοινής ωφέλειας και γενικά Οργανισµών, ηµοσίων Επιχειρήσεων µε σκοπό την ανάληψη των παραπάνω έργων ως αναδόχου ή ως υπεργολάβου. Σελίδα 11 από 91

12 7). Η µελέτη, σχεδιασµός και εκτέλεση κάθε φύσεως λογισµικού και ηλεκτρονικών συστηµάτων πολλαπλών χρήσεων της Ε.Ο.Κ. αλλοδαπών ηµοσίων, αλλοδαπών Νοµικών Προσώπων ηµοσίου και Ιδιωτικού ικαίου, αλλοδαπών Οργανισµών κοινής ωφέλειας ή επιχειρήσεων και αλλοδαπών ιδιωτών ως και η αγορά και εισαγωγή υλικών για την εκτέλεση των παραπάνω έργων. 8). Η συµµετοχή σε διαγωνισµούς οποιασδήποτε φύσεως της Ε.Ο.Κ., αλλοδαπών ηµοσίων, Νοµικών Προσώπων ηµοσίου και Ιδιωτικού ικαίου, αλλοδαπών Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας ή επιχειρήσεων και αλλοδαπών ιδιωτών, µε σκοπό την ανάληψη των ως άνω έργων ή ως αναδόχου ή ως υπεργολάβου. 9). Η µε οποιονδήποτε τρόπο συµµετοχή ή συνεργασία της Εταιρείας µε δικά της κεφάλαια, µε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε νοµικής µορφής που υφίστανται ή που θα ιδρυθούν στην ηµεδαπή ή στην αλλοδαπή που έχουν τους ίδιους σκοπούς ή παρεµφερείς σκοπούς µε αυτήν. 10). Όλες οι συναφείς µε τις παραπάνω εργασίες. Για την επιδίωξη των σκοπών της η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήµατα και πρακτορεία οπουδήποτε στην ηµεδαπή ή στην αλλοδαπή. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήµερα στο ποσό των Ευρώ, διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 1,20 [ΦΕΚ 6378/ & 8792/ ]. Τα έσοδα της Εταιρείας κατά τη χρήση 2004 εντάσσονται ανά ΣΤΑΚΟ 2004 στον Κωδικό Παροχή συµβουλών σε θέµατα λογισµικού Εκδόσεις λογισµικού κατά ποσό ,38 και στον Κωδικό Χονδρικό Εµπόριο Η/Υ και περιφερειακού εξοπλισµού κατά ποσό , Σύντοµο Ιστορικό Η UNIBRAIN ιδρύθηκε το 1990, µε µετοχικό κεφάλαιο ,06. Σκοπός της Εταιρείας ήταν η παροχή ολοκληρωµένων λύσεων στον τοµέα των ηλεκτρονικών εκδόσεων (γραφικές τέχνες), και δη στον τοµέα της τυπογραφίας, της εκτύπωσης εφηµερίδων και περιοδικών, της έντυπης διαφήµισης και εν γένει στις εκδόσεις βιβλίων/εντύπων. Αρχικά η έδρα της Εταιρείας ήταν η Αθήνα (Μπούσγου 2). Στης 16 Απριλίου του 1991 η Εταιρεία µετέφερε την έδρα της και εγκαταστάθηκε στα επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 84, Χαλάνδρι Αττικής. Τον Μάρτιο του 2001 η Εταιρεία µετέφερε την έδρα της στην Παιανία Αττικής. Η Unibrain από την ίδρυσή της έως και το 1996 µε την προαναφερθείσα δοµή, οργάνωση και εµπειρία της προσέφερε ολοκληρωµένες λύσεις στους πελάτες της, ενώ η κατάλληλη υποδοµή για κατασκευή εφαρµογής λογισµικού προσαρµοσµένου πλήρως στην Ελληνική γλώσσα, κατέστησε την εταιρεία σε κύριο προµηθευτή για την Ελληνική αγορά Ηλεκτρονικών Εκδοτικών Συστηµάτων. Η Unibrain επίσης ασχολείται από της ιδρύσεως της και µέχρι σήµερα µε προϊόντων του Ισραηλινού Οίκου Αlladin Knowledge Systems Limited και συγκεκριµένα µε τη διανοµή µίας σειράς απόλυτα εξειδικευµένων προϊόντων υψηλής τεχνολογίας (Ηardware for Software Protection, γνωστά ως HASP), για τα οποία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον (λόγω του υψηλού βαθµού εξειδίκευσης και της διαρκούς ανάπτυξης του τοµέα αυτού), ενώ η συνεργασία µε την Alladin διευρύνθηκε σταδιακά µε την προσθήκη και νέων προϊόντων για την προστασία προϊόντων λογισµικού (HASP, Hardlock, E- safe, E-token). Η Unibrain στα πλαίσια του αναπτυξιακού της προγράµµατός ασχολήθηκε κατά την πενταετία µε την ανάπτυξη του 1996, η Εταιρεία αναπτύσσει µε δική της τεχνογνωσία, σχεδίαση και πλατφόρµες το προϊόν, µε την κατοχυρωµένη εµπορική ονοµασία PainterNT, που αποτελείται από υλικό (hardware) κάρτα H/Y PCI και δικής της επινόησης λογισµικό (software), µέσω του οποίου επιτυγχάνεται η µεταφορά δεδοµένων µέσω µίας κάρτας PCI σε µηχανήµατα εκτύπωσης υψηλής ανάλυσης (1996). Η εταιρεία επιτυγχάνει την πρώτη επιτυχή παρουσία της στη διεθνή αγορά µε τη διάθεση του PainterNT σε συνδυασµό µε προϊόν RipNT της Κυπριακής Εταιρείας µε την επωνυµία A.T.C. Computer Aided Technologies Limited, τη διανοµή του οποίου αναλαµβάνει στην παγκόσµια αγορά. Σελίδα 12 από 91

13 Η Unibrain αποφασίζει την ίδρυση αυτοτελούς τµήµατος Έρευνας & Ανάπτυξης, µε σκοπό την έρευνα του τοµέα σχεδίασης και παραγωγής προϊόντων νέων τεχνολογιών, µε σκοπό να διαφοροποιήσει τις µέχρι τότε κατά κύριο λόγο εµπορικές δραστηριότητές της. Η Unibrain, παρακολουθώντας στενά από το έτος 1996 τις διεθνείς εξελίξεις στην νέα τότε τεχνολογία του σειριακού πρωτοκόλλου ψηφιακής µετάδοσης δεδοµένων µε την ονοµασία ΙΕΕΕ-1394, αποφασίζει το ίδιο έτος, να ασχοληθεί µε την παραγωγή προϊόντων µε την τεχνολογία του πρωτοκόλλου ΙΕΕΕ Η τεχνολογία αυτή αρχίζει να υιοθετείται σταδιακά από τους µεγαλύτερους κατασκευαστές στην παγκόσµια αγορά από το έτος 1998 και µετέπειτα, οπότε άρχισαν να κυκλοφορούν τα πρώτα προϊόντα στον τοµέα των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των ηλεκτρονικών καταναλωτικών συσκευών (consumer devices). Από το έτος 1996 και µετέπειτα η Unibrain κατασκευάζει έναν σηµαντικό αριθµό από προϊόντα λογισµικού και υλικού, υιοθετώντας αυτή την τεχνολογία και πρότυπο, προϊόντα που σχεδιάσθηκαν, αναπτύχθηκαν και κατασκευάστηκαν από την Εταιρεία, µε ευρεία αποδοχή και αναγνωρισιµότητα. H Unibrain, στα πλαίσια της ενασχόλησης της µε την παραγωγή προϊόντων βασισµένων στην τεχνολογία ΙΕΕΕ-1394 αναλαµβάνει σε συνεργασία µε την Texas Instruments (α) να προσαρµόσει το λογισµικό και παραγόµενο από την ίδια υλικό τεχνολογίας ΙΕΕΕ-1394 (FireBoard400) στις ανάγκες και µε τις προδιαγραφές της Texas Instruments και (β) ορίζεται ως η Εταιρεία στην οποία θα απευθύνονται όλοι οι Ευρωπαίοι πελάτες της Texas Instruments, που ενδιαφέρονται για την προς αυτούς πώληση προϊόντων της τεχνολογίας ΙΕΕΕ και αναλαµβάνει την ευρωπαϊκή υποστήριξη προϊόντων της τεχνολογίας αυτής (1998). To Σεπτέµβριο του 1999, µετά από µακρά προσπάθεια, η Unibrain υπογράφει µία νέα σηµαντική σύµβαση συνεργασίας µε την SONY Europa B.V., µε αντικείµενο την προσαρµογή ενός υφιστάµενου προϊόντος υλικού και λογισµικού (Fire Api) της Unibrain τεχνολογίας ΙΕΕΕ-1394, που να µπορεί να εξυπηρετεί την πλήρη σειρά ψηφιακών καµερών της SONY. Το προϊόν εγκρίνεται από τη SONY και λανσάρεται επιτυχώς στην αγορά. H Unibrain λαµβάνει πιστοποίηση (Αύγουστος 1999) ISO 9001 για το σχεδιασµό, ανάπτυξη και υποστήριξη πωλήσεων προϊόντων λογισµού (software) και υλικού (hardware). Τον εκέµβριο 1999 επιτυγχάνεται η συµµετοχή των Εταιρειών INTRACOM και LFG Finance A.E., µε ταυτόχρονη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Unibrain µε σκοπό την κεφαλαιακή ενίσχυση της Unibrain η οποία θα της επιτρέψει την χρηµατοδότηση του προγράµµατος ανάπτυξης της Εταιρείας κατά την πενταετία ( ). Τον Μάρτιο του έτους 2000 (8/3/2000) η Unibrain A.E. ιδρύει θυγατρική στις Η.Π.Α. µε την επωνυµία Unibrain, Inc.. Η έδρα της θυγατρικής Εταιρείας ευρίσκεται στην περιοχή San Ramon (2613 Camino Ramon 140, San Ramon CA 94583), που ευρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της γνωστής Σίλικον Βάλλεϋ (Silicon Valley) της Καλιφόρνια των Ηνωµένων Πολιτειών. Με βάση σχετική δυνατότητα της νοµοθεσίας της Καλιφόρνια, το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής εταιρείας, που έχει ήδη καταβληθεί, ανήλθε σε ποσό δολαρίων Η.Π.Α., εκδοθέντων ( ) µετοχών των (2) δολαρίων εκάστη, προκειµένου να καλυφθούν τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης και έναρξης λειτουργίας της θυγατρικής Εταιρείας. Συγκεκριµένα η Εταιρεία διαθέτει Μητρώο Εργοδότη (Employer Identification) µε αριθµό EIN , Φορολογικό Μητρώο Αδείας Πωλητού (Seller s Permit) µε αριθµό CHA , και ειδική επαγγελµατική άδεια (Business License) από την διοικητική αρχή του San Ramon µε αριθµό Τα τηλέφωνα της Εταιρείας είναι και το φάξ Λογιστές της Εταιρείας έχει ορισθεί το λογιστικό γραφείο Jones, Henle & Schunck. Η θυγατρική εταιρεία διαθέτει µισθωµένα γραφεία (215) τ.µ. για την εγκατάσταση της έδρας και των γραφείων της, ενώ ταυτόχρονα έχει προβεί σε επενδύσεις για τον εξοπλισµό των εγκαταστάσεων της για την έναρξη της λειτουργίας της. Η θυγατρική άρχισε να λειτουργεί επίσηµα από 1/9/2000. Η ίδρυση της θυγατρικής στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής έγινε µε σκοπό την απόκτηση µόνιµης εγκατάστασης στην πλέον ανταγωνιστική διεθνώς αγορά στον τοµέα της πληροφορικής και των τεχνολογικών εξελίξεων, προκειµένου αφενός µεν να αναλάβει το σύνολο των δραστηριοτήτων προώθησης, πωλήσεων και υποστήριξης (Marketing, Sales & Support) στις Η.Π.Α. και στις χώρες της Αµερικανικής Ηπείρου, και αφετέρου να συνεισφέρει ενεργά στην επέκταση της αναγνωρισιµότητας της Unibrain και των προϊόντων της στη ιεθνή Αγορά και να επεκτείνει τις συνεργασίες της εταιρείας µε µεγάλους κατασκευαστές. Σελίδα 13 από 91

14 Το Σεπτέµβριο του 2000, η Εταιρεία θέτει σε λειτουργία το ηλεκτρονικό της κατάστηµα µε την ονοµασία 1394store.com στη διεύθυνση µε σκοπό τη διεθνή προβολή, προώθηση και πώληση µέσω του διαδικτύου (internet), τόσο των προϊόντων της, όσο και άλλων συναφών προϊόντων άλλων Εταιρειών. Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων της Εταιρείας της και αποφάσισαν την εισαγωγή των µετοχών της Εταιρείας στη Νέα Χρηµατιστηριακή Αγορά του ΧΑ µε ταυτόχρονη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της κατά το ποσό των 939 χιλ. µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 1,17 έκαστης. Εξ αυτών οι διατέθηκαν στο επενδυτικό κοινό µε ηµόσια Εγγραφή και οι υπόλοιπες στους εργαζόµενους της Εταιρείας µε ιδιωτική τοποθέτηση. Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Η τιµή διάθεσης των µετοχών της αυξήσεως ορίσθηκε στο ποσό των 6,5 ανά µετοχή. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας πιστοποίησε την καταβολή του ποσού της αυξήσεως κεφαλαίου (ονοµαστική και υπέρ το άρτιο) κατά το Ν. 2190/1920. Το ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών, κατά τη συνεδρίαση της 19 ης Απριλίου 2001 ενέκρινε την εισαγωγή του συνόλου των ( ) µετοχών της Εταιρείας στη Νέα Χρηµατιστηριακή Αγορά. Η έναρξη της διαπραγµάτευσης των µετοχών της Εταιρείας στη ΝΕ.Χ.Α. του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών έγινε την 30 η Απριλίου Τα καθαρά έσοδα της έκδοσης µετά την αφαίρεση των αµοιβών των αναδόχων, ανήλθαν σε και θα διατίθεντο για τη χρηµατοδότηση του επενδυτικού προγράµµατος της Εταιρείας Τα κεφάλαια της έκδοσης κατέστησαν διαθέσιµα στην Εταιρεία µετά την έναρξη της διαπραγµάτευσης των µετοχών της στη ΝΕ.Χ.Α., ήτοι εντός του 2 ου τριµήνου του έτους Το έτος 2001 η Unibrain συνεργάζεται µε την παγκοσµίου φήµης Εταιρεία παραγωγής υλικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Creative, η οποία ενσωµατώνει το προϊόν Firenet στις κάρτες ήχου (audio). Τον Iούνιο του 2001 η Unibrain παρουσιάζει στη διεθνή αγορά το προϊόν Fire-I (Surveillance) Digital Camera & Monitoring Kit. Η κάµερα που ενσωµατώθηκε στο παραπάνω προϊόν εξελίχθηκε σε ένα σηµαντικό προϊόν, το οποίο κυκλοφορεί µέχρι και σήµερα και το οποίο αποτέλεσε µεγάλη εµπορική επιτυχία, αφού χαρακτηρίσθηκε ένα από τα καλύτερα πωλούµενα προϊόντα, ενώ τα apple stores το παρουσίασαν µε πρόταση αγοράς τα Χριστούγεννα του έτους Κατά τα έτη η Unibrain αρχίζει τη συνεργασία της µε τα Αpple stores και συνεργάζεται, µε τους προµηθευτές τους Dr. Bott στην Ευρώπη και την Ασία και στην Αµερική µε την Global Marketing Partners, που είναι τα δίκτυα των προµηθευτών της Apple (Europe) και Apple (USA). Το 2002 η Unibrain παρουσιάζει, στα πλαίσια του επενδυτικού της σχεδίου, το νέο προϊόν της Fire Nas, εξωτερική µονάδα δικτυακής αποθήκευσης δεδοµένων. Συµβατό µε πλατφόρµες MAC & PC. Συνδέεται µε το δίκτυο µέσω 1394, Ethernet, Gigabit Ethernet, σε χωρητικότητες από 240 έως 800 GB, το οποίο αρχίζει να διαθέτει στη παγκόσµια αγορά από τις αρχές του 2002 σε συνεχώς ανανεούµενες εκδόσεις. Κατά την περίοδο η Unibrain παρουσιάζει µία σειρά προϊόντων hardware και software που απευθύνονται στην αγορά των καταναλωτικών προϊόντων (Consumer Electronics). Το 2004 η Unibrain αρχίζει την πρώτη παγκοσµίως προσαπάθεια για την παραγωγή λογισµικού οδηγών για το πρωτόκολλο ΙΕΕΕ-1394b την µετεξέλιξη του 1394a, στα πλαίσια συµφωνίας παραχώρησης αδειών χρήσης του λογισµικού της σε εταιρεία κατασκευής ηµιαγωγών. Με την σύµβαση αυτή συµφωνείται η καταβολή δικαιώµατος (royalty) χρήσης, εφόσον το λογισµικό της Unibrain ολοκληρωθεί επιτυχώς, µε κάθε ολοκληρωµένο κύκλωµα τεχνολογίας ΙΕΕΕ-1394b που θα διαθέτει η εν λόγω εταιρεία στην αγορά. Αξίζει να τονίσουµε ότι τέτοια ολοκληρωµένα κυκλώµατα τεχνολογίας ΙΕΕΕ-1394b θα υπάρξουν στις µητρικές κάρτες νέας γενιάς από σειρά µεγάλων κατασκευαστών. Το έτος 2004 η Unibrain εγκαινίασε µια νέα τεχνολογική κατεύθυνση και ένα νέο, παράλληλο µε τους άλλους τεχνολογικό τοµέα δραστηριότητας. Είναι αυτός των ηλεκτρονικών συσκευών ευρείας κατανάλωσης µε τεχνολογία πολυµέσων (multimedia consumer electronics). Η Unibrain σε σύντοµο χρονικό διάστηµα σχεδιάζει και παρουσιάζει στην παγκόσµια αγορά το νέο της προϊόν izak, βασισµένο στις νέες τεχνολογίες πολυµέσων και ψηφιακής αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Σελίδα 14 από 91

15 Ήδη µε µερικά από τα προϊόντα της στον τοµέα του ΙΕΕΕ-1394 (όπως για παράδειγµα οι ψηφιακές κάµερες), η εταιρεία διέκρινε µια νέα αναδυόµενη αγορά, αυτή των πολυµέσων και των πολυµορφικών συσκευών που συνδυάζουν την αποθήκευση των δεδοµένων εικόνας / ήχου / βίντεο και της αναπαραγωγής τους. Σε σύντοµο χρονικό διάστηµα απέκτησε τις τεχνολογικές γνώσεις και την υποδοµή ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάσει, να παράξει και να εµπορευτεί το νέο προϊόν. Μάλιστα το izak αποδείχτηκε καινοτόµο όχι µόνο ως εµπορική ιδέα, αλλά και ως τεχνολογικό αποτέλεσµα. Έτσι η Unibrain διακρίθηκε για το izak κερδίζοντας το The Best of RetailVision Awards για προϊόντα Hardware στην έκθεση RetailVision Europe 2004, που έλαβε χώρα από Σεπτεµβρίου 2004 στο Μόναχο της Γερµανίας (Για περισσότερες πληροφορίες Η Unibrain το 2004 διέθεσε σηµαντικής αξίας ποσότητες του προϊόντος izak ( 500 χιλ. περίπου) µε βάση ΟΕΜ συµβάσεις που συνήψε µε τις εταιρείες MacPower & Tytech Technology Co. (Ταϊβάν) και την πολυεθνική εταιρεία LaCie Group SA. 4.3 Περιγραφή Αντικειµένου Εργασιών Η Unibrain τυγχάνει µια καινοτόµος ερευνητική και παραγωγική Εταιρεία µε κύριο στόχο τα προϊόντα τα οποία αναπτύσσονται από το Τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης να αποτελούν ολοκληρωµένες και καινοτόµες λύσεις που να διατίθενται εµπορικά στη Παγκόσµια και στη Ελληνική αγορά Toµείς δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Συγκεκριµένα οι σηµερινές δραστηριότητες της Εταιρείας επικεντρώνονται σε τρείς κύριες κατηγορίες, και συγκεκριµένα: i) Στην Ανάπτυξη, Σχεδίαση και Παραγωγή Συστηµάτων Υλικού και Λογισµικού Υψηλής Τεχνολογίας σύµφωνα µε το πρωτόκολλο επικοινωνίας ΙΕΕΕ-1394 (γνωστό επίσης ως FireWire από την Apple Computers ή ilink από την Sony Japan). Η κατηγορία αυτή αποτελείται από προϊόντα που έχουν αναπτυχθεί και σχεδιαστεί εξ ολοκλήρου από την Eταιρεία. Το πρώτο προϊόν δικής της σχεδίασης (Fire-Api) εµφανίστηκε στην αγορά στο τέλος του 1997, και ο κύκλος πώλησης (sales life cycle) του συγκεκριµένου προϊόντος, που άρχισε το 1998 διαρκεί ακόµα, φυσικά µε τις απαραίτητες µικρές προσθήκες ή/και αναβαθµίσεις. Η τεχνολογία ΙΕΕΕ-1394 παρουσιάζει σηµαντικά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τα ανταγωνιστικά πρωτόκολλα επικοινωνίας για τοπικά δίκτυα (Local Area Networks). Πρόκειται για ένα υψηλής ταχύτητας σειριακό πρωτόκολλο επικοινωνίας µεταξύ περιφερειακών (peripherals), ηλεκτρονικών υπολογιστών (computers) και καταναλωτικών ηλεκτρονικών συσκευών (consumer electronic devices). Η χρήση της τεχνολογία αυτής αλλάζει δραστικά το παραδοσιακό (γνωστό) µοντέλο επικοινωνίας µεταξύ ηλεκτρονικών µηχανηµάτων και συσκευών, παρέχοντας τη δυνατότητα σε ένα πλήθος τελικών προϊόντων, όπως ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών, καταναλωτικών προϊόντων και προϊόντων τηλεπικοινωνίας να µπορούν να χρησιµοποιήσουν ένα εύκαµπτο, χαµηλού κόστους, µεταφορικό µέσο ψηφιακής µετάδοσης δεδοµένων. Η τεχνολογία αυτή, προσφέρει το απαραίτητο µέγεθος µετάδοσης (bandwidth) και ευελιξίας (flexibility) για την επικοινωνία µεταξύ ηλεκτρονικών υπολογιστών και εφαρµογών πολυµέσων. Χρησιµοποιείται για τη σύνδεση και τη µετάδοση ψηφιακών δεδοµένων µεταξύ διαφορετικών ηλεκτρονικών συστηµάτων και συσκευών, όπως ηλεκτρονικών προσωπικών υπολογιστών και περιφερειακών (εκτυπωτές, σαρωτές, ψηφιακές κάµερες, περιφερειακά αποθήκευσης), και δύναται να χρησιµοποιηθεί και σε ένα πλήθος ηλεκτρονικών µηχανηµάτων προσωπικής χρήσης (Consumer electronics) όπως ψηφιακές τηλεοράσεις, δέκτες δορυφορικής επικοινωνίας (direct broadcast satellite receivers and set top boxes), ηλεκτρονικά παιγνίδια (video game consoles) και ψηφιακές κάµερες (video camcorders). Τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά της τεχνολογίας ΙΕΕΕ-1394, είναι τα εξής: Ευκολία στη χρήση (Plug & Play): Το πρωτόκολλο διαµορφώνεται και σχηµατίζεται από µόνο του αυτόµατα χωρίς τη παρεµβολή του χρήστη. Υψηλή Ταχύτητα (High Speed): H σηµερινή επιτυγχανόµενη ταχύτητα είναι τα 400Mbps (Megabits per second). Το έτος 2003 εµφανίστηκαν και οι πρώτες συσκευές πού να Σελίδα 15 από 91

16 µεταφέρουν δεδοµένα και στα 800Mbps. Ο σχεδιασµός του πρωτοκόλλου µπορεί να υποστηρίξει ταχύτητες µέχρι και τα 3600Mbps (3,6Gbps). Αξίζει να σηµειωθεί ότι τούτο σηµαίνει µεταφορά των δεδοµένων ενός βιβλίου πολλών χιλιάδων σελίδων σε ελάχιστο χρόνο. Ισόχρονη µετάδοση (Isochronous transmission): H ισόχρονη µετάδοση προσφέρει εγγυηµένη µετάδοση δεδοµένων (guaranteed throughput) το οποίο είναι πολύ σηµαντικό στη µετάδοση ψηφιακής εικόνας. Ευκαµψία (flexible and peer-to-peer):το πρωτόκολλο µπορεί να υποστηρίξει έως 64 διαφορετικές συσκευές χωρίς αναµεταδότες µε µορφή τοπολογίας - σύνδεσης δένδρου (tree topology). εν χρειάζεται κεντρικό σηµείο σύνδεσης, οπότε δύο περιφερειακές συσκευές µπορεί να επικοινωνήσουν µεταξύ τους χωρίς παρουσία Η/Υ. Η Unibrain έχει αναπτύξει σειρά προϊόντων λογισµικού και υλικού, που βασίζονται στην τεχνολογία του πρωτοκόλλου ΙΕΕΕ-1394, που διαθέτει στην παγκόσµια αγορά από το 1998 και σταδιακά µετέπειτα, µε ταυτόχρονη αναβάθµιση των ήδη κυκλοφορούντων προϊόντων της (περιγραφή των οποίων ακολουθεί κατωτέρω). ii) Η πρόσθετη δραστηριοποίηση και εξειδίκευση της Unibrain στον τοµέα της προώθησης και εµπορίας εξειδικευµένων προϊόντων στο τοµέα της προστασίας λογισµικού (από το 1990) και του διαδικτύου (HASP, HardLock, E-safe, E-token), ως διανοµέα της κατασκευάστριας των προϊόντων αυτών Εταιρείας Aladdin Knowledge Systems Limited [Ισραήλ], πέραν του ότι αποτελεί µία πρόσθετη κερδοφόρο δραστηριότητα της Εταιρείας, την καθιστά ένα σηµαντικό εταίρο στην ελληνική αγορά στον τοµέα της προώθησης εξειδικευµένων προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Τα προϊόντα αυτά η Unibrain διανέµει διαρκώς από το iii) Η Unibrain το έτος 2004 εγκαινίασε µια νέα τεχνολογική κατεύθυνση και ένα νέο, παράλληλο µε τους άλλους τεχνολογικό τοµέα δραστηριότητας. Είναι αυτός των ηλεκτρονικών συσκευών ευρείας κατανάλωσης µε τεχνολογία πολυµέσων (multimedia consumer electronics). Στη διάρκεια του 2004 η εταιρεία σχεδίασε, ανέπτυξε, υλοποίησε και εµπορεύτηκε το νέο της προϊόν izak, βασισµένο στις νέες τεχνολογίες πολυµέσων και ψηφιακής αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. iv) H Unibrain επιπρόσθετα παρέχει στους πελάτες της όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης των παραγόµενων και διατιθέµενων από την Unibrain προϊόντων, καθώς και άλλων συναφών υπηρεσιών (συµβουλευτικών, επίλυσης προβληµάτων/µελετών). H Unibrain κατά την περίοδο ανέπτυξε ασχολήθηκε µε τη διανοµή και προώθηση στην Ελληνική αγορά, διαφόρων ηλεκτρονικών προϊόντων,! ηλεκτρονικών εκδοτικών συστηµάτων, (electronic pre-press publishing),! συστηµάτων έξυπνων καρτών (smart cards),! διάφορα προϊόντα ηλεκτρονικών υπολογιστών Η Unibrain όµως σταδιακά και ήδη από το 2003 εγκατέλειψε οριστικά τις δραστηριότητες αυτές, στα πλαίσια τους αναθεωρηµένου επενδυτικού της σχεδίου Προϊόντα & Υπηρεσίες Με βάση τους παραπάνω τοµείς δραστηριότητας της, υπό i), ii) iii), η Unibrain έχει αναπτύξει, παράγει και διαθέτει, στην ελληνική και διεθνή αγορά ένα σηµαντικό αριθµό προϊόντων τα οποία έχουν τύχει θετικής αποδοχής από την εγχώρια και την παγκόσµια αγορά πληροφορικής ή και διανέµει στην Ελλάδα µία σειρά προϊόντων τρίτων κατασκευαστών. Τα προϊόντα της κατηγορίας (i) απευθύνονται κυρίως στην Παγκόσµια αγορά, ενώ τα προϊόντα των κατηγοριών (ii) και (iii) απευθύνονται στην Ελληνική αγορά. Αναλυτικώτερα: Σελίδα 16 από 91

17 Προϊόντα Υλικού και Λογισµικού Τεχνολογίας ΙΕΕΕ Η κατηγορία αυτή αποτελείται από προϊόντα που έχουν αναπτυχθεί και σχεδιαστεί εξ ολοκλήρου από την Eταιρεία και απευθύνονται στη διεθνή αγορά. Πιο αναλυτικά τα προϊόντα τεχνολογίας ΙΕΕΕ-1394 της Εταιρείας, που παράγει και διανέµει η Unibrain είναι τα ακόλουθα: FireAPI, Fire-iAPI : Tα API (Application Programming Interface) προϊόντα της Unibrain αποτελούν ειδικό λογισµικό και ένα σύνολο συναρτήσεων βιβλιοθήκης στη γλώσσα προγραµµατισµού ANSI C, για την επικοινωνία προγραµµάτων εφαρµογών µε hardware τεχνολογίας To λογισµικό αυτό παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε προγραµµατιστή να υλοποιεί τις δικές του εφαρµογές βασισµένες στις δυνατότητες του Οι σχεδιαστές προγραµµατιστές είναι σε θέση να αναπτύξουν εφαρµογές 1394 χωρίς να τους απασχολούν οι εσωτερικές λεπτοµέρειες των οδηγών χαµηλού επιπέδου (Low Level Drivers) του Το προϊόν λειτουργεί σε πλατφόρµες PC µε λειτουργικά συστήµατα Windows NT4, 98SE, Me, 2000, XP. Πρώτη κυκλοφορία το FireBoard400, FireBoard400-ΟΗCI, FireBoardRed: Kάρτες διαύλων PCI για την επικοινωνία προσωπικών υπολογιστών µε το 1394 bus µε ρυθµό µετάδοσης δεδοµένων 400Mbits/sec. Το προϊόν λειτουργεί σε πλατφόρµες PC και Macintosh. Πρώτη κυκλοφορία το (πωλoύνται ξεχωριστά ή µε άδειες λογισµικού της Εταιρείας). FireBoard800 : Kάρτες διαύλων PCI για την επικοινωνία προσωπικών υπολογιστών µε το 1394 bus µε ρυθµό µετάδοσης δεδοµένων 800Mbits/sec. Το προϊόν λειτουργεί σε πλατφόρµες PC και Macintosh. Πρώτη κυκλοφορία το 2003 (πωλoύνται ξεχωριστά ή µε άδειες λογισµικού της Εταιρείας). FireCard400 : Kάρτα επικοινωνίας τύπου PCMCIA για την επικοινωνία προσωπικού υπολογιστή µε το 1394 bus µε ρυθµό µετάδοσης δεδοµένων 400Mbits/sec. Το προϊόν λειτουργεί σε πλατφόρµες των φορητών PC και Macintosh. Πρώτη κυκλοφορία το 1999 (πωλείται ξεχωριστά ή µε άδειες λογισµικού της Εταιρείας). FirePrint 400 : Το σύστηµα είναι µια κάρτα επέκτασης η οποία ενσωµατώνεται στις ειδικές εσοχές των εκτυπωτών νέας γενιάς της Hewlett-Packard (σειρές 4000, 5000, 8000). Η κάρτα αυτή υλοποιεί τα πρωτόκολλα επικοινωνίας EIO (Extended Input-Output) σε φυσικό και ηλεκτρικό επίπεδο επικοινωνίας µε τον εκτυπωτή και το ΙΙΟ (Intelligent Input-Output) σε επίπεδο πακέτων επικοινωνίας µε τον εκτυπωτή όπως έχουν οριστεί από την Hewlett-Packard για τους laser εκτυπωτές νέας γενιάς υψηλής απόδοσης και ταχύτητας. To παραπάνω προϊόν δεν κατέστη δυνατό µέχρι σήµερα να υιοθετηθεί από τη διεθνή αγορά. FireNet : Software που δίδει τη δυνατότητα δικτύωσης υπολογιστών και περιφερειακών συστηµάτων διαµέσου του πρωτοκόλλου 1394 µε ταχύτητα µετάδοσης δεδοµένων στα 400Mbps. Το FireNet υποστηρίζει διάφορα ετερογενή δικτυακά πρωτόκολλα (π.χ. TCP/IP, NetBEUI, IPX/SPX, κ.α.) και δεν απαιτεί τη χρήση hubs επειδή η συνδεσµολογία των συσκευών γίνεται σε τοπολογία δένδρου. Το προϊόν λειτουργεί σε πλατφόρµες PC και Macintosh µε λειτουργικά συστήµατα Windows NT4, 98SE, Me, 2000, XP και Mac OS9, OSX. Πρώτη δοκιµαστική κυκλοφορία το Πρώτη επίσηµη κυκλοφορία στις αρχές του Η Εταιρεία παρέδωσε στην κυκλοφορία τη βελτιωµένη έκδοση του προϊόντος για πλατφόρµες Macintosh, εντός του Μετά την συµπλήρωση του κύκλου ζωής του η ζήτηση του προϊόντος έχει ήδη σηµαντικά περιορισθεί. Fire-I : To Fire-i αποτελεί ένα ολοκληρωµένο προϊόν λογισµικού για την επεξεργασία και τον έλεγχο όλων των ψηφιακών καµερών της SONY, Bassler, JVC, Hamamatsu, PtGrey που βασίζονται στο Είναι συµβατό µε τις πρόσφατες προδιαγραφές ψηφιακών καµερών Cam Spec 1.20 και ελέγχει το σύνολο των καµερών που έχουν συνδεθεί στο δίκτυο Το προϊόν λειτουργεί σε πλατφόρµες PC, µε λειτουργικά συστήµατα Windows NT4, 98SE, Me, 2000, XP. Πρώτη κυκλοφορία το FireDV: Προϊόν που συνδέει όλες τις ψηφιακές Video κάµερες της αγοράς (Sony, JVC, Panasonic, Canon κ.λ.π.) µε προσωπικό υπολογιστή κάνοντας χρήση του Το προϊόν περιλαµβάνει PCI κάρτα σύνδεσης FireBoard400-OHCI (ή την FireCard400 για σύνδεση µε portable), φέρει ενσωµατωµένο (ξένο) λογισµικό µεταφοράς-επεξεργασίας video λειτουργεί σε περιβάλλον PC µε λειτουργικά Windows 98SE, Me, 2000, XP. Πρώτη κυκλοφορία Σελίδα 17 από 91

18 Fire-i Ιndustrial Camera : 1394 ψηφιακή κάµερα βιοµηχανικών εφαρµογών. Κατασκευάζεται και διατίθεται είτε σε µορφή ΟΕΜ, είτε ως πακέτο που περιλαµβάνει την PCI κάρτα FireBoard400- OHCI, καλώδιο, άδεια λογισµικού Fire-i. Πρώτη κυκλοφορία το Fire-i Camera : 1394 ψηφιακή κάµερα που απευθύνεται στο ευρύ καταναλωτικό κοινό. Συνοδεύεται µε άδεια χρήσεως του λογισµικού Fire-i, αλλά και άλλων κατασκευαστών. Λειτουργεί µε υπολογιστές PC ή Macintosh, µε όλα τα λειτουργικά συστήµατα Windows και Μac OS. Πρώτη κυκλοφορία το FireRepeater : Περιφερειακή συσκευή 1394, που επιτρέπει τη σύνδεση τριών Firewire περιφερειακών µαζί. Πρώτη κυκλοφορία το Ηard Disks Σκληροί ίσκοι : Eξωτερικοί σκληροί δίσκοι τεχνολογίας 1394 για PC και Μac, χωρητικότητας από 60 έως 200 GB. Πρώτη κυκλοφορία το FireNAS (Network Attached Server). Εξωτερική µονάδα δικτυακής αποθήκευσης δεδοµένων. Συµβατό µε πλατφόρµες MAC & PC. Συνδέεται µε το δίκτυο µέσω 1394, Ethernet, Gigabit Ethernet. Υπάρχουν χωρητικότητες από 1 έως 3 TB. ιατίθεται σε δύο βασικά µοντέλα, φορητό και Rack Mountable. Εξυπηρετεί κύρια µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη αποθήκευσης µεγάλων ποσοτήτων δεδοµένων. Πρώτη κυκλοφορία το Το έτος 2003 κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προϊόντος. Cables Accessories. ιάφορα καλώδια και περιφερειακά που συνοδεύουν τα προϊόντα 1394 της Unibrain ή διατίθενται και αυτοτελώς. Προϊόντα Ασφάλειας Hardware & Software Security Η κατηγορία αυτή αποτελείται από εµπορεύµατα που διανέµει η Unibrain στην Ελληνική αγορά και κύρια κατασκευάζονται από την ισραηλινή Εταιρεία Aladdin Knowledge Systems Ltd του Ισραήλ, τα οποία η Unibrain διανέµει διαρκώς από το Τα προϊόντα της κατηγορίας αυτής έχουν ως εξής: HASP (hardware against Software Piracy) & HARDLOCK: Τα HASP και Hardlock, είναι προϊόντα αποτελούν µία ασφαλή λύση στο πρόβληµα της πειρατείας του λογισµικού. Ο συνδυασµός του λογισµικού µε τη χρήση υλικού (hardware), προσφέρουν την καλύτερη προστασία από την παράνοµη διανοµή των προγραµµάτων. Υποστηρίζουν λειτουργικά συστήµατα για IBM συµβατούς και Macintosh υπολογιστές και συνδέονται µέσω παράλληλης ή µέσω USB πόρτας. Βοηθούν στην πρόληψη της πειρατείας του λογισµικού, ελέγχουν τη διανοµή τους, προστατεύουν την πνευµατική ιδιοκτησία και διευθύνουν τις άδειες χρήσης σε δικτυακό ή µη περιβάλλον. E-Token: Το προϊόν αυτό συνδυάζει την ευχρηστία της USB συσκευής κλειδώµατος προγραµµάτων µε την λειτουργικότητα της Έξυπνης κάρτας (smart card). Είναι σχεδιασµένο για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες εφαρµογών που χρειάζονται εξουσιοδότηση χρήσης σε τοπικό (desktop) ή δικτυακό περιβάλλον (Internet ή Intranet), για κωδικοποίηση στον τοπικό δίσκο, για ηλεκτρονική υπογραφή και κωδικοποίηση αρχείων και µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου κλπ. E-Safe: Το προϊόν αυτό αποτελεί την ολοκληρωµένη λύση για την προστασία ενός δικτύου από ιούς και ηθεληµένες ή µη εξουσιοδοτηµένες επιθέσεις αλλοίωσης των δεδοµένων που µεταφέρονται µέσα σε αυτό, από το σηµείο εξόδου και εισόδου από το Internet αντίστοιχα (Gateway), έως το µεµονωµένο περιβάλλον του κάθε τερµατικού (Desktop). Ηλεκτρονικές συσκευές ευρείας κατανάλωσης µε τεχνολογία πολυµέσων (multimedia consumer electronics). izak: Έχοντας τεράστια τεχνογνωσία και εµπειρία στη σχεδίαση και ανάπτυξη πολύπλοκων συστηµάτων ΙΕΕΕ 1394, η εταιρεία ανέπτυξε εξ ολοκλήρου ένα νέο και πρωτοπορικό προϊόν στην αγορά των πολυµέσων, το izak. Το izak είναι µια φορητή συσκευή αποθήκευσης και αναπαραγωγής πολυµέσων που µπορείτε να συνδέσετε σε οποιοδήποτε PC ή Mac µέσω της θύρας USB-2 (plug & play) µε σκοπό να αποθηκεύσετε την ψηφιακό υλικό (µουσική, ταινίες, φωτογραφίες, αρχεία υπολογιστή), ούτως ώστε να τα έχετε διαθέσιµα ανα πάσα στιγµή, οπουδήποτε. Μόλις µεταφέρετε τα δεδοµένα στο izak, µπορείτε να το συνδέσετε σε οποιαδήποτε συσκευή τηλεόρασης για να απολαύσετε την αγαπηµένη σας ταινία σε ποιότητα HDTV και µε ήχο Dolby Digital ή DTS, µουσικά κοµµάτια ή φωτογραφίες. Το izak έχει δύο τρόπους διασύνδεσης: Σελίδα 18 από 91

19 A. Σύνδεση µε υπολογιστή.το izak µπορεί να συνδεθεί τόσο µε οποιοδήποτε PC όσο και µε υπολογιστές Αpple Macintosh µέσω της θύρας USB που διαθέτει υποστηρίζοντας όλα τα είδη οργάνωσης σκληρού δίσκου: FAT32, NTFS, HFS+ (Mac OS extended). Με ρυθµούς διαµεταγωγής που φτάνουν µέχρι τα 480 Mbps (µέσω της θύρας USB-2) µπορείτε να µετακινήσετε µεγάλα αρχεία από τον υπολογιστή στο izak σε ελάχιστο χρόνο. Παρακαλώ σηµειώστε ότι δεν χρειάζεστε εξωτερική παροχή ρεύµατος για τη τροφοδοσία του izak γιατί η θύρα USB αναλαµβάνει και αυτό το ρόλο. Β. Σύνδεση µε τηλεόραση. Το izak συνδέεται µε τη τηλεόραση και το ηχητικό σας σύστηµα και είναι σε θέση να παρέχει οπτικοακουστική απόλαυση της υψηλότερης δυνατής ποιότητας. Η σύνδεση µε τη συσκευή της τηλεόρασης είναι απλή και πανεύκολη. Απλά συνδέστε το izak µε τη τηλεόραση (NTSC ή PAL δεν έχει σηµασία) χρησιµοποιώντας το καλώδιο που βρήκατε µέσα στη συσκευασία που συνοδεύει το izak. Συνδέστε τη παροχή του ρεύµατος στη θύρα του USB και στη συνέχεια µε τον ρευµατοδότη της ΕΗ. Όταν χρησιµοποιείτε το παρεχόµενο καλώδιο έχετε στη διάθεση σας, σήµα Composite, S Video και αναλογικό stereo (Left/Right) ήχο. Τα µοντέλα που διανέµονται στην Ευρωπαϊκή αγορά θα συνοδεύονται επίσης από ένα µετατροπέα RCA-SCART. Αν η τηλεόραση σας δεν διαθέτει εισόδους RCA-Composite ή S-Video µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τον µετατροπέα του SCART για τη σύνδεση Αναθεώρηση Εµπορικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής. Κατά την πολυετή παρουσία της Unibrain στην εξαιρετικά ανταγωνιστική παγκόσµια αγορά των τεχνολογιών αιχµής, η Unibrain αντιµετώπισε σηµαντικά προβλήµατα στη διαχείριση της ανάπτυξής της και είδε να πραγµατώνονται σηµαντικοί επενδυτικοί κίνδυνοι, που διέψευσαν προηγούµενες προβλέψεις της. Στα πλαίσια αυτά η Unibrain µε το από εκεµβρίου2002/μαρτίου 2003 Αναθεωρηµένο Επενδυτικό Σχέδιο προέβη σε µία γενικότερη αναθεώρηση της Εµπορικής και Αναπτυξιακής της πολιτικής, µε βάση τα µέχρι τότε δεδοµένα της αγοράς. Με την αναθεώρηση και την υλοποίηση των αρχών και δράσεων που περιλαµβάνονταν στην αναθεώρηση αυτή, η Εταιρεία εκτιµούσε ότι θα:! Ανορθώσει τις συνέπειες των κινδύνων, που αντιµετώπισε και επαληθεύθηκαν κατά την υλοποίηση του από Μαρτίου 2001 Επενδυτικού Σχεδίου.! Ανακόψει περαιτέρω δυσµενείς συνέπειες στις εργασίες και τα αποτελέσµατά της.! Επιτύχει τον στόχο να καταστεί ένας ευέλικτος εξειδικευµένος οίκος παραγωγής λογισµικού και προϊόντων τεχνολογιών αιχµής, που θα συνεργάζεται µε διεθνείς οίκους στην παραγωγή και διάθεση των προϊόντων υλικού και λογισµικού.! Με την εφαρµογή δε του Αναθεωρηµένου Επενδυτικού Σχεδίου αναµένετο επίσης: (α) ο περιορισµός του κόστους από τη διατήρηση µίας δαπανηράς, πλήν όµως µη επαρκούς, υποδοµής για την εξυπηρέτηση σηµαντικά διάφορων δραστηριοτήτων, (β) να υποστηριχθεί το κύριο τεχνικό έργο της Unibrain, που µπορεί να εξυπηρετηθεί από την υπάρχουσα υποδοµή, και (γ) να περιορισθούν σηµαντικά οι κίνδυνοι από την αυτοτελή δραστηριοποίηση της Unibrain στην διεθνή αγορά.! Επιτύχει το στόχο η διάθεση των παραγόµενων από αυτήν προϊόντων να γίνεται µέσω των διεθνών δικτύων διανοµής και τοπικών διανοµέων της Εταιρείας, που θα παρέχουν και την επιτόπια τεχνική υποστήριξη των προϊόντων και των χρηστών τους, δεδοµένου ότι η υφιστάµενη υποδοµή της Unibrain, και το περιορισµένο των ανθρωπίνων και οικονοµικών πόρων αυτής είναι ανεπαρκή να υποστηρίξουν τον κύκλο της πώλησης µε βάση το µοντέλο Β2C (business to consumer), ενόψει της ισχύος των δικτύων διανοµής στη διεθνή αγορά και των οικονοµικών δυνατοτήτων τους, σε συνδυασµό µε τον έντονο ανταγωνισµό της διεθνούς αγοράς. Ειδικότερα ανά κατηγορία δραστηριοτήτων η Εταιρεία για το 2004 είχε ανακοινώσει ότι θα προβεί στις ενέργειες που εξετάζονται απολογιστικά αµέσως κατωτέρω: Ι. Προϊόντα Υλικού και Λογισµικού Τεχνολογίας ΙΕΕΕ H κατηγορία αυτή προϊόντων της Εταιρείας, διαχωρίζεται, µε βάση την αναθεωρηµένη αναπτυξιακή και εµπορική πολιτική, σε δύο κύριες υποκατηγορίες προϊόντων και συγκεκριµένα: Σελίδα 19 από 91

20 Ι.1 Προϊόντα IEEE-1394 διατιθέµενα µε Άδειες Χρήσης Λογισµικού (Licensing). Η κατηγορία αυτή αφορά προϊόντα κυρίως λογισµικού, τα οποία αποτελούν εργαλεία ανάπτυξης εφαρµογών λογισµικού από τρίτους (Fire Api και Fire-iApi Development Toolkits). Σε περίπτωση επιτυχούς ανάπτυξης εφαρµογών από τους τρίτους κατασκευαστές µε βάση την κυρίως τεχνολογία (Core Technology) της Εταιρείας, τότε η Unibrain διαθέτει στους κατασκευαστές αυτούς άδειες του λογισµικού της, προκειµένου οι τρίτοι κατασκευαστές να τα ενσωµατώνουν στα από αυτούς παραγόµενα ή διατιθέµενα προϊόντα. Στην ίδια κατηγορία προϊόντων συµπεριλαµβάνονται και τα προϊόντα υλικού (Hardware) τα οποία συνήθως συνοδεύουν τις πωλούµενες άδειες χρήσεως λογισµικού (Fire Api Licensees & Fire-iApi Licensees) της Unibrain (FireCards). Επίσης στην ίδια κατηγορία περιλαµβάνονται και προϊόντα λογισµικού τα οποία έχουν κατασκευασθεί µε βάση την βασική τεχνολογία της Unibrain και τα οποία διατίθενται επίσης µε την µορφή αδειών χρήσης σε µεγάλους κατασκευαστές προϊόντων Η/Υ (FireNet, Fire-I κλπ.). Επίσης στην ίδια κατηγορία προϊόντων εντάσσονται και όλα τα προϊόντα προς βιοµηχανική χρήση (Fire-I Industrial Cameras) τα οποία έχουν ως κύριους πελάτες χρήστες οργανισµούς ή βιοµηχανικές µονάδες και δεν προορίζονται για µεταπώληση από τους αγοραστές. Πρόκειται για προϊόντα υλικού, τα οποία ενσωµατώνουν προϊόντα λογισµικού της Unibrain και τα οποία επίσης διατίθενται στην παγκόσµια αγορά. Η δραστηριότητα αυτή αποτελoύσε και συνεχίζει να αποτελεί κύριο στόχο της επιχειρηµατικής δραστηριότητας της Unibrain, καθόσον µέσω αυτής επιδιώχθηκε (αν και χωρίς συγκεκριµένο θετικό αποτέλεσµα) η ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών µε αναγνωρισµένους κατασκευαστές υλικού ηλεκτρονικών υπολογιστών (hardware) ή και ηλεκτρονικών καταναλωτικών συσκευών. Παρά τις αξιόλογες και έντονες προσπάθειες της Unibrain να προωθήσει τέτοιες συνεργασίες, οι επικρατούσες στη διεθνή αγορά συνθήκες, και σε συνδυασµό µε την µειωµένη διείσδυση του πρωτοκόλλου ΙΕΕΕ στην παγκόσµια αγορά, δεν έχουν αποδώσει σηµαντικούς καρπούς, για την επίτευξη των προσδοκώµενων οικονοµικών µεγεθών για τα έτη Η Unibrain έχει σηµαντικούς πελάτες στην κατηγορία των προϊόντων αυτών, όπως η Xerox Engineering Systems, Bio Rad Microscience Limited, Fabrimex AG, Teradine, Aims Optronics NV, Unit One Electronics, το δίκτυο των διανοµέων της Sony, Radisys, Nicolet Βιοmedical, ΟCE Printing, Xilinx κλπ.. H διάθεση της ανωτέρω κατηγορίας προϊόντων αποτελεί την κυρία πηγή της κερδοφορίας της Unibrain, καθόσον τα περιθώρια µικτού κέρδους αναµένονται και είναι υψηλά. Τούτο οφείλεται διότι γι αυτά η Unibrain δεν επιβαρύνεται µε υψηλά κόστη προβολής, διαφήµισης και διάθεσης στη διεθνή αγορά, τα οποία, κόστη, όπως αποδείχθηκε (εν αντιθέσει µε τα καταναλωτικά) δεν είναι υψηλά, ενώ το κόστος παραγωγής και υποστήριξής τους είναι σχειτκά µικρό. H Unibrain έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στην κατηγορία αυτή προϊόντων της και στα πλαίσια αυτά προέβη το 2004 στην αναβάθµιση των προϊόντων της κατηγορίας αυτής, σύµφωνα µε τη νέα έκδοση του πρωτόκολλλου ΙΕΕΕ-1394b (στα προϊόντα αυτά εντάσσονται τα προϊόντα Fire-Api, FireiApi, Fire-Net, Fire-ί). Οι απελευθέρωση νέες εκδόσεων των προϊόντων συνεχίζονται. Σύµφωνα µε το ΑΕΣ και την αναθεώρηση της εµπορικής πολιτικής της, η Unibrain επεδίωξε το σύνολο των πωλήσεων προϊόντων της κατηγορίας αυτής να διοχετεύεται στην παγκόσµια αγορά σε συνεργασία µε στρατηγικούς συνεργάτες, µεγάλους διεθνείς κατασκευαστές υλικού και λογισµικού ή και του δικτύου τοπικών διανοµέων της Εταιρείας και της θυγατρικής της Unibrain Inc., οι οποίοι θα αναλαµβάνουν το σύνολο των δραστηριοτήτων προβολής, προώθησης, διάθεσης και παροχής υπηρεσιών προ και µετά την πώληση. Το 2004, η Unibrain αποφάσισε να ξεκινήσει πρώτη αυτή σε παγκόσµια κλίµακα την σχεδίαση και παραγωγή λογισµικού οδηγών για το πρωτόκολλο ΙΕΕΕ-1394b, όπως προαναφέρθηκε, µε σκοπό να διατεθεί σε µεγάλη εταιρεία ηµιαγωγών. Ήδη οι πρώτες εκδόσεις του λογισµικού οδηγών δοκιµάζονται και αναµένεται το 2005 να αναφανεί εάν το τελικό προϊόν λογισµικού που θα παραχθεί θα γίνει αποδεκτό από τους κατασκευαστές. Ταυτόχρονα η Εταιρεία έχει ήδη υπογράψει σχετική σύµβαση για την έναντι δικαιωµάτων (royalty) παραχώρηση αδειών χρήσης του λογισµικού της Unibrain µε τη διάθεσή του µαζί µε κάθε ολοκληρωµένο κύκλωµα τεχνολογίας ΙΕΕΕ-1394b. Η Unibrain καταβάλει κάθε προσπάθεια για την σχεδίαση και κυκλοφορία του εν λόγω προϊόντος, κάτι Σελίδα 20 από 91

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ UNIBRAIN A.E. ΚΑΤΑ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ UNIBRAIN A.E. ΚΑΤΑ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2005 Προς το Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. Υπηρεσία Παρακολούθηση Εισηγµένων Εταιρειών Υπηρεσία ΝΕΧΑ Σοφοκλέους 10 105 59 Αθήνα Αθήνα, 31 η Αυγούστου 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικά : Υποκ/µα : Υπ όψιν : κας Βογιατζή Αγγ. Προϊσταµένη Παρακολούθησης Υποχρεώσεων Εταιριών

Κεντρικά : Υποκ/µα : Υπ όψιν : κας Βογιατζή Αγγ. Προϊσταµένη Παρακολούθησης Υποχρεώσεων Εταιριών Κεντρικά : Υποκ/µα : Λεωφ. Κηφισίας 180, Χαλάνδρι 152 31 Τηλ : 210-67.26.200 Fax : 210-67.29.480 Αποστ. Παύλου 31, Θεσσαλονίκη 546 34 Τηλ: 231-0 20.60.20 Fax: 231-0 20.60.30 Προς ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.3. EUROBANK 2013 6. 7.

3.3. EUROBANK 2013 6. 7. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «ΝΕΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε.» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία

Διαβάστε περισσότερα

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε «J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». AΡ. Μ.Α.Ε. 14303/06/Β/86/26 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3016/2002 και το άρθρο 289 του Κανονισμού Χ.Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν

Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν την τροποποίηση των άρθρων 1 και 3 του καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

unibrain Α.Ε. ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

unibrain Α.Ε. ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ unibrain Α.Ε. ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου 30 ης Σεπτεμβρίου 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/9.12.2004 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 27 Μαΐου, 2010, σύµφωνα µε τα άρθρα 5(1)(δ) και 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

99,47% 106,88% 37,4% 36,46%

99,47% 106,88% 37,4% 36,46% ΦΕΙ ΑΚΗΣ SERVICE Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ SERVICE Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 128 ΓΛΥΦΑ Α 166 74 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΦΕΙ ΑΚΗΣ SERVICE Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 11 α Ν. 3371/2005 Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε 27/02/2014 Κ1-03-347 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-06-2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26 ΓΕΜΗ 4435650700)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 Πωλήσεις: 2.744,0 εκ. ευρώ έναντι 2.764,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009 (µείωση 0,7%) Μικτά κέρδη: 528,7 εκ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE & SYSTEMS SOFTWARE»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε για το σκοπό της ενημέρωσης των Μετόχων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας μας που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ του ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΙΦΕΤ ΑΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ του ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΙΦΕΤ ΑΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ του ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΙΦΕΤ ΑΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι, Σας υϖοβάλουµε ϖρος έγκριση τις συνηµµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «Ι.Φ.Ε.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. Στα πλαίσια της συµµετοχής της MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. στη δηµόσια εγγραφή της Εκδοτικός Οργανισµός Λιβάνη Α.Β.Ε. στο Χ.Α.Α, σας αποστέλλουµε πληροφοριακό υλικό σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις Tης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27-06-2014 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ ΑΕ ΤΗΝ 31/12/2004

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ ΑΕ ΤΗΝ 31/12/2004 ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ ΑΕ ΤΗΝ 31/12/2004 Στα πλαίσια των υποχρεώσεων των Εισηγµένων εταιριών, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρο 10 του Ν. 2733/99 σας υποβάλουµε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και

Διαβάστε περισσότερα

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. Κ4-01-003 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Επί της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ανωνύµου εταιρίας µε την επωνυµία ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ η οποία προσκλήθηκε να συγκληθεί στις 28ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Kύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύµφωνα µε το Κ.Ν. 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: Θεσσαλονίκη 20/04/2016 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:11203 ΑΡ. ΓΕΜΗ 58240404000 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά από ακρόαση

των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά από ακρόαση 1.Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά από ακρόαση των Εκθέσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ UNIBRAIN A.E. 3401/2005, 4, / UNIBRAIN

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ UNIBRAIN A.E. 3401/2005, 4, / UNIBRAIN ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ UNIBRAIN A.E. ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ [Ν. 3401/2005,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ.Τ. «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε.13493/06/Β/86/13 ΓΕ.ΜΗ. 311301000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

04/06/ /06/ /98/32 .:9469 & .: FAX: , 11:00 2 3

04/06/ /06/ /98/32 .:9469 & .: FAX: ,  11:00 2 3 Θεσσαλονίκη 04/06/2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:9469 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας FAX: 2310 250-642 Ε.Υ.Α.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. περιόδου 10.01.2009 έως 30.06.2009

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. περιόδου 10.01.2009 έως 30.06.2009 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου περιόδου 1.1.29 έως 3.6.29 Μαρούσι 7 Αυγούστου 29 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση Ομολογιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 30/06/2006 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985.

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985. «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985. Η εταιρία ανακοινώνει τις αποφάσεις που ελήφθησαν από την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ 190

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ με απορρόφηση των Ανωνύμων Εταιρειών (α) «HELLAS ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και (β) «TELEDOME - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα:

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα ιοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12.

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12. Σχέδιο Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18ης Ιουνίου 2014 των µετόχων, κατόχων κοινών µετοχών της ATTICA BANK Ανώνυµη Τραπεζική

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28-06-2013 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για το 2014 ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή προς έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου)

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τετάρτη 22 η Ιουνίου 2016, ώρα 11:00 πμ Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ.

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ. Ε Κ Θ Ε Σ Η Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας έχει υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης µε σκοπό την ανατροπή των αρνητικών αποτελεσµάτων της εταιρίας, τον τερµατισµό του καθεστώτος επιτήρησης, την αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ: 1919 Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ: 1919 Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ: 1919 Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.» (εφεξής για λόγους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ. Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό.

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ. Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό. ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ Α.Π. 1391 Αθήνα 17 Απριλίου 2012 Προς το Υπουργείο Οικονομικών Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος Υπόψη κ. Παντελή Δασκαλάκη Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Ερµού 25-Κηφισιά Αττικής- 14564 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ. της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (πρώην«εφα ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ») ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (επί των πεπραγµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρία ενηµερώνει τους µετόχους για

Σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρία ενηµερώνει τους µετόχους για Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" και το διακριτικό τίτλο INTRACOM HOLDINGS (η «Εταιρία») Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 303201000 (πρώην

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 19ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920. Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση

Διαβάστε περισσότερα