ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙ ΠΕΡΠΑΚ ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗ ΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔAΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΒΑΡΔΑΞ ΑΕ» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΝΗΘΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Ανακοινώσεις Εταιρειών στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «NEXANS ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Βιομη χανική Εταιρεία» Εταιρειών στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ Μεσίτες Ασφα λίσεων Ανώνυμη Εταιρία» την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑ ΧΑ Α.Ε.»... 6 την επωνυμία «ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»... 7 την επωνυμία «CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟ ΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» την επωνυμία «ΕΛΙΘΕΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚH ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩ ΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟ ΦΙΛ & ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ»... 9 Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗ ΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΕΚΚΟ ή ECCO ΠΑΝΙΔΗΣ» την επωνυμία «ΕΝ.Ο.Α.Β.Ε Α.Ε. Ένωση Οινοπα ραγωγών του Αμπελώνα της Βορείου Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρία» και δ.τ. «Δρόμοι του κρασιού της Βορείου Ελλάδος» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Εται ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΠΕΡΠΑΚ ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙ ΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ». Την καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμό Κ2 4400/ απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 και 2 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΠΕΡΠΑΚ ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» και αριθμό Μητρώου 35197/06/Β/96/101 σύμφωνα με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Μητρώο Α.Ε. και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Οι τροποποιήσεις που εγκρίθη καν έχουν ως εξής: Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Με το παρόν η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται ως «ΠΕΙΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΤΥΠΩ ΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» και ο διακριτικός τίτλος ως «PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.» 2. Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρίας και ο διακριτικός τίτλος θα αναγράφονται σε πιστή μετάφραση. Άρθρο 2ο ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Η βιομηχανική παραγωγή τυπογραφικών και λιθο γραφικών εργασιών κυτιοποιΐας, μηχανογραφικού εντύ που και κάθε είδους συσκευασίας σε χαρτί και χαρτόνι, καθώς και η εμπορία αυτών 2. Η εκτύπωση περιοδικού τύπου. 3. Η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού εξωτερικού βιοτεχνικών/ βιομηχανικών προϊόντων σχετικών με το σκοπό της εταιρίας. 4. Η συμμετοχή σε νεοϊδρυόμενες ή μη επιχειρήσεις, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού οποιασδήποτε νομικής μορφής του αυτού ή άλλου αντικειμένου. 5. Ο σχεδιασμός (πρωτότυπο δείγμα) και η εμπορία στη ριγμάτων, εκθετηρίων και προθηκών (stands) χάρτινων ή άλλων, τα οποία προορίζονται να αποτελέσουν το μέσο προ ώθησης πώλησης, προβολής και διαφήμισης προϊόντων. 6. Ο Σχεδιασμός και η παροχή ιδεών διαφημιστικών εργασιών. 7. Ο Σχεδιασμός εντύπων και εμπορία αυτών. 8. Η Εμπορία κάθε είδους Διαφημιστικών Επιχειρη ματικών Δώρων που σχετίζονται με την προώθηση πωλήσεων. 9. Η οργάνωση και η παροχή υπηρεσιών διαφήμισης σε έντυπα, ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά, ηλεκτρονικά μέσα. 10. Η παροχή υπηρεσιών Διαφήμισης με πινακίδες ή αφίσες εξωτερικές και εσωτερικές σε γήπεδα και λοιπές εκδηλώσεις. 11. Η άσκηση από την εταιρεία εισαγωγικοεξαγωγι κών επιχειρήσεων και αντιπροσωπειών κάθε μορφής και δραστηριότητας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συναφών προς το σκοπό της εταιρείας. 12. Η συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και άλλων Δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων πά σης φύσεως. 13. Η παροχή οικονομικών και επιχειρηματικών συμβου λών και υπηρεσιών προς φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και οργανισμούς κάθε νομικής μορφής, σχετικά με το σκοπό της εταιρίας. 14. Η εκπόνηση μελετών και η εφαρμογή ερευνητικών προγραμμάτων για λογαριασμό τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων και η συμμετοχή σε αντίστοιχα με το σκοπό της εταιρείας προγράμματα της Ε.Ε. και τρίτων χωρών. Αθήνα, 27 Ιουνίου 2012 Ο Διευθυντής ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ (2) Εται ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΒΑΡΔΑΞ ΑΕ». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Την 15/06/2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Avωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας (Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσ/νίκης) η υπ αριθμ /06/2012 απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΒΑΡ ΔΑΞ ΑΕ» και με αριθμό Μητρώου 52512/62/Β/02/0302, σύμφωνα με την απόφαση της από 24/05/2012 τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της. Η εν λόγω εγκριθείσα τροποποίηση έχει ως ακολού θως: Άρθρο 5 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ, καταβλητέο εντελώς κατά τα, σύμφωνα με το άρθρο 36 του παρόντος λεπτο μερώς οριζόμενα, κατανέμεται δε σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία. Με την από Απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας απεφασίσθη αύξηση του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά πενήντα δύο εκατομμύρια εννιακόσιες εί κοσι εννέα χιλιάδες εκατόν πενήντα ευρώ ( ,00), δια της εκδόσεως πενήντα δύο εκατομμυρίων εννιακο σίων είκοσι εννέα χιλιάδων εκατόν πενήντα ( ) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία. Η ανωτέρω αύξηση προήλθε από την κε φαλαιοποίηση της λογιστικής αξίας του εισφερθέντος κλάδου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛ ΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ», που αποφασίστηκε με την από Απόφαση της έκτακτης Γενικής Συ νέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.1 εδ. ε του Ν. 2166/93, σε συνδυασμό με την από έκθεση της ERNST & YOUNG (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε., Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Σοφία Καλομενίδου ΑΜΣΟΕΛ 13301, κατά το ποσόν των ,76 και κατά το υπόλοιπο ποσό των 2.24 ευρώ για στρογγυλοποίηση του ανωτέρω ποσού. Οπότε, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πενήντα δύο εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες εκατόν πενήντα ευρώ ( ), διαιρούμενο σε πενήντα δύο εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες εκατόν πενήντα ( ) μετοχές ονομαστι κής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία. Με την από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αποφασίστη κε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των είκοσι τριών εκατομμυρίων ευρώ ( ) με επιστροφή μετρητών στους μετό χους διά της ακυρώσεως είκοσι τριών εκατομμυρίων ( ) μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1,00)

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 ευρώ η κάθε μία. Κατόπιν τούτου το συνολικό Μετο χικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε είκοσι εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες εκατόν πενήντα ευρώ ( ) διαιρούμενο σε είκοσι εννέα εκα τομμύρια εννιακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες εκατόν πενήντα ( ) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία. Ήδη με την από απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας απο φασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των δεκατριών εκατομμυρίων ευρώ ( ) με επιστροφή μετρητών στους με τόχους, διά της ακυρώσεως δεκατριών εκατομμυρίων ( ) μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία. Κατόπιν τούτου το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε δεκαέξι εκατομμύρια εννιακόσιες ογδό ντα εννέα χιλιάδες εκατόν πενήντα ευρώ ( ), διαιρούμενο σε δεκαέξι εκατομμύρια εννιακόσιες ογδό ντα εννέα χιλιάδες εκατόν πενήντα ( ) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία. 2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4: α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλει οψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων [2/3] του συνόλου των Μελών του: αα) Να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μερικά ή ολι κά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου. αβ) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομο λογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζο νται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει. β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας η οποία υπό κειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή για την οποία χρειάζεται η πα ραπάνω πλειοψηφία, το μεν Μετοχικό Κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του Κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία χορήγησης της παραπάνω εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερ βαίνει το μισό (Υ2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κε φαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύστα ση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση της, για την οποία απαιτείται η απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος, να αυξάνει μερικά ή ολικά το Μετοχικό Κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του Κε φαλαίου που έχει αρχικά καταβληθεί. 4. Κατ εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμέ νων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο [1/4] του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφα ση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου. 5. Οι αυξήσεις του Κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμ φωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. 6. Η σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος προς αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με την κατά την παρά γραφο 3 του παρόντος αυτή της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Θεσσαλονίκη, 15 Ιουνίου 2012 Με εντολή Περιφερειάρχη Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ (3) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΝΗΘΑ ΕΚ ΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την 21/06/2012 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 11635, το από 17/04/2012 πρακτικό της έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ιδρυτών της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΝΗΘΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , που εδρεύει στο Δήμο Κηφισιάς, επί της οδού Κολοκοτρώνη 11, από το οποίο προκύπτει: Α. Η διόρθωση του ποσού κάλυψης και καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας όπως διατυπώθηκε στο καταστατικό. Η παράγραφος 1 και 2 του άρθρου 35 του καταστατικού της εταιρείας τροποποιείται ως εξής: Άρθρο 35 ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας που καθορί ζεται στο άρθρο 5 του καταστατικού σε ,00 (Ευρώ τριακόσιες χιλιάδες), καλύπτεται από τους συμ βαλλομένους ιδρυτές της Εταιρείας: α) με εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπόμενης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΚΟΛΕΓΙΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ» που ανέρχεται σε 586,94 και β) με καταβολή ,06 σε μετρητά. 2. Ειδικότερα ένας έκαστος των ιδρυτών καλύπτει το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ως ακολούθως:

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) α) Η Ανώνυμη Εταιρεία «ΠΑΡΑΣΑΓΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εισφέρει την αναλογία της (99%) στο εταιρικό κεφάλαιο της μετα τρεπόμενης εταιρείας που ανέρχεται σε 581,07 και επι πλέον ,93 σε μετρητά, ήτοι συνολικά ,00 και θα αναλάβει μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 εκάστης. β) Η Αναστασία ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, του Αντωνίου, εισφέρει την αναλογία της (1%) στο εταιρικό κεφά λαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας που ανέρχεται σε 5,87 και επιπλέον 2.994,13 σε μετρητά, ήτοι συνολικά 3.000,00 και θα αναλάβει 300 μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 εκάστης. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν το σε μετρητά αντίτιμο της αναλογίας των μετοχών τους, σε λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, μετά την έγκριση του παρόντος καταστατικού και την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας.» Οι λοιπές παράγραφοι του άρθρου 35 του καταστατι κού, καθώς και η προσαρτώμενη έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή, παραμένουν ως έχουν. Β. Η επέκταση του σκοπού της Εταιρείας, καθώς ως κύρια δραστηριότητα θα έχει την εκμετάλλευση ακι νήτων. Το άρθρο 4 του καταστατικού της εταιρείας τροποποιείται ως εξής: Άρθρο 4 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. α) Η αγορά, μίσθωση, ανοικοδόμηση, επισκευή, ανα καίνιση, διαρρύθμιση, διαμόρφωση, εκμετάλλευση, εκ μίσθωση, υπεκμίσθωση και μεταπώληση κάθε είδους ακινήτων και αξιοποιημένων εκτάσεων με ή χωρίς οι κοδομήματα σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελληνικής Επικράτειας ή του εξωτερικού. β) Η απόκτηση, διαχείριση, ανάπτυξη, ανέγερση, αξιο ποίηση και διάθεση πάσης φύσεως ακινήτων. γ) Η παροχή υπηρεσιών μελέτης, κατασκευής, επί βλεψης και διαχείρισης τεχνικών έργων, αθλητικών εγκαταστάσεων, συνεδριακών κέντρων και χώρων ψυ χαγωγίας. δ) Η ανάπτυξη ακινήτων. ε) Η επίβλεψη ανέγερσης ακινήτων. στ) Η παροχή κτηματομεσιτικών υπηρεσιών. ζ) Οι εκτιμήσεις ακινήτων. η) Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών για την εν γένει ανάπτυξη της ακίνητης περιουσίας. θ) Η ανέγερση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων, ξε νώνων και εν γένει τουριστικών επιχειρήσεων, η με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση εστιατορίων και τουριστικών περιπτέρων, ιδιόκτητων ή μισθωμένων, η αγορά και εκμετάλλευση επαγγελματικών και τουρι στικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας. ι) Η άσκηση οποιασδήποτε μορφής εμπορικής δρα στηριότητας οικοδομικού, ηλεκτρομηχανολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού και οικοδομικών υλικών. ια) Η αντιπροσώπευση κτηματικών, οικοδομικών και τουριστικών εταιρειών και επιχειρήσεων, ημεδαπών ή αλλοδαπών. ιβ) Οι εν γένει συναφείς εργασίες, δηλαδή οποια δήποτε εργασία, εκμετάλλευση, αντιπροσώπευση και συμμετοχή, που αμέσως ή εμμέσως εξυπηρετεί τους ανωτέρω σκοπούς και δραστηριότητες της Εταιρείας, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 2. α) Η ίδρυση και λειτουργία εκπαιδευτηρίων δι αγο ράς ή μισθώσεως γηπέδων ή κτιριακών εγκαταστάσεων προς παροχή παιδείας και εκπαιδεύσεως όλων των στα δίων και βαθμίδων πάσης φύσεως και περιεχομένου ως γενικής, τεχνικής, ξένων γλωσσών και πάσης υπό του νόμου επιτρεπομένης τοιαύτης. β) Η ανάπτυξη πάσης συναφούς προς τις ανωτέρω δραστηριότητες, η συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύ ματα και εκπαιδευτικούς εν γένει οργανισμούς και η συμμετοχή σε οποιεσδήποτε συναφείς δραστηριότητες και εκδηλώσεις. γ) Οι εκδόσεις πάσης φύσεως. δ) Η συμμετοχή της Εταιρείας σε συναφείς επιχειρή σεις με τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό με οποιαδήποτε μορφή, που έχουν ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε (αυθημερόν χω ρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του. Αθήνα, 22 Ιουνίου 2012 Με εντολή Προέδρου Ο Ειδικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (4) Εταιρει ών στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «NEXANS ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανω νύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «NEXANS ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία» και αριθμό Μη τρώου 2176/06/Β/86 /06: 1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση δι αχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση 1/1/ /12/ ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με το οποίο για τον έλεγχο της χρήσης 1/1/ /12/2012 ορίστηκε η Ελε γκτική Εταιρεία «PRICEWATERHOUSECOOPERS A.E.», με A.M. EOE 113 και από τα μέλη αυτής ορίστηκαν οι ακόλουθοι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές: Τακτικός Ελεγκτής: Κωνσταντίνος Μιχαλάτος του Ιωάννη, A.M. ΣΟΕΛ Αναπληρωματικός: Δέσποινα Μαρίνου του Πέτρου, A.M. ΣΟΕΛ Αθήνα, 27 Ιουνίου 2012

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 (5) Εται ρειών στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επω νυμία «ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ Μεσίτες Ασφαλίσεων Ανώ νυμη Εταιρία». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΙΟΥΡΟ ΜΠΡΟΚΕΡΣ Μεσίτες Ασφαλίσεων Ανώνυμη Εταιρία» και αριθμό Μητρώου 26891/06/Β/92/5: 1] Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις [ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για τη χρήση 1/1 31/12/ ) Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευ σης των μετόχων σύμφωνα με το οποίο για τον έλεγ χο της χρήσης 1/1 31/12/2012 ορίστηκαν ως τακτικός ελεγκτής ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΟΣ, ΑΜΣΟΕΛ και ως αναπληρωματικός ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΜΣΟΕΛ 28481, μέλη της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton A.E. Αθήνα, 26 Ιουνίου 2012 (6) Εται επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.» Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 6445/06/ Β/86/35: 1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για τη χρήση 1/1 31/12/ ) Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με το οποίο για τον έλεγχο της χρήσης 1/1 31/12/2012 ορίστηκε ως τακτικός ελεγκτής ο Αγγελογιάννης Χαράλαμπος με Α.Μ.ΣΟΕΛ και ως αναπληρωματικός ο Δημήτριος Κοντογούρης με Α.Μ.ΣΟΕΛ 13531, μέλη της ελεγκτικής εταιρίας ΣΥΝΕΡ ΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε., Φ. Νέγρη 3, Αθήνα. Αθήνα, 28 Ιουνίου 2012 (7) Εται επωνυμία «ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕ ΤΟΧΩΝ». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και αριθμό Μητρώ ου 13017/06/Β/86/05: 1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για τη χρήση 1/1 31/12/ ) Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευ σης των μετόχων σύμφωνα με το οποίο για τον έλεγ χο της χρήσης 1/1 31/12/2012 ορίστηκε ως τακτικός ελεγκτής ο Ιωάννης Λέος με Α.Μ.ΣΟΕΛ και ως αναπληρωματικός ο Παναγιώτης Χριστόπουλος με Α.Μ.ΣΟΕΛ 28481, μέλη της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton Α.Ε. Αθήνα, 28 Ιουνίου 2012 (8) Εται επωνυμία «CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑ ΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανω νύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙ ΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» και αριθμό Μητρώου 8412/ 06/Β/86/21: 1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση 1/1/ /12/ ) Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με το οποίο για τον έλεγχο της χρήσης 1/1/ /12/2012 ορίστηκαν οι ακόλουθοι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές: Τακτικός ελεγκτής: Ανδρέας Μπαρλίκας του Χρήστου, με A.M. ΣΟΕΛ Αναπληρωματικός: Τηλέμαχος Γεωργόπουλος του Χαραλάμπους, με A.M. ΣΟΕΛ Οι παραπάνω είναι μέλη της ελεγκτικής εταιρείας «ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ, ΣΟΦΙΑΝΟΣ & ΚΑΜΠΑΝΗΣ Α.Ε. ΟΡΚΩ

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ δ.τ. DELOITTE», με Α.Μ.ΕΟΕ 120. Αθήνα, 27 Ιουνίου 2012 (9) Εται επωνυμία «ΕΛΙΘΕΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗ ΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗ ΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΦΙΛ & ΣΩΛΗ ΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» και δ.τ. «ΕΛΙΘΕΡΜ ΑΕΒΕ». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Την 21/06/2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας (Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσ/νίκης) το από 30/09/2008 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΙΘΕΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΦΙΛ & ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» και δ.τ. «ΕΛΙΘΕΡΜ ΑΕΒΕ» και αριθμό Μητρώου 15475/62/Β/87/0100 από το οποίο προκύπτει ότι αυτό ανασυγκροτήθηκε ύστερα από την παραίτηση της Καστανάκη Ελισάβετ συζ. Καστανάκη Εμμανουήλ, με θητεία έως στις 01/09/2011 υπό την αί ρεση της εγκρίσεως της αντικαταστάσεως αυτής από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων (Τακτική ή έκτακτη). Ύστερα από τ ανωτέρω η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής: 1. Εμμανουήλ Καστανάκης του Γεωργίου με Διεύθυν ση κατοικίας Ηπείρου 37, Πανόραμα Θεσσαλονίκης, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 2. Γεράσιμος Ρεππας του Σωτήριου με Διεύθυνση κατοικίας Επιδαύρου 86, Τούμπα Θεσσαλονίκης, ως Μέλος. 3. Θεόδωρος Κατσέλης του Παναγιώτη με Διεύθυν ση κατοικίας Τερψιθέας 9, Παλαιό Φάληρο, Αθήνα, ως Μέλος. Στη συνέχεια το σε Σώμα ως ανωτέρω, Διοικητικό Συμβούλιο πού ανασυγκροτήθηκε, αποφασίζει και ανα θέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας και όλες εν γένει τις πράξεις και τις αρμοδιότητες στον: Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο Εμμανου ήλ Καστανάκη του Γεωργίου ο οποίος μόνος και χωρίς τη σύμπραξη κάποιου άλλου Συμβούλου να ενασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικώτε ρα δε να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και την εν γένει επιδίωξη των σκοπών της. Και συνεπώς να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων εν γένει των Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων, Ελλη νικών και Αλλοδαπών, παντός βαθμού, δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας και ενώπιον ακόμη του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως και ενώπιον κάθε δημόσιας, δημοτικής και διοικητικής ή επαγγελματικής Αρχής. Να παρίσταται ενώπιον όλων των ανωτέρω Δικα στηρίων, κάτω από όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, να παραιτείται τακτικών και εκτάκτων ενδίκων μέσων, να επάγει, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία όρκους, και να ενεργεί εν γένει κάθε δικαστι κή πράξη, διορίζοντας πληρεξουσίους της εταιρείας, δικηγόρους ή μη. Να εξοφλεί εντάλματα του Δημοσίου, επισπράττει παν οφειλόμενο στην εταιρεία, παρ οιου δήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, Τραπεζών και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό, να ενεργεί προεξοφλήσεις, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές και εν γένει κάθε τίτλο σε διαταγή, αναλαμβάνει χρεόγραφα, χρη ματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια. Να διορίζει, απολύει εργάτες και υπαλλήλους της εταιρείας, κανονίζοντας τα καθήκοντα και τις αμοιβές και τις εν γένει αποδοχές του καθένα από αυτούς που εργάζονται στην εταιρεία. Να ελέγχει απεριόριστα τα Ταμεία, τα βιβλία, την αλληλογραφία και τα εν γένει έγγραφα της εταιρείας και κάθε εν γένει υπηρεσία αυτής. Να προσδι ορίζει και ελέγχει τις εταιρικές δαπάνες, να καταρτίζει τον αναγκαίο Κανονισμό της εσωτερικής υπηρεσίας του εργοστασίου και των γραφείων της εταιρείας και τον τρόπο εργασίας των σε αυτές απασχολουμένων και να ενεργεί και κάθε άλλη πράξη, έστω και μη ρητώς και ειδικώς κατονομαζόμενη στο παρόν, που ανάγεται όμως στη διοίκηση της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας αυτής. Να αποκτά για λογαριασμό της εται ρείας, συνιστά και μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών και ακινήτων, ενεργεί μισθώσεις κτιρίων, αποθηκών ή άλλων αναγκαίων στην εταιρεία χώρων, να συνάπτει συμβάσεις και συμβόλαια οποιαδήποτε, να χορηγεί πιστώσεις, να προβαίνει σε αγορές και πω λήσεις, να εγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια και εν γένει παν έγγραφο σε διαταγή, να τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, να προσδιορίζει τη χρήση των διαθεσίμων αυτής κεφαλαίων, να δανείζεται για τις ανά γκες της εταιρείας χρήματα επί προθεσμία αποδόσεως ή επ ανοικτώ λογαριασμό, να παρέχει εμπράγματες ασφάλειες ή υποθήκες ή προσημειώσεις επί ακινήτων της ιδιοκτησίας της εταιρείας, να συνάπτει συμβάσεις ή εργολαβίες κάτω από οποιουσδήποτε κατά την κρί ση του όρους, να μετέχει σε δημοπρασίες, να ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων ή υποθηκών και να συναινεί στην άρση αυτών, να συμβιβάζεται επί διαφορών της εταιρείας και να συνομολογεί διαιτησίες, υπογράφοντας τα σχετικά συνυποσχετικά. Θεσσαλονίκη, 21 Ιουνίου 2012 Με εντολή Περιφερειάρχη Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ (10) Εται επωνυμία «ΠΑΝΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΩ ΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΕΚΚΟ ή ECCO ΠΑΝΙΔΗΣ». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Την καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας (Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσ/νίκης) το από 31/05/2012 πρακτικό της έκτακτης

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗ ΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΕΚΚΟ ή ECCO ΠΑΝΙΔΗΣ» και αριθμό Μητρώου 9360/62/Β/86/1195 με το οποίο αποφασίστηκε η λύση της εταιρείας και η θέση της σε εκκαθάριση. Με την ίδια απόφαση ορίστηκαν εκκαθαριστές οι: 1. Πανίδης Κων/νος του Αναστασίου και της Ευδοξίας, γεννήθηκε στις 19/03/1940 στην Θεσσαλονίκη και κατοι κεί στην Θεσσαλονίκη Ανδρεοπούλου 27 και με αριθμό ταυτότητος ΑΑ227852/ ΑΤΑ Θεσσαλονίκης, ΑΦΜ Πανίδου Ασημένια του Σταύρου και της Παρασκευής, γεννήθηκε στις 25/01/1942 στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη οδό Ανδρεοπούλου 27 και με αριθμό ταυτότητας ΑΖ / ΤΑ Τούμπας, ΑΦΜ Η Διεύθυνση των γραφείων εκκαθάρισης είναι Κ. Κα ραμανλή 190 Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, 15 Ιουνίου 2012 Με εντολή Περιφερειάρχη Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ (11) Εται επωνυμία «ΕΝ.Ο.Α.Β.Ε Α.Ε. Ένωση Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Βορείου Ελλάδος Ανώνυμη Εται ρία» και δ.τ. «Δρόμοι του κρασιού της Βορείου Ελ λάδος». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Την 18/06/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας (Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσ/νικης) το από 06/06/2012 πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 07/06/2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝ.Ο.Α.Β.Ε Α.Ε. Ένωση Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Βορείου Ελλά δος Ανώνυμη Εταιρία» και δ.τ. «Δρόμοι του κρασιού της Βορείου Ελλάδος» και αριθμό Μητρώου 35442/62/ Β/96/0087 που εδρεύει στο Δήμο Θεσσαλονίκης (ΕΓΝΑ ΤΙΑ 154) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 05/06/2014 συγκροτή θηκε σε σώμα ως εξής: 1. Στυλιανός Κεχρής, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Α.Τ Κ418369, όνομα μητρός Ελένη, όνομα πατρός Δημήτρι ος, επάγγελμα οινοποιός, ως Πρόεδρος. 2. Ιωάννης Βογιατζής, κάτοικος Θεσσαλονίκης, AT AB715982, όνομα μητρός Μαργαρίτα, όνομα πατρός Χαρίσιος, επάγγελμα χημικός οινολόγος, ως Διευθύ νων Σύμβουλος. 3. Γεώργιος Τσάνταλης, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Α.Τ ΑΙ , όνομα μητρός Ελένη, όνομα πατρός Θεόδω ρος, επάγγελμα χημικός, ως Αντιπρόεδρος. 4. Φλώρα Βουρβουκέλη, κάτοικος Ξάνθης, Α.Τ ΑΒ922029, όνομα μητρός Άννα, όνομα πατρός Οδυσσέας, επάγγελ μα Αγρότισσα, ως Μέλος. 5. Ευάγγελος Γεροβασιλείου, κάτοικος Επανομής Θεσ σαλονίκης, οδός Αγίας Κυριακής 9, Α.Τ ΑΖ , όνομα μητρός Μαριάνθη, όνομα πατρός Αργυρίου, επάγγελμα οινολόγος, ως Μέλος. 6. Αγγελος Ιατρίδης, κάτοικος Θέρμης Θεσσαλονίκης, Α.Τ ΑΕ343436, όνομα μητρός Αγγελική, όνομα πατρός Χριστόδουλος, επάγγελμα οινολόγος χημικός, ως Μέ λος. 7. Ευριπίδης Κατσαρός, κάτοικος Λάρισας, Α.Τ ΑΒ όνομα μητρός Στυλιανή, όνομα πατρός Δη μήτριος, επάγγελμα ελεύθερος επαγγελματίας, ως Μέ λος. 8. Θωμάς Λίγας, κάτοικος Γιαννιτσών Πέλλας, Α.Τ ΑΒ874838, όνομα μητρός Αναστασία, όνομα πατρός Γεώργιος, επάγγελμα οινοποιός, ως Μέλος. 9. Στυλιανός Μπουτάρης, κάτοικος Ψυχικού, ΑΕ , όνομα μητρός Αθηνά, όνομα πατρός Ιωάννης, επάγγελ μα οινοποιός, ως Μέλος. 10. Στυλιανή Στέγγου, κάτοικος Αθήνας, Α.Τ Ρ551433, όνομα μητρός Ζωή όνομα πατρός Κωνσταντίνος, επάγ γελμα Πολιτικός Μηχανικός, ως Μέλος. 11. Γεώργιος Φουντούλης, κάτοικος Νάουσας, AT AB , όνομα μητρός Ευδοκία, όνομα πατρός Σταύρος, επάγγελμα Αγρότης, ως Μέλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτη ση, αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Κεχρή Στυλιανό, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δι οικητικού Συμβουλίου Βογιάτζη Ιωάννη και στο Γενικό Διευθυντή Ιωάννη Αλμπάνη την εντολή, το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα, για θέματα για τα οποία δεν απαιτείται από τον νόμο ή το καταστατικό συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, να ενεργεί μό νος στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας και να την εκπροσωπεί έγκυρα, να διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και γενικά να ασκεί όλες τις προβλεπόμενες από το καταστατικό αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες του Δ.Σ όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 20 του καταστατικού. Αναλυτικότερα αναθέτει ομόφωνα τις ακόλουθες εξουσίες στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Κεχρή Στυλιανό, στο Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δι οικητικού Συμβουλίου Βογιάτζη Ιωάννη και στο Γενικό Διευθυντή της εταιρείας Αλμπάνη Ιωάννη. Α) Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε διοικη τικής, αστυνομικής και δικαστικής αρχής κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον όλων των δημόσιων οικο νομικών υπηρεσιών καθώς ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων. Β) Να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις Τράπεζες, για την είσπραξη χρημάτων, την υπογραφή δανειακών συμβάσεων, παροχή και συνο μολόγηση προσημειώσεων και υποθηκών επί ακινήτων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας και κάθε μετ αυτών συναλλαγή σχέση έχουσα και αφορούσα την εταιρεία. Γ) Να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εισπράτ τει συναλλαγματικές επ ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας. Δ) Να επιλέγει προσλαμβάνει και απολύει το υπαλλη λικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας. Ε) Να ενεργεί παραγγελίες, να αγοράζει και να πωλεί εμπορεύματα, πρώτες ύλες και περιουσιακά στοιχεία για τις ανάγκες της εταιρείας.

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΣΤ) Να αποδέχεται, να υπογράφει κάθε σύμβαση με πελάτες της εταιρείας, για την πώληση προϊόντων και εμπορευμάτων αυτής και την εκτέλεση κάθε εργασίας και παραγγελίας εξ ονόματος και για λογαριασμό της εταιρείας. Ειδικότερα στο Γενικό Διευθυντή, Ιωάννη Αλμπάνη, παρέχεται το ανωτέρω δικαίωμα υπογραφής έως του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ ( ευρώ). Θεσσαλονίκη, 18 Ιουνίου 2012 Με εντολή Περιφερειάρχη Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX