ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΛΑΒΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΛΑΒΗΣ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY SYSTEMS ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΛΑΒΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ / ISO TEST REPORT THERMAL PERFORMANCE OF SOLAR DOMESTIC WATER HEATING SYSTEMS AND YEARLY PERFORMANCE PREDICTION OF SOLAR-ONLY SYSTEMS STANDARDS EN / ISO ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ / SYSTEM REFERENCE 2131 DE1 Το Εργαστήριο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC και είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Αριθ. Πιστοπ. Διαπίστευσης 311(00)002). The Laboratory satisfies the requirements of standard ELOT EN ISO/IEC and it has accreditation from the National Accreditation Authority of Greece (Accreditation Cert. No. 311(00)002). Δοκιμές Αρ. Πιστ Αγ. Παρασκευή, Αττική Τηλ.: (210) Fax: (210) GR Ag. Paraskevi, Greece Tel.: Fax: Web site:

2 ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΛΑΒΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ * / ISO ** TEST REPORT THERMAL PERFORMANCE OF SOLAR DOMESTIC WATER HEATING SYSTEMS AND YEARLY PERFORMANCE PREDICTION OF SOLAR- ONLY SYSTEMS ACCORDING TO STANDARDS EN * / ISO ** * EN : Thermal solar systems and components - Factory made systems - Part 2: Test Methods ** ISO : Solar Heating - Domestic Water Heating Systems - Part 2: Outdoor Test Method for System Performance Characterisation and yearly performance prediction of solar-only systems. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / NCSR DEMOKRITOS LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY SYSTEMS Μ. Χριστοδουλίδου / M.Christodoulidou Υπεύθυνος Δοκιμών / Responsible for Testing Δρ. Β.Μπελεσιώτης / Dr. V.Belessiotis Προϊστάμενος / Laboratory Head Ημερομηνία / Date: 21/09/2009 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1) Τα αποτελέσματα αφορούν μόνο το σύστημα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν δοκιμές και το οποίο προσκομίστηκε από τον πελάτη. 2) Η παρούσα έκθεση δεν μπορεί να αναπαραχθεί παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς την γραπτή έγκριση του Εργαστηρίου. 3) Ο μετρητικός εξοπλισμός καλύπτει τις ανάγκες ακρίβειας των προτύπων. Δεν δίδονται αβεβαιότητες στα αποτελέσματα. NOTES: 1) The results are related only with the system on which tests were performed and which was delivered by the customer. 2) This report can be reproduced, without the writen permission of the Laboratory, only in full. 3) Measurement equipment conforms with the accuracy/precision requirements of the standards. Uncertainty of results is not provided. ΕΔΚ / 4.1 Σελίδα / Page 2 από / from 35

3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ / TEST REPORT Πελάτης: ΘΕΡΜΥΚ ΕΠΕ Ιωνίας , Αχαρναί Customer: THERMYK LLC 98 Ionias st Acharnes Τηλ.: Fax: Tel.: Fax: Ημερομηνία παραλαβής συστήματος (καλή κατάσταση)/receipt date of system (in good condition): 20/07/2009 Η εγκατάσταση του συστήματος στον εξοπλισμό δοκιμών έγινε από προσωπικό του πελάτη. Customer s personnel installed the system on testing facilities. Α.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ DESCRIPTION OF THE SOLAR DOMESTIC HOT WATER SYSTEM A.1.1 Όνομα Κατασκευαστή:... ΘΕΡΜΥΚ ΕΠΕ Name οf Manufacturer :...THERMYK LLC A.1.2 Χαρακτηριστικά Συστήματος*: GL System Μodel Α 1.3 Μέση ημερήσια απομαστευόμενη ποσότητα ζεστού νερού (στους 45 ο C σύμφωνα με το σχεδιασμό του συστήματος)* 170 [lt] Daily average hot water quantity drawn-off (on 45 ο C according to the design of the system)* 170 [lt] A.1.4 Τύπος Συστήματος / System Classification Θερμοσιφωνικό / Thermosiphon Eξαναγκασμένης κυκλοφορίας / Forced Aνοιχτού κυκλώματος / Direct Κλειστού κυκλώματος / Indirect Ανοιχτό στο περιβάλλον / Open Με εξαεριστική διάταξη / Vented Εντελώς κλειστό / Closed Συνεχώς γεμάτο / Filled Με ενδιάμεση αποθήκευση / Drainback Με αποχέτευση / Draindown Ξεχωριστή δεξαμενή / Remote storage Συλλέκτης-δεξαμενή στην ίδια βάση / Closed-coupled collector storage Ολοκληρωμένο / Integral collector storage 'Αλλo/Other :... (*) Στοιχεία που δηλώνονται από τον πελάτη (**) Δεν δόθηκαν στοιχεία από πελάτη Specifications supplied by customer No data were provided by the customer ΕΔΚ / 4.1 Σελίδα / Page 3 από / from 35

4 Α.1.5 Υγρό Μεταφοράς Θερμότητας / Heat Transfer Fluid - Τύπος* / Type* : Νερό και γλυκόλη, συγκέντρωση γλυκόλης* :... ** Water/glycol mixture, concentration of glycol Λάδι / Oil Φρέον / Freon Αέρας / Air ± Άλλο / Other :... - Χαρακτηριστικά υγρού*:...** Specifications* :...** - Εναλλακτικά αποδεκτά υγρά μεταφοράς θερμότητας:...** Alternative acceptable fluids :...** - Βάρος υγρού* / Total fluid content* : kg Α.1.6 Αντιψυκτική προστασία* / Antifreeze protection* Προστασία / Protection Ναι / Yes Όχι / No Άλλη / Other*:... Προπυλενογλυκόλη / Propylene Glycol Α.1.7 Συλλέκτες / Collector system Αριθμός Συλλεκτών Μονάδας / Number of collectors in the system:... 2 Συνολική επιφάνεια συλλεκτών / Total collector gross area:...3,02 m 2 Α.1.8 Σχεδιασμός συλλέκτη / Collector design Τύπος Συλλέκτη / Collector type: Επίπεδος / Flat plate Σωλήνων κενού / Evacuated tube Άλλος / Other: Συνολικό εμβαδόν συλλέκτη / Gross area: m 2 Εμβαδόν παραθύρου συλλέκτη / Aperture area:... 1,34 m 2 Εμβαδόν απορροφητή συλλέκτη* / Absorber area*:... 1,33 m 2 (*) Στοιχεία που δηλώνονται από τον πελάτη (**) Δεν δόθηκαν στοιχεία από πελάτη Specifications supplied by customer No data were provided by the customer ΕΔΚ / 4.1 Σελίδα / Page 4 από / from 35

5 Aριθμός καλυμμάτων* / Number of covers*:... 1 Υλικά καλυμμάτων:... Τζάμι temperd / Tempered glass Cover materials: Πάχος καλυμμάτων* mm Cover thickness*: Υλικό μόνωσης*:... Υαλοβάμβακας (πλάτη) / Υαλοβάμβακας (πλευρικά) Insulation material*...glasswool (back) / Glasswool (sides) Πάχος μόνωσης* :... 20mm (πλάτη / back) - 20 mm (πλευρικά / sides) Insulation thickness*: Υλικό πλαισίου*:...αλουμίνιο ηλεκτροστατικά βαμμένο Casing material*:... Electrostatically coated aluminium Υλικό πλάτης* :... Λαμαρίνα γαλβανιζέ Back material *:...Galvanized steel sheet Ολικό βάρος συλλέκτη χωρίς υγρό / Weight of collector without fluid*: kg Oλικές διαστάσεις / Gross dimensions:...(1505 x 1006 x 80) mm Α.1.9 Απορροφητής / Absorber Yλικό*:...πτερύγια αλουμινίου και σωλήνες χαλκού Material*:...aluminium fins and copper tubes Τύπος κατασκευής*:...συγκόλληση με λέιζερ Construction type*... Laser Welded Τρόπος επεξεργασίας της επιφάνειας*:...επιλεκτική βαφή Surface treatment*:...selective coating Αριθμός σωλήνων ή "καναλιών" / Number of tubes or channels:...10 Διάμετρος σωλήνων (εσωτερική) ή διαστάσεις καναλιών*:... 7 mm Tube diameter (inside) or channel dimensions*: Απόσταση μεταξύ σωλήνων ή "καναλιών"*:...90 mm Distance between tubes or channels* (*) Στοιχεία που δηλώνονται από τον πελάτη (**) Δεν δόθηκαν στοιχεία από πελάτη Specifications supplied by customer No data were provided by the customer ΕΔΚ / 4.1 Σελίδα / Page 5 από / from 35

6 A.1.10 Δεξαμενή / Storage tank Κατασκευαστής*:... ΘΕΡΜΥΚ ΕΠΕ Manufacturer*:...THERMYK LLC Τύπος* / Model: GL 'Ογκος / Volume: l Εξωτερική διάμετρος δεξαμενής / Outside tank diameter * : cm Μήκος δεξαμενής εξωτερικά / Outside tank length*:...1,26 m Υλικό μόνωσης*... Πολυουρεθάνη Insulation material*:...polyurethane foam Πάχος μόνωσης* / Insulation thickness*:...50 mm Τύπος εναλλάκτη* / Heat exchanger type*: Μανδύας / Mantle Ευθύγραμμου σωλήνα / Straight pipe Mε σωλήνα ελικοειδή / Spiral pipe Άλλος / Other...- A.1.11 Αντλία* / Pump* Κατασκευαστής:...**- Manufacturer Τύπος / Model:...**- Στροφές / Speed:...**- r/min Ισχύς / Rating:... **- kw A.1.12 Ρυθμιστής* / Controller* Κατασκευαστής /Manufacture :...**- Τύπος / Type:...**- (*) Στοιχεία που δηλώνονται από τον πελάτη (**) Δεν δόθηκαν στοιχεία από πελάτη Specifications supplied by customer No data were provided by the customer ΕΔΚ / 4.1 Σελίδα / Page 6 από / from 35

7 A.1.13 Σωλήνες σύνδεσης μεταξύ συλλέκτη και δεξαμενής* Connecting piping between the collector(s) and the tank* Διάμετρος / Diamete*r:...22 mm Μήκος / Length*:...2,3 m Υλικό μόνωσης* :...Εύκαμπτη ελαστομερή θερμομόνωση Insulation material*:... Flexible elastomeric insulation Πάχος μόνωσης / Insulation thickness:... 6 mm A.1.14 Σχηματικό διάγραμμα του συστήματος / Schematic diagram of the system Δεν δόθηκαν στοιχεία από τον πελάτη A.1.15 Σχόλια στο σχεδιασμό του συστήματος / Comments on the system design Δεν υπάρχουν σχόλια / No comments (*) Στοιχεία που δηλώνονται από τον πελάτη (**) Δεν δόθηκαν στοιχεία από πελάτη Specifications supplied by customer No data were provided by the customer ΕΔΚ / 4.1 Σελίδα / Page 7 από / from 35

8 A.1.16 Δεδομένα συστήματος / System data Κλίση Συλλέκτη* / Collector tilt angle*: μοίρες / degrees Παροχή στο κύκλωμα συλλέκτη:...** Flowrate in collector loop...** Ρύθμιση θερμοστάτη* / Controller setting*:...** A.1.17 Φωτογραφία του συστήματος / Photograph of the system (*) Στοιχεία που δηλώνονται από τον πελάτη (**) Δεν δόθηκαν στοιχεία από πελάτη Specifications supplied by customer No data were provided by the customer ΕΔΚ / 4.1 Σελίδα / Page 8 από / from 35

9 A.2 ΔΟΚΙΜΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ / SYSTEM PERFORMANCE TEST A.2.1 Σχηματικό διάγραμμα του συστήματος δοκιμών Schematic diagram of test loop Συλλέκτης 1 Collector array 2 Δεξαμενή ηλιακού συστήματος 2 Storage 3 Οικιακό ηλιακό σύστημα 3 Domestic solar hot water system 4 Ανεμιστήρας 4 Fan 5 Κυκλοφορητής ανάμιξης νερού δεξαμενής ηλιακού 5 Tank mixing pump 6 Τρίοδη πνευματική βάνα 6 Three-way valve 7 Ρυθμιστής θερμοκρασίας νερού στην είσοδο 7 Inlet temperature controller 8 Μόνωση σωληνώσεων 8 Insulation 9 Αγωγός εκκένωσης 9 Draw-off bleed pipe 10 Είσοδος κρύου νερού 10 Cold water inlet 11 Έξοδος ζεστού νερού 11 Hot water draw-off 12 Ανεμόμετρο 12 Anemometer 13 Πυρανόμετρο 13 Pyranometer 14 Πυρανόμετρο με δαχτύλιο σκίασης 14 Shaded pyranometer 15 Αισθητήρας θερμοκρασίας περιβάλλοντος 15 Shaded ambient air temperature sensor 16 Αισθητήρας θερμοκρασίας 16 Temperature transducer 17 Ροόμετρο 17 Flowmeter 18 Ρυθμιστής ροής 18 Flow controller ΕΔΚ / 4.1 Σελίδα / Page 9 από / from 35

10 Α.2.2 Δεδομένα μετρήσεων και αποτελέσματα υπολογισμών System performance test results and derived data Δεδομένα των μετρήσεων από τις δοκιμές και τα αποτελέσματα σχετικών υπολογισμών παρουσιάζονται στον Πίνακα Α.1 Test results and derived data are presented in table A.1. Γεωγραφικό Μήκος / Test location longitude: Γεωγραφικό Πλάτος / Test location latitude Προσανατολισμός συλλέκτη / Collector azimuth:...νότος / South ΕΔΚ / 4.1 Σελίδα / Page 10 από / from 35

11 Πίνακας Α.1 / Table A.1 Ημερομ. Κατά την διάρκεια της 12ώρου δοκιμής Απομάστευση Απολαβή Date During 12-h test Draw-off Output H-M-E H H d t a(day) t main (4)-(5) u V d t d(av) t d (max) (10)-(5) Q D-M-Y MJ/m 2 MJ/m 2 o C o C K m/s l o C o C K MJ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Σημείωση: Τα σύμβολα ορίζονται στην παράγραφο Α.6. Note: Symbols are defined in clause A.6 ΕΔΚ / 4.1 Σελίδα / Page 11 από / from 35

12 A.2.3 Καμπύλες απόδοσης συστήματος / System performance curves Τα μετρούμενα σημεία ενεργειακής απολαβής εισάγονται στο Σχήμα Α.1 και προσεγγίζονται με την μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων με την εξίσωση Α.1. Χαράσσονται ευθείες γραμμές για τιμές [t a(day) -t main ] = -10K, 0K, 10K, 20K, χρησιμοποιώντας τους συντελεστές α 1, α 2 και α 3. Τhe measured data points are entered on the graph of Figure A.1. and fitted by least squares regression to equation (A.1). Straight-line graphs have been drawn for values [t a(day) - t main ] = - 10K, 0K, 10K, 20K, using the derived coefficients α 1, α 2 and α 3, and labelled to indicate the values of [t a(day) - t main ] mentioned. 50 (1) : ta(av) - tmain = -10 K (3) : ta(av) - tmain = +10 K (2) : ta(av) - tmain = 0 K (4) : ta(av) - tmain = +20 K Ημερήσια Ενεργειακή Απολαβή Qout, [MJ] Daily output (4) (3) (2) (1) Ημερήσια ηλιακή ακτινοβολία στο επίπεδο του συλλέκτη - Η, [MJ/m 2 ] Daily solar irradiation on plane of collector Σχήμα Α.1 / Figure A.1 Γραμμική έκφραση της ημερήσιας ενεργειακής απολαβής του συστήματος Linear fit to data of the daily energy output of the system Q = a 1 H + a 2 (t a(av) - t main ) + a 3 (A.1) όπου / where a 1 = m2 a 2 = MJ/K a 3 = MJ ΕΔΚ / 4.1 Σελίδα / Page 12 από / from 35

13 Α.2.4 Καμπύλες αύξησης θερμοκρασίας συστήματος [t d(max) - t main ] System temperature increase [t d(max) - t main ] curves Τα μετρούμενα σημεία θερμοκρασιακής αύξησης εισάγονται στο Σχήμα Α.2 και προσεγγίζονται με την μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων με την εξίσωση Α.2. Χαράσσονται ευθείες γραμμές για τιμές [t a(day) - t main ] = -10K, 0K, 10K, 20K, χρησιμοποιώντας τους συντελεστές b 1, b 2 και b 3. Τhe measured data points are entered on the graph of Figure A.2. and fitted by least squares regression to equation (A.2). Straight-line graphs have been drawn for values [t a(day) - t main ] = - 10K, 0K, 10K, 20K, using the derived coefficients b 1, b 2 και b 3, and labelled to indicate the values of [t a(day) -t main ] mentioned. 60 (1) : ta(av) - tmain = -10 K (3) : ta(av) - tmain = +10 K (2) : ta(av) - tmain = 0 K (4) : ta(av) - tmain = +20 K Αύξηση θερμοκρασίας, [Κ] Temperature increase (4) (3) (2) (1) Ημερήσια ηλιακή ακτινοβολία στο επίπεδο του συλλέκτη - Η, [MJ/m 2 ] Daily solar irradiation on plane of collector Σχήμα Α.2 / Figure A.2 Γραμμική έκφραση της αύξησης της θερμοκρασίας του νερού Linear fit to data of the temperature increase t d(max) - t main = b 1 H + b 2 (t a(av) - t main ) + b 3 (A.2) όπου / where b 1 = m2 K/MJ b 2 = b 3 = K ΕΔΚ / 4.1 Σελίδα / Page 13 από / from 35

14 A.3 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ STORAGE TANK HEAT LOSS COEFFICIENT A.3.1 Με το συλλέκτη συνδεδεμένο / Collector loop connected - Η δοκιμή έγινε / Test performed : στο ύπαιθρο / outdoors σε εσωτερικό χώρο / indoors Όγκος Δεξαμενής / Tank Volume (V s ): l Αρχική μέση θερμοκρασία νερού δεξαμενής (t i ): o C Initial average temperature of water in tank Τελική μέση θερμοκρασία νερού δεξαμενής (t f ): o C Final average temperature of water in tank Μέση θερμοκρασία περιβάλλοντος στη διάρκεια της δοκιμής t a,s(av) : o C Average ambient air temperature adjacent to store during the test Μέση ταχύτητα ανέμου πάνω στο συλλέκτη*: m/s Average wind speed over collector* Μέση ταχύτητα ανέμου πάνω στη δεξαμενή*: m/s Average wind speed over tank* Διάρκεια δοκιμής / Duration of test (Δt): s Συντελεστής θερμικών απωλειών δεξαμενής {από την σχέση (Α.3)}, (U Sc ): W/K Deduced value of mean storage heat loss coefficient {from eq. (A.3)}, ( U Sc ) U sc 4180V ln t t t t s i a,s(av) f t a,s(av) (A.3) (*) Σημείωση : Πρέπει να είναι 3m/s < ταχύτητα ανέμου < 5 m/s Note : It should be : 3 m/s < wind speed < 5 m/s ΕΔΚ / 4.1 Σελίδα / Page 14 από / from 35

15 Πτώση της θερμοκρασίας του νερού της δεξαμενής Temperature drop of water in the tank Ο συντελεστής U S χρησιμοποιείται (εξίσωση Α.3) για τον προσδιορισμό της τελικής θερμοκρασίας του νερού της δεξαμενής t f (βλέπε Πίνακα Α.2) θεωρώντας διαφορετικές τιμές της αρχικής θερμοκρασίας του νερού t i και της μέσης θερμοκρασίας αέρα περιβάλλοντος t a,s(av) για διάστημα 12 ωρών. The coefficient U s is used (equation A.3) to determine the final tank water temperature t f (see Table A.2) considering various values of the initial tank water temperature t i and of the average ambient air temperature t a,s(av) in a 12-h period. Αρχική θερμ. νερού Initial water temperature Πίνακας Α.2 / Table A.2 Μέση θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά το 12ωρο, o C Average ambient air temperature around the tank during 12 h, o C o C ΕΔΚ / 4.1 Σελίδα / Page 15 από / from 35

16 A.3.2 Με το συλλέκτη αποσυνδεδεμένο / Collector loop disconnected - Η δοκιμή έγινε / Test performed : στο ύπαιθρο / outdoors σε εσωτερικό χώρο / indoors Όγκος Δεξαμενής / Tank Volume (V s ): l Αρχική μέση θερμοκρασία νερού δεξαμενής (t i ): o C Initial average temperature of water in tank Τελική μέση θερμοκρασία νερού δεξαμενής (t f ): o C Final average temperature of water in tank Μέση θερμοκρασία περιβάλλοντος στη διάρκεια της δοκιμής t a,s(av) : o C Average ambient air temperature adjacent to store during the test Μέση ταχύτητα ανέμου πάνω στο συλλέκτη*: m/s Average wind speed over collector* Μέση ταχύτητα ανέμου πάνω στη δεξαμενή*: m/s Average wind speed over tank* Διάρκεια δοκιμής / Duration of test (Δt): s Συντελεστής θερμικών απωλειών δεξαμενής {από την σχέση (Α.3)}, (U S ): W/K Deduced value of mean storage heat loss coefficient {from eq. (A.3)} Σημείωση: Κατά την διάρκεια αυτής της δοκιμής δεν λαμβάνει χώρα ανάστροφη ροή και ο συντελεστής θερμικών απωλειών αναμένεται να είναι ίδιος (εάν δεν συμβαίνει ανάστροφη ροή στο σύστημα) ή μικρότερος (εάν υπάρχει ανάστροφη ροή στο σύστημα) σχετικά με αυτόν που υπολογίστηκε με το κύκλωμα του συλλέκτη συνδεδεμένο (παράγραφος Α.3.1). Note: During this test no reverse flow is allowed and the storage tank heat loss coefficient is expected to be equal (if no reverse flow is present to the system) to or smaller (if reverse flow exists in the system) than that determined with the collector loop connected (see paragraph A.3.1). (*) Σημείωση : Πρέπει να είναι 3m/s < ταχύτητα ανέμου < 5 m/s Note : It should be : 3 m/s < wind speed < 5 m/s ΕΔΚ / 4.1 Σελίδα / Page 16 από / from 35

17 A.4 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΑΠΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ DRAW-OFF TEMPERATURE PROFILES Α.4.1 Θερμοκρασιακή κατανομή απομάστευσης με ημερήσια ακτινοβολία Η στην περιοχή 8 MJ/m MJ/m 2 Draw off temperature profile for test day with a daily irradiation H in the range 8 MJ/m 2 to MJ/m 2 Ημερομηνία / Date:...29/07/2009 Παροχή απομάστευσης / Draw-off flowrate: l/h Όγκος δεξαμενής / Tank volume (V s ): l Ημερήσια ηλιακή ακτινοβολία στο επίπεδο του συλλέκτη, (Η): MJ/m 2 Daily irradiation on plane of collector Μέση θερμοκρασία περιβάλλοντος / Ambient air temperature, ( t a(day) ): o C Θερμοκρασία κρύου νερού / Cold water supply temperature, (t main ): o C Θερμοκρασιακή διαφορά /Temperature difference, (t a(day) -t main ): o C Θερμοκρασία νερού, td [ ο C] Draw-off water temperature Όγκος νερού απομάστευσης (πολλαπλάσιος του V s ) Volume of water drawn-off (multiple of V s ) Σχήμα Α.3 / Figure A.3 ΕΔΚ / 4.1 Σελίδα / Page 17 από / from 35

18 Α.4.2 Θερμοκρασιακή κατανομή απομάστευσης με ημερήσια ακτινοβολία Η στην περιοχή 16 MJ/m 2-25 MJ/m 2 Draw off temperature profile for test day with a daily irradiation H in the range 16 MJ/m 2 to 25 MJ/m 2 Ημερομηνία / Date:...15/08/2009 Παροχή απομάστευσης / Draw-off flowrate: l/h Όγκος δεξαμενής/ Tank volume (V s ): l Ημερήσια ηλιακή ακτινοβολία στο επίπεδο του συλλέκτη, (Η): MJ/m 2 Daily irradiation on plane of collector Μέση θερμοκρασία περιβάλλοντος / Ambient air temperature, (t a(day) ): o C Θερμοκρασία κρύου νερού / Cold water supply temperature, (t main ): o C Θερμοκρασιακή διαφορά /Temperature difference, (t a(day) -t main ): o C Θερμοκρασία νερού, td [ ο C] Draw-off water temperature Όγκος νερού απομάστευσης (πολλαπλάσιος του V s ) Volume of water drawn-off (multiple of V s ) Σχήμα Α.4 / Figure A.4 ΕΔΚ / 4.1 Σελίδα / Page 18 από / from 35

19 A.4.3 Θερμοκρασιακή κατανομή ανάμιξης Mixing draw-off temperature profile - Ημερομηνία / Date:...20/07/2009 Παροχή απομάστευσης / Draw-off flowrate: l/h Όγκος δεξαμενής / Tank volume (V s ): l Θερμοκρασία κρύου νερού / Cold water supply temperature, (t main ): o C Θερμοκρασία νερού, td [ ο C] Draw-off water temperature Όγκος νερού απομάστευσης (πολλαπλάσιος του V s ) Volume of water drawn-off (multiple of V s ) Σχήμα Α.5 / Figure A.5 ΕΔΚ / 4.1 Σελίδα / Page 19 από / from 35

20 A.4.4. Κανονικοποιημένες θερμοκρασιακές κατανομές Normalised temperature profiles A Τιμές κανονικοποιημένων θερμοκρασιακών κατανομών απομαστεύσεων f(v) και ανάμιξης g(v), βασισμένες στα δεδομένα δοκιμών των παραγράφων Α.4.1, Α.4.2 και Α.4.3. Values of normalised draw-off and mixing temperature profiles f(v) and g(v) based on the test data of paragraphs Α.4.1, Α.4.2 and Α.4.3. Πίνακας Α.3 / Table A.3 Μέρος όγκου δεξαμενής f(v) % g(v) % Μέρος όγκου δεξαμενής f(v) % g(v) % Multiple of tank volume H<16 MJ/m 2 H>16 MJ/m2 Multiple of tank volume H<16 MJ/m 2 H>16 MJ/m ΕΔΚ / 4.1 Σελίδα / Page 20 από / from 35

21 A Διαγράμματα κανονικοποιημένων κατανομών απομάστευσης f(v) Graphs of normalised draw-off temperature profiles f(v) (H < 16 MJ/m 2 και / and H > 16 MJ/m 2 ) H<16 MJ/m2 H>16 MJ/m2 Κατανομή απομάστευσης f(v), % Draw-off profile Όγκος νερού απομάστευσης (πολλαπλάσιος του V s ) Volume of water drawn-off (multiple of V s ) Σχήμα Α.6 / Figure A.6 ΕΔΚ / 4.1 Σελίδα / Page 21 από / from 35

22 A Διαγράμμα κανονικοποιημένης κατανομής ανάμιξης g(v) Graph of normalised mixing draw-off temperature profile g(v) Κατανομή ανάμιξης g(v), % Mixing profile Όγκος νερού απομάστευσης (πολλαπλάσιος του V s ) Volume of water drawn-off (multiple of V s ) Σχήμα Α.7 / Figure A.7 ΕΔΚ / 4.1 Σελίδα / Page 22 από / from 35

23 Α.4.5 Υπολογιζόμενες θερμοκρασιακές κατανομές Computed draw-off profiles Α Θερμοκρασιακή κατανομή για H = 10 MJ/m 2, t a(day) = 25 o C, και t main = 20 o C Draw-off temperature profile for H = 10 MJ/m 2, t a(day) = 25 o C, και t main = 20 o C Θερμοκρασία νερού, [ ο C] Water temperature Όγκος νερού απομάστευσης (πολλαπλάσιος του V s ) Volume of water drawn-off (multiple of V s ) Σχήμα Α.8 / Figure A.8 Α Θερμοκρασιακή κατανομή για H = 20 MJ/m 2, t a(day) = 25 o C, και t main = 20 o C Draw-off temperature profile for H = 20 MJ/m 2, t a(day) = 25 o C, και t main = 20 o C Θερμοκρασία νερού, [ ο C] Water temperature Όγκος νερού απομάστευσης (πολλαπλάσιος του V s ) Volume of water drawn-off (multiple of V s ) Σχήμα Α.9 / Figure A.9 ΕΔΚ / 4.1 Σελίδα / Page 23 από / from 35

24 Α Θερμοκρασιακή κατανομή για H = 10 MJ/m 2, t a(day) = 10 o C, και t main = 10 o C Draw-off temperature profile for H = 10 MJ/m 2, t a(day) = 10 o C, και t main = 10 o C Θερμοκρασία νερού, [ ο C] Water temperature Όγκος νερού απομάστευσης (πολλαπλάσιος του V s ) Volume of water drawn-off (multiple of V s ) Σχήμα Α.10 / Figure A.10 Α Θερμοκρασιακή κατανομή για H = 20 MJ/m 2, t a(day) = 10 o C, και t main = 10 o C Draw-off temperature profile for H = 20 MJ/m 2, t a(day) = 10 o C, και t main = 10 o C Θερμοκρασία νερού, [ ο C] Water temperature Όγκος νερού απομάστευσης (πολλαπλάσιος του V s ) Volume of water drawn-off (multiple of V s ) Σχήμα Α.11 / Figure A.11 ΕΔΚ / 4.1 Σελίδα / Page 24 από / from 35

25 Α.4.6 Άμεση σύγκριση των θερμοκρασιακών κατανομών απομάστευσης (Η > 16 MJ/m 2 ) και ανάμιξης Direct comparison of draw-off (Η > 16 MJ/m 2 ) and mixing temperature profiles 80 Draw-off Mixing Θερμοκρασία νερού απομάστευσης, td [ ο C] Draw-off water temperature Όγκος νερού απομάστευσης (πολλαπλάσιος του V s ) Volume of water drawn-off (multiple of V s ) Σχήμα Α.12 / Figure A.12 ΕΔΚ / 4.1 Σελίδα / Page 25 από / from 35

26 A.5 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΛΑΒΗΣ ANNUAL PERFORMANCE PREDICTION A.5.1 Μετεωρολογικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την ετήσια πρόβλεψη Climatic data assumed in annual prediction Περιοχή 1 / Location 1 : ΑΘΗΝΑ / ATHENS (23 0, 44' , 00') Μήνας/Month H tilt (MJ/m2 )** t a(day) ( o C) t a,(night) ( o C) t main ( o C) Περιοχή 2 / Location 2 : WUERZBURG (9 0, 58' , 46') Μήνας/Month H tilt (MJ/m2 )** t a(day) ( o C) t a,(night) ( o C) t main ( o C) Περιοχή 3 / Location 3 : ΝΤΑΒΟΣ / DAVOS (9 0, 51' , 49') Μήνας/Month H tilt (MJ/m2 )** t a(day) ( o C) t a,(night) ( o C) t main ( o C) Περιοχή 4 / Location 4: ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ / STOCKHOLM (18 0, 03' , 20') Μήνας/Month H tilt (MJ/m2 )** t a(day) ( o C) t a,(night) ( o C) t main ( o C) (*) Source Meteonorm (Global Meteorological Database for applied climatology) /Πηγή κλιματικών δεδομένων Meteonorm (Μετεωρολογική Βάση Δεδομένων) (**) στις / in 45 0 Σημείωση: Επεξήγηση συμβόλων δίνεται στην παράγραφο Α.6 Note : Symbols are defined in clause A.6. ΕΔΚ / 4.1 Σελίδα / Page 26 από / from 35

27 A.5.2 Δεδομένα κατανάλωσης για ενεργειακή απολαβή (βλέπε παράγραφο Α.5.3) System usage data for energy output (see paragraph A.5.3) Απαιτήσεις πελάτη / Customer requirements Περιοχή 1 / Location 1 Μήνας Month V c (l) t h ( o C) Περιοχή 2 / Location 2 Μήνας Month V c (l) t h ( o C) Περιοχή 3 / Location 3 Μήνας Month V c (l) t h ( o C) Περιοχή 4 / Location 4 Μήνας Month V c (l) t h ( o C) Σημείωση: Επεξήγηση συμβόλων δίνεται στην παράγραφο Α.6 Note : Symbols are defined in clause A.6. ΕΔΚ / 4.1 Σελίδα / Page 27 από / from 35

28 Α.5.3 Προβλεπόμενη ενεργειακή απολαβή Q L (MJ) του συστήματος κάτω από τις συνθήκες κατανάλωσης που ορίστηκαν στην Α.5.2. Predicted solar energy output Q L (MJ) of the system, under the load conditions defined in A.5.2. Μήνας Όγκος που καταναλώθηκε Consumed volume V c Ελάχιστο όριο θερμοκρασίας Minimum temperature limit t h Month Περιοχή / Location Περιοχή / Location Έτος / Year (MJ) Ετος / Year (1) (MJ/m 2 ) ) Προβλεπόμενη ετήσια ενεργειακή απολαβή του συστήματος ανά m 2 επιφάνειας παραθύρου συλλέκτη Predicted annual energy output per m 2 of collector aperture area. 2) Υπολογισμός σύμφωνα με το πρότυπο ISO , συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου απομάστευσης ζεστού νερού Calculation according to Standard ISO , concerning hot water draw-off pattern as well 3) Πρόβλεψη που βασίζεται στα μετεωρολογικά δεδομένα που παρουσιάζονται στην Α.5.1 Prediction based on climatic data presented in A.5.1. ΕΔΚ / 4.1 Σελίδα / Page 28 από / from 35

NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY SYSTEMS TEST REPORT

NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY SYSTEMS TEST REPORT ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ SOLAR WATER HEATERS ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AN USE INSTRUCTIONS οδηγιεσ τοποθετησησ, συντηρησησ και χρησησ What you should know about the solar

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτος Χρόνος Λειτουργίας του Γεωεναλλάκτη Πυλαίας. Ενεργειακή Αξιολόγηση

Πρώτος Χρόνος Λειτουργίας του Γεωεναλλάκτη Πυλαίας. Ενεργειακή Αξιολόγηση Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, IV, τεύχ. 1-2 22, Tech. Chron. Sci. J. TCG, IV, No 1-2 41 Πρώτος Χρόνος Λειτουργίας του Γεωεναλλάκτη Πυλαίας. Ενεργειακή Αξιολόγηση ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μ. Καράγιωργας, Β. ρόσου, Α. Αηδόνης Τµήµα Θερµικών Ηλιακών Συστηµάτων, Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας ΚΑΠΕ, 19ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΕΛΚΕΠΗΥ ΑΕΒΕ HELLENIC ELECTRONICS EQUIPMENT QUALITY ASSURANCE CENTRE / HEEQAC S.A.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΕΛΚΕΠΗΥ ΑΕΒΕ HELLENIC ELECTRONICS EQUIPMENT QUALITY ASSURANCE CENTRE / HEEQAC S.A. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΕΛΚΕΠΗΥ ΑΕΒΕ HELLENIC ELECTRONICS EQUIMENT QUALITY ASSURANCE CENTRE / HEEQAC S.A. ΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Megatherm MT18 έως MT70

Megatherm MT18 έως MT70 Εγχειρίδιο χρήσης & Εγκατάστασης Λεβήτων Πυρόλυσης Megatherm MT18 έως MT70 04/2012 v1 2 Ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στα προιόντα μας και την αγορά του λέβητα πυρόλυσης Megatherm. Παρακαλώ Thank

Διαβάστε περισσότερα

epsi epsi WATERCOOLED WATER CHILLER WITH SCREW COMPRESSORS MODEL ESWC Υ ΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ESWC ΜΕ ΚΟΧΛΙΩΤΟΥΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

epsi epsi WATERCOOLED WATER CHILLER WITH SCREW COMPRESSORS MODEL ESWC Υ ΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ESWC ΜΕ ΚΟΧΛΙΩΤΟΥΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ 1 Υ ΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΚΟΧΛΙΩΤΟΥΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ WATERCOOLED WATER CHILLER WITH SCREW COMPRESSORS MODEL Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ INSTALLATION, OPERATION AND SERVICE INSTRUCTION

Διαβάστε περισσότερα

VARIO - VRT AIRCOOLED INDUSTRIAL WATER CHILLERS

VARIO - VRT AIRCOOLED INDUSTRIAL WATER CHILLERS epsi Manufactures of Industrial Refrigeration & Air Conditioning Equipment ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ VARIO - VRT AIRCOOLED INDUSTRIAL WATER CHILLERS VARIO - VRT V - 170 VRT 50-365 VARIO - VRT

Διαβάστε περισσότερα

Costas A. Balaras, PhD

Costas A. Balaras, PhD 1 BUILDING ENERGY MANAGEMENT M.S. in Energy Systems Costas A. Balaras, PhD Dr Mechanical Engineer, Research Director costas@noa.gr www.facebook.com/groupenergyconservation GRoup Energy Conservation (GR.E.C.)

Διαβάστε περισσότερα

RKI-26/RKO-26. Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual. Μοντέλα:

RKI-26/RKO-26. Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual. Μοντέλα: Μοντέλα: RKI-26/RKO-26 Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual 66129901376 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε σωστά

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών «Επισκόπηση Μελετών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο» Review of existing studies related with RES, Energy Efficiency and Climate Change in Cyprus Photo:

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION, OPERATION AND SERVICE INSTRUCTION MANUAL

INSTALLATION, OPERATION AND SERVICE INSTRUCTION MANUAL 1 epsi ERT C-H ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΩΜΑΤΟΣ ERT C-H PACKAGED AIR CONDITIONERS ROOF TOP TYPE UNITS Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ INSTALLATION, OPERATION AND SERVICE INSTRUCTION

Διαβάστε περισσότερα

Nitromix P24 & P28 & P35 Εγκατάσταση και Service

Nitromix P24 & P28 & P35 Εγκατάσταση και Service Nitromix P24 & P28 & P Εγκατάσταση και Service Λέβητας συμπύκνωσης υψηλής απόδοσης 1 Περιεχόμενα 1.Γενικά... 5 Εντυπα προιόντος... 5 Εγγύηση...5 Περιγραφή... 5 Εξαρτήματα ασφαλείας... 5 Ασφάλεια υπερθέρμανσης...

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνική σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Πολυτεχνική σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνική σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2012 Διπλωματική εργασία με θέμα Σχεδίαση αυτόνομου υβριδικού φωτοβολταϊκού

Διαβάστε περισσότερα

...συνεχίζουμε πάντα μπροστά Εταιρικό Προφίλ

...συνεχίζουμε πάντα μπροστά Εταιρικό Προφίλ ...συνεχίζουμε πάντα μπροστά Εταιρικ Προφίλ Η εταιρία Thermostahl ΑΕΒΕ, είναι μια ανώνυμη εμπορική και βιομηχανική εταιρία, που εξειδικεύεται στα είδη θέρμανσης και στην παραγωγή χαλύβδινων λεβήτων για

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προϊόντων 2010 Product Catalog 2010

Κατάλογος Προϊόντων 2010 Product Catalog 2010 Κατάλογος Προϊόντων 2010 Product Catalog 2010 Περιεχόμενα Contents 1 25 Ελληνικός κατάλογος 2010 1 25 Greek Catalog 2010 PLgr1 PLgr3 Ελληνικός Τιμοκατάλογος 2010 PLgr1 PLgr3 Greek Pricelist 2010 en 1 en

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μετεωρολογίας, Τοµέας Φυσικής Εφαρµογών, Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο Αθηνών

Εργαστήριο Μετεωρολογίας, Τοµέας Φυσικής Εφαρµογών, Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο Αθηνών (061) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Β. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Κ. ΧΕΛΜΗΣ, Ε. ΦΛΟΚΑ Εργαστήριο Μετεωρολογίας, Τοµέας Φυσικής Εφαρµογών, Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Leopard. User and Installation Instructions. Wallhung gas boiler DHW preparation Power 9-24kW. 24 BTV / v.17 24 BOV / v.17 XXXX

Leopard. User and Installation Instructions. Wallhung gas boiler DHW preparation Power 9-24kW. 24 BTV / v.17 24 BOV / v.17 XXXX Leopard User and Installation Instructions 24 BTV / v.17 24 BOV / v.17 Wallhung gas boiler DHW preparation Power 9-24kW XXXX 24 BTV/*BOV Σημείωση: Ο αύξων αριθμός λεβήτων είναι γραμμένος στην ετικέτα που

Διαβάστε περισσότερα

Low Profile ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Συστήματα Ηλιακής Ενέργειας

Low Profile ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Συστήματα Ηλιακής Ενέργειας Low Profile ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Συστήματα Ηλιακής Ενέργειας No ΕΡΩΤΗΣΗ QUESTION 2,5m 2 1 Επιφάνεια του απορροφητή (m²) Area of the absorber (m²) 2,31m 2 2 Συνολική επιφάνεια του συλλέκτη (m²) Total area of the

Διαβάστε περισσότερα

Sellective Sollar Collectors Επίλεκτοι Ηλιακοί Συλλέκτες

Sellective Sollar Collectors Επίλεκτοι Ηλιακοί Συλλέκτες / Τιμοκατάλογος 2013 Sellective Sollar Collectors Επίλεκτοι Ηλιακοί Συλλέκτες Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΥΡΓΙΩΤΗ Επίκουρη Καθηγήτρια

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΥΡΓΙΩΤΗ Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

C2VI-09/C2VO-09 C2VI-12/C2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit. English/Ελληνικά/ Română. Your-conditions

C2VI-09/C2VO-09 C2VI-12/C2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit. English/Ελληνικά/ Română. Your-conditions C2VI-09/C2VO-09 C2VI-12/C2VO-12 Eπιτοίχια Μονάδα Wall Mounted Unit English/Ελληνικά/ Română Your-conditions CONTENTS Operation and maintenance Notices for operation... 1 Notices for use... 3 Names and

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 379417 Πράξη «PRACE-GR Ανάπτυξη Εθνικής Υπερυπολογιστικής Υποδοµής και Παροχή Συναφών Υπηρεσιών στην Ελληνική Ερευνητική και Ακαδηµαϊκή κοινότητα» Υποέργο «Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ. «Μελέτη και Σχεδίαση Αυτοδύναμης Ενεργειακά Αγροτικής Εκμετάλλευσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας»

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ. «Μελέτη και Σχεδίαση Αυτοδύναμης Ενεργειακά Αγροτικής Εκμετάλλευσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ «Μελέτη και Σχεδίαση Αυτοδύναμης Ενεργειακά Αγροτικής Εκμετάλλευσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» ΙΙ. Τροχήλατη Μονάδα Παραγωγής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά

Διαβάστε περισσότερα

DVI/DVO-18 DVI/DVO-24

DVI/DVO-18 DVI/DVO-24 Μοντέλα/Models DVI/DVO-18 DVI/DVO-24 Επιτοίχια Μονάδα Inverter Εγχειρίδιο Χρήσης Wall Mounted Unit Owner s Manual 66129901395 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

OVENΤROP. Valves + Systems ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ

OVENΤROP. Valves + Systems ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ OVENΤROP Valves + Systems ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων ανά κατηγορία radiator valves valves for hydronic balancing pipe fittings boiler and

Διαβάστε περισσότερα