NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY SYSTEMS TEST REPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY SYSTEMS TEST REPORT"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY SYSTEMS ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΛΑΒΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ / ISO TEST REPORT THERMAL PERFORMANCE OF SOLAR DOMESTIC WATER HEATING SYSTEMS AND YEARLY PERFORMANCE PREDICTION OF SOLAR-ONLY SYSTEMS STANDARDS EN / ISO ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ / SYSTEM REFERENCE 2096 DE 2 Το Εργαστήριο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC και είναι διαπιστευµένο από το Εθνικό Συµβούλιο ιαπίστευσης (Αριθ. Πιστοπ. ιαπίστευσης 311(00)002). The Laboratory satisfies the requirements of standard ELOT EN ISO/IEC and it has accreditation from the National Accreditation Authority of Greece (Accreditation Cert. No. 311(00)002). οκιµές Αρ. Πιστ Αγ. Παρασκευή, Αττική Τηλ.: (010) Fax: (010) GR Ag. Paraskevi, Greece Tel.: Fax: Web site:

2 ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΛΑΒΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ * / ISO ** TEST REPORT THERMAL PERFORMANCE OF SOLAR DOMESTIC WATER HEATING SYSTEMS AND YEARLY PERFORMANCE PREDICTION OF SOLAR- ONLY SYSTEMS ACCORDING TO STANDARDS EN * / ISO ** * EN : Thermal solar systems and components - Factory made systems - Part 2: Test Methods ** ISO : Solar Heating - Domestic Water Heating Systems - Part 2: Outdoor Test Method for System Performance Characterisation and yearly performance prediction of solar-only systems. Ηµεροµηνία / Date: 19/06/2008 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1) Τα αποτελέσµατα αφορούν µόνο το σύστηµα στο οποίο πραγµατοποιήθηκαν δοκιµές και το οποίο προσκοµίστηκε από τον πελάτη. 2) Η παρούσα έκθεση δεν µπορεί να αναπαραχθεί παρά µόνο στο σύνολό της, χωρίς την γραπτή έγκριση του Εργαστηρίου. 3) Ο µετρητικός εξοπλισµός καλύπτει τις ανάγκες ακρίβειας των προτύπων. εν δίδονται αβεβαιότητες στα αποτελέσµατα. NOTES: 1) The results are related only with the system on which tests were performed and which was delivered by the customer. 2) This report can be reproduced, without the writen permission of the Laboratory, only in full. 3) Measurement equipment conforms with the accuracy/precision requirements of the standards. Uncertainty of results is not provided. Ε Κ / 4.1 Σελίδα / Page 2 από / from 33

3 ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΩΝ / TEST REPORT Ηµεροµηνία παραλαβής συστήµατος (καλή κατάσταση)/receipt date of system (in good condition): 24/04/08 Η εγκατάσταση του συστήµατος στον εξοπλισµό δοκιµών έγινε από προσωπικό του πελάτη. Customer s personnel installed the system on testing facilities. Α.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ DESCRIPTION OF THE SOLAR DOMESTIC HOT WATER SYSTEM A.1.1 Όνοµα Κατασκευαστή:... Name οf Manufacturer :... A.1.2 Χαρακτηριστικά Συστήµατος:... SOLAR FLAME 150/BL/ System Μodel Α 1.3 Μέση ηµερήσια αποµαστευόµενη ποσότητα ζεστού νερού (στους 45 ο C σύµφωνα µε το σχεδιασµό του συστήµατος)* 131 l Daily average hot water quantity drawn-off (on 45 ο C according to the design of the system)* 131 l A.1.4 Τύπος Συστήµατος / System Classification Θερµοσιφωνικό / Thermosiphon Eξαναγκασµένης κυκλοφορίας / Forced Aνοιχτού κυκλώµατος / Direct Κλειστού κυκλώµατος / Indirect Ανοιχτό στο περιβάλλον / Open Με εξαεριστική διάταξη / Vented Εντελώς κλειστό / Closed Συνεχώς γεµάτο / Filled Με ενδιάµεση αποθήκευση / Drainback Με αποχέτευση / Draindown Ξεχωριστή δεξαµενή / Remote storage Συλλέκτης-δεξαµενή στην ίδια βάση / Closed-coupled collector storage Ολοκληρωµένο / Integral collector storage 'Αλλo/Other :... (*) Στοιχεία που δηλώνονται από τον πελάτη (**) εν δόθηκαν στοιχεία από πελάτη Specifications supplied by customer No data were provided by the customer Ε Κ / 4.1 Σελίδα / Page 3 από / from 33

4 Α.1.5 Υγρό Μεταφοράς Θερµότητας / Heat Transfer Fluid - Τύπος* / Type* : Νερό και γλυκόλη, συγκέντρωση γλυκόλης : % Water/glycol mixture, concentration of glycol Λάδι / Oil Φρέον / Freon Αέρας / Air ± Άλλο / Other :... - Χαρακτηριστικά υγρού* / Specifications*:... Monopropylene Glycol USP EP ** - Εναλλακτικά αποδεκτά υγρά µεταφοράς θερµότητας*:... ** Alternative acceptable fluids* :... ** - Βάρος υγρού* / Total fluid content* :... 11kg Α.1.6 Αντιψυκτική προστασία* / Antifreeze protection* Προστασία / Protection Ναι / Yes Όχι / No Άλλη / Other:... Α.1.7 Συλλέκτες / Collector system Αριθµός Συλλεκτών Μονάδας / Number of collectors in the system:... 1 Συνολική επιφάνεια συλλεκτών / Total collector gross area: m 2 Α.1.8 Σχεδιασµός συλλέκτη / Collector design Τύπος Συλλέκτη / Collector type: Επίπεδος / Flat plate Σωλήνων κενού / Evacuated tube Άλλος / Other: Συνολικό εµβαδόν συλλέκτη / Gross area: m 2 Εµβαδόν παραθύρου συλλέκτη / Aperture area: m 2 Εµβαδόν απορροφητή συλλέκτη* / Absorber area*: m 2 (*) Στοιχεία που δηλώνονται από τον πελάτη (**) εν δόθηκαν στοιχεία από πελάτη Specifications supplied by customer No data were provided by the customer Ε Κ / 4.1 Σελίδα / Page 4 από / from 33

5 Aριθµός καλυµµάτων / Number of covers:... 1 Υλικά καλυµµάτων:... Mistlite security Glass Cover materials: Πάχος καλυµµάτων* mm Cover thickness*: Υλικό µόνωσης*:...πετροβάµβακας (πλάτη), πετροβάµβακας (πλευρικά) Insulation material*...rockwool (back), rockwool (sides) Πάχος µόνωσης* :...30mm (πλάτη / back) - 20 mm (πλευρικά / sides) Insulation thickness*: Υλικό πλαισίου*:...aλουµίνιo (πλευρές), λαµαρίνα γαλβανιζέ (πλατη) Casing material*:... Aluminium (sides) galvanized steel sheet (back) Ολικό βάρος συλλέκτη χωρίς υγρό / Weight of collector without fluid: kg Oλικές διαστάσεις / Gross dimensions:...(1.931 x x 0.086) m Α.1.9 Απορροφητής / Absorber Yλικό*:...πτερύγια και σωλήνες από χαλκό Material*:... copper fins and tubes Τύπος κατασκευής*:...συγκολλητός µε υπέρηχους Construction type*... Ultrasonic welded Τρόπος επεξεργασίας της επιφάνειας*:...επιλεκτική βαφή Surface treatment*:... Selective coating Αριθµός σωλήνων ή "καναλιών" / Number of tubes or channels: ιάµετρος σωλήνων (εσωτερική) ή διαστάσεις καναλιών*: mm Tube diameter (inside) or channel dimensions*: Απόσταση µεταξύ σωλήνων ή "καναλιών"*: mm Distance between tubes or channels* (*) Στοιχεία που δηλώνονται από τον πελάτη (**) εν δόθηκαν στοιχεία από πελάτη Specifications supplied by customer No data were provided by the customer Ε Κ / 4.1 Σελίδα / Page 5 από / from 33

6 A.1.10 εξαµενή / Storage tank Κατασκευαστής*:... Manufacturer*:... Τύπος* / Model*: L / CC 'Ογκος / Volume: l Εξωτερική διάµετρος δεξαµενής / Outside tank diameter * :...52 cm Μήκος δεξαµενής εξωτερικά / Outside tank length*: m Υλικό µόνωσης*...πολυουρεθάνη / polyurethane Insulation material*:... Πάχος µόνωσης* / Insulation thickness*: mm Τύπος εναλλάκτη* / Heat exchanger type*: Μανδύας / Double jacket Ευθύγραµµου σωλήνα / Straight pipe Mε σωλήνα ελικοειδή / Spiral pipe Άλλος / Other...- A.1.11 Αντλία* / Pump* Κατασκευαστής:...- Manufacturer Τύπος / Model:...- Στροφές / Speed:... - r/min Ισχύς / Rating:... - W A.1.12 Ρυθµιστής* / Controller* Κατασκευαστής /Manufacture :...- Τύπος / Type:...- (*) Στοιχεία που δηλώνονται από τον πελάτη (**) εν δόθηκαν στοιχεία από πελάτη Specifications supplied by customer No data were provided by the customer Ε Κ / 4.1 Σελίδα / Page 6 από / from 33

7 A.1.13 Σωλήνες σύνδεσης µεταξύ συλλέκτη και δεξαµενής* Connecting piping between the collector(s) and the tank* ιάµετρος / Diameter: mm Μήκος / Length: m Υλικό µόνωσης :...ελαστοµερής µόνωση µε προστασία UV Insulation material... Elastomeric insulation with UV protection Πάχος µόνωσης / Insulation thickness:... 9 mm A.1.14 Σχηµατικό διάγραµµα του συστήµατος / Schematic diagram of the system εν δόθηκε σχηµατικό διάγραµµα του συστήµατος από τον πελάτη. Customer did not provide schematic diagram of the system. A.1.15 Σχόλια στο σχεδιασµό του συστήµατος / Comments on the system design εν υπάρχουν σχόλια / No comments. (*) Στοιχεία που δηλώνονται από τον πελάτη (**) εν δόθηκαν στοιχεία από πελάτη Specifications supplied by customer No data were provided by the customer Ε Κ / 4.1 Σελίδα / Page 7 από / from 33

8 A.1.16 εδοµένα συστήµατος / System data Κλίση Συλλέκτη / Collector tilt angle: µοίρες / degrees Παροχή στο κύκλωµα συλλέκτη*:...φυσική κυκλοφορία Flowrate in collector loop*... natural circulation Ρύθµιση θερµοστάτη* / Controller setting*:...- A.1.17 Φωτογραφία του συστήµατος / Photograph of the system (*) Στοιχεία που δηλώνονται από τον πελάτη (**) εν δόθηκαν στοιχεία από πελάτη Specifications supplied by customer No data were provided by the customer Ε Κ / 4.1 Σελίδα / Page 8 από / from 33

9 A.2 ΟΚΙΜΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ / SYSTEM PERFORMANCE TEST A.2.1 Σχηµατικό διάγραµµα του συστήµατος δοκιµών Schematic diagram of test loop Συλλέκτης 1 Collector array 2 εξαµενή ηλιακού συστήµατος 2 Storage 3 Οικιακό ηλιακό σύστηµα 3 Domestic solar hot water system 4 Ανεµιστήρας 4 Fan 5 Κυκλοφορητής ανάµιξης νερού δεξαµενής ηλιακού 5 Tank mixing pump 6 Τρίοδη πνευµατική βάνα 6 Three-way valve 7 Ρυθµιστής θερµοκρασίας νερού στην είσοδο 7 Inlet temperature controller 8 Μόνωση σωληνώσεων 8 Insulation 9 Αγωγός εκκένωσης 9 Draw-off bleed pipe 10 Είσοδος κρύου νερού 10 Cold water inlet 11 Έξοδος ζεστού νερού 11 Hot water draw-off 12 Ανεµόµετρο 12 Anemometer 13 Πυρανόµετρο 13 Pyranometer 14 Πυρανόµετρο µε δαχτύλιο σκίασης 14 Shaded pyranometer 15 Αισθητήρας θερµοκρασίας περιβάλλοντος 15 Shaded ambient air temperature sensor 16 Αισθητήρας θερµοκρασίας 16 Temperature transducer 17 Ροόµετρο 17 Flowmeter 18 Ρυθµιστής ροής 18 Flow controller Ε Κ / 4.1 Σελίδα / Page 9 από / from 33

10 Α.2.2 εδοµένα µετρήσεων και αποτελέσµατα υπολογισµών System performance test results and derived data εδοµένα των µετρήσεων από τις δοκιµές και τα αποτελέσµατα σχετικών υπολογισµών παρουσιάζονται στον Πίνακα Α.1 Test results and derived data are presented in table A.1. Γεωγραφικό Μήκος / Test location longitude: Γεωγραφικό Πλάτος / Test location latitude Προσανατολισµός συλλέκτη / Collector azimuth:...νότος / South Πίνακας Α.1 / Table A.1 Ηµεροµ. Κατά την διάρκεια της 12ώρου δοκιµής Αποµάστευση Απολαβή Date During 12-h test Draw-off Output H-M-E H H d t a(day) t main (4)-(5) u V d t d(av) t d (max) (10)-(5) Q D-M-Y MJ/m 2 MJ/m 2 o C o C K m/s l o C o C K MJ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Σηµείωση: Τα σύµβολα ορίζονται στην παράγραφο Α.6. Note: Symbols are defined in clause A.6 Ε Κ / 4.1 Σελίδα / Page 10 από / from 33

11 A.2.3 Καµπύλες απόδοσης συστήµατος / System performance curves Τα µετρούµενα σηµεία ενεργειακής απολαβής εισάγονται στο Σχήµα Α.1 και προσεγγίζονται µε την µέθοδο ελαχίστων τετραγώνων µε την εξίσωση Α.1. Χαράσσονται ευθείες γραµµές για τιµές [t a(day) -t main ] = -10K, 0K, 10K, 20K, χρησιµοποιώντας τους συντελεστές α 1, α 2 και α 3. Τhe measured data points are entered on the graph of Figure A.1. and fitted by least squares regression to equation (A.1). Straight-line graphs have been drawn for values [t a(day) - t main ] = - 10K, 0K, 10K, 20K, using the derived coefficients α 1, α 2 and α 3, and labelled to indicate the values of [t a(day) - t main ] mentioned. 50 (1) : ta(av) - tmain = -10 K (3) : ta(av) - tmain = +10 K (2) : ta(av) - tmain = 0 K (4) : ta(av) - tmain = +20 K Ηµερήσια Ενεργειακή Απολαβή Qout, [MJ] Daily output (4) (3) (2) (1) Ηµερήσια ηλιακή ακτινοβολία στο επίπεδο του συλλέκτη - Η, [MJ/m 2 ] Daily solar irradiation on plane of collector Σχήµα Α.1 / Figure A.1 Γραµµική έκφραση της ηµερήσιας ενεργειακής απολαβής του συστήµατος Linear fit to data of the daily energy output of the system Q = a 1 H + a 2 (t a(av) - t main ) + a 3 (A.1) όπου / where a 1 = m2 a 2 = MJ/K a 3 = MJ Ε Κ / 4.1 Σελίδα / Page 11 από / from 33

12 Α.2.4 Καµπύλες αύξησης θερµοκρασίας συστήµατος [t d(max) - t main ] System temperature increase [t d(max) - t main ] curves Τα µετρούµενα σηµεία θερµοκρασιακής αύξησης εισάγονται στο Σχήµα Α.2 και προσεγγίζονται µε την µέθοδο ελαχίστων τετραγώνων µε την εξίσωση Α.2. Χαράσσονται ευθείες γραµµές για τιµές [t a(day) - t main ] = -10K, 0K, 10K, 20K, χρησιµοποιώντας τους συντελεστές b 1, b 2 και b 3. Τhe measured data points are entered on the graph of Figure A.2. and fitted by least squares regression to equation (A.2). Straight-line graphs have been drawn for values [t a(day) - t main ] = - 10K, 0K, 10K, 20K, using the derived coefficients b 1, b 2 και b 3, and labelled to indicate the values of [t a(day) -t main ] mentioned. 70 (1) : ta(av) - tmain = -10 K (3) : ta(av) - tmain = +10 K (2) : ta(av) - tmain = 0 K (4) : ta(av) - tmain = +20 K 60 Αύξηση θερµοκρασίας, [Κ] Temperature increase (4) (3) (2) (1) Ηµερήσια ηλιακή ακτινοβολία στο επίπεδο του συλλέκτη - Η, [MJ/m 2 ] Daily solar irradiation on plane of collector Σχήµα Α.2 / Figure A.2 Γραµµική έκφραση της αύξησης της θερµοκρασίας του νερού Linear fit to data of the temperature increase t d(max) - t main = b 1 H + b 2 (t a(av) - t main ) + b 3 (A.2) όπου / where b 1 = m2 K/MJ b 2 = b 3 = K Ε Κ / 4.1 Σελίδα / Page 12 από / from 33

13 A.3 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΞΑΜΕΝΗΣ STORAGE TANK HEAT LOSS COEFFICIENT A.3.1 Με το συλλέκτη συνδεδεµένο / Collector loop connected - Η δοκιµή έγινε / Test performed : στο ύπαιθρο / outdoors σε εσωτερικό χώρο / indoors Όγκος εξαµενής / Tank Volume (V s ): l Αρχική µέση θερµοκρασία νερού δεξαµενής (t i ): o C Initial average temperature of water in tank Τελική µέση θερµοκρασία νερού δεξαµενής (t f ): o C Final average temperature of water in tank Μέση θερµοκρασία περιβάλλοντος στη διάρκεια της δοκιµής t a,s(av) : o C Average ambient air temperature adjacent to store during the test Μέση ταχύτητα ανέµου πάνω στο συλλέκτη*: m/s Average wind speed over collector* Μέση ταχύτητα ανέµου πάνω στη δεξαµενή*: m/s Average wind speed over tank* ιάρκεια δοκιµής / Duration of test ( t): s Συντελεστής θερµικών απωλειών δεξαµενής {από την σχέση (Α.3)}, (U Sc ): W/K Deduced value of mean storage heat loss coefficient {from eq. (A.3)}, ( U Sc ) U sc 4180V ln t = t t t f t s i a,s(av) a,s(av) (A.3) (*) Σηµείωση : Πρέπει να είναι 3m/s < ταχύτητα ανέµου < 5 m/s Note : It should be : 3 m/s < wind speed < 5 m/s Ε Κ / 4.1 Σελίδα / Page 13 από / from 33

14 Πτώση της θερµοκρασίας του νερού της δεξαµενής Temperature drop of water in the tank Ο συντελεστής U S χρησιµοποιείται (εξίσωση Α.3) για τον προσδιορισµό της τελικής θερµοκρασίας του νερού της δεξαµενής t f (βλέπε Πίνακα Α.2) θεωρώντας διαφορετικές τιµές της αρχικής θερµοκρασίας του νερού t i και της µέσης θερµοκρασίας αέρα περιβάλλοντος t a,s(av) για διάστηµα 12 ωρών. The coefficient U s is used (equation A.3) to determine the final tank water temperature t f (see Table A.2) considering various values of the initial tank water temperature t i and of the average ambient air temperature t a,s(av) in a 12-h period. Αρχική θερµ. νερού Initial water temperature Πίνακας Α.2 / Table A.2 Μέση θερµοκρασία περιβάλλοντος κατά το 12ωρο, o C Average ambient air temperature around the tank during 12 h, o C o C Ε Κ / 4.1 Σελίδα / Page 14 από / from 33

15 A.3.2 Με το συλλέκτη αποσυνδεδεµένο / Collector loop disconnected - Η δοκιµή έγινε / Test performed : στο ύπαιθρο / outdoors σε εσωτερικό χώρο / indoors Όγκος εξαµενής / Tank Volume (V s ): l Αρχική µέση θερµοκρασία νερού δεξαµενής (t i ): o C Initial average temperature of water in tank Τελική µέση θερµοκρασία νερού δεξαµενής (t f ): o C Final average temperature of water in tank Μέση θερµοκρασία περιβάλλοντος στη διάρκεια της δοκιµής t a,s(av) : o C Average ambient air temperature adjacent to store during the test Μέση ταχύτητα ανέµου πάνω στο συλλέκτη*: m/s Average wind speed over collector* Μέση ταχύτητα ανέµου πάνω στη δεξαµενή*: m/s Average wind speed over tank* ιάρκεια δοκιµής / Duration of test ( t): s Συντελεστής θερµικών απωλειών δεξαµενής {από την σχέση (Α.3)}, (U S ): W/K Deduced value of mean storage heat loss coefficient {from eq. (A.3)} Σηµείωση: Κατά την διάρκεια αυτής της δοκιµής δεν λαµβάνει χώρα ανάστροφη ροή και ο συντελεστής θερµικών απωλειών αναµένεται να είναι ίδιος (εάν δεν συµβαίνει ανάστροφη ροή στο σύστηµα) ή µικρότερος (εάν υπάρχει ανάστροφη ροή στο σύστηµα) σχετικά µε αυτόν που υπολογίστηκε µε το κύκλωµα του συλλέκτη συνδεδεµένο (παράγραφος Α.3.1). Note: During this test no reverse flow is allowed and the storage tank heat loss coefficient is expected to be equal (if no reverse flow is present to the system) to or smaller (if reverse flow exists in the system) than that determined with the collector loop connected (see paragraph A.3.1). (*) Σηµείωση : Πρέπει να είναι 3m/s < ταχύτητα ανέµου < 5 m/s Note : It should be : 3 m/s < wind speed < 5 m/s Ε Κ / 4.1 Σελίδα / Page 15 από / from 33

16 A.4 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΑΠΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ DRAW-OFF TEMPERATURE PROFILES Α.4.1 Θερµοκρασιακή κατανοµή αποµάστευσης µε ηµερήσια ακτινοβολία Η στην περιοχή 8 MJ/m MJ/m 2 Draw off temperature profile for test day with a daily irradiation H in the range 8 MJ/m 2 to MJ/m 2 Ηµεροµηνία / Date:... 14/05/2008 Παροχή αποµάστευσης / Draw-off flowrate: l/h Όγκος δεξαµενής / Tank volume (V s ): l Ηµερήσια ηλιακή ακτινοβολία στο επίπεδο του συλλέκτη, (Η): MJ/m 2 Daily irradiation on plane of collector Μέση θερµοκρασία περιβάλλοντος / Ambient air temperature, ( t a(day) ): o C Θερµοκρασία κρύου νερού / Cold water supply temperature, (t main ): o C Θερµοκρασιακή διαφορά /Temperature difference, (t a(day) -t main ): o C Θερµοκρασία νερού, td [ ο C] Draw-off water temperature Όγκος νερού αποµάστευσης (πολλαπλάσιος του V s ) Volume of water drawn-off (multiple of V s ) Σχήµα Α.3 / Figure A.3 Ε Κ / 4.1 Σελίδα / Page 16 από / from 33

17 Α.4.2 Θερµοκρασιακή κατανοµή αποµάστευσης µε ηµερήσια ακτινοβολία Η στην περιοχή 16 MJ/m 2-25 MJ/m 2 Draw off temperature profile for test day with a daily irradiation H in the range 16 MJ/m 2 to 25 MJ/m 2 Ηµεροµηνία / Date:... 04/05/2008 Παροχή αποµάστευσης / Draw-off flowrate: l/h Όγκος δεξαµενής/ Tank volume (V s ): l Ηµερήσια ηλιακή ακτινοβολία στο επίπεδο του συλλέκτη, (Η): MJ/m 2 Daily irradiation on plane of collector Μέση θερµοκρασία περιβάλλοντος / Ambient air temperature, (t a(day) ): o C Θερµοκρασία κρύου νερού / Cold water supply temperature, (t main ): o C Θερµοκρασιακή διαφορά /Temperature difference, (t a(day) -t main ): o C Θερµοκρασία νερού, td [ ο C] Draw-off water temperature Όγκος νερού αποµάστευσης (πολλαπλάσιος του V s ) Volume of water drawn-off (multiple of V s ) Σχήµα Α.4 / Figure A.4 Ε Κ / 4.1 Σελίδα / Page 17 από / from 33

18 A.4.3 Θερµοκρασιακή κατανοµή ανάµιξης Mixing draw-off temperature profile - Ηµεροµηνία / Date:... 28/05/2008 Παροχή αποµάστευσης / Draw-off flowrate: l/h Όγκος δεξαµενής / Tank volume (V s ): l Θερµοκρασία κρύου νερού / Cold water supply temperature, (t main ): o C Θερµοκρασία νερού, td [ ο C] Draw-off water temperature Όγκος νερού αποµάστευσης (πολλαπλάσιος του V s ) Volume of water drawn-off (multiple of V s ) Σχήµα Α.5 / Figure A.5 Ε Κ / 4.1 Σελίδα / Page 18 από / from 33

19 A.4.4. Κανονικοποιηµένες θερµοκρασιακές κατανοµές Normalised temperature profiles A Τιµές κανονικοποιηµένων θερµοκρασιακών κατανοµών αποµαστεύσεων f(v) και ανάµιξης g(v), βασισµένες στα δεδοµένα δοκιµών των παραγράφων Α.4.1, Α.4.2 και Α.4.3. Values of normalised draw-off and mixing temperature profiles f(v) and g(v) based on the test data of paragraphs Α.4.1, Α.4.2 and Α.4.3. Πίνακας Α.3 / Table A.3 Μέρος όγκου δεξαµενής f(v) % g(v) % Μέρος όγκου δεξαµενής f(v) % g(v) % Multiple of tank volume H<16 MJ/m 2 H>16 MJ/m2 Multiple of tank volume H<16 MJ/m 2 H>16 MJ/m Ε Κ / 4.1 Σελίδα / Page 19 από / from 33

20 A ιαγράµµατα κανονικοποιηµένων κατανοµών αποµάστευσης f(v) Graphs of normalised draw-off temperature profiles f(v) (H < 16 MJ/m 2 και / and H > 16 MJ/m 2 ) H<16 MJ/m2 H>16 MJ/m2 Κατανοµή αποµάστευσης f(v), % Draw-off profile Όγκος νερού αποµάστευσης (πολλαπλάσιος του V s ) Volume of water drawn-off (multiple of V s ) Σχήµα Α.6 / Figure A.6 Ε Κ / 4.1 Σελίδα / Page 20 από / from 33

21 A ιαγράµµα κανονικοποιηµένης κατανοµής ανάµιξης g(v) Graph of normalised mixing draw-off temperature profile g(v) Κατανοµή ανάµιξης g(v), % Mixing profile Όγκος νερού αποµάστευσης (πολλαπλάσιος του V s ) Volume of water drawn-off (multiple of V s ) Σχήµα Α.7 / Figure A.7 Ε Κ / 4.1 Σελίδα / Page 21 από / from 33

22 Α.4.5 Υπολογιζόµενες θερµοκρασιακές κατανοµές Computed draw-off profiles Α Θερµοκρασιακή κατανοµή για H = 10 MJ/m 2, t a(day) = 25 o C, και t main = 20 o C Draw-off temperature profile for H = 10 MJ/m 2, t a(day) = 25 o C, και t main = 20 o C 80 Θερµοκρασία νερού, [ ο C] Water temperature Όγκος νερού αποµάστευσης (πολλαπλάσιος του V s ) Volume of water drawn-off (multiple of V s ) Σχήµα Α.8 / Figure A.8 Α Θερµοκρασιακή κατανοµή για H = 20 MJ/m 2, t a(day) = 25 o C, και t main = 20 o C Draw-off temperature profile for H = 20 MJ/m 2, t a(day) = 25 o C, και t main = 20 o C 80 Θερµοκρασία νερού, [ ο C] Water temperature Όγκος νερού αποµάστευσης (πολλαπλάσιος του V s ) Volume of water drawn-off (multiple of V s ) Σχήµα Α.9 / Figure A.9 Ε Κ / 4.1 Σελίδα / Page 22 από / from 33

23 Α Θερµοκρασιακή κατανοµή για H = 10 MJ/m 2, t a(day) = 10 o C, και t main = 10 o C Draw-off temperature profile for H = 10 MJ/m 2, t a(day) = 10 o C, και t main = 10 o C 80 Θερµοκρασία νερού, [ ο C] Water temperature Όγκος νερού αποµάστευσης (πολλαπλάσιος του V s ) Volume of water drawn-off (multiple of V s ) Σχήµα Α.10 / Figure A.10 Α Θερµοκρασιακή κατανοµή για H = 20 MJ/m 2, t a(day) = 10 o C, και t main = 10 o C Draw-off temperature profile for H = 20 MJ/m 2, t a(day) = 10 o C, και t main = 10 o C 80 Θερµοκρασία νερού, [ ο C] Water temperature Όγκος νερού αποµάστευσης (πολλαπλάσιος του V s ) Volume of water drawn-off (multiple of V s ) Σχήµα Α.11 / Figure A.11 Ε Κ / 4.1 Σελίδα / Page 23 από / from 33

24 Α.4.6 Άµεση σύγκριση των θερµοκρασιακών κατανοµών αποµάστευσης (Η > 16 MJ/m 2 ) και ανάµιξης Direct comparison of draw-off (Η > 16 MJ/m 2 ) and mixing temperature profiles 80 Draw-off Mixing Θερµοκρασία νερού αποµάστευσης, td [ ο C] Draw-off water temperature Όγκος νερού αποµάστευσης (πολλαπλάσιος του V s ) Volume of water drawn-off (multiple of V s ) Σχήµα Α.12 / Figure A.12 Ε Κ / 4.1 Σελίδα / Page 24 από / from 33

25 A.5 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΛΑΒΗΣ ANNUAL PERFORMANCE PREDICTION A.5.1 Μετεωρολογικά δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν για την ετήσια πρόβλεψη Climatic data assumed in annual prediction Περιοχή 1 / Location 1 : ΑΘΗΝΑ / ATHENS (23 0, 44' , 00') Μήνας/Month H tilt (MJ/m2 )** t a(day) ( o C) t a,(night) ( o C) t main ( o C) Περιοχή 2 / Location 2 : WUERZBURG (9 0, 58' , 46') Μήνας/Month H tilt (MJ/m2 )** t a(day) ( o C) t a,(night) ( o C) t main ( o C) Περιοχή 3 / Location 3 : ΝΤΑΒΟΣ / DAVOS (9 0, 51' , 49') Μήνας/Month H tilt (MJ/m2 )** t a(day) ( o C) t a,(night) ( o C) t main ( o C) Περιοχή 4 / Location 4: ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ / STOCKHOLM (18 0, 03' , 20') Μήνας/Month H tilt (MJ/m2 )** t a(day) ( o C) t a,(night) ( o C) t main ( o C) (*) Source Meteonorm (Global Meteorological Database for applied climatology) /Πηγή κλιµατικών δεδοµένων Meteonorm (Μετεωρολογική Βάση εδοµένων) (**) στις / in 45 0 Σηµείωση: Επεξήγηση συµβόλων δίνεται στην παράγραφο Α.6 Note : Symbols are defined in clause A.6. Ε Κ / 4.1 Σελίδα / Page 25 από / from 33

26 A.5.2 εδοµένα κατανάλωσης για ενεργειακή απολαβή (βλέπε παράγραφο Α.5.3) System usage data for energy output (see paragraph A.5.3) Απαιτήσεις πελάτη / Customer requirements Περιοχή 1 / Location 1 Μήνας Month V c (l) t h ( o C) Περιοχή 2 / Location 2 Μήνας Month V c (l) t h ( o C) Περιοχή 3 / Location 3 Μήνας Month V c (l) t h ( o C) Περιοχή 4 / Location 4 Μήνας Month V c (l) t h ( o C) Σηµείωση: Επεξήγηση συµβόλων δίνεται στην παράγραφο Α.6 Note : Symbols are defined in clause A.6. Ε Κ / 4.1 Σελίδα / Page 26 από / from 33

27 Α.5.3 Προβλεπόµενη ενεργειακή απολαβή Q L (MJ) του συστήµατος κάτω από τις συνθήκες κατανάλωσης που ορίστηκαν στην Α.5.2. Predicted solar energy output Q L (MJ) of the system, under the load conditions defined in A.5.2. Μήνας Όγκος που καταναλώθηκε Consumed volume V c Ελάχιστο όριο θερµοκρασίας Minimum temperature limit t h Month Περιοχή / Location Περιοχή / Location Έτος / Year (MJ) Ετος / Year (1) (MJ/m 2 ) ) Προβλεπόµενη ετήσια ενεργειακή απολαβή του συστήµατος ανά m 2 επιφάνειας παραθύρου συλλέκτη Predicted annual energy output per m 2 of collector aperture area. 2) Υπολογισµός σύµφωνα µε το πρότυπο ISO , συµπεριλαµβανοµένου και του τρόπου αποµάστευσης ζεστού νερού Calculation according to Standard ISO , concerning hot water draw-off pattern as well 3) Πρόβλεψη που βασίζεται στα µετεωρολογικά δεδοµένα που παρουσιάζονται στην Α.5.1 Prediction based on climatic data presented in A.5.1. Ε Κ / 4.1 Σελίδα / Page 27 από / from 33

28 Α.5.4 Προβλεπόµενη ενεργειακή απολαβή Q L (kwh) του συστήµατος κάτω από τυπικές συνθήκες κατανάλωσης (V c =V s, t h =35 o C, t h =40 o C). Predicted energy output Q L (kwh) of the system, under standard usage conditions (V c =V s, t h =35 o C, t h =40 o C). Κατανάλωση όγκου Όριο ελάχιστης θερµoκρασίας Consumed volume Minimum temperature limit ΜΗΝΑΣ V c = V s t h = 35 o C t h = 40 o C MONTH Περιοχή / Location Περιοχή / Location Περιοχή / Location Ετος/Year (kwh) Ετος/Year (kwh/m 2 ) ) Προβλεπόµενη ετήσια ενεργειακή απολαβή του συστήµατος ανά m 2 επιφάνειας παραθύρου συλλέκτη Predicted annual energy output per m 2 of collector aperture area. 2) Υπολογισµός σύµφωνα µε το πρότυπο ISO , συµπεριλαµβανοµένου και του τρόπου αποµάστευσης ζεστού νερού Calculation according to Standard ISO , concerning hot water draw-off pattern as well. 3) Πρόβλεψη που βασίζεται στα µετεωρολογικά δεδοµένα που παρουσιάζονται στην Α.5.1 Prediction based on climatic data presented in A.5.1. Ε Κ / 4.1 Σελίδα / Page 28 από / from 33

QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ SOLAR WATER HEATERS ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AN USE INSTRUCTIONS οδηγιεσ τοποθετησησ, συντηρησησ και χρησησ What you should know about the solar

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτος Χρόνος Λειτουργίας του Γεωεναλλάκτη Πυλαίας. Ενεργειακή Αξιολόγηση

Πρώτος Χρόνος Λειτουργίας του Γεωεναλλάκτη Πυλαίας. Ενεργειακή Αξιολόγηση Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, IV, τεύχ. 1-2 22, Tech. Chron. Sci. J. TCG, IV, No 1-2 41 Πρώτος Χρόνος Λειτουργίας του Γεωεναλλάκτη Πυλαίας. Ενεργειακή Αξιολόγηση ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24

LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24 LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24 2 www.aeg.com CONTENTS 1. SAFETY INSTRUCTIONS...................................................... 3 2. PRODUCT DESCRIPTION.....................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ 1/24 ΕΣΥΔ ΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Έκδοση:01 Αναθεώρηση: 01 Ημερομηνία αρχικής έκδοσης: 13-10-2011 Ημερομηνία αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος -

Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος - Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος - Ακουστικός ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01.

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01. Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220 V 2012/03A-V01.4 ελληνικά Περιεχόμενα 1 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας...5 2 Σχεδιασμός Συστήματος...8

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Ποιότητας του Πόσιµου Νερού της Αθήνας, µε Στόχο την Ολοκληρωµένη ιαχείρισή του, µέσω Στατιστικών Μεθόδων

Αξιολόγηση της Ποιότητας του Πόσιµου Νερού της Αθήνας, µε Στόχο την Ολοκληρωµένη ιαχείρισή του, µέσω Στατιστικών Μεθόδων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αξιολόγηση της Ποιότητας του Πόσιµου Νερού της Αθήνας, µε Στόχο την Ολοκληρωµένη ιαχείρισή του, µέσω Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Mica Radiator Καλοριφέρ Mica

Mica Radiator Καλοριφέρ Mica Mica Radiator Καλοριφέρ Mica Models / Μοντέλα: TKRMC-15 / TKRMC-20 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EN ENGLISH 3 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ 8 2 ENGLISH Congratulations on your purchase of this Portable Electric

Διαβάστε περισσότερα

Oil Radiator Καλοριφέρ Λαδιού

Oil Radiator Καλοριφέρ Λαδιού Oil Radiator Καλοριφέρ Λαδιού Model / Μοντέλο KOR-09 KOR-12 KOR-14 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EN ENGLISH 3 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ 6 2 ENGLISH PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT INSTRUCTIONS Safety

Διαβάστε περισσότερα

SRMH-15 / SRMH-20. Compact Mica radiator heater Compact καλοριφέρ Mica INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

SRMH-15 / SRMH-20. Compact Mica radiator heater Compact καλοριφέρ Mica INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SRMH-15 / SRMH-20 Compact Mica radiator heater Compact καλοριφέρ Mica GB GR INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ENGLISH Congratulations on your purchase of this Portable Electric Appliance. Please read the

Διαβάστε περισσότερα

BIM Development for Cultural Heritage Management

BIM Development for Cultural Heritage Management National Technical University of Athens School of Rural & Surveying Engineering Lab of Photogrammetry Politecnico di Milano School of Architecture B.E.S.T Department BIM Development for Cultural Heritage

Διαβάστε περισσότερα

LG-P720. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide ΕΛΛΗΝΙΚΑ. www.lg.com

LG-P720. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide ΕΛΛΗΝΙΚΑ. www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 801 11 200 900 ή από κινητό στο: 210 4800564 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide LG-P720 P/N : MBM00000000 (1.0) www.lg.com Wi-Fi

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ.

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ 3.1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 3.1.1 Εισαγωγή Στην αγορά σήµερα διατίθεται ένα µεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία βάσης δεδομένων σε ΟΤΑ για συλλογή στατιστικών δεδομένων / Ευρωπαϊκά παραδείγματα πλαισίου εφαρμογής μοντέλο Στοκχόλμης

Δημιουργία βάσης δεδομένων σε ΟΤΑ για συλλογή στατιστικών δεδομένων / Ευρωπαϊκά παραδείγματα πλαισίου εφαρμογής μοντέλο Στοκχόλμης Δημιουργία βάσης δεδομένων σε ΟΤΑ για συλλογή στατιστικών δεδομένων / Ευρωπαϊκά παραδείγματα πλαισίου εφαρμογής μοντέλο Στοκχόλμης Α ΜΕΡΟΣ Χρήση μιας κοινή Πανευρωπαϊκή Βάσης Δεδομένων Ά. Γκούμας Regeocities

Διαβάστε περισσότερα

Save. save Programme. Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts

Save. save Programme. Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts Save save Programme Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts save Programme Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο 3 Εγκαταστάσεις IGV IGV Installations Οι ανελκυστήρες SAVE Programme είναι η νέα

Διαβάστε περισσότερα

Installation, use and maintenance instructions. Oil burner. One stage operation 3742693 G3X 450 M1 2902604 (1)

Installation, use and maintenance instructions. Oil burner. One stage operation 3742693 G3X 450 M1 2902604 (1) Installation, use and maintenance instructions Oδηγίες εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης GB GR Oil burner Καυστήρες Πετρελαίου One stage operation Μονοβάθμιοι CODE - Κ ΙΚΟΣ MODEL - ΜΟΝΤΕΛΟ TYPE - ΤΥΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παράμετροι για τη Σύνθεση Παραδοσιακών Επισκευαστικών Κονιαμάτων

Παράμετροι για τη Σύνθεση Παραδοσιακών Επισκευαστικών Κονιαμάτων Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ. 1 2010 Tech. Chron. Sci. J. TCG, No 1 43 Παράμετροι για τη Σύνθεση Παραδοσιακών Επισκευαστικών Κονιαμάτων ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ Λέκτορας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Α Κ Ο Υ Σ Τ Ι Κ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5 Ηχομόνωση Ε Λ Ο Τ Ε 2 5. Συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ

Α Κ Ο Υ Σ Τ Ι Κ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5 Ηχομόνωση Ε Λ Ο Τ Ε 2 5. Συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5 Ηχομόνωση Συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ Η Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5 λειτούργησε στο παρελθόν με ευθύνη του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). Σήμερα δεν λειτουργεί. Ο Ε Λ Ο Τ Ε 2

Διαβάστε περισσότερα

Modelling of leaching and geochemical processes in an aged MSWIBA subbase layer

Modelling of leaching and geochemical processes in an aged MSWIBA subbase layer MILJÖRIKTIG ANVÄNDNING AV ASKOR 1112 Modelling of leaching and geochemical processes in an aged MSWIBA subbase layer David Bendz, Pascal Suer, Hans van der Sloot, David Kosson, Peter Flyhammar Modelling

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Como OT Ελεγκτής θερμοκρασίας χώρου

Como OT Ελεγκτής θερμοκρασίας χώρου Como OT Ελεγκτής θερμοκρασίας χώρου Εγχειρίδιο τοποθέτησης και λειτουργίας Παρακαλείσθε όπως διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης αυτού του εγχειριδίου προτού τροφοδοτήσετε τη συσκευή. Πληροφορίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

MODELLING AND ENGRAVING SET PMGS 12 B2

MODELLING AND ENGRAVING SET PMGS 12 B2 MODELLING AND ENGRAVING SET PMGS 12 B2 MODELLING AND ENGRAVING SET Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΣΕΤ ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΚΡΑΒΟΥΡΑΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων

Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων 1 Τσαρούχας Παναγιώτης, 2 Αβραμίδου Άννα Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Τμήμα Τυποποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

1 The chart below is used for a first approach of the appropriate

1 The chart below is used for a first approach of the appropriate Βίντσια Άγκυρας Windlasses LEWMAR Η πιό πλήρης σειρά στα βίντσια άγκυρας The most complete windlass series Πώς γίνεται η επιλογή του κατάλληλου εργάτη? Όσα αναφέρονται σε αυτήν τη σελίδα αποτελούν μία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση υπόγειου χώρου στάθμευσης με μεθόδους περιβαλλοντικής οικονομίας

Αξιολόγηση υπόγειου χώρου στάθμευσης με μεθόδους περιβαλλοντικής οικονομίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών Αξιολόγηση υπόγειου χώρου στάθμευσης με μεθόδους περιβαλλοντικής οικονομίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΑΝΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΠΙBΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...4 2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα