ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΟ31 ΘΕΜΑ Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΟ31 ΘΕΜΑ Η"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΟ31 ΘΕΜΑ Η έννοια της «μεθόδου» βρίσκεται στο επίκεντρο τόσο της ρασιοναλιστικής όσο και της εμπειριστικής επιστημολογίας που απετέλεσαν τα στηρίγματα της επιστημονικής επανάστασης. Εξηγείστε. [Επικεντρώστε την ανάλυσή σας στους F. Bacon, R. Descartes και J. Locke]. Επαναδιατύπωση θέματος Στόχοι Η παρούσα εργασία θα πρέπει να εστιαστεί στον προσδιορισμό της έννοιας της μεθόδου, τη θέση της και το ρόλο της μέσα στα πλαίσια της ρασιοναλιστικής και της εμπειριστικής επιστημολογίας. Ιδιαίτερα θα επικεντρώσουμε την ανάλυσή μας στους Μπέικον, Ντεκαρτ και Λοκ.. Στόχος της εργασίας αποτελεί ο προσδιορισμός της θέσης που έχει η έννοια της μεθόδου στην επιστημολογική σκέψη των Μπέικον, Ντεκαρτ και Λοκ. Θα γίνει λόγος για το ποιος είναι ο στόχος του κάθε στοχαστή, για ποια μέθοδο επιλέγει για την επίτευξη αυτού του στόχου, ποια προτεραιότητα δίνει, ποια η θέση τους για το πείραμα. Τέλος θα επιχειρηθεί συγκριτική προσέγγιση μεταξύ των παραπάνω στοχαστών. Διευκρινήσεις: Οι παραπομπές τοποθετούνται στο τέλος της σελίδας, ή μέσα στο κείμενο, ανάλογα με τις οδηγίες του καθηγητή της ενότητας. Σχετικά με το δεύτερο κεφαλαίο πάντα σε συνεννόηση με τον καθηγητή της ενότητας σας μπορείτε να αναφερθείτε σε έναν από τους δύο εμπειριστές (Λοκ, Μπέικον) ή και με τους δύο. Δομή εργασίας Εισαγωγή Κυρίως μέρος 1 Η έννοια, η θέση και ο ρόλος της μεθόδου στον ρασιοναλισμό του Ντεκαρτ 2 Η έννοια, η θέση και ο ρόλος της μεθόδου στον εμπειρισμό. 2.1 Η έννοια της μεθόδου στον Μπέικον. 2.2 Η έννοια της μεθόδου στον Λοκ 3Συμπεράσματα Λεξεις- Κλειδιά Επιστημολογία αντικείμενο της η διαίρεση και η ταξινόμηση των επιστημών, η μεθοδολογία και οι σχέσεις ανάμεσα τους.τον 17 ο αιώνα η επιστήμη γίνεται η μοναδική φιλοσοφία, ενώ η φιλοσοφία μετατρέπεται σε επιστημολογική έρευνα. Εμπειρισμός: Η γνώση προέρχεται από την εμπειρία και όχι από την ανθρώπινη νόηση. Το ανθρώπινο πνεύμα πριν έρθει σε επαφή με την πραγματικότητα είναι ένας άγραφος πίνακας.(tabula rasa) Έμφυτες έννοιες δεν υπάρχουν στην ανθρώπινη διάνοια. Αξίωμα είναι η αληθής ιδέα την οποία ο νους συλλαμβάνει αμέσως, επειδή είναι απόλυτα καθαρή και διακριτή από όλες τις υπόλοιπες. 1

2 Αξιωματική μέθοδος Αναζήτηση των πρωταρχικών αληθειών ή αξιωμάτων που συγκροτούν την επιστήμη. Από αυτές συνεπάγονται λογικά οι υπόλοιπες προτάσεις. (Θεωρήματα) Ορθολογισμός- ρασιοναλισμός: γνωσιολογική θεωρία κατά την οποία πηγή και κριτήριο της γνώσης είναι η ανθρώπινη σκέψη και όχι η εμπειρία. Η νόηση έχει έμφυτες έννοιες και κατηγορίες, έμφυτες λογικές αρχές που οργανώνει το άτακτο υλικό της εμπειρίας. Ιδέες είναι οι πληροφορίες για τον εξωτερικό κόσμο που δεν μπορούν να αναλυθούν περαιτέρω και σαφώς οφείλονται στην εμπειρία. Σύνθετες ιδέες προέρχονται από τις απλές, άρα τα μέρη τους αποτελούνται με τη σειρά τους από την εμπειρία. Εμπειρισμός: Η γνωσιολογική θεώρηση που επεξεργάζεται συστηματικά τις μεθόδους με τις οποίες εξάγεται η γνώση από την αισθητηριακή αντίληψη. Μηχανιστική αντίληψη της φύσης. Σύμφωνα με αυτήν την αντίληψη η ποικιλία των φαινομένων είναι αποτέλεσμα μηχανικής και εξωτερικής αλληλεπίδρασης των σωμάτων που προκαλεί ποσοτικές και ποιοτικές μεταβολές,ο κόσμος αποτέλεσμα εξισορρόπησης δυνάμεων, των οποίων φορείς είναι τα διάφορα υλικά σώματα. Πρωτεύουσες ιδιότητες-ποιότητες των σωμάτων όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά των σωμάτων που υπόκεινται σε ποσοτικές μετρήσεις (βάρος, σχήμα, μέγεθος, ταχύτητα). Δευτερεύουσες ιδιότητες των σωμάτων οι ιδιότητες των σωμάτων που εξαρτώνται πλήρως από τις αισθήσεις(χρώμα, ήχος, γεύση, οσμή) Ορθολογισμός:γνωσιολογική θεωρία κατά την οποία πηγή και κριτήριο της γνώσης είναι η ανθρώπινη σκέψη και όχι η εμπειρία. Η νόηση έχει έμφυτες έννοιες και κατηγορίες, έμφυτες λογικές αρχές που οργανώνει το άτακτο υλικό της εμπειρίας. Επαγωγική μέθοδος, είναι η πορεία από τα επιμέρους στα γενικά. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για την εκπόνηση της εργασίας αφετηρία των σκέψεων μας θα πρέπει να είναι το γενικότερο γνωσιολογικό πρόβλημα για τη δυνατότητα του ανθρώπου ή όχι, για τα προβλήματα της ουσίας της γνώσης, της πηγής, των ορίων και του κύρους της. Η επιστημολογία των νεότερων χρόνων θέτει με σαφήνεια τις γνωσιολογικές θέσεις, επιχειρεί μια ταξινόμηση και καταπιάνεται με τη μεθοδολογία και τις μεθοδολογικές αλληλεπιδράσεις. Στη συνέχεια διατυπώνουμε τους στόχους της εργασίας. ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 2

3 1 Η έννοια, η θέση και ο ρόλος της μεθόδου στον ρασιοναλισμό του Ντεκαρτ Ξεκινώντας αυτό το κεφάλαιο μπορούμε να αναφερθούμε στον ορισμό του ορθολογισμού. Ο ορθολογισμός είναι το φιλοσοφικό ρεύμα, το οποίο αναπτύχθηκε κυρίως τον 18 ο αιώνα και έδινε εμπιστοσύνη στις νοητικές δυνάμεις του ανθρώπου, υποβαθμίζοντας το ρόλο της εμπειρίας. Η νόηση έχει έμφυτες έννοιες και κατηγορίες, έμφυτες λογικές αρχές που οργανώνει το άτακτο υλικό της εμπειρίας. Στη συνέχεια εξετάζουμε την επιστημονική σκέψη του Ντεκαρτ. Αναφερόμαστε στη μέθοδο της αμφιβολίας, από την οποία ξεκινά ο Ντεκαρτ και στις βεβαιότητες στις οποίες οδηγείται. Στο Λόγο περί της Μεθόδου ο Ντεκαρτ έχει ως αφετηρία την αμφιβολία, την οποία αξιοποιεί ως μέθοδο για να οδηγηθεί στις ακλόνητες βεβαιότητες. Αμφιβάλλουμε για όλα, για ένα μόνο δεν αμφιβάλλουμε για ότι αμφιβάλλουμε και αφού αμφιβάλλουμε υπάρχουμε. (Ντεκαρτ Λόγος περί μεθόδου 19,32,33) Cottingham σελ69-73) Ο Ντεκαρτ στη συνέχεια κάνει λόγο για μια δεύτερη βεβαιότητα, αυτή της ύπαρξης του Θεού. Οδηγείται ο Ντεκαρτ και σε μια τρίτη βεβαιότητα, στην ύπαρξη του εξωτερικού κόσμου. (Cottingham σελ ) Παραθέτουμε τη θέση του Ντεκαρτ για την εμπειρία και τις αισθήσεις ως πηγή γνώσης. Θεωρεί ότι τα αισθητήρια όργανα είναι αναξιόπιστοι μάρτυρες. Μέσω των αισθήσεων ο άνθρωπος έχει μια καθαρά υποκειμενική αντίληψη των πραγμάτων που δεν έχει σχέση με την καθαυτή πραγματικότητα. Βασιζόμενος στις αισθήσεις αδυνατεί να ξεπεράσει την αμφιβολία για το πώς είναι πράγματι ο κόσμος. Με την εμπειρία οδηγείται σε μια πιθανολογική περιγραφή των όντων και των φαινομένων. (Βαλλιάνος σελ 99). Επισημαίνουμε τον τρόπο με τον οποίο ο Ντεκαρτ θέτει το επιστημολογικό πλαίσιο για όλη τη νεότερη επιστήμη. Διακρίνει τις πρωταρχικές από τις δευτερογενείς ιδιότητες των φυσικών σωμάτων. Οδηγείται στον χωρισμό ανάμεσα στη φαινομενικότητα και στην πραγματικότητα Στόχος του επιστήμονα πρέπει να είναι να οδηγηθεί από τις υποκειμενικές κρίσεις και προτιμήσεις στην αντικειμενική θεώρηση του κόσμου, στην περιγραφή των φυσικών όντων όπως είναι καθαυτά, να οδηγηθεί δηλαδή στον επιστημολογικό ρεαλισμό...(βαλλιάνος σελ 100) Επισημαίνουμε την ιδιαίτερη βαρύτητα που έδινε ο Ντεκαρτ στα μαθηματικά.. Θεωρούσε ότι μόνο τα μαθηματικά έδιναν την απόλυτη βεβαιότητα, διότι ακλόνητες είναι μόνο οι μαθηματικές αποδείξεις. Επιχείρησε να προσδιορίσει τα βασικά γνωρίσματα των μαθηματικών αποδείξεων. (Ντεκαρτ Λόγος περί μεθόδου, σελ Ιθ) Ο Ντεκαρτ θεωρεί ότι μπορούμε να γνωρίσουμε την πραγματική δομή του κόσμου μέσω των μαθηματικών και μέσω των εννοιών της γεωμετρίας. Επιχειρεί να συναγάγει απαγωγικά το σύμπαν και τους νόμους του, με την μαθηματικά εμπνευσμένη μέθοδο. (Debus σελ 160) Βασική μέθοδος είναι η λογική παραγωγή, η αξιωματική μέθοδος, η οποία θεωρεί ως πρότυπο τη λειτουργία του νου στην περιοχή των μαθηματικών.. Μέσω του αξιώματος αναγνωρίζουμε το αληθινό, το πραγματικό. Οι αξιωματικές προφάνειες είναι έμφυτες στο νου. (Βαλλιάνος σελ101, 102 ) (Cottingham σελ66-69,76-81). Ο Ντεκαρτ διατύπωσε τους ακόλουθους κύριους κανόνες. 1 Δεν θα πρέπει να δεχόμαστε ως αληθινό αυτό που δεν παρουσιάζεται στο μυαλό μας με καθαρό και διακριτό τρόπο. Θα πρέπει να αποφεύγουμε κάθε βιασύνη και προκατάληψη. 2 Είναι αναγκαία η διαίρεση κάθε προβλήματος στα απαραίτητα τμήματα για να λυθεί καλύτερα. 3

4 3 Είναι αναγκαία η διεύθυνση των σκέψεων με τάξη, αρχίζοντας από τα απλούστερα και ανεβαίνοντας προς τα συνθετότερα.. Θα πρέπει να υποθέτουμε ότι υπάρχει πάντα μια τάξη ανάμεσα και σε εκείνα ακόμα που δεν προπορεύονται φυσικά το ένα από το άλλο. 4 Χρειάζεται να κάνουμε απαριθμήσεις τόσο πλήρεις και ανασκοπήσεις τόσο γενικές, ώστε να είναι βέβαιος ότι δεν παραλείπει τίποτα. (Ντεκαρτ ξδ, ξε, σελ 19) Τέλος αναφερόμαστε στη θέση που έχει το πείραμα στην επιστημολογία του Ντεκαρτ. Ο Ντεκαρτ έδωσε στο πείραμα δευτερεύοντα και βοηθητικό ρόλο. Χρησιμεύει για να δώσει εκ των υστέρων εμπειρικό περιεχόμενο στη θεωρία και για να επιβεβαιωθεί η μία ή η άλλη από δύο εναλλακτικές λογικές συνεπαγωγές. ( Βαλλιάνος σελ 104,Σαπίν σελ 135) 2 1 Η έννοια, η θέση και ο ρόλος της μεθόδου στον εμπειρισμό Η έννοια της μεθόδου στον Μπέικον. Στο δεύτερο κεφάλαιο καταγράφουμε αρχικά τις βασικές θέσεις του εμπειρισμού. Σύμφωνα με τον εμπειρισμό η γνώση προέρχεται από την εμπειρία και όχι από την ανθρώπινη νόηση. Το ανθρώπινο πνεύμα πριν έρθει σε επαφή με την πραγματικότητα είναι ένας άγραφος πίνακας.(tabula rasa) Έμφυτες έννοιες δεν υπάρχουν στην ανθρώπινη διάνοια.τα όρια της γνώσης είναι τα όρια της εμπειρίας. Ο Μπέικον εφαρμόζει την επαγωγική μέθοδο, με πορεία από τα επιμέρους στα γενικά. (Βαλλιάνος σελ 94) Με την εφαρμογή της επαγωγικής μεθόδου ο Βacon επιχείρησε να δημιουργήσει μια γενική φυσική ιστορία και να οργανώσει με βάση κάποιες αρχές την επιστήμη. (Γκιλιπσε77-78). Για την έρευνα της φύσης δεν αρκούν μόνο οι λογικές μέθοδοι, αλλά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα επίκαιρα προβλήματα πάνω στα οποία θα εφαρμοστούν αυτές οι μέθοδοι, οι υποθέσεις και το είδος των εξηγήσεων που ακολουθούν χρονικά. (Crombie σελ 283, Βαλλιάνος σελ 95) Μέσα από τη διαδικασία της επαγωγής η φύση θα μας διδάξει όλα τα μυστικά της, τις αιτιώδεις σχέσεις των πραγμάτων, με την εξέταση των εμπειρικών δεδομένων. (Βαλιάνος σελ 97 Woolhouse σελ41,42, 44,47)(Σαπίν σελ 117,118) Ο Βacon στράφηκε ενάντια στον αριστοτελισμό και στις κλασικές αντιλήψεις για την επιστήμη. Η αριστοτελική λογική έχει αδυναμίες, γιατί δε στηρίζεται στην απτή εμπειρία. Σύμφωνα με τον Βacon ο Αριστοτέλης δεν κατανόησε ορθά τον τρόπο με τον οποίο οι γενικές έννοιες προκύπτουν από τα δεδομένα της εμπειρίας. Ο νους αποκόπτεται από τη φύση και οδηγείται στην κενολογία. (Βαλλιάνος σελ 94)Είχε καθυποτάξει την επιστήμη στη λογική και χρησιμοποιούσε τα πειράματα για να υποστηρίξει τα ήδη διατυπωμένα συμπεράσματα. (Debus σελ 155)... Σύμφωνα με τον Βacon η διανοητική δραστηριότητα πρέπει να στρέφεται προς τον έλεγχο της φύσης. Η γνώση θα πρέπει να συνδέεται με τη δύναμη. Για να αποτελέσει η γνώση δύναμη, θα πρέπει ο επιστημονικός στοχασμός να αποδεσμευτεί από τις προκαταλήψεις. Η υιοθέτηση των προκαταλήψεων είναι αποτέλεσμα της λογικής μεθόδου, όταν αγνοεί τα δεδομένα της εμπειρίας. Πηγές σφαλμάτων και προκαταλήψεων αποτελούν τα είδωλα του νου, τα είδωλα του σπηλαίου και της φύσης, αυθεντίες του 4

5 παρελθόντος (Βαλλιάνος σελ 95 Giliespie σελ75-76 ) Αποδεσμευμένη η ανθρώπινη σκέψη από τις δοξασίες του παρελθόντος είναι έτοιμη να εφαρμόσει την επαγωγική μέθοδο, η οποία θα οδηγήσει την κοινωνία στο φωτισμό και στην πρόοδο. (Woolhouseσελ 30,31, Βαλλιάνος σελ 95) Κεντρική θέση στην επιστημονική σκέψη του Βacon κατέχει η εξέταση των πραγματικών «φυσικών μορφών» (natural forms), η καταγραφή δηλαδή των βασικών ιδιοτήτων των υλικών σωμάτων και των αιτιακών διασυνδέσεων ανάμεσα τους.. (Crombie σελ 287.) Σύμφωνα με τον Μπέικον οι μορφές θα ανακαλυφτούν με την επαγωγική μέθοδο. Στην έννοια της μορφής δίνει χαρακτήρα ειδικό. Συνδέει τη μορφή με τη γεωμετρική δομή και κίνηση. (Crombie σελ 285). (Woolhouse σελ 38 Βαλλιάνος σελ 96) Για τον Βacon είναι αναγκαίο να γίνει αντιπαραβολή των παρατηρησιακών δεδομένων. Αυτό θα επιτευχθεί με τη χρησιμοποίηση των συγκριτικών πινάκων που θα οργανώσουν τα στοιχεία της παρατήρησης. ( Βαλλιάνος σελ 96). Ο Μπέικον μέσα από το πείραμα, όπως το αντιλαμβάνεται, διαμόρφωσε πραγματικά τη φυσιογνωμία της επιστήμης. Ουσιαστικά εισήγαγε τον όρο πειραματική επιστήμη που αποτελεί βασικό όρο για την σύγχρονη επιστήμη. Μέσα από τη διαδικασία του πειράματος αποκλείονται τα άσχετα στοιχεία και ελέγχεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η ερευνητική διαδικασία. Με αυτόν τον τρόπο αποκαλύπτονται στον επιστήμονα οι εσωτερικές συγκρούσεις της φύσης.( Giliespie σελ78) 2.2 Η έννοια της μεθόδου στον Λοκ Καταγράφουμε τις βασικές θέσεις του Λοκ πάνω στο ζήτημα της μεθόδου. Αφετηρία της ανάλυσης μας σχετικά με την επιστημολογία του Λοκ είναι η θέση του για το tabula rasa.. Η μέθοδος που χρησιμοποιεί ο Λοκ ήταν να ανακαλύπτει τα όρια ανάμεσα στη γνώμη και τη γνώση. Ως εμπειριστής απορρίπτει την ύπαρξη των έμφυτων ιδεών. Οι έμφυτες ιδέες θα πρέπει να αποκλειστούν ως αρχή και ως μεθοδολογική προϋπόθεση.(giliespie σελ 152) Η ψυχή του ανθρώπου, όταν γεννιέται, είναι «άγραφο χαρτί» (tabula rasa) και η γνώση είναι επίκτητη, δηλαδή πηγή της είναι η εμπειρία. Τα όρια της γνώσης συμπίπτουν με τα όρια της εμπειρίας. Τα δεδομένα των αισθήσεων αποτελούν θεμέλιο για την επιστημονική γνώση του εξωτερικού κόσμου. Η εμπειρία διορθώνει την εμπειρία.(βαλλιάνος σελ 112,113) Woolhouse σελ 127 Στη συνέχεια αναφερόμαστε στο περιεχόμενο των ιδεών σύμφωνα με τον Λοκ και για τα είδη τους. Οι ιδέες, είναι τα αντικείμενα της νόησης του ανθρώπου και αντιπροσωπεύουν τα πράγματα του εξωτερικού κόσμου. Ο Λοκ κάνει λόγο για δύο είδη ιδεών, οι απλές και οι σύνθετες. Οι απλές ιδέες προκύπτουν άμεσα από την εμπειρία, ενώ οι σύνθετες δημιουργούνται από τις απλές, με το συνδυασμό τους. Τα πράγματα της καθημερινότητας είναι σύνθετες ιδέες..(βαλλιάνος σελ 112) Ένα άλλο ερώτημα που επιχειρεί να απαντήσει ο Λοκ είναι αυτό που αφορά τα όρια της γνώσης. Οι ιδέες που πηγάζουν από την εμπειρία μας πληροφορούν για τις ποιότητες, τις ιδιότητες των πραγμάτων, τα συστατικά χαρακτηριστικά των πραγμάτων 5

6 του υλικού κόσμου. Δεν μπορούμε όμως να γνωρίσουμε τον πραγματικό κόσμο. Διότι ο Λοκ θεωρεί ότι οι ιδέες μας πληροφορούν για τις ποιότητες των πραγμάτων την ονομαστική ουσία των υποστάσεων, όχι όμως για την πραγματική ουσία των υποστάσεων, τη φύση των πραγμάτων, η οποία δεν αφορά τις ιδέες μας. Η γεωμετρία αποτελείται από βέβαιη γνώση σε αντίθεση με τη φυσική φιλοσοφία.( Woolhouse, σελ137,147,148, 149,.. Βαλλιάνος σελ 113,125, Giliespie σελ 152) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο Ντεκαρτ έδωσε έμφαση στην απαγωγική μέθοδο, θεωρώντας τη μαθηματική διαπραγμάτευση των ζητημάτων της φύσης την καλύτερη δυνατή. Ωστόσο η άρνηση του να εξηγήσει τους φυσικούς νόμους με την εμπειρία και το πείραμα συνετέλεσε στην αποτυχία του καρτεσιανισμού να καθιερωθεί ως φυσική θεωρία. Η αποτυχία της επιστήμης του Καρτέσιου οφείλεται στην έμφαση στην απαγωγική μέθοδο (Βαλλιάνος σελ 104 Debus σελ 163) Ο Βacon δεν ήταν ο ίδιος επιστήμονας με τη στενή έννοια που δίνουμε στην εποχή μας, αλλά ένας ποιητής της επιστημονικότητας..( Βαλλιάνος σελ 94).. Ο Μπέικον στην αναζήτηση της αιτιώδους σχέσης των πραγμάτων δεν ακολουθεί την επιστημονική πρακτική ούτε της εποχής του, ούτε τη σημερινή. Δεν εξετάζει τα πράγματα ως επιστήμονας αλλά αντιμετωπίζει την επιστημονικότητα ως ένα φιλοσοφικό ιδεώδες μια πολιτιστική στάση. Είναι περισσότερο φιλόσοφος της επιστήμης. (Βαλλιάνος σελ 97) Η άποψη του Μπέικον για την επιστημονική μέθοδο ήταν πειραματική, ποιοτική και επαγωγικής φύσεως. Δεν εμπιστευόταν τα μαθηματικά. Γι αυτό έδωσε υπερβολικά μεγάλη έμφαση στο πείραμα και πολύ μικρή στα μαθηματικά. (Debus σελ156) Ο Λοκ δίνει εμπιστοσύνη στην εμπειρία. Με τη μέθοδο του δεν οδηγείται στη βεβαιότητα της γνώσης των φυσικών φαινομένων. Με τη φυσική φιλοσοφία δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τις πραγματικές ουσίες των υποστάσεων, αλλά μόνο τις ιδιότητες των πραγμάτων.. (Woolhouse, σελ 149) 6

7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Βαλλιάνος Π. (2001), Οι Επιστήμες της Φύσης και του Ανθρώπου στην Ευρώπη (Τόμος Β ), Πάτρα: ΕΑΠ. Cottingham, J. (2003) Φιλοσοφία της Επιστήμης Α : Οι ορθολογιστές, μετάφραση Σ. Τσούρτη, Αθήνα: Πολύτροπον. Woolhouse, R.S. (2004) Φιλοσοφία της Επιστήμης Β : Οι Εμπειριστές, μετάφραση Σ. Τσούρτη, Αθήνα: Πολύτροπον.. Descartes, R (1976) Λόγος Περί της Μεθόδου, μετάφραση Χ. Χρηστίδης, Αθήνα: Παπαζήσης. Gillispie, C.C. (1986) Στην Κόψη της Αλήθειας: Η εξέλιξη των επιστημονικών ιδεών από το Γαλιλαίο ως τον Einstein, μετάφραση Δ. Κούρτοβικ, Αθήνα: ΜΙΕΤ. Crombie, A.C. (1992), Από τον Αυγουστίνο στον Γαλιλαίο, τόμος Β (μτφρ. Μ. Ιατρίδου και Δ. Κούρτοβικ), Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ). Shapin St Η επιστημονική Επανάσταση μετ Καρκάνης Κάτοπτρο 2003 Debus 1997 Άνθρωπος και φύση στην Αναγέννηση μετ Τσιαντούλας, Ηράκλειο. 7

8 8

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΟΣ Από τον Κύκλο της Βιέννης στον Davidson Κείμενα των Hahn Neurath Carnap Schlick Quine Davidson Επιστημονική επιμέλεια Γιώργος Ρουσόπουλος E-BOOK ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ Iδρυτική

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μιχάλης Σκουμιός Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Σημειώσεις Ρόδος 2012 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάπτυξη της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών ως αυτόνομης επιστημονικής περιοχής διεθνώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση.

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση. Πρόλογος Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές Γ Τάξης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ενιαίων Λυκείων, που παρακολουθούν το μάθημα Ανάπτυξη Ε- φαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον του Κύκλου Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκεία και Επιστήμη στις μέρες μας. Πορεία σύγκρουσης ή συμπόρευσης;

Θρησκεία και Επιστήμη στις μέρες μας. Πορεία σύγκρουσης ή συμπόρευσης; Θρησκεία και Επιστήμη στις μέρες μας. Πορεία σύγκρουσης ή συμπόρευσης; Του Χωρεπισκόπου Αρσινόης Γεωργίου. (Ομιλία στο Σύλλογο «Οι φίλοι του Αγίου Μενίγνου του Κναφέως», προστάτου των Χημικών, Αθήνα 23/11/2003).

Διαβάστε περισσότερα

«Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών του Δημοτικού σχολείου»

«Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών του Δημοτικού σχολείου» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα πτυχιακής εργασίας: «Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Η µάθηση είναι ένα σύνθετο εσωτερικό βιολογικό και πνευµατικό φαινόµενο που έχει µελετηθεί από διάφορους κλάδους της επιστήµης όπως ψυχολογία, παιδαγωγική, φυσιολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΥΛΗ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΥΛΗ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΥΛΗ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος «διακοσμητικές εφαρμογές» αφορά μια τεράστια ποικιλία αντικειμένων που μας περιβάλλουν και που είναι δύσκολο να τα απαριθμήσουμε ένα-ένα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Σύγχρονοι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: η έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία Θέμα : «Η έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H έννοια της συνάρτησης κατά την πλοήγηση στο χώρο µε τρισδιάστατα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H έννοια της συνάρτησης κατά την πλοήγηση στο χώρο µε τρισδιάστατα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA-TQM) Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Περίληψη Η παρούσα έκθεση πραγματεύεται το ζήτημα της ευρύτερης ανάδειξης της μάθησης που αποκτάται εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ) Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων Ιωάννου Νικολέττα Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) & Αθανασούλα Ρέππα Αναστασία Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

3. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και το δίλημμα των πολιτισμικών διαφορών 3.1 Η κριτική στο λόγο περί "πολιτισμικών διαφορών"

3. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και το δίλημμα των πολιτισμικών διαφορών 3.1 Η κριτική στο λόγο περί πολιτισμικών διαφορών 3. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και το δίλημμα των πολιτισμικών διαφορών 3.1 Η κριτική στο λόγο περί "πολιτισμικών διαφορών" Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση ορίζεται, σύμφωνα με τον επικρατέστερο σήμερα ορισμό,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Παραγωγή / Σχεδιασμός / DTP: adaction A.E. Διαφήμιση Μάρκετινγκ Δημόσιες Σχέσεις Πλατεία Ιπποδρομίου 21, 546 21 Θεσσαλονίκη τηλεφωνικό κέντρο/τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14043 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 934 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ»

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τις βιολογικές προϋποθέσεις της ηθικής: επιθετικότητα, αλληλεγγύη και ανθρώπινη φύση

Σχετικά με τις βιολογικές προϋποθέσεις της ηθικής: επιθετικότητα, αλληλεγγύη και ανθρώπινη φύση Σχετικά με τις βιολογικές προϋποθέσεις της ηθικής: επιθετικότητα, αλληλεγγύη και ανθρώπινη φύση Λες και μέσα μας τ' αντίθετα τραβάν να ψηφίσουμε στο ίδιο παραβάν σαν αιώνιο Ιησούν ή Βαραβάν του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΣΤΟ MARKETING

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΣΤΟ MARKETING ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΣΤΟ MARKETING Εντοπισµός των φιλοσοφικών και ηθικών προσεγγίσεων, ανάλυση επιχειρηµατικής ηθικής των συστατικών του µείγµατος marketing και παρουσίαση ευρηµάτων έρευνας σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν

Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΤΑΝΔΡΑΣΟ Α.Μ.: 10 ΒΕΡΟΛΙΝΟ 2012 1 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ ΚΑΙ ΜΝΕΙΕ Οφείλω να ευχαριστήσω τον γιατρό μου, Ανδρέα Πολυχρονόπουλο,

Διαβάστε περισσότερα

László Z. Karvalics. Μια έννοια και τι βρίσκεται πίσω από αυτή

László Z. Karvalics. Μια έννοια και τι βρίσκεται πίσω από αυτή László Z. Karvalics Κοινωνία της Πληροφορίας - Ποιά η ακριβής σημασία του όρου; (Η έννοια, η ιστορία και το εννοιολογικό πλαίσιο του συμπλέγματος εννοιών) Μια έννοια και τι βρίσκεται πίσω από αυτή Στο

Διαβάστε περισσότερα

"1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ"

1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 239 "1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ" Μπάλας Κων/νος Φιλόλογος - Επιμορφωτής

Διαβάστε περισσότερα

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο Εισαγωγή Η εργασία αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει µια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Γεωµετρίας στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, αντλώντας περιεχόµενα από τη λαϊκή παράδοση και λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι μία προκαταρκτική μορφή του άρθρου: Χασσάνδρα, Μ., & Γούδας, Μ.

Αυτή είναι μία προκαταρκτική μορφή του άρθρου: Χασσάνδρα, Μ., & Γούδας, Μ. Αυτή είναι μία προκαταρκτική μορφή του άρθρου: Χασσάνδρα, Μ., & Γούδας, Μ. (2003). Κριτήρια εγκυρότητας και αξιοπιστίας στην ποιοτική ερμηνευτική έρευνα. H τελική μορφή του άρθρου δημοσιεύτηκε στην Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Στοχαστική αλληλεπίδραση μέσω εικονικών συμμετεχόντων (R.I.Vi.Ps): Ένα αλληλεπιδραστικό μοντέλο ανοικτής και εξ αποστάσεως διαδικτυακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης Reflective Interaction through Virtual

Διαβάστε περισσότερα