Απολογισμός Πεπραγμένων Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απολογισμός Πεπραγμένων Πρυτανείας. 2006-2010 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων"

Transcript

1 Απολογισμός Πεπραγμένων Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Αύγουστος

2 1.Πανεπιστημιακά Όργανα Πεπραγμένα Συγκλήτου Γραμματεία Συγκλήτου Συνεδρίες και Κωδικοποίηση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης Ανακοινώσεις κ. Πρύτανη Συγκρότηση Επιτροπών Ανασυγκρότηση Επιτροπών Θέματα Συγκλήτου ως Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Οικονομικά Θέματα Κτιριολογικά Θέματα Ίδρυση νέων Σχολών και Τμημάτων-Μετονομασία Τμημάτων Συγκρότηση και Ανασυγκρότηση Προσωρινών Γ.Σ. Τμημάτων Θέματα Μελών ΔΕΠ Θέματα Μελών Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Ε.ΔΙ.Π Διοικητικά Θέματα Φοιτητικά Θέματα και Θέματα Φοιτητικών Κατοικιών Διαπανεπιστημιακές Συνεργασίες και Θέματα Π.Μ.Σ Θέματα Δικτύου Εργαστηρίων Μονάδων και Κέντρων του Π.Ι. (Δ.Ε.Υ.Ε.Π.Ι.) Θέματα Ινστιτούτων Απονομή του Τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή Απονομή του Τίτλου του Επίτιμου Καθηγητή και Ααναγόρευση Επιτίμων Διδακτόρων Νομικά Θέματα Πεπραγμένα Πρυτανικού Συμβουλίου Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου Κωδικοποίηση Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης Ανακοινώσεις Διοικητικά Θέματα Θέματα Διοικητικού Προσωπικού Οικονομικά θέματα Εκπαιδευτικά θέματα Θέματα Έρευνας Θέματα Κληροδοτημάτων Τεχνικά Θέματα Αιτήσεις-Προτάσεις

3 Επικύρωση Πρακτικών Στατιστικά Στοιχεία Η διαδικασία της Εσωτερικής Αξιολόγησης Περιγραφή & Ανάλυση της Διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύματος Βασικά Στοιχεία Εσωτερικών Αποτιμήσεων των Τμημάτων Ανάλυση των Θετικών Στοιχείων και των Δυσκολιών που Παρουσιάσθηκαν κατά τη Διαδικασία της Εσωτερικής Αξιολόγησης Προτάσεις για τη Βελτίωση της Διαδικασίας Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων «ΜΟΔΙΠ» Εκπαίδευση Προπτυχιακές Σπουδές Γενικά συμπεράσματα της αξιολόγησης των Τμημάτων Προτάσεις Ίδρυσης Nέων Τμημάτων, Σχολών και Μετονομασίες Τμημάτων Πολυτεχνική Σχολή Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Νοσηλευτικής στην Ιατρική Σχολή Τμήμα Ειδικής Αγωγής στη Σχολή Επιστημών Αγωγής Ιδρυθέντα Νέα Τμήματα και Μετονομασία Τμημάτων Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μετονομασία Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών σε Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Μετονομασία του Τμήματος Πληροφορικής σε Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Επαγγελματικά Δικαιώματα των πτυχιούχων των Τμημάτων Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης και Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών Επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του Π.Σ.Ε. Επιστήμες και Πολιτισμός Επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του ΠΣΕ Βιοχημείας Συγκεκριμένοι Στόχοι και Χρονοδιαγράμματα Μέτρα για την Υλοποίηση των Στόχων Προαγωγή Καινοτομίας - Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Μεταπτυχιακές Σπουδές Βασικά Στοιχεία Εσωτερικών Αποτιμήσεων Βασικοί Άξονες Ανάπτυξης Μέτρα για την υλοποίηση των Στόχων Έρευνα Βασικοί Άξονες Ανάπτυξης Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)

4 Ερευνητική Πολιτική Πολιτική Ποιότητας και Επίτευξη Αντικειμενικών Στόχων Συνοπτικοί Ισολογισμοί και Αποτελέσματα Χρήσεως Χρηματοδοτήσεις Προγραμμάτων ανά έτος & πηγή χρηματοδότησης Δαπάνες Προγραμμάτων Έσοδα ΕΛΚΕ ανά κατηγορία Εσόδων Κατανομή αριθμού και προϋπολογισμού Προγραμμάτων ανά Τμήμα και Μονάδα του Π.Ι. της περιόδου Χρηματοδοτήσεις Προγραμμάτων από τον ΕΛΚΕ Βαθμός χρήσης πληροφορικής Λογιστικό Σχήμα-Τήρηση Μητρώου Παγίων Διαχείριση των Πόρων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Διαθέσιμα Ετήσιος Προϋπολογισμός Διαθεσίμων και Διαδικασία Έγκρισης Διάρθρωση Προϋπολογισμού Συμβούλιο Έρευνας της Συγκλήτου (ΣΕΣ) Συνεργασία στη Βασική Έρευνα-Έρευνα Αιχμής Ερευνητικό Δυναμικό Υποδομές Έρευνας Υποστήριξη υφιστάμενων υποδομών έρευνας μεγάλης κλίμακας Υποστήριξη των υφιστάμενων ερευνητικών υποδομών των επιμέρους Τμημάτων Υποστήριξη νέων υποδομών έρευνας Διαδικασία Διασφάλισης της Ποιότητας Έρευνας Ποιοτικοί και Ποσοτικοί Δείκτες του Ιδρύματος Συγκριτικοί Ποιοτικοί και Ποσοτικοί Δείκτες των Τμημάτων Αξιολόγηση Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών Προτάσεων Προγράμματος Τακτικού Προϋπολογισμού και Δημοσίων Επενδύσεων Αξιολόγηση Ερευνητικών Προτάσεων στο Πλαίσιο ΕΣΠΑ Δίκτυο Εργαστηρίων Υποστήριξης Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γενικά Κανονισμός Λειτουργίας του Δ.Ε.Υ.Ε.Π.Ι Μονάδες/Κέντρα του Δ.Ε.Υ.Ε.Π.Ι Αξιολόγηση του Δ.Ε.Υ.Ε.Π.Ι Αξιολόγηση του έτους Αξιολόγηση του έτους Πόροι του Δικτύου Κοστολόγηση Παρεχομένων Υπηρεσιών

5 Αναδιάρθρωση των Οργάνων Διοίκησης του Δικτύου Περιβαλλοντική Πολιτική και Ποιότητα Ζωής Διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων Ανακύκλωση Αστικών Στερεών Αποβλήτων Ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού Διαχείριση τροφικών υπολειμμάτων Συμπεράσματα-Προτάσεις Φοιτητική Μέριμνα Φοιτητική Λέσχη Κτιριακές Εγκαταστάσεις Κόστος Σίτισης και Βελτίωση Εξοπλισμού την περίοδο Παρεχόμενες Υπηρεσίες Έλεγχος Υγιεινής Διατροφής και Ασφάλειας Αξιολόγηση Σίτισης Κτιριακές Εγκαταστάσεις Φοιτητικών Κατοικιών Γενικά Περίοδος Διαδικασία και κριτήρια επιλογής για διαμονή στις φοιτητικές κατοικίες Στατιστικά στοιχεία στέγασης Φοιτητολόγιο Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων Ηλεκτρονική Πληροφόρηση Υγειονομική Περίθαλψη Υποτροφίες - Κληροδοτήματα Τμήμα Υγειονομικής Περίθαλψης Στελέχωση Θέσεις Εργασίας Διαγραφόμενες Προοπτικές - Στόχοι Σίτιση Στέγη Περίθαλψη Κεντρική Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη Κτιριακές Εγκαταστάσεις Οργάνωση και διοίκηση Προσωπικό, Υλικό και Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης Σεμινάρια

6 7.5. Μεταφορά Τμηματικών Βιβλιοθηκών Στόχοι και Προοπτικές της Βιβλιοθήκης : Έρευνες Αξιολόγησης της Βιβλιοθήκης Έρευνα επίδρασης της Βιβλιοθήκης Έρευνα ικανοποίησης των χρηστών Ισότιμη Μεταχείριση ΑΜΕΑ, Διαφορετικής Εθνικότητας και Γλώσσας Συμβουλευτικό Κέντρο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Σ.Κ.Ε.Π.Ι.) Φοιτητές με Ειδικές Ανάγκες Φοιτητές Διαφορετικής Εθνικότητας και Γλώσσας Συμβουλευτικό Κέντρο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Σ.Κ.ΕΠ.Ι Πλαίσιο Ανάπτυξης και Στόχοι Λειτουργίας Κτιριακές Εγκαταστάσεις Στελέχωση Θέσεις Εργασίας Αντικείμενο Απασχόλησης Οι υπηρεσίες που παρέχει το Σ.ΚΕ.Π.Ι Κλινικό Έργο Παρεμβάσεις σε Ατομικό Επίπεδο Παρεμβάσεις σε Επίπεδο Ομάδας Ερευνητικό Έργο Συμπεράσματα, προοπτικές και ανάγκες Κτιριακές Υποδομές και Εξοπλισμός Γενικά-Συγκλητική Επιτροπή Διαχείρισης Κτιριακών Αναγκών Στρατηγική Κτιριακών και Χωροταξικών Υποδομών της Περιόδου Κτιριακές Υποδομές Φοιτητικών Κατοικιών Αθλητικές Υποδομές Πανεπιστημιακός Αθλητισμός Υπάρχουσες Αθλητικές Υποδομές Νέες Αθλητικές Υποδομές της περιόδου Ενδεικτικές Αθλητικές Δραστηριότητες για την τετραετία Υποστηρικτικές Υποδομές Μελέτες Μελέτες της περιόδου Μελέτες της περιόδου Μελέτες της περιόδου Κτιριακές Υποδομές Συμβατικών και Νέων Τμημάτων που Ολοκληρώθηκαν την Περίοδο Τρέχουσες Κτιριολογικές Υποδομές Νέων Τμημάτων Κτιριακές Υποδομές στο Πλαίσιο του ΕΣΠΑ

7 9.10. Ανακαίνιση Κτιριακών Υποδομών στο πλαίσιο του Τετραετούς Προγραμματισμού Ανάπλαση Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων Υποδομές Τηλεπικοινωνιών και Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων Αξιολόγηση της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης Υπηρεσίες Συναλλαγές Ποιότητα Λογισμικού Μηχανοργάνωσης Φοιτητικών Θεμάτων Ποιότητα Παρεχόμενων Υπηρεσιών Γενική Αξιολόγηση, Συμπεράσματα & Στόχοι Υπηρεσιών Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης Αξιολόγηση Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου Στελέχωση ΚΕΔΔ Χρηματοδότηση ΚΕΔΔ Παρεχόμενες Υπηρεσίες Τηλεφωνικό δίκτυο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Το δίκτυο δεδομένων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Διασύνδεση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με το Διαδίκτυο μέσω ΕΔΕΤ Υπηρεσία εξυπηρέτησης χρηστών Υπηρεσία ηλεκτρονικού Υπηρεσία πρόσβασης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω web (webmail) Δικτυακός τόπος του Π.Ι Ηλεκτρονικό σύστημα ανακοινώσεων Υπηρεσία ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Υπηρεσία τηλεδιάσκεψης και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Υπηρεσία απομακρυσμένης πρόσβασης (Dial-up) Υπηρεσία πρόσβασης στον παγκόσμιο ιστό μέσω proxy Υπηρεσία ασύρματης πρόσβασης (wifi hotspots) Άλλες υπηρεσίες Διασύνδεση με την τοπική κοινωνία Συμπεράσματα-Προτάσεις Υπηρεσίες Σύνδεσης των Φοιτητών & Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με την Αγορά Εργασίας - Ίδρυση Ινστιτούτου Διά Βίου Εκπαίδευσης(ΙΔΒΕ) Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Προγραμματισμένες Δράσεις της ΔΑΣΤΑ Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Συνοπτική Παρουσίαση του Γραφείου Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας

8 Παρεχόμενες Υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Πληροφόρηση Συμβουλευτική υποστήριξη Σύνδεση με την αγορά εργασίας Ομάδες Στόχου και Τρόποι Εξυπηρέτησης Δράσεις που Υλοποιήθηκαν Αξιολόγηση του Γραφείου Διασύνδεσης στο Πλαίσιο του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας των Παρεχόμενων Υπηρεσιών του Γραφείου Διασύνδεσης κατά ISO 9001: Εσωτερική Αξιολόγηση του Γραφείου Διασύνδεσης Εξωτερική Αξιολόγηση του Γραφείου Διασύνδεσης Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Περίοδος Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Βαθμός Ικανοποίησης από Προπτυχιακές Σπουδές Εργασία κατά τη Διάρκεια των Προπτυχιακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πραγματοποίηση Μεταπτυχιακών Σπουδών Επαγγελματική Κατάσταση κατά την Περίοδο Διεξαγωγής της Έρευνας Απασχόληση των Ερωτώμενων κατά την Περίοδο Διεξαγωγής της Έρευνας Βαθμός Ικανοποίησης από την Απασχόληση Μηνιαίες αποδοχές Εύρεση απασχόλησης Στοιχεία Ανέργων κατά την Περίοδο Διεξαγωγής της Έρευνας Λόγοι ανεργίας Τρόποι εύρεσης εργασίας Επιθυμητή Εργασία Περίοδοι και Κ.Ε.Κ Πανεπισστημίου Ιωαννίνων Ίδρυση Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΙΔΒΕ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Προπτυχιακοί Φοιτητές Καταγραφή των εγγεγραμμένων Φοιτητών, των Ενεργών Φοιτητών ανά Τμήμα, ανά Επιστημονική Ομάδα και Ομάδα Επιστημονικού Κόστους Καταγραφή μετεγγραφών (διαρροών) των πρωτοετών φοιτητών Προγραμματισμός και Εισήγηση για Αριθμό Εισακτέων ανά Ακαδημαϊκό Τμήμα την Επόμενη Τετραετία Διεθνοποίηση της Εκπαιδευτικής και Ερευνητικής Δραστηριότητας Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Πρωτόκολλα Συνεργασίας

9 Διμερείς Συμφωνίες Πρόγραμμα LLP/Erasmus Αξιολόγηση του Προγράμματος ERASMUS Αξιολόγηση του Προγράμματος από εξερχόμενους φοιτητές Αξιολόγηση του Προγράμματος από εισερχόμενους φοιτητές Erasmus Extended University Charter IC GR-ERASMUS-EUC Ενέργειες αναβάθμισης Διεύθυνσης Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων Διάχυση της πληροφορίας Σύνδεση με την τοπική κοινωνία - Οργάνωση εκδηλώσεων Διεθνές Κέντρο Ελληνικής Παιδείας Παράδοσης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Δράσεις Υποδομές Οργανόγραμμα - Προσωπικό Το Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.) Πολιτισμός Επιτροπή Λόγου και Τέχνης Μουσεία και Ιστορικά Αρχεία Βραβεία του Κέντρου Πολιτισμού Μονής Περιστεράς Αναστήλωση και Διαμόρφωση της Μονής Αγίας Παρασκευής Ραδιοφωνική Εκπομπή Οικονομικός Προγραμματισμός Γενικές Αρχές Διαχείρισης Εθνικών Οικονομικών Πόρων Λειτουργικές Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού Κωδικοποίηση Εσόδων Τακτικού Προϋπολογισμού ανά Κατηγορία Δαπανών Οικονομικών Ετών Έσοδα και Έξοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού ανά Κατηγορία Δαπανών των Οικονομικών Ετών Μισθοδοσία προσωπικού Π.Δ.407/ Διδασκαλεία Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Κωδικοποίηση εσόδων / εξόδων ανά υποκατηγορία δαπανών σίτισης φοιτητών & φοιτητικής μέριμνας Σίτιση φοιτητών Κόστος φοιτητικού δωματίου Δαπάνες εκπαίδευσης Δαπάνες Έρευνας της περιόδου Δαπάνες Κεντρικής Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης της περιόδου Συγκριτική απεικόνιση εσόδων & δαπανών των οικονομικών ετών 2008, 2009 & Συγκριτική κατανομή λειτουργικών δαπανών των Τμημάτων

10 Επιχορηγήσεις μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών από το ΥΠΕΠΘ ( ) Στοιχεία Μισθοδοσίας Μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Συγκεντρωτική Απεικόνιση Έργων Δημοσίων Επενδύσεων το Έργα ανά κατηγορία οικονομικού έτους Έργα συντήρησης επισκευής Έργα υποδομής Μελέτες Έργα συνεχιζόμενα Νέα έργα Γενική Ανακεφαλαίωση Εσόδων και Εξόδων Τ.Π. και Π.Δ.Ε. οικ. ετών Προγραμματική Συμφωνία Τετραετούς Ακαδημαϊκού-Αναπτυξιακού Προγράμματος Επιχορήγηση Τακτικoύ Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Επιχορήγηση Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Προσωπικό μελών ΔΕΠ, ΕΤΕΠ,ΕΕΔΙΠ και διοικητικών υπαλλήλων Έργα στα Πλαίσια του ΕΣΠΑ Οργανολογικές Υποδομές Προπτυχιακών Σπουδών και Ερευνητικών Εργαστηρίων Τακτικού Προϋπολογισμού Διοικητικό Προσωπικό Οργάνωση της Διοίκησης Αναδιοργάνωση Διοικητικού Οργανογράμματος Υπηρεσιών Νομική Υπηρεσία Πεπραγμένα Νομικής Υπηρεσίας Διοικητικός Εκσυγχρονισμός Ποιότητα Επικοινωνία Πιστοποίηση Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού-Διαδικασίες Επιλογής Προσωπικό Μελών ΔΕΠ, ΕΤΕΠ και ΕΕΔΙΠ Προγραμματισμός Προσλήψεων Μελών ΔΕΠ Προγραμματισμός Προσλήψεων Μελών ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ Ιεράρχηση Προσλήψεων ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ- Κριτήρια Κατανομής Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γενικά Στοιχεία Σκοπός To καταστατικό της Εταιρείας Τροποποίηση του Π.Δ Διοίκηση της Εταιρείας

11 19.3. Απολογισμός Προϋπολογισμός εσόδων εξόδων Απολογισμός εσόδων εξόδων Διαχείρισης της Εταιρείας Συμπεράσματα Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου (Ε.ΤΕ.Π.Η. Α.Ε.) Απολογισμός Γενικά Κτιριολογικές Εγκαταστάσεις Δομή Δραστηριότητες Θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων Διασύνδεση Έρευνας και Παραγωγής Οικονομικός Απολογισμός Συμπεράσματα Συνεργασίες με Φορείς Δημόσιοι Φορείς Υπουργείο Ανάπτυξης - Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) Δράσεις με Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δράσεις Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Δράσεις με Ιδρύματα Διάχυση της πληροφορίας Γραφείο Τύπου Δράσεις της Διεύθυνσης Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων Συμμετοχή σε Εθνικούς Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Φορείς Εκπαίδευσης και Έρευνας

12 Πρύτανης Ι. Π. Γεροθανάσης, Καθηγητής Τμήματος Χημείας Αντιπρυτάνεις Σ. Β. Λουκάς, Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών Γ. Π. Παπαγεωργίου, Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας Δ. Γ. Στεφάνου, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής 12

13 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αγαπητοί συνάδελφοι, φοιτητές και εργαζόμενοι στο Πανεπιστήμιό μας: Βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για την εκπαίδευση στη χώρα μας, αλλά και στην Ευρώπη. Οι ραγδαίες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις έχουν άμεσο αντίκτυπο με δραματικές επιπτώσεις και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Την πρόκληση αυτή κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε με την εκλογή μας ως Πρυτανική Αρχή την περίοδο Για την επίτευξη των στόχων μας καταθέσαμε τις βασικές αρχές που υποστηρίξαμε κατά τη διάρκεια της τετραετούς θητείας μας. Βασικός στόχος μας είναι η θωράκιση σημαντικών κατακτήσεων του ποιοτικού δημόσιου Πανεπιστημίου, καθώς και η δημιουργία και ανάδειξη ενός ελκυστικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος στη διδασκαλία και την έρευνα, έτσι ώστε να μπορεί το ίδρυμά μας να αντιπαρατίθεται στις προσπάθειες που αμφισβητούν την αξία του δημόσιου Πανεπιστημίου. Αυτό προϋποθέτει τη διαρκή επαγρύπνηση και δημιουργική συνεργασία όλων των φορέων της πανεπιστημιακής μας κοινότητας και ιδίως των φοιτητών, που αποτελούν πηγή ανανέωσης και αμφισβήτησης. Στον τομέα της έρευνας, πάγια θέση μας είναι η διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας διεθνούς επιπέδου, με χρηματοδοτήσεις που να προέρχονται και να εντάσσονται στο πλαίσιο εθνικής πολιτικής για την έρευνα και σύμφωνα με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας Επιστημονικής Έρευνας, που έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου μας. Στη φοιτητική μέριμνα βασικές μας προτεραιότητες ήταν η κατασκευή νέων φοιτητικών εστιών, η περαιτέρω βελτίωση του φοιτητικού εστιατορίου καθώς και η αγορά ή ανανέωση του εξοπλισμού των εργαστηρίων και γενικότερα των χώρων εκπαίδευσης. Στόχος μας ήταν με τη συμπαράσταση των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας να καθιερώσουμε το Πανεπιστήμιο μας ως υψηλού επιπέδου ίδρυμα στον ελληνικό και διεθνή χώρο, που θα εστιάζει τις δραστηριότητές του στη δημιουργία παράδοσης στην εκπαίδευση, τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα. Η υλοποίηση των στόχων αυτών προϋποθέτει: 1. την υψηλής στάθμης διδασκαλία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. 2. την παραγωγή ερευνητικής γνώσης υψηλού επιπέδου στα αντικείμενα που θεραπεύει (ανθρωπιστικές επιστήμες, φυσικές επιστήμες, νέες τεχνολογίες, ιατρική, οικονομικά, τέχνες), 3. τις διατμηματικές και διαπανεπιστημιακές συνεργασίες εκπαίδευσης και έρευνας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για «αριστεία», 13

14 5. την προσέλκυση αξιόλογου ανθρώπινου δυναμικού (φοιτητών, μεταπτυχιακών φοιτητών, μελών ΔΕΠ, ερευνητών, διοικητικών στελεχών, τεχνικών), 6. τη σύνδεση της έρευνας με τη διδασκαλία και τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, 7. την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση των πόρων με πλήρη διαφάνεια και σύνεση, 8. την αναζήτηση επιπρόσθετων πηγών χρηματοδότησης της έρευνας και της εκπαίδευσης, 9. τη συνεργασία με την περιφέρεια Ηπείρου και των φορέων της για ανάληψη πρωτεύοντα ρόλου στη βιώσιμη ανάπτυξή της. Το βασικό μας μήνυμα ήταν η πορεία για αριστεία. Το μήνυμα αυτό καλέσαμε να το ενστερνιστούν όλες οι συνιστώσες της ακαδημαϊκής ζωής, η πολιτική ηγεσία και η τοπική κοινωνία. Η παρούσα έκθεση πεπραγμένων της περιόδου αποσκοπεί στην καλλιέργεια πνεύματος λογοδοσίας με τεκμηριωμένα και διαφανή στοιχεία χωρίς ωραιοποιήσεις και λογοκρισία. Άλλωστε τα περισσότερα στοιχεία προέκυψαν μέσω της διαδικασίας της Ιδρυματικής Αξιολόγησης με τη χρήση ερωτηματολογίων στα οποία ανταποκρίθηκε σημαντικός αριθμός μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας. Παράλληλα με αίσθημα ευθύνης θέτουμε τη συλλογική αυτή δουλειά στη διάθεση των νέων Πρυτανικών Αρχών ώστε να λειτουργήσει ως οδηγός και διευκόλυνση στην επισήμανση ελλείψεων και καθυστερήσεων. Η αποτελεσματικότητά μας δεν έφθασε, δυστυχώς, στο επιθυμητό επίπεδο. Από τη μία πλευρά έπρεπε να εφαρμόσουμε ένα νόμο δαιδαλώδη που δε διασφαλίζει ούτε στοιχειωδώς το αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων. Από την άλλη πλευρά, η αφοσίωσή μας στην υπόθεση της δημοκρατίας και της διαφάνειας είχε ως αποτέλεσμα τόσο το Πρυτανικό Συμβούλιο όσο και η Σύγκλητος να λειτουργούν βασιζόμενα στις αρχές της σύνθεσης και της, κατά το δυνατόν, ομοφωνίας. Θεωρούμε χρέος μας να ευχαριστήσουμε τα μέλη της Συγκλήτου για τον υποστηρικτικό τους ρόλο και συμβολή. Θερμές ευχαριστίες απευθύνουμε στα μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ και στο διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου μας. Ιδιαίτερα δε όσους από θέσεις ευθύνης συνέβαλαν στη κατά το δυνατόν εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες. Με τιμή, Ιωάννης Π. Γεροθανάσης, Πρύτανης Σωτήρης Β. Λουκάς, Αντιπρύτανης Γεώργιος Π. Παπαγεωργίου, Αντιπρύτανης Δημήτρης Γ. Στεφάνου, Αντιπρύτανης 14

15 1. Πανεπιστημιακά Όργανα Μέσα από τις συνεδριάσεις της Συγκλήτου και του Πρυτανικού Συμβουλίου, των ανώτατων θεσμικών οργάνων του Πανεπιστημίου μας, εκφράστηκαν απόψεις και ελήφθησαν σημαντικές και συνετές αποφάσεις για όλο το φάσμα της ακαδημαϊκής ζωής οι οποίες καθόρισαν την πορεία του ιδρύματος με γνώμονα την ανοδική του πορεία Πεπραγμένα Συγκλήτου Η Σύγκλητος είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο του Πανεπιστημίου, με αρμοδιότητες που προβλέπονται από το άρθρο 2 παρ. 2β του Ν. 2083/92 όπως συμπληρώθηκε και ισχύει. Αποτελείται από τον Πρύτανη, τους Αντιπρυτάνεις τους Κοσμήτορες των Σχολών, τους Προέδρους των Τμημάτων, έναν εκπρόσωπο των φοιτητών από κάθε Τμήμα, δύο εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών, έναν εκπρόσωπο των Βοηθών Επιμελητών Επιστημονικών Συνεργατών, έναν εκπρόσωπο Ε.Ε.ΔΙ.Π., έναν εκπρόσωπο του Ε.Τ.Ε.Π. και έναν εκπρόσωπο του διοικητικού προσωπικού. Συμμετέχουν επίσης και εκπρόσωποι των αναπληρωτών καθηγητών, επίκουρων καθηγητών και λεκτόρων σε αριθμό ίσο προς το 1/3 των Τμημάτων. Κατά τις συνεδριάσεις της Συγκλήτου συζητήθηκαν λεπτομερώς θέματα Νόμου πλαισίου, προσχέδια και σχέδια νόμων σχετικά με την κατάσταση της ανώτατης εκπαίδευσης, την εκπαίδευση προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, κριτήρια και διαδικασίες διαφάνειας για την αξιοποίηση των πόρων του Τακτικού Προϋπολογισμού, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, της Εταιρείας Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Τεχνολογικού Πάρκου, τη σύνδεση του Πανεπιστημίου με την κοινωνία, τις διεθνείς συνεργασίες, τον απολογισμό των Επιτροπών και των οργάνων του Πανεπιστημίου. Κατά τις συνεδριάσεις της Συγκλήτου, έγινε προσπάθεια για τη βέλτιστη λειτουργία της, τήρηση των ηπίων τόνων, επίκληση της λογικής, της αξιοκρατίας και, κυρίως, επίκληση των δημοκρατικών θεσμών και της ακαδημαϊκής δεοντολογίας Γραμματεία Συγκλήτου Είναι αρμόδια για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Συγκλήτου. Απασχολούνται σε αυτή ένας προϊστάμενος, ένας μόνιμος υπάλληλος και ένας υπάλληλος με σύμβαση. Ο αριθμός των συνεδριάσεων είναι επτά ανά ακαδημαϊκό έτος ενώ ο μέσος όρος θεμάτων ανά συνεδρία είναι 25. Ο βαθμός χρήσης πληροφορικής είναι μεγάλος. Η δημοσιοποίηση Ημερήσιας Διάταξης γίνεται στα μέλη της Συγκλήτου εγγράφως με υπογραφή παραλαβής και ενημέρωση του συλλόγου Μελών ΔΕΠ ηλεκτρονικά. Η δημοσιοποίηση των αποφάσεων της Συνεδρίας (αποσπάσματα πρακτικών και έγγραφα) αποστέλλονται αμέσως μόλις υπογραφούν από τον κ. Πρύτανη και τον Προϊστάμενο Γραμματείας στις Υπηρεσίες ή στα πρόσωπα που έχουν άμεση σχέση με το θέμα που αφορά η σχετική απόφαση. Όσον αφορά τα πρακτικά, η δημοσιοποίησή τους γίνεται στα μέλη της Συγκλήτου με την επικύρωσή τους από τη Σύγκλητο. Επίσης δημοσιοποιούνται σε όσους ενδιαφερόμενους έχουν έννομο συμφέρον αφού τα ζητήσουν με αίτησή τους και κατόπιν απόφασης της Συγκλήτου, όπως προβλέπει ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 15

16 Μέθοδος Επικύρωσης Πρακτικών: Συντάσσονται τα πρακτικά μιας Συνεδρίας και σε επόμενη Συνεδρίαση της Συγκλήτου, αφού γίνει η ανάγνωσή τους, επικυρώνονται από τη Σύγκλητο όπως προβλέπεται από τον εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Εσωτερικός Κανονισμός: Η λειτουργία της Συγκλήτου ρυθμίζεται από διατάξεις του εγκεκριμένου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κείμενα Στρατηγικού /Επιχειρησιακού Σχεδιασμού: Θέματα που αφορούν τον Αναπτυξιακό - Στρατηγικό Σχεδιασμό του Ιδρύματος εγκρίνονται από τη Σύγκλητο. Αριθμός Συνεδριών Ακ. Έτος : 3 Ακ. Έτος : 8 Ακ. Έτος : 5 Ακ. Έτος : Συνεδρίες και Κωδικοποίηση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης Ανακοινώσεις κ. Πρύτανη Έγγραφα διαμαρτυρίας προς Υπουργό (π.χ. για τον τρόπο ίδρυσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας) Ψηφίσματα (π.χ. για 17 η Νοεμβρίου) Θέματα φοιτητικών κατοικιών Θέματα ΔΙ.ΚΕ.ΠΕ.Ε. Θέματα λειτουργίας του Φοιτητικού Εστιατορίου Θέματα σίτισης φοιτητών Θέματα συντήρησης αμφιθεάτρων και λοιπών κτιριακών υποδομών Θέματα αποπεράτωσης αθλητικών εγκαταστάσεων Θέματα διατριβών Ευαρέσκεια σε διοικητικούς υπαλλήλους Θέματα μεταφοράς αρχείων Π.Μ.Σ. Θέματα μικροεπισκευών Συγκρότηση Επιτροπών Επιτροπή για διατύπωση παρατηρήσεων σχετικά με τις διατάξεις του Ν.3549/2007 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων». 16

17 Επιτροπή Εσωτερικού Κανονισμού του Π.Ι. Συμβούλιο Έρευνας της Συγκλήτου Επιτροπή σύνταξης Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Συγκλητική Επιτροπή Κτιριακών Υποδομών Επιτροπή καθορισμού αλγορίθμου κατανομής στα Τμήματα θέσεων Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Ε.ΔΙ.Π. Συγκρότηση Επιστημονικών Επιτροπών του Σ.Α.Π.Ε. και συμπλήρωση Επιτροπών που συγκροτήθηκαν στα πλαίσια του ΕΣΠΑ Ανασυγκρότηση Επιτροπών Δ. Σ. Εταιρείας Διαχείρισης και Αξιοποίησης της Περιουσίας του Π.Ι. Τεχνικό Συμβούλιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού Υπηρεσιακό Πειθαρχικό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού Ανασυγκρότηση της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Παν/μίου μας Θέματα Συγκλήτου ως Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Έγκριση χρηματοδότησης του προγράμματος Νο 919 από τα κεφάλαια της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιουσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με το ποσό των για την ανανέωση των συμβάσεων ανάθεσης έργου σε δύο Αρχιτέκτονες Μηχανικούς. Διάθεση ποσού από τα Κεφάλαια της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιουσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την αισθητική αναβάθμιση της εισόδου του Πανεπιστημίου μας (ως Γενική Συνέλευση της Εταιρείας). Ένταξη έργων προγραμμάτων στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για υλοποίησή τους από την εν λόγω Εταιρεία. Ως Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: α) έγκριση χρηματοδότησης του προγράμματος Νο 919 από τα κεφάλαια της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με το ποσό των ,00, για την ανανέωση των συμβάσεων ανάθεσης έργου σε τέσσερις (4) Μηχανικούς. β) Ξενοδοχειακός Εξοπλισμός «ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ», γ) Τροποποιητική συμφωνία μεταξύ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και αναδόχου για την κατάργηση του ανεκτέλεστου τμήματος του έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα πρόσβασης προσωπικού και οχημάτων στην Πανεπιστημιούπολη». Δαπάνη για χρωματισμό της Φοιτητικής Λέσχης που επιβαρύνει την Εταιρεία. Χρηματοδότηση του προγράμματος με τίτλο «Εκπόνηση Ειδικής μελέτης για την ανάπτυξη εκπαιδευτικής και ερευνητικής υποδομής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» της Επιτροπής Ερευνών. 17

18 Μετατροπή συμβάσεων οδηγών σε αορίστου χρόνου. Έγκριση δαπάνης πληρωμής της αμοιβής της μελέτης της 4 ης εφαρμογής για το «κτίριο του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών». Μετατροπή συμβάσεων έξι υπαλλήλων σε αορίστου χρόνου. Δαπάνη για μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων της Πανεπιστημιούπολης. Πληρωμή από την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιουσίας του Παν/μίου Ιωαννίνων της αμοιβής μελέτης 4 ης εφαρμογής Πολυδύναμου κτιρίου ( Ευρώ περίπου) Μετατροπή συμβάσεων υπαλλήλων της Εταιρείας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου (Γενική Συνέλευση της Εταιρείας). Ενημέρωση για την Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. της 9 ης Εταιρικής χρήσης ( ) της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων -Οικονομικός απολογισμός διαχείρισης Προϋπολογισμός Οικονομικά Θέματα Έγκριση Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Μέρος 2ο. Έγκριση αλγόριθμου κατανομής πιστώσεων στον Κ.Α 4121 του τακτικού προϋπολογισμού (λειτουργικών δαπανών) οικονομικού έτους 2007 και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Έγκριση Β τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2007 (Α Αναμόρφωση προϋπολογισμού κατηγορίας Λειτουργικών Δαπανών έτους 2007). Έγκριση απολογισμού οικον. έτους 2006 (Τακτικού Λειτουργικών Δαπανών και Δημοσίων Επενδύσεων). Επικαιροποίηση Οδηγού χρηματοδότησης ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο ΕΣΠΑ Έγκριση εισήγησης για τις προτάσεις Π.Δ.Ε Προτάσεις οργανολογικών ερευνητικών υποδομών στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) παράταση υποβολής πρωταρχικών προτάσεων. Δημόσιες Επενδύσεις ερευνητικών και εκπαιδευτικών υποδομών Ορισμός Ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο οικονομικής διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) έτους 2007 του Παν/μίου μας. Ορισμός ορκωτών ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης και του ισολογισμού του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας (Ε.Λ.Ε.) του Παν/μίου μας. Έγκριση προτάσεων στα πλαίσια του Προγράμματος Προμήθειας Εξοπλισμού Α.Ε.Ι. μέσω ΠΕΠ. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας: i) Ισολογισμός και Έκθεση Ορκωτών Λογιστών οικον. έτους 2007 ii) Θεσμικό πλαίσιο. 18

19 iii) Οδηγός Χρηματοδότησης Έρευνας. iv) Θέματα αμοιβών υπαλλήλων της Γραμματείας του E.Λ.Κ.Ε. Αναμόρφωση του ΕΣΠΑ (Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου ). Ετήσια επιχορήγηση Πανεπιστημίων για την κάλυψη δαπανών Π.Μ.Σ. Αναπροσαρμογή συμβάσεων μετά την αύξηση του συντελεστή Φ.Π.Α. Ιδρυματική πρόταση στο πλαίσιο της Πράξης «Υποδομή Έρευνας και Τεχνολογίας» της Γ.Γ.Ε.Τ. με χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας Ηπείρου. Έκθεση ελέγχου επί της οικονομικής διαχείρισης του Κληροδοτήματος «Γ. Μιχαηλίδη». Πρόταση τροποποίησης Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κληροδοτήματα Κτιριολογικά Θέματα Στρατηγική κτιριακών υποδομών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα πλαίσια του ΠΕΠ Ηπείρου Έγκριση τευχών δημοπράτησης έργων «Ανέγερση κτιρίου νέας πτέρυγας Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» και επανυποβολή αιτήματος για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ε.Π. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος-Ηπείρου Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή νέας πτέρυγας Β Φοιτητικής Εστίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων-2 η Εφαρμογή» και επανυποβολή αιτήματος για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδος-Ηπείρου Έγκριση για υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του έργου: «Ανέγερση κτιρίου Κλινικών Ειδικοτήτων Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» και επανυποβολή αιτήματος για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ε.Π. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος-Ηπείρου Παραχώρηση χώρου για ανέγερση κτιρίου πειραματικού δημοτικού σχολείου. Παραχώρηση χώρου για ανέγερση κτιρίου για στέγαση Νηπιαγωγείου. Ανέγερση νέων κτιρίων Φοιτητικών Κατοικιών και κατανομή των δωματίων τους Ίδρυση νέων Σχολών και Τμημάτων-Μετονομασία Τμημάτων Ίδρυση Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Μετονομασία του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών σε Μηχανικών Επιστήμης Υλικών. Μετονομασία του Τμήματος Πληροφορικής σε Μηχανικών Πληροφορικής και Η/Υ. Ίδρυση Τμήματος Μάρκετινγκ και Σχολής Αγροτικής Οικονομίας με έδρα το Αγρίνιο. Ίδρυση Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων. 19

20 Προσαρμογή στις προδιαγραφές που συνέταξε το ΣΑΠΕ στη Συνεδρίαση της 2/4/08 των προτάσεών μας: α) Μετονομασίας του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών σε Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών. β) Τροποποίησης του άρθρου 2 του Π.Δ. 85/2000 «Ίδρυση Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων». γ) Ίδρυσης Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. δ) Ίδρυσης των Τμημάτων: 1) Διοίκησης Επιχειρήσεων, 2) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων. ε) Ίδρυσης Τμήματος Μάρκετινγκ και Σχολής Αγροτικής Οικονομίας (με έδρα την πόλη του Αγρινίου). στ) Μετονομασίας του Τμήματος Πληροφορικής σε Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής. ζ)ίδρυσης Τμήματος Νοσηλευτικής. Ίδρυση Τμήματος Ειδικής Αγωγής στη Σχολή Επιστημών Αγωγής του Παν/μίου Ιωαννίνων. Έγκριση μετονομασίας του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης και τροποποίησης των άρθρων 1 & 2 του Π.Δ. 85/2000 και β) Συμπλήρωση Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης. Ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Πρόταση ίδρυσης Σχολής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με τίτλο: «Σχολή Διαχείρισης Φυσικού και Πολιτισμικού Περιβάλλοντος, Νέων Τεχνολογιών και Εφαρμογών», με έδρα το Αγρίνιο Συγκρότηση και Ανασυγκρότηση Προσωρινών Γ.Σ. Τμημάτων Συγκρότηση Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. Ανασυγκρότηση Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης. Ανασυγκρότηση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων. Συγκρότηση Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θέματα Μελών ΔΕΠ Αποχωρούντα μέλη ΔΕΠ λόγω συμπλήρωσης του 67 ου έτους της ηλικίας τους. Ένταξη μελών ΔΕΠ στην κατηγορία πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Απολογισμός δραστηριοτήτων μελών ΔΕΠ. Έγκριση προκήρυξης-πρόσληψης έκτακτου Διδακτικού Προσωπικού (Π.Δ.407/80), νέων (μη αυτοδύναμων) Τμημάτων του Πανεπιστημίου μας. Συγκρότηση και ανασυγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων νέων (μη αυτοδύναμων) Τμημάτων. Εγκριση προτάσεων νέων (μη αυτοδύναμων) Τμημάτων προγραμματισμού θέσεων Δ.Ε.Π Θέματα Μελών Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Ε.ΔΙ.Π. Προκηρύξεις θέσεων Ε.Τ.Ε.Π., συγκρότηση τριμελών Επιτροπών. 20

21 Προβλήματα λόγω αναστολής προσλήψεων για το έτος 2010 μελών Ε.Τ.Ε.Π. και μη εφαρμογής του άρθρου 23 του Ν. 3794/2009. Προκηρύξεις θέσεων, εξελίξεις κ.ά. μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π Διοικητικά Θέματα Έγκριση σύναψης συμβάσεων με φυσικά πρόσωπα για την ανάθεση του έργου φύλαξης των κτιρίων και εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου μας (20 ατόμων) για ένα χρόνο. Έγκριση έκδοσης πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων για την επιλογή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης (Οικονομικής Διαχείρισης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης). Αιτήματα Διοικητικών υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για απόσπαση από το Ιδρυμά μας σε άλλους δημόσιους φορείς. Συμπλήρωση Οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών. Υπερωριακή απασχόληση Διοικητικού Προσωπικού. Αιτήματα Διοικητικών υπαλλήλων για απόσπαση ή μετάταξη. Έγκριση έκδοσης πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων για την επιλογή Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων (α) Διοικητικών Υπηρεσιών και Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και (β) Οικονομικής Διαχείρισης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης). Αξιολόγηση παρεχομένων υπηρεσιών από τις Γραμματείες των Τμημάτων. Αναμόρφωση του Οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Φοιτητικά Θέματα και Θέματα Φοιτητικών Κατοικιών Αναμόρφωση Προγράμματος Σπουδών των Τμημάτων. Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Πρόσληψη Απασχόληση μεταπτυχιακών φοιτητών. Προτάσεις Τμημάτων για καθορισμό αριθμού εισακτέων φοιτητών ακαδ. έτους Αλγόριθμος κατανομής, πρόσληψης και αποζημίωσης μεταπτυχιακών φοιτητών. Έγκριση λειτουργίας Συλλογικών Οργάνων Τμημάτων κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών. Υγειονομική κάλυψη τέκνων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών (συμπλήρωση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Παν/μίου μας). Έγκριση παράτασης διδακτικού έργου εξαμήνου Τμημάτων του Πανεπιστημίου μας. Διανομή συγγραμμάτων. Καθορισμός αριθμών εισακτέων. Έγκριση μετεγγραφών φοιτητών εσωτερικού του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. 21

22 Προτάσεις Εφορείας Φοιτητικών Κατοικιών για τροποποίηση του Εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας των Φοιτητικών Κατοικιών. Πρόταση για το πιστοποιητικό Παιδαγωγικής κατάρτισης Διαπανεπιστημιακές Συνεργασίες και Θέματα Π.Μ.Σ. Έγκριση συνεργασίας με το Παν/μιο Poitiers της Γαλλίας. Έγκριση συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Lille III της Γαλλίας. Έγκριση νέων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Παράταση ή τροποποίηση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Θέματα Δικτύου Εργαστηρίων Μονάδων και Κέντρων του Π.Ι. (Δ.Ε.Υ.Ε.Π.Ι.) Προτάσεις αναβάθμισης Εργαστηρίων στα πλαίσια του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Δικτύου Εργαστηριακών Μονάδων και Κέντρων του Πανεπιστημίου. Θέματα Δικτύου Εργαστηρίων Υποστήριξης Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ορισμός Επιστημονικών υπευθύνων και μελών Επιστημονικών Επιτροπών των Μονάδων του Δικτύου Εργαστηρίων Υποστήριξης Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Θέματα Ινστιτούτων Τροποποίηση Π.Δ. 134/1995 (Α 81) Ίδρυση Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου με την επωνυμία «Νευροχειρουργικό Ινστιτούτο Παν/μιου Ιωαννίνων». Ίδρυση «Ινστιτούτου δια Βίου Εκπαίδευσης» Απονομή του Τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή Απονεμήθηκε ο τίτλος του Ομότιμου Καθηγητή σε είκοσι έξι τ. Καθηγητές του Ιδρύματός μας. (Χ. Μασσαλάς, Δ. Γλάρος, Κ. Ψύλλας, Ι. Χατζής, Α. Σκεύας, Ν. Ευμοιρίδης, Ε. Καψωμένος, Ε. Παπαδημητρίου, Γ. Πλουμίδης, Γ. Δήμου, Ν. Αγνάντη, Σ. Ιλίνσκαγια, Ε. Μαραγκού, Α. Παπαδόπουλος, Α. Κατσάρας, Β. Κατσούλης, Φ. Τριάντης, Ν. Χατζηλιάδης, Σ. Εφραιμίδης, Α. Καππάς, Κ. Σεφεριάδης, Δ. Σιδερής, Α. Κατσούρης, Α. Καρπόζηλος, Τ. Παντής, Κ. Φερεντίνος) Απονομή του Τίτλου του Επίτιμου Καθηγητή και Αναγόρευση Επιτίμων Διδακτόρων Απονεμήθηκε ο τίτλος του Επίτιμου Καθηγητή στον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Χαράλαμπο Μουτσόπουλο. Αναγορεύθηκε σε επίτιμο Διδάκτορα ο κ. Θ. Παπαγιάννης, τ.καθηγητής της Α.Σ.Κ.Τ. 22

23 Νομικά Θέματα Άσκηση ενδίκων μέσων (ποινικών αστικών κ.λ.π.) σε διάφορες περιπτώσεις (όπως σε περιπτώσεις συκοφαντικών δημοσιευμάτων). Εκδίκαση αιτήσεων θεραπείας του έργου «Μελέτη Νέας Πτέρυγας Τμήματος Χημείας Π.Ι.». Παραπομπή μελών Δ.Ε.Π. και διοικητικών υπαλλήλων στα αρμόδια όργανα. Θεσμικά Θέματα Συζήτηση σχετικά με την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος Θεσμικά θέματα. Πρόταση Επιτροπής που συγκρότησε η Σύγκλητος για μελέτη και κωδικοποίηση προβλημάτων του Νόμου 3549/2007. Θέματα λειτουργίας Κέντρου Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Δικτύου Εργαστηριακών Μονάδων και Κέντρων του Πανεπιστημίου μας. Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας των Α.Ε.Ι. Πορεία Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κώδικας πρόσληψης ερευνητών στο Πανεπιστήμιο. Πρόγραμμα «Κατάρτιση Εκπαιδευτικών Β /θμιας σε θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης», με χρηματοδότηση της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών και οικονομική διαχείριση από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου Α.Ε.- Απολογισμός Θέματα Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων έρευνας-θεσμικό Πλαίσιο. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας-Πρόταση τροποποίησης του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης. Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις. Προβλήματα λόγω αναστολής προσλήψεων για το έτος 2010 μελών Ε.Τ.Ε.Π. και μη εφαρμογής του άρθρου 23 του Ν. 3794/2009. Πρόταση για το πιστοποιητικό Παιδαγωγικής κατάρτισης. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Δικτύου Εργαστηριακών Μονάδων και Κέντρων του Πανεπιστημίου. Διάφορα Καθορισμός ημέρας για πραγματοποίηση των τακτικών Συνεδριών της Συγκλήτου. Παροχή εξουσιοδότησης στον κ. Πρύτανη και κκ. Αντιπρυτάνεις για υπογραφή επιταγών και εγγράφων μεταφοράς χρημάτων στις Τράπεζες. 23

24 Απόφαση για βράβευση φορέων, Συλλόγου ή ατόμων με πρόταση Σχολής ή Πρυτανικού Συμβουλίου στην εορτή των Τριών Ιεραρχών. Έγκριση ονομασίας του Συνεδριακού Κέντρου «Κάρολος Παπούλιας». Προσκλήσεις για διαλέξεις επιστημόνων διεθνούς κύρους και αναγνώρισης. Αλγόριθμος κατανομής θέσεων Δ.Ε.Π., Ε.Τ.Ε.Π., Ε.Ε.ΔΙ.Π. για το Εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με θέμα την Ομογένεια. Έγκριση σχεδίου Οργανισμού Διοίκησης και Διαχείρισης του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΑΡΕΤΗΣ ΤΖΟΒΑ». Συζήτηση σχετικά με τη λειτουργία Ραδιοφωνικού Σταθμού στο Πανεπιστήμιό μας. Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις Κατακύρωση διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης και λειτουργίας του Φοιτητικού μας Εστιατορίου. Ορισμός Ιδρυματικού Υπευθύνου για το Πρόγραμμα του ΕΠΕΑΕΚ για «Έρευνα για την Εκπαίδευση». Πράξη «Υποδομή Έρευνας και Τεχνολογίας» της Γ.Γ.Ε.Τ. στο πλαίσιο των Περιφερειών. Προβλήματα αναδόχων των κυλικείων. Αναγόρευση Καθομολόγηση Διδακτόρων. Αποδοχή Δωρεών Πεπραγμένα Πρυτανικού Συμβουλίου Το Πρυτανικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.2083/92, είναι συλλογικό όργανο του Πανεπιστημίου και αποτελείται από τον Πρύτανη, τους Αντιπρυτάνεις, έναν εκπρόσωπο των φοιτητών, που υποδεικνύεται από το σύνολο και μεταξύ των φοιτητών που μετέχουν στη Σύγκλητο και τον Προϊστάμενο Γραμματείας του Α.Ε.Ι., ως εισηγητή και με δικαίωμα ψήφου επί διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών θεμάτων, καθώς και επί ζητημάτων διοικητικού προσωπικού. Στην τελευταία αυτή περίπτωση μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωπος του διοικητικού προσωπικού. Σε περίπτωση ελλείψεως, απουσίας ή κωλύματος του Προϊσταμένου Γραμματείας, τον Προϊστάμενο Γραμματείας αναπληρώνει ο αρμόδιος κατά περίπτωση διευθυντής. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη υπέρ της οποίας ετάχθη η ψήφος του Πρύτανη. Το Π.Σ. είναι ολιγομελές όργανο και ως εκ τούτου υπάρχει η δυνατότητα να συγκαλείται άμεσα και να αποφασίζει για θέματα με επείγοντα χαρακτήρα. Εκτός των οριζόμενων στο Νόμο αρμοδιοτήτων του, το Π.Σ. έχει και όσες αρμοδιότητες ανατίθενται σε αυτό από τη Σύγκλητο. Ήδη με αποφάσεις της Συγκλήτου, με την τελευταία να είναι στην αριθ.957/ συνεδρίαση, το Π.Σ. εξουσιοδοτείται για όλα τα θέματα αρμοδιότητάς της κατά τη διάρκεια θερινών διακοπών και των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα. Οι αποφάσεις αυτές ανακοινώνονται στη συνέχεια στη Σύγκλητο. Ο Πρύτανης κατά την άσκηση των καθηκόντων του επικουρείται από τους τρείς Αντιπρυτάνεις, οι οποίοι ασκούν τις αρμοδιότητες, που αναθέτει σε καθέναν από αυτούς το Πρυτανικό Συμβούλιο. Ο Πρύτανης συγκαλεί το Πρυτανικό Συμβούλιο, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών του και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών του. 24

25 Στην 1 η Συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (συν.αριθμ.903/ ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1στ viii του Ν.2083/1992, καθώς και τις διατάξεις του Ν.3027/2002 άρθρο 3, παρ.3, εδαφ.(α), έγινε ανάθεση αρμοδιοτήτων στους κ.κ. Αντιπρυτάνεις, ως εξής: 1. Σωτήριο Λουκά, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού και επί θεμάτων της Πανεπιστημιακής Σχολής και των Τμημάτων με έδρα το Αγρίνιο 2. Γεώργιο Παπαγεωργίου, Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 3. Δημήτριο Στεφάνου, Αντιπρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας, Υποδομών και Προμηθειών Επίσης, το Πρυτανικό Συμβούλιο, ομόφωνα όρισε τον Αντιπρύτανη κ. Γεώργιο Παπαγεωργίου, αναπληρωτή του Πρύτανη κ. Ιωάννη Γεροθανάση και σε περίπτωση απουσίας και του Αντιπρύτανη κ. Γεώργιου Παπαγεωργίου, έναν από τους δύο Αντιπρυτάνεις, κ.κ.σωτήριο Λουκά και Δημήτριο Στεφάνου. Στη συνέχεια, το Πρυτανικό Συμβούλιο, ύστερα από συζήτηση μεταξύ των μελών του και έχοντας υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθμ.κα/679/ (ΦΕΚ 826/ ), ομόφωνα ορίζει τον Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης τον κ. Γεώργιο Παπαγεωργίου, Πρόεδρο της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του Παν/μίου. Επίσης, εξουσιοδοτεί τον Αντιπρύτανη κ. Γεώργιο Παπαγεωργίου ως Πρόεδρο της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας να εγκρίνει την αποδοχή ερευνητικών, αναπτυξιακών και επιμορφωτικών προγραμμάτων κλπ. σύμφωνα με τις διατάξεις της παραπάνω Κοινής Υπουργικής Απόφασης, υπό την προϋπόθεση ότι: α) δεν δημιουργούνται προϋπολογισμικές οικονομικές υποχρεώσεις για το Παν/μιο και β) τα εν λόγω προγράμματα συμβάλλουν στην εκπαιδευτική ή ερευνητική δραστηριότητα του Ιδρύματός μας. Τέλος, το Πρυτανικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη κ. Ιωάννη Γεροθανάση, συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, ομόφωνα καθορίζει ως τακτή ημέρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου την Τρίτη για τρέχοντα θέματα και την Τετάρτη για ειδικά θέματα Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου Είναι αρμόδια για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Πρυτανικού Συμβουλίου. Απασχολούνται σε αυτή ένας προϊστάμενος και τέσσερις υπάλληλοι. Ο μέσος αριθμός συνεδριάσεων ανά ακαδημαϊκό έτος είναι 56 ενώ ο αριθμός των θεμάτων σε κάθε συνεδρίαση είναι ενδεικτικά ο εξής: 1. Ανακοινώσεις Εκπαιδευτικά θέματα 2. Διοικητικά θέματα Εκπαιδευτικές άδειες Οικονομικά θέματα 5. Θέματα έρευνας Εγκρίσεις Δαπανών Θέματα κληροδοτημάτων Προεγκρίσεις Τεχνικά θέματα Χρηματικά Εντάλματα 10 Προπληρωμής 8. Αιτήσεις προτάσεις

26 3.4 Κατακυρώσεις αποτελέσματος δημοπρασιών-προμηθειών Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Διάφορα οικονομικά θέματα Ο βαθμός χρήσης της πληροφορικής είναι 100%. Η δημοσιοποίηση Ημερήσιας Διάταξης γίνεται στα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου, δηλαδή στον κ. Πρύτανη, τους Αντιπρυτάνεις, τον Προϊστάμενο Γραμματείας, τον Εκπρόσωπο Συγκλητικών Φοιτητών και τον εκπρόσωπο Διοικητικού Προσωπικού. Η δημοσιοποίηση αποφάσεων/πρακτικών γίνεται με έγγραφα στις υπηρεσίες και στα Τμήματα και Σχολές του Πανεπιστημίου μας, ενδιαφερόμενους, Υπουργεία, Δήμους, Περιφέρεια Ηπείρου, Νομαρχίες κ.α. Η επικύρωση πρακτικών γίνεται σε επόμενη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου. Θέματα Εσωτερικού Κανονισμού για τα οποία συνεδριάζει το Πρυτανικό Συμβούλιο, είναι οι Πρυτανικές Εκλογές, οι Εκλογές Προέδρων των Τμημάτων, Κοσμητόρων Σχολών, η χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή και η επιλογή Δ/ντών & Προϊστάμενων Υπηρεσιακών Μονάδων. Τα θέματα Στρατηγικού / Επιχειρησιακού Σχεδιασμού για τα οποία αποφασίζει το Πρυτανικό Συμβούλιο, αφορούν την ίδρυση νέων Τμημάτων, την ίδρυση σχολών, την προγραμματική συμφωνία τετραετούς ανάπτυξης (προκηρύξεις μελών ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ, Διοικητικού Προσωπικού), τις προτάσεις χρηματοδότησης από το ΠΔΕ και τις προμήθειες εξοπλισμού από τον τακτικό προϋπολογισμό. Για κάθε συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου καταρτίζεται πρόσκληση ημερήσιας διάταξης με θέματα που αφορούν στην ακαδημαϊκή, διοικητική, οικονομική και τεχνική λειτουργία του Ιδρύματός μας, στον καθορισμό, την ιεράρχηση και κατά προτεραιότητα επιδίωξη των στόχων των ακαδημαϊκών μονάδων. Η σειρά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που συζητιούνται σε κάθε συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, είναι κωδικοποιημένα ανά θέμα και έχουν ως εξής: Κωδικοποίηση Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης Η κωδικοποίηση των θεμάτων έχει ως ακολούθως (εντός παρενθέσεως είναι ο μέσος αριθμός των θεμάτων σε κάθε συνεδρίαση): 1. Ανακοινώσεις (10) 2. Διοικητικά Θέματα (5) 2.1 Θέματα Διοικητικού Προσωπικού 3. Οικονομικά θέματα 3.1 Εγκρίσεις δαπανών (60) 3.2 Προεγκρίσεις (30) 3.3 Χρηματικά εντάλματα προπληρωμής (10) 3.4 Κατακυρώσεις αποτελέσματος δημοπρασιών-προμηθειών (10) 26

27 3.5 Διάφορα οικονομικά θέματα (10) 4. Εκπαιδευτικά θέματα 4.1 Εκπαιδευτικές άδειες (10) 5. Θέματα Έρευνας (5) 6. Θέματα Κληροδοτημάτων (5) 7. Τεχνικά θέματα (5) 8. Αιτήσεις-Προτάσεις (20) 9. Επικύρωση Πρακτικών Ανακοινώσεις Διακοπές εκπαιδευτικού έργου λόγω διακοπών, λόγω εκλογών, επετείων, προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου μας, προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμητόρων, ψηφίσματα λόγω επετείων και θανάτων, δελτία τύπου που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία της Πανεπιστημιακής Κοινότητας Διοικητικά Θέματα Προσδιορισμός και προγραμματισμός μέτρων ανάπτυξης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου μας, αξιολόγηση υπηρεσιών, υποστήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας. Προσλήψεις προσωπικού, προκηρύξεις θέσεων μελών ΔΕΠ, μεταφορά θέσεων ΔΕΠ, μονιμοποίηση και εξέλιξη μελών ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, λειτουργία Πειθαρχικού Συμβουλίου, διενέργεια Ε.Δ.Ε., οργάνωση των Διοικητικών των υπηρεσιών της Κεντρικής Διοίκησης. Εκλογικές διαδικασίες ανάδειξης οργάνων διοίκησης, προκήρυξη εκλογών νέων Πρυτανικών Αρχών Κοσμητόρων, Προέδρων, ανακήρυξη υποψηφίων, εκλογικοί κατάλογοι Θέματα Διοικητικού Προσωπικού Αναδιαρθρώσεις διοικητικών υπηρεσιών, προγραμματισμός, εισηγήσεις προς το υπηρεσιακό συμβούλιο για μετατάξεις και αποσπάσεις διοικητικών υπαλλήλων, αναγνωρίσεις προϋπηρεσίας, αλλαγές κλάδων, μετακινήσεις από και προς σε Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου μας, τοποθετήσεις Προϊσταμένων και Διευθυντών, έγκριση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, έγκριση άδειας παροχής διδακτικού έργου, κτλ, χορήγηση υπερωριών και οδοιπορικών σε υπαλλήλους Οικονομικά θέματα Εγκρίσεις δαπανών: πρόκειται για εξοφλήσεις πάσης φύσεως δαπανών (λειτουργικές δαπάνες, Δημοσίων Επενδύσεων, εξοφλήσεις λογαριασμών κοινωφελών οργανισμών, εξόφληση λογαριασμών Τεχνικών έργων τις οποίες εγκρίνει το Πρυτανικό Συμβούλιο σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού και των Δημοσίων Επενδύσεων). Ο αριθμός των ενταλμάτων σε κάθε συνεδρίαση ανέρχεται από 50 μέχρι 100 κατά περίπτωση. 27

28 Προεγκρίσεις: πρόκειται για έγκριση οικονομικών αιτημάτων Προέδρων Τμημάτων, Δ/ντών Τομέων, μελών ΔΕΠ, Προϊσταμένων Υπηρεσιακών Μονάδων του Παν/μίου μας που αφορούν την προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού και λειτουργικές δαπάνες (συντήρηση εξοπλισμού, αναλώσιμα κ.λπ.) φοιτητικών και ερευνητικών εργαστηρίων, λειτουργικές δαπάνες υπηρεσιακών μονάδων του Πανεπιστημίου μας (προμήθεια επίπλων γραφείων, Η/Υ, προμήθεια εξοπλισμού των κτιρίων των φοιτητικών κατοικιών, δαπάνες καθαριότητας, κ.λπ.), τα οποία εγκρίνει σε βάρος του οικείου κωδικού αριθμού του Τακτικού Προϋπολογισμού και των Δημοσίων Επενδύσεων, Ο αριθμός των προεγκρίσεων ανέρχεται σε τριάντα (30) περίπου πιστώσεις σε κάθε συνεδρίαση. Χρηματικά εντάλματα προπληρωμής (έκδοση και παράταση). Κατακυρώσεις αποτελέσματος δημοπρασιών-προμηθειών και έγκριση τευχών δημοπράτησης: πρόκειται για την κατακύρωση αποτελέσματος διαφόρων προμηθειών που γίνονται μετά από διεθνή διαγωνισμό, ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, πρόχειρο διαγωνισμό, ανάλογα με το ύψος του ποσού και αφορούν στην προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, στην προμήθεια επίπλωσης γραφείων υπηρεσιακών μονάδων του Πανεπιστημίου μας καθώς και στην καθαριότητα των χώρων των κτιρίων της Πανεπιστημιούπολης, Η/Μ εγκαταστάσεων, συντήρησης πρασίνου και δημοπρατήσεις διαφόρων έργων. Το αποτέλεσμα κατακυρώνεται σύμφωνα με την πρόταση της επιτροπής, η οποία έχει και την ευθύνη του ελέγχου δικαιολογητικών, προσφορών και τεχνικών προδιαγραφών. Ο αριθμός των κατακυρώσεων διαγωνισμών ανέρχεται από πέντε (5) έως δέκα (10) περίπου σε κάθε συνεδρίαση. Διάφορα οικονομικά θέματα Εισήγηση Τακτικού Προϋπολογισμού και Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων προς έγκριση στη Σύγκλητο, τροποποίηση του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθορισμός ύψους του ποσού που αφορούν δαπάνες για συμμετοχή σε συνέδρια μελών ΔΕΠ, Οικονομική ενίσχυση συνεδρίων, εκπαιδευτικές εκδρομές φοιτητών, παράταση παραλαβής ειδών από προμηθευτές, ανανέωση συμβάσεων κυλικείων, φύλαξη, καθαριότητα, μίσθωση κτιρίων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου. Ο αριθμός των οικονομικών θεμάτων ανέρχεται από δέκα (10) έως δεκαπέντε (15) περίπου σε κάθε συνεδρίαση Εκπαιδευτικά θέματα Φοιτητική σπουδαστική μέριμνα (συγγράμματα, σίτιση, στέγαση, διευκολύνσεις για τις μετακινήσεις των φοιτητών, αγορά δελτίων φοιτητικού εισιτηρίου, έλεγχος πειθαρχικών παραπτωμάτων φοιτητών, όπως παραβίαση του αδιάβλητου των εξετάσεων, εκ προθέσεως καταστροφή περιουσίας του Ιδρύματος, παρεμπόδιση εύρυθμης λειτουργίας υπηρεσιών). Προτάσεις των Σχολών, σχετικά με τη δημιουργία νέων θέσεων προσωπικού και εισήγηση προς τη Σύγκλητο και το Υπουργείο Παιδείας. Έγκριση συνεργασιών με γειτονικές ή άλλες χώρες (προγράμματα Erasmus, διδασκαλίας ελληνικής γλώσσας-δικεππεε). Μέτρα για συνεργασία και την επιδίωξη συμμετοχής σε προγράμματα κινητικότητας ευρωπαϊκά και διεθνή. Θέματα μετονομασίας, ίδρυσης Σχολών ή συγχωνεύσεων Τμημάτων. Εκπαιδευτικές εκδρομές, αναθέσεις μαθημάτων, εκλεκτορικά σώματα για πρόσληψη και εξέλιξη μελών ΔΕΠ, κατανομή πιστώσεων για πρόσληψη έκτακτου διδακτικού προσωπικού, σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80, πρόσληψη και ανανέωση συμβάσεων του ΠΔ. 407/80, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΠΔ. 407/80, πρόσληψη μεταπτυχιακών φοιτητών με ωριαία αντιμισθία για την επικουρία των μελών ΔΕΠ, μετεγγραφές φοιτητών. 28

29 Με εξουσιοδότηση της Συγκλήτου χορήγηση παράτασης λειτουργίας συλλογικών οργάνων Τμημάτων. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών θεμάτων ανέρχεται από πέντε (5) έως δέκα (10) περίπου σε κάθε συνεδρίαση. Εκπαιδευτικές άδειες Χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών μελών ΔΕΠ εξωτερικού και εσωτερικού σε μέλη ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών αδειών ανέρχεται από δέκα (10) έως δεκαπέντε (15) περίπου σε κάθε συνεδρίαση Θέματα Έρευνας Προγραμματισμός και μέτρα ανάπτυξης και υποστήριξης των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου, συντονισμός ερευνητικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου και προοπτικές εξέλιξης στον ακαδημαϊκό χώρο και στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγκρίσεις προγραμμάτων που διαχειρίζεται η Επιτροπή Ερευνών, υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση ύστερα από πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π., έγκριση επιπρόσθετης απασχόλησης προσωπικού του Παν/μίου Ιωαννίνων (Διοικητικό προσωπικό και ΕΤΕΠ). Ο αριθμός των θεμάτων έρευνας ανέρχεται από πέντε (5) έως δέκα (10) περίπου σε κάθε συνεδρίαση Θέματα Κληροδοτημάτων Αξιοποίηση και καταγραφή και διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστημίου μας, χορήγηση υποτροφιών σε δικαιούχους φοιτητές Τμημάτων του Πανεπιστημίου, που προέρχονται από τρίτες πηγές, υπό προϋποθέσεις μετά από πρόταση των επιτροπών διαχείρισης, έγκριση απολογισμών και ισολογισμών των Κληροδοτημάτων, έγκριση δαπανών για εκτέλεση εργασιών σε βάρος των Κληροδοτημάτων. Ο αριθμός των θεμάτων Κληροδοτημάτων ανέρχεται από πέντε (5) έως δέκα (10) περίπου σε κάθε συνεδρίαση Τεχνικά Θέματα Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματός μας, έγκριση, σύνταξη τευχών δημοπράτησης των έργων, έγκριση εκπόνησης μελετών, εγκρίσεις μελετών κατασκευής έργων, εγκρίσεις γνωματεύσεων έργων από το Τεχνικό Συμβούλιο, όπως μελέτες για τη στέγαση νέων Τμημάτων του Πανεπιστήμιου και εν γένει αντιμετώπιση των στεγαστικών αναγκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου, χωροθέτηση κτιρίων κ.λπ. Ο αριθμός Τεχνικών θεμάτων ανέρχεται από πέντε (5) έως δέκα (10) περίπου σε κάθε συνεδρίαση Αιτήσεις-Προτάσεις Εξετάζονται αιτήματα μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, που αφορούν σε αναρρωτικές άδειες μελών ΔΕΠ, ορισμό Επιτροπών, ορισμό εκπροσώπων του Πανεπιστημίου μας για συμμετοχή σε οργανισμούς, ενώσεις, διεθνή συνέδρια, σχέδια Προγραμματικής Σύμβασης για υλοποίηση προγραμμάτων π.χ. θερινά Σχολεία Ελληνικής Γλώσσας. Επιπλέον εξετάζονται θέματα φορέων, ιδιωτών πάσης φύσεως που χρήζουν απαντήσεως (δικαστικές υποθέσεις, αποζημιώσεις, προβλήματα καθαριότητας, φύλαξης αλλά και θεμάτων όπως των αδέσποτων σκυλιών και της λειτουργίας του κυνοτροφείου σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση). 29

30 Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, μετά από αίτημα του οικείου φορέα μπορεί να διατίθεται σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, Σχολεία Δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικό και τεχνικό υλικό το οποίο πλεονάζει. Ακόμη, το Πρυτανικό Συμβούλιο αποφασίζει για την οργάνωση και διεξαγωγή τελετών, εορτών και άλλων εκδηλώσεων ύστερα από πρόταση της οικείας Σχολής ή του Τμήματος, καθώς και για τις δαπάνες αυτών που βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος. Ο αριθμός των Αιτήσεων - Προτάσεων ανέρχεται από δέκα (10) έως δεκαπέντε (15) περίπου σε κάθε συνεδρίαση Επικύρωση Πρακτικών Στα πρακτικά των συνεδριάσεων του Πρυτανικού Συμβουλίου καταχωρούνται οι συζητήσεις, οι αποφάσεις που ελήφθησαν και προτάσεις που υποβλήθηκαν για κάθε θέμα με περίληψη του σκεπτικού τους και πριν τη λήξη της συνεδρίασης εξουσιοδοτείται ο κ. Πρύτανης να εκτελέσει τις αποφάσεις που έλαβε το Πρυτανικό Συμβούλιο. Η επικύρωση πρακτικών γίνεται μετά τη διεκπεραίωση όλων των συζητηθέντων θεμάτων, από όλα τα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου τα οποία συμμετείχαν στη συνεδρίαση Στατιστικά Στοιχεία Από έως έχουν γίνει 232 Συνεδριάσεις του Πρυτανικού Συμβουλίου (συνεδρίες αριθμ.903/ έως 1132/ Συνεδριάσεις έγιναν κατά το ακαδημαϊκό έτος (903/ έως 965/ ) 50 Συνεδριάσεις έγιναν κατά το ακαδημαϊκό έτος (966/ έως 1015/ ) 57 Συνεδριάσεις έγιναν κατά το ακαδημαϊκό έτος (1016/ έως 1072/ ) 62 Συνεδριάσεις έγιναν κατά το ακαδημαϊκό έτος (1073/ έως 1132/ ) Όπως προκύπτουν από τα σχετικά αρχεία γίνονται περίπου 5 συνεδριάσεις μηνιαίως που απεικονίζονται στους παρακάτω πίνακες και γραφήματα (Πίνακας 1.1, Σχήμ ): Σχήμα 1.1. Ακαδημαϊκό έτος Αριθμός Συνεδριάσεων Πίνακας

31 Σχήμα 1.2. Ακαδημαϊκό έτος : Σύνολο Συνεδριάσεων 63 (903/ έως 965/ ) Σχήμα 1.3. Ακαδημαϊκό έτος : Σύνολο Συνεδριάσεων 50 (966/ έως 1015/ ) 31

32 Σχήμα 1.4. Ακαδημαϊκό έτος : Σύνολο Συνεδριάσεων 50 (966/ έως 1015/ ) Σχήμα 1.5. Ακαδημαϊκό έτος : Σύνολο 62 Συνεδριάσεων (1073/ έως 1134/ ) 32

33 2. Η διαδικασία της Εσωτερικής Αξιολόγησης Στο πλαίσιο του Ν. 3374/2005 περί Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ιδρύθηκε η Ανώτατη Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Σε επίπεδο Ιδρύματος προβλέπεται η σύσταση Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) η οποία συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου και έχει ως έργο το συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών Αξιολόγησης. Διά της ΜΟΔΙΠ υποβάλλονται οι Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης τόσο των Τμημάτων όσο και των λοιπών ακαδημαϊκών μονάδων αλλά και του Ιδρύματος προς την ΑΔΙΠ. Στο πλαίσιο του Ν. 3374/2005, η Εσωτερική Έκθεση του Ιδρύματος υποβλήθηκε στις 29 Οκτωβρίου του 2009, στη συνέχεια τον Απρίλιο του 2010 υποβλήθηκε η Ενδιάμεση Ιδρυματική Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης και η αναμορφωμένη τον Αύγουστο του Οι Ιδρυματικές Εκθέσεις Αξιολόγησης αναφέρονται τόσο στην αξιολόγηση της παρεχόμενης φοιτητικής μέριμνας, διοικητικών υπηρεσιών και κτιριολογικών υποδομών, όσο και στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου των μελών του Πανεπιστημίου. Η αναμορφωμένη ενδιάμεση Ιδρυματική Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης απαρτίζεται από τρία τμήματα. Στο Α τμήμα παρουσιάζεται η συνολική αξιολόγηση του Ιδρύματος. Στο Β τμήμα παρουσιάζεται η αξιολόγηση των Διοικητικών Υπηρεσιών και τα λεπτομερή στατιστικά αποτελέσματα. Στο Γ τμήμα παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία των αξιολογήσεων των επιμέρους Τμημάτων του Πανεπιστημίου. Μέσα από τη συλλογή πληροφοριών στη βάση απαντηθέντων ερωτηματολογίων κυρίως από τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, μελών ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ και διοικητικών υπαλλήλων), μέσω συνεχών συζητήσεων στα συλλογικά όργανα και στο πλαίσιο αυτοκριτικής αλλά και ενεργούς διάθεσης αλλαγής, η αξιολόγηση μπορεί, και πρέπει, να αποτελέσει μία πολύ σημαντική διαδικασία στην εξελικτική και ανοδική πορεία του Ιδρύματος. Σκοπός της εσωτερικής αξιολόγησης είναι να αξιολογηθούν κριτικά οι απαντήσεις των φοιτητών, μελών ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ και διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, να εντοπιστούν αδυναμίες και να προταθούν τρόποι επίλυσης των προβλημάτων και βελτίωσης των παρεχομένων εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών υπηρεσιών. Οι βασικοί στόχοι της εσωτερικής αξιολόγησης του Πανεπιστημίου είναι: Η ανάδειξη της φυσιογνωμίας του Πανεπιστημίου και η θέση του στον ευρύτερο Ευρωπαϊκό Χάρτη Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχομένων εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών υπηρεσιών. Η ανάδειξη των επιτευγμάτων, αλλά και των προβλημάτων του Πανεπιστημίου. Η αξιολόγηση της θέσης του Πανεπιστημίου μέσα στην Κοινωνία. Ο προσδιορισμός των ενεργειών και η διαμόρφωση συγκεκριμένων πολιτικών για την περαιτέρω βελτίωση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος. Ελπίζουμε ότι η Πολιτεία θα εξάγει τα δέοντα συμπεράσματα και θα στηρίξει το έργο ενός Δημόσιου Πανεπιστημίου ώστε να προαχθεί η παρεχόμενη εκπαίδευση και να ενισχυθεί η παραγόμενη έρευνα. 33

34 2.1. Περιγραφή & Ανάλυση της Διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύματος 1. Σύνθεση της ΜΟΔΙΠ Τα μέλη της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας τα οποία ορίστηκαν σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου (Συνεδρία αριθμ. 929/ ) και (Συνεδρία αριθμ. 941/ ) είναι τα ακόλουθα: Πρόεδρος, ο Αντιπρύτανης επί Ακαδημαϊκών υποθέσεων καθηγητής Λουκάς Σωτήριος Τρία τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη ΔΕΠ Ένας εκπρόσωπος των Διοικητικών Υπαλλήλων Ένας εκπρόσωπος των Μεταπτυχιακών Φοιτητών (δεν έχει υποδειχθεί) Ένας εκπρόσωπος των Προπτυχιακών Φοιτητών (δεν έχει υποδειχθεί) Επιπλέον, με απόφαση της Συγκλήτου (Συνεδρ. αριθμ. 929/ ) ορίστηκε Ειδική Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (Ι.Ο.Ε.Α) Διοικητικών Υπηρεσιών σε επίπεδο Ιδρύματος. Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο Πρύτανης και μέλη δύο Αντιπρυτάνεις, ο Προϊστάμενος της Γραμματείας, η Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, η Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, ένας Γραμματέας Τμήματος, ένας Εκπρόσωπος των Μεταπτυχιακών Φοιτητών (δεν έχει υποδειχθεί) και ένας Εκπρόσωπος των Προπτυχιακών Φοιτητών (δεν έχει υποδειχθεί). 2. Με ποιους και πώς συνεργάσθηκε η ΜΟΔΙΠ για τη διαμόρφωση της ενδιάμεσης εσωτερικής έκθεσης Για την σύνταξη της έκθεσης, η ΜΟΔΙΠ και η Ειδική Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης Διοικητικών Υπηρεσιών συνεργάσθηκαν με τις επιτροπές Ο.Μ.Ε.Α των Τμημάτων, με μέλη Δ.Ε.Π. και διοικητικό και τεχνικό προσωπικό του Ιδρύματος. Οι Ο.Μ.Ε.Α των Τμημάτων συνέλεξαν πληροφορίες από τα ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν οι φοιτητές τόσο στο προπτυχιακό, όσο και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και από τα ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν τα μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, και ΕΕΔΙΠ των επιμέρους Τμημάτων. Η Ειδική Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης των Διοικητικών Υπηρεσιών επεξεργάστηκε τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων των φοιτητών, μελών ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ, γονέων, φοιτητών, προμηθευτών κλπ. Λήφθηκαν επίσης υπόψη αποφάσεις συλλογικών οργάνων όπως Γενικών Συνελεύσεων Τμημάτων και Τομέων καθώς και οι απόψεις που έχουν εκφράσει προφορικά τα μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων αναφορικά με σημαντικά ζητήματα, όπως τα προγράμματα σπουδών, καθώς και την ποιότητα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών και ερευνητικών υπηρεσιών. 3. Πηγές και διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση πληροφοριών Οι παράμετροι που λήφθηκαν υπόψη στη διαμόρφωση της αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων απεικονίζονται σχηματικά ως εξής: Ειδικότερα, αντλήθηκαν στοιχεία από: 34

35 Την «Αποτίμηση Εκπαιδευτικού Έργου και Παρεχόμενων Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών», Ιανουάριος 1999 Δεκέμβριος 1999, Β ΚΠΣ. Την «Έκθεση Εξωτερικής Αποτίμησης Εκπαιδευτικού Έργου και Παρεχόμενων Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», Δεκέμβριος Το «Institutional Evaluation of the University of Ioannina, Greece», CRE Reviewer s Report, October Το «Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», Ιανουάριος Το «Ακαδημαϊκό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα », Δεκέμβριος 2008, αναμορφωμένη έκδοση Δεκέμβριος Τις ετήσιες εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης των Τμημάτων (Ιούνιος 2009 έως Ιούλιος 2009). Τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης των επιμέρους Διοικητικών Υπηρεσιών. Τις αποφάσεις των Συνελεύσεων της Συγκλήτου και των Γενικών Συνελεύσεων των Τμημάτων. Την «Εσωτερική Έκθεση Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», Οκτώβριος Πώς και σε ποια έκταση συζητήθηκε η έκθεση στο εσωτερικό του Ιδρύματος; Η έκθεση συζητήθηκε σε διαδοχικές συνεδριάσεις της Συγκλήτου, όπου και εκφράσθηκαν απόψεις για αλλαγές και βελτιώσεις, πριν λάβει την τελική της μορφή Βασικά Στοιχεία Εσωτερικών Αποτιμήσεων των Τμημάτων Τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων τα οποία έχουν ήδη υποβάλλει απογραφικές ετήσιες εκθέσεις είναι δεκαέξι (16) επί συνόλου δεκαεπτά (17) Τμημάτων στα οποία έχουν εισαχθεί προπτυχιακοί φοιτητές. Τα Τμήματα αυτά κατά χρονολογική σειρά υποβολής των απογραφικών ετήσιων εκθέσεων τους είναι τα εξής: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (1/7/2009) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (1/7/2009) Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (2/9/2009) Τμήμα Πληροφορικής (23/9/2009) Τμήμα Μαθηματικών (7/10/2009) Τμήμα Φυσικής (26/10/2009) Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης (26/10/2009) Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (26/10/2009) Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (26/10/2009) Τμήμα Φιλολογίας (27/10/2009) Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (29/10/2009) Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών (29/10/2009) Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών (29/10/2009) 35

36 Τμήμα Χημείας (29/10/2009) Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας (29/10/2009) Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (18/05/2010) Έως το τέλος Οκτωβρίου 2010 αναμένεται να υποβληθεί η ετήσια απογραφική έκθεση του Τμήματος Ιατρικής. Παρακάτω στοιχειολογούνται ορισμένα βασικά προβλήματα της διαδικασίας αξιολόγησης: 1. Έλλειψη ενός ενιαίου προσδιορισμού ακαδημαϊκών κριτηρίων αξιολόγησης. 2. Οι αξιολογήσεις, με εξαίρεση τα Τμήματα Φυσικής και Πληροφορικής, έγιναν σε σύντομο χρονικό διάστημα το οποίο δεν επέτρεψε τη δημιουργία επαρκώς τεκμηριωμένων αξιολογήσεων της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 3. Αρκετές αξιολογικές εκθέσεις αποτελούν περισσότερο εκθέσεις σύντομης περιγραφής των Τμημάτων παρά κριτική προσέγγιση των προβλημάτων και συνθετικής πρότασης προς τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ανάλυση των Θετικών Στοιχείων και των Δυσκολιών που Παρουσιάσθηκαν κατά τη Διαδικασία της Εσωτερικής Αξιολόγησης Η αξιολόγηση, σε ένα χώρο εξαιρετικά ευαίσθητο όπως των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και ιδιαίτερα της Ελλάδας στην οποία δεν υπάρχει επαρκής παράδοση σε αυτές τις διαδικασίες, πρέπει να ακολουθήσει προσεκτικά και συναινετικά βήματα. Διαφορετικά οι ενδεχόμενες αντιδράσεις και παρανοήσεις από ομάδες της πανεπιστημιακής κοινότητας είναι δυνατό να ακυρώσουν ή να εκφυλίσουν στην πράξη τη διαδικασία της αξιολόγησης. Η διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης του Ιδρύματος έγινε θετικά δεκτή από σημαντικό μέρος μελών ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ, διοικητικών υπαλλήλων και φοιτητών, θεωρώντας ότι είναι μία διαδικασία που συμβάλλει στη βελτίωση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών διαδικασιών του Ιδρύματος. Οι όποιες ενστάσεις υπήρξαν στην αρχή από ορισμένα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, δεν αφορούσαν αυτή καθ εαυτή τη διαδικασία αξιολόγησης αλλά το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο οριοθετείτο. Παρόλα αυτά κατά τη διάρκεια εφαρμογής της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης υπήρξε σημαντική συνεργασία τόσο από πλευράς συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος, όπως Γενικών Συνελεύσεων Τμημάτων, όσο και από πλευράς μελών ΔΕΠ, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών. Τα τρία βασικά προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης είναι: Το σημαντικό γραφειοκρατικό βάρος που συνεπάγεται η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. Η έλλειψη ουσιαστικής εμπειρίας τόσο από την πλευρά των μελών ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, όσο και από την πλευρά των επιτροπών ΜΟΔΙΠ, ΟΜΕΑ και Ειδικής Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΙΟΕΑ) των Διοικητικών Υπηρεσιών αλλά και της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΔΙΠ). Εξάλλου τα ερωτηματολόγια τα οποία πρότεινε η Α.ΔΙ.Π προς χρησιμοποίηση είναι ακόμη υπό διαμόρφωση. Η έλλειψη προσδιορισμού ενιαίων ακαδημαϊκών αξιών και κριτηρίων αξιολόγησης. Οι αξιολογήσεις έγιναν σε σύντομο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν επέτρεψε τη δημιουργία επαρκώς τεκμηριωμένων αξιολογήσεων. 36

37 Ο ορατός κίνδυνος της μη δυνατότητας χρηματοδότησης των ερευνητικών προγραμμάτων που έληγαν τον Οκτώβριο του 2009 όπως τα «Ηράκλειτος», «Θαλής» κ.α για τα οποία η Εθνική Διαχειριστική Αρχή του ΕΣΠΑ είχε θέσει ως προϋπόθεση χρηματοδότησης έργων της, την εσωτερική αξιολόγηση των φορέων σύμφωνα με τη διαδικασία της ΑΔΙΠ. Ως εκ τούτου ως Ίδρυμα θεωρούμε ότι χρειαζόμαστε να καταβάλλουμε αρκετή συλλογική προσπάθεια ως προς την αποτύπωση της ερευνητικής δραστηριότητας των μελών ΔΕΠ (επιστημονικά περιοδικά με συντελεστές βαρύτητας κλπ) και ως προς την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των μελών ΔΕΠ (πότε θα γίνεται η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, ποιοι φοιτητές θα συμμετέχουν στη συμπλήρωσή του κλπ). Τα θετικά στοιχεία που προκύπτουν από τη διαδικασία αξιολόγησης είναι ο προβληματισμός που αναπτύχθηκε από τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, η απόκτηση πρακτικής εμπειρίας μέσα από τη διαδικασία αξιολόγησης, η αποτύπωση των δυνατοτήτων και των αδυναμιών του Ιδρύματος και οι προτάσεις για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών Προτάσεις για τη Βελτίωση της Διαδικασίας Οι προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας αξιολόγησης του Ιδρύματος βασίζονται στους εξής άξονες : 1. Τη δημιουργία μόνιμων διοικητικών εσωτερικών ομάδων αξιολόγησης στα πλαίσια του Πανεπιστημίου, οι οποίες θα αποτελούνται από εξειδικευμένο διοικητικό προσωπικό που θα αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση συλλογής και επεξεργασίας του διοικητικού έργου της αξιολόγησης. 2. Τον περιορισμό της γραφειοκρατίας που απαιτείται για να συμπληρωθούν τα έντυπα της εσωτερικής αξιολόγησης. 3. Την ύπαρξη συγκεκριμένου κονδυλίου στο πλαίσιο του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), το οποίο θα χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση της εσωτερικής αξιολόγησης. 4. Τη συστηματική περιοδική ενημέρωση του επιστημονικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού και των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του ιδρύματος για τη διαδικασία αξιολόγησης (τι είναι, τι προϋποθέτει, ποιοι συμμετέχουν στην αξιολόγηση, τι αξιολογείται, ποιοι αξιολογούν κλπ). 5. Τη ψηφιοποίηση και επεξεργασία των συλλεχθέντων και υπό συλλογή δεδομένων με την καταχώρησή τους σε ενιαίο πληροφοριακό σύστημα της Μ.Ο.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος. 6. Την ενιαία στατιστική επεξεργασία των δεδομένων. 7. Τη σύνταξη κώδικα δεοντολογίας της Μ.Ο.ΔΙ.Π. και κανόνων κοινής αποδοχής. 8. Τη διαμόρφωση πολιτικής αποτίμησης η οποία θα αξιοποιεί τα βήματα που ήδη έχουν γίνει και θα βελτιώνουν τις υπάρχουσες ελλείψεις. 37

38 2.5. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων «ΜΟΔΙΠ» Οι ΜΟΔΙΠ αποτελούν νέες δομές στα Ιδρύματα Ανωτάτης Εκπαίδευσης που αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία. Ο ρόλος των ΜΟΔΙΠ. είναι καθοριστικός για τη διαμόρφωση ιδρυμάτων προσανατολισμένων στη συνεχή ακαδημαϊκή αξιολόγηση και βελτίωση, ώστε να καταστούν ανταγωνιστικά στον Ευρωπαϊκό χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Με απόφαση της Συγκλήτου (Αριθμός Συνεδρίας 929/ ), συγκροτήθηκε η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) με στόχο το συντονισμό της αξιολόγησης του Ιδρύματος. Στο πλαίσιο αυτό, η σχετικά νέα δομή της ΜΟΔΙΠ καλείται να παίξει καθοριστικό ρόλο για την καλλιέργεια και καθιέρωση κουλτούρας συνεχούς αξιολόγησης και βελτίωσης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. κύριοι στόχοι της οποίας είναι: Ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η θέσπιση διαδικασιών συνεχούς αξιολόγησης και βελτίωσης του σύνθετου έργου των Ακαδημαϊκών Μονάδων (Τμημάτων) και των λοιπών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου. Η τυποποίηση των διαδικασιών ποιότητας-αξιολόγησης και των εντύπων που θα χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση και αποτίμηση του έργου των Τμημάτων και λοιπών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου. Η λειτουργία της ΜΟΔΙΠ και της Γραμματείας της θα δρα συντονιστικά και υποστηρικτικά προς (ι) τα Τμήματα και (ιι) τις λοιπές υπηρεσίες του Ιδρύματος που εμπλέκονται στη διαδικασία αξιολόγησής του. Η ανά διετία ενημέρωση της Διοίκησης του Ιδρύματος για την συνεπή εφαρμογή των διαδικασιών Διασφάλισης της Ποιότητας από όλες τις μονάδες του Ιδρύματος επ ωφελεία του πολυδιάστατου έργου που το Ίδρυμα επιτελεί και με στόχο την ανάληψη πρωτοβουλιών για συνεχή αντιμετώπιση των δυσχερειών και βελτίωση της ποιότητας, και Η ανά τετραετία σύνταξη Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου ως προϋπόθεση για την Εξωτερική Αξιολόγηση του Ιδρύματος από Επιτροπή Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων. Το 2010 το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων υπέβαλε πρόταση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ ) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων τον Οκτώβριο 2009 με σκοπό τη χρηματοδότηση της Μονάδας Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) στο Ίδρυμα. Η πρόταση κατατάχθηκε πρώτη πανελλαδικά, μεταξύ των 37 Πανεπιστημίων και ΤΕΙ που αξιολογήθηκαν, με βαθμολογία 9 και έγκριση του 100% του προϋπολογισμού της. Η εγκεκριμένη πρόταση περιλαμβάνει τα εξής έξι (6) Πακέτα Εργασίας: ΠΕ1: «Οργάνωση & Λειτουργία ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΠΕ2: «Δράσεις Προβολής και Δημοσιότητας» ΠΕ3: «Εσωτερική Αξιολόγηση Τμημάτων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΠΕ4: «Εσωτερική Αξιολόγηση Λοιπών Υπηρεσιών» ΠΕ5: «Εσωτερική Αξιολόγηση Ιδρύματος» ΠΕ6: «Εσωτερική Αξιολόγηση του έργου της ΜΟΔΙΠ» στοχεύοντας στην ολοκλήρωση της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύματος μέχρι το τέλος 2013 και την κατά συνέπεια ενεργοποίηση της διαδικασίας Εξωτερικής Αξιολόγησής του μέσω της διαβίβασης των Εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης στην ΑΔΙΠ. 38

39 3. Εκπαίδευση 3.1. Προπτυχιακές Σπουδές Τα περισσότερα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχουν αναμορφώσει ή βρίσκονται στο στάδιο αναμόρφωσης των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών προσδίδοντας σε αυτά διεθνή διάσταση, βρίσκεται σε εξέλιξη η εφαρμογή νέων τεχνολογιών, κυρίως πληροφορικής, στην διδασκαλία και εφαρμόζουν το σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (ECTS) Γενικά συμπεράσματα της αξιολόγησης των Τμημάτων Οι προπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεματικών ενοτήτων που αναλύονται διεξοδικά στις αξιολογήσεις των επιμέρους Τμημάτων. Ως εκ τούτου οι προπτυχιακές σπουδές επιτρέπουν τη συνεργασία μεταξύ των Τμημάτων και των Σχολών και την ανάπτυξη διεπιστημονικών προπτυχιακών σπουδών σε τομείς αιχμής που θα προσφέρουν σύγχρονες γνώσεις και θα συνδέονται με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Με βάση τις αξιολογήσεις των επιμέρους Τμημάτων, που αναλύονται διεξοδικά στο Γ μέρος της Εσωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύματος, θα πρέπει να τεθούν οι παρακάτω στόχοι και προοπτικές: Ανασυγκρότηση και εκσυγχρονισμός των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών ώστε να παρέχουν υψηλού επιπέδου γνώση, να καλλιεργούν την κριτική σκέψη, τις κατάλληλες ικανότητες και δεξιότητες για την κατανόηση, την αφομοίωση και την εφαρμογή της γνώσης με βάση τα πορίσματα των αξιολογήσεων. Λειτουργία διατμηματικών προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών με τη συνεργασία Τμημάτων με συναφή γνωστικά αντικείμενα και ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των Τμημάτων με την παροχή μαθημάτων επιλογής. Εξοικείωση και χρήση των νέων τεχνολογιών ως μέσου για τη μάθηση και την εκπαίδευση. Εφαρμογή νέων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, αξιοποίηση νέων διδακτικών μεθόδων και ένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία νέων μεθόδων μάθησης με ομαδικές εργασίες, φροντιστήρια, εργαστηριακές ασκήσεις κλπ. Προσφορά παράπλευρων προς τις προπτυχιακές σπουδές ανεξάρτητων μαθημάτων για την απόκτηση γνώσεων που διευρύνουν την προσωπική καλλιέργεια, την ανάπτυξη των γλωσσικών ικανοτήτων, των δεξιοτήτων μάθησης και ομαδικής εργασίας κλπ. Μέριμνα για την αύξηση των μελών ΔΕΠ, ΕΤΕΠ και ΕΕΔΙΠ με σκοπό τη διδασκαλία και την εργαστηριακή εκπαίδευση σε μικρότερους αριθμούς φοιτητών και γενικότερα την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου των Τμημάτων. Άμεση έναρξη λειτουργίας του Ινστιτούτου δια Βίου Εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης από απόσταση Προτάσεις Ίδρυσης Νέων Τμημάτων, Σχολών και Μετονομασίες Τμημάτων Πολυτεχνική Σχολή Η ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής αποτέλεσε πάγιο αίτημα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και των Ηπειρωτών επί δεκαετίες, το οποίο εξέφραζε τις υψηλές προσδοκίες τους για την πρόοδο της περιοχής, 39

40 μέσα από τη σύζευξη της τεχνολογίας με την παράδοση και με απώτερο στόχο την ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη. Είναι, επίσης, καθολικά αποδεκτό ότι μπορεί να προσδώσει ένα ιδιαίτερο στίγμα στην ακαδημαϊκή ταυτότητα του Πανεπιστημίου και να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για την περαιτέρω προώθηση της έρευνας, την ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα ιδρύματα και τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων του. Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για πρώτη φορά, τον Ιανουάριο του 1974 πρότεινε την ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής με τη δημιουργία τριών Τμημάτων: Πολιτικών Μηχανικών, Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Τον Ιανουάριο του 1977 προστέθηκε στην υποβληθείσα πρόταση και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Πρόσφατα, η ίδρυση της Πολυτεχνικής Σχολής αποτέλεσε βασικό στόχο του Ακαδημαϊκού και Αναπτυξιακού Προγράμματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο, στη Συνεδρία αριθμ. 925/ Σημαντικό βήμα στην υλοποίηση του στόχου αυτού αποτέλεσαν η ίδρυση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με το Π.Δ. 173/ , καθώς και η μετονομασία του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών σε Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών με το Π.Δ. 26/ Η ίδρυση των δύο αυτών Τμημάτων Πολυτεχνικής κατεύθυνσης παρέχει άλλωστε τη δυνατότητα ίδρυσης Σχολής, αφού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προϋπόθεση για αυτή είναι η λειτουργία τουλάχιστον δύο Τμημάτων. Για το λόγο αυτό το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου στη Συνεδρίαση με αριθμ. 941/ , κατέθεσε στο Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων πλήρη και τεκμηριωμένη πρόταση για την ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιό μας (αριθμ. πρωτ.64/β1/ ). Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ένα από τα μεγαλύτερα περιφερειακά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, με παράδοση, ακαδημαϊκό κύρος και εμπειρία, εγγυάται την υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκή λειτουργία και την ανάπτυξη της Πολυτεχνικής Σχολής, γιατί καλύπτει πλήρως τις προϋποθέσεις που έθεσε η 8η Σύνοδος των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών. Αξίζει να τονιστεί ότι τόσο το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Τμήμα Ηπείρου (αριθμ. πρωτ. 1723/ και 2600/ ) όσο και η 8 η Σύνοδος των Πρυτάνεων Πολυτεχνείων και Κοσμητόρων Πολυτεχνικών Σχολών (αριθμ. πρωτ. 4500/ ) έλαβαν ομόφωνες θετικές αποφάσεις για την ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, αναγνωρίζοντας ότι το Ίδρυμα μπορεί να εγγυηθεί τη λειτουργία της, με τις ίδιες υψηλές προδιαγραφές και προοπτικές. Αξίζει, επίσης, να τονιστεί ότι τόσο το Νομαρχιακό Συμβούλιο όσο και το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων παρείχαν κάθε δυνατή βοήθεια και συνεργάστηκαν με τις αρχές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής. Ελπίζουμε το θέμα αυτό να τεθεί προς συζήτηση σε προσεχή συνεδρίαση του ΣΑΠΕ, προκειμένου να ικανοποιηθεί το πάγιο αίτημα της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της Ηπείρου που ήταν και παραμένουν η κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και την πρόοδο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σύμφωνα πάντως με το αριθμ /Β1/ έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης, έχει ζητηθεί η έκφραση γνώμης του ΣΑΠΕ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων Ίδρυση δύο νέων Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Συνεδρίες Συγκλήτου αριθμ. 909/ , 919/ και 923/ ), τα οποία με το υφιστάμενο Τμήμα Οικονομικών θα αποτελέσουν τη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Η πρόταση για την ίδρυση Τμήματος Λογιστικής Χρηματοοικονομικής κατατέθηκε στο ΥΠΕΠΘ (αριθ. πρωτ /Β7/ ). Για την ίδρυση της Σχολής και των δύο νέων Τμημάτων υπάρχουν πλήρεις μελέτες: 1. Κτιριολογικών και υλικοτεχνικών υποδομών. 40

41 2. Των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί από το ΥΠΕΠΘ (10η Συνεδρία Ολομέλειας του ΣΑΠΕ/ ) Τμήμα Νοσηλευτικής στην Ιατρική Σχολή Η σχετική πρόταση, η οποία εγκρίθηκε στη συνεδρία της Συγκλήτου αριθμ. 919/ και πληροί τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το ΥΠΕΠΘ (10η Συνεδρία Ολομέλειας του ΣΑΠΕ / ), έχει κατατεθεί στο ΥΠΕΠΘ (αριθμ. πρωτ. 8193/Β1/ ) Τμήμα Ειδικής Αγωγής στη Σχολή Επιστημών Αγωγής Η σχετική πρόταση, η οποία εγκρίθηκε στη συνεδρία της Συγκλήτου αριθμ.935/ , έχει κατατεθεί στο ΥΠΕΠΘ (αριθ. πρωτ /Β1/ ) Ιδρυθέντα Νέα Τμήματα και Μετονομασία Τμημάτων Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για πρώτη φορά, τον Ιανουάριο του 1974 προτείνει την ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής με τη δημιουργία τριών Τμημάτων: α) Πολιτικών Μηχανικών, β) Ηλεκτρονικών Μηχανικών και γ) Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Τον Ιανουάριο του 1977 προστέθηκε στην υποβληθείσα πρόταση και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Η ίδρυση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών αποτελεί βασικό στόχο για το νέο Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Ιδρύματος που εγκρίθηκε στη Σύγκλητο τον Ιανουάριο του Η πρόταση για την ίδρυση Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων υπεβλήθη στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στις ,ύστερα από την γνώμη της Συγκλήτου στην συνεδρίασή της με αριθ. 923/ Το σχέδιο ΠΔ για την ίδρυση Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (συνεδρίαση αριθμ. 12/ ). Το Προεδρικό Διάταγμα ίδρυσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Π.Ι. εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αριθ. 206/ , σύμφωνα με το οποίο το Τμήμα α) θα καλλιεργήσει και θα προάγει την Επιστήμη του Αρχιτέκτονα Μηχανικού, ιδίως στους τομείς της αρχιτεκτονικής σύνθεσης, της οικοδομικής τεχνολογίας, του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού και της λειτουργικής και αισθητικής διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων και κτιρίων και β) θα καταρτίσει επιστήμονες μηχανικούς ικανούς να μελετούν και να ερευνούν τα θέματα που αφορούν στους παραπάνω τομείς. Η ίδρυση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών αποτελεί θεμελιώδη και ουσιαστική βάση για την ίδρυση της πολυαναμενόμενης Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις αειφορίας, συνδέοντας την τεχνολογία με την παράδοση, σε μια περιοχή όπως η Ήπειρος, που βρίσκεται υπό ανάπτυξη και δεν έχει υποστεί υπερεκμετάλλευση των πόρων και των δυνατοτήτων της. Θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της διεπιστημονικότητας, καλλιεργώντας τη συνεργασία μεταξύ των ήδη υπαρχόντων Τμημάτων και Σχολών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, δεδομένης της ευρύτητας του επιστημονικού πεδίου της αρχιτεκτονικής. Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου (αριθμ. συνεδρ. 945/ ) αναφορικά με τους εισακτέους ακαδ. έτους στο νεοϊδρυθέν Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών προβλέπεται η εισαγωγή σαράντα (40) φοιτητών στο 41

42 πρώτο έτος λειτουργίας του νεοϊδρυθέντος Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, η οποία δεν έγινε δεκτή από το ΥΠΕΠΘ. Η Σύγκλητος (αριθμ. συνεδρ. 947/ ) όρισε την Προσωρινή Γενική Συνέλευση ως ακολούθως: Γεροθανάσης Ιωάννης, Πρόεδρος, Καθηγητής, Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Παπακώστας Γεώργιος, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Α.Π.Θ., Πανέτσος Γεώργιος, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πατρών, Καρακώστας Γεώργιος, Καθηγητής, Κοσμήτορας Σχολής Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Αγγέλου Αθανάσιος, Καθηγητής, Κοσμήτορας Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Παγγέ Τζένη, Καθηγήτρια, Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Παπαδόπουλος Σπύρος, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Χρήστου Αθανάσιος, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών Τέχνης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σμύρης Γεώργιος, Επικ. Καθηγητής Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών Τέχνης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Με απόφαση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος (αριθμ. συνεδ. 1/ ) και απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (αριθ. συνεδ. 1121/ ), προκηρύχθηκαν 3 θέσεις ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή Μετονομασία Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών σε Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (ΤΕ&ΤΥ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Π.Ι.) είναι 5-ετούς φοίτησης, Πολυτεχνικού χαρακτήρα και Ιδρύθηκε με το ΠΔ 207/ Λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος με ενενήντα (90) εισακτέους φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος ενώ, το ακαδημαϊκό έτος θα εισαχθούν εκατόν τριάντα (130) φοιτητές μέσω των Πανελληνίων εξετάσεων. Μέχρι σήμερα υπάρχουν εκατόν ενενήντα ένα (191) απόφοιτοι. Η διαδικασία κατοχύρωσης επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων μας έχει αρχίσει από το 2004 με στόχο την ένταξη των αποφοίτων στο ΤΕΕ κλάδο ΠΕ Μηχανικών. Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, συνεδρία αριθμ. 871/ μετά από εισήγηση-πρόταση του ΤΕΕ και της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος ενέκρινε τη μετονομασία του Τμήματος σε Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, προωθώντας το σχετικό ΠΔ/μα στο ΥΠΕΠΘ. Η σχετική απόφαση διαβιβάστηκε με τα έγγραφά μας αριθμ / , 748/ και 7460/ Το Συμβούλιο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΣΑΠΕ), με σημαντική καθυστέρηση περίπου δύο ετών, στις συνεδριάσεις αριθμ. 7/ και αριθμ. 10/ ενέκρινε το ανωτέρω ΠΔ/μα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Β με το αριθμ. 19/2008 πρακτικό έκρινε μη νόμιμη την προώθηση του Προεδρικού Διατάγματος διότι η πρόταση δεν συνοδεύεται από την υποβολή ειδικών μελετών σκοπιμότητας, βιωσιμότητας και οικονομοτεχνικής μελέτης. Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, συνεδρία αριθμ. 923/ , σε συνέχεια της προηγούμενης απόφασης και έχοντας υπόψη την απόφαση που έλαβε το Συμβούλιο της Επικρατείας ενέκρινε: 42

43 Το νέο ΠΔ στο οποίο γίνεται σαφής αναφορά, για πρώτη φορά, σε μεταβατικές διατάξεις για τους ήδη πτυχιούχους ή φοιτητές του Τμήματος: «Το ενιαίο πτυχίο που χορηγείται από το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών είναι αντίστοιχο ως προς όλες τις συνέπειες με το χορηγούμενο από το υφιστάμενο κατά τη δημοσίευση του παρόντος Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών». Λεπτομερή Μελέτη Σκοπιμότητας, Οικονομοτεχνική Μελέτη και Μελέτη Βιωσιμότητας περίπου 300 σελίδων. Το ΣΑΠΕ στη συνεδρίαση αριθμ. 11/ ενέκρινε ομόφωνα τη μετονομασία του Τμήματος σε Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών. Επίσης με το έγγραφό μας αριθμ / υποβλήθηκε αντίγραφο του «Ακαδημαϊκού Αναπτυξιακού Προγράμματος » του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο ΥΠΕΠΘ, στο οποίο γίνεται σαφής αναφορά στην πρόταση μετονομασίας του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών σε Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών. Η μετονομασία του Τμήματος σε Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών με το ΠΔ 26/ΦΕΚ 45/ τεύχος α αποτελεί αποφασιστικό βήμα για την ένταξη των διπλωματούχων του Τμήματος στο ΤΕΕ και την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων τους Μετονομασία του Τμήματος Πληροφορικής σε Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Για την μετονομασία του Τμήματος Πληροφορικής σε Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, με αύξηση των εξαμήνων παρεχομένων σπουδών από 8 (οκτώ) σε 10 (δέκα) έγιναν οι παρακάτω ενέργειες: Η Γενική Συνέλευση του Τμ. Πληροφορικής αποφάσισε στις συνεδρίες αριθμ. 126Α/ και αριθμ. 132/ τη μετονομασία του Τμήματος και η Σύγκλητος στην αριθμ. 877/ συνεδρία της. Η Πρυτανεία έστειλε προς το ΥΠΕΠΘ τα παρακάτω έγγραφα: 1. αριθμ / αριθμ / Το Πανεπιστήμιο επανήλθε με τα παρακάτω έγγραφα: 1. αριθμ / αριθμ / Στις επανακατατέθηκε από τον Πρύτανη μαζί με τον φάκελο του Ακαδημαϊκού και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού στο ΥΠΕΠΘ και ο πλήρης φάκελος (περίπου τριακοσίων σελίδων) μετονομασίας του Τμήματος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που συνέταξε το ΣΑΠΕ (αριθ. πρωτ. ΥΠΕΠΘ 82073/Β1/ ). Η Πρυτανεία υποβάλει στο ΤΕΕ τα εξής έγγραφα: 1. Στις το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 80 και θέμα «Επιπρόσθετα στοιχεία και τροποποιήσεις στην αρχική πρόταση για τη μετεξέλιξη του Τμήματος Πληροφορικής σε Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων». 2. Στις έκθεση προς το ΤΕΕ ενόψει της προγραμματισμένης για την Τετάρτη συνεδρίασης της ΔΕ του ΤΕΕ που αποφάσισε θετικά για τη μετονομασία του Τμήματος. 43

44 Επαγγελματικά Δικαιώματα των πτυχιούχων των Τμημάτων Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης και Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών Με τη δημοσίευση του Π.Δ. 186 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φύλλο αρ. 247/ ) και τη δημοσίευση του Νόμου 3687 (Φ.Ε.Κ. 159/ τεύχος Α ) επιτεύχθηκε η επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογιών καθώς και η αναγνώριση του πτυχίου τους ως τυπικού προσόντος διορισμού σε θέσεις προσωπικού του κλάδου ΠΕ Βιολόγων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με την αποδοχή και από το ΑΣΕΠ του αιτήματος της Διοίκησης του Ιδρύματος αναφορικά με την υπαγωγή του πτυχίου του εν λόγω Τμήματος για πλήρωση θέσεων του κλάδου ΠΕ Βιολόγων, οι απόφοιτοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά τόσο στον τομέα της εκπαίδευσης όσο και στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Θα πρέπει να τονιστεί ότι το εν λόγω ΠΔ είναι το πρώτο που σχετίζεται με την πλήρη κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων στο γνωστικό αντικείμενο της Βιολογίας, παρότι το πρώτο Τμήμα Βιολογίας ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών το Επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του Π.Σ.Ε. Επιστήμες και Πολιτισμός Στο Νόμο 3794 ( ) καθορίστηκαν τα προσόντα διορισμού ως ΠΕ19 Πληροφορικής των πτυχιούχων του ΠΣΕ «Επιστήμες και Πολιτισμός» με κατεύθυνση «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Εφαρμογές τους» Επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Το Τμήμα ιδρύθηκε με το Π.Δ. 85/2000 ως «Τμήμα Επιστημών της Τέχνης», παρά την αρχική πρόταση της Συγκλήτου για ονομασία σε Τμήμα «Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης» Με το Π.Δ.96/2003 μετονομάστηκε σε «Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης», χωρίς μεταβολή της αποστολής και του γνωστικού αντικειμένου του. Το έγγραφο σχετικά με την ένταξη σε κλάδο των αποφοίτων του Τμήματος, ως Καθηγητών Εικαστικών διαβιβάστηκε μέσω της Πρυτανείας του Π.Ι. στο ΥΠΕΠΘ έγγραφο (αριθμ.2687/ ) και διά του ΥΠΕΠΘ αποστέλλεται στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (έγγραφο αριθμ.42453γ2/ ). Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στις κοινοποιεί την υπ αριθμ. 3/ Πράξη σύμφωνα με την οποία οι πτυχιούχοι του Τμήματος δεν έχουν «επαρκή κατάρτιση» για να διδάξουν ως Καθηγητές Εικαστικών (ΠΕ08) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ενώ έχουν επαρκή κατάρτιση για να διδάξουν την Ιστορία της Τέχνης. Αποστολή προς το ΥΠΕΠΘ με κοινοποίηση στο ΥΠΠΟ και το ΥΠΕΣΔΔΑ το αριθμ. 891/ έγγραφο με θέμα «Προτάσεις για τον οργανισμό του ΥΠΠΟ» και με το οποίο ζητείται ο διορισμός των αποφοίτων μας σε κλάδους του ΥΠΠΟ (ΠΕ14 Ιστορικών Τέχνης και ΠΕ15 Αρχαιολόγων Μουσειολόγων). Ακολούθως στις το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο κοινοποίησε στο Τμήμα την με αριθμό 4/ Πράξη του, ταυτόσημη με την προηγούμενη, με την οποία ζητείται η διαμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών με αμιγείς κατευθύνσεις μετά το 1 ο έτος. 44

45 Με την υπ αριθμ. 41/ απόφαση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος αποστέλλεται εκ νέου έγγραφο (1105/ ) με το αναμορφωμένο Πρόγραμμα Σπουδών προς το ΥΠΕΠΘ και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Από το ακαδημαϊκό έτος , το Τμήμα περιλαμβάνεται στο 4 ο Επιστημονικό πεδίο και η εισαγωγή των πρωτοετών φοιτητών γίνεται έπειτα από εξέτασή τους στο ειδικό μάθημα του «Ελεύθερου Σχεδίου» (Φ.Ε.Κ.388/ ). Με το 1151/ έγγραφο το Τμήμα επανέρχεται προς το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το ΥΠΕΠΘ ζητώντας την επανεξέταση του αιτήματός μας για ένταξη των πτυχιούχων μας: 1) σε κλάδο ή κλάδους της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και 2) σε θέσεις του Δημοσίου Τομέα, καθώς επίσης και 3) στο προσοντολόγιο των Δ.Υ. Στις με το αριθμ.1510 έγγραφό του προς την Υπουργό Παιδείας το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος ζητά να μην διορίζονται οι απόφοιτοι του Τμήματος ως ΠΕ08. Το Τμήμα γνωστοποιεί τις θέσεις του με το αριθμ.418/ έγγραφο προς την Υπουργό Παιδείας με κοινοποίηση προς τη Βουλή των Ελλήνων, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, την Α.Σ.Κ.Τ., το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Α.Π.Θ. και στο Ε.Ε.Τ.Ε. Το Τμήμα με απόφαση της Προσωρινής Γ.Σ. (συνεδρία αριθμ.66/ ) προσδιορίζει δύο (2) κατευθύνσεις ειδίκευσης: α) Εικαστικών Τεχνών και β) Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης. Η Γ.Σ. του Τμήματος στην αριθμ.108/ συνεδρία της αποφασίζει να ζητήσει την έκδοση Υ.Α. η οποία θα καθορίζει τις κατευθύνσεις του πτυχίου του Τμήματος σε: 1) Κατεύθυνση Εικαστικών και 2) Κατεύθυνση Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης. Το Πρυτανικό Συμβούλιο, εξουσιοδοτημένο από τη Σύγκλητο του Ιδρύματός μας, στη συνεδρία του αριθμ.1037/ , ενέκρινε ομόφωνα τον καθορισμό κατευθύνσεων του ενιαίου πτυχίου του Τμήματος και απέστειλε το σχετικό έγγραφο προς το ΥΠ.Ε.Π.Θ. (αριθμ.πρωτ.8593/ ). Σε ότι αφορά το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών έγιναν αναθεωρήσεις το ακαδημαϊκό έτος ώστε να περιλαμβάνει και τη διδασκαλία των μαθημάτων «Παιδαγωγική», «Διδακτική» και το κατ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα «Ψυχολογία της Αντίληψης». Στο Φ.Ε.Κ. υπ αριθμ. 1476/τ.Β, δημοσιεύτηκε η υπ αριθμ.67344/β1/ που αφορά τον καθορισμό κατευθύνσεων του ενιαίου πτυχίου του Τμήματος που είναι: α) Εικαστικών και β) Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης. Το Μάιο του 2008 η Σύγκλητος του Παν/μίου Ιωαννίνων (συνεδρία αριθμ.927/ ) ενέκρινε απόφαση του Τμήματος (συνεδρία του αριθμ.100/ ), για τον καθορισμό προσόντων και προϋποθέσεων για την εκλογή σε θέση ΔΕΠ στο Τμήμα αυτό, στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και εστάλη το σχετικό έγγραφο προς το ΥΠ.Ε.Π.Θ. (αριθμ.πρωτ.24610/ ). Το ΥΠΕΠΘ με το αριθμ /β1/ μας γνωστοποίησε ότι στο Φ.Ε.Κ. υπ αριθμ. 208/ τ.α, δημοσιεύτηκε το Π.Δ.178/ που αφορά τον καθορισμό προσόντων και προϋποθέσεων για την εκλογή σε θέσεις ΔΕΠ στο Τμήμα μας, σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή και δημοσιεύσεων. 45

46 Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με την αριθμ. 41/2008 Πράξη του εισηγήθηκε την ένταξη των πτυχιούχων του Τμήματός σε κλάδο εκπαιδευτικών και αφορά όσους έχουν εισαχθεί από το έτος και θα αποφοιτήσουν στο μέλλον με το ισχύον σήμερα πρόγραμμα Σπουδών. Εφόσον είναι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Εικαστικών, θα έχουν τη δυνατότητα να διδάξουν όλα τα μαθήματα του κλάδου ΠΕ08 και, εφόσον είναι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Θεωρητικών, έχουν τις προϋποθέσεις για να διδάξουν στη Β θμια το μάθημα της Ιστορίας της Τέχνης. Οι ήδη πτυχιούχοι του Τμήματός μας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και δεν τους δίνεται η δυνατότητα να διδάξουν στον κλάδο ΠΕ08. Εκκρεμεί η απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ. παρά την παρέλευση δεκαοχτώ μηνών από την έκδοση της πράξης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Αποφασίστηκε από την προσωρινή Γ.Σ. του Τμήματος (συνεδρίες αριθμ. 88/ & 108/ ) η τροποποίηση του άρθρου 2 του Π.Δ.85/2000 «Ίδρυση Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης» καθώς επίσης και η μετονομασία του Τμήματος, η οποία εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου μας (συνεδρίες αριθμ.923/ & 935/ ). Με την τροποποίηση του άρθρου 2 του ως άνω διατάγματος προβλέπεται η εναρμόνιση των ετών φοίτησης (από τέσσερα σε πέντε όπου τον πέμπτο χρόνο θα εκπονείται η πτυχιακή εργασία σύμφωνα με το συνημμένο Πρόγραμμα Σπουδών), ο τρόπος εισαγωγής (με εξετάσεις που διενεργούνται από το Τμήμα από ειδική Επιτροπή) και οι κατευθύνσεις του πτυχίου με τις υπόλοιπες Σχολές Καλών Τεχνών. Το ανωτέρω Π.Δ. σχετικά με τη: «Μετονομασία του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων σε Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης» πενταετούς φοίτησης (10 εξαμήνων), βρίσκεται στο ΥΠΕΠΘ, έγγραφο υπ αριθμ πρωτοκ / προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δ/νση Μελετών, Στατιστικής και Οργάνωσης όπου και εκκρεμεί η σχετική ρύθμιση-απόφαση του Υπουργείου Παιδείας Επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Η μετονομασία του Τμήματος σε Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών με το ΠΔ 26/ΦΕΚ 45/ τεύχος α αποτελεί αποφασιστικό βήμα για την ένταξη των διπλωματούχων του Τμήματος στο ΤΕΕ και την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων τους Επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του ΠΣΕ Βιοχημείας Το Πρόγραμμα Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) Βιοχημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ιδρύθηκε (Υπουργική Απόφαση Β1/534/1998, ΦΕΚ Β 1221/ ) και λειτούργησε με 4-ετές πρόγραμμα σπουδών το ακαδημαϊκό έτος με τριάντα πέντε (35) εισακτέους, και το ακαδημαϊκό έτος με σαράντα δύο (42) εισακτέους (40 πλήρους παρακολούθησης και 2 μερικής). Συνολικά έλαβαν πτυχίο σαράντα πέντε (45) φοιτητές, και δόθηκε μία (1) βεβαίωση σπουδών μετά από αίτημα φοιτητή. Το πτυχίο ΠΣΕ Βιοχημείας εντάχθηκε στον κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος, σύμφωνα με το ΠΔ: 347/2003 (ΦΕΚ Α 315/ ) «Τροποποίηση διατάξεων ΠΔ 50/2001: Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα» άρθρο 1 παρ

47 Στη συνεδρία αριθμ. 20/ της Συνέλευσης του ΠΣΕ Βιοχημείας εγκρίθηκε Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος περί επαγγελματικής κατοχύρωσης των πτυχιούχων του ΠΣΕ Βιοχημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (έγγραφο αριθμ. 153/ ) εστάλη στην Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προκειμένου να εγκριθεί από τη Σύγκλητο και να προωθηθεί στο ΥΠΕΠΘ. Η Σύγκλητος στη συνεδρία αριθμ. 933/ όρισε επιτροπή αποτελούμενη από τους Προέδρους των Τμημάτων Ιατρικής, Χημείας και Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών. Η επιτροπή προέβη σε σημαντικές τροποποιήσεις και υπέβαλε κοινή πρόταση Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος σχετικά με την επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του ΠΣΕ Βιοχημείας λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος καθώς και το ΠΔ του συναφούς Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στη συνέχεια η Σύγκλητος στην αριθμ. 937/ συνεδρία της, έχοντας υπόψη την εισήγηση της παραπάνω επιτροπής (αριθμ. πρωτ / ), καθώς και το έγγραφο του ΥΠΕΠΘ αριθμ Β1/ , ενέκρινε ομόφωνα πρόταση, όπως τελικά διαμορφώθηκε κατά την εν λόγω συνεδρία, για την επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων ΠΣΕ Βιοχημείας. Η επιτροπή που συγκροτήθηκε με το αριθμ. πρωτ.2438/ έγγραφο του ΣΑΠΕ για την υποβολή εισήγησης επί του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων του Προγράμματος Σπουδών Επιλογής Βιοχημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μετά από ενδελεχή μελέτη του φακέλου της πρότασης και διεξοδική συζήτηση, εισηγήθηκε θετικά για την έκδοση ΠΔ Συγκεκριμένοι Στόχοι και Χρονοδιαγράμματα Μέτρα για την Υλοποίηση των Στόχων Ορισμός επιτροπών Ο.Μ.Ε.Α. σε επίπεδο όλων των Τμημάτων και ανασυγκρότησης των αρμοδίων Διοικητικών Υπηρεσιών σε επίπεδο Ιδρύματος, με σκοπό την εποπτεία και την υποβολή προτάσεων για την αξιολόγηση, ανασυγκρότηση και εκσυγχρονισμό των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. Ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισμού των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών όλων των Τμημάτων έως το τέλος του ακαδημαϊκού έτους Ανάληψη πρωτοβουλιών, μετά από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Τμημάτων και της Συγκλήτου, για την οργάνωση κύκλου σπουδών, με σκοπό την παροχή του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας από το ακαδημαϊκό έτος Θεσμοθέτηση Κέντρου Ξένων Γλωσσών, στη θέση του υφιστάμενου Γραφείου Ξένων Γλωσσών, που θα προσφέρει τη δυνατότητα στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές εκμάθησης πέραν της μιας ξένης γλώσσας. Θεσμοθέτηση του Κέντρου Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού που θα προσφέρει τη δυνατότητα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε φοιτητές Εrasmus. Συλλογή στοιχείων για την ακαδημαϊκή εξέλιξη και την επαγγελματική αποκατάσταση των πτυχιούχων και , μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας, σε συνέχεια προηγούμενης έρευνας των αποφοίτων (βλέπετε Ενότητα 11). Στόχος της μελέτης είναι η βελτίωση των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. 47

48 Προαγωγή Καινοτομίας - Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Η προαγωγή της Καινοτομίας και η χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών αποτελούν από τους βασικούς στόχους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και αναλύονται λεπτομερώς στις Ενότητες 10 και Μεταπτυχιακές Σπουδές Βασικά Στοιχεία Εσωτερικών Αποτιμήσεων Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σε όλα τα Πανεπιστήμια της χώρας μια ταχύτατη και σε μεγάλη κλίμακα αύξηση των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών που λειτουργούν συχνά χωρίς την αναγκαία προετοιμασία και το σχεδιασμό. Το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια να διατυπώνεται προβληματισμός για τα αντικείμενα των σπουδών, για τη στελέχωσή τους με το κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό και γενικότερα την ποιότητα σπουδών που παρέχουν. Στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων λειτουργούν συνολικά 38 ΠΜΣ που απεικονίζονται στον Πίνακα 3.1. Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) κατηγοριοποιούνται ως εξής: Τμηματικά: 20 ΠΜΣ Διατμηματικά: 2 ΠΜΣ Διαπανεπιστημιακά: 4 ΠΜΣ Διακρατικά: 2 ΠΜΣ Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, η εσωτερική αποτίμηση περιορίζεται μόνο στα Π.Μ.Σ. των οποίων το Τμήμα συντονιστής ανήκει στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τα προγράμματα τα οποία έχουν αξιολογηθεί απεικονίζονται στον Πίνακα 3.1. Πίνακας 3.1. ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Φιλολογίας Ιστορίας- Αρχαιολογίας «Φιλολογία» με κατευθύνσεις: 1. Κλασική Φιλολογία 2. Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία 3. Γλωσσολογία Ιστοσελίδα: 1.«Μεσαιωνικές Σπουδές» με κατευθύνσεις: -Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία -Βυζαντινή Ιστορία -Βυζαντινή Αρχαιολογία -Βαλκανική Ιστορία -Ελληνοαραβικές Σπουδές ΝΑΙ ΝΑΙ 48

49 -Μεσαιωνική Ευρωπαϊκή Ιστορία Ιστοσελίδα: 2. «Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία: Ιστορία και Λαϊκός Πολιτισμός» - Ιστοσελίδα: «Ιστορία και Τεκμηρίωση στα Σύγχρονα Ζητήματα» - Ιστοσελίδα: (Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Διοικητική υποστήριξη ΠΜΣ: Τμήμα Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου). Φιλοσοφίας- Παιδαγωγικής- Ψυχολογίας «Ελληνική Φιλοσοφία-Φιλοσοφία των Επιστημών» «Επιστήμες της Αγωγής» με της εξής ειδικεύσεις: - Ιστορία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης - Παιδαγωγική και Ψυχολογία στο Σχολείο - Συγκριτική και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση ΝΑΙ ΝΑΙ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ «ΠΜΣ Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Φυσικής του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος» ΝΑΙ Ιστοσελίδα: «Τηλεπικοινωνιακές Εφαρμογές» ΝΑΙ Ιστοσελίδα: «Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες» με κατευθύνσεις: ΝΑΙ 1. Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες στη Φυσική 2. Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες στη Χημεία Φυσικής 3. Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες στην Ιατρική Ιστοσελίδα: (σε συνεργασία με το Τμήμα Χημείας και το Εργαστήριο Φυσικής Ιατρικής του Παν/μίου Ιωαννίνων «Νέες Τεχνολογίες και Έρευνα στη Διδακτική της Φυσικής» ΝΑΙ Ιστοσελίδα: «Φυσική» με ειδικεύσεις: NAI 1. Φωτονική 2. Επιστήμης Υλικών Ιστοσελίδα: program1.html 49

50 «Χημεία» με εξειδικεύσεις: ΝΑΙ (ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ) 1. Χημικές και Βιοχημικές Τεχνολογίες 2. Νέες Τεχνολογίες Χημικής Εκπαίδευσης Ιστοσελίδα: «Βιοανόργανη Χημεία» ΝΑΙ Ιστοσελίδα: (σε συνεργασία με τα Τμήματα Χημείας του ΑΠΘ, του Παν/μίου Κρήτης, του Παν/μίου Πάτρας, του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ και το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ) «Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή» ΟΧΙ Ιστοσελίδα: (σε συνεργασία με το ΤΕΙ Θεσ/νίκης) «Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες» ΝΑΙ Ιστοσελίδα: (σε συνεργασία με το ΤΕΙ Ηπείρου και το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) «Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές στη Χημική Βιομηχανία» - Χημείας Ιστοσελίδα: Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ σε συνεργασία με τα Τμήματα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μιου Αθηνών, του ΑΠΘ, του Παν/μιου Πατρών και Παν/μιου Κρήτης και το Γενικό Τμήμα του Γεωπονικού Παν/μιου Αθηνών «Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες» ΕΛΗΞΕ Ιστοσελίδα: Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ σε συνεργασία με τα Τμήματα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μιου Αθηνών, του ΑΠΘ και το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ «Απομόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων με Βιολογική Δραστικότητα» ΝΑΙ Ιστοσελίδα: Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ σε συνεργασία με τα Τμήματα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μιου Αθηνών, του ΑΠΘ, του Παν/μιου Πατρών, του Παν/μιου Κρήτης, το Τμήμα Φαρμακευτικής του Παν/μιου Πατρών και το Γενικό Τμήμα του Γεωπονικού Παν/μιου Αθηνών «Περιβάλλον και Νέες Τεχνολογίες» ΝΑΙ Ιστοσελίδα: (Σε συνεργασία με το Τμήμα Οχημάτων του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης) 50

51 «Μαθηματικές Επιστήμες» με κατευθύνσεις: ΝΑΙ α) Μαθηματικά (Άλγεβρα- Ανάλυση- Γεωμετρία) β) Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα γ) Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Μηχανική Μαθηματικών δ) Υπολογιστικά Μαθηματικά και Πληροφορική Ιστοσελίδα: «Βιοστατιστική» - Πληροφορικής Ιστοσελίδα: Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ σε συνεργασία με το Τμήμα Μαθηματικών & τη Σχολή Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μιου Αθηνών «Πληροφορική» Ιστοσελίδα: ΝΑΙ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Οργάνωση & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας- Πληροφορικής Υγείας» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - Ιστοσελίδα: (Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Σπουδών σε συνεργασία με τα Τμήματα Νοσηλευτικής, Πληροφορικής και Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μιου Αθηνών, το Γενικό Τμήμα της Πολυτεχνικής σχολής του ΑΠΘ, το τμήμα Πληροφορικής και το Τμήμα Βιομηχανικής Ενέργειας και Τεχνολογίας του Παν/μιου Πειραιώς) «Νοσηλευτική- Παθολογία» ΟΧΙ Ιστοσελίδα: (Τμήμα Παθολογίας σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Ηπείρου) «Αντιμετώπιση του Πόνου» ΝΑΙ Ιστοσελίδα: (Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ σε συνεργασία με το Γενικό Τμήμα Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων του ΤΕΙ Αθήνας) «Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική» Ιστοσελίδα: (Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ σε συνεργασία με τα Τμήματα Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του ΑΠΘ του Δημοκρίτειου Παν/μιου Θράκης, του Παν/μιου Κρήτης, την ΕΕΑΕ και το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος») «Κοινωνική Ψυχιατρική Παιδοψυχιατρική» ΕΛΗΞΕ Ιστοσελίδα: «Βιοτεχνολογία» - 51

52 Ιστοσελίδα: (σε συνεργασία με το Τμήμα Χημείας του Π.Ι.) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Επιστήμες της Αγωγής» με κατευθύνσεις: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΑΙ 1. Οργάνωση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Διαδικασίας 2. Ψυχολογία- Συμβουλευτική 3. Μαθηματικά και Πληροφορική στην Εκπαίδευση 4. Κοινωνικές Επιστήμες και Παιδεία Ιστοσελίδα: «Λογοθεραπεία: Αντιμετώπιση Προβλημάτων Γραπτού και Προφορικού Λόγου» ΝΑΙ Ιστοσελίδα: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική» Ιστοσελίδα: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΑΙ (ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ) ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΜΣ Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης» Ιστοσελίδα: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ «Χημεία και Τεχνολογία Υλικών» Ιστοσελίδα: (Διατμηματικό σε συνεργασία με το Τμήμα Χημείας του Παν/μιου Ιωαννίνων και το Τμήμα Φυσικής του ΤΕΙ Αθήνας) ΝΑΙ (ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ) ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ «Πιστοποίηση Αγροτικών Προϊόντων και Ποιότητας» - 52

53 Ιστοσελίδα: «MBA στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων» Ιστοσελίδα: - ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών» Ιστοσελίδα: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Χημείας (σε συνεργασία με το τμήμα Χημείας του Παν/μίου Πατρών και το School of Biomedical Sciences του Πανεπιστημίου του Ulster της Μεγάλης Βρετανίας ) Χημείας (σε συνεργασία με Τμήματα του Πανεπιστημίου Βασιλικάτα της Ιταλίας) «Βιοτεχνολογία Τροφίμων» Ιστοσελίδα: Διδακτορικό Δίπλωμα με τίτλο: «Φυτική Παραγωγή, Δασολογία και Περιβαλλοντικές Επιστήμες» Παρακάτω στοιχειολογούνται ορισμένα βασικά προβλήματα της διαδικασίας αξιολόγησης: 1. Έλλειψη ενός ενιαίου προσδιορισμού ακαδημαϊκών κριτηρίων. 2. Οι αξιολογήσεις έγιναν σε σύντομο χρονικό διάστημα το οποίο δεν επέτρεψε τη δημιουργία επαρκώς τεκμηριωμένων αξιολογήσεων της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 3. Αρκετές αξιολογικές εκθέσεις δεν αποτελούν κριτική προσέγγιση των προβλημάτων και συνθετικής πρότασης προς τη Σύγκλητο του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων. 4. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εμφανίζουν αρκετή ανομοιογένεια μεταξύ τους, η οποία μόνο εν μέρει δικαιολογείται από τις διαφορές στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα. Κρίνεται επίσης ότι ο αριθμός των μεταπτυχιακών προγραμμάτων είναι μεγαλύτερος από όσο δικαιολογούν το μέγεθος και η οργάνωση των ακαδημαϊκών μονάδων του Πανεπιστημίου Βασικοί Άξονες Ανάπτυξης Μέτρα για την υλοποίηση των Στόχων Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στοχεύει στη δημιουργία παράδοσης, με την ποιοτική αναβάθμιση των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών που ήδη λειτουργούν, τη συγχώνευση ή τη κατάργηση ορισμένων εξ αυτών και την ίδρυση νέων σε θεματικές περιοχές που παρέχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα. Επειδή οι μεταπτυχιακές σπουδές αποτελούν θεμελιώδη προϋπόθεση για την προώθηση της βασικής έρευνας, τη δημιουργία σύγχρονου ερευνητικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση των προπτυχιακών προγραμμάτων και πρωταρχικό δείκτη της ερευνητικής στάθμης κάθε Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχει προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: 53

54 Στην περαιτέρω διεύρυνση της οικονομικής ενίσχυσης των μεταπτυχιακών φοιτητών για την παροχή επικουρικού διδακτικού έργου, μέσω ειδικού κωδικού του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος, που έχει ήδη ενεργοποιηθεί (πρόταση Συγκλήτου αριθμ. συνεδρ. 960/ ). Στη μέριμνα για την εξεύρεση υποτροφιών και πόρων που θα παρέχουν την οικονομική υποστήριξη σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών για να πραγματοποιούν απρόσκοπτα τις μεταπτυχιακές τους σπουδές. Στον ορισμό της Συγκλητικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών η οποία θα εποπτεύει και θα συντονίζει τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές. Στη λεπτομερή αξιολόγηση των δυνατοτήτων των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών σε εκπαιδευτικό προσωπικό, υποδομές, σχετικούς οικονομικούς πόρους στο πλαίσιο του Τακτικού Προϋπολογισμού, Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και Ε.Λ.Κ.Ε. Αξιολόγηση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων από την αντίστοιχη Ο.Μ.Ε.Α. κάθε Τμήματος καθώς και την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών σε επίπεδο Συγκλήτου. Χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης της αξιολόγησης θα είναι το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους Οι περαιτέρω ενέργειες σε Ιδρυματικό επίπεδο για την επόμενη τετραετία περιλαμβάνουν: ανάπτυξη μεταπτυχιακών σπουδών υψηλών προδιαγραφών, ιδιαίτερα σε επίπεδο διδακτορικού διπλώματος, ώστε να προσελκύουν υψηλής ποιότητας μεταπτυχιακούς φοιτητές και να προετοιμάζουν το μελλοντικό ερευνητικό δυναμικό, συγχώνευση μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών με γνωστικά αντικείμενα που συγκλίνουν και στην ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των ακαδημαϊκών μονάδων για ανάπτυξη κοινών διατμηματικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών σε ερευνητικά θέματα αιχμής, υποστήριξη των μεταπτυχιακών προγραμμάτων για τον αρμονικό συνδυασμό διδασκαλίας και έρευνας, καθιέρωση εκτός του συμβατικού μεταπτυχιακού διπλώματος (Master s Degree) και μεταπτυχιακού διπλώματος με έμφαση τον επαγγελματικό χώρο (Higher Diploma related to employment opportunities). 54

55 4. Έρευνα 4.1. Βασικοί Άξονες Ανάπτυξης Η στρατηγική έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι εναρμονισμένη με τους ερευνητικούς στόχους των Τμημάτων του και τις σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου. Στόχος της είναι να προωθήσει την ενίσχυση και την αναβάθμιση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας σε επίπεδο Ιδρύματος, αλλά και να συμβάλει στη δημιουργία του ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Η ερευνητική πολιτική προβλέπει τις ακόλουθες δράσεις: συνεργασία μεταξύ Τμημάτων και μελών ΔΕΠ σε τομείς της βασικής έρευνας, προώθηση της διατμηματικής και διεπιστημονικής έρευνας σε τομείς αιχμής, ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού και δημιουργία επαρκών υποδομών έρευνας σε επίπεδο Ιδρύματος, υποστήριξη των μελών ΔΕΠ για τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και επιβράβευση σημαντικών ερευνητικών δραστηριοτήτων με βάση την αξιολόγηση, διαχείριση των αποθεματικών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για την υποστήριξη ερευνητικών δραστηριοτήτων, αναζήτηση πόρων για τη χρηματοδότηση της βασικής έρευνας από το ΥΠΕΠΘ και άλλους δημόσιους οργανισμούς και διεθνείς φορείς, διασφάλιση της διαφάνειας και της δεοντολογίας στην έρευνα, έμφαση στην έρευνα που συνδέεται με τις ανάγκες και συμβάλλει στην οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της Περιφέρειας Ηπείρου Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) Ερευνητική Πολιτική Η τετραμελής Επιτροπή που συστάθηκε στη Συνεδρία με αριθμό 11/ με σκοπό τη σύνταξη εισήγησης σχετικά με την ερευνητική πολιτική του Ιδρύματος, υπέβαλε το ακόλουθο κείμενο, το οποίο έχει τεθεί υπόψη του ειδικού επταμελούς οργάνου (αρ. συν. 12/ ) για τελικές παρατηρήσεις, προκειμένου να λάβει την τελική του μορφή στην Ολομέλεια της Επιτροπής Ερευνών. 1. Να συνδεθεί η πολιτική του ΕΛΚΕ με τη γενικότερη ερευνητική πολιτική του Ιδρύματος. Συγκρότηση επιτροπής που θα εξετάσει τους κοινούς στόχους, τις κατευθύνσεις και τους ερευνητικούς τομείς σε σχέση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 2. Να αναπτυχθούν ειδικές δράσεις για να αξιοποιηθεί πλήρως το ανθρώπινο δυναμικό και να αυξηθεί το αποθεματικό του ΕΛΚΕ. 3. Να δημιουργηθεί βάση δεδομένων με τα ιδιαίτερα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών ΔΕΠ, εφόσον το επιθυμούν, ώστε να παρέχεται ειδική πληροφόρηση για τις προκηρύξεις. 4. Να ταξινομηθούν σε κατηγορίες οι ερευνητικοί τομείς, στους οποίους μπορούν να δραστηριοποιηθούν τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 55

56 5. Να εντοπισθούν ερευνητικοί τομείς σε θέματα αιχμής και να δοθεί έμφαση σε αυτούς. 6. Να διασφαλιστούν οι όροι για την ισόρροπη ανάπτυξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων μεταξύ των Τμημάτων. 7. Να εξασφαλιστεί η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των μελών ΔΕΠ για τις προκηρύξεις και τη διεκδίκηση ερευνητικών κονδυλίων, με τη δημιουργία ειδικού γραφείου. 8. Να γίνει περαιτέρω αναβάθμιση και εμπλουτισμός της ιστοσελίδας με πληροφορίες για προγράμματα ευρέως ενδιαφέροντος, επιστημονικές δημοσιεύσεις, βραβεία, στατιστικά στοιχεία και ενέργειες που προβάλλουν το έργο του ΕΛΚΕ. Να υπάρχει ιστοσελίδα και στην αγγλική γλώσσα. 9. Να ενισχυθεί η συνεργασία με τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την πραγματοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων που θα σχετίζονται με τον εντοπισμό και επίλυση προβλημάτων, την περιφερειακή ανάπτυξη, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, παροχή υπηρεσιών πρόνοιας κλ.π. 10. Να προωθηθεί η συνεργασία για ερευνητικές δραστηριότητες με την Κύπρο. 11. Να προωθηθεί η συνεργασία για ερευνητικές δραστηριότητες με τις γειτονικές βαλκανικές χώρες. 12. Να υποστηριχθεί η δημιουργία ερευνητικών δικτύων με κράτη μέλη ΕΕ (εντοπισμός δικτύων και ειδική πληροφόρηση). 13. Να προωθηθεί η συμμετοχή μελών ΔΕΠ στη διαμόρφωση του περιεχομένου και των δράσεων περιφερειακής και εθνικής εμβέλειας. 14. Να χρηματοδοτηθούν προτάσεις για την πραγματοποίηση διεπιστημονικών συνεδρίων σε επίπεδο Ιδρύματος που μπορεί να οδηγήσουν μέλη ΔΕΠ από διάφορα Τμήματα σε κοινές ερευνητικές δράσεις. 15. Να δοθούν υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες με ισόρροπη κατανομή στα Τμήματα. 16. Να χρηματοδοτηθούν ερευνητικές προτάσεις από τα Τμήματα των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών που θα είναι πλήρως αιτιολογημένες ως προς την αδυναμία εξεύρεσης πόρων και την σκοπιμότητα Πολιτική Ποιότητας και Επίτευξη Αντικειμενικών Στόχων Η Πολιτική Ποιότητας, της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων όπως έχει προσδιοριστεί στο Εγχειρίδιο Ποιότητας του ΣΔΠ του ΕΛΚΕ και αφορά σε ζητήματα διοίκησης και διαχείρισης της έρευνας, είναι η ακόλουθη: Δέσμευση για συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις που διέπουν τον Οργανισμό. Πρόληψη σφαλμάτων σε κάθε επίπεδο των λειτουργιών του Οργανισμού. Συνεχής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Ικανοποίηση των απαιτήσεων των Πελατών (Φορέων Χρηματοδότησης). Δημιουργία, ανάπτυξη και συνεχής βελτίωση ενός πρότυπου μοντέλου διαχείρισης των έργων. Δημιουργία εργαλείων αποτελεσματικής, γρήγορης, αξιόπιστης και ευέλικτης επικοινωνίας τόσο με τους φορείς χρηματοδότησης όσο και με τους συνεργάτες (ΕΥ) και το ευρύ κοινό. Αξιοποίηση όλων των δυνατών πόρων (ανθρωπίνων, οικονομικών, υλικοτεχνικών και τεχνογνωσίας) για την σύνδεση του Ακαδημαϊκού με τον Επαγγελματικό και Εργασιακό χώρο. 56

57 Θέσπιση, ανασκόπηση, επανασχεδιασμό και επαναπροσδιορισμό των αντικειμενικών στόχων. Προώθηση της ενεργής συμμετοχής όλων των εργαζομένων τόσο στην εφαρμογή όσο και στη βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με απώτερο σκοπό η Ποιότητα να αποτελέσει μέρος της κουλτούρας τους. Την καλλιέργεια κλίματος ενθάρρυνσης της καινοτομίας στον ερευνητικό και διοικητικό τομέα. Σε εφαρμογή της ανωτέρω πολιτικής ποιότητας, τίθενται συγκεκριμένοι αντικειμενικοί στόχοι αναφορικά με την οργάνωση της Γραμματείας του ΕΛΚΕ και ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα η επίτευξη των στόχων αυτών Συνοπτικοί Ισολογισμοί και Αποτελέσματα Χρήσεως Στους Πίνακες 4.1 και 4.2 παρουσιάζονται οι συνοπτικοί ισολογισμοί και τα αποτελέσματα χρήσεως αναλυτικά ανά κατηγορία για την περίοδο Πίνακας 4.1.: Συνοπτικοί Ισολογισμοί ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Επιτροπή Ερευνών Συνοπτικοί Ισολογισμοί Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 0,00 0,00 0,88 2,77 3,79 4,37 5,25 6,49 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 179,61 191,20 202,74 859,90 890,09 907,74 930,51 987,36 III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 0, , , , , , , ,70 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ II. Απαιτήσεις , , , , , , , ,96 IV. Διαθέσιμα , , , , , , , , 61 Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , , , , , , ,46 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ , , , , , , , ,58 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ I. Καθαρή Περιουσία , , , , , , , ,65 IV. Αποθεματικά κεφάλαια , , , , , , , ,61 Β. Γ. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , , , , , , , , 23 II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , , , , , , , , 66 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.154, , , , , , , ,43 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , , , , , , , ,58 Πηγή: Ισολογισμοί ΕΛΚΕ

58 Πίνακας 4.2.: Τα Αποτελέσματα Χρήσεως (εσόδων δαπανών) του ΕΛΚΕ, αναλυτικά ανά κατηγορία για την περίοδο

59 Χρηματοδοτήσεις Προγραμμάτων ανά έτος & πηγή χρηματοδότησης Στα Σχήματα 4.1 και 4.2 απεικονίζονται οι χρηματοδοτήσεις των προγραμμάτων ανά έτος και πηγή (προγράμματα της Ε.Ε. (σε FRF, USD & EUR), προγράμματα από επιχειρήσεις του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα και ιδιωτικές επιχειρήσεις και προγράμματα δημοσίων επενδύσεων). Είναι προφανές ότι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αποτελούν την ευρεία πηγή χρηματοδότησης (74,18%). Οι χρηματοδοτήσεις ακολουθούν μία σιγμοειδή εξάρτηση με ελάχιστο το έτος 2002 και πιθανό ελάχιστο τα έτη 2008 και 2009 λόγω έλλειψης εθνικών πόρων. Σχήμα 4.1. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Επιτροπή Ερευνών Χρηματοδοτήσεις Προγραμμάτων Χρηματοδοτήσεις ανά Έτος και Πηγή Προγράμματα Ε.Ε. σε FRF , ,00 Προγράμματα Ε.Ε. σε USD , , ,00 Προγράμματα Ε.Ε. σε EUR , , ,00 0, Προγράμματα από επιχειρήσεις ευρύτερου Δημοσίου τομέα και ιδιωτικές επιχειρήσεις Προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων Σχήμα 4.2. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Επιτροπή Ερευνών Χρηματοδοτήσεις Προγραμμάτων Κατανομή Συνολικών Χρηματοδοτήσεων ανά Πηγή Προγράμματα από επιχειρήσεις ευρύτερου Δημοσίου τομέα και ιδιωτικές επιχειρήσεις 15,33% Προγράμματα Ε.Ε. σε EUR 10,43% Προγράμματα Ε.Ε. σε USD 0,05% Προγράμματα Ε.Ε. σε FRF 0,01% Προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων 74,18% 59

60 Στον Πίνακα 4.3 που ακολουθεί, περιγράφεται η κατανομή του αριθμού και των προϋπολογισμών των προγραμμάτων που διαχειρίστηκε ο ΕΛΚΕ ανά Τμήμα και ανά έτος, για τα έτη 2000 έως 2007 ενώ στον Πίνακα 4.4 απεικονίζεται η ετήσια κατανομή προϋπολογισμών προγραμμάτων ανά Τμήμα και έτος έναρξης. Στα Σχήματα 4.6 και 4.7 απεικονίζεται η κατανομή του πλήθους των προγραμμάτων και του προϋπολογισμού κατά Τμήμα και Μονάδα του Π.Ι. καθώς και η κατανομή ανά έτος. Είναι προφανές ότι ο μεγαλύτερος αριθμός προγραμμάτων (29,63%) και ποσοστό προϋπολογισμού (19,29%), προέρχεται από την Ιατρική Σχολή με δεύτερο το Τμήμα Χημείας (τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 15,6% και 13,54% αντίστοιχα) με τρίτο το Τμήμα Πληροφορικής (8,58% και 10,94% αντίστοιχα). Πίνακας Δαπάνες Προγραμμάτων Στο Σχήμα 4.3 απεικονίζονται οι δαπάνες των προγραμμάτων ανά κατηγορία δαπανών : κρατήσεις της Ε.Ε. για λειτουργικά έξοδα, λειτουργικά έξοδα μερισθέντα σε έργα, κρατήσεις εξόδων τράπεζας, κεφαλαιουχικός εξοπλισμός, αναλώσιμα υλικά και δαπάνες ερευνών και αμοιβές αποζημιώσεων εκτός έδρας ερευνητικού προσωπικού. Οι αμοιβές ερευνητικού προσωπικού και αποζημιώσεις εκτός έδρας αντιπροσωπεύουν το σημαντικότερο ποσοστό (~ 69,36%). 60

61 Σχήμα 4.3. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Επιτροπή Ερευνών Δαπάνες Προγραμμάτων Δαπάνες Προγραμμάτων ανά Έτος και Κατηγορία Κράτηση για έξοδα Τράπεζας Λειτουργικά έξοδα μερισθέντα σε έργα Κεφαλαιουχικός εξοπλισμός 8,90% Κατανομή Δαπανών κατά Κατηγορία Κράτηση για λειτουργικά έξοδα 2,38% Λειτουργικά έξοδα μερισθέντα σε έργα 1,59% Κράτηση για έξοδα Τράπεζας 0,03% Κράτηση για λειτουργικά έξοδα Κεφαλαιουχικός εξοπλισμός Αναλώσιμα υλικά και λοιπές δαπάνες ερευνών Αμοιβές και αποζημιώσεις εκτός έδρας ερευνητικού προσωπικού Αναλώσιμα υλικά και λοιπές δαπάνες ερευνών 17,74% Αμοιβές και αποζημιώσεις εκτός έδρας ερευνητικού προσωπικού 69,36% Έσοδα ΕΛΚΕ ανά κατηγορία Εσόδων Στο Σχήμα 4.4 απεικονίζονται τα έσοδα του ΕΛΚΕ της περιόδου ανά κατηγορία εσόδων και στο Σχήμα 4.5 η κατανομή των έργων με κρατήσεις και χωρίς κρατήσεις της Ε.Ε. Σχήμα 4.4. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Επιτροπή Ερευνών Έσοδα ΕΛΚΕ ανά κατηγορία εσόδων Έσοδα ΕΛΚΕ ανά Έτος και Κατηγορία Έσοδα προηγουμένων χρήσεων Έκτακτα έσοδα Πιστωτικοί τόκοι Έσοδα από Κ.Ε.Κ Κρατήσεις Ν. 2530/1997 παρ. 2 άρθρου 2 Έσοδα Ν. 2530/1997 παρ. 8 άρθρου 2 (20%) Κρατήσεις Ν. 2530/1997 παρ. 8 άρθρου 2 (2%) Εσοδα Ν. 2817/2000 παρ. 1 άρθρου 15 Κρατήσεις Π.Δ. 432/1981 (άρθρο 7) - Κ.Α. 679/96 Κρατήσεις Ν. 2530/1997 παρ. 2 άρθρου 2 0,43% Έσοδα Ν. 2530/1997 παρ. 8 άρθρου 2 (20%) 1,85% Κατανομή Συνολικών Εσόδων κατά Κατηγορία Έσοδα από Κ.Ε.Κ. 0,50% Πιστωτικοί τόκοι 16,57% Έκτακτα έσοδα 0,33% Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 0,01% Κρατήσεις Ν. 2530/1997 παρ. 8 άρθρου 2 (2%) 4,51% Εσοδα Ν. 2817/2000 παρ. 1 άρθρου 15 0,58% Κρατήσεις Π.Δ. 432/1981 (άρθρο 7) - Κ.Α. 679/96 75,22% 61

62 Σχήμα 4.5. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Επιτροπή Ερευνών Απολογισμός Προγραμμάτων με ειδική μεταχείριση Κατανομή Προϋπολογισμού Έργων Έργα Χωρίς Γενικά Έξοδα 30,61% Έργα Με Γενικά Έξοδα 69,39% Κατανομή Πλήθους Έργων Έργα Χωρίς Γενικά Έξοδα 55,37% Έργα Με Γενικά Έξοδα 44,63% Σχήμα 4.6. ΦΥΣΙΚΗΣ 6,87% Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Επιτροπή Ερευνών Κατανομή Πλήθους Προγραμμάτων Κατά Τμήμα ΧΗΜΕΙΑΣ 15,60% Κατανομή Πλήθους Προγραμμάτων Κατά Τμήμα ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 3,06% ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 0,37% ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 0,90% ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 4,70% ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1,49% ΦΠΨ 2,69% ΙΑΤΡΙΚΗΣ 29,63% ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1,34% ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ) 2,61% ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 2,16% ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 0,15% ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 8,58% ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 3,43% ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 0,37% ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 6,79% ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1,42% ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 2,61% ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 0,07% ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 1,79% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 0,22% ΚΕΔΕΓΠΟ 2,01% ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 1,12% 62

63 Πίνακας 4.4.: Ετήσια κατανομή προϋπολογισμών προγραμμάτων ανά Τμήμα και έτος έναρξης 63

64 Σχήμα

65 Κατανομή αριθμού και προϋπολογισμού Προγραμμάτων ανά Τμήμα και Μονάδα του Π.Ι. της περιόδου Η κατανομή των προγραμμάτων και οι σχετικοί Πίνακες και Σχήματα προέκυψαν από την επεξεργασία των στοιχείων του Πληροφοριακού Συστήματος της Επιτροπής Ερευνών για την Περίοδο και με την εφαρμογή των ακόλουθων κριτηρίων αναζήτησης: Ημερομηνία Έναρξης Φυσικού Αντικειμένου: Από 01/01/2000 έως 31/12/2007. Τμήμα: Το Τμήμα που έχει καταχωρηθεί στη Διοικητική Καρτέλα του έργου. Ο κατάλογος Τμημάτων που χρησιμοποιήθηκε είναι ο ακόλουθος (αλφαβητικά): Ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Τεχνολογιών Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Ιατρικής Ιστορίας και Αρχαιολογίας Μαθηματικών Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Οικονομικών Επιστημών Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Πληροφορικής Φιλολογίας Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας Φυσικής Χημείας Άλλες Μονάδες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Αμοιβές Μελών ΔΕΠ από Άλλους Φορείς μέσω ΕΛΚΕ Γραφείο Διαμεσολάβησης Γραφείο Διασύνδεσης ΚΕΔΕΓΠΟ Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέντρο Υπολογιστών Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων 65

66 Πρυτανεία Σχολικές Βιβλιοθήκες Τεχνική Υπηρεσία Τμήματα Διεύρυνσης (Συνολικές Προμήθειες) Τυπογραφείο Πλαίσιο Χρηματοδότησης. Ο κατάλογος χρηματοδότησης που χρησιμοποιήθηκε όπως έχει καταχωρηθεί στη Διοικητική Καρτέλα του έργου, είναι ο ακόλουθος (αλφαβητικά): 4ο Πρόγραμμα Πλαίσιο 5ο Πρόγραμμα Πλαίσιο 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Β ΚΠΣ Γ ΚΠΣ Διεθνή Δωρεές από φυσικά ή νομικά πρόσωπα εκτός δημοσίου ΕΣΠΑ ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Έργα Παροχής Υπηρεσιών και Χορηγίες Εταιρίας Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας Παν. Ιωαννίνων Κοινοτικές Πρωτοβουλίες Λοιπά (μη εντασσόμενα σε άλλη Ενότητα) Λοιπές Δημόσιες Επιχορηγήσεις Λοιπά Ευρωπαϊκά Ταμείο Συνοχής Έτος: Ως έτος για την απολογισμού του προϋπολογισμού κάθε έργου θεωρήθηκε το έτος της ημερομηνίας έναρξης του φυσικού αντικειμένου του έργου. Ποσό: Ως ποσό αναφέρεται το ποσό του προϋπολογισμού του Έργου. Φορέας Χρηματοδότησης: Ο φορέας χρηματοδότησης του έργου. Όταν ένα έργο έχει περισσότερους από ένα Φορείς Χρηματοδότησης, αναφέρονται αναλυτικά όλοι οι Φορείς, με το αντίστοιχο ποσό προϋπολογισμού κάθε φορέα. 66

67 Χρηματοδοτήσεις Προγραμμάτων από τον ΕΛΚΕ Στο Σχήμα 4.8 απεικονίζονται οι χρηματοδοτήσεις προγραμμάτων μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από τον ΕΛΚΕ. Είναι προφανές ότι με εξαίρεση τα έτη 2001 και 2006, τα ποσά είναι σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Για το λόγο αυτό έχουν γίνει εκτεταμένες συζητήσεις στην Σύγκλητο, η οποία κατέληξε σε πρόταση για τη διαχείριση των πόρων της ΕΛΚΕ (βλέπετε Ενότητα ). Σχήμα 4.8. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Επιτροπή Ερευνών Χρηματοδοτήσεις Προγραμμάτων από τον ΕΛΚΕ Χρηματοδοτήσεις Προγραμμάτων από τον ΕΛΚΕ ανά Έτος , , , , , ,00 0, Βαθμός χρήσης πληροφορικής Στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί απλό την 1η Ιανουαρίου του 2008 πλήρες σύστημα διαχείρισης ερευνητικών προγραμμάτων, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 1. Πλήρες Λογισμικό Διοικητικής, Διαχειριστικής και Οικονομικής υποστήριξης των υλοποιούμενων έργων, αναπτυγμένο στην τεχνολογία Microsoft.NET και Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Microsoft SQL Server. 2. Πλήρης υποστήριξη όλων των διαδικασιών που αφορούν την εν γένει διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων. 3. Πλήρης υποστήριξη της εξαγωγής δεδομένων: Μορφές: (.xls,.doc,.rpt,.xml,.pdf, κλπ). Εύρος: Σε όλο το εύρος των δεδομένων της Βάσης Δεδομένων, είτε με την αξιοποίηση του εργαλείου Επερωτήσεων του Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, είτε την διενέργεια σύνθετων αναζητήσεων από το περιβάλλον χρήσης του λογισμικού. Εξαγωγή αρχείων xml για τη δήλωση των Μηνιαίων Δελτίων Δαπανών (ΜΔΔ) των έργων ΚΠΣ και ΕΣΠΑ. 4. Πλήρης Υποστήριξη της Πρόσβασης μέσω web στους Επιστημονικούς Υπευθύνους: 67

68 Μέσω προσωπικού κωδικού πρόσβασης κάθε Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΕΥ) έχει πρόσβαση μέσω του web σε όλα τα στοιχεία των έργων του. Στο πλαίσιο αυτό, οι Ε.Υ έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στα κάτωθι στοιχεία: - Κατάλογος έργων - Διοικητικά Στοιχεία - Διοικητικές Ενέργειες - Απασχολούμενοι - Συμβάσεις- Μισθοδοσίες - Οικονομικός Απολογισμός - Οικονομικές Ενέργειες - Οικονομικές Κινήσεις - Ανάλυση δεσμεύσεων - Υπόλοιπα συμβάσεων Λογιστικό Σχήμα-Τήρηση Μητρώου Παγίων Γίνεται τήρηση του Ενιαίου Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ, εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος Γ Κατηγορίας Βιβλίων). Γίνεται επίσης τήρηση Μητρώου Παγίων για την παρακολούθηση των παγίων της υπηρεσίας και των υλοποιούμενων Έργων Διαχείριση των Πόρων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Η Σύγκλητος στη συνεδρία της αριθμ. 960/ πρότεινε προς τον ΕΛΚΕ τις ακόλουθες τροποποιήσεις του Οδηγού Χρηματοδότησης: Οι πάσης φύσεως κρατήσεις που επιβάλλονται στα εκτελούμενα έργα, οι παρακρατήσεις στις αμοιβές των μελών ΔΕΠ καθώς και οι πρόσοδοι από την επιτυχή διαχείριση των προκαταβολών και δόσεων των έργων, αποτελούν το πλεόνασμα του ΕΛΚΕ. Από το πλεόνασμα αυτό αφαιρούνται τα έξοδα λειτουργίας της Γραμματείας μετά από πρόταση του ΕΛΚΕ και έγκριση της Συγκλήτου. Μετά από έγκριση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το υπόλοιπο του πλεονάσματος κατανέμεται από την ΕΔΕΙΛ ως εξής: Τμήμα του, μέχρι ποσοστού 10% ετησίως, μεταφέρεται στο Αποθεματικό του ΕΛΚΕ. Ένα άλλο Τμήμα του, μέχρι ποσοστού 5% ετησίως, μεταφέρεται στο ειδικό Κεφάλαιο Ταμειακών Διευκολύνσεων, προκειμένου να διευκολύνεται η εκτέλεση εξωτερικώς χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων. Το υπόλοιπο του πλεονάσματος ονομάζεται Διαθέσιμα και διατίθεται για την κάλυψη εκπαιδευτικών, ερευνητικών και άλλων αναπτυξιακών αναγκών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 68

69 Διαθέσιμα Με απόφαση της Συγκλήτου, από τα διαθέσιμα διατίθενται ετησίως, κονδύλια για τις εξής δραστηριότητες: Υποτροφίες για Υποψηφίους Διδάκτορες του Ιδρύματος. Προμήθεια βασικού εξοπλισμού ιδιαίτερης σημασίας για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και τη χώρα. Ενίσχυση της βασικής έρευνας. Ενίσχυση της έρευνας σε περιοχές αιχμής και σε νέα ερευνητικά αντικείμενα. Ενίσχυση νέων ερευνητών. Μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κονδυλίων το καθαρό υπόλοιπο του Λογαριασμού είναι δυνατόν να διατίθεται, σύμφωνα με αλγόριθμο που εισηγείται το Πρυτανικό Συμβούλιο στην ΕΔΕΙΛ και εγκρίνει η Σύγκλητος για τις ανάγκες της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στα Τμήματα, στους Τομείς και τις Σχολές για την κάλυψη ερευνητικών ή εκπαιδευτικών αναγκών, πλην αμοιβών μελών ΔΕΠ. Τα Τμήματα υποβάλλουν ετήσιες εκθέσεις προς την ΕΔΕΙΛ και τη Σύγκλητο για τις δραστηριότητες που υποστηρίζονται και τον τρόπο διάθεσης των αντίστοιχων κονδυλίων Ετήσιος Προϋπολογισμός Διαθεσίμων και Διαδικασία Έγκρισης Ο ετήσιος Προϋπολογισμός των Διαθεσίμων του ΕΛΚΕ καταρτίζεται από την ΕΔΕΙΛ με τη σύμφωνη γνώμη του Πρυτανικού Συμβουλίου και εγκρίνεται από τη Συγκλήτου το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα ακολουθείται η εξής διαδικασία: 1. Η ΕΔΕΙΛ προσδιορίζει το σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού, που πρέπει να εκτιμώνται τουλάχιστον με βάση το πλεόνασμα της μέχρι και της προηγούμενης του έτους της κατάρτισης του προϋπολογισμού χρήσης. 2. Το Πρυτανικό Συμβούλιο υποβάλλει εισήγηση στην ΕΔΕΙΛ ως προς το σκέλος των εξόδων που προβλέπεται να διατεθεί για τις ανάγκες του Ιδρύματος. 3. Η ΕΔΕΙΛ διαμορφώνει το σύνολο του Προϋπολογισμού που υποβάλλεται για έγκριση στη Σύγκλητο μετά από σύμφωνη γνώμη του Πρυτανικού Συμβουλίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 2 της ΚΥΑ 679/96 και του Ν. 3848/ Διάρθρωση Προϋπολογισμού Ο Προϋπολογισμός στις ακόλουθες τέσσερις επιμέρους συνιστώσες: Εκπαιδευτικές Λειτουργίες, με σκοπό την ενίσχυση των εκπαιδευτικών λειτουργιών των Σχολών μέσω, για παράδειγμα, υποτροφιών Υποψηφίων Διδακτόρων, αμοιβών Υποψηφίων Διδακτόρων για υπερωριακή απασχόληση σε εργαστηριακά μαθήματα, αμοιβών υπευθύνων των κατά Τμήμα Εργαστηρίων Υπολογιστών, προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, κλπ. Το κονδύλι των υποτροφιών Υποψηφίων Διδακτόρων θεωρείται ως πρωταρχικής σημασίας. Έρευνα και Ανάπτυξη, με στόχο την ενίσχυση των ερευνητικών και αναπτυξιακών σκοπών των Τμημάτων μέσω, για παράδειγμα, της ενίσχυσης της βασικής έρευνας, της προμήθειας ερευνητικού εξοπλισμού ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, της υποστήριξης των λειτουργιών του Κεντρικού Η/Υ, του Κέντρου Δικτύου κλπ. 69

70 Ειδικοί Στόχοι, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη συνεργασία μελών ΔΕΠ με άλλες Χώρες, συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς (π.χ. CERN), τη δαπάνη προγραμμάτων επιμόρφωσης του προσωπικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κλπ. Διοικητικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπως την αδιάλειπτη λειτουργία και φύλαξη των εργαστηρίων του Πανεπιστημίου, την ενίσχυση του εκδοτικού μηχανισμού, τη συντήρηση και φύλαξη της μεγάλης κινητής περιουσίας. 4.3 Συμβούλιο Έρευνας της Συγκλήτου (ΣΕΣ) Προκειμένου να προωθηθεί η στρατηγική της έρευνας και οι δραστηριότητες για την έρευνα αιχμής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει συγκροτηθεί με απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρ. αριθμ. 27/8/2009) το Συμβούλιο Έρευνας της Συγκλήτου (ΣΕΣ), το οποίο απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και, πιο συγκεκριμένα, από έναν εκπρόσωπο ανά Τμήμα διεθνούς κύρους και αναγνώρισης, υπό την προεδρεία του Πρύτανη και Αναπληρωτή Πρόεδρο Αντιπρύτανη. Τα μέλη του Συμβουλίου θα επιλέγονται με συγκεκριμένες διαδικασίες, οι οποίες θα ορισθούν από την Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Βασικό καθήκον του ΣΕΣ είναι να διαμορφώνει, με αμιγώς ακαδημαϊκά κριτήρια, προτάσεις των οποίων η τελική έγκριση θα γίνεται από τη Σύγκλητο: για την κατάρτιση τετραετούς προγράμματος έρευνας, για τον καθορισμό της διαδικασίας αξιολόγησης από κριτές, για την υποστήριξη και τη διασφάλιση της ποιότητας στην εφαρμογή των ερευνητικών προγραμμάτων, για την τακτική, ανά διετία, επανεξέταση της ερευνητικής πολιτικής του Ιδρύματος, με βάση τα δεδομένα και την εμπειρία από την εφαρμογή και τη διαχείριση των ερευνητικών δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων τους, και με σκοπό την αναπροσαρμογή και τη βελτίωσή της, για την οργάνωση και τη συγκρότηση θεματικών επιτροπών έρευνας. Τα ανωτέρω θα τελούν υπό τη διαρκή έγκριση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Συνεργασία στη Βασική Έρευνα-Έρευνα Αιχμής Η δράση αυτή υποστηρίζει τη διατομεακή, διατμηματική και διϊδρυματική συνεργασία στη βασική έρευνα, σε μια σειρά θεματικών τομέων που έχουν καίρια σημασία για την αναβάθμιση της Ελληνικής Παιδείας και την πρόοδο της γνώσης. Η δράση εστιάζεται κυρίως στους εξής έξι θεματικούς τομείς: 1. Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Επιστήμες Εκπαίδευσης, Επιστήμες Πολιτισμού - Εικαστικές Τέχνες, 2. Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες 3. Βιολογικές και Ιατρικές Επιστήμες, 4. Επιστήμες Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, 5. Επιστήμες Μηχανικών, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 6. Επιστήμες Περιβάλλοντος, 70

71 Συγκεκριμένα υποστηρίζεται: η συνεργατική έρευνα, ο συντονισμός ερευνητικών προγραμμάτων. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, παρά τον σημαντικό αριθμό επιτευγμάτων και τις υψηλές επιδόσεις που έχει να επιδείξει σε πολλούς τομείς, δεν αξιοποιεί στο βαθμό που θα έπρεπε και με ικανοποιητικό τρόπο το ερευνητικό δυναμικό και τους ερευνητικούς του πόρους, και χρειάζεται να αποκτήσει άμεσα μεγαλύτερη συνεκτικότητα, συνεργατικότητα και ικανότητα συστηματικής παραγωγής σε ποιοτική έρευνα αιχμής. Στόχος της παρούσας Πρυτανικής Αρχής την περίοδο ήταν η ενίσχυση του δυναμισμού, της δημιουργικότητας και της «αριστείας» σε ερευνητικές δραστηριότητες αιχμής εθνικού και ευρωπαϊκού επιπέδου. Για τον σκοπό αυτό, υποστηρίχτηκαν ερευνητικά έργα που αναλαμβάνονται με πρωτοβουλία ερευνητών, εστιάζονται σε επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία αιχμής, υλοποιούνται από συνεργατικές ομάδες και είναι ανταγωνιστικές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η χρηματοδότηση των έργων βασίστηκε στις προτάσεις των Τμημάτων και των μελών ΔΕΠ. Οι χρηματοδοτούμενες προτάσεις επιλέχθηκαν με αποκλειστικό κριτήριο την επιστημονική τους ποιότητα, όπως αυτή θα αξιολογείται από κριτές και διαδικασίες εγκεκριμένες από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η χρηματοδότηση επιτεύχθηκε κυρίως μέσω τριών δράσεων: Του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της τετραετίας Του Τακτικού Προϋπολογισμού μέσω ενίσχυσης των σχετικών κωδικών 4121Δ (Δαπάνες λειτουργίας Η/Υ), 4121Θ (Δαπάνες λειτουργίας μεταπτυχιακών σπουδών), 4129 (λοιπές δαπάνες κάθε είδους εκπαίδευσης) και 7131Α (προμήθεια επιστημονικών οργάνων). Η καθιέρωση ενός μηχανισμού για τη χρηματοδότηση, με ακαδημαϊκά κριτήρια και διαφάνεια, της έρευνας αιχμής που αναλαμβάνουν συνεργαζόμενες ομάδες μελών ΔΕΠ αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τον πανεπιστημιακό χώρο έρευνας και συμπληρώνει άλλες σχετικές εθνικές και κοινοτικές δραστηριότητες. Ο μηχανισμός αυτός θα βελτιώσει το δυναμισμό και την ικανότητα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων να προσελκύει υψηλού επιπέδου ερευνητές από ευρωπαϊκές και άλλες χώρες ή να αναπτύξει τη συνεργασία με αυτούς Ερευνητικό Δυναμικό Η αύξηση του ερευνητικού δυναμικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και, ταυτόχρονα, βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του, επιτυγχάνεται μέσω της διαμόρφωσης ελκυστικών συνθηκών εργασίας και ενίσχυσης των προοπτικών για την ερευνητική σταδιοδρομία, ενθαρρύνοντας: ερευνητές υψηλού επιπέδου να παραμείνουν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ερευνητές υψηλού επιπέδου της αλλοδαπής να εργασθούν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τη χρηματοδότηση νεοδιοριζόμενων μελών ΔΕΠ (start up funds) μέσω ενίσχυσης των σχετικών κωδικών Τακτικού Προϋπολογισμού 4129 (λοιπές δαπάνες κάθε είδους εκπαίδευσης) και 7131Α (προμήθεια επιστημονικών οργάνων). 71

72 4.6. Υποδομές Έρευνας Η στρατηγική ανάπτυξης υποδομών έρευνας αιχμής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, έχει συστηματοποιηθεί σε σημαντικό βαθμό και έχει τεθεί σε εφαρμογή με προτάσεις του Συμβουλίου Έρευνας της Συγκλήτου. Στόχος είναι η αναβάθμιση και βελτιστοποίηση της χρήσης των σημαντικότερων υποδομών έρευνας που διαθέτει το Ίδρυμα, η δημιουργία νέων υποδομών έρευνας, σε πεδία αιχμής της επιστήμης και της τεχνολογίας, διατμηματικού, διϊδρυματικού και εθνικού ενδιαφέροντος που είναι αναγκαίες για να οδηγηθεί (και να παραμείνει) η επιστημονική κοινότητα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην πρωτοπορία των εξελίξεων στο χώρο της έρευνας και για να ενισχυθεί σε μεγαλύτερο βαθμό η διατμηματική και διεπιστημονική βασική έρευνα. Οι τέσσερις δραστηριότητες που ενισχύθηκαν είναι οι εξής: Υποστήριξη υφιστάμενων υποδομών έρευνας μεγάλης κλίμακας Διατμηματική πρόσβαση: υποστήριξη της πρόσβασης των ερευνητών σε σύγχρονες υψηλού επιπέδου οργανολογικές υποδομές έρευνας για τη διεξαγωγή της έρευνάς τους, ανεξάρτητα από τη θέση των υποδομών εντός του Ιδρύματος. Δραστηριότητες ολοκλήρωσης: βελτιωμένη δόμηση και υποστήριξη της λειτουργίας των οργανολογικών υποδομών έρευνας σε ένα δεδομένο τομέα και προώθηση της συνεκτικής τους χρήσης και βελτίωσης. Ηλεκτρονικές υποδομές έρευνας: προώθηση της περαιτέρω ανάπτυξης και εξέλιξης των υποδομών επικοινωνίας και πλέγματος μεγάλης δυναμικότητας και υψηλών επιδόσεων και ενίσχυση των ευρωπαϊκών δυνατοτήτων αξιοποίησης της υπολογιστικής τεχνολογίας υπερυψηλής απόδοσης, προώθηση της διάδοσης στις κοινότητες χρηστών, ενίσχυση της διεθνούς εμβέλειάς τους και αύξηση της ασφάλειας και αξιοπιστίας τους, με βάση τα επιτεύγματα των υποδομών GEANT και GRID Υποστήριξη των υφιστάμενων ερευνητικών υποδομών των επιμέρους Τμημάτων Συμπλήρωση και ανανέωση του εξοπλισμού σε εργαστήρια σύμφωνα με αιτιολογημένες προτάσεις των Τμημάτων. Διάχυση της πληροφορίας, σε όλη την Πανεπιστημιακή Κοινότητα, σχετικά με τις ερευνητικές δυνατότητες των επιμέρους εργαστηρίων Υποστήριξη νέων υποδομών έρευνας Ανάπτυξη νέων υποδομών έρευνας και ανακαίνιση υφιστάμενων υποδομών με τη θέσπιση και προκήρυξη ειδικών προγραμμάτων με βάση κυρίως τις προτάσεις του Συμβουλίου Έρευνας της Συγκλήτου και έγκριση της Συγκλήτου. Υποστήριξη ερευνητικών υποδομών «αριστείας» σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα ανωτέρω έχουν ενταχθεί: 72

73 μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της τετραετίας , μέσω του άξονα προτεραιότητας 9 (Ψηφιακή Σύγκληση και Επιχειρηματικότητα Ηπείρου κώδικας προτεραιότητας «Υποδομές Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Κέντρα Αναγνωρισμένου Κύρους σε Εξειδικευμένη Τεχνολογία») της Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας Ηπείρου, μέσω των σχετικών κωδικών του Τακτικού Προϋπολογισμού 4121Δ (Δαπάνες λειτουργίας Η/Υ, NMR), 4121Θ (Δαπάνες λειτουργίας μεταπτυχιακών σπουδών), 4129 (λοιπές δαπάνες κάθε είδους εκπαίδευσης) και 7131Α (προμήθεια επιστημονικών οργάνων), μέσω τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης υψηλού επιπέδου: μελών ΕΤΕΠ και ΕΕΔΙΠ, διδασκόντων του ΠΔ 407/80. Επισημαίνεται ότι με βάση τον τετραετή προγραμματισμό προσωπικού για την περίοδο προβλέπονταν συνολικά πενήντα τέσσερις (54) νέες θέσεις ΕΤΕΠ, είκοσι τρείς (23) θέσεις ΕΕΔΙΠ και εκατόν ενενήντα επτά (197) θέσεις του Π.Δ. 407/80 για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Μέρος των θέσεων αυτών, με απόφαση της αρμόδιας επιτροπής της Συγκλήτου, έχουν διατεθεί για την τεχνική επιστημονική υποστήριξη των οργανολογικών υποδομών έρευνας. Δυστυχώς, η πρόσφατη οικονομική συγκυρία είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή όλων των προκηρύξεων και προσλήψεων θέσεων ΕΤΕΠ το οποίο αναμένεται να έχει εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις στην τεχνική και επιστημονική στελέχωση των μεγάλων οργανολογικών υποδομών Διαδικασία Διασφάλισης της Ποιότητας Έρευνας Ποιοτικοί και Ποσοτικοί Δείκτες του Ιδρύματος Οι ποιοτικοί και ποσοτικοί δείκτες της ερευνητικής δραστηριότητας είναι βασικοί παράμετροι της πορείας και προόδου ενός Πανεπιστημίου και η αποτίμησή τους αποτελεί ευθύνη και καθήκον της Διοίκησής του. Η εικόνα που προκύπτει από πρόσφατη έρευνα (http://greekuniversityreform.worldpress.com) είναι χαρακτηριστική των ερευνητικών επιδόσεων των Πανεπιστημίων της χώρας. Ως πηγές χρησιμοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων Web of Science και Scopus. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων βρίσκεται στη δεύτερη θέση μεταξύ των Ελληνικών Πανεπιστημίων την πενταετία (Πίνακας 4.5). 73

74 Πίνακας 4.5.: Κατάταξη Ελληνικών Πανεπιστημίων (με βάση τους ποιοτικούς δείκτες δημοσιεύσεων των μελών ΔΕΠ -http://greekuniversityreform.worldpress.com) Πανεπιστήμιο Μέλη ΔΕΠ Δημοσιεύσεις Αναφορές Δημοσ/ΔΕΠ Αναφ/ΔΕΠ Αναφ/Δημοσ Κρήτης 590 4,461 21, Ιωαννίνων 616 3,980 15, Πάτρας 817 5,039 14, Χαροκόπειο , ΕΚΠΑ 2,172 11,083 34, Γεωπονικό , Μετσόβειο 771 4,166 9, ΑΠΘ 2,802 9,617 27, Παρόμοια είναι η θέση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μεταξύ των ελληνικών Πανεπιστημίων, με βάση τις δημοσιεύσεις και τις αναφορές (citations) κατά τη διάρκεια των ακαδημαϊκών ετών 2002 έως 2006 (Πίνακας 4.6). Στον Πίνακα αυτό συμπεριλαμβάνονται, για λόγους συγκριτικούς, Πανεπιστήμια των ΗΠΑ και της Αγγλίας. 74

75 Πίνακας 4.6.: Αξιολόγηση των Πανεπιστημίων με βάση το ερευνητικό τους έργο την πενταετία Πανεπιστήμιο Αριθμός μελών Δημοσιεύσεις Αναφορές Δημοσιεύσεις ανά Αναφορές ανά Αναφορές ανά Αναφορές (σχ.) ανά ΔΕΠ το μέλος ΔΕΠ μέλος ΔΕΠ δημοσίευσης ΔΕΠ 2003 Κρήτης Ιωαννίνων Γεωπονικό Χαροκόπειο Πάτρας Πολυτεχνείο Κρήτης Μετσόβειο Αθηνών Πελοποννήσου Αιγαίου ΑΠΘ ΟΠΑ Θεσσαλίας Θράκης Πειραιώς Μακεδονίας Ιονίου Πάντειο Yale New York Delaware LSE

76 Aberdeen York Essex Brunel Strathclyde Keele

77 Παρόμοια ανάλυση έγινε με βάση τον συνολικό αριθμό αναφορών, δημοσιεύσεων με διεύθυνση από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (University of Ioannina) ανά πενταετία, καθώς και συγκριτικά δεδομένα άλλων οκτώ (8) πολυθεματικών Ελληνικών Πανεπιστημίων και 18 Πανεπιστημίων άλλων χωρών με διαφορετικά επίπεδα ερευνητικής επιρροής. (Πηγή δεδομένων: Thomson ISI, Essential Science Indicators, το 2009 περιλαμβάνει δεδομένα μέχρι 1/10/2009.) Τα δεδομένα εξετάζονται με βάση κυλιόμενες πενταετίες. Στην ερμηνεία των δεδομένων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πως, ένα Πανεπιστήμιο με μεγαλύτερο αριθμό μελών ΔΕΠ, αναμένεται να έχει και μεγαλύτερο αριθμό δημοσιεύσεων και αναφορών. Ο αριθμός αναφορών ανά άρθρο επίσης επηρεάζεται από τη σύνθεση των γνωστικών αντικειμένων που υπηρετεί ένα Πανεπιστήμιο, αλλά για Πανεπιστήμια που καλύπτουν σχεδόν όλους τους τομείς, είναι ένα μέτρο ποιότητας αρκετά αξιόπιστο. Με βάση τα βιβλιομετρικά δεδομένα, προκύπτει το συμπέρασμα πως όλα τα ελληνικά Πανεπιστήμια έχουν επιδείξει σημαντική αύξηση στην παραγωγικότητα και απήχηση. Εξ αυτών το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχει επιδείξει από τις υψηλότερες επιδόσεις. Σε συνολικό αριθμό αναφορών κατά την τελευταία 5ετία υπολείπεται μόνο του Πανεπιστημίου Αθηνών και ελαφρά του ΑΠΘ, αλλά υπερτερεί σημαντικά αυτών των Πανεπιστημίων αν ο αριθμός αναφορών κανονικοποιηθεί ως προς τον αριθμό μελών ΔΕΠ, οπότε από αυτή την άποψη το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων είναι στην κορυφή των ελληνικών Πανεπιστημίων μαζί με το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σε αριθμό αναφορών ανά άρθρο (ο καλύτερος μάλλον ποιοτικός δείκτης) το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων βρίσκεται την τελευταία πενταετία στην κορυφή μαζί με το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σε σχέση με διεθνή ιδρύματα, οι δείκτες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατά την τελευταία πενταετία είναι σχετικά παρεμφερείς με αυτούς των Πανεπιστημίων Tampere, Stuttgart, Lancaster, και Hannover. Στο Σχήμα 4.9 (Α) απεικονίζονται οι ετεροαναφορές ανά άρθρο εννέα αντιπροσωπευτικών Ελληνικών Πανεπιστημίων, τα οποία δεν είναι μονοθεματικά με εξαίρεση το ΕΜΠ. Είναι προφανές ότι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων εμφανίζει την πλέον συστηματική και σημαντική αύξηση που το καθιστά με το Πανεπιστήμιο Κρήτης το κορυφαίο, με βάση τα ανωτέρω κριτήρια, Πανεπιστήμιο της Ελλάδας. Στο Σχήμα 4.9 (Β) απεικονίζονται οι ετεροαναφορές ανά άρθρο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ενός διακεκριμένου Πανεπιστημίου των Η.Π.Α. (Princeton University) και των Πανεπιστημίων Lancaster, Nancy, Reims και τριών Πανεπιστημίων χωρών της Βαλκανικής, των Πανεπιστημίων της Σόφιας, του Βελιγραδίου και του Βουκουρεστίου. Είναι προφανές ότι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τα Πανεπιστήμια Lancaster, Stuttgart, Nancy και Reims και σαφώς σε υψηλότερο επίπεδο των Πανεπιστημίων της Σόφιας, του Βελιγραδίου και του Βουκουρεστίου. Σχήμα 4.9.: Αριθμός Ετεροαναφορών ανά άρθρο ορισμένων Ελληνικών Πανεπιστημίων (Α) και Πανεπιστημίων της αλλοδαπής (Β) (Α) 77

78 (Β) Στο Σχήμα 4.10 παρουσιάζονται οι διεθνείς δημοσιεύσεις με διεύθυνση προέλευσης από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και αριθμός αναφορών που έχουν γίνει σε αυτές. Τα δεδομένα προέρχονται από το Thomson ISI, Web of Knowledge και περιλαμβάνουν δεδομένα για όλες τις δημοσιεύσεις έως 25/10/2009 (υπάρχει υστέρηση λίγων μηνών στη βάση δεδομένων, οπότε τα δεδομένα για το 2009 είναι ακόμα ατελή). Από τις καταχωρήσεις, έχουν αφαιρεθεί οι 831 που είναι περιλήψεις συνεδρίων. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω Βιβλιομετρικά Δεδομένα και το Σχήμα 4.9, η παραγωγικότητα και απήχηση του Πανεπιστημίου εμφανίζει πολύ μεγάλη αύξηση. Ο αριθμός δημοσιεύσεων ακολουθεί σιγμοειδή πορεία που υποδηλώνει πως το Πανεπιστήμιο φτάνει σε μια φάση ωριμότητας ως προς τον αριθμό των άρθρων που δημοσιεύει. Ο αριθμός των αναφορών συνεχίζει να αυξάνει που υποδηλώνει βελτίωση της μέσης ποιότητας/απήχησης των δημοσιεύσεων. Οι 9731 δημοσιεύσεις έχουν λάβει συνολικά 98,654 αναφορές και ο ιδρυματικός δείκτης h κατά Hirsch είναι Συγκριτικοί Ποιοτικοί και Ποσοτικοί Δείκτες των Τμημάτων Δέκα από τις δημοσιεύσεις με διεύθυνση από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχουν ήδη λάβει πάνω από 300 αναφορές. Οι δημοσιεύσεις αυτές προέρχονται από την Ιατρική Σχολή (ν=7), το Tμήμα Φυσικής (ν=2) και το Τμήμα Χημείας (ν=1). 78

79 Σχήμα 4.10.: Αριθμός δημοσιεύσεων και αναφορών στη διεθνή βιβλιογραφία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων την περίοδο

80 Η Ιατρική Σχολή (Σχήμα 4.11) αντιπροσωπεύει το 35.5% των δημοσιεύσεων και το 43.6% των αναφορών που έχει λάβει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Η συμβολή της Ιατρικής Σχολής είναι ακόμα πιο σημαντική στις δημοσιεύσεις με κορυφαία απήχηση στη βιβλιογραφία. Δέκα από τις δημοσιεύσεις με διεύθυνση από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχουν ήδη λάβει πάνω από 300 αναφορές. Οι δημοσιεύσεις αυτές προέρχονται στην πλειονότητά τους από την Ιατρική Σχολή (ν=7). Κατά την τελευταία δεκαετία ( ) από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχουν προκύψει 2,512 διεθνείς δημοσιεύσεις που έχουν λάβει 26,896 αναφορές. Αυτές αντιπροσωπεύουν το 40.7% των δημοσιεύσεων και 50.9% των αναφορών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε αυτό το χρονικό διάστημα. Από τις 10 δημοσιεύσεις υψηλότερου αριθμού αναφορών από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων την τελευταία δεκαετία οι 9 προέρχονται από την Ιατρική Σχολή. Συγκριτικά με άλλες Ιατρικές Σχολές τις χώρας στην αντίστοιχη δεκαετία, η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει το μεγαλύτερο αριθμό αναφορών ανά μέλος ΔΕΠ, μεγαλύτερο αριθμό άρθρων στο κορυφαίο 1% του γνωστικού τους χώρου (με βάση Essential Science Indicators) και μεγαλύτερο αριθμό αναφορών ανά άρθρο από όλες τις Ιατρικές Σχολές. Υπολείπεται σε συνολικό αριθμό αναφορών μόνο της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, η οποία όμως έχει πολλαπλάσιο αριθμό μελών ΔΕΠ. Στον τομέα της έρευνας εκτιμάται ότι η πληθώρα των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διαθέτουν υψηλής ποιότητας ερευνητικό δυναμικό το οποίο παράγει διεθνούς επιπέδου ερευνητικό έργο. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία του Τμήματος Φυσικής από την πρόσφατη διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης. Η μέση τιμή του συντελεστή απήχησης (impact factor) των περιοδικών που έχουν δημοσιεύσει τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος το 2008 είναι ~2.8 (Σχήμα 4.12.). Ο μέσος παράγοντας Hirsch των μελών ΔΕΠ του Τμήματος είναι 19.6 και 18.5 για τη βαθμίδα του καθηγητή και αναπληρωτή καθηγητή αντίστοιχα. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να συγκριθούν με μέσο παράγοντα Hirsch ~18 για τη βαθμίδα του καθηγητή σε υψηλού επιπέδου ερευνητικά Πανεπιστήμια των Η.Π.Α. Σχήμα 4.11.: Αριθμός δημοσιεύσεων και αναφορών στη διεθνή βιβλιογραφία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 80

81 Σχήμα 4.12.: Δημοσιεύσεις μελών ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής ως προς τον δείκτη απήχησης των επιστημονικών περιοδικών του εντός Πλήθος δημοσιεύσεων ,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 10 IM PACT FACTOR Θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι οι υψηλές αυτές ερευνητικές επιδόσεις των μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχουν επιτευχθεί παρότι υπάρχει: Διαχρονική (επί δεκαετίες) απουσία στρατηγικής ανάπτυξης της έρευνας σε εθνικό επίπεδο. Διαρκώς φθίνουσα πορεία χρηματοδότησης της έρευνας τη δεκαετία (Σχήματα 4.13, 4.14, 4.15) Σποραδική και ασυνεχής χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους (π.χ ΠΕΝΕΔ) Σποραδική και ασυνεχής χρηματοδότηση δράσεων με πόρους της Ε.Ε όπως Ηράκλειτος, Πυθαγόρας κλπ. 81

82 Στο Σχήμα 4.13 απεικονίζεται το ποσοστό του ΑΕΠ που διατέθηκε την περίοδο για την έρευνα και τεχνολογία στη χώρα μας και κυμαίνεται στο 0,57%. Επίσης παρατηρείται μείωση του ποσοστού αυτού από το 1999 έως το Μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Σουηδία και η Φινλανδία διέθεσαν το μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ για την έρευνα και τεχνολογία με περίπου 3,80% και 3,43% αντίστοιχα. Ο Μ.Ο. των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυμαίνεται στο 1,84% και παραμένει σε μεγάλο βαθμό σταθερός από το 1996 έως το 2008 (Σχήμα 4.14) Σχήμα 4.13.: %ΑΕΠ σε Έρευνα & Τεχνολογία Στο Σχήμα 4.14 παρατηρούμε επίσης ότι η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των τεσσάρων τελευταίων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία σε ελαφρώς υψηλότερο επίπεδο σε ότι αφορά την εξέλιξη του ποσοστού του ΑΕΠ για την χρηματοδότηση της έρευνας και τεχνολογίας την περίοδο Σχήμα 4.14.: %ΑΕΠ σε Έρευνα & Τεχνολογία 82

83 Στο Σχήμα 4.15 απεικονίζεται η μείωση που παρατηρείται στη χρηματοδότηση της έρευνας και τεχνολογίας στην Ελλάδα από το 1999 έως το Η χρηματοδότηση την περίοδο αναμένεται να έχει περαιτέρω φθίνουσα πορεία. Σχήμα 4.15.: %ΑΕΠ σε Έρευνα & Τεχνολογία για την Ελλάδα Αξιολόγηση Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών Προτάσεων Προγράμματος Τακτικού Προϋπολογισμού και Δημοσίων Επενδύσεων Οι ερευνητικές και/ή εκπαιδευτικές προτάσεις που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Τακτικού Προϋπολογισμού και Δημοσίων Επενδύσεων διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: Προτάσεις αναβάθμισης εργαστηρίων Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ύψους Προτάσεις Ερευνητικών Δραστηριοτήτων οι οποίες διακρίνονται σε δυο κατηγορίες: Προτάσεις οργανολογικών υποδομών Προτάσεις οργανολογικών υποδομών Ιδρυματικού Επιπέδου & Αριστείας Η διαδικασία αξιολόγησης γίνεται σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου η οποία και καθορίζει την προθεσμία υποβολής προτάσεων Οργανολογικών - Εργαστηριακών Υποδομών Έρευνας και Εκπαίδευσης. Στη συνέχεια οι Πρόεδροι των Τμημάτων καλούνται να εισηγηθούν προς το Συμβούλιο Έρευνας της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ονόματα μελών ΔΕΠ Ελληνικών Πανεπιστημίων ή/και ερευνητών Ελληνικών Κέντρων και Ινστιτούτων διεθνούς κύρους και αναγνώρισης για την αξιολόγηση των παραπάνω προτάσεων. Με βάση τις προτάσεις αυτές και από ένα σύνολο δεκάδων προταθέντων επιστημόνων επιλέγονται δώδεκα έως δεκαπέντε αξιολογητές διεθνούς κύρους και 83

84 αναγνώρισης οι οποίοι κατανέμονται στους έξι επιστημονικούς θεματικούς τομείς. Κάθε πρόταση αξιολογείται από δύο αξιολογητές κριτές και η διαδικασία της αξιολόγησης περιλαμβάνει δύο στάδια: i. Αποστολή των προτάσεων στους κριτές. ii. Κοινή συνεδρίαση όλων των κριτών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων εντός μηνός από την παραλαβή των προτάσεων και αξιολόγηση με βάση τα επισυναπτόμενα κριτήρια. Η ευελιξία της ανωτέρω διαδικασίας έγκειται στη δυνατότητα επιστροφής εκείνων των προτάσεων από τους αξιολογητές που το περιεχόμενό τους δεν εμπίπτει στο ευρύτερο γνωστικό τους αντικείμενο. Δεδομένου ότι οι προτεινόμενες προτάσεις προς χρηματοδότηση για την περίοδο υπερέβησαν το ποσόν των δημοσίων επενδύσεων ύψους των ετών συζητήθηκε, σε επίπεδο Συγκλήτου η εξεύρεση συμπληρωματικών πόρων μέχρι συνολικού ύψους π.χ. του κωδικού 7031Α (Προμήθεια επιστημονικών οργάνων), του κωδικού 4129 (λοιπές δαπάνες) του Τακτικού Προϋπολογισμού καθώς και των Δημοσίων Επενδύσεων Ειδικότερα για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων η όλη οργάνωση και εποπτεία των προκηρύξεων είναι υπό την εποπτεία του Συμβουλίου Έρευνας της Συγκλήτου που απαρτίζεται από επιστήμονες διεθνούς κύρους και αναγνώρισης Αξιολόγηση Ερευνητικών Προτάσεων στο Πλαίσιο ΕΣΠΑ Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο πλαίσιο του Ε.Π. «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου », Άξονα Προτεραιότητας 9 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Ηπείρου», Κωδικό Προτεραιότητας 02 «Υποδομή Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Κέντρα Αναγνωρισμένου Κύρους για Εξειδικευμένη Τεχνολογία» συνολικού προϋπολογισμού ,00, έχει υποβάλλει προτάσεις με βάση την ακόλουθη διαδικασία αξιολόγησης. Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου (συνεδρίαση 21/7/2009) όρισε επιτροπή εσωτερικής αξιολόγησης, η σύνθεση της οποίας αποτελείται από επιστήμονες διεθνούς κύρους και αναγνώρισης. Η υιοθέτηση αυτής της διαδικασίας συμβάλλει ουσιαστικά στη διασφάλιση ακαδημαϊκών κριτηρίων διαφάνειας προκειμένου να υποβληθούν προτάσεις σε ανάλογες προσκλήσεις. Ήδη το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στη πρώτη προκήρυξη της παραπάνω ενότητας (λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων 31/7/2009), συνολικού προϋπολογισμού , υπέβαλλε οκτώ προτάσεις προϋπολογισμού εκ των οποίων χρηματοδοτήθηκαν οι επτά συνολικού προϋπολογισμού Στη δεύτερη προκήρυξη (01/10/2009) συνολικού προϋπολογισμού το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων υπέβαλλε μια συνδυαστική πρόταση η οποία και χρηματοδοτήθηκε. Συνολικά έχουν χρηματοδοτηθεί οι ακόλουθες προτάσεις ύψους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που αντιπροσωπεύουν το 85% του συνολικού διατιθέμενου προϋπολογισμού ( ) και αποτελούν τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που έχει επιτευχθεί έως σήμερα στο πλαίσιο χρηματοδότησης του Ε.Π. της Περιφέρειας Ηπείρου. 84

85 Πίνακας 4 : Χρηματοδοτήσεις Οργανολογικών Υποδομών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από την Περιφέρεια Ηπείρου ΥΠΟΕΡΓΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Μονάδα Δυναμικής Οριζόντιας Δράσης ,00 Αναβάθμιση της Εργαστηριακής Υποδομής της Ερευνητικής Ομάδας Αθηροθρόμβωσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ,00 Ενίσχυση Ερευνητικού Εξοπλισμού για τη Μελέτη Παθήσεων της Ωχράς Κηλίδας ,00 Μονάδα Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Διελεύσεως Οριζόντιας Δράσης και Βοηθητικές Τεχνικές Χαρακτηρισμού Δομής και Μοριακών Αλληλεπιδράσεων Αναβάθμιση και Επέκταση Υπάρχοντος Συστήματος LC-MSn-LTQ με την Προμήθεια ενός Συστήματος Φασματοσκοπίας Μάζας Τροχιακής Παγίδας Ιόντων (Orbitrap) Μονάδα Φασματοσκοπικού Χαρακτηρισμού Νανοδομικών Στερεών και Λεπτών Υμενίων , , ,00 Μονάδα Δονητικής Φασματοσκοπίας Χημικής Απεικόνισης Οριζόντιας Δράσης ,00 Αναβάθμιση Εξοπλισμού για Μετρήσεις Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ,00 Συνολικός Προϋπολογισμός ,00 Επίσης, στο πλαίσιο της πρόσκλησης της ΓΓΕΤ με τίτλο «Υποδομή Έρευνας και Τεχνολογίας» υποβλήθηκε πρόταση που περιλαμβάνει σαράντα τρεις (43) προτάσεις με επιστημονικούς υπεύθυνους από εννέα (9) Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συνολικού προϋπολογισμού Οι 43 προτάσεις με βάση την εσωτερική αξιολόγηση του Ιδρύματος ταξινομήθηκαν σε δύο κατηγορίες: 1. Τη συνδυαστική υψηλής προτεραιότητας πρόταση δεκαοχτώ (18) επιμέρους προτάσεων προϋπολογισμού Υποδομή Βιοϊατρικής Έρευνας, προϋπολογισμού Εθνικό Κέντρο Μελέτης της Ύλης σε πολλαπλές κλίμακες μήκους (διακριτικής ικανότητας) και χρόνου, προϋπολογισμού Υποδομή Έρευνας στον Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, προϋπολογισμού Υποδομή Έρευνας στον τομέα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, προϋπολογισμού Στις υπόλοιπες είκοσι πέντε (25) προτάσεις, χαμηλής προτεραιότητας, συνολικού προϋπολογισμού που δεν συμπεριλήφθηκαν στη συνδυαστική πρόταση υψηλής προτεραιότητας. Οι προτάσεις αυτές υποβλήθηκαν αυτούσιες με τα τεχνικά δελτία των επιστημονικών υπεύθυνων. Η αξιολόγηση των προτάσεων στη ΓΓΕΤ αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του Η σημαντική επιτυχία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε οργανολογικές υποδομές υψηλής τεχνολογίας θα επιτρέψει την περαιτέρω αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, θα βελτιώσει την 85

86 ερευνητική του παραγωγικότητα σε επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς αιχμής, θα συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής και στη δημιουργία Περιφέρειας της Γνώσης Δίκτυο Εργαστηρίων Υποστήριξης Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γενικά Η συγκρότηση ενός Δικτύου Εργαστηριακών Μονάδων και Κέντρων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προτάθηκε για πρώτη φορά το 1998 και είχε ως στόχο τη δημιουργία «εργαστηρίων που δεν αφορούν συγκεκριμένα άτομα, αλλά ολόκληρο το Ίδρυμα» (έγγραφο από τη Διοίκηση του Ιδρύματος προς τα Τμήματα του Πανεπιστημίου στις 23/6/1998). Η ίδρυση του Δικτύου Εργαστηρίων Υποστήριξης έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Δ.Ε.Υ.Ε.Π.Ι.) οφείλεται εν πολλοίς στη συνδρομή της Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας Ηπείρου (ΓΓΠΗ), η οποία ανταποκρίθηκε στα αιτήματα της Πρυτανείας και χρηματοδότησε την προμήθεια των αναγκαίων επιστημονικών οργάνων από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Ηπείρου. Η ολοκλήρωση των απαραίτητων διαγωνισμών προμήθειας των οργάνων, καθώς και η εγκατάστασή τους ολοκληρώθηκε σε διάστημα ενός έτους, οπότε το έτος 1999 μπορεί να θεωρηθεί ως έτος έναρξης της λειτουργίας του Δικτύου. Εν συνεχεία, ενσωματώθηκαν στο Δίκτυο και άλλες υφιστάμενες ή νέες Μονάδες, των οποίων η ανάπτυξη στηρίχθηκε είτε σε οικονομική ενίσχυση από τη ΓΓΠΗ και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ή σε άλλες πηγές χρηματοδότησης. Tο Δ.E.Y.E.Π.Ι. χαρακτηρίζεται ως σημαντική ερευνητική υποδομή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία συμβάλλει: στην ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων μεγάλης κλίμακας με έμφαση σε τομείς αιχμής, στην ενίσχυση του κλίματος συνεργασίας μεταξύ των ερευνητικών ομάδων του Πανεπιστημίου, στην αποτελεσματική διεκδίκηση ερευνητικών χρηματοδοτήσεων, στη σύνδεση της έρευνας με την εκπαιδευτική διαδικασία, στην τόνωση του ερευνητικού κύρους του Πανεπιστημίου. Όπως ορίζεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του, σκοπός του Δικτύου είναι η επιστημονική υποστήριξη διατμηματικής και διεπιστημονικής έρευνας και εκπαιδευτικής διαδικασίας που διεξάγεται στα Εργαστήρια και Κλινικές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Μέλη του Δικτύου είναι ανεξάρτητες οργανολογικές Μονάδες Ερευνητικών Εργαστηρίων ή Επιστημονικών Ομάδων σε επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς αιχμής. Για να αποτελεί μέλος του Δικτύου μια Μονάδα θα πρέπει να ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια: α) Να παράγει επιστημονικό-λειτουργικό έργο που ικανοποιεί διεπιστημονικές ανάγκες της έρευνας, η οποία διεξάγεται στα Εργαστήρια και Κλινικές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. β) Το κόστος της οργανολογικής υποδομής που απαιτείται για την παραγωγή του επιστημονικού-λειτουργικού έργου της Μονάδας να είναι υψηλό και επομένως να είναι ασύμφορη η επανάληψή της σε διάφορα Εργαστήρια και Κλινικές. γ) Ο βαθμός εξειδίκευσης των στελεχών της Μονάδας για την παραγωγή του επιστημονικού-λειτουργικού της έργου να είναι υψηλός. 86

87 Διαρκή στόχο του Ιδρύματος αποτελεί η επέκταση των υποδομών του Δικτύου, η στήριξη της λειτουργίας του με επιστημονικό και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, η συνεχής αξιολόγηση και ανανέωσή του Κανονισμός Λειτουργίας του Δ.Ε.Υ.Ε.Π.Ι. Από ιδρύσεως του Δικτύου, η διαμόρφωση ενός νομικού πλαισίου λειτουργίας είχε τεθεί μεταξύ των στρατηγικών στόχων του Ιδρύματος. Ένα πρωταρχικό σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας διαμορφώθηκε και υπεβλήθη στη Διοίκηση του Ιδρύματος το Μάιο του Ο Κανονισμός Λειτουργίας, μετά από σειρά τροποποιήσεων και βελτιώσεων, οριστικοποιήθηκε και εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων τον Αύγουστο του Στο κείμενό του, προσδιορίζεται ο σκοπός του Δικτύου, κωδικοποιούνται τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι Μονάδες-μέλη του Δικτύου και καθορίζεται το πλαίσιο για την ένταξη νέων Μονάδων στο Δίκτυο. Επίσης, περιγράφεται η δομή και στελέχωση κάθε Μονάδας, τα όργανα Διοίκησης του Δικτύου και οι αρμοδιότητές τους, καθώς και το σύστημα οικονομικής διαχείρισης, οι πόροι και οι πηγές χρηματοδότησης του Δικτύου. Σε ειδικό άρθρο, προβλέπεται διαδικασία περιοδικής αξιολόγησης των Μονάδων του Δικτύου. Σημειώνεται ότι η λειτουργία του Δικτύου «για την κάλυψη των ερευνητικών αναγκών των μελών ΔΕΠ, των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, των ερευνητών, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών σε εξωτερικούς χρήστες» είχε ήδη θεσμοθετηθεί στο άρθρο 48, παρ. 2 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Παν/μίου Ιωαννίνων (ΦΕΚ 310/ ) Μονάδες/Κέντρα του Δ.Ε.Υ.Ε.Π.Ι. Στην παρούσα φάση, βάσει της αξιολόγησης που έλαβε χώρα κατά το 2010, οι Μονάδες/ Κέντρα που έχουν ενταχθεί στο Δ.Ε.Υ.Ε.Π.Ι. είναι οι ακόλουθες: Μονάδα Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης Μονάδα Συνεστιακής Μικροσκοπίας Σάρωσης Laser Moνάδα Περίθλασης Ακτίνων Χ κόνεως Μονάδα Περίθλασης Ακτίνων-Χ μονοκρυστάλλου Μονάδα Φασματοσκοπίας Φθορισμού Ακτίνων Χ Μονάδα Φασματομετρίας Μαζών Κέντρο Αρχαιομετρίας Κέντρο Εφαρμογών Laser Μονάδα Μαγνητικών Μετρήσεων Μονάδα Θερμικής Ανάλυσης Κέντρο Βιοτράπεζας Καρκίνου Κέντρο Επιστημονικών Προσομοιώσεων Επιπλέον Μονάδες, των οποίων η λειτουργία προβλέπεται να αξιολογηθεί περί τα τέλη του 2010, είναι οι ακόλουθες: 87

88 Μονάδα Μελέτης Βλαστικών Κυττάρων Μονάδα Πιστοποίησης Ποιότητας Τροφίμων Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας Μονάδα Αυτόματης Ανάγνωσης Πλακιδίων Μικροσκοπίου Εργαστήριο Παρακολούθησης και Μοντελοποίησης της Ανθρώπινης Συμπεριφοράς Μονάδα Εφαρμογής Πολλαπλής Ανάλυσης με Μικροσυστοιχίες DNA Σχήμα 4.16.: Όργανο AVANCE- 500 του Κέντρου Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού Σχήμα 4.17.:Μηνιαία Κατανομή χρόνου χρήσης του οργάνου AVANCE-500 του Κέντρου Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού κατά την περίοδο Οκτώβριος 2008 Μάιος

89 Σχήμα 4.18:Κέντρο Εφαρμογών Laser Αξιολόγηση του Δ.Ε.Υ.Ε.Π.Ι. Σύμφωνα με σχετικό άρθρο του Κανονισμού Λειτουργίας του Δικτύου, προβλέπεται η περιοδική αξιολόγησή του ως προς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την επιστημονική του επίπτωση στο ερευνητικό έργο που διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Αξιολόγηση του έτους 2004 Η πρώτη αξιολόγηση του Δικτύου έλαβε χώρα το 2004 και περιελάμβανε: (α) εσωτερική αξιολόγηση από Επιτροπή μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, (β) εξωτερική αξιολόγηση από Επιτροπή εξωτερικών κριτών αναγνωρισμένου κύρους και (γ) τελική αξιολόγηση από Επιτροπή μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Αξιολόγηση του έτους 2010 Το Δίκτυο υποβλήθηκε εκ νέου σε διαδικασία αξιολόγησης της λειτουργίας του για το διάστημα Η αξιολόγηση ανατέθηκε από τη Διοίκηση του Ιδρύματος σε Επιτροπές του Συμβουλίου Έρευνας της Συγκλήτου και η σχετική Έκθεση κατατέθηκε τον Απρίλιο του 2010 και έλαβε την έγκριση της Συγκλήτου (συνεδρία αριθμ. 949/ ). Στην αξιολόγηση συμμετείχαν είκοσι (20) συνολικά Μονάδες, οι οποίες είτε αποτελούσαν μέλη του Δικτύου κατά την πρώτη φάση λειτουργίας του ( ) ή τελούσαν υπό ένταξη στο Δίκτυο. Στην τελική Έκθεση Αξιολόγησης, βάσει των κριτηρίων που τέθηκαν από τις Επιτροπές, έγινε διάκριση των ανωτέρω Μονάδων σε εκείνες που: α) πληρούν τα κριτήρια ένταξης/παραμονής στο Δίκτυο, β) δεν πληρούν τα κριτήρια ένταξης/παραμονής στο Δίκτυο και 89

90 γ) προτείνεται να επαναξιολογηθούν, κατόπιν επίλυσης διαφόρων προβλημάτων/αδυναμιών που διαπιστώθηκαν. Σε ειδική ενότητα γίνεται αναφορά σε Μονάδες που τελούν υπό ίδρυση και πιθανή ένταξη στο Δίκτυο. Στα γενικά συμπεράσματα που διατυπώνονται στην τελική Έκθεση, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά: 1. Στην προσπάθεια διαμόρφωσης θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Δικτύου, το οποίο οριστικοποιήθηκε και εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο τον Αύγουστο του Στην επιστημονική στελέχωση των Μονάδων του Δικτύου, οι οποίες διοικούνται από Επιστημονική Επιτροπή μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, υπό το συντονισμό του Επιστημονικώς Υπευθύνου που μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία και οργανολογική βελτίωση κάθε Μονάδας. 3. Στη λειτουργική/τεχνική στελέχωση του Δικτύου με εξειδικευμένους χειριστές υψηλών επιστημονικών και τεχνικών προσόντων, τουλάχιστον σε επίπεδο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης. Προς την κατεύθυνση αυτή καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια από τη Διοίκηση του Ιδρύματος και του Δικτύου για την πρόσληψη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) και Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ), καθώς και τη διάθεση συμβασιούχων αορίστου χρόνου με κατάλληλα προσόντα. 4. Στην ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση, αναβάθμιση και επέκταση των οργανολογικών υποδομών του Δικτύου μέσω ανταγωνιστικών προγραμμάτων και ενισχύσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και της Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας Ηπείρου. Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Αξιολόγησης δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δικτύου Πόροι του Δικτύου 1. Πόροι και πηγές χρηματοδότησης του Δικτύου είναι: α. Ετήσια επιχορήγηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. β. Ετήσια επιχορήγηση από την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας. γ. Ερευνητικά προγράμματα που εκτελούνται στις Μονάδες του Δικτύου βάσει συμβολαίων με τρίτους (Εθνικούς και Διεθνείς Οργανισμούς, κρατικούς φορείς, βιομηχανία, κ.α.). δ. Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους. 2. Πρόσοδοι από τις πηγές α. και β. διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την υποστήριξη υφιστάμενων Μονάδων του Δικτύου ή τη δημιουργία νέων Μονάδων, μετά από αξιολόγηση τεκμηριωμένων αιτημάτων. Αιτήματα για οικονομική ενίσχυση των Μονάδων του Δικτύου υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο από τους Επιστημονικούς Υπευθύνους μέχρι την 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Τα αιτήματα αξιολογούνται κατ αρχήν από το Διοικητικό Συμβούλιο, κωδικοποιούνται και περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του επομένου έτους, ο οποίος υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και στη συνέχεια προς έγκριση στη Σύγκλητο. 3. Ως γενική αρχή, πρόσοδοι από τις πηγές γ. και δ. διατίθενται με τη σύνταξη του προϋπολογισμού, κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, στις Μονάδες που τις παρήγαγαν είτε με την εξασφάλιση και εκτέλεση ερευνητικών 90

91 προγραμμάτων ή με την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους. Οι κρατήσεις του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας από ερευνητικά προγράμματα για την παροχή υπηρεσιών από Μονάδες του Δικτύου αποτελούν πρόσοδο του Δικτύου και κατατίθενται αυτομάτως στο λογαριασμό του Κοστολόγηση Παρεχομένων Υπηρεσιών 1. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος κάθε Μονάδας του Δικτύου καταθέτει στο Διοικητικό Συμβούλιο τιμοκατάλογο με την προβλεπόμενη χρέωση για υπηρεσίες που παρέχονται από τη Μονάδα. Στον τιμοκατάλογο είναι δυνατόν οι τιμές να διαφοροποιούνται για παροχή υπηρεσιών εντός ή εκτός Πανεπιστημίου. 2. Σε κάθε Μονάδα του Δικτύου διατηρείται Βιβλίο Εσόδων, στο οποίο καταχωρούνται όλες οι παρεχόμενες από τη Μονάδα υπηρεσίες με την αντίστοιχη κοστολόγηση βάσει του τιμοκαταλόγου. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται ποιες κατηγορίες χρηστών αναμένεται να πληρώνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες και για ποιες κατηγορίες χρηστών η χρέωση θα είναι απλώς λογιστική. 3. Εισπράξεις θα πραγματοποιούνται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο οποίος θα εκδίδει και τα σχετικά τιμολόγια Αναδιάρθρωση των Οργάνων Διοίκησης του Δικτύου Όργανα διοίκησης του Δικτύου είναι η Γενική Συνέλευση των Επιστημονικών Υπευθύνων, το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Διευθυντής του Δικτύου και ο Αναπληρωτής Διευθυντής. Για την ενίσχυση της διαφάνειας στον ορισμό των Επιστημονικών Υπευθύνων η Σύγκλητος στην αριθμ. 949/ συνεδρία της, αποφάσισε ομόφωνα την ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Επιστημονικών Επιτροπών των Μονάδων του Δικτύου, βάσει του άρθρου 14, παρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δικτύου και της Έκθεσης των Επιτροπών Αξιολόγησης του Δικτύου (Απρίλιος 2010). Στις , τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ κλήθηκαν να αποστείλουν στη Γραμματεία της Πρυτανείας αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και βιογραφικό τους σημείωμα, προκειμένου το Συμβούλιο Έρευνας της Συγκλήτου, να υποβάλει σχετική εισήγηση στη Σύγκλητο. Στις , συνεδρίασε το Συμβούλιο Έρευνας της Συγκλήτου το οποίο όρισε Εισηγητική Επιτροπή για την αξιολόγηση των αιτήσεων και τη σύνταξη σχετικής Έκθεσης. Στις , κατατέθηκε η Έκθεση της Εισηγητικής Επιτροπής η οποία εγκρίθηκε. Στις , συνεδρίασε το Συμβούλιο Έρευνας της Συγκλήτου και ενέκρινε ομόφωνα το περιεχόμενο της Έκθεσης. Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των Κέντρων Μονάδων είναι οι ακόλουθοι: Κέντρο Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (Επ. Υπεύθυνος: Καθ. Ι. Γεροθανάσης) Μονάδα Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης (Επ. Υπεύθυνος: Καθ. Φ. Πομώνης) Μονάδα Συνεστιακής Μικροσκοπίας Σάρωσης Laser (Επ. Υπεύθυνος: Καθ. Θ. Φώτσης) Μονάδα Περίθλασης Ακτίνων-Χ κόνεως (Επ. Υπεύθυνος: Καθ. Θ. Μπάκας) Μονάδα Περίθλασης Ακτίνων-Χ μονοκρυστάλλου (Επ. Υπεύθυνος: Αν. Καθ. Σ. Σκουλίκα) Μονάδα Φασματοσκοπίας Φθορισμού Ακτίνων Χ (Επ. Υπεύθυνος: Επ. Καθ. Κ. Ιωαννίδης) Κέντρο Εφαρμογών Laser (Επ. Υπεύθυνος: Καθ. Κ. Κοσμίδης) 91

92 Μονάδα Μαγνητικών Μετρήσεων (Επ. Υπεύθυνος: Καθ. Θ. Μπάκας) Μονάδα Θερμικής Ανάλυσης (Επ. Υπεύθυνος: Αν. Καθ. Τ. Βαϊμάκης) Μονάδα Φασματομετρίας Μαζών (Επ. Υπεύθυνος: Αν. Καθ. Γ. Βαρβούνης) Κέντρο Αρχαιομετρίας (Επ. Υπεύθυνος: Επ. Καθ. Κ. Ιωαννίδης) Κέντρο Επιστημονικών Προσομοιώσεων (Επ. Υπεύθυνος: Καθ. Ι. Λαγαρής) Κέντρο Βιοτράπεζας Καρκίνου (Επ. Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Φατούρος) Μετά τον ορισμό των Επιστημονικών Επιτροπών του Δικτύου και σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του, συγκλήθηκε Ειδική Γενική Συνέλευση, η οποία ανέδειξε το Διευθυντή, τον Αναπληρωτή Διευθυντή και το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου, που έχει ως ακολούθως: Καθ. Λαγαρής Ισαάκ, Πρόεδρος του ΔΣ και Δ/ντής του ΔΕΥΕΠΙ Καθ. Κοσμίδης Κων/νος, Αναπληρωτής Δ/ντής του ΔΕΥΕΠΙ Καθ. Μπάκας Θωμάς, Μέλος Αν. Καθ. Βαϊμάκης Τιβέριος, Μέλος Επικ. Καθ. Ιωαννίδης Κων/νος, Μέλος 92

93 5. Περιβαλλοντική Πολιτική και Ποιότητα Ζωής Το περιβάλλον αποτελεί υπαρξιακό ζήτημα του ανθρώπου και ως εκ τούτου το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων οφείλει να πρωτοπορεί στον αγώνα για την περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση Διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο πρόβλημα της διαχείρισης των εργαστηριακών αποβλήτων έθεσε σε εφαρμογή από το Μάιο του 2003 το Σύστημα Διαχείρισης Εργαστηριακών Αποβλήτων (Σ.Δ.Ε.Α.Π.Ι.). Στο Σ.Δ.Ε.Α.Π.Ι. συμμετέχουν όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που διαθέτουν εργαστήρια και παράγουν απόβλητα δηλαδή τα Τμήματα Χημείας, Φυσικής, Ιατρικής, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, καθώς επίσης και τα Τμήματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του Παραρτήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο Αγρίνιο. Έχουν καθοριστεί έξι κατηγορίες εργαστηριακών αποβλήτων που συλλέγονται με βάση διεξαχθείσα μελέτη εντός προεπιλεγμένων εργαστηριακών χώρων και στη συνέχεια οδηγούνται στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό στο υπόγειο του κτιρίου Χ2 του Τμήματος Χημείας (Σχήμα 5.1). Σχήμα 5.1.: Διαχείριση επικινδύνων χημικών αποβλήτων Σε ετήσια βάση εταιρεία εξειδικευμένη στη διαχείριση εργαστηριακών και επικινδύνων αποβλήτων ελέγχει, με εξειδικευμένο προσωπικό, το περιεχόμενο των ειδικών κάδων, συσκευάζει κάθε κάδο σύμφωνα με τις ισχύουσες Εθνικές και Κοινοτικές προδιαγραφές και τον τοποθετεί σε φορτηγό όχημα κατά τρόπο ώστε να μη δημιουργείται πρόβλημα 93

94 κατά τη μεταφορά. Σημειώνεται ότι η εταιρεία που επιλέγεται πρέπει να διαθέτει άδεια διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων από τη Νομαρχία Ιωαννίνων, καθώς επίσης και να έχει προμηθευτεί όλες τις αδειοδοτήσεις από τις Νομαρχίες από τις οποίες διέρχεται το φορτηγό όχημα που μεταφέρει τα απόβλητα. Ένα τμήμα των εργαστηριακών αποβλήτων (υδρογονάνθρακες, μη χλωριωμένες οργανικές ενώσεις) μετατρέπεται στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας σε δευτερογενές καύσιμο που διατίθεται για ενεργειακή αξιοποίηση, ενώ ένα άλλο τμήμα αυτών που περιλαμβάνει κυρίως οργανοχλωριωμένες ενώσεις και τοξικά μέταλλα, μεταφέρεται σε εταιρεία του εξωτερικού προς θερμοκαταστροφή. Τα πιστοποιητικά τελικής διάθεσης που εκδίδονται αποστέλλονται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Το Σύστημα Διαχείρισης των Εργαστηριακών Αποβλήτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Σ.Δ.Ε.Α.Π.Ι.) εφαρμόζεται πιστά σε όλα τα εργαστήρια των Τμημάτων του Πανεπιστημίου που παράγουν απόβλητα, με συνεχώς αυξανόμενους ρυθμούς. Ο σχεδιασμός του Σ.Δ.Ε.Α.Π.Ι. επιτρέπει τη συνεχή αναπροσαρμογή του, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τον Οκτώβριο του 2005 λειτουργεί η ιστοσελίδα της Διαχείρισης Εργαστηριακών Αποβλήτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Δ.Ε.Α.Π.Ι.) στην οποία μπορούν να αναζητηθούν πληροφορίες, για τη διαδικασία που ακολουθείται, για την ασφάλεια των εργαστηρίων και για τη διακίνηση των χημικών ενώσεων. Υπάρχει πρόβλεψη για την ενσωμάτωση στο σύστημα διαχείρισης επικίνδυνων χημικών αποβλήτων και όσων νέων Τμημάτων έχουν ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν στο μέλλον και παράγουν εργαστηριακά απόβλητα. Παραμένει όμως σε εκκρεμότητα η επέκταση του συστήματος διαχείρισης και στα βιολογικά απόβλητα Ανακύκλωση Αστικών Στερεών Αποβλήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Έτσι ανακυκλώνουμε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ανέλαβε την πρωτοβουλία και υλοποιεί, σε ευρεία βάση, καινοτόμο πρόγραμμα αξιοποίησης-ανακύκλωσης των παραγόμενων στην Πανεπιστημιούπολη απορριμμάτων, σύμφωνα με τις Κοινοτικές Οδηγίες 99/31 και 92/64. Το πρόγραμμα απευθύνεται στα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας (φοιτητές, μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ, διοικητικούς υπαλλήλους) αλλά και ιδιώτες που εργάζονται και δραστηριοποιούνται στην Πανεπιστημιούπολη. 94

95 Ήδη από τον Οκτώβριο του 2008 υλοποιείται η πρώτη φάση του προγράμματος που αφορά στη συλλογή και μεταφορά σε ειδικό χώρο ανακυκλωτικής διεργασίας χαρτιού, αλουμινίου, πλαστικού, συσκευασιών από γυαλί και μπαταριών, υλικών που «παράγονται» στους χώρους εργασίας των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας (γραφεία, εργαστήρια κ.λπ.), στις φοιτητικές εστίες, στο φοιτητικό εστιατόριο και στο εστιατόριο «Φηγός», στα κυλικεία και άλλους χώρους του Πανεπιστημίου. Για το σκοπό αυτό έχουν τοποθετηθεί σε καθορισμένα κεντρικά σημεία της Πανεπιστημιούπολης ειδικοί κάδοι με σχετικές ενδείξεις και σήμανση όπου συλλέγονται τα ανακυκλώσιμα υλικά διαφόρων κατηγοριών. Συγκεκριμένα: κάδοι απόθεσης-συλλογής χαρτιού, κάδοι απόθεσης-συλλογής συσκευασιών αλουμινίου, κάδοι απόθεσης-συλλογής πλαστικών και γυάλινων φιαλών, κάδοι απόθεσης-συλλογής μπαταριών. Ανακύκλωση Αστικών Στερεών Αποβλήτων Το Πανεπιστήμιο έχει καταρτίσει οικονομική μελέτη και έχει υπογράψει σύμβαση με εταιρεία μηχανικής ανακύκλωσης η οποία έχει την ευθύνη και πραγματοποιεί τη συλλογή, μεταφορά, διαλογή και αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων υλικών. Οι ποσότητες υλικών σε τόνους καθώς και η ποσοστιαία σύνθεση των συλλεχθέντων ανακυκλώσιμων αστικών στερεών αποβλήτων για τη χρονική περίοδο Ιανουάριος 2009 έως Δεκέμβριος 2009 απεικονίζονται στο Σχήμα 5.2. Η ποσότητα των συλλεχθέντων υλικών ανέρχεται σε (81) ογδόντα ένα τόνους για το έτος 2009, ενώ για το έτος 2010 αναμένεται μικρή αύξηση. 95

96 Σχήμα 5.2.: Ποσότητες και ποσοστιαία σύνθεση ανακυκλώσιμων αστικών στερεών αποβλήτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το 2009 Σχήμα 5.3.: Ποσότητες και ποσοστιαία σύνθεση ανακυκλώσιμων αστικών στερεών αποβλήτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το

97 Η διαδικασία ανακύκλωσης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, συνεπώς, λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία τόσον από άποψη ποσότητας όσον και σύνθεσης των υλικών που ανακτήθηκαν, παρότι βρίσκεται στο αρχικό στάδιο εφαρμογής. Έχουν επιτευχθεί δηλαδή σε σημαντικό βαθμό, οι στόχοι του προγράμματος για: μείωση των ποσοτήτων προς Χ.Υ.Τ.Α. ενίσχυση της ανακύκλωσης επαναχρησιμοποίηση των υλικών εξοικονόμηση των φυσικών πόρων 5.3. Ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού Η δεύτερη φάση της ανακύκλωσης, η υλοποίηση της οποίας έχει αρχίσει πρόσφατα (5 Οκτώβριου 2009), προβλέπει τη συγκέντρωση και περαιτέρω προώθηση σε ειδικό κέντρο ανακύκλωσης των ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών, που έχουν τεθεί εκτός χρήσης (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, μηχανήματα προβολής, άλλου τύπου ηλεκτρονικός εξοπλισμός, ηλεκτρικές συσκευές κ.λπ.). Για το σκοπό αυτό στην Πανεπιστημιούπολη στο χώρο στάθμευσης μπροστά από το Τυπογραφείο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το 2009 εγκαταστάθηκε ειδικός επισκέψιμος κάδος για την ανακύκλωση παλαιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Σχήμα 5.4). Η ανακύκλωση του παλαιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού γίνεται σε συνεργασία με την Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης. Οδηγίες σχετικά με τις διαδικασίες που ακολουθούνται υπάρχουν στον σύνδεσμο: Μέχρι σήμερα έχουν ανακυκλωθεί εννέα τόνοι παλιού εξοπλισμού, κυρίως ηλεκτρονικού. Ήδη ο κάδος είναι κατά το ένα τρίτο πλήρης με περίπου τρεις τόνους Τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας μπορούν να ανακυκλώσουν και οικιακό ηλεκτρονικό ή ηλεκτρικό εξοπλισμό μετά από επικοινωνία με το προσωπικό της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης. Η διαδικασία της ανακύκλωσης δεν έχει κόστος για το Πανεπιστήμιο. Η συλλογή ειδών παλαιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού με σκοπό την ανακύκλωση, αποτελεί σημαντικό βήμα εξέλιξης των πρακτικών ανακύκλωσης από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με βάση την απαραίτητη τεχνογνωσία και επιστημονική εγκυρότητα. Ανακυκλώνοντας τις παλαιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, των 97

98 οποίων αρκετά εξαρτήματα είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικά για το περιβάλλον, επιτυγχάνεται η βελτίωση της ποιότητας της ζωής στην Πανεπιστημιούπολη, η οποία αποτελεί θέμα προτεραιότητας για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχήμα 5.4: Διαχείριση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 5.4. Διαχείριση τροφικών υπολειμμάτων Για τα τροφικά υπολείμματα, τα οποία αποτελούν και το μεγαλύτερο πρόβλημα στη διαχείριση των αστικών-στερεών αποβλήτων λόγω των διασταλαγμάτων και των οσμών που προκύπτουν από τις βιολογικές διαδικασίες, έγινε εγκατάσταση συστήματος (κομποστοποίησης) λιπασματοποίησης χωρητικότητας ενός τόνου στις 25/08/2010 (Σχήμα.5.5.). Τα τροφικά υπολείμματα οδηγούνται σε έναν κλειστού τύπου βιοαντιδραστήρα όπου θα μετατρέπονται σε οργανικό λίπασμα. Έχει προβλεφθεί εγκατάσταση βιοφίλτρων, έτσι ώστε ο χώρος να μην απειλείται από δυσάρεστες οσμές. Το οργανικό (σταθεροποιημένο) λίπασμα που θα προκύπτει από την παραπάνω διαδικασία θα αποθηκεύεται και θα χρησιμοποιείται σε αναπλάσεις χώρων, είτε εντός είτε, εφόσον αυτό ζητηθεί, εκτός Πανεπιστημιούπολης. Ανάλογη διαδικασία θα εφαρμοστεί και για τα τροφικά υπολείμματα των φοιτητικών κατοικιών και των κυλικείων της Πανεπιστημιούπολης Συμπεράσματα-Προτάσεις Για την επιτυχία του παραπάνω, ολοκληρωμένης διαχείρισης, προγράμματος ανακύκλωσης και για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ενεργοποίηση και συμμετοχή φοιτητών, μελών ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού της Πανεπιστημιούπολης, εκτός από τη σχετική ενημέρωση, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, προβλέπεται και η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών ημερίδων και η ένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Επισημαίνεται ότι η όλη προσπάθεια έχει κυρίως ιδεολογικό χαρακτήρα διότι το Πανεπιστήμιο, ως ακαδημαϊκό αλλά και εκπαιδευτικό ίδρυμα, οφείλει να εφαρμόζει και διαχέει τις αρχές της ορθής διαχείρισης του περιβάλλοντος, να συμβάλλει στην οικολογική ευαισθητοποίηση των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας (ιδίως του φοιτητικού πληθυσμού), στην απόκτηση «οικολογικής συνείδησης και ήθους» και στη διάδοση - εφαρμογή των αρχών της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Ευελπιστούμε ότι το πρόγραμμα αυτό οργανωμένο μεθοδικά θα λειτουργήσει υποδειγματικά και θα αποτελέσει παράδειγμα-πρόταση και πρόκληση για άλλους αντίστοιχους χώρους, Πανεπιστημίων, σχολείων και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Σημαντική πρωτοβουλία αποτελούν: 98

99 (α) Πρόταση μελέτης αποθήκευσης εργαστηριακών αποβλήτων η οποία περιλαμβάνει την αντιμετώπιση του προβλήματος σε διεθνές επίπεδο της επικρατούσας κατάστασης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τη σκοπιμότητα μελέτης, τεχνική περιγραφή, περιγραφή κτιριακού και Η/Μ εξοπλισμού, περιγραφή λειτουργίας και προϋπολογισμό μελέτης. (β) Πρόταση μελέτης κτιρίου αποθήκης αναλώσιμων υλικών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων η οποία περιλαμβάνει την ανάλυση της επικρατούσας κατάστασης και αντιμετώπισης του προβλήματος σε διεθνές επίπεδο, τη σκοπιμότητα μελέτης, τεχνική περιγραφή, περιγραφή κτιριακού και Η/Μ εξοπλισμού, περιγραφή λειτουργίας και προϋπολογισμό μελέτης. Οι δύο μελέτες οι οποίες είναι υψηλής προτεραιότητας για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων εκκρεμούν για χρηματοδότηση από τη Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Ηπείρου από το Σχήμα 5.5.: Εγκατάσταση Λιπασματοποιητή 99

100 6. Φοιτητική Μέριμνα Η φοιτητική μέριμνα υπάγεται στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας το διοικητικό διάγραμμα της οποίας έχει ως εξής: Διευθυντής Φοιτητικής Μέριμνας Τμήμα Πρόνοιας Τμήμα Σίτισης Τμήμα Υγειονομικής Περίθαλψης 6.1. Φοιτητική Λέσχη Κτιριακές Εγκαταστάσεις Το φοιτητικό εστιατόριο λειτουργεί στο ισόγειο του κτιρίου της Φοιτητικής Λέσχης σε χώρους 6000 περίπου τ.μ. Η αίθουσα εστίασης καλύπτει χώρους 2200 τ.μ. με 1200 καθίσματα (280 τραπέζια των 4 θέσεων κα 40 τραπέζια των 2 θέσεων). Στο ίδιο επίπεδο σε χώρο 500 τ.μ. είναι οι εγκαταστάσεις διανομής του φαγητού, τα πλυντήρια πιάτων και ποτηριών και το σύστημα παραλαβής και μεταφοράς των δίσκων με τα άπλυτα (Σχήμα 6.1). Στο υπόγειο του κτιρίου είναι οι εγκαταστάσεις του μαγειρείου, του ζαχαροπλαστείου, των χώρων προετοιμασίας των γευμάτων, των αποθηκών τροφίμων και των ψυγείων. Σχήμα 6.1.:Το φοιτητικό εστιατόριο Κόστος Σίτισης και Βελτίωση Εξοπλισμού την περίοδο Ο βασικός εξοπλισμός του φοιτητικού εστιατορίου ανακαινίστηκε σημαντικά την περίοδο και μπορεί να ανταποκριθεί στην κάλυψη των αναγκών του σημερινού αριθμού σιτιζόμενων, μέγιστου αριθμού ατόμων. Στα πλαίσια εφαρμογής στο φοιτητικό εστιατόριο, διεθνούς συστήματος αρχών για την υγιεινή των τροφίμων, έγιναν παρεμβάσεις για τη βελτίωση λειτουργικότητας χώρων, κυρίως των WC, και αντικαταστάθηκαν στο σύνολό τους όλα τα σκεύη αλουμινίου με ανοξείδωτα. Την περίοδο για την σίτιση δαπανήθηκαν τα εξής ποσά: 100

101 1. Λειτουργία του φοιτητικού εστιατορίου Ιωαννίνων Σίτιση στεγαζομένων στο ΕΙΝ Λειτουργία φοιτ. εστιατορίου Αγρινίου Δαπάνες για συντήρηση, αντικατάσταση, προσθήκη νέου εξοπλισμού, παρεμβάσεις για βελτίωση λειτουργικότητας χώρων ΣΥΝΟΛΟ Στα παραπάνω ποσά δεν περιλαμβάνονται δαπάνες που έγιναν για την εκτέλεση έργων από την Τεχνική Υπηρεσία π.χ. βάψιμο, ράμπες πρόσβασης και WC ΑΜΕΑ, δημιουργία χώρου διαχείρισης τηβέννων, εγκατάσταση μηχανήματος διαχείρισης απορριμμάτων, κάδοι απορριμμάτων κ.λπ Παρεχόμενες Υπηρεσίες Σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές παρέχεται δωρεάν σίτιση στο Φοιτητικό Εστιατόριο του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου. Ο έλεγχος ύπαρξης των προϋποθέσεων για δωρεάν σίτιση γίνεται βάσει δικαιολογητικών για την οικογενειακή και οικονομική κατάσταση που καταθέτει ο κάθε ενδιαφερόμενος με την εγγραφή του στο Πανεπιστήμιο. Το συσσίτιο περιλαμβάνει πρωινό, γεύμα και δείπνο. Σε κάθε γεύμα και δείπνο παρέχονται δύο είδη κυρίως πιάτου, με δυνατότητα επιλογής του ενός και συνοδευτικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζει στην αρχή κάθε μήνα η Επιτροπή Φοιτητικού Εστιατορίου. Με βάση τα στοιχεία του τρέχοντος έτους στο φοιτητικό εστιατόριο σιτίζονται 4200 φοιτητές. Από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος ( , παρότι ο αριθμός των δικαιουμένων δωρεάν σίτισης αναμένεται να αυξηθεί, η δυνατότητα για παροχή δωρεάν σίτισης θα περιοριστεί στις (μείωση κατά 4% περίπου), λόγω μείωσης των αντίστοιχων πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου. Η παροχή της σίτισης γίνεται με το σύστημα της πλήρους ανάθεσης του έργου, μετά από διαγωνισμό, σε επαγγελματία ιδιώτη (ανάδοχο), ο οποίος υπόκειται στην άμεση εποπτεία και στον έλεγχο των αρμοδίων οργάνων του Πανεπιστημίου. Το φοιτητικό εστιατόριο λειτουργεί όλες τις ημέρες της εβδομάδας από 1ης Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους μέχρι 30 Ιουνίου του επομένου και διακόπτεται μόνο κατά τις ημέρες διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Επίσης με απόφαση της Συγκλήτου παρατείνεται η λειτουργία του φοιτητικού εστιατορίου κατά το μήνα Ιούλιο, με έκτακτη χρηματοδότηση του Τακτικού Προϋπολογισμού, για τις ανάγκες σίτισης των φοιτητών προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στα οποία έχει εγκριθεί παράταση λειτουργίας, μεταπτυχιακών φοιτητών και σπουδαστών του Κέντρου Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού Έλεγχος Υγιεινής Διατροφής και Ασφάλειας Η σίτιση στο Φοιτητικό Εστιατόριο γίνεται κάτω από πλήρως ελεγχόμενες συνθήκες και με όλους τους κανόνες υγιεινής διατροφής και ασφάλειας των τροφίμων που προσφέρονται. Η ποιότητα των πρώτων υλών και των φαγητών καθώς και η υγιεινή τους κατάσταση ελέγχεται καθημερινά από την αρμόδια Υπηρεσία σίτισης, από τα μέλη της Επιτροπής Φοιτητικού Εστιατορίου, τα Εργαστήρια Χημείας Τροφίμων του Τμήματος Χημείας και Μικροβιολογίας της Ιατρικής 101

102 Σχολής και τις αρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες (Δ/νση Εμπορίου, Κτηνιατρική Υπηρεσία, Δ/νση Υγιεινής, Χημείο του Κράτους και τον ΕΦΕΤ). Από το 2004 εφαρμόζονται συνεχώς με επιτυχία οι αρχές του συστήματος HACCP και ISO για την ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων, την καταλληλότητα των χώρων και των σκευών καθώς και τις πρακτικές υγιεινής του προσωπικού. Από τον Αύγουστο του 2010 έγινε η εγκατάσταση του λιπασματοποιητή (κομποστοποιητή) χωρητικότητας ενός τόνου. Τα τροφικά υπολείμματα οδηγούνται σε έναν κλειστού τύπου βιοαντιδραστήρα όπου μετατρέπονται σε οργανικό λίπασμα. Η εγκατάσταση του λιπασματοποιητή αναμένεται να έχει ευεργετικές επιπτώσεις στη διαχείριση των τροφικών υπολειμμάτων του φοιτητικού εστιατορίου Αξιολόγηση Σίτισης Προκειμένου να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες σίτισης, η Δ/νση Φοιτητική Μέριμνας πραγματοποιεί έρευνα μέσω ερωτηματολογίων από το Η τελευταία έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2008, διανέμοντας ερωτηματολόγιο στους χρήστες του φοιτητικού εστιατορίου κατά τη διάρκεια γεύματος. Ανταποκρίθηκαν σχεδόν 400 χρήστες και από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων προέκυψαν τα ακόλουθα στοιχεία. Όσον αφορά τα θέματα καθαριότητας, στην πλειοψηφία τους οι χρήστες φάνηκαν ικανοποιημένοι από τους χώρους της τραπεζαρίας και της εισόδου όχι όμως και τόσο από τους χώρους υγιεινής. Ως αποτέλεσμα των παρατηρήσεων των χρηστών έγιναν εκτεταμένες βελτιώσεις και ανακαινίσεις στους χώρους υγιεινής το καλοκαίρι του Σχετικά με την ποιότητα των κυρίως γευμάτων, οι χρήστες έδειξαν γενικά αρκετά ευχαριστημένοι ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό δήλωσε δυσαρεστημένο. Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε ελαφρώς όταν το ερώτημα αναφέρεται στα συνοδευτικά των κυρίως πιάτων και την ποιότητα των υλικών. Η ποσότητα από την άλλη πλευρά, θεωρήθηκε ικανοποιητική από το 75% των ερωτηθέντων ενώ το 25% την βρήκε μικρή. Τα παρακάτω διαγράμματα (Σχήμα 6.2) δείχνουν την συγκριτική γενική εικόνα σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του Σχήμα 6.2.: Γενική εικόνα εστιατορίου το 2008 συγκριτικά με το 2006 Κακή 7% Αρίστη 4% Κακή 5% Αρίστη 5% Καλή 46% Πολύ καλή 43% Καλή 56% Πολύ Καλή 34% Ένα ακόμα στοιχείο που θα πρέπ&epsi