ENZYMIKH ΔΙΑ-ΕΣΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΚΡΟΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ENZYMIKH ΔΙΑ-ΕΣΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΚΡΟΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ"

Transcript

1 ENZYMIKH ΔΙΑ-ΕΣΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΚΡΟΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΑΡΗΣ ΞΕΝΑΚΗΣ Κέντρο Βιολογικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η δια-εστεροποίηση των λιπών και των ελαίων είναι μια από τις επεξεργασίες βελτίωσης που απασχολεί πολλές βιομηχανίες τροφίμων. Η κλασική μέθοδος της χημικής κατάλυσης που ακολουθείται, έχει πολλά μειονεκτήματα, όπως η έλλειψη εξειδίκευσης και το μεγάλο ενεργειακό κόστος. Αντίθετα η χρήση ενζύμων, όπως οι εξειδικευμένες λιπάσες εξασφαλίζει την παρασκευή συγκεκριμένων τριγλυκεριδίων με μεγάλη α πόδοση. Το πρόβλημα της ετερογενούς καταλύσεως (υποστρώματα λιποδιαλυτά και ένζυμο υδατοδιαλυτό) λύνεται κάνοντας την αντίδραση μέσα σε μικρογαλακτώματα. Η χρήση αυτών των θερμοδυναμικά σταθερών μικροδιασπορών νερού μέσα σ' έναν οργανικό διαλύτη, αυξάνει τη μεσεπιφάνεια μεταξύ των τριγλυκεριδίων και του ενζύμου, αυξάνοντας την απόδοση της αντιδράσεως. Ένα άλλο χαρακτηριστικό των συστημάτων αυτών είναι η δυνατότητα που παρέχουν για τη διεξαγωγή φασματοσκοπικών μελετών. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα σημαντικότατο τμήμα της βιομηχανίας τροφίμων είναι εκείνο που αφορά στα λίπη και στα έλαια. Είναι γνωστή η σημασία των συστατικών αυτών στη διατροφή του ανθρώπου, τόσο για τις προσφερόμενες θερμίδες όσο και για το ρόλο που έχουν σαν μεταφορείς ορισμένων βιταμινών, όπως των A, D, Ε, Κ. Παράλληλα είναι η πηγή διαφόρων σημαντικών λιπαρών οξέων, όπως του λινελαϊκού, του λινολενικού ή του αρα- 343

2 χιδονικού οξέος. Λόγω της βελτίωσης της γεύσης που προκαλούν, χρησιμοποιούνται υπό διάφορες μορφές σε μια μεγάλη ποικιλία τροφών. Το κύριο συστατικό των λιπών και των ελαίων είναι τα τριγλυκερίδια (τριεστέρες της γλυκερόλης με λιπαρά οξέα). Οι φυσικές ιδιότητες τους εξαρτώνται από α) το μήκος των αλυσίδων των λιπαρών οξέων, 6) το βαθμό κορεσμού και γ) από την κατανομή των λιπαρών οξέων μεταξύ των τριών υδροξυλίων της γλυκερόλης. Οι εφαρμογές κάθε λίπους ή ε λαίου περιορίζονται από τις συγκεκριμένες φυσικές ιδιότητες του (π.χ. στερεό ή υγρό). Για την αύξηση των δυνατοτήτων χρήσης τους εφαρμόζονται τεχνικές όπως η κλασμάτωση, η υδρογόνωση, η σύνθεση, η διαεστεροποίηση, ή και συνδυασμοί αυτών. Έτσι με την κλασμάτωση διαχωρίζεται η λιπαρή ουσία σ' ένα υγρό και ένα στερεό κλάσμα, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεξάοτητα. Με την υδρογόνωση αυξάνεται ο βαθμός κορεσμού των λιπαρών αλυσίδων μετατρέποντας ένα υγρό έλαιο σε στερεό. Τέλος η δια-εστεροποίηση μεταβάλλει την αρχική κατανομή των λιπαρών οξέων μεταξύ των τριών υδροξυλίων της γλυκερόλης, με αποτέλεσμα την αλλαγή της συμπεριφοράς (π.χ. τήξη, κρυστάλλωση) του τελικού προϊόντος. Οι μετατροπές αυτές παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις βιομηχανίες λιπαρών ουσιών (έλαια, μαργαρΐνες), σοκολατοποιίας-ζαχαροπλαστικής, γαλακτοκομικών προϊόντων (βούτυρα) ή και διαιτητικών προϊόντων. Η σύνθεση και η δια-εστεροποίηση (inter- και trans-esterification) γίνονται με χημικές μεθόδους, που όμως έχουν αρκετά μειονεκτήματα, ό πως έλλειψη εξειδίκευσης, μεγάλη κατανάλωση ενέργειας, κ.ά. Μια μικροβιολογική βιοσύνθεση από την άλλη μεριά, εμποδίζεται ουσιαστικά από τις χαμηλές αποδόσεις και από τη δυσκολία καθαρισμού του τελικού προϊόντος. Ένας τρίτος τρόπος δια-εστεροποΐησης των τριγλυκεριδίων είναι η ενζυμική κατάλυση. Ένζυμα σε βιομηχανίες τροφίμων Η χρήση ενζύμων σε βιομηχανίες παρουσιάζει μια σειρά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις κλασικές χημικές διεργασίες. Αναφέρουμε για παράδειγμα 1) την εξειδίκευση, η οποία επιτρέπει τον έλεγχο των προϊόντων και την αύξηση της απόδοσης, αφού παράγονται λιγότερα παραπροϊόντα. 2) τις ήπιες συνθήκες αντίδρασης, που μεταφράζεται σε οικονομία ενέργειας και σε μικρότερες απαιτήσεις σε εγκαταστάσεις, 3) το μικρότερο κόστος επεξεργασίας αποβλήτων. Στις βιομηχανίες τροφίμων χρησιμοποιούνται ένζυμα στη ζαχαροποιία με βάση το καλαμπόκι (αμυλάσες), (1), στην βιομηχανία παραγωγής χυμών φρούτων (πηκτινάσες) (2), στην τυροκομία (ρενΐνες) (3). Αντίθετα στον τομέα των λιπών και των ελαίων η χρήση των ενζύμων είναι ακόμα 344

3 περιορισμένη λόγω της αντίληψης που επικρατούσε ότι τα ένζυμα δρουν μόνο σε ομογενές υδάτινο περιβάλλον, αποκλείοντας έτσι την κατάλυση υδρόφοβων ενώσεων. Επίσης οι λιπάσες είναι σχετικά λίγο μελετημένες λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η εξέταση της δράσης και της δομής σε πολυφασικά συστήματα. Έτσι οι μόνες χρήσεις λιπασών σε βιομηχανίες που αναφέρονται (4), είναι για την ανάπτυξη ορισμένων αρωμάτων σε τυριά (με την απελευθέρωση συγκεκριμένων λιπαρών οξέων) (5) και η βελτίωση της γεύσης ο ρισμένων τροφών για σκύλους, με μερική απολίπωση του ζωικού λίπους που χρησιμοποιείται (6). Λιπάσες Οι λιπάσες γενικά καταλύουν ένα μεγάλο αριθμό εστέρων των λιπαρών οξέων εμφανίζοντας ιδιαίτερα μια μεγάλη εξειδίκευση για,πγλυκεριδικά υποστρώματα. Οι λιπάσες κατατάσσονται σε τρεις γενικές κατηγορίες αναλόγως της εξειδίκευσης τους (7). Έτσι έχουμε (σχ. 1): 1) τις μη εξειδικευμένες λιπάσες, που καταλύουν την ολική υδρόλυση των τριγλυκεριδίων προς γλυκερόλη και ελεύθερα λιπαρά οξέα, παράγοντας ό μως και μια σειρά ενδιαμέσων προϊόντων, όπως δι- και μόνο- γλυκερίδια. 2) τις λιπάσες που καταλύουν τους εστερικούς δεσμούς σε θέσεις 1,3 της γλυκερόλης δίνοντας ελεύθερα λιπαρά οξέα, 1,2(2,3)-δι-γλυκερίδια και 2-μονογλυκερίδια, τα οποία όμως μετατρέπονται, λόγω χημικής αστάθειας, σε 1,3 δικλυκερίδια και 1(3) μονογλυκερίδια που με τη σειρά τους υδρολύονται προς μόνο ελεύθερα λιπαρά οξέα και γλυκερόλη. 3) τις λιπάσες που καταλύουν εστερικούς δεσμούς ορισμένων μόνο λιπαρών ο ξέων ή αλκοολών. Οι αντιδράσεις αυτές είναι αντιστρεπτές, επιτρέποντας τη σύνθεση γλυκεριδίων από λιπαρά οξέα και γλυκερόλη. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δια-εστεροποίηση κατά την οποία έχουμε ανταλλαγή ε νός από τα λιπαρά οξέα του τριγλυκεριδίου με ένα άλλο λιπαρό οξύ του αντιδρώντος μείγματος, δίνοντας ένα νέο τριγλυκερίδιο (σχ.2). Χρησιμοποιώντας εξειδικευμένες λιπάσες μπορούμε να παρασκευάσουμε τριγλυκερίδια με συγκεκριμένα λιπαρά οξέα, κατάλληλα κατανεμημένα μεταξύ των υδροξυλίων της γλυκερόλης. Πετυχαίνουμε έτσι την παρασκευή προϊόντων υψηλής αξίας με ελαχιστοποίηση του κόστους απομόνωσης τους, σε σχέση με τις μεθόδους της χημικής κατάλυσης. Για τη διεξαγωγή των αντιδράσεων δια-εστεροποίησης πρέπει η ενεργότητα το νερού να είναι πολύ περιορισμένη. Αυτό παρουσιάζει πολλά διαδικαστικά προβλήματα που έχουν σχέση με την ετερογένεια του αντιδρώντος μείγματος (υποστρώματα λιποδιαλυτά και ένζυμο υδατοδΐαλυτό). Μια λύση είναι η διεξαγωγή της αντίδρασης με ετερογενή κατάλυση χρησιμοποιώντας το ένζυμο υπό στερεή μορφή (έχοντας εξασφαλίσει την κατάλληλη διαμόρφωση) μέσα σ' έναν οργανικό διαλύτη όπου βρί- 345

4 σκεται το υπόστρωμα (8). Η μέθοδος αυτή αν και δίνει αποτελέσματα παρουσιάζει ορισμένες βασικές αδυναμίες παραλαβής των προϊόντων, αλλά και μελέτης της δομής και της δράσης του ενζύμου κατά την κατάλυση. Ένας άλλος τρόπος που αναπτύσσεται πρόσφατα είναι η διεξαγωγή της ενζυμικής αντίδρασης μέσα σε μικρογαλακτώματα. όπως περιγράφεται αναλυτικά πιο κάτω. (1) Μη e ξcifiikcuutvn λιπάση RCOOCH.. Ι Ι CHJOH R C0OCH, ;=ÏRC0OH R CO0H R COOH CHOH R'COOCH Ι 2 CH 2 OH (2) 1,3 r"--.6ixtou<vn λ ι πάση RCOOCH Ι R COOCH R'OOOCH j R COOCH, I CHjOH R COOCH2 RCOOH CHjOH I R 'COOCH CH,OH LM,UH R"CO0H (3) Λιπάοη tξcι6ιxcuuivn ως ηρος λιπαρό οξύ RCOOCH, R COOCH CH 2 OH R COOCH,. I ' I ' < \ R COOCH RCOOCH ;=i2rco0h R COOCH CHOH ID ΔιιοτεοοΛοίποη (tr»nj osieri f icat ι ο«) A B A r A r A Γ Λ Γ Α f A Γ. A. -A. Β «A C -b.» L B LA k U Lr Β Β Ei- Me 1.3 c{ci6i«cuutvn r i -A λιιιάοη rb -Β ra rc ra ra rc Β -Β, -Β Β -Β A «-e L A L C L C 'Β Le Γ 8 L«rC rc rc rc C -A Β -C A Lr L c L B R'COOCH, R'COOCH, R*COOCH 2 R*COOCH 2 (2) AicoiiponoCnon μι cxcuocpo λιπαρό otu {interesterification) Σχήμα 1. Προϊόντα καταλυτικής υδρόλυσης τριγλυκεριδίων i-a LA r i B LB I-A LB r-b B ^A -A -A r B A LB ra Le r B... ^C r-a LA r» -e -B ra Le -B rc ^A A B A i-c rc C C e LA [ rc e» Me 1,3 ctcìóiiiuuivn λ mio η C E! E Σχήμα 2. Προϊόντα όια-κστκρυποιησης τριγλυκχριοιων 346

5 Μικρογαλακτώματα Σαν μικρογαλακτώματα μπορούμε να ορίσουμε τα συστήματα νερού, ελαίου (υδρόφοβου διαλύτη) και επιφανειακά ενεργών ουσιών (surfactants), που σχηματίζουν ένα υγρό διάλυμα, οπτικά ισότροπο και θερμοδυναμικά σταθερό (9). Όπως φαίνεται από τη διεθνή Βιβλιογραφία των τελευταίων χρόνων, η μελέτη των συστημάτων αυτών έχει πάρει μεγάλη έκταση. Το κύριο χαρακτηριστικό των μορίων που επιτρέπουν την πραγματοποίηση τέτοιων «διαλυμάτων» (λεπτότατες διασπορές νερού μέσα σε έλαιο ή ελαίου μέσα σε νερό) είναι αμφίφιλος χαρακτήρας τους που τους προσδίδει μια συγγένεια τόσο με υδατικά περιβάλλοντα, όσο και με λιπιδικά. Αναλόγως των ποσοτήτων των συστατικών, μπορούμε να έχουμε μικρογαλακτώματα με διαφορετικές δομές. Έτσι έχουμε τα μικρογαλακτώματα ελαίου μέσα σε νερό (ο ' ) (σχ. 3α). που αποτελούνται από σταγονίδια λαδιού, σχήματος γενικά σφαιρικού περικυκλωμένα από μια μονοστιβάδα μορίων της επιφανειακά ενεργής ουσίας ενώ το νερό αποτελεί τη συνεχή φάση. Τα μόρια της επιφανειακά ενεργής ουσίας είναι προσανατολισμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι υδρόφιλες κεφαλές να είναι σ' επαφή με το νερό. ενώ οι υδρόφιλες αλειφατικές αλυσίδες απλώνονται στο εσωτερικό των σταγονιδίων, όπου βρίσκεται το έλαιο. Αντίστροφα στα μικρογαλακτώματα νερού μέσα σε έλαιο (w/o) (σχ. 36) την εξωτερική φάση αποτελεί το έλαιο, ενώ το νερό βρίσκεται στη καρδιά το)ν σταγονιδίων σχηματισμένων από τα αμφίφιλα μόρια, που όμως έ χουν αντίθετο προσανατολισμό (οι πολικές κεφαλές προς το εσωτερικό και οι αλειφατικές αλυσίδες προς τη συνεχή φάση). Οι μελέτες δομής το)\ συστημάτων αυτών έδειξαν ότι τα σταγονίδια έχουν ακτίνες που κυμαίνονται από λίγες δεκάδες έως μερικές εκατοντάδες Α, ανάλογα με το εξεταζόμενο σύστημα και ότι υπάρχει μια σχετική ομοιομορφία των μεγεθών των σταγονιδίων για κάθε μικρογαλάκτωμα (monodispedrsity) (10). Το ενδιαφέρον που εμφανίζουν τα μικρογαλακτώματα πηγάζει τόσο από τις θεωρητικές προεκτάσεις της μελέτης τους, όσο και από το μεγάλο αριθμό πρακτικών εφαρμογών τους σε διάφορους τομείς. Αναφέρουμε ενδεικτικά τη βελτιωμένη εξόρυξη πετρελαίου (11), τη παραγωγή χημικής ενέργειας από τη διάσπαση του νερού (12), την υγρή εκχύλιση των μετάλλων (13), τη χρήση τους για την πραγματοποίηση χημικών αντιδράσεων (14). Στον τομέα της βιοτεχνολογίας (10) τα μικρογαλακτώματα w/o (ή αντίστροφα μικύλλια) προσφέρουν μια σειρά από δυνατότητες εφαρμογής, που στηρίζονται στη δυνατότητα διαλυτοποίησης βιομορίων (όπως π.χ. ενζύμων) μέσα στη διασπαρμένη υδάτινη φάση. Οι ιδιότητες της μικροφάσης αυτής διαφέρουν σημαντικά από τις ιδιότητες των απλών υδατικ(όν διαλυμάτων και τείνουν προς τις ιδιότητες του ενδοκυτταρικού νε- 347

6 _ Σχήμα 3. Πρότυπα δομής μικρογαλακτωμάτων α) Μικρογαλακτώμα ο w θ) Μικρογαλακτώμα \ν,ο. 1 IG 100 Χ 4-» Η > 3 w Q = Η 2 0 / ΑΟΤ Σχήμα 4. Μεταβολή της δραστικότητας της λιπάσης μέσα σε μικρογαλακτώματα νερού σε ισοοκτάνιο ΑΟΤ συναρτήσει του λόγου ενυδατώσεως w. ρού, με αποτέλεσμα το βιομόριο να συμπεριφέρεται διαφορετικά. Από τις μέχρι σήμερα μελέτες ενζύμων σε μικρογαλακτώματα μπορούμε να διατυπώσουμε, ότι σε γενικές γραμμές: 1. Τα ένζυμα διατηρούν τις καταλυτικές τους ιδιότητες σε παρεμφερή βαθμό με τα υδατικά διαλύματα. 2. Δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφορές στην κινητική και η συμπεριφορά κατά Michaelis-Menten εξακολουθεί να ισχύει και σ τ ο συγκεκριμένο μικροπεριθάλλον.

7 3. Η δραστικότητα εξαρτάται από το βαθμό ενυδατώσεως \ν 0 (\ν 0 =[Η 2 0] [surfactant]) των μικυλλίων, είναι δε μέγιστη σε μικρές τιμές του w 0 (περίπου 10) και όχι σε μεγαλύτερες όπως, ίσως, περίμενε κανείς. 4. Μπορούν να γίνουν ενζυμικές αντιδράσεις και με υποστρώματα α- διάλυτα στο νερό, αφού μπορούν να βρίσκονται στην συνεχή οργανική φάση και να έρχονται σε επαφή με το ένζυμο διαμέσου της μεμβράνης των μικυλλίων. και τέλος 5. Η σταθερότητα των ενζύμων γενικά συγκρίνεται με τη σταθερότητα τους στο νερό, ενώ μειώνεται όταν το \ν 0 μεγαλώνει (όπως και η ενζυμική δραστικότητα). Λιπάσες σε μικρογαλακτώματα Μεταξύ των ενζυμικών συστημάτων που μελετώνται μέσα σε μικρογαλακτώματα είναι και οι λιπάσες (15,16). Οι περισσότερες μελέτες αφορούν την εξέταση της υδρόλυσης τριγλυκεριδίων από διαφορετικής προέλευσης ένζυμα. Η χρήση μικρογαλακτωμάτων επέτρεψε τη διεξαγωγή κινητικών πειραμάτων και τον προσδιορισμό κινητικών σταθερών (KM) για πρώτη φορά στην περίπτωση των λιπασών. Έτσι χρησιμοποιώντας ένα μικρογαλάκτωμα νερού μέσα σε ισοοκτάνιο με επιφανειακά ενεργή ουσία το ΑΟΤ (2-bis-ethylhexylsulfosuccinate sodium salt) η υδρόλυση της τριελαΐνης από λιπάση Rhizopus delemar ακολουθεί κινητική κατά Michaelis-Menten με Κ Μ =150 mm. Το είδος του μικρογαλακτώματος παίζει σημαντικό ρόλο στην κατάλυση, αφού το μέγεθος των μικυλλίων όπως εκφράζεται από το λόγο w o = [H:0] [ΑΟΤ] επηρεάζει τη δραστικότητα του ενζύμου (σχ. 4). Τα α ποτελέσματα αυτά (17) συμφωνούν με αντίστοιχα πειράματα με διαφορετικής προέλευσης λιπάσες (15). Η χρήση μικρογαλακτωμάτων, με την οπτική διαύγεια που έχουν τα συστήματα αυτά, επιτρέπει παράλληλα τη διεξαγωγή και φασματοσκοπικών μελετών. Έτσι έχουν γίνει ορισμένα πειράματα απορρόφησης και φθορισμού με τη χρήση ειδικών ιχνηθετών, όπως η εοσίνη και η φλουοροσκεΐνη (18), που έδειξαν μια μικρή μετατόπιση της κορυφής απορρόφησης κατά 2 nm. Η μεταβολή αυτή αποδίδεται στη μικρότερη πολικότητα. που έχει το νερό γύρω από το ένζυμο και στο ότι το βιομόριο εντοπίζεται κοντά στη μεμβράνη των μικυλλίων. Μειώνοντας την ποσότητα της διεσπαρμένης υδάτινης φάσης, μειώνεται και το μέγεθος των μικυλλίων. Στην περίπτωση αυτή μπορούμε να οδηγήσουμε την κατάλυση προς την αντίστροφη πορεία της δια-εστεροποίησης. Πράγματι οι πρώτες μελέτες (19) έδειξαν τη δυνατότητα πραγματοποίησης μιας τέτοιας ασυνήθιστης αντίδρασης μέσα σε μικρογαλακπόματα. Ετσι επ' "ύχθηκε η δια-εστεροποίηση μείγματος τριελαΐνηςτριεννανοί'νη; και,ηελαΐνης-τριεπτανοΐνης σε ποσοστό 40" και η ε-

8 στεροποίηση επτανόλης και ελαϊκού οξέος σε ποσοστό 100 ο, ενώ η αντίστοιχη αντίδραση με χημική κατάλυση, πέρα από τα ήδη αναφερθέντα μειονεκτήματα, έχει απόδοση μικρότερη του 70%. Οι πιθανές μεταβολές της δομής και της διαμόρφωσης της λιπάσης κατά την κατάλυση της δια-εστεροποΐησης μέσα σε μικρογαλακτώματα, μπορούν να παρακολουθηθούν φασματοσκοπικά. Μια σημαντική τεχνική είναι η φασματοσκοπία ηλεκτρονικού παραμαγνητικού συντονισμού (EPR) που έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για τέτοιες μελέτες μέσα σε μικρογαλακτώματα (20). Χρησιμοποιώντας ιχνηθετημένα υποστρώματα μπορεί να ελεγχθεί η πολικότητα του περιβάλλοντος του ε νεργού κέντρου, προσδιορίζοντας έτσι την ακριβή θέση του. Η κατανόηση της λειτουργίας του ενζύμου στο συγκεκριμένο μικροπεριβάλλον θα βοηθήσει e ι βελτιστοποίηση των συνθηκών της αντίδρασης της δια-εστεροποίησης σε μεγαλύτερη κλίμακα ώστε να είναι δυνατή η βιομηχανική εφαρμογή της. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. R.V. Mac Allister, Ε.Κ. Wardrip, B.J. Schnyder. «Enzymes in food processing», ed. G. Reed, Academic Press, New York (1975). 2. A. Kilara. Process Biochem., Jyly/August, 35 (1982). 3. G. H. Richardson, «Enzymes in food processing», ed G.Reed. Academic Press, New York (1975). 4. L. H. Posorske, J. Am. Oil Chem. Soc, 61, 1758 (1984). 5. R.G. Arnold, K. M. Shahani, B.K. Dwivedi. J. Dairy Sci. 58, 1127 (1975). 6. G.J. Haas. J.C. Lugay, US Patent N (1974). 7. A. R MacRae, J. Am. Oil Chem Soc, 60, 291 (1983). 8. A. Zaks, A. M. Klibanov, Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 81, 392 (1985). 9. I. Danielsson. B. Lindman. Colloids Surf., 3, 391 (1982). 10. Α. Ξενάκης, Χημ. Χρον. (1988) in press. 11. D.O. Shah και R.Schechter, «Improved Oil Recovery by Surfactant and Polymer Flooding», Academic Press, New York (1977). 12. J. Kiwi και M. Grätzel. J. Am. Chem. Soc. 100, (1978). 13. C. Tondre και A. Xenakis, Faraday Disc. Chem. Soc. 77, 115 (1984). 14. R.A. MacKay. Adv. Colloid Interface Sci., 15, 131 (1981). 15. D.Han. J.S. Rhee, Biotech. Bioeng., 28, 1250 (1986). 16. E.A. Malakhova, B.I. Kurganov, A.V. Levashov, I.V. Berezin, K. Martinck, Dokl, Acad. Nauk. SSR, 270, 474 (1983). 17. A. Xenakis. T.P. Valis, F. Kolisis. Progr. Colloid Polym. Sci (1089) 18. T. Valis. F. Kolisis, A. Xenakis, Biotechnology Action Program, Ed Commission of the European Communities, Vol (1987). 19. M. Bello, D. Thomas, M.D. Legoy, Biochem, Biophvs. Res. Commun.. 146, 361 (1987). 20. C.T. Cazianis, A. Xenakis, A.E. Evangelopoulos. Biochem. Biophvs. Res. Commun.. 148, 1151 (1987). 350

9 ENZYME CATALYZED INTERESTERIFICATION OF FATS AND OILS IN MICROEMULSIONS A. XENAKIS Centre of Biological Research, The National Hellenic Research Foundation 48, Vas. Constantinou Ave Athens, Greece SUMMARY The interesterification of fats and oils is a processing step concerning many food industries. The chemical catalysis which is curremtly used presents many disadvantages such as lack of specificity and high energy cost. The use of enzymes like specific lipases, provides the possibility to produce certain triglycerides with high yields. The heterogeneous catalysis (lipophilic substrates and hydrophilic enzyme) can be performed in microemulsions, increasing thus the interface between the triglycerides and the enzyme and resulting in an increased yield. Microemulsions, being thermodynamically stable microdispersions of water in an organic solvent, are transparent permitting spectroscopic studies. 351

ΛΙΠΙΔΙΑ ΛΙΠΑΡΕΣ ΥΛΕΣ

ΛΙΠΙΔΙΑ ΛΙΠΑΡΕΣ ΥΛΕΣ ΛΙΠΙΔΙΑ ΛΙΠΑΡΕΣ ΥΛΕΣ Τα λιπίδια είναι μια χημικά ετερογενής ομάδα ενώσεων με έντονη υδροφοβικότητα. Κοινό χαρακτηριστικό τους είναι ότι δεν διαλύονται στο νερό (ή διαλύονται πολύ λίγο), ενώ είναι διαλυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΥΒΡΙΔΙΚΟΙ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΧΑΜΗΛΟΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΡΑΣΗ ΕΝΖΥΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΡΑΣΗ ΕΝΖΥΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΡΑΣΗ ΕΝΖΥΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ε. Τζάνου 1, Ε. Οικονόµου και Α. Γείτονας 3 1 Υπ. ιδάκτωρ Α.Π.Θ. Πολυτεχνική Σχολή. Τµήµα Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη της Αξιοποίησης Τυρογάλακτος για Παραγωγή Γαλακτικού Οξέως για Χρήση ως Πρόσθετου»

«Μελέτη της Αξιοποίησης Τυρογάλακτος για Παραγωγή Γαλακτικού Οξέως για Χρήση ως Πρόσθετου» «Μελέτη της Αξιοποίησης Τυρογάλακτος για Παραγωγή Γαλακτικού Οξέως για Χρήση ως Πρόσθετου» Αρ. Κουπονιού:18189370 01 000098 Υπεύθυνος έργου Δρ. Γούλας Παναγιώτης Εργαστήριο Προϊόντων Ζωικής Παραγωγής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΕΡΓΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αγρόκτημα Βελεστίνου Ε.Π.Ε.

Αγρόκτημα Βελεστίνου Ε.Π.Ε. «Παραγωγή Βιοδραστικού Παραδοσιακού Γιαουρτιού με Ενσωμάτωση Φυτικών Πολυφαινολών» Αρ. Κουπονιού: 69206003 01 000050 Αγρόκτημα Βελεστίνου Ε.Π.Ε. Υπεύθυνος έργου Δρ. Κων/νος Πετρωτός Εργαστήριο Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΣΤΟ ΚΡΟΚΟ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥ ΣΕ ΕΙΓΜΑΤΑ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΑΕΡΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΣΤΟ ΚΡΟΚΟ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥ ΣΕ ΕΙΓΜΑΤΑ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΑΕΡΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΣΤΟ ΚΡΟΚΟ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥ ΣΕ ΕΙΓΜΑΤΑ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Μ.Σ. : «Έλεγχος Ποιότητας & ιαχείριση Περιβάλλοντος» Μεταπτυχιακή ιατριβή ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Επιβλέπων καθηγητής Καλογεράκης Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΖΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΖΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΖΥΜΑ 2013 2 ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΖΥΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΖΥΜΑ Η Ενέργεια είναι δύσκολο να ορισθεί, αλλά μπορεί να θεωρηθεί ως η ικανότητα επιτέλεσης έργου ή η αιτία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ.

ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. Η χρήση των επιφανειοδραστικών ουσιών είναι απαραίτητη κυρίως στη γαλακτωματοποίηση, όπως είδαμε στην προηγούμενη ενότητα. Για την αποφυγή μεταβολών και αλλοιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη της Χρήσης Φυτικών Πολυφαινολών ως Αντιοξειδωτικών & Αντιμυκητιακών Παραγόντων σε Ζωοτροφές» Αρ. Κουπονιού:38592787 01 000113

«Μελέτη της Χρήσης Φυτικών Πολυφαινολών ως Αντιοξειδωτικών & Αντιμυκητιακών Παραγόντων σε Ζωοτροφές» Αρ. Κουπονιού:38592787 01 000113 «Μελέτη της Χρήσης Φυτικών Πολυφαινολών ως Αντιοξειδωτικών & Αντιμυκητιακών Παραγόντων σε Ζωοτροφές» Αρ. Κουπονιού:38592787 01 000113 VETHELLAS Α.Ε.Β.Ε. Υπεύθυνος έργου Δρ. Δημήτριος Καντάς Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne D Arc 2011-2012 Δημοσθένης Καρυοφύλλης email: dkariofi@e-biology.gr www.ibrain.gr Κεφ. 1 ο Χημική σύσταση του κυττάρου Χαρακτηριστικά των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επεξεργασία υγρών αποβλήτων Περιγραφή και λειτουργία µονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Σητείας ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΠΑΖΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνειες Παραδόσεων Χημείας Τροφίμων 2014-15. Ιωάννης Ρούσσης

Διαφάνειες Παραδόσεων Χημείας Τροφίμων 2014-15. Ιωάννης Ρούσσης Διαφάνειες Παραδόσεων Χημείας Τροφίμων 2014-15 Ενότητα Α Εισαγωγή στη Χημεία Τροφίμων, Εισαγωγή στη Διατροφή Ενότητα Β Συστατικά των Τροφίμων Ενότητα Γ Χημεία των διαφόρων Τροφίμων Ενότητα Δ Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΝΑΝΟΚΟΝΕΩΝ (SOL) ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΡΗΣ ΝΟΕΛ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΝΑΝΟΚΟΝΕΩΝ (SOL) ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΡΗΣ ΝΟΕΛ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΝΑΝΟΚΟΝΕΩΝ (SOL) ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΡΗΣ ΝΟΕΛ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β. ΓΚΕΚΑΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ) Θ. ΤΣΟΥΤΣΟΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Υ ΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ Οι υδατάνθρακες έχουν ευρεία διάδοση στη φύση, συνιστώντας τα /4 του βιολογικού κόσµου. Οι υδατάνθρακες σχηµατίζονται στα φυτά µε τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Ε.ΚΟΝΤΟΥ ΔΡΟΥΓΚΑ ΑΘΗΝΑ, Μάρτιος 2009 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενζυμική Βιοτεχνολογία

Ενζυμική Βιοτεχνολογία Ιωάννης Κλώνης Ενζυμική Βιοτεχνολογία 2η αναθεωρημένη έκδοση E-BOOK ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ Iδρυτική δωρεά Παγκρητικής Eνώσεως Aμερικής Hρακλειο 2011 ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ Ίδρυμα Tεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροχημική εναπόθεση λεπτών υμενίων σε υποστρώματα χαλκού για παραγωγή υδρογόνου με ηλεκτρολυτική μέθοδο

Ηλεκτροχημική εναπόθεση λεπτών υμενίων σε υποστρώματα χαλκού για παραγωγή υδρογόνου με ηλεκτρολυτική μέθοδο Ηλεκτροχημική εναπόθεση λεπτών υμενίων σε υποστρώματα χαλκού για παραγωγή υδρογόνου με ηλεκτρολυτική μέθοδο Υποβληθείσα από τον Μαργαλιά Αντώνιο στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Στην Α τάξη του Γυμνασίου η Χημεία προσφέρεται στους μαθητές και στις μαθήτριες μέσα στα πλαίσια διδασκαλίας της Φυσικής και της Βιολογίας (Φυσικές Επιστήμες).

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών Οργανικών Ενώσεων & Εφαρμογή σε Χημικούς Αισθητήρες

Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών Οργανικών Ενώσεων & Εφαρμογή σε Χημικούς Αισθητήρες ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΚΙΤΣΑΡΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ «ΠΡΑΣΙΝΩΝ» ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ «ΠΡΑΣΙΝΩΝ» ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ «ΠΡΑΣΙΝΩΝ» ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ηλέκτρα Παπαδοπούλου CHIMAR HELLAS Α.Ε., Σοφούλη 88, 55131 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Τηλ.: 2310 424167, Fax: 2310 424149, Email: papadopoulou@ari.gr; office@ari.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιοποίηση Τυρογάλακτος με Ζύμωση για Παραγωγή Αλκοόλης» Αφοι Σωτ. Ρίζου Ο.Ε.

«Αξιοποίηση Τυρογάλακτος με Ζύμωση για Παραγωγή Αλκοόλης» Αφοι Σωτ. Ρίζου Ο.Ε. «Αξιοποίηση Τυρογάλακτος με Ζύμωση για Παραγωγή Αλκοόλης» Αρ. Κουπονιού: 18902762 01 000088 Αφοι Σωτ. Ρίζου Ο.Ε. Υπεύθυνος έργου Δρ. Κων/νος Πετρωτός Εργαστήριο Μηχανικής Μεταποίησης Αγροτικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΚΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ, ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΕ ΑΛΕΥΡΙ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΚΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ, ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΕ ΑΛΕΥΡΙ. ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΚΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ, ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερες ρίζες, αντιοξειδωτικά και υγεία

Ελεύθερες ρίζες, αντιοξειδωτικά και υγεία Ελεύθερες ρίζες, αντιοξειδωτικά και υγεία Θεόδωρος Γ. Σωτηρούδης Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας (ΙΒΕΒ), Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών συνεχής έκθεση στο οξυγόνο μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΑΡΡΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 of 164 http://www.agrool.gr Το σύγγραµµα αυτό δεν φιλοδοξεί να καλύψει πλήρως τα αντικείµενα της κυτταρικής Βιολογίας και Μενδελιανής

Διαβάστε περισσότερα

1.Εισαγωγή Αρχικά στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το γνωστό στην ανατολική μεσόγειο και όχι μόνο, λαχανικό μπάμια το οποίο είναι γνωστό ακόμα και με

1.Εισαγωγή Αρχικά στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το γνωστό στην ανατολική μεσόγειο και όχι μόνο, λαχανικό μπάμια το οποίο είναι γνωστό ακόμα και με 1.Εισαγωγή Αρχικά στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το γνωστό στην ανατολική μεσόγειο και όχι μόνο, λαχανικό μπάμια το οποίο είναι γνωστό ακόμα και με το όνομα όκρα (okra). Στο στάδιο αυτό πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τάσεις στον Τοµέα των λιπών και ελαίων

Σύγχρονες τάσεις στον Τοµέα των λιπών και ελαίων Το Ελληνικό Φόρουµ Λιποειδών (Greek Lipid Forum), ιδρύθηκε το εκέµβριο του 2003 και είναι µέλος του European Federation for the Science and Technology of Lipids (Euro Fed Lipid). Στόχος του είναι να φέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ ΒΙΟΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ol ΣΤΟΧΟΙ

ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ ΒΙΟΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ol ΣΤΟΧΟΙ 7 ΒΙΟΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 7.1 Υδατάνθρακες 7.2 Λίπη - έλαια - σαπούνια - απορρυπαντική δράση 7.3 Πρωτεΐνες 7.4 Πολυμερή - πλαστικά 7.5 Υφάνσιμες ίνες Ερωτήσεις - προβλήματα Ol ΣΤΟΧΟΙ Στο τέλος

Διαβάστε περισσότερα