ιαµεσογειακή Επιτροπή της CPMR Οδικός χάρτης για τις µακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες στη Μεσόγειο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιαµεσογειακή Επιτροπή της CPMR Οδικός χάρτης για τις µακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες στη Μεσόγειο"

Transcript

1 COMISSÃO INTERMEDITERRÂNICA COMMISSIONE INTERMEDITERRANEA COMISIÓN INTERMEDITERRÁNEA ΙΑΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ COMMISSION INTERMEDITERRANEENNE اللجنة المتوسطية المشترکة ιαµεσογειακή Επιτροπή της CPMR Οδικός χάρτης για τις µακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες στη Μεσόγειο - Εγκρίθηκε στις10η/12/ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΜΑΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ Η Μεσόγειος είναι µια κοινωνικοοικονοµική, πολιτική και θεσµική περιοχή περίπλοκη σε διάφορα επίπεδα, που συνδυάζει διαφορετικές ευρωπαϊκές, εθνικές, περιφερειακές, τοπικές και παγκόσµιες κουλτούρες, στρατηγικές, πηγές χρηµατοδότησης και πολιτικές. Συγκεκριµένα, περιλαµβάνει ορισµένα κράτη µέλη της Ε.Ε., κράτη υποψήφια ή σε προενταξιακό στάδιο, καθώς και κράτη που περιλαµβάνονται στην πολιτική γειτονίας για τον Νότο, ευρωµεσογειακούς και πολυµερείς θεσµούς και οντότητες σε επίπεδο υπο-εθνικό, οικονοµικό και κοινωνίας των πολιτών. Από την άλλη, είναι σαφές ότι οι κοινές προκλήσεις 1 που αντιµετωπίζει η λεκάνη της Μεσογείου δεν έχουν διευθετηθεί αποτελεσµατικά, παρά τη σχετικά µεγάλη δαπάνη σε πόρους και ανθρώπους. Το αναπτυξιακό κενό µεταξύ των εδαφών καταδεικνύει ότι τόσο ο πολιτικός διάλογος όσο και τα χρηµατοοικονοµικά και συνεργατικά εργαλεία που έχουν χρησιµοποιηθεί έως σήµερα πρέπει να χρησιµοποιηθούν µε τρόπο πιο αποδοτικό, αποτελεσµατικό και συντονισµένο, βάσει των αρχών της συνεργασίας και της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης 2. Συνεπώς, η διακυβέρνηση των εδαφών και των θαλασσών της Μεσογείου πρέπει να βελτιωθεί, για να διευθετούνται καλύτερα οι κοινές προκλήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η ιαµεσογειακή Επιτροπή της CPMR προτείνει να εφαρµοστεί και να προσαρµοστεί, κατά περίπτωση και σταδιακά, στη λεκάνη της Μεσογείου η µακροπεριφερειακή προσέγγιση και η προσέγγιση για τις θαλάσσιες λεκάνες που η Ε.Ε. δοκιµάζει τα τελευταία χρόνια στις περιοχές της Βαλτικής και του ούναβη και πιο πρόσφατα στις περιοχές της Αδριατικής Ιονίου και των Άλπεων: να ξεκινήσουµε αξιοποιώντας την ευρωπαϊκή εµπειρία και από τις χώρες και τα εδάφη των ακτών της Μεσογείου που ανήκουν στην Ε.Ε., αλλά να αφήσουµε την πόρτα ανοιχτή από την αρχή για να συµµετάσχουν σταδιακά και να αναλάβουν από κοινού την ευθύνη τα κράτη και τα εδάφη όλης της περιοχής. II. ΚΥΡΙΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ Οι κύριες έννοιες πίσω από το αίτηµα εφαρµογής της µακροπεριφερειακής προσέγγισης και της προσέγγισης για τις θαλάσσιες λεκάνες στη Μεσόγειο θα στηριχθούν κυρίως στις σκέψεις και συστάσεις που περιλήφθηκαν σε εκθέσεις και γνώµες επί του θέµατος που έχουν καταγραφεί κατά τα δύο τελευταία χρόνια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 3, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 4, την Επιτροπή των Περιφερειών, την Ευρωµεσογειακή Περιφερειακή και Τοπική Συνέλευση (ARLEM) 5, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή της Ε.Ε., καθώς και σε εκείνες άλλων σηµαντικών παραγόντων, όπως οι ενώσεις τοπικών και περιφερειακών παραγόντων, η ιαµεσογειακή Επιτροπή της CPMR 6 ή η Arco Latino. 1 Σε διαφορετικά επίπεδα: πολιτικό (π.χ. δηµοκρατική µετάβαση, αποκέντρωση), κοινωνικοοικονοµικό και περιβαλλοντικό (π.χ. έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη), πολιτισµικό (π.χ. διαπολιτισµικός διάλογος). 2 Τελική διακήρυξη της Γενικής Συνέλευσης της ιαµεσογειακής Επιτροπής της CPMR, Βαρκελώνη, Ιούνιος Π.χ. Η προστιθέµενη αξία των µακροπεριφερειακών στρατηγικών. COM(2013) 468 τελικό Η διακυβέρνηση των µακροπεριφερειακών στρατηγικών COM(2014) 284 τελικό. 4 Εξέλιξη των µακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ: τρέχουσες πρακτικές και προοπτικές για το µέλλον, κυρίως στη Μεσόγειο (2011/2179/INI). 5 Ετήσιες εκθέσεις για την εδαφική διάσταση της Ένωσης για τη Μεσόγειο, έκθεση της ECOTER για µια «Στρατηγική Συνοχής για τη Μεσόγειο». 6 Τελική διακήρυξη της Γενικής Συνέλευσης της ιαµεσογειακής Επιτροπής της CPMR, Βαρκελώνη, Ιούνιος 2013) σχέδιο δράσης της ιαµεσογειακής Επιτροπής της CPMR για το Ολοκληρωµένη Μεσογειακή Στρατηγική της ιαµεσογειακής Επιτροπής της CPMR (2012). ιαµεσογειακή Ε ιτρο ή της CPMR / 6, rue Saint-Martin Rennes (France) Τηλ.: + 33 (0) Φαξ: + 33 (0) Ιµέιλ:

2 Συγκεκριµένα, η ιαµεσογειακή Επιτροπή της CPMR θα ήθελε να συνοψίσει τις ακόλουθες έννοιες που πρέπει να εφαρµοστούν στη µακροπεριφερειακή προσέγγιση και την προσέγγιση για τις θαλάσσιες λεκάνες στη Μεσόγειο: - Μεταβλητή γεωµετρία 7 : o Καθολική Ολοκληρωµένη Μακροπεριφερειακή Μεσογειακή Στρατηγική µεσοµακροπρόθεσµα EUSMED (προσχέδιο καθολικού σχεδίου δράσης µέχρι το 2017 κατά την προεδρία της Μάλτας, που θα ενηµερώνεται ανά 3 έτη, αρχίζοντας από το 2020), που θα πρέπει να περιλαµβάνει τρεις αλληλένδετες στρατηγικές: o Στρατηγική για την Αδριατική και το Ιόνιο: EUSAIR (σε πιλοτικό στάδιο σχέδιο δράσης µέχρι το 2014) o Στρατηγική για τη υτική Μεσόγειο: EUSWEST Med (σχέδιο δράσης µέχρι το 2016) o Στρατηγική για την Ανατολική Μεσόγειο: EUSEAST Med (σχέδιο δράσης µέχρι το 2020) Η EUSAIR δοµηµένη στη συµπαγή βάση της Θαλάσσιας Στρατηγικής για την Αδριατική και το Ιόνιο (2012) θα µπορούσε να χρησιµεύσει ως ένας πρώτος οδηγός και σε επίπεδο διακυβέρνησης, εξετάζοντας παράλληλα σε µεγαλύτερο βαθµό την τυπική συµµετοχή 4 κρατών εκτός Ε.Ε. και των συνεργιών που θα πρέπει να συναφθούν µε τις Στρατηγικές για τον ούναβη και τις Άλπεις. Οι πιθανές θετικές επιδράσεις από τη δουλειά σε µερικούς από τους πυλώνες που κατονοµάστηκαν προηγουµένως πρέπει να επηρεάσουν µελλοντικές στρατηγικές. Οι άλλες µακροπεριφέρειες πρέπει να επωφεληθούν από όλες αυτές τις εµπειρίες και να βασιστούν εξαρχής σε συγκεκριµένες ανάγκες, πυλώνες και δράσεις-κλειδί, στηριζόµενες στις υπάρχουσες σχέσεις συνεργασίας, ενώ παράλληλα να διασφαλίζουν µια περιοδική, αποδοτική και συνεκτική µε τις άλλες, µέσω της καθολικής ολοκληρωµένης συνεργασίας που θα γίνει το συνολικό τους πλαίσιο. Τα κράτη θα αποφασίσουν, συµµετοχικά (µαζί µε τις τοπικές διοικήσεις τους), ποιες περιοχές θα εµπλακούν περισσότερο σε κάθε µακροπεριφέρεια. Αυτή η µεταβλητή γεωµετρία θα µπορούσε να προσδώσει µεγαλύτερο δυναµισµό από την αρχή και να διευκολύνει τις στρατηγικές να λειτουργήσουν καλά για να επιτευχθεί η αποδοτική, οµαλή και συνεπής µακροπρόθεσµη υλοποίηση της καθολικής στρατηγικής EUSMED. Αυτό το σκεπτικό θα µπορούσε να εφαρµοστεί επίσης σε πιθανές νέες Στρατηγικές για τις Θαλάσσιες Λεκάνες στη Μεσόγειο που θα µπορούσαν να υιοθετηθούν από την ΕΕ σαν το πρώτο βήµα εµπρός βραχυπρόθεσµα. Για παράδειγµα και προκειµένου να ενισχυθεί η συνεργασία σε θαλάσσια ζητήµατα, θα µπορούσε να προβλεφθεί µία νέα θαλάσσια στρατηγική για τη υτική Μεσόγειο. Αυτή θα µπορούσε να βασιστεί στις εν εξελίξει εργασίες και συνεργασία στην περιοχή 8 και θα µπορούσε να αναπτυχθεί σε συµφωνία µε την πρώτη στρατηγική που αναπτύχθηκε για την Αδριατική-Ιόνιο. Αυτή η θαλάσσια στρατηγική για την δυτική περιοχή της λεκάνης θα µπορούσε επίσης να δεσµεύσει µία σταδιακή µετάδοση του αντικτύπου προς την ενίσχυση της συνεργασίας σε άλλες περιοχές προς ένα ευρύτερο µακροπεριφερειακό πεδίο. - ιακυβέρνηση: η ισορροπηµένη, πολυεπίπεδη και πολυκεντρική προσέγγιση, η ισορροπία µεταξύ των προσεγγίσεων «εκ των άνω προς τα κάτω» και «εκ των κάτω προς τα άνω» και η ανάγκη σύναψης συνεργιών µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα: Μια πιο ισορροπηµένη διακυβέρνηση θα είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί η διεύθυνση των στρατηγικών από τα συγκεκριµένα κράτη µέλη, η οποία θα συνδυαστεί µε τον επιµερισµό των ευθυνών και την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση από αυτά τα κράτη και τις τοπικές διοικήσεις τους. Ο ρόλος των περιφερειών, των τοπικών διοικήσεων και των ενώσεων είναι θεµελιώδης για τον ορισµό και την υλοποίηση των στρατηγικών, όπως και ο ρόλος κάθε κράτους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µέσω των διαφόρων Γενικών ιευθύνσεών της 9 θα πρέπει να διασφαλίσει την εποπτεία της διαδικασίας και να τη βοηθήσει να ξεκινήσει. Ο συντονισµός των ενδιαφεροµένων θα πρέπει να διευκολυνθεί από την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία και τους οργανισµούς και θεσµούς που θα µπορούσαν να δράσουν καταλυτικά για τους δηµόσιους και τους 7 Για επισκόπηση ανατρέξτε στο Παράρτηµα ΙΙ της έκθεσης της επιτροπής ECOTER της ARLEM για µια «Στρατηγική Συνοχής για τη Μεσόγειο». 8 Οι οµάδες εργασίας για την Ολοκληρωµένη Θαλάσσια Πολιτική, τον συντονισµό µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ένωση για τη Μεσόγειο, την τριµερή συνεργασία ανάµεσα της DG MARE, της ΕΤΕπ (Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων) και του ΙΜΟ ( ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού), διάφορα συγκεκριµένα έργα µεταξύ των οποίων αρκετά διαχειριζόµενα από τις περιφέρειες, τις δυναµικές της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, κλπ. 9 Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης, Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, Έρευνας και Καινοτοµίας, Απασχόλησης, Ανάπτυξης και Συνεργασίας κτλ. σ. 2

3 ιδιωτικούς φορείς (υλοποιώντας τις αρχές τις τριπλής έλικας) 10, συµπεριλαµβανοµένων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των πανεπιστηµίων, των εταιρειών κτλ. Θα πρέπει να καθιερωθούν τακτικά φόρα στα οποία θα συµµετέχουν αυτοί οι φορείς, ιδιαίτερα ένα για καθεµιά από τις στρατηγικές: φόρα EUSAIR, EUSWEST, EUSEAST και EUSMED (ετήσιο φόρουµ συντονισµού) 11. Η ARLEM και η Ένωση για τη Μεσόγειο θα πρέπει να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στη συγκέντρωση των συµφερόντων των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών δραστών των νότιων και ανατολικών ακτών της Μεσογείου. Συγκεκριµένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αναθέσει στον γραµµατέα της Ένωσης να υποστηρίξει ειδικά τον πολυεπίπεδο συντονισµό και την υλοποίηση των σηµαντικών έργων όταν οι προτεραιότητες των στρατηγικών συµπέσουν µε εκείνες των 6 τοµέων προτεραιότητάς του. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής ράσης και η Γενική ιεύθυνση Εµπορίου, Ανάπτυξης και Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει επίσης να εµπλακούν σταδιακά. Η µεγάλη προστιθέµενη αξία και εµπειρία της CPMR θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη κατά τον συντονισµό των ενδιαφεροµένων. Όταν ετοιµαστούν οι στρατηγικές, θα είναι σηµαντική η στήριξη σε επιτροπές πολυεπίπεδης εποπτείας, συντονιστές προτεραιότητας, ηγέτες οριζόντιων δράσεων, εθνικές και περιφερειακές επαφές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προγράµµατα όπως το Interact θα πρέπει να στηρίξουν την οργάνωση, την επικοινωνία και την αξιοποίηση. Τέλος, οι πολίτες πρέπει να τεθούν εξαρχής στο επίκεντρο της µακροπεριφερειακής προσέγγισης στη Μεσόγειο. Οι στρατηγικές θα πρέπει να χαραχθούν ώστε να έχουν πραγµατικό αντίκτυπο στην καθηµερινή ζωή των ανθρώπων. Έτσι, οι τοπικές και περιφερειακές διοικήσεις είναι θεµελιώδους σηµασίας για την επίτευξη αυτού του στόχου, καθώς είναι οι πλησιέστεροι στους πολίτες θεσµοί. Η επικοινωνιακή όψη των στρατηγικών θα είναι, συνεπώς, πολύ σηµαντική. - Η εθελοντική και σταδιακή µεθοδική προσέγγιση που θα πρέπει να εφαρµοστεί στις µακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες που αφορούν στη συνεργασία µε τα κράτη και τα εδάφη του Νότου. Αν και οι στρατηγικές θα στηριχθούν στην εµπειρία από την Ε.Ε. και θα ξεκινήσουν µε δεσµευτικές συµφωνίες µεταξύ των ευρωπαϊκών µεσογειακών κρατών, πολλοί από τους στόχους τους δεν θα είναι δυνατόν να επιτευχθούν χωρίς εθελοντική συνεργασία ή συµφωνία επί των προτεραιοτήτων µε εταίρους εκτός Ε.Ε. αυτή η συνεργασία θα είναι χρήσιµη και για να επιτευχθεί οικονοµική ανταγωνιστικότητα και συνοχή καθώς και για να προωθηθούν οι εξωτερικές ενέργειες της Ε.Ε. (Γειτονία, ιεύρυνση, Ανάπτυξη κτλ.). Είναι σαφές ότι η µελλοντική ανάληψη κοινής ευθύνης για αυτές τις στρατηγικές πρέπει να προσεγγιστεί σταδιακά και µεθοδικά, ώστε να διευκολύνει τη σταδιακή εµπλοκή µεσογειακών κρατών-εταίρων (αποφεύγοντας τα πολιτικά και θεσµικά εµπόδια). Από αυτήν την άποψη, όπως αναφέρεται και στην έκθεση της ARLEM για µια «Στρατηγική Συνοχής για τη Μεσόγειο», µια πιθανότητα θα µπορούσε να είναι η εµπλοκή των κρατών του Νότου και των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην αρχική φάση, αξιοποιώντας κυρίως όσα βήµατα έχουν πραγµατοποιηθεί και µέσω συνεργιών σε συγκεκριµένα έργα, σε βάση εθελοντική και µη δεσµευτική σε πολιτικό επίπεδο. - Η ανάγκη για θεµατική συγκέντρωση κατά στρατηγική (EUSMED και EUSAIR, EUSWEST, EUSEAST). Αν και η ολοκληρωµένη στρατηγική EUSMED θα µπορούσε να ασχοληθεί χάριν συνεκτικότητας µε πολλούς σχετικά σηµαντικούς πυλώνες µακροπρόθεσµα, κάθε στρατηγική θα πρέπει να εφαρµόσει την αρχή της «θεµατικής συγκέντρωσης» για να είναι πιο αποτελεσµατική. Οι επιλεγµένες προτεραιότητες θα πρέπει να προσφέρουν συγκεκριµένη προστιθέµενη αξία για να διευθετηθούν σε µακροπεριφερειακό επίπεδο και όχι µόνο µέσω άλλων διαδικασιών ή υπαρχόντων πλαισίων συνεργασίας. Πιθανοί πυλώνες που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙ της έκθεσης της ARLEM για την ολοκληρωµένη στρατηγική 12 : 1. Περιβάλλον, κλιµατική αλλαγή και ενέργεια 2. Μικροµεσαίες επιχειρήσεις, έρευνα και εργασία των νέων 3. Γαλάζια ανάπτυξη και ολοκληρωµένες θαλάσσιες πολιτικές 4. Βελτίωση της διεδαφικής προσβασιµότητας, των διασυνδέσεων και των µεταναστευτικών ρευµάτων 5. ηµοκρατική διακυβέρνηση, υποστήριξη της αυτοδιοίκησης και υψηλής ποιότητας δηµόσιες υπηρεσίες. Κοινό στοιχείο: 10 Με ειδικό ρόλο για την Επιτροπή των Περιφερειών, την ένωση τοπικών και περιφερειακών αρχών και την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή της ΕΕ. 11 Ο χρόνος έναρξής τους µπορεί να προβλεφθεί σε συνάρτηση µε τα διάφορα στάδια του χρονοδιαγράµµατος του παρόντος οδικού χάρτη, αλλά καλό θα ήταν όλα να έχουν ξεκινήσει µέχρι το Παράρτηµα ΙΙ: Θεµατικές που θα µπορούσαν να αναπτυχθούν ως προτεραιότητες (και να εµφανιστούν στο πλαίσιο στρατηγικών) και παραδείγµατα νέων «πρωτοβουλιών και έργων» που µπορούν να οριστούν και να χρησιµοποιηθούν (υπάρχοντα έργα) µε τους κύριους ενδιαφεροµένους για µια ολοκληρωµένη µακροπεριφερειακή προσέγγιση στη Μεσόγειο (συνοπτικός πίνακας για τις τρεις προτεινόµενες µακροπεριφερειακές στρατηγικές, που περιλαµβάνει τα χρηµατοδοτικά εργαλεία αναφοράς). σ. 3

4 Καινοτοµία στις διαδικασίες και στη δικτύωση, στα έργα, στις πρωτοβουλίες και στις συνεργασίες, στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και στη χρήση υπαρχουσών. Στη διάρκεια µιας διαδικασίας ανοιχτής διαβούλευσης (µετά από σχέδιο πρότασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή), οι κύριοι εµπλεκόµενοι θα πρέπει να επιλέξουν τις συγκεκριµένες προτεραιότητες και τις κύριες πρωτοβουλίες για κάθε στρατηγική, συµπεριλαµβανοµένης της ολοκληρωµένης στρατηγικής (π.χ. απορρύπανση της Μεσογείου Θάλασσας, αγώνας κατά της κλιµατικής αλλαγής στις παράκτιες περιοχές, αποδοτική ενέργεια και ανανεώσιµες µορφές ενέργειας στα κτήρια, θαλάσσιες µεταφορές και ασφάλεια, διαχείριση των µεταναστευτικών κυµάτων, µεταξύ άλλων). - Οι συνεργίες που θα επιτευχθούν µε τα προγράµµατα Εδαφικής Συνεργασίας στην περιοχή, η ολοκληρωµένη ανταλλαγή καλών πρακτικών και η σπουδαιότητα της αξιοποίησης προηγούµενων έργων και πρωτοβουλιών Παρά τον κανόνα των τριών «όχι» (όχι νέοι θεσµοί, όχι νέα χρηµατοδότηση, όχι νέα νοµοθεσία), πολλοί τοπικοί και περιφερειακοί παράγοντες προβάλλουν την ανάγκη για µια συστηµατικότερη στήριξη από την Ε.Ε. για να ξεκινήσουν οι µακροπεριφερειακές στρατηγικές που εµφανίζονται στη Μεσόγειο µέσω προγραµµάτων διακρατικής συνεργασίας, όπως τα νέα προγράµµατα MED και ADRION, καθώς και µέσω του µελλοντικού προγράµµατος διασυνοριακής συνεργασίας για τη λεκάνη της Μεσογείου εντός του πλαισίου της Πολιτικής Γειτονίας και τεχνικής βοήθειας από τα διαρθρωτικά ταµεία. Από αυτήν την άποψη, πολλοί ενδιαφερόµενοι που εµπλέκονται στη στρατηγική EUSAIR ζήτησαν πρόσφατα να υπάρξει ένας κανόνας των τριών «ναι»: ναι στη συµπληρωµατική χρηµατοδότηση, ναι στην περισσότερη θεσµική συνεργασία, ναι στα περισσότερα νέα έργα. Ειδικά οι προπαρασκευαστικές ενέργειες θα χρειαστούν άµεση στήριξη από τους ευρωπαϊκούς θεσµούς και τα προγράµµατα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (διακρατική συνεργασία, διασυνοριακή συνεργασία, µηχανισµός προενταξιακής βοήθειας κτλ.). Από την άλλη, και για την υλοποίηση των στρατηγικών, θα είναι απαραίτητη η ευθυγράµµιση µε τα Ευρωπαϊκά ιαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταµεία. Τα εξωτερικά εργαλεία, που τα διαχειρίζονται πολυµερείς οργανισµοί, τα κράτη µέλη, περιφερειακές και τοπικές αρχές, πρέπει να ληφθούν υπόψη ως συµπληρωµατικά εργαλεία. Επιπλέον, κάτι άλλο θεµελιώδες για την οµαλή και συναφή ανάπτυξη των µακροπεριφερειακών στρατηγικών και των στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες στη Μεσόγειο θα πρέπει να είναι η αξιοποίηση προηγούµενων έργων και πρωτοβουλιών στην περιοχή. Πρέπει να εντοπιστούν οι βέλτιστες πρακτικές, να προσαρµοστούν και να αναπαραχθούν σε διαφορετική κλίµακα, αν χρειαστεί, για να έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα. Ακόµη, όσες πρωτοβουλίες αλληλοεπικαλύπτονται θα πρέπει να αποφευχθούν, να αναζητηθούν µόνο οι αποτελεσµατικές συνεργίες κτλ. Ο ρόλος του προγράµµατος Interact και των προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας θα είναι σηµαντικός για τον ορισµό και την υλοποίηση των στρατηγικών. - Η συνεργίες που θα αναπτυχθούν µέσω της χρήσης χρηµατοοικονοµικών εργαλείων για να βελτιωθούν οι επενδύσεις στον µεσογειακό Νότο Μια συµπληρωµατική ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για να συντονιστούν οι επενδύσεις σε όλη τη Μεσόγειο, εµπλέκοντας την Ε.Ε., τα κράτη µέλη, ευρωπαϊκούς και διεθνείς χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, ταµεία εντός και εκτός Ε.Ε., πολυµερείς και διµερείς δωρητές και κράτη-εταίρους, θα πρέπει να αναληφθεί και να συντονιστεί µε τις µακροπεριφερειακές στρατηγικές για να προωθηθούν οι συνεργίες στις επενδύσεις µε σαφή κοινωνικοοικονοµικό αντίκτυπο στη λεκάνη. III. Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ: ΑΠΟ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ «ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΝΩ» ΕΩΣ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ «ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΝΩ» ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟ ΑΙΤΗΜΑ 1 η φάση: Πρόσφατα επιτεύγµατα όσον αφορά στις µακροπεριφερειακές στρατηγικές στη Μεσόγειο: - Η περίληψη της θεµατικής για τον διάλογο στην ευρωπαϊκή και ευρωµεσογειακή ατζέντα, ως γενική συµφωνία µεταξύ πολλών εκπροσώπων των περιφερειών, των τοπικών διοικήσεων και της κοινωνίας των πολιτών για την ανάγκη εφαρµογής της µακροπεριφερειακής προσέγγισης στη Μεσόγειο: ο στόχος αυτός έχει ήδη επιτευχθεί στο πλαίσιο της ιαµεσογειακής Επιτροπής της CPMR, της ARLEM, του Arco Latino, των Med Cities, του EESC, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της ανοιχτής διαβούλευσης του προγράµµατος MED για το νέο του επιχειρησιακό πρόγραµµα κτλ. σ. 4

5 - ιάφορα ευρωπαϊκά προγράµµατα, συνεργασίες και πρωτοβουλίες που σκέπτονται ή ζητούν µια µακροπεριφερειακή προσέγγιση στη Μεσόγειο (Coastgap, Χάρτα της Μπολόνια, διακυβέρνηση MED, Proforbiomed, Marie, Elih-Med, Otremed, Creative Med, Maremed, COM&CAP MarInA-Med, µεταξύ άλλων διάφορα έργα επιλεγµένα στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών του προγράµµατος MED κτλ.) - Η πιθανή συµπερίληψη ενός άξονα προτεραιότητας 4 για µια «κοινή Μεσόγειο Θάλασσα» στο επικείµενο διακρατικό πρόγραµµα MED της ΕΕ σχετικά µε τον θεµατικό στόχο 11: βελτίωση της µεσογειακής διακυβέρνησης, και διακυβερνητικός άξονας του νέου διακρατικού προγράµµατος ADRION - Η εκδήλωση ενδιαφέροντος της Ένωσης για τη Μεσόγειο: ήδη φάνηκε στο πλαίσιο της ARLEM και της ιαµεσογειακής Επιτροπής της CPMR (θα ακολουθήσουν περαιτέρω επαφές). - Οι εν εξελίξει εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µαζί µε τα κράτη µέλη και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, ως σηµαντικών εξωτερικών ενδιαφεροµένων για τη Στρατηγική για την περιοχή Αδριατικής Ιονίου (EUSAIR) 13. Σε αυτό το πλαίσιο και µετά από αυτήν τη διαδικασία «εκ των κάτω προς τα άνω», το τελικό χρονοδιάγραµµα για την 1 η φάση του οδικού χάρτη θα πρέπει να έχει ως εξής: - Συµφωνία µεταξύ των 9 µεσογειακών κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πιθανώς να εµπλακούν στην ολοκληρωµένη µεσογειακή µακροπεριφερειακή στρατηγική και στις τρεις αλληλοσχετιζόµενες µακροπεριφέρειες και πιθανές νέες στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες: o Θα διοργανωθεί συνάντηση των µόνιµων εκπροσώπων Ιταλίας, Γαλλίας, Ισπανίας, Πορτογαλίας, Ελλάδας, Κροατίας, Σλοβενίας, Μάλτας, Κύπρου στις Βρυξέλλες κατά το πρώτο µέρος του β εξαµήνο του 2014 ή το Στόχος θα είναι να συγκεντρωθούν οι απόψεις των κρατών µελών και να επαληθευτούν οι απαιτήσεις για να παρουσιαστεί το αίτηµα εφαρµογής της µακροπεριφερειακής προσέγγισης στη Μεσόγειο σε µια συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου κατά την ιταλική προεδρία ή την επόµενη. o Όσες τοπικές και περιφερειακές διοικήσεις ενδιαφέρονται να προτείνουν αυτήν τη µακροπεριφερειακή προσέγγιση για τη Μεσόγειο στις εθνικές διοικήσεις τους θα πρέπει να επικοινωνήσουν, παράλληλα, µε τους υπουργούς εξωτερικών και οικονοµικής ανάπτυξης του οικείου κράτους µέλους και να γνωστοποιήσουν το πολιτικό αίτηµα. Το θέµα της µακροπεριφέρειας της Μεσογείου θα πρέπει να περιληφθεί για συζήτηση στην ατζέντα των συνόδων των περιφερειών ή/και των τοπικών διοικήσεων ή/και των κρατών διαφόρων κρατών µελών (π.χ. στην Ιταλία: Conferenza delle Regioni, Unione delle Province d Italia, Associazione Nazionale Comuni Italiani, Conferenza Stato-Regioni, Conferenza Stato-Città, Conferenza Unificata). o Πρέπει να διεξαχθούν διαβουλεύσεις υψηλού επιπέδου στα υπάρχοντα φόρα και σε συνέχεια µε τις κάτωθι πρόσφατες εκδηλώσεις: Γενική Συνέλευση της ιαµεσογειακής Επιτροπής της CPMR (Βενετία, 27 Ιουνίου 2014) Συνέδριο για τη EUSAIR της Επιτροπής των Περιφερειών (Φαµπιάνο-Ανκόνα, Ιταλία, 11 Ιουλίου 2014) Επιτροπή ECOTER της ARLEM (Μάλαγα, Ισπανία, 20 η Οκτωβρίου 2014) Med Cooperation Days (Ρώµη, Νοεµβρίου 2014) Εναρκτήρια εκδήλωση της EUSAIR (Βρυξέλλες, 18 Νοεµβρίου 2014). Συνδιάσκεψη της ΕΟΚΕ (Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή) «Χαρτογράφηση των Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών στην Ευρώπη» (Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2014) Θα µπορούσε ιδιαίτερα να µελετηθεί το ενδεχόµενο να διεξαχθεί µία συνδιάσκεψη υψηλού επιπέδου κατά τη διάρκεια του 2015 ώστε να εµβαθύνουµε στις συζητήσεις για το θέµα, εµπλέκοντας τους βασικούς δρώντες και τα κράτη µέλη. Θα ήταν επίσης χρήσιµο η συνάντηση να τεθεί µε τρόπο που θα µπορούσε να ενθαρρύνει 13 Ανακοίνωση και Σχέδιο ράσης δηµοσιεύτηκαν στις 17/6/2014, η Στρατηγική προσυπογράφηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τον Οκτώβριο του 2014 και ξεκίνησε επισήµως στις 18/11/2014. σ. 5

6 την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών µεταξύ των διαφόρων υπαρχουσών και αναδυόµενων µακροπεριφερειακών στρατηγικών και στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες. - Συµφωνία µεταξύ των 28 κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ολοκληρωµένη µεσογειακή µακροπεριφερειακή στρατηγική (και για τις τρεις αλληλοσχετιζόµενες µακροπεριφέρειες) και/ή για τη θαλάσσια στρατηγική για τη υτική Μεσόγειο βραχυπρόθεσµα. o Τα εννέα ευρωµεσογειακά κράτη θα πρέπει να είναι παρόντα και να µοιραστούν το όραµά τους µε τα άλλα 19 κράτη µέλη της Ε.Ε. και να περιλάβουν ορισµένη παράγραφο στα συµπεράσµατα µιας συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου κατά την προεδρία της Ιταλίας. o Παράγραφος για τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου (σχέδιο πρότασης προς εκτίµηση από τα κράτη µέλη κατά την προεδρία της Ιταλίας και πιθανή έγκριση πριν το τέλος του 2014 ή κατά το 2015 στην επερχόµενη Λετονική Προεδρία): «Ανακαλώντας τα συµπεράσµατα του Απριλίου και του Ιουνίου του 2011 και του εκεµβρίου του 2012, όταν το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να καταρτίσει µια στρατηγική για την περιοχή Αδριατικής Ιονίου, σύµφωνα µε τα πρόσφατα Συµπεράσµατά του τον Οκτώβριο του 2014 προσυπογράφοντας την EUSAIR και λαµβάνοντας υπόψη τις εκθέσεις και τις γνώµες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής των Περιφερειών, της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ε.Ε., της ARLEM καθώς άλλες πολιτικές διακηρύξεις τοπικών και περιφερειακών ενδιαφεροµένων της περιοχής, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να επεξεργαστούν µια ολοκληρωµένη ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιφέρεια της Μεσογείου µέχρι τον Ιούνιο του 2017, η οποία θα ξεκινήσει κατά την προεδρία της Μάλτας. Αυτή η στρατηγική θα περιλαµβάνει, πλέον της υφισταµένης EUSAIR, µια συγκεκριµένη στρατηγική για τη υτική Μεσόγειο, που πρέπει να καταρτιστεί µέχρι το 2015, και µια στρατηγική για την Ανατολική Μεσόγειο, που πρέπει να οριστεί µέχρι το Όλες αυτές οι στρατηγικές πρέπει να αλληλεπιδρούν και να συνεισφέρουν στη χάραξη µίας στρατηγικής διαρκείας για όλη τη Μεσόγειο, που θα περιλαµβάνει τη γειτονία σε βάση εθελοντική και προοδευτική. 2. ΜΕΛΕΤΗ, ΣΥΣΤΑΣΗ, ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ 2 η φάση: Έγγραφο συζήτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ολοκληρωµένη στρατηγική και τις αλληλένδετες µεσογειακές στρατηγικές για την περιοχή Αδριατικής Ιονίου, τη υτική Μεσόγειο και την Ανατολική Μεσόγειο και/ή ειδικό έγγραφο για µία θαλάσσια στρατηγική για τη υτική Μεσόγειο. - ιαβουλεύσεις που θα συντονιστούν σε διάφορα επίπεδα µε τα κράτη µέλη και την ARLEM, την Ένωση για τη Μεσόγειο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών µε τη βοήθεια της ιαµεσογειακής Επιτροπής της CPMR και άλλων κύριων ενδιαφεροµένων και τη συµµετοχή της κοινοβουλευτικής συνέλευσης της Ένωσης για τη Μεσόγειο, τους ευρωπαϊκούς οµίλους εδαφικής συνεργασίας (EGCTs) και τις ευρωπεριφέρειες (Euro-Regions). - Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για µία Θαλάσσια Στρατηγική για τη υτική Μεσόγειο µέχρι το τέλος του Ανακοίνωση της Επιτροπής που θα περιλαµβάνει το σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή στρατηγική για τη υτική Μεσόγειο µέχρι το τέλος του α εξαµήνου του Ανακοίνωση της Επιτροπής που θα περιλαµβάνει το σχέδιο δράσης για την ολοκληρωµένη ευρωπαϊκή στρατηγική µέχρι το τέλος του α εξαµήνου του Ανακοίνωση της Επιτροπής που θα περιλαµβάνει το σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή στρατηγική για την Ανατολική Μεσόγειο µέχρι το τέλος του β εξαµήνου του Προπαρασκευαστικές και υποστηρικτικές ενέργειες που θα γίνουν µεταξύ 2015 και 2020: o Προπαρασκευαστική/Υποστηρικτική δράση για τη συγκρότηση των µεσογειακών στρατηγικών που ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 14Έτος της ενδιάµεσης επανεξέτασης του Πολυετούς ηµοσιονοµικού Πλαισίου σ. 6

7 o Μελέτες/έργα/δράσεις στο πεδίο του µεσογειακού προγράµµατος και του προγράµµατος ADRION, του προγράµµατος ENI CBC, του προγράµµατος IPA για την Αδριατική, των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραµµάτων o Σύσταση φόρα ενδιαφεροµένων για τις στρατηγικές EUSAIR, EUSWEST, EUSEAST ετήσιο συντονιστικό φόρουµ για τη EUSMED o ηµιουργία επιτροπών πολυεπίπεδης εποπτείας, συντονιστών προτεραιότητας, ηγετών οριζόντιων δράσεων, εθνικών και περιφερειακών επαφών o Συντονισµός µε την ARLEM της Ένωσης για τη Μεσόγειο και τις χώρες και τα εδάφη του Νότου o Απεµπλοκή χρηµατοοικονοµικών δοµών για την υποστήριξη των ηγετών οριζόντιων δράσεων, των δράσεων συντονισµού προτεραιοτήτων κτλ. από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή o Πιθανοί νέοι ευρωπαϊκοί όµιλοι εδαφικής συνεργασίας για τα εδάφη του Νότου 3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 3 η φάση - Ευθυγράµµιση µεταξύ των Ευρωπαϊκών ιαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταµείων, των σχετικών ευρωπαϊκών θεµατικών προγραµµάτων και των στρατηγικών (µαζί, τόσο στην αρχική φάση της περιόδου του 2014 για τη στρατηγική EUSAIR, στην ενδιάµεση επανεξέταση, όσο και στο τέλος της οικονοµικής περιόδου για τις άλλες στρατηγικές). Για παράδειγµα, η ενσωµάτωση συγκεκριµένων παραποµπών προς τις στρατηγικές στις συµφωνίες συνεργασίας, στα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα (π.χ. χρήση του άρθρου 96.3d των κανονισµών περί κοινών διατάξεων, χρηµατικά µπόνους για περιφερειακά έργα που ασχολούνται µε µακροπεριφερειακές προτεραιότητες) και στα προγράµµατα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. - Υλοποίηση των κύριων δράσεων που αναφέρονται στα σχέδια δράσης των στρατηγικών (από το 2014 όσον αφορά στη EUSAIR, από το 2017 όσον αφορά στη EUSWEST, από το 2018 όσον αφορά στη EUSMED και από το 2021 όσον αφορά στη EUSEAST). - Εποπτεία της διακυβέρνησης των µακροπεριφερειών και των στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες: ετήσια φόρα και συνέδρια, εκθέσεις και συνεχής (in itinere) αξιολόγηση από την Επιτροπή, γνώµες από τους άλλους θεσµούς της ΕΕ. σ. 7

ιαµεσογειακή Επιτροπή της CPMR Οδικός χάρτης για τις µακροπεριφερειακές στρατηγικές στη Μεσόγειο

ιαµεσογειακή Επιτροπή της CPMR Οδικός χάρτης για τις µακροπεριφερειακές στρατηγικές στη Μεσόγειο COMISSÃO INTERMEDITERRÂNICA COMMISSIONE INTERMEDITERRANEA COMISIÓN INTERMEDITERRÁNEA ΙΑΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ COMMISSION INTERMEDITERRANEENNE اللجنة المتوسطية المشترکة ιαµεσογειακή Επιτροπή της CPMR Οδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΠΑΤΡΑ 2014 -

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΠΑΤΡΑ 2014 - A2 COMISSÃO INTERMEDITERRÂNICA COMMISSIONE INTERMEDITERRANEA COMISIÓN INTERMEDITERRÁNEA Γ COMMISSION INTERMEDITERRANEENNE ةنجللا ةيطسوتملا ةکرتشملا Πολιτικό Γραφείο της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία όλων για µια νέα µακροπεριφέρεια. Αδριατικής Ιονίου: Η Επιτροπή φέρνει τις χώρες πιο κοντά

Συνεργασία όλων για µια νέα µακροπεριφέρεια. Αδριατικής Ιονίου: Η Επιτροπή φέρνει τις χώρες πιο κοντά Ιούλιος 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Συνεργασία όλων για µια νέα µακροπεριφέρεια Αδριατικής Ιονίου: Η Επιτροπή φέρνει τις χώρες πιο κοντά Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε µια ανακοίνωση και ένα σχέδιο δράσης που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

LIMITE EL. Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. DS 1594/3/12 REV 3 (el) LIMITE

LIMITE EL. Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. DS 1594/3/12 REV 3 (el) LIMITE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 DS 1594/3/12 REV 3 (el) LIMITE POLGEN POLMAR PESC COSDP AGRI TRANS JAI ENV PECHE CODEC FIN ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Της: Προεδρίας Προς: τις αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.5.2014 COM(2014) 284 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 1.1.1a ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικείμενο... 3 Πρόοδος σε σχέση με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.1.2014 C(2013) 9651 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7.1.2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ Δήλωση συνέχισης με σκοπό τη στήριξη και την ενίσχυση πρωτοβουλιών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων «Πολιτικές στήριξης και τεχνολογικές λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Φόρουμ «Έξυπνα Νησιά» Ένα βήμα προς την ωρίμανση των «Έξυπνων Νησιών»

Φόρουμ «Έξυπνα Νησιά» Ένα βήμα προς την ωρίμανση των «Έξυπνων Νησιών» Φόρουμ «Έξυπνα Νησιά» Ένα βήμα προς την ωρίμανση των «Έξυπνων Νησιών» 21-22 Ιουνίου 2016, Αθήνα Έξυπνο Νησί είναι εκείνο που δημιουργεί τις προϋποθέσεις βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

127η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

127η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Βρυξέλλες, 10 Ιανουαρίου 2011 127η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΣΗΜΕΙΟ 6 ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ () Υποβάλλεται από τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

32 η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Επιτροπής Νήσων της CRPM Κύπρος, 5 Νοεµβρίου 2012

32 η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Επιτροπής Νήσων της CRPM Κύπρος, 5 Νοεµβρίου 2012 32 η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Επιτροπής Νήσων της CRPM Κύπρος, 5 Νοεµβρίου 2012 Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Αγαπητοί Συνάδελφοι, Θα ήθελα και εγώ µε τη σειρά µου να σας καλωσορίσω στην 32 η Ετήσια Γενική

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10160 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) PUBLIC 8545/16 LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER 52 FDI 5 OCDE 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.10.2012 COM(2012) 581 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΜΠΒ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2015/0009(COD) 3.3.2015 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Προϋπολογισµών

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Αθήνα, Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

- 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Αθήνα, Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Αθήνα, 15 16 Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. Οι εκπρόσωποι των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.3.2013 SWD(2013) 64 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - MMWD Εργαλεία Πολιτικής για το στρατηγικό σχεδιασμό των περιφερειών και των πόλεων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Γεράσιμος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks)

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks) Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του : Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της 29ης και 30ής Μαΐου 2008 αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.2.204 C(204) 083 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8.2.204 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10162 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 4η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007-2013 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.): Βέλτιστες Πρακτικές και Προοπτικές για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.): Βέλτιστες Πρακτικές και Προοπτικές για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.): Βέλτιστες Πρακτικές και Προοπτικές για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Αντώνης Καρβούνης, Ph.D., PMP Στέλεχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ Σύνοψη ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean

Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Περίληψη Το «Balkan-Med Programme 2014-2020» είναι ένα νέο Πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας, που απορρέει από τη διάσπαση του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/124 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2014 COM(2014) 527 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ σχετικά με τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΠΡΟΘΕΣΜΙA: 31 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Χαράλαμπος Κιουρτσίδης Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Regional

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

" Ευρωπαϊκή πολιτική για τις υποδομές στον τομέα των μεταφορών και το πλαίσιο αξιολόγησης της"

 Ευρωπαϊκή πολιτική για τις υποδομές στον τομέα των μεταφορών και το πλαίσιο αξιολόγησης της " Ευρωπαϊκή πολιτική για τις υποδομές στον τομέα των μεταφορών και το πλαίσιο αξιολόγησης της" Αλέξανδρος Σωτηρίου Στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Θεσσαλονίκη 24 Νοεμβρίου 2015 Παρατηρητήριο Εγνατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2010 (17.03) (OR. en) 7586/10 ECOFIN 166 COMPET 94 ENV 177 EDUC 49 RECH 95 SOC 198 POLGEN 36

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2010 (17.03) (OR. en) 7586/10 ECOFIN 166 COMPET 94 ENV 177 EDUC 49 RECH 95 SOC 198 POLGEN 36 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2010 (17.03) (OR. en) 7586/10 ECOFIN 166 COMPET 94 ENV 177 EDUC 49 RECH 95 SOC 198 POLGEN 36 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας : Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

Μόνον µε Ηλεκτρονική Ταχυδρόµηση

Μόνον µε Ηλεκτρονική Ταχυδρόµηση Ελληνική Μόνον µε Ηλεκτρονική Ταχυδρόµηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10170 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» για στήριξη από

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα θα παρουσιαστούν στις 6 Οκτωβρίου 2010, στις Βρυξέλλες, στη διάρκεια της 8 ης εκδήλωσης Open Days (www.opendays.europa.eu).

Τα αποτελέσµατα θα παρουσιαστούν στις 6 Οκτωβρίου 2010, στις Βρυξέλλες, στη διάρκεια της 8 ης εκδήλωσης Open Days (www.opendays.europa.eu). European Commission ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Αναθεώρηση του κανονισµού ΕΟΕΣ (Ευρωπαϊκός Όµιλος Εδαφικής Συνεργασίας) Με τη συµµετοχή σας στη διαβούλευση αυτή, θα συµβάλετε στην κατάρτιση της γνωµοδότησης πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ, ΟΜΗ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ RESTART Μετά από ένα µεγάλο διάστηµα χωρίς µεγάλες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων.

ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ, ΟΜΗ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ RESTART Μετά από ένα µεγάλο διάστηµα χωρίς µεγάλες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων. ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ, ΟΜΗ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ RESTART 2016-2020 RESTART.. Μετά από ένα µεγάλο διάστηµα χωρίς µεγάλες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων. Για ένα πλαίσιο εφαρµογής µε πιο απλούς κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Σελίδα από του ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Σελίδα από του ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Εισαγωγή Το παρόν Σύµφωνο Συνεργασίας (στο εξής αναφερόµενο ως Σύµφωνο ) υπογράφτηκε στις /5/2016, από τους φορείς που παρατίθενται στο Παράρτηµα (όπου περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

RESOL-V η σύνοδος ολοµέλειας, 2 και 3 Απριλίου ΨΗΦΙΣΜΑ της Επιτροπής των Περιφερειών

RESOL-V η σύνοδος ολοµέλειας, 2 και 3 Απριλίου ΨΗΦΙΣΜΑ της Επιτροπής των Περιφερειών RESOL-V-012 106η σύνοδος ολοµέλειας, 2 και 3 Απριλίου 2014 ΨΗΦΙΣΜΑ της Επιτροπής των Περιφερειών σχετικά µε τον ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕ Η ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ PACMAN ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ PACMAN ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ PACMAN ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ηµερίδα για τον Αγροδιατροφικό Τοµέα Παρουσίαση Τοπικών Προϊόντων µε Γευσιγνωσία» ιοργάνωση: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Κιλκίς, 31 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Σύνοψη Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Στο παρόν έγγραφο γίνονται ορισμένες υποδείξεις σχετικά με ενδεχόμενες πηγές χρηματοδότησης, δημόσιες και

Διαβάστε περισσότερα

DIDSOLIT-PB: E-NEWSLETTER

DIDSOLIT-PB: E-NEWSLETTER 8 Ος / 2 01 3 Τεύχος 1 ΜΑΙΧ, Μακεδονίας 1, 73100. Χανιά www.maich.gr info@maich.gr +30 28210 35000 Συντάκτες: Μπαουράκης Γεώργιος Βουρδουμπάς Ιωάννης Αγγελάκης Γεώργιος Μπορέτος Νικόλαος Μανθούλης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Λάρισα, 18-03-2015 α.π.: 1277

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 4.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

White Paper on European Cities

White Paper on European Cities White Paper on European Cities Μάρτιος 2015 Αντώνης Αγγελάκης, Σύμβουλος Ανοιχτής Καινοτομίας antonios.aggelakis@gmail.com Προοίμιο Το παρόν White Paper στοχεύει στην παρουσίαση δράσεων, καλών πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 10138 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος "Μεταρρύθμιση Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 C(2015) 6283 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.9.2015 έγκριση ορισμένων στοιχείων του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία για υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΕΟΕΣ και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας Αντώνιος Καρβούνης, PhD, PMP Εθνικό Σημείο Επαφής ΕΟΕΣ

Ο ρόλος των ΕΟΕΣ και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας Αντώνιος Καρβούνης, PhD, PMP Εθνικό Σημείο Επαφής ΕΟΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Ο ρόλος των ΕΟΕΣ και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας Αντώνιος Καρβούνης, PhD, PMP Εθνικό Σημείο Επαφής ΕΟΕΣ ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ, Π.Ε.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση/ συζήτηση στο 5o Φόρουμ Αυτοδιοίκησης Βίλια 15/6/20013 με θέμα: "Ανάπτυξη Αυτοδιοίκηση η Ευρωπαϊκή πρόταση"

Εκδήλωση/ συζήτηση στο 5o Φόρουμ Αυτοδιοίκησης Βίλια 15/6/20013 με θέμα: Ανάπτυξη Αυτοδιοίκηση η Ευρωπαϊκή πρόταση Εκδήλωση/ συζήτηση στο 5o Φόρουμ Αυτοδιοίκησης Βίλια 15/6/20013 με θέμα: "Ανάπτυξη Αυτοδιοίκηση η Ευρωπαϊκή πρόταση" Άρης Περουλάκης : Επικεφαλής του Τμήματος Επικοινωνίας, Εταιρικών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά αναπτυξιακά ερωτήµατα Σε τοµεακό και περιφερειακό επίπεδο: Μακροπρόθεσµοι αναπτυξιακοί στόχοι, πέραν των «παραδοσιακών» αναπτυξιακών επιλογών κ

Βασικά αναπτυξιακά ερωτήµατα Σε τοµεακό και περιφερειακό επίπεδο: Μακροπρόθεσµοι αναπτυξιακοί στόχοι, πέραν των «παραδοσιακών» αναπτυξιακών επιλογών κ 1 η Εγκύκλιος Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Στόχοι: Ενηµέρωση των αρµόδιων φορέων σχεδιασµού για το υπό διαπραγµάτευση προτεινόµενο νέο πλαίσιο της Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 Έναρξη προετοιµασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1) Κωδικός αριθµός: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 3.1.1 Ανταλλαγές νέων µε χώρες γειτονικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος 2007 R1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0009(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0009(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2015/0009(COD) 6.3.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE EΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Πρωτοβουλία Επιτροπής ΦΥΣΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ για

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» 2007 2013

Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» 2007 2013 1 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 1 «ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ,, 26 Ιουνίου 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 22.10.2010 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με το Στόχο 3: μια πρόκληση για την εδαφική συνεργασία - η μελλοντική ατζέντα της διασυνοριακής, διεθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΡΓΟ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COASTGAP MED: Πολιτικές παράκτιας διακυβέρνησης και προσαρμογής στην Μεσόγειο- Coastal Governance and Adaptation ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κύριε Υπουργέ, Κυρίες και κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω σήμερα στην εκδήλωση της

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το πλαίσιο, το OIDP απευθύνει πρόσκληση υποβολής προτάσεων στις τοπικές και περιφερειακές αρχές για τη βράβευση των καλών πρακτικών

Σε αυτό το πλαίσιο, το OIDP απευθύνει πρόσκληση υποβολής προτάσεων στις τοπικές και περιφερειακές αρχές για τη βράβευση των καλών πρακτικών Μόνον µε Ηλεκτρονική Ταχυδρόµηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο ESPON 2013 Programme Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο Ο ρόλος των περιφερειών στην Στρατηγική Ευρώπη 2020 : Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς χωρική

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Αντιπρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής των Περιφερειών, Αγαπητοί SME Envoys, Κυρίες - Κύριοι,

Κύριε Αντιπρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής των Περιφερειών, Αγαπητοί SME Envoys, Κυρίες - Κύριοι, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ομιλία του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη, στο Συνέδριο SME Assembly, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 10:10

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.1.2015 COM(2015) 11 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 REX 298 DEVGEN 79 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2013 COM(2013) 913 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα