ιαµεσογειακή Επιτροπή της CPMR Οδικός χάρτης για τις µακροπεριφερειακές στρατηγικές στη Μεσόγειο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιαµεσογειακή Επιτροπή της CPMR Οδικός χάρτης για τις µακροπεριφερειακές στρατηγικές στη Μεσόγειο"

Transcript

1 COMISSÃO INTERMEDITERRÂNICA COMMISSIONE INTERMEDITERRANEA COMISIÓN INTERMEDITERRÁNEA ΙΑΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ COMMISSION INTERMEDITERRANEENNE اللجنة المتوسطية المشترکة ιαµεσογειακή Επιτροπή της CPMR Οδικός χάρτης για τις µακροπεριφερειακές στρατηγικές στη Μεσόγειο -Ενηµερώθηκε στις 27/06/2014- I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΜΑΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ Η Μεσόγειος είναι µια κοινωνικοοικονοµική, πολιτική και θεσµική περιοχή περίπλοκη σε διάφορα επίπεδα, που συνδυάζει διαφορετικές ευρωπαϊκές, εθνικές, περιφερειακές, τοπικές και παγκόσµιες κουλτούρες, στρατηγικές, πηγές χρηµατοδότησης και πολιτικές. Συγκεκριµένα, περιλαµβάνει ορισµένα κράτη µέλη της Ε.Ε., κράτη υποψήφια ή σε προενταξιακό στάδιο, καθώς και κράτη που περιλαµβάνονται στην πολιτική γειτονίας για τον Νότο, ευρωµεσογειακούς και πολυµερείς θεσµούς και οντότητες σε επίπεδο υπο-εθνικό, οικονοµικό και κοινωνίας των πολιτών. Από την άλλη, είναι σαφές ότι οι κοινές προκλήσεις 1 που αντιµετωπίζει η λεκάνη της Μεσογείου δεν έχουν διευθετηθεί αποτελεσµατικά, παρά τη σχετικά µεγάλη δαπάνη σε πόρους και ανθρώπους. Το αναπτυξιακό κενό µεταξύ των εδαφών καταδεικνύει ότι τόσο ο πολιτικός διάλογος όσο και τα χρηµατοοικονοµικά και συνεργατικά εργαλεία που έχουν χρησιµοποιηθεί έως σήµερα πρέπει να χρησιµοποιηθούν µε τρόπο πιο αποδοτικό, αποτελεσµατικό και συντονισµένο, βάσει των αρχών της συνεργασίας και της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης 2. Συνεπώς, η διακυβέρνηση των εδαφών και των θαλασσών της Μεσογείου πρέπει να βελτιωθεί, για να διευθετούνται καλύτερα οι κοινές προκλήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η ιαµεσογειακή Επιτροπή της CPMR προτείνει να εφαρµοστεί και να προσαρµοστεί, κατά περίπτωση και σταδιακά, στη λεκάνη της Μεσογείου η µακροπεριφερειακή προσέγγιση που η Ε.Ε. δοκιµάζει τα τελευταία χρόνια στις περιοχές της Βαλτικής και του ούναβη και πιο πρόσφατα στις περιοχές της Αδριατικής Ιονίου και των Άλπεων: να ξεκινήσουµε αξιοποιώντας την ευρωπαϊκή εµπειρία και από τις χώρες και τα εδάφη των ακτών της Μεσογείου που ανήκουν στην Ε.Ε., αλλά να αφήσουµε την πόρτα ανοιχτή από την αρχή για να συµµετάσχουν σταδιακά και να αναλάβουν από κοινού την ευθύνη τα κράτη και τα εδάφη όλης της περιοχής. II. ΚΥΡΙΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ Οι κύριες έννοιες πίσω από το αίτηµα εφαρµογής της µακροπεριφερειακής προσέγγισης στη Μεσόγειο θα στηριχθούν κυρίως στις σκέψεις και συστάσεις που περιλήφθηκαν σε εκθέσεις και γνώµες επί του θέµατος που έχουν καταγραφεί κατά τα δύο τελευταία χρόνια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 3, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 4, την Επιτροπή των Περιφερειών, την Ευρωµεσογειακή Περιφερειακή και Τοπική Συνέλευση (ARLEM) 5, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή της Ε.Ε., καθώς και σε εκείνες άλλων σηµαντικών 1 Σε διαφορετικά επίπεδα: πολιτικό (π.χ. δηµοκρατική µετάβαση, αποκέντρωση), κοινωνικοοικονοµικό και περιβαλλοντικό (π.χ. έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη), πολιτισµικό (π.χ. διαπολιτισµικός διάλογος). 2 Τελική διακήρυξη της Γενικής Συνέλευσης της ιαµεσογειακής Επιτροπής της CPMR, Βαρκελώνη, Ιούνιος Π.χ. Η προστιθέµενη αξία των µακροπεριφερειακών στρατηγικών. COM(2013) 468 τελικό Η διακυβέρνηση των µακροπεριφερειακών στρατηγικών COM(2014) 284 τελικό. 4 Εξέλιξη των µακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ: τρέχουσες πρακτικές και προοπτικές για το µέλλον, κυρίως στη Μεσόγειο (2011/2179/INI). 5 Ετήσιες εκθέσεις για την εδαφική διάσταση της Ένωσης για τη Μεσόγειο, έκθεση της ECOTER για µια «Στρατηγική Συνοχής για τη Μεσόγειο». ιαµεσογειακή Ε ιτρο ή της CPMR / 6, rue Saint-Martin Rennes (France) Τηλ.: + 33 (0) Φαξ: + 33 (0) Ιµέιλ:

2 παραγόντων, όπως οι ενώσεις τοπικών και περιφερειακών παραγόντων, η ιαµεσογειακή Επιτροπή της CPMR 6 ή η Arco Latino. Συγκεκριµένα, η ιαµεσογειακή Επιτροπή της CPMR θα ήθελε να συνοψίσει τις ακόλουθες έννοιες που πρέπει να εφαρµοστούν στη µακροπεριφερειακή προσέγγιση για τη Μεσόγειο: - Μεταβλητή γεωµετρία 7 : o Καθολική Ολοκληρωµένη Μεσογειακή Στρατηγική µεσοµακροπρόθεσµα EUSMED (προσχέδιο καθολικού σχεδίου δράσης µέχρι το 2017 κατά την προεδρία της Μάλτας, που θα ενηµερώνεται ανά 3 έτη, αρχίζοντας από το 2020), που θα πρέπει να περιλαµβάνει τρεις αλληλένδετες στρατηγικές: o Στρατηγική για την Αδριατική και το Ιόνιο: EUSAIR (σε πιλοτικό στάδιο σχέδιο δράσης µέχρι το 2014) o Στρατηγική για τη υτική Μεσόγειο: EUSWEST Med (σχέδιο δράσης µέχρι το 2016) o Στρατηγική για την Ανατολική Μεσόγειο: EUSEAST Med (σχέδιο δράσης µέχρι το 2020) Η EUSAIR θα µπορούσε να χρησιµεύσει ως ένας πρώτος οδηγός και σε επίπεδο διακυβέρνησης, εξετάζοντας παράλληλα σε µεγαλύτερο βαθµό την τυπική συµµετοχή 4 κρατών εκτός Ε.Ε. και των συνεργιών που θα πρέπει να συναφθούν µε τις Στρατηγικές για τον ούναβη και τις Άλπεις. Οι πιθανές θετικές επιδράσεις από τη δουλειά σε µερικούς από τους πυλώνες που κατονοµάστηκαν προηγουµένως πρέπει να επηρεάσουν µελλοντικές στρατηγικές. Οι άλλες µακροπεριφέρειες πρέπει να επωφεληθούν από όλες αυτές τις εµπειρίες και να βασιστούν εξαρχής σε συγκεκριµένες ανάγκες, πυλώνες και δράσεις-κλειδί, στηριζόµενες στις υπάρχουσες σχέσεις συνεργασίας, ενώ παράλληλα να διασφαλίζουν µια περιοδική, αποδοτική και συνεκτική µε τις άλλες, µέσω της καθολικής ολοκληρωµένης συνεργασίας που θα γίνει το συνολικό τους πλαίσιο. Τα κράτη θα αποφασίσουν, συµµετοχικά (µαζί µε τις τοπικές διοικήσεις τους), ποιες περιοχές θα εµπλακούν περισσότερο σε κάθε µακροπεριφέρεια. Αυτή η µεταβλητή γεωµετρία θα µπορούσε να προσδώσει µεγαλύτερο δυναµισµό από την αρχή και να διευκολύνει τις στρατηγικές να λειτουργήσουν καλά για να επιτευχθεί η αποδοτική, οµαλή και συνεπής µακροπρόθεσµη υλοποίηση της καθολικής στρατηγικής EUSMED. - ιακυβέρνηση: η ισορροπηµένη, πολυεπίπεδη και πολυκεντρική προσέγγιση, η ισορροπία µεταξύ των προσεγγίσεων «εκ των άνω προς τα κάτω» και «εκ των κάτω προς τα άνω» και η ανάγκη σύναψης συνεργιών µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα: Μια πιο ισορροπηµένη διακυβέρνηση θα είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί η διεύθυνση των στρατηγικών από τα συγκεκριµένα κράτη µέλη, η οποία θα συνδυαστεί µε τον επιµερισµό των ευθυνών και την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση από αυτά τα κράτη και τις τοπικές διοικήσεις τους. Ο ρόλος των περιφερειών, των τοπικών διοικήσεων και των ενώσεων είναι θεµελιώδης για τον ορισµό και την υλοποίηση των στρατηγικών, όπως και ο ρόλος κάθε κράτους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µέσω των διαφόρων Γενικών ιευθύνσεών της 8 θα πρέπει να διασφαλίσει την εποπτεία της διαδικασίας και να τη βοηθήσει να ξεκινήσει. Ο συντονισµός των ενδιαφεροµένων θα πρέπει να διευκολυνθεί από την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία και τους οργανισµούς και θεσµούς που θα µπορούσαν να δράσουν καταλυτικά για τους δηµόσιους και τους ιδιωτικούς φορείς (υλοποιώντας τις αρχές τις τριπλής έλικας) 9, συµπεριλαµβανοµένων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των πανεπιστηµίων, των εταιρειών κτλ. Θα πρέπει να καθιερωθούν τακτικά φόρουµ στα οποία θα συµµετέχουν αυτοί οι φορείς, ιδιαίτερα ένα για καθεµιά από τις στρατηγικές: φόρουµ EUSAIR, EUSWEST, EUSEAST και EUSMED (ετήσιο φόρουµ συντονισµού) 10. Η ARLEM και η Ένωση για τη Μεσόγειο θα πρέπει να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στη συγκέντρωση των συµφερόντων των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών δραστών των νότιων και ανατολικών ακτών της 6 Τελική διακήρυξη της Γενικής Συνέλευσης της ιαµεσογειακής Επιτροπής της CPMR, Βαρκελώνη, Ιούνιος 2013) σχέδιο δράσης της ιαµεσογειακής Επιτροπής της CPMR για το Ολοκληρωµένη Μεσογειακή Στρατηγική της ιαµεσογειακής Επιτροπής της CPMR (2012). 7 Για επισκόπηση ανατρέξτε στο Παράρτηµα ΙΙ της έκθεσης της επιτροπής ECOTER της ARLEM για µια «Στρατηγική Συνοχής για τη Μεσόγειο». 8 Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης, Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, Έρευνας και Καινοτοµίας, Απασχόλησης, Ανάπτυξης και Συνεργασίας κτλ. 9 Με ειδικό ρόλο για την Επιτροπή των Περιφερειών, την ένωση τοπικών και περιφερειακών αρχών και την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή της Ε.Ε. 10 Ο χρόνος έναρξής τους µπορεί να προβλεφθεί σε συνάρτηση µε τα διάφορα στάδια του χρονοδιαγράµµατος του παρόντος οδικού χάρτη, αλλά καλό θα ήταν όλα να έχουν ξεκινήσει µέχρι το σ. 2

3 Μεσογείου. Συγκεκριµένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αναθέσει στον γραµµατέα της Ένωσης να υποστηρίξει ειδικά τον πολυεπίπεδο συντονισµό και την υλοποίηση των σηµαντικών έργων όταν οι προτεραιότητες των στρατηγικών συµπέσουν µε εκείνες των 6 τοµέων προτεραιότητάς του. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής ράσης και η Γενική ιεύθυνση Εµπορίου, Ανάπτυξης και Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει επίσης να εµπλακούν σταδιακά. Η µεγάλη προστιθέµενη αξία και εµπειρία της CPMR θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη κατά τον συντονισµό των ενδιαφεροµένων. Όταν ετοιµαστούν οι στρατηγικές, θα είναι σηµαντική η στήριξη σε επιτροπές πολυεπίπεδης εποπτείας, συντονιστές προτεραιότητας, ηγέτες οριζόντιων δράσεων, εθνικές και περιφερειακές επαφές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προγράµµατα όπως το Interact θα πρέπει να στηρίξουν την οργάνωση, την επικοινωνία και την αξιοποίηση. Τέλος, οι πολίτες πρέπει να τεθούν εξαρχής στο επίκεντρο της µακροπεριφερειακής προσέγγισης στη Μεσόγειο. Οι στρατηγικές θα πρέπει να χαραχθούν ώστε να έχουν πραγµατικό αντίκτυπο στην καθηµερινή ζωή των ανθρώπων. Έτσι, οι τοπικές και περιφερειακές διοικήσεις είναι θεµελιώδους σηµασίας για την επίτευξη αυτού του στόχου, καθώς είναι οι πλησιέστεροι στους πολίτες θεσµοί. Η επικοινωνιακή όψη των στρατηγικών θα είναι, συνεπώς, πολύ σηµαντική. - Η εθελοντική και σταδιακή µεθοδική προσέγγιση που θα πρέπει να εφαρµοστεί στις µακροπεριφερειακές στρατηγικές που αφορούν στη συνεργασία µε τα κράτη και τα εδάφη του Νότου. Αν και οι στρατηγικές θα στηριχθούν στην εµπειρία από την Ε.Ε. και θα ξεκινήσουν µε δεσµευτικές συµφωνίες µεταξύ των ευρωπαϊκών µεσογειακών κρατών, πολλοί από τους στόχους τους δεν θα είναι δυνατόν να επιτευχθούν χωρίς εθελοντική συνεργασία ή συµφωνία επί των προτεραιοτήτων µε εταίρους εκτός Ε.Ε. αυτή η συνεργασία θα είναι χρήσιµη και για να επιτευχθεί οικονοµική ανταγωνιστικότητα και συνοχή καθώς και για να προωθηθούν οι εξωτερικές ενέργειες της Ε.Ε. (Γειτονία, ιεύρυνση, Ανάπτυξη κτλ.). Είναι σαφές ότι η µελλοντική ανάληψη κοινής ευθύνης για αυτές τις στρατηγικές πρέπει να προσεγγιστεί σταδιακά και µεθοδικά, ώστε να διευκολύνει τη σταδιακή εµπλοκή µεσογειακών κρατών-εταίρων (αποφεύγοντας τα πολιτικά και θεσµικά εµπόδια). Από αυτήν την άποψη, όπως αναφέρεται και στην έκθεση της ARLEM για µια «Στρατηγική Συνοχής για τη Μεσόγειο», µια πιθανότητα θα µπορούσε να είναι η εµπλοκή των κρατών του Νότου και των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην αρχική φάση, αξιοποιώντας κυρίως όσα βήµατα έχουν πραγµατοποιηθεί και µέσω συνεργιών σε συγκεκριµένα έργα, σε βάση εθελοντική και µη δεσµευτική σε πολιτικό επίπεδο. - Η ανάγκη για θεµατική συγκέντρωση κατά στρατηγική (EUSMED και EUSAIR, EUSWEST, EUSEAST). Αν και η ολοκληρωµένη στρατηγική EUSMED θα µπορούσε να ασχοληθεί χάριν συνεκτικότητας µε πολλούς σχετικά σηµαντικούς πυλώνες µακροπρόθεσµα, κάθε στρατηγική θα πρέπει να εφαρµόσει την αρχή της «θεµατικής συγκέντρωσης» για να είναι πιο αποτελεσµατική. Οι επιλεγµένες προτεραιότητες θα πρέπει να προσφέρουν συγκεκριµένη προστιθέµενη αξία για να διευθετηθούν σε µακροπεριφερειακό επίπεδο και όχι µόνο µέσω άλλων διαδικασιών ή υπαρχόντων πλαισίων συνεργασίας. Πιθανοί πυλώνες που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙ της έκθεσης της ARLEM για την ολοκληρωµένη στρατηγική 11 : 1. Περιβάλλον, κλιµατική αλλαγή και ενέργεια 2. Μικροµεσαίες επιχειρήσεις, έρευνα και εργασία των νέων 3. Γαλάζια ανάπτυξη και ολοκληρωµένες θαλάσσιες πολιτικές 4. Βελτίωση της διεδαφικής προσβασιµότητας, των διασυνδέσεων και των µεταναστευτικών ρευµάτων 5. ηµοκρατική διακυβέρνηση, υποστήριξη της αυτοδιοίκησης και υψηλής ποιότητας δηµόσιες υπηρεσίες. Κοινό στοιχείο: Καινοτοµία στις διαδικασίες και στη δικτύωση, στα έργα, στις πρωτοβουλίες και στις συνεργασίες, στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και στη χρήση υπαρχουσών. Στη διάρκεια µιας διαδικασίας ανοιχτής διαβούλευσης (µετά από σχέδιο πρότασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή), οι κύριοι εµπλεκόµενοι θα πρέπει να επιλέξουν 12 τις συγκεκριµένες προτεραιότητες και τις κύριες πρωτοβουλίες για κάθε στρατηγική, συµπεριλαµβανοµένης της ολοκληρωµένης στρατηγικής (π.χ. απορρύπανση της Μεσογείου Θάλασσας, αγώνας κατά της κλιµατικής αλλαγής στις παράκτιες περιοχές, αποδοτική ενέργεια και ανανεώσιµες µορφές ενέργειας στα κτήρια, θαλάσσιες µεταφορές και ασφάλεια, διαχείριση των µεταναστευτικών κυµάτων, µεταξύ άλλων). 11 Παράρτηµα ΙΙ: Θεµατικές που θα µπορούσαν να αναπτυχθούν ως προτεραιότητες (και να εµφανιστούν στο πλαίσιο στρατηγικών) και παραδείγµατα νέων «πρωτοβουλιών και έργων» που µπορούν να οριστούν και να χρησιµοποιηθούν (υπάρχοντα έργα) µε τους κύριους ενδιαφεροµένους για µια ολοκληρωµένη µακροπεριφερειακή προσέγγιση στη Μεσόγειο (συνοπτικός πίνακας για τις τρεις προτεινόµενες µακροπεριφερειακές στρατηγικές, που περιλαµβάνει τα χρηµατοδοτικά εργαλεία αναφοράς). 12 Στη διάρκεια µιας διαδικασίας ανοιχτής διαβούλευσης (µετά από σχέδιο πρότασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή). σ. 3

4 - Οι συνεργίες που θα επιτευχθούν µε τα προγράµµατα Εδαφικής Συνεργασίας στην περιοχή, η ολοκληρωµένη ανταλλαγή καλών πρακτικών και η σπουδαιότητα της αξιοποίησης προηγούµενων έργων και πρωτοβουλιών Παρά τον κανόνα των τριών «όχι» (όχι νέοι θεσµοί, όχι νέα χρηµατοδότηση, όχι νέα νοµοθεσία), πολλοί τοπικοί και περιφερειακοί παράγοντες προβάλλουν την ανάγκη για µια συστηµατικότερη στήριξη από την Ε.Ε. για να ξεκινήσουν οι µακροπεριφερειακές στρατηγικές που εµφανίζονται στη Μεσόγειο µέσω προγραµµάτων διακρατικής συνεργασίας, όπως το νέο πρόγραµµα MED, καθώς και µέσω του µελλοντικού προγράµµατος διασυνοριακής συνεργασίας για τη λεκάνη της Μεσογείου εντός του πλαισίου της Πολιτικής Γειτονίας και τεχνικής βοήθειας από τα διαρθρωτικά ταµεία. Από αυτήν την άποψη, πολλοί ενδιαφερόµενοι που εµπλέκονται στη στρατηγική EUSAIR ζήτησαν πρόσφατα να υπάρξει ένας κανόνας των τριών «ναι»: ναι στη συµπληρωµατική χρηµατοδότηση, ναι στην περισσότερη θεσµική συνεργασία, ναι στα περισσότερα νέα έργα. Ειδικά οι προπαρασκευαστικές ενέργειες θα χρειαστούν άµεση στήριξη από τους ευρωπαϊκούς θεσµούς και τα προγράµµατα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (διακρατική συνεργασία, διασυνοριακή συνεργασία, µηχανισµός προενταξιακής βοήθειας κτλ.). Από την άλλη, και για την υλοποίηση των στρατηγικών, θα είναι απαραίτητη η ευθυγράµµιση µε τα Ευρωπαϊκά ιαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταµεία. Τα εξωτερικά εργαλεία, που τα διαχειρίζονται πολυµερείς οργανισµοί, τα κράτη µέλη, περιφερειακές και τοπικές αρχές, πρέπει να ληφθούν υπόψη ως συµπληρωµατικά εργαλεία. Επιπλέον, κάτι άλλο θεµελιώδες για την οµαλή και συναφή ανάπτυξη των µακροπεριφερειακών στρατηγικών στη Μεσόγειο θα πρέπει να είναι η αξιοποίηση προηγούµενων έργων και πρωτοβουλιών στην περιοχή. Πρέπει να εντοπιστούν οι βέλτιστες πρακτικές, να προσαρµοστούν και να αναπαραχθούν σε διαφορετική κλίµακα, αν χρειαστεί, για να έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα. Ακόµη, όσες πρωτοβουλίες αλληλοεπικαλύπτονται θα πρέπει να αποφευχθούν, να αναζητηθούν µόνο οι αποτελεσµατικές συνεργίες κτλ. Ο ρόλος του προγράµµατος Interact και των προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας θα είναι σηµαντικός για τον ορισµό και την υλοποίηση των στρατηγικών. - Η συνεργίες που θα αναπτυχθούν µέσω της χρήσης χρηµατοοικονοµικών εργαλείων για να βελτιωθούν οι επενδύσεις στον µεσογειακό Νότο Μια συµπληρωµατική ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για να συντονιστούν οι επενδύσεις σε όλη τη Μεσόγειο, εµπλέκοντας την Ε.Ε., τα κράτη µέλη, ευρωπαϊκούς και διεθνείς χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, ταµεία εντός και εκτός Ε.Ε., πολυµερείς και διµερείς δωρητές και κράτη-εταίρους, θα πρέπει να αναληφθεί και να συντονιστεί µε τις µακροπεριφερειακές στρατηγικές για να προωθηθούν οι συνεργίες στις επενδύσεις µε σαφή κοινωνικοοικονοµικό αντίκτυπο στη λεκάνη. III. Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ: ΑΠΟ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ «ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΝΩ» ΕΩΣ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ «ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΝΩ» ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟ ΑΙΤΗΜΑ 1 η φάση: 2014 Τωρινά επιτεύγµατα όσον αφορά στις µακροπεριφερειακές στρατηγικές στη Μεσόγειο: - Η περίληψη της θεµατικής για τον διάλογο στην ευρωπαϊκή και ευρωµεσογειακή ατζέντα, ως γενική συµφωνία µεταξύ πολλών εκπροσώπων των περιφερειών, των τοπικών διοικήσεων και της κοινωνίας των πολιτών για την ανάγκη εφαρµογής της µακροπεριφερειακής προσέγγισης στη Μεσόγειο: ο στόχος αυτός έχει ήδη επιτευχθεί στο πλαίσιο της ιαµεσογειακής Επιτροπής της CPMR, της ARLEM, του Arco Latino, των Med Cities, του EESC, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της ανοιχτής διαβούλευσης του προγράµµατος MED για το νέο του επιχειρησιακό πρόγραµµα κτλ. - ιάφορα ευρωπαϊκά προγράµµατα, συνεργασίες και πρωτοβουλίες που σκέπτονται ή ζητούν µια µακροπεριφερειακή προσέγγιση στη Μεσόγειο (Coast-Gap, Χάρτα της Μπολόνια, διακυβέρνηση MED, Proforbiomed, Marie, Elih-Med, Otremed, Creative Med, Maremed, COM&CAP MarInA-Med, µεταξύ άλλων διάφορα έργα επιλεγµένα στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών του προγράµµατος MED κτλ.) - Η πιθανή περίληψη ενός άξονα προτεραιότητας 5 για µια «κοινή Μεσόγειο Θάλασσα» στο επικείµενο διακρατικό πρόγραµµα MED της Ε.Ε. σχετικά µε τον θεµατικό στόχο 11: βελτίωση της µεσογειακής διακυβέρνησης - Η εκδήλωση ενδιαφέροντος της Ένωσης για τη Μεσόγειο: ήδη φάνηκε στο πλαίσιο της ARLEM και της ιαµεσογειακής Επιτροπής της CPMR (θα ακολουθήσουν περαιτέρω επαφές). σ. 4

5 - Οι εν εξελίξει εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µαζί µε τα κράτη µέλη και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, ως σηµαντικών εξωτερικών ενδιαφεροµένων για τη Στρατηγική για την περιοχή Αδριατικής Ιονίου (EUSAIR) 13. Σε αυτό το πλαίσιο και µετά από αυτήν τη διαδικασία «εκ των κάτω προς τα άνω», το τελικό χρονοδιάγραµµα για την 1 η φάση του οδικού χάρτη θα πρέπει να έχει ως εξής: - Συµφωνία µεταξύ των 9 µεσογειακών κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πιθανώς να εµπλακούν στην ολοκληρωµένη µεσογειακή µακροπεριφερειακή στρατηγική και στις τρεις αλληλοσχετιζόµενες µακροπεριφέρειες: o Θα διοργανωθεί συνάντηση των µόνιµων εκπροσώπων Ιταλίας, Γαλλίας, Ισπανίας, Πορτογαλίας, Ελλάδας, Κροατίας, Σλοβενίας, Μάλτας, Κύπρου στις Βρυξέλλες κατά το πρώτο µέρος του β εξαµήνου του Στόχος θα είναι να συγκεντρωθούν οι απόψεις των κρατών µελών και να επαληθευτούν οι απαιτήσεις για να παρουσιαστεί το αίτηµα εφαρµογής της µακροπεριφερειακής προσέγγισης στη Μεσόγειο σε µια συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου κατά την προεδρία της Ιταλίας. o Όσες τοπικές και περιφερειακές διοικήσεις ενδιαφέρονται να προτείνουν αυτήν τη µακροπεριφερειακή προσέγγιση για τη Μεσόγειο στις εθνικές διοικήσεις τους θα πρέπει να επικοινωνήσουν, παράλληλα, µε τους υπουργούς εξωτερικών και οικονοµικής ανάπτυξης του οικείου κράτους µέλους και να γνωστοποιήσουν το πολιτικό αίτηµα. Το θέµα της µακροπεριφέρειας της Μεσογείου θα πρέπει να περιληφθεί για συζήτηση στην ατζέντα των συνόδων των περιφερειών ή/και των τοπικών διοικήσεων ή/και των κρατών διαφόρων κρατών µελών (π.χ. στην Ιταλία: Conferenza delle Regioni, Unione delle Province d Italia, Associazione Nazionale Comuni Italiani, Conferenza Stato-Regioni, Conferenza Stato-Città, Conferenza Unificata). o Πρέπει να διεξαχθούν διαβουλεύσεις υψηλού επιπέδου στα υπάρχοντα φόρουµ: ιαµεσογειακή Επιτροπή της CPMR, της οποίας η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί στη Βενετία (Ιταλία) στις 27 Ιουνίου 2014 µε τη συµµετοχή εκπροσώπων ορισµένων από τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη της Ε.Ε. Συνέδριο για τη EUSAIR της Επιτροπής των Περιφερειών, που θα διεξαχθεί στο Φαµπριάνο-Ανκόνα (Ιταλία) στις 11 Ιουλίου Επιτροπή ECOTER της ARLEM, που θα διεξαχθεί στη Μάλαγα (Ισπανία) στις 20 Οκτωβρίου Πολιτικό και τεχνικό συνέδριο υψηλού επιπέδου που θα διοργανωθεί από τη CPMR και τις περιφέρειές της, πιθανώς στη Ρώµη τον Οκτώβριο, κατά την προεδρία της Ιταλίας. 14 Η εναρκτήρια εκδήλωση της EUSAIR θα διεξαχθεί στις 18 Νοεµβρίου στις Βρυξέλλες (Βέλγιο) Συµφωνία µεταξύ των 28 κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ολοκληρωµένη µεσογειακή µακροπεριφερειακή στρατηγική (και για τις τρεις αλληλοσχετιζόµενες µακροπεριφέρειες). o o Τα εννέα ευρωµεσογειακά κράτη θα πρέπει να είναι παρόντα και να µοιραστούν το όραµά τους µε τα άλλα 19 κράτη µέλη της Ε.Ε. και να περιλάβουν ορισµένη παράγραφο στα συµπεράσµατα µιας συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου κατά την προεδρία της Ιταλίας 16. Παράγραφος για τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου (σχέδιο πρότασης προς εκτίµηση από τα κράτη µέλη κατά τις προεδρίες της Ελλάδας και της Ιταλίας και πιθανή έγκριση πριν το τέλος του 2014): 13 Ανακοίνωση και σχέδιο δράσης δηµοσιεύτηκαν στις 17/6/ Η εκδήλωση θα πρέπει να συγκεντρώσει τους κύριους πολιτικούς ενδιαφεροµένους σε επίπεδο Ε.Ε. και ευρωµεσογειακό, τα προγράµµατα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, και να δείξει απτές εµπειρίες από την προστιθέµενη αξία της µακροπεριφερειακής προσέγγισης µέσω συγκεκριµένων έργων/πρωτοβουλιών, όπως του Beachmed, της Χάρτας της Μπολόνια, του Coastgap και του κοινού σχεδίου δράσης για την «Ανάπτυξη συνθηκών γαλάζιας ανάπτυξης στη Μεσόγειο». Επίσης, θα πρέπει να συνδυαστεί µε µια εκδήλωση αξιοποίησης του έργου COM&CAP MarInA-Med που να αφορά σε διάφορα συγκεκριµένα θαλάσσια ζητήµατα που ενδιαφέρουν τις µακροπεριφέρειες. 15 Σε αυτό το πλαίσιο θα µπορούσε να περιληφθεί και σκέψη για τη συνάφεια της EUSAIR µε τη Μεσόγειο, τις προοπτικές συνεργιών της και άλλα σχετικά θέµατα. 16 Στο πλαίσιο συνεδρίασης της Κυβερνητικής Συµβουλευτικής Επιτροπής (π.χ. στις 29/09, πιθανώς) ή του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου (στις 23/10, όπου θα µπορούσε να υιοθετηθεί η EUSAIR). σ. 5

6 «Ανακαλώντας τα συµπεράσµατα του Απριλίου και του Ιουνίου του 2011 και του εκεµβρίου του 2012, όταν το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να καταρτίσει µια στρατηγική για την περιοχή Αδριατικής Ιονίου, και λαµβάνοντας υπόψη τις εκθέσεις και τις γνώµες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής των Περιφερειών, της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ε.Ε., της ARLEM καθώς άλλες πολιτικές διακηρύξεις τοπικών και περιφερειακών ενδιαφεροµένων της περιοχής, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να επεξεργαστούν µια ολοκληρωµένη ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιφέρεια της Μεσογείου µέχρι τον Ιούνιο του 2017, η οποία θα ξεκινήσει κατά την προεδρία της Μάλτας. Αυτή η στρατηγική θα περιλαµβάνει, πλέον της υφισταµένης EUSAIR, µια συγκεκριµένη στρατηγική για τη υτική Μεσόγειο, που πρέπει να καταρτιστεί µέχρι το 2015, και µια στρατηγική για την Ανατολική Μεσόγειο, που πρέπει να οριστεί µέχρι το Όλες αυτές οι στρατηγικές πρέπει να αλληλεπιδρούν και να συνεισφέρουν στη χάραξη µίας στρατηγικής διαρκείας για όλη τη Μεσόγειο, που θα περιλαµβάνει τη γειτονία σε βάση εθελοντική και προοδευτική. 2. ΜΕΛΕΤΗ, ΣΥΣΤΑΣΗ, ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ 2 η φάση: Έγγραφο συζήτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ολοκληρωµένη στρατηγική και τις αλληλένδετες µεσογειακές στρατηγικές για την περιοχή Αδριατικής Ιονίου, τη υτική Μεσόγειο και την Ανατολική Μεσόγειο - ιαβουλεύσεις που θα συντονιστούν σε διάφορα επίπεδα µε τα κράτη µέλη και την ARLEM, την Ένωση για τη Μεσόγειο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών µε τη βοήθεια της ιαµεσογειακής Επιτροπής της CPMR και άλλων κύριων ενδιαφεροµένων και τη συµµετοχή της κοινοβουλευτικής συνέλευσης της Ένωσης για τη Μεσόγειο, τους ευρωπαϊκούς οµίλους εδαφικής συνεργασίας και τις ευρωπεριφέρειες - Ανακοίνωση της Επιτροπής που θα περιλαµβάνει το σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή στρατηγική για τη υτική Μεσόγειο µέχρι το τέλος του α εξαµήνου του Ανακοίνωση της Επιτροπής που θα περιλαµβάνει το σχέδιο δράσης για την ολοκληρωµένη ευρωπαϊκή στρατηγική µέχρι το τέλος του α εξαµήνου του Ανακοίνωση της Επιτροπής που θα περιλαµβάνει το σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή στρατηγική για την Ανατολική Μεσόγειο µέχρι το τέλος του β εξαµήνου του Προπαρασκευαστικές και υποστηρικτικές ενέργειες που θα γίνουν µεταξύ 2015 και 2020: o Μελέτες/έργα για το µεσογειακό πρόγραµµα, το πρόγραµµα ENI CBC, το πρόγραµµα IPA για την Αδριατική, τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα o Σύσταση φόρουµ ενδιαφεροµένων για τις στρατηγικές EUSAIR, EUSWEST, EUSEAST ετήσιο συντονιστικό φόρουµ για τη EUSMED o ηµιουργία επιτροπών πολυεπίπεδης εποπτείας, συντονιστών προτεραιότητας, ηγετών οριζόντιων δράσεων, εθνικών και περιφερειακών επαφών o Συντονισµός µε την ARLEM της Ένωσης για τη Μεσόγειο και τις χώρες και τα εδάφη του Νότου o Απεµπλοκή χρηµατοοικονοµικών δοµών για την υποστήριξη των ηγετών οριζόντιων δράσεων, των δράσεων συντονισµού προτεραιοτήτων κτλ. από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή o Πιθανοί νέοι ευρωπαϊκοί όµιλοι εδαφικής συνεργασίας για τα εδάφη του Νότου 3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 3 η φάση - Ευθυγράµµιση µεταξύ των Ευρωπαϊκών ιαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταµείων, των σχετικών ευρωπαϊκών θεµατικών προγραµµάτων και των στρατηγικών (µαζί, τόσο στην αρχική φάση της περιόδου του 2014 για τη στρατηγική EUSAIR, στην ενδιάµεση επανεξέταση, όσο και στο τέλος της οικονοµικής περιόδου για τις άλλες στρατηγικές). Για παράδειγµα, η ενσωµάτωση συγκεκριµένων παραποµπών προς τις στρατηγικές στις συµφωνίες συνεργασίας, στα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα (π.χ. χρήση του άρθρου 96.3d των κανονισµών περί κοινών διατάξεων, χρηµατικά µπόνους για περιφερειακά έργα που ασχολούνται µε µακροπεριφερειακές προτεραιότητες) και στα προγράµµατα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. 17Έτος της ενδιάµεσης επανεξέτασης του Πολυετούς ηµοσιονοµικού Πλαισίου σ. 6

7 - Υλοποίηση των κύριων δράσεων που αναφέρονται στα σχέδια δράσης των στρατηγικών (από το 2014 όσον αφορά στη EUSAIR, από το 2017 όσον αφορά στη EUSWEST, από το 2018 όσον αφορά στη EUSMED και από το 2021 όσον αφορά στη EUSEAST). - Εποπτεία της διακυβέρνησης των µακροπεριφερειών: ετήσια φόρουµ και συνέδρια, εκθέσεις και συνεχής (in itinere) αξιολόγηση από την Επιτροπή, γνώµες από τους άλλους θεσµούς της Ε.Ε. σ. 7

ιαµεσογειακή Επιτροπή της CPMR Οδικός χάρτης για τις µακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες στη Μεσόγειο

ιαµεσογειακή Επιτροπή της CPMR Οδικός χάρτης για τις µακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες στη Μεσόγειο COMISSÃO INTERMEDITERRÂNICA COMMISSIONE INTERMEDITERRANEA COMISIÓN INTERMEDITERRÁNEA ΙΑΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ COMMISSION INTERMEDITERRANEENNE اللجنة المتوسطية المشترکة ιαµεσογειακή Επιτροπή της CPMR Οδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΠΑΤΡΑ 2014 -

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΠΑΤΡΑ 2014 - A2 COMISSÃO INTERMEDITERRÂNICA COMMISSIONE INTERMEDITERRANEA COMISIÓN INTERMEDITERRÁNEA Γ COMMISSION INTERMEDITERRANEENNE ةنجللا ةيطسوتملا ةکرتشملا Πολιτικό Γραφείο της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία όλων για µια νέα µακροπεριφέρεια. Αδριατικής Ιονίου: Η Επιτροπή φέρνει τις χώρες πιο κοντά

Συνεργασία όλων για µια νέα µακροπεριφέρεια. Αδριατικής Ιονίου: Η Επιτροπή φέρνει τις χώρες πιο κοντά Ιούλιος 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Συνεργασία όλων για µια νέα µακροπεριφέρεια Αδριατικής Ιονίου: Η Επιτροπή φέρνει τις χώρες πιο κοντά Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε µια ανακοίνωση και ένα σχέδιο δράσης που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ Δήλωση συνέχισης με σκοπό τη στήριξη και την ενίσχυση πρωτοβουλιών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων «Πολιτικές στήριξης και τεχνολογικές λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.): Βέλτιστες Πρακτικές και Προοπτικές για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.): Βέλτιστες Πρακτικές και Προοπτικές για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.): Βέλτιστες Πρακτικές και Προοπτικές για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Αντώνης Καρβούνης, Ph.D., PMP Στέλεχος

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10160 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - MMWD Εργαλεία Πολιτικής για το στρατηγικό σχεδιασμό των περιφερειών και των πόλεων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Γεράσιμος

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10162 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks)

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks) Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/124 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΠΡΟΘΕΣΜΙA: 31 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΕΟΕΣ και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας Αντώνιος Καρβούνης, PhD, PMP Εθνικό Σημείο Επαφής ΕΟΕΣ

Ο ρόλος των ΕΟΕΣ και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας Αντώνιος Καρβούνης, PhD, PMP Εθνικό Σημείο Επαφής ΕΟΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Ο ρόλος των ΕΟΕΣ και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας Αντώνιος Καρβούνης, PhD, PMP Εθνικό Σημείο Επαφής ΕΟΕΣ ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ, Π.Ε.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

DIDSOLIT-PB: E-NEWSLETTER

DIDSOLIT-PB: E-NEWSLETTER 8 Ος / 2 01 3 Τεύχος 1 ΜΑΙΧ, Μακεδονίας 1, 73100. Χανιά www.maich.gr info@maich.gr +30 28210 35000 Συντάκτες: Μπαουράκης Γεώργιος Βουρδουμπάς Ιωάννης Αγγελάκης Γεώργιος Μπορέτος Νικόλαος Μανθούλης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 4.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Σύνοψη Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Στο παρόν έγγραφο γίνονται ορισμένες υποδείξεις σχετικά με ενδεχόμενες πηγές χρηματοδότησης, δημόσιες και

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 10138 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος "Μεταρρύθμιση Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 C(2015) 6283 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.9.2015 έγκριση ορισμένων στοιχείων του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία για υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» 2007 2013

Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» 2007 2013 1 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 1 «ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ,, 26 Ιουνίου 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Χαράλαμπος Κιουρτσίδης Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Regional

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κύριε Υπουργέ, Κυρίες και κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω σήμερα στην εκδήλωση της

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Βραβείο για τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας 2014

ΘΕΜΑ: Βραβείο για τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας 2014 Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡ/ΜΙΑ 24/1/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 30

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση/ συζήτηση στο 5o Φόρουμ Αυτοδιοίκησης Βίλια 15/6/20013 με θέμα: "Ανάπτυξη Αυτοδιοίκηση η Ευρωπαϊκή πρόταση"

Εκδήλωση/ συζήτηση στο 5o Φόρουμ Αυτοδιοίκησης Βίλια 15/6/20013 με θέμα: Ανάπτυξη Αυτοδιοίκηση η Ευρωπαϊκή πρόταση Εκδήλωση/ συζήτηση στο 5o Φόρουμ Αυτοδιοίκησης Βίλια 15/6/20013 με θέμα: "Ανάπτυξη Αυτοδιοίκηση η Ευρωπαϊκή πρόταση" Άρης Περουλάκης : Επικεφαλής του Τμήματος Επικοινωνίας, Εταιρικών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.1.2015 COM(2015) 11 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

και Κατάρτιση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 2014-2020 Σχεδιασμός 2020 Εθνικοί στόχοι

και Κατάρτιση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 2014-2020 Σχεδιασμός 2020 Εθνικοί στόχοι ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΠΑ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Σχεδιασμός και Κατάρτιση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 2014-2020 2020 Εθνικοί στόχοι Αναπτυξιακή Ημερίδα Βιώσιμη Ανάπτυξη και 5η Προγραμματική Περίοδος Το Ρέθυμνο

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία 16-7-2012 Α.Π.: 2601 Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741

Διαβάστε περισσότερα

5. Την κληροδότηση στα παιδιά μας μέρος των ωφελειών που θα αποκομίσουμε από την αξιοποίηση των κυπριακών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.

5. Την κληροδότηση στα παιδιά μας μέρος των ωφελειών που θα αποκομίσουμε από την αξιοποίηση των κυπριακών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Χαιρετισμός του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη με θέμα «Η διαμόρφωση του νέου ενεργειακού τοπίου και η γεωστρατηγική σημασία του για την περιοχή», στο συνέδριο του Economist,

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας

Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας Ηράκλειο, 2014 Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Διάσταση Κοινωνικός Σκοπός Επιχειρηματική Διάσταση Συνεχή δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Τρίκαλα, 19 Νοεμβρίου 2015 Έξυπνης Εξειδίκευσης Τι είναι; Τι Περιλαμβάνει; Στρατηγική προσέγγιση για την οικονομική ανάπτυξη, μέσω στοχοθετημένης υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα βρίσκεται σε µια κρίσιµη στιγµή της Ιστορίας της. Καλείται να διαχειριστεί µια νέα πρωτόγνωρη πραγµατικότητα και να αναζητήσει ένα αναπτυξιακό µοντέλο που θα της επιτρέψει όχι µόνο να βγει από

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

White Paper on European Cities

White Paper on European Cities White Paper on European Cities Μάρτιος 2015 Αντώνης Αγγελάκης, Σύμβουλος Ανοιχτής Καινοτομίας antonios.aggelakis@gmail.com Προοίμιο Το παρόν White Paper στοχεύει στην παρουσίαση δράσεων, καλών πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 4.3 Κατάρτιση και δικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων 1) Κωδικός αριθµός: ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Ιστορική αναδρομή Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) αποφάσισε να προβεί στην συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών υπέρ της καθιέρωσης της ύδρευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος στο

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το πλαίσιο, το OIDP απευθύνει πρόσκληση υποβολής προτάσεων στις τοπικές και περιφερειακές αρχές για τη βράβευση των καλών πρακτικών

Σε αυτό το πλαίσιο, το OIDP απευθύνει πρόσκληση υποβολής προτάσεων στις τοπικές και περιφερειακές αρχές για τη βράβευση των καλών πρακτικών Μόνον µε Ηλεκτρονική Ταχυδρόµηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y Tο νέο πρόγραµµα Erasmus+ προσφέρει τη δυνατότητα για υλοποίηση δράσεων στον τοµέα του αθλητισµού. Οι δράσεις στον τοµέα του αθλητισµού αναµένεται

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο ESPON 2013 Programme Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο Ο ρόλος των περιφερειών στην Στρατηγική Ευρώπη 2020 : Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς χωρική

Διαβάστε περισσότερα

Η Εθνική Πολιτική για τις Ερευνητικές Υποδοµές Ε. Σ Ο Φ Ο Υ Λ Η Γ Γ Ε Τ - Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Υ Κ Α Ι Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ Οι Ερευνητικές Υποδοµές ιαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (RIS) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (RIS) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (RIS) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Σάββατο 21 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκε, με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής και της

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Περιφερειάρχη στη Συνάντηση Εργασίας-ΤΕΕ 18-04-13

Οµιλία Περιφερειάρχη στη Συνάντηση Εργασίας-ΤΕΕ 18-04-13 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΜΕ ΘΕΜΑ «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΩΝ ΗΜΑΡΧΩΝ» Πέµπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης Παρουσίαση Εγγράφου 1 ης Εξειδίκευσης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου

Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου Σύστημα υποστήριξης πληροφόρησης διακίνησης εμπορευμάτων και επιβατών για την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα