ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΚΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΚΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 26 η ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: Β ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΚΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

2 2

3 ΤΕΥΧΟΣ Συνοπτικών απαντήσεων των Διατακτών-Υπουργών (άρθρο 77 του ν. 2362/1995) στις παρατηρήσεις του Ε.Σ. επί της οικονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού κατά το οικονομικό έτος

4 4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 8 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 251 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (Υ.ΕΘ.Α.) 253 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 269 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 297 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 301 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Υ.Υ.Κ.Α.) 339 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 394 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 409 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 77 του ν.2362/1995, οι παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε.Σ.), αναφορικά με την οικονομική διαχείριση του Κράτους κατά το οικονομικό έτος 2011, γνωστοποιήθηκαν στους Διατάκτες-Υπουργούς. Οι απαντήσεις, επί των παρατηρήσεων αυτών, κατά Υπουργείο, παρατίθενται ακολούθως: 6

7 Μ Ε Ρ Ο Σ Τ Ρ Ι Τ Ο ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ Με την 1/2011 πράξη του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στη Βουλή επεστράφη αθεώρητο το 237/2011 Χ.Ε., ποσού ευρώ 8.842,69, που εκδόθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων και αφορούσε στην καταβολή αποζημίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 49 και 55 παρ.1, 2 και 4 εδάφιο δεύτερο (αποζημίωση λόγω απόλυσης λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας) του π.δ.410/1988 (Φ.Ε.Κ. Α' 191), σε εργαζόμενο ως τεχνικό σύμβουλο του Τηλεοπτικού και Ραδιοφωνικού Σταθμού της Βουλής με σχέση εργασίας Ιδ.δ.α.χ., με την αιτιολογία ότι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις των ως άνω διατάξεων για τη λήψη της αποζημίωσης αυτής. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε. H Υπηρεσία συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην έκθεση. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Με την 5/2011 πράξη του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στη Βουλή επεστράφη αθεώρητο το 2444/2011 Χ.Ε., ποσού ευρώ ,00, που εκδόθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων και αφορούσε στην καταβολή οικονομικής ενίσχυσης, λόγω θανάτου Σμηναγού κατά την εκτέλεση καθήκοντος, στη χήρα αυτού για το ανήλικο τέκνο τους, με την αιτιολογία ότι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για τη λήψη της ως άνω οικονομικής ενίσχυσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της 7069/4689/ απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής (Φ.Ε.Κ. Α' 171), η οποία εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση των 7

8 άρθρων 11 παρ.4 και 120 παρ.7 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό), σε συνδυασμό προς τα άρθρα 131 παρ.2 περίπτωση ιη και 135 παρ.1 του Κανονισμού της Βουλής (απόφαση 1737/1997 Μέρος Β - Φ.Ε.Κ. Α' 51/1997). Το ανωτέρω χρηματικό ένταλμα δεν επανυποβλήθηκε. H Υπηρεσία συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην έκθεση. 8

9 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ήδη διάσπαση σε: Υπουργείο Εσωτερικών και Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το π.δ. 65/2011, ΦΕΚ 147 Α ) ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ Με τη 62/2011 Πράξη του I Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκε μη θεωρητέo τo 94/2011 Χ.Ε., ποσού ευρώ 5.384,65, του Δ. Ιλίου, που αφορούσε στην καταβολή του επιδόματος που προβλέπεται από την Κ.Υ.Α. 2/4940/0022/ (ΦΕΚ 1323 Β ) «Καθορισμός επιδόματος υπαλλήλων Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού του Κράτους, εκ των εσόδων από τα παράβολα για την χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2009» σε τακτικούς υπαλλήλους του δήμου, με την αιτιολογία ότι, η ως άνω Κ.Υ.Α., ενόψει της ημερομηνίας δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ( ), δεν μπορούσε να αναδράμει σε χρόνο προγενέστερο της και ως εκ τούτου, η καταβολή του εν λόγω επιδόματος για χρονικό διάστημα προγενέστερο της ανωτέρω ημερομηνίας δεν ήταν νόμιμη. Με την 73/2011 Πράξη του Ι Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκαν μη θεωρητέα τα 612, 663, 664 και 725/2011 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 809,39, του Δ. Δοξάτου Ν. Δράμας, που αφορούσαν στην καταβολή αποζημίωσης κατά συνεδρίαση σε υπαλλήλους του, λόγω της συμμετοχής τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. κατά τα έτη 2010 και 2011, με την αιτιολογία ότι δεν έχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενες από τα άρθρα 17 του ν. 3205/2005 (ΦΕΚ Α 297) και 7 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α 40) υπουργικές αποφάσεις για τον καθορισμό του ύψους της εν λόγω αποζημίωσης. Με την 105/2011 Πράξη του Ι Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο το 531/2011 Χ.Ε., ποσού ευρώ ,16, του Δ. Αγίας Παρασκευής, που αφορούσε στην καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες μονίμων υπαλλήλων της Υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας, με την αιτιολογία ότι αφενός ο Δήμος μπορούσε με τη διάθεση του κατάλληλου προσωπικού να 9

10 ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις ελέγχου εφαρμογής της νομοθεσίας για την απαγόρευση του καπνίσματος, της βεβαίωσης των σχετικών παραβάσεων και της επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, που θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 17 παρ. 10 του ν. 3868/2010, Φ.Ε.Κ. Α 129), δοθέντος ότι το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας μπορεί να απασχολείται σε βάρδιες και κατά τις νυχτερινές ώρες, αφετέρου ότι οι υποχρεώσεις αυτές δεν εμπίπτουν στην έννοια των έκτακτων, εποχικών ή όλως απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών, καθόσον αφορούν στη διεκπεραίωση των συνήθων καθηκόντων της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας. Για τον ίδιο λόγο Α) κρίθηκαν μη θεωρητέα τα Χ.Ε.: 1) 313, 314 και 333/2011, συνολικού ποσού ευρώ ,68, του Δ. Αγίας Παρασκευής (πράξη 216/2011 του ιδίου ως άνω Τμήματος Ελ Σ.) και 2) 903 έως 912 και 923 έως 926/2011, συνολικού ποσού ευρώ ,41, του Δ. Μαραθώνα (Πράξη 261/2011 του ιδίου ως άνω Τμήματος Ελ. Σ.) και Β) επεστράφησαν αθεώρητα τα ΧΕ 1) 525/2011 Χ.Ε., ποσού ευρώ 6.859,41 του Δ. Γλυφάδας (πράξη 124/2011 της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Καλλιθέας), 2) τα 873, 946 και 947/2011 Χ.Ε, συνολικού ποσού ευρώ 4.951,70, του Δ. Φλώρινας, που αφορούσαν σε αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων του Δήμου, η οποία κατέστη αναγκαία λόγω συνένωσης τεσσάρων Καποδιστριακών Δήμων, (πράξεις 29 και 30/2011 του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Ν. Φλώρινας). Τα ανωτέρω ΧΕ δεν επανυποβλήθηκαν. Επίσης, για το ίδιο λόγο και για το λόγο ότι για την έγκριση πραγματοποίησης της υπερωριακής εργασίας από τους εργαζομένους αυτούς δεν έγινε αναγγελία προς την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας και από το Γραφείο Εργασίας της οικείας Νομαρχίας, σύμφωνα με την παρ. 1 του αρθρ. 11 του ν. 435/1976 (ΦΕΚ 251 Α ) και την παρ. 3 του αρθρ. 9 του β.δ. 748/66 (ΦΕΚ 179 Α ), επεστράφησαν αθεώρητα τα 624 και 625 /2011 ΧΕ του Δ. Ερέτριας, ποσού ,79 ευρώ, που αφορούσαν σε αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων ι.δ.α.χ., τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη 179/2011 του Αναπληρωτή Επιτρόπου στη 2 η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Ευβοίας). Με την 112/2011 Πράξη του Ι Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο το 434/2011 Χ.Ε., ποσού ευρώ 1.469,18, του Δ. Κορινθίων, που αφορούσε στην καταβολή Β μέρους της Αντιμισθίας συμπληρωματικής διαφοράς ποσού εφημεριών μηνός Μαΐου 2011, σε Αντιδήμαρχο και ιατρό ΕΣΥ επιμελητή Α Ζώνης, με την αιτιολογία ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 92 παρ. 5 του ν. 3852/2010, οι 10

11 εφημερίες δεν περιλαμβάνονται στην έννοια των «πάσης φύσεως αποδοχών» της θέσης που κατείχε πριν την εκλογή του στη θέση του Αντιδημάρχου. Με την 130/2011 Πράξη του I Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο το 99/2011 ΧΕ, ποσού 926,49 ευρώ, που εκδόθηκε από το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Περιβάλλοντος Πολιτισμού Αθλητισμού Δήμου Καρπενησίου» (Ο.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ.) και αφορούσε στην καταβολή αποζημίωσης σε τρεις μόνιμους υπαλλήλους λόγω υπερωριακής εργασίας που παρείχαν τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, κατά το χρονικό διάστημα από έως , με την αιτιολογία ότι, ανεξαρτήτως του ότι δεν είχε εκδοθεί απόφαση κατανομής των εγκεκριμένων ωρών υπερωριακής απασχόλησης στους φερομένους ως δικαιούχους, δεν είχε εκδοθεί κατά τον κρίσιμο χρόνο απόφαση από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας (άρθρο 36 του ν. 3584/2007), με την οποία να προβλέπεται η λειτουργία των υπηρεσιών του Ο.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ. όλες τις ημέρες του μήνα, ώστε να δικαιολογείται η απασχόλησή τους κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες. Για τον ίδιο λόγο κρίθηκε μη θεωρητέο το 100/2011 ΧΕ, ποσού 548,77 ευρώ, του ανωτέρω ν.π.δ.δ., που αφορούσε στην καταβολή αποζημίωσης σε δύο υπαλλήλους, απασχολούμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για υπερωριακή εργασία που παρείχαν τις εξαιρέσιμες ημέρες κατά το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα ( μέχρι ) (πράξη 172/2011 του ίδιου ως άνω Τμήματος). Η Υπηρεσία υποστηρίζει ότι, οι δαπάνες αυτές, που είχαν ενταλθεί με τα παραπάνω Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής του Ο.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ, τα οποία κρίθηκαν ως μη θεωρητέα, από το Ι τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δεν καλύφθηκαν με κανέναν τρόπο και τα εν λόγω ΧΕ έχουν ήδη ακυρωθεί. Για τον ίδιο ως άνω λόγο και επιπλέον για το λόγο ότι : α) κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρ. 48 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α 143), σε συνδυασμό με εκείνες του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ Α 297), δεν προέκυπταν οι εποχιακές, έκτακτες ή επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που καλύφθηκαν κατά την υπερωριακή απασχόληση, β) δεν περιλαμβανόταν απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας και σχετική πρόταση του οικείου δημοτικού συμβουλίου που να καθορίζει το ωράριο εργασίας υπαλλήλων των ΟΤΑ σε βάρδιες, κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας καθώς και η καταβολή αποζημίωσης 11

12 αυτής και γ) δεν επισυναπτόταν η αρ. 1/ γνωμοδότηση της Επιτροπής Εργασίας του Ν. Ευβοίας που αναφερόταν στην απόφαση της Περιφέρειας για την έγκριση απασχόλησης τις Κυριακές και εξαιρέσιμες, επεστράφησαν αθεώρητα τα 512 έως και 522/2011 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 9.627,17, του Δ. Διρφύων Μεσσαπίων, που αφορούσαν σε αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού ι.δ.ο.χ., ι.δ.α.χ. της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού μηνός Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2011, προσωπικού ι.δ.α.χ. της Υπηρεσίας Ύδρευσης μηνός Φεβρουαρίου 2011, μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ύδρευσης μηνός Ιανουαρίου 2011 και μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού μηνός Φεβρουαρίου 2011 (πράξη 98/2011 της αναπληρώτριας Επιτρόπου στη 2η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Ευβοίας). Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν. Με την 135/2011 Πράξη του Ι Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκαν μη θεωρητέα τα 167 έως 169/2011 Χ.Ε., ποσού ευρώ ,19, των Μουσικών Συνόλων του Δ. Αθηναίων (Δ.Α.Μ.Σ.), που αφορούσαν στην καταβολή αποζημίωσης για παρασχεθείσα υπερωριακή, νυχτερινή και εξαιρέσιμων ημερών, εργασία διαφόρων δικαιούχων μουσικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατά το μήνα Ιανουάριο του έτους 2011, με την αιτιολογία ότι, κατά παράβαση του άρθρου 16 παρ. 3 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ Α 297), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του ν. 3254/2004 (ΦΕΚ Α 137) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 22 του ν. 3274/2004 (ΦΕΚ Α 195), η υπερωριακή απασχόλησή τους παρασχέθηκε σε χρόνο προγενέστερο και σε κάθε περίπτωση πέραν του μηνός προ της δημοσίευσης των αποφάσεων, με τις οποίες αφενός εγκρίθηκε, κατ άρθρο 11 του ν. 435/1976, από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας η σχετική απόφαση του ως άνω δημοτικού νομικού προσώπου περί έγκρισης της υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού που εργάζεται σ αυτό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αφετέρου έγινε η κατανομή από την Πρόεδρο του εν λόγω νομικού προσώπου των ωρών υπερωριακής, νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας στο ανωτέρω προσωπικό. Για τους ίδιους ως άνω λόγους επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ. Ε.: 1) 178, 179, /2011, συνολικού ποσού ευρώ ,66, των Μουσικών Συνόλων του Δ. Αθηναίων (Δ.Α.Μ.Σ.), τα οποία αφορούσαν σε δαπάνη για αποζημίωση υπερωριακής 12

13 εργασίας διαφόρων δικαιούχων μουσικών και μιας διοικητικής υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2011, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη 46/2011 της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Αθηναίων) και 2) 158/2011, ποσού ευρώ 3.472,29, των Μουσικών Συνόλων του Δ. Αθηναίων (Δ.Α.Μ.Σ.), το οποίο αφορούσε σε δαπάνη για υπερωρίες μόνιμων υπαλλήλων μηνός Ιανουαρίου 2011, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 28/2011 της ίδιας ως άνω Επιτρόπου). Με τη 241/2011 Πράξη του Ι Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο το 4/2011 Χ.Ε. ποσού ευρώ 901,33, που εκδόθηκε από το Δ. Μινώα Πεδιάδας και αφορούσε στην καταβολή αποδοχών μεταφερομένης, από τη λυθείσα «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης και Τεχνικών Έργων», υπαλλήλου με σχέση εργασίας ι.δ.α.χ., κατ επίκληση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 269 του Κ.Δ.Κ με την αιτιολογία ότι η ανωτέρω υπάλληλος απασχολήθηκε στη προαναφερόμενη δημοτική επιχείρηση από και εντεύθεν και συνεπώς μέχρι δεν είχε συμπληρώσει τον απαιτούμενο κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 269 του ανωτέρω Κώδικα εύλογο χρόνο των εννέα (9) τουλάχιστον μηνών απασχόλησης με την παραπάνω σχέση εργασίας. Για τον ίδιο λόγο, κρίθηκε μη θεωρητέο το 28/2011 Χ.Ε., ποσού ευρώ 248,78, του Δ. Χερσονήσου Ηρακλείου (Πράξη 103/2011 του Ι Τμήματος του Ελ. Σ.). Με τη 252/2011 Πράξη του Ι Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκαν μη θεωρητέα τα 48, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 και 60/2011 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 5.091,30, της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Πάτρας, που αφορούσαν στην καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης σε τρεις (3) οδηγούς της Δημοτικής Επιχείρησης για εκτός έδρας μετακινήσεις τους, κατά το χρονικό διάστημα από 18.4 έως για τη μεταφορά, με φορτηγά της επιχείρησης, της λυματολάσπης που παράγεται από το βιολογικό καθαρισμό Πάτρας σε εγκεκριμένο χώρο στο Πλατύ Ημαθίας, με την αιτιολογία ότι η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη διότι η ημερήσια αποζημίωση των ανωτέρω δικαιούχων μη νομίμως εκκαθαρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 12 της οικείας υπ αριθμ. 44/1996 διαιτητικής απόφασης, στο 1/25 των συνολικών μηνιαίων αποδοχών του κάθε υπαλλήλου για κάθε ημέρα εκτός έδρας κι όχι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ Α 35), που 13

14 εφαρμόζεται, από την έναρξη ισχύος του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α 66) την (βλ. αρ. 52 αυτού) και για τους μετακινούμενους για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλους των Ν.Π.Ι.Δ. των Ο.Τ.Α.. Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν. Με τη 259/2011 Πράξη του Ι Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκαν μη θεωρητέα τα 924 έως 926/2011 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 3.549,15, του Δ. Αρταίων που αφορούσαν στην καταβολή σε υπαλλήλους χιλιομετρικής αποζημίωσης από έως , με την αιτιολογία ότι η δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης μη νόμιμα καταβλήθηκε, καθόσον οι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α., εφόσον μετακινούνται μετά την έκδοση νομίμων εντολών μετακίνησης, λαμβάνουν τα κατ αποκοπή έξοδα κίνησης και τα έξοδα κίνησης των άρθρων 6, 7, 8 και 9 του ν. 2685/1999. Με την 274/2011 Πράξη του Ι Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο το 207/2011 Χ.Ε., ποσού ευρώ 8.016,83, του Δ. Αμπελοκήπων Μενεμένης Ν. Θεσσαλονίκης, που αφορούσε στην καταβολή αποδοχών από 1.1 έως σε μετακλητούς υπαλλήλους, με την αιτιολογία ότι δεν επιτρεπόταν, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 161 και 162 του Κώδικα Δημοτικών υπαλλήλων (ν.3584/2007, ΦΕΚ Α 143), η καταβολή αποδοχών για διάστημα πριν από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης πρόσληψής τους. Για τον ίδιο λόγο κρίθηκαν μη θεωρητέα τα Χ.Ε.: 1) 167 έως 169/2011, συνολικού ποσού ευρώ 9.294,45, του Δ. Φυλής, που αφορούσαν στην αποζημίωση Γενικού Γραμματέα μηνών Ιανουαρίου έως και Απριλίου 2011 (Πράξη 275/2011 I Τμήματος του Ελ.Σ.) και 2) 696/2011 Χ.Ε. του Δ. Πύλου Νέστορος, ποσού ευρώ 8.079,08, που αφορούσε στην καταβολή αποζημίωσης πρώτου (Α) εξαμήνου 2011, σε έξι δημοτικούς υπαλλήλους για την άσκηση καθηκόντων ληξιάρχου στις αντίστοιχες έξι δημοτικές ενότητες της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου αυτού (Πράξη 65/2012 Ι Τμήματος του Ελ. Σ). Με την 124/2011 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκαν μη θεωρητέα τα 17 έως 23/2011 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ ,64, του Δ. Περιστερίου, που αφορούσαν στην καταβολή σε χρήμα της αξίας του γάλακτος που δικαιούταν το προσωπικό του Δήμου για το 2010, με την αιτιολογία ότι δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη στην Κ.Υ.Α 53361/ (ΦΕΚ 1503 Β ) υποχρέωση για έγκαιρη 14

15 παροχή του οφειλόμενου γάλακτος στους δικαιούχους, με συνέπεια την καταστρατήγηση των διατάξεων της ως άνω Κ.Υ.Α., που αποκλειστικό σκοπό έχουν την πρόληψη και προστασία της υγείας των δικαιούχων εργαζομένων και όχι την οικονομική τους ενίσχυση. Για τον ίδιο λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1) 24/2011, ποσού ευρώ ,64, του Δ. Περιστερίου (πράξη 1/2011 πράξη της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Περιστερίου), 2) 86/2011, ποσού ευρώ , του Δ. Ασπροπύργου (πράξη 7/2011 της ίδιας ως άνω Επιτρόπου). Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν. Με την 285/2011 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο το 296/2011 Χ.Ε., ποσού ευρώ , που εκδόθηκε από το Δ. Θηβαίων και αφορούσε στην καταβολή σε χρήμα της αξίας του οφειλόμενου γάλακτος στους δικαιούχους εργαζομένους του για το έτος 2010, με την αιτιολογία ότι ο Δήμος προκήρυξε διαγωνισμό για την προμήθεια της απαιτούμενης ποσότητας γάλακτος, για το έτος 2010, μόλις στις , ήτοι μετά την πάροδο εννέα μηνών από την έναρξη του έτους και όρισε ως ημερομηνία διεξαγωγής του την 14 η Οκτωβρίου 2010, ο δε επαναληπτικός διαγωνισμός διενεργήθηκε στις , δηλαδή ένα μήνα πριν από τη λήξη του έτους 2010, αμφότεροι οι διαγωνισμοί απέβησαν άγονοι και ο Δήμος δεν προέβη στην απευθείας ανάθεση της ως άνω προμήθειας. Περαιτέρω, κατά παράβαση της Κ.Υ.Α / , δεν προέκυπταν από την εγκριτική απόφαση του Δ.Σ., αλλά ούτε και από τα δικαιολογητικά του Χ.Ε., οι λόγοι της αντικειμενικής αδυναμίας του Δήμου να κινήσει εγκαίρως τη διαδικασία ανάθεσης της εν λόγω προμήθειας πριν την Αντιθέτως, ενόψει του χρόνου έναρξης της διαδικασίας, η εν λόγω καθυστέρηση οφείλετο αποκλειστικά σε υπαιτιότητα των οργάνων του Δήμου. Η Υπηρεσία αναφέρει ότι το ανωτέρω Χ.Ε. ακυρώθηκε με τη λήξη του οικ. έτους και ως εκ τούτου η σχετική δαπάνη δεν καταβλήθηκε. Με την 25/2012 Πράξη του I Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκαν μη θεωρητέα τα 1298/2011, 1472/2011, 1478/2011 και 1479/2011 Χ. Ε., συνολικού ποσού ευρώ 4.918,67, του Δ. Πύργου, που αφορούσαν στην καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Καθαριότητας κατά τους 15

16 μήνες Ιανουάριο έως και Αύγουστο του 2011, με την αιτιολογία ότι οι αποφάσεις του Δημάρχου Πύργου, με τις οποίες εγκρίθηκε η παροχή υπερωριακής εργασίας, μεταξύ άλλων, της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου για το α, β τρίμηνο και το β εξάμηνο του έτους 2011, δεν διαλαμβάνουν πλήρη και ειδική αιτιολογία ως προς τη συνδρομή έκτακτων εποχικών ή όλως απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών που να δικαιολογούν την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 48 ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α ) και 16 ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α ). Η Υπηρεσία συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην έκθεση του Ε.Σ. Για τον ίδιο λόγο Α) κρίθηκαν μη θεωρητέα τα ΧΕ : 1) 1862/2011, ποσού ευρώ ,56, του Δ. Σερρών, που αφορούσε καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων καθαριότητας για τους μήνες Ιανουάριο Μάρτιο 2011 (Πράξη 18/2012 I Τμήματος Ελ. Σ.), 2) 755, 756, 757 και 759/2011, συνολικού ποσού ευρώ 5.422,22, του Δ. Εμμανουήλ Παππά Σερρών, που αφορούσαν καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση κατά το χρονικό διάστημα από έως (Πράξη 27/2012 του ίδιου ως άνω Τμήματος), 3) 281, 282 και 283/2011 ΧΕ, συνολικού ποσού ευρώ , του Δ. Ρεθύμνης, που αφορούσαν καταβολή αποζημίωσης για υπερωρίες τακτικού προσωπικού (Πράξη 262/2011 του ίδιου ως άνω Τμήματος), Η Υπηρεσία γνωστοποιεί εν προκειμένω ότι, δεν έχει καλυφθεί η ανωτέρω δαπάνη με οποιοδήποτε τρόπο. 4) 515/2011 Χ.Ε., ποσού ευρώ 747,24, του Δ. Ζίτσας (Πράξη 243/2011 του ιδίου ως άνω Τμήματος Ελ.Σ.), 5) 220, 221, 222, 226, 229 και 230/2011 Χ.Ε, συνολικού ποσού ευρώ ,10, του Δ. Καρδίτσας (Πράξη 5/2011 του ιδίου ως άνω Τμήματος Ελ.Σ.) Η Υπηρεσία υποστηρίζει ότι τα ανωτέρω χρηματικά εντάλματα, που αφορούσαν στην καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής απασχόλησης σε υπαλλήλους καθαριότητας, δε θεωρήθηκαν κατ αρχήν με την αριθμ.26/2011 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Καρδίτσας. Ο Δήμος Καρδίτσας τα επανυπέβαλε στη συνέχεια και κρίθηκαν ομοίως μη θεωρητέα με την αριθμ. 5/2012 του Ι τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 16

17 6) 323/2011, ποσού ευρώ 3.843,13, του Δ. Αιγιαλείας (Πράξη 280/2011 του ιδίου ως άνω Τμήματος Ελ.Σ.), Η Υπηρεσία υποστηρίζει ότι το εν λόγω Χ.Ε. ακυρώθηκε και δεν καταβλήθηκαν οι συγκεκριμένες υπερωρίες. Β) επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε. : 1) 16, 185, 736 και 742/2011 συνολικού ποσού ευρώ 585, 588,6 και 2.149,9 του Δ. Μινώα Πεδιάδας, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (Πράξεις 12/2011, 29/2011 και 95/2011 αντίστοιχα του Επιτρόπου στη 2 η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Ηρακλείου) 2) 3698/2011, ποσού ευρώ 165,83, του Δ. Ηρακλείου, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 12/2011 του ίδιου ως άνω Επιτρόπου), 3) 484/2011, ποσού ευρώ 7.881,04 του Δ. Φιλιατών, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 16/2011 της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Θεσπρωτίας), 4) 331, 332, 333 και 334/2011, συνολικού ποσού ευρώ ,60, του Δ. Μακρακώμης, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη 37/2011 του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Φθιώτιδας), Η Υπηρεσία συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην έκθεση του Ε.Σ. 5) 177 έως 180, 194 έως 195, 197 και 199/2011, συνολικού ποσού ευρώ ,69, του Δ. Κόνιτσας, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη 23/2011 της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Ιωαννίνων), 6) 712 έως 715/2011, συνολικού ποσού ευρώ 1004,63, του Δ. Ζίτσας, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη 28/2011 της ιδίας ως άνω Επιτρόπου του Ελ.Σ.), 7) 167/2011, ποσού ευρώ 1342,15, του Δ. Βορείων Τζουμέρκων, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 37/2011 της ιδίας ως άνω Επιτρόπου του Ελ.Σ.), 8) 359/2011, ποσού ευρώ ,88, του Δ. Μετσόβου, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 47/2011 της ιδίας ως άνω Επιτρόπου του Ελ.Σ.), 9) 937/2011, ποσού ευρώ ,80, του Δ. Διρφύων Μεσσαπίων, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 172 Α /2011 της αναπληρώτριας Επιτρόπου στη 2η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Ευβοίας), 10) 138, 140, 142, έως 145, 147 και 148/2011, συνολικού ποσού ευρώ ,82, του Δ. Κεντρικών Τζουμέρκων, τα οποία αντικαταστάθηκαν από τα 252 έως 258, 261 και 262/2011 όμοια και 17

18 θεωρήθηκαν με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 3.641,19 (πράξη 17/2011 της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Άρτας), 11) 260/2011, ποσού ευρώ 5.555,11, του Δ. Κεντρικών Τζουμέρκων, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 44/2011 της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Άρτας), 12) 318, 321 έως 325 και 334/2011 Χ.Ε., ποσού ευρώ ,35, του Δ. Παιανίας, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη 32/2011 του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Αγ. Παρασκευής), 13) 896, 899 έως 902, 914 έως 916, 997 έως 1003, 1005 έως 1016 και 1019 έως 1021/2011, ποσού ευρώ ,66, του Δ. Μαραθώνος, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη 21/2011, του ιδίου ως άνω Επιτρόπου), 14) 596 έως 625/2011, συνολικού ποσού ευρώ ,81, του Δ. Σπάτων Αρτέμιδος, τα οποία αντικαταστάθηκαν από τα 1598 έως 1627/2011 όμοια και θεωρήθηκαν με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό συνολικά κατά ευρώ ,15 (πράξεις 43, 46 και 49/2011, του ιδίου ως άνω Επιτρόπου), 15) 821 έως 825/2011, συνολικού ποσού ευρώ ,63 του Δ. Αγίας Παρασκευής, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη 38/2011, του ιδίου ως άνω Επιτρόπου), 16) 895, 915, 1013 και 1032/2011, συνολικού ποσού ευρώ ,66, του ίδιου ως άνω Δήμου, τα οποία αντικαταστάθηκαν από τα 1827 και 1832/2011 όμοια και θεωρήθηκαν με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 7.391,27 συνολικά (πράξεις 56 και 60/2011, του ιδίου ως άνω Επιτρόπου), 17) 218, 219, 221, 223 και 425 έως 428/2011, συνολικού ποσού ευρώ ,24, του Δ. Κρωπίας, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξεις 5 και 29/2011, του ιδίου ως άνω Επιτρόπου), 18) 129, έως 133/2011, συνολικού ποσού ευρώ 5.648,66, του Δ. Μαρκοπούλου, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη 4/2011 του ιδίου ως άνω Επιτρόπου), 19) 398, 399, 401 έως 405 και 407 έως 409/2011, συνολικού ποσού ευρώ ,64, του Δ. Ραφήνας Πικερμίου, τα οποία επανυποβλήθηκαν και θεωρήθηκαν με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 3.819,86 (πράξη 47/2011, του ιδίου ως άνω Επιτρόπου), 20) 21/2011, ποσού ευρώ 2.170,84, του Κ.Α.Π.Η του Δ. Αγίας Παρασκευής, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 3/2011, του ιδίου ως άνω Επιτρόπου), 21) 877 και 878/2011, συνολικού ποσού ευρώ 2.981,39, του Δ. Παλλήνης, τα οποία επανυποβλήθηκαν και θεωρήθηκαν με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 991,80 (πράξη 33/2011, του ιδίου ως άνω Επιτρόπου), 22) 400 και 406/2011, συνολικού ποσού ευρώ 1.156,20, του Δ. Ραφήνας Πικερμίου, τα οποία αντικαταστάθηκαν από τα 1620 και 1627/2011 όμοια και θεωρήθηκαν με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 286,46 (πράξη 48/2011, του ιδίου ως άνω Επιτρόπου), 23) 207/2011 Χ.Ε., ποσού ευρώ 811,88, του Δ. Ορεστίδος, που 18

19 αφορούσε στην καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση μονίμων υπαλλήλων του Δήμου μηνός Δεκεμβρίου 2010 και το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 3/2011 του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Καστοριάς) και 24) 399/2011 και 400/2011, συνολικού ποσού ευρώ 709,17, του Δ. Καστοριάς, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη 6/2011 του ιδίου ως άνω Επιτρόπου). Για τον ίδιο λόγο και επιπλέον για το λόγο ότι δεν αποδεικνυόταν βάσει νόμου ή απόφασης του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας η λειτουργία της υπηρεσίας σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση για να δικαιολογείται υπερωριακή εργασία τις νυκτερινές ώρες, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες κρίθηκε μη θεωρητέο το 417/2011 Χ.Ε., ποσού ευρώ 1.523,27, του Δ. Ιθάκης, που αφορούσε στην καταβολή αμοιβής για υπερωριακή εργασία κατά τις απογευματινές και νυκτερινές ώρες, καθώς και τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Ύδρευσης του ως άνω Δήμου (Πράξη 111/2011 του Ι Τμ. του Ελ.Σ.). Η Υπηρεσία συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην έκθεση του Ε.Σ. Για τον ίδιο ως άνω λόγο και για το λόγο ότι α) δεν εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 49 του ν.3584/2007 (Φ.Ε.Κ. 143 Α/ ) διότι το κληροδότημα Ανδρέου Δ. Ανδρουτσόπουλου εντάσσεται (ως αυτοτελές κεφάλαιο) στη διαχείριση του Δ. Ανδραβίδας Κυλλήνης και δεν συνιστά αυτοτελές νομικό πρόσωπο και β) για την ανάθεση της υπερωριακής εργασίας δεν συνέτρεχαν οι τασσόμενες από τις διατάξεις των άρθρων 48 του ν.3584/2007 (Φ.Ε.Κ. 143 Α/ ) και 16 του ν.3205/2003 (Φ.Ε.Κ. 297 Α / ) προϋποθέσεις Α) κρίθηκε μη θεωρητέο το 336/2011 Χ. Ε. ποσού ευρώ 237,11 του Δ. Ανδραβίδας Κυλλήνης, που αφορούσε στην καταβολή αποζημίωσης λόγω υπερωριακής εργασίας υπαλλήλου κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2011, για την εν γένει διοικητική και λογιστική υπηρεσία του ανωτέρω κληροδοτήματος (πράξη 270/2011 I Τμ. Ελ. Σ.) Η Υπηρεσία υποστηρίζει ότι το εν λόγω ένταλμα δεν έχει εξοφληθεί και δεν έχει αποδοθεί το ανωτέρω ποσό στο δικαιούχο υπάλληλο. και Β) επεστράφη αθεώρητο το 696/2011 Χ.Ε., ποσού ευρώ 2.787,25, του ίδιου ως άνω Δήμου, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 206/2011 του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Ηλείας). 19

20 Με την 49/2012 Πράξη του I Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκε μη θεωρητέo τo 8/2011 Χ. Ε., ποσού ευρώ ,41, του Δ. Ζαχάρως, που αφορούσε στην καταβολή εξόδων κίνησης στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων του Δήμου για το χρονικό διάστημα από έως , με την αιτιολογία ότι στα δικαιολογητικά του Χ.Ε. δεν επισυνάφθηκαν τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Δωδώνης, από τα οποία να προκύπτει η συμμετοχή των φερόμενων ως δικαιούχων στις συνεδριάσεις στις οποίες είχαν κληθεί, ώστε να τύχουν της καταβολής εξόδων κίνησης σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 95 παρ. 7 του Κ.Δ.Κ. Η Υπηρεσία υποστηρίζει ότι το εν λόγω Χ.Ε. δεν πληρώθηκε από το δήμο Ζαχάρως και οι δικαιούχοι του εν λόγω Χ.Ε. έχουν προσφύγει στα πολιτικά δικαστήρια. Για τον ίδιο λόγο επεστράφησαν αθεώρητο τα Χ. Ε.: 1) 80/2011, ποσού ευρώ , του Δ. Πύργου, το οποίο επανυποβλήθηκε και θεωρήθηκε με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά ,00 ευρώ (πράξη 9/2011 του ίδιου ως άνω Επιτρόπου), 2) 140 έως 157/2011 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ ,73, του Δ. Δωδώνης, που αφορούσαν στην καταβολή εξόδων κίνησης προέδρων Τοπικών Συμβουλίων έτους 2010, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη 29/2011 της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Ιωαννίνων), 3) 498/2011 και 509/2011, συνολικού ποσού ευρώ , του Δ. Καστοριάς, που αφορούσαν στην καταβολή εξόδων κίνησης Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων για τα έτη 2008 και 2009 (πράξη 9/2011 του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Καστοριάς), τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν και 4) 253/2011, ποσού ευρώ ,29, του Δ. Ορεστίδος, που αφορούσε στην καταβολή εξόδων κίνησης Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων έτους 2010 (πράξη 11/2011 του ίδιου ως άνω Επιτρόπου), το οποίο δεν επανυποβλήθηκε. Με την 88/2012 Πράξη του Ι Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκαν μη θεωρητέα τα /2011 Χ.Ε., ποσού ευρώ 3.074, των Μουσικών Συνόλων του Δ. Αθηναίων (Δ.Α.Μ.Σ.), που αφορούσαν σε αποζημίωση για υπερωρίες ενός μόνιμου υπαλλήλου κατά τις νυκτερινές ώρες προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας μηνών Ιανουαρίου έως και Ιουνίου 2011, με την αιτιολογία ότι α) κατά το χρόνο έκδοσης της 3/2011 απόφασης της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου των Μουσικών Συνόλων ( ), με την οποία εγκρίθηκε η υπερωριακή 20

21 απασχόληση κατά τις νυκτερινές ώρες, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, δεν είχε εκδοθεί ακόμη η 16144/13017/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία αποφασίσθηκε η λειτουργία των Μουσικών Συνόλων από ώρα 7:30 έως ώρα 24:00, καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, γεγονός,το οποίο καθιστά την ως άνω απόφαση του Δ.Σ. μη νόμιμη και β) δεν επισυναπτόταν υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου υπαλλήλου ότι οι κάθε είδους πρόσθετες αποδοχές του δεν είναι, κατά μήνα, ανώτερες από το σύνολο των αποδοχών της οργανικής του θέσης. Με την 93/2012 Πράξη του Ι Τμήματος κρίθηκαν μη θεωρητέα τα 32 και 33/2011 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 6.558,78, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δ. Ωραιοκάστρου, που αφορούσαν στην καταβολή αμοιβής σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και αντιπρόεδρο, αντίστοιχα, για την απασχόλησή τους στη ανωτέρω κοινωφελή επιχείρηση κατά το διάστημα από έως , με την αιτιολογία ότι η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2 της 43254/ υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β 1492), στην οποία στηρίχθηκε η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Ωραιοκάστρου για την πλήρη απασχόλησή τους στην επιχείρηση με αμοιβή, είναι ανίσχυρη, ως εκδοθείσα καθ υπέρβαση της νομοθετικής εξουσιοδότησης που παρασχέθηκε με το άρθρο 264 εδ. α και β του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ενώ, σε κάθε περίπτωση, για την ως άνω απασχόλησή τους δεν έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α 28) διαδικασία πρόσληψης. Με την 112/2012 Πράξη του I Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκαν μη θεωρητέα τα Χ.Ε. 153 έως 158/2011 του Δ. Σητείας, συνολικού ποσού ,79 ευρώ, που αφορούσαν στην καταβολή διαφορών εξόδων παράστασης στο δήμαρχο, πρόεδρο δημοτικού συμβουλίου και αντιδημάρχους ετών 2009 και 2010, καθώς και διαφορών αποζημίωσης σε δημοτικούς συμβούλους για συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και της δημαρχιακής επιτροπής έτους 2009, με την αιτιολογία ότι μεταξύ των δικαιολογητικών που συνοδεύουν τα ανωτέρω χρηματικά εντάλματα δεν περιλαμβάνονταν οι αντίστοιχες αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων των οικονομικών ετών στα οποία αναφέρονται (2009 και 2010), κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 4, 9, 12 και 13 του π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α 209/ ), που εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση των διατάξεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 22Α 21

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού. ΕΤΩΝ 2010 και 2011

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού. ΕΤΩΝ 2010 και 2011 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νομολογία Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού ΕΤΩΝ 2010 και 2011 Αθήνα 2012 2 3 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 10 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νομολογία Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού ΕΤΟΥΣ 2012 Αθήνα 2014 2 3 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 10 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού ΑΘΗΝΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΔΕΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΔΕΙΕΣ Αποζημίωση, λόγω μη χορήγησης κανονικής άδειας, σε Γενικό Γραμματέα Δήμου. Μη νόμιμη, καθόσον η καταβολή της δεν προβλέπεται από τις ειδικές διατάξεις, που κατά τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΓ, 31 Ιανουαρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Επείγουσες ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873 1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37 Τ.Κ. 101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Κ. ΠΑΝΟΥ ΖΥΓΟΥΡΗ, ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Κ. ΠΑΝΟΥ ΖΥΓΟΥΡΗ, ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΠΑΝΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΝΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 9 11 (2 ος όροφος) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 03 (Τεύχος 4 ο από //03 έως 5//03) 3-0 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 8 Ιανουαρίου 03 Η καταχώρηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Πράξη VII Τμήματος 247/2007 Εισηγητής: Γ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Αγορά ακινήτου από Δήμο. Μη νόμιμη, καθόσον δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου αρμοδιότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ. Αθήνα 2011

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ. Αθήνα 2011 ` ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Οικονομικού Έτους 2009 Αθήνα 2011 EΤΗΣΙΑ EΚΘΕΣΗ Οικονομικού Έτους 2009 Αθήνα 2011 5 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

9. ε ρ γ α τ ι κ ο δ ι κ α ι ο

9. ε ρ γ α τ ι κ ο δ ι κ α ι ο 599 9. ε ρ γ α τ ι κ ο δ ι κ α ι ο 52/2010 (Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Γεωργία Λαμπροπούλου-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόροι: Γεώργιος Καλαπόδης, Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. ΠΡΟΣ: Tις Περιφέρειες της Χώρας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. ΠΡΟΣ: Tις Περιφέρειες της Χώρας O EMΠOPIKHΣ N ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ.10819 Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Α ΒΑΘΜΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 2 ΈΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 5 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 - τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ( 037 )

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ( 037 ) ΤΥΠ. ΠΗΓ. ΕΤΟΣ ΑΡΙΘ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ( 037 ) ΠΡΞ Τ4 2003 5 ΠΡΞ Τ4 2003 14 ΠΡΞ Τ4 2003 188 ΠΡΞ Τ5 2003 1 ΠΡΞ Τ1 2005 162 Εισηγητής: Β. Ανδρεοπούλου, Πάρεδρος Δημόσιο τεχνικό έργο. Διάκριση από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ. Οικονομικού Έτους 2004

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ. Οικονομικού Έτους 2004 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Οικονομικού Έτους 2004 Αθήνα 2006 EΤΗΣΙΑ EΚΘΕΣΗ Οικονομικού Έτους 2004 Αθήνα 2006 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 2004 ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 2/72757/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1 Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. Το άρθρο 215 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 215 Αυτοτελής

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32%

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% 1 Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε μειώνονται οι μισθοί; Πόση μείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συμβάσεις; Ποια επιδόματα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

λόγων - Μελών για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι του κλάδου, αποφάσισε το πρόγραμμα δράσης για το

λόγων - Μελών για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι του κλάδου, αποφάσισε το πρόγραμμα δράσης για το ESS PO MHNIAIA E Φ H M E P I Δ A γ ι α τ η ν T O Π Ι Κ Η A Y T O Δ I O I K H Σ H S T PR X+7 P S RE SS PO T K.E.M.. K A P O Λ O Y 2 4 1 0 4 3 7 A Θ H N A E T O Σ 1 5 ο Φ Y Λ Λ O 1 6 3 ο Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2819 Έτος: 2000 ΦΕΚ: Α 84 20000315 Τέθηκε σε ισχύ: 15.03.2000 Ημ.Υπογραφής: 15.03.2000 Τίτλος Ιδρυση Εταιρείας "Ολυμπιακό

Διαβάστε περισσότερα

N. 2362/95 (ΦΕΚ-247 Α') Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές Διατάξεις

N. 2362/95 (ΦΕΚ-247 Α') Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές Διατάξεις N. 2362/95 (ΦΕΚ-247 Α') Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές Διατάξεις 'Αρθρο 1 Διοίκηση εσόδων εξόδων Η διοίκηση των δημοσίων εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Με το Νόμο 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 66/Α /11-05-2010) ο νομοθέτης εισάγει νέες σημαντικές διατάξεις αλλά και τροποποιήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα