ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΤΟΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΤΟΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ"

Transcript

1 ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΤΟΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Γ. Κοντογιάννη, Α. Γεωργόπουλος Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Εικονική ανακατασκευή, Αληθοφάνεια των δεδομένων, Εικονικό μοντέλο, Μεσαία Στοά ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ως Ανακατασκευή ορίζεται η επαναφορά της αρχικής κατάστασης ενός μνημείου με όλες τις λεπτομέρειες του τη στιγμή που αποφασίστηκε από τους μελετητές. Η ανακατασκεύή των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς συνήθιζε να είναι μια κοινή πρακτική κατά τη διάρκεια του 19 ου και 20 ου αιώνα. Ωστόσο σύγχρονες τεχνικές σκέψης και προσέγγισης του ζητήματος της αναγέννησης του παρελθόντος έχουν εισάγει αρκετό προβληματισμό όσον αφορά τις ανακατασκευές. Μία ελκυστική εναλλακτική είναι η Εικονική ανακατασκευή η οποία δεν περιλαμβάνει επέμβαση στα υπάρχοντα κειμήλια, ενώ προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα στον εκάστοτε εργαζόμενο στο μνημείο. Στη παρούσα εργασία περιγράφεται, παρουσιάζεται και οπτικοποιείται η Εικονική Ανακατασκευή της Μεσαίας Στοάς στην Αρχαία Αγορά, μνημείο του οποίου σήμερα σώζονται μόνο τα θεμέλια του. Όλα τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν, εκτιμήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλα για το τελικό προιόν. Είναι προφανές ότι από τη μία τα δεδομένα τα οποία συλλέχθησαν δεν ανήκουν στην ίδια περίοδο και από την άλλη τα δεδομένα τα οποία ήταν απαράιτητα για την ανακατασκευή δεν είναι διαθεσιμα σήμερα. Ως εκ τούτου χρειάζεται προσεκτική επιλογή των δεδομένων τα οποία αντιστοιχούν στη περίοδο μελέτης ενώ η ολοκλήρωση της ανακατασκευής πραγματοποιείται με τις κατάλληλες υποθέσεις. Είναι σημαντικό ότι θα πρέπει όλες αυτές οι εργασίες να γίνουν με τη συνεργασία αρχαιολόγων και αρχιτεκτόνων οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά το μνημείο. Σε αυτό το πλαίσιο αναπτύχθηκε μια ιεραρχεία των δεδομένων βασιζόμενη στην αληθοφάνεια τους καθώς και στην ορθότητα τους. Τα δεδομένα ταξινομήθηκαν με βάση την πιστότητα τους μετα από προσεκτική εκτίμηση. Η ακρίβεια των δεδομένων εξαρτάται από την πηγή την οποία προέρχονται. Δηλαδή τα δεδομένα τα οποία προέρχονται από ένα σχέδιο ή από μία μελέτη ανακατασκευής θεωρούνται πιο ακριβή από δεδομένα τα οποία πρέρχονται από σχέδια αρχιτεκτονικών μελών από άλλα μνημεία ή απο γραπτές και προφορικές μαρτυρίες. Μερικές φορές τα δεδομένα εμφανίζονται σε περισσότερες από μία πηγές, σε αυτή τη περίπτωση επιλέγεται η πιο αξιόπιστη πηγή. Για τις περιπτώσεις των τεχνουργημάτων τα οποία βρίσκονται στο μουσείο εφαρμόστηκε μια διαφορετική προσέγγιση για τη δημιουργία των τρισδιάστατων μοντέλων τους τα οποία στη συνέχεια τοποθετήθηκαν στη σωστή τους θέση πάνω στο τελικό 3D μοντέλο. Για την καλύτερη οπτικοποίηση του τρισδιάστατου μοντέλου πραγματοποιήθηκε η παραγαγωγή ενός σύντομου βίντεο. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αρχαία αγορά είναι ένας ανοιχτός χώρος ο οποίος βρίσκεται βορειοδυτικά του ιερού βράχου της Ακρόπολης και ορίζεται νότια από τον Άρειο Πάγο, βόρεια από τον Ηριδανό ποταμό και δυτικά από το λόφο του Αγοραίου Κολωνού. Ήταν το διοικητικό, φιλοσοφικό, εκπαιδευτικό, κοινωνικό και οικονομικό κέντρο της πόλης. Χώρος κατοίκησης και ταφής από την προϊστορική εποχή απέκτησε τη μετέπειτα χρήση του από τον 6ο αιώνα π.χ. Η Μεσαία στοά είναι ένα επίμηκες κτίριο διαστάσεων 147x17.5 μέτρα το οποίο χωρίζει την πλάτεια της αγοράς σε δύο άνισα τμήματα. Η στοά ακολόυθησε ένα ιδιαίτερο σχήμα αφού περιβάλλεται από κίονες δωρικού ρυθμού και στις δύο μακριές πλευρές χωρίς να έχει πίσω τοίχο. Έτσι η βόρεια πλευρά εξυπηρετούσε την κύρια πλατεία της Αγοράς, ενώ η νότια τη Νότια Πλατεία. Εικόνα 1 Θέση της Μεσαίας Στοάς στην Αρχαία Αγορά.

2 Η δωρική κιονοστοιχία εδραζόταν πάνω σε κρηπίδωμα τριών βαθμίδων το οποίο σώζεται σε αρκετά καλή κατάσταση στα ανατολικά (Εικόνα 2). Το εσωτερικό της χωριζόταν σε δύο κλίτη από κιονοστοιχία ιωνικού ρυθμού η οποία στήριζε τη στέγη. Σήμερα σώζονται στη θέση τους τμήματα των κάτω σφονδύλων 3 κιόνων στην ανατολική πλευρά. Ίχνη οπών στα πλάγιά τους φανερώνουν ότι οι κίονες ενώνονταν μεταξύ τους με χαμηλό στηθαίο σχηματίζοντας έναν ενιαίο επιμήκη τοίχο. Μεταξύ του στηθαίου και των επιστηλίων ανοίγονταν μεγάλα παράθυρα σε κάθε μετακιόνο διάστημα εξασφαλίζοντας εξαερισμό και φωτισμό. Εικόνα 2 Σωζόμενο τμήμα της κρηπίδας στην ανατολική πλευρά Πηγή: agora.ascsa.net Στην καταστροφή του 86 π.χ. η Μεσαία Στοά υπέστη ζημιές, και η ιστορία του κτιρίου κατά αυτή τη περίοδο δεν είναι γνωστή. Η πλατεία εκείνο το διάστημα και έως τα μέσα του 2ου αιώνα καλύπτεται από εργαστήρια και καταστήματα. Σήμερα θεωρείται πιθανό να εξυπηρετούσε καθαρά εμπορικούς σκοπούς. Είχε καταστήματα, γραφεία, χώρους συμποσίων κ.ά. Κοντά στη Μεσαία Στοά βρέθηκαν ευρήματα υποδηματοποιείου (καρφιά για υποδήματα και θραύσμα αγγείου με το όνομα «Σίμωνος»). Το εργαστήριο αποδίδεται στον υποδηματοποιό Σίμωνα, φίλο του Σωκράτη, στον όποίο -σύμφωνα με τον Ξενοφώντα- σύχναζε ο Αθηναίος φιλόσοφος. 2. ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ως ανακατασκευή ορίζεται η επαναφορά της αρχικής κατάστασης του μνημείου με όλες τις λεπτομέρειές του τη στιγμή που αποφασίστηκε από τους μελετητές. Έννοια παρεμφερής με την αναστήλωση και την αποκατάσταση με τη διαφορά ότι στην αναστήλωση χρησιμοποιούνται τα αυθεντικά υλικά, ενώ στην αποκατάσταση ναι μεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και νέα υλικά όμως η βασική διαφορά είναι ότι σταματάει στο σημείο στο οποίο αρχίζουν να απαιτούνται υποθέσεις. (Λάββας 1983). Οι ψηφιακές τεχνολογίες επέτρεψαν την Εικονική Ανακατασκευή. Αυτός ο όρος συνεπάγεται ότι η διαδικασία λαμβάνει χώρα στο χώρο των τριών διαστάσεων ο οποίος ονομάζεται εικονικό περιβάλλον ενώ το τελικό προιόν ονομάζεται εικονικό μοντέλο (Matini κ.α 2007). Υπάρχουν αρκετά είδη εικονικής ανακατασκευής τα οποία εστιάζουν κυρίως στην αληθοφάνεια των δεδομένων που χρησιμοποιούνται. Συνήθως τα διαφορετικά δεδομένα απεικονίζονται με διαφορετικά χρώματα όπου κάθε χρώμα αναπαραριστά τη διαφορετική πηγή δεδομένων (Εικόνα 3). Ένα άλλο είδος ανακατασκευής είναι η Ιεραχική εικόνική ανακατασκευή όπου το μνημείο ανακατασκευάζεται σύμφωνα με κάποια χαρακτηριστικά του (χρονολογία, ακρίβεια αξιοπιστία) τα οποία μπορούν να ταξινομηθούν και να παρουσιαστούν ιεραρχικά. Σε αυτή την περίπτωση ο χρωματισμός γίνεται με το ίδιο χρώμα ιεραρχικά όπου η πιο σκουρόχρωμη απόχρωση απεικονίζεται η περισσότερο ακριβής πηγή ενώ η λιγότερο ακριβής απεικονίζεται με πιο ανοιχτόχρωμη απόχρωση (Εικόνα 4). Εικόνα 3 Εικονική Ανακατασκευή με διαφορετικό χρωματισμό (Πηγή: Γκίντζου 2012) Εικόνα 4 Ιεραρχική εικονική ανακατασκευή (Fernando de Fuentes 2010)

3 Ακόμα η ανακατασκευή μπορεί να πραγματοποιηθεί ερμηνέυοντας κάποια γεωμετρικά χαρακτηριστικά του μνημείου όπως είναι η συμμετρία ή άλλα γεωμετρικά χαρακτηριστικά (Γκίντζου 2012, De Fuentes 2010, Valle Mellon 2005). Η εικονική ανακατασκευή και το παράγωγο της το εικονικό μοντέλο βοηθούν σημαντικά πολλούς επιστημονικούς κλάδους για τις εργασίες τους πάνω στα μνημεία. Κατά κύριο λόγο αποτελούν σημαντικό εργαλείο για τον αρχιτέκτονα μηχανικό στην προσπάθεια του να εκτελέσει διάφορες εργασίες πάνω στο μνημείο όπως αναστήλωση, αποκατάσταση κ.α αφού έχει στα χέρια του ένα σημαντικό εργαλείο το οποίο δείχνει την κατάσταση του μνημείου στο παρελθόν. Επιπλέον δίνει σημαντική βοήθεια στον αρχαιολόγο στην προσπάθεια του στις εργασίες μελέτης συντήρησης και ανάδειξης του εκάστοτε μνημείου ενώ βοηθάει και τον συντηρητή στη δουλειά του αφού στο τρισδιάστατο εικονικό μοντέλο ενδέχεται να υπάρχει και η πληροφορία για το υλικό το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την εργασία του συντηρητή. Στην περίπτωση που το μνημείο δεν υφίσταται ή ακόμα καλύτερα όταν σώζονται διάφορα τμήματα είτε σε κακή είτε σε καλή κατάσταση τότε ο ειδικευμένος τοπογράφος μηχανικός μπορεί με τη βοήθεια ενός laser scanner να δημιουργήσει το τρισδιάστατο μοντέλο αυτών των τμημάτων και στην συνέχεια να τα τοποθετήσει στη σωστή τους θέση μέσα στο τρισδιάστατο εικονικό μοντέλο. Με λίγα λόγια η εικονική ανακατασκευή δίνει σημαντική βοήθεια σε πολλούς επιστημονικούς κλάδους σχετικούς με την προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Τέλος η εικονική ανακατασκευή βοηθάει σημαντικά στην ανάπτυξη διάφορων εφαρμογών πάνω στα μνημεία όπως τα εικονικά μουσεία, τη δημιουργία βίντεο εικονικής πραγματικότητας, διάφορες εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality) σε κινητά τηλέφωνα και tablets για τη χρήση τους σε εκπαιδευτικούς και άλλους σκοπους καθώς και για τη δημιουργία ενός συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών του αρχαιολογικού χώρου που υφίστανται το μνημείο. 3. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Για την ανακατασκευή της Μεσαίας Στοάς χρησιμοποιήθηκαν αρκετοί τύποι δεδομένων οι οποίοι μελετήθηκαν και εκτιμήθηκαν προσεκτικά. Σκοπός αυτής της έρευνας ήταν η επιλογή εκείνων των τύπων των δεδομένων τα οποία κρίθηκαν κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν στο στάδιο της ανακατασκευής. Τα δεδομένα αυτά είναι: Μια ολοκληρωμένη μελέτη ανακατασκευής από τον αρχιτέκτονα Ιωάννη Τραυλό (1963) στην οποία απεικονίζονται πολλά μέρη της Στοάς τα οποία δεν υφίστανται σήμερα στο μνημείο. Μια μελέτη ανακατασκευής από την Αμερικάνικη Αρχαιολογική Σχολή Κλασσικών Σπουδών όπου υπάρχουν τμήματα της μικρής πλευράς τα οποία έχουν σχεδιαστεί (Mc Camp 2004). Δύο σχέδια τα οποία απεικονίζουν την υφιστάμενη κατάσταση του μνημείου και πιο συγκεκριμένα το ένα απεικονίζει την κατάσταση στη νοτιοδυτική πλευρά του μνημείου ενώ στο άλλο είναι σχεδιάσμένη η κρηπίδα στη νοτιοανατολική πλευρά η οποία σώζεται σε πολύ κατάσταση. Σχέδια τα οποία απεικονίζουν ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά μέλη της Στοάς, τα οποία σχέδια αφορούν τη κεράμωση της στοάς καθώς και το είδος των τριγλύφων. Όλα αυτά τα σχέδια προέρχονται από το αρχέιο της Αμερικάνικης Σχολής Κλασσικών σπουδών (agora.ascsa.net). Μια τρισδιάστατη ανακατασκευή των θεμελίων στη νοτιοδυτική πλευρά του μνημείου η οποία έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση σύγχρονων τοπογραφικών και φωτογραμμετρικών μεθόδων (Καραγεώργου κ.α 2010) Ακόμα χρησιμοποιήθηκαν και πληροφορίες από τη βιβλιογραφία για την άντληση παραπάνω πληροφοριών. Τα βιβλία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν είναι: Ιωάννη Τραυλός, Pictorial Dictionary of Athens,1971 το οποίο περιλαμβάνει μια μελέτη ανακατασκευής για μερικά τμήματα του μνημείου. Muller-Wiener s, Architecture in Ancient Greece, 1995 στο οποίο περιλαμβάνεται πολίτιμη πληροφία που αφορά τη διακόσμηση του γείσου. Για τη διαδικασία χρωματισμού της στοάς χρησιμοποιήθηκαν σχέδια από συγκεκριμένα τμήματα της Στοάς στα οποία φαίνονται τα χρώματα τα οποία είχε η Στοά τη συγκεκριμένη περιοδο μελέτης (Εικόνες 5 και 6). Εικόνα 5 Διάταξη σίμης Πηγή: agora.ascsa.net

4 Εικόνα 6 Απεικονιζόμενα χρώματα στο πάνω τμήμα στοάς Πηγή: agora.ascsa.net Στις περιπτώσεις που οι πληροφορίες δεν οδηγούν σε σωστά αποτελέσματα σχετικά με την αρχική μορφή του μνημείου, οι συμβουλές, οι προτάσεις καθώς και τα σχόλια των επιστημονικών υπέυθυνων που εργάζονται στην Αρχαία Αγορά ήταν πολύ σημαντικές για την ολοκλήρωση της ανακατασκευής. Όλα τα διαθέσιμα δεδομένα εκτιμήθηκαν και αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τη γεωμετρική ακρίβεια και την αξιοπιστία τους (Πίνακας 1). Χαρακτηριστικά Πηγή Χρονολογία Γεωμετρική ακρίβεια Αξιοπιστία Τρισδιάστατο μοντέλο 2010, Αρχιτεκτονικά σχέδια Στοάς 1963,1965, Άλλα αρχιτεκτονικά σχέδια Ποικίλλει 3 3 Εικόνες Ποικίλλει 5 5 Βιβλιογραφία Ποικίλλει 4 4 Υποθέσεις Πίνακας 1 Ταξινόμηση και αξιολόγηση των δεδομένων Σύμφωνα με τον Πίνακα 1 το τρισδιάστατο μοντελο των δεδομένων είναι πιο ακριβές σε σχεση με τα υπόλοιπα δεδομένα. Τα αρχιτεκτονικά σχέδια της Στοάς είναι αρκετά ακριβή γιατί απεικονίζουν ένα σημαντικό μέρος του ανακατασκευασμένου μνημείου και έχουν συλλεχθεί μετά από πολύ προσεκτική μελέτη. Αντίθετα οι υποθέσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν είναι λιγότερο ακριβείς και γι αυτό το λόγο χρησιμοποιήθηκαν στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχε άλλη πληροφορία. 4. ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΤΟΑΣ Η εικονική ανακατασκευή της Μεσαίας Στοάς πραγματοποιήθηκε στο λογισμικό Autodesk 3D Studio Max χρησιμοποιώντας όλα τα προαναφερθέντα διαθέσιμα δεδομένα.

5 4.1 Τρισδιάστατο μοντέλο των θεμελίων Η δημιουργία του τρισδιάστατου μοντέλου των θεμέλίων πραγματοποιήθηκε σε προηγούμενη εργασία του εργαστηρίου (Καραγεώργου κ.α 2010). Το αντικείμενο μελέτης σαρώθηκε με τη χρήση επίγειου σαρωτή time of flight ενώ με τη χρήση ειδικού τρίποδα ο οποίος τοποθετήθηκε σε ύψος 7 μέτρων λήφθησαν εικόνες με επικάλυψη μεταξύ τους. Ακόμα μετρήθηκαν και πολλά φωτοσταθερά. Τα νέφη σημείων τα οποία δημιουργήθηκαν, ενώθηκαν σε ένα το οποίο γεωαναφέρθηκε σε ένα τοπικό σύστημα αναφοράς. Στις περιπτώσεις όπου η σάρωση είχε λάθη, η πύκνωση του νέφους επιτέυχθηκε με τη χρήση μεθόδων ψηφιακής φωτογραμμετρίας. Η επεξεργασία του νέφους σημείων πραγματοποιήθηκε στο λογισμικό Geomagic Studio v10 προκειμενου να δημιουργηθεί το τρισδιάστατο μοντέλο χωρίς υφή (Εικόνα 7). Εικόνα 7 Τελικό τρισδιάστατο μοντέλο Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ο προσανατολισμός των ψηφιακών εικόνων οι οποίες τοποθετήθηκαν πάνω στο 3D μοντέλο χωρίς υφή με σκοπό τη δημιουργία του τρισδιάστατου μοντέλου με υφή (Εικόνα 8). Εικόνα 8 Τελικό φωτορεαλιστικό μοντέλο 4.2 Τρισδιάστατο μοντέλο των τεχνουργημάτων του μουσείου Η δημιουργία του τρισδιάστατου μοντέλου των τεχνουργημάτων τα οποία σώζονται σε πολύ καλή κατάσταση πραγματοποιήθηκε στη διαδικτυακή εφαρμογή της Autodesk 123D Catch όπου εισήχθησαν οι συνεχόμενες εικόνες του αντικειμένου των οποίων η λήψη πραγματοποιήθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να καλυφθούν όσο το δυνατό καλύτερα οι λεπτομέρειες του κάθε αντικειμένου (Εικόνα 9). Εικόνα 9 Διαδοχικές εικόνες αντικειμένου Η δημιουργία του 3D μοντέλου γίνεται αυτόματα στο πρόγραμμα το οποίο δεν απαιτεί κάποια παρέμβαση από το χρήστη. Το μόνο που απαιτείται είναι ο καθαρισμός του αντικειμένου από την περιτή πληροφορία η οποία προέρχεται κυρίως από την επιφάνεια που ακουμπούσαν τα αντικείμενα κατά τη διάρκεια της λήψης των εικόνων (Εικόνες 10α-10β).

6 Εικόνα 10α Τρισδιάστατο μοντέλο αντικειμένου στο 123D catch Εικόνα 10β Τελική μορφή τρισδιάστατου αντικειμένου Η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε για τη δημιουργία των μοντέλων της σίμης (Εικόνα10β), της λεοντοκεφαλής (Εικόνα 11) και ου ακροκεράμου (Εικόνα 12). Εικόνα 11 Τρισδιάστατο μοντέλο λεοντοκεφαλής Εικόνα 12 Τριασδιάστατο μοντέλο ακροκεράμου 4.3 Επεξεργασία δεδομένων Σε πρώτη φάση προσδιορίστηκε η θέση της κρηπίδας η οποία πραγματοποιήθηκε σε σχέση με τα σωζόμενα τμήματα του μνημείου με τη χρήση απλών τοπογραφικών μετρήσεων. Με αυτό τον τρόπο προσδιορίστηκε η θέση της ευθυντηρίας ενώ υψομετρικά προσδιορίστηκε με βάση λεπτομερές σχέδιο στο οποίο απεικονίζονται μαζί τα θεμέλια καθώς και το κτήριο της Στοάς. Το τρισδιάστατο μοντέλο των θεμελίων εισήχθη στο 3ds Max (Εικόνα 13). Ανάμεσα στην κρηπίδα και τα θεμέλια σχεδιάστηκε ένα ενδιάμεσο επίπεδο το οποίο είναι το επίπεδο του εδάφους για την ανακατασκευή. Το κτήριο κατασκευάστηκε πάνω από αυτό το επίπεδο. Η κατασκευή της κρηπίδας πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα σχέδια του Τραυλού (1963) όπου απεικονίζεται η πραγματική της μορφή. Ο σχεδιασμός της έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε να αποδοθεί σωστά το ισοδόμο σύστημα όπου οι αρμοί της μίας στρώσης διχοτομούν το μήκος της πλευράς της άλλης (Εικόνα 14). Εικόνα 13 Υφιστάμενη κατάσταση Εικόνα 14 Κρηπίδα της Μεσαίας Στοάς Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η κατασκευή της κιονοστοιχείας όπου αρχικά προσδιορίστηκε η θέση του κάθε κίονα σύμφωνα με τα σχέδια. Ο κάθε κίονας αποτελείται από επιμέρους τμήματα τους σφονδύλους οι οποίοι αποδοθώθηκαν με το γεωμετρικό σχήμα του κώνου ο καθένας με σκοπό να αποδοθούν τα χαρακτηριστικά του κιονα τα οποία είναι η μείωση όπου ο κιονας όσο αυξάνεται το ύψος του μειώνεται η διάμετρος του και η ένταση όπου είναι η ελαφριά καμπύλωση του κίονα. Οι κίονες μεταξύ τους ενώνονταν με χαμηλό στηθαίο σχηματίζοντας έναν ενιαίο επιμήκη τοίχο (Εικόνα 15). Το στηθαίο σχεδιάστηκε με βάση το σχέδιο του Τραυλού (1971). Το πάνω

7 μέρος του ψηφιοποιήθηκε με βάση το σχέδιο και το υπόλοιπο τμήμα σχεδιάστηκε με βάση τις διαστάσεις των τμημάτων που το αποτελούν. Εικόνα 15 Κιονοστοιχεία μαζί με το στηθαίο Στη κορυφή του κάθε κίονα σχεδιάστηκε το κιονόκρανο το οποίο αποτελείται από το υποτραχήλιο, τους ιμάντες, τον εχίνο και τον άβακα. Επόμενα στάδιο είναι η κατασκευή του θριγκού ο οποίος αποτελείται από το επιστύλιο, τη ζωφόρο και το γείσο. Η κατασκευή του επιστυλιου πραγματοποιήθηκε με βάση τα διαθέσιμα σχέδια και στη γνώση για το πως ήταν κατασκευασμένη την συγκεκριμένη εποχή. Στο πάνω μέρος του επιστυλίου τοποθετήθηκαν οι κανόνες στους οποίους προστέθηκαν στο κάτω μέρος οι σταγόνες (Εικόνα 16). Τα συγκεκριμένα τμήματα ήταν διακοσμητικά στοιχεία τα οποία βοηθούσαν να φέυγει το νερό της βροχής. Η τοποθέτηση τους εγινε με βάση τα σχέδια όπου ο κάθε κανόνας τοποθετήθηκε πάνω από κάθε κίονα, ενώ ο πρώτος τοποθετήθηκε στη γωνία του επιστυλιου. Εικόνα 16 Ο κανόνας μαζί με τις σταγόνες Η ζωφόρος η οποία στα μνημεία Δωρικου ρυθμου αποτελείται από τα τρίγλυφα και τις μετόπες τοποθετήθηκε πάνω από το επιστύλιο. Ανάλογα με την περίοδο κατασκευής τα τρίγλυφα παρουσιάζουν διαφορετικές οριζόντιες τομές. Στην Ελληνιστική περίοδο στην οποία ανήκει η Στοά σύμφωνα με τον Τραυλό (1971) η διατομή των τριγλύφων είναι τραπεζοειδής και η τοποθέτηση τους έγινε όπως έγινε και στην περίπτωση των κανόνων(εικόνα 17). Εικόνα 17 Θριγκός Μεσαίας Στοάς Πάνω απο το επιστύλιο κατασκευάστηκε το γείσο το οποίο στη μεγάλη πλευρά ψηφιοποιήθηκε από ένα υπάρχον σχέδιο και στη συνέχεια εισήχθη στο 3ds Max όπου του δόθηκε η τρίτη διάσταση και η κλίμακα και τοποθετηθηκε στη συνέχεια στη σωστή του θέση. Στη μεγάλη πλευρά το γεισο εξυπηρετούσε την απορροή των ομβρίων υδάτων. Το γείσο στη μικρή πλευρά είναι διαφορετικό και ψηφιοποιήθηκε σύμφωνα με σχέδιο από τη μελέτη ανακατασκευής της Αμερικάνικης σχολής κλασσικών σπουδών. Κάτω από το γείσο στη μεγάλη πλευρά υπήρχαν οι προμόχθοι στους οποίους ήταν τοποθετημένες 18 σταγόνες τα οποία σχεδιάστηκαν σύμφωνα με το σχέδιο του Τραυλού (1971). Η θέση τους ωστόσο ήταν πανω από τα τρίγλυφα αλλά και ανάμεσα από αυτά

8 (Εικόνα 18). Ένα μέρος του γείσου ήταν διακοσμημένο με κυμάτια Δωρικού ρυθμού τα οποία σχεδιάστηκαν σύμφωνα με σχέδιο που υπηρχε στο βιβλιο των Muller-Wiener (1993). Εικόνα 18 Γείσο με τους προμόχθους και τις σταγόνες Για την κατασκευή της σίμης χρησιμοποιήθηκαν αρκετές πηγές πληροφοριών. Αρχικά από τα σχέδια της Αμερικάνικης σχολής κλασσικών σπουδών ψηφιοποιήθηκε το επίπεδο της σίμης και εισήχθη στο 3ds Max. Από τη μελέτη ανακατασκεύης του Τραυλού (1971) φαίνεται ότι ήταν διακοσμημένη με αντικείμενα τα οποία ήταν η λεοντοκεφαλή, το ακροκέραμο. Τα τρισδιάστατα μοντέλα αυτών των αντικειμένων δημιουργήθηκαν στο 123D Catch. Τα αντικείμενα αυτά εισήχθησαν στο 3ds Max όπου αφού διορθώθηκε η κλίμακα τους στη συνέχεια τοποθετήθηκαν και ενώθηκαν με την υπόλοιπη σίμη παίρνοντας την τελική της μορφή (Εικόνα 19). Εικόνα 19 Τελική μορφή της σίμης Στο κάτω άκρο της σίμης υπάρχει διακοσμηση η οποία ψηφιοποιήθηκε σε εικόνα η οποία έχει ληφθεί και συνέχεια εισήχθη στο 3ds Max και τοποθετήθηκε στη σωστή της θέση (Εικόνες 20α-20β). Εικόνα 20α Διακόσμηση σίμης Εικόνα 20β Απόδοση διακόσμηση σιμης στο 3ds Max Το αέτωμα της Μεσαίας Στοάς δηλαδή το τριγωνικό τμήμα του γείσου στη μικρή πλευρά σχεδιάστηκε με βάση σχέδιο το οποίο απεικονίζει ανακατασκευασμένο τμήμα της μικρής πλευράς του μνημείου. Το πρώτο αντικείμενο που ανακατασκευάστηκε ήταν το τύμπανο το οποίο έχει τριγωνικό σχήμα. Πάνω από αυτό τοποθετήθηκε το καταέτιο γείσο του οποίου η τομή ψηφιοποιήθηκε από το ίδιο σχέδιο. Πάνω από αυτά τοποθετήθηκε η σίμη (Εικόνα 21). Το σχήμα αυτού του μέρους είναι ίδια με εκείνη της σίμης της μεγάλης πλευράς του κτίσματος. Οι δύο σίμες ενώθηκαν στη γωνία με τη βοηθεία του εργαλειου της άλγεβρας ProBoolean τα οποία παρέχονται από το λογισμικό που χρησιμοποιείται.

9 Εικόνα 21 Αέτωμα Μεσαίας Στοάς Η κεκλιμένη οροφή της Μεσαίας στοάς καλύπτεται με κεραμίδια για τα οποία έγιναν υποθέσεις σχετικά με τον τύπο τους ο οποίος μάλλον ήταν κορινθιακού τύπου. Η διάταξη τους ήταν τέτοια ώστε ένα κεραμίδι στρωτήρας να εναλάσσεται από ένα κεραμίδι καλυπτήρα. Οι στρωτήρες επέτρεπαν το νερό της βροχής τα ρέει και ως εκ τούτου είχαν τοποθετηθεί πίσω από τις λεοντοκεφαλες οι οποίες έπαιζαν το ρόλο της υδρορόης. Στο τέλο κάθε καλυπτήρα τοποθετήθηκε από ένα ακροκέραμο (Εικόνα 22). Εικόνα 22 Κεράμωση Μεσαίας Στοάς 4.4 Απόδοση υφής και χρωμάτων Η Μεσαία Στοά όπως και τα περισσότερα σημαντικά κτήρια της εποχής ήταν διακοσμημένη με χρώματα κυρίως στο επιστύλιο και τη ζωφόρο. Ο χρωματισμός της Μεσαίας Στοάς πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα με το στάδιο της ανακατασκευής. Για την καλύτερη απόδοση των κατάλληλων χρωμάτων, σε λογισμικό επεξεργασίας εικόνας εισήχθη το σχέδιο το οποίο απεικονίζει τα χρώματα (Εικόνα 23) και η τιμή του κάθε χρώματος προσδιορίστηκε προσεκτικά. Στη συνέχεια αυτή η τιμή επιλέχθηκε από την παλέτα χρωμάτων του 3ds Max (Εικόνα 24) προκειμένου να χρωματιστεί το κάθε αντικείμενο. Εικόνα 23 Επιλογή σημείου για πληροφορία χρώματος Εικόνα 24 Χρωματισμός στο Photoshop (αριστερά) και στο 3ds Max (δεξιά)

10 4.5 Αξιολόγηση τελικών αποτελεσμάτων Στις εικόνες 25, 26 και 27 παρουσιάζονται μερικές όψεις από την τρισδιάστατη ανακατασκευή της Μεσαίας Στοάς. Το τελικό προιόν είναι τόσο αληθινό και ακριβές όσο και οι διαθέσιμές πληροφορίες. Σε ορισμενα σημεία δεν υπάρχει αμφιβολία για την αρχική του μορφή. Σε κάποια τμήματα πραγματοποιήθηκαν διάφορες παραδοχές από τους επιστημονικούς υπέυθυνους σχετικά με τη μορφή. Για την εικονική ανακατασκευή επιλέχθηκε το πιο κατάλληλο έπειτα από προσεκτική σκέψη και συζήτηση με επιστήμονες συναφών επιστημονικών περιοχών. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η περίπτωση της κεράμωσης της στέγης όπου δεν υπήρχε πληροφορία σε κανένα σχέδιο, βιβλίο κλπ. Η λύση βρέθηκε βασιζόμενη στο πως ήταν παρόμοια κτήρια την εποχή εκείνη. Το ίδιο ισχύει και για τα τρίγλυφα όπου τμήματα τους σώζονται σήμερα τα οποία όμως ήταν σε τόσο κακή κατάσταση όπου ήταν πολύ δύσκολο να εξαχθεί πληροφορία σχετικά με το σχήμα και τη μορφή τους. Ομοίως και το ύψος του στηθαίου το οποίο υπήρχε σε διαφορετικές πηγές και έπρεπε να επιλεγεί η πιο αξιόπιστη πηγή σύμφωνα με τους επιστημονικούς υπέυθυνους που εργάζονται στην Αρχαία Αγορά. Για την τελική απόφαση σημαντικό ρόλο έπαιξε και ο πίνακας 1 που δείχνει την αξιόγηση των διαθέσιμων δεδομένων. Ως εκ τούτου η εικονική ανακατασκευή της Μεσαίας Στοάς μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι κοντά στην αρχική μορφή του κτηρίου όπως αυτό ήταν το 2 ο αιώνα π.χ. Εικόνα 25 Νότια πλευρά της Μεσαίας Στοάς Εικόνα 26 Δυτική πλευρά της Μεσαίας Στοάς 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ Το τελικό προιόν αναπαριστά ένα μνημείο το οποίο δεν υφίστανται σήμερα και οι επισκεπτες μπορούν να δουν μόνο τα θεμέλια του μνημείου. Κατά συνέπεια η εικονική ανακατασκευή είναι ένας συνδυασμός των υφιστάμενων λεπτομερών αρχιτεκτονικών σχεδίων, σκίτσων, περιγραφών, ψηφιοποίησης των πραγματικών αντικείμένων καθώς και άλλων μικρών πηγών πληροφοριών. Σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι συζητήσεις και οι προτάσεις από τους επιστήμονες οι οποίοι έχουν μελετήσει το μνημείο από μια ιστορική και αρχαιολογική άποψη, αποδεικνύοντας ότι η ανακατασκευή είναι μία διηεπιστημονική διαδικασία.

11 Εικόνα 27 Προοπτική άποψη της Μεσαίας Στοάς Η εικονική ανακατασκευή έχει το πλεονέκτημα ότι δε βλάπτει τα υπάρχοντα αρχιτεκτονικά στοιχεία και το πιο σημαντικό είναι ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους δίνοντας λύση στις διάφορες ερωτήσεις που προκύπτουν στα διάφορα στάδια της ανακατασκευής. Μπορεί να θεωρηθεί ένα πολύ ισχυρό εργαλείο για τη σε βάθος μελέτη της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς. 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Γκίντζου Χ. 2012,Εικονική αποκατάσταση της Εκκλησίας του μοναστηριού του Σαν Προυντένθιο (La Rioja, Ισπανία), Διπλωματική εργασία, ΣΑΤΜ, ΕΜΠ, Αθήνα Καραγεώργου Μ., Μπαράκου Α., Μπριάνα Δ., Σιώρα Ε., Μάθημα Αποτυπώσεις μεγάλων κλιμάκων, Εξαμηνιαία εργασία Μ.Δ.Ε. Γεωπληροφορικής, Αθήνα Κοντογιάννη Γ., 2013, Εικονική Ανακατασκευή τμήματος της Μεσαίας Στοάς στην Αρχαία Αγορά των Αθηνών, Διπλωματική εργασία, ΣΑΤΜ, ΕΜΠ, Αθήνα Λάββας Γ Προστασία μνημείων και συνόλων. Βασικές έννοιες. Ιδεολογία και μεθοδολογία, Τεύχος 1, Θεσ/νικη De Fuentes F. A., Valle Melon J.M., Rodriguez Miranda A Model of sources: a proposal for the hierarchy, merging strategy and representation of the information sources in virtual models of historical buildings, CAA conference Proceedings, Computer Applications and Quantative Methods in Archaeology, Granada, Spain, April 6-9 Kontogianni G., Georgopoulos A., Saraga N., Alexandraki E., Tsogka K. 2013, 3D Virtual Reconstruction of the Middle Stoa in the Athens Ancient Agora, Proceedings of 3D-ARCH, Trento, Italy, Matini M.R., Einifar A., Kitamoto A., Ono K Digital reconstruction based on analytic interpretation of relics: case study of Bam citadel. XXII International Symposium of CIPA Kyoto, Japan. October Mc Camp II, J., 1990, The Athenian agora. A guide to the excavanation and museum, American School of Classical Studies at Athens. ISBN , pp. 292 Muller-Wiener W., 1995 Η αρχιτεκτονική στην Αρχαία Ελλάδα. Μετάφραση: Μπάρμπαρα Σμιτ-Δούνα, University Studio Press, ISBN , σελ. 247, Θεσ/νικη Travlos J Pictorial dictionary of Ancient Athens, Thames & Hudson, ISBN , pp. 590, London Valle Melon J.M., Lopetegi Galarraga A., Rodriguez Miranda A Problems when generating virtual models representing real objects: Hondarribia walls, Proceedings of Virtual Retrospect, Biarritz, France. November 2-10 agora.ascsa.net (28/8/2014) (25/8/2014)

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Αρχιτεκτονική μελέτη: Βασιλεία Μανιδάκη αρχιτέκτων ΥΠΠΟΤ-ΥΣΜΑ Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής ΑΝΑΓΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής δομής

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των Συστημάτων Πληροφοριών στην Γεωμετρική Τεκμηρίωση Μνημείων

Η συμβολή των Συστημάτων Πληροφοριών στην Γεωμετρική Τεκμηρίωση Μνημείων Η συμβολή των Συστημάτων Πληροφοριών στην Γεωμετρική Τεκμηρίωση Μνημείων Χαράλαμπος ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Εργαστ. Φωτογραμμετρίας Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. E-mail: cioannid@survey.ntua.gr ΣΥΜΠΟΣΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Χαρκιολάκης. Αρχιτέκτων Μηχανικός Δ/ντης Δ.Α.Ν.Σ.Μ.- ΥΠ.ΠΟ

Ν. Χαρκιολάκης. Αρχιτέκτων Μηχανικός Δ/ντης Δ.Α.Ν.Σ.Μ.- ΥΠ.ΠΟ Ν. Χαρκιολάκης Αρχιτέκτων Μηχανικός Δ/ντης Δ.Α.Ν.Σ.Μ.- ΥΠ.ΠΟ Αναστήλωση, ανάδειξη και βελτίωση της επισκεψιμότητας τωνμνημείωνκαιτων Μνημειακών Συνόλων της Περιοχής της Πλάκας Το σχέδιο του Κλεάνθη και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ Περιγραφή μνημείου Το αρχαίο θέατρο της Λίνδου διαμορφώνεται στους πρόποδες της δυτικής πλαγιάς του βράχου της λινδιακής ακρόπολης. Το κοίλο χωρίζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

2. τα ρωμαϊκά, που το λούκι έχει μετασχηματιστεί σε επίπεδο και έχει ενσωματωθεί στο καπάκι

2. τα ρωμαϊκά, που το λούκι έχει μετασχηματιστεί σε επίπεδο και έχει ενσωματωθεί στο καπάκι Οι αριθμοί αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, αλλά είναι σημαντικό να μελετήσουμε τον τρόπο που σημειώνονται οι αριθμοί που αποδίδουν στα σχέδια τις διαστάσεις του αντικειμένου. Οι γραμμές διαστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ ΘΕΣΗ : ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟ- ΧΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΤΕΧΝΙΚΗ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΘΕΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ. βασίσθηκε στην εργασία που εκπόνησε ειδική επιστημονική ομάδα υπό τους κ.κ. Λάζαρο Κολώνα τ. γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ. Ας εξετασουμε ένα προς ένα τα στοιχεια της αισθητικης αυτης υπεροχης:

ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ. Ας εξετασουμε ένα προς ένα τα στοιχεια της αισθητικης αυτης υπεροχης: ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ Ο Παρθενώνας είναι το μεγαλύτερο και επισημότερο οικοδόμημα της Ακρόπολης και συγκεντρώνει τον θαυμασμό όλου του κόσμου αιώνες τώρα. Οι εργασίες για την ανέγερση του ολομάρμαρου αυτου ναου της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά

Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά Η Αγορά ήταν η μεγαλύτερη πλατεία της πόλης. Η πλατεία άρχισε να χρησιμοποιείται ως δημόσιος χώρος από τα αρχαϊκά χρόνια. Μέχρι τότε στην περιοχή υπήρχαν σπίτια και τάφοι. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Χωρικά Συστήματα Πληροφοριών για την Γεωμετρική Τεκμηρίωση Μνημείων

Χωρικά Συστήματα Πληροφοριών για την Γεωμετρική Τεκμηρίωση Μνημείων Χωρικά Συστήματα Πληροφοριών για την Γεωμετρική Τεκμηρίωση Μνημείων Χαράλαμπος ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ Εργαστ. Φωτογραμμετρίας Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. E-mail: cioannid@survey.ntua.gr Επιστημονικές

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Ζάµπας Πολιτικός Μηχανικός ρ ΕΜΠ. Σκιάθου 43-11254 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-2237167 Φαξ: 210-2237257 Ηλεκτρονική διεύθυνση: c-zambas@hol.

Κώστας Ζάµπας Πολιτικός Μηχανικός ρ ΕΜΠ. Σκιάθου 43-11254 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-2237167 Φαξ: 210-2237257 Ηλεκτρονική διεύθυνση: c-zambas@hol. Κώστας Ζάµπας Πολιτικός Μηχανικός ρ ΕΜΠ. Σκιάθου 43-11254 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-2237167 Φαξ: 210-2237257 Ηλεκτρονική διεύθυνση: c-zambas@hol.gr Αθήνα 4/2/2015 Προς τον Πρόεδρο τους µη κερδοσκοπικού σωµατείου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΔΟΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 1 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 2 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΑΠΘ-Θεσσαλονίκη 20/3/2015 ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Βασιλική Ελευθερίου, αρχιτέκτων μηχανικός, Διευθύντρια Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (Υ.Σ.Μ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΣΧΕΔΙΟ (Ελεύθερο και Προοπτικό) και που ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ZScan Τρισδιάστατη σάρωση χωρίς σαρωτή laser Τι είναι το ZScan Το ZScan είναι ένα σύστηµα τρισδιάστατης σάρωσης (3D scanning) για τη συλλογή νέφους σηµείων (pointcloud) µέσω ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ 18 Sunday Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΠΑΕΙ ΤΑ ΕΣΜΑ ΤΗΣ Ίσως είναι το πιο αναγνωρίσιμο μνημείο παγκοσμίως, συνυφασμένο με τη δημοκρατία που γεννήθηκε και ζει(;) σε αυτήν τη χώρα. Και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ 8 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ 8 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ 8 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ Τρισδιάστατη ψηφιακή απεικόνιση κτηρίου- Διερεύνηση της δομικής συγκρότησης (χώρος,υλική έκφραση φώς) Διδάσκοντες: Αναστασία Πεχλιβανίδου-Λιακατά, τ.καθηγήτρια ΕΜΠ,

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας:

Στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας: «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

http://www.giseducation.gr/webapp4 Πολιτιστικές Διαδρομές στην Αθήνα

http://www.giseducation.gr/webapp4 Πολιτιστικές Διαδρομές στην Αθήνα http://www.giseducation.gr/webapp4 Πολιτιστικές Διαδρομές στην Αθήνα Ομάδα εργασίας: Αντωνίου Μαρία, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Βάμβουκα Γεωργία, Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. Κροκίδη Ειρήνη, Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος

Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος [IA12] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Β Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος Τι είναι Aρχαιολογία; Η επιστήμη της αρχαιολογίας: Ασχολείται με την περισυλλογή,

Διαβάστε περισσότερα

Χώροι θέασης και ακρόασης της αρχαίας Ελευσίνας. Φοίβος Αργυρόπουλος

Χώροι θέασης και ακρόασης της αρχαίας Ελευσίνας. Φοίβος Αργυρόπουλος Χώροι θέασης και ακρόασης της αρχαίας Ελευσίνας Φοίβος Αργυρόπουλος ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πανίερο έγινε το Θριάσιο πεδίο από τη στιγμή που η θεά Δήμητρα θέλησε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΛΥΠΤΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της.

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Βρίσκεται στο κέντρο σχεδόν της ελληνικής χερσονήσου, πάνω στο

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια κάτοψη, περισσότερους από έναν ορόφους και στιβαρή κατασκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά, Γραμμές και Τεχνικές στο Ελεύθερο Σχέδιο

Υλικά, Γραμμές και Τεχνικές στο Ελεύθερο Σχέδιο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α Υλικά, Γραμμές και Τεχνικές στο Ελεύθερο Σχέδιο Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τα υλικά που χρειάζονται για το ελεύθερο σχέδιο και τον τρόπο που θα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΔΓ-Ν06 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΛΔΓ-Ν06 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19/06/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ01/59091/2986 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοδοχείο 4* «Virginia Hotel» εκτός Σχεδίου Δήμος Ρόδου

Ξενοδοχείο 4* «Virginia Hotel» εκτός Σχεδίου Δήμος Ρόδου Σάββενας Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Ξενοδοχείο 4* «Virginia Hotel» εκτός Σχεδίου Δήμος Ρόδου Αρχιτεκτονική Μελέτη: Γ. Σάββενας Πολιτικός Μηχανικός: Κ. Χριστόπουλος Διακοσμήτρια: Κ. Καλλιγά Σάββενα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου

Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου Αρχαιολογική έρευνα, προβολή και ανάδειξη µε τη χρήση ψηφιακών καινοτοµιών Το Αρχαιολογικό Πάρκο του Δίου Στο Αρχαιολογικό Πάρκο του Δίου αποκαλύπτονται, συντηρούνται, µελετώνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ Παρελθόν - Παρόν - Μέλλον Στ. Δρούγου Ομάδα εργασίας: καθηγήτρια κλασικής αρχαιολογίας ΑΠΘ Ν. Χατζηδάκης αρχιτέκτων ΔΠΜΣ

Διαβάστε περισσότερα

OMΑΔΑ Μ. Κωστάκη Ιωάννα Μπερκάκης Αντώνης Πετρίδης Γιάννης

OMΑΔΑ Μ. Κωστάκη Ιωάννα Μπερκάκης Αντώνης Πετρίδης Γιάννης OMΑΔΑ Μ Κωστάκη Ιωάννα Μπερκάκης Αντώνης Πετρίδης Γιάννης 1 Στην εικονική πραγματικότητα στον τομέα της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα στην περιήγηση σε μουσεία. Στην σχεδίαση του εικονικού μουσείου Σολωμού(ΕΜΣ).

Διαβάστε περισσότερα

11. ΩΔΕΙΟ ΔΙΟΥ «Το Ωδείο των Μεγάλων Θερμών του Δίου, Προστασία, Συντήρηση, Αποκατάσταση»

11. ΩΔΕΙΟ ΔΙΟΥ «Το Ωδείο των Μεγάλων Θερμών του Δίου, Προστασία, Συντήρηση, Αποκατάσταση» Το έργο «Το Ωδείο των Μεγάλων Θερμών του Δίου, Προστασία, Συντήρηση, Αποκατάσταση» εντάχθηκε στο Ε.Π. «Μακεδονία Θράκη 2007-2013» στις 6 Απριλίου 2011 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Φεβρουάριο 2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΥ

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΥ 86882 ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΥ 2 διαγραμμα 1 1. Εισαγωγή Ο αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή του λόφου της Φάμπρικας και η σπηλιές που έχουν διαμορφωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μεθώνης 10 & Κανάρη,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MANAGEMENT) ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10» ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ιστορία Κατασκευών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ιστορία Κατασκευών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ιστορία Κατασκευών Ενότητα 4.3: Αρχιτεκτονικές - οικοδομικές λεπτομέρειες αστικών κτιρίων 19 ου αιώνα στην Ελλάδα. Μελέτη περίπτωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ40Γ-Σ1Χ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ40Γ-Σ1Χ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10681 Πληροφορίες : Πέτρος Μαραγκάκης Τηλέφωνο : 2103307613 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνης Λουλάκης Νέος Οδηγός Εκμάθησης του AutoCAD Architecture

Χρόνης Λουλάκης Νέος Οδηγός Εκμάθησης του AutoCAD Architecture 10 Περιεχόμενα: Πρόλογος από το Συγγραφέα... 3 Βιογραφικό... 5 Γενικά... 5 Σχετικά με τις εφαρμογές Autodesk... 7 Περιεχόμενα:... 10 Γενικά: Γρήγορη περιγραφή δυνατοτήτων... 15 Κτηριακό μοντέλο... 16 Τεκμηρίωση...

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΝΕΑΣ ΠΛΕΥΡΩΝΑΣ. βασίσθηκε στην εργασία που εκπόνησε ειδική επιστημονική ομάδα υπό τους κ.κ. Λάζαρο Κολώνα τ. γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ http://www.ikastiko.gr/ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Σύνταξη κειμένου: Μαρία Ν. Δανιήλ, Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΗ... 3 Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 -

4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 - 4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 - 4.1 ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ Όπως και τα υπόλοιπα, έτσι και το πρώην σχολείο του Αγίου Σώστη είναι ένα πέτρινο κτίριο µε κεραµοσκεπή και βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Tο κτίριο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ ΔΙΟΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΟΝΟΜΑΣΤΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Το αρχαίο Δίον του Ολύμπου βρίσκεται 15 χλμ. νότια της Κατερίνης, στους πρόποδες του Ολύμπου δίπλα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH S0 ΜΑΘΗΜΑ 13 Ο (25.1.2013) ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Υπουργείο Πολιτισµού - Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Αγ. Ασωµάτων 11, 105 53 Αθήνα Τηλ: 210-3229820, 210-3225323 Φαξ: 210-3225628 E-mail: deam@culture.gr Ιστοσελίδες:

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΚΥΝΕΙΑΣ.

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΚΥΝΕΙΑΣ. Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΚΥΝΕΙΑΣ. βασίσθηκε στην εργασία που εκπόνησε ειδική επιστημονική ομάδα υπό τους κ.κ. Λάζαρο Κολώνα τ. γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Επιστημονικο πεδιο Και Επαγγελματικη δραστηριοτητα

Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Επιστημονικο πεδιο Και Επαγγελματικη δραστηριοτητα Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Επιστημονικο πεδιο Και Επαγγελματικη δραστηριοτητα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΤΜ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2 Σχολές Αγρονόμων & Τοπογραφων Μηχανικων Αθηνα Εθνικο Μετσοβιο Πολυτεχνειο

Διαβάστε περισσότερα

UAV Unmanned Aerial Vehicle Ebee Sensefly

UAV Unmanned Aerial Vehicle Ebee Sensefly maps Ι.ΜΠΟΥΤΖΟΥΡΟΓΛΟΥ Η.ΠΟΝΤΙΚΑΣ Ο.Ε. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ UAV Unmanned Aerial Vehicle Ebee Sensefly ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρική Τεκμηρίωση Μνημείων. Πολιτιστικών Αγαθών. Α. Γεωργόπουλος & Χ. Ιωαννίδης Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας. Εισαγωγή

Γεωμετρική Τεκμηρίωση Μνημείων. Πολιτιστικών Αγαθών. Α. Γεωργόπουλος & Χ. Ιωαννίδης Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας. Εισαγωγή Γεωμετρική Τεκμηρίωση Πολιτιστικών Αγαθών Α. Γεωργόπουλος & Χ. Ιωαννίδης Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας Σχολή Αγρ.. & Τοπογράφων Μηχ. ΕΜΠ ιήμερο Συνέδριο προσωπικού του Τμήματος Αναδασμού, ΚΕΓΕ Αγρού, 17-18/11/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χώρα, Πόλη Ελλάδα, Αρχάνες Μελέτη περίπτωσης Όνομα Δήμου: Αρχανών κτιρίου: Όνομα σχολείου: 2 Δημοτικό Σχολείο Αρχανών Το κλίμα στις Αρχάνες έχει εκτεταμένες περιόδους ηλιοφάνειας, Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» ΚΑΙ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»

ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» ΚΑΙ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» ,,^ -^,;-,..:..,, : χ λ κ«:! «e.«?s"'h. ΗΗΗΜΗΗΒ ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» ΚΑΙ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙΜΑΡΑ Τα καινούρια προγράμματα του Τμήματος Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. : 95/2014 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΘΕΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Τ.Κ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ Δ.Ε ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Α.Μ. : 95/2014 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΘΕΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Τ.Κ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ Δ.Ε ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΈΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ Α.Μ. : 95/2014 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

κτίριο και υλικά Οι σημειώσεις βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα :

κτίριο και υλικά Οι σημειώσεις βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα : ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Δ.Π.Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι κτίριο και υλικά Διδάσκοντες Ρίκα Δεληγιαννίδου Νίκος Κ. Μπάρκας e-mail mail : nbarkas@arch.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γ.2.11 - Αναπτυγμένες Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 11

Γ.2.11 - Αναπτυγμένες Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 11 Ομάδα Εργασίας: εωγραφία Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΩ1_Κ07Δ.2.11 - Αναπτυγμένες Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 11 Μάθημα Τίτλος Δραστηριότητας Τάξη εωγραφία ΕΛΛΑΔΑ: ΕΩΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ Δ Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ Ή ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία της διαδικασίας σχεδιασμού είναι η παρουσίαση της ανάλυσης της ιδέας σας 1. Έχετε εργαστεί στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά κατασκευαστικά σχέδια 1:50 Σχέδια ξυλοτύπων 1:50

Γενικά κατασκευαστικά σχέδια 1:50 Σχέδια ξυλοτύπων 1:50 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ 4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Περιοχή ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ & Περιοχή ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗ 1 ιδάσκοντες

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΛΥΔΩΝΑΣ. βασίσθηκε στην εργασία που εκπόνησε ειδική επιστημονική ομάδα υπό τους κ.κ. Λάζαρο Κολώνα τ. γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

4. ΑΡΧΑΙΑ ΝΕΜΕΑ KAI ΑΘΛΗΤΕΣ ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

4. ΑΡΧΑΙΑ ΝΕΜΕΑ KAI ΑΘΛΗΤΕΣ ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 4. ΑΡΧΑΙΑ ΝΕΜΕΑ KAI ΑΘΛΗΤΕΣ ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΟ 4.6.1. «Κρυπτή στο στάδιο της Νεμέας» Δραστηριότητα 1 η : «Η σημασία της στοάς της Νεμέας» Σχεδιαστική αναπαράσταση αθλητή (πυγμάχου) που περιμένει

Διαβάστε περισσότερα

Τα Λουτρά του κάστρου της Χίου.

Τα Λουτρά του κάστρου της Χίου. Τα Λουτρά του κάστρου της Χίου. Ερευνητική εργασία της ομάδας των ρεπόρτερ της Α τάξης του 1 ου ΕΠΑΛ Χίου 2011-2012 (Βιργινία Καλλούδη, Κυριακή Αρβανίτη, Ραφαήλ Καραμανής, Μαρία Λιτσάκη) Περιεχόμενα Η

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμόσπηλια Αρχανών : τα ευρήματα και η ερμηνεία τους

Ανεμόσπηλια Αρχανών : τα ευρήματα και η ερμηνεία τους Ανεμόσπηλια Αρχανών : τα ευρήματα και η ερμηνεία τους Βογιατζόπουλος Σταμάτης Ιστορικό - Αρχαιολογικό Ιωαννίνων Ζ' Εξάμηνο Υπ.Καθ : Αν. Βλαχόπουλος, Μάθημα: Κρητομυκηναϊκή Θρησκεία Δεκέμβριος 2013 Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Ταχ. Κώδικας : 10681 Αθήνα Πληροφορίες: Α. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Τηλέφωνο : 2103307622 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ H ARIUS3D Inc. είναι µια εταιρεία δηµιουργίας περιεχοµένου και παροχής λύσεων µε δυνατότητα να παρέχει εκπληκτικές έγχρωµες 3Δ ψηφιακές εικόνες για το µουσείο, τη συλλογή και τους θησαυρούς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες μας.

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες μας. ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Λεμεσός, πόλη μας αγαπημένη. Η πόλη που γεννηθήκαμε, η πόλη που μεγαλώνουμε. Πόλη που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ. Φωτ.1: Το γεφύρι το 2006

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ. Φωτ.1: Το γεφύρι το 2006 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780 - Ζωγράφος, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 7722738, FAX: 210 7722728 ΓΕΦΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ I ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΧΑΤΖΗΑΣΛΑΝΗ, ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΪΜΑΡΑ, ΑΣΗΜΙΝΑ ΛΕΟΝΤΗ Η σχολική χρονιά 2009-2010 ξεκίνησε για τον Τομέα Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Θεματική ενότητα: Σχεδίαση πολυμεσικών εφαρμογών Ενδεικτικό Θέμα: Θέμα 1. Τα πολυμέσα στην εκπαίδευση: Σχεδίαση πολυμεσικής εφαρμογής για την διδασκαλία ενός σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμική προστασία αρχαίων μνημείων. Η περίπτωση της Ακρόπολης

Αντισεισμική προστασία αρχαίων μνημείων. Η περίπτωση της Ακρόπολης Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Επιστημονικές Ημερίδες για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς Αντισεισμική προστασία αρχαίων μνημείων Η περίπτωση της Ακρόπολης Μ. Ιωαννίδου Διευθύντρια της Υ.Σ.Μ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας.

Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας. Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας. Συνδέει την κωμόπολη Αξιούπολη με το χωριό Φανός. Ο Φανός έπειτα συνδέεται με τα χωρία Σκρά και Πλαγία. Ο υφιστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Τα Νεοκλασικά Σπίτια Της Πάτρας - Καταγραφή Κτιρίων.

Πτυχιακή Εργασία Τα Νεοκλασικά Σπίτια Της Πάτρας - Καταγραφή Κτιρίων. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ : Πρώην «Ξενοδοχείο Αγγλία» ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : Ειρήνη Θωμοπούλου Σαβολίδου ΟΔΟΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ : Αγ. Ανδρέου 26- Κολοκοτρώνη- Όθωνος Αμαλίας ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ : 1850 ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ : ξενοδοχείο ΣΗΜΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης;

Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης; Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης; Μέρος της οχύρωσης Οι αρχαιολογικές ανασκαφές που διενεργούνται στην περιοχή της La Bastida (Totana, Murcia στην Ισπανία) έχουν αποκαλύψει ένα επιβλητικό οχυρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΧΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ»

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΧΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ» ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΧΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ» Σύμφωνα με την παράγραφο Α.1.7. της διακήρυξης, παρατίθενται στη συνέχεια διευκρινήσεις σε ερωτήματα εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως σε συνεργασία με την Α' ΕΠΚΑ-Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως

Υπηρεσία Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως σε συνεργασία με την Α' ΕΠΚΑ-Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως Υπηρεσία Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως σε συνεργασία με την Α' ΕΠΚΑ-Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως Η Υπηρεσία Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (ΥΣΜΑ) δραστηριοποιείται στον αρχαιολογικό χώρο της Ακροπόλεως.

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές προϊόντων (1/3) Πλέγµα τριγώνων (polygon meshes) Εικόνες απόστασης (range images)

Μορφές προϊόντων (1/3) Πλέγµα τριγώνων (polygon meshes) Εικόνες απόστασης (range images) Μορφές προϊόντων (1/3) Νέφη σηµείων (point clouds) + Εύκολος τρόπος παρουσίασης στον Η/Υ + Ικανοποιητικό τελικό προϊόν για απλά σχήµατα / όψεις υσκολία ερµηνείας για αντικείµενα µε σύνθετες µορφές Απώλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΕΡΙΟΥ Τ.Θ.: 12665, 2251 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ. Τ: +357 22 482 000 Φ: +357 22 485 380 Ε: nkm@cytanet.com.cy www.nkmetal.com.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΕΡΙΟΥ Τ.Θ.: 12665, 2251 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ. Τ: +357 22 482 000 Φ: +357 22 485 380 Ε: nkm@cytanet.com.cy www.nkmetal.com. NICOLAIDES & KOUNTOURIS Metal Company Ltd ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΕΡΙΟΥ Τ.Θ.: 12665, 2251 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Τ: +357 22 482 000 Φ: +357 22 485 380 Ε: nkm@cytanet.com.cy www.nkmetal.com.cy Ουσιαστική Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής Κτήρια από Δομικό Χάλυβα: Τη τελευταία δεκαετία ο δομικός χάλυβας έχει κυρι αρχήσει στο χώρο των κατασκευών: Τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από Δομικό Χάλυβα ήταν κτήρια με βιομηχανική χρήση. Τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ψ Ρ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ -N^ ->5^ **' ΑΣΗΜΙΝΑ ΛΕΟΝΤΗ

ψ Ρ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ -N^ ->5^ **' ΑΣΗΜΙΝΑ ΛΕΟΝΤΗ ψ Ρ ' '.'."» *?' Ρ -N^ ->5^ ι"*** **' "HSf % ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΑΣΗΜΙΝΑ ΛΕΟΝΤΗ Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο, 2011-2012

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο, 2011-2012 ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο, 2011-2012 Περιεχόμενα Αρχαία Δωδώνη γεωγραφικά στοιχεία Κοίλον Ορχήστρα Σκηνή Ρωμαϊκά χρόνια Παραστάσεις που φιλοξενήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Γ Διδασκαλία τη Χημείας Με Νέες Τεχνολογίες Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση Γεώργιος Ξεντές

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ξεχασμένο θέατρο. (το Ρωμαϊκό Ωδείο) Έφη Νικολοπούλου, ΒΠΠΓ

Ένα ξεχασμένο θέατρο. (το Ρωμαϊκό Ωδείο) Έφη Νικολοπούλου, ΒΠΠΓ Ένα ξεχασμένο θέατρο. (το Ρωμαϊκό Ωδείο) Έφη Νικολοπούλου, ΒΠΠΓ Στο ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο της Γόρτυνας στη Κρήτη, έχουν εντοπιστεί από τους αρχαιολόγους τέσσερις θεατρικοί χώροι διαφορετικών εποχών.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ Άρης Αβδελάς, Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ

ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Το Κάστρο των Ιπποτών είναι ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία της Κω. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό και επιβλητικό είναι ένα από τα αξιοθέατα που κάθε επισκέπτης του νησιού πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα 11 Πέτρου Πατιά Γ1: Μοντέλα προπτυχιακών σπουδών των πολυτεχνικών σχολών της χώρας Πηγή: Ελληνικά Α.Ε.Ι. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Aγορά. Aθήνας. H Aρχαία. της. Οδηγός του Μουσείου. Laura Gawlinski. Craig A. Mauzy. 2014 American School of Classical Studies at Athens.

Aγορά. Aθήνας. H Aρχαία. της. Οδηγός του Μουσείου. Laura Gawlinski. Craig A. Mauzy. 2014 American School of Classical Studies at Athens. H Aρχαία Aγορά της Aθήνας Οδηγός του Μουσείου ΠΕΜΠΤΗ Έκδοση Laura Gawlinski Φωτογραφίες Craig A. Mauzy H Aρχαία Aγορά της Aθήνας Οδηγός του Μουσείου H Aρχαία Aγορά της Aθήνας Οδηγός του Μουσείου ΠΕΜΠΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ 3 : Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α / Α Κ Α Δ Η Μ Α Ι Κ Ο Ε Τ Ο Σ

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ 3 : Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α / Α Κ Α Δ Η Μ Α Ι Κ Ο Ε Τ Ο Σ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ III ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ 3 : Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α / Α Κ Α Δ Η Μ Α Ι

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές μουσειοσκευές

Εκπαιδευτικές μουσειοσκευές Μουσείο Σχολείο Εκπαιδευτικές μουσειοσκευές Με τον όρο εκπαιδευτική μουσειοσκευή ονομάζουμε μια «βαλίτσα» που περιέχει ένα σύνολο από ποικίλα υλικά, τα οποία έχουν επιλεχθεί, σχεδιαστεί και κατασκευαστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ιστορία Κατασκευών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ιστορία Κατασκευών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ιστορία Κατασκευών Ενότητα 2.3: Το Δομικό Σύστημα «ΔΟΚΟΣ ΕΠΙ ΣΤΥΛΩΝ» - Συμπληρωματικά στοιχεία για την εξέλιξη των κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Ηράκλειο, 20 Σεπτεμβρίου 2011 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής 3, 6 και 7 Οκτωβρίου 2011 σε εκπαιδευτικό εργαστήριο Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Προγράμματος PATCH στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τριανταφυλλιά Νικολάου, Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Σύνταξη Ερωτηματολογίων...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Εισαγωγή

ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Εισαγωγή ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Εισαγωγή Η προβολή τρισδιάστατου αντικειμένου πάνω σε δισδιάστατη επιφάνεια αποτέλεσε μια από τις βασικές αναζητήσεις μεθόδων απεικόνισης και απασχόλησε από πολύ παλιά τους ανθρώπους. Με την

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα Κεφάλαιο 7. 7.1 ομές εδομένων για Γραφικά Υπολογιστών. Οι δομές δεδομένων αποτελούν αντικείμενο της επιστήμης υπολογιστών. Κατά συνέπεια πρέπει να γνωρίζουμε πώς οργανώνονται τα γεωμετρικά δεδομένα, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα