Επίπεδο θεωρητικών γνώσεων ειδικευμένων καρδιολόγων και αναισθησιολόγων στην Βασική και Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίπεδο θεωρητικών γνώσεων ειδικευμένων καρδιολόγων και αναισθησιολόγων στην Βασική και Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής"

Transcript

1 Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Επίπεδο θεωρητικών γνώσεων ειδικευμένων καρδιολόγων και αναισθησιολόγων στην Βασική και Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής Βάχλα Μαρία 1, Μπαρουξής Δημήτριος 2, Κοτσιομήτης Ευάγγελος 3, Παπαδημητρίου Λίλα 4, Κουσκούνη Ευαγγελία 5, Τριάντης Γεώργιος 6 _ΕΡΕΥΝΑ_ 1. Νοσηλεύτρια, MSc, Καρδιολογική κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, Χαλκίδα 2. Νοσηλευτής, MSc, 1η Προπαιδευτική Πανεπιστημιακή Κλινική, ΓΝΑ Λαϊκό, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εκπαιδευτής BLS/AED, ACLS 3. Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής 4. Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 5. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βιοπαθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθύντρια Εργαστηρίου Βιοπαθολογίας Αρεταίειου Νοσοκομείου 6. Διασώστης Πλήρωμα Ασθενοφόρου, ΕΚΑΒ Χαλκίδας, Εκπαιδευτής BLS/AED ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι επαγγελματίες υγείας παρευρίσκονται συχνά ως μάρτυρες επεισοδίου Καρδιακής Ανακοπής (ΚΑ) ενδονοσοκομειακά. Η ποιότητα της Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΚΑΑ), εξαρτάται από το επίπεδο των θεωρητικών και πρακτικών τους δεξιοτήτων. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση του επιπέδου των θεωρητικών γνώσεων ειδικευμένων καρδιολόγων και αναισθησιολόγων στην Βασική και Εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής (Β-ΚΑΑ / Ε-ΚΑΑ). Υλικό μέθοδος: Το σύνολο του υπό μελέτη πληθυσμού αποτελούταν από ένα τυχαίο δείγμα 240 ειδικευμένων καρδιολόγων και αναισθησιολόγων, από 17 Δημόσια Γενικά Νοσοκομεία της Αθήνας. Για την συλλογή των στοιχείων σχεδιάστηκε ένα ερωτηματολόγιο με 16 ερωτήσεις θεωρητικού περιεχομένου, βασισμένο στις κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης του Όλες οι υποθέσεις ελέγχθηκαν για επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας p= 0,05. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με το στατιστικό πακέτο IBM SPSS Statistics 19. Αποτελέσματα: Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ειδικευμένων καρδιολόγων και αναισθησιολόγων στην συνολική επίδοση στις θεωρητικές γνώσεις στην Β-ΚΑΑ και Ε-ΚΑΑ. Οι αναισθησιολόγοι απάντησαν σωστά κατά μέσο όρο σε 11,57±3,3 ερωτήσεις και οι καρδιολόγοι σε 11,3±3,2 ερωτήσεις. Επιπρόσθετα, δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ τους στα δύο τμήματα θεωρητικών δεξιοτήτων ξεχωριστά. Στατιστικά σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε ανάμεσα σε αυτούς που είχαν συμμετάσχει σε εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Β-ΚΑΑ και Ε-ΚΑΑ και σε αυτούς που δεν είχαν συμμετάσχει (p<0,001). Σεμινάριο παρακολούθησε το 62,5% των αναισθησιολόγων και το 60% των καρδιολόγων. Επίσης, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στον χρόνο παρακολούθησης σεμιναρίου στην Β-ΚΑΑ και Ε-ΚΑΑ και τους ειδικευμένους ιατρούς, στη δεξιότητα «σωστή αναλογία Θωρακικών Συμπιέσεων (ΘΣ)/ Eμφυσήσεων» (p<0,001). Στη συγκεκριμένη ερώτηση απάντησε σωστά το 65,8% των αναισθησιολόγων και το 68,3% των καρδιολόγων. Συμπεράσματα: Το επίπεδο των θεωρητικών γνώσεων των ειδικευμένων καρδιολόγων και αναισθησιολόγων στους αλγορίθμους της Β-ΚΑΑ και της Εξειδικευμένης υποστήριξης της ζωής, εξαρτάται από την παρακολούθηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου. Λέξεις Κλειδιά: Καρδιολόγοι, αναισθησιολόγοι, γνώσεις, Βασική Υποστήριξη της Ζωής, Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής. Υπεύθυνος αλληλογραφίας: Βάχλα Τ. Μαρία, Χατζοπούλου 71Β, 34100, Χαλκίδα, Τηλ: , / Rostrum of Asclepius - To Vima tou Asklipiou Journal Volume 12, Issue 1 (January March 2013) ORIGINAL PAPER Level of Knowledge of specialist cardiologists and anesthesiologists in Basic and Advanced Life Support Vachla Maria 1, Barouxis Dimitris 2, Kotsiomitis Evagelos 3, Papadimitriou Lila 4, Kouskouni Evagelia 5, Σελίδα 56 Επίπεδο θεωρητικών γνώσεων ειδικευμένων καρδιολόγων και αναισθησιολόγων στην Βασική και Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής

2 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 12, Τεύχος 1 (Ιανουάριος - Μάρτιος 2013) Triantis Georgios 6 1. RN, MSc, Cardiology Section, General Hospital of Chalkida, Chalkida 2. RN, MSc, 1 st Propedeutic Department of Internal Medicine, Laikon General Hospital, Medical School, University of Athens, BLS/AED Director, ACLS Instructor 3. Assistant Professor in Medical School of University of Athens, Laboratory of anatomy 4. Professor of Anesthesiology in Medical School of University of Athens 5. Deputy Professor of Βiopathology in Medical School of University of Athens, Director in hospital Aretaieio in Laboratory of Biopathology 6. Paramedic - Ambulance Crew, National Center of Emergency Care _ Section of Chalkida, BLS/AED Instructor ABSTRACT Health professionals often witness in-hospital episodes of cardiac arrest. The quality of the Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) depends on the level of theoretical background and practical skills. Purpose: The aim of the present study was to investigate the level of theoretical knowledge of skilled cardiologists and anesthesiologists in the Basic and Advanced Life Support (BLS/ ALS). Material - method: In this study, sample included 240 cardiologists and anesthesiologists, chosen randomly from employers of 17 General Public Hospitals of Athens. For data collection, a questionnaire with 16 theoretical questions was designed, based on the guidelines of the European Resuscitation Council (ERC) Significance level was set at p= 0,05. The analysis was performed with the Statistical Package IBM SPSS Statistics 19. Results: No statistically significant difference was observed between specialists cardiologists and anesthesiologists in overall performance in theoretical knowledge on the BLS and ALS. Additionally, no statistical significance was observed between the two separate groups of theoretical background. Statistically significant difference was observed among those who had participated in a training seminar in BLS and ALS and those who had not participated (p <0,001). Also, there was statistical significance between the follow-up seminar in BLS/ ALS and specialty for the right answer to the question which is the right ratio of chest compressions and ventilation, (p <0,001). Conclusions: The level of background knowledge of specialist cardiologists and anesthesiologists in the algorithms of BLS and ALS seem to correlate to the attendance of a training course. Keywords: Cardiologists, anesthesiologists, knowledge, Basic Life Support, Advanced Life Support. Corresponding Author: Vachla T. Maria, Xantzopoulou 71B, 34100, Chalkida, Tel , / ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Καρδιακή Ανακοπή (ΚΑ) είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα υγείας παγκοσμίως. Στην Αμερική και Ευρώπη, η ετήσια συχνότητα της ΚΑ ανέρχεται σε άτομα. 1 Για την βελτίωση του ποσοστού επιβίωσης μετά από ΚΑ τόσο εξωνοσοκομειακά, όσο και ενδονοσοκομειακά οι διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες για την Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΑ) προτείνουν συγκεκριμένες τεχνικές. Η επιβίωση εξαρτάται από την ποιότητα της ΚΑΑ καθώς από τον χρόνο ανταπόκρισης ή εφαρμογής έγκαιρης απινίδωσης. 1,2 Αν και η εφαρμογή των κατευθυντήριων οδηγιών σχετίζεται με βελτίωση της ποιότητας της ΚΑΑ και με την αύξηση του ποσοστού επιβίωσης, εντούτοις η ορθή εφαρμογή των πρωτοκόλλων της ΚΑΑ (συχνότητα και βάθος Θωρακικών Συμπιέσεων (ΘΣ), σωστή αναλογία ΘΣ/ Εμφυσήσεων, ποιότητα Εμφυσήσεων) παραμένει σε χαμηλό επίπεδο. 3,4 Η ποιότητα της ΚΑΑ σε ενδονοσοκομειακή ΚΑ παραμένει χαμηλή, ακόμη και εάν ISSN: Περιοδικό το ΒΗΜΑ του ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Σελίδα 57

3 Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας εφαρμόζεται από καλά εκπαιδευμένο υγειονομικό προσωπικό. 5 Οι επαγγελματίες υγείας παρευρίσκονται συχνά ως μάρτυρες επεισοδίου ΚΑ. Αρκετές μελέτες παρουσιάζουν τις ανεπαρκείς θεωρητικές γνώσεις των ιατρών στην ΚΑΑ. Ένα μεγάλο επίσης ποσοστό ιατρών δεν έχει πιστοποιηθεί πρόσφατα σε κάποιο σχετικό εκπαιδευτικό σεμινάριο. 6-8 Οι αναισθησιολόγοι, παρόλο που είναι μια ειδικότητα ιατρών που ασχολούνται με την εκπαίδευση στην ΚΑΑ και παρευρίσκονται συχνά ως μάρτυρες ΚΑ, έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο στην Εξειδικευμένη Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (Ε-ΚΑΑ) σε μικρό όμως ποσοστό. 9 Οι καρδιολόγοι, έχουν ανεπαρκείς θεωρητικές γνώσεις στους αλγορίθμους της ΚΑΑ σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του 2005 της Αμερικάνικης Ένωσης Καρδιολόγων. 10 Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση του επιπέδου των θεωρητικών γνώσεων ειδικευμένων καρδιολόγων και αναισθησιολόγων στη βασική και εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής (Β-ΚΑΑ, Ε-ΚΑΑ). Επιμέρους στόχοι της μελέτης αποτέλεσαν, η διερεύνηση πιθανής επίδρασης της χρονικής περιόδου παρακολούθησης κάποιου εκπαιδευτικού σεμιναρίου στο επίπεδο των θεωρητικών γνώσεων, καθώς και η σύγκριση των θεωρητικών γνώσεων στην Β-ΚΑΑ και Ε-ΚΑΑ ανάμεσα στις δύο ομάδες ειδικοτήτων ιατρών. Υλικό και μέθοδος Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 17 Δημόσια γενικά νοσοκομεία της Αθήνας και το υπό μελέτη δείγμα αποτέλεσαν τυχαία επιλεγμένοι 240 ειδικευμένοι ιατροί που εργάζονταν σε αυτά. Από αυτούς οι 120 ήταν ειδικευμένοι αναισθησιολόγοι και οι υπόλοιποι 120 ειδικευμένοι καρδιολόγοι. Για την διεξαγωγή της έρευνας μοιράστηκαν 280 ερωτηματολόγια σε τυχαίο δείγμα ειδικευμένων ιατρών, τα οποία αντιπροσώπευαν το 14,39% του συνολικού πληθυσμού των ειδικευμένων καρδιολόγων και αναισθησιολόγων. Από τα 280 απαντήθηκαν τα 240 τα οποία αποτελούσαν το 12,3% του συνόλου των παραπάνω ιατρών. Κατά την διεξαγωγή της έρευνας υπήρξε ενημέρωση των συμμετεχόντων για το σκοπό της μελέτης και τηρήθηκαν οι κανόνες ηθικής και δεοντολογίας. Πριν τη διανομή των ερωτηματολογίων εξασφαλίστηκε προφορική άδεια και έγκριση από την προϊσταμένη νοσηλεύτρια του κάθε τμήματος και το Διευθυντή ιατρό. Επιπρόσθετα, ενημερώθηκε και η επιστημονική επιτροπή του κάθε νοσοκομείου για την διεξαγωγή της έρευνας. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ήταν ανώνυμη και κατόπιν τα στοιχεία φυλάσσονταν σε κλειστό φάκελο Για τις ανάγκες της μελέτης σχεδιάστηκε ένα ερωτηματολόγιο με 16 ερωτήσεις θεωρητικών γνώσεων, υπό την καθοδήγηση Σελίδα 58 Επίπεδο θεωρητικών γνώσεων ειδικευμένων καρδιολόγων και αναισθησιολόγων στην Βασική και Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής

4 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 12, Τεύχος 1 (Ιανουάριος - Μάρτιος 2013) 12 εκπαιδευτών στην Εξειδικευμένη απινιδώσιμων ρυθμών ΚΑ, καθώς και η Υποστήριξη της Ζωής. Το ερωτηματολόγιο χορήγηση και σωστή δοσολογία των αυτό μοιράστηκε στους εκπαιδευτές φαρμάκων ΚΑ. Στα πλαίσια διερεύνησης των προκειμένου να εκτιμηθεί η σαφήνεια των γνώσεων μεταξύ καρδιολόγων ερωτήσεων και οποιαδήποτε ερώτηση δεν αναισθησιολόγων, οι ερωτήσεις του ήταν κατανοητή ή δεν ήταν καλά δομημένη ερωτηματολογίου ομαδοποιήθηκαν σε απορρίφθηκε και σχεδιάστηκε εκ νέου. Το επιμέρους θεωρητικές ενότητες όπως: τα περιεχόμενο των ερωτήσεων βασίστηκε στις Αρχικά βήματα BLS, ο Έλεγχος του κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Αεραγωγού, η Αναλογία ΘΣ Εμφυσήσεων, η Συμβουλίου Αναζωογόνησης του Χρήση του ΑΕΑ, η Γνώση των Απινιδώσιμων Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου Ρυθμών ΚΑ, η Γνώση των Μη Απινιδώσιμων περιελάμβανε 6 ερωτήσεις με τα Ρυθμών ΚΑ, η Χορήγηση Φαρμάκων Η δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος, συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε όπως η ηλικία, η ειδικότητα, το έτος από τον Απρίλιο του 2010 έως τον Οκτώβριο απόκτησης ειδικότητας, η παρακολούθηση σεμιναρίου Β-ΚΑΑ και Ε-ΚΑΑ, ο χρόνος Για την εκτίμηση του επιπέδου γνώσεων των παρακολούθησής του, καθώς και οι λόγοι μη ιατρών των δύο ειδικοτήτων, δημιουργήθηκε παρακολούθησης αυτού του εκπαιδευτικού ένα σύστημα βαθμολόγησης. Για κάθε σωστή σεμιναρίου. Το δεύτερο μέρος περιείχε 16 απάντηση δινόταν 1 βαθμός, χωρίς να ερωτήσεις θεωρητικών γνώσεων, πολλαπλής υπάρχει αρνητική βαθμολογία. Μια συνολική επιλογής, βασισμένων στις κατευθυντήριες βαθμολογία υπολογιζόταν για κάθε οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ειδικότητα ανάλογα με την επίδοση, με την Αναζωογόνησης του Στις ερωτήσεις χαμηλότερη βαθμολογία να είναι το 0 και αυτές μόνο μία απάντηση ήταν η σωστή. Οι υψηλότερη βαθμολογία το 16. Επιπλέον η θεωρητικές γνώσεις που εξετάστηκαν επίδοση στην Β-ΚΑΑ και Ε-ΚΑΑ εκτιμήθηκε αφορούσαν τα βήματα των αλγόριθμων στην ξεχωριστά, με μια μέγιστη επίδοση των 7 Β-ΚΑΑ και Ε-ΚΑΑ, όπως η αναγνώριση των βαθμών για τις γνώσεις στην Β-ΚΑΑ και σημείων ΚΑ, ο έλεγχος ανταπόκρισης του μέγιστη επίδοση των 9 βαθμών για τις θύματος ΚΑ, ο έλεγχος του αεραγωγού, η γνώσεις στην Ε-ΚΑΑ. αναλογία ΘΣ/ εμφυσήσεων, η γνώση της λειτουργίας και της ασφαλούς χρήσης του Στατιστική ανάλυση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή (ΑΕΑ), η Οι συνεχείς μεταβλητές περιγράφηκαν ως γνώση των απινιδώσιμων και μη μέσοι όροι ± 1 τυπική απόκλιση. Οι Σελίδα 59 ISSN: Περιοδικό το ΒΗΜΑ του ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 2013

5 Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας κατηγορικές μεταβλητές περιγράφηκαν ως συχνότητες και εκατοστιαία ποσοστά (%). Η κανονικότητα των κατανομών εκτιμήθηκε με τον έλεγχο Kolmogorov Smirnov και γραφικές μεθόδους. Οι συγκρίσεις μεταξύ ανεξαρτήτων συνεχών μεταβλητών πραγματοποιήθηκαν με τις στατιστικές δοκιμασίες t-test και Mann - Whitney s U test. Συγκρίσεις κατηγορικών μεταβλητών μεταξύ των ομάδων πραγματοποιήθηκαν με τη στατιστική δοκιμασία chi-square (χ 2 ). Όλοι οι έλεγχοι ήταν διπλής διευθύνσεως και όλες οι υποθέσεις ελέγχθηκαν για επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας p<0,05. Ο πίνακας 3 προέρχεται από πολυπαραγοντική ανάλυση συνδιακύμανσης (MANCOVA). Η τιμή της διακύμανσης F στον πολυπαραγοντικό έλεγχο της αλληλεπίδρασης χρόνου απόκτησης σεμιναρίου BLS/ ALS ειδικότητα, έναντι της επίδοσης στις Θωρακικές συμπιέσεις και εμφυσήσεις είναι 3,43 (p= 0,019) και η παρατηρούμενη ισχύς (post hoc) 0,76. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο IBM SPSS Statistics 19. Αποτελέσματα Από τα 280 ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν απαντήθηκαν τα 240, με ποσοστό ανταπόκρισης 85,7%. Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του υπό μελέτη πληθυσμού παρουσιάζονται στον πίνακα 1. Δεν παρατηρήθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά στην συνολική επίδοση στις θεωρητικές γνώσεις στην Β-ΚΑΑ και Ε- ΚΑΑ, ανάμεσα στους καρδιολόγους και στους αναισθησιολόγους (εικόνες 1, 2). Η επίδοση στις θεωρητικές γνώσεις όσον αφορά την Β- ΚΑΑ και Ε-ΚΑΑ παρουσιάζεται και ως εξής: (Β-ΚΑΑ/ Καρδιολόγοι: 4,6±1,9, 95% ΔΕ (-0,23 0,532) Β-ΚΑΑ/ Αναισθησιολόγοι: 4,7±1,9, 95% ΔΕ (-0,23 0,532) p=0,44 και Ε-ΚΑΑ/ Καρδιολόγοι: 6,7±1,9, 95% ΔΕ (-0,25 0,53) Ε-ΚΑΑ/ Αναισθησιολόγοι: 6,8±2,1, 95% ΔΕ (- 0,25 0,53) p=0,48. Στο συνολικό ποσοστό επιτυχίας στις ερωτήσεις για την Β-ΚΑΑ, οι καρδιολόγοι είχαν καλύτερη επίδοση στις ερωτήσεις σχετικά με την αναγνώριση των σημείων ΚΑ, τη σωστή αναλογία ΘΣ/ Εμφυσήσεων και την ασφάλεια κατά την χρήση του ΑΕΑ. Οι αναισθησιολόγοι από την άλλη μεριά είχαν καλύτερη επίδοση στον έλεγχο ανταπόκρισης του θύματος ΚΑ, στον έλεγχο επάρκειας της αναπνοής διάσωσης και στην πρώτη προτεραιότητα κατά την χρήση του ΑΕΑ. Δεν υπήρχε στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στους καρδιολόγους και αναισθησιολόγους, στην πρώτη ενέργεια κατά την ΚΑ (καρδιολόγοι: 62,5%, αναισθησιολόγοι: 62,5%, p=1,0). Στο ποσοστό επιτυχίας % στις ερωτήσεις για την Ε-ΚΑΑ, οι καρδιολόγοι είχαν καλύτερη επίδοση στην ένδειξη εφαρμογής της Σελίδα 60 Επίπεδο θεωρητικών γνώσεων ειδικευμένων καρδιολόγων και αναισθησιολόγων στην Βασική και Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής

6 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 12, Τεύχος 1 (Ιανουάριος - Μάρτιος 2013) συγχρονισμένης καρδιομετατροπής, στα αίτια οι καρδιολόγοι παρουσίασαν χαμηλές της Άσφυγμης Ηλεκτρικής Δραστηριότητας επιδόσεις στην θεωρητική ενότητα της (ΑΗΔ) καθώς και στην ένδειξη χορήγησης «χορήγησης φαρμάκων» (ερωτήσεις σχετικά Ατροπίνης. Στατιστικώς σημαντική διαφορά με τη σωστή δόση χορήγησης Ατροπίνης και παρατηρήθηκε στην ερώτηση για το ποια Αδρεναλίνης κατά την ΚΑΑ, την ένδειξη είναι η επόμενη πράξη μετά τον απινιδισμό χορήγησης Ατροπίνης, την ένδειξη χορήγησης (καρδιολόγοι: 63,3%, αναισθησιολόγοι: Αμιωδαρόνης) σε σχέση με τους 49,2%, p=0,027). Οι αναισθησιολόγοι είχαν αναισθησιολόγους ακόμη και μετά την καλύτερη επίδοση στην ερώτηση που παρακολούθηση σεμιναρίου αναζωογόνησης αφορούσε την σωστή αντιμετώπιση της (καρδιολόγοι: 1,81±0,84, 95% ΔΕ (0,107 Κοιλιακής Μαρμαρυγής (ΚΜ) και την ένδειξη 0,172) αναισθησιολόγοι: 2,1±0,83, 95% ΔΕ χορήγησης Αμιωδαρόνης. Στατιστικά (0,107 0,172), p=0,014). σημαντική διαφορά υπήρχε στην ερώτηση Στατιστικώς σημαντική διαφορά (p=0,019) σχετικά με την σωστή δοσολογία Ατροπίνης υπήρχε ανάμεσα στον χρόνο Αδρεναλίνης (αναισθησιολόγοι: 53,3%, παρακολούθησης σεμιναρίου στην Β-ΚΑΑ και καρδιολόγοι: 37,5%, p=0,014). Εντούτοις δεν Ε-ΚΑΑ και τους ιατρούς, μόνο όμως στην παρουσιάστηκε στατιστικώς σημαντική ερώτηση αξιολόγησης της «σωστής διαφορά στην γνώση των απινιδώσιμων και αναλογίας ΘΣ/ Εμφυσήσεων», πίνακας 3. μη απινιδώσιμων ρυθμών της ΚΑ Την υψηλότερη επίδοση στη γνώση των (αναισθησιολόγοι: 82,5%, καρδιολόγοι: σωστών ΘΣ/ Εμφυσήσεων την είχαν οι 82,5%, p=0,81). Στον πίνακα 2 αναισθησιολόγοι που είχαν παρακολουθήσει παρουσιάζεται το ποσοστό των σωστών εκπαιδευτικό σεμινάριο πριν το 2006 σε απαντήσεων (%) στις ερωτήσεις για την Β- σύγκριση με τους καρδιολόγους, ενώ για την ΚΑΑ και Ε-ΚΑΑ μαζί. τετραετία οι καρδιολόγοι Οι συμμετέχοντες που είχαν παρακολουθήσει παρουσίαζαν υψηλότερο επίπεδο εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Β-ΚΑΑ και Ε- θεωρητικών γνώσεων σε σύγκριση με τους ΚΑΑ, είχαν υψηλότερη βαθμολογία από αναισθησιολόγους. Στους πίνακες 4, 5 αυτούς που δεν είχαν παρακολουθήσει παρουσιάζονται η συνολική βαθμολογία και σχετικό σεμινάριο (ομάδα που το ποσοστό επιτυχίας επί τοις (%) στις παρακολούθησε σεμινάριο: 11,667±2,30 95% ομαδοποιημένες δεξιότητες στην Β-ΚΑΑ και ΔΕ (1,02 2,23) ομάδα που δεν Ε-ΚΑΑ, μεταξύ καρδιολόγων και παρακολούθησε σεμινάριο: 10,044±2,31, αναισθησιολόγων αντίστοιχα. 95% ΔΕ (1,02 2,23) p<0,001). Επιπρόσθετα, Σελίδα 61 ISSN: Περιοδικό το ΒΗΜΑ του ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 2013

7 Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Συζήτηση Η εφαρμογή υψηλής ποιότητας ΚΑΑ, με σκοπό την επαναφορά της αυτόματης κυκλοφορίας είναι ο κύριος στόχος των νέων διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών για την ΚΑΑ. Απώτερος στόχος είναι η επαναφορά του ατόμου στην κατάσταση υγείας και ποιότητας ζωής πριν την ΚΑ. Παρά την εισαγωγή της τεχνολογίας στις τεχνικές κατά την ΚΑΑ και την αύξηση της επιβίωσης, οι παρευρισκόμενοι στην ΚΑ δεν θα είναι δυνατό να εφαρμόσουν αυτές τις τεχνικές εάν οι ίδιοι δεν είναι εκπαιδευμένοι 11,12. Δεν έχει βρεθεί δημοσιευμένη έρευνα στην Ελλάδα που να συγκρίνει τις θεωρητικές γνώσεις στην Βασική και Εξειδικευμένη Υποστήριξή της Ζωής (Β-ΚΑΑ/ Ε-ΚΑΑ) ανάμεσα στους ειδικευμένους καρδιολόγους και αναισθησιολόγους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, το επίπεδο των θεωρητικών τους γνώσεων θα υποστήριζε κανείς ότι είναι ανεπαρκές, καθώς έχουν απαντηθεί σωστά μόλις λίγο παραπάνω από τις μισές ερωτήσεις. Φαίνεται ότι υπάρχουν αρκετά γνωστικά κενά στην αλληλουχία των ενεργειών των αλγορίθμων Β-ΚΑΑ/ Ε-ΚΑΑ, όπως η αναγνώριση των σημείων ΚΑ, η γνώση της λειτουργίας και της ασφαλούς χρήσης του ΑΕΑ, η χορήγηση σωστής δοσολογίας φαρμάκων, η αντιμετώπιση των ρυθμών της ΚΑ. Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με άλλες έρευνες, παρουσιάζοντας τις ανεπαρκείς γνώσεις των ιατρών Παρόλο που η διαφορά ανάμεσα στους καρδιολόγους και αναισθησιολόγους στις επιδόσεις των ερωτήσεων της Β-ΚΑΑ/ Ε-ΚΑΑ δεν ήταν στατιστικά σημαντική, οι καρδιολόγοι φάνηκε ότι σε κάποιες ερωτήσεις, απάντησαν καλύτερα. Η πιθανότερη εξήγηση για αυτό είναι ότι στον χώρο εργασίας τους, η πιθανότητα αντιμετώπισης ΚΑ είναι μεγαλύτερη σε σχέση με αυτήν των αναισθησιολόγων. Η παρούσα έρευνα έδειξε ότι οι καρδιολόγοι γνώριζαν σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους αναισθησιολόγους την σωστή αναλογία ΘΣ/ Εμφυσήσεων και αυτό σχετίζεται με την παρακολούθηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου την τελευταία τετραετία ( ). Ο αριθμός των ΚΑ που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες υγείας και ο χρόνος που έχει περάσει από την παρακολούθηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι δύο πολύ σημαντικοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες των επαγγελματιών υγείας 13,16. Το επίπεδο των θεωρητικών γνώσεων των αναισθησιολόγων και η επίδοσή τους στις ερωτήσεις αυτής της μελέτης έρχεται σε συμφωνία με τα αποτελέσματα άλλων ερευνητών. Σύμφωνα με αυτά, οι αναισθησιολόγοι έχουν ανεπαρκείς γνώσεις στους αλγορίθμους της Β-ΚΑΑ/ Ε-ΚΑΑ και μικρό ποσοστό αυτών εκδηλώνουν Σελίδα 62 Επίπεδο θεωρητικών γνώσεων ειδικευμένων καρδιολόγων και αναισθησιολόγων στην Βασική και Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής

8 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 12, Τεύχος 1 (Ιανουάριος - Μάρτιος 2013) ενδιαφέρον για παρακολούθηση Η μελέτη αυτή είχε περιορισμούς. Η εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Οι γνώσεις τους προέλευση του δείγματος ήταν μόνο από για τα φάρμακα και την σωστή δοσολογία νοσοκομεία της Αθήνας, επομένως δεν χορήγησής τους όμως φαίνεται να είναι προσέφερε συνολική εικόνα για το επίπεδο ικανοποιητικές σε σχέση με αυτές των γνώσεων των καρδιολόγων καρδιολόγων. Στην παρούσα έρευνα σχεδόν αναισθησιολόγων σε όλη την Ελλάδα. τα 2/3 των αναισθησιολόγων έχουν Μελλοντική διεξαγωγή έρευνας ανά την παρακολουθήσει σεμινάριο στην Β-ΚΑΑ και Ελλάδα θα ήταν χρήσιμη για την εξαγωγή Ε-ΚΑΑ και οι γνώσεις τους για τα φάρμακα περισσότερο αντιπροσωπευτικών της ΚΑ είναι σε υψηλό επίπεδο. Οι αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων. Επίσης καρδιολόγοι αντίθετα παρουσίασαν χαμηλές το ότι επιλέχθηκε τυχαία το συγκεκριμένο επιδόσεις στη συγκεκριμένη θεωρητική δείγμα των ιατρών θέτει περιορισμούς, ως ενότητα. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στο ότι προς την αξιοπιστία και την δεν είναι αρκετά μεγάλο, όπως θα έπρεπε, το αντιπροσωπευτικότητα. Επιπλέον δεν ποσοστό των καρδιολόγων που έχει αξιολογούσε πλήρως τις δεξιότητες των παρακολουθήσει εκπαιδευτικό σεμινάριο, ιατρών, μόνο τις θεωρητικές τους γνώσεις καθώς και στο ότι έχει περάσει μεγάλο σχετικά με δεξιότητες. Για αυτόν τον λόγο θα χρονικό διάστημα από την ανανέωση των ήταν σωστό να προστεθεί η αξιολόγηση και θεωρητικών τους γνώσεων. των πρακτικών τους δεξιοτήτων. Θα ήταν Η παρακολούθηση σεμιναρίων σχετικών με εφικτό με αυτόν τον τρόπο να διερευνηθούν την ΚΑΑ έχει θετική επίδραση τόσο στην τα λάθη, οι ελλείψεις, τα μειονεκτήματα απόκτηση όσο και στην διατήρηση των καθώς και η ποιότητα της ΚΑΑ κατά την θεωρητικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε εφαρμογή της. καλό επίπεδο 20,21. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες στην έρευνα αυτής της μελέτης σε εκπαιδευτικά σεμινάρια ίσως έδωσαν απαντήσεις που πίστευαν οι Β-ΚΑΑ/ Ε-ΚΑΑ απάντησαν καλύτερα στις ίδιοι ότι ήταν σωστές, χωρίς όμως να ερωτήσεις για την Βασική και Εξειδικευμένη αντιπροσωπεύουν τις πραγματικές τους Υποστήριξη της Ζωής σε σύγκριση με αυτούς θεωρητικές και πρακτικές δεξιότητες. που δεν είχαν συμμετάσχει. Φάνηκε επομένως ότι η εκπαίδευση αυτή είχε θετικό αποτέλεσμα στο επίπεδο των θεωρητικών Συμπεράσματα τους γνώσεων. Η παρούσα μελέτη έδειξε ότι στα υπό μελέτη δημόσια γενικά νοσοκομεία της Αθήνας οι Σελίδα 63 ISSN: Περιοδικό το ΒΗΜΑ του ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 2013

9 Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας θεωρητικές γνώσεις των ειδικευμένων καρδιολόγων και αναισθησιολόγων στα βήματα των αλγορίθμων της Βασικής και Εξειδικευμένης ΚΑΑ ήταν ελλιπείς και είχαν πολλά κενά. Επιπρόσθετα, ότι η πλειοψηφία των ιατρών αυτών δεν έχει παρακολουθήσει πρόσφατα κάποιο εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Β-ΚΑΑ/ Ε-ΚΑΑ. Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζουν την ανάγκη για εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην ΚΑΑ σύμφωνα με τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες, επαναλαμβανόμενων συστηματικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα. Κύριος στόχος είναι η διατήρηση των θεωρητικών γνώσεων και δεξιοτήτων των επαγγελματιών υγείας σε καλό επίπεδο. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Yannopoulos D, Aufderheide T. Acute management of sudden cardiac death in adults based upon the new CPR guidelines. The European Society of Cardiology. 2007;9: Herlitz J, Aunes S, Bang A. Very high Survival among patients defibrillated at an early stage after in-hospital ventricular fibrillation on wards with and without monitoring facilities. Resuscitation. 2005;66(2): Sayre MR, Cantrell SA, White LJ, Hiestand BC, Keseg DP, Koser S. Impact of the 2005 American Heart Association cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care guidelines on out-of-hospital cardiac arrest survival. Prehosp Emerg Care. 2009;13(4): Brown TB, Dias JA, Saini D, Shah RC, Cofield SS, Terndrup TE, et al. Relationship between knowledge of cardiopulmonary resuscitation guidelines and performance. Resuscitation. 2006;69(2): Abella BS, Alvarado JP, Myklebust H, Edelson DP, Barry A, O'Hearn N, et al. Quality of Cardiopulmonary Resuscitation During In-hospital Cardiac Arrest. JAMA. 2005;293(3): Kyriakou F, Iacovidou N, Garofalakis I, Trianti M, Stasinakis D, Xanthos T. Resident s resuscitation training and theoretical Knowledge in a Greek General Hospital. Eur J Emerg Med. 2010;18: Galinski M, Loubardi N, Duchosoy MC, Chauvin M. In hospital cardiac arrest resuscitation: medical and paramedical theory skill assessment in an university hospital. Ann Fr Anesth Reanim. 2003;22: Ragavan S, Schneider H, Kloeck WGJ. Basic resuscitations knowledge and skills of full-time medical practitioner at public hospitals in northern province. S Afr Med J. 2000;90: Σελίδα 64 Επίπεδο θεωρητικών γνώσεων ειδικευμένων καρδιολόγων και αναισθησιολόγων στην Βασική και Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής

10 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 12, Τεύχος 1 (Ιανουάριος - Μάρτιος 2013) 9. Saravanan P, Soar J. A survey of skills and knowledge of resuscitation resuscitation training needs of senior algorithms are deficient. Acta anaesthetists. Resuscitation. 2005;64:93 Anaesthesiol Scand. 2002;46: Osinaike BB, Aderino DA, Oyebamiji EO, 10. Pantazopoulos I, Aggelina A, Barouxis D, Dairo MD, Diya KS. Evaluation of Papapanagiotou P, Troupis G, Kotsiomitis knowledge of Doctors in a Nigerian E, et al. Cardiologists Knowledge of the tertiary Hospital about CRP. Nigerian 2005 American Heart Association Medical Practitioner. 2007;52: Resuscitation Guidelines: The Athens 16. Hopstock LA. Cardiopulmonary study. Heart Lung. 2011;40(4): resuscitation; use, training and Self 11. Field JM, Hazinski MF, Sayre MR, confidence in skills. A self report study Chameides L, Schexnayder SM, Hemphill among hospital personnel. Scand J R, et al. Part 1: Executive summary: 2010 Trauma Resusc Emerg Med. 2008; 16: 16 American Heart Association Guidelines 18. for Cardiopulmonary Resuscitation and 17. Green RJ, Bromilow J, Richardson D, Emergency Cardiovascular care. Deakin CD. Are anesthetists adequately Circulation. 2010;122 (18 Suppl 3): 640 trained to resuscitate patients? European 656. Journal of Anesthesiology. 2008;25: Koster RW, Baubin MA, Bossaert LL, 252. Caballero A, Cassan P, Castrén M, et al. 18. Heitmiller ES, Nelson KL, Hunt EA, European Resuscitation Council Schwartz JM, Yaster M, Shaffner DH. A Guidelines for Resuscitation 2010: survey of anesthesiologists knowledge of Section 2. Adult basic life support and use American Heart pediatric Advanced Life of automated external defibrillators. Support resuscitation guidelines. Resuscitation. 2010;81(10): Resuscitation. 2008;79: Passali C, Pantazopoulos I, Dontas I, 19. Desalu I, Kushimo O, Akinloaa O. Patsaki A, Barouxis D, Troupis G, et al. Adherence to CPR guidelines during Evaluation of nurses and doctors perioperative cardiac arrest in a knowledge of basic and advanced life developing country. Resuscitation. support resuscitation guidelines. Nurse 2006;69(3): Educ Pract ;11(6): Sodersved Kallestedt ML, Rosenblad A, 14. Irola T, Lund VE, Katila AJ, Mattila Vuori Leppert J, Herlitz J, Enlund M. Hospital A, Palve H. Teaching hospital physicians employees theoretical knowledge on Σελίδα 65 ISSN: Περιοδικό το ΒΗΜΑ του ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 2013

11 Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας what to do in an in-hospital cardiac arrest. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. 2010;18: Kiyan S, Yanturali S, Musal B, Gursel Y, Aksay E, Turkcuer I. Determination of advanced life support knowledge level of residents in a Turkish university hospital. The journal of Emergency Medicine. 2008;35: Σελίδα 66 Επίπεδο θεωρητικών γνώσεων ειδικευμένων καρδιολόγων και αναισθησιολόγων στην Βασική και Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 12, Τεύχος 1 (Ιανουάριος - Μάρτιος 2013) Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος. Παράμετρος Αναισθησιολόγοι Καρδιολόγοι p Ηλικία (Μ.Ο. 1 ± Τ.Α. 2 ) 44,73 ± 6,8 44,42 ± 6,2 0,72 Ηλικία (% ανά δεκαετία) (35,8%) 41 (34,2%) (45,8%) 62 (51,7%) 0, (18,3%) 17 (14,2%) Ειδικότητα Συνολικά έτη άσκησης ειδικότητας 13,1 ± 9,1 10,9 ± 7,4 0,11 Παρακολούθηση σεμιναρίου BLS 3 / ALS 4 75 (62,5%) 72 (60%) 0,69 Έτος παρακολούθησης Σεμιναρίου (36,8%) 19 (26,8%) (14,5%) 22 (31%) (9,2%) 10 (14,1%) Άλλο 30 (39,5%) 20 (28,2%) 1. Μ.Ο.= Μέσος όρος, 2. Τ.Α.= Τυπική απόκλιση, 3. BLS= Βασική υποστήριξη της ζωής, 4. ALS= Εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής. ISSN: Περιοδικό το ΒΗΜΑ του ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Σελίδα 67

13 Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Πίνακας 2. Σύγκριση ποσοστού σωστών απαντήσεων (%) στις ερωτήσεις για την Β-ΚΑΑ 1 και Ε- ΚΑΑ 2 μεταξύ αναισθησιολόγων και καρδιολόγων. Ερώτηση Αναισθησιολόγοι Καρδιολόγοι p Αναγνώριση σημείων ΚΑ 3 (BLS 4 ) 54 (45%) 60 (50%) 0,44 Έλεγχος ανταπόκρισης του θύματος ΚΑ (BLS) 89 (74,2%) 85 (70,8%) 0,56 Αντιμετώπιση ενδονοσοκομειακής ΚΑ (BLS) 75 (62,5%) 75 (62,5%) 1 Έλεγχος επάρκειας αναπνοής διάσωσης (BLS) 94 (78,3%) 93 (77,5%) 0,88 Σωστή αναλογία ΘΣ 5 / εμφυσήσεων (BLS) 79 (65,8%) 82 (68,3%) 0,68 Η πρώτη προτεραιότητα στην χρήση AEΑ 6 (BLS) 62 (51,7%) 51 (42,5%) 0,16 Ασφάλεια κατά την χρήση του AEΑ (BLS) 88 (73,3%) 89 (74,2%) 0,88 Απινιδώσιμοι ρυθμοί (ALS 7 ) 99 (82,5%) 99 (82,5%) 1 Η επόμενη πράξη μετά τον απινιδισμό (ALS) 59 (49,2%) 76 (63,3%) 0,027 Εφαρμογή συγχρονισμένης καρδιομετατροπής (ALS) 87 (72,5%) 89 (74,2%) 0,77 Αντιμετώπιση ΚΜ 8 (ALS) 111 (92,5%) 110 (91,7%) 0,81 Μη απινιδώσιμοι ρυθμοί (ALS) 99 (82,5%) 99 (82,5%) 1 Αίτια ΑΗΔ 9 (ALS) 98 (81,7%) 100 (83,3%) 0,73 Σωστή δόση Ατροπίνης Αδρεναλίνης (ALS) 64 (53,3%) 45 (37,5%) 0,014 Ένδειξη χορήγησης Ατροπίνης (ALS) 107 (89,2%) 108 (90%) 0,83 Ένδειξη χορήγησης Αμιωδαρόνης (ALS) 62 (51,7%) 60 (50%) 0,8 1. Β-ΚΑΑ= Βασική καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση, 2. Ε-ΚΑΑ= Εξειδικευμένη καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση, 3. ΚΑ= Καρδιακή ανακοπή, 4. BLS= Βασική υποστήριξη της ζωής, 5. ΘΣ= Θωρακικές Συμπιέσεις, 6. AEΑ= Αυτόματος εξωτερικός απινιδιστής, 7. ALS= Εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής, 8. ΚΜ= Κοιλιακή μαρμαρυγή, 9. ΑΗΔ= Άσφυγμη ηλεκτρική δραστηριότητα. Πίνακας 3. Αλληλεπίδραση ανάμεσα στον χρόνο παρακολούθησης σεμιναρίου BLS 1, ALS 2 και τους Αναισθησιολόγους Καρδιολόγους στην δεξιότητα θωρακικές συμπιέσεις εμφυσήσεις. Παράμετρος Ειδικότητα Χρόνος BLS - ALS Μ.Ο. Τ.Α Διακύμανση F Θωρακικές Συμπιέσεις και Εμφυσήσεις Αναισθησιολογία Καρδιολογία Άλλο 0,825 0, ,851 0, ,542 0, ,799 0,49 Άλλο 0,652 0, ,642 1, ,866 0, ,959 0,39 1. BLS= Βασική υποστήριξη της ζωής, 2. ALS= Εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής 3,43 Σελίδα 68 Επίπεδο θεωρητικών γνώσεων ειδικευμένων καρδιολόγων και αναισθησιολόγων στην Βασική και Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής

14 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 12, Τεύχος 1 (Ιανουάριος - Μάρτιος 2013) Πίνακας 4. Σύγκριση συνολικής και επιμέρους βαθμολογίας στο BLS 1 και ALS 2 μεταξύ Αναισθησιολόγων και Καρδιολόγων. Παράμετρος Αναισθησιολόγοι Καρδιολόγοι p Συνολική βαθμολογία 11,568 ± 3,31 11,284 ± 3,2 0,38 βαθμολογία BLS 4,719 ± 1,98 4,568 ± 1,93 0,44 βαθμολογία ALS 6,853 ± 2,05 6,713 ± 1,99 0,48 1. BLS= Βασική υποστήριξη της ζωής, 2. ALS= Εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής Πίνακας 5. Σύγκριση μέσης τιμής στις ομαδοποιημένες δεξιότητες των αλγορίθμων της Β-ΚΑΑ 1 και Ε-ΚΑΑ 2 μεταξύ Αναισθησιολόγων και Καρδιολόγων. Παράμετρος Αναισθησιολόγοι Καρδιολόγοι p 95% ΔΕ Αρχικά βήματα BLS3 2,0 ± 1,3 1,9 ± 1,24 0,59-0,18 0,31 Έλεγχος Αεραγωγού 0,78 ± 0,57 0,78 ± 0,55 0,89-0,12 0,1 ΘΣ 4 και Εμφυσήσεις 0,73 ± 0,64 0,72 ± 0,61 0,93-0,12 0,13 Χρήση ΑΕΑ5 1,2 ± 0,85 1,1 ± 0,83 0,31-0,08 0,25 Γνώση Απινιδώσιμων Ρυθμών 2,3 ± 0,96 2,4 ± 0,94 0,32-0,28 0,09 Γνώση Μη Απινιδώσιμων Ρυθμών 2,4 ± 1,1 2,4 ± 1,1 0,92-0,2 0,22 Χορήγηση Φαρμάκων 2,1 ± 1,1 1,89 ± 1,1 0,04 0,01 0,44 1. Β-ΚΑΑ= Βασική καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση, 2. Ε-ΚΑΑ= Εξειδικευμένη καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση, 3. BLS= Βασική υποστήριξη της ζωής, 4. ΘΣ= Θωρακικές συμπιέσεις, 5..AEΑ= Αυτόματος εξωτερικός απινιδιστής ISSN: Περιοδικό το ΒΗΜΑ του ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Σελίδα 69

15 Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Εικόνα 1. Σύγκριση συνολικής βαθμολογίας που αφορούν την Β-ΚΑΑ (BLS) (Βασική - Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση) μεταξύ Αναισθησιολόγων και Καρδιολόγων. Σελίδα 70 Επίπεδο θεωρητικών γνώσεων ειδικευμένων καρδιολόγων και αναισθησιολόγων στην Βασική και Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής

16 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 12, Τεύχος 1 (Ιανουάριος - Μάρτιος 2013) Εικόνα 2. Σύγκριση συνολικής βαθμολογίας στις ερωτήσεις που αφορούν στην Ε-ΚΑΑ (ALS) (Εξειδικευμένη - Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση) μεταξύ Αναισθησιολόγων και Καρδιολόγων. ISSN: Περιοδικό το ΒΗΜΑ του ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Σελίδα 71

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ Μαρία Φαντάκη 1, Δηµήτριος Μπαρουξής 2, Σοφία Σεΐδου 3, Αναστασία Παλάζη 4, Ευαγγελία Καρακάλου 5 Μαρία Κάπελλα 6, Γεωργία Τριανταφύλλου-

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια ΚΑΡΠΑ European Resuscitation Council (ERC)

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια ΚΑΡΠΑ European Resuscitation Council (ERC) ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΚΥ.Σ.ΑΝ. Κερύνιας 9 Λατσιά, 2231. Τηλ: 99784580 Εκπαιδευτικά Σεμινάρια ΚΑΡΠΑ European Resuscitation Council (ERC) Το Κυπριακό Συμβούλιο Αναζωογόνησης είναι μη κερδοσκοπικός

Διαβάστε περισσότερα

EΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΒΟΛΤΥΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ MD, PhD ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

EΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΒΟΛΤΥΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ MD, PhD ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ EΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΛΤΥΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ MD, PhD ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ NO DISCLOSURES ALS course manual Χωριστό κεφάλαιο για την εξωνοσοκομειακή ανακοπή

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ Πολυκανδριώτη Μαρία 1, Φούκα Γεωργία 2 1. Καθηγήτρια Εφαρμογών Νοσηλευτικής Α, ΤΕΙ Αθήνας 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. αναζωογόνησης, χωρίς εμφυσήσεις και το βάθος των θωρακικών συμπιέσεων.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. αναζωογόνησης, χωρίς εμφυσήσεις και το βάθος των θωρακικών συμπιέσεων. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: Ο ρόλος της έγκαιρης έναρξης της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, χωρίς εμφυσήσεις και το βάθος των θωρακικών συμπιέσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπαραβολή Ευρωπαϊκών και Αµερικανικών κατευθυντήριων οδηγιών ΚΑΡΠΑ

Αντιπαραβολή Ευρωπαϊκών και Αµερικανικών κατευθυντήριων οδηγιών ΚΑΡΠΑ Αντιπαραβολή Ευρωπαϊκών και Αµερικανικών κατευθυντήριων οδηγιών ΚΑΡΠΑ Δήµητρα Κοντογιάννη Καρδιολόγος-Εντατικολόγος Επιµελήτρια Α Γενικό νοσοκοµείο Δυτικής Αττικής «Αγία Βαρβάρα» ΑΛΥΣΣΙΔΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ERC

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Έρευνα. Καταγραφή των Γνώσεων του Νοσηλευτικού Προσωπικού στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής

Κλινική Έρευνα. Καταγραφή των Γνώσεων του Νοσηλευτικού Προσωπικού στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής Κλινική Έρευνα Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση 2012, 53: 204-211 Καταγραφή των Γνώσεων του Νοσηλευτικού Προσωπικού στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής Μαρια Φαντακη 1, Δημητριος Μπαρουξης 2, Γεωργια Τριανταφυλλου

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνώντας τις απόψεις ιατρών και νοσηλευτών σχετικά με την απόφαση μη εφαρμογής αναζωογόνησης (MEA) σε ασθενείς της ΜΕΘ. Μια συστηματική ανασκόπηση

Διερευνώντας τις απόψεις ιατρών και νοσηλευτών σχετικά με την απόφαση μη εφαρμογής αναζωογόνησης (MEA) σε ασθενείς της ΜΕΘ. Μια συστηματική ανασκόπηση ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Διερευνώντας τις απόψεις ιατρών και νοσηλευτών σχετικά με την απόφαση μη εφαρμογής αναζωογόνησης (MEA) σε ασθενείς της ΜΕΘ. Μια συστηματική ανασκόπηση Καδδά Όλγα 1, Αργυρίου Γιώργος 2

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στην εξειδικευμένη/προχωρημένη ενδονοσοκομειακή ΚΑΡΠΑ. Ο ρόλος των φαρμάκων σήμερα

Αλλαγές στην εξειδικευμένη/προχωρημένη ενδονοσοκομειακή ΚΑΡΠΑ. Ο ρόλος των φαρμάκων σήμερα Αλλαγές στην εξειδικευμένη/προχωρημένη ενδονοσοκομειακή ΚΑΡΠΑ. Ο ρόλος των φαρμάκων σήμερα Αικατερίνη Π. Ρουμπή MD, Msc Καρδιολόγος Δήλωση οικονομικών συμφερόντων Καμία Καρδιοαναπνευστική Ανακοπή.η αιφνίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ (BLS) ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ (ALS)

ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ (BLS) ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ (ALS) ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ (BLS) ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ (ALS) Καφαντάρης Ιωάννης 1, Μεϊμέτη Ευαγγελία 2 1. Ειδικευόμενος Καρδιολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ Στόχοι Να γνωρίζουμε βασικά θέματα του ΑΕΑ (AED) Να εφαρμόζουμε τον ΑΕΑ Να γνωρίζουμε να εφαρμόζουμε ΚΑΡ.Π.Α. σε συνδυασμό με ΑΕΑ Να γνωρίζουμε βασικά στοιχεία για

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 1 ο - Άρθρο 7 o

Τεύχος 1 ο - Άρθρο 7 o Τεύχος 1 ο - Άρθρο 7 o BLS. BASIC LIFE SUPPORT AND AUTOMATIC EXTERNAL DEFIBRILLATION (ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ). Συγγραφέας: Τούλιος Γεώργιος* Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Η άποψη του Νοσηλευτή

Η άποψη του Νοσηλευτή ΑΙΦΝΙΔΙΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Η άποψη του Νοσηλευτή Δρ. Θεόδωρος Πεσιρίδης Προϊστάμενος Β & Γ ΚΚ ΑΠΘ Το πρόβλημα «1.000 αιφνίδιοι θάνατοι την ημέρα. Ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος. Για να καταλάβει κανείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ 1 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ", 2 Α' ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, 3ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΘ, Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ À±³³µ»¼±Ä¹º ¹º±½ À à ÄÉ þÿ½ ûµÅÄν À Å µá³ ½Ä±¹ à þÿ µ½¹ºì Ã

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Υποστήριξη της Ζωής (BLS) Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση (AED) Σεμινάριο Eκπαίδευσης στη. και την. European Resuscitation Council

Βασική Υποστήριξη της Ζωής (BLS) Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση (AED) Σεμινάριο Eκπαίδευσης στη. και την. European Resuscitation Council Σεμινάριο Eκπαίδευσης στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής (BLS) και την Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση (AED) ΣΤΟΧΟΙ Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να εφαρμόσουν τον τρόπο: Προσέγγισης ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Η Greek Adventure σε συνεργασία με την ΕΟΔ Θεσσαλονίκης, διοργανώνει σεμινάριο πρώτων βοηθειών στις 29/05/2017, στις εγκαταστάσεις/βάση raft της Greek Adventure στο Φελλί Γρεβενών.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση (AED)

Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση (AED) Σεμινάριο Eκπαίδευσης στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής (BLS) και την Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση (AED) ΣΤΟΧΟΙ Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να εφαρμόσουν τον τρόπο: Προσέγγισηςενόςθύματοςπουέχεικαταρρεύσει.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Μαυρόγιαννη Γεωργία 1, Καραντζούλα Ευαγγελία 2, Τουλιά Γεωργία 3, Κυριακόπουλος Βασίλης 4, Καδδά Όλγα 5 EΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΗΣ ΚΑΡΠΑ

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΗΣ ΚΑΡΠΑ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΗΣ ΚΑΡΠΑ ΒΟΛΤΥΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ MD, PhD ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ NO DISCLOSURES ΚΑΡΔΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΊΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

ΠΡΩΊΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΠΡΩΊΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ,MSc ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ Επιδημιολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Assessment of nurses' knowledge on basic pulmonary resuscitation (B-CPR) Αξιολόγηση του επιπέδου γνώσεων

Assessment of nurses' knowledge on basic pulmonary resuscitation (B-CPR) Αξιολόγηση του επιπέδου γνώσεων ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2007, 46(3):381 389 ORIGINAL PAPER ΝOSILEFTIKI 2007, 46(3):381 389 Αξιολόγηση του επιπέδου γνώσεων του νοσηλευτικού προσωπικού στη βασική καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Οι γνώσεις των νοσηλευτών στην καρδιοπνευµονική αναζωογόνηση: Μια βιβλιογραφική ανασκόπηση

Οι γνώσεις των νοσηλευτών στην καρδιοπνευµονική αναζωογόνηση: Μια βιβλιογραφική ανασκόπηση Οι γνώσεις των νοσηλευτών στην καρδιοπνευµονική αναζωογόνηση: Μια βιβλιογραφική ανασκόπηση Ελένη Παπαϊωάννου 1, Αναστασία Ντικούδη 2 1.Νοσηλεύτρια, ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης 2.Νοσηλεύτρια, ήµος Χαλανδρίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις φοιτητών Νοσηλευτικής για τους ρυθμούς ανακοπής και την αντιμετώπισή τους

Γνώσεις φοιτητών Νοσηλευτικής για τους ρυθμούς ανακοπής και την αντιμετώπισή τους Γνώσεις φοιτητών Νοσηλευτικής για τους ρυθμούς ανακοπής και την αντιμετώπισή τους Κυργιανίδου Αικατερίνη 1, Κουρή Σταυρούλα 1, Καπάδοχος Θεόδωρος 2 1. Νοσηλεύτρια ΤΕ 2. Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση

Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση European Resuscitation Council www.erc.edu Αιφνίδιος Καρδιακός Θάνατος Το πρόβλημα 75.000 εξωνοσοκομειακοί θάνατοι από ΑΚΑ/έτος στο UK & 330.000 στις USA Πιθανότητα επιβίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδα άγχους, κόπωσης, ικανοποίησης και αυτοεκτίμησης νοσηλευτικού προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία της Ηλείας

Επίπεδα άγχους, κόπωσης, ικανοποίησης και αυτοεκτίμησης νοσηλευτικού προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία της Ηλείας ΕΡΕΥΝΑ ORIGINAL PAPER Επίπεδα άγχους, κόπωσης, ικανοποίησης και αυτοεκτίμησης νοσηλευτικού προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία της Ηλείας Σταυριανόπουλος Θεοδόσιος 1, Σταμάτη Σταματία 2, Γκεβρέκη Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡ ΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

ΚΑΡ ΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΡ ΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ Παναγιώτης Στρέμπελας Επιμελητής Καρδιολογικής Κλινικής Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών Εισαγωγή Καρδιοεγκεφαλικήαναζωογόνηση(ΚΕΑ) Πότε- γιατί; Τεχνική Δεδομένα από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Εισαγωγή. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Τμήμα Φυσικοθεραπείας. Προπτυχιακό Πρόγραμμα. Μάθημα: Βιοστατιστική-Οικονομία της υγείας Εξάμηνο: Ε (5 ο )

Ενότητα 1: Εισαγωγή. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Τμήμα Φυσικοθεραπείας. Προπτυχιακό Πρόγραμμα. Μάθημα: Βιοστατιστική-Οικονομία της υγείας Εξάμηνο: Ε (5 ο ) ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Προπτυχιακό Πρόγραμμα Μάθημα: Βιοστατιστική-Οικονομία της υγείας Εξάμηνο: Ε (5 ο ) Ενότητα 1: Εισαγωγή Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος Λαμία, 2017 1.1. Σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΜΙΝ Ι ΑΡ Α ΙΑ Ι Α Ε ΠΕΙΓ Ι Ο Γ ΥΣΑ Σ Σ Α

Σ ΜΙΝ Ι ΑΡ Α ΙΑ Ι Α Ε ΠΕΙΓ Ι Ο Γ ΥΣΑ Σ Σ Α ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕΘ ΠΑΙ ΩΝ / ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ APLS 25-27/01/2013 Με τις νέες οδηγίες της 5ης έκδοσης του APLS ΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ Advanced Life Support Group Πληροφορίες.

Διαβάστε περισσότερα

Ιωσηφίνα Γιαννακίκου, M.D.

Ιωσηφίνα Γιαννακίκου, M.D. Ιωσηφίνα Γιαννακίκου, M.D. Αναλυτικό Βιογραφικό σημέιωμα 04/06 - σήμερα Ιδιώτης αναισθησιολόγος Αθήνα, Ελλάδα. Εργασία 10/07 - σήμερα Αναισθησιολόγος/ εντατικολόγος (έμμισθη θέση) Johns Hopkins Hospital,

Διαβάστε περισσότερα

Adult cardiopulmonary resuscitation and automated external defibrillation. Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση

Adult cardiopulmonary resuscitation and automated external defibrillation. Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση Ε Ι Δ Ι Κ Ο Α Ρ Θ Ρ Ο ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2007, 46(1):21 30 S P E C I A L A R T I C L E ΝOSILEFTIKI 2007, 46(1):21 30 Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και αυτόματη εξωτερική απινίδωση ενήλικα Οδηγίες 2005 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Κεντούλλα Πέτρου Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας 2008761539 Κύπρος

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκπαίδευση στο Τραύμα Εισαγωγή στο ATLS

Η Εκπαίδευση στο Τραύμα Εισαγωγή στο ATLS Η Εκπαίδευση στο Τραύμα Εισαγωγή στο ATLS Σπύρος Στεργιόπουλος Δ Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικό» Τραύμα Η μάστιγα του αιώνα Παραμελημένη Νόσος Θάνατοι Τρικόρυφη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΨΕΥΔΟΛΕΞΕΩΝ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΨΕΥΔΟΛΕΞΕΩΝ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σχολή Επιστημών Υγείας Πτυχιακή εργασία ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΨΕΥΔΟΛΕΞΕΩΝ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άντρια Πολυκάρπου Λεμεσός, Μάιος 2017 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μετεκπαιδευτικά μαθήματα από τον Ι.Σ.Α. και την Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Β' ΚΥΚΛΟΣ: 2η ενότητα: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ

Μετεκπαιδευτικά μαθήματα από τον Ι.Σ.Α. και την Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Β' ΚΥΚΛΟΣ: 2η ενότητα: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ Μετεκπαιδευτικά μαθήματα από τον Ι.Σ.Α. και την Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Β' ΚΥΚΛΟΣ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ 2η ενότητα: ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Σωστικές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 1 ο βήμα : καταγραφή δεδομένων Το πιο πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

για την Εξειδικευμένη Παιδιατρική Υποστήριξη της Ζωής

για την Εξειδικευμένη Παιδιατρική Υποστήριξη της Ζωής ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 45 Κατευθυντήριες Οδηγίες 2000 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης για την Εξειδικευμένη Παιδιατρική Υποστήριξη της Ζωής Μια δήλωση της Ομάδας εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H επίδραση της γονικής παρουσίας και του παιχνιδιού σε επώδυνες διαδικασίες στα παιδιά

H επίδραση της γονικής παρουσίας και του παιχνιδιού σε επώδυνες διαδικασίες στα παιδιά ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2008, 47(3):367 373 H επίδραση της γονικής παρουσίας και του παιχνιδιού σε επώδυνες διαδικασίες στα παιδιά Ανθή Χρυσοστόμου Νοσηλεύτρια ΠΕ, ΜSc, Kέντρο Ελέγχου και Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας _ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ_ H χρήση των ημερολογίων αναστοχασμού στην εκπαίδευση των φοιτητών στις επιστήμες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας: Μια προσέγγιση στα πλαίσια των κανόνων της επαγγελματικής ηθικής και δεοντολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων: Όθων Φραϊδάκης Αναισθησιολόγος ΤΕΠ Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου

Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων: Όθων Φραϊδάκης Αναισθησιολόγος ΤΕΠ Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων: Είναι µια λύση; Όθων Φραϊδάκης Αναισθησιολόγος ΤΕΠ Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων η ανάγκη ΚΑΡΠΑ-Οµάδα αναζωογόνησης επιβίωση ενδονοσοκοµειακά

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση. Περιεχόμενο Φαρμακείου Α Βοηθειών

Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση. Περιεχόμενο Φαρμακείου Α Βοηθειών ΠΑΡΟΧΗ Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ Σε όλους τους εργαζομένους και ειδικά σε εκείνους που στελεχώνουν την ομάδα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών της επιχείρησης (νομοθετική απαίτηση). Πτώσεις / Κακώσεις: Περιεχόμενο Φαρμακείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ PERIOPERATIVE NURSING DATA SET

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ PERIOPERATIVE NURSING DATA SET PERIOPERATIVE NURSING (2015), VOLUME 4, ISSUE 2 ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ PERIOPERATIVE NURSING DATA SET Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

PLS 01/03/2014 APLS 24-26/01/2014

PLS 01/03/2014 APLS 24-26/01/2014 ΓΜΖΝΑΡΖΑ ΓΠΓΖΓΟΤΑ ΖΑΣΡΖΗΕ ΓΖΑ ΠΑΖΔΖΑ ΜΓΘ ΠΑΖΔΩΝ / ΠΑΓΝΕ ΒΑΖΗΕ - ΓΞΓΖΔΖΗΓΤΜΓΝΕ ΤΠΟΣΕΡΖΞΕ ΣΕ ΔΩΕ PLS 01/03/2014 APLS 24-26/01/2014 ΔΖΟΡΓΑΝΩΣΓ Advanced Life Support Group ΜΓΘ ΠΑΖΔΩΝ Με ηις μέες οδηγίες ηης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Μαρία Χρίστου Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Καρδιοαναπνευστική Ανακοπή (arrest) και Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ)

Κεφάλαιο 1 Καρδιοαναπνευστική Ανακοπή (arrest) και Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) Κεφάλαιο 1 Καρδιοαναπνευστική Ανακοπή (arrest) και Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) Σύνοψη Ως καρδιοαναπνευστική ανακοπή ορίζεται η αιφνίδια διακοπή της κυκλοφορίας, της αναπνοής ή και των δύο,

Διαβάστε περισσότερα

ανακοπής ; Το τριφασικό μοντέλο αντιμετώπισης της ανακοπής ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΗ ΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

ανακοπής ; Το τριφασικό μοντέλο αντιμετώπισης της ανακοπής ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΗ ΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ Παίζει ρολό ο χρόνος από την επέλευση της ανακοπής ; Το τριφασικό μοντέλο αντιμετώπισης της ανακοπής ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΗ ΦΑΣΗ ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το υπουργείο μας. Ατυχήματα - πρώτες βοήθειες στο σχολείο

Το υπουργείο μας. Ατυχήματα - πρώτες βοήθειες στο σχολείο Αθήνα 29 Το υπουργείο μας Ατυχήματα - πρώτες βοήθειες στο σχολείο Χρήστος Τριπόδης Αναστάσιος Χριστάκης Παναγιώτα Γ. Ψυχογιού Νικόλαος Τριπόδης Αθήνα 29 Ατυχήματα - πρώτες βοήθειες στο σχολείο Συγγραφείς:

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση των οξέων ισχαιμικών επεισοδίων στα θύματα της ανακοπής. Γεώργιος Θεοδ. Νικήτας Ειδικευόμενος Καρδιολογίας

Αντιμετώπιση των οξέων ισχαιμικών επεισοδίων στα θύματα της ανακοπής. Γεώργιος Θεοδ. Νικήτας Ειδικευόμενος Καρδιολογίας Αντιμετώπιση των οξέων ισχαιμικών επεισοδίων στα θύματα της ανακοπής Γεώργιος Θεοδ. Νικήτας Ειδικευόμενος Καρδιολογίας Αντιμετώπιση των οξέων ισχαιμικών επεισοδίων στα θύματα της ανακοπής ΟΞΕΙΑ ΜΥΟΚΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Γνώση και στάση νοσηλευτών στη διαχείριση του πόνου καρκινοπαθών που νοσηλεύονται Παναγιώτης Χαραλάμπους Λεμεσός, 2014 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ο ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ Όνομα Φοιτήτριας: Χρυσοστομή Αγαθοκλέους Αριθμός φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα ζωής ασθενών μετά από διαδερμική εμφύτευση αορτικής βαλβίδας (TAVI) στην Κύπρο

Ποιότητα ζωής ασθενών μετά από διαδερμική εμφύτευση αορτικής βαλβίδας (TAVI) στην Κύπρο Ποιότητα ζωής ασθενών μετά από διαδερμική εμφύτευση αορτικής βαλβίδας (TAVI) στην Κύπρο Απόστολος Γατίδης, RN, BSc, MSc, ILSP(ERC), Εργαστήριο Καθετηριασμών, Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας Μιχαήλ Δρακομαθιουλάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Διδακτορική Διατριβή Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Μάρτιος 2009)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Μάρτιος 2009) ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Μάρτιος 2009) Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση στα παιδιά: 3-30 Αντιμετώπιση πνιγμονής: 31-32 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (από τον Υπ. Αγωγής Υγείας): Να ασκείστε συχνά στις

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV Στυλιανού Στυλιανή Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΦΑΣΗ. Ανδρονίκη Τασούλη Καρδιολόγος Εντατικολόγος Επιμελήτρια Α Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, ΜΕΘ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΦΑΣΗ. Ανδρονίκη Τασούλη Καρδιολόγος Εντατικολόγος Επιμελήτρια Α Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, ΜΕΘ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΦΑΣΗ Ανδρονίκη Τασούλη Καρδιολόγος Εντατικολόγος Επιμελήτρια Α Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, ΜΕΘ Η εξωνοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή (out-of-hospital cardiac arrest, OHCA) αποτελεί μείζονα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ. Πηπρηαθή εξγαζία

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ. Πηπρηαθή εξγαζία ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ Πηπρηαθή εξγαζία ΣΟ ΑΓΥΟ ΠΟΤ ΒΙΧΝΟΤΝ ΓΟΝΔΙ ΣΗΝ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΑΤΣΙΣΙΚΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ 2-18 ΔΣΧΝ Φξεηδεξίθε Νενθιένπο Λεκεζόο, 2014 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ Φίλιππος Λουκά Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ Βασιλική Αλκιβιαδου

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¹º±½ À Ã Â Ä Å ½ ûµÅĹº þÿàá ÃÉÀ¹º Í Ä Å µ½¹º Í þÿ à º ¼µ Å Æ Å

þÿ¹º±½ À Ã Â Ä Å ½ ûµÅĹº þÿàá ÃÉÀ¹º Í Ä Å µ½¹º Í þÿ à º ¼µ Å Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ¹µÁµÍ½ Ã Ä Å µà±³³µ»¼±ä¹º þÿãäáµâ º±¹ Ä Â µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿ¹º±½

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα

Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα Έκδοση: 1.02, Απρίλιος 2014 Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Σύνδεσμος: http://ocw-project.gunet.gr

Διαβάστε περισσότερα

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: MANΩΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Διεθνείς Κατευθυντήριες Οδηγίες Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC)

Νέες Διεθνείς Κατευθυντήριες Οδηγίες Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC) ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΚΥ.Σ.ΑΝ. 18 Μαρτίου 2006 Νέες Διεθνείς Κατευθυντήριες Οδηγίες Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC) Έχουν ήδη περάσει 5 χρόνια από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ: ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΑΠΌ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ: ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΑΠΌ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ: ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΑΠΌ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Καρδιολογικό τμήμα, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Η καρδιοαναπνευστική ανακοπή ως επείγον περιστατικό στο ιατρείο: στατιστικά στοιχεία και νοµικό πλαίσιο. Άννα Ζαχαριουδάκη Ρευµατολόγος, Ρέθυµνο

Η καρδιοαναπνευστική ανακοπή ως επείγον περιστατικό στο ιατρείο: στατιστικά στοιχεία και νοµικό πλαίσιο. Άννα Ζαχαριουδάκη Ρευµατολόγος, Ρέθυµνο Η καρδιοαναπνευστική ανακοπή ως επείγον περιστατικό στο ιατρείο: στατιστικά στοιχεία και νοµικό πλαίσιο. Άννα Ζαχαριουδάκη Ρευµατολόγος, Ρέθυµνο Καρδιοαναπνευστική ανακοπή είναι η αιφνίδια και απρόβλεπτη

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED LIFE SUPPORT PROVIDER COURSE

ADVANCED LIFE SUPPORT PROVIDER COURSE European Resuscitation Council Αναισθησιολογική Εταιρεία Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία ADVANCED LIFE SUPPORT PROVIDER COURSE ΕΚΕ 9 & 10 Μαΐου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΑΚΛΙΣΕΩΣ. Π Φλεβάρη. Β Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκοµείο Αττικόν, Αθήνα

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΑΚΛΙΣΕΩΣ. Π Φλεβάρη. Β Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκοµείο Αττικόν, Αθήνα ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΑΚΛΙΣΕΩΣ Π Φλεβάρη Β Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκοµείο Αττικόν, Αθήνα Φυσιολογική βάση DIAGNOSTIC YIELD OF VARIOUS TESTS IN 308 PATIENTS WITH A FINAL DIAGNOSIS ACCORDING TO ESC

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες αρχές καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης. Νικόλαος Ι Νικολάου Επ. Α Καρδιολόγος Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο

Σύγχρονες αρχές καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης. Νικόλαος Ι Νικολάου Επ. Α Καρδιολόγος Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο Σύγχρονες αρχές καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης Νικόλαος Ι Νικολάου Επ. Α Καρδιολόγος Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο Σύγχρονες αρχές καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης Τι αλλάζει; Η βασική υποστήριξη της ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ ΚΛΕΙΩ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2009-2010. Ειδίκευσης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ

ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ ΚΛΕΙΩ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2009-2010. Ειδίκευσης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ ΚΛΕΙΩ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2009-2010 ιπλωµατική Εργασία για την απόκτηση Μεταπτυχιακού ιπλώµατος

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιοπνευμονική Αναζωογόννηση

Καρδιοπνευμονική Αναζωογόννηση Καρδιοπνευμονική Αναζωογόννηση Βασική Υποστήριξη Ζωής & Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής 2 Αντικειμενικός Στόχος Εκτίμηση ατόμου που έχει καταρρεύσει Εκτέλεση Θωρακικών Συμπιέσεων & Εμφυσήσεων Χειρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Είδη μεταβλητών Ποσοτικά δεδομένα (π.χ. ηλικία, ύψος, αιμοσφαιρίνη) Ποιοτικά δεδομένα (π.χ. άνδρας/γυναίκα, ναι/όχι) Διατεταγμένα (π.χ. καλό/μέτριο/κακό) 2 Περιγραφή ποσοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΒΗΤΗ ΚΥΗΣΗΣ Χρυστάλλα, Γεωργίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Άσθμα. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νόσημα: Άσθμα. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Άσθμα Ομάδα εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ͽ Á ¼ µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿµ¾ Å ½Éà  ³º» ³¹ºÎ½ ½ à þÿ ɺÁ Ä ÅÂ,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών.

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Καλογεράκη Ελένη Βιβλιοθήκη Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Msc Inf Scienc, Κοινωνιολόγος, Βιβλιοθηκονόμoς, Σαρανταπόρου 8, Άνω Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Λαμπρινού Αικατερίνη Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπαραγοντική Ανάλυση Διακύμανσης Ανεξάρτητων Δειγμάτων

Μονοπαραγοντική Ανάλυση Διακύμανσης Ανεξάρτητων Δειγμάτων Μονοπαραγοντική Ανάλυση Διακύμανσης Ανεξάρτητων Δειγμάτων 1 Μονοπαραγοντική Ανάλυση Διακύμανσης Παραμετρικό στατιστικό κριτήριο για τη μελέτη της επίδρασης μιας ανεξάρτητης μεταβλητής στην εξαρτημένη Λογική

Διαβάστε περισσότερα

Need for homogenization of Cardiology training in Greece and in Europe. The role of the Hellenic Cardiological Society

Need for homogenization of Cardiology training in Greece and in Europe. The role of the Hellenic Cardiological Society Need for homogenization of Cardiology training in Greece and in Europe. The role of the Hellenic Cardiological Society Κωνσταντίνος Τσιούφης Αν. Καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ Πρόεδρος ΕΚΕ Π.Δ. 415 της 29

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή διατριβή ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

George D. Athanassopoulos, MD, FESC Director Noninvasive Diagnostics Department Cardiology Section Onassis Cardiac Surgery Center Athens

George D. Athanassopoulos, MD, FESC Director Noninvasive Diagnostics Department Cardiology Section Onassis Cardiac Surgery Center Athens George D. Athanassopoulos, MD, FESC Director Noninvasive Diagnostics Department Cardiology Section Onassis Cardiac Surgery Center Athens Sonosite, Vivid i ΥΠΟΔΟΜΗ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ-ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ

ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ Α Ν Α Δ Ι Ω Τ Η Σ ΑΘΑ Ν Α Σ Ι Ο Σ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α Κ Ω Ν Σ ΤΑ Ν Τ Ο Π Ο ΥΛ Ε Ι Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ CARDIAC

Διαβάστε περισσότερα

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β Μ. ΓΡΥΠΑΡΗΣ 1 & Θ. ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ" Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μηχανογραφημένη μορφή των δεδομένων και η στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ STRESS ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ STRESS ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (2014),ΤΟΜΟΣ 1,ΤΕΥΧΟΣ 2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ STRESS ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ανάλυση Δεδομένων

Εισαγωγή στην Ανάλυση Δεδομένων ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ 09-10-2015 Εισαγωγή στην Ανάλυση Δεδομένων Βασικές έννοιες Αν. Καθ. Μαρί-Νοέλ Ντυκέν ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ 30-10-2015 1. Στατιστικοί παράμετροι - Διάστημα εμπιστοσύνης Υπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος της θερμοκρασίας του ασθενούς μετά την ΚΑΡΠΑ: ΥΠΟΘΕΡΜΙΑ Ή ΝΟΡΜΟΘΕΡΜΙΑ ΝΙΚΗΤΑΣ ΓEΩΡΓIΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Έλεγχος της θερμοκρασίας του ασθενούς μετά την ΚΑΡΠΑ: ΥΠΟΘΕΡΜΙΑ Ή ΝΟΡΜΟΘΕΡΜΙΑ ΝΙΚΗΤΑΣ ΓEΩΡΓIΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ Έλεγχος της θερμοκρασίας του ασθενούς μετά την ΚΑΡΠΑ: ΥΠΟΘΕΡΜΙΑ Ή ΝΟΡΜΟΘΕΡΜΙΑ ΝΙΚΗΤΑΣ ΓEΩΡΓIΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ No disclosure Μηχανισμοί δράσης θεραπευτικής υποθερμίας Μείωση του ρυθμού μεταβολισμού του εγκεφάλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 1η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: New York College & Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Υγείας 14 Μαρτίου 2017 ΕΣΗΕΑ, Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ- ΕΚΠΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ- ΕΚΠΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ- ΕΚΠΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Δρ. Όλγα Χρ. Σίσκου Το διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Temporal variation of emergent pediatric. trauma cases in the A&E Department. C.K. Yiannakopoulos, A.D. Kanellopoulos

Temporal variation of emergent pediatric. trauma cases in the A&E Department. C.K. Yiannakopoulos, A.D. Kanellopoulos Temporal variation of emergent pediatric trauma cases in the A&E Department C.K. Yiannakopoulos, A.D. Kanellopoulos Pediatric Orthopaedics Department KAT Accident Hospital, Athens, Greece Temporal Variation

Διαβάστε περισσότερα

Η δημιουργία και η πιλοτική εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης νευρογενών διαταραχών κατάποσης.

Η δημιουργία και η πιλοτική εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης νευρογενών διαταραχών κατάποσης. Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Η δημιουργία και η πιλοτική εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης νευρογενών διαταραχών κατάποσης. Σπουδαστές: Κάτανα Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα