Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κοινωνική Επιχειρηματικότητα"

Transcript

1 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Δράση Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Δρ. Νίκη Γλαβέλη, ΕΔΙΠ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Επ. Συνεργάτιδα ΜΟΚΕ ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, 11/9/2014

2 Περιεχόμενα Κοινωνική οικονομία Ορισμός, Επιδιώξεις/Αξίες, ΕΕ και Ελλάδα Κοινωνική επιχειρηματικότητα Το Νομικό (Θεσμικό) πλαίσιο στην Ελλάδα ΚοινΣΕπ: Στόχοι Γενικά Χαρακτηριστικά Κατηγορίες ΚοινΣΕπ Παραδείγματα Πόροι Χρηματοδότηση Κίνητρα Βήματα Εγγραφής στο Μητρώο Φορολογικά/Ασφαλιστικά Από που να αρχίσω; Χρήσιμα site

3 Παραδοσιακή αντίληψη Διχοτόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων δύο τομείς Δημόσιος τομέας: Στόχος: Συλλογικό συμφέρον Φύση αγαθών/ υπηρεσιών: Δημόσια / συλλογικά Χρημ/ση: Δημόσια Φορείς: Δημόσιες επιχ Ιδιωτικός τομέας: Στόχος: Κέρδος επενδυτών Φύση αγαθών / υπηρεσιών: Ατομικά Χρημ/ση: Ιδιωτική Φορείς: Ιδιωτικές επιχ

4 Η ανάδειξη του κοινωνικού/τρίτου τομέα της οικονομίας Ο κοινωνικός ή τρίτος τομέας ή τομέας αλληλεγγύης αναδεικνύεται με στόχο να προσφέρει λύσεις στις κοινωνικές και άλλες ανάγκες σε τοπική / εθνική/παγκόσμια κλίμακα που δεν καλύπτονται από το κράτος ή την αγορά Κοινωνικός τομέας Στόχος: Παραγωγή κοινωνικής αξίας / ανάπτυξη ατόμων - κοινότητας Φύση αγαθών: συλλογικά/ατομικά Χρημ/ση: Δημόσια (επιδοτήσεις) ή/και ιδιωτική (εθελοντισμός/δωρεές/ επενδυτές) Φορείς: ΜΚΟ, Φιλανθρωπικές Οργαν, Συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Επιχειρήσεις (διαφ από χώρα σε χώρα)

5 Ορισμός της κοινωνικής οικονομίας O «χώρος» της οικονομίας που βρίσκεται ανάμεσα στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα και στον οποίο διεξάγονται οικονομικές δραστηριότητες με κοινωνικούς σκοπούς/στόχους Ή Το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο καταστατικός σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων (Ν. 4019/2011)

6 Επιδιώξεις/Αξίες και κοινωνική οικονομία (1) Τοπική και Βιώσιμη ανάπτυξη Κοινωνική καινοτομία Κοινωνική ενσωμάτωση: Δημιουργία θέσεων εργασίας και προώθηση της επιχειρηματικότητας σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού

7 Επιδιώξεις/Αξίες και κοινωνική οικονομία (2) Πρόληψη κοινωνικών ανισοτήτων Ενίσχυση του κοινωνικού ιστού/ συνοχή/αλληλεγγύη και ενδυνάμωση του κοινωνικού κεφαλαίου Ανάπτυξη δημοκρατικών και συμμετοχικών δομών Προτεραιότητα στα άτομα και την εργασία έναντι του κεφαλαίου/κέρδους

8 ΕΕ και κοινωνική οικονομία Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ προωθούν την κοινωνική οικονομία για την: Κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη Ενδογενή ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών Επίλυση δύο βασικών προβλημάτων των ευρωπαϊκών χωρών: την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό

9 Η κοινωνική οικονομία στην ΕE Απασχολούνται 14 εκ εργαζόμενοι 5,9% συνολικής απασχόλησης 6,7% της έμμισθης απασχόλησης Χαρακτηριστικά παραδείγματα: Ισπανία, Ιταλία (αύξηση στην απασχόληση σε μία δεκαετία κατά 58% & 400% αντίστοιχα), Βρετανία

10 Η κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα (1) Η απασχόληση στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας αντιπροσωπεύει το 1,8% της συνολικής απασχόλησης και το 2,9% της έμμισθης απασχόλησης.

11 Η κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα (2) Υπολογίζεται ότι δραστηριοποιούνται: συνεταιρισμοί παραδοσιακού τύπου 71 γυναικείοι συνεταιρισμοί, με αντικείμενο την παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων και τροφίμων ή και λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων 17 Κοι.Σ.Π.Ε. με αντικείμενο την ένταξη ψυχικά ασθενών στην αγορά εργασίας, αλλά και την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών οργανώσεις εθελοντισμού, από τις οποίες έχουν ενεργό δράση Άγνωστος αριθμός από μικτές οργανώσεις, εθελοντικές οργανώσεις, σωματεία ειδικώς αναγνωρισμένων ως φιλανθρωπικών, αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών, ιδρυμάτων κλπ. ενώσεων προσώπων, οργανώσεις ή και εταιρικά 415 εγγεγραμμένες ΚοινΣΕπ στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας (Μάρτιος 2014)

12 Η κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα (3) Μέχρι το 2011, στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο δεν υπήρχε αναγνώριση του τομέα της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας Εμπόδια: Έλλειψη θεσμικού πλαισίου Γραφειοκρατία Έλλειψη επιχειρηματικής τεχνογνωσίας και ανάλογης εκπαίδευσης Δυσκολίες δικτύωσης και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών κ.α.

13 Κοινωνική Επιχειρηματικότητα : Το Νομικό (Θεσμικό) Πλαίσιο στην Ελλάδα (1) Ο Νόμος 4019/2011, ΦΕΚ Α 216/ : Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις Εισάγει την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚοινΣΕπ) ως φορέα της κοινωνικής οικονομίας Η ΚοινΣΕπ είναι «αστικός συνεταιρισμός με κοινωνικό σκοπό και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα»

14 Υποστήριξη της δημιουργίας, λειτουργίας και ανάπτυξης Κοινωνικών Επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο, Η διάχυση της ιδέας της Κοινωνικής Οικονομίας και Η εδραίωσή της μέσω μόνιμων δικτύων συνεργασίας και τοπικών συμφωνιών. Κοινωνική Επιχειρηματικότητα : Το Νομικό (Θεσμικό) Πλαίσιο στην Ελλάδα (2) Και το προτείνεται το Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη του Τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 3 Άξονες και 11 δράσεις Τώρα Σχέδιο Πρόσκλησης προς διαβούλευση για τη δράση «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των ΚοινΣ.Επ και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας»

15 Κοινωνική Επιχειρηματικότητα : Το Νομικό (Θεσμικό) Πλαίσιο στην Ελλάδα (3) Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν ωφελούμενοι/ες που ανήκουν μεταξύ άλλων σε ευάλωτες και ειδικές ομάδες του πληθυσμού (Νόμο 4019/2011), εκ των οποίων: θα είναι υποψήφιοι/δυνητικοί κοινωνικοί επιχειρηματίες θα είναι υφιστάμενοι κοινωνικοί επιχειρηματίες Η δράση υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία (ΕΥΚΕΚΟ) και χρηματοδοτείται μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ».

16 Οι ΚοινΣΕπ/ Kοινωνική Επιχειρηματικότητα (1) Εναλλακτική - νέα μορφή - εξέλιξη στον κοινωνικό τομέα Επιχειρηματικό πνεύμα/οικονομικούς σκοπούς (μέσο): Αναλαμβάνει οικονομικό ρίσκο Επιδιώκει οικονομική αυτονομία και καινοτομία Δραστηριοποιείται στην ελεύθερη αγορά (ανταγωνιστική) για την παραγωγή αγαθών ή και παροχής υπηρεσιών Αμειβόμενη εργασία (κατ ελάχιστων) Προσέλκυσης πόρων και εκτός αγοράς (κράτος, ιδιώτες, δωρεές) Εθελοντική εργασία

17 Οι ΚοινΣΕπ / Kοινωνική Επιχειρηματικότητα (2) Κοινωνικό σκοπό (επιδίωξη): Όφελος των μελών της ή της κοινωνίας (κοινωνικός αποκλεισμός, ανεργία, τοπική ανάπτυξη) παρά η επιδίωξη κέρδους Τα κέρδη επανεπενδύονται για την επίτευξη του κοινωνικού σκοπού (περιορισμένη έκταση διανομής κερδών) Διανομή κερδών, ετήσια, ως εξής: Αποθεματικό 5% Εργαζόμενοι έως 35% Επανεπένδυση δημιουργία νέων θέσεις εργασίας - δραστηριότητες επιχείρησης τουλάχιστον 60% WHATIS~1.MP4

18 Γενικά χαρακτηριστικά ΚοινΣΕπ (1) Απαιτείται η σύνταξη καταστατικού, στο οποίο αναγράφονται υποχρεωτικά: επωνυμία, έδρα, όρους διαδικασία εισόδου μελών σε αυτών κ.ά. Το κεφάλαιο της επιχείρησης διαιρείται σε ίσης αξίας συνεταιριστικές μερίδες (αριθμός και ονομαστική αξία - καταστατικό της επιχείρησης). Μέλη μπορεί να είναι είτε φυσικά πρόσωπα είτε φυσικά και νομικά πρόσωπα (έως 1/3) Τα μέλη της ΚοινΣΕπ διαθέτουν τουλάχιστον από μία υποχρεωτική μερίδα, ως ελάχιστη χρηματική συμμετοχή στο κεφάλαιο της επιχείρησης.

19 Γενικά χαρακτηριστικά ΚοινΣΕπ (2) Εκτελεστικό διοικητικό όργανο της ΚοινΣΕπ είναι η Διοικούσα Επιτροπή. Κάθε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής είναι υποχρεωτικά και μέλος της επιχείρησης. Κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, εφαρμόζεται η αρχή ένα πρόσωπο - μια ψήφος, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μερίδων που κατέχει το κάθε μέλος.

20 Κατηγορίες ΚοινΣΕπ Ένταξης Κοινωνικής Φροντίδας Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού

21 Ένταξης (1) Αποσκοπούν στην ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού: άτομα με αναπηρίες (σωματικές, ψυχικές, νοητικές, αισθητηριακές) εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα οροθετικοί φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι ανήλικοι παραβάτες 40% κατ ελάχιστο των εργαζομένων πρέπει να ανήκει στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού Για τη σύσταση απαιτούνται 7 πρόσωπα τουλάχιστον.

22

23 Σκοπός Στόχος: Μέσα από μια ουσιαστική, αδιάκοπη και επίπονη προσπάθεια, η σύνθεση όλων των ιδιαιτεροτήτων και η αξιοποίηση όλων των κοινωνικών μονάδων στην επίτευξη της συλλογικής προόδου μακριά από την περιθωριοποίηση και τους αποκλεισμούς. Στοιχεία που αποτελούν τον κεντρικό, ηθικό άξονα των στρατηγικών επιλογών του Συνεταιρισμού για την πλήρη κοινωνικό οικονομική επανένταξη των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Συνολικό ανθρώπινο δυναμικό Ιούλιος 2012 : 85 εργαζόμενοι λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας 55 εργαζόμενοι Νέο Επιχειρησιακό Σχέδιο (Business Plan) Άξονες του νέου επιχειρησιακού σχεδιασμού του Συνεταιρισμού είναι η οικονομική βιωσιμότητα, ισότιμη συμμετοχή, η ποιότητα και η διαρκής ανάπτυξη με απώτερο σκοπό τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Δημιουργία και Ανάπτυξη νέων Δράσεων:3 Δράσεις (σύνολο 12) Διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας:100 εργαζόμενοι Χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας:70 εργαζόμενοι (70%)

24 Κοινωνικής Φροντίδας (2) Αποσκοπούν στην παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού προνοιακού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού όπως: οι ηλικιωμένοι τα βρέφη τα παιδιά τα άτομα με αναπηρίες και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις Για τη σύσταση απαιτούνται 5 πρόσωπα τουλάχιστον.

25

26 Αποστολή μας Η «ΜΕΡΙΜΝΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» ορίζει ως αποστολή την υψηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικού - προνοιακού χαρακτήρα με βασικό σκοπό την υποκειμενική αίσθηση πληρότητας και ασφάλειας από μέρους των ατόμων καθώς και την ικανοποίηση των προσδοκιών τους

27 Πεδία δράσης ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Φροντίδα ηλικιωμένων Φροντίδα ατόμων με χρόνιες παθήσεις Υπηρεσίες πρόληψης και προαγωγής υγείας στον παιδικό πληθυσμό Υπηρεσίες παροχής υγείας

28

29 Εγχείρημα αυτοδιαχείρισης στον τομέα της προσχολικής αγωγής στην Ελλάδα Δημιουργήθηκε από την ανάγκη παροχής φροντίδας σε παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας καθώς και στις οικογένειες τους. Ο νόμος 4019/2011 έδωσε την δυνατότητα συγκρότησής του ως νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Συνεταιρισμός Γονέων Χαλανδρίου» Η κύρια δραστηριότητα: Συνεταιριστική Δομή Φύλαξης Μικρών Παιδιών Συνολικά 19 οικογένειες και 23 παιδιά συμμετέχουν αυτή την στιγμή. Γονείς που διοικούν και παιδαγωγοί με ανθρώπινους μισθούς, σε σπίτια που μετατρέπονται σε μικρά σχολεία. Τον Σεπτέμβριο του 2013, ο Συνεταιρισμός ίδρυσε το 1ο Συνεταιριστικό Φροντιστήριο Μέσης εκπαίδευσης στην Ελλάδα, που υπάρχει και αυτό δρώντας αλληλέγγυα τόσο προς τους μαθητές του όσο και προς τους δασκάλους του.

30 Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού (3) Αποσκοπούν στην προαγωγή του τοπικού και συλλογικού συμφέροντος, στην απασχόληση, στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης. Αφορούν στην παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών σε τομείς όπως : πολιτισμός περιβάλλον οικολογία εκπαίδευση παροχές κοινής ωφέλειας τοπικά προϊόντα διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων Για τη σύσταση απαιτούνται 5 πρόσωπα τουλάχιστον.

31 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΥΖΗΝ. <<ΑΕΙ-ΖΗΝ>>

32 Δραστηριότητες: 1) Εφαρμογές ενεργειακής ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων, εξοικονόμηση ενέργειας. Με την εφαρμογή σύνθετων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης. 2) Οικοδομικές εργασίες, κατασκευές νεόδμητων, ανακαινίσεις παλαιών κτιρίων, και κτηματομεσιτικές υπηρεσίες. 3) Ανάληψη έργων καθαριότητας συντήρησης - κηποτεχνικής σε όλους τους δημόσιους δημοτικούς & ιδιωτικούς χώρους, παρεμβάσεις αναδασώσεων σε συνεργασία με τις αρμόδιες δημοτικές αρχές, όπως και την προστασία του περιβάλλοντος, φύλαξη για την ανεξέλεγκτη ρίψη απορριμμάτων. 4) Παραγωγική βιοτεχνική μονάδα κατασκευής ενεργειακών τζακιών, συστημάτων εναλλακτικών εστίας καύσης, και εναλλακτικών καμινάδας ενεργειακού τζακιού.

33

34 Συνεταιρισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αλληλέγγυας οικονομίας Στόχοι και αρχές λειτουργίας: 1. Η προαγωγή της κοινωνικής ωφέλειας μέσω της παραγωγής αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα 2. Η αξιοποίηση των κερδών του για την ανάπτυξη της απασχόλησης και τη διεύρυνση των εργασιών του 3. Η αρχή της αλληλέγγυας οικονομίας 4. Η αρχή της συλλογικής δράσης, της συμμετοχικής εργασίας και της συνεταιριστικής οργάνωσης Προϊόντα Γλυκά: κεράσι, σταφύλι, καρπούζι, Μαρμελάδες: κεράσι, βερίκοκο, τζιρνίκι (κορόμηλο), δαμάσκηνο, μήλο. Ζυμαρικά: τραχανάς ξινός τραχανάς γλυκός, τραχανάς χορταρικών χυλοπίτες. Μετά από παραγγελία: Πίττες,πιροσκί, οτία

35 Art Core Τέχνες & Ψυχαγωγία

36 «Επιχειρηματική» Δραστηριότητα Οι τρόποι με τους οποίους συντηρείται ή θα συντηρηθεί μελλοντικά η ΚοινΣΕπ: - Λειτουργία ως Καφέ Μπαρ Πολυχώρος - Δωρεές - Κέρδη περιφερειακών δραστηριοτήτων (ανακύκλωση, composte κ.α.) - Επιδότηση (ΕΣΠΑ, Κοινωνικής Οικονομίας κτλ)

37 Ο χώρος μας(μετά)

38 ως «επενδύουμε» το 60%

39

40 Κατανομή 415 εγγεγραμμένων ΚοινΣΕπ (ποσοστό %) 3 20 Ένταξης 77 Κοινωνικής Φροντίδας Συλλογικού και Παραγωγικού σκοπού

41 Πόροι Χρηματοδότηση-Κίνητρα ΚοινΣΕπ Κεφάλαιο της επιχείρησης Δωρεές τρίτων Έσοδα από την αξιοποίηση της περιουσίας της Έσοδα από την επιχειρηματική της δραστηριότητα Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και από άλλους θεσμικούς εθνικούς και κοινοτικούς πόρους Έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας, από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης και μπορούν να εντάσσονται στον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011 Μπορούν να εντάσσονται σε προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας, καθώς και σε προγράμματα του ΟΑΕΔ για τη στήριξη της εργασίας

42 Πόροι Χρηματοδότηση-Κίνητρα ΚοινΣΕπ Εργαζόμενοι στις ΚοινΣΕπ, που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και λαμβάνουν επιδόματα (πρόνοιας, επανένταξης κ.α.) συνεχίζουν να εισπράττουν αυτές τις παροχές, παράλληλα με την αμοιβή τους από την ΚοινΣΕπ Λήψη κοινωνικών πτυχών ως κριτήριο για την επιλογή αναδόχου σε δημόσιες συμβάσεις

43 Βήματα εγγραφής ΒΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Βήμα 1 ο Βήμα 2 ο Βήμα 3 ο Ύπαρξη τουλάχιστον εφτά (7) ενδιαφερόμενων φυσικών προσώπων για την σύσταση μίας ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «ένταξης» και πέντε (5) για την σύσταση Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής Φροντίδας ή Συλλογικού Σκοπού Σύνταξη καταστατικού Εγγραφή στο μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας του Τμήματος «Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας» της Διεύθυνσης «Κοινωνικής Προστασίας» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Προσωρινή Βεβαίωση) Εδάφιο α της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 4019/11, όπως τροποποιήθηκε απο την παρ. ΙΓ2 του άρθρου 138 του Ν. 4052/12 Βήμα 4 ο Βήμα 5 ο Από την εγγραφή η Κοιν.Σ.Επ. αποκτά νομική προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα Έναρξη στην Δ.Ο.Υ. (μέσα σε 30 ημέρες απο την ημερομηνία οριστικής εγγραφής στο μητρώο) Υποβολή δικαιολογητικών στο Μητρώο Βήμα 6 ο Οριστική βεβαίωση

44 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ (ΣΥΣΤΑΣΗ) ΤΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ : Καταστατικό υπογγεγραμμένο απο όλα τα μέλη Αίτηση προς το μητρώο Ξεχωριστές υπεύθυνες δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογγεγραμμένες απο το ενδιαφερομένο μέλος που να αναφέρει οτι δεν συμμετέχει σε άλλη Κοιν.Σ.Επ. ή διαφορετικά τα στοιχεία της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. στην οποία τυχόν συμμετέχει Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής χορηγείται έγγραφη Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο στην οποία αναφέρεται και ο αριθμός Μητρώου της Επιχείρησης

45 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚοινΣΕπ Η εγγραφή στο μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης γίνεται Α Τ Ε Λ Ω Σ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ : Η προσκόμιση γραμματείου κόστους σύστασης εταιρείας ( /μέλος για περισσότερα απο 3) Η κατάρτιση του καταστατικού απο συμβολαιογράφο ( /φύλλο +5 /φύλλο για κάθε αντίγραφο) Η παρουσία δικηγόρου στην υπογραφή του καταστατικού Η καταχώριση στο Γ.Ε.Μ.Η. (10 ) Η εγγραφή στον ΟΑΕΕ (περίπου 111 /μέλος) Η εγγραφή στο επιμελητήριο (ανάλογα με το επιμελητήριο) Η καταβολή του Γραμμάτιου Κόστους Σύστασης Η καταβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου (1% επί του κεφαλαίου που αναγράφεται στο καταστατικό) Η καταβολή τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού (1 επί του κεφαλαίου που αναγράφεται στο καταστατικό)

46 ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ο.Υ. Δικαιολογητικά για την έναρξη στην Δ.Ο.Υ. : Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Εγγεκριμένο Καταστατικό Αντίγραφο ταυτότητας όλων των μελών Συμπληρωμένη Δήλωση Έναρξης Εργασιών (έντυπο Μ2) Φυσική παρουσία Προέδρου Σφραγίδα με τα στοιχεία της επιχείρησης Οι Κοιν.Σ.Επ. τηρούν Β κατηγορίας βιβλία (απλογραφικά). Σε ενδεχόμενο που μέσα σε μία χρήση (έτος) πραγματοποίησουν έσοδα μεγαλύτερα του τότε απο την αμέσως επόμενη εντάσσονται υποχρεωτικά στα βιβλία της Γ κατηγορίας (διπλογραφικά). Άρθρο 4 του Ν. 4111/2013

47 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Μόνη η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα του μέλους - εταίρου, σε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις Παρ. 4, άρθρου 3 του Ν. 4019/11 Η παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση του σκοπού της Κοιν.Σ.Επ. από μέλη της, τα οποία δεν βρίσκονται σε εργασιακή σχέση με αυτήν, γίνεται κατ' εφαρμογή των άρθρων 713 επ.ακ με την επιφύλαξη του άρθρου 12 του Ν. 2716/99 Παρ. 7, άρθρου 12 του Ν. 4019/11 Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να είναι και εργαζόμενοι της, οι οποίοι αμείβονται για την παρεχόμενη εργασία και έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία. Παρ. 6, άρθρου 12 του Ν. 4019/11 Τα μέλη-εταίροι της Κοιν.Σ.Επ. με μόνη την ιδιότητα του μέλους, απαλλάσσονται από κάθε ασφαλιστική υποχρέωση ενώ για τα μέληεταίρους που είναι και εργαζόμενοι προβλέπεται ασφαλιστικό καθεστώς εξαρτημένης εργασίας (ΙΚΑ) Υπ αριθμ. 49/ Εγκύκλιος του Ο.Α.Ε.Ε.

48 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (2) ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΜΟΙΒΗ (ΑΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ) ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΟΥΣ (Π.Χ. ΙΚΑ)

49 Από πού να ξεκινήσω; Ashoka: Aspen Institute: Echoing Green: Net Impact: Skoll Foundation: Social Enterprise Alliance:

50 Websites για τις εξελίξεις στην ΚΕ 1. E-180: 2. CSR Wire: 3. Change.org Social entrepreneurship: 4. Stanford Social Innovation Review: 5. Fast Company Social Responsibility: 6. Social edge: 7. Next Billion: 8. Alltop: Social entrepreneurship: 9. Alltop Good:

51 Ελληνικά websites Δίκτυο ΚοινΣΕπ Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικονομίας ent Κοινωνία πολιτών

52

Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα. Κοινωνική Οικονοµία. Κοινωνικός επιχειρηµατίας

Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα. Κοινωνική Οικονοµία. Κοινωνικός επιχειρηµατίας Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣεΠ ΚοινΣεΠ) ελληνικές πρακτικές Νάξος 8 εκεµβρίου 2014 Κωνσταντίνος Α. Μοράρος Σύµβουλος Ανάπτυξης Να γίνεις γάτα! Κοινωνική Οικονοµία & Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κοιν.Σ.Επ.) ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κοιν.Σ.Επ.) ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κοιν.Σ.Επ.) ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Λευκάδα, Μάιος 2013 Τι είναι η Κοινωνική Οικονομία; ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κλεισόβης 12 Αθήνα, Τ.Κ. 10677 TΗΛ: 210-3303060 FΑΧ: 210-3801777 mail: epeksa@otenet.gr Website:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network. Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Αθήνα, 21 Μαρτίου 2013 1

Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network. Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Αθήνα, 21 Μαρτίου 2013 1 Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Αθήνα, 21 Μαρτίου 2013 1 Περιεχόμενα 1. Παρουσίαση των δράσεων της Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ν. 4019/2011)

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ν. 4019/2011) (Ν. 4019/2011) ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ»» Γιώργος Μπιθυμήτρης Σύμβουλος συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) που θεσμοθετούνται με το νόμο 4019/2011;...

1. Ποιά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) που θεσμοθετούνται με το νόμο 4019/2011;... ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Ποιά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) που θεσμοθετούνται με το νόμο 4019/2011;... 2 2. Ποιές είναι οι κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες Βασικές αρχές: Αλληλεγγύη Κοινωνική συνοχή Υπεροχή του ατόμου έναντι του κεφαλαίου, Κοινωνική υπευθυνότητα και δημοκρατική λήψη αποφάσεων Στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.)

Διαδικασία Ίδρυσης Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασία Ίδρυσης Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) Με τον ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α 216) θεσπίστηκε νέα νομική μορφή,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network. Θεσμικό και Κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των Κοιν.Σ.ΕΠ στην Ελλάδα

Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network. Θεσμικό και Κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των Κοιν.Σ.ΕΠ στην Ελλάδα Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network Θεσμικό και Κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των Κοιν.Σ.ΕΠ στην Ελλάδα ΗΠράξη«ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» υλοποιείται στο

Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση H Ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου στο πλαίσιο τοπικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ύφεσης, της διευρυνόμενης ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. της

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. της ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΒΑΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για την απόκτηση του µεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Μια Νέα Μορφή Επιχείρησης

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Μια Νέα Μορφή Επιχείρησης Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Μια Νέα Μορφή Επιχείρησης Στέλλα Γαμβρέλλη, Δικηγόρος, LL.M., Μ.Δ.Ε. Eσπερίδα της Innovation-Community.gr «Καινοτομία και Εξωστρέφεια» Πολυσυνέδριο Capital & Vision

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα: Η περίπτωση της Ελλάδας»

«Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα: Η περίπτωση της Ελλάδας» Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία «Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα: Η περίπτωση της Ελλάδας» Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Του Γιάννη Β. Θεοδώρου «Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΔΒΜ2» 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο τρίτος τομέας, καθότι άρχισε να αναπτύσσεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ «Στην Πρίζα»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ «Στην Πρίζα» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ «Στην Πρίζα» Στην Αθήνα σήμερα, οι υπογράφοντες:. ιδρύουμε κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση (Κ.Σ.Ε.) συλλογικού

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής Έκδοση: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία - Ε.Σ.Α.μεΑ. Το παρόν παράχθηκε στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρησιακό Σχέδιο προώθησης Δράσεων Κοινωνικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αθηναίων»

«Επιχειρησιακό Σχέδιο προώθησης Δράσεων Κοινωνικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αθηναίων» ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «Επιχειρησιακό Σχέδιο προώθησης Δράσεων Κοινωνικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Οικονομία Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Κοινωνική Οικονομία Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ιωάννης Νικολάου Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη) 49100-Κέρκυρα

Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη) 49100-Κέρκυρα Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αλυκές Ποταμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3...1 Μέτρα πολιτικής...3 Στόχος 1.1 Μέτρα πολιτικής για την

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3...1 Μέτρα πολιτικής...3 Στόχος 1.1 Μέτρα πολιτικής για την ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3...1 Μέτρα πολιτικής...3 Στόχος 1.1 Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση...4 Πυλώνας 1 Απασχολησιµότητα...4 1. Κίνητρο επανένταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Ελ. Βενιζέλου 44 & Χαρ. Τρικούπη ΤΚ 10679, Αθήνα Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την επιλογή Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα επιδότησης

Προκήρυξη του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα επιδότησης Προκήρυξη του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα επιδότησης Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση ανέργων νέων στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, με έμφαση στην καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΟ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΟ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΟ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ «Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης», Δράση 3 «Τοπικές δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και λειτουργία ΚOIΝ.Σ.ΕΠ.

Οργάνωση και λειτουργία ΚOIΝ.Σ.ΕΠ. Οργάνωση και λειτουργία ΚOIΝ.Σ.ΕΠ. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας, γραφείο 105, Σταδίου 29, Τ.Κ. 10110 έτοιμο καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα