ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ"

Transcript

1 *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ CEN/TS [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/06 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος οκιµές σκληρυµένου σκυροδέµατος - Μέρος 11: Προσδιορισµός της αντίστασης του σκυροδέµατος σε χλωριόντα, διάχυση µονής κατεύθυνσης Testing hardened concrete - Part 11: Determination of the chloride resistance of concrete, unidirectional diffusion *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ CEN/TS [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/04 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Θερµικά ηλιακά συστήµατα και τα εξαρτήµατά τους - Συστήµατα κατασκευασµένα κατά παραγγελία - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις για ηλιακούς θερµαντήρες νερού και σύνθετα ηλιακά συστήµατα Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 1: General requirements for solar water heaters and combisystems *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ CEN/TS [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/04 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Θερµικά ηλιακά συστήµατα και τα εξαρτήµατά τους - Συστήµατα κατασκευασµένα κατά παραγγελία - Μέρος 2: Μέθοδοι δοκιµών για ηλιακούς θερµαντήρες νερού και σύνθετα ηλιακά συστήµατα Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 2: Test methods for solar water heaters and combisystems *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ CEN/TS [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/04 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Θερµικά ηλιακά συστήµατα και τα εξαρτήµατά τους - Συστήµατα κατασκευασµένα κατά παραγγελία - Μέρος 4: Μέθοδοι ελέγχου της απόδοσης για αποθήκευση σύνθετων θερµικών ηλιακών εγκαταστάσεων Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 4: Performance test methods for solar combistores *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ CEN/TS [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/04 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Θερµικά ηλιακά συστήµατα και τα εξαρτήµατά τους - Συστήµατα κατασκευασµένα κατά παραγγελία - Μέρος 5: Μέθοδοι ελέγχου της απόδοσης του εξοπλισµού ελέγχου Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 5: Performance test methods for control equipment *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ CEN/TS [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ταχυδροµικές υπηρεσίες - Υβριδική αλληλογραφία - Μέρος 1: Προδιαγραφή διεπαφής για ασφαλείς ηλεκτρονικές ταχυδροµικές υπηρεσίες (SePS) - Αρχές, σχήµατα και λειτουργίες Postal Services - Hybrid Mail - Part 1: Secured electronic postal services (SePS) interface specification - Concepts, schemas and operations *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ CEN/TS [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ταχυδροµικές υπηρεσίες - Υβριδική αλληλογραφία - Μέρος 2: Προδιαγραφή διεπαφής για ασφαλείς ηλεκτρονικές υπηρεσίες (SePS) - Υπηρεσία ECPM Postal Services - Hybrid Mail - Part 1: Secured electronic postal services (SePS) interface specification - ECPM Service (c) ΕΛΟΤ 02/05/2011 ΣΕΛΙ Α 1

2 *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ CEN/TS [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/06 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Εξοπλισµός συντήρησης οδών και κατά την διάρκεια του χειµώνα - Στερεά απορροφητικά (προϊόντα) για χρήση στις οδούς Winter and road service area maintenance equipment - Soild absorbents intended for road usage *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ CEN/TS E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2010/04/07 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Καύσιµα ανακτώµενα από στερεά - Προσδιορισµός της φαινόµενης πυκνότητας Solid recovered fuels - Determination of bulk density *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ CEN/TS E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/07 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Καύσιµα ανακτώµενα από στερεά - Προσδιορισµός των ιδιοτήτων σχηµατισµού θόλων στα χύδην υλικά Solid recovered fuels - Determination of bridging properties of bulk material *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ CEN/TS E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/14 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Καύσιµα ανακτώµενα από στερεά - Μέθοδοι προσδιορισµού του ολικού αργιλίου Solid recovered fuels - Methods for the determination of metallic aluminium *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ CEN/TS E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/07 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Καύσιµα ανακτώµενα από στερεά - Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε υγρασία µε τη µέθοδο ξήρανσης σε κλίβανο - Μέρος 1: Προσδιορισµός της ολικής υγρασίας µε µέθοδο αναφοράς Solid recovered fuels - Determination of moisture content using the oven dry method - Part 1: Determination of total moisture by a reference method *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ CEN/TS E2 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Καύσιµα ανακτώµενα από στερεά - Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε υγρασία µε τη µέθοδο ξήρανσης σε κλίβανο - Μέρος 2: Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε ολική υγρασία µε απλοποιηµένη µέθοδο Solid recovered fuels - Determination of moisture content using the oven dry method - Part 2: Determination of total moisture content by a simplified method *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ CEN/TS [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Καύσιµα ανακτώµενα από στερεά - Προσδιορισµός της µηχανικής αντοχής των πέλετς Solid recovered fuels - Determination of mechanical durability of pellets *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN E2 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Προστατευτικά ξύλου - Προσδιορισµός της προληπτικής δράσης εναντίον των προνύµφων του Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - Μέρος 1: Εφαρµογή µε επιφανειακή κατεργασία (µέθοδος εργαστηρίου) (c) ΕΛΟΤ 02/05/2011 ΣΕΛΙ Α 2

3 Wood preservatives - Determination of the preventive action against recently hatched larvae of Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - Part 1: Application by surface treatment (laboratory method) *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN E2 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Συντηρητικά ξύλου - Προσδιορισµός της προληπτικής δράσης εναντίον των προνυµφών του Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - Μέρος 2: Ωοκτόνος δράση (εργαστηριακή µέθοδος) Wood preservatives - Determination of the preventive action against recently hatced larvae of Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - Part 2: Ovicidal effect (laboratory method) *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/06 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μέθοδοι δοκιµής τσιµέντου - Μέρος 8: Θερµότητα ενυδάτωσης - Μέθοδος διαλύσεως Methods of testing cement - Part 8: Heat of hydration - Solution method *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/06 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μέθοδοι δοκιµής τσιµέντου - Μέρος 9: Θερµότητα ενυδάτωσης - Ηµιαδιαβατική µέθοδος Methods of testing cement - Part 9: Heat of hydration - Semi-adiabatic method *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 249 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Είδη υγιεινής - Λεκάνες καταιονητήρων (ντουσιέρες) από χυτά διασταυρούµενα φύλλα ακρυλλίου - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Sanitary appliances - Shower trays made from crosslinked cast acrylic sheets - Requirements and test methods *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Ε2 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος οµική άσβεστος - Μέρος 1: Ορισµοί, προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης Building lime - Part 1: Definitions, specifications and conformity criteria *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN E3 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος οµική άσβεστος - Μέρος 2: Μέθοδοι δοκιµής Building lime - Part 2: Test methods *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 534 +A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/06 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Kυµατoειδή ασφαλτικά φύλλα-προδιαγραφή προϊόντος και µέθοδοι δοκιµής Corrugated bitumen sheets - Product specification and test methods *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN E3 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Προδιαγραφή κονιαµάτων τοιχοποιίας- Μέρος 2: Κονίαµα τοιχοποιίας Specification for mortar for masonry - Part 2: Masonry mortar (c) ΕΛΟΤ 02/05/2011 ΣΕΛΙ Α 3

4 *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/06 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Συντηρητικά ξύλου - Κρεοζώτο και ξυλεία εµποτισµένη µε κρεοζώτο - Μέθοδοι δειγµατοληψίας και ανάλυσης - Μέρος 1: ιαδικασία δειγµατοληψίας κρεοζώτου Wood preservatives - Creosote and creosoted timber - Methods of sampling and analysis - Part 1: Procedure for sampling creosote *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/06 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Συντηρητικά ξύλου - Κρεοζώτο και ξυλεία εµποτισµένη µε κρεοζώτο - Μέθοδοι δειγµατοληψίας και ανάλυσης - Μέρος 2: ιαδικασία λήψεως δείγµατος κρεοζώτου από ξυλεία εµποτισµένη µε κρεοζώτο για περαιτέρω ανάλυση Wood preservatives - Creosote and creosoted timber - Methods of sampling and analysis - Part 2: Procedure for obtaining a sample of creosote from creosoted timber for subsequent analysis *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/06 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Συντηρητικά ξύλου - Κρεοζώτο και ξυλεία εµποτισµένη µε κρεοζώτο - Μέθοδοι δειγµατοληψίας και ανάλυσης - Μέρος 3: Προσδιορισµός της περιεκτικότητας του κρεοζώτου σε βενζο(α)πυρένιο Wood preservatives - Creosote and creosoted timber - Methods of sampling and analysis - Part 3: Determination of the benzo(a)pyrene content of creosote *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/06 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Συντηρητικά ξύλου - Κρεοζώτο και ξυλεία εµποτισµένη µε κρεοζώτο - Μέθοδοι δειγµατοληψίας και ανάλυσης - Μέρος 4: Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε εκχυλίσιµες µε νερό φαινόλες του κρεοζώτου Wood preservatives - Creosote and creosoted timber - Methods of sampling and analysis - Part 4: Determination of the water-extractable phenols content of creosote *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 1520 E2 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Προκατασκευασµένα οπλισµένα στοιχεία από ελαφροσκυρόδεµα ανοιχτής δοµής µε φέροντα ή µη φέροντα οπλισµό Prefabricated reinforced components of lightweight aggregate concrete with open structure with structural or non-structural reinforcement *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 1533 E2 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ξύλινα δάπεδα - Προσδιορισµός της αντοχής σε κάµψη υπό σταικό φορτίο - Μέθοδοι δοκιµής Wood flooring - Determination of bending strength under static load - Test methods *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Παλινδροµικές µηχανές εσωτερικής καύσης - Ασφάλεια - Μέρος 1: Πετρελαιοµηχανές Reciprocating internal combustion engines - Safety - Part 1: Compression ignition engines (c) ΕΛΟΤ 02/05/2011 ΣΕΛΙ Α 4

5 *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ανυψωτικά δοµικών έργων για µεταφορά υλικών - Μέρος 1: Ανυψωτικά µε προσβάσιµες πλατφόρµες Builders' hoists for goods - Part 1: Hoists with accessible platforms *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ανυψωτικά δοµικών έργων για µεταφορά υλικών - Μέρος 2: Κεκλιµένα ανυψωτικά µε µη προσβάσιµες διατάξεις µεταφοράς φορτίου Builders' hoists for goods - Part 2: Inclined hoists with non-accessible load carrying devices *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μηχανήµατα επεξεργασίας τροφίµων - ισκοπρίονα - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής Food processing machinery - Circular saw machines - Safety and hygiene requirements *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μηχανήµατα επεξεργασίας τροφίµων - Πριονοκορδέλες - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής Food processing machinery - Band saw machines - Safety and hygiene requirements *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2010/04/06 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Προσδιορισµός της αντίστασης σε διάτµηση των αρµών - Μέρος 2: Πλαστικά και ελαστοµερή φύλλα στεγάνωσης δωµάτων Flexible sheets for waterproofing - Determination of shear resistance of joints - Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος οκιµές νωπού σκυροδέµατος - Μέρος 8: Αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα - οκιµή εξάπλωσης Testing fresh concrete - Part 8: Self-compacting concrete - Slump-flow test *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος οκιµές νωπού σκυροδέµατος - Μέρος 9: Αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα - οκιµή ρευστότητας µε χοάνη V Testing fresh concrete - Part 9: Self-compacting concrete - V-funnel test *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/07 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος οκιµές νωπού σκυροδέµατος - Μέρος 10: Αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα - οκιµή µε δοχείο L Testing fresh concrete - Part 10: Self-compacting concrete - L box test (c) ΕΛΟΤ 02/05/2011 ΣΕΛΙ Α 5

6 *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/07 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος οκιµές νωπού σκυροδέµατος - Μέρος 11: Αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα - οκιµή απόµιξης µε κόσκινο Testing fresh concrete - Part 11: Self-compacting concrete - Sieve segregation test *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/07 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος οκιµές νωπού σκυροδέµατος - Μέρος 12: Αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα - οκιµή µε δακτύλιο J Testing fresh concrete - Part 12: Self-compacting concrete - J-ring test *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN E2 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Γεννήτριες κινούµενες από παλινδροµικές µηχανές εσωτερικής καύσης - Ασφάλεια Reciprocating internal combustion engine driven generating sets - Safety *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μηχανές για την παραγωγή κατασκευαστικών προϊόντων από σκυρόδεµα και πυριτικό ασβέστιο - Ασφάλεια - Μέρος 1: Κοινές απαιτήσεις - Safety - Part 1: Common requirements *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μηχανές για την παραγωγή δοµικών προϊόντων από σκυρόδεµα και πυριτικό ασβέστιο - Ασφάλεια - Μέρος 2: Μηχανές κατασκευής δοµικών τεµαχίων - Safety - Part 2: Block making machines *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μηχανές για την παραγωγή δοµικών προϊόντων από σκυρόδεµα και πυριτικό ασβέστιο - Ασφάλεια - Μέρος 3: Μηχανές µε ολισθαίνουσα και περιστροφική τράπεζα - Safety - Part 3: Slide and turntable machines *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μηχανές για την παραγωγή δοµικών προϊόντων από σκυρόδεµα και πυριτικό ασβέστιο - Ασφάλεια - Μέρος 4: Μηχανές κατασκευής πλακών στέγης από σκυρόδεµα - Safety - Part 4: Concrete roof tile making machines *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 (c) ΕΛΟΤ 02/05/2011 ΣΕΛΙ Α 6

7 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μηχανές για την παραγωγή δοµικών προϊόντων από σκυρόδεµα και πυριτικό ασβέστιο - Ασφάλεια - Μέρος 5-1: Μηχανές κατασκευής σωλήνων στον κάθετο άξονα - Safety - Part 5-1: Pipe making machines manufacturing in the vertical axis *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μηχανές για την παραγωγή δοµικών προϊόντων από σκυρόδεµα και πυριτικό ασβέστιο - Ασφάλεια - Μέρος 5-2: Μηχανές κατασκευής σωλήνων στον οριζόντιο άξονα - Safety - Part 5-2: Pipe making machines manufacturing in the horizontal axis *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μηχανές για την παραγωγή δοµικών προϊόντων από σκυρόδεµα και πυριτικό ασβέστιο - Ασφάλεια - Μέρος 5-3: Μηχανές προέντασης σωλήνων - Safety - Part 5-3: Pipe prestressing machines *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μηχανές για την παραγωγή δοµικών προϊόντων από σκυρόδεµα και πυριτικό ασβέστιο - Ασφάλεια - Μέρος 5-4: Μηχανές επικάλυψης σωλήνων από σκυρόδεµα - Safety - Part 5-4: Concrete pipe coating machines *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μηχανές για την παραγωγή δοµικών προϊόντων από σκυρόδεµα και πυριτικό ασβέστιο - Ασφάλεια - Μέρος 6 Σταθερός και κινητός εξοπλισµός για την παραγωγή προκατασκευασµένων προϊόντων οπλισµένου σκυροδέµατος - Safety - Part 6: Stationary and mobile equipment for the manufacture of precast reinforced products *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μηχανές για την παραγωγή δοµικών προϊόντων από σκυρόδεµα και πυριτικό ασβέστιο - Ασφάλεια - Μέρος 7: Σταθερός και κινητός εξοπλισµός για την παραγωγή προεντεταµένων προϊόντων σκυροδέµατος - Safety - Part 7: Stationary and mobile equipment for long line manufacture of prestressed products *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μηχανές για την παραγωγή δοµικών προϊόντων από σκυρόδεµα και πυριτικό ασβέστιο - Ασφάλεια - Μέρος 8: Μηχανές και εξοπλισµός για την παραγωγή δοµικών προϊόντων από πυριτικό ασβέστιο (και σκυρόδεµα) (c) ΕΛΟΤ 02/05/2011 ΣΕΛΙ Α 7

8 - Safety - Part 8: Machines and equipment for the manufacture of constructional products from calcium-silicate (and concrete) *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μηχανήµατα ανάµιξης υλικών επικάλυψης - Απαιτήσεις ασφάλειας - Μέρος 1: Μηχανήµατα ανάµιξης για τελική επεξεργασία οχηµάτων Mixing machinery for coating materials - Safety requirements - Part 1: Mixing machinery for use in vehicle refinishing *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN E2 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Εξοπλισµός και εξαρτήµατα υγραερίου (LPG) - Μεταφερόµενες επαναπληρούµενες φιάλες υγραερίου - Απόρριψη LPG equipment and accessories - Transportable refillable LPG cylinders - Disposal *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μηχανές για καθαρισµό επιφάνειας και προεπεξεργασίας βιοµηχανικών ειδών µε χρήση υγρών ή ατµών - Μέρος 1: Κοινές απαιτήσεις ασφάλειας Machines for surface cleaning and pre-treatment of industrial items using liquids or vapours - Part 1: Common safety requirements *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/04 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Θερµικά ηλιακά συστήµατα και τα εξαρτήµατά τους - Συστήµατα κατασκευασµένα κατά παραγγελία - Μέρος 3: Μέθοδοι ελέγχου της απόδοσης για αποθήκευση ηλιακών θερµαντήρων νερού Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 3: Performance test methods for solar water heater stores *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Συνδυαστικές Μονάδες Φόρτωσης - Σήµανση - Μέρος 1: Σηµάνσεις για ταυτοποίηση Intermodal Loading Units - Marking - Part 1: Markings for identification *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Συνδυαστικές Μονάδες Φόρτωσης - Σήµανση - Μέρος 2: Σηµάνσεις των εµπορευµατοκιβωτίων σχετιζόµενες µε την λειτουργία των σιδηροτροχιών Intermodal Loading Units - Marking - Part 2: Markings of swap bodies related to rail operation *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Συνδυαστικές Μονάδες Φόρτωσης - Σήµανση - Μέρος 3: Σηµάνσεις των ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων σχετιζόµενες µε την λειτουργία των σιδηροτροχιών Intermodal Loading Units - Marking - Part 3: Markings of semi-trailers related to rail operation (c) ΕΛΟΤ 02/05/2011 ΣΕΛΙ Α 8

9 *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/20 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Εξοπλισµός και εξαρτήµατα υγραερίου (LPG) - εξαµενές και τύµπανα υγραερίου - Απόρριψη LPG equipment and accessories - LPG tanks and drums - Disposal *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μηχανές βυρσοδεψείου - Μηχανές διατµήσεως και µηχανές κοψίµατος µε ταινιοµάχαιρο - Απαιτήσεις ασφάλειας Tannery machines - Splitting and bandknife shearing machines - Safety requirements *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/20 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Θερµοπλαστικές σταθερές δεξαµενές για υπέργεια αποθήκευση καυσίµου θέρµανσης, κηροσίνης και πετρελαίου οικιακής χρήσης - Πολυαιθυλένιο δια εµφυσήσεως και περιστροφής και πολυαµίδιο 6 µε ανιοντικό πολυµερισµό δεξαµενών - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµών Static thermoplastic tanks for above ground storage of domestic heating oils, kerosene and diesel fuels - Blow moulded and rotationally moulded polyethylene tanks and rotationally moulded tanks made of anionically polymerized polyamide 6 - Requirements and test methods *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN E2 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μη καταστροφικοί έλεγχοι - Ακουστική εκποµπή - Χαρακτηρισµός εξοπλισµού - Μέρος 2: Επιβεβαίωση των χαρακτηριστικών λειτουργίας Non-destructive testing - Acoustic emission - Equipment characterisation - Part 2: Verification of operating characteristic *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μηχανήµατα επεξεργασίας τροφίµων - Μηχανές ανάµιξης - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής Food processing machinery - Mixing machines - Safety and hygiene requirements *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN E2 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Υδροµετρία - Προδιαγραφή φρεατίου αναφοράς για την εγκατάσταση βροχόµετρου Hydrometry - Specification for a reference raingauge pit *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Προσδιορισµός των χαρακτηριστικών του κονιοποιηµένου νέφους κατά την έκρηξη - Μέρος 1: Προσδιορισµός της µέγιστης πίεσης από έκρηξη pmax του κονιοποιηµένου νέφους Determination of explosion characteristics of dust clouds - Part 1: Determination of the maximum explosion pressure pmax of dust clouds *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 (c) ΕΛΟΤ 02/05/2011 ΣΕΛΙ Α 9

10 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Προσδιορισµός των χαρακτηριστικών του κονιοποιηµένου νέφους κατά την έκρηξη - Μέρος 2: Προσδιορισµός του µέγιστου βαθµού ανήψωσης της πίεσης από έκρηξη (dp/dt)max του κονιοποιηµένου νέφους Determination of explosion characteristics of dust clouds - Part 2: Determination of the maximum rate of explosion pressure rise (dp/dt)max of dust clouds *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Προσδιορισµός των χαρακτηριστικών του κονιοποιηµένου νέφους κατά την έκρηξη - Μέρος 3: Προσδιορισµός του κατώτατου ορίου έκρηξης LEL του κονιοποιηµένου νέφους Determination of explosion characteristics of dust clouds - Part 3: Determination of the lower explosion limit LEL of dust clouds *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Προσδιορισµός των χαρακτηριστικών του κονιοποιηµένου νέφους κατά την έκρηξη - Μέρος 4: Προσδιορισµός της οριακής συγκέντρωσης οξυγόνου LOC του κονιοποιηµένου νέφους Determination of explosion characteristics of dust clouds - Part 4: Determination of the limiting oxygen concentration LOC of dust clouds *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σχεδιασµός και επιτόπια κατασκευή κάθετων, κυλινδρικών χαλύβδινων δεξαµενών µε επίπεδη βάση για την αποθήκευση ψυκτικών υγροποιηµένων αερίων µε θερµοκρασίες λειτουργίας µεταξύ 0 C και -165 C - Μέρος 1: Γενικά Design and manufacture of site built, vertical, cylindrical, flat-bottomed steel tanks for the storage of refrigerated, liquefied gases with operating temperatures between 0 C and -165 C - Part 1: General *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σχεδιασµός και επιτόπια κατασκευή κάθετων, κυλινδρικών χαλύβδινων δεξαµενών µε επίπεδη βάση για την αποθήκευση ψυκτικών υγροποιηµένων αερίων µε θερµοκρασίες λειτουργίας µεταξύ 0 C και -165 C - Μέρος 3: Στοιχεία από σκυρόδεµα Design and manufacture of site built, vertical, cylindrical, flat-bottomed steel tanks for the storage of refrigerated, liquefied gases with operating temperatures between 0 C and -165 C - Part 3: Concrete components *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σχεδιασµός και επιτόπια κατασκευή κάθετων, κυλινδρικών χαλύβδινων δεξαµενών µε επίπεδη βάση για την αποθήκευση ψυκτικών υγροποιηµένων αερίων µε θερµοκρασίες λειτουργίας µεταξύ 0 C και -165 C - Μέρος 4: Στοιχεία µόνωσης Design and manufacture of site built, vertical, cylindrical, flat-bottomed steel tanks for the storage of refrigerated, liquefied gases with operating temperatures between 0 C and -165 C - Part 4: Insulation components *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN (c) ΕΛΟΤ 02/05/2011 ΣΕΛΙ Α 10

11 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σχεδιασµός και επιτόπια κατασκευή κάθετων, κυλινδρικών χαλύβδινων δεξαµενών µε επίπεδη βάση για την αποθήκευση ψυκτικών υγροποιηµένων αερίων µε θερµοκρασίες λειτουργίας µεταξύ 0 C και -165 C - Μέρος 5: οκιµές, ξήρανση, καθαρισµός και ψύξη Design and manufacture of site built, vertical, cylindrical, flat-bottomed steel tanks for the storage of refrigerated, liquefied gases with operating temperatures between 0 C and -165 C - Part 5: Testing, drying, purging and cool-down *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ποδήλατα - Εξαρτήµατα ποδηλάτων - Σχάρες Bicycles - Accessories for bicycles - Luggage carriers *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Γερανοί - Γέφυρα και ικρίωµα κινητών γερανών Cranes - Bridge and gantry cranes *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Επέκταση εφαρµογής των αποτελεσµάτων δοκιµών πυραντίστασης - Μέρος 12: Φέροντες τοίχοι από τοιχοποιία Extended application of results from fire resistance tests - Part 12: Loadbearing masonry walls *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Καπνοδόχοι - Σχεδιασµός, εγκατάσταση και παραγγελία καπνοδόχων - Μέρος 1: Καπνοδόχοι για εφαρµογές εκτός αυτών του κλειστού τύπου Chimneys - Design, installation and commissioning of chimneys - Part 1: Chimneys for non-roomsealed heating appliances *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Καύσιµα ανακτώµενα από στερεά - Ορολογία, ορισµοί και περιγραφές Solid recovered fuels - Terminology, definitions and descriptions *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Καύσιµα ανακτώµενα από στερεά - Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Ειδικές απαιτήσεις παραγωγής Solid recovered fuels - Quality management systems - Particular requirements for their application to the production of solid recovered fuels *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Καύσιµα ανακτώµενα από στερεά - Προσδιορισµός της θερµιδικής αξίας Solid recovered fuels - Determination of calorific value *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN (c) ΕΛΟΤ 02/05/2011 ΣΕΛΙ Α 11

12 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Καύσιµα ανακτώµενα από στερεά - Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε πτητική ύλη Solid recovered fuels - Determination of the content of volatile matter *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Καύσιµα ανακτώµενα από στερεά - Προσδιορισµό της περιεκτικότητας σε τέφρα Solid recovered fuels - Determination of ash content *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Καύσιµα ανακτώµενα από στερεά - Μέθοδος προσδιορισµού της περιεκτικότητας σε άνθρακα (C), υδρογόνο (Η) και άζωτο (Ν) Solid recovered fuels - Method for the determination of carbon (C), hydrogen (H) and nitrogen (N) content *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Καύσιµα ανακτώµενα από στερεά - Μέθοδοι προσδιορισµού της περιεκτικότητας σε θείο (S), χλώριο (Cl), φθόριο (F) και βρώµιο (Br) Solid recovered fuels - Method for the determination of sulphur (S), chlorine (Cl), fluorine (F) and bromine (Br) content *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/14 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Καύσιµα ανακτώµενα από στερεά - Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε υγρασία µε τη µέθοδο ξήρανσης σε κλίβανο - Μέρος 3: Υγρασία δείγµατος µε γενική ανάλυση Solid recovered fuels - Determination of moisture content using the oven dry method - Part 3: Moisture in general analysis sample *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/06 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Υαλος για δοµική χρήση - Πρότυπο προϊόντος για υλικά σφράγισης ή/και αντοχής σε υπεριώδη ακτινοβολία (για επικολληµένα υαλοστάσια ή/και µονωτικούς υαλοπίνακες µε εκτεθειµένες στεγανώσεις) Glass in building - Product standard for structural and/or ultra-violet resistant sealant (for use with structural sealant glazing and/or insulating glass units with exposed seals) *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Καύσιµα ανακτώµενα από στερεά - Μέθοδοι προσδιορισµού της περιεκτικότητας σε βιοµάζα Solid recovered fuels - Methods for the determination of biomass content *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Καύσιµα ανακτώµενα από στερεά - Μέθοδοι δειγµατοληψίας Solid recovered fuels - Methods for sampling *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN (c) ΕΛΟΤ 02/05/2011 ΣΕΛΙ Α 12

13 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Καύσιµα ανακτώµενα από στερεά - Μέθοδοι προετοιµασίας του εργαστηριακού δείγµατος Solid recovered fuels - Methods for the preparation of the laboratory sample *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Είδη υγιεινής - Λεκάνες καταιονητήρων (ντουσιέρες) από πρεσσαριστά τροποποιηµένης έγχυσης ακρυλικών φύλλων - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Sanitary appliances - Shower trays made from impact modified extruded acrylic sheets - Requirements and test methods *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Είδη υγιεινής - Μπανιέρες από πρεσσαριστά συνεκχυόµενα τροποποιηµένα φύλλα ABS/ακρυλίου - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Sanitary appliances - Baths made from impact modified coextruded ABS/acrylic sheets - Requirements and test methods *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Είδη υγιεινής - Λεκάνες καταιονητήρων (ντουσιέρες), από πρεσσαριστά τροποποιηµένα συνεκχυόµενα φύλλα ABS/ακρυλίου - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Sanitary appliances - Shower trays made from impact modified coextruded ABS/ acrylic sheets - Requirements and test methods *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος οχεία πίεσης µη εκτεθειµένα σε φλόγα - Απαιτήσεις σχεδιασµού και κατασκευής δοχείων πίεσης και εξαρτηµάτων τους από χυτοσίδηρο µε επιµήκυνση µετά από θραύση ίση ή µικρότερη από 15% Unfired pressure vessels - Requirements for the design and fabrication of pressure vessels and pressure parts constructed from cast iron with an elongation after fracture equal or less than 15% *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Ηµισύνδεσµοι αέρα Railway applications - Pneumatic half couplings *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Απαιτήσεις για τροχοφορείς και µηχανισµούς διεύθυνσης Railway applications - Requirements for bogies and running gears *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/14 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Τρόφιµα - Προσδιορισµός της αφλατοξίνης Β1 σε τρόφιµα µε βάση δηµητριακά για βρέφη και µικρά παιδιά - Μέθοδος HPLC µε καθαρισµό σε στήλη ανοσυγγένειας και ανίχνευση φθορισµού (c) ΕΛΟΤ 02/05/2011 ΣΕΛΙ Α 13

14 Foodstuffs - Determination of aflatoxin B1 in cereal based foods for infants and young children - HPLC method with immunoaffinity column cleanup and fluorescence detection *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ταξινόµηση και χαρακτηριστικά για τις τεχνικές ανακαίνισης και επισκευής δικτύων αποχέτευσης και οµβρίων Classification and characteristics of techniques for renovation and repair of drains and sewers *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Εκποµπή θορύβου - Μέτρηση θορύβου στη θέση του οδηγού Railway applications - Noise Emission - Measurement of noise inside driver s cabs *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Συσκευασία από γυαλί - Τυποποιηµένες ανοχές φιαλιδίων Glass packaging - Standard tolerances for flaconnage *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/28 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Είδη πυροτεχνίας - Πυροτεχνήµατα, Κατηγορίες 1, 2, και 3 - Μέρος 1: Ορολογία Pyrotechnic articles - Fireworks, Categories 1, 2, and 3 - Part 1: Terminology *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/28 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Είδη πυροτεχνίας - Πυροτεχνήµατα, Κατηγορίες 1, 2, και 3 - Μέρος 2: Κατηγορίες και τύποι πυροτεχνηµάτων Pyrotechnic articles - Fireworks, Categories 1, 2, and 3 - Part 2: Categories and types of firework *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/28 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Είδη πυροτεχνίας - Πυροτεχνήµατα, Κατηγορίες 1, 2, και 3 - Μέρος 3: Ελάχιστες απαιτήσεις επισήµανσης Pyrotechnic articles - Fireworks, Categories 1, 2, and 3 - Part 3: Minimum labelling requirements *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/28 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Είδη πυροτεχνίας - Πυροτεχνήµατα, Κατηγορίες 1, 2, και 3 - Μέρος 4: Μέθοδοι δοκιµής Pyrotechnic articles - Fireworks, Categories 1, 2 and 3 - Part 4: Test methods *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/28 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Είδη πυροτεχνίας - Πυροτεχνήµατα, Κατηγορίες 1, 2, και 3 - Μέρος 5: Απαιτήσεις για κατασκευή και απόδοση (c) ΕΛΟΤ 02/05/2011 ΣΕΛΙ Α 14

15 Pyrotechnic articles - Fireworks, Categories 1, 2, and 3 - Part 5: Requirements for construction and performance *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ύαλος για δοµική χρήση - Ασφάλεια σε περίπτωση πυρκαγιάς, πυραντίσταση - Μεθοδολογία δοκιµών υάλου για σκοπούς ταξινόµησης Glass in building - Safety in case of fire, fire resistance - Glass testing methodology for the purpose of classification *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/20 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αντλίες θερµότητας µε ηλεκτροκίνητους συµπιεστές - οκιµές και απαιτήσεις για σήµανση µονάδων ζεστού νερού οικιακής χρήσης Heat pumps with electrically driven compressors - Testing and requirements for marking of domestic hot water units *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Εξαρτήµατα µετασχηµατιστών ισχύος και πηνίων αυτεπαγωγής - Μέρος 12: Ανεµιστήρες Power transformer and reactor fittings - Part 12: Fans *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN /A1 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Προδιαγραφή για συσκευές και µεθόδους µετρήσεων ραδιοδιαταραχής και ατρωσίας - Μέρος 2-1: Μέθοδοι µέτρησης διαταραχών και ατρωσίας - Μετρήσεις αγόµενων διαταραχών Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 2-1: Methods of measurement of disturbances and immunity - Conducted disturbance measurements *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μέθοδοι δοκιµής κοινής εφαρµογής για καλώδια σε συνθήκες πυρκαγιάς -Μέτρηση απελευθέρωσης θερµότητας και παραγωγής καπνού σε καλώδια κατά τη δοκιµή εξάπλωσης της φλόγας - Συσκευή δοκιµής, διαδικασία, αποτελέσµατα Common test methods for cables under fire conditions - Heat release and smoke production measurement on cables during flame spread test - Test apparatus, procedures, results *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Ε2 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Προδιαγραφή για συσκευές και µεθόδους µετρήσεων ραδιοδιαταραχής και ατρωσίας - Μέρος 2-2: Μέθοδοι µέτρησης διαταραχών και ατρωσίας - Μέτρηση ισχύος διαταραχής Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 2-2: Methods of measurement of disturbances and immunity - Measurement of disturbance power *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Ε2 (c) ΕΛΟΤ 02/05/2011 ΣΕΛΙ Α 15

16 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μετασχηµατιστές ισχύος - Μέρος 2: Άνοδος θερµοκρασίας για µετασχηµατιστές εµβυθισµένους σε υγρό Power transformers - Part 2: Temperature rise for liquid-immersed transformers *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Ε3 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρικές στήλες - Μέρος 5: Ασφάλεια ηλεκτρικών στηλών µε υδατώδη ηλεκτρολύτη Primary batteries - Part 5: Safety of batteries with aqueous electrolyte *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αλεξικέραυνα - Μέρος 8: Αλεξικέραυνα οξειδίων µετάλλων µε εξωτερική σειρά διακένων (EGLA) για εναέριες γραµµές µεταφοράς και διανοµής συστηµάτων εναλλασσόµενου ρεύµατος πάνω από 1 kv Surge arresters - Part 8: Metal-oxide surge arresters with external series gap (EGLA) for overhead transmission and distribution lines of a.c. systems above 1 kv *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Ε3 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Συνδετήρες για συχνότητες κάτω των 3MHz - Μέρος 9: Κυκλικοί συνδετήρες για ραδιοεξοπλισµούς και σχετικούς εξοπλισµούς ήχου Connectors for frequencies below 3 MHz - Part 9: Circular connectors for radio and associated sound equipment *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μηχανική τυποποίηση διατάξεων ηµιαγωγών - Μέρος 6-17: Γενικοί κανόνες για την προετοιµασία σχεδιαγραµµάτων συσκευασίας διατάξεων ηµιαγωγών επιφανειακής τοποθέτησης - Οδηγίες σχεδίασης για στοιβαγµένα πακέτα - P- PFBGA και P-PFLGA Mechanical standardization of semiconductor devices - Part 6-17: General rules for the preparation of outline drawings of surface mounted semiconductor device packages - Design guide for stacked packages - Fine-pitch ball grid array and finepitch land grid array (P-PFBGA and P-PFLGA) *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60238/A2 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Κοχλιωτές λυχνιολαβές Edison Edison screw lampholders *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Ε2 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρονόµοι µέτρησης και εξοπλισµός προστασίας - Μέρος 22-5: οκιµές ηλεκτρικών διαταραχών - οκιµή ατρωσίας από υπέρταση Measuring relays and protection equipment - Part 22-5: Electrical disturbance tests - Surge immunity test *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60456/A12 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Πλυντήρια ρούχων για οικιακή χρήση - Μέθοδοι µέτρησης της απόδοσης Clothes washing machines for household use - Methods for measuring the performance (c) ΕΛΟΤ 02/05/2011 ΣΕΛΙ Α 16

17 *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές - Μέρος 2-57: Ειδικές απαιτήσεις για τη βασική ασφάλεια και την ουσιώδη επίδοση εξοπλισµού µε µη-λέϊζερ φωτεινή πηγή που προορίζεται για παρακολούθηση και θεραπευτική, διαγνωστική, κοσµητική/ καλαισθητική χρήση Medical electrical equipment - Part 2-57: Particular requirements for the basic safety and essential performance of non-laser light source equipment intended for therapeutic, diagnostic, monitoring and cosmetic/aesthetic use *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Ε2 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόµοιας χρήσης - Κώδικας δοκιµών για τον προσδιορισµό του αερόφερτου θορύβου - Μέρος 2-13:Ειδικές απαιτήσεις για απορροφητήρες κουζίνας Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-13: Particular requirements for range hoods *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (EMC) - Μέρος 4-22: Τεχνικές δοκιµών και µετρήσεων - Μετρήσεις ακτινοβολούµενης εκποµπής και ατρωσίας σε πλήρως ανηχωϊκούς θαλάµους (FARs) Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-22: Testing and measurement techniques - Radiated emission and immunity measurements in fully anechoic rooms (FARs) *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ασφάλεια µεταφερόµενων ηλεκτρικών εργαλείων που λειτουργούν µε κινητήρα - Μέρος 2-12: Ειδικές απαιτήσεις για µηχανές σπειροτόµησης Safety of transportable motor-operated electric tools - Part 2-12: Particular requirements for threading machines *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Συνδετήρες ραδιοσυχνοτήτων - Μέρος 41: Επιµέρους προδιαγραφή για οµοαξονικούς συνδετήρες ραδιοσυχνοτήτων σειράς CQA γρήγορης µανδάλωσης Radio-frequency connectors - Part 41: Sectional specification for CQA series quick lock R.F. coaxial connectors *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Ε2 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ινοοπτικές διατάξεις διασύνδεσης και παθητικά εξαρτήµατα - Βασικές διαδικασίες µέτρησης και δοκιµής - Μέρος 2-6: οκιµές - Αντοχή εφελκυσµού σε µηχανισµό σύζευξης Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-6: Tests - Tensile strength of coupling mechanism *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Ε2 (c) ΕΛΟΤ 02/05/2011 ΣΕΛΙ Α 17

18 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ινοοπτικές διατάξεις διασύνδεσης και παθητικά εξαρτήµατα - Βασικές διαδικασίες µέτρησης και δοκιµής - Μέρος 3-22: Εξετάσεις και µετρήσεις - ύναµη συµπίεσης περιδέσµου Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-22: Examinations and measurements - Ferrule compression force *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Ε2 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρονόµοι ζεύξης - Μέρος 2: Αξιοπιστία Electromechanical elementary relays - Part 2: Reliability *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ηλεκτρονόµοι ζεύξης - Μέρος 2-1: Αξιοπιστία - ιαδικασία για την επαλήθευση των τιµών των Β10 Electromechanical elementary relays - Part 2-1: Reliability - Procedure for the verification of B10 values *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μεταλλικά υλικά - οκιµή κρούσης εκκρεµούς τύπου Charpy - Μέρος 1: Μέθοδος δοκιµής Metallic materials - Charpy pendulum impact test - Part 1: Test method *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO 3744 E3 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ακουστική - Προσδιορισµός της στάθµης ηχητικής ισχύος και της στάθµης ηχητικής ενέργειας πηγών θορύβου µε χρησιµοποίηση της ηχητικής πίεσης - Τεχνικές µέθοδοι για συνθήκες ελεύθερου ηχητικού πεδίου πάνω από ηχοανακλαστικό επίπεδο Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Engineering methods for an essentially free field over a reflecting plane *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO 3747 E2 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Ακουστική - Προσδιορισµός της στάθµης ηχητικής ισχύος και της στάθµης ηχητικής ενέργειας πηγών θορύβου µε χρησιµοποίηση της ηχητικής πίεσης - Τεχνικές/συνοπτικές µέθοδοι για χρήση επιτόπου σε περιβάλλον αντηχητικό Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Engineering/survey methods for use in situ in a reverberant environment *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/20 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Γεωργικά µηχανήµατα - Ασφάλεια - Μέρος 5: Μηχανήµατα κατεργασίας εδάφους µε µηχανοκίνητα εργαλεία Agricultural machinery - Safety - Part 5: Power-driven soil-working machines *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/20 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Γεωργικά µηχανήµατα - Ασφάλεια - Μέρος 11: Ανυψωτικά περισυλλογής δεµάτων (c) ΕΛΟΤ 02/05/2011 ΣΕΛΙ Α 18

19 Agricultural machinery - Safety - Part 11: Pick-up balers *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO 7291 E2 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Εξοπλισµός οξυγονοκόλλησης - Ρυθµιστές πιέσεως για χειροκίνητα συστήµατα που χρησιµοποιούνται στις συγκόλληση, κοπή και συναφείς διεργασίες έως 30 MPa (300 bar) Gas welding equipment - Pressure regulators for manifold systems used in welding, cutting and allied processes up to 30 MPa (300 bar) *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Κτιριακές κατασκευές - Προϊόντα για αρµούς - Μέρος 1: Προσδιορισµός της διελαστικότητας των σφραγιστικών Building construction - Jointing products - Part 1: Determination of extrudability of sealants *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Κτιριακές κατασκευές - Προϊόντα για αρµούς - Μέρος 2: Προσδιορισµός της διελαστικότητας των σφραγιστικών µε χρήση τυποποιηµένης συσκευής Building construction - Jointing products - Part 2: Determination of extrudability of sealants using standardized apparatus *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/29 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Εξοπλισµός ένεσης για ιατρική χρήση - Μέρος 2: Φύσιγγες ενός σηµείου αποκοπής (OPC) Injection equipment for medical use - Part 2: One-point-cut (OPC) ampoules *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Εργονοµία στην αλληλεπίδραση ανθρώπου-συστήµατος - Μέρος 129: Καθοδήγηση σχετικά µε την εξατοµίκευση στο λογισµικό Ergonomics of human-system interaction - Part 129: Guidance on software individualization *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μη ηλεκτροκίνητες µηχανές χειρός - Απαιτήσεις ασφάλειας - Μέρος 3: ράπανα και κοχλιοτόµοι Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 3: Drills and tappers *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μη ηλεκτροκίνητες µηχανές χειρός - Απαιτήσεις ασφάλειας - Μέρος 4: Μη περιστροφικές κρουστικές µηχανές Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 4: Non-rotary percussive power tools *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO (c) ΕΛΟΤ 02/05/2011 ΣΕΛΙ Α 19

20 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μη ηλεκτροκίνητες µηχανές χειρός - Απαιτήσεις ασφάλειας - Μέρος 6: Μηχανές συναρµολόγησης για κοχλιωτές συνδέσεις Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 6: Assembly power tools for threaded fasteners *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO E2 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος οκιµές αντίδρασης σε φωτιά - Αναφλεξιµότητα προϊόντων που υπόκεινται σε απ ευθείας προσβολή φλόγας - Μέρος 2: οκιµή µε µεµονωµένη πηγή φλόγας Reaction to fire tests - Ignitability of products subjected to direct impingement of flame - Part 2: Single-flame source test *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/20 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Αναλώσιµα συγκόλλησης - Συρµάτινα ηλεκτρόδια και εναποθέσεις για συγκόλληση τόξου µε προστασία αερίου µη κεκραµένων και λεπτόκοκκων χαλύβων - Ταξινόµηση Welding consumables - Wire electrodes and weld deposits for gas shielded metal arc welding of non alloy and fine grain steels - Classification *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Γεωγραφικές πληροφορίες - ιατοµεακά λεξιλόγια Geographic information - Cross-domain vocabularies *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Μέσα ατοµικής προστασίας - Υποδήµατα προστασίας από θερµικούς κινδύνους και εκτίναξη τετηγµένων µετάλλων σχετικά µε χυτήρια και λειτουργίες συγκόλλησης - Απαιτήσεις και µέθοδος δοκιµής Personal protective equipment - Footwear protecting against thermal risks and molten metal splashes as found in foundries and welding - Requirements and test method (c) ΕΛΟΤ 02/05/2011 ΣΕΛΙ Α 20

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης 1 Οδηγία οµικών Προϊόντων 89/106: της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προβλέπεται η σήµανση CE σε υλικά που µπαίνουν σε κατασκευές Συµµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διεθνή Πρότυπα που έχουν εκδοθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης μπορείτε να τα δείτε στο ακόλουθο link

Τα Διεθνή Πρότυπα που έχουν εκδοθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης μπορείτε να τα δείτε στο ακόλουθο link Λευκωσία, 15 Σεπτεμβρίου 2016 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη Δημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων-CEN & CENELEC Κύριοι, Σας αποστέλλονται συνημμένα τα κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN και CENELEC

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 20 Μαϊου 2014. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων. Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν:

Λευκωσία, 20 Μαϊου 2014. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων. Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Λευκωσία, 20 Μαϊου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί ως Κυπριακά, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-13-01 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισµένο Σκυρόδεµα 13 Ενισχύσεις αποκαταστάσεις µε χαλύβδινα

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στην ευρωπαϊκή τυποποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων αέριων καυσίµων Ανάγκη αναθεώρησης των αντίστοιχων ελληνικών κανονισµών

Εξελίξεις στην ευρωπαϊκή τυποποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων αέριων καυσίµων Ανάγκη αναθεώρησης των αντίστοιχων ελληνικών κανονισµών Εξελίξεις στην ευρωπαϊκή τυποποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων αέριων καυσίµων Ανάγκη αναθεώρησης των αντίστοιχων ελληνικών κανονισµών Τα αέρια καύσιµα και η ευρωπαϊκή τυποποίηση Η Eυρωπαϊκή Eπιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα:

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα: Ηλιακά Θερμικά Συστήματα: Τυποποίηση & Solar Keymark Γιάννης Βασιάδης Μηχανολόγος Μηχανικός Λειτουργός Τυποποίησης CYS Εκπόνηση Ευρωπαϊκών Προτύπων Ευρωπαϊκές Τεχνικές Επιτροπές Συστήνονται από τους Ευρωπαϊκούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων»

Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων» Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων» Αργυρώ ΗΜΟΥ Η Πολιτικός - Ενεργειακός Μηχ/κός, MsC, PhD Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Σχετικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2014. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων. Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν:

Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2014. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων. Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί ως Κυπριακά, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ»

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» 2014-05-09 Δελτίο Τύπου ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» Τα κείμενα των Ευρωκωδίκων που αναφέρονται στο παρόν Δελτίο Τύπου έχουν τεθεί σε ανοιχτό σχολιασμό για την επισήμανση παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 15 Μαϊου 2015. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων-CEN & CENELEC. Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν:

Λευκωσία, 15 Μαϊου 2015. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων-CEN & CENELEC. Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Λευκωσία, 15 Μαϊου 2015 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων-CEN & CENELEC Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN και CENELEC που εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES Βιομηχανικός Όμιλος Επεξεργασίας & Εμπορίας Χάλυβα (ΒΟΕΕΧ) Industrial Steel Processing & Trading Group (ISPTG) ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES EXT DIAMETER INCHES ΕΞΩΤ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Εφαρμογή Ψυχρών υλικών Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Εφαρμογή Ψυχρών υλικών Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Εφαρμογή Ψυχρών υλικών Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας αφορά στην αναβάθμιση του κτιριακού

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ CYS ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ : 2001 7µελές Δ.Σ ΜΕΤΟΧΟΣ : ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (100%) ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 2002 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ Βασιλική Καμπερίδου 1 και Ιωάννης Μπαρμπούτης 2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Δασικής

Διαβάστε περισσότερα

ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων -CEN & CENELEC

ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων -CEN & CENELEC Λευκωσία, 17 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων -CEN & CENELEC Κυρία/ε, Σας αποστέλλονται συνημμένα τα κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN και CENELEC

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση: Κλιματισμός - Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση: Κλιματισμός - Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση: Κλιματισμός - Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας αφορά στην αναβάθμιση του κτιριακού τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον

Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας αφορά στην αναβάθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

Metal Oxide Leaded Film Resistor

Metal Oxide Leaded Film Resistor Features -Excellent Long-Time stability -High surge / overload capability -Wide resistance range : 0.1Ω~22MΩ -Controlled temperature coefficient -Resistance standard tolerance: ±5% (consult factory for

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-05-01-04 08 Υδραυλικά Έργα 05 Στεγανώσεις και Αρµοί Τεχνικών Έργων 01 Στεγανοποιήσεις Επιφανειών Σκυροδέµατος 04 Θωράκιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ ΕΝ 12697-1 E3 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/09/19 Ασφαλτικά µίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής θερµού ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 1: Περιεκτικότητα σε διαλυτό συνδετικό υλικό Bituminous mixtures - Test methods for

Διαβάστε περισσότερα

Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520. official distributor of

Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520. official distributor of Product: Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520 official distributor of Current Sensing Chip Resistor (SMDL Series) 1. Features -3 Watts

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες περίπτωσης στην Ελλάδα. Θέρμανση με στερεά βιοκαύσιμα

Μελέτες περίπτωσης στην Ελλάδα. Θέρμανση με στερεά βιοκαύσιμα Μελέτες περίπτωσης στην Ελλάδα Θέρμανση με στερεά βιοκαύσιμα Ιωάννης Ελευθεριάδης Τμήμα βιομάζας ΚΑΠΕ http://www.eubionet.net EUBIONET III - Στόχοι Αύξηση της χρήσης των καυσίμων βιομάζας στην ΕΕ Εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-06-06-02 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 06 ίκτυα από Λοιπά Υλικά 02 ίκτυα βαρύτητος οµβρίων και ακαθάρτων από σωλήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-07-03-01 08 Υδραυλικά Έργα 07 Μεταλλικά Στοιχεία και Κατασκευές 03 Λοιπές Μεταλλικές Κατασκευές 01 Προκατασκευασµένοι Αυλακωτοί

Διαβάστε περισσότερα

«Κατευθυντήριες Οδηγίες προς ένα κοινό ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο αβαθούς γεωθερμίας» Ενότητα 3 η : Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών

«Κατευθυντήριες Οδηγίες προς ένα κοινό ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο αβαθούς γεωθερμίας» Ενότητα 3 η : Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών «Κατευθυντήριες Οδηγίες προς ένα κοινό ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο αβαθούς γεωθερμίας» Ενότητα 3 η : Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών Πολιτική Αδειοδότηση Κατασκευή Παρακολούθηση Πληροφορία Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-05-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-05-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-05-03-00 05 Έργα Οδοποιίας 05 Ασφάλιση οδών 03 Συστήµατα απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης (ΣΑΕΠ) 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-07-01-05 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-07-01-05 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-07-01-05 08 Υδραυλικά Έργα 07 Μεταλλικά Στοιχεία και Κατασκευές 01 Καλύµµατα Φρεατίων - Εσχάρες 05 Βαθµίδες Φρεατίων Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-13-02 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα 13 Ενισχύσεις - Αποκαταστάσεις µε χαλύβδινα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για τα πυρόπληκτα κτήρια

Ημερίδα για τα πυρόπληκτα κτήρια TEE, Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου ΕΜΠ, Εργαστήριο Ω.Σ. Ημερίδα για τα πυρόπληκτα κτήρια ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΤΡΕΖΟΣ Μεγαλόπολη, 13 Οκτωβρίου 2007 1

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΚΑΠΕ Ενεργειακή αποδοτικότητα στον σχεδιασμό, Αθήνα,, 3 Οκτωβρίου Ελπίδα Πολυχρόνη. Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Ημερίδα ΚΑΠΕ Ενεργειακή αποδοτικότητα στον σχεδιασμό, Αθήνα,, 3 Οκτωβρίου Ελπίδα Πολυχρόνη. Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Ορθή επιλογή δομικών προϊόντων στην κατασκευή και τα οφέλη τους...αξιοποιώντας την εμπειρία της Ευγενίας Λάζαρη Ημερίδα ΚΑΠΕ Ενεργειακή αποδοτικότητα στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Chip Resistors

Thin Film Chip Resistors FEATURES PRECISE TOLERANCE AND TEMPERATURE COEFFICIENT EIA STANDARD CASE SIZES (0201 ~ 2512) LOW NOISE, THIN FILM (NiCr) CONSTRUCTION REFLOW SOLDERABLE (Pb FREE TERMINATION FINISH) Type Size EIA PowerRating

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 12-03-03-04 12 Σήραγγες 03 Υποστήριξη Σηράγγων 03 Αγκύρια 04 Απλά Βλήτρα Πλήρως Τσιµενταρισµένης Πάκτωσης Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

TEST REPORT Nο. R Έκθεση Ελέγχου α/α

TEST REPORT Nο. R Έκθεση Ελέγχου α/α - Ergates Industrial Estate, PO Box 16104, Nicosia 2086, Cyprus Tel: +357 22624090 Fax: +357 22624092 TEST REPORT Nο. R01.4222 Page 1 of 9 Σελίδα 1 από 9 Test Description περιγραφή δοκιμής/ελέγχου Client

Διαβάστε περισσότερα

FLAME-X 950 (N)HXCH FE180/E90 0,6/1kV DIN VDE 0266, DIN

FLAME-X 950 (N)HXCH FE180/E90 0,6/1kV DIN VDE 0266, DIN Halogen- free low smoke fire resistant security power cables with copper concentric conductor CONSTRUCTION Conductors: bare copper conductor, circular solid class 1 (RE) or stranded circular or circular

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 812/2013 TEST REPORT

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 812/2013 TEST REPORT ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Διαπίστευση Εργαστηρίου κατά ΕΝ ISO/IEC 17025 Σύστημα Ποιότητας, Διαδικασίες

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Διαπίστευση Εργαστηρίου κατά ΕΝ ISO/IEC 17025 Σύστημα Ποιότητας, Διαδικασίες ΗΛΙΑΚΟΙ ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ (ΕΠΙΠΕ ΟΙ (ΕΠΙΠΕ ΟΙ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΕΝΟΥ) ΚΕΝΟΥ) ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΚΑΘΕΤΕΣ) ΚΑΘΕΤΕΣ) ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με:

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 1 Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 01: Αισθητήρια & Συστήματα Μέτρησης 02: Συστήματα Συλλογής Δεδομένων 03: Εργαστήρια Δοκιμών Πολ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 812/2013 TEST REPORT

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 812/2013 TEST REPORT ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο PAM SMU-S Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο 1. Αντικείμενο Η παρούσα προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή σωλήνων και εξαρτημάτων από χυτοσίδηρο για ακάθαρτα, λύματα, και όμβρια ύδατα για δομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ CEN/CLC Guide 8 Οδηγίες CEN-CENELEC για την εφαρµογή της κοινής πολιτικής CEN για τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας πατεντών (και άλλων δεσµευτικών δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας που βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότητα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ως παράγοντας του επιχειρηματικού κινδύνου

Η ποιότητα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ως παράγοντας του επιχειρηματικού κινδύνου Η ποιότητα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ως παράγοντας του επιχειρηματικού κινδύνου Γεώργιος Ν. Παπαδάκος Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Σύμβουλος Μετρολογίας Προοπτικές ανάπτυξης και οφέλη των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος υπολογισµού συντελεστών θερµοπερατότητας και αποτελεσµατικής θερµοχωρητικότητας

Μέθοδος υπολογισµού συντελεστών θερµοπερατότητας και αποτελεσµατικής θερµοχωρητικότητας Μέθοδος υπολογισµού συντελεστών θερµοπερατότητας και αποτελεσµατικής θερµοχωρητικότητας Νίκος Χατζηνικολάου Λειτουργός Βιοµηχανικών Εφαρµογών Υπηρεσία Ενέργειας Βασικές Ορολογίες Συντελεστής Θερµικής Αγωγιµότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ κ ΕΠΙΠΛΟΥ Οι μπρικέτες και τα pellets. Πλεονεκτήματα και προβλήματα. Προδιαγραφές και απαραίτητος εξοπλισμός για την παραγωγή, Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση Επαναληπτικής Υποβολής Προσφορών για την Προμήθεια Ελασμάτων/Σιδηρικών για κάλυψη αναγκών ΤΠΚ ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση Επαναληπτικής Υποβολής Προσφορών για την Προμήθεια Ελασμάτων/Σιδηρικών για κάλυψη αναγκών ΤΠΚ ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟY ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 28210 / 82496 Φ. : 900 / 02 / 13 Σ. : 152 Σούδα : 31 Μαΐου 2013 Συνημμένα : Μία Τεχνική Προδιαγραφή ( Φ. 12

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι όρων για Σκυρόδεμα. άκαμπτο οδόστρωμα αλληλεπίδραση αναμικτήρας ανθεκτικότητα αντιδραστήριο αντικείμενο. αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα

Γλωσσάρι όρων για Σκυρόδεμα. άκαμπτο οδόστρωμα αλληλεπίδραση αναμικτήρας ανθεκτικότητα αντιδραστήριο αντικείμενο. αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα Ελληνικός όρος αδρανή αερακτικό υλικό άκαμπτο οδόστρωμα αλληλεπίδραση αναμικτήρας ανθεκτικότητα αντιδραστήριο αντικείμενο άντληση αντοχή αξιολόγηση, εκτίμηση απογραφή, κατάλογος αρχή αυτοεπιπεδούμενο σκυρόδεμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 33950 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.160 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-01-04:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Θωράκιση επιφανειών υδραυλικών έργων με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. 3. Προοριζόμενη χρήση του δομικού προϊόντος, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή:

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. 3. Προοριζόμενη χρήση του δομικού προϊόντος, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή: EL ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΑ Αρ. Hilti HKD 0672-CPR-0137 1. Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης τύπου προϊόντος: Χτυπητό αγκύριο HKD Hilti 2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς όπως απαιτείται σύμφωνα με το Άρθρο 11(4):

Διαβάστε περισσότερα

ICS: ΕΛΟΤ Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος - Συγκολλήσιµοι χάλυβες Μέρος 2: Τεχνική κατηγορία B500A

ICS: ΕΛΟΤ Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος - Συγκολλήσιµοι χάλυβες Μέρος 2: Τεχνική κατηγορία B500A 2007-02-08 ICS: 77.140.60 ΕΛΟΤ 1421-2 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος - Συγκολλήσιµοι χάλυβες Μέρος 2: Τεχνική κατηγορία B500A Steel for the reinforcement

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Υαλοπινάκων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Υαλοπινάκων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Υαλοπινάκων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας αφορά στην αναβάθμιση του κτιριακού

Διαβάστε περισσότερα

Τα ιεθνή Πρότυπα που έχουν εκδοθεί από τον ιεθνή Οργανισμό Τυποποίησης μπορείτε να τα δείτε στο ακόλουθο link

Τα ιεθνή Πρότυπα που έχουν εκδοθεί από τον ιεθνή Οργανισμό Τυποποίησης μπορείτε να τα δείτε στο ακόλουθο link Λευκωσία, 21 Μαρτίου 2016 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων-CEN & CENELEC Κύριοι, Σας αποστέλλονται συνημμένα τα κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN και CENELEC που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-09-02-00 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 09 Λεβητοστάσια - Ψυχροστάσια 02 Εγκαταστάσεις Χαλυβδίνων Λεβήτων

Διαβάστε περισσότερα

solid Design & Manufacturing

solid Design & Manufacturing από το σχεδιασμό... from design...... στην υλοποίηση... to implementation μελέτη και σχεδιασμός / research and design παραγωγή / production ποικιλία χρωμάτων / variety of colours εφαρμογή / applications

Διαβάστε περισσότερα

Carbon Film Leaded Resistor

Carbon Film Leaded Resistor Features -The most economic industrial investment -Standard tolerance: +/-5% (available +/-2%) -Excellent long term stability -Termination: Standard solder-plated copper lead Applications -Telecommunication

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Θερμικά Συστήματα Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Θερμικά Συστήματα Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Θερμικά Συστήματα Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας αφορά στην αναβάθμιση του κτιριακού

Διαβάστε περισσότερα

PRODUCT FICHE. A Supplier name Morris MKV 64325

PRODUCT FICHE. A Supplier name Morris MKV 64325 PRODUCT FICHE The information in the product data sheet is given in accordance with the Commission delegated Regulation (EU) No 65/2014 supplementing Directive of the European Parliament and of the Council

Διαβάστε περισσότερα

Metal Film Leaded Precision Resistor

Metal Film Leaded Precision Resistor Features Excellent overall stability Very tight tolerance down to ±0.05% Extremely low TCR down to ±5 PPM/ C High power rating up to 3 Watts Excellent ohmic contact Construction Applications Telecommunication

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές δοκιµές σε καλώδια µέσης τάσης - ιαδικασίες επαλήθευσης και υπολογισµού αβεβαιότητας ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ηλεκτρικές δοκιµές σε καλώδια µέσης τάσης - ιαδικασίες επαλήθευσης και υπολογισµού αβεβαιότητας ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Ηλεκτρικές δοκιµές σε καλώδια µέσης τάσης - ιαδικασίες επαλήθευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 01-01-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 01-01-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-01-07-00 01 Κατασκευές από σκυρόδεµα 01 Παραγωγή και διάστρωση σκυροδέµατος 07 Σκυρόδεµα έργων µεγάλου όγκου 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 12 Σήραγγες 03 Υποστήριξη Σηράγγων 03 Αγκύρια 07 Αγκύρια Split Set

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 12 Σήραγγες 03 Υποστήριξη Σηράγγων 03 Αγκύρια 07 Αγκύρια Split Set ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 12-03-03-07 12 Σήραγγες 03 Υποστήριξη Σηράγγων 03 Αγκύρια 07 Αγκύρια Split Set Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Precision Chip Resistor (AR Series)

Thin Film Precision Chip Resistor (AR Series) Construction D1 L (AR Series) Features -Advanced thin film technology -Very tight tolerance down to ±0.01% -Extremely low TCR down to PPM/ C -Wide resistance range 1ohm ~ 3Mega ohm -Miniature size 0201

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation. Ευρετήριο Προφίλ Profile Index. Προφίλ 1: 1 Profiles 1:1

Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation. Ευρετήριο Προφίλ Profile Index. Προφίλ 1: 1 Profiles 1:1 M7 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-24 Προφίλ 1: 1 Profiles 1:1 25-60 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 812/2013 TEST REPORT

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 812/2013 TEST REPORT ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: Fax:

Τηλ: Fax: ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Kατασκευή επειγουσών εργασιών ύδρευσης-αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

Metal Film Leaded Precision Resistor

Metal Film Leaded Precision Resistor Power ratio(%) MFR Series Features Excellent overall stability Very tight tolerance down to ±0.05% Extremely low TCR down to ±5 PPM/ C High power rating up to 3 Watts Excellent ohmic contact Applications

Διαβάστε περισσότερα

S t y r o p a n E P S P r o d u c t s EPS. Building Insulation Products

S t y r o p a n E P S P r o d u c t s EPS. Building Insulation Products EPS Building Insulation Products Θ ε ρ μ ο μ ό ν ω σ η μ ε π ρ ο ϊ ό ν τ α Δ ι ο γ κ ω μ έ ν η Π ο λ υ σ τ ε ρ ί ν η P r o d u c t s o f E x p a n d e d P o l y s t y r e n e S t y r o p a n E P S EPS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ Πρόγραμμα Τυποποίησης 2014

ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ Πρόγραμμα Τυποποίησης 2014 ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ Πρόγραμμα 2014 Το πρόγραμμα τυποποίησης που παρουσιάζεται αφορά αμιγώς εθνικές τυποποιητικές δραστηριότητες και ειδικότερα: α) εκπόνηση εθνικών τυποποιητικών εγγράφων, β) αναθεώρηση εθνικών τυποποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - Ψυχρές Οροφές

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - Ψυχρές Οροφές ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Συμφωνίας Συνεργασίας) ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - Ψυχρές Οροφές Στο Παράρτημα Α περιλαμβάνονται οι παρακάτω ενότητες: 1. Αναλυτική περιγραφή του συστήματος / προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 18, Aisha El Taymoureya, Garden City, Cairo - Egypt Tel.: +202 27952036-27948482, Fax: +202 27940684 E-mail: ecocom-cairo@mfa.gr www.agora.mfa.gr/eg50

Διαβάστε περισσότερα

Metal Film Flame-Proof Resistors

Metal Film Flame-Proof Resistors Features -Low Noise -Low TCR from ±15~100PPM/ -High Precision from ±0.1%~1% -Complete Flameproof Construction UL-1412. -Coating meets UL94V-0 Applications -Telecommunication -Medical Equipment -Consumer

Διαβάστε περισσότερα

Outer diameter (mm) ca.

Outer diameter (mm) ca. ........ Sz JZD...... SKW PRAKAB Products 1 CHKH R, 1 CXKH R Energy cable : TP PRAKAB 02/99 5. edition Rated voltage: 0.6/1 kv Usage: The cables are specified for stationary distribution of electrical

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 15-02-01-02 15 Κατεδαφίσεις Tεχνικών έργων 02 Καθαιρέσεις στοιχείων κατασκευών 01 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση Θερμομόνωση οροφής / Θερμομόνωση Τοίχων για Επαγγελματικά Κτίρια Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον

Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση Θερμομόνωση οροφής / Θερμομόνωση Τοίχων για Επαγγελματικά Κτίρια Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση Θερμομόνωση οροφής / Θερμομόνωση Τοίχων για Επαγγελματικά Κτίρια Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς

ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς Αθήνα, 6 Ιουλίου 2006 Αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης δομικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-05-03-05 08 Υδραυλικά Έργα 05 Στεγανώσεις και Αρµοί Τεχνικών Έργων 03 Στεγανοποιήσεις Λιµνοδεξαµενών - ΧΥΤΑ 05 Κυλινδρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ενότητα 3: Βασικές Τεχνολογίες Σύνδεσης και Συναρμολόγησης Ι. Γιαννατσής Τμ. Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σύντηξη/Αυτογενής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 2015

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 2015 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 2 Κατάλογος περιεχοµένων οργάνων... 3 Γενικά... 7 1 Χώροι 302 βιβλιοθήκη-αίθουσα συσκέψεων, 303

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 14-02-01-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΠΕΤΕΠ 14-02-01-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-02-01-02 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 02 Φέρουσες Τοιχοποιίες 01 Προετοιμασία επιφανειών 02 Καθαρισμός τοιχοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-05-02-05 08 Υδραυλικά Έργα 05 Στεγανώσεις και Αρµοί Τεχνικών Έργων 02 ιαµόρφωση Στεγανοποίηση Αρµών 05 Σφράγιση Αρµών µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-03-01 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα 03 ιάτρηση σκυροδέµατος 01 ιάτρηση οπών

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 19 Μαρτίου 2014. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων. Κυρία/Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν:

Λευκωσία, 19 Μαρτίου 2014. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων. Κυρία/Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Λευκωσία, 19 Μαρτίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων Κυρία/Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί ως Κυπριακά,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ 29-09-2003. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Εφαρµογή στο προσωπικό Μη Καταστρεπτικών οκιµών

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ 29-09-2003. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Εφαρµογή στο προσωπικό Μη Καταστρεπτικών οκιµών ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ 29-09-2003 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Εφαρµογή στο προσωπικό Μη Καταστρεπτικών οκιµών ---------------------------------------------------------------------- 1 ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΕΝ 1110 E2 Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά φύλλα στεγάνωσης δωµάτων - Προσδιορισµός της αντίστασης στη ροή σε υψηλές θερµοκρασίες Flexible sheets for waterproofing - Bitumen

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ. ΞΥΛΟΥ κ ΕΠΙΠΛΟΥ

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ. ΞΥΛΟΥ κ ΕΠΙΠΛΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ κ ΕΠΙΠΛΟΥ Καθηγητής Διεύθυνση: Τέρµα Μαυροµιχάλη, Καρδίτσα, Τ.Κ. 43100 τηλ.: (+30) 2441 028.499 fax: (+30) 2441 028.299 email: gntalos@teilar.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-09-04 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα 09 Αποκαταστάσεις σιδηροπλισµού 04 Αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ ΕΝ 71-4 Ε3 Ασφάλεια παιχνιδιών - Μέρος 4: Συλλογές χηµικών πειραµάτων και συναφών δραστηριοτήτων Safety of toys - Part 4: Experimental sets for chemistry and related activities ΕΛΟΤ CEN/TS 13778 Κινητά

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός Συλλέκτη EasySolar

Παρακάτω είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός Συλλέκτη EasySolar Ηλιακός Συλλέκτης EasySolar. ΓΕΝΙΚΑ: Ο συλλέκτης EasySolar ή ηλιακός θερμοσίφωνας είναι μια συσκευή που απορροφά τη θερμική ενέργεια του ήλιου και το μετατρέπει σε αξιοποιήσιμη θερμότητα. Η θερμότητα συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 12-03-03-06 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 12 Σήραγγες 03 Υποστήριξη Σηράγγων 03 Αγκύρια 06 Αγκύρια Αυτοδιατρυόµενα

ΠΕΤΕΠ 12-03-03-06 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 12 Σήραγγες 03 Υποστήριξη Σηράγγων 03 Αγκύρια 06 Αγκύρια Αυτοδιατρυόµενα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 12-03-03-06 12 Σήραγγες 03 Υποστήριξη Σηράγγων 03 Αγκύρια 06 Αγκύρια Αυτοδιατρυόµενα Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Θερμομόνωση Οροφής / Θερμομόνωση Τοίχων για κτίρια Κατοικιών - Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον

Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Θερμομόνωση Οροφής / Θερμομόνωση Τοίχων για κτίρια Κατοικιών - Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Θερμομόνωση Οροφής / Θερμομόνωση Τοίχων για κτίρια Κατοικιών - Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-05-06-01 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 05 Πυρόσβεση 06 Φορητοί Πυροσβεστήρες 01 Ξηράς Κόνεως & ιοξειδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/52/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/52/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 203 V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας χρησιµοποιούµενες για συναγερµούς οι οποίες λειτουργούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 868,60 868,70 MHz, 869,20 869,25 MHz, 869,25 869,30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. 1 ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ρ. Γεώργιος Μπαµόπουλος, Χηµικός Μηχανικός, ιευθυντής Εργαστηρίων ΕΛΟΤ Ηµερίδα ΥΠΑΝ: «Ασφαλής ιάθεση Ηλεκτρικών Χριστουγεννιάτικων

Διαβάστε περισσότερα

2013 REV 01 ELECTRONICS CAPACITORS. DC Applications Metallized Polypropylene Film Self Healing

2013 REV 01 ELECTRONICS CAPACITORS. DC Applications Metallized Polypropylene Film Self Healing 2013 REV 01 POWER EECTRONICS CAPACITORS C Applications Metallized Polypropylene Film Healing OUR MISSION: POWER EECTRONICS AN SPECIA CAPACITORS M.V. PFC CAPACITORS AN BANKS IGHTING CAPACITORS MOTOR RUN

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Precision Chip Resistor (AR Series)

Thin Film Precision Chip Resistor (AR Series) Construction D1 L (AR Series) Features -Advanced thin film technology -Very tight tolerance down to ±0.01% -Extremely low TCR down to ±5PPM/C -Wide resistance range 1ohm ~ 3Mega ohm -Miniature size 0201

Διαβάστε περισσότερα