ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΟΤ ΕΝ E3 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/09/19 Ασφαλτικά µίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής θερµού ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 1: Περιεκτικότητα σε διαλυτό συνδετικό υλικό Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 1: Soluble binder content ΕΛΟΤ CEN ISO/TS Ηλεκτρονική συλλογή οφειλών - Εκτίµηση συµµόρφωσης εξοπλισµού, επί του οχήµατος και επί της οδού, ως προς το ISO/TS Μέρος 2: Αφηρηµένη οκιµοσειρά Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to ISO/TS Part 2: Abstract test suite ΕΛΟΤ CEN/TS E2 Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα υδατονέφωσης - Σχεδιασµός και εγκατάσταση Fixed firefighting systems - Watermist systems - Design and installation ΕΛΟΤ CEN/TS Εξοπλισµός συντήρησης οδών και κατά την διάρκεια του χειµώνα - Απόκτηση και µετάδοση δεδοµένων - Μέρος 2: Πρωτόκολλο για µεταφορά δεδοµένων µεταξύ προµηθευτή πληροφορίας και µιας εφαρµογής πελάτη-εξυπηρετητή Winter and road service area maintenance equipment - Data acquisition and transmission - Part 2: Protocol for data transfer between information supplier and client application server ΕΛΟΤ CEN/TS Συστήµατα καρτών αναγνώρισης στοιχείων ταυτότητας - Κάρτα Ευρωπαίου Πολίτη - Μέρος 4: Συστάσεις για την έκδοση, λειτουργία και χρήση της Κάρτας Ευρωπαίου Πολίτη Identification card systems - European Citizen Card - Part 4: Recommendations for European Citizen Card issuance, operation and use ΕΛΟΤ CEN/TS Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Προσδιορισµός θερµικής αντίστασης µε τη µέθοδο θερµής πλάκας - Μέρος 1: Μετρήσεις σε υψηλές θερµοκρασίες από 100 C έως 850 C Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Determination of thermal resistance by means of the guarded hot plate method - Part 1: Measurements at elevated temperatures from 100 C to 850 C ΕΛΟΤ CEN/TS Χειµερινός εξοπλισµός συντήρησης οδών - ιαστρωτήρες - Μέρος 2: Απαιτήσεις για κατανοµή και δοκιµές Winter maintenance equipment - Spreading machines (gritting machines) - Part 2: Requirements for distribution and its test ΕΛΟΤ CEN/TS Απολήξεις καπνοδόχων - Γενικές απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής ανεξαρτήτως υλικού Chimney terminals - General requirements and material independent test methods ΕΛΟΤ CEN/TS Ηλεκτρονική συλλογή οφειλών - Κατατοµή εφαρµογής διαλειτουργικότητας για αυτόνοµα συστήµατα Electronic fee collection - Interoperable application profiles for autonomous systems ΕΛΟΤ CEN ISO/TS Ηλεκτρονική συλλογή οφειλών - Εκτίµηση συµµόρφωσης εξοπλισµού ως προς το ISO/TS Μέρος 1: οµή οκιµοσειράς και Σκοποί οκιµής Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes ΕΛΟΤ CEN ISO/TS Ηλεκτρονική συλλογή οφειλών - Εκτίµηση συµµόρφωσης εξοπλισµού ως προς το ISO/TS Μέρος 2: Αφηρηµένη οκιµοσειρά Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 2: Abstract test suite ΕΛΟΤ CEN ISO/TS Ηλεκτρονική συλλογή οφειλών - Εκτίµηση συµµόρφωσης εξοπλισµού ως προς το ISO/TS Μέρος 1: οµή οκιµοσειράς και Σκοποί οκιµής Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes (c) ΕΛΟΤ 01/10/2012 ΣΕΛΙ Α 1

2 ΕΛΟΤ CEN ISO/TS Ηλεκτρονική συλλογή οφειλών - Εκτίµηση συµµόρφωσης εξοπλισµού ως προς το ISO/TS Μέρος 2: Αφηρηµένη οκιµοσειρά Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 2: Abstract test suite ΕΛΟΤ CEN ISO/TS Ηλεκτρονική συλλογή οφειλών - Εκτίµηση συµµόρφωσης εξοπλισµού ως προς το ISO/TS Μέρος 2: Αφηρηµένη οκιµοσειρά Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 2: Abstract test suite ΕΛΟΤ CEN ISO/TS Ηλεκτρονική συλλογή οφειλών - Εκτίµηση συµµόρφωσης εξοπλισµού ως προς το ISO/TS Μέρος 2: Αφηρηµένη οκιµοσειρά Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 2: Abstract test suite ΕΛΟΤ 1443 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/09/20 Ορολογικές πολιτικές - Ανάπτυξη και υλοποίηση Terminology policies - Development and implementation ΕΛΟΤ EN 152 Συντηρητικά ξύλου - Προσδιορισµός της αποτελεσµατικότητας της προστασίας µιας κατεργασίας συντήρησης έναντι της κυάνωσης ξύλου κατά τη χρήση - Εργαστηριακή µέθοδος Wood preservatives - Determination of the protective effectiveness of a preservative treatment against blue stain in wood in service - Laboratory method ΕΛΟΤ EN 341 E2 Μέσα ατοµικής προστασίας έναντι πτώσεων - Σωστικά µέσα κατάβασης Personal fall protection equipment - Descender devices for rescue ΕΛΟΤ EN 417 E3 Μη επαναπληρώσιµα µεταλλικά φιαλίδια για υγραέρια, µε ή χωρίς βαλβίδα, για χρήση σε φορητές συσκευές - Κατασκευή, έλεγχος, δοκιµή και σήµανση Non-refillable metallic gas cartridges for liquefied petroleum gases, with or without a valve, for use with portable appliances - Construction, inspection, testing and marking ΕΛΟΤ EN A2 Χωµατουργικά µηχανήµατα - Ασφάλεια - Μέρος 4: Απαιτήσεις για φορτωτές µε εκσκαφέα Earth-moving machinery - Safety - Part 4: Requirements for backhoe loaders ΕΛΟΤ EN A2 Χωµατουργικά µηχανήµατα - Ασφάλεια - Μέρος 5: Απαιτήσεις για υδραυλικούς εκσκαφείς Earth-moving machinery - Safety - Part 5: Requirements for hydraulic excavators ΕΛΟΤ EN E2 Έπιπλα γραφείου - Τραπέζια εργασίας και γραφία - Μέρος 1 : ιαστάσεις Office furniture - Work tables and desks - Part 1: Dimensions ΕΛΟΤ EN 558+A1 Βιοµηχανικές βαλβίδες - ιαστάσεις τοποθέτησης µεταλλικών βαλβίδων για χρήση σε συστήµατα σωληνώσεων µε φλάντζες - Βαλβίδες χαρακτηριζόµενες µε PN και Κατηγορία Industrial valves - Face-to-face and centre-to-face dimensions of metal valves for use in flanged pipe systems - PN and Class designated valves ΕΛΟΤ EN E2 Εξοπλισµός υπό πίεση - Μέρος 2: Ποσότητες, σύµβολα και µονάδες Pressure equipment - Part 2: Quantities, symbols and units ΕΛΟΤ EN (c) ΕΛΟΤ 01/10/2012 ΣΕΛΙ Α 2

3 Προδιαγραφές εγκαταστάσεων µεταφοράς πόσιµου νερού εντός των κτιρίων - Μέρος 5: Λειτουργία και συντήρηση Specifications for installations inside buildings conveying water for human consumption - Part 5: Operation and maintenance ΕΛΟΤ EN 1914 E2 Σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας - Λέµβοι εργασίας, λέµβοι σκάφους και ναυαγοσωστικές λέµβοι Inland navigation vessels - Work boats, ship's boats and lifeboats ΕΛΟΤ EN E2 οκιµές γενικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 5: Κοινός εξοπλισµός και διακρίβωση Tests for general properties of aggregates - Part 5: Common equipment and calibration ΕΛΟΤ EN E3 Μονάδες ασφαλούς αποθήκευσης - Απαιτήσεις, ταξινόµηση και µέθοδοι δοκιµής για αντίσταση στη διάρρηξη - Μέρος 1: Χρηµατοφυλάκια, χρηµατοφυλάκια ΑΤΜ, θύρες θωρακισµένων αιθουσών και θωρακισµένες αίθουσες Secure storage units - Requirements, classification and methods of test for resistance to burglary - Part 1: Safes, ATM safes, strongroom doors and strongrooms ΕΛΟΤ EN 1267 E2 Βιοµηχανικές βαλβίδες - οκιµή αντίστασης στη ροή µε χρήση ύδατος ως ρευστού δοκιµής Industrial valves - Test of flow resistance using water as test fluid ΕΛΟΤ EN οκιµές πυραντίστασης για τεχνικές εγκαταστάσεις - Μέρος 10: ιαφράγµατα ελέγχου καπνού Fire resistance tests for service installations - Part 10: Smoke control dampers ΕΛΟΤ EN 1440+A1 Εξοπλισµός και ειδικά εξαρτήµατα για υγραέρια - Περιοδικός έλεγχος µεταφερόµενων επαναπληρούµενων φιαλών υγραερίου LPG equipment and accessories - Periodic inspection of transportable refillable LPG cylinders ΕΛΟΤ EN 1459+A3 Ασφάλεια φορτηγών οχηµάτων βιοµηχανίας - Αυτοπροωθούµενα οχήµατα µεταβλητής εµβέλειας κίνησης Safety of industrial trucks - Self-propelled variable reach trucks ΕΛΟΤ EN E2 Έπιπλα - Καρέκλες και τραπέζια για εκπαιδευτικά ιδρύµατα - Μέρος 2: Απαιτήσεις ασφάλειας και µέθοδοι δοκιµής Furniture - Chairs and tables for educational institutions - Part 2: Safety requirements and test methods ΕΛΟΤ EN οκιµές χηµικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 7: Προσδιορισµός απώλειας πύρωσης αδρανών εκ τέφρας πυθµένα αποτεφρωτήρα αποβλήτων Tests for chemical properties of aggregates - Part 7: Determination of loss of ignition of Municipal Incinerator Bottom Ash Aggregate (MIBA Aggregate) ΕΛΟΤ EN A2 Ασφάλεια µηχανών επεξεργασίας ξύλου - ισκοπρίονα - Μέρος 13: ισκοπρίονα µε οριζόντιο πλαίσιο συγκράτησης Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 13: Horizontal beam panel sawing machines ΕΛΟΤ EN A2 Ασφάλεια µηχανών επεξεργασίας ξύλου - ισκοπρίονα - Μέρος 14: Μηχανές κάθετου πλαισίου και συστήµατος Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 14: Vertical panel sawing machines ΕΛΟΤ EN 1888 E2 Παιδικά είδη - Τροχήλατα παιδικά οχήµατα - Απαιτήσεις ασφάλειας και µέθοδοι δοκιµής Child care articles - Wheeled child conveyances - Safety requirements and test methods ΕΛΟΤ EN 1914 E2 Σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας - Λέµβοι εργασίας, λέµβοι σκάφους και ναυαγοσωστικές λέµβοι (c) ΕΛΟΤ 01/10/2012 ΣΕΛΙ Α 3

4 Inland navigation vessels - Work boats, ship's boats and lifeboats ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ EN 1930 E2 Αντικείµενα βρεφικής και παιδικής φροντίδας και χρήσης - Κιγκλιδώµατα ασφαλείας - Απαιτήσεις ασφάλειας και µέθοδοι δοκιµής Child use and care articles - Safety barriers - Safety requirements and test methods ΕΛΟΤ EN 9137 Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Οδηγός για την εφαρµογή του AQAP 2110 στο Σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας ΕΝ 9100 Quality management systems - Guidance for the Application of AQAP 2110 within an EN 9100 Quality Management System ΕΛΟΤ EN E2 Βιοµηχανικές βαλβίδες - οκιµές µεταλλικών βαλβίδων - Μέρος 2: οκιµές, διαδικασίες δοκιµών και κριτήρια αποδοχής - Συµπληρωµατικές απαιτήσεις Industrial valves - Testing of metallic valves - Part 2: Tests, test procedures and acceptance criteria - Supplementary requirements ΕΛΟΤ EN A1 Εξοπλισµός και εξαρτήµατα υγραερίου (LPG) - Συγκολλητές χαλύβδινες δεξαµενές για υγραέριο (LPG) - Σχεδιασµός και κατασκευή δεξαµενών βυτιοφόρων οχηµάτων LPG equipment and accessories - Welded steel tanks for liquefied petroleum gas (LPG) - Road tankers design and manufacture ΕΛΟΤ EN E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/09/19 Ασφαλτικά µίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής θερµού ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 34: οκιµή Marshall Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 34: Marshall test ΕΛΟΤ EN E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/09/19 Ασφαλτικά µίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής θερµού ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 39: Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε συνδετικό υλικό µε ελεγχόµενη καύση Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 39: Binder content by ignition ΕΛΟΤ EN E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/09/19 Ασφαλτικά µίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής θερµού ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 6: Προσδιορισµός της φαινόµενης πυκνότητας ασφαλτικών δοκιµίων Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 6: Determination of bulk density of bituminous specimens ΕΛΟΤ EN E2 Εξοπλισµός LPG και εξαρτήµατα - Μεταφερόµενες επαναπληρούµενες οξυγονοκολλητές χαλύβδινες φιάλες για υγραέριο (LPG) - Σχεδιασµός και κατασκευή LPG equipment and accessories - Transportable refillable brazed steel cylinders for liquefied petroleum gas (LPG) - Design and construction ΕΛΟΤ EN Θερµικά ηλιακά συστήµατα και τα εξαρτήµατά τους - Συστήµατα κατασκευασµένα κατά παραγγελία - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις για ηλιακούς θερµαντήρες νερού και σύνθετα ηλιακά συστήµατα Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 1: General requirements for solar water heaters and combisystems ΕΛΟΤ EN Θερµικά ηλιακά συστήµατα και τα εξαρτήµατά τους - Συστήµατα κατασκευασµένα κατά παραγγελία - Μέρος 2: Μέθοδοι δοκιµών για ηλιακούς θερµαντήρες νερού και σύνθετα ηλιακά συστήµατα Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 2: Test methods for solar water heaters and combisystems ΕΛΟΤ EN Θερµικά ηλιακά συστήµατα και τα εξαρτήµατά τους - Συστήµατα κατασκευασµένα κατά παραγγελία - Μέρος 3: Μέθοδοι ελέγχου της απόδοσης για αποθήκευση ηλιακών θερµαντήρων νερού Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 3: Performance test methods for solar water heater stores (c) ΕΛΟΤ 01/10/2012 ΣΕΛΙ Α 4

5 ΕΛΟΤ EN Θερµικά ηλιακά συστήµατα και τα εξαρτήµατά τους - Συστήµατα κατασκευασµένα κατά παραγγελία - Μέρος 4: Μέθοδοι ελέγχου της απόδοσης για αποθήκευση σύνθετων θερµικών ηλιακών εγκαταστάσεων Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 4: Performance test methods for solar combistores ΕΛΟΤ EN Θερµικά ηλιακά συστήµατα και τα εξαρτήµατά τους - Συστήµατα κατασκευασµένα κατά παραγγελία - Μέρος 5: Μέθοδοι ελέγχου της απόδοσης του εξοπλισµού ελέγχου Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 5: Performance test methods for control equipment ΕΛΟΤ EN A1 εξαµενές για µεταφορά επικίνδυνων αγαθών - Εξοπλισµός εξυπηρέτησης για δεξαµενές - Υποδοχέας και συµπλέκτης συλλογής ατµών Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Vapour collection adaptor and coupler ΕΛΟΤ EN A1 εξαµενές για µεταφορά επικίνδυνων αγαθών - Εξοπλισµός εξυπηρέτησης για δεξαµενές - Βαλβίδα µεταφοράς ατµών Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Vapour transfer valve ΕΛΟΤ EN E2 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Αποδοχή εργασιών - Μέρος 3: Αποδοχή επανδαδιαµόρφωσης σιδηροτροχιών Railway applications - Track - Acceptance of works - Part 3: Acceptance of reprofiling rails in track ΕΛΟΤ EN /A1 οχεία πίεσης µη εκτεθειµένα σε φλόγα - Μέρος 4: Κατασκευή Unfired pressure vessels - Part 4: Fabrication ΕΛΟΤ EN E2 Εξοπλισµός κολυµβητικών δεξαµενών - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις ασφάλειας και µέθοδοι δοκιµής Swimming pool equipment - Part 1: General safety requirements and test methods ΕΛΟΤ EN E2 Απαιτήσεις ασφάλειας υλικών λείανσης Safety requirements for coated abrasive products ΕΛΟΤ EN A1 Σιδηροδροµικές εφαρµογές-σιδηροτροχιές - Μηχανές κατασκευών και συντήρησης προσδεµένες επί των τροχιών - Μέρος 2: Τεχνικές απαιτήσεις για την εργασία Railway applications - Track - Railbound construction and maintenance machines - Part 2: Technical requirements for working ΕΛΟΤ EN Συστήµατα δοµικών κοχλίων υψηλής αντοχής για προφόρτιση - Μέρος 10: Σύστηµα HRC - Συστήµατα µπουλονιών και περικοχλίων µε βαθµονοµηµένη προφόρτιση High-strength structural bolting assemblies for preloading - Part 10: System HRC - Bolt and nut assemblies with calibrated preload ΕΛΟΤ EN A1 Εξοπλισµός και εξαρτήµατα υγραερίου (LPG) - Εξοπλισµός για χρήση υγραερίου κίνησης σε σταθµούς πλήρωσης οχηµάτων - Μέρος 2 : Εξαρτήµατα πλην αντλιών πλήρωσης και απαιτήσεις εγκατάστασης LPG equipment and accessories - Construction and performance of LPG equipment for automotive filling stations - Part 2: Components other than dispensers and installation requirements ΕΛΟΤ EN Κατευθυντήρια οδηγία υλοποίησης ανοικτής επικοινωνίας δεδοµένων σε αυτοµατισµό κτιρίων, συσκευές ελέγχου και διαχείριση κτιρίων - Πρωτόκολλο δικτύου διαχείρισης - Μέρος 5: Υλοποίηση (c) ΕΛΟΤ 01/10/2012 ΣΕΛΙ Α 5

6 Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management Implementation Guideline - Control Network Protocol - Part 5: Implementation ΕΛΟΤ EN A1 Ανορθωτές διαστολής µε µεταλλικούς φυσητήρες για εφαρµογές υπό πιεση Metal bellows expansion joints for pressure applications ΕΛΟΤ EN Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Εξαρτήµατα ανάρτησης - Χαλύβδινες ράβδοι για στρέψη Railway applications - Suspension components - Torsion bar, steel ΕΛΟΤ EN Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Πρόσθια παρπρίζ για αµαξοστοιχίες Railway applications - Front windscreens for train cabs ΕΛΟΤ EN Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Απαιτήσεις για το σύστηµα πέδησης των αµαξοστοιχίων Railway applications - Braking - Requirements for the brake system of coaches ΕΛΟΤ EN Μέθοδος µέτρησης κατανάλωσης της ενέργειας από φούρνους αερίου Measuring method of the energy consumption of gas fired ovens ΕΛΟΤ EN E2 Ενεργειακή λειτουργία των κτιρίων - Επίδραση του αυτοµατισµού κτιρίων, των συσκευών ελέγχου και της διαχείρισης κτιρίων Energy performance of buildings - Impact of Building Automation, Controls and Building Management ΕΛΟΤ EN A1 ιευρυµένη εφαρµογή αποτελεσµάτων δοκιµών πυραντίστασης - Μη φέροντες τοίχοι - Μέρος 4: Κατασκευές από γυαλί Extended application of results from fire resistance tests - Non-loadbearing walls - Part 4: Glazed constructions ΕΛΟΤ EN Συστήµατα καρτών αναγνώρισης στοιχείων ταυτότητας - Εφαρµογές µεταφοράς επιφάνειας - ιαλειτουργικές εφαρµογές µεταφοράς κοινού - Πλαίσιο εργασίας Identification card systems - Surface transport applications - Interoperable Public Transport Applications - Framework ΕΛΟΤ EN Εξοπλισµός συντήρησης οδών - Μέρος 4: Αποδοχή παράδοσης των µηχανών από τους χρήστες Road service area maintenance equipment - Part 4: Delivery acceptance of the machines by the users ΕΛΟΤ EN Ποδήλατα - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για αντικλεπτικά ποδηλάτων Cycles - Requirements and test methods for cycle locks ΕΛΟΤ EN Έλεγχος εφαρµογών για θέρµανση, εξαερισµό και κλιµατισµό - Ηλεκτρονικός έλεγχος µεµονωµένος εξοπλισµός ελέγχου ζώνης Control for heating, ventilating and air-conditioning applications - Electronic individual zone control equipment ΕΛΟΤ EN Χειµερινός εξοπλισµός συντήρησης οδών - Εκχιονιστικά - Μέρος 1: Απαιτήσεις και περιγραφή προϊόντος Winter maintenance equipment - Snow ploughs - Part 1: Product description and requirements ΕΛΟΤ EN Χειµερινός εξοπλισµός συντήρησης οδών - Εκχιονιστικά - Μέρος 2: Κριτήρια δοκιµών και οι απαιτήσεις τους Winter maintenance equipment - Snow ploughs - Part 2: Testing criteria and their requirements (c) ΕΛΟΤ 01/10/2012 ΣΕΛΙ Α 6

7 ΕΛΟΤ EN Σωλήνες τηλεθέρµανσης - Συστήµατα προµονωµένων εύκαµπτων σωλήνων - Μέρος 1: Ταξινόµηση, γενικές απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής District heating pipes - Pre-insulated flexible pipe systems - Part 1: Classification, general requirements and test methods ΕΛΟΤ EN Σωλήνες τηλεθέρµανσης - Συστήµατα προµονωµένων εύκαµπτων σωλήνων - Μέρος 4: Συστήµατα σύνδεσης µε µεταλλικούς σωλήνες λειτουργίας, απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής District heating pipes - Pre-insulated flexible pipe systems - Part 4: Bonded system with metal service pipes; requirements and test methods ΕΛΟΤ EN Συµµετοχή των δοµικών έργων στη βιώσιµη ανάπτυξη - Αξιολόγηση των κτιρίων - Μέρος 3: Πλαίσιο για την αξιογόγηση της κοινωνικής επίδοσης Sustainability of construction works - Assessment of buildings - Part 3: Framework for the assessment of social performance ΕΛΟΤ EN Συµµετοχή των δοµικών έργων στη βιώσιµη ανάπτυξη - Αξιολόγηση των κτιρίων - Μέρος 4: Πλαίσιο για την αξιογόγηση της οικονοµικής επίδοσης Sustainability of construction works - Assessment of buildings - Part 4: Framework for the assessment of economic performance ΕΛΟΤ EN Ψεκασµός εν θερµώ - Έλεγχος καταλληλότητας υλικού Thermal spraying - Component related procedure qualification ΕΛΟΤ EN A1 Πλωτά είδη αναψυχής για χρήση επί ή εντός του νερού - Μέρος 1: Ταξινόµηση, υλικά, γενικές απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Floating leisure articles for use on and in the water - Part 1: Classification, materials, general requirements and test methods ΕΛΟΤ EN A1 Πλωτά είδη αναψυχής για χρήση επί ή εντός του νερού - Μέρος 2: Πληροφόρηση καταναλωτή Floating leisure articles for use on and in the water - Part 2: Consumer information ΕΛΟΤ EN A1 Πλωτά είδη αναψυχής για χρήση επί ή εντός του νερού - Μέρος 3: Πρόσθετες ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας και µέθοδοι δοκιµής για όργανα κλάσης Α Floating leisure articles for use on and in the water - Part 3: Additional specific safety requirements and test methods for Class A devices ΕΛΟΤ EN A1 Πλωτά είδη αναψυχής για χρήση επί ή εντός του νερού - Μέρος 4: Πρόσθετες ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας και µέθοδοι δοκιµής για όργανα κλάσης Β Floating leisure articles for use on and in the water - Part 4: Additional specific safety requirements and test methods for Class B devices ΕΛΟΤ EN Σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο, ειδικά τεµάχια και οι συνδέσεις τους - Εσωτερική επίστρωση πολυουρεθάνης για σωλήνες και ειδικά τεµάχια - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Ductile iron pipes, fittings and accessories - Internal polyurethane lining for pipes and fittings - Requirements and test methods ΕΛΟΤ EN Γεωργικοί και δασοκοµικοί ελκυστήρες - Θέση επιβάτη - Απαιτήσεις και διαδικασίες δοκιµής Agricultural and forestry tractors - Passenger seat - Requirements and test procedures ΕΛΟΤ EN (c) ΕΛΟΤ 01/10/2012 ΣΕΛΙ Α 7

8 Σωλήνες τηλεθέρµανσης - Συστήµατα συνδεδεµένων προµονωµένων διπλών σωληνώσεων για υπόγεια δίκτυα ζεστού νερού - Μέρος 1: Συνδέσεις διπλών χαλυβδοσωλήνων µε θερµική µόνωση από πολυουρεθάνη µε εξωτερικό µανδύα από πολυαιθυλένιο District heating pipes - Preinsulated bonded twin pipe systems for directly buried hot water networks - Part 1: Twin pipe assembly of steel service pipe, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene ΕΛΟΤ EN Ελατήρια κυλινδρικά ελικοειδή από σύρµα - Προδιαγραφές ποιότητας για ελατήρια συµπίεσης ψυχρής έλασης Cylindrical helical springs made of round wire - Quality specifications for cold coiled compression springs ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/09/03 Συµµετοχή των δοµικών έργων στην βιώσιµη ανάπτυξη - Περιβαλλοντικές δηλώσεις προϊόντων - Κανόνες που διέπουν τις κατηγορίες των δοµικών προϊόντων Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Core rules for the product category of construction products ΕΛΟΤ EN Επέκταση εφαρµογής των αποτελεσµάτων δοκιµών πυραντίστασης για τεχνικές εγκαταστάσεις - Μέρος 1: Αεραγωγοί Extended application of results from fire resistance tests for service installations - Part 1: Ducts ΕΛΟΤ EN Σωλήνες πυρόσβεσης - Μέθοδοι δοκιµής Fire-fighting hoses - Test methods ΕΛΟΤ EN Μεταλλικά εξαρτήµατα επίπλων - Αντοχή και φέρουσα ικανότητα µέσων στερέωσης σε τοίχους Hardware for furniture - Strength and loading capacity of wall attachment devices ΕΛΟΤ EN Μεταλλικά εξαρτήµατα επίπλων - Αντοχή και ανθεκτικότητα µηχανισµών µανδάλωσης Hardware for furniture - Strength and durability of locking mechanisms ΕΛΟΤ EN Συστήµατα συναγερµού - Συστήµατα παρείσδυσης και συγκράτησης - Μέρος 2-7-1: Ανιχνευτές παρείσδυσης - Ανιχνευτές θραύσης γυαλιού (ακουστικοί) Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-7-1: Intrusion detectors - Glass break detectors (acoustic) ΕΛΟΤ EN Συστήµατα συναγερµού - Συστήµατα παρείσδυσης και συγκράτησης - Μέρος 2-7-2: Ανιχνευτές παρείσδυσης - Ανιχνευτές θραύσης γυαλιού (παθητικοί) Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-7-2: Intrusion detectors - Glass break detectors (passive) ΕΛΟΤ EN Συστήµατα συναγερµού - Συστήµατα παρείσδυσης και συγκράτησης - Μέρος 2-7-3: Ανιχνευτές παρείσδυσης - Ανιχνευτές θραύσης γυαλιού (ενεργητικοί) Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-7-3: Intrusion detectors - Glass break detectors (active) ΕΛΟΤ EN 50242/A11 Ηλεκτρικά πλυντήρια πιάτων για οικιακή χρήση - Μέθοδοι για µέτρηση της απόδοσης Electric dishwashers for household use - Methods for measuring the performance ΕΛΟΤ EN Τεχνική τεκµηρίωση για την αξιολόγηση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων σε σχέση µε την απαγόρευση επικίνδυνων ουσιών Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances ΕΛΟΤ EN Μετασχηµατιστές ισχύος - Μέρος 18: Μέτρηση της απόκρισης σε συχνότητα Power transformers - Part 18: Measurement of frequency response (c) ΕΛΟΤ 01/10/2012 ΣΕΛΙ Α 8

9 ΕΛΟΤ EN Σταθεροί αντιστάτες για χρήση σε ηλεκτρονικό εξοπλισµό - Μέρος 8: Επιµέρους προδιαγραφή - Σταθεροί αντιστάτες που συναρµολογούνται σε επιφάνεια Fixed resistors for use in electronic equipment - Part 8: Sectional specification - Fixed surface mount resistors ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/09/07 Προδιαγραφές για ειδικούς τύπους συρµάτων περιέλιξης - Μέρος 0-8: Γενικές απαιτήσεις - Χάλκινα σύρµατα ορθογωνικής διατοµής γυµνά ή επιβερνικωµένα περιβεβληµένα µε υαλόϊνες πολυεστέρα, εµποτισµένες µε ρητίνη ή εµποτισµένα µε βερνίκι ή µη εµποτισµένα Specifications for particular types of winding wires - Part 0-8: General requirements - Polyester glass fibre wound, resin or varnish impregnated or not impregnated, bare or enamelled rectangular copper wire ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/09/07 Προδιαγραφές για ειδικούς τύπους συρµάτων περιέλιξης - Μέρος 61: Χάλικινα σύρµατα ορθογωνικής διατοµής γυµνά ή επιβερνικωµένα περιβεβληµένα µε υαλόϊνες πολυεστέρα, εµποτισµένες µε ρητίνη ελάχιστης κλάσης 180 ή εµποτισµένα µε βερνίκι, µε δείκτη θερµοκρασίας 180 Specifications for particular types of winding wires - Part 61: Polyester glass fibre wound, minimum class 180, resin or varnish impregnated, bare or enamelled rectangular copper wire, temperature index 180 ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/09/07 Προδιαγραφές για ειδικούς τύπους συρµάτων περιέλιξης - Μέρος 62: Χάλκινα σύρµατα ορθογωνικής διατοµής γυµνά ή επιβερνικωµένα περιβεβληµένα µε υαλόϊνες πολυεστέρα, εµποτισµένες µε ρητίνη ελάχιστης κλάσης 200 ή εµποτισµένα µε βερνίκι, µε δείκτη θερµοκρασίας 200 Specifications for particular types of winding wires - Part 62: Polyester glass fibre wound, minimum class 200 resin or varnish impregnated, bare or enamelled rectangular copper wire, temperature index 200 ΕΛΟΤ EN /A11 Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόµοιας χρήσης - Ασφάλεια - Μέρος 2-2: Ειδικές απαιτήσεις για αναρροφητήρες σκόνης (ηλεκτρικές σκούπες) και συσκευές καθαρισµού µε αναρρόφηση νερού Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-2: Particular requirements for vacuum cleaners and water-suction cleaning appliances ΕΛΟΤ EN /A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/09/07 Συνδυασµένα εύκαµπτα υλικά για ηλεκτρική µόνωση - Μέρος 3: Προδιαγραφή για µεµονωµένα υλικά Combined flexible materials for electrical insulation - Part 3: Specifications for individual materials ΕΛΟΤ EN Ε3 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές - Επίδοση - Νερό για δοκιµές Household electrical appliances - Performance - Water for testing ΕΛΟΤ EN Ε2 Ινοοπτικές διατάξεις διασύνδεσης και παθητικά εξαρτήµατα - Ινοοπτικοί χωρικοί διακόπτες - Μέρος 1: Γένια προδιαγραφή Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic spatial switches - Part 1: Generic specification ΕΛΟΤ EN Ε3 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/09/07 Μονωτικά υλικά - Βιοµηχανικά δύσκαµπτα πολυστρωµατικά φύλλα µε βάση θερµοσκληραινόµενες ρητίνες για ηλεκτρικούς σκοπούς - Μέρος 3-1: Προδιαγραφές για µεµονωµένα υλικά - Τύποι βιοµηχανικών συµπαγών πολυστρωµατικών φύλλων Insulating materials - Industrial rigid laminated sheets based on thermosetting resins for electrical purposes - Part 3-1: Specifications for individual materials - Types of industrial rigid laminated sheets ΕΛΟΤ EN Ινοοπτικές διατάξεις διασύνδεσης και παθητικά εξαρτήµατα - ιεπαφές ινοοπτικών συνδέσµων - Μέρος 26: Οικογένεια συνδέσµων τύπου SF Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic connector interfaces - Part 26: Type SF connector family ΕΛΟΤ EN Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Εξοπλισµός τροχαίου υλικού - Πυκνωτές για ηλεκτρονικά ισχύος - Μέρος 2: Ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές αλουµινίου µε µη στερεό ηλεκτρολύτη (c) ΕΛΟΤ 01/10/2012 ΣΕΛΙ Α 9

10 Railway applications - Rolling stock equipment - Capacitors for power electronics - Part 2: Aluminium electrolytic capacitors with non solid electrolyte ΕΛΟΤ EN Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Εξοπλισµός τροχαίου υλικού - Πυκνωτές για ηλεκτρονικά ισχύος - Μέρος 3: Ηλεκτρικοί πυκνωτές διπλού στρώµατος Railway applications - Rolling stock equipment - Capacitors for power electronics - Part 3: Electric double-layer capacitors ΕΛΟΤ EN Μέτρηση και έλεγχος βιοµηχανικών διεργασιών - οµές δεδοµένων και στοιχεία σε καταλόγους διεργασιών εξοπλισµού - Μέρος 11: Κατάλογοι ιδιοτήτων (LOP) για µετρητικό εξοπλισµό για ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδοµένων - Γένιες δοµές Industrial-process measurement and control - Data structures and elements in process equipment catalogues - Part 11: List of Properties (LOP) of measuring equipment for electronic data exchange - Generic structures ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/09/07 Παθητική r.f. και διατάξεις µικροκυµάτων, µέτρηση ενδοδιαµορφωµένου επιπέδου - Μέρος 3: Μέτρηση παθητικής ενδοδιαµόρφωσης σε οµοαξονικούς συνδετήρες Passive RF and microwave devices, intermodulation level measurement - Part 3: Measurement of passive intermodulation in coaxial connectors ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/09/07 Παθητική r.f. και διατάξεις µικροκυµάτων, µέτρηση ενδοδιαµορφωµένου επιπέδου - Μέρος 4: Μέτρηση παθητικής ενδοδιαµόρφωσης σε οµοαξονικά καλώδια Passive RF and microwave devices, intermodulation level measurement - Part 4: Measurement of passive intermodulation in coaxial cables ΕΛΟΤ EN 62115/A11 Ηλεκτρικά παιχνίδια - Ασφάλεια Electric toys - Safety ΕΛΟΤ EN Ολοκληρωµένα κυκλώµατα - Μέτρηση ηλεκτροµαγνητικής ατρωσίας - Μέρος 8: Μέτρηση ακτινοβολούµενης ατρωσίας - Μέθοδος ταινιογραµµής IC Integrated circuits - Measurement of electromagnetic immunity - Part 8: Measurement of radiated immunity - IC stripline method ΕΛΟΤ EN Ινοοπτικά ενεργά εξαρτήµατα και διατάξεις - ιαδικασίες µέτρησης και δοκιµής - Μέρος 3: Μεταβολή οπτικής ισχύος επαγόµενης από µηχανική διαταραχή σε οπτικούς ρευµατοδότες και διεπαφές ποµποδεκτών Fibre optic active components and devices - Test and measurement procedures - Part 3: Optical power variation induced by mechanical disturbance in optical receptacles and transceiver interfaces ΕΛΟΤ EN Ε2 Τεχνολογία κυψελών καυσίµων - Μέρος 6-200: Μικροσυστήµατα ισχύος κυψελών καυσίµων - Μέθοδοι δοκιµών επίδοσης Fuel cell technologies - Part 6-200: Micro fuel cell power systems - Performance test methods ΕΛΟΤ EN Οπτικές παρουσιάσεις οργανικών διόδων εκποµπής φωτός (OLED) - Μέρος 6-3: Μέθοδοι µέτρησης της ποιότητας εικόνων Organic light emitting diode (OLED) displays - Part 6-3: Measuring methods of image quality ΕΛΟΤ EN Ε2 Βιοµηχανικά δίκτυα επικοινωνιών - Υψηλής διαθεσιµότητας δίκτυα αυτοµατισµών - Μέρος 3: Πρωτόκολλο Παράλληλου Πλεονασµού (PRP) και Υψηλής διαθεσιµότητας Αρραγούς Πλεονασµού (HSR) Industrial communication networks - High availability automation networks - Part 3: Parallel Redundancy Protocol (PRP) and High-availability Seamless Redundancy (HSR) ΕΛΟΤ EN Ενοποιηµένη αρχιτεκτονική OPC - Μέρος 7: Κατατοµές OPC unified architecture - Part 7: Profiles (c) ΕΛΟΤ 01/10/2012 ΣΕΛΙ Α 10

11 ΕΛΟΤ EN Ενοποιηµένη αρχιτεκτονική OPC - Μέρος 9: Συναγερµοί και συνθήκες OPC unified architecture - Part 9: Alarms and conditions ΕΛΟΤ EN Ενοποιηµένη αρχιτεκτονική OPC - Μέρος 10: Προγράµµατα OPC unified architecture - Part 10: Programs ΕΛΟΤ EN Φίλτρα ραδιοσυχνοτήτων σε ακουστκά κύµατα όγκου µε διασφάλιση ποιότητας - Μέρος 2: Οδηγίες χρήσης Radio frequency (RF) bulk acoustic wave (BAW) filters of assessed quality - Part 2: Guidelines for the use ΕΛΟΤ EN Καθοδήγηση σχετικά µε την εξασφάλιση λειτουργίας του λογισµικού Guidance on software aspects of dependability ΕΛΟΤ EN Ναυτιλιακός εξοπλισµός και συστήµατα ναυσιπλοΐας και ραδιοεπικοινωνιών - Επινήιος εξοπλισµός για αναγνώριση και ιχνηλάτηση µακράς εµβέλειας (LRIT) - Απαιτήσεις επίδοσης Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Shipborne equipment for long-range identification and tracking (LRIT) - Performance requirements ΕΛΟΤ EN Προετοιµασία οδηγιών χρήσης - οµή, περιεχόµενο και παρουσίαση - Μέρος 1: Γενικές αρχές και λεπτοµερείς απαιτήσεις Preparation of instructions for use - Structuring, content and presentation - Part 1: General principles and detailed requirements ΕΛΟΤ EN V1.6.1 Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα και Θέµατα Ραδιοφάσµατος (ERM) - Εξοπλισµός τηλεπικοινωνιακού δικτύου - Απαιτήσεις ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας (EMC) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Telecommunication network equipment - ElectroMagnetic Compatibility (EMC) requirements ΕΛΟΤ EN V Ψηφιακή Βιντεοεκποµπή (DVB) - Προδιαγραφή για πληροφορίες υπηρεσίας (SI) σε συστήµατα DVB Digital Video Broadcasting (DVB - Specification for Service Information (SI) in DVB systems ΕΛΟΤ EN V2.2.1 Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα και Θέµατα Ραδιοφάσµατος (ERM) - Πρότυπο ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας (EMC) για ραδιοεξοπλισµό - Μέρος 17: Είδιες συνθήκες για ευρυζωνικά συστήµατα µετάδοσης δεδοµένων Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment - Part 17: Specific conditions for Broadband Data Transmission Systems ΕΛΟΤ EN V1.3.1 Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα και Θέµατα Ραδιοφάσµατος (ERM) - Πρότυπο ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας (EMC) για θαλάσσιες ραδιοσυσκευές και ραδιοϋπηρεσίες - Μέρος 1: Κοινές τεχνικές απαιτήσεις Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for marine radio equipment and services - Part 1: Common technical requirements ΕΛΟΤ EN ISO E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/09/06 Φιάλες αερίων - Συµβατότητα υλικών φιάλων και βαλβίδων µε περιεχόµενα αέρια - Μέρος 3: οκιµή αυτανάφλεξης για µη µεταλλικά υλικά σε ατµόσφαιρα οξυγόνου Gas cylinders - Compatibility of cylinder and valve materials with gas contents - Part 3: Autogenous ignition test for non-metallic materials in oxygen atmosphere ΕΛΟΤ EN ISO Ακουστική - Μέτρηση ακουστικών παραµέτρων σε αίθουσες - Μέρος 3: Ενιαίοι χώροι γραφείων Acoustics - Measurement of room acoustic parameters - Part 3: Open plan offices (c) ΕΛΟΤ 01/10/2012 ΣΕΛΙ Α 11

12 ΕΛΟΤ EN ISO 3581 Αναλώσιµα συγκολλήσεων - Επενδεδυµένα ηλεκτρόδια για συγκόλληση τόξου µε το χέρι, ανοξείδωτων και ανθεκτικών στη θερµότητα χαλύβων - Ταξινόµηση (ISO 3581 : Τεχνική ιόρθωση 1 : 2008+Amd 1 : 2011) Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc welding of stainless and heat-resisting steels - Classification (ISO 3581 : 2003+Cor 1 : 2008+Amd 1 : 2011) ΕΛΟΤ EN ISO 5912 E2 Σκηνές κατασκήνωσης Camping tents ΕΛΟΤ EN ISO 6709 Πρότυπη αναπαράσταση γεωγραφικού µήκους, πλάτους και ύψους για τον εντοπισµό γεωγραφικών σηµείων (ISO 6709 : 2008, συµπεριλαµβανοµένης Τροπ. 1 : 2009) Standard representation of geographic point location by coordinates (ISO 6709 : 2008, including Cor 1 : 2009) ΕΛΟΤ EN ISO 7887 E2 Ποιότητα νερού - Εξέταση και προσδιορισµός χρώµατος Water quality - Examination and determination of colour ΕΛΟΤ EN ISO E2 Ακουστική - Μέθοδοι ακοοµετρικών δοκιµών - Μέρος 3: Ακοοµετρία λόγου Acoustics - Audiometric test methods - Part 3: Speech audiometry ΕΛΟΤ EN ISO 8692 E2 Ποιότητα νερού - οκιµή παρεµπόδισης ανάπτυξης αλγών γλυκού νερού µε µονοκυτταρικές πράσινες άλγες Water quality - Fresh water algal growth inhibition test with unicellular green algae ΕΛΟΤ EN ISO 9227 E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/09/03 οκιµές διάβρωσης σε τεχνητό περιβάλλον - οκιµές αλατονέφωσης Corrosion tests in artificial atmospheres - Salt spray tests ΕΛΟΤ EN ISO /A1 Ακουστική - Εργαστηριακή µέτρηση της ηχοµόνωσης των κτιριακών στοιχείων - Μέρος 1: Κανόνες εφαρµογής για ειδικά προϊόντα - Τροποποίηση 1: Κατευθυντήριες οδηγίες για τον προσδιορισµό του δείκτη ηχοµείωσης αρµών µε πληρωτικά ή/και σφραγιστικά Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building elements - Part 1: Application rules for specific products - Amendment 1: Guidelines for the determination of the sound reduction index of joints filled with fillers and/ or seals ΕΛΟΤ EN ISO Ποιότητα νερού - Προσδιορισµός του ph Water quality - Determination of ph ΕΛΟΤ EN ISO E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/09/06 Φιάλες αερίων - Συµβατότητα υλικών φιάλων και βαλβίδων µε περιεχόµενα αέρια - Μέρος 1: Μεταλλικά υλικά Gas cylinders - Compatibility of cylinder and valve materials with gas contents - Part 1: Metallic materials ΕΛΟΤ EN ISO E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/09/06 Φιάλες αερίων - Συµβατότητα υλικών φιάλων και βαλβίδων µε περιεχόµενα αέρια - Μέρος 3: οκιµή αυτανάφλεξης για µη µεταλλικά υλικά σε ατµόσφαιρα οξυγόνου Gas cylinders - Compatibility of cylinder and valve materials with gas contents - Part 3: Autogenous ignition test for non-metallic materials in oxygen atmosphere ΕΛΟΤ EN ISO Φιάλες αερίου - Καλλύµατα προστασίας βαλβίδων και προστατευτικά βαλβίδων - Σχεδιασµός, κατασκευή και δοκιµές Gas cylinders - Valve protection caps and valve guards - Design, construction and tests ΕΛΟΤ EN ISO (c) ΕΛΟΤ 01/10/2012 ΣΕΛΙ Α 12

13 Μη ηλεκτροκίνητες µηχανές χειρός - Απαιτήσεις ασφάλειας - Μέρος 1: Μηχανές συναρµολόγησης για µη κοχλιωτές µηχανικές συνδέσεις Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 1: Assembly power tools for non-threaded mechanical fasteners ΕΛΟΤ EN ISO Μη ηλεκτροκίνητες µηχανές χειρός - Απαιτήσεις ασφάλειας - Μέρος 10: Μηχανές συµπίεσης Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 10: Compression power tools ΕΛΟΤ EN ISO Μη ηλεκτροκίνητες µηχανές χειρός - Απαιτήσεις ασφάλειας - Μέρος 11: ιατρητικά και κοπτικά Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 11: Nibblers and shears ΕΛΟΤ EN ISO Μη ηλεκτροκίνητες µηχανές χειρός - Απαιτήσεις ασφάλειας - Μέρος 2: Μηχανές κοπής και σύσφιξης µε πτύχωση Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 2: Cutting-off and crimping power tools ΕΛΟΤ EN ISO Μη ηλεκτροκίνητες µηχανές χειρός - Απαιτήσεις ασφάλειας - Μέρος 5: Περιστροφικά κρουστικά δράπανα Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 5: Rotary percussive drills ΕΛΟΤ EN ISO Μη ηλεκτροκίνητες µηχανές χειρός - Απαιτήσεις ασφάλειας - Μέρος 8: Στιλβωτές και τριβεία Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 8: Sanders and polishers ΕΛΟΤ EN ISO Μη ηλεκτροκίνητες µηχανές χειρός - Απαιτήσεις ασφάλειας - Μέρος 9: Λειαντές εσοχών Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 9: Die grinders ΕΛΟΤ EN ISO Γεωργικά και δασοκοµικά µηχανήµατα - Απαιτήσεις ασφάλειας και δοκιµές για φορητές θαµνοκοπτικές και χλοοκοπτικές µηχανές χειρός εσωτερικής καύσης - Μέρος 1: Μηχανές µε ενσωµατωµένο κινητήρα εσωτερικής καύσης Agricultural and forestry machinery - Safety requirements and testing for portable, hand-held, powered brush-cutters and grass-trimmers - Part 1: Machines fitted with an integral combustion engine ΕΛΟΤ EN ISO Γεωργικά και δασοκοµικά µηχανήµατα - Απαιτήσεις ασφάλειας και δοκιµές για φορητές θαµνοκοπτικές και χλοοκοπτικές µηχανές χειρός εσωτερικής καύσης - Μέρος 2: Μηχανές µε ισχύ στο πίσω µέρος Agricultural and forestry machinery - Safety requirements and testing for portable, hand-held, powered brush-cutters and grass-trimmers - Part 2: Machines for use with back-pack power unit ΕΛΟΤ EN ISO [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/09/20 Καλλυντικά - Μικροβιολογία - Αξιολόγηση της αντιµικροβιακής προστασίας ενός προϊόντος Cosmetics - Microbiology - Evaluation of the antimicrobial protection of a cosmetic product ΕΛΟΤ EN ISO Καθοδική προστασία χαλύβων στο σκυρόδεµα Cathodic protection of steel in concrete ΕΛΟΤ EN ISO Ηλεκτρονική συλλογή οφειλών - Ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ παροχής υπηρεσίας και είσπραξης διοδίων Electronic fee collection - Information exchange between service provision and toll charging ΕΛΟΤ EN ISO [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/09/13 Συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης - Κατευθυντήριες γραµµές για την ενσωµάτωση του οικολογικού σχεδιασµού Environmental management systems - Guidelines for incorporating ecodesign ΕΛΟΤ EN ISO 14021/A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/09/13 (c) ΕΛΟΤ 01/10/2012 ΣΕΛΙ Α 13

14 Περιβαλλοντικά σήµατα και δηλώσεις - Αυτοδηλούµενοι περιβαλλοντικοί ισχυρισµοί (Περιβαλλοντική επισήµανση Τύπου ΙΙ) - Τροποποίηση 1 Environmental labels and declarations - Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling) - Amendment 1 ΕΛΟΤ EN ISO [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/09/13 Περιβαλλοντική διαχείριση - Αξιολόγηση της οικολογικής αποδοτικότητας συστηµάτων προϊόντος - Αρχές, απαιτήσεις και κατευθυντήριες γραµµές Environmental management - Eco-efficiency assessment of product systems - Principles, requirements and guidelines ΕΛΟΤ EN ISO [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/09/13 Περιβαλλοντική διαχείριση - Κοστολόγηση ροής υλικών - Γενικό πλαίσιο εργασίας Environmental management - Material flow cost accounting - General framework ΕΛΟΤ EN ISO E2 Εξοπλισµός οξυγονοκόλλησης - Ελαστικοί και πλαστικοί σωλήνες και συναρµολογήσεις σωλήνων για χρήση µε βιοµηχανικά αέρια µέχρι 450 bar (45 MPa) Gas welding equipment - Rubber and plastics hose and hose assemblies for use with industrial gases up to 450 bar (45 MPa) ΕΛΟΤ EN ISO Αναλώσιµα συγκολλήσεων - Συλλιπάσµατα για συγκόλληση τόξου µε εµβαπτιζόµενο ηλεκτρόδιο - Ταξινόµηση Welding consumables - Fluxes for submerged arc welding and electroslag welding - Classification ΕΛΟΤ EN ISO E2 Οδικά οχήµατα - Εργονοµικές πτυχές συστηµάτων πληροφοριών µεταφοράς και ελέγχου - Προδιαγραφές και διαδικασίες συµµόρφωσης για οπτική παρουσίαση πληροφοριών εντός οχήµατος Road vehicles - Ergonomic aspects of transport information and control systems - Specifications and test procedures for in-vehicle visual presentation ΕΛΟΤ EN ISO E2 Συστήµατα αυτοµατισµού και ελέγχου κτιρίων - Μέρος 6: οκιµές συµµόρφωσης επικοινωνίας δεδοµένων Building automation and control systems (BACS) - Part 6: Data communication conformance testing ΕΛΟΤ EN ISO Συγκολλήσεις - Οδηγίες για τις απαιτήσεις τις σχετικές µε την ποιότητα για τη θερµική κατεργασία συγκολλήσεων και συναφών διεργασιών Welding - Quality requirements for heat treatment in connection with welding and allied processes ΕΛΟΤ EN ISO Γεωγραφικές πληροφορίες - Χωρικά συστήµατα αναφοράς µε βάση συντεταγµένες - Μέρος 2: Επέκταση για παραµετρικές τιµές Geographic information - Spatial referencing by coordinates - Part 2: Extension for parametric values ΕΛΟΤ EN ISO Γεωγραφικές πληροφορίες - Εγκωδίκευση φίλτρων Geographic information - Filter encoding ΕΛΟΤ EN ISO Γεωγραφικές πληροφορίες - Συστήµατα ταξινόµησης - Μέρος 1: οµή συστήµατος ταξινόµησης Geographic information - Classification systems - Part 1: Classification system structure ΕΛΟΤ EN ISO Γεωγραφικές πληροφορίες - Γραµµικά συστήµατα αναφοράς Geographic information - Linear referencing ΕΛΟΤ EN ISO Επιχειρηµατική ολοκλήρωση - Κατασκευάσµατα για την επιχειρηµατική διαµόρφωση Enterprise integration - Constructs for enterprise modelling (c) ΕΛΟΤ 01/10/2012 ΣΕΛΙ Α 14

15 ΕΛΟΤ EN ISO ιατάξεις ασφάλειας και ελέγχου για καυστήρες και συσκευές πετρελαίου - Ειδικές απαιτήσεις - Μέρος 1: ιατάξεις διακοπής για καυστήρες πετρελαίου (ISO :2007, συµπεριλαµβανοµένης Τεχικής ιόρθωσης 1 : 2009) Safety and control devices for oil burners and oil-burning appliances - Particular requirements - Part 1: Shut-off devices for oil burners (ISO : 2007, including Cor 1 : 2009) ΕΛΟΤ EN ISO /A1 Ψυχόµενοι θάλαµοι εκθέσεως προϊόντων - Μέρος 1: Λεξιλόγιο - Τροποποίηση 1 Refrigerated display cabinets - Part 1: Vocabulary - Amendment 1 ΕΛΟΤ EN ISO /A1 Ψυχόµενοι θάλαµοι εκθέσεως προϊόντων - Μέρος 2 : Ταξινόµηση, απαιτήσεις και συνθήκες δοκιµών - Τροποποίηση 1 Refrigerated display cabinets - Part 2: Classification, requirements and test conditions - Amendment 1 ΕΛΟΤ EN ISO/IEC [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/09/25 Αξιολόγηση της συµµόρφωσης - Απαιτήσεις για φορείς πιστοποίησης προϊόντων, διεργασιών και υπηρεσιών Conformity assessment - Requirements for bodies certifying products, processes and services ΕΛΟΤ EN ISO/IEC Τεχνολογία πληροφοριών - Μάθηση, εκπαίδευση και κατάρτιση - ιαχείριση, διασφάλιση και µετρολογία ποιότητας - Μέρος 1: Γενική προσέγγιση Information technology - Learning, education and training - Quality management, assurance and metrics - Part 1: General approach (c) ΕΛΟΤ 01/10/2012 ΣΕΛΙ Α 15

Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων»

Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων» Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων» Αργυρώ ΗΜΟΥ Η Πολιτικός - Ενεργειακός Μηχ/κός, MsC, PhD Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στην ευρωπαϊκή τυποποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων αέριων καυσίµων Ανάγκη αναθεώρησης των αντίστοιχων ελληνικών κανονισµών

Εξελίξεις στην ευρωπαϊκή τυποποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων αέριων καυσίµων Ανάγκη αναθεώρησης των αντίστοιχων ελληνικών κανονισµών Εξελίξεις στην ευρωπαϊκή τυποποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων αέριων καυσίµων Ανάγκη αναθεώρησης των αντίστοιχων ελληνικών κανονισµών Τα αέρια καύσιµα και η ευρωπαϊκή τυποποίηση Η Eυρωπαϊκή Eπιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Σχετικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-13-01 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισµένο Σκυρόδεµα 13 Ενισχύσεις αποκαταστάσεις µε χαλύβδινα

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 15 Μαϊου 2015. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων-CEN & CENELEC. Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν:

Λευκωσία, 15 Μαϊου 2015. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων-CEN & CENELEC. Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Λευκωσία, 15 Μαϊου 2015 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων-CEN & CENELEC Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN και CENELEC που εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES Βιομηχανικός Όμιλος Επεξεργασίας & Εμπορίας Χάλυβα (ΒΟΕΕΧ) Industrial Steel Processing & Trading Group (ISPTG) ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES EXT DIAMETER INCHES ΕΞΩΤ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2014. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων. Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν:

Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2014. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων. Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί ως Κυπριακά, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 19 Μαρτίου 2014. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων. Κυρία/Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν:

Λευκωσία, 19 Μαρτίου 2014. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων. Κυρία/Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Λευκωσία, 19 Μαρτίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων Κυρία/Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί ως Κυπριακά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 812/2013 TEST REPORT

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 812/2013 TEST REPORT ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/59/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/59/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 2054 V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας που χρησιµοποιούνται για εφαρµογές επαγωγικού βρόχου οι οποίες λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 26,957 27,283 khz ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διεθνή Πρότυπα που έχουν εκδοθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης μπορείτε να τα δείτε στο ακόλουθο link

Τα Διεθνή Πρότυπα που έχουν εκδοθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης μπορείτε να τα δείτε στο ακόλουθο link Λευκωσία, 15 Σεπτεμβρίου 2016 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη Δημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων-CEN & CENELEC Κύριοι, Σας αποστέλλονται συνημμένα τα κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN και CENELEC

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ CYS ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ : 2001 7µελές Δ.Σ ΜΕΤΟΧΟΣ : ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (100%) ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 2002 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 812/2013 TEST REPORT

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 812/2013 TEST REPORT ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΚΑΠΕ Ενεργειακή αποδοτικότητα στον σχεδιασμό, Αθήνα,, 3 Οκτωβρίου Ελπίδα Πολυχρόνη. Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Ημερίδα ΚΑΠΕ Ενεργειακή αποδοτικότητα στον σχεδιασμό, Αθήνα,, 3 Οκτωβρίου Ελπίδα Πολυχρόνη. Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Ορθή επιλογή δομικών προϊόντων στην κατασκευή και τα οφέλη τους...αξιοποιώντας την εμπειρία της Ευγενίας Λάζαρη Ημερίδα ΚΑΠΕ Ενεργειακή αποδοτικότητα στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων -CEN & CENELEC

ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων -CEN & CENELEC Λευκωσία, 17 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων -CEN & CENELEC Κυρία/ε, Σας αποστέλλονται συνημμένα τα κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN και CENELEC

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ ΕΝ 71-4 Ε3 Ασφάλεια παιχνιδιών - Μέρος 4: Συλλογές χηµικών πειραµάτων και συναφών δραστηριοτήτων Safety of toys - Part 4: Experimental sets for chemistry and related activities ΕΛΟΤ CEN/TS 13778 Κινητά

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα:

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα: Ηλιακά Θερμικά Συστήματα: Τυποποίηση & Solar Keymark Γιάννης Βασιάδης Μηχανολόγος Μηχανικός Λειτουργός Τυποποίησης CYS Εκπόνηση Ευρωπαϊκών Προτύπων Ευρωπαϊκές Τεχνικές Επιτροπές Συστήνονται από τους Ευρωπαϊκούς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση: Κλιματισμός - Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση: Κλιματισμός - Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση: Κλιματισμός - Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας αφορά στην αναβάθμιση του κτιριακού τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον

Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας αφορά στην αναβάθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

Τα ιεθνή Πρότυπα που έχουν εκδοθεί από τον ιεθνή Οργανισμό Τυποποίησης μπορείτε να τα δείτε στο ακόλουθο link

Τα ιεθνή Πρότυπα που έχουν εκδοθεί από τον ιεθνή Οργανισμό Τυποποίησης μπορείτε να τα δείτε στο ακόλουθο link Λευκωσία, 21 Μαρτίου 2016 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων-CEN & CENELEC Κύριοι, Σας αποστέλλονται συνημμένα τα κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN και CENELEC που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου διαχείριση και ασφάλεια δικτύων φυσικού αερίου

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου διαχείριση και ασφάλεια δικτύων φυσικού αερίου ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου διαχείριση και ασφάλεια δικτύων φυσικού αερίου ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 812/2013 TEST REPORT

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 812/2013 TEST REPORT ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

THE CASE OF HEATING OF THE OPEN SWIMMING POOL OF AMALIADA

THE CASE OF HEATING OF THE OPEN SWIMMING POOL OF AMALIADA MUNICIPALITY OF ILIDA INNOVATIONS AND MODERN DESIGNS THE CASE OF HEATING OF THE OPEN SWIMMING POOL OF AMALIADA Presentation: Christos Papageorgiou, Chemical Engineer, BChemEng, MSc. DProf ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕς ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

PRODUCT FICHE. A Supplier name Morris MKV 64325

PRODUCT FICHE. A Supplier name Morris MKV 64325 PRODUCT FICHE The information in the product data sheet is given in accordance with the Commission delegated Regulation (EU) No 65/2014 supplementing Directive of the European Parliament and of the Council

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 20 Μαϊου 2014. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων. Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν:

Λευκωσία, 20 Μαϊου 2014. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων. Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Λευκωσία, 20 Μαϊου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί ως Κυπριακά, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 10. Επιθεώρηση και Έλεγχος 10.1 Γενικά Στα χρόνια που ακολούθησαν µετά το τέλος του Β Παγκοσµίου Πολέµου, κυρίως λόγω των καταστροφών που ο πόλεµος είχε επιφέρει στις υποδοµές και τη βιοµηχανία των αναπτυγµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης 1 Οδηγία οµικών Προϊόντων 89/106: της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προβλέπεται η σήµανση CE σε υλικά που µπαίνουν σε κατασκευές Συµµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Εισαγωγή / Introduction 6 Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7 Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Μοντέρνα Σχέδια / Modern Designs 22 Κλασικά Σχέδια / Classic Designs 38 Γυάλινες

Διαβάστε περισσότερα

FLAME-X 950 (N)HXCH FE180/E90 0,6/1kV DIN VDE 0266, DIN

FLAME-X 950 (N)HXCH FE180/E90 0,6/1kV DIN VDE 0266, DIN Halogen- free low smoke fire resistant security power cables with copper concentric conductor CONSTRUCTION Conductors: bare copper conductor, circular solid class 1 (RE) or stranded circular or circular

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-07-03-01 08 Υδραυλικά Έργα 07 Μεταλλικά Στοιχεία και Κατασκευές 03 Λοιπές Μεταλλικές Κατασκευές 01 Προκατασκευασµένοι Αυλακωτοί

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: Fax:

Τηλ: Fax: ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Kατασκευή επειγουσών εργασιών ύδρευσης-αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/52/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/52/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 203 V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας χρησιµοποιούµενες για συναγερµούς οι οποίες λειτουργούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 868,60 868,70 MHz, 869,20 869,25 MHz, 869,25 869,30

Διαβάστε περισσότερα

Part II: Earthing system components.

Part II: Earthing system components. Μέρος IΙ: Εξαρτήματα Συστημάτων γείωσης. Part II: Earthing system components. Τίτλος Ηλεκτρόδια γειώσεως Earth Electrodes Title Ράβδος γειώσεως κυκλικής διατομής Round Earthing Rode 182161415 t(250) St/e-Cu

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-07-02-03 08 Υδραυλικά Έργα 07 Μεταλλικά Στοιχεία και Κατασκευές 02 Σιδηροκατασκευές Υδραυλικών Έργων 03 Εγκατάσταση Συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ CEN/TS 12390.11 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/06 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος οκιµές σκληρυµένου σκυροδέµατος - Μέρος 11: Προσδιορισµός της αντίστασης του σκυροδέµατος σε χλωριόντα, διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Price List / Τιμοκατάλογος 2014 Issue 3 / Εκδοση 3 Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΕΡΑ / ΝΕΡΟΥ & ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Παρασκευόπουλος Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc,, P.E., Τεχνικός Σύμβουλος Commissioning WWW.VPC.GR ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-06-06-02 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 06 ίκτυα από Λοιπά Υλικά 02 ίκτυα βαρύτητος οµβρίων και ακαθάρτων από σωλήνες

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Τεύχος ηµοπράτησης «Εγκαταστάσεων ικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Εκτός Κτιρίων (ΕΤ ΕΚ)»

Ειδικό Τεύχος ηµοπράτησης «Εγκαταστάσεων ικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Εκτός Κτιρίων (ΕΤ ΕΚ)» Ειδικό Τεύχος ηµοπράτησης «Εγκαταστάσεων ικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Εκτός Κτιρίων (ΕΤ ΕΚ)» 1. Εισαγωγή Τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών εκτός κτιρίων αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι των δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεριφορά εσωτερικών δικτύων αερίων καυσίµων έναντι σεισµού Μέτρα προστασίας

Συµπεριφορά εσωτερικών δικτύων αερίων καυσίµων έναντι σεισµού Μέτρα προστασίας Συµπεριφορά εσωτερικών δικτύων αερίων καυσίµων έναντι σεισµού Μέτρα προστασίας Γενικές προδιαγραφές εσωτερικού δικτύου σωληνώσεων Oι εσωτερικές σωληνώσεις, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται τα στοιχεία σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

«Κατευθυντήριες Οδηγίες προς ένα κοινό ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο αβαθούς γεωθερμίας» Ενότητα 3 η : Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών

«Κατευθυντήριες Οδηγίες προς ένα κοινό ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο αβαθούς γεωθερμίας» Ενότητα 3 η : Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών «Κατευθυντήριες Οδηγίες προς ένα κοινό ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο αβαθούς γεωθερμίας» Ενότητα 3 η : Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών Πολιτική Αδειοδότηση Κατασκευή Παρακολούθηση Πληροφορία Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ABB drives και ορθή επιλογή. ABB Group April 1, 2013 Slide 1

ABB drives και ορθή επιλογή. ABB Group April 1, 2013 Slide 1 ABB drives και ορθή επιλογή April 1, 2013 Slide 1 Κίνητρα Πολλές παράμετροι πρέπει να εξεταστούν όταν επιλέγουμε ένα drive Όταν η επιλογή είναι ορθή εξοικονομείται πολύς χρόνος και χρήμα Όλες οι ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-09-02-00 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 09 Λεβητοστάσια - Ψυχροστάσια 02 Εγκαταστάσεις Χαλυβδίνων Λεβήτων

Διαβάστε περισσότερα

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 412V.1.0: Επινήια συστήµατα και εξοπλισµός επικοινωνιών UHF ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/245/GR

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 412V.1.0: Επινήια συστήµατα και εξοπλισµός επικοινωνιών UHF ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/245/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 412V.1.0: Επινήια συστήµατα και εξοπλισµός επικοινωνιών UHF ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/245/GR 1. Πρόλογος Η µεταφορά της Οδηγίας 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης Συνδέσμου ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες περίπτωσης στην Ελλάδα. Θέρμανση με στερεά βιοκαύσιμα

Μελέτες περίπτωσης στην Ελλάδα. Θέρμανση με στερεά βιοκαύσιμα Μελέτες περίπτωσης στην Ελλάδα Θέρμανση με στερεά βιοκαύσιμα Ιωάννης Ελευθεριάδης Τμήμα βιομάζας ΚΑΠΕ http://www.eubionet.net EUBIONET III - Στόχοι Αύξηση της χρήσης των καυσίμων βιομάζας στην ΕΕ Εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-05-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-05-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-05-03-00 05 Έργα Οδοποιίας 05 Ασφάλιση οδών 03 Συστήµατα απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης (ΣΑΕΠ) 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens BV Issue: Dec.08 January Days/Ηµέρες 12-15 Advanced Vetting Inspections 4 Προηγµένο Σεµινάριο Ελέγχου εξαµενοπλοίων 20-21 Doing Business in Multicultural Environment

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 05 Έργα οδοποιίας 01 Τεχνικά έργα και γέφυρες 09 Στοιχεία ανωδοµής γεφυρών 02 Στήριξη στηθαίων ασφαλείας και ιστών οδοφωτισµού επί γεφυρών ή τοίχων Έκδοση 1η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ: το σύνολο οργάνωνσυσκευών που σκοπό έχουν την παροχή µε ασφάλεια προεπιλεγµένου µείγµατος ιατρικών αερίων ατµών (πτητικά), σε µεταβλητή και µε ακρίβεια ροή και συγκέντρωση ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Machinery Room Equipement Εξοπλισμός Μηχανοστασίων

Machinery Room Equipement Εξοπλισμός Μηχανοστασίων Machinery Room Equipement Εξοπλισμός Μηχανοστασίων Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive presence in the Greek market

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΟΘΕΡΜ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2014 1

ΗΛΙΟΘΕΡΜ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2014 1 www.iliothern.com ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ 3 Ο χλμ Ε.Ο. Αγρινίου Καρπενησίου, ΑΓΡΙΝΙΟ - Τ.Κ.: 30100 Τηλ: 26410 33811 - Fax: 26410 29006 Κιν: 6948 616676 www.iliotherm.com info@iliotherm.com Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar.

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Νοµοθετικό πλαίσιο: ΦΕΚ 963 Υ.Α. 3/Α/11346/15-07-2003 «Κανονισµός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ SPLIT RANGE CONTROL

ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ SPLIT RANGE CONTROL ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ SPLIT RANGE CONTROL Νερό ψύξης εµβόλων µηχανής 0.2-0.58 bar 0.62-1.0 bar T X Μ.V. D.V. P+I 1 2 Επιστόµιο προθερµαν τήρα Επιστόµιο ψύξης Τοσήµα εξόδου οδηγείται στους δύο τοποθετητές.

Διαβάστε περισσότερα

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive presence

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Alpha2 Magna

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Alpha2 Magna ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Alpha2 Magna ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - Κεντρικά συστήματα θέρμανσης - Συστήματα Ζεστού Νερού Χρήσης - Ηλιακά συστήματα - Συστήματα Ψύξης Κλιματισμού ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ALPHA2 Ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ Πρόγραμμα Τυποποίησης 2014

ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ Πρόγραμμα Τυποποίησης 2014 ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ Πρόγραμμα 2014 Το πρόγραμμα τυποποίησης που παρουσιάζεται αφορά αμιγώς εθνικές τυποποιητικές δραστηριότητες και ειδικότερα: α) εκπόνηση εθνικών τυποποιητικών εγγράφων, β) αναθεώρηση εθνικών τυποποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

Seminar Β: Work Safety Onboard

Seminar Β: Work Safety Onboard Seminar Β: Work Safety Onboard Daily Program 1st Day: 09.00-10.00 Topic Number: 1 Description: Fire Fighting - New Requirements RINA Hellas 10.00-10.15 Break 10.15-11.15 Topic Number: Description: 1 (cont

Διαβάστε περισσότερα

WiFi & Satcom FORUM 2009

WiFi & Satcom FORUM 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠΟ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Φίλιππος

Διαβάστε περισσότερα

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 304 V.1.0: Ευρυζωνικές ζεύξεις ακουστικών συχνοτήτων που λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 25 MHz - 3 GHz

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 304 V.1.0: Ευρυζωνικές ζεύξεις ακουστικών συχνοτήτων που λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 25 MHz - 3 GHz Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 304 V.1.0: Ευρυζωνικές ζεύξεις ακουστικών συχνοτήτων που λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 25 MHz - 3 GHz ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/242/GR 1. Πρόλογος Η µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ Σειρά VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης, κλειστού θαλάμου καύσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015 NTUA Case Study Ass.Prof. Irene P.Koronaki 11/18/2015 1 NTUA Scope Monitoring Analysis & Actions Change of Users Behavior Habits

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ CEN/TR 1317-6 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/01 - Road restraint systems - Part 6: Pedestrian restraint system - Pedestrian parapets ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ CEN/TS 1317-8 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/12

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι όρων για Σκυρόδεμα. άκαμπτο οδόστρωμα αλληλεπίδραση αναμικτήρας ανθεκτικότητα αντιδραστήριο αντικείμενο. αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα

Γλωσσάρι όρων για Σκυρόδεμα. άκαμπτο οδόστρωμα αλληλεπίδραση αναμικτήρας ανθεκτικότητα αντιδραστήριο αντικείμενο. αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα Ελληνικός όρος αδρανή αερακτικό υλικό άκαμπτο οδόστρωμα αλληλεπίδραση αναμικτήρας ανθεκτικότητα αντιδραστήριο αντικείμενο άντληση αντοχή αξιολόγηση, εκτίμηση απογραφή, κατάλογος αρχή αυτοεπιπεδούμενο σκυρόδεμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 Θέμα εισήγησης: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια ευρωπαϊκών τυποποιητικών εγγράφων σε Δημόσια Κρίση

Σχέδια ευρωπαϊκών τυποποιητικών εγγράφων σε Δημόσια Κρίση Σχέδια ευρωπαϊκών τυποποιητικών εγγράφων σε Δημόσια Κρίση Κωδικός σχεδίου Τίτλος σχεδίου (Αγγλικά) Ημ. ψήφισης Ημ. Τομεακή Επιτροπή: - EN ISO 17100:2015/prA1 Translation services - Requirements for translation

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων-CEN & CENELEC. Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν:

Δημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων-CEN & CENELEC. Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Λευκωσία, 21 Ιανουαρίου 2016 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη Δημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων-CEN & CENELEC Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN και CENELEC που

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ 29-09-2003. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Εφαρµογή στο προσωπικό Μη Καταστρεπτικών οκιµών

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ 29-09-2003. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Εφαρµογή στο προσωπικό Μη Καταστρεπτικών οκιµών ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ 29-09-2003 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Εφαρµογή στο προσωπικό Μη Καταστρεπτικών οκιµών ---------------------------------------------------------------------- 1 ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς

ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς Αθήνα, 6 Ιουλίου 2006 Αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης δομικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

xiii Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

xiii Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης xiii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΛΑΣΕΩΣ (WORLD CLASS MANUFACTURING). 1.1 Εισαγωγή 1 1.2 Η ιστορία της μεταποίησης διεθνούς κλάσης 2 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 14 Οκτωβρίου 2015. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων-CEN & CENELEC. Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν:

Λευκωσία, 14 Οκτωβρίου 2015. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων-CEN & CENELEC. Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Λευκωσία, 14 Οκτωβρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων-CEN & CENELEC Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN και CENELEC που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-04-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-04-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-04-07-00 05 Έργα Οδοποιίας 04 Σήµανση 07 ιατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των αυτοματισμών και των. αποδοτικότητα των κτιρίων (ΕΝ15232) Κοτταράς Γιώργος Διευθυντής Τμήματος CPS

Η επίδραση των αυτοματισμών και των. αποδοτικότητα των κτιρίων (ΕΝ15232) Κοτταράς Γιώργος Διευθυντής Τμήματος CPS Η επίδραση των αυτοματισμών και των λειτουργιών Η επίδραση ελέγχου των αυτοματισμών στην ενεργειακή και των αποδοτικότητα λειτουργιών ελέγχου των κτιρίων στην (ΕΝ15232) ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ταξινομημένα κατά Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας) Α/Α 1 Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας Γεωπολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Εγκατάσταση Κεντρικών Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων (ΚΘΗΣ) Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1.

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Εγκατάσταση Κεντρικών Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων (ΚΘΗΣ) Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Εγκατάσταση Κεντρικών Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων (ΚΘΗΣ) Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-07-01-05 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-07-01-05 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-07-01-05 08 Υδραυλικά Έργα 07 Μεταλλικά Στοιχεία και Κατασκευές 01 Καλύµµατα Φρεατίων - Εσχάρες 05 Βαθµίδες Φρεατίων Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

4 Way Reversing Valve

4 Way Reversing Valve STANDARD 4 Way Reversing Valve SHF series four-way reversing valves are applicable for heat pump systems such as central, unitary and room air conditioners to realize switching between cooling mode and

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ Ή ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα ASHRAE "Ενέργεια στα Κτήρια" - Θεσσαλονίκη, 9 Μαΐου 2015. Ολοκληρωµένες εφαρµογές αυτοµατισµού για την εξοικονόµηση ενέργειας σε κτήρια

Ηµερίδα ASHRAE Ενέργεια στα Κτήρια - Θεσσαλονίκη, 9 Μαΐου 2015. Ολοκληρωµένες εφαρµογές αυτοµατισµού για την εξοικονόµηση ενέργειας σε κτήρια Ηµερίδα ASHRAE "Ενέργεια στα Κτήρια" - Θεσσαλονίκη, 9 Μαΐου 2015 Ολοκληρωµένες εφαρµογές αυτοµατισµού για την εξοικονόµηση ενέργειας σε κτήρια Siemens AE 2015 All rights reserved. www.siemens.gr/buildingtechnologies

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-05-06-01 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 05 Πυρόσβεση 06 Φορητοί Πυροσβεστήρες 01 Ξηράς Κόνεως & ιοξειδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 11133.02/A1 Μικροβιολογία τροφίµων και ζωοτροφών - Οδηγίες προετοιµασίας και παρασκευής θρεπτικών µέσων - Μέρος 2: Πρακτικές οδηγίες για τις δοκιµές απόδοσης θρεπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ CLC TS 50131.02.08 - Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-8: Intrusion detectors - Shock detectors ΕΛΟΤ EN 126 E3 ιατάξεις ελέγχου πολλαπλών λειτουργιών για συσκευές αερίου Multifunctional

Διαβάστε περισσότερα

TM ZX. Copeland EazyCool TM. ZX Digital. Μηχανήµατα Εξωτερικής Χρήσης

TM ZX. Copeland EazyCool TM. ZX Digital. Μηχανήµατα Εξωτερικής Χρήσης TM ZX Copeland EazyCool TM ZX Digital Μηχανήµατα Εξωτερικής Χρήσης Copeland EazyCool TM ZX Αγορές Στόχοι Καταστήµατα Τροφίµων και πώλησης φαγητού, όπως Mini Markets Αλυσίδες Εστίασης / Γρήγορου Φαγητού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-05-03-05 08 Υδραυλικά Έργα 05 Στεγανώσεις και Αρµοί Τεχνικών Έργων 03 Στεγανοποιήσεις Λιµνοδεξαµενών - ΧΥΤΑ 05 Κυλινδρικά

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικές Απορροφητικές Σκούπες IVB 961-0L

Βιομηχανικές Απορροφητικές Σκούπες IVB 961-0L Η είναι μια ισχυρή σκούπα δύο κινητήρων για οποιονδήποτε που απαιτεί την απομάκρυνση ρύπων βαρέως τύπου. Διαθέτει σύστημα καθαρισμού φίλτρου Push&Clean και έναν ανοξείδωτο ανατρεπόμενο αποσπώμενο κάδο

Διαβάστε περισσότερα

Metal Oxide Leaded Film Resistor

Metal Oxide Leaded Film Resistor Features -Excellent Long-Time stability -High surge / overload capability -Wide resistance range : 0.1Ω~22MΩ -Controlled temperature coefficient -Resistance standard tolerance: ±5% (consult factory for

Διαβάστε περισσότερα

HELECO 05. Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος, Γρηγόρης Παπαγιάννης, Πέτρος Ντοκόπουλος

HELECO 05. Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος, Γρηγόρης Παπαγιάννης, Πέτρος Ντοκόπουλος HELECO 05 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ Γιάννης Λ. Τσιρογιάννης Γεωργικός Μηχανικός M.Sc., PhD Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Ανθοκομίας Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ Θερμοκρασία Θερμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520. official distributor of

Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520. official distributor of Product: Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520 official distributor of Current Sensing Chip Resistor (SMDL Series) 1. Features -3 Watts

Διαβάστε περισσότερα

πιστοποιημένο 1. Κεντρικός διακόπτης ON/OFF 2. Παροχή ρεύματος κοχλία 3. Παροχή ρεύματος από δίκτυο 4. Διακόπτης για χειροκίνητη τροφοδοσία πελλετ 5. Σύνδεση αισθητήριο νερού. 7. Σύνδεση για σύστημα αυτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ»

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» 2014-05-09 Δελτίο Τύπου ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» Τα κείμενα των Ευρωκωδίκων που αναφέρονται στο παρόν Δελτίο Τύπου έχουν τεθεί σε ανοιχτό σχολιασμό για την επισήμανση παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟΥ ΘΕΙΟΥ ( SF6 ) Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Η παραπάνω µονάδα θα έχει σαν κύριο σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ POLYETHYLENE PIPES ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ DRIPPER PIPES ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ DRIPPER PIPE TAPES

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ POLYETHYLENE PIPES ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ DRIPPER PIPES ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ DRIPPER PIPE TAPES ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ POLYETHYLENE PIPES ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ DRIPPER PIPES ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ DRIPPER PIPE TAPES ΜΑΝΙΚΕΣ ΠΙΕΣΗΣ PRESSURE HOSES Σωλήνες Πολυαιθυλενίου / Polethylene Pipes ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-04-03-00 08 Υδραυλικά Έργα 04 Τεχνικά Έργα από Άοπλο και Οπλισµένο Σκυρόδεµα 03 Κατασκευές από σκυρόδεµα µε αυξηµένες απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09 Page: 2/15 Contents 3D LAYOUT... 3 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 1:2... 4 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 4 Technical specification... 4 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT REAR... 6

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Η μελέτη αφορά την προστασία του πάρκου όσον αφορά το Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Η μελέτη αφορά την προστασία του πάρκου όσον αφορά το Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΑΠ). Η μελέτη αφορά την προστασία του πάρκου όσον αφορά το Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας Παράλληλα με την εξωτερική κεραυνική κάλυψη, επιβάλλεται, βάσει του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα