ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΟΤ ΕΝ E3 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/09/19 Ασφαλτικά µίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής θερµού ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 1: Περιεκτικότητα σε διαλυτό συνδετικό υλικό Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 1: Soluble binder content ΕΛΟΤ CEN ISO/TS Ηλεκτρονική συλλογή οφειλών - Εκτίµηση συµµόρφωσης εξοπλισµού, επί του οχήµατος και επί της οδού, ως προς το ISO/TS Μέρος 2: Αφηρηµένη οκιµοσειρά Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to ISO/TS Part 2: Abstract test suite ΕΛΟΤ CEN/TS E2 Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα υδατονέφωσης - Σχεδιασµός και εγκατάσταση Fixed firefighting systems - Watermist systems - Design and installation ΕΛΟΤ CEN/TS Εξοπλισµός συντήρησης οδών και κατά την διάρκεια του χειµώνα - Απόκτηση και µετάδοση δεδοµένων - Μέρος 2: Πρωτόκολλο για µεταφορά δεδοµένων µεταξύ προµηθευτή πληροφορίας και µιας εφαρµογής πελάτη-εξυπηρετητή Winter and road service area maintenance equipment - Data acquisition and transmission - Part 2: Protocol for data transfer between information supplier and client application server ΕΛΟΤ CEN/TS Συστήµατα καρτών αναγνώρισης στοιχείων ταυτότητας - Κάρτα Ευρωπαίου Πολίτη - Μέρος 4: Συστάσεις για την έκδοση, λειτουργία και χρήση της Κάρτας Ευρωπαίου Πολίτη Identification card systems - European Citizen Card - Part 4: Recommendations for European Citizen Card issuance, operation and use ΕΛΟΤ CEN/TS Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Προσδιορισµός θερµικής αντίστασης µε τη µέθοδο θερµής πλάκας - Μέρος 1: Μετρήσεις σε υψηλές θερµοκρασίες από 100 C έως 850 C Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Determination of thermal resistance by means of the guarded hot plate method - Part 1: Measurements at elevated temperatures from 100 C to 850 C ΕΛΟΤ CEN/TS Χειµερινός εξοπλισµός συντήρησης οδών - ιαστρωτήρες - Μέρος 2: Απαιτήσεις για κατανοµή και δοκιµές Winter maintenance equipment - Spreading machines (gritting machines) - Part 2: Requirements for distribution and its test ΕΛΟΤ CEN/TS Απολήξεις καπνοδόχων - Γενικές απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής ανεξαρτήτως υλικού Chimney terminals - General requirements and material independent test methods ΕΛΟΤ CEN/TS Ηλεκτρονική συλλογή οφειλών - Κατατοµή εφαρµογής διαλειτουργικότητας για αυτόνοµα συστήµατα Electronic fee collection - Interoperable application profiles for autonomous systems ΕΛΟΤ CEN ISO/TS Ηλεκτρονική συλλογή οφειλών - Εκτίµηση συµµόρφωσης εξοπλισµού ως προς το ISO/TS Μέρος 1: οµή οκιµοσειράς και Σκοποί οκιµής Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes ΕΛΟΤ CEN ISO/TS Ηλεκτρονική συλλογή οφειλών - Εκτίµηση συµµόρφωσης εξοπλισµού ως προς το ISO/TS Μέρος 2: Αφηρηµένη οκιµοσειρά Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 2: Abstract test suite ΕΛΟΤ CEN ISO/TS Ηλεκτρονική συλλογή οφειλών - Εκτίµηση συµµόρφωσης εξοπλισµού ως προς το ISO/TS Μέρος 1: οµή οκιµοσειράς και Σκοποί οκιµής Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes (c) ΕΛΟΤ 01/10/2012 ΣΕΛΙ Α 1

2 ΕΛΟΤ CEN ISO/TS Ηλεκτρονική συλλογή οφειλών - Εκτίµηση συµµόρφωσης εξοπλισµού ως προς το ISO/TS Μέρος 2: Αφηρηµένη οκιµοσειρά Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 2: Abstract test suite ΕΛΟΤ CEN ISO/TS Ηλεκτρονική συλλογή οφειλών - Εκτίµηση συµµόρφωσης εξοπλισµού ως προς το ISO/TS Μέρος 2: Αφηρηµένη οκιµοσειρά Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 2: Abstract test suite ΕΛΟΤ CEN ISO/TS Ηλεκτρονική συλλογή οφειλών - Εκτίµηση συµµόρφωσης εξοπλισµού ως προς το ISO/TS Μέρος 2: Αφηρηµένη οκιµοσειρά Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 2: Abstract test suite ΕΛΟΤ 1443 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/09/20 Ορολογικές πολιτικές - Ανάπτυξη και υλοποίηση Terminology policies - Development and implementation ΕΛΟΤ EN 152 Συντηρητικά ξύλου - Προσδιορισµός της αποτελεσµατικότητας της προστασίας µιας κατεργασίας συντήρησης έναντι της κυάνωσης ξύλου κατά τη χρήση - Εργαστηριακή µέθοδος Wood preservatives - Determination of the protective effectiveness of a preservative treatment against blue stain in wood in service - Laboratory method ΕΛΟΤ EN 341 E2 Μέσα ατοµικής προστασίας έναντι πτώσεων - Σωστικά µέσα κατάβασης Personal fall protection equipment - Descender devices for rescue ΕΛΟΤ EN 417 E3 Μη επαναπληρώσιµα µεταλλικά φιαλίδια για υγραέρια, µε ή χωρίς βαλβίδα, για χρήση σε φορητές συσκευές - Κατασκευή, έλεγχος, δοκιµή και σήµανση Non-refillable metallic gas cartridges for liquefied petroleum gases, with or without a valve, for use with portable appliances - Construction, inspection, testing and marking ΕΛΟΤ EN A2 Χωµατουργικά µηχανήµατα - Ασφάλεια - Μέρος 4: Απαιτήσεις για φορτωτές µε εκσκαφέα Earth-moving machinery - Safety - Part 4: Requirements for backhoe loaders ΕΛΟΤ EN A2 Χωµατουργικά µηχανήµατα - Ασφάλεια - Μέρος 5: Απαιτήσεις για υδραυλικούς εκσκαφείς Earth-moving machinery - Safety - Part 5: Requirements for hydraulic excavators ΕΛΟΤ EN E2 Έπιπλα γραφείου - Τραπέζια εργασίας και γραφία - Μέρος 1 : ιαστάσεις Office furniture - Work tables and desks - Part 1: Dimensions ΕΛΟΤ EN 558+A1 Βιοµηχανικές βαλβίδες - ιαστάσεις τοποθέτησης µεταλλικών βαλβίδων για χρήση σε συστήµατα σωληνώσεων µε φλάντζες - Βαλβίδες χαρακτηριζόµενες µε PN και Κατηγορία Industrial valves - Face-to-face and centre-to-face dimensions of metal valves for use in flanged pipe systems - PN and Class designated valves ΕΛΟΤ EN E2 Εξοπλισµός υπό πίεση - Μέρος 2: Ποσότητες, σύµβολα και µονάδες Pressure equipment - Part 2: Quantities, symbols and units ΕΛΟΤ EN (c) ΕΛΟΤ 01/10/2012 ΣΕΛΙ Α 2

3 Προδιαγραφές εγκαταστάσεων µεταφοράς πόσιµου νερού εντός των κτιρίων - Μέρος 5: Λειτουργία και συντήρηση Specifications for installations inside buildings conveying water for human consumption - Part 5: Operation and maintenance ΕΛΟΤ EN 1914 E2 Σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας - Λέµβοι εργασίας, λέµβοι σκάφους και ναυαγοσωστικές λέµβοι Inland navigation vessels - Work boats, ship's boats and lifeboats ΕΛΟΤ EN E2 οκιµές γενικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 5: Κοινός εξοπλισµός και διακρίβωση Tests for general properties of aggregates - Part 5: Common equipment and calibration ΕΛΟΤ EN E3 Μονάδες ασφαλούς αποθήκευσης - Απαιτήσεις, ταξινόµηση και µέθοδοι δοκιµής για αντίσταση στη διάρρηξη - Μέρος 1: Χρηµατοφυλάκια, χρηµατοφυλάκια ΑΤΜ, θύρες θωρακισµένων αιθουσών και θωρακισµένες αίθουσες Secure storage units - Requirements, classification and methods of test for resistance to burglary - Part 1: Safes, ATM safes, strongroom doors and strongrooms ΕΛΟΤ EN 1267 E2 Βιοµηχανικές βαλβίδες - οκιµή αντίστασης στη ροή µε χρήση ύδατος ως ρευστού δοκιµής Industrial valves - Test of flow resistance using water as test fluid ΕΛΟΤ EN οκιµές πυραντίστασης για τεχνικές εγκαταστάσεις - Μέρος 10: ιαφράγµατα ελέγχου καπνού Fire resistance tests for service installations - Part 10: Smoke control dampers ΕΛΟΤ EN 1440+A1 Εξοπλισµός και ειδικά εξαρτήµατα για υγραέρια - Περιοδικός έλεγχος µεταφερόµενων επαναπληρούµενων φιαλών υγραερίου LPG equipment and accessories - Periodic inspection of transportable refillable LPG cylinders ΕΛΟΤ EN 1459+A3 Ασφάλεια φορτηγών οχηµάτων βιοµηχανίας - Αυτοπροωθούµενα οχήµατα µεταβλητής εµβέλειας κίνησης Safety of industrial trucks - Self-propelled variable reach trucks ΕΛΟΤ EN E2 Έπιπλα - Καρέκλες και τραπέζια για εκπαιδευτικά ιδρύµατα - Μέρος 2: Απαιτήσεις ασφάλειας και µέθοδοι δοκιµής Furniture - Chairs and tables for educational institutions - Part 2: Safety requirements and test methods ΕΛΟΤ EN οκιµές χηµικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 7: Προσδιορισµός απώλειας πύρωσης αδρανών εκ τέφρας πυθµένα αποτεφρωτήρα αποβλήτων Tests for chemical properties of aggregates - Part 7: Determination of loss of ignition of Municipal Incinerator Bottom Ash Aggregate (MIBA Aggregate) ΕΛΟΤ EN A2 Ασφάλεια µηχανών επεξεργασίας ξύλου - ισκοπρίονα - Μέρος 13: ισκοπρίονα µε οριζόντιο πλαίσιο συγκράτησης Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 13: Horizontal beam panel sawing machines ΕΛΟΤ EN A2 Ασφάλεια µηχανών επεξεργασίας ξύλου - ισκοπρίονα - Μέρος 14: Μηχανές κάθετου πλαισίου και συστήµατος Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 14: Vertical panel sawing machines ΕΛΟΤ EN 1888 E2 Παιδικά είδη - Τροχήλατα παιδικά οχήµατα - Απαιτήσεις ασφάλειας και µέθοδοι δοκιµής Child care articles - Wheeled child conveyances - Safety requirements and test methods ΕΛΟΤ EN 1914 E2 Σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας - Λέµβοι εργασίας, λέµβοι σκάφους και ναυαγοσωστικές λέµβοι (c) ΕΛΟΤ 01/10/2012 ΣΕΛΙ Α 3

4 Inland navigation vessels - Work boats, ship's boats and lifeboats ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ EN 1930 E2 Αντικείµενα βρεφικής και παιδικής φροντίδας και χρήσης - Κιγκλιδώµατα ασφαλείας - Απαιτήσεις ασφάλειας και µέθοδοι δοκιµής Child use and care articles - Safety barriers - Safety requirements and test methods ΕΛΟΤ EN 9137 Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Οδηγός για την εφαρµογή του AQAP 2110 στο Σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας ΕΝ 9100 Quality management systems - Guidance for the Application of AQAP 2110 within an EN 9100 Quality Management System ΕΛΟΤ EN E2 Βιοµηχανικές βαλβίδες - οκιµές µεταλλικών βαλβίδων - Μέρος 2: οκιµές, διαδικασίες δοκιµών και κριτήρια αποδοχής - Συµπληρωµατικές απαιτήσεις Industrial valves - Testing of metallic valves - Part 2: Tests, test procedures and acceptance criteria - Supplementary requirements ΕΛΟΤ EN A1 Εξοπλισµός και εξαρτήµατα υγραερίου (LPG) - Συγκολλητές χαλύβδινες δεξαµενές για υγραέριο (LPG) - Σχεδιασµός και κατασκευή δεξαµενών βυτιοφόρων οχηµάτων LPG equipment and accessories - Welded steel tanks for liquefied petroleum gas (LPG) - Road tankers design and manufacture ΕΛΟΤ EN E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/09/19 Ασφαλτικά µίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής θερµού ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 34: οκιµή Marshall Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 34: Marshall test ΕΛΟΤ EN E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/09/19 Ασφαλτικά µίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής θερµού ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 39: Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε συνδετικό υλικό µε ελεγχόµενη καύση Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 39: Binder content by ignition ΕΛΟΤ EN E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/09/19 Ασφαλτικά µίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής θερµού ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 6: Προσδιορισµός της φαινόµενης πυκνότητας ασφαλτικών δοκιµίων Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 6: Determination of bulk density of bituminous specimens ΕΛΟΤ EN E2 Εξοπλισµός LPG και εξαρτήµατα - Μεταφερόµενες επαναπληρούµενες οξυγονοκολλητές χαλύβδινες φιάλες για υγραέριο (LPG) - Σχεδιασµός και κατασκευή LPG equipment and accessories - Transportable refillable brazed steel cylinders for liquefied petroleum gas (LPG) - Design and construction ΕΛΟΤ EN Θερµικά ηλιακά συστήµατα και τα εξαρτήµατά τους - Συστήµατα κατασκευασµένα κατά παραγγελία - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις για ηλιακούς θερµαντήρες νερού και σύνθετα ηλιακά συστήµατα Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 1: General requirements for solar water heaters and combisystems ΕΛΟΤ EN Θερµικά ηλιακά συστήµατα και τα εξαρτήµατά τους - Συστήµατα κατασκευασµένα κατά παραγγελία - Μέρος 2: Μέθοδοι δοκιµών για ηλιακούς θερµαντήρες νερού και σύνθετα ηλιακά συστήµατα Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 2: Test methods for solar water heaters and combisystems ΕΛΟΤ EN Θερµικά ηλιακά συστήµατα και τα εξαρτήµατά τους - Συστήµατα κατασκευασµένα κατά παραγγελία - Μέρος 3: Μέθοδοι ελέγχου της απόδοσης για αποθήκευση ηλιακών θερµαντήρων νερού Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 3: Performance test methods for solar water heater stores (c) ΕΛΟΤ 01/10/2012 ΣΕΛΙ Α 4

5 ΕΛΟΤ EN Θερµικά ηλιακά συστήµατα και τα εξαρτήµατά τους - Συστήµατα κατασκευασµένα κατά παραγγελία - Μέρος 4: Μέθοδοι ελέγχου της απόδοσης για αποθήκευση σύνθετων θερµικών ηλιακών εγκαταστάσεων Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 4: Performance test methods for solar combistores ΕΛΟΤ EN Θερµικά ηλιακά συστήµατα και τα εξαρτήµατά τους - Συστήµατα κατασκευασµένα κατά παραγγελία - Μέρος 5: Μέθοδοι ελέγχου της απόδοσης του εξοπλισµού ελέγχου Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 5: Performance test methods for control equipment ΕΛΟΤ EN A1 εξαµενές για µεταφορά επικίνδυνων αγαθών - Εξοπλισµός εξυπηρέτησης για δεξαµενές - Υποδοχέας και συµπλέκτης συλλογής ατµών Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Vapour collection adaptor and coupler ΕΛΟΤ EN A1 εξαµενές για µεταφορά επικίνδυνων αγαθών - Εξοπλισµός εξυπηρέτησης για δεξαµενές - Βαλβίδα µεταφοράς ατµών Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Vapour transfer valve ΕΛΟΤ EN E2 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Αποδοχή εργασιών - Μέρος 3: Αποδοχή επανδαδιαµόρφωσης σιδηροτροχιών Railway applications - Track - Acceptance of works - Part 3: Acceptance of reprofiling rails in track ΕΛΟΤ EN /A1 οχεία πίεσης µη εκτεθειµένα σε φλόγα - Μέρος 4: Κατασκευή Unfired pressure vessels - Part 4: Fabrication ΕΛΟΤ EN E2 Εξοπλισµός κολυµβητικών δεξαµενών - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις ασφάλειας και µέθοδοι δοκιµής Swimming pool equipment - Part 1: General safety requirements and test methods ΕΛΟΤ EN E2 Απαιτήσεις ασφάλειας υλικών λείανσης Safety requirements for coated abrasive products ΕΛΟΤ EN A1 Σιδηροδροµικές εφαρµογές-σιδηροτροχιές - Μηχανές κατασκευών και συντήρησης προσδεµένες επί των τροχιών - Μέρος 2: Τεχνικές απαιτήσεις για την εργασία Railway applications - Track - Railbound construction and maintenance machines - Part 2: Technical requirements for working ΕΛΟΤ EN Συστήµατα δοµικών κοχλίων υψηλής αντοχής για προφόρτιση - Μέρος 10: Σύστηµα HRC - Συστήµατα µπουλονιών και περικοχλίων µε βαθµονοµηµένη προφόρτιση High-strength structural bolting assemblies for preloading - Part 10: System HRC - Bolt and nut assemblies with calibrated preload ΕΛΟΤ EN A1 Εξοπλισµός και εξαρτήµατα υγραερίου (LPG) - Εξοπλισµός για χρήση υγραερίου κίνησης σε σταθµούς πλήρωσης οχηµάτων - Μέρος 2 : Εξαρτήµατα πλην αντλιών πλήρωσης και απαιτήσεις εγκατάστασης LPG equipment and accessories - Construction and performance of LPG equipment for automotive filling stations - Part 2: Components other than dispensers and installation requirements ΕΛΟΤ EN Κατευθυντήρια οδηγία υλοποίησης ανοικτής επικοινωνίας δεδοµένων σε αυτοµατισµό κτιρίων, συσκευές ελέγχου και διαχείριση κτιρίων - Πρωτόκολλο δικτύου διαχείρισης - Μέρος 5: Υλοποίηση (c) ΕΛΟΤ 01/10/2012 ΣΕΛΙ Α 5

6 Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management Implementation Guideline - Control Network Protocol - Part 5: Implementation ΕΛΟΤ EN A1 Ανορθωτές διαστολής µε µεταλλικούς φυσητήρες για εφαρµογές υπό πιεση Metal bellows expansion joints for pressure applications ΕΛΟΤ EN Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Εξαρτήµατα ανάρτησης - Χαλύβδινες ράβδοι για στρέψη Railway applications - Suspension components - Torsion bar, steel ΕΛΟΤ EN Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Πρόσθια παρπρίζ για αµαξοστοιχίες Railway applications - Front windscreens for train cabs ΕΛΟΤ EN Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Απαιτήσεις για το σύστηµα πέδησης των αµαξοστοιχίων Railway applications - Braking - Requirements for the brake system of coaches ΕΛΟΤ EN Μέθοδος µέτρησης κατανάλωσης της ενέργειας από φούρνους αερίου Measuring method of the energy consumption of gas fired ovens ΕΛΟΤ EN E2 Ενεργειακή λειτουργία των κτιρίων - Επίδραση του αυτοµατισµού κτιρίων, των συσκευών ελέγχου και της διαχείρισης κτιρίων Energy performance of buildings - Impact of Building Automation, Controls and Building Management ΕΛΟΤ EN A1 ιευρυµένη εφαρµογή αποτελεσµάτων δοκιµών πυραντίστασης - Μη φέροντες τοίχοι - Μέρος 4: Κατασκευές από γυαλί Extended application of results from fire resistance tests - Non-loadbearing walls - Part 4: Glazed constructions ΕΛΟΤ EN Συστήµατα καρτών αναγνώρισης στοιχείων ταυτότητας - Εφαρµογές µεταφοράς επιφάνειας - ιαλειτουργικές εφαρµογές µεταφοράς κοινού - Πλαίσιο εργασίας Identification card systems - Surface transport applications - Interoperable Public Transport Applications - Framework ΕΛΟΤ EN Εξοπλισµός συντήρησης οδών - Μέρος 4: Αποδοχή παράδοσης των µηχανών από τους χρήστες Road service area maintenance equipment - Part 4: Delivery acceptance of the machines by the users ΕΛΟΤ EN Ποδήλατα - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για αντικλεπτικά ποδηλάτων Cycles - Requirements and test methods for cycle locks ΕΛΟΤ EN Έλεγχος εφαρµογών για θέρµανση, εξαερισµό και κλιµατισµό - Ηλεκτρονικός έλεγχος µεµονωµένος εξοπλισµός ελέγχου ζώνης Control for heating, ventilating and air-conditioning applications - Electronic individual zone control equipment ΕΛΟΤ EN Χειµερινός εξοπλισµός συντήρησης οδών - Εκχιονιστικά - Μέρος 1: Απαιτήσεις και περιγραφή προϊόντος Winter maintenance equipment - Snow ploughs - Part 1: Product description and requirements ΕΛΟΤ EN Χειµερινός εξοπλισµός συντήρησης οδών - Εκχιονιστικά - Μέρος 2: Κριτήρια δοκιµών και οι απαιτήσεις τους Winter maintenance equipment - Snow ploughs - Part 2: Testing criteria and their requirements (c) ΕΛΟΤ 01/10/2012 ΣΕΛΙ Α 6

7 ΕΛΟΤ EN Σωλήνες τηλεθέρµανσης - Συστήµατα προµονωµένων εύκαµπτων σωλήνων - Μέρος 1: Ταξινόµηση, γενικές απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής District heating pipes - Pre-insulated flexible pipe systems - Part 1: Classification, general requirements and test methods ΕΛΟΤ EN Σωλήνες τηλεθέρµανσης - Συστήµατα προµονωµένων εύκαµπτων σωλήνων - Μέρος 4: Συστήµατα σύνδεσης µε µεταλλικούς σωλήνες λειτουργίας, απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής District heating pipes - Pre-insulated flexible pipe systems - Part 4: Bonded system with metal service pipes; requirements and test methods ΕΛΟΤ EN Συµµετοχή των δοµικών έργων στη βιώσιµη ανάπτυξη - Αξιολόγηση των κτιρίων - Μέρος 3: Πλαίσιο για την αξιογόγηση της κοινωνικής επίδοσης Sustainability of construction works - Assessment of buildings - Part 3: Framework for the assessment of social performance ΕΛΟΤ EN Συµµετοχή των δοµικών έργων στη βιώσιµη ανάπτυξη - Αξιολόγηση των κτιρίων - Μέρος 4: Πλαίσιο για την αξιογόγηση της οικονοµικής επίδοσης Sustainability of construction works - Assessment of buildings - Part 4: Framework for the assessment of economic performance ΕΛΟΤ EN Ψεκασµός εν θερµώ - Έλεγχος καταλληλότητας υλικού Thermal spraying - Component related procedure qualification ΕΛΟΤ EN A1 Πλωτά είδη αναψυχής για χρήση επί ή εντός του νερού - Μέρος 1: Ταξινόµηση, υλικά, γενικές απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Floating leisure articles for use on and in the water - Part 1: Classification, materials, general requirements and test methods ΕΛΟΤ EN A1 Πλωτά είδη αναψυχής για χρήση επί ή εντός του νερού - Μέρος 2: Πληροφόρηση καταναλωτή Floating leisure articles for use on and in the water - Part 2: Consumer information ΕΛΟΤ EN A1 Πλωτά είδη αναψυχής για χρήση επί ή εντός του νερού - Μέρος 3: Πρόσθετες ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας και µέθοδοι δοκιµής για όργανα κλάσης Α Floating leisure articles for use on and in the water - Part 3: Additional specific safety requirements and test methods for Class A devices ΕΛΟΤ EN A1 Πλωτά είδη αναψυχής για χρήση επί ή εντός του νερού - Μέρος 4: Πρόσθετες ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας και µέθοδοι δοκιµής για όργανα κλάσης Β Floating leisure articles for use on and in the water - Part 4: Additional specific safety requirements and test methods for Class B devices ΕΛΟΤ EN Σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο, ειδικά τεµάχια και οι συνδέσεις τους - Εσωτερική επίστρωση πολυουρεθάνης για σωλήνες και ειδικά τεµάχια - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Ductile iron pipes, fittings and accessories - Internal polyurethane lining for pipes and fittings - Requirements and test methods ΕΛΟΤ EN Γεωργικοί και δασοκοµικοί ελκυστήρες - Θέση επιβάτη - Απαιτήσεις και διαδικασίες δοκιµής Agricultural and forestry tractors - Passenger seat - Requirements and test procedures ΕΛΟΤ EN (c) ΕΛΟΤ 01/10/2012 ΣΕΛΙ Α 7

8 Σωλήνες τηλεθέρµανσης - Συστήµατα συνδεδεµένων προµονωµένων διπλών σωληνώσεων για υπόγεια δίκτυα ζεστού νερού - Μέρος 1: Συνδέσεις διπλών χαλυβδοσωλήνων µε θερµική µόνωση από πολυουρεθάνη µε εξωτερικό µανδύα από πολυαιθυλένιο District heating pipes - Preinsulated bonded twin pipe systems for directly buried hot water networks - Part 1: Twin pipe assembly of steel service pipe, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene ΕΛΟΤ EN Ελατήρια κυλινδρικά ελικοειδή από σύρµα - Προδιαγραφές ποιότητας για ελατήρια συµπίεσης ψυχρής έλασης Cylindrical helical springs made of round wire - Quality specifications for cold coiled compression springs ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/09/03 Συµµετοχή των δοµικών έργων στην βιώσιµη ανάπτυξη - Περιβαλλοντικές δηλώσεις προϊόντων - Κανόνες που διέπουν τις κατηγορίες των δοµικών προϊόντων Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Core rules for the product category of construction products ΕΛΟΤ EN Επέκταση εφαρµογής των αποτελεσµάτων δοκιµών πυραντίστασης για τεχνικές εγκαταστάσεις - Μέρος 1: Αεραγωγοί Extended application of results from fire resistance tests for service installations - Part 1: Ducts ΕΛΟΤ EN Σωλήνες πυρόσβεσης - Μέθοδοι δοκιµής Fire-fighting hoses - Test methods ΕΛΟΤ EN Μεταλλικά εξαρτήµατα επίπλων - Αντοχή και φέρουσα ικανότητα µέσων στερέωσης σε τοίχους Hardware for furniture - Strength and loading capacity of wall attachment devices ΕΛΟΤ EN Μεταλλικά εξαρτήµατα επίπλων - Αντοχή και ανθεκτικότητα µηχανισµών µανδάλωσης Hardware for furniture - Strength and durability of locking mechanisms ΕΛΟΤ EN Συστήµατα συναγερµού - Συστήµατα παρείσδυσης και συγκράτησης - Μέρος 2-7-1: Ανιχνευτές παρείσδυσης - Ανιχνευτές θραύσης γυαλιού (ακουστικοί) Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-7-1: Intrusion detectors - Glass break detectors (acoustic) ΕΛΟΤ EN Συστήµατα συναγερµού - Συστήµατα παρείσδυσης και συγκράτησης - Μέρος 2-7-2: Ανιχνευτές παρείσδυσης - Ανιχνευτές θραύσης γυαλιού (παθητικοί) Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-7-2: Intrusion detectors - Glass break detectors (passive) ΕΛΟΤ EN Συστήµατα συναγερµού - Συστήµατα παρείσδυσης και συγκράτησης - Μέρος 2-7-3: Ανιχνευτές παρείσδυσης - Ανιχνευτές θραύσης γυαλιού (ενεργητικοί) Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-7-3: Intrusion detectors - Glass break detectors (active) ΕΛΟΤ EN 50242/A11 Ηλεκτρικά πλυντήρια πιάτων για οικιακή χρήση - Μέθοδοι για µέτρηση της απόδοσης Electric dishwashers for household use - Methods for measuring the performance ΕΛΟΤ EN Τεχνική τεκµηρίωση για την αξιολόγηση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων σε σχέση µε την απαγόρευση επικίνδυνων ουσιών Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances ΕΛΟΤ EN Μετασχηµατιστές ισχύος - Μέρος 18: Μέτρηση της απόκρισης σε συχνότητα Power transformers - Part 18: Measurement of frequency response (c) ΕΛΟΤ 01/10/2012 ΣΕΛΙ Α 8

9 ΕΛΟΤ EN Σταθεροί αντιστάτες για χρήση σε ηλεκτρονικό εξοπλισµό - Μέρος 8: Επιµέρους προδιαγραφή - Σταθεροί αντιστάτες που συναρµολογούνται σε επιφάνεια Fixed resistors for use in electronic equipment - Part 8: Sectional specification - Fixed surface mount resistors ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/09/07 Προδιαγραφές για ειδικούς τύπους συρµάτων περιέλιξης - Μέρος 0-8: Γενικές απαιτήσεις - Χάλκινα σύρµατα ορθογωνικής διατοµής γυµνά ή επιβερνικωµένα περιβεβληµένα µε υαλόϊνες πολυεστέρα, εµποτισµένες µε ρητίνη ή εµποτισµένα µε βερνίκι ή µη εµποτισµένα Specifications for particular types of winding wires - Part 0-8: General requirements - Polyester glass fibre wound, resin or varnish impregnated or not impregnated, bare or enamelled rectangular copper wire ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/09/07 Προδιαγραφές για ειδικούς τύπους συρµάτων περιέλιξης - Μέρος 61: Χάλικινα σύρµατα ορθογωνικής διατοµής γυµνά ή επιβερνικωµένα περιβεβληµένα µε υαλόϊνες πολυεστέρα, εµποτισµένες µε ρητίνη ελάχιστης κλάσης 180 ή εµποτισµένα µε βερνίκι, µε δείκτη θερµοκρασίας 180 Specifications for particular types of winding wires - Part 61: Polyester glass fibre wound, minimum class 180, resin or varnish impregnated, bare or enamelled rectangular copper wire, temperature index 180 ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/09/07 Προδιαγραφές για ειδικούς τύπους συρµάτων περιέλιξης - Μέρος 62: Χάλκινα σύρµατα ορθογωνικής διατοµής γυµνά ή επιβερνικωµένα περιβεβληµένα µε υαλόϊνες πολυεστέρα, εµποτισµένες µε ρητίνη ελάχιστης κλάσης 200 ή εµποτισµένα µε βερνίκι, µε δείκτη θερµοκρασίας 200 Specifications for particular types of winding wires - Part 62: Polyester glass fibre wound, minimum class 200 resin or varnish impregnated, bare or enamelled rectangular copper wire, temperature index 200 ΕΛΟΤ EN /A11 Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόµοιας χρήσης - Ασφάλεια - Μέρος 2-2: Ειδικές απαιτήσεις για αναρροφητήρες σκόνης (ηλεκτρικές σκούπες) και συσκευές καθαρισµού µε αναρρόφηση νερού Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-2: Particular requirements for vacuum cleaners and water-suction cleaning appliances ΕΛΟΤ EN /A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/09/07 Συνδυασµένα εύκαµπτα υλικά για ηλεκτρική µόνωση - Μέρος 3: Προδιαγραφή για µεµονωµένα υλικά Combined flexible materials for electrical insulation - Part 3: Specifications for individual materials ΕΛΟΤ EN Ε3 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές - Επίδοση - Νερό για δοκιµές Household electrical appliances - Performance - Water for testing ΕΛΟΤ EN Ε2 Ινοοπτικές διατάξεις διασύνδεσης και παθητικά εξαρτήµατα - Ινοοπτικοί χωρικοί διακόπτες - Μέρος 1: Γένια προδιαγραφή Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic spatial switches - Part 1: Generic specification ΕΛΟΤ EN Ε3 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/09/07 Μονωτικά υλικά - Βιοµηχανικά δύσκαµπτα πολυστρωµατικά φύλλα µε βάση θερµοσκληραινόµενες ρητίνες για ηλεκτρικούς σκοπούς - Μέρος 3-1: Προδιαγραφές για µεµονωµένα υλικά - Τύποι βιοµηχανικών συµπαγών πολυστρωµατικών φύλλων Insulating materials - Industrial rigid laminated sheets based on thermosetting resins for electrical purposes - Part 3-1: Specifications for individual materials - Types of industrial rigid laminated sheets ΕΛΟΤ EN Ινοοπτικές διατάξεις διασύνδεσης και παθητικά εξαρτήµατα - ιεπαφές ινοοπτικών συνδέσµων - Μέρος 26: Οικογένεια συνδέσµων τύπου SF Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic connector interfaces - Part 26: Type SF connector family ΕΛΟΤ EN Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Εξοπλισµός τροχαίου υλικού - Πυκνωτές για ηλεκτρονικά ισχύος - Μέρος 2: Ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές αλουµινίου µε µη στερεό ηλεκτρολύτη (c) ΕΛΟΤ 01/10/2012 ΣΕΛΙ Α 9

10 Railway applications - Rolling stock equipment - Capacitors for power electronics - Part 2: Aluminium electrolytic capacitors with non solid electrolyte ΕΛΟΤ EN Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Εξοπλισµός τροχαίου υλικού - Πυκνωτές για ηλεκτρονικά ισχύος - Μέρος 3: Ηλεκτρικοί πυκνωτές διπλού στρώµατος Railway applications - Rolling stock equipment - Capacitors for power electronics - Part 3: Electric double-layer capacitors ΕΛΟΤ EN Μέτρηση και έλεγχος βιοµηχανικών διεργασιών - οµές δεδοµένων και στοιχεία σε καταλόγους διεργασιών εξοπλισµού - Μέρος 11: Κατάλογοι ιδιοτήτων (LOP) για µετρητικό εξοπλισµό για ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδοµένων - Γένιες δοµές Industrial-process measurement and control - Data structures and elements in process equipment catalogues - Part 11: List of Properties (LOP) of measuring equipment for electronic data exchange - Generic structures ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/09/07 Παθητική r.f. και διατάξεις µικροκυµάτων, µέτρηση ενδοδιαµορφωµένου επιπέδου - Μέρος 3: Μέτρηση παθητικής ενδοδιαµόρφωσης σε οµοαξονικούς συνδετήρες Passive RF and microwave devices, intermodulation level measurement - Part 3: Measurement of passive intermodulation in coaxial connectors ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/09/07 Παθητική r.f. και διατάξεις µικροκυµάτων, µέτρηση ενδοδιαµορφωµένου επιπέδου - Μέρος 4: Μέτρηση παθητικής ενδοδιαµόρφωσης σε οµοαξονικά καλώδια Passive RF and microwave devices, intermodulation level measurement - Part 4: Measurement of passive intermodulation in coaxial cables ΕΛΟΤ EN 62115/A11 Ηλεκτρικά παιχνίδια - Ασφάλεια Electric toys - Safety ΕΛΟΤ EN Ολοκληρωµένα κυκλώµατα - Μέτρηση ηλεκτροµαγνητικής ατρωσίας - Μέρος 8: Μέτρηση ακτινοβολούµενης ατρωσίας - Μέθοδος ταινιογραµµής IC Integrated circuits - Measurement of electromagnetic immunity - Part 8: Measurement of radiated immunity - IC stripline method ΕΛΟΤ EN Ινοοπτικά ενεργά εξαρτήµατα και διατάξεις - ιαδικασίες µέτρησης και δοκιµής - Μέρος 3: Μεταβολή οπτικής ισχύος επαγόµενης από µηχανική διαταραχή σε οπτικούς ρευµατοδότες και διεπαφές ποµποδεκτών Fibre optic active components and devices - Test and measurement procedures - Part 3: Optical power variation induced by mechanical disturbance in optical receptacles and transceiver interfaces ΕΛΟΤ EN Ε2 Τεχνολογία κυψελών καυσίµων - Μέρος 6-200: Μικροσυστήµατα ισχύος κυψελών καυσίµων - Μέθοδοι δοκιµών επίδοσης Fuel cell technologies - Part 6-200: Micro fuel cell power systems - Performance test methods ΕΛΟΤ EN Οπτικές παρουσιάσεις οργανικών διόδων εκποµπής φωτός (OLED) - Μέρος 6-3: Μέθοδοι µέτρησης της ποιότητας εικόνων Organic light emitting diode (OLED) displays - Part 6-3: Measuring methods of image quality ΕΛΟΤ EN Ε2 Βιοµηχανικά δίκτυα επικοινωνιών - Υψηλής διαθεσιµότητας δίκτυα αυτοµατισµών - Μέρος 3: Πρωτόκολλο Παράλληλου Πλεονασµού (PRP) και Υψηλής διαθεσιµότητας Αρραγούς Πλεονασµού (HSR) Industrial communication networks - High availability automation networks - Part 3: Parallel Redundancy Protocol (PRP) and High-availability Seamless Redundancy (HSR) ΕΛΟΤ EN Ενοποιηµένη αρχιτεκτονική OPC - Μέρος 7: Κατατοµές OPC unified architecture - Part 7: Profiles (c) ΕΛΟΤ 01/10/2012 ΣΕΛΙ Α 10

11 ΕΛΟΤ EN Ενοποιηµένη αρχιτεκτονική OPC - Μέρος 9: Συναγερµοί και συνθήκες OPC unified architecture - Part 9: Alarms and conditions ΕΛΟΤ EN Ενοποιηµένη αρχιτεκτονική OPC - Μέρος 10: Προγράµµατα OPC unified architecture - Part 10: Programs ΕΛΟΤ EN Φίλτρα ραδιοσυχνοτήτων σε ακουστκά κύµατα όγκου µε διασφάλιση ποιότητας - Μέρος 2: Οδηγίες χρήσης Radio frequency (RF) bulk acoustic wave (BAW) filters of assessed quality - Part 2: Guidelines for the use ΕΛΟΤ EN Καθοδήγηση σχετικά µε την εξασφάλιση λειτουργίας του λογισµικού Guidance on software aspects of dependability ΕΛΟΤ EN Ναυτιλιακός εξοπλισµός και συστήµατα ναυσιπλοΐας και ραδιοεπικοινωνιών - Επινήιος εξοπλισµός για αναγνώριση και ιχνηλάτηση µακράς εµβέλειας (LRIT) - Απαιτήσεις επίδοσης Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Shipborne equipment for long-range identification and tracking (LRIT) - Performance requirements ΕΛΟΤ EN Προετοιµασία οδηγιών χρήσης - οµή, περιεχόµενο και παρουσίαση - Μέρος 1: Γενικές αρχές και λεπτοµερείς απαιτήσεις Preparation of instructions for use - Structuring, content and presentation - Part 1: General principles and detailed requirements ΕΛΟΤ EN V1.6.1 Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα και Θέµατα Ραδιοφάσµατος (ERM) - Εξοπλισµός τηλεπικοινωνιακού δικτύου - Απαιτήσεις ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας (EMC) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Telecommunication network equipment - ElectroMagnetic Compatibility (EMC) requirements ΕΛΟΤ EN V Ψηφιακή Βιντεοεκποµπή (DVB) - Προδιαγραφή για πληροφορίες υπηρεσίας (SI) σε συστήµατα DVB Digital Video Broadcasting (DVB - Specification for Service Information (SI) in DVB systems ΕΛΟΤ EN V2.2.1 Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα και Θέµατα Ραδιοφάσµατος (ERM) - Πρότυπο ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας (EMC) για ραδιοεξοπλισµό - Μέρος 17: Είδιες συνθήκες για ευρυζωνικά συστήµατα µετάδοσης δεδοµένων Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment - Part 17: Specific conditions for Broadband Data Transmission Systems ΕΛΟΤ EN V1.3.1 Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα και Θέµατα Ραδιοφάσµατος (ERM) - Πρότυπο ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας (EMC) για θαλάσσιες ραδιοσυσκευές και ραδιοϋπηρεσίες - Μέρος 1: Κοινές τεχνικές απαιτήσεις Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for marine radio equipment and services - Part 1: Common technical requirements ΕΛΟΤ EN ISO E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/09/06 Φιάλες αερίων - Συµβατότητα υλικών φιάλων και βαλβίδων µε περιεχόµενα αέρια - Μέρος 3: οκιµή αυτανάφλεξης για µη µεταλλικά υλικά σε ατµόσφαιρα οξυγόνου Gas cylinders - Compatibility of cylinder and valve materials with gas contents - Part 3: Autogenous ignition test for non-metallic materials in oxygen atmosphere ΕΛΟΤ EN ISO Ακουστική - Μέτρηση ακουστικών παραµέτρων σε αίθουσες - Μέρος 3: Ενιαίοι χώροι γραφείων Acoustics - Measurement of room acoustic parameters - Part 3: Open plan offices (c) ΕΛΟΤ 01/10/2012 ΣΕΛΙ Α 11

12 ΕΛΟΤ EN ISO 3581 Αναλώσιµα συγκολλήσεων - Επενδεδυµένα ηλεκτρόδια για συγκόλληση τόξου µε το χέρι, ανοξείδωτων και ανθεκτικών στη θερµότητα χαλύβων - Ταξινόµηση (ISO 3581 : Τεχνική ιόρθωση 1 : 2008+Amd 1 : 2011) Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc welding of stainless and heat-resisting steels - Classification (ISO 3581 : 2003+Cor 1 : 2008+Amd 1 : 2011) ΕΛΟΤ EN ISO 5912 E2 Σκηνές κατασκήνωσης Camping tents ΕΛΟΤ EN ISO 6709 Πρότυπη αναπαράσταση γεωγραφικού µήκους, πλάτους και ύψους για τον εντοπισµό γεωγραφικών σηµείων (ISO 6709 : 2008, συµπεριλαµβανοµένης Τροπ. 1 : 2009) Standard representation of geographic point location by coordinates (ISO 6709 : 2008, including Cor 1 : 2009) ΕΛΟΤ EN ISO 7887 E2 Ποιότητα νερού - Εξέταση και προσδιορισµός χρώµατος Water quality - Examination and determination of colour ΕΛΟΤ EN ISO E2 Ακουστική - Μέθοδοι ακοοµετρικών δοκιµών - Μέρος 3: Ακοοµετρία λόγου Acoustics - Audiometric test methods - Part 3: Speech audiometry ΕΛΟΤ EN ISO 8692 E2 Ποιότητα νερού - οκιµή παρεµπόδισης ανάπτυξης αλγών γλυκού νερού µε µονοκυτταρικές πράσινες άλγες Water quality - Fresh water algal growth inhibition test with unicellular green algae ΕΛΟΤ EN ISO 9227 E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/09/03 οκιµές διάβρωσης σε τεχνητό περιβάλλον - οκιµές αλατονέφωσης Corrosion tests in artificial atmospheres - Salt spray tests ΕΛΟΤ EN ISO /A1 Ακουστική - Εργαστηριακή µέτρηση της ηχοµόνωσης των κτιριακών στοιχείων - Μέρος 1: Κανόνες εφαρµογής για ειδικά προϊόντα - Τροποποίηση 1: Κατευθυντήριες οδηγίες για τον προσδιορισµό του δείκτη ηχοµείωσης αρµών µε πληρωτικά ή/και σφραγιστικά Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building elements - Part 1: Application rules for specific products - Amendment 1: Guidelines for the determination of the sound reduction index of joints filled with fillers and/ or seals ΕΛΟΤ EN ISO Ποιότητα νερού - Προσδιορισµός του ph Water quality - Determination of ph ΕΛΟΤ EN ISO E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/09/06 Φιάλες αερίων - Συµβατότητα υλικών φιάλων και βαλβίδων µε περιεχόµενα αέρια - Μέρος 1: Μεταλλικά υλικά Gas cylinders - Compatibility of cylinder and valve materials with gas contents - Part 1: Metallic materials ΕΛΟΤ EN ISO E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/09/06 Φιάλες αερίων - Συµβατότητα υλικών φιάλων και βαλβίδων µε περιεχόµενα αέρια - Μέρος 3: οκιµή αυτανάφλεξης για µη µεταλλικά υλικά σε ατµόσφαιρα οξυγόνου Gas cylinders - Compatibility of cylinder and valve materials with gas contents - Part 3: Autogenous ignition test for non-metallic materials in oxygen atmosphere ΕΛΟΤ EN ISO Φιάλες αερίου - Καλλύµατα προστασίας βαλβίδων και προστατευτικά βαλβίδων - Σχεδιασµός, κατασκευή και δοκιµές Gas cylinders - Valve protection caps and valve guards - Design, construction and tests ΕΛΟΤ EN ISO (c) ΕΛΟΤ 01/10/2012 ΣΕΛΙ Α 12

13 Μη ηλεκτροκίνητες µηχανές χειρός - Απαιτήσεις ασφάλειας - Μέρος 1: Μηχανές συναρµολόγησης για µη κοχλιωτές µηχανικές συνδέσεις Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 1: Assembly power tools for non-threaded mechanical fasteners ΕΛΟΤ EN ISO Μη ηλεκτροκίνητες µηχανές χειρός - Απαιτήσεις ασφάλειας - Μέρος 10: Μηχανές συµπίεσης Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 10: Compression power tools ΕΛΟΤ EN ISO Μη ηλεκτροκίνητες µηχανές χειρός - Απαιτήσεις ασφάλειας - Μέρος 11: ιατρητικά και κοπτικά Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 11: Nibblers and shears ΕΛΟΤ EN ISO Μη ηλεκτροκίνητες µηχανές χειρός - Απαιτήσεις ασφάλειας - Μέρος 2: Μηχανές κοπής και σύσφιξης µε πτύχωση Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 2: Cutting-off and crimping power tools ΕΛΟΤ EN ISO Μη ηλεκτροκίνητες µηχανές χειρός - Απαιτήσεις ασφάλειας - Μέρος 5: Περιστροφικά κρουστικά δράπανα Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 5: Rotary percussive drills ΕΛΟΤ EN ISO Μη ηλεκτροκίνητες µηχανές χειρός - Απαιτήσεις ασφάλειας - Μέρος 8: Στιλβωτές και τριβεία Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 8: Sanders and polishers ΕΛΟΤ EN ISO Μη ηλεκτροκίνητες µηχανές χειρός - Απαιτήσεις ασφάλειας - Μέρος 9: Λειαντές εσοχών Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 9: Die grinders ΕΛΟΤ EN ISO Γεωργικά και δασοκοµικά µηχανήµατα - Απαιτήσεις ασφάλειας και δοκιµές για φορητές θαµνοκοπτικές και χλοοκοπτικές µηχανές χειρός εσωτερικής καύσης - Μέρος 1: Μηχανές µε ενσωµατωµένο κινητήρα εσωτερικής καύσης Agricultural and forestry machinery - Safety requirements and testing for portable, hand-held, powered brush-cutters and grass-trimmers - Part 1: Machines fitted with an integral combustion engine ΕΛΟΤ EN ISO Γεωργικά και δασοκοµικά µηχανήµατα - Απαιτήσεις ασφάλειας και δοκιµές για φορητές θαµνοκοπτικές και χλοοκοπτικές µηχανές χειρός εσωτερικής καύσης - Μέρος 2: Μηχανές µε ισχύ στο πίσω µέρος Agricultural and forestry machinery - Safety requirements and testing for portable, hand-held, powered brush-cutters and grass-trimmers - Part 2: Machines for use with back-pack power unit ΕΛΟΤ EN ISO [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/09/20 Καλλυντικά - Μικροβιολογία - Αξιολόγηση της αντιµικροβιακής προστασίας ενός προϊόντος Cosmetics - Microbiology - Evaluation of the antimicrobial protection of a cosmetic product ΕΛΟΤ EN ISO Καθοδική προστασία χαλύβων στο σκυρόδεµα Cathodic protection of steel in concrete ΕΛΟΤ EN ISO Ηλεκτρονική συλλογή οφειλών - Ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ παροχής υπηρεσίας και είσπραξης διοδίων Electronic fee collection - Information exchange between service provision and toll charging ΕΛΟΤ EN ISO [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/09/13 Συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης - Κατευθυντήριες γραµµές για την ενσωµάτωση του οικολογικού σχεδιασµού Environmental management systems - Guidelines for incorporating ecodesign ΕΛΟΤ EN ISO 14021/A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/09/13 (c) ΕΛΟΤ 01/10/2012 ΣΕΛΙ Α 13

14 Περιβαλλοντικά σήµατα και δηλώσεις - Αυτοδηλούµενοι περιβαλλοντικοί ισχυρισµοί (Περιβαλλοντική επισήµανση Τύπου ΙΙ) - Τροποποίηση 1 Environmental labels and declarations - Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling) - Amendment 1 ΕΛΟΤ EN ISO [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/09/13 Περιβαλλοντική διαχείριση - Αξιολόγηση της οικολογικής αποδοτικότητας συστηµάτων προϊόντος - Αρχές, απαιτήσεις και κατευθυντήριες γραµµές Environmental management - Eco-efficiency assessment of product systems - Principles, requirements and guidelines ΕΛΟΤ EN ISO [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/09/13 Περιβαλλοντική διαχείριση - Κοστολόγηση ροής υλικών - Γενικό πλαίσιο εργασίας Environmental management - Material flow cost accounting - General framework ΕΛΟΤ EN ISO E2 Εξοπλισµός οξυγονοκόλλησης - Ελαστικοί και πλαστικοί σωλήνες και συναρµολογήσεις σωλήνων για χρήση µε βιοµηχανικά αέρια µέχρι 450 bar (45 MPa) Gas welding equipment - Rubber and plastics hose and hose assemblies for use with industrial gases up to 450 bar (45 MPa) ΕΛΟΤ EN ISO Αναλώσιµα συγκολλήσεων - Συλλιπάσµατα για συγκόλληση τόξου µε εµβαπτιζόµενο ηλεκτρόδιο - Ταξινόµηση Welding consumables - Fluxes for submerged arc welding and electroslag welding - Classification ΕΛΟΤ EN ISO E2 Οδικά οχήµατα - Εργονοµικές πτυχές συστηµάτων πληροφοριών µεταφοράς και ελέγχου - Προδιαγραφές και διαδικασίες συµµόρφωσης για οπτική παρουσίαση πληροφοριών εντός οχήµατος Road vehicles - Ergonomic aspects of transport information and control systems - Specifications and test procedures for in-vehicle visual presentation ΕΛΟΤ EN ISO E2 Συστήµατα αυτοµατισµού και ελέγχου κτιρίων - Μέρος 6: οκιµές συµµόρφωσης επικοινωνίας δεδοµένων Building automation and control systems (BACS) - Part 6: Data communication conformance testing ΕΛΟΤ EN ISO Συγκολλήσεις - Οδηγίες για τις απαιτήσεις τις σχετικές µε την ποιότητα για τη θερµική κατεργασία συγκολλήσεων και συναφών διεργασιών Welding - Quality requirements for heat treatment in connection with welding and allied processes ΕΛΟΤ EN ISO Γεωγραφικές πληροφορίες - Χωρικά συστήµατα αναφοράς µε βάση συντεταγµένες - Μέρος 2: Επέκταση για παραµετρικές τιµές Geographic information - Spatial referencing by coordinates - Part 2: Extension for parametric values ΕΛΟΤ EN ISO Γεωγραφικές πληροφορίες - Εγκωδίκευση φίλτρων Geographic information - Filter encoding ΕΛΟΤ EN ISO Γεωγραφικές πληροφορίες - Συστήµατα ταξινόµησης - Μέρος 1: οµή συστήµατος ταξινόµησης Geographic information - Classification systems - Part 1: Classification system structure ΕΛΟΤ EN ISO Γεωγραφικές πληροφορίες - Γραµµικά συστήµατα αναφοράς Geographic information - Linear referencing ΕΛΟΤ EN ISO Επιχειρηµατική ολοκλήρωση - Κατασκευάσµατα για την επιχειρηµατική διαµόρφωση Enterprise integration - Constructs for enterprise modelling (c) ΕΛΟΤ 01/10/2012 ΣΕΛΙ Α 14

15 ΕΛΟΤ EN ISO ιατάξεις ασφάλειας και ελέγχου για καυστήρες και συσκευές πετρελαίου - Ειδικές απαιτήσεις - Μέρος 1: ιατάξεις διακοπής για καυστήρες πετρελαίου (ISO :2007, συµπεριλαµβανοµένης Τεχικής ιόρθωσης 1 : 2009) Safety and control devices for oil burners and oil-burning appliances - Particular requirements - Part 1: Shut-off devices for oil burners (ISO : 2007, including Cor 1 : 2009) ΕΛΟΤ EN ISO /A1 Ψυχόµενοι θάλαµοι εκθέσεως προϊόντων - Μέρος 1: Λεξιλόγιο - Τροποποίηση 1 Refrigerated display cabinets - Part 1: Vocabulary - Amendment 1 ΕΛΟΤ EN ISO /A1 Ψυχόµενοι θάλαµοι εκθέσεως προϊόντων - Μέρος 2 : Ταξινόµηση, απαιτήσεις και συνθήκες δοκιµών - Τροποποίηση 1 Refrigerated display cabinets - Part 2: Classification, requirements and test conditions - Amendment 1 ΕΛΟΤ EN ISO/IEC [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/09/25 Αξιολόγηση της συµµόρφωσης - Απαιτήσεις για φορείς πιστοποίησης προϊόντων, διεργασιών και υπηρεσιών Conformity assessment - Requirements for bodies certifying products, processes and services ΕΛΟΤ EN ISO/IEC Τεχνολογία πληροφοριών - Μάθηση, εκπαίδευση και κατάρτιση - ιαχείριση, διασφάλιση και µετρολογία ποιότητας - Μέρος 1: Γενική προσέγγιση Information technology - Learning, education and training - Quality management, assurance and metrics - Part 1: General approach (c) ΕΛΟΤ 01/10/2012 ΣΕΛΙ Α 15

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ CEN/TS 12390.11 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/06 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος οκιµές σκληρυµένου σκυροδέµατος - Μέρος 11: Προσδιορισµός της αντίστασης του σκυροδέµατος σε χλωριόντα, διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ CEN/TS 15912 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/10/16 Ανθεκτικότητα της επίδοσης αντίδρασης στη φωτιά - Κατηγορίες φωτιάς - Επεξεργασµένα προϊόντα ξύλου µε επιβραδυντικό για εσωτερική και εξωτερική χρήση Plastics

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 6579-2 Μικροβιολογία τροφίµων και ζωοτροφών - Οριζόντια µέθοδος για την ανίχνευση, την απαρίθµηση και την ορολογική κατάταξη της Salmonella - Μέρος 2: Απαρίθµηση µε τεχνική µινιατούρας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ CEN ISO/TR 15608:2013 - Welding - Guidelines for a metallic materials grouping system (ISO/TR 15608:2013) CEN/TR 16467 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/04/18 - Playground equipment accessible for all children

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος Concrete production and transport *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ ΕΝ 933-1 E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/01/25 οκιµές γεωµετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 1: Προσδιορισµός του διαγράµµατος κοκκοµετρίας - Μέθοδος µε κόσκινα Tests for geometrical properties of

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ CWA 16374-1 - Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.20 - Part 1: Application Programming Interface (API) Service Provider Interface (SPI) Programmer's Reference CWA

Διαβάστε περισσότερα

Λίστα Προτύπων ΕΛΟΤ - Βιβλιοθήκη ΕΛΙΝΥΑΕ

Λίστα Προτύπων ΕΛΟΤ - Βιβλιοθήκη ΕΛΙΝΥΑΕ Λίστα Προτύπων ΕΛΟΤ - Βιβλιοθήκη ΕΛΙΝΥΑΕ Κωδικοί ICS Κωδικός Αριθμός Εγγράφου Τίτλος Εκδότης Χρονιά Έκδοσης 13.340.10 ΕΛΟΤ ΕΝ 374-1 13.340.10 ΕΛΟΤ ΕΝ 374-3 13.340.10 ΕΛΟΤ ΕΝ 374-2 13.180 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7933

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 03-08-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 03 οµικές εργασίες κτιρίων 08 Κουφώµατα 01 Ξύλινα Κουφώµατα 00 -

ΠΕΤΕΠ 03-08-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 03 οµικές εργασίες κτιρίων 08 Κουφώµατα 01 Ξύλινα Κουφώµατα 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 03-08-01-00 03 οµικές εργασίες κτιρίων 08 Κουφώµατα 01 Ξύλινα Κουφώµατα 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Τµήµατα / Σχολές και Επιστηµονικές Κατηγορίες Πρόσκληση Ηλεκτρονικά Ακαδηµαϊκά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Τµήµατα / Σχολές και Επιστηµονικές Κατηγορίες Πρόσκληση Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευάζονται επίσης στη Στάθµη Β (υπόγειο), ως φαίνεται στα σχέδια.

Κατασκευάζονται επίσης στη Στάθµη Β (υπόγειο), ως φαίνεται στα σχέδια. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Υ ΡΕΥΣΗ 2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΟΜΒΡΙΑ 3. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 4. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΙΣΜΟΣ 5. ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΕΡΙΟ 6. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 7. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ 8. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ 9. ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΚΤΙΡΙΟ Σελίδα 1 ΑΠΟ 117

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΚΤΙΡΙΟ Σελίδα 1 ΑΠΟ 117 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Γενικά... 5 1.2 Περιεχόµενα Μελέτης... 6 1.3 Τοπικές Συνθήκες και εδοµένα... 6 1.3.1 υνατότητα Παροχών - Απορροών... 6 1.3.2 Κλιµατολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΗΓΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ TELETERM (Εκδοση 4)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΗΓΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ TELETERM (Εκδοση 4) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΗΓΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ TELETERM (Εκδοση 4) AR 1 AR 2 AR 3 Συλλογή Αρκτικολέξων ΚΤΗΛΑ - Μέρος 1 Συλλογή Αρκτικολέξων ΚΤΗΛΑ - Μέρος 2 Συλλογή Αρκτικολέξων ΚΤΗΛΑ - Μέρος 3 Λεξιλόγιο Αρκτικολέξων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-06-05-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 05 ίκτυα από Χαλυβδοσωλήνες 00 -

ΠΕΤΕΠ 08-06-05-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 05 ίκτυα από Χαλυβδοσωλήνες 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-06-05-00 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 05 ίκτυα από Χαλυβδοσωλήνες 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΓΚΡΙΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1. ΕΓΚΡΙΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΣ : Τ07β.ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Costas A. Balaras, PhD

Costas A. Balaras, PhD 1 BUILDING ENERGY MANAGEMENT M.S. in Energy Systems Costas A. Balaras, PhD Dr Mechanical Engineer, Research Director costas@noa.gr www.facebook.com/groupenergyconservation GRoup Energy Conservation (GR.E.C.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΕΛΚΕΠΗΥ ΑΕΒΕ HELLENIC ELECTRONICS EQUIPMENT QUALITY ASSURANCE CENTRE / HEEQAC S.A.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΕΛΚΕΠΗΥ ΑΕΒΕ HELLENIC ELECTRONICS EQUIPMENT QUALITY ASSURANCE CENTRE / HEEQAC S.A. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΕΛΚΕΠΗΥ ΑΕΒΕ HELLENIC ELECTRONICS EQUIMENT QUALITY ASSURANCE CENTRE / HEEQAC S.A. ΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-08-03-00. 08 Υδραυλικά Έργα 08 Αντλιοστάσια 03 Γερανογέφυρες 00 -

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-08-03-00. 08 Υδραυλικά Έργα 08 Αντλιοστάσια 03 Γερανογέφυρες 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-08-03-00 08 Υδραυλικά Έργα 08 Αντλιοστάσια 03 Γερανογέφυρες 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 440 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 440 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ http://www.et.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=219%3a-22212012&catid=60&lang=en 01 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΠ1501-01-01 Παραγωγή σκυροδέματος -εργασίες σκυροδέτησης 1 ΤΠ1501-01-01-01-00

Διαβάστε περισσότερα

εργασίες σκυροδέτησης Παραγωγή και μεταφορά Concrete production and 1 01-01-01-00 σκυροδέματος

εργασίες σκυροδέτησης Παραγωγή και μεταφορά Concrete production and 1 01-01-01-00 σκυροδέματος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ 440 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΤΕΠ 01 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Παραγωγή σκυροδέματος - 01-01 εργασίες σκυροδέτησης Παραγωγή και μεταφορά Concrete production and 1 01-01-01-00 σκυροδέματος transportation

Διαβάστε περισσότερα

KΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ακολουθεί η περιγραφή των ειδικοτήτων)

KΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ακολουθεί η περιγραφή των ειδικοτήτων) KΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ακολουθεί η περιγραφή των ειδικοτήτων) KΩΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΛΟΓΙΚΗ 2. MΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 4. ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ 5. ΦΥΣΙΚΗ 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 4-10 -2012 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 4-10 -2012 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 4-10 -2012 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Risk Engineering Risk Engineering Guideline

Οδηγίες Risk Engineering Risk Engineering Guideline www.hdi-gerling.gr HDI-Gerling Sicherheitstechnik Οδηγίες Risk Engineering Risk Engineering Guideline Τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα... αποκτούν αυξανόμενη σημασία τόσο ως εμπορικές όσο και ως οικιακές εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 11-01-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 11-01-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 11-01-02-00 11 Γεωτεχνικά Έργα 01 Βαθιές Θεµελιώσεις 02 Πάσσαλοι δι εκτοπίσεως (Εµπηγνυόµενοι Πάσσαλοι) 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β. Νεάπολης Συκεών» CPV 09331200-0

ΜΕΛΕΤΗ. «Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β. Νεάπολης Συκεών» CPV 09331200-0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β διασυνδεδεµένων συστηµάτων σε κτίρια και εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ 01.48/09.2014 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1 Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ 01.48/09.2014 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 5 2. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ και Π 334/94 για τα «Προϊόντα δοµικών κατασκευών» ΑΘΗΝΑ, 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 1

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ και Π 334/94 για τα «Προϊόντα δοµικών κατασκευών» ΑΘΗΝΑ, 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

epsi epsi WATERCOOLED WATER CHILLER WITH SCREW COMPRESSORS MODEL ESWC Υ ΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ESWC ΜΕ ΚΟΧΛΙΩΤΟΥΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

epsi epsi WATERCOOLED WATER CHILLER WITH SCREW COMPRESSORS MODEL ESWC Υ ΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ESWC ΜΕ ΚΟΧΛΙΩΤΟΥΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ 1 Υ ΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΚΟΧΛΙΩΤΟΥΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ WATERCOOLED WATER CHILLER WITH SCREW COMPRESSORS MODEL Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ INSTALLATION, OPERATION AND SERVICE INSTRUCTION

Διαβάστε περισσότερα