ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης"

Transcript

1 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης 1

2 Οδηγία οµικών Προϊόντων 89/106: της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προβλέπεται η σήµανση CE σε υλικά που µπαίνουν σε κατασκευές Συµµόρφωση µε ευρωπαϊκά πρότυπα Ασφαλή προϊόντα ιάφοροι τρόποι για την επίθεση της σήµανσης CE στα προϊόντα 2

3 Νέα σχήµατα Ηλιακοί συλλέκτες Πετάσµατα µε βάσητοξύλο(τύπου µοριοσανίδων και κοντραπλακέ) Αργιλικά κεραµίδια Κεραµικά πλακίδια (παραγόµενων µε εξώθηση ή ξηρά συµπίεση) Κεραµικά τούβλα (υψηλής ή χαµηλής πυκνότητας) 3

4 Νέα σχήµατα οµικό πλέγµα Πλαστικοί σωλήνες (PE, PVC-U) Κρασί ονοµασίας προέλευσης 4

5 Πιστοποίηση προϊόντων Γενικός Κανονισµός Πιστοποίησης Προϊόντων Ειδικός Κανονισµός Πιστοποίησης: εξειδίκευση των απαιτήσεων ανά προϊόν Περιγραφή του τρόπου ελέγχου και της πιστοποίησης ικαιώµατα και υποχρεώσεις κατόχων σηµάτων συµµόρφωσης 5

6 Ηλιακοί συλλέκτες ΕΛΟΤ EN :2000 Θερµικά ηλιακά συστήµατα και εξαρτήµατα αυτών Ηλιακοί συλλεκτήρες Μέρος 1 : Γενικές απαιτήσεις ΕΛΟΤ EN :2001 Θερµικά ηλιακά συστήµατα και εξαρτήµατα αυτών Ηλιακοί συλλεκτήρες Μέρος 2 : Μέθοδοι δοκιµής 6

7 Ηλιακοί συλλέκτες οκιµές απόδοσης οκιµές αξιοπιστίας Έλεγχος εργοστασίου και δοκιµές τύπου Απονοµή Ελληνικού Σήµατος Συµµόρφωσης Απονοµή σήµατος SOLAR KEYMARK: κοινό Ευρωπαϊκό Σήµα ΕΛΟΤ σε διαδικασία διαπίστευσης 7

8 Ξύλο Απονοµή σήµανσης CE Απρίλιος 2004 Κατασκευαστές και εισαγωγείς Βεβαίωση πιστότητας ανάλογα µε χρήση (δοµικό- µη δοµικό) και από κατάταξη ως προς τη φωτιά Αρχικές δοκιµές τύπου Έλεγχος παραγωγής εργοστασίου 8

9 Ξύλο EN 13986, πανέλα ξύλινα για χρήση σε κατασκευές- χαρακτηριστικά, αποτίµηση της συµµόρφωσης και σήµανση EN 326-1, EN 326-2, ΕΝ 335-1, ΕΝ 335-3, EN 636-2, EN 636-3, EN 313-2, EN 314-1, EN 314-2, EN 315, EN 312, EN 317, EN 319, EN 120, EN 717-1, EN 717-2, EN 310, EN 311, EN , EN 322, EN 323, EN 324-1, EN 324-2, EN 12871, EN 1195, EN 789, EN 1058, EN 596, EN , 9

10 Ξύλο Προϊόν Σκοπούµενη χρήση Κατηγορία αντίδρασης στην φωτιά Σύστηµα βεβαίωσης πιστότητας Μη επενδεδυµένο, επιστρωµένο και καπλαντισµένο ή επικαλυµµένο προϊόν σύνθετης ξυλείας οµικό υλικό για εσωτερική ή εξωτερική χρήση Μη δοµικό υλικό για εσωτερική ή εξωτερική χρήση Α2 a, B a, C a 1 Α2 b, B b, C b, D, E, (B έως Ε) c, F 2+ Α2 a, B a, C a 1 Α2 b, B b, C b, D, E (A2 έως Ε) c, F

11 Αργιλικά κεραµίδια Σήµανση CE από εκέµβριο 2005 Αρχικές δοκιµές τύπου Αρχικός έλεγχος εργοστασίου Έλεγχος παραγωγής εργοστασίου (σύστηµα 2+) 3 φορές ανά έτος δειγµατοληψίες 11

12 Αργιλικά κεραµίδια ΕΛΟΤ ΕΝ 1304: Κεραµίδια από άργιλο για ασυνεχείς επικαλύψεις στεγών. Ορισµοί και προδιαγραφές προϊόντων. ΕΛΟΤ ΕΝ 1024: Κεραµίδια από άργιλο για ασυνεχείς επικαλύψεις στεγών. Προσδιορισµός γεωµετρικών χαρακτηριστικών. ΕΛΟΤ ΕΝ 538: Κεραµίδια από άργιλο για ασυνεχείς επικαλύψεις στεγών. Προσδιορισµός της αντοχής σε κάµψη. ΕΛΟΤ ΕΝ : Κεραµίδια από άργιλο για ασυνεχείς επικαλύψεις στεγών. Προσδιορισµός φυσικών χαρακτηριστικών. Μέρος 1. οκιµή Στεγανότητας. ΕΛΟΤ ΕΝ : Κεραµίδια από άργιλο για ασυνεχείς επικαλύψεις στεγών. Προσδιορισµός φυσικών χαρακτηριστικών. Μέρος 2. οκιµή αντοχής σε παγετό.. Οδηγία 89/106/ΕΟΚ Για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών όσον αφορά τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών 12

13 Κεραµικά πλακίδια Σήµανση CE από εκέµβριο 2005 Αρχικές δοκιµές τύπου Αρχικός έλεγχος εργοστασίου Έλεγχος παραγωγής εργοστασίου (σύστηµα 2+) 90 δείγµατα ανά έτος 13

14 Κεραµικά πλακίδια ΕΝ 14411: Ceramic tiles: Definitions, classification, characteristics and marking. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO : Κεραµικά πλακίδια και πλάκες - Μέρος 1: ειγµατοληψία και όροι αποδοχής. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO : Κεραµικά πλακίδια και πλάκες - Μέρος 2: Προσδιορισµός διαστάσεων και ποιότητας επιφάνειας. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO : Κεραµικά πλακίδια και πλάκες - Μέρος 3: Προσδιορισµός υδατοαπορροφητικότητας, φαινοµένου πορώδους, φαινοµένης σχετικής πυκνότητας και φαινοµένης πυκνότητας. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO : Κεραµικά πλακίδια και πλάκες - Μέρος 4: Προσδιορισµός της αντοχής σε κάµψη και της αντοχής σε θραύση. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO : Κεραµικά πλακίδια και πλάκες - Μέρος 5: Προσδιορισµός της αντοχής σε κρούση µε µέτρηση του συντελεστή επαναφοράς. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO : Κεραµικά πλακίδια και πλάκες - Μέρος 6: Προσδιορισµός αντοχής σε βαθιά απότριψη για µη εφυαλωµένα πλακίδια και πλάκες. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO : Κεραµικά πλακίδια - Μέρος 7: Προσδιορισµός της αντοχής σε επιφανειακή απότριψη εφυαλωµένων πλακιδίων. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO : Κεραµικά πλακίδια - Μέρος 8: Προσδιορισµός της γραµµικής θερµικής διαστολής. 14

15 Κεραµικά πλακίδια ΕΛΟΤ ΕΝ ISO : Κεραµικά πλακίδια - Μέρος 9: Προσδιορισµός της αντοχής σε θερµικό πλήγµα. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO : Κεραµικάπλακίδιακαιπλάκες- Μέρος 10: Προσδιορισµός διαστολής από υδατική διαβροχή. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO : Κεραµικά πλακίδια - Μέρος 11: Προσδιορισµός της αντοχής στη δηµιουργία τριχοειδών ρηγµατώσεων σε εφυαλωµένα πλακίδια. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO : Κεραµικάπλακίδιακαιπλάκες- Μέρος 12: Προσδιορισµός αντοχής σε παγετό. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO : Κεραµικάπλακίδιακαιπλάκες- Μέρος 13: Προσδιορισµός χηµικής αντοχής. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO : Κεραµικάπλακίδιακαιπλάκες- Μέρος 14: Προσδιορισµός αντοχής σε κηλίδωση. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO : Κεραµικάπλακίδιακαιπλάκες- Μέρος 15: Προσδιορισµός του µολύβδου και καδµίου που απελευθερώνονται από εφυαλωµέναπλακίδιακαιπλάκες. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO : Κεραµικά πλακίδια - Μέρος 16: Προσδιορισµός των µικρών διαφορών χρώµατος. ΕΛΟΤ 1168: Κεραµικάπλακίδιακαιπλάκες: Προδιορισµός της ολισθηρότητας σε εργαστήρια και χώρους εργασίας στους οποίους υπάρχει µεγάλος κίνδυνος ολισθήσεως. Οδηγία 89/106/ΕΟΚ Για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών όσον αφορά τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών 15

16 Κεραµικά τούβλα Σήµανση CE από εκέµβριο 2005 Αρχικές δοκιµές τύπου Αρχικός έλεγχος εργοστασίου Έλεγχος παραγωγής εργοστασίου (σύστηµα 2+) 3 φορές ανά έτος δειγµατοληψίες 16

17 Κεραµικά τούβλα ΕΛΟΤ ΕΝ 771: Προδιαγραφή στοιχείων τοιχοποιίας. Μέρος 1: κεραµικά τούβλα. ΤΟΥΒΛΑ XAMHΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (LD) ΕΛΟΤ ΕΝ 772: Μέθοδοι δοκιµής στοιχείων τοιχοποιίας - Μέρος 1 : Προσδιορισµός της αντοχής σε θλίψη. ( 5.1 & ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1) ΕΛΟΤ ΕΝ 772: Μέθοδοι δοκιµής στοιχείων τοιχοποιϊας - Μέρος 3: Προσδιορισµός του καθαρού όγκου και του ποσοστού κενών από άργιλο µε υδροστατικόζύγισµα. ( ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1) ΕΛΟΤ ΕΝ 772: Μέθοδοι δοκιµής στοιχείων τοιχοποιίας - Μέρος 16: Προσδιορισµός διαστάσεων. ( & ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1) ΕΛΟΤ ΕΝ 772: Μέθοδοι δοκιµής στοιχείων τοιχοποιίας - Μέρος 13 : Προσδιορισµός της ξηρής ειδικής και φαινόµενης πυκνότητας των στοιχείων τοιχοποιίας (εκτός από φυσικούς λίθους). ( ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1) ΕΛΟΤ ΕΝ 772: Μέθοδοι δοκιµής στοιχείων τοιχοποιίας - Μέρος 5: Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε ενεργά στερεά άλατα στοιχείων τοιχοποιίας από άργιλο. ( ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1) 17

18 Κεραµικά τούβλα ΕΛΟΤ ΕΝ 1052: Μέθοδοι δοκιµής τοιχοποιίας - Μέρος 3 : Προσδιορισµός της αρχικής αντοχής σε διάτµηση. ( ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1) ΕΛΟΤ ΕΝ 1745: Τοιχοποιία και προϊόντα τοιχοποιίας Μέθοδοι προσδιορισµού των θερµικών µεθόδων σχεδιασµού. ( ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1) ΕΛΟΤ ΕΝ 13501: Ταξινόµηση δοµικών προϊόντων και στοιχείων σχετικά µε τηνφωτιά- Μέρος 1: Ταξινόµηση µε τη βοήθεια δεδοµένων από δοκιµές αντίδρασης σε φωτιά. ( ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1) Αντοχή σε παγετό. ( ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1) ΕΛΟΤ ΕΝ 772: Μέθοδοι δοκιµής στοιχείων τοιχοποιίας - Μέρος 19 : Προσδιορισµός της διαστολής λόγω υγρασίας στοιχείων τοιχοποιίας µεγάλων διαστάσεων από άργιλο µε οριζόντιεςοπές. ( ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1) Οδηγία 89/106/ΕΟΚ Για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών όσον αφορά τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών 18

19 οµικό πλέγµα Απονοµή ελληνικού σήµατος συµµόρφωσης Αρχικές δοκιµές τύπου Αρχικός έλεγχος εργοστασίου Μακροχρόνιο επίπεδο ποιότητας 2 φορές ανά έτος δειγµατοληψίες και έλεγχος 19

20 οµικό πλέγµα ΕΛΟΤ prεν Steel for the reinforcement of concrete Weldable reinforcing steel General. ΕΛΟΤ EN ISO Steel for the reinforcement and prestressing of concrete Test methods Part 1: Reinforcing bars, wire rods and wires. ΕΛΟΤ EN ISO Steel for the reinforcement and prestressing of concrete Test methods Part 2: Welded fabric. ISO 6892 Metallic materials Tensile testing at ambient temperature. ISO 7438 Metallic materials Bend test ΕΛΟΤ EN ISO Metallic materials Verification of static uniaxial testing machines Part 1: Tension / compression testing machines Verification and calibration of the forcemeasuring system. ΕΛΟΤ EN ISO 9513 Metallic materials Calibration of the extensometers used to perform uniaxial tests. ΕΛΟΤ EN ISO 376 Metallic materials Calibration of the load measuring apparatus used for checking the uniaxial test machines. ΕΛΟΤ EN ISO 377 Steel and steel products Location and preparation of samples and test pieces for mechanical testing. ΕΛΟΤ EN Definition and classification of grades of steel ΕΛΟΤ EN Definition of steel products ISO 4965 Axial load fatigue testing machines Dynamic force calibration Strain gauge technique ISO / TR 9769 Steel and iron Review of available methods of analysis ΕΛΟΤ EN ISO 9001 «Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας Απαιτήσεις». Οδηγία 89/106/ΕΟΚ Για την προσέγγιση των νοµοθετικών κανονισµών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών όσον αφορά τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών 20 κατασκευών.

21 Πλαστικοί σωλήνες Απονοµή ελληνικού σήµατος συµµόρφωσης Αρχικές δοκιµές τύπου Αρχικός έλεγχος εργοστασίου 2 φορές ανά έτος δειγµατοληψίες και έλεγχος 21

22 Πλαστικοί σωλήνες ΕΛΟΤ ΕΝ Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων για κτιριακή αποχέτευση λυµάτων και αποπλυµάτων εσωτερικών χώρων χαµηλής και υψηλής θερµοκρασίας Σωλήνες Πολυαιθυλένιο (PE) ΕΛΟΤ ΕΝ Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων για παροχή νερού Σωλήνες Πολυαιθυλένιο (PE) ΕΛΟΤ ΕΝ Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων υπόγειων και υπέργειων δικτύων πίεσης για παροχή νερού γενικής χρήσης, αποστράγγιση και αποχέτευση Σωλήνες Πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ΕΛΟΤ ΕΝ Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων για την παροχή αερίων καυσίµων Σωλήνες Πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ΕΛΟΤ ΕΝ Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων για παροχή νερού Σωλήνες Μη πλαστικοποιηµένο πολυ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC-U) ΕΛΟΤ ΕΝ Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων για υπόγεια αποστράγγιση και αποχέτευση χωρίς πίεση Σωλήνες Μη πλαστικοποιηµένο πολυ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC-U) ΕΛΟΤ ΕΝ Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων για κτιριακή αποχέτευση λυµάτων και αποπλυµάτων κτιριακών χώρων (χαµηλής και υψηλής θερµοκρασίας) Σωλήνες Μη πλαστικοποιηµένο πολυ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC-U) ΕΛΟΤ ΕΝ Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων για υπόγεια και υπέργεια αποστράγγιση και αποχέτευση υπό πίεση Σωλήνες Μη πλαστικοποιηµένο πολυ(βινυλοχλωρίδιο) PVC-U 22

23 Πλαστικοί σωλήνες pr ΕΝ ISO 3126 Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων Πλαστικά εξαρτήµατα - Προσδιορισµός διαστάσεων ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1:1996 Ελαστοµερή στεγανωτικά Απαιτήσεις υλικών για στεγανωτικά συνδέσµων σωλήνων σε εφαρµογές ύδρευσης και αποχέτευσης Μέρος 1: Βουλκανισµένο ελαστικό ΕΛΟΤ ΕΝ 681-2:2000 Ελαστοµερή στεγανωτικά Απαιτήσεις υλικών για στεγανωτικά συνδέσµων σωλήνων σε εφαρµογές ύδρευσης και αποχέτευσης Μέρος 2: Θερµοπλαστικά ελαστοµερή ΕΛΟΤ ΕΝ 728:1997 Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων και αεραγωγών Σωλήνες και εξαρτήµατα από πολυολεφίνες Προσδιορισµός του χρόνου επαγωγής οξείδωσης. ΕΛΟΤ ΕΝ 743:1994 Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων και αεραγωγών Θερµοπλαστικοί σωλήνες Προσδιορισµός της επαναφοράς κατά µήκος ΕΛΟΤ ΕΝ 763:1994 Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων και αεραγωγών Χυτοπρεσαριστά θερµοπλαστικά εξαρτήµατα Μέθοδος δοκιµής για οπτική αξιολόγηση από θερµικές επιδράσεις ΕΛΟΤ ΕΝ 921:1994 Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων Θερµοπλαστικοί σωλήνες Προσδιορισµός της αντοχής σε εσωτερική πίεση υπό σταθερή θερµοκρασία ΕΛΟΤ ΕΝ 1053:1995 Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων Συστήµατα θερµοπλαστικών σωληνώσεων για εφαρµογές χωρίς πίεση Μέθοδος δοκιµής για την υδατοστεγανότητα ΕΛΟΤ ΕΝ 1054:1995 Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων Συστήµατα θερµοπλαστικών σωληνώσεων για αποχέτευση λυµάτων και αποπλυµάτων Μέθοδος δοκιµής αεροστεγανότητας των συνδέσµων ΕΛΟΤ ΕΝ 1055:1996 Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων Συστήµατα θερµοπλαστικών σωληνώσεων για αποχέτευση λυµάτων και αποπλυµάτων µέσα στα κτίρια Μέθοδος δοκιµής για αντοχή σε κυκλική εναλλαγή χαµηλών και υψηλών θερµοκρασιών ΕΛΟΤ ΕΝ 1277:2003 Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων Συστήµατα θερµοπλαστικών23 σωληνώσεων για υπόγειες εφαρµογές χωρίς πίεση Μέθοδοι δοκιµής για την στεγανότητα των συνδέσµων µε ελαστοµερή δακτύλιο

24 Κρασί ονοµασίας προέλευσης Απονοµή ελληνικού σήµατος συµµόρφωσης Αρχική επιθεώρηση συστήµατος του παραγωγού ειγµατοληψία, αναλυτικός έλεγχος και οργανοληπτικός έλεγχος στο έτοιµο προς εµφιάλωση κρασί ειγµατοληψία, αναλυτικός έλεγχος και οργανοληπτικός έλεγχος στο εµφιαλωµένο κρασί Σύστηµα HACCP/ ποιότητας 1 φορά / έτος έλεγχος 24

25 Κρασί ονοµασίας προέλευσης ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ε.Ε. 1493/1999 για την κοινή οργάνωση της αγοράς, τίτλος VI άρθρα : για τους vqprd, παράρτ. VI : vqprd, παράρτ. IV : επιτρεπόµενες οινολογικές πρακτικές, παράρτ. V : όρια και όροι οινολογικών πρακτικών 1607/2000 για τον καθορισµόορισµένων λεπτοµερειών εφαρµογής του 1493/1999 σχετικά µε τους οίνους ποιότητας που παράγονται σε καθορισµένες περιοχές 1622/2000 για τον καθορισµόορισµένων λεπτοµερειών εφαρµογής του 1493/1999 και για την καθιέρωση κοινοτικού κώδικα οινολογικών πρακτικών και επεξεργασιών 2729/2000 για τον καθορισµόορισµένων λεπτοµερειών εφαρµογής του 1493/1999 όσον αφορά τους ελέγχους στον αµπελοοινικό τοµέα 2676/1990 περί καθορισµού κοινοτικών µεθόδων ανάλυσης που εφαρµόζονται στον οινικό τοµέα 2870/2000 για καθορισµό τωνκοινοτικώνµεθόδων αναφοράς που εφαρµόζονται στις αναλύσεις στον τοµέα των αλκοολούχων ποτών 25

26 Κρασί ονοµασίας προέλευσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 243/1969 περί βελτιώσεως και προστασίας της αµπελουργικής παραγωγής 427/1976 περί συµπληρώσεως και καταργήσεως ενίων διατάξεων του 243/69 Υπ. Απόφαση περί εφαρµογής του 2729/00 για τους ελέγχους στον αµπελοοινικό τοµέα. Υπ. Απόφαση περί εφαρµογής του 1607/00 για τους οίνους ποιότητας που παράγονται σε καθορισµένες περιοχές. 26

27 Κρασί ονοµασίας προέλευσης Ονοµασία Προέλευσης Οίνου Σχετική Νοµοθεσία ΑΜΥΝΤΑΙΟ Β 183/1972 Π 20/ (ΦΕΚ 16/Α/ Υ.Α / ΑΓΧΙΑΛΟΣ / (ΦΕΚ 1177/Β/ ) ΑΡΧΑΝΕΣ 539/ /1.572(ΦΕΚ169/Β/ ) ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ Π 13/ /7792/ / (ΦΕΚ16/Β/ ΠΑΤΡΑ Β 205/ / / (ΦΕΚ1179/Β/ ) 27

Αδρανή Σκυροδέµατος: νοµοθετικές απαιτήσεις και έλεγχος της αγοράς

Αδρανή Σκυροδέµατος: νοµοθετικές απαιτήσεις και έλεγχος της αγοράς Αδρανή Σκυροδέµατος: νοµοθετικές απαιτήσεις και έλεγχος της αγοράς Ματθαίος Βλαχάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός. Αν. ιευθ. Κτιριακών-Τεχνικών Έργων TÜV HELLAS Αρετή Κατσούρα Μηχανικός Μεταλλείων. Επιθεωρητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ CEN/TS 15912 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/10/16 Ανθεκτικότητα της επίδοσης αντίδρασης στη φωτιά - Κατηγορίες φωτιάς - Επεξεργασµένα προϊόντα ξύλου µε επιβραδυντικό για εσωτερική και εξωτερική χρήση Plastics

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 97/23/ΕΚ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ» ΕΣΥ KO-PED/01/00/27-1-2011 1/24 ΕΣΥ ΚΟ-PED Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-1-2011 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-02-01-01 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 02 Βαρυτικά ίκτυα Υγρών 01 Σωληνώσεις µε Πλαστικούς Σωλήνες 01 Ευθύγραµµοι

Διαβάστε περισσότερα

GEOSAN. ÍÝïé ðëáóôéêïß óùëþíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò ãéá ôçí áðï Ýôåõóç ëõìüôùí êáé üìâñéùí. Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση

GEOSAN. ÍÝïé ðëáóôéêïß óùëþíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò ãéá ôçí áðï Ýôåõóç ëõìüôùí êáé üìâñéùí. Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση έκδοση 12.2013 GEOSAN ÍÝïé ðëáóôéêïß óùëþíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò ãéá ôçí áðï Ýôåõóç ëõìüôùí êáé üìâñéùí Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση 2 Κορυφαία σχεδίαση & μέγιστη ασφάλεια... 05

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάγκη εφαρμογής του στα προϊόντα ξύλου. Δρ. Γεώργιος Νταλός Αν. Καθηγητής Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου

Η ανάγκη εφαρμογής του στα προϊόντα ξύλου. Δρ. Γεώργιος Νταλός Αν. Καθηγητής Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Η ανάγκη εφαρμογής του στα προϊόντα ξύλου Δρ. Γεώργιος Νταλός Αν. Καθηγητής Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Η «νέα προσέγγιση» Ελάχιστη έκταση απαιτήσεων (βασικές απαιτήσεις) Οι Ευρωπαϊκοί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (89/106/ΕΟΚ) ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (89/106/ΕΟΚ) ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (89/106/ΕΟΚ) ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Σάββας Πελτέκης Γενικός Διευθυντής, TUV ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (συνεργαζόμενοι με LGA Bautechnik) Ματθαίος Βλαχάκης Αν. Διευθυντής Κτιριακών-Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ-ΤΠΔΠ Η ΣΗΜΑΝΣΗ CE. Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης. MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ-ΤΠΔΠ Η ΣΗΜΑΝΣΗ CE. Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης. MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ-ΤΠΔΠ Η ΣΗΜΑΝΣΗ CE Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Τυποποίησης, Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΓΚΡΙΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1. ΕΓΚΡΙΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΣ : Τ07β.ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 Γενικά Από τη διαδικασία ελέγχου και θεώρησης των τεχνικών προδιαγραφών των αιτημάτων του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών καθώς και από δειγματοληπτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-06-05-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 05 ίκτυα από Χαλυβδοσωλήνες 00 -

ΠΕΤΕΠ 08-06-05-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 05 ίκτυα από Χαλυβδοσωλήνες 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-06-05-00 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 05 ίκτυα από Χαλυβδοσωλήνες 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 11. Σήµανση CE Ενας από τους βασικούς στόχους της συνθήκης ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ήταν η ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων. Από την αρχή έγινε αντιληπτό ότι η ύπαρξη διαφορετικών τεχνικών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ/νση Τεχνικών Έργων ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τα υλικά που ενσωματώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Βασική ενημέρωση περί Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας σχετικής με τα Εξωτερικά Κουφώματα

Βασική ενημέρωση περί Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας σχετικής με τα Εξωτερικά Κουφώματα Βασική ενημέρωση περί Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας σχετικής με τα Εξωτερικά Κουφώματα Συντάχθηκε από: Βαγγέλης Κουρεμένος ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε.T.A.B.E. Product Manager - Πολιτικός Μηχανικός Tel: +3023072325,

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002786799 2015-05-19

15REQ002786799 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθεια υδραυλικών κ.λ.π. υλικών, για τις ανάγκες Συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΝΙΤΡΙΛΙΟ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΝΙΤΡΙΛΙΟ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΝΙΤΡΙΛΙΟ) ΚΩ ΙΚΟΙ: 831000111 831000112 Κατασκευή Το εµπρός µέρος της παλάµης, ολόκληρα τα δάκτυλα (εσωτερικά και εξωτερικά) και µικρό τµήµα του

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 03 οµικές Εργασίες Κτιρίων 08 Κουφώµατα 04 Κουφώµατα από συνθετικά υλικά 00 - Έκδοση 1η ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «Αποκατάσταση ζηµιών του κτιριακού συγκροτήµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη» 2.100.000,00 ευρώ Μάρτιος 2011 K:\CF0000\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Ταχ. Κώδικας: 632 00, Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ ΤΗΛ: 23733-50220 FAX: 23730-65792 ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Σελ. 1 από 103 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, Ιανουάριος 2011 Έκδοση 1.0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή 02 Θέμα 1 03 Θέμα 2 17. Σελίδες. Συμπεράσματα 30 Βιβλιογραφία- Ιστοσελίδες 31. Σελίδα 1 από 35

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή 02 Θέμα 1 03 Θέμα 2 17. Σελίδες. Συμπεράσματα 30 Βιβλιογραφία- Ιστοσελίδες 31. Σελίδα 1 από 35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Εισαγωγή 02 Θέμα 1 03 Θέμα 2 17 Συμπεράσματα 30 Βιβλιογραφία- Ιστοσελίδες 31 Σελίδα 1 από 35 Εισαγωγή Ορισμοί Προμηθευτής: Είναι κάθε επιχείρηση του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β. Νεάπολης Συκεών» CPV 09331200-0

ΜΕΛΕΤΗ. «Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β. Νεάπολης Συκεών» CPV 09331200-0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β διασυνδεδεµένων συστηµάτων σε κτίρια και εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ.

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ. 2013, 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ.... 1 2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2013... 5 3. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ... 8 4. ΤΟΜΕΑΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΟΙΝΟΥ, ΖΥΘΟΥ... 17 5. ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 03-06-02-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 03-06-02-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 03-06-02-02 03 οµικές εργασίες κτιρίων 06 Τοιχοδοµές 02 Θερµοµονώσεις 02 Θερµοµονώσεις εξωτερικών τοίχων Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. 1 ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ρ. Γεώργιος Μπαµόπουλος, Χηµικός Μηχανικός, ιευθυντής Εργαστηρίων ΕΛΟΤ Ηµερίδα ΥΠΑΝ: «Ασφαλής ιάθεση Ηλεκτρικών Χριστουγεννιάτικων

Διαβάστε περισσότερα

Γ2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γ2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Ιούνιος, 2005 Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Άρθρο Πίνακας Περιεχομένων Γ2/1 Περιγραφή 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Έγγραφα Σύμβασης 1.2 Υλικά 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΥΣΗΣ ΦΟΡΜΑΛ ΕΫ ΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΥΣΗΣ ΦΟΡΜΑΛ ΕΫ ΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΥΣΗΣ ΦΟΡΜΑΛ ΕΫ ΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Αθανασιάδου Ε. 1 και Χαρίση Μ. 1 1 CHIMAR HELLAS Α.Ε., Σοφούλη 88, 55131

Διαβάστε περισσότερα