Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ρ Α Ξ Η µε αριθ. 302 του ηµοτικού Συµβουλίου της µε αριθµό 29 από συνεδρίασης αυτού, που έγινε µε την αριθ. 29/38753/ πρόσκληση του Προέδρου του ηµοτικού Συµβουλίου κ. Πέτρου Μπουρδούκου, µετά την µαταίωση, λόγω µη ύπαρξης απαρτίας, της υπ αριθµό 27 από συνεδρίασης αυτού, που έγινε µε την αριθ. 27/38029/ πρόσκληση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 96 του.κ.κ. (Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α' 114), ΓΙΑ «Ανάκληση της υπ αριθµό 181/ απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου και λήψη νέας για την Τροποποίηση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Νέας Ιωνίας» Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΡ ΟΥΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙ ΗΣ Μ Ε Λ Η Ο. Κατηµερτζή, Ξ. Κυριακόπουλος, Φ. Τσοµπάνογλου, Αν. Καρβουνιάρης, Χ. Χατζηΐωάννου, Ι. Γλυνός, Αβ. Τσαούσης, Πρ. Αβακουµίδης, Π. Κωστάκης, Σπ. Αµανατίδης, Γ. Παπαδόπουλος,. Κωστιδάκης, Α. ηµητσάνου, Φ. Αθυµαρίτου, Χ. Κανλής, Ο. Λίναρη-Κουραντή, Αικ. Τζόγια, Σ. Κριωνάς, Π. Μανούρης, Μ. Καναβός, Ν. ακουτρός, Κ. Κουλούρης, Π. Τσουκαλάς, Θ. Χαµαλίδης, Σ. Μαλαγάρη, Β. Πατσάκος, Γ. Τσοµπανίδου, εν προσήλθαν στην συνεδρίαση, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόµιµα και εµπρόθεσµα, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επίδοσης, οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Ι. Κολµανιώτης, Σ. Βανδώρος, Χ. Αναµουρλόγλου,. Κυριαζής, Π. Βλασσάς, Ι. Λαζαρίδης, Ν. Κουκουλάρης,. Κουκουλάρης,. Σακαλόγλου, Ε. Αµανατίδου- Χατζηπαυλή,. Θωµαΐδου, Β. Καλογερόπουλος. Ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Σωτήριος Κριωνάς, παρέστη στη συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου, σε αντικατάσταση του θανόντος ηµοτικού Συµβούλου Γεωργίου Ιωαννίδη, εφ όσον ορκίσθηκε την , ανέλαβε αυθηµερόν τα καθήκοντά του και παρέλαβε τη αριθµ. 29/38753/ πρόσκληση του Προέδρου του ηµοτικού Συµβουλίου κ. Πέτρου Μπουρδούκου. 1

2 Αφού υπήρξε νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 "περί ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα", παρόντος του ηµάρχου κ. Ηρ. Γκότση, κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης, από τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου κ. Π. Μπουρδούκο, σύµφωνα µε το άρθρο 69 του Ν. 3852/10. Κατά τη συζήτηση του θέµατος αυτού είχαν αποχωρήσει οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Ι. Γλυνός, Ν. ακουτρός και Γ. Τσοµπανίδου. Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, µε την αρ. πρ.37873/ εισήγηση του Τµήµατος ιοικητικής Μέριµνας, η οποία αναφέρει τα εξής: «Από τη ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού κατετέθη η υπ αριθµ / εισήγηση, στην οποία αναφέρονται τα εξής: Σας γνωρίζουµε ότι, µε το 12/ πρακτικό του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, επιστράφηκε στην Υπηρεσία µας το Σχέδιο του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου µας, το οποίο είχαµε αποστείλει για έγκριση ύστερα από την υπ αριθ. 7/ πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής και την υπ αριθ. 181/ πράξη του ηµοτικού Συµβουλίου, µε τις εξής παρατηρήσεις για διόρθωση: α) Την κατάργηση των αρµοδιοτήτων της ιεύθυνσης ηµοτικής Αστυνοµίας καθώς και τις αρµοδιότητες της υπηρεσίας Αλλοδαπών όπως απεικονίζονται στη ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ηµοτικής Κατάστασης. β) Την κατάργηση των αντιστοίχων θέσεων του προσωπικού της ιεύθυνσης ηµοτικής Αστυνοµίας και των σχολικών φυλάκων. γ) Την παράλειψη των δώδεκα θέσεων των συµβάσεων µίσθωσης έργου. Η υπηρεσίας µας, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, έκανε τις απαιτούµενες διορθώσεις και σας διαβιβάζει προς έγκριση, νέο σχέδιο Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας. Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού λάβει υπ όψη της : 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, µε τις οποίες µεταβιβάστηκαν στους ήµους σειρά πρόσθετων αρµοδιοτήτων, οι οποίες µέχρι την ασκούντο από τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Επίσης, µε τον ίδιο νόµο συστήνονται νέα όργανα ιοίκησης και καθορίζονται οι αρµοδιότητές τους (Εκτελεστική, Οικονοµική Επιτροπή κλπ). Στο άρθρο 97 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι οι ήµοι στους υπό κατάρτιση Οργανισµούς Εσωτερικής Υπηρεσίας υποχρεούνται να συµπεριλάβουν αρµοδιότητες που αφορούν στα παρακάτω αντικείµενα : Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Οικονοµικής Υπηρεσίας Τεχνικής Υπηρεσίας Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών ιαφάνειας Νοµικής Υποστήριξης ιοίκησης - ιαχείρισης Ανθρώπινου δυναµικού Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικής Ισότητας των φύλων Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού, Νέας Γενιάς. Στο άρθρο 98 του ιδίου Νόµου, αναφέρεται ότι οι ήµοι συνιστούν Ειδικό Αυτοτελές Γραφείο το οποίο υπάγεται απευθείας στον ήµαρχο, για την παροχή διοικητικής βοήθειας σε άτοµα που έχουν αντικειµενική αδυναµία προσπέλασης στις υπηρεσίες τους ή στα αρµόδια Κ.Ε.Π. 2

3 2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010, όπου προβλέπεται ότι, η αρµοδιότητα της οργάνωσης και υλοποίησης προγραµµάτων δια βίου µάθησης µεταβιβάζεται από τις τέως Νοµαρχίες στους ΟΤΑ α βαθµού. 3. Το άρθρο 257 του Ν.3852/2010, µε το οποίο µετατάχθηκαν µε αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα της πρώην Περιφέρειας Αθηνών από στο ήµο, σαράντα έξι (46) συνολικά υπάλληλοι, του Βόρειου Τοµέα Πολεοδοµίας της Νοµαρχίας Αθηνών, µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε συνιστώµενες µε τη πράξη µετάταξης προσωποπαγείς θέσεις. Στην παρ.3 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι οι οργανικές θέσεις του ως άνω προσωπικού, προβλέπονται στους Οργανισµούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των ήµων µε την ίδια σχέση εργασίας που είχαν πριν τη µεταφορά τους. Από αυτούς, έχουν ήδη αποχωρήσει από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης δώδεκα (12) υπάλληλοι και εποµένως οι οργανικές θέσεις τους δεν θα εµφανιστούν στο νέο Ο.Ε.Υ. Οι αρµοδιότητες και οι θέσεις του εν ενεργεία προσωπικού περιλαµβάνονται στο νέο Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου. 4. Τις δραστηριότητες του πρώην Νοµικού προσώπου «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΠΗ» που καταργήθηκε και ενσωµατώθηκε στο ήµο (ΦΕΚ 761/ /Β)), το δε προσωπικό τους, συνολικά δέκα εννέα (19) υπάλληλοι µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, µεταφέρθηκε αυτοδίκαια στο ήµο µε την ίδια σχέση εργασίας σε συνιστώµενες µε την πράξη µετάταξης προσωποπαγείς θέσεις. Από το ανωτέρω προσωπικό έχουν ήδη αποχωρήσει από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης και µετάταξης τέσσερις (4) και οι οργανικές θέσεις που κατείχαν δεν θα εµφανιστούν στον νέο ΟΕΥ. Οι αρµοδιότητες και οι θέσεις του εν ενεργεία προσωπικού περιλαµβάνονται στο νέο Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου. 5. Το άρθρο 18 του Ν. 3870/2010 και µετά από απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Αττικής, σύµφωνα µε τα οποία, µεταφέρθηκαν από από το Υπουργείο Παιδείας στο ήµο µας, τριάντα (30) καθαρίστριες, πλήρους απασχόλησης και τρεις (3) µερικής απασχόλησης µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που απασχολούνταν µε τον καθαρισµό σχολικών µονάδων της Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Από το ανωτέρω προσωπικό έχουν ήδη αποχωρήσει από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης έξι (6) (πέντε (5) πλήρους απασχόλησης και µία (1) µερικής απασχόλησης) και οι οργανικές θέσεις που κατείχαν δεν θα εµφανιστούν στον νέο ΟΕΥ. Το προσωπικό αυτό αποτελεί πλέον προσωπικό του ήµου και θα συµπεριληφθεί στο νέο Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας µε την ίδια σχέση εργασίας. 6. Τις διατάξεις του Ν. 3801/2009, όπου ορίζονται ρητά οι αρµοδιότητες του Γενικού Γραµµατέα. 7. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Οικονοµικών, που εκδόθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Ν.3891/2010 (ΦΕΚ 188/Α), για την µεταφορά µιάς (1) εργαζόµενης στο ήµο µας από την ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε. µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, η οποία πλέον αποτελεί προσωπικό του ήµου και η θέση της περιέχεται στο νέο Ο.Ε.Υ. 8. Το Ν. 3013/2002, µε τον οποίο συστήθηκαν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και προβλέπετε, µεταξύ άλλων, ότι για ήµους µε πληθυσµό άνω των είκοσι χιλιάδων κατοίκων το ΚΕΠ λειτουργεί σε επίπεδο ιεύθυνσης, αποτελούµενης από δύο τµήµατα των οποίων ορίζονται οι αρµοδιότητες. Το Υπουργείο Εσωτερικών µε το αριθ. ΟΛ ΚΕΠ/Φ.5/94/18536/ έγγραφό του αναφέρει ότι στους ήµους που το ΚΕΠ λειτουργεί σε επίπεδο ιεύθυνσης, κάθε Παράρτηµα ΚΕΠ λειτουργεί σε επίπεδο Τµήµατος που υπάγεται στη ιεύθυνση ΚΕΠ. 9. Την επιλογή των προϊσταµένων των οργανικών µονάδων, όπως καθορίζεται από το Ν.3839/2010 ο οποίος ισχύει και για τους ΟΤΑ (παρ. δ του άρθρου 51 του Ν.3905/2010) και τις διατάξεις του Ν. 4071/2012. Οι κατηγορίες και οι κλάδοι των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κάλυψη θέσεων ευθύνης των κατά περίπτωση οργανικών µονάδων καθορίζονται από τον παρόντα ΟΕΥ, ανάλογα µε την ειδικότητα του κλάδου και το 3

4 αντικείµενο των συγκεκριµένων οργανικών µονάδων. Στον Ο.Ε.Υ. προτείνεται η επιλογή να γίνεται από κατηγορίες και κλάδους που έχουν τη µεγαλύτερη δυνατή συνάφεια µε το αντικείµενο της κάθε θέσης. Σύµφωνα µε το Ν.3801/2009 και το Π.. 19/2011, προϊστάµενοι οργανικών µονάδων επιλέγονται, εκτός του προσωπικού µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου και εργαζόµενοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Οι κλάδοι-ειδικότητες και τα προσόντα του προσωπικού προβλέπονται και περιγράφονται στο Π.. 37α/1987, στο Π.. 22/90 και στο Π.. 50/2001, όπως εκάστοτε ισχύουν. 10. Η κατάρτιση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν 3584/2007 (Κώδικας Κατάστασης ηµοτικών Υπαλλήλων). 11. Τις διατάξεις του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α), οι οποίες επέβαλλαν την έκδοση αφενός διαπιστωτικής πράξης ηµάρχου για την αυτοδίκαιη κατάργηση κενών οργανικών θέσεων (ΦΕΚ 796/ /Β και 1806/ /Β ), αφετέρου την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2743/ /Β ) για τη διατήρηση ορισµένων κενών οργανικών θέσεων µόνιµου προσωπικού (για κλάδους και ειδικότητες που οι κενές οργανικές υπερέβαιναν το 60% των προβλεπόµενων οργανικών). 12. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΣΤ1 «Μείωση συµβούλων, συνεργατών αιρετών ΟΤΑ και αναστολή προσλήψεων και διορισµών στους ΟΤΑ του Ν.4093/2012, οι θέσεις ειδικών συνεργατών, επιστηµονικών συνεργατών και ειδικών συµβούλων, από 1/1/2013, επανακαθορίζονται αναλόγως του αριθµού των αντιδηµάρχων. Επιπλέον καταργούνται οι θέσεις µετακλητών ιδιαιτέρων γραµµατέων ηµάρχων που έχουν συσταθεί µε τους ΟΕΥ των ήµων. Ως απόρροια αυτών και σε σχέση µε τον τελευταίο δηµοσιευµένο ΟΕΥ του ήµου, οι θέσεις των ειδικών συνεργατών µειώνονται σε τρεις (3) ενώ καταργείται η θέση του ιδιαίτερου Γραµµατέα ηµάρχου. 13. Την ΚΥΑ 34547/13/ (ΦΕΚ. 1785/ ) «Καθορισµός σηµείων υποδοχής όπου κατατίθενται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών για την χορήγηση και την ανανέωση της άδειας διαµονής στο Νοµό Αττικής της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αθηνών.» και το 39514/32625/ έγγραφο της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής µε το ίδιο θέµα. 14. Τα άρθρα 80 και 81 του Ν. 4172/ (ΦΕΚ. 167/Α/2013) «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις. 15. Την υπ αριθ /25236/2009 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 2371/ ), προηγούµενη απόφαση περί τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου µας. Παρακαλούµε, όπως διαβιβάσετε το παρακάτω σχέδιο Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας στο ηµοτικό Συµβούλιο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010». (Ακολουθεί η πρόταση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας) Η Εκτελεστική Επιτροπή µετά από διεξοδική συζήτηση που έγινε κατά τη συνεδρίασή της στις 14/10/2013, (σχετική η υπ αριθµ.10/2013 πράξη), εισηγείται, ΟΜΟΦΩΝΑ (επί παρόντων 4 µελών -οι κ.κ. Η. Γκότσης, Ό. Κατηµερτζή, Φ. Τσοµπάνογλου και Ι. Κολµανιώτης - απουσίαζε ο κ. Γ. Ιωαννίδης) 1. Την αποδοχή της ανωτέρω εισήγησης στο σύνολο της, µε εξαίρεση το σηµείο που αφορά στην µεταφορά της αρµοδιότητας για τα αδέσποτα ζώα από το τµήµα Προστασίας και Προαγωγής της ηµόσιας Υγείας της ιεύθυνσης Κοινωνικής Μέριµνας, στο τµήµα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας στη ιεύθυνση Περιβάλλοντος. 2. ιαβιβάζει το σχέδιο Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Νέας Ιωνίας στο ηµοτικό Συµβούλιο διαµορφωµένο ως εξής: 4

5 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΥ Άρθρο 1ο Οι Κεντρικές Υπηρεσίες του ήµου περιλαµβάνουν τις παρακάτω οργανικές µονάδες οµαδοποιηµένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειµένου: ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΗΜΑΡΧΟ 1. Γενικός Γραµµατέας 2. Γραφείο Προέδρου ηµοτικού Συµβουλίου 3. Γραφείο Ειδικών Συνεργατών 4. Ιδιαίτερο Γραφείο ηµάρχου 5. Νοµική Υπηρεσία 6. Αυτοτελές Γραφείο ιοικητικής Βοήθειας και ιαφάνειας 7. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και ηµοσίων Σχέσεων 8. Αυτοτελές Γραφείο ηµοτικής Συγκοινωνίας 9. Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 10. ιεύθυνση Υπηρεσιών όµησης Α) Τµήµα Εφαρµογής Πολεοδοµικών Σχεδίων (ΤΕΠΣ) Β) Τµήµα Έκδοσης Αδειών όµησης (ΤΕΑ ) Γ) Τµήµα Αυθαιρέτων και Επικινδύνων (ΤΑΕ) ) Τµήµα Υποστήριξης της ιεύθυνσης (ΤΥ ) 11. ιεύθυνση Περιβάλλοντος Α) Τµήµα Αποκοµιδής και Ανακυκλώσιµων Υλικών Β) Τµήµα ιαχείρισης και Συντήρησης Οχηµάτων Γ) Τµήµα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας ) Τµήµα Συντήρησης Πρασίνου Ε) Τµήµα Συντηρήσεων 5

6 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 12. ιεύθυνση Κοινωνικής Μέριµνας Α) Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας Φύλων Β) Τµήµα Προστασίας και Προαγωγής της ηµόσιας Υγείας Γ) Τµήµα Άσκησης Κοινωνικών Πολιτικών για την Τρίτη Ηλικία ) Τµήµα Παιδείας, δια βίου µάθησης και Πολιτισµού ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 13. ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών A) Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου B) Τµήµα Προσωπικού Γ) Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραµµατείας - Πρωτοκόλλου ) Τµήµα ηµοτικής Κατάστασης 14. ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Α) Τµήµα Προϋπολογισµού & Λογιστηρίου Β) Τµήµα Προµηθειών και ιαχείρισης Υλικού Γ) Τµήµα ηµοτικών Προσόδων & ηµοτικής Περιουσίας ) Τµήµα Ταµιακής Υπηρεσίας 15. ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Α) Τµήµα Πολεοδοµικής Μέριµνας και ηµοτικών Ακινήτων Β) Τµήµα Μελετών και Κατασκευής Έργων 16. ιεύθυνση Κ.Ε.Π. Α) Τµήµα Εξυπηρέτησης Πολιτών (κεντρικό) Β) Τµήµα ιαβίβασης και Παραλαβής υποθέσεων (κεντρικό) Γ) Τµήµα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ Καλογρέζας) 6

7 ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΥ Άρθρο 2ο ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΗΜΑΡΧΟ 1. Γενικός Γραµµατέας Ο Γενικός Γραµµατέας υποστηρίζει το ήµαρχο στα καθήκοντά του, υλοποιώντας τις αρµοδιότητες που του εκχωρεί µε απόφασή του. Οι αρµοδιότητες αυτές αφορούν κυρίως στο συντονισµό Υπηρεσιών του ήµου, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται µε αποδοτικό τρόπο η αποτελεσµατικότητα στην επίτευξη των περιοδικών στόχων και προγραµµάτων που τίθενται από τα πολιτικά όργανα του ήµου. Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και γενικότερα συντονίζει τις υπηρεσίες του ήµου κατά την άσκηση του έργου τους, σε συνεργασία µε τους προϊστάµενους των οργανικών µονάδων. Μεριµνά για την επεξεργασία από τις αρµόδιες υπηρεσίες των θεµάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και οποιονδήποτε άλλων επιτροπών που συστήνονται από το ηµοτικό Συµβούλιο στα πλαίσια του κανονισµού λειτουργίας του, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη καθώς και αυτών που έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, και τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρό τους. Παρακολουθεί την διαδικασία εφαρµογής των αποφάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της Εκτελεστικής Επιτροπής, της Επιτροπής ιαβούλευσης και της Επιτροπής ένταξης µεταναστών από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ήµου, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους προϊστάµενους. Συµµετέχει στις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου και των Ετήσιων Προγραµµάτων ράσης του ήµου και παρακολουθεί την επίτευξη των περιοδικών στόχων και την υλοποίηση των αντίστοιχων προγραµµάτων που τίθενται από τα πολιτικά όργανα του ήµου. Μεριµνά για την έγκαιρη ετοιµασία των περιοδικών απολογισµών δράσης του ήµου σύµφωνα προς τα αντίστοιχα προγράµµατα ή τις συγκεκριµένες αποφάσεις και ενηµερώνει σχετικά την Εκτελεστική Επιτροπή. Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δηµιουργείται στο ήµο και µεριµνά για την συνεχή βελτίωση της αποτελεσµατικής δράσης των υπηρεσιών του ήµου, την προσαρµογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναµικού και των τεχνικών µέσων του ήµου. ύναται να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση Συντονιστικά Συµβούλια στα οποία µετέχουν µε εκπροσώπους τους το σύνολο ή µέρος (ανάλογα µε οµοιογενή θεµατικά αντικείµενα ) οι υπηρεσίες του ήµου. Παρακολουθεί τις δραστηριότητες των νοµικών προσώπων του ήµου και συνεργάζεται µε τις ιοικήσεις τους, ώστε να εξασφαλίζεται η εναρµόνιση των αποτελεσµάτων από την δραστηριοποίηση τους προς τους στόχους του ήµου. Υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης θεσµοθετηµένων αδειών µε ή χωρίς αποδοχές και µετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων του ήµου. Υπογράφει έγγραφα και πιστοποιητικά των οποίων η υπογραφή έχει εκχωρηθεί µε απόφαση ηµάρχου, πλην χρηµατικών ενταλµάτων. 7

8 2. Γραφείο Προέδρου ηµοτικού Συµβουλίου Εποπτεύει την αποστολή και επίδοση των προσκλήσεων για τις συνεδριάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου, τηρεί αρχείο των πρακτικών και των αποφάσεων και γενικά επιµελείται οτιδήποτε σχετικό µε το ηµοτικό Συµβούλιο. 3. Γραφείο Ειδικών Συµβούλων & Ειδικών Συνεργατών Οι Ειδικοί Σύµβουλοι και Ειδικοί Συνεργάτες παρέχουν συµβουλές και διατυπώνουν εξειδικευµένες γνώµες, γραπτά ή προφορικά για τον συγκεκριµένο τοµέα δραστηριότητας τους, τον οποίο έχουν οριστεί να εξυπηρετούν. Το συµβουλευτικό τους έργο απευθύνεται προς τον ήµαρχο και τις Επιτροπές του ήµου. 4. Ιδιαίτερο Γραφείου ηµάρχου Το Ιδιαίτερο Γραφείο ηµάρχου παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη προς τον ήµαρχο και ιδίως: ιεξάγει την προσωπική αλληλογραφία του ηµάρχου και τηρεί το πρωτόκολλο και αρχείο αυτής. Τηρεί αρχείο των κάθε είδους αποφάσεων του ήµου προς χρήση του ηµάρχου καθώς και κάθε άλλο στοιχείο σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του ηµάρχου. Μεριµνά για την διενέργεια αυτοψιών για την χορήγηση Βεβαίωσης Μόνιµης Κατοικίας, κατόπιν εντολής του οργάνου που θα την εκδώσει και φροντίζει για την τήρηση σχετικού αρχείου. Παρέχει κάθε είδους διοικητική ή γραµµατειακή υποστήριξη στους Ειδικούς Συνεργάτες. 5. Νοµική Υπηρεσία Η Νοµική Υπηρεσία παρέχει νοµική υποστήριξη προς τις υπηρεσίες και τα αιρετά όργανα του ήµου για την προώθηση των επιδιώξεων, των στόχων και των συµφερόντων του ήµου. Πιο συγκεκριµένα: Παρέχει νοµικές συµβουλές και γνωµοδοτήσεις προς τα πολιτικά όργανα διοίκησης ( ηµοτικό Συµβούλιο, Επιτροπές, ήµαρχος κλπ). Παρέχει νοµικές συµβουλές και κατευθύνσεις στις επί µέρους υπηρεσίες καθώς και τα νοµικά του πρόσωπα και ιδρύµατα για τη διασφάλιση της νοµότυπης δράσης τους. Επεξεργάζεται και γνωµοδοτεί για πράξεις της ηµόσιας ιοίκησης που αφορούν το ήµο. Επεξεργάζεται και ελέγχει νοµικά όλες τις συµβάσεις που συνάπτει ο ήµος µε τρίτους καθώς και προκηρύξεις του ήµου για την ανάθεση έργων, προµηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους. Εκπροσωπεί το ήµο σε νοµικές υποθέσεις εντός και εκτός των ικαστηρίων και των ιοικητικών Αρχών για την προάσπιση των συµφερόντων του ήµου. Παρακολουθεί τη σχετική νοµοθεσία και νοµολογία, τηρεί και επικαιροποιεί αρχείο µε τις νοµοθετικές και κανονιστικές ρυθµίσεις που ενδιαφέρουν το ήµο. Τηρεί το αναγκαίο αρχείο εγγράφων και πληροφοριών για τις ανάγκες της Νοµικής Υπηρεσίας. 6. Αυτοτελές Γραφείο ιαφάνειας και ιοικητικής Βοήθειας Αρµοδιότητες ιαφάνειας Σχεδιάζει, ενηµερώνει τις δηµοτικές υπηρεσίες και µεριµνά για την εφαρµογή κάθε είδους διαδικασίας και ενέργειας που διασφαλίζουν τη διαφάνεια στις σχέσεις του ήµου προς τρίτους. Χρησιµοποιεί κάθε πρόσφορο µέσο και κυρίως τις κατάλληλες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). 8

9 Μεριµνά για την εξασφάλιση της έγκαιρης πρόσβασης από κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σε πληροφορίες που έχουν σχέση µε τις προκηρύξεις του ήµου για την εκτέλεση έργων και την προµήθεια υλικών και υπηρεσιών σύµφωνα µε τις νόµιµες διαδικασίες. Μεριµνά για την εξασφάλιση της πρόσβασης των δηµοτών και κάθε τρίτου σε πληροφορίες που έχουν σχέση µε τη δοµή, την οργάνωση και τις αρµοδιότητες των δηµοτικών υπηρεσιών καθώς και τους κανονισµούς, τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις παροχής από το ήµο υπηρεσιών στους δηµότες. Μεριµνά για την εφαρµογή της νοµοθεσίες σε θέµατα ανάθεσης από το ήµο εκτέλεσης έργων και προµήθειας υλικών και υπηρεσιών. Μεριµνά για την έγκαιρη πληροφόρηση των δηµοτών για κάθε είδους προγράµµατα και δράσεις που σχεδιάζει ο ήµος και απευθύνονται στους ηµότες και την εξασφάλιση της αρχής της ίσης πρόσβασης των δηµοτών στις δραστηριότητες αυτές. Λαµβάνει υπόψη υποδείξεις, προτάσεις και παράπονα των δηµοτών και τους ενηµερώνει για τα δικαιώµατά τους και τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. Μεριµνά για τον εφοδιασµό τους µε τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία και έντυπα. Μεριµνά για την πληροφόρηση των δηµοτών σχετικά µε τα απολογιστικά στοιχεία που αφορούν εκπλήρωση στόχων, ολοκλήρωση προγραµµάτων και έργων που αναλαµβάνει και προωθεί ο ήµος. Σχεδιάζει ειδικά προγράµµατα πληροφόρησης των δηµοτών για την εξέλιξη και υλοποίηση των δραστηριοτήτων του ήµου και µεριµνά για την πραγµατοποίησή τους. Σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την έκδοση και διακίνηση σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή: Χάρτας δικαιωµάτων και υποχρεώσεων δηµοτών και κατοίκων, Οδηγού του ηµότη για τις παρεχόµενες υπηρεσίες του ήµου, Κανονισµού Πληροφόρησης των πολιτών και Κανονισµού ιαβούλευσης. Μεριµνά για την τήρηση µητρώου πολιτών προς τους οποίους ο ήµος προσφέρει συγκεκριµένες υπηρεσίες. Μεριµνά για την εφαρµογή διαδικασιών διαβούλευσης για αποφάσεις και ζητήµατα που αφορούν το ήµο. Λειτουργεί τηλεφωνικές γραµµές επικοινωνίας πολιτών µε το ήµο για την υποδοχή παραπόνων ή παροχή διοικητικών πληροφοριών προς τους πολίτες. Αρµοδιότητες ιοικητικής Βοήθειας Σχεδιάζει και εφαρµόζει συστήµατα και διαδικασίες για την εξυπηρέτηση των δηµοτών που έχουν αντικειµενική αδυναµία προσπέλασης στις δηµοτικές υπηρεσίες ή στα ΚΕΠ και χρειάζονται να έλθουν σε επαφή µε τις επιµέρους υπηρεσίες για συγκεκριµένες ανάγκες τους. Μεριµνά για τη δηµιουργία και την αποτελεσµατική λειτουργία δικτύων εθελοντών που αναλαµβάνουν την εξυπηρέτηση των ανωτέρω δηµοτών για την εκτέλεση των δοσοληψιών τους µε τις δηµοτικές υπηρεσίες και τα ΚΕΠ για λογαριασµό τους. έχεται αιτήµατα των ανωτέρω δηµοτών µε βάση τις σχετικές διαδικασίες και µεριµνά για την ικανοποίησή τους, αξιοποιώντας τους υπαλλήλους του Γραφείου και το δίκτυο εθελοντών. Συνεργάζεται µε τα αρµόδια ΚΕΠ για την διεκπεραίωση υποθέσεων των ανωτέρω δηµοτών σε ζητήµατα αρµοδιότητας των ΚΕΠ. Σχεδιάζει και προωθεί κάθε άλλη σχετική ενέργεια για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δηµοτών µε αντικειµενική αδυναµία προσπέλασης στις υπηρεσίες του ήµου ή στα ΚΕΠ. 7. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & ηµοσίων Σχέσεων Σχεδιάζει και εισηγείται την επικοινωνιακή πολιτική για την προώθηση της αποστολής και των στόχων του ήµου και προωθεί την εφαρµογή των προγραµµάτων και των ενεργειών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της επικοινωνιακής πολιτικής. 9

10 ιαχειρίζεται τις σχέσεις του ήµου µε τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και επιµελείται των δηµοσιευµάτων, ενηµερωτικών εντύπων και των δελτίων τύπου του ήµου. Παρακολουθεί συστηµατικά τα δηµοσιεύµατα (έντυπα και ηλεκτρονικά), σχετικά µε τις δραστηριότητες του ήµου και ενηµερώνει σχετικά τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του ήµου. Τηρεί αρχείο των δηµοσιευµάτων καθώς και των σχετικών απαντήσεων του ήµου. Οργανώνει και υλοποιεί κάθε είδους εκδηλώσεις του ήµου (συνέδρια, σεµινάρια, εθνικές και τοπικές εορτές κ.λ.π.), καθώς και προγράµµατα προβολής του έργου και των υπηρεσιών που παρέχει ο ήµος. Σχεδιάζει, εισηγείται και εφαρµόζει προγράµµατα ενηµέρωσης των πολιτών για τις επιδιώξεις, στόχους και υπηρεσίες του ήµου, µε γενικό στόχο την δραστηριοποίηση των πολιτών για την προώθηση των τοπικών συµφερόντων. Συνεργάζεται στενά µε το Αυτοτελές Γραφείο ιοικητικής Βοήθειας και ιαφάνειας, για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ήµου των σχετικών δραστηριοτήτων. 8. Αυτοτελές Γραφείο ηµοτικής Συγκοινωνίας Τηρεί και ενηµερώνει τα ειδικά βιβλία και έντυπα που ορίζονται από το νόµο για την κίνηση των αυτοκινήτων. Τηρεί, χωριστά για κάθε αυτοκίνητο, ειδικό φάκελο στον οποίο φυλάσσονται µε επιµέλεια τα στοιχεία κτήσης, ασφαλούς κυκλοφορίας και ασφάλισης αυτών (ΚΤΕΟ, ασφάλειες, δελτίο καταλληλότητας). Εφοδιάζει τους οδηγούς των οχηµάτων µε δελτία κίνησης τα οποία φυλάσσονται. Τηρεί στατιστικά κίνησης και λειτουργίας (κατανάλωση καυσίµων, λιπαντικών κλπ). Χορηγεί εντολές για την προµήθεια καυσίµων, ανταλλακτικών και λοιπών αναλωσίµων και ελέγχει την ορθή παραλαβή τους. Καταρτίζει το πρόγραµµα δροµολογίων σε συνεργασία µε τη ιοίκηση. Μεριµνά για την εκτέλεση των καθηκόντων κατά το πρόγραµµα, την ευπρεπή εµφάνιση και για την καθαριότητά τους. Αναφέρει κάθε ζηµία που προκαλείται σε αυτά και προχωρά στις απαιτούµενες κατά περίπτωση ενέργειες ανεξαρτήτως της υπαιτιότητας ή µη των οδηγών τους. Είναι αρµόδιο για τη λήψη και εφαρµογή των ενδεδειγµένων µέτρων για την φύλαξη των αυτοκινήτων. Εποπτεύει για την καλή κατάσταση των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού και ενηµερώνει τακτικά τη διοίκηση. Τηρεί τα αναγκαία βιβλία για την χρεοπίστωση των υλικών και των ανταλλακτικών που χρησιµοποιούνται στη συντήρηση και επισκευή των αυτοκινήτων. Μεριµνά για την έγκαιρη προµήθεια των απαραίτητων υλικών και ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή των οχηµάτων σε συνεργασία µε το Τµήµα ιαχείρισης και Συντήρησης Οχηµάτων της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και του Τµήµατος Προµηθειών και ιαχείρισης Υλικού. Ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που συνάδει προς την οµαλή και συνεπή εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου που αναλαµβάνει ο ήµος. 9. Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής Το Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής του ήµου είναι αρµόδιο για την υποστήριξη των οργάνων ιοίκησης, των Υπηρεσιών και των Νοµικών Προσώπων του ήµου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και των Ετήσιων Προγραµµάτων ράσης. Παρακολουθεί την αποτελεσµατικότητα και απόδοση των Υπηρεσιών του ήµου κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων του, τον σχεδιασµό και την παρακολούθηση της εφαρµογής των εσωτερικών οργανωτικών συστηµάτων του ήµου υπό συνθήκες διασφάλισης του επιθυµητού επιπέδου ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, είναι αρµόδιο για την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και 10

11 συντήρηση των συστηµάτων ΤΠΕ του ήµου, περιλαµβανοµένης της ευθύνης εκπλήρωσης του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. (Κοµβικό Σηµείο Επαφής) του ήµου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ Α 166). Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι οι εξής: Αρµοδιότητες Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, τεκµηριώνει και ενηµερώνει συνεχώς τα γεωγραφικά, δηµογραφικά, οικονοµικά, κοινωνικά ή άλλα στοιχεία που αφορούν στην ανάπτυξη του ήµου (κλαδικές ή αναπτυξιακές µελέτες, νοµοθεσία κλπ), σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς, µε σκοπό τη διερεύνηση της σκοπιµότητας αναπτυξιακών προτάσεων και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων σε έργα, δράσεις και µέτρα που ικανοποιούν τις ανάγκες των δηµοτών. Για την επίτευξη των ανωτέρω αξιοποιεί τους τοπικούς φυσικούς πόρους, το ανθρώπινο δυναµικό, τη δηµοτική περιουσία και τις υποδοµές της τοπικής οικονοµίας. Συνεργάζεται µε τις υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας για την εναρµόνιση των προγραµµάτων οικονοµικής ανάπτυξης του ήµου µε τα αντίστοιχα ευρύτερα προγράµµατα της Περιφέρειας µε στόχο τη διαρκή βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδοµών (δοµηµένο περιβάλλον) στην περιοχή του ήµου και την εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών ποιότητας ζωής. Υποστηρίζει τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του ήµου και των Νοµικών Προσώπων του και την οµάδα έργου που συγκροτείται για τη σύνταξη του πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου, κατά τη διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης του επιχειρησιακού προγράµµατος και των Ετήσιων Προγραµµάτων ράσης, στα οποία εξειδικεύεται το επιχειρησιακό πρόγραµµα. Μεριµνά για τη διενέργεια των διαδικασιών ένταξης έργων και δράσεων του ήµου σε αναπτυξιακά και άλλα προγράµµατα, για την παρακολούθηση της υλοποίησής τους και τη σχετική ενηµέρωση των αρµοδίων Αρχών, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του ήµου. Υποστηρίζει το ήµαρχο για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, συνεργάζεται µε τις υπηρεσίες του ήµου και των Νοµικών Προσώπων του και συντάσσει την ενδιάµεση και την τελική έκθεση αξιολόγησης, τις οποίες υποβάλει στο ήµαρχο. Εισηγείται την ενδεχόµενη αναθεώρηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος µετά την ενδιάµεση αξιολόγησή του. Για την αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, διαµορφώνει δείκτες αποτελεσµατικότητας, για το βαθµό επίτευξης των στόχων σε σχέση µε τα αποτελέσµατα των δράσεων καθώς και δείκτες αποδοτικότητας που συσχετίζουν το κόστος πραγµατοποίησης µε τις εκροές των δράσεων. Συντάσσει σχέδιο Ετήσιου Προγράµµατος ράσης του ήµου, αφού λάβει υπόψη τις γραπτές εισηγήσεις των υπηρεσιών και το υποβάλει στην Εκτελεστική Επιτροπή. Υποστηρίζει την Εκτελεστική Επιτροπή για την παρακολούθηση και τον απολογισµό των Ετήσιων Προγραµµάτων ράσης του ήµου. Ειδικότερα: (α) κατά τη διάρκεια εφαρµογής του ετήσιου προγράµµατος δράσης του ήµου, συντάσσει εκθέσεις παρακολούθησης σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες, ανά τακτά διαστήµατα που ορίζονται µε απόφαση του ηµάρχου και (β) πριν από τη σύνταξη του οικονοµικού απολογισµού, υποβάλει στην Εκτελεστική Επιτροπή έκθεση µε τον απολογισµό δράσης του προηγούµενου έτους, αφού λάβει υπόψη τις απολογιστικές εκθέσεις των υπηρεσιών. ιερευνά και ενηµερώνει τα όργανα και τις υπηρεσίες του ήµου για τις πιθανές πηγές χρηµατοδότησης των αναπτυξιακών προγραµµάτων του ήµου (προγράµµατα συγχρηµατοδοτούµενα από την Ε.Ε. ή της Ε.Ε., εθνικά προγράµµατα, έργα Σ ΙΤ ή αυτοχρηµατοδοτούµενα κ.λ.π.). Υποστηρίζει την σύναψη και παρακολουθεί την πρόοδο των προγραµµατικών και άλλων συµβάσεων µεταξύ του ήµου και άλλων φορέων για την υλοποίηση έργων, ενεργειών και προγραµµάτων. Υποστηρίζει τις σχέσεις διαδηµοτικής συνεργασίας και συντονίζει τις σχέσεις του ήµου µε άλλους φορείς. 11

12 Σχεδιάζει και εισηγείται συστήµατα και µεθόδους µέτρησης της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών του ήµου και των Νοµικών Προσώπων (διαδικασίες, δείκτες κ.λ.π.). Επεξεργάζεται τα αποτελέσµατα των µετρήσεων και εκδίδει ενηµερωτικές αναφορές και ετήσιες εκθέσεις προς τη ιοίκηση. Εντοπίζει τις καλύτερες πρακτικές αποτελεσµατικής και αποδοτικής λειτουργίας και προωθεί την εφαρµογή τους σε όλες τις υπηρεσίες. Εισηγείται και παρακολουθεί την υλοποίηση προγραµµάτων, έργων και δράσεων µε στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας των υπηρεσιών. Μεριµνά για την εγκατάσταση και τήρηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας των επί µέρους λειτουργιών του ήµου και του συστήµατος διασφάλισης της διαχειριστικής επάρκειας στο σχεδιασµό των έργων. Μεριµνά για την εκτέλεση των εγκεκριµένων προγραµµάτων έργων και δράσεων του ήµου και των Νοµικών Προσώπων. Ειδικότερα, µεριµνά για τον σχεδιασµό και την εφαρµογή βελτιωµένων οργανωτικών δοµών, κατανοµής αρµοδιοτήτων και κατανοµής στελεχιακού δυναµικού, οργανωτικών συστηµάτων, εσωτερικών διαδικασιών και εντύπων. Αρµοδιότητες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Υποστηρίζει την εκπλήρωση του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. (Κοµβικό Σηµείο Επαφής) του ήµου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ Α 166). ιαµορφώνει και εισηγείται τη στρατηγική του ήµου σε ότι αφορά την ανάπτυξη, επέκταση και βελτίωση των συστηµάτων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τα ζητήµατα της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης. Συγκεντρώνει στοιχεία, προσδιορίζει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις και εισηγείται για τα αναγκαία έργα ανάπτυξης και βελτίωσης των συστηµάτων ΤΠΕ που πρέπει να αξιοποιεί ο ήµος για την υποστήριξη των λειτουργιών του. Προδιαγράφει και εισηγείται την µεθοδολογία ανάπτυξης των αναγκαίων συστηµάτων ΤΠΕ και την υλοποίηση µηχανισµών επιχειρησιακής υποστήριξης των συστηµάτων και των χρηστών των εφαρµογών. Μεριµνά για τη µελέτη, ανάπτυξη και εγκατάσταση των συστηµάτων ΤΠΕ µε την αξιοποίηση και εξειδικευµένων τρίτων. Προδιαγράφει τα νέα συστήµατα ή τις νέες λειτουργίες συστηµάτων ΤΠΕ, παρακολουθεί την ανάπτυξη τους και παραλαµβάνει τα συστήµατα. Σχεδιάζει, εγκαθιστά και παρέχει υπηρεσίες συνεχούς συντήρησης δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων καλύπτοντας τις σχετικές ανάγκες του ήµου. Παρακολουθεί την ποιότητα των δεδοµένων που τηρούνται στα συστήµατα ΤΠΕ του ήµου. ιαχειρίζεται και συντηρεί τις εφαρµογές και τις βάσεις δεδοµένων που σχεδιάζει και εγκαθιστά ο ήµος για τις ανάγκες του. ιαχειρίζεται το περιεχόµενο των συστηµάτων και της ανάκτησης δεδοµένων για τα συστήµατα ΤΠΕ που λειτουργούν στον ήµο. Μεριµνά για την αξιοποίηση τρίτων για την επεξεργασία δεδοµένων σύµφωνα µε τις σχετικές ανάγκες του ήµου. Εκπαιδεύει τους χρήστες των συστηµάτων ΤΠΕ του ήµου και µεριµνά για την παροχή κάθε είδους υποστήριξης προς τους χρήστες ώστε να είναι σε θέση να λειτουργούν και να αξιοποιούν αποτελεσµατικά τα συστήµατα. Μεριµνά για τη λειτουργία σχετικών Helpdesk για τις ανάγκες των χρηστών. Μεριµνά για τη δηµιουργία των κατάλληλων αναφορών επιτελικής πληροφόρησης µε την αξιοποίηση των στοιχείων που τηρούνται στα πληροφορικά συστήµατα του ήµου. Μεριµνά για την τήρηση των βαθµών ασφαλείας της πρόσβασης στις πληροφορίες που τηρούνται στα πληροφοριακά συστήµατα του ήµου, ώστε να εξασφαλίζεται η εµπιστευτικότητα τους. Εξασφαλίζει την ασφάλεια των δεδοµένων και την βελτίωση της χρηστικότητας των ιστοσελίδων και των βάσεων δεδοµένων του ήµου. 12

13 Προσδιορίζει τις ανάγκες των δηµοτικών υπηρεσιών σε εξοπλισµό πληροφορικής και επικοινωνιών, προσδιορίζει τις απαιτήσεις του εξοπλισµού αυτού σε αναβάθµιση και εισηγείται τα αναγκαία προγράµµατα για την προµήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισµού. Προσδιορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και εισηγείται την µεθοδολογία προµήθειας και εγκατάστασης του αναγκαίου εξοπλισµού πληροφορικής και επικοινωνιών. Μεριµνά για την παρακολούθηση της παραλαβής και την εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισµού ΤΠΕ. Μεριµνά για την άρτια λειτουργία του δικτύου των κεντρικών και περιφερειακών συστηµάτων. Εισηγείται για την θέσπιση κανόνων ασφαλούς χρήσης του δικτύου και των συστηµάτων ΤΠΕ, παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των κανόνων αυτών. Μεριµνά για την συνεχή συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών του εξοπλισµού ΤΠΕ του ήµου. Μεριµνά για τη συνεχή συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των εξοπλισµού ΤΠΕ του ήµου. Συντονίζει και παρακολουθεί τη σωστή λειτουργία των υποσυστηµάτων του Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών (GIS) του ήµου. ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 10. ιεύθυνση Υπηρεσιών όµησης Η ιεύθυνση Υπηρεσίας όµησης είναι αρµόδια για την εφαρµογή του πολεοδοµικού σχεδιασµού, την έκδοση και έλεγχο εφαρµογής των οικοδοµικών αδειών και τον έλεγχο των αυθαιρέτων κατασκευών. Οι συγκεκριµένες αρµοδιότητες της ιεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόµων, ιαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Οι αρµοδιότητες των επί µέρους οργανικών µονάδων της ιεύθυνσης είναι οι εξής: Α) Τµήµα Εφαρµογής Πολεοδοµικών Σχεδίων (ΤΕΠΣ) Τηρεί αρχείο χαρτών και ρυµοτοµικών διαγραµµάτων, διαταγµάτων, πινακίδων εφαρµογής, εγκεκριµένων ρυµοτοµικών σχεδίων, όρων δόµησης και χρήσεων γης, τεχνικών εκθέσεων και διαγραµµάτων εφαρµογής, κυρωµένων πράξεων εφαρµογής και διορθωτικών πράξεων, κυρωµένων πράξεων προσκύρωσης, τακτοποίησης και αναλογισµού, παρέχει σχετικές πληροφορίες και εκδίδει σχετικές βεβαιώσεις. Ελέγχει τα τοπογραφικά διαγράµµατα για την έκδοση οικοδοµικών αδειών, εγκρίσεων και αδειών δόµησης, για τη σύνταξη πράξεων τακτοποίησης και αναλογισµού, για τη σύνταξη πράξεων εφαρµογής. Ελέγχει ή θεωρεί τοπογραφικά διαγράµµατα για τροποποίηση ρυµοτοµικού σχεδίου, για τον καθορισµό προσωρινών οριογραµµών ρέµατος, και για άλλες διοικητικές πράξεις, που εκδίδονται από άλλες υπηρεσίες. Ελέγχει τις οικοδοµές από άποψη ορθής εφαρµογής των οικοδοµικών -ρυµοτοµικών γραµµών και υψοµέτρων, σύµφωνα µε τις αρµοδιότητες που δίδονται στο ήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις. Εισηγείται την διακοπή ή συνέχιση οικοδοµικών εργασιών για λόγους που σχετίζονται µε το αντικείµενο του τµήµατος. Ελέγχει και εγκρίνει υψοµετρικές µελέτες οδών κατ άρθρο 15 του Ν.Ο.Κ. (Ν.4067/12). Χορηγεί βεβαιώσεις αρτιότητας & οικοδοµησιµότητας οικοπέδων εντός και εκτός εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου περιοχών. 13

14 Συντάσσει πράξεις αναλογισµού αποζηµίωσης τακτοποίησης προσκύρωσης κατά τις διατάξεις του Ν , συµπεριλαµβανοµένων και όλων των προβλεπόµενων διαδικασιών. Συντάσσει διορθωτικές πράξεις εφαρµογής συµπεριλαµβανοµένων και όλων των προβλεπόµενων διαδικασιών. Συντάσσει διαγράµµατα εφαρµογής, ελέγχει την εφαρµογή εγκεκριµένων σχεδίων επί του εδάφους κατ άρθρα 115 και 155 Κ.Β.Π.Ν. Β) Τµήµα Έκδοσης Αδειών όµησης (ΤΕΑ ) Παραλαµβάνει και ελέγχει την πληρότητα των υποβαλλοµένων φακέλων για την έκδοση εγκρίσεων δόµησης µε το Ν.4030/11, αδειών δόµησης µε το Ν.4030/11 και οικοδοµικών αδειών µε το Π.. 8/93, οι οποίες αφορούν σε κατεδάφιση κτιρίων, ανέγερση νέων, προσθηκών σε υφιστάµενα, διαρρυθµίσεις, επεµβάσεις σε υφιστάµενα, νοµιµοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4014/11 και του άρθρου 8 του Ν.1512/85. Ελέγχει τις υποβαλλόµενες µελέτες (αρχιτεκτονικές, στατικές, ηλεκτροµηχανολογικές, υδραυλικές µελέτες, τη µελέτη θερµοµόνωσης, ενεργειακής απόδοσης, παθητικής πυροπροστασίας) και τα φορολογικά. Ενηµερώνει µε έγγραφο σε κάθε στάδιο ελέγχου τον ιδιοκτήτη που αιτείται την έκδοση έγκρισης/άδειας δόµησης (Ν.4030/11) και τον µηχανικό για τις παρατηρήσεις-ελλείψεις του φακέλου και καλείται για τη συµπλήρωσή του. Εκδίδει και αναρτά στο διαδίκτυο εγκρίσεις δόµησης, άδειες δόµησης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν.4030/11 και οικοδοµικές άδειες σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.. 8/93, ανέγερσης νέων οικοδοµών, προσθηκών σε υφιστάµενα, νοµιµοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν.4014/11 και το άρθρο 8 του Ν.1512/85. Εκδίδει και αναρτά στο διαδίκτυο άδειες δόµησης του Ν.4030/11 και οικοδοµικές άδειες του Π. /τος 8/93, για την αποπεράτωση αυθαιρέτων του άρθρου 17 του Ν.4014/1, µετά από έλεγχο των υποβαλλοµένων δικαιολογητικών και µελετών. Αναθεωρεί και ενηµερώνει εγκρίσεις και άδειες δόµησης του Ν.4030/11, οικοδοµικές άδειες του Π. /τος 8/93. ιενεργεί αυτοψίες σε οικοδοµές προκειµένου να χορηγηθεί παράταση ισχύος οικοδοµικών αδειών που έχουν λήξει και δεν έχει ολοκληρωθεί το αντικείµενο της άδειας και να εκδώσει απόφαση ακύρωσης οικοδοµικής άδειας ή άδειας δόµησης της οποίας δεν έχει υλοποιηθεί το αντικείµενο, µετά από αίτηση του ιδιοκτήτη. Εκδίδει αποφάσεις χαρακτηρισµού κτιρίων ως νοµίµως υφισταµένων, που έχουν ανεγερθεί προ του έτους 1955 µετά από έλεγχο των υποβαλλοµένων δικαιολογητικών. Προβαίνει σε ανασύσταση φακέλων οικοδοµικών αδειών που έχουν απωλεσθεί από το αρχείο της Υπηρεσίας, µετά από έλεγχο των υποβαλλοµένων δικαιολογητικών. Ελέγχει το σύννοµο της έκδοσης οικοδοµικών αδειών, εγκρίσεων δόµησης, αδειών δόµησης ανεξάρτητα από το χρόνο έκδοσής τους, µε υλοποιηµένο ήδη το αντικείµενο των αντίστοιχων αδειών, µετά από καταγγελίες ή αιτήµατα πολιτών, και αδειών που είναι σε ισχύ, µετά από καταγγελίες-αιτήµατα πολιτών και αν απαιτείται προβαίνει σε διακοπή των οικοδοµικών εργασιών ή και σε ανάκλησή τους. ιεξάγει κάθε έτος έλεγχο (σε ποσοστό που ορίζεται από τις διατάξεις του Ν.3843/10) των οικοδοµικών αδειών που εκδόθηκαν το προηγούµενο έτος προκειµένου να διαπιστώσει αν οι µελέτες εκπονήθηκαν σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Χορηγεί εγκρίσεις εγκαταστάσεων δοµικής ή µηχανικής κατασκευής κεραιών σταθµών στην ξηρά (Ν.2075/92). Χορηγεί εγκρίσεις εργασιών µικρής κλίµακας σε νοµίµως υφιστάµενα κτίρια, µετά από έλεγχο των υποβαλλοµένων δικαιολογητικών και εγκρίσεις εργασιών επισκευής αυθαιρέτων του άρθρου 17 του Ν.4014/11 µετά από έλεγχο των υποβαλλοµένων δικαιολογητικών. Γνωστοποιεί στο οικείο Αστυνοµικό Τµήµα εντός 48 ωρών εργασίες του άρθρου 4 της παραγράφου 3 του Ν.4067/12, η εκτέλεση των οποίων δεν απαιτεί έκδοση άδειας δόµησης ή έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας, µετά την έγγραφη ενηµέρωση της Υπηρεσίας από τον ενδιαφερόµενο. 14

15 Εκδίδει βεβαιώσεις χώρων κύριας χρήσης σε όλους τους χώρους που έχουν υπαχθεί σε ρυθµίσεις του Ν.4014/11 και του Ν.3843/10. Εκδίδει βεβαιώσεις χώρων κύριας χρήσης σε χώρους που υφίστανται νόµιµα για οποιαδήποτε χρήση πλην καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος. Χορηγεί βεβαιώσεις περί µη προσµέτρησης χώρων στο συντελεστή δόµησης µετά από σχετικό αίτηµα του ενδιαφερόµενου για τη ΟΥ ή µεταβίβαση ακινήτου. Απαντά σε γραπτά ερωτήµατα πολιτών σχετικά µε την εφαρµογή της πολεοδοµικής νοµοθεσίας, σε προφορικά ερωτήµατα πολιτών και κυρίως µηχανικών σχετικά µε την εφαρµογή της πολεοδοµικής νοµοθεσίας και σε αιτήσεις πολιτών. ιατυπώνει γραπτά ερωτήµατα προς την Αποκεντρωµένη ιοίκηση και το ΥΠΕΚΑ σχετικά µε την παροχή διευκρινήσεων οδηγιών για την αντιµετώπιση θεµάτων που άπτονται γενικά της εφαρµογής πολεοδοµικών διατάξεων και κυρίως νέων πολεοδοµικών διατάξεων µε δεδοµένο ότι οι υπηρεσίες αυτές δεν δέχονται ερωτήµατα από τους πολίτες αλλά µόνον από τις Υπηρεσίες όµησης. Συντάσσει σχετικά έγγραφα αποστολής στοιχείων φακέλων και απόψεων της Υπηρεσίας προς τα ιοικητικά ικαστήρια, το Γενικό Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης, το Σώµα Ελεγκτών Επιθεωρητών ηµόσιας διοίκησης, το Συνήγορο του Πολίτη, όσον αφορά σε αντικείµενα αρµοδιότητάς του. Τηρεί αρχείο µε τις εγκρίσεις των εγκαταστάσεων δοµικής ή µηχανικής κατασκευής κεραιών σταθµών στην ξηρά και τους αντίστοιχους φακέλους, ειδικά αρχεία εγκρίσεων εργασιών επισκευής και αποπεράτωσης αυθαιρέτων κατασκευών του Ν.4014/11, µεταφοράς συντελεστή δόµησης, φυτεµένων δωµάτων, αιτήσεων και αδειών, γνωστοποιήσεων του άρθρου 4 της παραγράφου 3 του Ν.4067/12. Γ) Τµήµα Αυθαιρέτων και Επικινδύνων (ΤΑΕ) Προβαίνει σε έλεγχο όλων των οικοδοµικών εργασιών, είτε κατόπιν επώνυµης καταγγελίας, είτε αυτεπαγγέλτως, σύµφωνα µε την ισχύουσα πολεοδοµική νοµοθεσία. Σε περιπτώσεις διαπίστωσης, κατά τους ανωτέρω ελέγχους, παραβάσεων, προβαίνει στη σύνταξη σχετικών εκθέσεων αυτοψίας και στην επιβολή προστίµων ανέγερσης και διατήρησης, ή άλλων κυρώσεων (διακοπή εργασιών µέσω του αντιστοίχου Α.Τ., ποινική δίωξη υπόχρεων, κοινοποίηση στο ΙΚΑ, διαδικασίες κατεδάφισης σε συνεργασία µε την Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αττικής), σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1337/83 και το Π.. 267/98. Προβαίνει σε έλεγχο των οικοδοµών, προκειµένου είτε να διαπιστωθεί η συµµόρφωση στις εκθέσεις αυτοψίας, ή να συνεχισθούν οι οικοδοµικές εργασίες που είχαν διακοπεί, µετά την έκδοση σχετικής άδειας νοµιµοποίησης, σύµφωνα µε τις κείµενες πολεοδοµικές διατάξεις (άρθρο 22 Ν. 1577/85 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2831/00, άρθρο 4 Ν. 4067/12). Ενηµερώνει αυθηµερόν ηλεκτρονικά την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών όµησης, προκειµένου να οριστεί Ελεγκτής όµησης για τον έλεγχο κάθε σταδίου κατασκευής νεοαναγειρόµενης οικοδοµής, ανά κατηγορία έργου, όπως προβλέπεται στο Ν. 4030/11 και στην ΥΑ 9875/12. Επιβάλλει τις προβλεπόµενες κυρώσεις κατόπιν πορισµάτων των Ελεγκτών όµησης, εάν διαπιστωθούν παραβάσεις σε νεοαναγειρόµενες οικοδοµές, σύµφωνα µε τις παραπάνω διατάξεις. Εκδίδει Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής, µετά την τελική αυτοψία που προβλέπεται στις διατάξεις του ανωτέρω Νόµου. ιεξάγει ελέγχους, όσον αφορά στην επικινδυνότητα υφισταµένων οικοδοµών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του από Π.. «περί επικινδύνων οικοδοµών» καθώς και τις διατάξεις του Κτιριοδοµικου Κανονισµού, συντάσσοντας σχετικές πρωτοβάθµιες και δευτεροβάθµιες εκθέσεις επικινδυνότητας, επιβάλλοντας τη λήψη µέτρων ασφαλείας, διατάσσοντας είτε τυχόν αναγκαστική εκκένωση οικοδοµών, είτε κατεδάφιση επικινδύνων µερών των οικοδοµών, ενηµερώνοντας τον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών, σε περίπτωση µη συµµόρφωσης των υπόχρεων προς άρση του κινδύνου. Θεωρεί τις οικοδοµικές άδειες για την σύνδεση κτηρίων µε τα δίκτυα Ο.Κ.Ω., συντάσσοντας σχετικά έγγραφα, στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται οικοδοµική άδεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1512/85 και την εγκύκλιο 61/85. 15

16 Εισηγείται προς την Περιφέρεια Αττικής για την εξαίρεση ή µη από την κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών, σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ν. 1337/83, 720/77, 410/68. Εισηγείται προς το Συµβούλιο Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) για την εξαίρεση ή µη από την κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1512/85, άρθρο 9, παρ. 8. Ταυτοποιεί δηλώσεις αυθαιρέτων κατασκευών των Ν. 4014/11, 3843/10, 3775/09, σε σχέση µε καταγεγραµµένα αυθαίρετα, και προβαίνει σε διαγραφές προστίµων, µε τη σύνταξη σχετικών Ατοµικών φύλλων Έκπτωσης (ΑΦΕΚ) προς τις αρµόδιες ΟΥ των υπόχρεων, εάν συντρέχει λόγος. Συντάσσει σχετικά έγγραφα αποστολής στοιχείων φακέλων και απόψεων της Υπηρεσίας προς τα ιοικητικά ικαστήρια, το Γενικό Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης, το Σώµα Ελεγκτών Επιθεωρητών- ηµόσιας ιοίκησης, το Συνήγορο του Πολίτη, όσον αφορά σε αντικείµενα αρµοδιότητας του. Συντάσσει έγγραφα απαντήσεις σε αιτήσεις πολιτών, ως ανωτέρω. ιεξάγει δειγµατοληπτικό έλεγχο, µε επιτόπια αυτοψία, δηλώσεων των Ν. 3843/10, 4014/11 σύµφωνα µε τους προαναφερόµενους νόµους. Επίσης διεξάγει δειγµατοληπτικό έλεγχο, µε επιτόπιο αυτοψία των εκδοθεισών οικοδοµικών αδειών, ανά έτος, κατόπιν σχετικών νοµοθετικών προβλέψεων. Τηρεί και ενηµερώνει το αρχείο του τµήµατος, καθώς και το αρχείο των δηλώσεων των νόµων 1337/83, 720/77,1512/85, 3775/09, 3843/10, 4014/11. Ασχολείται µε περαιώσεις, καταχώρηση των στοιχείων και αρχειοθέτηση των φακέλων που υπάγονται στο Ν. 3843/10. ) Τµήµα Υποστήριξης της ιεύθυνσης (ΤΥ ) Είναι υπεύθυνο για το γενικό ηλεκτρονικό πρωτόκολλο της υπηρεσίας και το εµπιστευτικό πρωτόκολλο, καθώς και για τη διανοµή των εισερχοµένων εγγράφων στα αρµόδια τµήµατα της υπηρεσίας. Έχει στην αρµοδιότητά του την προετοιµασία και τη διακίνηση της αλληλογραφίας µε τους πολίτες και µε τις άλλες υπηρεσίες. Τηρεί το αρχείο των οικοδοµικών αδειών και των στελεχών των οικοδοµικών αδειών και των αδειών δόµησης. Παραλαµβάνει τις αιτήσεις για χορήγηση αντιγράφων σχεδίων και στελεχών οικοδοµικών αδειών και αδειών δόµησης, και χορηγεί επικυρωµένα αντίγραφα αυτών, καθώς και βεβαιώσεις απώλειας φακέλων και βεβαιώσεις που αφορούν σε ελλείψεις του περιεχοµένου των φακέλων των οικοδοµικών αδειών και των αδειών δόµησης. Παρέχει πληροφορίες στους πολίτες και τους καθοδηγεί προκειµένου να εξυπηρετηθούν από το αρµόδιο κάθε φορά τµήµα της υπηρεσίας. Είναι αρµόδιο για την τήρηση του αρχείου των ατοµικών φακέλων των υπαλλήλων που απασχολούνται στην υπηρεσία µας και για όλα τα θέµατα του προσωπικού (άδειες υπαλλήλων, διοικητικά θέµατα, ενηµέρωση πάνω σε πολεοδοµικά θέµατα και θέµατα επιµόρφωσης). Παρέχει πληροφορίες και στοιχεία που αφορούν στο ανθρώπινο δυναµικό της υπηρεσίας, στα αντικείµενα που εµπίπτουν στην αρµοδιότητά της. Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος συµπεριλαµβάνεται η καθαριότητα του κτιρίου και η κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας σε αναλώσιµα και πάγια υλικά. Τέλος, είναι επιφορτισµένο µε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες που έχουν σκοπό να εξασφαλίσουν τη λειτουργικότητα του κτιρίου και την οµαλή λειτουργία της υπηρεσίας γενικότερα. 11. ιεύθυνση Περιβάλλοντος Η ιεύθυνση Περιβάλλοντος είναι αρµόδια για την αποκοµιδή και µεταφορά των απορριµµάτων, τη χωριστή αποκοµιδή και µεταφορά των ανακυκλώσιµων υλικών, την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων, καθώς και τη συντήρηση των οχηµάτων του ήµου. 16

17 Επίσης είναι αρµόδια για την προστασία και αναβάθµιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, µε τη λήψη των κατάλληλων µέτρων και τη ρύθµιση των σχετικών δραστηριοτήτων, καθώς και για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου και την ενεργειακή διαχείριση. Η ιεύθυνση έχει επίσης την αρµοδιότητα της Πολιτικής Προστασίας στο επίπεδο του ήµου. Οι συγκεκριµένες αρµοδιότητες της ιεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόµων, ιαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Οι αρµοδιότητες των επί µέρους οργανωτικών µονάδων της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος είναι οι εξής: Α) Τµήµα Αποκοµιδής & Ανακυκλώσιµων Υλικών Αρµοδιότητες Σχεδιασµού & Εποπτείας Μελετά την οργάνωση και λειτουργία του συστήµατος συλλογής και µεταφοράς και µεριµνά για την έκδοση της προβλεπόµενης άδειας συλλογής και µεταφοράς. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση των συστηµάτων και µέσων που είναι κατάλληλα για τη διασφάλιση της αποκοµιδής και µεταφοράς όλων των απορριµµάτων καθώς και της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων. Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες κάθε είδους εξοπλισµού και υλικών που απαιτούνται για την αποδοτική εκτέλεση των παραπάνω λειτουργιών. Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των εργασιών της καθαριότητας και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας. ιαµορφώνει προγράµµατα για τη διενέργεια των εργασιών καθαριότητας (αποκοµιδή απορριµµάτων, οδοκαθαρισµός, ειδικά συνεργεία κλπ). Παρακολουθεί την εφαρµογή των προγραµµάτων και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσµάτων. Σχεδιάζει και εισηγείται την κατάλληλη συγκρότηση και στελέχωση των διαφόρων συνεργείων και µεριµνά για τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναµικό. Επιλέγει τα κατάλληλα σηµεία τοποθέτησης κάδων απορριµµάτων και κάδων ανακυκλώσιµων υλικών. Παρακολουθεί τη διαθεσιµότητα των τεχνικών µέσων που απαιτούνται για τις εργασίες καθαριότητας και συνεργάζεται µε το τµήµα διαχείρισης και συντήρησης οχηµάτων για την καλύτερη αξιοποίηση των τεχνικών µέσων του ήµου. Καταρτίζει και εφαρµόζει ειδικά προγράµµατα εκπαίδευσης για το προσωπικό της ιεύθυνσης. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς τη ιεύθυνση και τα τµήµατά της (πρωτόκολλο, διεκπεραίωση αλληλογραφίας, θέµατα προσωπικού κλπ). Αρµοδιότητες Αποκοµιδής ιαµορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράµµατα και συγκροτεί τα συνεργεία για την αποκοµιδή των αστικών απορριµµάτων και των ανακυκλώσιµων υλικών και την µεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους. ιενεργεί µε τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά µέσα το έργο της αποκοµιδής των αστικών απορριµµάτων και των ανακυκλώσιµων υλικών και φροντίζει για την µεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους. Μεριµνά για τον σωστό χειρισµό και τη διατήρηση σε καλή κατάσταση των οχηµάτων και τεχνικών µέσων που χρησιµοποιούν τα συνεργεία καθαριότητας του Τµήµατος. Καταγράφει και συγκεντρώνει καθηµερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραµµάτων αποκοµιδής των απορριµµάτων και των ανακυκλώσιµων υλικών. Μεριµνά για το πλύσιµο και τη διατήρηση σε καλή κατάσταση των κάδων και των απορριµµατοδοχείων συγκέντρωσης των απορριµµάτων και των ανακυκλώσιµων υλικών. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα εγκαταλελειµµένα οχήµατα. 17

18 Αρµοδιότητες Καθαρισµού Κοινόχρηστων Χώρων & Ειδικών Συνεργείων Συγκροτεί τα συνεργεία για τον καθαρισµό των οδών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων του ήµου και τη συγκέντρωση των απορριµµάτων σε χώρους µεταφόρτωσης. ιενεργεί µε τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά µέσα το έργο του καθαρισµού των οδών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων του ήµου και της συγκέντρωσης των απορριµµάτων σε χώρους µεταφόρτωσης. Μεριµνά για τον σωστό χειρισµό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των οχηµάτων και τεχνικών µέσων που χρησιµοποιούν τα συνεργεία καθαριότητας του Τµήµατος. Συγκροτεί ειδικά συνεργεία και διενεργεί παρεµφερείς εργασίες όπως περισυλλογή ογκωδών αντικειµένων, καθαρισµός παράνοµων αφισών και διαφηµίσεων, καθαρισµό εγκαταλελειµµένων οικιών κλπ. Εφαρµόζει τις δηµοτικές, περιφερειακές διατάξεις περί λαϊκών αγορών. Εποπτεύει την ορθή λειτουργία τους. Εφαρµόζοντας την απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου χορηγεί θέσεις σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες. Εισηγείται για την λήψη οποιουδήποτε αναγκαίου µέτρου για τις λαϊκές αγορές. Μεριµνά για την καθαριότητα του περιβάλλοντος χώρου µετά την λήξη λειτουργίας της. Καταγράφει και συγκεντρώνει καθηµερινά στοιχεία για την εκτέλεση του καθαρισµού των κοινόχρηστων χώρων. Β) Τµήµα ιαχείρισης & Συντήρησης Οχηµάτων ιαχειρίζεται το στόλο των οχηµάτων του ήµου (απορριµµατοφόρα, διάφορα αυτοκινούµενα µηχανήµατα, φορτηγά και επιβατηγά οχήµατα και λεωφορεία) µεριµνώντας για τη στελέχωσή του, την ασφάλιση τους και τον εφοδιασµό µε όλα τα σχετικά για την κίνηση τους έγγραφα. Παρακολουθεί και εποπτεύει την κίνηση των οχηµάτων του ήµου, την κατανάλωση καυσίµων και την ανάγκη περιοδικής προληπτικής συντήρησης. Σχεδιάζει και εφαρµόζει τα προγράµµατα προληπτικής συντήρησης των κάθε είδους οχηµάτων και κινητών µηχανηµάτων του ήµου. ιερευνά τις συνθήκες τυχόν ατυχηµάτων και µεριµνά για την αποκατάσταση βλαβών και αποτελεσµάτων ατυχηµάτων. Μεριµνά για την αποκατάσταση κάθε είδους βλαβών και την επισκευή των οχηµάτων και κινητών µηχανηµάτων του ήµου. Τηρεί την φυσική αποθήκη ανταλλακτικών και λοιπών υλικών που είναι αναγκαία για τη συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών των οχηµάτων και κινητών µηχανηµάτων του ήµου. Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των οχηµάτων του ήµου, διαµορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας. Γ) Τµήµα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Αρµοδιότητες Περιβάλλοντος Σχεδιάζει, προγραµµατίζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρµογή πολιτικών, προγραµµάτων, δράσεων και µέτρων για την προστασία και αναβάθµιση του περιβάλλοντος στη περιοχή του ήµου. Μεριµνά για την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων και την καταπολέµηση της ρύπανσης στην περιοχή του ήµου. Παρακολουθεί την εφαρµογή των ρυθµίσεων που αφορούν τις προστατευόµενες περιοχές στην γεωγραφική περιοχή του ήµου, σε συνεργασία και µε άλλες αρµόδιες υπηρεσίες. Μεριµνά για τη δηµιουργία και καλή λειτουργία µηχανισµών και συστηµάτων για την αποκοµιδή και διαχείριση των αποβλήτων. Συγκεκριµένα µεριµνά για : 18

19 τη διαχείριση, σύµφωνα µε τον αντίστοιχο σχεδιασµό που καταρτίζεται από την Περιφέρεια, των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, µεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής µονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, την αποκατάσταση υφισταµένων χώρων εναπόθεσης (ΧΑ Α), την κατασκευή και διαχείριση συστηµάτων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισµού. Ελέγχει και εισηγείται τη ρύθµιση θεµάτων περιβαλλοντικής προστασίας, σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο ήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις. Τα θέµατα αυτά αφορούν ιδίως: Τον καθορισµό του χώρου για τη δηµιουργία κοιµητηρίου και την παροχή γνώµης για τον καθορισµό χώρων αποτέφρωσης νεκρών. Την περιβαλλοντική αποκατάσταση και ανάπλαση περιοχών. Την παροχή γνώµης για τον καθορισµό Βιοµηχανικών και Επιχειρησιακών Περιοχών (Β.Ε.Π.Ε.) και για µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατά το άρθρο 5 του Ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254 Α ), σε συνεργασία µε την ιεύθυνση Υπηρεσιών όµησης. Την παρακολούθηση προγραµµάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Τη λήψη προληπτικών και κατασταλτικών µέτρων για την προστασία των κοινοχρήστων χώρων από εκδήλωση πυρκαγιάς. Στο πλαίσιο αυτό µεριµνά για την τήρηση των υποχρεώσεων από τους ιδιοκτήτες, νοµείς και επικαρπωτές, προς καθαρισµό των οικοπέδων τους και των ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων και αυτοτελών οικισµών και σε απόσταση µέχρι 100 µέτρων από τα όριά τους. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης των υπόχρεων, προβαίνει υποχρεωτικά στον αυτεπάγγελτο καθαρισµό των χώρων αυτών και βεβαιώνει εις βάρος τους την ισόποση σχετική δαπάνη του ήµου. Μελετά, σχεδιάζει, εισηγείται και παρακολουθεί την εφαρµογή συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων στην περιοχή του ήµου ( συστήµατα και προ γράµµατα ανακύκλωσης). Μεριµνά για τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δηµιουργία και λειτουργία καταφυγίων κλπ) και φροντίζει για την ίδρυση και βελτίωση των εγκαταστάσεων και των καταφυγίων των αδέσποτων σκύλων. Μεριµνά για τη λήψη µέτρων για την προστασία και αναβάθµιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισµών. ιατυπώνει εισηγήσεις για το σχεδιασµό της πολιτικής προστασίας της περιοχής του ήµου, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασµού και µεριµνά για την εφαρµογή των σχετικών προγραµµάτων, µέτρων και δράσεων στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασµού. Υποστηρίζει το συντονισµό και επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιµότητα, αντιµετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συµβαίνουν στην περιοχή του ήµου. Μεριµνά για την διάθεση και συντονίζει την δράση του απαραίτητου δυναµικού και µέσων για την πρόληψη, ετοιµότητα, αντιµετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του ήµου Επεξεργάζεται ειδικότερες προτάσεις προς τις αρµόδιες υπηρεσίες για την προστασία των δασικών περιοχών του ήµου, συµµετέχει στην οργάνωση της πυροπροστασίας των δασών και περιαστικού πρασίνου, διατυπώνει προτάσεις για την αποκατάστασή τους. Αρµοδιότητες Εξοικονόµησης Ενέργειας Μεριµνά για τη µελέτη και σταδιακή εφαρµογή συστήµατος ενεργειακής διαχείρισης, σύµφωνα µε τους σχεδιασµούς της Πολιτείας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται συστηµατική και συνεχής βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. 19

20 Μεριµνά για την εφαρµογή των µέτρων βελτίωσης και των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για τις προµήθειες του ήµου, σύµφωνα µε τις σχετικές ρυθµίσεις της Πολιτείας. Μεριµνά για τη εφαρµογή των µέτρων µείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων του ήµου, καθώς και των δικτύων ηλεκτροφωτισµού των δηµόσιων κοινόχρηστων χώρων που θεσπίζονται από την Πολιτεία. Μεριµνά για την αξιοποίηση των ήπιων µορφών ενέργειας και την χρησιµοποίηση, κατά το δυνατόν, καθαρών οχηµάτων από το ήµο. ) Τµήµα Συντήρησης Πρασίνου Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση των συστηµάτων και µέσων που είναι κατάλληλα για τη διασφάλιση της ικανοποιητικής συντήρησης των χώρων πρασίνου του ήµου. Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών µέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσµατική και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών της συντήρησης των χώρων πρασίνου του ήµου (τεχνικά µέσα, εργαλεία, λιπάσµατα, φάρµακα κλπ). Μεριµνά για την αποδοτική λειτουργία του φυτωρίου του ήµου και των χώρων αποθήκευσης εργαλείων, λιπασµάτων και λοιπών υλικών. Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου και διαµορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας. ιαµορφώνει τα κατάλληλα προγράµµατα για τη διενέργεια των εργασιών συντήρησης των χώρων πρασίνου ( φυτεύσεις, λίπανση, πότισµα, κλάδεµα κλπ). Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την κατάλληλη συγκρότηση και στελέχωση των διαφόρων συνεργείων εκτέλεσης εργασιών συντήρησης πρασίνου και εισηγείται σχετικά προγράµµατα αναγκών ανθρώπινου δυναµικού. Παρακολουθεί την κανονική εφαρµογή των προγραµµάτων διενέργειας των εργασιών συντήρησης πρασίνου και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσµάτων των σχετικών εργασιών. Καταρτίζει και µεριµνά για την εφαρµογή προγραµµάτων εκπαίδευσης του προσωπικού συντήρησης του πρασίνου του ήµου. ιαµορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράµµατα και συγκροτεί τα συνεργεία για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας. ιενεργεί µε τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά µέσα το έργο του συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας. Μεριµνά για τον σωστό χειρισµό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των τεχνικών µέσων που χρησιµοποιούν τα συνεργεία του Τµήµατος. Καταγράφει και συγκεντρώνει καθηµερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραµµάτων πρασίνου του Τµήµατος. Ε) Τµήµα Συντηρήσεως Αρµοδιότητες Οδοποιίας και Οικοδοµικών εργασιών Επιµελείται της συντηρήσεως οδοστρωµάτων, πλακοστρώσεων, διαγραµµίσεων οδών και ρυθµιστικών πινακίδων εντός των δυνατοτήτων του προσωπικού και των µέσων που διαθέτει η ιεύθυνση, παραπέµπει δε τυχόν υπερβάλλον αντικείµενο στο Τµήµα Μελετών και Κατασκευής Έργων. Επιλαµβάνεται της αποκαταστάσεως οδοστρωµάτων και πεζοδροµίων σε επείγουσες περιπτώσεις (καθιζήσεις κλπ). Μεριµνά για την τοποθέτηση των απαραίτητων στοιχείων οδικής σήµανσης (οριζόντιας και κάθετης) κατά την υλοποίηση κυκλοφοριακών µελετών ή όπου υπάρχει ελλιπής σήµανση. Επίσης µεριµνά για την τοποθέτηση πινακίδων ονοµασίας οδών. 20

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΚΥ-ΕΤΗ ANΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΚΥ-ΕΤΗ ANΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ANΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ρ Α Ξ Η µε αριθ. 181 του ηµοτικού Συµβουλίου της µε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ρ Α Ξ Η µε αριθ. 327 του ηµοτικού Συµβουλίου της µε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ρ Α Ξ Η µε αριθ. 65 του ηµοτικού Συµβουλίου της µε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ρ Α Ξ Η µε αριθ. 279 του ηµοτικού Συµβουλίου της µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2917,2977 2. Αδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Κ. Μητσοτάκη, σελ. 2961 3. Ανακοινώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 19/2014 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 19/2014 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 19/2014 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 183/2014 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Θ' ΠΕΡΙΟ ΟΣ (ΠΡΟΕ ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΣΥΝΟ ΟΣ Γ' ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ξ ' Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 1999 Αθήνα, σήµερα στις 22 Ιανουαρίου 1999, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.35' συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις.»

Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 6 Νοεµβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. 110167/41099 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΟΜΩΝ ΜΥΡΤΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 39/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΟΜΩΝ ΜΥΡΤΙΑΣ. Προϋπολογισµού: 250.

ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΟΜΩΝ ΜΥΡΤΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 39/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΟΜΩΝ ΜΥΡΤΙΑΣ. Προϋπολογισµού: 250. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΟΜΩΝ ΜΥΡΤΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 39/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 15 9 2009. Αριθμ. Αποφ: 22-295

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 15 9 2009. Αριθμ. Αποφ: 22-295 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 15 9 2009. Αριθμ. Αποφ: 22-295 ΘΕΜΑ : «Υποβολή των όρων λήψης τοκοχρεολυτικού δανείου για προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

33 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

33 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 43227/04-09-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 33 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 04-09-2012 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

οικισµών του ήµου Φαιστού

οικισµών του ήµου Φαιστού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Αποκοµιδή απορριµµάτων σε 34 οικισµούς του ήµου και καθαρισµός των κοινόχρηστων χώρων στο σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ.

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ANAΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 30ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 30ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003211166 2015-10-23

15REQ003211166 2015-10-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά 14ης/8-10-2015 συνεδρίασης του.σ. του Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Έκδοση - Μεταβίβαση και ανανέωση αδειών παραγωγών Λαϊκών Αγορών» Αριθ. Αποφάσεως 439/2012

Θ Ε Μ Α «Έκδοση - Μεταβίβαση και ανανέωση αδειών παραγωγών Λαϊκών Αγορών» Αριθ. Αποφάσεως 439/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: Β412ΩΕ6-ΜΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 18ης /23 Ιουλίου 2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 439/2012 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Aπόφασης 89 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Αρ. Aπόφασης 89 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 89 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Απόσπασµα Από το πρακτικό της 4 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2012 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 32ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 32ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθµός Ασφαλείας... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι 30-9-2009 Αριθ. Πρωτ. 120641/Γ2 Βαθ. Προτερ...

ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθµός Ασφαλείας... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι 30-9-2009 Αριθ. Πρωτ. 120641/Γ2 Βαθ. Προτερ... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας... Μαρούσι 30-9-2009 Αριθ. Πρωτ. 120641/Γ2 Βαθ. Προτερ.... ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ / ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' Αν. Παπανδρέου 37,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩN ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2009 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΣΤ Τρίτη 23 Ιουνίου 2009

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩN ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2009 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΣΤ Τρίτη 23 Ιουνίου 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩN ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2009 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΣΤ Τρίτη 23 Ιουνίου 2009 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 445 2. Ανακοινώνεται η συνεδρίαση ιαρκούς Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΝΣΤ. Παρασκευή 2 Ιουλίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΝΣΤ. Παρασκευή 2 Ιουλίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΝΣΤ Παρασκευή 2 Ιουλίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ: Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 9570 2. Ευχές για καλή επιτυχία στην υποψηφιότητα του κ. Π. Ευθυµίου για τη θέση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 7055, 7129 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 133 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Απόσπασµα Από το πρακτικό της 6 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2012

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 22ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 22ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α 7ΝΠΡΩΛΚ-9Ρ3 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 34 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 462 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-12-2011

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-12-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 45ΨΗΩΛΞ-9Φ2 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-12-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 516 ΘΕΜΑ: Έγκριση ανοιχτού διαγωνισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΣ 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΒ Πέµπτη 4 Σεπτεµβρίου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΣ 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΒ Πέµπτη 4 Σεπτεµβρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΣ 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΒ Πέµπτη 4 Σεπτεµβρίου 2014 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2493, 2569 2. Επί διαδικαστικού θέµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ. Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ. Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 ΘΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 6733 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Πειραιά,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ Α.Π.: 2448/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: κ. Μαραζόπουλος Αθ. Tαχ. Δ/νση: K. Καραμανλή Τ.Κ. 46200 Παραμυθιά Τηλ.: 2666360132 Φαξ: 2666024155

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ι Τρίτη 27 Αυγούστου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ι Τρίτη 27 Αυγούστου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ι Τρίτη 27 Αυγούστου 2013 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 813 2. Άδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Σ. Αναστασιάδη,

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr

http://www.gdimitrakopoulos.gr Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Απόσπασμα)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Απόσπασμα) Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την προμήθεια ειδών πρόσθετης περίθαλψης (ηλεκτροκινήτων αμαξιδίων και λοιπών βοηθημάτων) υψηλού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210. 32.59.197 FAX 32.59.229 8 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών Χρήσιμο Β Ο Η Θ Η Μ Α Ο Δ Η Γ Ο Σ του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής (Περιέχονται σχέδια και έντυπα για διευκόλυνση του έργου των Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο και το 15ο Γυµνάσιο Περιστερίου, σελ. 4174 2. Η Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ιωάννινα, 8 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡ/ΙΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 7205/354 Σχετικά: Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 3

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 3 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Κ Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Κ Ι Ν Η Τ Ο Υ Μ Ε Α Β Κ 6 0 9 Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Α Σ Κ Ο Υ Τ Σ Ο Π Ο Δ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση και έγκριση 24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών της /νσης Παιδείας Πολιτισµού κ Αθλητισµού του ήµου Αγρινίου για το έτος 2012»

ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση και έγκριση 24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών της /νσης Παιδείας Πολιτισµού κ Αθλητισµού του ήµου Αγρινίου για το έτος 2012» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθ. 16ης/2011 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αγρινίου. Αριθ. Απόφασης 466/2011 ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση και έγκριση 24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: ΠΛ. Ρήγα Φεραίου αρ.1 Πληροφορίες: κ. Γ. Γεωργάκο Τηλέφωνο: 2421350106 Fax:2421097610 Ηλεκτρονική δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Αποφάσεως 600/2009 ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Αριθ. Αποφάσεως 600/2009 ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 27 ης /28 Σεπτεµβρίου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 600/2009 Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 44/2014 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 44/2014 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

: ( : . 15.1001.200 2004/18/ 2004/17/ 2015

:  (   : . 15.1001.200  2004/18/ 2004/17/  2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ (ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ- ΣΚΑΜΑΝ ΡΙΟΥ) Ι ΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε.». ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΟΖΧΩΕΤ-Φ53 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Α Α: ΒΟΖΧΩΕΤ-Φ53 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 1/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 29/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ ήµου Κατερίνης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Α:ΒΟΝ3ΩΕΤ- Ρ. Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Α:ΒΟΝ3ΩΕΤ- Ρ. Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 29/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης 1 Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης.

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 161 / 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 161 / 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 161 / 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό 11/2012 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου Θ έ μ α: Tροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 26/2/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α9ΛΚ-Φ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΔΑ: 4Α9ΛΚ-Φ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Προµήθεια εξαρτηµάτων άρδευσης για ένα έτος. Προϋπολογισµός: 112.643,94 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Προµήθεια εξαρτηµάτων άρδευσης για ένα έτος. Προϋπολογισµός: 112.643,94 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Προµήθεια εξαρτηµάτων άρδευσης για ένα έτος Προϋπολογισµός: 112.643,94 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΑ. Πέµπτη 17 Νοεµβρίου 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΑ. Πέµπτη 17 Νοεµβρίου 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΑ Πέµπτη 17 Νοεµβρίου 2011 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής αφιερω- µένη στην ηµέρα µνήµης για το Πολυτεχνείο,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 2. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 3. ΜΟΥΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4. ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 5. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6. ΚΑΡΑΜΙΣΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΑ

1. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 2. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 3. ΜΟΥΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4. ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 5. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6. ΚΑΡΑΜΙΣΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Συνεδρίασης 13η/30-09-2015 Αριθμ. Απόφασης 194/2015 ΘΕΜΑ 5 Ο «Τροποποίηση της υπ. αρ. 50/2015 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Έγκριση σύναψης τροποποιηµένης προγραµµατικής σύµβασης (Γεωτεχνική έρευνα Ευστάθειας Βραχωδών Πρανών στο.. Καβάλας) µε το Ι.Γ.Μ.Ε.

Θ Ε Μ Α «Έγκριση σύναψης τροποποιηµένης προγραµµατικής σύµβασης (Γεωτεχνική έρευνα Ευστάθειας Βραχωδών Πρανών στο.. Καβάλας) µε το Ι.Γ.Μ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 31 ης /30 Οκτωβρίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 628/2008 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704906 2015-04-14

15PROC002704906 2015-04-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 14.04.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 3317 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ. Τηλ. 23813 50335,

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) ΦΕΚ 216/Β/5-2-2013 που δηµοσιεύθηκε η Κ.Υ.Α. αρ. Κ2-828/31-1-2013

Καταστατικό Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) ΦΕΚ 216/Β/5-2-2013 που δηµοσιεύθηκε η Κ.Υ.Α. αρ. Κ2-828/31-1-2013 Καταστατικό Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) ΦΕΚ 216/Β/5-2-2013 που δηµοσιεύθηκε η Κ.Υ.Α. αρ. Κ2-828/31-1-2013 ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε. Στη Θεσσαλονίκη σήµερα στις πέντε του µηνός Μαίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 24-06-2014 Αρ. Πρωτ. 97654/Δ2

ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 24-06-2014 Αρ. Πρωτ. 97654/Δ2 ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 ΟΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γεν.Δ/νση: Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής Δ/νση : Μεταποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής Τμήμα: Μεταποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο: Α.Δ.Α.: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ 13 Νοεμβρίου 2013 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 12 / 11-06-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση µελέτης παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΑ 2007-2013 Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας ΕΥΕ ΠΑΑ Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Δ/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων

«Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Δ/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων 6-5-2015 / ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΛΕΞΗ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΨΦΟ7ΛΞ-ΩΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη: 4-5 - 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 50657 / 1806 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 29 Απριλίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 29 Απριλίου 2015 ΑΔΑ: 78ΗΥΩ6Χ-ΨΞΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΖ. Πέµπτη 17 Ιανουαρίου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΖ. Πέµπτη 17 Ιανουαρίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΖ Πέµπτη 17 Ιανουαρίου 2013 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 6695 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. Απόφασης 607-23/25-09-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ 2

Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕ ΙΝΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ 1 : Επέκταση των εγκαταστάσεων ολοκληρωµένης ιαχείρισης Απορριµµάτων Βλαχέρνας Άρτας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ TΜHΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ 364.530,84 69.260,86 433.791,70

ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ TΜHΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ 364.530,84 69.260,86 433.791,70 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ TΜHΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης. 20 Έτος:2009 ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑ : «Προµήθεια υγρών καυσίµων & λιπαντικών ελαίων για τις ανάγκες του ήµου Καλαµάτας για το έτος 2010» ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 1 5 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 17-221

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 1 5 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 17-221 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 1 5 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 17-221 ΘΕΜΑ : «Καθορισμός χώρων ελεγχόμενης στάθμευσης- Καθορισμός τελών ελεγχόμενης στάθμευσης-είσπραξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β. Πέµπτη 20 Φεβρουαρίου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β. Πέµπτη 20 Φεβρουαρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β Πέµπτη 20 Φεβρουαρίου 2014 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 7631, 7671 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Δηµοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-05-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 195 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων

Διαβάστε περισσότερα

16PROC003674322 2016-01-22

16PROC003674322 2016-01-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» Ενδεικτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ Αχαρνές, 15/10/2015 Φ.Π.Α. 23%: 9.337,54 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ Αχαρνές, 15/10/2015 Φ.Π.Α. 23%: 9.337,54 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ Αχαρνές, 15/10/2015 ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Αριθµ. πρωτ.: 71817 Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..19ης/3/2013.. της..7ης/2013.. ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..19ης/3/2013.. της..7ης/2013.. ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..7η/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 19ης-3-2013 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..52/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β425Ω0Ο-19Λ 1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β425Ω0Ο-19Λ 1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ IΚΤYΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 760 (Αριθµός πρακτικού 24) Η Οικονοµική Επιτροπή Ηρακλείου αποτελούµενη από τα παρόντα τακτικά µέλη της κ.κ. Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 1989/11.3.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 1989/11.3.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 1989/11.3.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 2/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ( Οικον. Υπηρεσίας) 5/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 112.431,50 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Από ιδίους πόρους

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ( Οικον. Υπηρεσίας) 5/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 112.431,50 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Από ιδίους πόρους Ελληνική Δημοκρατία Νομός Θεσπρωτίας Δήμος Ηγουμενίτσας Διεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια Καυσίμων & πετρελαίου θέρμανσης για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Ηγουμενίτσας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β42ΖΩΞΜ-ΤΚ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Επιτροπής ήταν: Αριθµός θέµατος: 11

ΑΔΑ: Β42ΖΩΞΜ-ΤΚ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Επιτροπής ήταν: Αριθµός θέµατος: 11 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 2371022266

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ:22620-25959 ΦΑΞ:22620-25936 e-mail:eskase@ath.forthnet.gr. Αρ.πρωτ: 79 Ηµερ: 24-02-2015 2014-15

ΤΗΛ:22620-25959 ΦΑΞ:22620-25936 e-mail:eskase@ath.forthnet.gr. Αρ.πρωτ: 79 Ηµερ: 24-02-2015 2014-15 Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε. ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ & ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΙΝ ΑΡΟΥ & ΘΙΣΒΗΣ 2 ΘΗΒΑ 322 00 ΤΗΛ:22620-25959 ΦΑΞ:22620-25936 e-mail:eskase@ath.forthnet.gr Αρ.πρωτ: 79 Ηµερ: 24-02-2015 ΕΙ ΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα 3-6-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 5414 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Τµήµα : Τοπογραφίας Εποικισµού & Αναδασµού Ταχ. ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αρ. Μελ. : 15/2012 Αρ.Πρωτ. 3.415 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ «ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΗ»» ΕΣΠΑ Ε.Π. ΠΔΜ 2007-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α: Β4407ΛΚ-33Μ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α: Β4407ΛΚ-33Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 72100 Άγιος Νικόλαος Πληροφορίες: Μυσίκος

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Λ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Λ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Τ Μ Η Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΘ. Τρίτη 7 Ιουνίου 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΘ. Τρίτη 7 Ιουνίου 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΘ Τρίτη 7 Ιουνίου 2011 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 11659 2. Άδεια απουσίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Κοντού και Σ. Κεδίκογλου (Ν.Δ.), σελ. 11604 Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜ. Πέµπτη 7 Μαρτίου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜ. Πέµπτη 7 Μαρτίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜ Πέµπτη 7 Μαρτίου 2013 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 8674 2. Άδεια απουσίας των Βουλευτών κ. κ. Γ. Ψαριανού και Γ. Παπανδρέου, σελ. 8647, 8753 3.

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία επίδοσης της 033149 πρόσκλησης στα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής η 9/7/2015. Ηµεροµηνία συνεδρίασης : 13 Ιουλίου 2015

Ηµεροµηνία επίδοσης της 033149 πρόσκλησης στα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής η 9/7/2015. Ηµεροµηνία συνεδρίασης : 13 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΟΝΑ Α Γ' ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το βιβλίο πρακτικών της Οικονοµικής Επιτροπής της 36ης

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ1ΩΕ6-ΚΞΒ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 20 ης / 20 εκεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Καβάλας

Α Α: ΒΛΓ1ΩΕ6-ΚΞΒ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 20 ης / 20 εκεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α Α: ΒΛΓ1ΩΕ6-ΚΞΒ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 20 ης / 20 εκεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Καβάλας Αριθ. απόφασης 260/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 43445 / 24-09 - 2015 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 Γ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 2.12.2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:146821 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΖ. Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΖ. Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΖ Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Άδεια απουσίας των Βουλευτών κ.κ. Γ. Κουµουτσάκου και Ο. Αντωνοπούλου, σελ. 4441 2. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 275 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 33/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 275 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 33/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 275 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 33/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Ορθή επανάληψη Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 224 Ορθή επανάληψη Απόσπασµα Από το πρακτικό της 12ης ειδικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Ε Π Ο Χ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Μ Α Τ Ω Ν Ε Τ Ο Υ Σ 2013 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακής Ανάπτυξης & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Περιφερειακής Ανάπτυξης & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ελληνική ηµοκρατία & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ευρωπαϊκό Ταµείο ΙΘ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : β) Διακήρυξη Δημοπρασίας. γ) Τεχνικές Προδιαγραφές. δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : β) Διακήρυξη Δημοπρασίας. γ) Τεχνικές Προδιαγραφές. δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού ( Επαναληπτικού) Διαγωνισμού για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Φ/Β διασυνδεδεμένων συστημάτων σε κτίρια ( στέγες σχολείων ) και εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ----- Μαρούσι, 24-06-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ. 944 Ε /97270/Ζ1 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Περιγραφή του µισθίου

ΑΡΘΡΟ 1 Περιγραφή του µισθίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 21 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για τη µίσθωση από το ήµο Θεσσαλονίκης ακινήτου, που θα χρησιµοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002511086 2014-12-30

14PROC002511086 2014-12-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 30.12.2014 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 14462 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΓΚΕΝΤΖΗΣ. Τηλ. 23813 50184 FAX : 23810 22418 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..3η/2015.. της..20/01/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..4/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα