Βιοπολιτική: Μία Νέα Διάσταση της Έννοιας του Κέρδους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιοπολιτική: Μία Νέα Διάσταση της Έννοιας του Κέρδους"

Transcript

1 Βιοπολιτική: Μία Νέα Διάσταση της Έννοιας του Κέρδους Δρ. Αγνή Βλαβιανού-Αρβανίτη Πρόεδρος και Ιδρύτρια Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής Ελλάς Η παγκόσμια οικονομία έφθασε σε ένα σημείο που αναθεωρεί εκ βάθρων τη στάση της απέναντι στο βιο-περιβάλλον. Οι οικονομικοί ηγέτες συνειδητοποιούν, ότι ο σεβασμός στο βίο είναι σημαντικός για την επιβίωση της ανθρωπότητας και ότι, αν θέλουμε να ανακόψουμε την περιβαλλοντική καταστροφή, πρέπει να εφαρμόσουμε πολιτική με έμφαση στην προώθηση της αρμονίας και της συνύπαρξης ανάμεσα σε όλες τις μορφές ζωής. Η κατάλληλη χρήση του οικονομικού και ανθρώπινου κεφαλαίου, με την επένδυση στην προστασία των φυσικών αποθεμάτων, την πρόληψη της ρύπανσης και την ανάπτυξη αποτελεσματικότερης τεχνολογίας, θα οδηγήσει σε επιτυχή προώθηση της καθαρότερης παραγωγής και της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ωστόσο, ακόμη πιο αναγκαία είναι η κριτική αναθεώρηση των αξιών και της στρατηγικής των μεγάλων επιχειρήσεων, για να αντιμετωπιστούν οι απαιτήσεις της όλο και περισσότερο συνειδητοποιημένης περιβαλλοντικά κοινωνίας. Η οικονομική επιστήμη πρέπει να μελετήσει σοβαρά αρχές, που σήμερα θεωρούνται αόριστες και ποιοτικές. όπως η ποιότητα ζωής, η υγεία, η ευτυχία, ο εσωτερικός πλούτος, η πνευματική καλλιέργεια και η εκπαίδευση. Αυτά τα στοιχεία, τα οποία συχνά παραβλέπονται από τις συμβατικές θεωρίες, πρέπει να γίνουν το πλαίσιο της οικονομίας του 21ου αιώνα. Από την ίδρυσή της το 1985 η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής (Β.Ι.Ο.) υποστηρίζει την εισαγωγή βιοκεντρικών αξιών στη διαδικασία λήψεως οικονομικών αποφάσεων και ενθαρρύνει τους επιχειρηματικούς ηγέτες να διεξάγουν τις δραστηριότητές τους με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Επί πλέον η Β.Ι.Ο. τονίζει την ανάγκη να τεθούν ηθικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και καθαρών ενεργειακών συστημάτων, ώστε να προστατεύσουμε το βιο-περιβάλλον. Το βιο-περιβάλλον μπορεί να προσφέρει τις αναγκαίες ενωτικές διαστάσεις, που θα βοηθήσουν να ξεπεράσουμε τα εμπόδια και να επιτύχουμε τη διεθνή συνεργασία. Επιπλέον, το βιοπεριβάλλον μπορεί να γίνει δεσμός ανάμεσα στον πολιτισμό, τη διπλωματία, τις επιχειρήσεις και το εμπόριο, που θα οδηγήσει σε μία νέα εποχή βιο-πολιτισμού, όπου κάθε προσπάθεια θα διέπεται από βιοκεντρικές αρχές και θα προσανατολίζεται στην κατανόηση και την προστασία του βίου στον πλανήτη μας. Σε μία συμβατή προς το περιβάλλον οικονομική στρατηγική, η ποιότητα ζωής αποτελεί μετρήσιμο παράγοντα και όχι μόνο αφηρημένη έννοια. Η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να γίνει ένας σταθερός παράγοντας ευημερίας κάθε έθνους. Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να αξιολογείται με βάση τη βελτίωση των συνθηκών ζωής σε ολόκληρο τον πλανήτη και τη συμβολή της στην αντιστροφή των καταστροφικών τάσεων. Επιπλέον, η έννοια του κέρδους πρέπει να επαναπροσδιοριστεί, ώστε να περιλάβει διαστάσεις, όπως ο εσωτερικός πλούτος, η διαφύλαξη των φυσικών αποθεμάτων, ως μετρήσιμο τμήμα του Α.Ε.Π., η καλύτερη υγεία και η προστασία της βιοποικιλότητας οι οποίες αποτελούν ένα "αυθεντικό" κέρδος για την κοινωνία. Η θέσπιση ρυθμιστικών μέτρων, με τη μορφή φορολογίας, νομοθεσίας ή εκπαίδευσης, αποτελεί προτεραιότητα. Επιπλέον, είναι απαραίτητη η παγκόσμια κινητοποίηση και η συμμετοχή του ευρύτερου κοινού, τόσο σε τοπικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο, ώστε να κινητοποιηθούν οι υπεύθυνοι για την καθιέρωση, σε παγκόσμιο επίπεδο, πολιτικής, που να υποστηρίζει το βιοπεριβάλλον. Η σύγχρονη τεχνολογία και τα επιστημονικά επιτεύγματα είναι ισχυρά εργαλεία, που δίνουν πολλές ευκαιρίες στις επιχειρήσεις και ανοίγουν το δρόμο για μια νέα κοινωνική δομή. Είναι απαραίτητο λοιπόν να οδηγήσουμε αυτήν την πρόοδο σε θετική κατεύθυνση και να προσφέρουμε ένα νέο όραμα για τη νέα χιλιετία, στον πολιτικό και οικονομικό σχεδιασμό, ώστε να προστατεύσουμε τον πλανήτη μας για τις γενιές που έρχονται. Ο Περιοδικός Πίνακας των οικονομικών επιστημών Η προστασία του περιβάλλοντος είναι άρρηκτα δεμένη με την οικονομική πρόοδο. Η προστασία του πλούτου και της ομορφιάς του βιο-περιβάλλοντος, η εξασφάλιση της υγείας του πληθυσμού της Γης και οι ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες για κάθε χώρα του κόσμου, μπορούν να γίνουν η πηγή ουσιαστικού κέρδους, τόσο χρηματικού, όσο και κοινωνικού. Η επιστήμη της οικονομίας θα πρέπει να αρχίσει να συμπεριλαμβάνει τα στοιχεία αυτά, ώστε να ξεφύγουμε πλέον από τα σημερινά στερεότυπα της πολυδιάσπασης των επιστημών και από την άρνηση της κάθε επιστήμης να συσχετισθεί με άλλες. Η μελέτη των πολύπλοκων σχέσεων ανάμεσα στην οικονομία και τις διάφορες εκδηλώσεις της φυσικής και πνευματικής μας κληρονομιάς, μπορεί να προσφέρει τα στοιχεία που λείπουν για να ολοκληρώσουμε την κατανόηση των οικονομικών φαινομένων. Θα δημιουργήσουμε έτσι τον Περιοδικό Πίνακα των Οικονομικών Επιστημών, που θα έχει τη μορφή του περιοδικού πίνακα των στοιχείων της ύλης, που ο Ρώσος χημικός D.I. Mendeleyev θεμελίωσε πριν περισσότερο από έναν αιώνα. Θεμελιώνοντας τον περιοδικό πίνακα, ο Mendeleyev συνέλαβε την τάξη του σύμπαντος. Όχι μόνο μπόρεσε να ταξινομήσει τα γνωστά σ' αυτόν στοιχεία και να περιγράψει τις ιδιότητές τους

2 με λεπτομέρεια, αλλά μπόρεσε να προβλέψει με ακρίβεια τις ιδιότητες στοιχείων που ανακαλύφθηκαν πολλά χρόνια αργότερα. Παρ' όλον ότι ο περιοδικός πίνακας δημιουργήθηκε εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, παραμένει ακόμη ένα από τα πιο σημαντικά επιστημονικά επιτεύγματα, που μας επιτρέπει να γνωρίσουμε την τεράστια διαφοροποίηση και ποικιλία της φύσης. Η διαχρονική ιδιότητα του περιοδικού πίνακα είναι ιδιαίτερα σημαντική. Αν κι εμείς αντιμετωπίσουμε το μέλλον σαν έναν περιοδικό πίνακα, τότε μπορούμε να να αναζητήσουμε τρόπους εμπλουτισμού, συμπληρώνοντας τα κενά τμήματά του με νέες αξίες. Προτυποποιώντας την περιοδικότητα των χημικών ιδιοτήτων με μια κατακόρυφη και οριζόντια κατάταξη, ανακαλύπτουμε την απεριόριστη τάξη και ακρίβεια της επιστήμης. Μια κατακόρυφη και οριζόντια ταξινόμηση των ιδιοτήτων της κοινωνίας αποκαλύπτει την αλληλεξάρτησή τους και μπορεί να οδηγήσει σε ένα αρμονικό μέλλον. Η κατανομή των ηλεκτρονίων, η οποία αποτελεί τη βάση του περιοδικού πίνακα, αντιπροσωπεύει της αρχές της ενέργειας και του δυναμικού. Με τον ίδιο τρόπο, οι ιδιότητες της κοινωνίας πρέπει να ταξινομηθούν ανάλογα με την συνεισφορά τους στην ανύψωση του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε η κοινωνία να κατανοήσει καλύτερα τον πολιτιστικό της πλούτο και να αντλήσει δύναμη και σθένος για την αντιμετώπιση μελλοντικών προκλήσεων. Τα κύματα ενέργειας και φωτός τα κύματα της επικοινωνίας, μπορούν να μας φέρουν πιο κοντά, ως παγκόσμια κοινότητα, για να βαδίσουμε σε ένα κοινό δρόμο για το μέλλον. Νέα ήθη πρέπει να ορίζουν τη σκέψη μας και τη δράση μας, ώστε να αξιοποιήσουμε πλήρως τα θετικά στοιχεία της οικονομικής ανάπτυξης και να εκμηδενίσουμε τα αρνητικά. Σήμερα, γνωρίζουμε πώς να ελέγξουμε την οικονομική πρόοδο και θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τη γνώση μας αυτή σε όλη της την έκταση. Μπορούμε να επωφεληθούμε από την πείρα του παρελθόντος για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής στον κόσμο που κληροδοτούμε στην επόμενη γενιά. Μπορούμε να συμπληρώσουμε όλα τα κενά του δικού μας περιοδικού πίνακα με την ομορφιά και τον πλούτο της φυσικής, πολιτιστικής και ιστορικής μας κληρονομιάς και να χτίσουμε ένα θετικό πλαίσιο για τις μελλοντικές μας δραστηριότητες. Όταν η οικονομική επιστήμη κατανοήσει την επείγουσα ανάγκη να επαναξιολογήσει το ρόλο της, σε σχέση με μία μακροπρόθεσμη, παγκόσμια οικονομική πολιτική, θα αποκτήσει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της επόμενης χιλιετίας. Επί πλέον όταν οι επιχειρηματικοί ηγέτες γνωρίσουν πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη να προστατεύσουμε το βίο, θα ικανοποιήσουν με μεγαλύτερη επιτυχία τις ανάγκες των επιχειρήσεων, της κοινωνίας, του κράτους και του κόσμου ολόκληρου. Μία τρισδιάστατη προσέγγιση της οικονομίας Οι παραδοσιακές οικονομικές προσεγγίσεις είναι γενικά περιορισμένες σε καρτεσιανές αναπαραστάσεις των τάσεων ανάπτυξης και ύφεσης, ιστογράμματα νομισματικών μονάδων ή αναλύσεις των τάσεων του χρηματιστηρίου. Αν και αυτές οι διδιάστατες προσεγγίσεις ήταν συνήθως επαρκείς στο παρελθόν, σήμερα χρειάζονται αναθεώρηση και εκσυγχρονισμό. Δεν μπορούμε να μεταφέρουμε τις μεθόδους του 19ου αιώνα στην τρίτη χιλιετία. Η αποσπασματική και περιοριστική εικόνα των οικονομικών θεωριών, πρέπει να αντικατασταθεί από μία τριδιάστατη προσέγγιση, όπου η αξία του πολιτισμού, του ανθρώπινου κεφαλαίου, της εκπαίδευσης, των φυσικών αποθεμάτων και της βιοποικιλότητας θα επηρεάζουν κάθε εξίσωση και διάγραμμα.

3 Τα φτωχά, με οικονομικούς όρους, έθνη μπορεί να είναι πλούσια σε πολιτιστικές αξίες, τέχνη, παράδοση ή βιοποικιλότητα. Αυτά τα στοιχεία μπορούν να εμπλουτίσουν ολόκληρο τον πλανήτη και δεν πρέπει να αγνοούνται από τους οικονομολόγους. Οι αξιολογήσεις του Α.Ε.Π. και οι δυνατότητες της αγοράς θα πρέπει να αναπτυχθούν, ώστε να περιλαμβάνουν τις προαναφερθείσες παραμέτρους και να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στον επείγοντα στόχο της προστασίας του βίου και του βιο-περιβάλλοντος. Η πολιτική της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, σε παγκόσμιο επίπεδο, πρέπει να δομηθεί με βάση αυτές τις νέες αρχές, ώστε να είναι πιο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της ένδειας, των εθνικών χρεών, της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και της άνισης ανάπτυξης της αγοράς.. Επενδύοντας στο βιο-περιβάλλον - ένα νέο πεδίο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων Τράπεζα Ιδεών - χαρτογραφώντας την εξέλιξη της περιβαλλοντικής συνείδησης Η ραγδαία ανάπτυξη της πληροφορικής ανοίγει νέα μονοπάτια στη γνώση και επεκτείνει τα όρια της ανθρώπινης σκέψης. Όμως, η σημερινή περιβαλλοντική κρίση κλονίζει τα θεμέλια της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής μας. Οι ηθικές αξίες, η κοινωνική δομή και τα εθνικά και διεθνή θέματα πρέπει να επανεξετασθούν, με βάση τις νέες προοπτικές της σύγχρονης κοινωνίας. Το βιο-περιβάλλον μπορεί έτσι να γίνει σημείο, όπου θα εστιασθεί η αναθεώρηση των προτεραιοτήτων της κοινωνίας και η ανάπτυξη νέων προτύπων και νέου τρόπου σκέψης για το μέλλον. Μέχρι τώρα, μόνο λίγοι προνομιούχοι είχαν την ευκαιρία να κάνουν τις απόψεις και τις ιδέες τους γνωστές σε ευρεία κλίμακα και αξιόλογες συνεισφορές λιγότερο επιφανών πολιτών χάθηκαν για πάντα. Η ανθρωπότητα έχει καταγράψει τις εμπειρίες ιστορικών φυσιογνωμιών, πολιτικών και πνευματικών ηγετών, επιστημόνων και διανοουμένων, αλλά η σοφία του ευρύτερου κοινού δεν έγινε γνωστή. Γνωρίζουμε το μέσο τρόπο σκέψης της αρχαιότητας; Γνωρίζουμε τους κοινωνικούς κανόνες του Μεσαίωνα; Επιστήμονες έχουν καταγράψει κάποιες γενικές τάσεις, σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές, αλλά δεν έχουμε μία συγκεκριμένη καταγραφή, που να αφορά όλον τον πλανήτη, για το τι ήταν αποδεκτό από τους απλούς πολίτες ή τι θεωρούσαν αυτοί σημαντικό. Η Β.Ι.Ο. προωθεί, από το 1985, τη δημιουργία μίας ηλεκτρονικής Τράπεζας Ιδεών, στην οποία όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέτουν τις σκέψεις τους, ώστε να δημιουργηθεί μία πλούσια πηγή πληροφοριών και ιδεών. Αυτό το αρχείο θα αποτελέσει θησαυρό για τις ερχόμενες γενιές και την αυριανή κοινωνία. Επιπλέον η Τράπεζα Ιδεών θα αντικατοπτρίζει την εξέλιξη στις σκέψεις και στα ήθη, που συνεχώς λαμβάνει χώρα σε ολόκληρο τον κόσμο. Στο παρελθόν, τα περιβαλλοντικά προβλήματα δεν ήταν καν γνωστά και πολύ περισσότερο δεν αντιμετωπίζονταν σοβαρά. Με τη σημερινή περιβαλλοντική κρίση, έχουμε γίνει μάρτυρες μιας μεταβολής της κοινής γνώμης, καθώς και μιας αυξημένης κατανόησης της σοβαρότητας της κατάστασης και της επείγουσας ανάγκης να ληφθεί δράση απέναντι στις καταστροφικές τάσεις. Αυτή η αλλαγή καταδεικνύει μια εξέλιξη στην ικανότητά μας να αντιλαμβανόμαστε και να καθορίζουμε τις προτεραιότητες της κοινωνίας, σε σχέση με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Η τροχιά της εξέλιξης, από την άγνοια στην επαγρύπνηση, στην ευαισθητοποίηση και τελικά στην ενεργό συμμετοχή, δείχνει την πρόοδο της κοινωνίας και μπορεί να βοηθήσει τις προσπάθειές να σταματήσουμε την κακοποίηση του περιβάλλοντος, σε παγκόσμιο επίπεδο. Με τη δημιουργία της Τράπεζας Ιδεών αποκτούμε μια συγκεκριμένη καταγραφή αυτής της τροχιάς και έτσι μπορούμε να καθορίσουμε όλες τις παραμέτρους της αλλαγής, και να κάνουμε τη διαδικασία ανάληψης δράσης ευκολότερη και αποτελεσματικότερη. Η εξέλιξη της ανθρώπινης σκέψης είναι μία δυναμική διαδικασία. Η δυναμική της βασίζεται στη συνεχιζόμενη εμφάνιση νέων παραμέτρων. Ο καθορισμός των σταθερών και των μεταβαλλόμενων στοιχείων, μπορεί να οδηγήσει στην κατανόηση των νέων προτεραιοτήτων της κοινωνίας καθώς και σε κριτική αξιολόγηση του μέλλοντος. Μια ενεργός Τράπεζα Ιδεών μπορεί να γίνει το αρχείο της εξέλιξης και της μεταβολής της ανθρώπινης σκέψης για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές. Η τεχνολογία της πληροφορικής και οι ταχύτερες επικοινωνίες θα ενισχύσουν την πρόοδο του πολιτισμού στην τρίτη χιλιετία. Είναι σημαντικό, να εφαρμόσουμε αυτήν την τεχνολογία για να συλλάβουμε τη σοφία της ανθρωπότητας και να την κάνουμε προσιτή σε όλον τον κόσμο. Η ανθρωπότητα χάνει χρόνο. Για να ξεφύγουμε από ανελαστικές διαδικασίες σκέψης, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε καταστροφικές καταστάσεις, πρέπει να λάβουμε αμέσως δράση. Η λύση των περιβαλλοντικών προβλημάτων απαιτεί μία δυναμική προσέγγιση, που θα συνδυάζει την εμπειρία του παρελθόντος και τις παρούσες ευκαιρίες για να δημιουργήσει νέα πρότυπα για το μέλλον. Η πρόκληση είναι να διευρύνουμε την ανάπτυξη με βάση βιοκεντρικές παραμέτρους και να επεκτείνουμε το όραμά μας για την ερχόμενη χιλιετία. Ζούμε σε ένα μικρό και εύθραυστο πλανήτη. Η εξασφάλιση της συνέχισης της αλυσίδας της ζωής στον πλανήτη μας είναι ο πιο σημαντικός στόχος. Ένας νέος ρόλος για τις τηλεπικοινωνίες Η τεχνολογία της πληροφορικής προσφέρει, χωρίς αμφιβολία τεράστιες επιχειρηματικές δυνατότητες για το μέλλον και επιπλέον έχει μεγάλη κοινωνική επιρροή. Από τους πολλούς παράγοντες, που είναι υπεύθυνοι για την διαμόρφωση της σύγχρονης κοινωνίας, τα Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης και οι Επικοινωνίες είναι ίσως ο πιο ισχυρός. Ως αποτέλεσμα, η τεχνολογία των επικοινωνιών μπορεί να εμπλουτίσει την κοινωνία με νέο βιοκεντρικό τρόπο σκέψης και να βοηθήσει στην ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στους διάφορους επιστημονικούς κλάδους παγκοσμίως, ώστε να δούμε το βιο-περιβάλλον, ως το βασικό συστατικό κάθε ανθρώπινου επιτεύγματος. Οδεύουμε προς έναν πραγματικά αλληλοεξαρτώμενο κόσμο, όπου η επικοινωνία έχει ζωτική σημασία για την ανάπτυξη. Η τεχνολογία των πληροφοριών μπορεί να φέρει τον κόσμο πιο κοντά. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν και να εκπαιδεύσουν και θα πρέπει να τη χρησιμοποιήσουν κατάλληλα, ώστε να προωθήσουν την ειρήνη και την παγκόσμια συνεργασία, μειώνοντας την απομόνωση και τη διαίρεση. Έχουν, επίσης, τη δυνατότητα, να ενημερώσουν το κοινό παγκοσμίως, για το πόσο επείγουσα είναι η ανάγκη για δράση, απέναντι στην καταστροφή του βιο-περιβάλλοντος. Ένας τρόπος αξιοποίησης αυτών των δυνατοτήτων είναι χρήση των δορυφόρων και του Internet για την προώθηση της διεθνούς βιο-εκπαίδευσης, ώστε οι νέοι πολίτες του κόσμου να είναι σωστά ενημερωμένοι σε θέματα περιβάλλοντος. Τέτοια προγράμματα, παράλληλα με την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών, μπορούν να βοηθήσουν στην παγκόσμια ταυτόχρονη συμμετοχή στην προσπάθεια για την προστασία του βίου στον πλανήτη μας. Παράλληλα, ως ένα πιο άμεσο σχέδιο

4 δράσης, η Β.Ι.Ο. έχει προτείνει την εισαγωγή ενημερωτικού δελτίου για το βιο-περιβάλλον, ως τακτικό θέμα στα δελτία ειδήσεων, όπως συμβαίνει σήμερα με τις αναφορές στον καιρό ή το χρηματιστήριο. Οι νέες δυνατότητες που προσφέρει το Internet μπορούν να αξιοποιηθούν κατά τρόπο ώστε ο πολίτης να πάψει να είναι απλά παθητικός δέκτης μηνυμάτων και πληροφοριών. Αντίθετα, ο πολίτης μπορεί να είναι πλέον ο ίδιος πομπός ιδεών και πληροφοριών, συνεισφέροντας κατά τον τρόπο αυτό στην προστασία του βιο-περιβάλλοντος και αποκτώντας ένα αίσθημα ενεργούς συμμετοχής στις εξελίξεις της κοινωνίας. Νέες τάσεις στη χρήση ενέργειας και κύκλοι παραγωγής χωρίς απόβλητα Όπως είναι γνωστό από την μελέτη ποικίλων φυσικών και κοινωνικών συστημάτων, η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη ενός απομονωμένου συστήματος οδηγεί στη μεγιστοποίηση της εντροπίας, της τάσης δηλαδή προς αταξία. Η έλλειψη ισορροπίας στην κοινωνία, που προκαλείται από τις ανεξέλεγκτες εφαρμογές της τεχνολογίας, οδηγεί στην καταστροφή του βιο-περιβάλλοντος, στην εξάντληση των φυσικών πόρων και στα εκρηκτικά οικονομικά προβλήματα των αναπτυσσόμενων χωρών. Για να αποτραπεί αυτή η πορεία, η παγκόσμια κοινότητα πρέπει να δημιουργήσει σταθεροποιητικούς μηχανισμούς, που θα βασίζονται όχι μόνο σε μέτρα καθαρά οικονομικής φύσης, αλλά κυρίως σε νέες αξίες και κανόνες, τόσο στις επιχειρήσεις, όσο και στην κοινωνία. Μία μακροπρόθεσμη πολιτική προώθησης του βιο-περιβάλλοντος μπορεί να συνεισφέρει στην απάλειψη των ανισοτήτων και να αποδειχθεί επικερδής σε κάθε τομέα. Η φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή, μπορεί να ενισχυθεί με τη θέσπιση φόρων για τη ρύπανση και τη χρήση των αποθεμάτων και με άλλες πρωτοβουλίες για καθαρότερη παραγωγή. Πρέπει να γίνουν προσπάθειες για να κατανοήσουν οι επιχειρηματίες, ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι προς το δικό τους συμφέρον, καθώς η επιβίωσή τους και τα μακροπρόθεσμα κέρδη τους εξαρτώνται από την προστασία του περιβάλλοντος. Ήδη από τη δεκαετία του '80, έγιναν σημαντικά βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση, καθώς η πετρελαϊκή κρίση ξεπεράστηκε, με την εισαγωγή μεθόδων μικρότερης κατανάλωσης πετρελαίου στη βιομηχανία. Ένας από τους βασικούς στόχους της Β.Ι.Ο. είναι η ευαισθητοποίηση των ειδικών σε θέματα ενέργειας, στην ανάγκη να αναπτύξουν εναλλακτικά ενεργειακά συστήματα και να ανατρέψουν την "εξάρτηση από μη-ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προωθώντας την έρευνα και ανάπτυξη ανανεώσιμων και καθαρών ενεργειακών πηγών. Ανανεώσιμη ενέργεια σημαίνει επίσης και λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος. Η οικονομική ανάπτυξη θα πρέπει να βασιστεί στη χρήση τεχνικών της βιο-ενεργητικής. Η βιο-ενεργητική βασίζεται στην αντικατάσταση μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (πετρέλαιο, κάρβουνο) από καύσιμα (αιθανόλη, υδρογόνο, βιο-μεθάνιο, ακετόνη, βουτανόλη), που παράγονται από κύτταρα μικροβίων. Αυτό θα οδηγήσει στην πρόληψη τόσο της εξάντλησης των αποθεμάτων, όσο και της περιβαλλοντικής ρύπανσης. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν άλλες εναλλακτικές πηγές ενέργειας όπως η ηλιακή και η αιολική ενέργεια ενώ οι υπάρχουσες τεχνικές μετατροπής της ενέργειας θα πρέπει να γίνουν πιο αποτελεσματικές. Η επερχόμενη αλλαγή στο σύστημα αξιών της βιομηχανίας, στην ουσία συνίσταται στην αντικατάσταση των σημερινών μεθόδων ελέγχου της ρύπανσης με μία νέα στρατηγική μείωσης της ρύπανσης στην πηγή. Ως αποτέλεσμα η αρχή "ρυπαίνω και αποζημιώνω" γίνεται πλέον "δεν ρυπαίνω." Το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του Ο.Η.Ε. (UNEP) καθορίζει την καθαρότερη παραγωγή ως "τη νέα θεωρητική και διαδικαστική προσέγγιση της παραγωγής, που απαιτεί την εξέταση όλων των φάσεων του κύκλου ζωής των προϊόντων και της παραγωγής, με αντικειμενικό σκοπό την πρόληψη και μείωση των βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων περιβαλλοντικών κινδύνων." Η προσέγγιση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τη λεγόμενη "λύση ελέγχου εκροών" (end of pipe, EOP). Όπως έγινε φανερό από τη μέχρι τώρα εμπειρία στην εφαρμογή προγραμμάτων καθαρότερης παραγωγής, η διαδικασία αυτή έχει ως αποτέλεσμα, εκτός από την ελάττωση του περιβαλλοντικού φόρτου, τη μείωση του κόστους διαχείρισης των αποβλήτων και του κόστους παραγωγής των προϊόντων και συνεπώς την έμμεση αύξηση των κερδών. Σε πολλές χώρες του κόσμου τίθεται πλέον ως στόχος, η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των πρώτων υλών, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η κατανάλωση νέων φυσικών αποθεμάτων. Η ανακύκλωση αποτελεί τη σημαντικότερη διέξοδο προς αυτήν την κατεύθυνση. Για την πραγματοποίησή της, απαιτούνται μία σειρά από αλλαγές όπως: Αναζήτηση νέων τεχνολογιών. Χρειάζεται να στρέψουμε την προσοχή μας στην εφαρμογή βιολογικών διεργασιών στις υπάρχουσες μεθόδους παραγωγής και να μειώσουμε τις απαιτήσεις των δαπανηρών χημικών διεργασιών. Ενημέρωση του κοινού για τα προγράμματα ανακύκλωσης. Για να είναι αποτελεσματικά αυτά τα προγράμματα, έχει σημασία να γίνει η ανακύκλωση αποδεκτή ως κοινωνική αξία από την κοινωνία. Όμως θα πρέπει επίσης να προσφέρουμε τεχνικές πληροφορίες ώστε οι ενθουσιώδεις καταναλωτές να ανακυκλώνουν σωστά, αλλιώς είναι δυνατό να επηρεάσουν αρνητικά τα προγράμματα. Για να κλείσει ο κύκλος της ανακύκλωσης, οι πολίτες θα πρέπει συνειδητά να αγοράζουν προϊόντα που προέρχονται από ανακυκλωμένη πρώτη ύλη. Η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής προτείνει, ως προϋπόθεση, ένα νέο κώδικα ηθικής, που θα σχετίζεται με την καθιέρωση νέων πνευματικών αξιών στην κοινωνία. Τα μέσα ενημέρωσης μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή. Πράσινος Μισθός - νέες επαγγελματικές ευκαιρίες Σήμερα οι δείκτες ανεργίας αυξάνονται και οι κυβερνήσεις δίνουν ένα μεγάλο τμήμα του κρατικού προϋπολογισμού για την κάλυψη των επιδομάτων ανεργίας. Είναι λοιπόν η κατάλληλη στιγμή να σκεφθούμε σοβαρά, βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Η Β.Ι.Ο. προωθεί την εισαγωγή του Πράσινου Μισθού για τους ανέργους, που θα δεσμευθούν να εργασθούν για την προστασία του βιο-περιβάλλοντος. Τα προγράμματα μπορούν να περιλαμβάνουν δενδροφυτεύσεις, καθαρισμό των πόλεων, ανακύκλωση, προστασία των πλουτοπαραγωγικών πηγών και πολλές άλλες παρόμοιες

5 εποικοδομητικές δραστηριότητες. Ο Πράσινος Μισθός θα βοηθήσει να αναπτυχθεί ένα θετικό συναίσθημα στους ανέργους, παράλληλα με τις νέες επαγγελματικές ευκαιρίες που θα ανοίγονται γι' αυτούς, ώστε τελικά να μειωθούν οι δείκτες ανεργίας. Επιπλέον οι επιχειρήσεις θα έχουν ειδικές φορολογικές ελαφρύνσεις, όταν θα προσφέρουν ευκαιρίες στους ανέργους να εργασθούν σε περιβαλλοντικά προγράμματα. Γενετικές Τράπεζες Ο ρόλος των Γενετικών Τραπεζών, στις προσπάθειες διάσωσης της βιοποικιλότητας, θεωρείται εδώ και πολύ καιρό, ιδιαίτερα σημαντικός. Η προστασία του γενετικού υλικού των φυτικών και ζωικών ειδών που βρίσκονται σε κίνδυνο, μπορεί να βοηθήσει στην αποκατάσταση της γενετικής ποικιλίας και να συνεισφέρει ιδιαίτερα στην προστασία της χλωρίδας και της πανίδας στον πλανήτη μας. Με τον ίδιο τρόπο η Β.Ι.Ο., προωθεί τη δημιουργία "τοπικών" Γενετικών Τραπεζών, ως μέσο για την προστασία του τεράστιου πλούτου της ενδημικής βιοποικιλότητας. Οι πληροφορίες, που θα αποθηκεύονται σ' αυτές τις Γενετικές Τράπεζες θα μπορούν να φθάνουν σε όλον τον κόσμο, μέσω του κατάλληλου δικτύου, έτσι ώστε οι προσπάθειες για τη διάσωση των ειδών να συντονίζονται καλύτερα και να προσεγγίσουμε ταχύτερα το στόχο της αποτελεσματικότερης προστασίας τους. Επιπλέον, οι Γενετικές Τράπεζες θα μπορούν εύκολα να ανταλλάσσουν πληροφορίες για τη σύγχρονη τεχνολογία και τις βελτιωμένες μεθόδους συλλογής και αποθήκευσης στοιχείων, ώστε να αποκτήσουμε αποτελεσματικά και εύκολα στη χρήση όργανα, για την ανάκτηση των πληροφοριών και για την χρησιμοποίησή τους προς όφελος του βιο-περιβάλλοντος. Έτσι οι προσπάθειες διάσωσης δεν θα αποτελούν πια μεμονωμένες ενέργειες, αλλά αναπόσπαστο τμήμα των παγκόσμιων προσπαθειών για την σωτηρία του βίου στον πλανήτη. Βιο-Τουρισμός Ο τουρισμός μπορεί να γίνει μια από τις πιο επικερδείς βιομηχανίες κάθε χώρας. Καθώς η σύγχρονη τεχνολογία συμβάλλει στην ευκολότερη και με μειωμένο κόστος μετακίνηση, νέες δυνατότητες ανοίγονται για την ανάπτυξη του τουρισμού σε διεθνή κλίμακα. Η ανάπτυξη, όμως, αυτή δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί εις βάρος του βιο-περιβάλλοντος, όπως συμβαίνει δυστυχώς συχνά. Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε, ότι το βιο-περιβάλλον μπορεί να χρησιμεύσει αφ' εαυτού ως πόλος έλξης για τους τουρίστες. Μερικές από τις πιο γνωστές τουριστικές περιοχές σε όλη τη Γη βρίσκονται σε χώρους εξέχοντος φυσικού κάλλους. Παρ' όλα αυτά ο τουρισμός και η προστασία του περιβάλλοντος θεωρούνται δραστηριότητες μη συμβατές. Για να αυξήσουμε την επαγρύπνηση για τη σημασία της ενσωμάτωσης της προστασίας του περιβάλλοντος, ως σημαντική διάσταση, σε κάθε οικονομική και πνευματική δραστηριότητα, η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής εφιστά την προσοχή στην αρχή του βιο-τουρισμού, ενός επικερδούς και αποτελεσματικού τρόπου να προστατεύσουμε το περιβάλλον ενώ δημιουργούμε νέες δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης. Αντί να είναι μία απλή επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, ο βιο-τουρισμός πρέπει να δίνει το παράδειγμα, για το πώς η προστασία του περιβάλλοντος γίνεται πλέον απαραίτητη στις επιτυχείς επιχειρηματικές δραστηριότητες και μπορεί να αποδειχθεί μία από τις πιο σημαντικές πλευρές της διεθνούς εικόνας μίας χώρας. Βιο-Διπλωματία - βιο-περιβαλλοντικό αμυντικό πρότυπο Οι απειλές που υφίσταται ο βίος είναι πρόβλημα με διεθνείς διαστάσεις. Λύση στο πρόβλημα αυτό αποτελούν τα υπό κατάρτιση προγράμματα ειρήνης και διεθνούς κατανόησης. Η διεθνής συνεργασία μπορεί να οδηγήσει σε μία νέα εποχή τις διπλωματικές σχέσεις, την εποχή της βιο-διπλωματίας. Τα έθνη θα πάψουν πλέον να εμπλέκονται σε μεταξύ τους συρράξεις και θα επικεντρώσουν την προσπάθειά τους στον αγώνα για την προστασία του βιο-περιβάλλοντος. Με αυτό το σκεπτικό η εξωτερική πολιτική των κρατών θα μεταβληθεί και από διχαστική, θα μετατραπεί σε όραμα ενότητας και αλληλεξάρτησης. Η βιο-διπλωματία θεωρεί, ότι η πολιτιστική διαφοροποίηση συνθέτει την υγεία του σώματος της ανθρωπότητος. Η ανθρωπότητα πάλι είναι μέρος του σώματος του βίου, όπου το DNA, ο γενετικός δηλαδή κώδικας, είναι ο κοινός παρονομαστής κάθε ζωντανού οργανισμού. Τα δένδρα, πηγή οξυγόνου για τον πλανήτη μας, θεωρούνται οι πνεύμονες του σώματος του βίου. Μια βλάβη στους πνεύμονες δεν μπορεί να θεωρηθεί ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά προκαλεί πόνο σε όλο το σώμα. Αυτές οι σκέψεις πρέπει να αποτελέσουν κύριο άξονα δράσης της βιοδιπλωματίας, με απώτερο στόχο την πρόοδο στη διεθνή συνεργασία σε περιβαλλοντικά θέματα και, κατά προέκταση, σε θέματα διατήρησης της βιο-ποικιλίας. Παράλληλα η βιοδιπλωματία θα μεριμνά για τη βελτίωση των ανθρωπίνων σχέσεων στον τομέα της παγκόσμιας ειρήνης, έχοντας πάντοτε, ως κύριο πυρήνα δράσης της, τη διεθνή και διαπολιτιστική προοπτική. Για να τονωθεί όμως η προσπάθεια συνεργασίας για τη διάσωση του βιο-περιβάλλοντος, είναι ανάγκη να σταματήσει πλέον κάθε είδους επένδυση στον τομέα των πολεμικών εξοπλισμών και να στραφεί η προσοχή προς το βίο. Ο ανταγωνισμός για την εξεύρεση πιο καταστρεπτικών μέσων, θα πρέπει να μετατραπεί σταδιακά, σε διάθεση συνεργασίας για την προστασία κάθε μορφής ζωής, που κινδυνεύει. Η μεγαλύτερη πρόκληση για τον 21ο αιώνα θα είναι η ανάπτυξη νέων τρόπων διαχείρισης των αμυντικών προγραμμάτων ώστε η άμυνα για τη διάσωση του βιο-περιβάλλοντος να έχει την προτεραιότητα. Σήμερα υπάρχουν καταστροφικά όπλα, που αρκούν για να καταστρέψουν χιλιάδες φορές τη Γη. Ο πλανήτης μας είναι ο μόνος πλανήτης, εξ όσων γνωρίζουμε, όπου υπάρχει ζωή. Τι θα εξυπηρετήσει να την καταστρέψουμε, για να ικανοποιήσουμε την απληστία και τον καταναλωτισμό μας; Πρέπει να καταλάβουμε, ότι ο πραγματικός εχθρός είναι η καταστροφή του στρώματος του όζοντος, η ρύπανση, ο αναλφαβητισμός, η ένδεια και οι αρρώστιες. Δεν μπορούμε να δραπετεύσουμε από τον πλανήτη μας. Δισεκατομμύρια δολάρια έχουν δαπανηθεί στην προσπάθεια αυτή, ενώ την ίδια στιγμή η ζωή στον πλανήτη κινδυνεύει, από την ανευθυνότητά μας και την επιθυμία μας για βραχυπρόθεσμη ικανοποίηση. Είναι όμως φανερό, ότι τουλάχιστον στο κοντινό μέλλον τα διαστημικά ταξίδια δεν εγγυώνται την επιβίωσή μας, η οποία συνδέεται άρρηκτα με την επιβίωση του βιο-περιβάλλοντος στον πλανήτη μας. Βιο-εκπαίδευση ως παγκόσμια ευθύνη

6 Η ολοκληρωμένη βιο-κεντρική παιδεία η οποία θα εξασφαλίζει ισόβια περιβαλλοντική παιδεία για κάθε πολίτη της Γης, θεωρείται απαραίτητο στοιχείο για την αναζήτηση νέων προτύπων και νέων οραμάτων για το μέλλον και για την επιτυχή προώθηση μιας διεθνούς εκτίμησης του αγαθού του βίου. Τονίζοντας ότι τα πανεπιστήμια θα πρέπει να είναι εξ ορισμού "πανεπιστημονικά", η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής ίδρυσε, το 1990, το Διεθνές Πανεπιστήμιο για το Βιο-Περιβάλλον (I.U.B.E.) με στόχο να προωθήσει ένα πρότυπο βιο-εκπαίδευσης, με την εισαγωγή εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους, σε παγκόσμια κλίμακα. Τα επιτεύγματα της τεχνολογίας των πληροφοριών, όπως είναι η επικοινωνία μέσω δορυφόρων και το Internet θεωρούνται από τα πιο σημαντικά εργαλεία για την ταχεία πραγματοποίηση αυτού του προγράμματος. Πρόσφατα το I.U.B.E. απέκτησε κτιριακές εγκαταστάσεις στο πάρκο Ροδίνι στο νησί της Ρόδου. Δίδεται έτσι η δυνατότητα δυναμικής προώθησης των στόχων της Β.Ι.Ο. και επιτάχυνσης του ρυθμού εισαγωγής βιοκεντρικών αξιών και βιοκεντρικού τρόπου σκέψης στα υπάρχοντα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ο στόχος είναι οι νέες εγκαταστάσεις του Διεθνούς Πανεπιστημίου για το Βίο-Περιβάλλον στο Ροδίνι να γίνουν ένα κέντρο που θα καθοδηγεί την ανάπτυξη, με βάση τις διεπιστημονικές περιβαλλοντικές αρχές, πέρα από τους περιορισμούς των συμβατικών περιβαλλοντικών επιστημών και θα οδηγήσει στην αναθεώρηση του εκπαιδευτικού συστήματος ολόκληρου του πλανήτη. Οι κύριοι στόχοι του I.U.B.E. περιλαμβάνουν: καθιέρωση διεθνών εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων και προώθηση μίας αποτελεσματικής παγκόσμιας βιο-εκπαίδευσης, μέσω του Internet και με τη βοήθεια των δορυφόρων και άλλων δικτύων επικοινωνίας εγκαθίδρυση διεθνούς συνεργασίας για την προστασία του βιο-περιβάλλοντος που θα οδηγήσει στην νέα εποχή της βιο-διπλωματίας αναθεώρηση του βασικού πυρήνα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ενσωμάτωση σ' αυτά διεπιστημονικών στοιχείων, με την ελπίδα να αποτελέσει η βιο-περιβαλλοντική εκπαίδευση ισχυρό κρίκο που θα συνδέει όλες τις επιστήμες και όλα τα έθνη προώθηση της διεθνούς νομοθεσίας για τα δικαιώματα του βίου εμπλουτισμός της οικονομίας και της διοίκησης παγκοσμίως, με αρχές που υποστηρίζουν το βίο και δημιουργία ενός δικτύου για Νέες Οικονομικές Στρατηγικές, συμβατού με την προστασία του περιβάλλοντος προσφορά κινήτρων στους επιχειρηματικούς ηγέτες, πολιτικούς αλλά και το κοινό να επεξεργαστεί νέα στρατηγική, συμβατή με τα συμφέροντα, τις ανάγκες και τις αξίες του βιοπεριβάλλοντος οργάνωση μίας διεθνούς εκστρατείας για τους Ολυμπιακούς του Περιβάλλοντος και την απονομή των Βραβείων του Βίου "στα άτομα και τους οργανισμούς που συνεισέφεραν στην κατανόηση και την προστασία του βιο-περιβάλλοντος" ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την πρόοδο της βιολογικής επιστήμης προώθηση μίας διεθνούς βιο-θεώρησης της τεχνολογίας, ώστε να εξασφαλίσουμε τέτοια τεχνολογική και οικονομική πρόοδο, που θα υποστηρίζει το βιο-περιβάλλον Η βιο-θεώρηση της τεχνολογίας Η σύγχρονη κοινωνία μοιάζει με μία αντεστραμμένη πυραμίδα, στην οποία τα ανθρώπινα δικαιώματα βρίσκονται στην κορυφή, ενώ η τεχνολογία επεκτείνει διαρκώς την μετέωρη βάση της πυραμίδας. Η ισορροπία θα αποκατασταθεί αν αντιστρέψουμε την πυραμίδα, θέτοντας στην πλατιά βάση της τα δικαιώματα του βίου. Τότε τα ανθρώπινα δικαιώματα θα καταλαμβάνουν την σταθερή πλέον κορυφή της πυραμίδας. Η διεθνής βιο-θεώρηση της τεχνολογίας μπορεί να συνεισφέρει στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ τεχνολογικής προόδου και κοινωνικών αξιών. Πρέπει να εξετάζουμε την πρόοδο υπό το πρίσμα του Βίου στην Επόμενη Χιλιετία και να συγκρατούμε τα στοιχεία εκείνα της τεχνολογίας που συνεισφέρουν στην προστασία του βιο-περιβάλλοντος. Σε μια διαλεκτική ανταλλαγή απόψεων, ηγετικοί εκπρόσωποι κάθε ειδικότητας, μπορούν να παρουσιάζουν τη θέση και την αντίθεση, για να καταλήξουν στη σύνθεση των αξιών, που θα οδηγήσουν στο βιο-πολιτισμό, μέσω μιας αρμονικής παγκόσμιας κοινότητας.

7 Η Ελλάδα προτείνεται ως ιδανικός τόπος συνάντησης ειδικών κάθε τομέα. Κάθε γωνιά της Ελλάδας, ανάλογα με την πολιτιστική της προσφορά στην ανθρωπότητα μπορεί να χρησιμεύσει ως κέντρο αναζήτησης των νέων αξιών. Οι Δελφοί ως κέντρο των φιλοσόφων, η Πάτμος, το νησί του Ευαγγελιστή Ιωάννη, θα είναι το κέντρο για τους θεολόγους, οι οποίοι θα διερευνούν τις επιπτώσεις της τεχνολογίας στις θρησκευτικές αντιλήψεις, η Ολυμπία θα είναι χώρος αναζήτησης των αξιών του αθλητισμού και της ευγενούς άμιλλας, η Ικαρία θα είναι τόπος συνάντησης για τους αεροναυπηγούς και η Ρόδος κέντρο διεθνούς τουρισμού. Η μυθολογία, η ιστορία και η παράδοση, συνδυαζόμενες με την τεχνολογική πρόοδο, μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τις αξίες του μέλλοντος, όπου θα επικρατεί η ελπίδα και ο σεβασμός προς τη δημιουργία. Νέοι δρόμοι προς τη δημοκρατία Καθώς η ανθρωπότητα εισέρχεται στη νέα χιλιετία, τα θέματα του βίου γίνονται πολυπλοκότερα. Πέρα από το σεβασμό προς το αγαθό του βίου η ανθρωπότητα θα πρέπει να λάβει θέση και απέναντι σε άλλα διλήμματα όπως ηθικά, νομικά, πολιτικά, που συνυφαίνονται με την τεχνολογική πρόοδο. Η τεχνολογία έχει δύο πρόσωπα. Μπορεί να λειτουργήσει, ως εφαλτήριο βελτίωσης της ποιότητας ζωής ή ως μέσο καταστροφής, αναλόγως της δικής μας ικανότητας να κατανοήσουμε τις πολυποίκιλες εφαρμογές της και να διαφυλάξουμε κάθε στιγμή το κοινό καλό. Επείγει η ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα θέματα αυτά, ώστε να είναι ηθικά και πνευματικά προετοιμασμένο, για το αβέβαιο μέλλον που μας περιμένει. Η κρισιμότητα των θεμάτων αυτών υπαγορεύει τη συμμετοχή όλων. Μέχρι σήμερα, ακόμα και στα δημοκρατικά καθεστώτα, δεν ήταν δυνατή η καθολική έκφραση των πολιτών. Η εξέλιξη, όμως, των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής προσφέρει τη δυνατότητα, να εκφράζουν όλοι άμεσα την άποψή τους σε θέματα που αφορούν στην καθημερινή ζωή, ακόμα και υπό τη μορφή ψήφου, με τη βοήθεια δικτύων υπολογιστών ή άλλων δικτύων επικοινωνιών. Εφαρμογή αυτής της σκέψης θα μπορούσε να είναι η διεξαγωγή ταυτόχρονου παγκόσμιου δημοψηφίσματος, για να δηλωθεί κατηγορηματικά η πρόθεση όλων, να διαφυλάξουν το αγαθό του βίου. Αυτές οι διαστάσεις ανοίγουν νέα μονοπάτια συμμετοχικής δημοκρατίας, όπου οι απόψεις θα εκφράζονται άμεσα από τους πολίτες και οι πολιτικοί δεν θα είναι πλέον άμοιροι των ευθυνών τους.

8 Για να μην καταντήσουμε να ζούμε σε μία κοινωνία αποτελούμενη από ρομπότ, πρέπει να κατευθύνουμε την ανθρώπινη δημιουργικότητα προς μία εμπνευσμένη και δημιουργική "αναγέννηση." Η τεχνολογία, σε συνδυασμό με ένα σταθερό σύστημα αξιών, θα προσφέρει αρκετές ευκαιρίες ανάπτυξης και θα οδηγήσει στην άνθηση του ανθρώπινου πνεύματος. Καθώς βαδίζουμε προς μία ηλεκτρονική εποχή, οι τηλεπικοινωνίες θα πρέπει αναπόφευκτα να διαμορφώσουν το μέλλον της κοινωνίας μας. Είναι λοιπόν απαραίτητο να αξιοποιήσουμε όλο το δυναμικό αυτών των νέων εργαλείων, για να εγγυηθούμε, ότι η μελλοντική κοινωνία θα αποτελείται από υπεύθυνους και ευαίσθητους πολίτες. Ολυμπιακοί αγώνες περιβάλλοντος - βραβεία του βίου - Ο άθλος ως πνευματικό επίτευγμα Η αναβίωση του αρχαίου Ολυμπιακού πνεύματος μπορεί να βοηθήσει στην αναζήτηση διαστάσεων ενότητας και αρμονίας, σε κάθε πλευρά της ανθρώπινης δραστηριότητας. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες διεξάγονταν στην Ελλάδα για περισσότερο από δέκα αιώνες, και αποτελούσαν ένα σημαντικό πολιτικό και πολιτιστικό γεγονός που προωθούσε ένα ενωτικό όραμα ειρήνης και συμφιλίωσης. Σήμερα, οι Ολυμπιακοί Αγώνες, ένας φάρος για την παγκόσμια ειρήνη και ελπίδα, απονέμουν μετάλλια μόνο για τα σωματικά επιτεύγματα. Ακόμη και η λέξη αθλητισμός έγινε συνώνυμο των σπορ, της σωματικής άσκησης. Δεν θα πρέπει όμως να ξεχνάμε, ότι η λέξη αθλητισμός προέρχεται από τη λέξη άθλος που σημαίνει επίτευγμα. Έτσι ο αθλητισμός περιλαμβάνει όλα τα επιτεύγματα της ανθρωπότητας, είτε σωματικά, είτε πνευματικά. Είναι λοιπόν σημαντικό να ανακτήσει η έννοια του αθλητισμού την πραγματική της σημασία και να επαναπροσδιοριστεί, με βάση ένα νέο σύστημα αξιών. Η θεωρία του βίου υποστηρίζει την αρμονική ανάπτυξη των ανθρώπων, τόσο την πνευματική και όσο και τη φυσική. Οι άνθρωποι δεν πρέπει να περιορίζονται μόνο στην εξάσκηση για επίτευξη υψηλότερης απόδοσης στα σπορ. Για να προωθήσει την βιο-θεώρηση της τεχνολογίας και τον παγκόσμιο βιο-πολιτισμό για την επόμενη χιλιετία, η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής προτείνει την δημιουργία διεθνών επιτροπών σε κάθε τομέα, που θα έχουν την ευθύνη της αξιολόγησης της προόδου και της απονομής των Βραβείων του Βίου σε άτομα ή οργανισμούς που έχουν συνεισφέρει στην προστασία και στην κατανόηση του βιο-περιβάλλοντος. Στη σύγχρονη εποχή, απονέμονται διεθνή βραβεία σε διάφορους τομείς, όπως η μουσική, η ποίηση, η ζωγραφική, η επιστημονική. Όμως, αυτοί οι διαγωνισμοί δημιουργούν μία αποσπασματική άποψη της συνεισφοράς των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στον πολιτισμό. Πρόταση της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής είναι να απονέμονται κάθε τέσσερα χρόνια, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, Βραβεία Βιο-Περιβάλλοντος σε κάθε ειδικότητα, ως μία συνολική αναγνώριση και βράβευση της συνεισφοράς στο σεβασμό και την προστασία του βιο-περιβάλλοντος, ώστε να αποκαλυφθεί η αλληλεξάρτηση και η ενότητα, πίσω από όλες της εκφράσεις της ανθρώπινης δράσης. Για παράδειγμα οι νομικοί θα βραβεύονται για την ανάπτυξη νομοθεσίας που θα λαμβάνει υπ' όψιν τα δικαιώματα του βίου, οι αρχιτέκτονες για την κατασκευή "βιοπόλεων" και οι επιχειρηματίες για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που σέβονται το βιο-περιβάλλον. Τα βραβεία θα δίνονται σε πολλούς τομείς, όπως είναι η ηθική, η νομοθεσία, η οικονομία, οι επιχειρήσεις, η θεολογία, η αρχιτεκτονική, η διπλωματία, η φιλοσοφία, με την ελπίδα να περιλάβουν σταδιακά όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Παράδειγμα: Βιο-Επιχειρήσεις Α. Ονομασία υποψηφίων από τη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα Β. Επιλογή 150 υποψηφίων από ανώτατα στελέχη εταιρειών Γ. Εκλεγμένη 30μελής Διεθνής Επιτροπή για την επιλογή 15 υποψηφίων για βράβευση Δ. Τριμελής Διεθνής Επιτροπή απονέμει 3 Βραβεία του Βίου Οι Ολυμπιάδες θα πρέπει να είναι περίοδοι παγκόσμιας ειρήνης και ευκαιρίες για να κατανοήσουν όλοι οι πολίτες τις ενωτικές αρχές, που προάγει το Ολυμπιακό Πνεύμα. Την ίδια στιγμή, η παγκόσμια κοινότητα μπορεί να ευαισθητοποιηθεί για την αξία της αρμονικής συνύπαρξης,. ως μέσο για την επίτευξη καλύτερης ποιότητας ζωής. Η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής προτείνει, οι Ολυμπιακοί Αγώνες να γίνουν μία περίοδος παγκόσμιας εκεχειρίας. Ελπίζουμε, ότι το βιο-περιβάλλον θα γίνει η δύναμη, που θα ενώσει την ανθρωπότητα ειρηνικά και θα την οδηγήσει σε μία νέα κοινωνική δομή, όπου ο σεβασμός για το βίο θα είναι ο πυρήνας κάθε ενέργειας και σκέψης. Βιο-Ειρήνη

9 Η κοινωνία μας κυριαρχείται από ένα σύστημα δαρβινικής ηθικής, που υποστηρίζει την επιβίωση των καλύτερα προσαρμοσμένων σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Αλλά ποιοι είναι ακριβώς οι καλύτερα προσαρμοσμένοι και ποιος έχει την εξουσία να προκαθορίσει την τύχη αυτών που θεωρούνται αδύναμοι; Η μοίρα όλου του κόσμου δεν μπορεί να επαναπαυθεί στα χέρια των λίγων και ισχυρών. Η παγκόσμια ειρήνη δεν μπορεί να γίνει πραγματικότητα αν επιτρέψουμε να συνεχιστούν αυτές οι τάσεις και είναι ευθύνη των διεθνών οργανισμών να εξασφαλίσουν, πως ένα νέο σύνολο αξιών και ηθικών περιορισμών. Μέσα στο πλαίσιο του νέου αυτού συστήματος αξιών, η παγκόσμια κοινότητα πρέπει να μάθει τη χαρά της προσφοράς. Δεν θα ωφελήσει κανέναν ο διαχωρισμός του κόσμου σε αναπτυγμένες και υποανάπτυκτες περιοχές. Η φτώχεια και η άνιση κατανομή των αποθεμάτων δεν επηρεάζει μόνο τις χώρες που υποφέρουν από αυτό, αλλά και ολόκληρο τον πλανήτη. Πρέπει να πάψουμε να αναπαράγουμε τη θεωρία του "τρίτου κόσμου" και να εργασθούμε όλοι μαζί για να επανασυνδέσουμε την περιβαλλοντική αρμονία με την οικονομική ευημερία και ανάπτυξη. Τα πολιτικά συστήματα έρχονται και παρέρχονται, οι οικονομικές θεωρίες πετυχαίνουν και αποτυχαίνουν, αλλά ο βίος, στις αμέτρητες εκφράσεις και μορφές του, υπάρχει για εκατομμύρια χρόνια. Ο βίος και το βιο-περιβάλλον είναι οι πιο ισχυροί παράγοντες για την επίτευξη της παγκόσμιας ειρήνης και σταθερότητας. Η επίτευξη της βιο-ειρήνης μέσα από την ανάπτυξη δυναμικών προγραμμάτων δράσης για παγκόσμια συνεργασία για τη διατήρηση του βιο-περιβάλλοντος, μπορεί να μειώσει τη σύγκρουση και τη διαίρεση και να μας οδηγήσει σε μία νέα εποχή διεθνούς κατανόησης και παγκόσμιας ασφάλειας και τάξης. Οι ενωτικές πλευρές του βίου και του βιο-περιβάλλοντος κρατούν το κλειδί του μέλλοντος. Τι κι αν η γη γυρίζει τι κι αν ο χρόνος πέρασε πιο γρήγορα κι από τη λάμψη αστραπής τα κύματα της σκέψης περάσανε πανύψηλα βουνά βράχους, νερά κρυστάλλινα έχουν τρέξει παντού στην ύλη, στο άπειρο στο χτες, στο σήμερα, στο αύριο (Συλλογή Ποιημάτων Ταλαντώσεις, Δρ. Αγνή Βλαβιανού-Αρβανίτη, 1983) Αφού αφιέρωσε είκοσι χρόνια στην έρευνα και τη διδασκαλία της βιολογίας, η Δρ. Αγνή Βλαβιανού-Αρβανίτη ίδρυσε το 1985 τη Διεθνή Οργάνωση Βιοπολιτικής, με στόχο να προωθήσει τη διεθνή συνεργασία για την προστασία του βιο-περιβάλλοντος. Το 1990, ίδρυσε το Διεθνές Πανεπιστήμιο για το Βιο-Πε-ριβάλλον και, το 1992, ξεκίνησε μία διεθνή εκστρατεία για τη θέσπιση των Βραβείων του Βίου, που θα απονέμονται κάθε τέσσερα χρόνια κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών αγώνων και για την καθιέρωση εκεχειρίας κατά την περίοδο αυτή. Εχει λάβει μεγάλο αριθμό διεθνών διακρίσεων, όπως η εκλογή της, μαζί με τον Michael Gorbachev, τον Nelson Mandela, τον Maurice Strong, ως Επίτιμη Ισόβια Πρόεδρος του Συνδέσμου Ηνωμένων Εθνών της Σρι Λάνκα. Επίσης τιμήθηκε με το Βραβείο Ειρήνης και Φιλίας Abdi Ipekci. Είναι αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της UNESCO «Ανθρωπος και Βιόσφαιρα», μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του επιστημονικού περιοδικού για την Καθαρότερη Παραγωγή, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του διεθνούς προγράμματος Ζωή στο Διάστημα, μέλος της Ακαδημίας Επιστημών της Νέας Υόρκης, του Αμερικανικού Ινστιτούτου Βιολογικών Μελετών, της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας και της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών. Οι πολυάριθμες δημοσιεύσεις της περιλαμβάνουν επιστημονικά και λογοτεχνικά έργα καθώς και εκδόσεις τόμων πρακτικών διεθνών συνεδρίων. Πρόσφατα διορίστηκε Επίτροπος της Παγκόσμιας Επιτροπής για τη Χρηματοδότηση του ΟΗΕ, μία επιτροπή που προσπαθεί να εξασφαλίσει πρόσθετους πόρους στον ΟΗΕ, για την χρηματοδότηση των στόχων του, τις ειρηνευτικές διαδικασίες, την ανθρωπιστική βοήθεια, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη σε όλον τον πλανήτη. Τον Ιανουάριο του 1995 προτάθηκε για το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.

Ευρετήριο πινάκων. Ασκήσεις και υπομνήματα

Ευρετήριο πινάκων. Ασκήσεις και υπομνήματα Ευρετήριο πινάκων Ασκήσεις και υπομνήματα Ανάγνωση, για να ταυτιστεί και να προβάλει τα συναισθήματά του Ανακαλύψτε την προέλευση των πιστεύω σας Απαλή μουσική ως φάρμακο για τις εντάσεις και την απογοήτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ 4.9.2001

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ 4.9.2001 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ 4.9.2001 ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας κ. Μπασιάκος έχει το λόγο. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΖΩΗΣ, ΜΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΖΩΗΣ, ΜΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΖΩΗΣ, ΜΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε στην χώρα μας αισθητή άνοδος του βιοτικού επιπέδου και της κοινωνικής ευμάρειας. Παράλληλα όμως αυξήθηκαν τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Το σύμπαν μέσα στο οποίο αναδύεστε

Το σύμπαν μέσα στο οποίο αναδύεστε ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΩΤΗ Το σύμπαν μέσα στο οποίο αναδύεστε Στέλνουμε χαιρετισμούς. Χαιρόμαστε πολύ που έχουμε αυτήν την ευκαιρία να μιλήσουμε με σας ξανά και να παράσχουμε τις πληροφορίες που είμαστε έτοιμοι να

Διαβάστε περισσότερα

Οι Πνευματικές Δυνάμεις στο Σύμπαν

Οι Πνευματικές Δυνάμεις στο Σύμπαν Οι Πνευματικές Δυνάμεις στο Σύμπαν ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΜΠΑΝ, μέχρι και στα δικά σας περίχωρα του Γαλαξία, υπάρχουν πολλές πνευματικές δυνάμεις που εργάζονται για τον Δημιουργό. Υπάρχουν εμπνευσμένα

Διαβάστε περισσότερα

Το ρολόι που κρατάς στα χέρια σου κρύβει ένα μυστικό: το μυστικό της κόκκινης ομάδας. Αν είσαι αρκετά τολμηρός, μπορείς κι εσύ να ενημερωθείς για τα

Το ρολόι που κρατάς στα χέρια σου κρύβει ένα μυστικό: το μυστικό της κόκκινης ομάδας. Αν είσαι αρκετά τολμηρός, μπορείς κι εσύ να ενημερωθείς για τα Το ρολόι που κρατάς στα χέρια σου κρύβει ένα μυστικό: το μυστικό της κόκκινης ομάδας. Αν είσαι αρκετά τολμηρός, μπορείς κι εσύ να ενημερωθείς για τα πρόσφατα κατορθώματά μας στο Νέστο και να μπεις στην

Διαβάστε περισσότερα

...ακολουθώντας τη ροή... ένα ημερολόγιο εμψύχωσης

...ακολουθώντας τη ροή... ένα ημερολόγιο εμψύχωσης ...ακολουθώντας τη ροή... ένα ημερολόγιο εμψύχωσης Κυριακή 9 Αυγούστου 2015 Αγαπητό μου ημερολόγιο Δυσκολεύομαι να προσαρμοστώ, από χθες που έχουμε έρθει στη κατασκήνωση ασχολούμαστε με τη γνωριμία με

Διαβάστε περισσότερα

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 2005

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 2005 Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 25 Για τους /τις εκπαιδευτικούς που υπέβαλαν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Σχολικού Συμβούλου υπάρχουν μας διατέθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, για τα έτη

Διαβάστε περισσότερα

Φάλουν Ντάφα ιαλέξεις πάνω στον Νόµο του Φο. 1997 ιαλέξεις στις Ηνωµένες Πολιτείες

Φάλουν Ντάφα ιαλέξεις πάνω στον Νόµο του Φο. 1997 ιαλέξεις στις Ηνωµένες Πολιτείες 1 Φάλουν Ντάφα ιαλέξεις πάνω στον Νόµο του Φο 1997 ιαλέξεις στις Ηνωµένες Πολιτείες Λι Χονγκτζί Ελληνική µετάφραση από τα Αγγλικά Ιανουάριος 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ιδάσκοντας τον Φα στη Νέα Υόρκη... 1 ιδάσκοντας

Διαβάστε περισσότερα

Απώλεια και μετασχηματισμοί της τραυματικής εμπειρίας. Παντελής Παπαδόπουλος

Απώλεια και μετασχηματισμοί της τραυματικής εμπειρίας. Παντελής Παπαδόπουλος Απώλεια και μετασχηματισμοί της τραυματικής εμπειρίας Παντελής Παπαδόπουλος Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι Είναι τιμή για μένα και αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που συμμετέχω ενεργά στην ημερίδα αυτή. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Κ.Ο. ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Συντρόφισσες και σύντροφοι, Εύχομαι σε

Διαβάστε περισσότερα

Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας. Πνευματική Ανατομική. Μάθημα 3ο ~ 16.12.2015 Εργασία με το Κόλον

Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας. Πνευματική Ανατομική. Μάθημα 3ο ~ 16.12.2015 Εργασία με το Κόλον Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας Πνευματική Ανατομική Μάθημα 3ο ~ 16.12.2015 Εργασία με το Κόλον Άννα: Κάνουμε δήλωση πρόθεσης για το σώμα μας. Ας φέρουμε τα χέρια στην καρδιά ακουμπώντας στην καρδιά. Τιμώ

Διαβάστε περισσότερα

Βουλευτικές Εκλογές 2011

Βουλευτικές Εκλογές 2011 Πολίτης ή πελάτης; Είναι αλήθεια, ότι το πολιτικό σύστημα αποτυγχάνει σημαντικά να ανταποκριθεί στις σημερινές προκλήσεις. Το ρουσφέτι, η αναξιοκρατία, η συναλλαγή και τα παζάρια, απαξιώνουν την πολιτική.

Διαβάστε περισσότερα

Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς - Πυρήνας Αντάρτικου Πόλης

Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς - Πυρήνας Αντάρτικου Πόλης Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς - Πυρήνας Αντάρτικου Πόλης ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ Προς τον αναρχικό χώρο i) Το κάλεσμα Κάθε κάλεσμα δράσης, όπως ο «Μαύρος Δεκέμβρης», είναι μία απόπειρα συντονισμού των δυνάμεων μας. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ένας περίπατος στη Μονή Καισαριανής

Ένας περίπατος στη Μονή Καισαριανής Ένας περίπατος στη Μονή Καισαριανής Ένας περίπατος στη Μονή Καισαριανής Το Μάιο του 2008 το Υπουργείο Πολιτισμού εγκαινίασε το θεσμό «Περιβάλλον και Πολιτισμός» με στόχο την ανάδειξη των άρρηκτων δεσμών

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό εργαλείο. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας. τη σεξουαλική εκμετάλλευση

Πρακτικό εργαλείο. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας. τη σεξουαλική εκμετάλλευση Πρακτικό εργαλείο για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση Ιούνιος 2013 Στα πλαίσια της επαγγελματικής σας ιδιότητας ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ. Λαµία 28-6-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ. Λαµία 28-6-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ Λαµία 28-6-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου µε ενηµέρωση από τον

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Παναγοπούλου: Δημιουργώντας κοινωνικό κεφάλαιο την εποχή της κρίσης

Κατερίνα Παναγοπούλου: Δημιουργώντας κοινωνικό κεφάλαιο την εποχή της κρίσης Κατερίνα Παναγοπούλου Πρέσβυς της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, πρόεδρος του σωματείου γυναικών «Καλλιπάτειρα». Πρώτο βραβείο «Γυναίκα και Αθλητισμός» 2012 για την Ευρώπη. Δημιουργώντας κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Υφυπουργού Ανάπτυξης κου Θανάση Σκορδά στο CapitalVision 2012

Ομιλία του Υφυπουργού Ανάπτυξης κου Θανάση Σκορδά στο CapitalVision 2012 Ομιλία του Υφυπουργού Ανάπτυξης κου Θανάση Σκορδά στο CapitalVision 2012 Κυρίες, κύριοι, Η έννοια της ανάπτυξης είναι τόσο πολυφορεμένη στο σύγχρονο πολιτικό λεξιλόγιο, που αν δεν δώσουμε, ο καθένας από

Διαβάστε περισσότερα

Οι 21 όροι του Λένιν

Οι 21 όροι του Λένιν Οι 21 όροι του Λένιν 1. Όλη η προπαγάνδα και η αναταραχή, πρέπει να φέρουν έναν πραγματικά κομμουνιστικό χαρακτήρα και σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις αποφάσεις της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Όλα τα όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία.

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Στόχος μας : να χρησιμοποιήσουμε τον υπολογιστή και το διαδίκτυο για να αντλήσουμε σωστές πληροφορίες, να τις επεξεργαστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΦΛΕΒΑΡΗ 2015 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΛΚΥΟΝΙΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΦΛΕΒΑΡΗ 2015 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΛΚΥΟΝΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΦΛΕΒΑΡΗ 2015 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΛΚΥΟΝΙΣ Για πρόγραμμα δράσης για το επόμενο διάστημα μέχρι την πρωτομαγιά Eισαγωγή Συνάδελφοι-ες,

Διαβάστε περισσότερα

Δαλιάνη Δήμητρα Λίζας Δημήτρης Μπακομήτρου Ελευθερία Ντουφεξιάδης Βαγγέλης

Δαλιάνη Δήμητρα Λίζας Δημήτρης Μπακομήτρου Ελευθερία Ντουφεξιάδης Βαγγέλης Δαλιάνη Δήμητρα Λίζας Δημήτρης Μπακομήτρου Ελευθερία Ντουφεξιάδης Βαγγέλης Αισθηματικές ταινίες Bιογραφικές ταινίες Βωβές ταινίες Δραματικές ταινίες Επιστημονικής φαντασίας Μικρού μήκους Πολιτικές Πολεμικές

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Η διοίκηση του Δήμου φέρνει σήμερα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ! ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ! ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 Απόστολος Πιερρής ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ! ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ πόλιν δὲ μικρὰν καὶ ἄδοξον παραλαβὼν ἔνδοξον καὶ μεγάλην ἀπεργάσασθαι 14 Ιανουαρίου 2015 2 Η χώρα έχει ναυαγήσει.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ'' ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από το «ΕΥΡΩΠΗ: ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ», μετάφραση: Αχιλλέας Γεροκωστόπουλος. Εκδ. Ελληνική Ευρωεκδοτική, Αθήνα

Από το «ΕΥΡΩΠΗ: ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ», μετάφραση: Αχιλλέας Γεροκωστόπουλος. Εκδ. Ελληνική Ευρωεκδοτική, Αθήνα Jean A. Pirlot Βιέννη Από το «ΕΥΡΩΠΗ: ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ», μετάφραση: Αχιλλέας Γεροκωστόπουλος. Εκδ. Ελληνική Ευρωεκδοτική, Αθήνα Οι έλικες του αεροπλάνου αναταράζουν τον αέρα με εκκωφαντικό θόρυβο, ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτηση - παρέμβαση του Υπουργού Δ.Μ.&Η.Δ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτηση - παρέμβαση του Υπουργού Δ.Μ.&Η.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Η αντίδραση στο άγχος είναι μία φυσιολογική, ζωτική αντίδραση στην απειλή. Το άγχος είναι ένα συναίσθημα δυσθυμίας που προέρχεται από την υποκειμενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1420-1820

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1420-1820 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1420-1820 Διαταράξεις της µνήµης στην Ακρόπολη Στην Ακρόπολη των Αθηνών, την άνοιξη του 1936, ο Ζίγκµουντ Φρόυντ διαπίστωνε έκπληκτος ότι η πόλη πράγµατι υπήρχε και ότι

Διαβάστε περισσότερα

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Στα τελευταία πέντε χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά πτώσης τμημάτων οικοδομών, κυρίως μπαλκονιών από πολυώροφες οικοδομές και είναι πραγματικά θαύμα το

Διαβάστε περισσότερα

Η Ιστορία του Αγγελιοφόρου Όπως αποκαλύφθηκε στον Μάρσαλ Βιάν Σάμμερς στης 23 Μάιου 2011 στο Μπόλντερ, Κολοράντο, ΗΠΑ

Η Ιστορία του Αγγελιοφόρου Όπως αποκαλύφθηκε στον Μάρσαλ Βιάν Σάμμερς στης 23 Μάιου 2011 στο Μπόλντερ, Κολοράντο, ΗΠΑ Η Ιστορία του Αγγελιοφόρου Όπως αποκαλύφθηκε στον Μάρσαλ Βιάν Σάμμερς στης 23 Μάιου 2011 στο Μπόλντερ, Κολοράντο, ΗΠΑ Σήμερα θα πούμε την ιστορία του Αγγελιοφόρου. Είναι μια ιστορία που ενέχει πολλή δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Η εργασία είναι αφιερωμένη σε όσους επέλεξαν να. ασχοληθούν με το κλάδο της φυσικοθεραπείας και. θεωρούν την φυσικοθεραπεία λειτούργημα και όχι

Η εργασία είναι αφιερωμένη σε όσους επέλεξαν να. ασχοληθούν με το κλάδο της φυσικοθεραπείας και. θεωρούν την φυσικοθεραπεία λειτούργημα και όχι Η εργασία είναι αφιερωμένη σε όσους επέλεξαν να ασχοληθούν με το κλάδο της φυσικοθεραπείας και θεωρούν την φυσικοθεραπεία λειτούργημα και όχι επάγγελμα. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαια: 1.Εισαγωγή...1 τενοντίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΙΙ Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

ΧΙΙΙ Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ΧΙΙΙ Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Στο Προτεινόμενο Σχέδιο Αξιολόγησης ο ρόλος της Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Ε.Ε.Υ) είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Οι αρμοδιότητες της Ε.Ε.Υ έχουν αναβαθμιστεί ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Έλλειψη εσωτερικής ελευθερίας

Έλλειψη εσωτερικής ελευθερίας Έλλειψη εσωτερικής ελευθερίας Ανωριμότητα Προκαταλήψεις- Στερεότυπα Απουσία ανθρωπιστικής παιδείας Ημιμάθεια Έλλειψη έμπρακτης χριστιανικής ζωής ΣΤΟΧΟΙ Να αρχίσουν να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν τα δικά

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα Ελλάδα Συνοπτική Παρουσίαση Η θρησκευτική ελευθερία προστατεύεται από το Σύνταγμα και άλλους νόμους και πολιτικές, με κάποιους περιορισμούς. Γενικώς, η κυβέρνηση σεβάστηκε εμπράκτως τη θρησκευτική ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Στις 22 Σεπτεμβρίου 1937, περί την δεκάτην πρωινήν, ο διευθυντής του ξενοδοχείου «Κεντρικόν» στην Κόρινθο χτύπησε την πόρτα του δωματίου όπου την

Στις 22 Σεπτεμβρίου 1937, περί την δεκάτην πρωινήν, ο διευθυντής του ξενοδοχείου «Κεντρικόν» στην Κόρινθο χτύπησε την πόρτα του δωματίου όπου την Ι. Στις 22 Σεπτεμβρίου 1937, περί την δεκάτην πρωινήν, ο διευθυντής του ξενοδοχείου «Κεντρικόν» στην Κόρινθο χτύπησε την πόρτα του δωματίου όπου την παραμονή είχε καταλύσει ο υφηγητής του πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 3.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 3.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3.1 Εισαγωγή Η Ελληνική Προεδρία πραγµατοποιείται σε µια κρίσιµη, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, περίοδο. Μια Ένωση που προετοιµάζει την µεγαλύτερη διεύρυνση στην

Διαβάστε περισσότερα

Θερινά ΔΕΝ 2011 "ακολουθώντας τη ροή" - η ματιά μου

Θερινά ΔΕΝ 2011 ακολουθώντας τη ροή - η ματιά μου 1/5 Τετάρτη 24 Αυγούστου 2011- Άννη Βασιλείου, Υπεύθυνη δράσης Δ.Ε.Ν. Θερινά ΔΕΝ 2011 "ακολουθώντας τη ροή" - η ματιά μου Μέρη του όλου - Τι ζωγράφισες; ρώτησε η εμψυχώτρια το κορίτσι. - Το όλον. απάντησε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΕΥΑΓ.ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΕΥΑΓ.ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΕΥΑΓ.ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 19.12.2000 _ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας)_: Εδώ ήταν. Μισό λεπτό, κύριε Μπασιάκο, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Ο αθλητισμός εμπνέεται από την ειρήνη. Η ειρήνη εμπνέεται από τον αθλητισμό.

Ο αθλητισμός εμπνέεται από την ειρήνη. Η ειρήνη εμπνέεται από τον αθλητισμό. Ο αθλητισμός εμπνέεται από την ειρήνη. Η ειρήνη εμπνέεται από τον αθλητισμό. Αγαπητοί γονείς και εκπαιδευτικοί, Φανταστείτε την ειρήνη... Αυτή μπορεί να ήταν η σκέψη του βασιλιά Ίφιτου της Ήλιδας όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ A1. Με αυτά λοιπόν τα μέσα εφοδιασμένοι οι άνθρωποι κατοικούσαν στην αρχή διασκορπισμένοι, πόλεις όμως δεν υπήρχαν κατασπαράσσονταν λοιπόν από τα θηρία, γιατί ήταν από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Σελίδα 2 από 94

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Σελίδα 2 από 94 T.Ε.I. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ Αναστασία Σαγυρίδου Οκτώβριος 2014 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Το ολοκαύτωμα της Κάσου

Το ολοκαύτωμα της Κάσου Το ολοκαύτωμα της Κάσου Το βρίκιον Άρης, 1881 Κολοβός Γεώργιος Ερευνητής Συγγραφέας Πτυχιούχος Διοίκησης Ναυτιλιακών και Μεταφορικών Επιχειρήσεων Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Παραμονή Παγκόσμιας Ημέρας Αντικαταναλωτισμού*, 28 Νοεμβρίου 2008

Παραμονή Παγκόσμιας Ημέρας Αντικαταναλωτισμού*, 28 Νοεμβρίου 2008 Ο ΑΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Παραμονή Παγκόσμιας Ημέρας Αντικαταναλωτισμού*, 28 Νοεμβρίου 2008 Η χρονική συγκυρία δε θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Πέντε λεπτά μετά τις έξι το απόγευμα της τελευταίας μου

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωμα της αντίστασης στο Βυζάντιο

Το δικαίωμα της αντίστασης στο Βυζάντιο Το δικαίωμα της αντίστασης στο Βυζάντιο Ευάγγελος Χρυσός Καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διευθυντής ΚΒΕ/ΕΙΕ υρίες και κύριοι, πρέπει κατ' αρχήν να σας αποκαλύψω ότι την ίδέα γι'αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΑΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΑΙΟΥ Επιθ. Κοιγ. Ερευνών, 103, Γ' 2000, 170-174 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΑΙΟΥ από τον Θεόδωρο Π. Οικονόμου Ζήσης Παπαδημητρίου, 2000, Ο ευρωπαϊκός ρατσισμός. Εισαγωγή στο φυλετικό μίσος: Ιστορική, κοινωνιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ Μετά το τηγάνι.το λάδι γίνεται τοξικό για τη θάλασσα το έδαφος τον υδροφόρο ορίζοντα για όλους μας!!! Tο χρησιµοποιηµένο λάδι ΕΝ το πετάµε στην αποχέτευση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Κος ΓΚΑΙΤΛΙΧ: Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα επιχειρήσω μέσα σε περίπου 10 με 15 λεπτά να συνοψίσω αυτά που συζητήθηκαν στο δικό μας workshop, το

Κος ΓΚΑΙΤΛΙΧ: Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα επιχειρήσω μέσα σε περίπου 10 με 15 λεπτά να συνοψίσω αυτά που συζητήθηκαν στο δικό μας workshop, το Κος ΓΚΑΙΤΛΙΧ: Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα επιχειρήσω μέσα σε περίπου 10 με 15 λεπτά να συνοψίσω αυτά που συζητήθηκαν στο δικό μας workshop, το οποίο κράτησε κι αυτό τρεις και πλέον ώρες, άρα είμαι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου. Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης

ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου. Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης Σύνδεση με προηγούμενο Μάθημα Στο κεφάλαιο Θερμότητα έχουμε μάθει: Τι είναι θερμότητα & θερμοκρασία μακροσκοπικά & μικροσκοπικά Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Απλές λύσεις για άµεση έξοδο από την κρίση. Μέσα σε λίγες ηµέρες µπορεί να σωθεί η Ελλάδα. Αρκεί να ξυπνήσουν οι Έλληνες και να δουν τι συµβαίνει.

Απλές λύσεις για άµεση έξοδο από την κρίση. Μέσα σε λίγες ηµέρες µπορεί να σωθεί η Ελλάδα. Αρκεί να ξυπνήσουν οι Έλληνες και να δουν τι συµβαίνει. Απλές λύσεις για άµεση έξοδο από την κρίση Μέσα σε λίγες ηµέρες µπορεί να σωθεί η Ελλάδα. Αρκεί να ξυπνήσουν οι Έλληνες και να δουν τι συµβαίνει. Στα χιλιάδες χρόνια της ιστορίας της η Ελλάδα έχει γεµίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Για πτυχιούχους του Τμήματος Μηχανολογίας Συντάκτες: Μέλη του τακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Σέρρες, 2007 Περιεχόμενα Αυτοαξιολόγηση...

Διαβάστε περισσότερα

Φλωρεντία, 10 Δεκεμβρίου 1513 Προς τον: ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ ΒΕΤΤΟΡΙ, Πρέσβη της Φλωρεντίας στην Αγία Παπική Έδρα, Ρώμη. Εξοχώτατε Πρέσβη,

Φλωρεντία, 10 Δεκεμβρίου 1513 Προς τον: ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ ΒΕΤΤΟΡΙ, Πρέσβη της Φλωρεντίας στην Αγία Παπική Έδρα, Ρώμη. Εξοχώτατε Πρέσβη, (Ο Νικολό Μακιαβέλι, μέσα από μία επιστολή του, περιγράφει την ζωή του στο κτήμα του, στο οποίο είχε αποτραβηχτεί, μετά το 1513 που οι Μεδίκοι ανακατέλαβαν την εξουσία.) Φλωρεντία, 10 Δεκεμβρίου 1513 Προς

Διαβάστε περισσότερα

Ενώνουμε δυνάμεις. Δείγματα Γραφής. Δυναμικά μπροστά ΑΝΔΡΕΑΣ Ζ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ. Βουλευτής

Ενώνουμε δυνάμεις. Δείγματα Γραφής. Δυναμικά μπροστά ΑΝΔΡΕΑΣ Ζ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ. Βουλευτής Ενώνουμε δυνάμεις Δείγματα Γραφής Δυναμικά μπροστά ΑΝΔΡΕΑΣ Ζ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Βουλευτής Συναγωνιστή συναγωνίστρια, Οι βουλευτικές εκλογές στις 22 Μαίου είναι σημαντικές για τον κάθε πολίτη, σημαντικές για την

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό ιστορικό νηπίου

Ατομικό ιστορικό νηπίου σημαντικές πληροφορίες στοιχεία επικοινωνίας Ατομικό ιστορικό νηπίου στοιχεία της προσωπικότητας του παιδιού Βοηθείστε μας να γνωρίσουμε καλύτερα το παιδί σας Όνομα Παιδιού: Συμπληρώστε με προσοχή και

Διαβάστε περισσότερα

Kεντρικός συντονισμός πολιτικών, μόνιμοι υφυπουργοί, μείωση ειδικών συμβούλων, κατάργηση αναπληρωτών.

Kεντρικός συντονισμός πολιτικών, μόνιμοι υφυπουργοί, μείωση ειδικών συμβούλων, κατάργηση αναπληρωτών. ΣΥΝΤΑΓΜΑ Αν η παρούσα Βουλή διαλυθεί χωρίς προηγουμένως να κινήσει την διαδικασία για την αναθεώρηση του Συντάγματος, θα έχουμε άλλη μια απόδειξη ότι το πολιτικό σύστημα δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα.

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΟ ΞΥΛΟ ΣΤΙΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΡΟΠΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ A

ΤΟ ΞΥΛΟ ΣΤΙΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΡΟΠΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ A "ΤΟ ΞΥΛΟ ΣΤΙΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΡΟΠΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ A Δρ Μιχάλης Σκαρβέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, υπεύθυνος Εργαστηρίου Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Το Ταξίδι Απελευθέρωσης

Το Ταξίδι Απελευθέρωσης Το Ταξίδι Απελευθέρωσης Όπως αποκαλύφθηκε στον Αγγελιοφόρο του Θεού, Μάρσαλ Βιάν Σάμμερς στης 2 Μαρτίου 2011, στο Μπόλντερ, Κολοράντο, ΗΠΑ Η πνευματικότητα είναι βασικά μια αναζήτηση ελευθερίας ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 20 Ο ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ

ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 20 Ο ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 20 Ο ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ Α. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ Καθηγητή Ε.Μ.Π., Σχολή Αρχιτεκτόνων ΔΗΜΗΤΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΩ ΥΠΕΡ Η ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΖΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΉ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΩ ΥΠΕΡ Η ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΖΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΉ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΩ ΥΠΕΡ Η ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΖΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΉ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 1.Καύση απόδοση καυσίμων υλών (Χημεία) 2.Ενέργεια (Φυσική) 3.Ασθένειες

Διαβάστε περισσότερα

Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει. πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της.

Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει. πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της. Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της. 1 / 7 Αυτή η διαδικασία, φυσικά, δεν ήταν μια ευθεία πορεία από την ακμή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Ευχαριστώ και το συνάδελφο γιατί θέτει ένα θέμα το οποίο βέβαια, όπως

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Ευχαριστώ και το συνάδελφο γιατί θέτει ένα θέμα το οποίο βέβαια, όπως ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και το συνάδελφο γιατί θέτει ένα θέμα το οποίο βέβαια, όπως ξέρει, έχει απαντηθεί στη Βουλή το προηγούμενο

Διαβάστε περισσότερα

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΩΡΕΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ) ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ, ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 ---------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Γενικές πληροφορίες Πού βρίσκομαι;

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Γενικές πληροφορίες Πού βρίσκομαι; ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γενικές πληροφορίες Πού βρίσκομαι; Ονομάζομαι Ροβήρος Άνθρωπος και είμαι ιδιοκτήτης σούπερ μάρκετ. Αυτή είναι η κύρια ιδιότητά μου ή, τέλος πάντων, γι αυτό θέλω να με θυμούνται οι επόμενες

Διαβάστε περισσότερα

προβλήματα, εγώ θέλω να είμαι συγκεκριμένος. Έχω μπροστά μου και σας την αναφέρω την

προβλήματα, εγώ θέλω να είμαι συγκεκριμένος. Έχω μπροστά μου και σας την αναφέρω την ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ:...Αγαπητοί συνάδελφοι, η πραγματικότητα ποια είναι; Είναι ότι από τη θέσπιση του Συντάγματος του 75 και του αντίστοιχου εκτελεστικού νόμου 998/1979 έχουμε πάνω από εξήντα νομοθετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ-ΧΑΪΝΗΔΕΣ Οι Χαΐνηδες Ο Δημήτρης Αποστολάκης

ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ-ΧΑΪΝΗΔΕΣ Οι Χαΐνηδες Ο Δημήτρης Αποστολάκης ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ-ΧΑΪΝΗΔΕΣ 1. Έχω επιλέξει ένα τραγούδι τον που είναι μια δημιουργία των Χαΐνηδων. Οι Χαΐνηδες είναι ένα συγκρότημα από την Κρήτη που παίζουν έντεχνη και παραδοσιακή μουσική. Οι μουσική

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2011: Εφημερίδα μηνός Αυγούστου, έκδ. 34 η

Σεπτέμβριος 2011: Εφημερίδα μηνός Αυγούστου, έκδ. 34 η Σεπτέμβριος 2011: Εφημερίδα μηνός Αυγούστου, έκδ. 34 η Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Την πάσα ελπίδα μου, και όλες μου τις ελπίδες, εις σε ανατίθημι. Μήτηρ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου: Ο Αύγουστος είναι

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργικά Εργαστήρια Νέων» Θέμα: Καταγραφή/Αφομοίωση βιωμάτων

«Δημιουργικά Εργαστήρια Νέων» Θέμα: Καταγραφή/Αφομοίωση βιωμάτων «Δημιουργικά Εργαστήρια Νέων» Θέμα: Καταγραφή/Αφομοίωση βιωμάτων Δράση:«Ακολουθώντας τη ροή» Διάστημα:24/7/2011 έως 6/8/2011 1 / 8 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στα πλαίσια του προγράμματος «Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ. 1º ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ (τροποποιημένο)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ. 1º ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ (τροποποιημένο) ΜΕΛΕΤΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΑΤΕΙ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007 2013 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ 1º ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ιρλανδία: Τη νύκτα της παραμονής των Χριστουγέννων όλα τα παράθυρα των σπιτιών που βλέπουν προς το δρόμο, φωτίζονται από ένα αναμμένο κερί, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα της δημιουργίας

Ο Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα της δημιουργίας Ο Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα της δημιουργίας Από την κρίση και τα ελλείμματα στην ανάπτυξη και την κοινωνική δικαιοσύνη ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Αντιμέτωποι με την κρίση: τα πρώτα βήματα για τη σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

3 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΖΟΥΜΠΛΙΟΥ ΡΑΛΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΛΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: «ΖΩ- ΓΡΑΦΙΖΩ» Μια ηλιαχτίδα μπήκε από το

3 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΖΟΥΜΠΛΙΟΥ ΡΑΛΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΛΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: «ΖΩ- ΓΡΑΦΙΖΩ» Μια ηλιαχτίδα μπήκε από το 3 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΖΟΥΜΠΛΙΟΥ ΡΑΛΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΛΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: «ΖΩ- ΓΡΑΦΙΖΩ» Μια ηλιαχτίδα μπήκε από το παράθυρο, διέλυσε το σκοτάδι και έπεσε στο χέρι μου. Χάζεψα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Στρατηγικός Ρόλος της Αστυνοµίας στις Σύγχρονες Απαιτήσεις της Ελληνικής Κοινωνίας

Ο Στρατηγικός Ρόλος της Αστυνοµίας στις Σύγχρονες Απαιτήσεις της Ελληνικής Κοινωνίας ιάλεξη του Καθηγητή Νίκου Λυγερού στην Ηµερίδα της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Αξιωµατικών Αστυνοµίας Ο Στρατηγικός Ρόλος της Αστυνοµίας στις Σύγχρονες Απαιτήσεις της Ελληνικής Κοινωνίας Αθήνα, 05/12/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» «ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» «ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» «ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ Μετεκπαιδευόμενη δασκάλα: ΔΟΥΚΑ ΙΟΥΛΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΑ ΦΥΛΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΜΗΜΑ Α1 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 Τα ψάθινα καπέλα, Μαργαρίτα Λυμπεράκη (απόσπασμα) Ερώτηση 1 η Περίληψη -(Κατερίνα Ζουρλαδάνη) Το κείμενο μας, αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Το Κάλεσμα του Αγγελιοφόρου

Το Κάλεσμα του Αγγελιοφόρου Το Κάλεσμα του Αγγελιοφόρου Όπως αποκαλύφτηκε στον Μάρσαλ Βιάν Σάμμερς στης 3 Σεπτεμβρίου, 2014 στο Μπόλντερ, Κολοράντο, ΗΠΑ Ο Θεός έχει στείλει έναν Αγγελιοφόρο στον κόσμο, που είναι σταλμένος από την

Διαβάστε περισσότερα

Μια «γριά» νέα. Εύα Παπώτη

Μια «γριά» νέα. Εύα Παπώτη Εύα Παπώτη Μια «γριά» νέα Πρωτογνώρισα την Κατερίνα ως μαθήτρια λυκείου στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης στο οποίο εργαζόμουν ως φιλόλογος. Σήμερα είναι τριάντα ετών. Σε μια συνάντησή μας, λίγο πριν

Διαβάστε περισσότερα

Το Μουσείο των Βαλκανικών Πολέμων στη Γέφυρα και ο Οθωμανός αρχιστράτηγος Χασάν Ταχσίν πασά

Το Μουσείο των Βαλκανικών Πολέμων στη Γέφυρα και ο Οθωμανός αρχιστράτηγος Χασάν Ταχσίν πασά Το Μουσείο των Βαλκανικών Πολέμων στη Γέφυρα και ο Οθωμανός αρχιστράτηγος Χασάν Ταχσίν πασά Έφη Αλλαμανή Τον περασμένο Σεπτέμβριο (2011) είχα την τύχη να επισκεφτώ το Στρατιωτικό Μουσείο των Βαλκανικών

Διαβάστε περισσότερα

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει Ένας Τιτανικός θεσμός επιβράβευσης επιτυχιών νέων ανθρώπων Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει έμπρακτα και πολύπλευρα το ενδιαφέρον του για τους νέους ανθρώπους, ιδιαίτερα δε για τα παιδιά, κάθε ηλικίας,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή εξάσκηση στις διαταραχές της κίνησης και της οπτικής αντίληψης. Διδάσκων :Α.Β.Καραπέτσας

Εργαστηριακή εξάσκηση στις διαταραχές της κίνησης και της οπτικής αντίληψης. Διδάσκων :Α.Β.Καραπέτσας Εργαστηριακή εξάσκηση στις διαταραχές της κίνησης και της οπτικής αντίληψης Διδάσκων :Α.Β.Καραπέτσας Περιεχόμενο μαθήματος Διαταραχές κίνησης Διαταραχές οπτικο-χωρικές Διαταραχές οπτικο-κινητικές Δυσπραξία

Διαβάστε περισσότερα

συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Ε Αντιπροέδρου αυτής κ.

συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Ε Αντιπροέδρου αυτής κ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ ΙΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΣ Β ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ϞΔ Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014 Αθήνα, σήμερα στις 24 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.08 συνήλθε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΟΣ ΓΥΡΟΥ 1. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 3. ΣΥΛΛΟΓΗ 4. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 5. ΣΚΟΡΑΡΙΣΜΑ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 15/10/2005. Η Αλκη Ζέη για την ιδώ Σωτηρίου: Η θεία µου η ιδώ αγαπηµένη των Τούρκων

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 15/10/2005. Η Αλκη Ζέη για την ιδώ Σωτηρίου: Η θεία µου η ιδώ αγαπηµένη των Τούρκων ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 15/10/2005 Η Αλκη Ζέη για την ιδώ Σωτηρίου: Η θεία µου η ιδώ αγαπηµένη των Τούρκων Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗ Η φωτογραφία του έξυπνου, χαµογελαστού προσώπου της ιδώς Σωτηρίου µε τον κλασικό

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικό Πρόγραμμα «Παπούτσια πολλά παπούτσια.»

Πολιτιστικό Πρόγραμμα «Παπούτσια πολλά παπούτσια.» Πολιτιστικό Πρόγραμμα «Παπούτσια πολλά παπούτσια.» Υπεύθυνη εκπαιδευτικός :Ανδριάνα Καρρά Συνεργάτης: Νάντια Τσιλιβίτα 1 ο Νηπιαγωγείο Βραχναιίκων Τμ.Α2 Σχ.Ετος 2013-2014 Ποιοι είμαστε Το παραπάνω πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελευθέρους επαγγελματίες. Τονίζεται ότι τα προγράμματα είναι σε προδημοσίευση. Με τη δημοσίευση της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ( 1 )

Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ( 1 ) Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ( 1 ) του Κ.Γκ.Γιούνγκ Με έχουν ρωτήσει αρκετές φορές τι πιστεύω για το θάνατο, γι αυτό το τελείωμα της ανθρώπινης ύπαρξης. Ο θάνατος είναι απλά γνωστός ως το τέλος. Είναι η τελεία

Διαβάστε περισσότερα

Το Article 27 αναφέρεται στο κομμάτι του Καταστατικού των Η.Ε. κατά το οποίο δίνεται το δικαίωμα του βέτο στα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Το Article 27 αναφέρεται στο κομμάτι του Καταστατικού των Η.Ε. κατά το οποίο δίνεται το δικαίωμα του βέτο στα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Δεν είναι εύκολο να είσαι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αλλά εσείς έχετε γεννηθεί για την πρόκληση αυτή. Η χώρα σας, σας έχει επιλέξει για να προστατεύσετε τα συμφέροντά της. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑΥΜΑΤΩΝ. Κεφάλαια 11 έως 20

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑΥΜΑΤΩΝ. Κεφάλαια 11 έως 20 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑΥΜΑΤΩΝ Κεφάλαια 11 έως 20 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτά είναι Μαθήματα Θαυμάτων. Τα Μαθήματα αυτά είναι απαραίτητα. Μόνο ο χρόνος που θα τα κάνεις είναι προαιρετικός. Ελεύθερη βούληση δεν σημαίνει ότι μπορείς

Διαβάστε περισσότερα

θεωρητική και εθνογραφική τεκμηρίωση ορίων και σχέσεων των μουσικών δικτύων του σύγχρονου πανηγυριού

θεωρητική και εθνογραφική τεκμηρίωση ορίων και σχέσεων των μουσικών δικτύων του σύγχρονου πανηγυριού ` Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελωδική και αφηγηματική πλοκή στον βλαχόφωνο Ασπροπόταμο: τόπος και ρεπερτόριο θεωρητική και εθνογραφική τεκμηρίωση ορίων και σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πορεία του Φ.Ο.Σ. στα χιόνια της Κυρά-Βγένας

Πορεία του Φ.Ο.Σ. στα χιόνια της Κυρά-Βγένας Πορεία του Φ.Ο.Σ. στα χιόνια της Κυρά-Βγένας Μετά τις βροχές και τις ομίχλες της Πάρνηθας και του Κιθαιρώνα, ο Σύλλογός μας, στις 16 17 Ιανουαρίου 2016 βρέθηκε στις χιονισμένες πλαγιές και τα ελατοδάση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 1 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΕΦ. 1 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ (Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ :) ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑ) ΚΕΦ. 1 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.1 Εισαγωγή στη Λογιστική/Στ όχοι της επιχείρησης Να

Διαβάστε περισσότερα

Ξεσκαρτάρισμα. Παίζοντας 1 Κάρτα

Ξεσκαρτάρισμα. Παίζοντας 1 Κάρτα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρόοδος! Αυτό είναι που χρειάζεται η Σκοτεινή αυτή Εποχή. Κάποιος να κοιτάξει μπροστά. Ήσασταν τόσο καιρό ένας δουλοπάροικος στη μικρή αυτή πόλη, αλλά ως εδώ. Έφτασε η στιγμή να ταρακουνήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Γυμνασίου Τμήμα Β3. Γρηγόρης Μαγουλάς Φανή Μανούσου Κύρος Μαλλαμίδης Ελίνα Μάλλιαρη Μάγδα Μαντά

Χημεία Β Γυμνασίου Τμήμα Β3. Γρηγόρης Μαγουλάς Φανή Μανούσου Κύρος Μαλλαμίδης Ελίνα Μάλλιαρη Μάγδα Μαντά Χημεία Β Γυμνασίου Τμήμα Β3 Γρηγόρης Μαγουλάς Φανή Μανούσου Κύρος Μαλλαμίδης Ελίνα Μάλλιαρη Μάγδα Μαντά Τι είναι άμεση και έμμεση ρύπανση του νερού. Πώς προκαλείται η ρύπανση του νερού. Επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι σ όσους, ατομικά ή συλλογικά επανακτούν αυτά που νόμιμα μας κλέβουν οι εξουσιαστές.

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι σ όσους, ατομικά ή συλλογικά επανακτούν αυτά που νόμιμα μας κλέβουν οι εξουσιαστές. Εγώ καταληστεύω καθημερινά τον πολίτη αυτής της χώρας. Εγώ τον φέρνω κάθε τέλος του μήνα σε απόγνωση, όταν συνειδητοποιεί ότι δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στις οικονομικές του υποχρεώσεις. Εγώ τον αναγκάζω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ. του κ.θανάση Κουτίνα, χηµικού, καθηγητή Πανεπιστηµίου Πατρών

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ. του κ.θανάση Κουτίνα, χηµικού, καθηγητή Πανεπιστηµίου Πατρών ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ του κ.θανάση Κουτίνα, χηµικού, καθηγητή Πανεπιστηµίου Πατρών Για τα εναλλακτικά καύσιµα αρχίσαµε να συζητάµε µετά την µεγάλη πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του '70, συγκεκριµένα µετά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Η ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Αστρονομία (από το άστρο + νόμος) είναι η επιστήμη που μελετά όλα τα ουράνια αντικείμενα πέρα από τη Γη και το άμεσο περιβάλλον της, και συγκεκριμένα τη Σελήνη, τον Ήλιο

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΕφΑθ 5253/2003

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΕφΑθ 5253/2003 ΕφΑθ 5253/2003 Τράπεζες. Στεγαστικά δάνεια. Γενικοί Όροι Συναλλαγών. Καταχρηστικοί όροι. Έξοδα χρηματοδότησης. Προμήθεια φακέλου Παράνομες επιβαρύνσεις. Υπέρμετρες εγγυήσεις. Καταγγελία σύμβασης δανείου.

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί την άμεσα εκλεγμένη δημοκρατική έκφραση της πολιτικής βούλησης των λαών της Ευρώπης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί την άμεσα εκλεγμένη δημοκρατική έκφραση της πολιτικής βούλησης των λαών της Ευρώπης. Ομιλία Ευρωβουλευτού Ελίζας Βόζεμπεργκ Βρυωνίδη Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην εξωτερική πολιτική και στην ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ Κυρίες και Κύριοι, Λευκωσία, 16-10-2015 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Διαβάστε περισσότερα