Εγχειρίδιο Ενημέρωσης Εφοριακών και Φορολογικών Ελεγκτών για τη Δωροδοκία και τη Διαφθορά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο Ενημέρωσης Εφοριακών και Φορολογικών Ελεγκτών για τη Δωροδοκία και τη Διαφθορά"

Transcript

1 Εγχειρίδιο Ενημέρωσης Εφοριακών και Φορολογικών Ελεγκτών για τη Δωροδοκία και τη Διαφθορά

2 Εγχειρίδιο Ενημέρωσης Εφοριακών και Φορολογικών Ελεγκτών για τη Δωροδοκία και τη Διαφθορά Η ποιότητα της μετάφρασης και η συνάφειά της με την αυθεντική γλώσσα του αρχικού κειμένου αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των μεταφραστών. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ του αρχικού κειμένου και της μετάφρασης, μόνο το αρχικό κείμενο πρέπει να θεωρείται έγκυρο.

3 Το έργο αυτό δημοσιεύεται με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα του ΟΟΣΑ. Οι απόψεις που εκφράζονται και τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται εδώ δεν αντανακλούν απαραίτητα τις επίσημες απόψεις του Οργανισμού ή των κυβερνήσεων των χωρών μελών του. Το παρόν έγγραφο και κάθε χάρτης που τυχόν περιλαμβάνεται σε αυτό είναι απαλλαγμένα από κάθε προκατάληψη σχετικά με το καθεστώς ή την κυριαρχία επί οποιουδήποτε εδάφους, την οριοθέτηση των διεθνών συνόρων και ορίων και με το όνομα του κάθε εδάφους, πόλης ή περιοχής. Αρχική έκδοση από τον ΟΟΣΑ στα Αγγλικά και τα Γαλλικά υπό τους τίτλους: Bribery and Corruption Awareness Handbook for Tax Examiners and Tax Auditors Manuel de sensibilisation au paiement de pots- de- vin et à la corruption à l'intention de vérificateurs fiscaux 2013 OECD Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2015 Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών για αυτή την Ελληνική Έκδοση Η μετάφραση στα Ελληνικά έγινε με επιμέλεια του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών. Τα στατιστικά δεδομένα για το Ισραήλ δόθηκαν από και με την ευθύνη των Ισραηλινών αρχών. Η χρήση τέτοιων δεδομένων από τον ΟΟΣΑ είναι απαλλαγμένη από κάθε προκατάληψη για το καθεστώς του υψιπέδου του Γκολάν, της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και των Ισραηλινών εγκαταστάσεων της Δυτικής Όχθης, υπό το καθεστώς του διεθνούς δικαίου. Φωτογραφίες: Εξώφυλλο c Mauro Rodrigues/Shutterstock.com Κατάλογος τυπογραφικών λαθών εκδόσεων του ΟΟΣΑ μπορούν να βρεθούν στη διεύθυνση:

4 Πρόλογος Πρόλογος Στο σημερινό διασυνδεδεμένο κόσμο, οι καταστροφικές επιπτώσεις της διαφθοράς είναι διασκορπισμένες σε όλη την παγκόσμια οικονομία και κοινωνία πολύ πέρα από το σημείο όπου έχει επιτελεσθεί η πράξη αυτή καθεαυτή. Για να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η διαφθορά τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς απαιτείται διαφάνεια, λογοδοσία και ακεραιότητα στο δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τομέα. Ο ΟΟΣΑ εδώ και 15 χρόνια από την υιοθέτηση της Σύμβασης για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας Αλλοδαπών Δημόσιων Λειτουργών σε Διεθνείς Επιχειρηματικές Συναλλαγές είναι παγκόσμιος ηγέτης στον αγώνα κατά της διαφθοράς. Η διεπιστημονική μας προσέγγιση αντιμετωπίζει τη διαφθορά στην επιχείρηση, τη φορολογία, την αναπτυξιακή βοήθεια, και τη διακυβέρνηση στις χώρες μέλη αλλά και ευρύτερα, στο πλαίσιο της αποστολής της για την οικοδόμηση μιας ισχυρότερης, καθαρότερης και πιο δίκαιης παγκόσμιας οικονομίας. Το 1996, εγκρίθηκε η Οδηγία για τη Φορολογική Έκπτωση της Δωροδοκίας Αλλοδαπών Δημόσιων Λειτουργών σε Διεθνείς Επιχειρηματικές Συναλλαγές (Recommendation on the Tax Deductibility of Bribes to Foreign Public Officials in International Business Transactions). Η εφαρμογή της οδηγίας αυτής έστειλε ένα σαφές μήνυμα ότι η δωροδοκία δεν θα αντιμετωπίζεται πλέον ως μια επιχειρηματική δαπάνη αλλά σαν ποινικό αδίκημα που υπόκειται σε σοβαρές ποινές. Με βάση τη Οδηγία του 1996 και την εμπειρία από την εφαρμογή της, το 2009 υιοθετήθηκε η Οδηγία σχετικά με τα Φορολογικά Μέτρα για την περαιτέρω Καταπολέμηση της Δωροδοκίας Αλλοδαπών Δημόσιων Λειτουργών σε Διεθνείς Επιχειρηματικές Συναλλαγές (Recommendation on Tax Measures for Further Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions). Η οδηγία αυτή ζητά από τις χώρες- μέλη να απαγορεύσουν ρητώς τη φορολογική έκπτωση της δωροδοκίας αλλοδαπών δημόσιων λειτουργών και προάγει την περαιτέρω συνεργασία των φορολογικών αρχών και των αρχών επιβολής του νόμου τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Η ενίσχυση του νομικού πλαισίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς είναι σημαντική, αλλά η διασφάλιση της αποτελεσματικής και αυστηρής εφαρμογής των νόμων αυτών είναι απαραίτητη για τον εντοπισμό, την αποτροπή και τη δίωξη των διεφθαρμένων πρακτικών. Έτσι, ο ΟΟΣΑ ανέπτυξε το Εγχειρίδιο Ενημέρωσης των Εφοριακών σχετικά με τη Δωροδοκία (Bribery Awareness Handbook for Tax Examiners). Το Εγχειρίδιο, εκδόθηκε για πρώτη φορά το 2001, με στόχο την παροχή πρακτικής καθοδήγησης για να βοηθήσει τους εφοριακούς στον εντοπισμό ύποπτων πληρωμών με σκοπό την δωροδοκία, έτσι ώστε να μπορεί να επιβληθεί η μη φορολογική έκπτωση της δαπάνης, και οι πληρωμές για δωροδοκία να εντοπίζονται και να αναφέρονται στις αρμόδιες εθνικές αρχές επιβολής του νόμου. Δεδομένου του σχετικού ενδιαφέροντος, το Εγχειρίδιο Ενημέρωσης σχετικά με τη Δωροδοκία, έγινε διαθέσιμο σε 18 γλώσσες. 4

5 Πρόλογος Το 2010 εκδόθηκε η Οδηγία για τη Διευκόλυνση της Συνεργασίας μεταξύ των Φορολογικών και Άλλων Αρχών Επιβολής του Νόμου για την Καταπολέμηση των Σοβαρών Εγκλημάτων (Recommendation to Facilitate Co- operation Between Tax and Other Law Enforcement Authorities to Combat Serious Crimes). Με βάση την οδηγία αυτή οι χώρες θα πρέπει να υιοθετήσουν νομικά και διοικητικά πλαίσια, και να παρέχουν καθοδήγηση, για να διευκολύνουν τους φορολογικούς υπαλλήλους να αναφέρουν στην αρμόδια αρχή επιβολής του νόμου τις υποψίες τους για όλα τα σοβαρά εγκλήματα που ανακύπτουν από την άσκηση των καθηκόντων τους. Ακολούθως, το 2011 έγινε η έναρξη του Διαλόγου του Όσλο κατά τη διάρκεια του πρώτου Φόρουμ για τη Φορολογία και το Έγκλημα, που έλαβε χώρα το Μάρτιο του 2011 στο Όσλο της Νορβηγίας. Ο Διάλογος του Όσλο ενθαρρύνει τις χώρες να υιοθετήσουν μια ολόκληρη διακυβερνητική προσέγγιση για την καταπολέμηση όλων των μορφών οικονομικού εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένου του φορολογικού εγκλήματος, του ξεπλύματος χρήματος και της διαφθοράς. Για να υποστηρίξει αυτές τις εξελίξεις, το νέο Εγχειρίδιο Ενημέρωσης Εφοριακών και Φορολογικών Ελεγκτών για τη Δωροδοκία και τη Διαφθορά (Bribery and Corruption Awareness Handbook for Tax Examiners and Tax Auditors) for περιλαμβάνει εκτός από τα είδη διαφθοράς για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δημοσίων υπαλλήλων, και τα διάφορα είδη της διαφθοράς που ένας εφοριακός ή ελεγκτής είναι πολύ πιθανό να αντιμετωπίσει στη δουλειά του, έτσι ώστε οι εφοριακοί να κατανοήσουν καλύτερα το πώς η συνεισφορά τους μπορεί να βοηθήσει τους ποινικούς ανακριτές και τις αρχές επιβολής του νόμου στην αντιμετώπιση αυτών των εγκλημάτων. 5

6 Εισαγωγή Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή Τι είναι δωροδοκία και διαφθορά; Ο ρόλος της φορολογικής διοίκησης στην καταπολέμηση της δωροδοκίας και διαφθοράς Ο ρόλος εφοριακών και φορολογικών ελεγκτών Ενδείξεις πιθανής δωροδοκίας και διαφθοράς Ενδείξεις σχετικά με το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον κινδύνου των φορολογούμενων Ενδείξεις σχετικά με τις συναλλαγές των φορολογουμένων Ενδείξεις σχετικά με τις πληρωμές και τις χρηματικές ροές Ενδείξεις σχετικά με τα αποτελέσματα των συναλλαγών των φορολογουμένων Ενδείξεις που αφορούν ειδικά στον λήπτη προσόδων από πιθανή δωροδοκία ή διαφθορά Παράρτημα Α. Λίστα χρήσιμων ιστοσελίδων και πηγών 62 Παράρτημα Β. Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται σε 66 αναφορά υποψίας για πιθανή δωροδοκία και διαφθορά Παράρτημα Γ. Ενδείξεις πιθανής δωροδοκίας και διαφθοράς 67 6

7 Εισαγωγή Εισαγωγή Το πρώτο Εγχειρίδιο Ενημέρωσης των Εφοριακών σχετικά με τη Δωροδοκία του ΟΟΣΑ εκδόθηκε το 2001 και αναθεωρήθηκε το 2009 για να υποστηρίξει την εφαρμογή από τις χώρες μέλη της Οδηγίας του 1996 σχετικά με τη Φορολογική Έκπτωση της Δωροδοκίας Αλλοδαπών Δημόσιων Λειτουργών σε Διεθνείς Επιχειρηματικές Συναλλαγές (Recommendation on the Tax Deductibility of Bribes to Foreign Public Officials in International Business Transactions) και την Οδηγία του 2009 σχετικά με τα Φορολογικά Μέτρα για την περαιτέρω Καταπολέμηση Δωροδοκίας Αλλοδαπών Δημόσιων Λειτουργών σε Διεθνείς Επιχειρηματικές Συναλλαγές (Recommendation on Tax Measures for Further Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions). Η Οδηγία του 2009 προβλέπει ότι οι χώρες μέλη του ΟΟΣΑ και άλλα μέρη της Σύμβασης του ΟΟΣΑ Κατά της Δωροδοκίας θα πρέπει, με αποτελεσματικό τρόπο, να απαγορεύσουν ρητώς τη φορολογική έκπτωση δωροδοκιών σε αλλοδαπούς δημόσιους λειτουργούς, και το Εγχειρίδιο παρείχε πρακτική καθοδήγηση για να βοηθήσει τους εφοριακούς στον εντοπισμό ύποπτων πληρωμών που ενδέχεται να αφορούν σε δωροδοκίες στην αλλοδαπή, έτσι ώστε να μπορεί να επιβληθεί η άρνηση της έκπτωσης, και οι πληρωμές δωροδοκίας να εντοπίζονται και να αναφέρονται στις αρμόδιες εθνικές αρχές επιβολής του νόμου. Το 2010, ο ΟΟΣΑ εξέδωσε την Οδηγία για τη Διευκόλυνση της Συνεργασίας μεταξύ των Φορολογικών και Άλλων αρχών Επιβολής του Νόμου για Καταπολέμηση των Σοβαρών Εγκλημάτων (Recommendation to Facilitate Co- operation between Tax and Other Law Enforcement Authorities to Combat Serious Crimes). Η Οδηγία αυτή ζητά από τις χώρες να υιοθετήσουν αποτελεσματικά νομικά και διοικητικά πλαίσια και να παρέχουν καθοδήγηση για τη διευκόλυνση της αναφοράς από τις φορολογικές αρχές των υποψιών για όλα τα σοβαρά εγκλήματα που εντοπίζουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Αυτό καλύπτει όλες τις μορφές της διαφθοράς, είτε διεξάγονται σε εθνικό ή σε διεθνές πλαίσιο, είτε από ιδιωτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους. Για την υποστήριξη της εφαρμογής της Οδηγίας του 2010, η τελευταία έκδοση του Εγχειριδίου εξετάζει τα διάφορα είδη της διαφθοράς που ένας εφοριακός ή ελεγκτής είναι πιο πιθανό να αντιμετωπίσει στην εργασία του, συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων μορφών της δωροδοκίας, και όχι μόνο την περίπτωση δωροδοκίας αλλοδαπών δημοσίων υπαλλήλων. Αυτή η ευρύτερη εστίαση αντικατοπτρίζει επίσης το γεγονός ότι, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι εφοριακοί και οι φορολογικοί ελεγκτές μπορεί να εντοπίσουν ενδείξεις πιθανής διαφθοράς, αλλά να μην είναι σε θέση να προσδιορίσουν εάν πρόκειται ή όχι για διαφθορά αλλοδαπών δημοσίων υπαλλήλων. Αυτή η έκδοση του Εγχειριδίου αναπτύχθηκε από μια ομάδα ειδικών από την Αυστρία, τον Καναδά, τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Νορβηγία και τις Ηνωμένες Πολιτείες και περιλαμβάνει τις απόψεις της ομάδας Task Force του ΟΟΣΑ για Φορολογικά και Άλλα Εγκλήματα καθώς και της Ομάδας Εργασίας του ΟΟΣΑ για τη Δωροδοκία. Σκοπός αυτού του Εγχειριδίου Ενημέρωσης Εφοριακών και Φορολογικών Ελεγκτών για τη Δωροδοκία και τη Διαφθορά είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των εφοριακών και των ελεγκτών σε σχέση με θέματα που αφορούν τη δωροδοκία και άλλες μορφές διαφθοράς. 1 Αυτό το εγχειρίδιο παρέχει καθοδήγηση 7

8 Εισαγωγή στους εφοριακούς και τους φορολογικούς ελεγκτές σχετικά με το πώς να αναγνωρίζουν τις ενδείξεις της πιθανής δωροδοκίας ή διαφθοράς που μπορεί να συναντήσουν κατά τη διάρκεια των τακτικών φορολογικών ερευνών και ελέγχων. Τα βασικά εργαλεία των εφοριακών και των φορολογικών ελεγκτών για να αποτρέψουν τη συμμετοχή των φορολογούμενων σε πράξεις δωροδοκίας και διαφθοράς είναι (α) η δυνατότητα να μειώσουν τα ωφελήματα από δωροδοκία και διαφθορά με την άρνηση έκπτωσης φόρου για δωροδοκίες και άλλες πληρωμές που συνδέονται με αυτά τα εγκλήματα και την φορολόγηση των εσόδων από το εγκλήματα αυτά, σύμφωνα με την εθνική φορολογική νομοθεσία, και (β) η δυνατότητα αναφοράς των υποψιών τους για πιθανή δωροδοκία και διαφθορά στην αρμόδια αρχή επιβολής του νόμου ή τις εισαγγελικές αρχές, για διερεύνηση και πιθανή δίωξη. Αν και το παρόν Εγχειρίδιο δεν αναφέρεται λεπτομερώς σε μεθόδους διερεύνησης εγκληματικών πράξεων, περιγράφει τη φύση και το περιεχόμενο των πράξεων της δωροδοκίας και διαφθοράς, ώστε οι εφοριακοί και οι ελεγκτές να είναι σε θέση να κατανοήσουν καλύτερα το πώς η συνεισφορά τους μπορεί να βοηθήσει τις εισαγγελικές αρχές, καθώς και άλλες αρχές επιβολής του νόμου στην καταπολέμηση αυτών των εγκλημάτων. Εκφράζεται η ελπίδα ότι οι φορολογικές διοικήσεις θα παράσχουν αντίγραφα του παρόντος Εγχειριδίου στους εφοριακούς και τους φορολογικούς ελεγκτές για να το χρησιμοποιήσουν στην εργασία τους ως εργαλείο αναφοράς και ότι θα το συμπεριλάβουν στα εκπαιδευτικά τους προγράμματα. Καθώς ο σκοπός του παρόντος Εγχειριδίου είναι να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των εφοριακών και των φορολογικών ελεγκτών αναφορικά με συναλλαγές και δραστηριότητες που σχετίζονται με τη δωροδοκία και τη διαφθορά, το παρόν Εγχειρίδιο δεν προορίζεται να αντικαταστήσει τους εθνικούς νόμους και διαδικασίες. Οι φορολογικές διοικήσεις μπορούν να προσαρμόσουν αυτό το εγχειρίδιο για να προσαρμοστεί στις δικές τους συνθήκες και μπορούν αν το επιθυμούν να προσθέσουν, υπό τη μορφή παραρτήματος στην δικιά τους έκδοση, λεπτομέρειες των συγκεκριμένων εγχώριων κανόνων και διαδικασιών. Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι οι διάφοροι κατάλογοι των ενδείξεων πιθανής δωροδοκίας ή διαφθοράς που παρουσιάζονται σε αυτό το Εγχειρίδιο δεν είναι εξαντλητικοί και θα πρέπει να αναπτυχθούν, εφόσον χρειάζεται, ανάλογα με τις συνθήκες και την εμπειρία μιας χώρας. Μια κατάσταση με χρήσιμες ιστοσελίδες και πηγές, καθώς και άλλες σχετικές δημοσιεύσεις, περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α. Μια σύντομη περιγραφή των τύπων των πληροφοριών που πρέπει να περιλαμβάνονται σε μια αναφορά των υποψιών ενός εφοριακού ή φορολογικού ελεγκτή για πιθανή διαφθορά ή δωροδοκία στην αρμόδια αρχή επιβολής του νόμου ή την εισαγγελική αρχή περιέχεται στο Παράρτημα Β. Το Παράρτημα Γ περιλαμβάνει μια συλλογή των ενδείξεων για πιθανή δωροδοκία ή διαφθορά που περιέχονται σε διάφορα κεφάλαια του παρόντος Εγχειριδίου. Το κείμενο αυτού του εγχειριδίου θα τροποποιείται από καιρού εις καιρόν για να διασφαλισθεί η επικαιροποίησή του. Η πλέον πρόσφατη έκδοση είναι διαθέσιμη σε διάφορες γλώσσες στο δικτυακό τόπο του ΟΟΣΑ corruption- awareness- handbook.htm. 8

9 Εισαγωγή Σημείωση 1. Η δωροδοκία είναι μια μορφή διαφθοράς που περιλαμβάνει ένα άτομο που εσκεμμένα προσφέρει, υπόσχεται ή παρέχει αδικαιολόγητο πλεονέκτημα σε έναν αξιωματούχο ή στέλεχος αρμόδιο για να παίρνει αποφάσεις, με σκοπό αυτός να ενεργήσει ή να αποφύγει να ενεργήσει, σε σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων του. Στην πράξη, αυτή είναι η μορφή της διαφθοράς που οι εφοριακοί και οι φορολογικοί ελεγκτές είναι περισσότερο πιθανό να συναντήσουν κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Ως εκ τούτου, σε αυτό το Εγχειρίδιο, ο όρος «δωροδοκία» αναφέρεται ειδικά σε αυτό το αδίκημα, ενώ η «διαφθορά» αναφέρεται σε άλλες μορφές διαφθοράς, εκτός από τη δωροδοκία. 9

10 Τι είναι δωροδοκία και διαφθορά; Τι είναι δωροδοκία και διαφθορά; Οι ίδιες δικαιολογίες και αιτιολογήσεις για τη δωροδοκία και τη διαφθορά, όπως και για άλλα αδικήματα «λευκού κολάρου», ακούγονται ξανά και ξανά. «Όλοι το κάνουν», «είναι το κόστος του επιχειρείν», «στην πραγματικότητα δεν έχει σημασία», «δεν βλάπτεται κανένας». Αυτό δεν είναι αλήθεια. Η διαφθορά δημόσιων και ιδιωτών αξιωματούχων και στελεχών και η πληρωμή δωροδοκιών, εγείρουν σοβαρές ηθικές και πολιτικές ανησυχίες. Δεν είναι εγκλήματα χωρίς θύματα, και στην πραγματικότητα συνεπάγονται ένα βαρύ οικονομικό και κοινωνικό κόστος. Δωροδοκία και διαφθορά διαμορφώνουν ένα άνισο πεδίο ανταγωνισμού για έντιμες επιχειρήσεις και τραυματίζουν βαθιά τον κοινωνικό ιστό τόσο των ανεπτυγμένων όσο και των αναπτυσσόμενων κρατών. Μπορούν να μεταφραστούν σε επικίνδυνα και κατώτερης ποιότητας προϊόντα που κυκλοφορούν σε μια αγορά, σε εκτός προδιαγραφών οικοδομικά υλικά για χρήση σε κατασκευή υποδομών βάζοντας έτσι σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και ευημερία, και να στερήσουν πολύτιμους πόρους από την παιδεία, την υγεία και την κοινωνική πρόνοια. Στο τέλος, όλοι μας πληρώνουμε το λογαριασμό. Η διαφθορά μπορεί να πάρει διάφορες μορφές, όλες όμως εμπεριέχουν την κατάχρηση δημόσιου ή ιδιωτικού αξιώματος για ίδιο όφελος. Ένας διεφθαρμένος αξιωματούχος μπορεί να ασκήσει την εξουσία του/της με μη προσήκοντα τρόπο (για παράδειγμα, όταν ο διευθυντής αγορών κατακυρώνει ένα συμβόλαιο σε συνεργάτη που έχει δωροδοκήσει) ή να αποφύγει να την ασκήσει με προσήκοντα τρόπο (για παράδειγμα, όταν ένας επιβλέπων μηχανικός αγνοεί και δεν αναφέρει τη χρήση κατώτερης ποιότητας υλικών). Άλλοι συνεργοί σε διαφθορά μπορεί να δράσουν για ποικίλα προσωπικά ή επαγγελματικά συμφέροντα. Διεφθαρμένες συναλλαγές μπορεί να είναι εξαιρετικά απλές ή απίστευτα περίπλοκες, εμπλέκοντας εταιρείες σε πολλές διαφορετικές χώρες. Η διαφθορά μπορεί να λάβει χώρα στα υψηλότερα κυβερνητικά κλιμάκια και στην κορυφή μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών. Μπορεί επίσης διαμειφθεί σε τοπικό επίπεδο, οποτεδήποτε κάποιος έχει τη δύναμη να επηρεάσει τη λήψη αποφάσεων. Η διαφθορά είναι από τα σοβαρότερα εμπόδια για βιώσιμη οικονομική, πολιτική και κοινωνική ανάπτυξη για αναπτυσσόμενες, αναδυόμενες και ανεπτυγμένες οικονομίες. Συνολικά η διαφθορά μειώνει την αποδοτικότητα και αυξάνει την ανισότητα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το κόστος της διαφθοράς υπερβαίνει το 5% του παγκόσμιου ΑΕΠ ή τα 2,6 τρις δολάρια ΗΠΑ (Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ), με πάνω από 1 τρις δολάρια ΗΠΑ να πληρώνεται κάθε χρόνο σε δωροδοκίες (Παγκόσμια Τράπεζα). Το κόστος της διαφθοράς μπορεί να γίνει αισθητό με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Οι επενδυτές είναι συνήθως απρόθυμοι να 10

11 Τι είναι δωροδοκία και διαφθορά; επενδύσουν σε χώρες, οι οποίες εκτιμάται ότι έχουν διεφθαρμένους θεσμούς, επειδή δεν είναι εύκολο να εκτιμήσουν τον κίνδυνο ή την απόδοση της επένδυσής τους. Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες μπορεί να επιβραδύνονται, τόσο από διεφθαρμένους αξιωματούχους όσο και από μηχανισμούς που έχουν εισαχθεί για να εντοπίσουν και να αντιμετωπίσουν τη διαφθορά. Η διαφθορά μπορεί επίσης να συνδεθεί με άλλες εγκληματικές δράσεις όπως η φοροδιαφυγή, το ξέπλυμα χρήματος και το σοβαρό οργανωμένο έγκλημα. 11

12 Τι είναι δωροδοκία και διαφθορά; Κατηγορίες διαφθοράς Η διαφθορά μπορεί να υπάρχει με πολλές διαφορετικές μορφές, συμπεριλαμβανομένης της ευνοιοκρατίας, του νεποτισμού και των πελατειακών σχέσεων. Οι τύποι διαφθοράς που οι εφοριακοί και οι φορολογικοί ελεγκτές είναι πιθανότερο να συναντήσουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους περιλαμβάνουν τη δωροδοκία, την κατάχρηση και τον εκβιασμό. Δωροδοκία Η δωροδοκία εμπεριέχει εκούσια προσφορά, υπόσχεση ή παροχή αθέμιτων χρηματικών ή άλλων ωφελημάτων προς αξιωματούχο ή λήπτη απόφασης, με την πρόθεση ο αξιωματούχος ή ο λήπτης απόφασης να ενεργήσει ή να αποφύγει να ενεργήσει σε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων των. Αυτό μπορεί να αποτυπωθεί στο παρακάτω γράφημα. Γενικά σε κάθε περίπτωση δωροδοκίας υπάρχουν τέσσερα βασικά εμπλεκόμενα μέρη: ο δωροδοκών, ο δωροδοκούμενος και οι οργανισμοί τους. Χωρίς να συμβαίνει σε κάθε περίπτωση, αυτοί οι οργανισμοί είναι κάποιες φορές τα άμεσα θύματα της δωροδοκίας, για παράδειγμα η δημόσια υπηρεσία που πληρώνει μεγαλύτερα ποσά για υπηρεσίες στα πλαίσια ενός σχεδίου δωροδοκίας ή μια ιδιωτική εταιρεία που συνάπτει συμφωνίες με επαχθείς όρους ως αποτέλεσμα της 12

13 Τι είναι δωροδοκία και διαφθορά; δράσης του δωροδοκούντος και του δωροδοκούμενου. Η δωροδοκία μπορεί να έχει και πολλά έμμεσα θύματα, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που υποφέρουν όταν κοινωνικές υπηρεσίες και έντιμες εταιρείες στερούνται πόρων, καθώς χάνουν συμβόλαια επειδή αρνούνται να προβούν σε δωροδοκίες. Διαφορετικοί τύποι δωροδοκίας περιλαμβάνουν: Μίζες Η μίζα είναι μορφή δωροδοκίας που καταβάλλεται σε άτομο με δυνατότητα επιρροής σε έναν οργανισμό με αντάλλαγμα την εξασφάλιση κάποιου είδους ωφελήματος προς τον δωροδοκούντα. Συνηθέστερα, οι μίζες πληρώνονται από εταιρείες που προσβλέπουν στην εξασφάλιση κερδοφόρων συμβολαίων ή συμβολαίων με επωφελείς όρους. Σε αντάλλαγμα για τη βοήθειά τους, μέρος του ωφελήματος από το συμβόλαιο πληρώνεται (ή «επιστρέφεται») στον λήπτη της απόφασης εντός του οργανισμού ανάθεσης. Ο αναθέτων οργανισμός δεν τελεί σε γνώση της πληρωμής προς τον αξιωματούχο του. Μυστικές προμήθειες Οι εταιρείες συχνά χρησιμοποιούν πράκτορες για να συνάψουν για λογαριασμό τους συμβόλαιο, για παράδειγμα για να κάνουν πωλήσεις σε μια απομακρυσμένη αγορά. Οι μυστικές προμήθειες είναι μια μορφή δωροδοκίας όπου ο πράκτορας ζητά ή αποδέχεται μια πληρωμή για να επηρεάσει αυτά τα συμβόλαια επ ωφελεία του δωροδοκούντος, χωρίς γνώση ή συναίνεση της εταιρείας. Αυτή η πληρωμή μπορεί να αφορά στην εξασφάλιση του συμβολαίου, στην διασφάλιση επωφελών όρων ή ακόμα και στην αποτροπή σύναψης αντίστοιχου συμβολαίου από ανταγωνιστή. Πληρωμές διευκόλυνσης Οι πληρωμές διευκόλυνσης γίνονται από εταιρεία σε κυβερνητικό αξιωματούχο προκειμένου να ενθαρρύνει ή να διασφαλίσει ότι ο αξιωματούχος θα εκτελέσει τα κανονικά του/της καθήκοντα. Ένα παράδειγμα τέτοιας περίπτωσης μπορεί να είναι εταιρεία που πληρώνει τελωνειακό αξιωματούχο για να αποφύγει μη αναγκαίες καθυστερήσεις κατά τον εκτελωνισμό ενός φορτίου. Πληρωμές διευκόλυνσης γίνονται προκειμένου να επηρεαστεί η συμπεριφορά ενός αξιωματούχου, αλλά σε πολλές χώρες οι εν λόγω πληρωμές δεν είναι παράνομες και ως εκ τούτου οι εφοριακοί και φορολογικοί ελεγκτές πρέπει να εξοικειωθούν με τον τρόπο που αντιμετωπίζονται αυτές οι πληρωμές στη χώρα τους. Εκμετάλλευση επιρροής Επίσης γνωστή και ως «ανταλλαγή» ή «εμπορία επιρροής», η εκμετάλλευση επιρροής λαμβάνει χώρα όταν αξιωματούχος επιδιώκει τη λήψη χρημάτων σε αντάλλαγμα για την άσκηση της επιρροής του για τη διασφάλιση αθέμιτου πλεονεκτήματος ή εύνοιας προς τον καταβάλλοντα την πληρωμή. Ο όρος χρησιμοποιείται επίσης στις περιπτώσεις που ο καταβάλλων την πληρωμή είναι αυτός που αιτείται από τους αξιωματούχους να ασκήσουν ως αντάλλαγμα την επιρροή τους, για την εξασφάλιση αθέμιτου πλεονεκτήματος ή εύνοιας. Η εκμετάλλευση επιρροής συναντάται συχνότερα στο χώρο της πολιτικής αλλά μπορεί να λάβει χώρα και στο χώρο των επιχειρήσεων. 13

14 Τι είναι δωροδοκία και διαφθορά; Εκλεκτορική δωροδοκία Σε ορισμένες χώρες είναι έγκλημα το να κάνεις μια δωρεά με στόχο την προβολή ενός υποψηφίου ή πολιτικού κόμματος, όταν η πρόθεση είναι να επηρεαστεί το αποτέλεσμα μιας εκλογικής διαδικασίας και ως εκ τούτου η εξασφάλιση ή η διατήρηση κάποιου συμβολαίου με την κυβέρνηση. 14

15 Τι είναι δωροδοκία και διαφθορά; Απλό παράδειγμα δωροδοκίας με τη μορφή της μίζας Η Εταιρεία Β είναι μια κρατική εταιρεία υπεύθυνη για τον συντονισμό της ανακαίνισης ενός κρατικού σιδηρόδρομου, συμπεριλαμβανομένης και της σύναψης των σχετικών συμβολαίων. Έχει ζητήσει προσφορές από κάποιες εταιρείες για να εκτελέσουν το έργο. Η Εταιρεία Α (δωροδοκών) είναι ιδιωτική και συμμετέχει στο διαγωνισμό για το συμβόλαιο. Το συμβόλαιο έχει μια αξία 100 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Η Εταιρεία Α έρχεται σε συμφωνία με ένα διεφθαρμένο στέλεχος (δωροδοκούμενος) της Εταιρείας Β, προκειμένου το συμβόλαιο να υπογραφεί με την Εταιρεία Α και να πληρωθεί 115 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Σε αντάλλαγμα, η Εταιρεία Α θα πληρώσει «μίζα» 15 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ στο διεφθαρμένο στέλεχος. Κατάχρηση Η κατάχρηση αφορά σε δημόσιο ή ιδιωτικό αξιωματούχο ο οποίος καταχράται χρήματα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία που του έχουν εμπιστευτεί στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων του. Η κατάχρηση είναι είδος οικονομικής απάτης, που συνήθως εμπεριέχει παραποίηση εγγράφων και αρχείων για μακρύ χρονικό διάστημα, ενόσω μικρά χρηματικά ποσά καταχρώνται τακτικά και συστηματικά. 15

16 Τι είναι δωροδοκία και διαφθορά; Εκβιασμός Εκβιασμός είναι η παράνομη χρήση της θέσης κάποιου ατόμου για την εκβιαστική απαίτηση πληρωμών σε αντάλλαγμα για την παροχή ενός αθέμιτου οικονομικού πλεονεκτήματος. Όπως και στη δωροδοκία έτσι και στον εκβιασμό, μια πληρωμή γίνεται προς το πρόσωπο το οποίο βρίσκεται σε θέση ισχύος ή διαθέτει επιρροή. Ωστόσο, στην περίπτωση του εκβιασμού, το πρόσωπο σε θέση ισχύος ή επιρροής απαιτεί την πληρωμή και το πετυχαίνει χρησιμοποιώντας εκφοβισμό, απειλές ή βία. 16

17 Ο ρόλος της φορολογικής διοίκησης στην καταπολέμηση της δωροδοκίας και διαφθοράς Ο ρόλος της φορολογικής διοίκησης στην καταπολέμηση της δωροδοκίας και διαφθοράς Η φορολογική διοίκηση έχει ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στην καταπολέμηση της δωροδοκίας και διαφθοράς. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους οι εφοριακοί και οι φορολογικοί ελεγκτές είναι σε θέση να εντοπίσουν ενδείξεις πιθανής δωροδοκίας και διαφθοράς, και η φορολογική διοίκηση έχει ευθύνη να ασκεί τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές της ώστε να βοηθά και άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες στην καταπολέμηση αυτών των εγκλημάτων. Η φορολογική διοίκηση βοηθά στην καταπολέμηση της δωροδοκίας και διαφθοράς με δύο βασικούς τρόπους. Καταρχήν, η φορολογική διοίκηση είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την εθνική φορολογική νομοθεσία. Στις περισσότερες χώρες οι δωροδοκίες και άλλες πληρωμές σχετιζόμενες με διαφθορά δεν είναι εκπίπτουν φορολογικά. Οι εφοριακοί και οι φορολογικοί ελεγκτές πρέπει να αναλαμβάνουν δράση για τον εντοπισμό αυτών των πληρωμών και τη διασφάλιση ότι αυτές δεν εκπίπτουν φορολογικά και, όπου είναι εφαρμόσιμο, για την επιβολή των αντίστοιχων κυρώσεων, σύμφωνα με την εθνική φορολογική νομοθεσία. Ληφθείσες δωροδοκίες και άλλες πρόσοδοι από διαφθορά μπορούν επίσης να φορολογηθούν σύμφωνα με την εθνική φορολογική νομοθεσία και κάτι τέτοιο πρέπει να επιβάλλεται. Παρά την άρνηση φοροαπαλλαγής από τις δωροδοκίες που πληρώθηκαν ή τη φορολόγηση των εισοδημάτων ή εσόδων από δωροδοκίες που ελήφθησαν και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων, η φορολογική διοίκηση μπορεί να μην είναι σε θέση να εξαφανίσει τις διεφθαρμένες συμπεριφορές αλλά πρέπει να κάνει ότι είναι εφικτό για να τις περιορίσει. Κάποια άτομα και επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να αναλαμβάνουν τον κίνδυνο ως μέρος του κόστους του επιχειρείν. Ωστόσο, με την αυστηρή εφαρμογή αυτών των νομοθεσιών, η φορολογική διοίκηση θα περιορίσει τα ωφελήματα της διαφθοράς και έτσι θα στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η δωροδοκία και η διαφθορά δεν είναι αποδεκτές επιχειρηματικής πρακτικές. 17

18 Ο ρόλος της φορολογικής διοίκησης στην καταπολέμηση της δωροδοκίας και διαφθοράς Κατά δεύτερον, όπου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι εφοριακοί και οι φορολογικοί ελεγκτές αποκαλύπτουν πληροφορίες που τους οδηγούν στην υποψία για ύπαρξη δωροδοκίας ή διαφθοράς, η φορολογική διοίκηση στις περισσότερες χώρες είναι υποχρεωμένη να αναφέρει αυτές τις υποψίες στις αρμόδιες αρχές επιβολής νόμου ή τις εισαγγελικές αρχές. Αυτό μπορεί να αυξήσει σημαντικά την πιθανότητα μιας επιτυχημένης δίωξης. Επίσης αυτό σημαίνει ότι, παράλληλα με τη δίωξη, μπορεί να αναληφθούν δράσεις από την αρμόδια αρχή για την ανάκτηση των ωφελημάτων της διαφθοράς από τα εμπλεκόμενα άτομα ή εταιρείες. Αυτό διασφαλίζει ότι, στο μέτρο του εφικτού, κανείς δεν προσπορίζεται οικονομικό όφελος από δραστηριότητες διαφθοράς. Όπου οι εφοριακοί ή φορολογικοί ελεγκτές αναφέρουν τις υποψίες τους για πιθανή δωροδοκία ή διαφθορά στις αρμόδιες αρχές επιβολής νόμου ή τις εισαγγελικές αρχές, η φορολογική διοίκηση πρέπει να αναλαμβάνει όλα τα προσήκοντα μέτρα για να διασφαλίσει ότι αυτή η πληροφορία θα παραμείνει εμπιστευτική και για να διασφαλιστεί επίσης η ασφάλεια των υπαλλήλων τους. Η εφαρμογή μιας ξεκάθαρης πολιτικής για την προστασία των εφοριακών και φορολογικών ελεγκτών τους επιτρέπει να διεκπεραιώνουν τα καθήκοντά τους με ασφάλεια και ενθαρρύνει και άλλους να αναφέρουν παρόμοιες υποψίες. Το περιεχόμενο μιας τέτοιας πολιτικής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το συγκεκριμένο προφίλ της χώρας και της φορολογικής της διοίκησης, και πρέπει να βασίζεται σε μια εκτίμηση των κινδύνων που απειλούν τους εφοριακούς και ελεγκτές σε αυτή τη χώρα. Σχέσεις με ξέπλυμα χρήματος Η δωροδοκία και διαφθορά είναι γενεσιουργά αδικήματα για σκοπούς ξεπλύματος χρήματος, και κατά συνέπεια όταν οι εφοριακοί και φορολογικοί ελεγκτές εντοπίζουν ενδείξεις πιθανής δωροδοκίας και διαφθοράς, πρέπει επίσης να εξετάζουν την ύπαρξη πιθανών ενδείξεων για ξέπλυμα χρήματος. Αν κάτι τέτοιο συμβαίνει, ο εφοριακός ή ο φορολογικός ελεγκτής μπορεί να έχει την υποχρέωση να υποβάλει αναφορά στην Εθνική Αρχή για Καταπολέμηση Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Financial Intelligence Unit, FIU). Αυτό σημαίνει ότι η αποκαλυφθείσα από τον εφοριακό ή φορολογικό ελεγκτή πληροφορία μπορεί να οδηγήσει και σε έρευνα για ξέπλυμα χρήματος. Το Εγχειρίδιο του ΟΟΣΑ Ενημέρωσης Εφοριακών και Φορολογικών Ελεγκτών για τη Δωροδοκία και τη Διαφθορά, είναι ένας πρακτικός οδηγός για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από το ξέπλυμα χρήματος και τις ενδείξεις για πιθανό ξέπλυμα χρήματος που οι εφοριακοί και ελεγκτές είναι πιθανό να συναντήσουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 18

19 Ο ρόλος των εφοριακών και ελεγκτών Ο ρόλος εφοριακών και ελεγκτών Βελτιώνοντας την ενημέρωση Εφοριακοί και φορολογικοί ελεγκτές σε όλο τον κόσμο είναι καλά εκπαιδευμένοι και ικανοί επαγγελματίες, που στα πλαίσια των συνήθων αρμοδιοτήτων τους εξετάζουν τις οικονομικές σχέσεις, τις συναλλαγές και τα αρχεία εκατομμυρίων ατόμων, επιχειρήσεων και λοιπών φορολογουμένων. Ωστόσο, μπορεί να μην γνωρίζουν ποιες είναι οι τυπικές ενδείξεις πιθανής δωροδοκίας ή διαφθοράς, όπως επίσης και την ευθύνη αναφοράς τέτοιων υποψιών στις κατάλληλες αρχές επιβολής νόμου ή τις εισαγγελικές αρχές όταν εντοπίζουν πιθανή δωροδοκία ή διαφθορά. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στους εφοριακούς και φορολογικούς ελεγκτές ότι οι δωροδοκίες και άλλες πληρωμές σχετιζόμενες με τη διαφθορά δεν είναι φορολογικά εκπεστέες και οι πρόσοδοι από διαφθορά είναι συνήθως φορολογητέο εισόδημα ή κέρδη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Παρότι ο σκοπός του παρόντος Εγχειριδίου είναι η ενημέρωση των εφοριακών και ελεγκτών για θέματα γύρω από τη δωροδοκία και διαφθορά, δεν αποβλέπει στην υποκατάσταση των εθνικών νόμων, πολιτικών και διαδικασιών. Κατά συνέπεια, προκειμένου να διασφαλίσουν τη σωστή εφαρμογή της εθνικής φορολογικής νομοθεσίας, οι εφοριακοί και φορολογικοί ελεγκτές πρέπει να είναι ενήμεροι για το ρόλο τους στον εντοπισμό δωροδοκίας και διαφθοράς και ως εκ τούτου να είναι σε εγρήγορση για ενδείξεις πιθανής δωροδοκίας ή διαφθοράς. Προκειμένου να συγκαλύψουν αποδεικτικά στοιχεία δωροδοκίας και διαφθοράς, οι φορολογούμενοι συχνά χρησιμοποιούν τις ίδιες τεχνικές που χρησιμοποιούν για να φοροδιαφύγουν ή για να ξεπλύνουν έσοδα από εγκληματικές δράσεις. Όπως και στην περίπτωση της αναγνώρισης ενδείξεων για πιθανή φοροδιαφυγή ή ξέπλυμα χρήματος, οι εφοριακοί και φορολογικοί ελεγκτές πρέπει να είναι σε εγρήγορση και για ενδείξεις πιθανής δωροδοκίας ή διαφθοράς. Στο Εγχειρίδιο αυτό γίνονται αναφορές στο γεγονός ότι εφοριακοί και φορολογικοί ελεγκτές πρέπει να είναι ενήμεροι για τις ενδείξεις για πιθανή δωροδοκία ή διαφθορά. Ωστόσο, κάθε έρευνα των εφοριακών ή ελεγκτών στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, πρέπει πάντα να αποσκοπεί στον προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης του πολίτη. Στα πλαίσια αυτών των ερευνών, εφοριακοί ή φορολογικοί ελεγκτές πρέπει να προσέχουν για ενδείξεις που μπορούν 19

20 Ο ρόλος των εφοριακών και ελεγκτών να οδηγήσουν σε υποψία δωροδοκίας ή διαφθοράς, αλλά δεν είναι ο ρόλος τους να καθορίσουν αν ένα αδίκημα έχει διαπραχθεί. Η διενέργεια ερευνών για εγκληματικές δραστηριότητες είναι ευθύνη των αρμόδιων αρχών επιβολής νόμου και των εισαγγελικών αρχών και όχι των εφοριακών ή φορολογικών ελεγκτών. Εντοπίζοντας δωροδοκία και διαφθορά Οι συναλλαγές διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένων των δωροδοκιών, μπορεί να βρίσκονται «μέσα στα βιβλία» (με άλλα λόγια να έχουν αποτυπωθεί στα βιβλία και στοιχεία του φορολογούμενου ή της επιχείρησης) ή «έξω από τα βιβλία». Είναι πιο πιθανό οι εφοριακοί και φορολογικοί ελεγκτές να εντοπίσουν ενδείξεις πιθανής διαφθοράς που είναι «μέσα στα βιβλία», κατά την επισκόπηση των φορολογικών στοιχείων του φορολογουμένου. Γενικά, αυτό δεν αναμένεται να δημιουργεί επιπρόσθετο φόρτο αφού ο εφοριακός ή φορολογικός ελεγκτής θα επισκοπούσε τα φορολογικά βιβλία και στοιχεία στα πλαίσια της συνήθους άσκησης των καθηκόντων του για την πιστοποίηση των πηγών εισοδήματος του φορολογούμενου και τον εντοπισμό αποκρυφθέντος εισοδήματος ή μη εκπιπτόμενων δαπανών. Προκειμένου να εντοπιστούν ενδείξεις πιθανής δωροδοκίας ή διαφθοράς, οι εφοριακοί και φορολογικοί ελεγκτές μπορούν να χρησιμοποιούν τις ίδιες αναλυτικές και ελεγκτικές ικανότητες και γνώσεις, μαζί με την κρίση τους, τις οποίες χρησιμοποιούν για τον εντοπισμό πιθανής φοροδιαφυγής. Ωστόσο, είναι ζωτικής σημασίας οι εφοριακοί και φορολογικοί ελεγκτές να είναι ενήμεροι για τη πιθανή μορφή των ενδείξεων για δωροδοκία και διαφθορά, ώστε να τις αναγνωρίσουν. Παρότι οι ενδείξεις πιθανής δωροδοκίας ή διαφθοράς αναλύονται παρακάτω σε αυτό το Εγχειρίδιο, είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι όλες οι ενδείξεις κατατάσσονται στις δύο παρακάτω μεγάλες κατηγορίες. «Θετικές ενδείξεις», οι οποίες καταδεικνύουν ότι δράσεις δύναται να έχουν διαπραχθεί για σκοπούς εξαπάτησης, απόκρυψης ή συγκάλυψης των πραγματικών περιστατικών. Οι θετικές ενδείξεις δεν είναι από μόνες τους επαρκείς για να καταδείξουν ότι δωροδοκία ή διαφθορά έχει λάβει χώρα. Παραδείγματα θετικών ενδείξεων είναι περιπτώσεις στελεχών ή υπαλλήλων με βιοτικό επίπεδο που δεν συνάδει με τα δηλωθέντα εισοδήματά τους, εταιρικές συναλλαγές με ασυνήθιστα ψηλά ή χαμηλά περιθώρια μικτού κέρδους, και μια ασυνήθιστα στενή σχέση μεταξύ φορολογούμενων και εξωτερικών συμβούλων. «Θετικές δράσεις» καταδεικνύουν ότι συγκεκριμένη ενέργεια, ή σύνολο ενεργειών, διενεργήθηκαν σκόπιμα για σκοπούς εξαπάτησης, απόκρυψης ή συγκάλυψης των πραγματικών περιστατικών. Προκειμένου να καταδειχθεί ότι δωροδοκία ή διαφθορά έχει πραγματικά λάβει χώρα είναι απαραίτητη η 20

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1. ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1.1 Η DPG DIGITAL MEDIA δεσμεύεται να ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2652/29.2.2012

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2652/29.2.2012 ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2652/29.2.2012 Θέμα: Τροποποίηση των Αποφάσεων της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων 281/5/17.3.2009 «Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: (Α) «Τρίτα Πρόσωπα» (Β) Τήρηση Αρχείου (Γ) Παρακολούθηση Λογαριασμών και Συναλλαγών (Δ) Εσωτερική Αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα κατά της διαφθοράς. Οδηγός κατάρτισης για εταιρείες που συναλλάσσονται επαγγελματικά με την Abbott

Μέτρα κατά της διαφθοράς. Οδηγός κατάρτισης για εταιρείες που συναλλάσσονται επαγγελματικά με την Abbott Μέτρα κατά της διαφθοράς Οδηγός κατάρτισης για εταιρείες που Σκοπός Η Abbott έχει δεσμευτεί να πραγματοποιεί επιχειρηματικές δραστηριότητες σύμφωνα με τους νόμους και τον κώδικα δεοντολογίας και τηρεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας έχει αναδείξει την επίτευξη των στόχων Δημοσίων Εσόδων σε κρίσιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΩΝ

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΩΝ ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΩΝ 1. ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Οι τρίτοι με τους οποίους η affidea πραγματοποιεί επιχειρηματικές συναλλαγές μπορεί να έχουν σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Συγγραφείς Γιώργος Α. Κορομηλάς Μαρίνα Θ. Τσιαουσίδου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμοί Δομή και Πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ φορολογικών αρχών Θεόδωρος Ι. Σκουζός

Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ φορολογικών αρχών Θεόδωρος Ι. Σκουζός Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ φορολογικών αρχών Θεόδωρος Ι. Σκουζός Automatic exchange of information between tax authorities Theodoros I. Skouzos 1 1. Ιστορική εξέλιξη της ανταλλαγής πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Το εργαλείο καλύπτει τρεις βασικές διαδικασίες σε τρεις ενότητες:

1.1. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Το εργαλείο καλύπτει τρεις βασικές διαδικασίες σε τρεις ενότητες: 1.1. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Παράρτημα 1 Το εργαλείο καλύπτει τρεις βασικές διαδικασίες σε τρεις ενότητες: επιλογή υποψηφίων (φύλλο εργασίας 1 του λογιστικού φύλλου) υλοποίηση των έργων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Πρόλογος 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ανήλικοι 1. Απόφαση-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22.12.2003 για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

FATCA Συχνές Ερωτήσεις

FATCA Συχνές Ερωτήσεις FATCA Συχνές Ερωτήσεις Contents FATCA Συχνές Ερωτήσεις... 1 Γενικά...2 1. Τι είναι το FATCA;... 2 2. Ποιος είναι ο σκοπός της διακρατικής συμφωνίας Κύπρου Η.Π.Α.;... 3 3. Πότε θα εφαρμοστεί το FATCA?...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013

Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013 Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013 Νοέμβριος 2013 Περιεχόμενα 1. Στατιστικά Στοιχεία υποχρεωτικών ελέγχων (Νοέμβριος 2013) 2. Στελέχωση Ομάδας Ποιοτικού Ελέγχου 3. Μεθοδολογία Ποιοτικών Ελέγχων 4. Ευρήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος από Επιχειρηματική Δραστηριότητα ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 ώρες Πλήρης ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) που αφορούν τον προσδιορισμό και τη φορολογία εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό Μάνατζμεντ & Αποτελεσματική Παρακολούθηση Εισπράξεων Χρίστος Ιωάννου

Εσωτερικό Μάνατζμεντ & Αποτελεσματική Παρακολούθηση Εισπράξεων Χρίστος Ιωάννου Εσωτερικό Μάνατζμεντ & Αποτελεσματική Παρακολούθηση Εισπράξεων Χρίστος Ιωάννου 12 Δεκεμβρίου 2013 ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1.Κατανόηση Βασικών Αρχών Μάνατζμεντ & Λήψη Αποφάσεων. 2.Κατανόηση Συστήματος Εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου 1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Γενικοί έλεγχοι Ενδεχόμενη επανεξέταση από δευτερεύουσα επιτροπή μεμονωμένων αποφάσεων ή δείγματος των αποφάσεων που ελήφθησαν από την επιτροπή αξιολόγησης Κατάλληλα μαθήματα κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 of 6. Πρόταση συνεργασίας για τα μέλη του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου

Page 1 of 6. Πρόταση συνεργασίας για τα μέλη του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου Page 1 of 6 Πρόταση συνεργασίας για τα μέλη του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου 2014 Page 2 of 6 Περιεχόμενα Infocredit Group... 3 Εμπορική Πληροφόρηση... 3 Dun & Bradstreet... 3 Υπηρεσίες Κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ε θνικός Ο ργανισμός Π αροχής Υ πηρεσιών Υ γείας www.eopyy.gov.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Σας ενημερώνουμε ότι με την 1137 Απόφαση (ΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΩΡΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ Μ 20/11

ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΩΡΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ Μ 20/11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΩΡΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛ 1260 1. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015 I. Εισαγωγή Στην ΗΡ συνεργαζόμαστε στενά με τους Συνεργάτες μας για την ολοκλήρωση των εργασιών μας με πάθος για τα προϊόντα και τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

(περιλαμβάνοντας Δώρα, Φιλοξενία και Ψυχαγωγία και Πολιτικές και Φιλανθρωπικές Δωρεές)

(περιλαμβάνοντας Δώρα, Φιλοξενία και Ψυχαγωγία και Πολιτικές και Φιλανθρωπικές Δωρεές) ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΡΜΟΣΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (περιλαμβάνοντας Δώρα, Φιλοξενία και Ψυχαγωγία και Πολιτικές και Φιλανθρωπικές Δωρεές) 1 ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η affidea αντιτίθεται σε κάθε είδους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 3 1.1 Δικαιούχος Χώρα... 3 1.2 Αναθέτουσα Αρχή... 3 1.3 Εθνικό πλαίσιο αναφοράς... 3 1.4 Περιβάλλον του Αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ακρόαση Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ακρόαση Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων LIBE_OJ(2011)1208_1 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ακρόαση Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα. Πέμπτη, 10.04.2014. Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία

Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα. Πέμπτη, 10.04.2014. Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα Πέμπτη, 10.04.2014 Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία Επίτροπε, Υπουργοί, αγαπητοί σύνεδροι Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση σας καλωσορίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 22 εκεµβρίου 2009 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μεταρρύθμιση υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού. Στις 6 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κάθετες σχέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων: Αρχές ορθής πρακτικής

Κάθετες σχέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων: Αρχές ορθής πρακτικής Κάθετες σχέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων: Αρχές ορθής πρακτικής Προτάθηκαν από τα ακόλουθα βασικά μέλη της πλατφόρμας για συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (business to business - B2B) AIM CEJA CELCAA

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας Πρόλογος Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας αποτελεί δημόσιο αγαθό, το οποίο πρέπει να παρέχεται χωρίς περιορισμούς και εμπόδια στα μέλη της κοινωνίας. Οι πολύπλευρα πληροφορημένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Εισαγωγή...5 2. Η επιρροή του αμερικανικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ στις ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ στις ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ στις ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Πρόληψη της απάτης σημαίνει: Πολιτική: σαφές μήνυμα από το ανώτερο επίπεδο Διοίκησης Κουλτούρα: ενεργώ με ακεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

Ενάντια στο ξέπλυμα παράνομου χρήματος

Ενάντια στο ξέπλυμα παράνομου χρήματος Plus500CY Ltd. Ενάντια στο ξέπλυμα παράνομου χρήματος Ενάντια στο ξέπλυμα παράνομου χρήματος Ο όμιλος της Plus500 υποστηρίζει τον αγώνα για την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της χρησιμοποίησης του χρηματοοικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους

Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους Τηλ. 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street Φαξ 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA Αγγλία Μήνυμα από τον Διευθύνοντα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόπιες επαληθεύσεις Έλεγχοι Έργων ΕΣΠΑ Δείκτες απάτης. Σεμινάριο στελεχών ΟΤΑ

Επιτόπιες επαληθεύσεις Έλεγχοι Έργων ΕΣΠΑ Δείκτες απάτης. Σεμινάριο στελεχών ΟΤΑ Επιτόπιες επαληθεύσεις Έλεγχοι Έργων ΕΣΠΑ Δείκτες απάτης Σεμινάριο στελεχών ΟΤΑ Αθήνα, 6-7/2/2013 Εκπαίδευση στελεχών ΟΤΑ Δικαιούχων ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΟΤΑ 1 Στο Σύμφωνο αποδοχής όρων ένταξης Άρθρο 8 : Επαληθεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ενότητα 7: Έλεγχος - Ελεγκτική Επίκ. Καθηγητής Θεμιστοκλής Λαζαρίδης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ενότητα 7: Έλεγχος - Ελεγκτική Επίκ. Καθηγητής Θεμιστοκλής Λαζαρίδης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ενότητα 7: Έλεγχος - Ελεγκτική Επίκ. Καθηγητής Θεμιστοκλής Λαζαρίδης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επενδύσεων. Τι είναι η ΕΑΚΑΑ; Γιατί η ΕΑΚΑΑ εκδίδει τον παρόντα οδηγό;

Οδηγός επενδύσεων. Τι είναι η ΕΑΚΑΑ; Γιατί η ΕΑΚΑΑ εκδίδει τον παρόντα οδηγό; 19 Οκτωβρίου 2012 Οδηγός επενδύσεων Τι είναι η ΕΑΚΑΑ; ΕΑΚΑΑ σημαίνει Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών. Πρόκειται για ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η έδρα της οποίας βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου της Fon

Πολιτική Απορρήτου της Fon Πολιτική Απορρήτου της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 1. Δεδομένα εγγραφής Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Fon ενδέχεται να συλλέξουμε κάποια στοιχεία όπως όνομα χρήστη, κωδικό εισόδου, διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Δίκαιο. Διεθνές φορολογικό δίκαιο. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου

Φορολογικό Δίκαιο. Διεθνές φορολογικό δίκαιο. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου Φορολογικό Δίκαιο Διεθνές φορολογικό δίκαιο Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 14/1/2015 Διεθνές φορολογικό δίκαιο Έννοια: Tο σύνολο των κανόνων δικαίου που ρυθμίζουν

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Ρυθμιστικό Πλαίσιο 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Μέσα στα πλαίσια του EU Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), η Mega Equity Securities & Financial Services Public Ltd εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Μηχανισμός Εποπτείας Ποιοι είναι οι στόχοι της σύμβασης; Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο 6 Τα Οικονομικά 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο Τα οικονομικά του Δημόσιου Τομέα ρυθμίζονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κάθε έτους, στον οποίο προβλέπονται τα έσοδα από την φορολογία και υπολογίζονται τα ποσά

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 LEGAL INSIGHT ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΗΤΩΝ) ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ Ή ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γιώργος Ψαράκης Βάσει κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας κάθε εξερχόμενο ή εισερχόμενο στην Ε.Ε. φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος

Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος Φοιτήτριες: Μαλιγκάνη Ελένη Ροδοβίτου Χρυσούλα 1 Διάρθρωση Εργασίας Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ)

Εφαρμογή Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εφαρμογή Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ) Ιανουάριος 2014 Ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών ΚΦΔ Ένας ενιαίος και απλός Κώδικας, καταργεί πολυνομία και χάος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΩΔΛΦΗ - ΞΒΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ2Γ 1137970 ΕΞ 2014 &

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της τίτλος. Μεσιτείας Ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 0 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Περιεχόμενα Σελ. 1 Δήλωση Διοίκησης Σελ. 2 Βασικές Αρχές Λειτουργίας 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2. Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας 3. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/503/13.3.2009 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Αποδεκτή πρακτική αγοράς: Αγορά ιδίων µετοχών και διακράτησή τους για µελλοντική απόκτηση µετοχών άλλης εταιρείας. Λαµβάνοντας υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ιδέα για τη συγγραφή αυτού του βιβλίου ξεκίνησε με τη σκέψη ότι οι οποιεσδήποτε αλλαγές στη φορολογική διοίκηση πρέπει να είναι επιθυμητές, ώριμες, αποδεκτές από τον κόσμο που τον αφορούν (τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19 Α. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι. Εισαγωγή...25 ΙΙ. Ιστορική επισκόπηση του θεσμού της ασφάλισης και των νομοθετικών μέτρων που τιμωρούν την απάτη

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Παράρτηµα 6 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΥΠΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 12 ΚΑΙ 13 ΤΟΥ Ν. 3606/2007 Α. Για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Προέδρου Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γραφείο Προέδρου Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12 14 Τ.Κ. 10563 Αθήνα, Τηλ. 5202250 / 5202260 / 5202270 TELEFAX. 5227300 Γραφείο Προέδρου Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Περισσότεροι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Σεμινάριο ενημέρωσης 25 Νοεμβρίου 2008 Η πρακτική της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (γνωστή στην αγγλική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Διορισμός Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου δυνάμει του άρθρου 7 του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 1. Εταιρείες οι οποίες έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2014 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με ορισμένα καθήκοντα του Λειτουργού Συμμόρφωσης ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ Έκδοση 2.0 Ισχύει από: 01/01/2015 Επικοινωνία: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Διαβάστε περισσότερα

DAIMLER. Κώδικας εοντολογίας της Daimler AG

DAIMLER. Κώδικας εοντολογίας της Daimler AG DAIMLER Κώδικας εοντολογίας της Daimler AG 1 1. Εισαγωγή Η DaimlerAG ("η Εταιρία") υιοθέτησε τον παρόντα Κώδικα εοντολογίας* ("ο Κώδικας") µε σκοπό να αποτρέψει τυχόν ανάρµοστες πράξεις και να προάγει:»

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 3 Ιουλίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Η πρόσβαση στην πληροφορία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κάθε μαθητή, με ή χωρίς αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σε μία κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο Ο όρος υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τις συνθήκες και τους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα