Τεχνικό Εγχειρίδιο. Ανοιγόμενων -Συρόμενων Συστημάτων Αλουμινίου. Inspired with passion!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνικό Εγχειρίδιο. Ανοιγόμενων -Συρόμενων Συστημάτων Αλουμινίου. Inspired with passion! www.balkan.gr"

Transcript

1 Τεχνικό Εγχειρίδιο Ανοιγόμενων -Συρόμενων Συστημάτων Αλουμινίου Inspired with passion!

2 Περιεχόμενα 1.0 Κοπές προφίλ 2.1 Κατεργασίες απορροών κάσας-ταφ 2.2 Αριθμός απορροών 2.3 Κατεργασίες απορροών φύλλου 2.4 Απορροές συρόμενων κουφωμάτων 2.5 Κατεργασίες και εφαρμογή γωνιών σύνδεσης 2.6 ημιουργία πλαισίων του κουφώματος 2.7 Συνδέσεις διαχωριστικών 2.8 Τοποθέτηση ενδιάμεσου προφίλ (μπινί) 2.9 Ελαστικά 3.0 Υάλωση 4.0 Ασφάλιση υάλωσης 5.0 Σημεία ελέγχου κουφώματος 6.0 Τοποθέτηση Εισαγωγή Ο κατασκευαστής πριν την έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας των κουφωμάτων θα πρέπει να ελέγξει τα ακόλουθα: Ότι διαθέτει και έχει μελετήσει όλα τα τεχνικά εγχειρίδια που περιγράφουν τις κατεργασίες-κοπές για τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Πληρότητα προφίλ. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο αριθμό και τύπο προφίλ που διασφαλίζουν την παραγωγή του επιθυμητού προϊόντος. Πληρότητα εξαρτημάτων και εργαλείων. Πληρότητα και σωστή λειτουργία μηχανημάτων. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να συντηρείται σχολαστικά μετά από κάθε χρήση, όπως επίσης να επισκευάζεται όποτε είναι αυτό αναγκαίο για την διασφάλιση της ποιότητας του τελικού προϊόντος. Θα πρέπει επίσης ο κατασκευαστής να αντικαθιστά τα κοπτικά μέσα (δίσκους, κονδύλια κ.α) σε τακτά χρονικά διαστήματα. Το τεχνικό εγχειρίδιο για ανοιγόμενα και συρόμενα συστήματα BLK και FWB Brokelmann, είναι συμπληρωματικό των τεχνικών καταλόγων κάθε συστήματος, οι οδηγίες των οποίων πρέπει να εφαρμόζονται πιστά και απαράβατα από τον κατασκευαστή αλουμινίου. Η εταιρία δε φέρει καμμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Το περιεχόμενο του εγχειριδίου μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα τεχνικά τμήματα των υποκαταστημάτων της ΒΑΛΚΑΝ: Αθήνα , Θεσσαλονίκη , Λάρισα , Ηράκλειο Κρήτης , Θήβα

3 1.0 ΚΟΠΕΣ ΠΡΟΦΙΛ Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει τους απαραίτητους υπολογισμούς για την κοπή των διατομών αλουμινίου, τόσο για να διασφαλίσει την παραγωγή κουφωμάτων στις σωστές διαστάσεις, όσο και για να ελαχιστοποιήσει τον απαιτούμενο αριθμό βεργών. Επίσης, η άρτια γνώση των δυνατοτήτων του εξοπλισμού κοπής είναι σημαντικός παράγοντας του τελικού αποτελέσματος. Η ρύθμιση για το μήκος κοπής θα πρέπει να γίνεται ιδιαίτερα σχολαστικά (σύμφωνα με τους τεχνικούς καταλόγους συστημάτων BALKAN) και να ελέγχεται και μετά την κοπή, αφού κατέχει σημαντικό ρόλο στη λειτουργικότητα του τελικού προϊόντος. Προσοχή πρέπει να δίνεται στη σωστή επιλογή της θέσης του δίσκου κοπής, προκειμένου να έχουμε την επιθυμητή γωνία κοπής. Σημαντικός παράγοντας είναι και η σωστή τοποθέτηση και σύσφιξη των διατομών αλουμινίου πριν την κοπή. Για αυτό, τα επίπεδα τμήματα των διατομών θα πρέπει να τοποθετούνται στην πλάτη του πριονιού και οι σφιγκτήρες να βρίσκονται σε τέτοια σημεία που να διασφαλίζουν τη συγκράτηση του προφίλ, χωρίς σε καμία περίπτωση να το παραμορφώνουν. Τέλος, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη μεταφορά των διατομών αλουμινίου από το πριόνι στις επόμενες φάσεις παραγωγής. 2.1 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΡΡΟΩΝ ΚΑΣΑΣ-ΤΑΦ Στις κατασκευές αλουμινίου θα πρέπει πάντα να προβλέπεται η δημιουργία απορροών νερού. ημιουργείται ένα σύστημα ελέγχου του νερού και του αέρα που εισέρχονται στο κούφωμα, με σκοπό τη σωστή απομάκρυνση του νερού από αυτό. Στο κάτω μέρος των κουφωμάτων, τόσο στο φύλλο όσο και στη κάσα, δημιουργούνται ανοίγματα που απομακρύνουν το νερό από την κατασκευή. Συγκεκριμένα, ανάλογα με το είδος διατομής της κάσας, ανοίγονται και οι απορροές. (Σχ & Σχ ,) Οι απορροές με τον ίδιο τρόπο ανοίγονται και στα οριζόντια στοιχεία των ταφ. (Σχ 2.1.3)

4 2.2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΡΡΟΩΝ Ο αριθμός των απορροών που θα ανοιχθούν εξαρτάται από το σημείο που θα τοποθετηθεί το κούφωμα, το είδος του, όπως και το μέγεθος του. Προσοχή πρέπει να δοθεί στο καθαρισμό της κοπής, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε περίπτωση λίμνασης των νερών στους νεροχύτες των απορροών. Μετά από κάθε κοπτική κατεργασία, είτε γίνει σε πρεσάκι, είτε με τρυπάνι, είτε με κονδύλι, είτε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, όπου μένει εκτεθειμένη επιφάνεια αλουμινίου, χωρίς να καλύπτεται από πούδρα, θα πρέπει να τοποθετείται ποσότητα προστατευτικού αντιδιαβρωτικού υγρού. Υπάρχει ένας ελάχιστος αριθμός απορροών σε μονόφυλλα και σταθερά φύλλα σύμφωνα με το μέγεθος του κουφώματος (Σχ 2.2.1): Πλάτος 1000 mm, το κέντρο των απορροών θα απέχει δεξιά και αριστερά από τα άκρα 120 mm Πλάτος > 1000 mm, το κέντρο των απορροών θα απέχει δεξιά και αριστερά από τα άκρα 120 mm και θα υπάρχει ακόμα μία τουλάχιστον απορροή στο κέντρο.

5 Στην περίπτωση που υπάρχει και ταφ ισχύουν οι ίδιοι κανόνες όσον αφορά το πλάτος, με τη διαφορά ότι πρέπει να δημιουργηθούν τα ανάλογα κοψίματα απορροών και στο ταφ. (Σχ 2.2.1) Στη περίπτωση δίφυλλων κουφωμάτων η μόνη αλλαγή είναι στη δεύτερη περίπτωση δηλαδή: Πλάτος > 1000 mm τότε θα πρέπει να δημιουργηθούν δύο απορροές (αντί της μιας) στο κέντρο, που τα κέντρα τους θα ισαπέχουν από τις δύο απορροές των άκρων και η απόσταση μεταξύ των κέντρων τους θα πρέπει να είναι 120 mm. (Σχ 2.2.2) Στην περίπτωση ανοιγόμενων κουφωμάτων εκτεθειμένα στην κακοκαιρία και το νερό, είναι απαραίτητη η χρήση του πρόσθετου προφίλ του νεροσταλλάκτη στο κάτω μέρος του πλαισίου του φύλλου, με σκοπό την απομάκρυνση της μεγαλύτερης ποσότητας νερού, που προέρχεται από την επιφάνεια του φύλλου, από το εξωτερικό λάστιχο της κάσας. (Σχ 2.2.3)

6 2.3 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΡΡΟΩΝ ΦΥΛΛΟΥ Όσον αφορά τις απορροές των φύλλων, θα πρέπει αυτές να βρίσκονται στο κάτω μέρος του πλαισίου και μετά τη γωνία σύνδεσης. (Σχ 2.3.1) Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο σημείο που θα δημιουργηθούν οι οπές, έτσι ώστε να μη βρίσκονται στην ίδια ευθεία με το κόψιμο της κάσας. Συγκεκριμένα σχηματίζεται ένα S στο εσωτερικό των προφίλ με σκοπό την αποφυγή του σφυρίγματος από την κυκλοφορία του αέρα. Τέλος για την εξισορρόπηση της πίεσης και τον εξαερισμό του υαλοπίνακα, θα πρέπει να δημιουργηθούν οπές και στο πάνω μέρος του πλαισίου, πλευρικά στο φύλλο. (Σχ 2.3.2)

7

8 2.4 ΑΠΟΡΡΟΕΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Στα επάλληλα συρόμενα κουφώματα, ανάλογα με τον τύπο του οδηγού, θα πρέπει να ανοιχτούν και οι κατάλληλες απορροές, προκειμένου να δημιουργηθεί ο κατάλληλος διάδρομος που θα οδηγήσει το νερό εκτός της κατασκευής. (Σχ 2.4.1) Η θέση των απορροών του επάλληλου συρόμενου κουφώματος θα πρέπει να είναι στο τμήμα εκείνο του οδηγού που το φύλλο πατάει στην εσωτερική πλευρά, όταν η κατασκευή είναι στη θέση κλειδώματος. Επίσης, η απόσταση της πρώτης απορροής από το άκρο της κατασκευής θα πρέπει να είναι 100mm, ενώ οι υπόλοιπες θα πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη από 500mm μεταξύ των κέντρων τους. (Σχ 2.4.2)

9 Στη μέση του κάτω τμήματος του οδηγού τοποθετείται κεντρικό στεγανωτικό, με σκοπό να εμποδίζει το νερό να περάσει στο εσωτερικό τμήμα της κατασκευής. (Σχ 2.4.3) Στην περίπτωση κατασκευής χωνευτού συρόμενου, το κεντρικό στεγανωτικό τοποθετείται στο κάτω τμήμα του οδηγού και στο σημείο που ο οδηγός μπαίνει μέσα στον τοίχο. Οι απορροές σε αυτή την περίπτωση γίνονται σε ολόκληρο το μήκος του οδηγού. (Σχ 2.4.4) 2.5 ΚΑΤΕΡΓΑΣIΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓH ΓΩΝΙΩΝ ΣYΝ ΕΣΗΣ Οι κατεργασίες των προφίλ για τη χρήση γωνιών θα πρέπει να γίνονται ανάλογα με τον τρόπο σύνδεσης που επιλέγεται από τον κατασκευαστή. Υπάρχουν 3 βασικοί τύποι οι οποίοι χρησιμοποιούνται, είτε ξεχωριστά, είτε συνδυασμοί αυτών. A. Πρεσσαριστές γωνιές με χρήση ειδικής καβίλιας. Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται να δημιουργηθούν 2 οπές με διάμετρο 7mm και απόσταση 60mm από τα άκρα του προφίλ, όπως φαίνεται από το σχήμα που ακολουθεί. (Σχ 2.5.1)

10 B. Πρεσσαριστές γωνιές με χρήση γωνιάστρας. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιούνται οι ίδιες γωνίες με την προηγούμενη περίπτωση, χωρίς όμως καμιά κατεργασία του προφίλ. (Σχ 2.5.2)

11 C. Μηχανικές γωνιές χυτές ή μηχανικές γωνίες διέλασης. (Σχ 2.5.4) Πρώτα ανοίγουμε τις κατάλληλες οπές στο αντίστοιχο κοπτικό από το πρεσάκι του συστήματος, προκειμένου να εφαρμόσουμε τη μηχανική γωνία. (Σχ 2.5.3)

12 2.6 ΗΜΙΟΥΡΓIΑ ΠΛΑΙΣIΩΝ ΤΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ύπαρξη ελαστικού στο επάνω μέρος των πάγκων μονταρίσματος έτσι ώστε να αποφευχθεί τραυματισμός των προφίλ κατά τη συναρμολόγηση. Τα σημεία τα οποία έχουν υποστεί κατεργασία, όπως για παράδειγμα κοπή, διάτρηση ή κατεργασία παντογράφου είναι αυτά που μπορεί να έχουν διαβρώσεις. Αυτά τα σημεία θα πρέπει να επαλείφονται με αντιδιαβρωτικά υγρά. Πιο συγκεκριμένα, η επιφάνεια στο σημείο που το προφίλ είναι κομμένο φάλτσο θα πρέπει να περαστεί με αρμόκολλα και κυρίως τα εξωτερικά φτερά της κάσας και του φύλλου. Επίσης, πριν την τοποθέτηση της γωνίας σύνδεσης θα πρέπει ο θάλαμος που θα τοποθετηθεί να καλυφθεί με ικανοποιητική ποσότητα αρμόκολλας ώστε να διασφαλιστεί η στεγανοποίηση των ενώσεων των δύο προφίλ. Στις οπές που έχουν δημιουργηθεί στις κάσες τοποθετούνται πλαστικές καλύπτρες, που εμποδίζουν την άμεση εισχώρηση του αέρα και συμβάλουν στην ομαλή απορροή του νερού. Τέλος, αφού έχει συναρμολογηθεί το κάθε πλαίσιο θα πρέπει να εξετάζεται από τον υπεύθυνο παραγωγής ως προς τα παρακάτω σημεία: ιαστάσεις Ενώσεις φάλτσων Τυχόν χτυπήματα των προφίλ 2.7 ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ Η σύνδεση των διαχωριστικών γίνεται με ειδικούς συνδέσμους του κάθε συστήματος ή με βίδες. Και στις δύο περιπτώσεις τα διαχωριστικά χρειάζονται επεξεργασία με ξυλουριστικό μηχάνημα για την άριστη εφαρμογή τους στο προφίλ με το οποίο συνεργάζονται. Στη συνέχεια, γίνεται η στεγάνωση του αρμού μεταξύ του διαχωριστικού και του φύλλου ή της κάσας. Επίσης, απαραίτητη είναι η χρήση αντιδιαβρωτικών υλικών κατά τη συναρμολόγηση του αλουμινίου με σκοπό την αποφυγή διαβρώσεων. ιαχωριστικά με ειδικούς συνδέσμους. (Σχ 2.7.1) ιαχωριστικά με βίδες (Σχ 2.7.2).

13

14 2.8 ΤΟΠΟΘEΤΗΣΗ ΕΝ ΙAΜΕΣΟΥ ΠΡΟΦIΛ (ΜΠΙΝI) Κατά την τοποθέτηση του μπινί χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη στεγάνωση και τη σταθεροποίηση του. Οι αποστάσεις των βιδών που χρησιμοποιούνται για τη στερέωση του μπινί θα πρέπει να είναι ισομοιρασμένες. Στην περίπτωση θερμοδιακοπτόμενου συστήματος, η στερέωση δε θα πρέπει να γίνεται στα πολυαμίδια, αλλά στο κανάλι της κάμερας. Στεγανοποίηση εφαρμόζεται τόσο κατά μήκος του προφίλ (μπινί) όσο και στην τάπα που θα τοποθετηθεί σε αυτό. (Σχ 2.8.1)

15 2.9 ΕΛΑΣΤΙΚΑ Βασικό ρόλο στη στεγάνωση, ηχομόνωση και λειτουργικότητα του κουφώματος παίζει το ελαστικό. Γι αυτό, η τοποθέτηση του ελαστικού θα πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή προκειμένου να επιτύχουμε την άριστη λειτουργία του κουφώματος. Συγκεκριμένα, το κεντρικό λάστιχο χρειάζεται απαραίτητη προσοχή όταν κοπεί και κολληθεί, διότι είναι αυτό που συγκρατεί τα νερά των απορροών ώστε να μη μεταφερθούν στο εσωτερικό της κατασκευής. Η μορφή του είναι συνήθως τέτοια που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την κοπή του σε γωνία 45. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι βουλκανισμένες γωνιές των συστημάτων, οι οποίες προσφέρουν καλύτερη εφαρμογή και κάνουν πιο εύκολη την κατασκευή. (Σχ 2.9.1) Η κόλλα που θα χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση των ελαστικών με τη βουλκανισμένη γωνιά, θα πρέπει να είναι κόλλα βουλκανισμού και όχι απλή κόλλα για να μην επηρεάζεται η ελαστικότητα του σημείου κόλλησης. Τέλος, το εξωτερικό λάστιχο κόβεται με προσοχή σε 45 και κολλιέται επίσης με προσοχή με ειδική κόλλα βουλκανισμού. Για την μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των ελαστικών και τη διατήρηση της ελαστικότητάς τους θα πρέπει να ψεκάζονται με μικρή ποσότητα γράσου σιλικόνης και να σκουπίζονται με υφασμάτινο πανί.

16 3.0 ΥΑΛΩΣΗ Πολύ σημαντικός είναι ο τρόπος με τον οποίο τοποθετείται η υάλωση στο πλαίσιο του κουφώματος. Ο υαλοπίνακας δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με το αλουμίνιου για την αποφυγή τυχόν θραύσης. Ο υαλοπίνακας θα πρέπει να έχει διάκενο τουλάχιστον 5 mm περιμετρικά από το πλαίσιο που τοποθετείται. Για τη στήριξη και την ευθυγράμμιση του υαλοπίνακα χρησιμοποιούνται τακάκια τα οποία πρέπει να ασφαλίζονται για να αποφεύγεται η μετακίνηση τους. Το σωστό τακάρισμα του υαλοπίνακα διασφαλίζει τη χρόνια σωστή λειτουργία των κουφωμάτων και συντελεί στην αποφυγή παραμόρφωσης τους καθώς και στην αποφυγή δυσλειτουργίας των μεντεσέδων και μηχανισμών κλειδώματος. (Σχ 3.1) Τα τακάκια χωρίζονται σε δύο είδη : Τακάκια θέσης: χρησιμοποιούνται με σκοπό να μην έρχεται σε επαφή ο υαλοπίνακας με το αλουμίνιο και εμποδίζουν τη μετακίνηση του τζαμιού. Η κατάλληλη θέση τοποθέτησής τους είναι τα σημεία κλειδώματος. Τακάκια στήριξης: διοχετεύουν το βάρος του τζαμιού στο πλαίσιο για να αποφευχθούν τυχόν κάμψεις του τζαμιού. Η κατάλληλη θέση για τα τακάκια αυτά είναι μεταξύ του 1/10ου και 1/20ου του συνολικού πλάτους της υάλωσης. (Σχ 3.2)

17 Προσοχή πρέπει να δοθεί στην τοποθέτηση τους, έτσι ώστε να μην εμποδίζουν την ομαλή ροή του νερού κατά μήκος του προφίλ. Όσον αφορά τα συρόμενα συστήματα, τα τακάκια στήριξης τοποθετούνται στο κάτω μέρος του πλαισίου, πάνω από τα ράουλα και περιμετρικά τοποθετούνται τα τακάκια θέσης για να ασφαλιστεί το τζάμι σε τυχόν βίαιες χρήσεις. 4.0 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΑΛΩΣΗΣ Η σταθεροποίηση του υαλοπίνακα στο κούφωμα επιτυγχάνεται με τη χρήση ειδικών προφίλ (πηχάκια) που ποικίλουν σε διαστάσεις και σχεδίαση, προκειμένου να ικανοποιούν όλες τις κατασκευαστικές απαιτήσεις. Έτσι, αρχικά ο κατασκευαστής θα πρέπει να έχει προμηθευτεί το κατάλληλο πηχάκι προκειμένου να δημιουργήσει το διάκενο που επιθυμεί, έχοντας υπολογίσει τα ελαστικά που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει. Για τη στεγάνωση του υαλοπίνακα με το προφίλ αλουμινίου θα πρέπει να τοποθετηθούν 2 λάστιχα EPDM. Αρχικά, και πριν το τακάρισμα του τζαμιού, τοποθετείται το εξωτερικό λάστιχο και στη συνέχεια το εσωτερικό λάστιχο.

18 5.0 ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ Οι έλεγχοι γίνονται σε όλα τα στάδια κατασκευής του προφίλ, αλλά ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο τελικός έλεγχος πριν την τοποθέτηση. Συγκεκριμένα: Έλεγχος των αρμών συναρμογής των προφίλ 45 Έλεγχος συμμετρίας αρμών Έλεγχος σωστής κόλλησης όλων των αρμών Έλεγχος αριθμού και θέσης απορροών φύλλου και κάσας Έλεγχος λειτουργίας μηχανισμών. Έλεγχος χρωματικής ομοιότητας των προφίλ. 6.0 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Σημαντική διαδικασία είναι η τοποθέτηση του συστήματος. Το άνοιγμα του τοίχου που θα τοποθετηθεί θα πρέπει πρώτα από όλα να καθαριστεί από τυχόν υπολείμματα, όπως για παράδειγμα σοβάδες. Οι αρμοί μεταξύ κουφώματος και τοίχου θα πρέπει να γεμίσουν με μονωτικά υλικά. Οι ψευτόκασες πρέπει να είναι από λαμαρίνα γαλβανισμένη Οι βίδες που θα χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη θα πρέπει να είναι ανοξείδωτες ή γαλβανιζέ. Στην περίπτωση θερμοδιακοπτόμενων κουφωμάτων πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή όταν υπάρχει ψευτόκασα ή μαρμαροποδιά. Το κούφωμα θα πρέπει να τακάρεται περιμετρικά και να δημιουργείται ένας αρμός, ο οποίος θα καλύπτεται με υλικά στεγάνωσης. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται το γεφύρωμα της θερμοδιακοπής με την ψευτόκασα ή μαρμαροποδιά και προστατεύεται η θερμοδιακοπή. Για τη σταθεροποίηση του κουφώματος στη διάρκεια του αλφαδιάσματος χρησιμοποιούνται τακάκια. Στη συνέχεια ακολουθεί το βίδωμα για τη στερέωση του κουφώματος. Σε κουφώματα με βαριά φύλλα ενισχύουμε με πρόσθετη στερέωση την πλευρά του μεντεσέ. Αφού ολοκληρωθεί η στερέωση της κάσας ελέγχονται τα σημεία κλειδώματος για τυχόν ρυθμίσεις. Τέλος, η διαδικασία ολοκληρώνεται με τους ελέγχους λειτουργίας του κουφώματος και επίδειξη στον πελάτη.

19

20 BALKAN NETWORK ΕΛΛΑ Α - BALKAN SA Κέντρικά: Aθήνα 11ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Μεταμόρφωση Tηλ.: , Fax: Θεσσαλονίκη: , Fax: Λάρισα: , Fax: Ηράκλειο: , Fax: Θήβα: Tel.: , Fax: Εργοστάσιο 79ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Ύπατο Θηβών Tηλ.: , Fax: ROMANIA - BALKAN RO Head Office: Bucharest B-dul Iuliu Maniu 333, Sector 6 Tel.: , Fax: Alba Iulia: , Arad: , Bacau: Βrasov: , Cluj-Napoca: , Constanta: Craiova: , Iasi: , Τimisoara: DEALERS Galati: Alprovest, tel/fax: , Pitesti: Conarg, tel/fax: Satu Mare: Neptun, tel/fax: , Sibiu: Roa Design, tel/fax: Ploiesti: Rolir, tel/fax: UKRAINE - BALKAN UA Head Office: Kiev Moskovsky Av. 6 Tel./Fax: /7858 Κharkov: Odessa: , , BULGARIA - BLK BG Ηead Office: Sofia 8 Malashevska Str Tel.: /91, Fax: CZECH REPUBLIC ALUMONT BUILDING A.S. DEALER Hradni-Slazska 27/37, Ostrava Tel./Fax: RUSSIA MGM LTD DEALER Promzona 16 Str.-Armavir, Krasnodar Tel./Fax: BELARUS SOL-FARM DEALER Kalvariyskaya 60/2H, Minsk Tel./Fax:

Συντήρηση ή αντικατάσταση κουφωμάτων; ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Συντήρηση ή αντικατάσταση κουφωμάτων; ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ öùô.: DORAL Συντήρηση ή αντικατάσταση κουφωμάτων; Ο κατασκευαστής κουφωμάτων πρέπει να είναι σε θέση να συμβουλεύσει τον πελάτη αν τα κουφώματα που χρησιμοποιεί χρειάζονται κάποιες επεμβάσεις συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ. Κ.Α. 30.7341.007

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S14, S16, S20, S15D, STANDARD, ECO

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S14, S16, S20, S15D, STANDARD, ECO SABA DOOR ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S14, S16, S20, S15D, STANDARD, ECO 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.. 3 1.2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ FIBRAN AE Βιομηχανία μονωτικών υλικών 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ. 57013, Ωραιόκαστρο ΤΘ. 40306, ΤΚ.56010, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 682425 +30 2310 692700 Fax: +30 2310 683131

Διαβάστε περισσότερα

Solar 3000 TF / Solar 4000 TF Τοποθέτηση πάνω στη στέγη

Solar 3000 TF / Solar 4000 TF Τοποθέτηση πάνω στη στέγη 670680458-00.Av Επίπεδοι συλλέκτες Solar 000 TF / Solar 4000 TF Τοποθέτηση πάνω στη στέγη Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης GR Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Πόρτες - Παράθυρα Αλουμινίου. Κορυφαίας Τεχνολογίας

Πόρτες - Παράθυρα Αλουμινίου. Κορυφαίας Τεχνολογίας Πόρτες - Παράθυρα Αλουμινίου Κορυφαίας Τεχνολογίας 2 Schüco Πόρτες - Παράθυρα Αλουμινίου Πόρτες - Παράθυρα Αλουμινίου Schüco 3 Θερμοπλαστική Περιεχόμενα Η ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ιδρύθηκε το 1972. Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

3 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΠΗΣ

3 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΠΗΣ 3 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΠΗΣ 3.1 Γενικά Τα μεταλλικά φύλλα μπορούν να κοπούν με μια μεγάλη ποικιλία από εργαλεία, όπως ψαλίδια μαχαιρωτά, ψαλίδια με ορθογωνισμένες κοπτικές ακμές, ηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚH ΠEΡΙΓΡΑΦΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚH ΠEΡΙΓΡΑΦΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚH ΠEΡΙΓΡΑΦΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Η Dr.DOM διαθέτει ξύλινα κουφώματα τα οποία είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές, τις πιστοποιήσεις (ΠΣΠ), τα σχέδια (ΣΧΔ) και τις οδηγείες (ΟΔΓ) που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας περιλαμβάνονται ο πρόλογος, μια σύντομη ιστορική αναδρομή για την εξέλιξη των μηχανικών διαμορφώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό 6304 454 04/006 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες τοποθέτησης Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο 63043970.0-.SD Διαβάστε προσεκτικά πριν από την τοποθέτηση Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΤΩ "Teka" VTC-M TR-620 VT-TC 60.3 TT-620 VTC-B TT-600 TC-620 TB-600 TR-735 AB TR-640 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ H Teka διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει / βελτιώσει τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΣΤΟ 1 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: 1 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΔΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΤΣΑΚΩΝΑ 6 ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 03 οµικές Εργασίες Κτιρίων 08 Κουφώµατα 04 Κουφώµατα από συνθετικά υλικά 00 - Έκδοση 1η ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΥΤΑ & ΕΞΩΘΗΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ. Τεχνικό Φυλλάδιο

ΧΥΤΑ & ΕΞΩΘΗΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ. Τεχνικό Φυλλάδιο ΧΥΤΑ & ΕΞΩΘΗΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ Τεχνικό Φυλλάδιο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Altuglas, γενικές ιδιότητες, γκάμα προϊόντων, εφαρμογές 4 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ALTUGLAS ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Γενικές, μηχανικές, οπτικές, ηλεκτρικές,

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΠΡΑΞΗ:

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΠΡΑΞΗ: ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ.Μελέτης : 14/2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΕΣ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΤΕΓΕΣ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο χαλκός χάρη στις εξαιρετικές φυσικές του ιδιότητες και τα σημαντικά πλεονεκτήματα που διαθέτει θεωρείται από τα ιδανικότερα υλικά στις αρχιτεκτονικές εφαρμογές με βασικότερη εφαρμογή του στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη με Εμπειρία ELVIAL»: Αναδιοργάνωση παραγωγής

«Ανάπτυξη με Εμπειρία ELVIAL»: Αναδιοργάνωση παραγωγής Των: Τάνια Τζίκα, Ηλία Πετρίδη και Βασιλική Αδαμίδου «Ανάπτυξη με Εμπειρία ELVIAL»: Αναδιοργάνωση παραγωγής Το περιοδικό μας κατ αποκλειστικότητα δημοσιεύει αποσπάσματα από το εγχειρίδιο «Ανάπτυξη με εμπειρία

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

TS.DOC / 02-12 / 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

TS.DOC / 02-12 / 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 01. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 3 02. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ... 10 03. TΟΙΧΟ ΟΜΕΣ... 16 04. ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ... 26 05. ΣΙ ΕΡΕΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ... 44

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα 150/200/300 l. Θερμοσίφωνας για ταράτσες και στέγες FCB220-1V / FCC220-1V FCB220-2V / FCC220-2V. Οδηγίες εγκατάστασης

Σύστημα 150/200/300 l. Θερμοσίφωνας για ταράτσες και στέγες FCB220-1V / FCC220-1V FCB220-2V / FCC220-2V. Οδηγίες εγκατάστασης 7 747 005 076.00-.RS Θερμοσίφωνας για ταράτσες και στέγες FCB0-V / FCC0-V Σύστημα 50/00/00 l Οδηγίες εγκατάστασης 6 70 804 548 (0/08) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα ЕреоЮгзуз ухмвьлщн кбй хрпдеяоейт буцблеябт...............................

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένα Συστήµατα Ενεργειακής Αναβάθµισης Κτιρίων ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

Ολοκληρωµένα Συστήµατα Ενεργειακής Αναβάθµισης Κτιρίων ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ certified by DUROSTICK certified by DUROSTICK ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ Ολοκληρωµένα Συστήµατα Ενεργειακής Αναβάθµισης Κτιρίων 1 Πρώτης κλάσης επιλογή!

Διαβάστε περισσότερα

Προσόψεις. Sto AG. Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης StoTherm Classic Οδηγός εφαρμογής - τοποθέτησης. Χτίζουμε με συνείδηση.

Προσόψεις. Sto AG. Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης StoTherm Classic Οδηγός εφαρμογής - τοποθέτησης. Χτίζουμε με συνείδηση. Sto AG Προσόψεις Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης StoTherm Classic Οδηγός εφαρμογής - τοποθέτησης Χτίζουμε με συνείδηση. Περιεχόμενα Πληροφορίες συστήματος 4 Δομή Συστήματος 4 Περιγραφή Συστήματος Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΛΙΜΑΚΕΣ-ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Δρ Λάμπρος Λάιος Δρ Γεώργιος Σκρουμπέλος Από τους φοιτητές : Δεδούσης Παναγίωτης

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα λαμβάνονται ήδη θεσμικά μέτρα. Η συμβολή των κουφωμάτων αλουμινίου στην εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια

Στην Ελλάδα λαμβάνονται ήδη θεσμικά μέτρα. Η συμβολή των κουφωμάτων αλουμινίου στην εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Η Οδηγία 2002/9/ ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία. Με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΦΕΚ Β 407/200) διαμορφώνεται το πλαίσιο αρχών και

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικά & Πολυεστερικά Ερμάρια. Οδηγός Επιλογής 2012

Μεταλλικά & Πολυεστερικά Ερμάρια. Οδηγός Επιλογής 2012 Μεταλλικά & Πολυεστερικά Ερμάρια Οδηγός Επιλογής 2012 Περιεχόμενα Εισαγωγή 0/2 Βιομηχανικά κουτιά Thalassa TBS - TBP Θερμοπλαστικά βιομηχανικά κουτιά 1/1 Επίτοιχα ερμάρια Spacial CRN Ερμάρια από χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Λέβητας συμπύκνωσης για καύση με πιεστικό καυστήρα αερίου Logano plus SB65 Για τον τεχνικό Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη

Διαβάστε περισσότερα

TOΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΡΓΟ: «Αντικατάσταση στοιχείων αμιάντου στο 13 ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης»

TOΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΡΓΟ: «Αντικατάσταση στοιχείων αμιάντου στο 13 ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης» ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Γενική Δ/νση Υλοποίησης Έργων Κλάδου Εκπαιδευτικών & Λοιπών Υποδομών Διεύθυνση Κατασκευών Έργων Εκπαιδευτικών & Λοιπών Υποδομών Τμήμα Κατασκευών & Επίβλεψης Έργων TOΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΘΗΝΑ, 18-10 -2013. ΠΡΟΣ : τους αποδέκτες Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΧΩΝ &

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΘΗΝΑ, 18-10 -2013. ΠΡΟΣ : τους αποδέκτες Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΧΩΝ & ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΘΗΝΑ, 18-10 -2013 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/508 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ : τους αποδέκτες Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Στήριξης Υαλοπίνακα

Σύστημα Στήριξης Υαλοπίνακα Σύστημα Στήριξης Υαλοπίνακα www.aluminco.com 1 2 www.aluminco.com Η ALUMINCO, με έδρα τα Οινόφυτα Βοιωτίας, είναι η πρώτη εταιρία στον κλάδο που από την ίδρυσή της ξεκίνησε με την παραγωγή προϊόντων από

Διαβάστε περισσότερα