Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ρ. Έλλη Ιωαννίδη Καπόλου Κοινωνιολόγος Ερευνήτρια Τοµέας Κοινωνιολογίας, ΕΣ Υ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Σχεδόν ένας στους δέκα κατοίκους της χώρας είναι ξένος υπήκοος (10%) Γύρω στις υπολογίζονται οι νόµιµοι µετανάστες ο αριθµός ατόµων χωρίς άδεια παραµονής στη χώρα υπολογίζονται από Στην Αθήνα το 17% του πληθυσµού είναι µετανάστες ενώ στη Θεσσαλονίκη το 7%. Τα νησιά µε τη µεγαλύτερη συγκέντρωση µεταναστών είναι η Κρήτη, Ρόδος, Κέρκυρα, Ζάκυνθος. ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 56% Αλβανοί 5% Βούλγαροι 3% Γεωργιανοί 3% Ρουµάνοι 80% µεταναστών βρίσκονται στην παραγωγική ηλικία (15-64) σε αντίθεση µε το 68% του Ελληνικού πληθυσµού που βρίσκονται στην ίδια ηλικιακή οµάδα 1

2 ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Φύλο- ενώ το φύλο είναι ίσα µοιρασµένο ανάµεσα στις οµάδες µεταναστών, υπάρχουν εθνικές οµάδες όπου το ένα από τα δύο φύλα υπερέχει µε σηµαντική διαφορά. Πακιστάν, Μπαγκλαντές, Ινδία κυρίως µόνο άνδρες Συρία Αίγυπτο το 80% είναι άνδρες Μολδαβία, Ουκρανία κα Φιλιππίνες το 70% είναι γυναίκες Αλβανία Ρουµανία 60% άνδρες ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Οι µετανάστες θεωρούνται µια ευπαθής οµάδα πληθυσµού οι κύριοι λόγοι είναι: 1. ιαφορετικό πολιτιστικό µόρφωµα 2. Ελλιπής γνώση της γλώσσας 3. Έλλειψη πληροφόρησης/ενηµέρωσης σε θέµατα υγείας 4. υσκολία πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας λόγω έλλειψης νόµιµων εγγράφων 5. Έλλειψη ασφαλιστικού φορέα 6. Οικονοµικό πρόβληµα για χρήση υπηρεσιών ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ Ι ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ιαφορετικές κοινωνικό -πολιτιστικές οµάδες αντιλαµβάνονται διαφορετικά την έννοια της υγείας της ασθένειας -ενδεχοµένως διαθέτουν ιδιαίτερες κατηγορίες ασθενειών που δεν περιλαµβάνονται στις γνωστές δυτικές βίο - ιατρικές κατηγοριοποιήσεις τον ψυχικό σωµατικό πόνο, το παθολογικό το φυσιολογικό καθώς τα όριά τους. Οι αναπαραστάσεις αυτές διαµορφώνονται σε σχέση µε τις πολιτιστικές αντιλήψεις καθώς µε αντιλήψεις για το σώµα (τα όριά του, την καθαριότητα, την εικόνα του, το φύλο του). Αυτά επηρεάζουν τις πρακτικές αναζήτησης βοήθειας θεραπείας. 2

3 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ Ι ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΜΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΙΑΤΑΡΑΧΗΣ Η ΑΡΡΩΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΜΟΡΦΩΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Στη νέα πολυπολιτισµική κοινωνία του σήµερα τα κύρια ερωτήµατα στο χώρο της υγείας είναι: Πώς µπορούν να ανταποκριθούν οι υπηρεσίες υγείας στη νέα πολύγλωσση πραγµατικότητα, τις διαφορετικές αντιλήψεις για την υγεία την ασθένεια, την ποικιλοµορφία ασθενών µε διαφορετικό εθνικό πολιτιστικό υπόβαθρο. Πώς πρέπει να εκπαιδευτεί τα προσωπικό προς όφελος ασθενών του νοσοκοµείου. Ποια πολιτική υγείας πρέπει να ενθαρρυνθεί για να εξετάσει αυτές τις προκλήσεις. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MIGRANT FRIENDLY HOSPITALS Πρόκειται για µια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία προκειµένου να βελτιωθούν η υγεία η βασική εκπαίδευση υγείας µεταναστών µε την ανάπτυξη ποιοτικών υπηρεσιών στα νοσοκοµεία. Μια ευρωπαϊκή απάντηση στην πολιτιστική ποικιλοµορφία. Στα πλαίσια τoυ mfh 12 νοσοκοµεία από 12 κράτη-µέλη της Ε.Ε. διευκολύνουν την ανάπτυξη τη µεταφορά γνώσης πέρα από τα νοσοκοµεία τα εθνικά σύνορα. Το Πρόγραµµα υποστηρίχτηκε από την ευρωπαϊκή επιτροπή τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας από εµπειρογνώµονες διεθνών ευρωπαϊκών οργανισµών. 3

4 MIGRANT FRIENDLY HOSPITALS Στη διάρκεια του προγράµµατος πραγµατοποιήθηκαν: 1. Έρευνες αξιολόγησης αναγκών στα νοσοκοµεία 2. Έρευνες µε ερωτηµατολόγιο στο προσωπικό νοσοκοµείων πριν µετά τη λήψη µέτρων. 3. Εκπαίδευση προσωπικού ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. 4. Μέτρηση βελτιώσεων. 5. Συνεντεύξεις προσωπικού ασθενών τηλεφωνικές προσωπικές. Υπήρξε πλήρης εξειδικευµένη οµάδα επιστηµονικής υποστήριξης που βοήθησε στην επισκόπηση την παρουσίαση της διεθνούς βιβλιογραφίας, στην σύνταξη την επεξεργασία ερωτηµατολογίων, στην εκπαίδευση οµάδων για τις συνεντεύξεις στη στατιστική επεξεργασία στοιχείων. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Οι βασικές αρχές που θα αποτελούν το πυρήνα της αποστολής Migrant-Friendly Hospitals είναι: 1) Να σέβονται την πολύ- πολιτισµικότητα µε το να δέχονται ανθρώπους διαφορετικής εθνότητας πολιτισµού να τους αντιµετωπίζουν ως ίσα µέλη της κοινωνία. 2) Να αναγνωρίζουν τις ανάγκες ανθρώπων µε διαφορετικό πολιτιστικό µόρφωµα να αναπτύσσουν υπηρεσίες µε βάση τις ανάγκες τους. 3) Να αποζηµιώνουν τυχόν ελλείψεις που προκύπτουν από τη πολύ - πολιτισµικότητα. Βασισµένο σε µια αξιολόγηση αναγκών πρόγραµµα στάθηκε ικανό παρά την διαφορετικότητα συστηµά υγείας τις καταστάσεις στα κατά τόπους Ευρωπαϊκά Νοσοκοµεία, να αναγνωρίσει πολλά κοινά προβλήµατα µεταναστών, µειονοτή του προσωπικού. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Στο πιλοτικό πρόγραµµα συµµετείχε το Σπηλιοπούλειο Νοσοκοµείο < Η Αγία Ελένη>. Σύµφωνα µε την έρευνα που έγινε στο προσωπικό φάνηκε ότι το 92,3% του προσωπικού έρχεται σε επαφή καθηµερινά µε αλλοδαπούς. Κύρια βοήθεια επικοινωνίας σε ποσοστό 69,8% ήταν ενήλικες συνοδοί φίλοι του ασθενή, ενώ η βασική διαφορά µε τα άλλα Ευρωπαϊκά νοσοκοµεία ήταν η χρήση επαγγελµατικής µετάφρασης (πάντα ή συχνά) από το 35% 12 Νοσοκοµείων που συµµετείχαν ενώ το αντίστοιχο για τη χώρα µας ήταν το 0. 4

5 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ Ο όρος αναφέρεται στο άτοµο που συνεργάζεται, κινητοποιεί αξιοποιεί φορείς δοµές της ευρύτερης κοινότητας προς όφελος εκείνων που είναι πιθανό να βιώνουν φαινόµενα ρατσισµού ξενοφοβίας όπως είναι οι µετανάστες, οι πρόσφυγες οι παλλινοστούντες. Στα καθήκοντά του/της περιλαµβάνεται η ενηµέρωση ευαισθητοποίηση προς διάφορες κατευθύνσεις δραστηριοποίηση του/της σε διάφορα πεδία µε σκοπό τη βελτίωση σχέσεων ατόµων από τις προαναφερόµενες οµάδες µε φορείς, δοµές µέλη της τοπικής κοινωνίας. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ Παρέχουν την απαιτούµενη στήριξη ενθάρρυνση στα ίδια τα άτοµα, προκειµένου να τα ενδυναµώσουν να διευκολύνουν την ένταξή τους στη χώρα υποδοχής. Στηρίζουν τους επαγγελµατίες υγείας κοινωνικής πρόνοιας κατά την επικοινωνία τους µε τους χρήστες υπηρεσιών Αναλαµβάνουν τις δράσεις δικτύωσης µε τις κοινότητες τους συλλόγους αλλοδαπών/µεταναστών/προσφύγων ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ(2) Συµµετέχουν στη διοργάνωση διαπολιτισµικών εκδηλώσεων ηµερίδων Προωθούν τη δικτύωση µε υπηρεσίες (δηµοτικές, υγείας, κοινωνικής πρόνοιας, εθελοντικές) της περιοχής όπου ζουν οι χρήστες υπηρεσιών µε αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων περιοχών Συµµετέχουν στις εβδοµαδιαίες συναντήσεις της οµάδας όπου ανήκουν 5

6 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΡΟΛΟΙ Π. ίγλωσσοι, γνώση δύο πολιτισµών (χώρα καταγωγής χώρα υποδοχής), κατανόηση ιατρικής ορολογίας, εξοικείωση µε ιατρικό περιβάλλον, κατανόηση προβληµά υγείας, τήρηση απορρήτου Οι πολιτιστικοί διαµεσολαβητές πέρα από αυτό ακριβώς το ρόλο του διαµεσολαβητή ανάµεσα σε δυο πολιτισµούς, µπορούν να εργασθούν ως µεταφραστές αλλά ως συνήγοροι ασθενών. ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Να διαθέτει περισσότερο χρόνο από ότι µε άλλους ασθενείς Όταν µιλάει ή ακούει να παρακολουθεί τον ασθενή όχι τον µεταφραστή Να επαναλαµβάνει τις σηµαντικές πληροφορίες περισσότερο από µια φορά Πάντα να εξηγεί το λόγο ή σκοπό µιας θεραπείας ή ενός φαρµάκου Να βεβαιώνεται ότι ο ασθενής καταλαβαίνει ζητώντας του να το εξηγήσει ο ίδιος ο ασθενής Σε µερικούς πολιτισµούς να αποφεύγει να θίγει απαγορευµένα θέµατα/ζητήµατα να σέβεται αυτές τις ιδιαιτερότητες ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ LEARN (Berlin and Fowkes, 1983 LISTEN Να ακούσεις το πρόβληµα του ασθενή να το κατανοήσεις EXPLAIN- Να εξηγήσεις το πρόβληµα από τη δική σου πλευρά ACKNOWLEDGE- Να αναγνωρίσεις να συζητήσεις διαφορές οµοιότητες RECOMMEND- Να προτείνεις τρόπο θεραπείας NEGOTIATE Να διαπραγµατευθείς τον τρόπο θεραπείας µε τον ασθενή 6

7 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Πολιτιστική αντίληψη η αναγνώριση ατοµικών αξιών Πολιτιστική γνώση- η κατανόηση αιτιών της διαφοράς Πολιτιστική Ευαισθησία Επικοινωνιακές δεξιότητες για αµοιβαία εµπιστοσύνη, αποδοχή, σεβασµός Πολιτιστική Ικανότητα- Η σύνθεση εφαρµογή πολιτιστικής αντίληψης, γνώσης ευαισθησίας ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ Για την κατανόηση του άλλου / διαφορετικού ρωτάµε: ΤΙ Τι νοµίζεις ότι προκαλεί αυτή την αρρώστια; ΓΙΑΤΙ Γιατί νοµίζεις ότι συνέβη αυτή η αρρώστια σε σένα ΠΩΣ Πως νοµίζεις ότι πρέπει να θεραπευθεί αυτή η ασθένεια. Πώς θέλεις να σε βοηθήσουµε; ΠΟΙΟΣ Σε ποιον απευθύνεσαι για βοήθεια; Ποιος πρέπει να πάρει µέρος στη λήψη αποφάσεων για το πρόβληµα υγείας σου ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ Ι ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ Ο τοµέας Κοινωνιολογίας της ΕΣ Υ, για την κατανόηση πολιτιστικών ιδιαιτεροτή µεταναστών στον ευαίσθητο τοµέα της Σεξουαλικής Αναπαραγωγικής υγείας, σχεδίασε διένειµε σε 2 µεγάλες µαιευτικές κλινικές της Αθήνας φυλλάδια που απευθυνόταν στους επαγγελµατίες υγείας. Από την αξιολόγηση φάνηκε ότι η παρέµβαση ήταν επιτυχής έγινε δεκτή θετικά από τους εργαζόµενους. 7

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρου Ημέρας

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρου Ημέρας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρου Ημέρας ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ποιότητας για τις υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ποιότητας για τις υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ποιότητας για τις υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές για την ευημερία και την αξιοπρέπεια των ηλικιωμένων που έχουν ανάγκη για φροντίδα και βοήθεια Λένε

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011 Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2010

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2010 Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης & Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά είκτης Αίτησης Θεραπείας στους χρήστες ναρκωτικών Ο ΗΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2010 Εθνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), Νοέμβριος 2014

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), Νοέμβριος 2014 Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί συλλογή αποσπασμάτων από εκδόσεις διεθνών, περιφερειακών και εθνικών φορέων και οργανισμών, που έχουν διατεθεί στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Μια ευκαιρία και μια πρόκληση Η μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Μια ευκαιρία και μια πρόκληση Η μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η Ευρώπη σε εξέλιξη Μια ευκαιρία και μια πρόκληση Η μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Ένωση Το εγχειρίδιο αυτό καθώς και άλλες συνοπτικές, σαφείς εξηγήσεις σχετικά με την ΕΕ διατίθενται επιγραμμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ;

ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ; ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ; Όσα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά µε τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στο εξωτερικό κι ακόµα περισσότερα Κοινωνική Ευρώπη Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια αϖό τους συντελεστές του έργου

Λίγα λόγια αϖό τους συντελεστές του έργου ιαϖολιτισµικοί Μεσολαβητές Ζωντανές Γέφυρες µεταξύ Πολιτισµών Τ Ο Μ Ο Σ 1, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 3 0 / 0 6 / 2 0 1 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ: Χαιρετισµοί συντελεστών του έργου Παρουσίαση του intermediation.gr Καλές

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων

Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων Μπεζάτη Θεοδώρα Φιλόλογος Υπεύθυνη του Προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόμενους μετανάστες» Θεοδοσοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Τα πιο ανταγωνιστικά δίδακτρα σπουδών στο πιο μοντέρνο φροντιστήριο της πόλης

Τα πιο ανταγωνιστικά δίδακτρα σπουδών στο πιο μοντέρνο φροντιστήριο της πόλης http://aidromon.gr/ Αγαπητοί μαθητές και γονείς, Λόγω της σύνθετης και ρευστής κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης η εκπαίδευση αλλάζει συνεχώς και αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις με αποτέλεσμα να βρίσκεστε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ. Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ. Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας Πρόγραμμα Ίρις - Καταπολεμώντας τα στερεότυπα και τις διακρίσεις: Δράσεις για τη συμμετοχή, την ένταξη και την εκπαίδευση Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού»

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών Και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ http://galaxy.hua.gr/~metanastes/

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ http://galaxy.hua.gr/~metanastes/ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Oδηγός ΜΚΟ και Συλλόγων Μεταναστών Καταγραφή φορέων που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια σε θέματα μετανάστευσης Αθήνα, Δεκέμβριος 2009 Φορείς υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΕΛΑΝΗ Έργο «Ανοικτές Πόρτες» Επιστηµονική Υπεύθυνη Έργου: Μαρία Γκασούκα Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ Φορέας Επίβλεψης:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για δημιουργία χάρτη Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας

Πρόταση για δημιουργία χάρτη Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας Πρόταση για δημιουργία χάρτη Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας «Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Θα έπρεπε να συμβολίζει για την πολιτική ένωση αυτό που το Ευρώ συμβολίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ε.Κ.Κ.Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ε.Κ.Κ.Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ε.Κ.Κ.Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2012 ΑΘΗΝΑ 2013 Πρόλογος Η παρούσα έκθεση απολογισμού των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά ΥΠΑΙΘ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αυτοαξιολόγηση με μια ματιά Οκτώβριος 2013 2 Το παρόν κείμενο αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκή Ένωση για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA), 2009, Ελσίνκι,

Διαβάστε περισσότερα