ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α"

Transcript

1 Άρθρο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Ιδρύεται Εταιρία µε την επωνυμία «Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης» με αντικείμενο την προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας με διακριτικό τίτλο «Δίκτυο Κ.Α.Π.Α.» και έδρα τα Ιωάννινα. Η Εταιρία έχει τη νοµική μορφή αστικής εταιρίας µή κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µή κυβερνητικής οργάνωσης της Κοινωνικής Οικονομίας. To Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. είναι το διάδοχο σχήμα του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλέγγυας Ιωαννίτων Οικονομίας ( ΔΙ.Κ.Α.Ι.Ο ) 2. Χάριν συντομίας η εταιρία αναφέρεται στο παρόν καταστατικό µε τον διακριτικό τίτλο «Δίκτυο Κ.Α.Π.Α.» ή Δίκτυο. 3. Η διάρκεια της Εταιρίας θα είναι αορίστου χρόνου. 4. Το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. δύναται µε απόφαση της Γ.Σ. μετά από πρόταση τριών τουλάχιστον µελών του Διοικητικού Συμβουλίου της (.Σ.) να ιδρύει παραρτήματα σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και του Εξωτερικού είτε μόνη της, είτε σε συνεργασία µε άλλα σωματεία ή οργανώσεις, που έχουν ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Επίσης δύναται να ιδρύει παραρτήματα στα Ιωάννινα ή σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και του Εξωτερικού, µε αντικείμενο που να είναι υποσύνολο του γενικού πιο πάνω αντικειμένου. Άρθρο 2 Σκοποί και τρόποι επίτευξή τους: 1. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της Εταιρίας είναι στα πλαίσια των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανάδειξη, διάδοση και η εφαρμογή των πρακτικών της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας, των Αξιών και των Αρχών της. 1.1 Ενημέρωση- Πληροφόρηση - Καλλιέργεια συνεργατικού πνεύματος και Συνεταιριστικής Παιδείας. Οι ενέργειες αυτές αποσκοπούν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης, των δημόσιων αρχών, των επιχειρηματιών και της κοινωνίας των πολιτών για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία και στη δημιουργία επιχειρήσεων σύμφωνα με το μοντέλο της κοινωνικής οικονομίας, όπως των συνεταιριστικών επιχειρήσεων που βασίζονται στις Συνεταιριστικές Αρχές και Αξίες της Διεθνής Συνεταιριστικής Ένωσης ( I.C.A. ) των μελών παγκοσμίως και των μελών στην Ευρώπη ( 1 στους 3 ). 1

2 Να συμβάλλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα ακολουθώντας τις ενδεδειγμένες μεθόδους της Κοινωνικής Οικονομίας ή Τομέας της Αλληλέγγυας Οικονομίας ως ο Τρίτος Τομέας της Οικονομίας. 1.2 Καταναλωτικοί Συνεταιρισμοί Παρατηρητήριο Τιμών Πιλοτική παρακολούθηση δεικτών της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, με σκοπό την ενδυνάμωση του ενδιαφέροντος και τη δημιουργία συνεταιρισμών σε όλους τους τομείς και σε όλες τις βαθμίδες της οικονομίας, με προτεραιότητα τους καταναλωτικούς συνεταιρισμούς, ως ένας τομέας που αφορά όλους τους πολίτες, ώστε αυτοί να αποτελέσουν τους κυματοθραύστες στην άνοδο των τιμών, ως ένα εναλλακτικό μοντέλο προμήθειας οικιακών ειδών, ένα πρόσθετο σταθεροποιητικό σύστημα στην αγορά. Στόχος της ενέργειας είναι η δημιουργία παρατηρητηρίου τιμών τροφίμων στην περιοχή μας, η οργάνωση της πιλοτικής παρακολούθησης των δεικτών αγοραστικής δύναμης. Η συλλογή στοιχείων, ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών με την συνεργασίας στο επίπεδο υποδομών ενός κοινωνικού εταίρου π.χ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς και η καταγραφή εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμπολιτών για την δημιουργία καταναλωτικού συνεταιρισμού. H μαζική αγορά ειδών διατροφής, μετά από διαπραγμάτευση ομάδας καταναλωτών με εταιρείες και συνεταιρισμούς προμήθειας τροφίμων μέσω καταναλωτικών συνεταιρισμών ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο. Σκοπός του καταναλωτικού συνεταιρισμού ή οποιουδήποτε άλλου τρόπου μαζικής αγοράς ειδών πρώτης ανάγκης, είναι μέρος του ποσού της διαφοράς της τιμής αγοράς, από την ιδιωτική οικονομία, να συσσωρεύεται και να χορηγείται σε υπηρεσίες γενικού συμφέροντος και κοινής ωφέλειας, των άλλων δύο συνιστωσών της Κοινωνικής Οικονομίας με Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης, όπως μισθοδοσίες σε κέντρα υγείας γειτονιάς, παιδικών σταθμών βοήθεια στο σπίτι, δημοτική αστυνομία ασφάλεια, φύλαξη σχολείων, συντήρηση παιδικών χαρώνπάρκων, κλητήρες μιας στάσης εξυπηρέτηση του πολίτη κλπ με προτεραιότητα τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, συμβάλλοντας εκτός από την οικονομική τόνωση του νοικοκυριού και στην ποιότητα ατομικής και κοινωνικής ζωής, αλλά και στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 1.3 Διαμόρφωση του κατάλληλου κανονιστικού περιβάλλοντος Προσαρμογή της Εθνικής Νομοθεσίας για την Κοινωνική Οικονομία στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα. 1.4 Ενέργεια Νεολαία σε δράση Πολιτισμός Δράσεις οργάνωσης, διαμεσολάβησης και αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων Όπως ενεργοποίηση των δράσεων «Οργανωτές κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων και συστήματα υποστήριξης», «Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρε- 2

3 σία» Ενέργεια Νεολαία σε δράση πρς την κατεύθυνση της Κοινωνικής Οικονομίας. Αναπαραστάσεις σκηνών καθημερινής διαβίωσης περασμένων αιώνων σε οικισμούς-παραδοσιακά χωριά. Δημιουργία οικισμών - μουσείων σε συνεταιριστική βάση. 1.5 Περιβαλλοντική Παρέμβαση. Όπως δημιουργία μαθητικών συνεταιρισμών ανακύκλωσης σκουπιδιών με την συλλογή μεταλλικών δοχείων αναψυκτικών και μπουκαλιών νερού που χαρακτηρίζονται από την εύκολη μέθοδο ανακύκλωσης τους. Σκοπός η ενίσχυση των κοινών μαθητικών ταμείων και η προώθηση του συνεταιριστικού μοντέλου επιχειρηματικότητας, ως ένας ακόμη τρόπος εργασίας, που μπορεί να αναπτυχθεί από τους μαθητές κατά την μελλοντική ενεργώ εργασιακή τους σταδιοδρομία. Πράσινα Γιάννενα, ενέργεια-κυκλοφοριακό. Κίνητρα για την αξιοποίηση των Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων. Δημιουργία εναλλακτικών χώρων στάθμευσης των συμβατών αυτοκινήτων εκτός της πόλης και κίνηση με μικρά ηλεκτροκίνητα εντός της πόλης. 1.6 Νέες Τεχνολογίες Όπως ενέργειες που αποσκοπούν στην εύκολη και χαμηλού κόστους πρόσβαση στις σύγχρονες τεχνολογίας, όπως εύκολη και χαμηλού κόστους πρόσβαση στο internet. Πιλοτικό πρόγραμμα γνωριμίας με Η/Υ. Δημιουργία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ( μικρό κουτί ) κόστους 100 με δυνατότητα σύνδεση του στην τηλεόραση ( internetoμηχανή ). Όπως ενέργειες που αποσκοπούν στην αναγνώριση του έργου των ανθρώπων της σύγχρονης τεχνολογίας με την δίκαιη κατανομή ηθικών και υλικών αμοιβών από την Πολιτεία και την Κοινή Γνώμη. Μέσα επίτευξης του σκοπού Προς επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί να χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο, τέτοια ενδεικτικά είναι: Η επιμόρφωση, εκπαίδευση και πληροφόρηση για την Συνεταιριστική Παιδεία και την Κοινωνική Οικονομία μέσω κατάρτισης καi εκτέλεσης σχετικών προγραμμάτων. Η οργάνωση συναντήσεων, σεμιναρίων και δημοσίων συζητήσεων. Η Ενημέρωση του κοινού, και ειδικότερα της νέας γενιάς και των ηγετών της κοινής γνώμης, για την φύση του συνεργατισμού και της Κοινωνικής Οικονομίας και τα ωφελήματα που προσφέρουν. 3

4 Η έκδοση πάσης φύσεως σχετικών εντύπων και περιοδικών καθώς και η προώθηση του σκοπού μέσω των Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης και του Internet. Η ενθάρρυνση δημιουργίας συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Η ευαισθητοποίηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των επιχειρήσεων. Η αναζήτηση υλικοτεχνικών υποδομών από Δημόσιους Φορείς και Κοινωνικούς Εταίρους. Η συμμετοχή της εταιρίας, μόνη της ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, ημεδαπά και αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα, σε ενέργειες όπως Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα που στοχεύουν στη προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας για την προώθηση της κοινωνικής ανάπτυξης της περιοχής. Για την υλοποίηση των παραπάνω σκοπών και στόχων το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. στελεχώνεται με κατάλληλο επιστημονικό και υπαλληλικό προσωπικό και εξοπλίζεται με τα απαραίτητα τεχνικά μέσα. Άρθρο 3 Η Διοίκηση και η Λειτουργία του Δικτύου ΚΑΠΑ διέπεται από τις Διεθνείς Συνεργατικές Αξίες και Αρχές, με αναστολή των διατάξεων της 3 ης Συνεργατικής Αρχής που προβλέπουν διανομή ωφελημάτων οικονομικών και μη στα μέλη και είναι ασυμβίβαστη με τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα του Δικτύου Κ.Α.Π.Α. Οι Διεθνείς Συνεργατικές Αξίες και Αρχές αναγράφονται στο τέλος του καταστατικού ως Παράρτημα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 4 ΕΙΣΔΟΧΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Κ.Α.Π.Α. 1. Το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. είναι εθελοντική οργάνωση, ανοικτή σε όλα τα ε- νήλικα πρόσωπα, τα οποία είναι ικανά να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες τους και να αποδεχτούν µε προθυμία τις ευθύνες των µελών, χωρίς επαγγελματικές, εθνικές, κοινωνικές, φυλετικές, πολιτικές ή θρησκευτικές διακρίσεις. 2. Τα µέλη του Δικτύου Κ.Α.Π.Α. διακρίνονται σε φορείς και σε φυσικά πρόσωπα με την ιδιότητα του Τακτικού, Μη-Τακτικού ή Επίτιμου μέλους. 4

5 3. Αν τα µέλη είναι φορείς, εκπροσωπούνται από άτομο το οποίο θα ορισθεί από τον ιευθυντή/ Πρόεδρό τους ή από τον ιευθύνοντα Σύμβουλο (αν πρόκειται για εταιρίες). 4. Την Ιδιότητα του Μη-Τακτικού µέλους αποκτούν χορηγοί, φίλοι, υποστηρικτές φυσικά ή νομικά πρόσωπα που μπορούν, κατά την άποψη του.σ., να συμβάλουν στην επιδίωξη των σκοπών του Δικτύου Κ.Α.Π.Α. 5. Η ιδιότητα του Μη-Τακτικού μέλους αποκτάται, με την γραπτή εκδήλωση ενδιαφέροντος και σύμφωνη γνώμη του υποψηφίου, μετά από πρόταση δύο Τακτικών Μελών του Δικτύου, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα πρέπει να είναι µέλος του.σ., µε πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των µελών του.σ., και την εγγραφή του στα οικεία μητρώα του Δικτύου. Η επιλογή αυτή μπορεί να ανατραπεί από την Γ.Σ. μετά από πρόταση του 1/5 των µελών της και µε πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των µελών της Γ.Σ. 6. Με αίτηση του, το υποψήφιο Μη- Τακτικό μέλος δύναται να αποκτήσει την ιδιότητα του Τακτικού, δηλώνοντας την πρόθεση ανάληψης καθηκόντων με την προσφορά εθελοντικής εργασίας, για συγκεκριμένο σκοπό ή σκοπούς του Δικτύου. Η ιδιότητα του Τακτικού μέλους από Μη-Τακτικό μέλος του Νόμου Ιωαννίνων αποκτάται, μετά από την υποβολή σχετικής αίτησης και έγκριση αποδοχής από το Δ.Σ. με απόλυτη πλειοψηφία των 2/3, και την εγγραφή του στα οικεία μητρώα του Δικτύου. Η επιλογή αυτή μπορεί να ανατραπεί από την Γ.Σ. μετά από πρόταση του 1/5 των µελών της και µε πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των µελών της Γ.Σ. 7. Με αίτηση του, το υποψήφιο Μη- Τακτικό μέλος δύναται να αποκτήσει την ιδιότητα του Τακτικού, δηλώνοντας την πρόθεση ανάληψης καθηκόντων με την προσφορά εθελοντικής εργασίας, για συγκεκριμένο σκοπό ή σκοπούς του Δικτύου. Η ιδιότητα του Τακτικού μέλους από Μη-Τακτικό μέλος άλλων περιοχών ε- κτός του Νόμου Ιωαννίνων αποκτάται, με την δημιουργία παραρτήματος του Δικτύου ΚΑΠΑ στην περιοχή τους και την υποβολή σχετικής αίτησης και έ- γκριση αποδοχής από το Δ.Σ. με απόλυτη πλειοψηφία των 2/3, και την εγγραφή του στα οικεία μητρώα του Δικτύου. Η επιλογή αυτή μπορεί να ανατραπεί από την Γ.Σ. μετά από πρόταση του 1/5 των µελών της και µε πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των µελών της Γ.Σ. 8. Ως Επίτιμα µέλη ανακηρύσσονται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης, πρόσωπα που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες προς την επίτευξη των σκοπών του Δικτύου Κ.Α.Π.Α. και έχουν συμβάλει ουσιωδώς στην προαγωγή των σκοπών του. 5

6 9. Τα Tακτικά µέλη δικαιούνται να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις της εταιρίας, να ψηφίζουν και να θέτουν υποψηφιότητα για εκλογή τους ως µελών του.σ. και των λοιπών οργάνων του Δικτύου Κ.Α.Π.Α. 10. Τα Μη Τακτικά και τα Επίτιμα µέλη στερούνται των δικαιωμάτων ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι, συμμετέχουν όμως στις Γενικές Συνελεύσεις όπου παίρνουν τον λόγο και εκφέρουν τη γνώμη τους, δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν εισφορά εγγραφής. 11. Άλλες μορφές συμμετοχής: Το.Σ. μπορεί να θεσπίσει άλλες μορφές συµµετοχής στην εταιρία, για φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Όσοι συµµετέχουν µε αυτούς τους τρόπους, μπορούν να παρίστανται ως παρατηρητές στις Συνελεύσεις του Δικτύου χωρίς ψήφο. Άρθρο 5 ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 1. Απώλεια της ιδιότητας του Μέλους επέρχεται: α) Δι αποχωρήσεως. β) Δι αποβολής, εάν το μέλος προέβη σε σοβαρή παράβαση των υποχρεώσεων του ή σε ενέργειες αντίθετες προς το συμφέρον του Δικτύου. Άρθρο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Κ.Α.Π.Α. 1. α) Τα Τακτικά µέλη υποχρεούνται σε καταβολή δικαιώματος εγγραφής, καθοριζομένου από το.σ. β) Τα ιδρυτικά µέλη συνεισφέρουν κατά την ίδρυση του Δικτύου Κ.Α.Π.Α. ποσό 200 Ευρώ αν πρόκειται για φορείς και 100 Ευρώ αν είναι φυσικά πρόσωπα. 6

7 2. Οι πόροι και η περιουσία του Δικτύου μπορούν να προέρχονται από οποιαδήποτε νόµιµη πηγή και δραστηριότητα, στα πλαίσια όμως της μη κερδοσκοπικής δράσης του, όπως εισφορές, δωρεές, σε χρήμα και είδος των µελών, φίλων, δωρητών και υποστηρικτών ή χορηγών, από κληρονομιές, από επιχορηγήσεις του κράτους, εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών, κρατικών ή ιδιωτικών οργανισμών, την εκπόνηση προγραµµάτων εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών, από προσόδους (τόκους κλπ.) ή εκδηλώσεις του Δικτύου και τα αποκτηθέντα από τη λειτουργία αυτού περιουσιακά στοιχεία. 3. Το.Σ. έχει δικαίωμα να αρνηθεί την αποδοχή δωρεάς ή περιουσιακού στοιχείου ή πόρου, αν µε αιτιολογημένη απόφαση κρίνει ότι τυχόν αποδοχή της περιορίζει ή δεσμεύει την ανεξαρτησία της εταιρίας. Εάν το Δίκτυο θα συνάψει συµφωνίες µε άλλους οργανισµούς, συµπεριλαµβανοµένων και των κυβερνήσεων, ή εάν θα εξασφαλίσει κεφάλαια από εξωτερικές πηγές θα πρέπει να το πράττει µε όρους οι οποίοι διασφαλίζουν το δηµοκρατικό έλεγχο που ασκείται από τα µέλη και συνάδουν µε τη συνεργατική αυτονοµία τους. 4. Τα έσοδα ή περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας σε καμιά περίπτωση δεν επιμερίζονται ούτε διανέμονται στα µέλη. 5. Σε περίπτωση μετατροπής της νομικής μορφής της εταιρίας, η περιουσία της μεταβιβάζεται στο νέο διάδοχο σχήμα μετά από σχετική απόφαση της Γ.Σ. όπου απαιτείται ενισχυμένη πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων στη Γ.Σ. µε ονομαστική ψηφοφορία. Η μετατροπή της εταιρείας μπορεί να γίνει μόνο σε νομική μορφή εταιρείας της Κοινωνικής Οικονομίας και με την πλήρη εφαρμογή της 3 ης Διεθνής Συνεργατικής Αρχής στο παρόν καταστατικό. 6. Σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας, η περιουσία της περιέρχεται σε σωματεία, µη κερδοσκοπικές µη κυβερνητικές οργανώσεις ή οργανισμούς που εξυπηρετούν παρόμοιους ή γενικού συμφέροντος σκοπούς, σύμφωνα με την αρχή «διανομή χωρίς συμφέρον», τα οποία θα καθοριστούν µε απόφαση της Γ.Σ. ή του Δικαστηρίου, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται από τους όρους κτήσης ειδικών περιουσιακών στοιχείων. 7. Οι δαπάνες πρέπει να έχουν την έγκριση του.σ. Άρθρο 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Οι αρχαιρεσίες και η εν γένει Λειτουργία του Δικτύου πραγματοποιούνται σύμφωνα με την 2 η Διεθνή Συνεργατική Αρχή του Δημοκρατικού ελέγχου των µελών: Οι συνεργατικές εταιρείες είναι δημοκρατικές οργανώσεις, οι ο- 7

8 ποίες ελέγχονται από τα µέλη τους, τα οποία συμμετέχουν στη διαμόρφωση της πολιτικής και στη λήψη των αποφάσεων τους. Οι άνδρες και οι γυναίκες που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως αιρετοί αντιπρόσωποι είναι υπόλογοι στα µέλη. Πρωτίστως τα µέλη των συνεργατικών εταιρειών έχουν ίσα εκλογικά δικαιώματα (ένα µέλος, µία ψήφος) και παράλληλα οι συνεργατικές εταιρείες είναι οργανωμένες µε δημοκρατικό τρόπο. Άρθρο 8 1. Η διοίκηση και η αντιπροσώπευση του Δικτύου ασκείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία ( 03) μέλη. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών και έχει θητεία τριών ετών. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την εύρυθμη λειτουργία του, εκλέγει, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και με καθήκοντα Γραμματέα, Ταμία. 4. Ο Πρόεδρος, εκπροσωπεί το Δίκτυο ενώπιον κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου. 5. Ο Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, κατά την απουσία του. 6. Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων των Δ.Σ και των Γ.Σ και την αλληλογραφία του Δικτύου. 7. Ο Ταμίας τηρεί και ελέγχει το ταμείο. 8. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση του, μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του την εκπροσώπηση του Δικτύου, με ανάθεση όλων ή μερικών αρμοδιοτήτων. Στην απόφαση αυτού, πρέπει να ορίζεται το πρόσωπο, οι αρμοδιότητες και η έκταση της εκπροσώπησης. 9. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου δύναται να αναθέσει σε τρίτους φυσικά πρόσωπα ή μη την επ' αμοιβή πραγματοποίηση μελετών, ερευνών και εργασιών. Άρθρο 9 1. Ο Πρόεδρος συµβάλλεται εξ ονόµατος και για λογαριασµό του Δικτύου µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, υπογράφων τα σχετικά συµβόλαια και πάσης φύσεως έγγραφα δηµόσια ή ιδιωτικά, κατόπιν εξουσιοδότησης του.σ. 8

9 Άρθρο 10 Ο Γραµµατέας εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του Δικτύου ΚΑΠΑ, φυλάσσει την σφραγίδα και το αρχείο, φροντίζει για τη σύνταξη των εγγράφων και τηρεί βιβλία του σωματείου πλην των βιβλίων και εγγράφων του ταμείου. Άρθρο Ο Ταμίας φροντίζει και είναι υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση του Δικτύου ΚΑΠΑ. Όταν το εις χείρας του χρηματικό ποσόν υπερβαίνει ποσόν, που καθορίζει το.σ., καταθέτει το επί πλέον ποσόν στον λογαριασμό που έχει ανοίξει η εταιρία. 2. Ο Ταμίας τηρεί το βιβλίο εσόδων και εξόδων. 3. Ο Ταμίας ενεργεί εισπράξεις, εκδίδοντας διπλότυπες αποδείξεις και ε- νεργεί πληρωμές µε βάσει εντάλματα, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα. Άρθρο 12 Τα Τακτικά μέλη δικαιούνται να λαμβάνουν οποτεδήποτε, γνώση για την οικονομική διαχείριση και την εν γένει οικονομική κατάσταση του Δικτύου ΚΑΠΑ. Άρθρο 13 Το Δίκτυο ΚΑΠΑ τηρεί τα ακόλουθα βιβλία. α) Πρακτικών Γ.Σ. β) Πρακτικών.Σ. γ) Μητρώο µελών δ) Πρωτόκολλον εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων και ε) Εσόδων και εξόδων. Άρθρο 14 Το Δίκτυο ΚΑΠΑ έχει στρογγυλή σφραγίδα, η οποία αναγράφει την επωνυµία, τον τίτλο της και το έτος ίδρυσής της. Άρθρο 15 Επ ουδενί λόγω επιτρέπεται να αναµειχθεί το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. σε έργα αλλότρια προς τον υπό του παρόντος καταστατικού καθοριζόµενο σκοπό ή να στραφεί προς ορισµένο πολιτικό κόµµα. Η προσπάθεια επίτευξης των σκοπών του Δικτύου και η ενημέρωση του κοινού, και ειδικότερα της νέας γενιάς και των ηγετών της κοινής γνώμης, για την φύση του συνεργατισμού και της Κοινωνικής Οικονομίας και τα ωφελήματα που προσφέρουν, πραγματοποιείται προς όλες τις κατευθύνσεις αδιακρίτως. 9

10 Άρθρο 16 Τροποποίηση του καταστατικού μπορεί να γίνει µε απόφαση Γ.Σ. αλλά πάντα προς τις κατευθύνσεις της Κοινωνικής Οικονομίας και σύμφωνα με τις Διεθνείς Συνεργατικές Αρχές και Αξίες. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις πρέπει να αναγράφονται στην ημερησία διάταξη της Γ.Σ. και στις προσκλήσεις. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται δια πλειοψηφίας των 3/4 των παρόντων κατά την έναρξη της συνέλευσης. Απαρτία επιτυγχάνεται, εφ όσον παρευρίσκεται τουλάχιστον το ήµισυ των µελών. Άρθρο Προς διάλυση του Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. απαιτείται απόφαση δύο Γ.Σ. απεχουσών χρονικώς απ αλλήλων ένα μηνά τουλάχιστον. Σε κάθε Συνέλευση πρέπει να παρίστανται τα 4/5 τουλάχιστον των µελών και να ψηφίσουν υπέρ της διάλυσης τα 3/4 τουλάχιστον των παρόντων. 2. Το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. άμα τη διαλύσει του τίθεται αυτοδικαίως υπό εκκαθάριση. 3. Οι εργασίες της εκκαθάρισης επ ουδενί λόγω δύνανται να διαρκέσουν πέραν του έτους από της λήψης της δεύτερης περί διάλυσης της εταιρίας απόφασης της Γ.Σ. 4. Μετά τη διάλυση του Δικτύου Κ.Α.Π.Α. η περιουσία του διατίθεται για σκοπό όμοιο ή ανάλογο του σκοπού αυτής όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. 6, ειδικώς καθοριζόμενο στην περί διάλυσης απόφαση της δεύτερης Γ.Σ. των µελών, και υπό τον περιορισμό του άρθρου 6 παρ. 4 «τα περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας σε καμιά περίπτωση δεν επιμερίζονται ούτε διανέμονται στα µέλη». Άρθρο 18 : Δημιουργία Παραρτημάτων σε άλλες γεωγραφικές περιοχές Συνεργαζόμενες αυτόνομες Μη κυβερνητικές Οργανώσεις με ιδίους σκοπούς. 1. Παραρτήματα συστήνονται σε περιοχές της Ελλάδας και του Εξωτερικού και δραστηριοποιούνται σύμφωνα µε το άρθρο 1 παρ.4 του παρόντος καταστατικού μετά από πρόταση προς το Δ.Σ. του Δικτύου από Μη-Τακτικά μέλη κατοίκους της προτεινόμενης για δημιουργία παραρτήματος περιοχής, και την απαιτούμενη έγκριση από το.σ. 2. Απαραίτητοι όροι δημιουργίας παραρτήματος είναι: 2.1 Η εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραµµατέα και Ταμία από τα µέλη του Παραρτήματος. Η θέση του Αντιπροέδρου δύναται να συνδυασθεί µε εκείνη του Γραµµατέα ή του Ταμία. 10

11 2.2 Η σύνταξη Πρακτικών μετά από κάθε συνάντηση της ιοίκησης του Παραρτήματος και ενημέρωση του κεντρικού Δ.Σ. 3. Μη-Τακτικά μέλη άλλης περιοχής μπορούν να δημιουργήσουν αυτόνομη μη κερδοσκοπική εταιρεία, με ταυτόσημα άρθρα και σκοπούς του παρόν καταστατικού ή να μετατρέψουν Παράρτημα του Δικτύου σε αυτόνομη μη κερδοσκοπική εταιρεία και να δημιουργήσουν Σύμπραξη Συνεργασίας με το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. κατόπιν συμφωνίας. Άρθρο 19 Οποιοδήποτε ζήτημα δεν ρυθμίζεται από τον νομό ή το καταστατικό, ρυθμίζεται από το.σ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ (VALUES) Οι συνεργατικές εταιρείες βασίζονται στις αξίες: της αυτοβοήθειας, της αυτοευθύνης, της δηµοκρατίας, της ισότητας, της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης. Σύµφωνα µε τη συνεργατική παράδοση, τα µέλη των συνεργατικών εταιρειών πιστεύουν στις ηθικές αξίες: της εντιµότητας, της ειλικρίνειας, της κοινωνικής ευθύνης και της μέριµνας για τους άλλους. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (PRINCIPLES) 1. Εθελοντική και ανοικτή συµµετοχή: Οι συνεργατικές εταιρείες είναι εθελοντικές οργανώσεις, ανοικτές σε όλα τα πρόσωπα, τα οποία είναι ικανά να χρησιµοποιήσουν τις υπηρεσίες τους και να αποδεχτούν µε προθυµία τις ευθύνες των µελών, χωρίς εθνικές, κοινωνικές, φυλετικές, πολιτικές ή θρησκευτικές διακρίσεις. 2. Δηµοκρατικός έλεγχος των µελών: Οι συνεργατικές εταιρείες είναι δηµοκρατικές οργανώσεις, οι οποίες ελέγχονται από τα µέλη τους, τα οποία 11

12 συµµετέχουν στη διαµόρφωση της πολιτικής και στη λήψη των αποφάσεων τους. Οι άνδρες και οι γυναίκες που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως αιρετοί αντιπρόσωποι είναι υπόλογοι στα µέλη. Πρωτίστως τα µέλη των συνεργατικών εταιρειών έχουν ίσα εκλογικά δικαιώµατα (ένα µέλος, µία ψήφος) και παράλληλα οι συνεργατικές εταιρείες είναι οργανωµένες µε δηµοκρατικό τρόπο. 3. Οικονοµική συµµετοχή των µελών: Σε αναστολή στο παρόν καταστατικό ως προς την διανομή ωφελημάτων οικονομικών και μη στα μέλη και είναι ασυμβίβαστη με τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα του Δικτύου Κ.Α.Π.Α. Τα µέλη συµµετέχουν δίκαια στο κεφάλαιο της συνεργατικής τους εταιρείας και στον έλεγχο του µε δηµοκρατικές µεθόδους. Μέρος, τουλάχιστον, αυτού του κεφαλαίου είναι συνήθως η κοινή περιουσία της συνεργατικής εταιρείας. Τα µέλη συνήθως λαµβάνουν περιορισµένη αποζηµίωση για το κεφάλαιο το οποίο καταβάλλουν ως προϋπόθεση της συµµετοχής τους. Τα µέλη διαθέτουν τα πλεονάσµατα για όλους ή για οποιονδήποτε από τους ακόλουθους σκοπούς: Για ανάπτυξη της συνεργατικής εταιρείας τους, πιθανόν µε τη δηµιουργία αποθεµατικών, µέρος των οποίων τουλάχιστον θα πρέπει να είναι αδιαίρετο. Για την παραχώρηση ωφεληµάτων στα µέλη, ανάλογα µε τις συναλλαγές που είχαν µε τη συνεργατική εταιρεία και για προώθηση άλλων δραστηριοτήτων που εγκρίνονται από τα µέλη. 4. Αυτονοµία και ανεξαρτησία: Οι συνεργατικές εταιρείες είναι αυτόνοµες, αυτοβοηθούµενες οργανώσεις, ελεγχόμενες από τα µέλη τους. Εάν θα συνάψουν συµφωνίες µε άλλους οργανισµούς, συµπεριλαµβανοµένων και των κυβερνήσεων, ή εάν θα εξασφαλίσουν κεφάλαια από εξωτερικές πηγές θα πρέπει να το πράττουν µε όρους οι οποίοι διασφαλίζουν το δηµοκρατικό έλεγχο που ασκείται από τα µέλη και συνάδουν µε τη συνεργατική αυτονοµία τους. 5. Εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση: Οι συνεργατικές εταιρείες ε- ξασφαλίζουν εκπαίδευση και κατάρτιση για τα µέλη, τους αιρετούς αντιπροσώπους, τους διευθυντές και τους υπαλλήλους τους έτσι ώστε να μπορούν να συµµετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη των συνεργατικών εταιρειών τους. Ε- νηµερώνουν το κοινό, ειδικότερα τη νέα γενιά και τους ηγέτες της κοινής γνώµης, για τη φύση του συνεργατικού και τα ωφελήματα που προσφέρει. 6. Συνεργασία µεταξύ συνεργατικών εταιρειών: Οι συνεργατικές εταιρείες εξυπηρετούν τα µέλη τους περισσότερο αποτελεσματικά και ενδυναμώνουν το συνεργατικό κίνηµα συνεργαζόμενες μεταξύ τους σε τοπικό, περιφερειακό, ε- θνικό και διεθνές επίπεδο. 7. Κοινωνικό ενδιαφέρον: Οι συνεργατικές εταιρείες εργάζονται για σταθερή ανάπτυξη των κοινωνιών τους εφαρμόζοντας την πολιτική που αποφασίζεται από τα µέλη τους. Οι βασικότεροι άξονες της συνεργατικής κοινωνικής πολιτικής, µε την ευρύτερη έννοια του όρου, είναι η αύξηση του εθνικού προϊόντος, η αναδιανοµή του εισοδήµατος και του πλούτου, η περιφερειακή ανάπτυξη και η προώθηση προγραµµάτων κοινωνικού χαρακτήρα. 12

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στην Αγία Παρασκευή σήµερα 28η Ιουνίου 2004 οι παρακάτω συµβαλλόµενοι : 1. Η Ανδρούλα Νασιοπούλου, Τέρµα Πατριάρχου Γρηγορίου, που ενεργεί στο παρόν στο όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά.

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» Άρθρο 1ο Σύσταση, Έδρα 1. Συνιστάται Ένωση Καταναλωτών µε την επωνυµία «Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλάδος»

Διαβάστε περισσότερα

"ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΔΡΑ. ΑΡΘΡΟ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθελοντισμός και ανεξάρτητες μη κερδοσκοπικές και κοινωφελείς οργανώσεις Ορισμοί και κατηγορίες τρίτου τομέα, ίδρυση Ανεξάρτητης Αρχής Τρίτου Τομέα, οργάνωση της κοινωνίας πολιτών, εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «Ε.ΣΥ. - ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ------------------ Με τους διακριτικούς τίτλους: «Ε.ΣΥ.», «ΕΛ.ΕΥΣΙΣ.» και «ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (ΣΚΟΠΟΥ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ) «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ GS1 και τον διακριτικό τίτλο: «GS1 ASSOCIATION GREECE». ΟΡΙΣΜΟΙ: Οπου στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92)

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων..και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/ Α /6-12-05), με το ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2011 1 Το παρόν Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών εκπονήθηκε από ομάδα επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Αγροξενία»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Αγροξενία» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Αγροξενία» Στο Κρυονέρι Κορινθίας σήμερα 12/11/2010 συνήλθαν οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αβραμίδης Ιωάννης, Ξενοδοχείο ΜΟΡΦΗ, Κερκίνη Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση. Άρθρο 1. Σύσταση- Σκοπός- Επωνυμία Έδρα

Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση. Άρθρο 1. Σύσταση- Σκοπός- Επωνυμία Έδρα Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση Άρθρο 1 Σύσταση- Σκοπός- Επωνυμία Έδρα 1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου για την ελληνική ραδιοφωνία, διαδίκτυο (ίντερνετ) και τηλεόραση που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ» Στη σήμερα. 2012 μεταξύ των: 1.. 2.. 3.. 4.. που θα αποκαλούνται στο παρόν εταίροι, και που δεσμεύονται στο παρόν από τους νόμιμους εκπροσώπους τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 Για τον εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων, κωδικοποιηµένος, όπως ισχύει σήµερα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα - Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα - Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του ν. 2190/1920 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Όπως ορίζει το άρθρο 2 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α 85),«Τα κοινωνικά παντοπωλεία είναι υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα