ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Θέμα 69 ο Εισήγηση για την υπ αρίθμ. 5 Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2013.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Θέμα 69 ο Εισήγηση για την υπ αρίθμ. 5 Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2013."

Transcript

1 Συνεδρίαση 60 η Απόφαση υπ αριθμ. 2564/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού Τ.Κ.: Αθήνα Τηλ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Στην Αθήνα, σήμερα στις 15/11/2013, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.μ., στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 12/11/2013. Θέμα 69 ο Εισήγηση για την υπ αρίθμ. 5 Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους Παρόντες: Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Στυλιανός Μαριδάκης Βασίλειος Κόκκαλης Δημοσθένης Μπαρούτας Άννα Μεθυμάκη Ιωάννης Αξαρλής Σπυρίδων Σπυρίδων Χαράλαμπος Καραθάνος Χρήστος Κουρούσης Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. : Ιάκωβος Προμπονάς Απόντες: Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Γεώργιος Καστρινάκης Ελένη Ζαφειρίου Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Καπράνας εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία όχι στο Μνημόνιο». Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στoν κ. Κάββαλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: Σας υποβάλλουμε σχέδιο τροποποίησης προϋπολογισμού οικoνομικού έτους 2013 της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με το οποίο επέρχεται αύξηση των εσόδων κατά το ποσό ,39 ευρώ και επέρχονται αυξομειώσεις εξόδων & λοιπές τροποποιήσεις. Α. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΩΝ Στο σκέλος των εξόδων και στον της κατηγορίας 0900 της Περιφέρειας Αττικής αλλάζει ο τίτλος των έργων ως εξής : 1. Ο τίτλος του A «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΎ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» αλλάζει σε - 1 -

2 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΎ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου τομέα Αθηνών. 2. Ο τίτλος του A «Αποζημίωση στον Ε.Δ.Ι.Σ.Υ Α.Ε (Εθνικό διαχειριστή σιδηροδρομικής υποδομής) για δαπάνες εργασιών συνεργείων του Ε.Δ.Ι.Σ.Υ (βραδυπορίες, φυλάξεις, επιβλέψεις κ.λ.π) για το έργο "Β' Φάση αντιπλημμυρικής προστασίας Νέας Περάμου - Κουλουριώτικο Μονοπάτι)» αλλάζει σε «ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΟΣΕ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ) ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "Β' ΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ - ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ» της Περιφερειακής Ενότητας 3. Ο τίτλος του A «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» αλλάζει σε «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ Λ.Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά. 4. Ο τίτλος του A «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΕΙΟΥ ΥΔΡΑΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ» αλλάζει σε «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΕΙΟΥ ΥΔΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΕΙΟ» της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Β. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 1) Τα έσοδα από Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών Ιδρυμάτων και ειδικά τα αναγραφόμενα στον 0158 αυξάνονται κατά το ποσό των ,00 με το αριθμ. πρωτ. Δ29/34066/1334/ έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας για τις περιφερειακές ενότητες Αθηνών. 2) Τα έσοδα από Επιχορήγηση και ειδικά τα αναγραφόμενα στον αυξάνονται κατά το συνολικό ποσό των 6.100,00. α) ποσό 2.600,00 με την υπ αριθμ 2492/123697/ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για κάλυψη εξόδων κίνησης (οδοιπορικών) των δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής. β) ποσό 3.500,00 για κάλυψη οδοιπορικών και εκτός έδρας ημερησίων αποζημιώσεων έτους 2013 των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής με το υπ αριθμ.3303/86304/ έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. ποσό 1.100,00 για τις περιφερειακές ενότητες Αθηνών ποσό 5.000,00 για την περιφερειακή ενότητα Νήσων 3) Τα έσοδα από Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων γιατρών από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών, και ειδικά τα αναγραφόμενα στον μειώνονται κατά το συνολικό ποσό των ,34. Η μείωση οφείλεται στα υπ αριθμ.27855/3656/ & Δικτύων, το ποσό της κατανομής των παραπάνω αποφάσεων είναι χαμηλότερο από την πρόβλεψη για το Α & Β τρίμηνο 2013 για πρωτοβάθμιες & δευτεροβάθμιες ιατρικές επιτροπές. Ειδικότερα: ποσό ,34 για τις περιφερειακές ενότητες Αθηνών ποσό ,00 για την περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής ποσό ,00 για την περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής ποσό ,00 για την περιφερειακή ενότητα Πειραιά 4) Τα έσοδα από τέλη αδείας & μεταβίβασης Οχημάτων, και ειδικά τα αναγραφόμενα στον 1226 αυξάνονται κατά το ποσό των ,00. ποσό ,00 για τις περιφερειακές ενότητες Αθηνών ποσό ,00 για την περιφερειακή ενότητα Πειραιά 5) Οι Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες, και ειδικά οι αναγραφόμενοι στον 1252 αυξάνονται κατά το ποσό των ,00, για τη μεταφορά μαθητών για σχολικό έτος για την περιφερειακή ενότητα Πειραιά. 6) Τα έσοδα από λοιπά τέλη & δικαιώματα έκδοσης αδειών & παροχής προνομίων (τέλη διέλευσης του άρθρου 29, παρ. 6, του ν. 3431/2006) και ειδικά τα αναγραφόμενα στον 1259 αυξάνονται κατά το ποσό των 7.000,00 και συγκεκριμένα για την περιφερειακή ενότητα Αθηνών. 7) Τα έσοδα από Εκμίσθωση καταστημάτων γενικά, και ειδικά τα αναγραφόμενα στον 3412 αυξάνονται κατά το συνολικό ποσό των ,00 για την περιφερειακή ενότητα Αθηνών. 8) Τα έσοδα από Τόκους καταθέσεων σε τράπεζες, και ειδικά οι αναγραφόμενοι στον 3511 αυξάνονται κατά το ποσό των ,

3 Ειδικότερα: ποσό ,00 για τις περιφερειακές ενότητες Αθηνών ποσό ,00 για την περιφερειακή ενότητα Πειραιά 9) Τα έσοδα από Λοιπά Πρόστιμα, και ειδικά τα αναγραφόμενα στον αυξάνονται κατά το συνολικό ποσό των 5.000,00 για την περιφερειακή ενότητα Πειραιά. 10) Τα έσοδα από παράβολα του Ν. 3551/2007, άρθρο 6, παρ.7 & 9, και ειδικά τα αναγραφόμενα στον αυξάνονται κατά το ποσό των 7.000,00 για την περιφερειακή ενότητα Πειραιά. 11) Τα έσοδα από παράβολα του Ν. 3982/2011, αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων, και ειδικά τα αναγραφόμενα στον αυξάνονται κατά το ποσό των ,03 για την περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής. 12) Τα έσοδα από επιστροφή χρημάτων Χ.Ε.Π και ειδικά τα αναγραφόμενα στον 5511 αυξάνονται κατά το ποσό των 4.500,00 για τις περιφερειακές ενότητες Αθηνών. 13) Τα έσοδα από Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται και ειδικά τα αναγραφόμενα στον 5521 αυξάνονται κατά το ποσό των ,00 για τις περιφερειακές ενότητες Αθηνών. 14) Τα Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά και συγκεκριμένα τα αναγραφόμενα στον 5689 αυξάνονται κατά το ποσό των ,97 και αφορούν τις περιφερειακή ενότητα Πειραιά. 15) Τα έσοδα καταργηθέντος με τον Ν. 3697/08 ειδικού λογαριασμού πρώτων κοινωνικών βοηθειών (2009) και ειδικά τα αναγραφόμενα στον αυξάνονται κατά το ποσό των 1.848,16 και αφορούν την περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής. 16) α) Τα έσοδα από έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, και ειδικά τα αναγραφόμενα στον 6118 μεταφερθήκαν στον διότι ο 6118 είναι ανωτεροβάθμιος συμφώνα με την αριθμ. πρωτ.38560/ ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών. β) Τα έσοδα από έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, και ειδικά τα αναγραφόμενα στον αυξάνονται κατά το ποσό ,29, για ρυθμίσεις ληξιπροθέσμων οφειλών ΟΤΑ Α & Β βαθμού προς της εταιρείες ΕΥΔΑΠ ΑΕ & ΕΥΑΘ ΑΕ με την αριθμ. πρωτ.38560/ ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών για την Π.Ε. Κεντρικού τομέα Αθηνών. 17) Τα έσοδα από διάφορα έσοδα και ειδικά τα αναγραφόμενα στον 8669 αυξάνονται κατά το ποσό ,28, ποσό ,88 για τις περιφερειακές ενότητες Αθηνών ποσό ,27 για την περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής ποσό 2.318,38 για την περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής ποσό 5.765,75 για την περιφερειακή ενότητα Πειραιά 18) Τα ταμειακά υπόλοιπα του Προϋπολογισμού μετά και την 4 τροποποίηση 2013 αυξομειώνονται ανά περιφερειακή ενότητα για τις ανάγκες του προγράμματος εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας Αττικής ως εξής : Μείωση κατά ποσό ,34 για τις περιφερειακές ενότητες Αθηνών Αύξηση κατά ποσό ,34 για την περ. ενότητα Ανατολικής Αττικής Αύξηση κατά ποσό ,00 για την περ. ενότητα Δυτικής Αττικής Αύξηση κατά ποσό ,00 για την περιφερειακή ενότητα Πειραιώς Αύξηση κατά ποσό ,00 για την περιφερειακή ενότητα Νήσων B. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ Για την αντιμετώπιση πιστώσεων που θα βρεθούν σε ανεπάρκεια ύστερα από την υποβολή αιτημάτων των υπηρεσιών παρίσταται ανάγκη αυξομείωσης των παρακάτω ανά ειδικό φορέα πιστώσεων. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ «Δ/νση Οικονομικών» Α110 Αύξηση συνολικού ποσού ,94 Αναλυτικά επέρχεται : Α) Αυξομείωση εσόδων συνολικού ποσού ,46 α1) αύξηση ποσού ,88 από τους 1226, 1259,3412,3511,5511,5521,8669 α2) Μείωση εσόδων ποσού ,34 από μεταφορά ΤΑΜΥ 01 στις Π.Ε

4 02210 Α Α 08310Γ 08190A 08440A 08710A 11210A 12110A 13210A 14210A B Ανατολικής Αττικής,Δυτικής Αττικής, Πειραιά & Νήσων για το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων. Β) Μείωση εξόδων συνολικού ποσού ,40.β1) μείωση από αυξομείωση έργων ποσό ,40 β2)μείωση αποθεματικού ποσού ,00, για ενίσχυση πιστώσεων των 0221, 0819, 0841, 0844, 1121, 1211, 1321, 1421, 32590Β, 0899 περιφερειακών ενοτήτων Αθηνών. Εγγραφή πίστωσης ποσού 600,00, για απόσπαση μιας υπαλλήλου στο Γραφείο Περιφερειάρχη από μισθολογική διαφορά με τη αριθ. πρωτ. Βεβαίωση 16060/ Υ.Δ.Ε. Κεντρικού τομέα Αθηνών με ισόποση μείωση αποθεματικού. Αύξηση πίστωσης ποσού 165,00 για ΔΙΕ Α & Β τρίμηνο επιτροπής Ιατρών που οφείλεται στη τακτοποίηση της επιχορήγησης λόγω χαμηλότερης Εγγραφή πίστωσης ποσού ,29, για ρυθμίσεις ληξιπροθέσμων οφειλών ΟΤΑ Α & Β βαθμού προς της εταιρείες ΕΥΔΑΠ ΑΕ & ΕΥΑΘ ΑΕ με το αριθμ. πρωτ.38560/ ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών. Αύξηση πίστωσης ποσού ,00, για ανάγκες της υπηρεσίας με ισόποση μείωση του αποθεματικού. Αύξηση πίστωσης ποσού ,00, για εκθέσεις & οργάνωσης συνεδρίων με ισόποση μείωση του αποθεματικού. Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 742,30, για Α & Β τρίμηνου 2013 για αμοιβές συμβεβλημένων ιατρών δευτεροβάθμιας ιατρικής επιτροπής εξέτασης των υποψήφιων οδηγών της Δ/νσης Μεταφορών που οφείλεται στη τακτοποίηση της επιχορήγησης λόγω χαμηλότερης πρόβλεψης εσόδου εξόδου με της υπ αριθμ.27855/3656/ & 54075/6894/ έγγραφα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Αύξηση πίστωσης ποσού ,00, για προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού με ισόποση μείωση του αποθεματικού. Αύξηση πίστωσης ποσού ,00, για προμήθεια υγειονομικού υλικού με ισόποση μείωση του αποθεματικού. Αύξηση πίστωσης ποσού ,00, για προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων με ισόποση μείωση του αποθεματικού. Αύξηση πίστωσης ποσού ,00, για προμήθεια στολών και συναφών υλικών με ισόποση μείωση του αποθεματικού. Αύξηση πίστωσης ποσού ,00, από μεταφορά από των 2569 του Βορείου τομέα Αθηνών. Αύξηση πίστωσης ποσού 1.500,00, για υποχρεώσεις προς το Μετοχικό Ταμείο μετά από έκθεση έλεγχου με ισόποση μείωση του αποθεματικού. Εγγραφή πίστωσης ποσού ,00, «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΟΔΟΥ 84 ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» από ισόποση μείωση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Εγγραφή πίστωσης ποσού ,00, «Τεχνικές βελτιώσεις ΚΤΕΟ για τις ανάγκες του Ινστιτούτου οδικής ασφάλειας» από ισόποση μείωση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Αύξηση πίστωσης ποσού ,97, «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΑΖΙΔΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν.Ν.Θ.Α. "Η ΣΩΤΗΡΙΑ"» από ισόποση μείωση του ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Εγγραφή πίστωσης ποσού ,00 «Έρευνα και καταγραφή μεθόδων για τη μείωση του κόστους στο οδικό δίκτυο Περιφέρειας Αττικής» από ισόποση - 4 -

5 A A A μείωση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Εγγραφή πίστωσης ποσού ,00 «Πιλοτική εφαρμογή μεθόδου μείωσης κόστους ηλεκτροφωτισμού νησίδων οδούς αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής» από ισόποση μείωση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Εγγραφή πίστωσης ποσού ,00 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΝΕΡΓΩΝΣΙΔΗΡΟΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ (ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)» από ισόποση μείωση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Εγγραφή πίστωσης ποσού ,00 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΔΥΤΙΚΟΥ, ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ» από ισόποση μείωση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Εγγραφή πίστωσης ποσού ,00 «Επείγουσες εργασίες υδραυλικής αποκατάστασης της διατομής σε ρέματα των περιφερειακών ενοτήτων Κεντρικού, Βορείου, Δυτικού, και Νοτίου τομέα Αθηνών» από ισόποση μείωση Δ/νσης Εγγραφή πίστωσης ποσού ,00 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» από ισόποση μείωση Δ/νσης Εγγραφή πίστωσης ποσού ,01 «ΑΝΤΙΚΤΑΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΤΑΔΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» από ισόποση μείωση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Εγγραφή πίστωσης ποσού ,00 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΚΡΗΤΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» από ισόποση μείωση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Εγγραφή πίστωσης ποσού ,00 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ» από ισόποση μείωση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Εγγραφή πίστωσης ποσού ,00 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ» από ισόποση μείωση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Μείωση πίστωσης ποσού ,00, έργου «Ηλεκτροφωτισμός οδών αρμοδιότητας περιφερειακών ενοτήτων τέως Νομαρχίας Αθηνών» με ισόποση αύξηση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Εγγραφή πίστωσης ποσού ,00 «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ» από ισόποση μείωση Δ/νσης Εγγραφή πίστωσης ποσού ,00 «Εργασίες άρσης επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας περιφερειακών ενοτήτων Κεντρικού τομέα, Νοτίου τομέα, Δυτικού τομέα και Βορείου τομέα Αθηνών Έργο 2» από ισόποση μείωση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ - 5 -

6 02072 «Δ/νση Οικονομικών» Α Α 08710A Αύξηση πίστωσης ποσού 1.510,00 για ΔΙΕ Α & Β τρίμηνο επιτροπής Ιατρών που οφείλεται στη τακτοποίηση της επιχορήγησης λόγω χαμηλότερης Αύξηση πίστωσης ποσού 800,00 για κάλυψη εξόδων κίνησης (οδοιπορικών) των Δ/νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης με το υπ αριθμ.2492/123697/ έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων από ισόποση αύξηση εσόδου. Μείωση πίστωσης συνολικού ποσού 6.556,42, για Α & Β τρίμηνου 2013 για αμοιβές συμβεβλημένων ιατρών δευτεροβάθμιας ιατρικής επιτροπής εξέτασης των υποψήφιων οδηγών της Δ/νσης Μεταφορών που οφείλεται στη τακτοποίηση της επιχορήγησης λόγω υψηλότερης πρόβλεψης εσόδου εξόδου με της υπ αριθμ.27855/3656/ & 54075/6894/ έγγραφα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Μείωση πίστωσης ποσού ,00, και μεταφορά στον 2551 του Κεντρικού τομέα Αθηνών. Εγγραφή πίστωσης ποσού ,00, «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν.ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» από ισόποση μείωση του ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Εγγραφή πίστωσης ποσού ,00, «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ» από ισόποση μείωση του ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Αύξηση πίστωσης ποσού ,00, «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥ,ΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» από ισόποση μείωση του ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Μείωση πίστωσης ποσού ,12, έργου «Βιοκλιματική ανάπλαση οδών και δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων στο Δήμο Αγίας Παρασκευής» με ισόποση αύξηση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Μείωση πίστωσης ποσού 1.000,00, έργου «Αναπλάσεις - Δημιουργία δρόμων ήπιας κυκλοφορίας στην Άνω και Κάτω Πεύκη» με ισόποση αύξηση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Εγγραφή πίστωσης ποσού ,00, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΟΚΗ ΟΔΟ ΣΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ» από ισόποση μείωση του ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ «Δ/νση Οικονομικών» Α Α Αύξηση πίστωσης ποσού 2.912,78 για ΔΙΕ Α & Β τρίμηνο επιτροπής Ιατρών που οφείλεται στη τακτοποίηση της επιχορήγησης λόγω χαμηλότερης Αύξηση πίστωσης ποσού 300,00 για κάλυψη εξόδων κίνησης (οδοιπορικών) των Δ/νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης με το υπ αριθμ.2492/123697/ έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων από ισόποση αύξηση εσόδου

7 08710A 08990A Μείωση πίστωσης συνολικού ποσού 2.450,00, για Α & Β τρίμηνου 2013 για αμοιβές συμβεβλημένων ιατρών δευτεροβάθμιας ιατρικής επιτροπής εξέτασης των υποψήφιων οδηγών της Δ/νσης Μεταφορών που οφείλεται στη τακτοποίηση της επιχορήγησης λόγω υψηλότερης πρόβλεψης εσόδου εξόδου με της υπ αριθμ.27855/3656/ & 54075/6894/ έγγραφα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Αύξηση πίστωσης ποσού ,00, για επίδοση εγγράφων από δικαστικό επιμελητή, με ισόποση μείωση του αποθεματικού με εγγρ.πρωτ / της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού τομέα Αθηνών. Μείωση πίστωσης ποσού ,41, έργου «Κλειστό κολυμβητήριο & γυμναστήριο στο Ο.Τ Β ΦΑΣΗ: Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου & διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο δήμο των Αγίων Αναργύρων» με ισόποση αύξηση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Εγγραφή πίστωσης ποσού ,00 «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ» από ισόποση μείωση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Μείωση πίστωσης ποσού ,00, έργου «Ανάπλαση της λεωφόρου Θηβών με στοιχεία βιοκλιματικού χαρακτήρα» με ισόποση αύξηση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Μείωση πίστωσης ποσού ,00, έργου «Ανάπλαση των οδων Προυσης,Μ. Αντύπα & Αγιας Βαρβάρας στους Δήμους Αιγάλεω & Αγίας Βαρβάρας» με ισόποση αύξηση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ «Δ/νση Οικονομικών» Α 08710A 24390A Μείωση πίστωσης ποσού 330,00 για ΔΙΕ Α & Β τρίμηνο επιτροπής Ιατρών που οφείλεται στη τακτοποίηση της επιχορήγησης λόγω υψηλότερης Μείωση πίστωσης συνολικού ποσού 8.455,00, για Α & Β τρίμηνου 2013 για αμοιβές συμβεβλημένων ιατρών δευτεροβάθμιας ιατρικής επιτροπής εξέτασης των υποψήφιων οδηγών της Δ/νσης Μεταφορών που οφείλεται στη τακτοποίηση της επιχορήγησης λόγω υψηλότερης πρόβλεψης εσόδου εξόδου με της υπ αριθμ.27855/3656/ & 54075/6894/ έγγραφα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Εγγραφή πίστωσης ποσού ,00, από ισόποση αύξηση του εσόδου με το αριθμ. πρωτ. Δ29/34066/1334/ έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας. Αύξηση πίστωσης ποσού ,00, «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 7ου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» από ισόποση μείωση του ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Εγγραφή πίστωσης ποσού ,15, «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΕΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ - ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» από ισόποση μείωση του ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Εγγραφή πίστωσης ποσού ,00, «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» από ισόποση μείωση του ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης - 7 -

8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Δ/νση Οικονομικών» Α110 Μείωση συνολικού αποθεματικού ποσού , Α 08240A 08260A 08310A 08320A 08710A 08990A 52910A Αναλυτικά επέρχεται : Α) Αύξηση εσόδων ποσού ,64 α1) αύξηση από ΤΑΜΥ 01 περιφερειακής ενότητας Αθηνών ποσού ,34 για τη χρηματοδότηση έργων α2) αύξηση εσόδων ποσού ,30 από τους , Β) μείωση αποθεματικού για ενίσχυση πιστώσεων συνολικού ποσού ,34 β1) ποσό ,34 για έργων β2) ποσό ,00 για τους 0824, 0826, 0831, 0832,0899 με εγγρ της περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής. Μείωση πίστωσης ποσού 4.000,00 για ΔΙΕ Α & Β τρίμηνο επιτροπής Ιατρών που οφείλεται στη τακτοποίηση της επιχορήγησης λόγω υψηλότερης Αύξηση πίστωσης ποσού ,00, για ανάγκες της υπηρεσίας με ισόποση μείωση του αποθεματικού με εγγρ της περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής. Αύξηση πίστωσης ποσού 500,00, για ανάγκες της υπηρεσίας με ισόποση μείωση του αποθεματικού με εγγρ της περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής. Αύξηση πίστωσης ποσού ,00, για ανάγκες της υπηρεσίας με ισόποση μείωση του αποθεματικού με εγγρ της περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής. Αύξηση πίστωσης ποσού ,00, για ανάγκες της υπηρεσίας με ισόποση μείωση του αποθεματικού με εγγρ της περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής. Μείωση πίστωσης συνολικού ποσού ,00, για Α & Β τρίμηνου 2013 για αμοιβές συμβεβλημένων ιατρών δευτεροβάθμιας ιατρικής επιτροπής εξέτασης των υποψήφιων οδηγών της Δ/νσης Μεταφορών που οφείλεται στη τακτοποίηση της επιχορήγησης λόγω υψηλότερης πρόβλεψης εσόδου εξόδου με της υπ αριθμ.27855/3656/ & 54075/6894/ έγγραφα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Αύξηση πίστωσης ποσού ,00, για ανάγκες της υπηρεσίας με ισόποση μείωση του αποθεματικού με εγγρ της περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής. Αύξηση πίστωσης ποσού 1.848,16, από ισόποση αύξηση του εσόδου με εγγρ της περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής. Αύξηση πίστωσης ποσού ,00 του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ» από ισόποση μείωση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Μείωση πίστωσης ποσού ,28 του έργου «Μελέτη βελτίωσης διαδημοτικής οδού Κορωπί-Καλύβια Θορικού» από ισόποση μείωση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Εγγραφή πίστωσης ποσού ,62 του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ (ΑΠΌ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΔΟΥ ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ ΕΩΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗ) ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ» από ισόποση μείωση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Εγγραφή πίστωσης ποσού ,00 του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» από ισόποση μείωση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Εγγραφή πίστωσης ποσού ,00 του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ - 8 -

9 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» από ισόποση μείωση Δ/νσης Εγγραφή πίστωσης ποσού ,00 του έργου «ΑΝΑΚΑΣΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ» από ισόποση μείωση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Εγγραφή πίστωσης ποσού ,00 του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» από ισόποση μείωση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Εγγραφή πίστωσης ποσού ,00 του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΛΕΕΩΦΟΡΟΥ ΣΠΑΤΩΝ» από ισόποση μείωση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Εγγραφή πίστωσης ποσού ,00 του έργου «ΣΠΙΤΙ ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» από ισόποση μείωση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Εγγραφή πίστωσης ποσού ,00 του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ» από ισόποση μείωση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Δ/νση Οικονομικών» Α110 Μείωση συνολικού ποσού , Α 08230A 08320A 08430A 08610A 08690A Αναλυτικά επέρχεται :Α) Αύξηση συνολικού εσόδου ποσού ,38 α1)αύξηση εσόδου ποσού 2.318,38 από των α2) αύξηση από ΤΑΜΥ 01 περιφερειακής ενότητας Αθηνών συνολικού ποσού ,00 για τη χρηματοδότηση. Β) Μείωση πιστώσεων συνολικού ποσού ,00 β1) ) ποσό ,00 για έργων β2) μείωση για ενίσχυση πιστώσεων συνολικού ποσού ,00,, για τους 0823, 0832, 0843, 0861, 0869, 0871, 0899, 1329, με εγγρ της περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής. Αύξηση πίστωσης ποσού 1.980,00 για ΔΙΕ Α & Β τρίμηνο επιτροπής Ιατρών που οφείλεται στη τακτοποίηση της επιχορήγησης λόγω χαμηλότερης Αύξηση πίστωσης ποσού ,00, για ανάγκες της υπηρεσίας με ισόποση Αύξηση πίστωσης ποσού ,00, για ανάγκες της υπηρεσίας με ισόποση Αύξηση πίστωσης ποσού ,00, για ανάγκες της υπηρεσίας με ισόποση Αύξηση πίστωσης ποσού ,00, για ανάγκες της υπηρεσίας με ισόποση Αύξηση πίστωσης ποσού ,00, για ανάγκες της υπηρεσίας με ισόποση - 9 -

10 08710A 08990A 13290A Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού ,00, ποσό ,00, για Α & Β τρίμηνου 2013 για αμοιβές συμβεβλημένων ιατρών δευτεροβάθμιας ιατρικής επιτροπής εξέτασης των υποψήφιων οδηγών της Δ/νσης Μεταφορών που οφείλεται στη τακτοποίηση της επιχορήγησης λόγω χαμηλότερης πρόβλεψης εσόδου εξόδου με της υπ αριθμ.27855/3656/ & 54075/6894/ έγγραφα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων & ποσό ,00 για αποζημίωση δικηγόρων με ισόποση μείωση αποθεματικού με εγγρ της περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής. Αύξηση πίστωσης ποσού ,00, για ανάγκες της υπηρεσίας με ισόποση Αύξηση πίστωσης ποσού ,00, για ανάγκες της υπηρεσίας με ισόποση Εγγραφή πίστωσης ποσού ,00 του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» από ισόποση μείωση δ/νσης Εγγραφή πίστωσης ποσού ,00 του έργου «ΥΠΟΣΤΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΘΟΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΤΗΝ ΨΑΘΑ ΒΙΛΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ» από ισόποση μείωση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της δ/νσης Αύξηση πίστωσης ποσού ,00, «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ - ΦΥΛΗΣ» από ισόποση μείωση του ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Μείωση πίστωσης ποσού ,00 του έργου «Oλοκλήρωση Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω τμήματα & εκατέρωθεν δίκτυα» από ισόποση μείωση δ/νσης Εγγραφή πίστωσης ποσού ,00 του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΟΔΟΥ ΦΥΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» από ισόποση μείωση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της δ/νσης Εγγραφή πίστωσης ποσού ,00 του έργου «ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΩΝ ΠΕΔΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΡΑ- ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ» από ισόποση μείωση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της δ/νσης Εγγραφή πίστωσης ποσού ,00 του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» από ισόποση μείωση δ/νσης Εγγραφή πίστωσης ποσού ,00 του έργου «Αποζημίωση στον Ε.Δ.Ι.Σ.Υ Α.Ε (Εθνικό διαχειριστή σιδηροδρομικής υποδομής) για δαπάνες εργασιών συνεργείων του Ε.Δ.Ι.Σ.Υ» από ισόποση μείωση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της δ/νσης Μείωση πίστωσης ποσού ,00 του έργου «Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης Δ. Βιλλίων» από ισόποση μείωση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της δ/νσης Εγγραφή πίστωσης ποσού ,00 του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» από ισόποση μείωση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της δ/νσης Εγγραφή πίστωσης ποσού ,00, «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΨΑΘΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΙΑΣ» από ισόποση μείωση του ποσού

11 έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ «Δ/νση Οικονομικών» Α110 Αύξηση αποθεματικού συνολικού ποσού ,72. Αναλυτικά επέρχεται : Α) Αύξηση εσόδων συνολικού ποσού ,72 α1) από αύξηση εσόδων ποσό ,72 από τους 1226, 3511, , , 5689, 8669 α2) αύξηση από ΤΑΜΥ 01 περιφερειακής ενότητας Αθηνών συνολικού ποσού ,00 για τη χρηματοδότηση. Β) μείωση αποθεματικού για ενίσχυση πιστώσεων συνολικού ποσού ,00 β1) ποσό ,00 για έργων β2) ποσό ,00 για τους 0813, 3199, για τους με το αριθμ. πρωτ / έγγραφο της περιφερειακής ενότητας Πειραιά Α Μείωση πίστωσης ποσού 900,00 για ΔΙΕ Α & Β τρίμηνο επιτροπής Ιατρών που οφείλεται στη τακτοποίηση της επιχορήγησης λόγω υψηλότερης 0813 Αύξηση πίστωσης ποσού ,00, για πληρωμή υποχρεώσεων της υπηρεσίας με ισόποση μείωση του αποθεματικού με εγγρ / της περιφερειακής ενότητας Πειραιά Αύξηση πίστωσης ποσού ,00, για μεταφορά μαθητών με ισόποση αύξηση εσόδου με εγγρ / της περιφερειακής ενότητας Πειραιά A Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού ,00, για Α & Β τρίμηνου 2013 για αμοιβές συμβεβλημένων ιατρών δευτεροβάθμιας ιατρικής επιτροπής εξέτασης των υποψήφιων οδηγών της Δ/νσης Μεταφορών που οφείλεται στη τακτοποίηση της επιχορήγησης λόγω χαμηλότερης πρόβλεψης εσόδου εξόδου με της υπ αριθμ.27855/3656/ & 54075/6894/ έγγραφα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & 3199 Αύξηση πίστωσης ποσού 3.000,00, για λοιπές επιστροφές εσόδων με ισόποση μείωση του αποθεματικού με εγγρ / της περιφερειακής ενότητας Πειραιά. Εγγραφή πίστωσης ποσού ,00 του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ» από ισόποση μείωση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της δ/νσης Μείωση πίστωσης ποσού ,00, «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» από ισόποση μείωση του ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Εγγραφή πίστωσης ποσού ,00 του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» από ισόποση μείωση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της δ/νσης Αύξηση πίστωσης ποσού ,00 του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ Λ.Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» από ισόποση μείωση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της δ/νσης Εγγραφή πίστωσης ποσού ,00 του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ(4η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)» από ισόποση μείωση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της δ/νσης Εγγραφή πίστωσης ποσού ,00 του έργου «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ» από ισόποση μείωση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ /

12 έγγραφο της δ/νσης Εγγραφή πίστωσης ποσού ,00 του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» από ισόποση μείωση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της δ/νσης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ «Δ/νση Οικονομικών» Α110 Μείωση συνολικού ποσού , Β 07110A 08320A Αναλυτικά επέρχεται : Α)Αύξηση εσόδου από αύξηση έργων ποσό ,00 Β) μείωση αποθεματικού για ενίσχυση πιστώσεων συνολικού ποσού ,00 β1) ποσό ,00 για έργων β2) για ενίσχυση πιστώσεων ποσό ,00, για τους 0228Β, 0711Α, 0832Α με εγγρ / της περιφερειακής ενότητας Νήσων. Αύξηση πίστωσης ποσού 200,00, για ανάγκες της υπηρεσίας με ισόποση μείωση του αποθεματικού με εγγρ / της περιφερειακής ενότητας Νήσων. Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού ,00, α) ποσό ,00, για ανάγκες οδοιπορικών της υπηρεσίας με ισόποση μείωση του αποθεματικού με εγγρ / της περιφερειακής ενότητας Νήσων β) ποσό 1.500,00 για κάλυψη εξόδων κίνησης (οδοιπορικών) των Δ/νσεων Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής με το υπ αριθμ.2492/123697/ έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων γ) ποσό 3.500,00 για κάλυψη οδοιπορικών και εκτός έδρας ημερησίων αποζημιώσεων έτους 2013 των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής με το υπ αριθμ.3303/86304/ έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων από ισόποση αύξηση εσόδου. Αύξηση πίστωσης ποσού 7.000,00, για λογ/σμούς ΔΕΗ τις υπηρεσίας με ισόποση μείωση του αποθεματικού με εγγρ / της περιφερειακής ενότητας Νήσων. Μείωση πίστωσης ποσού ,00 του έργου «ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΔΕΤΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΝΗΣΑΚΙ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν.ΥΔΡΑΣ» από ισόποση μείωση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της δ/νσης Αύξηση πίστωσης ποσού ,00 του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΡΟΥΜΟΥ- ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΥΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ (ΤΜΗΜΑΤΑ Ι & ΙΙΙ)» από ισόποση μείωση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της δ/νσης διαμορφώνεται Ύστερα από τα παραπάνω η κίνηση του αποθεματικού ( Α110/Φορέα 072) ως εξής : ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Αποθεματικό όπως διαμορφώθηκε με την αρ. 298/ απόφαση Π.Σ. : Διαμόρφωση αυτού από : ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΗΣΩΝ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,75 Α) Αύξηση εσόδων , , , , , ,07 B) Από μείωση εσόδων Γ) Ταμειακό υπόλοιπο , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0, ,34 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,48 0,00

13 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΙΩΣΕΙΣ Α) Από αυξομείωση πιστώσεων , , , , , ,07 Β) Για ενίσχυση πιστώσεων 0, , ,62 0, , ,32 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ , , , , , ,09 Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της η Οικονομική Επιτροπή κατά πλειοψηφία αποφασίζει 1) την κατάρτιση σχεδίου 5 ης τροποποίησης προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το οποίο επέρχεται αύξηση των εσόδων κατά το ποσό ,39 (τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες μία χιλιάδες ενενήντα εννέα ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά) και επέρχονται αυξομειώσεις εξόδων & λοιπές τροποποιήσεις ως ακολούθως: Α. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΩΝ Στο σκέλος των εξόδων και στον της κατηγορίας 0900 της Περιφέρειας Αττικής αλλάζει ο τίτλος των έργων ως εξής : 1. Ο τίτλος του A «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΎ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» αλλάζει σε «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΎ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου τομέα Αθηνών. 2. Ο τίτλος του A «Αποζημίωση στον Ε.Δ.Ι.Σ.Υ Α.Ε (Εθνικό διαχειριστή σιδηροδρομικής υποδομής) για δαπάνες εργασιών συνεργείων του Ε.Δ.Ι.Σ.Υ (βραδυπορίες, φυλάξεις, επιβλέψεις κ.λ.π) για το έργο "Β' Φάση αντιπλημμυρικής προστασίας Νέας Περάμου - Κουλουριώτικο Μονοπάτι)» αλλάζει σε «ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΟΣΕ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ) ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "Β' ΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ - ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ» της Περιφερειακής Ενότητας 3. Ο τίτλος του A «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» αλλάζει σε «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ Λ.Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά. 4. Ο τίτλος του A «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΕΙΟΥ ΥΔΡΑΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ» αλλάζει σε «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΕΙΟΥ ΥΔΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΕΙΟ» της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Β. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 1) Τα έσοδα από Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών Ιδρυμάτων και ειδικά τα αναγραφόμενα στον 0158 αυξάνονται κατά το ποσό των ,00 με το αριθμ. πρωτ. Δ29/34066/1334/ έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας για τις περιφερειακές ενότητες Αθηνών. 2) Τα έσοδα από Επιχορήγηση και ειδικά τα αναγραφόμενα στον αυξάνονται κατά το συνολικό ποσό των 6.100,00. α) ποσό 2.600,00 με την υπ αριθμ 2492/123697/ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για κάλυψη εξόδων κίνησης (οδοιπορικών) των δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής. β) ποσό 3.500,00 για κάλυψη οδοιπορικών και εκτός έδρας ημερησίων αποζημιώσεων έτους 2013 των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής με το υπ αριθμ.3303/86304/ έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

14 ποσό 1.100,00 για τις περιφερειακές ενότητες Αθηνών ποσό 5.000,00 για την περιφερειακή ενότητα Νήσων 3) Τα έσοδα από Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων γιατρών από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών, και ειδικά τα αναγραφόμενα στον μειώνονται κατά το συνολικό ποσό των ,34. Η μείωση οφείλεται στα υπ αριθμ.27855/3656/ & Δικτύων, το ποσό της κατανομής των παραπάνω αποφάσεων είναι χαμηλότερο από την πρόβλεψη για το Α & Β τρίμηνο 2013 για πρωτοβάθμιες & δευτεροβάθμιες ιατρικές επιτροπές. Ειδικότερα: ποσό ,34 για τις περιφερειακές ενότητες Αθηνών ποσό ,00 για την περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής ποσό ,00 για την περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής ποσό ,00 για την περιφερειακή ενότητα Πειραιά 4) Τα έσοδα από τέλη αδείας & μεταβίβασης Οχημάτων, και ειδικά τα αναγραφόμενα στον 1226 αυξάνονται κατά το ποσό των ,00. ποσό ,00 για τις περιφερειακές ενότητες Αθηνών ποσό ,00 για την περιφερειακή ενότητα Πειραιά 5) Οι Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες, και ειδικά οι αναγραφόμενοι στον 1252 αυξάνονται κατά το ποσό των ,00, για τη μεταφορά μαθητών για σχολικό έτος για την περιφερειακή ενότητα Πειραιά. 6) Τα έσοδα από λοιπά τέλη & δικαιώματα έκδοσης αδειών & παροχής προνομίων (τέλη διέλευσης του άρθρου 29, παρ. 6, του ν. 3431/2006) και ειδικά τα αναγραφόμενα στον 1259 αυξάνονται κατά το ποσό των 7.000,00 και συγκεκριμένα για την περιφερειακή ενότητα Αθηνών. 7) Τα έσοδα από Εκμίσθωση καταστημάτων γενικά, και ειδικά τα αναγραφόμενα στον 3412 αυξάνονται κατά το συνολικό ποσό των ,00 για την περιφερειακή ενότητα Αθηνών. 8) Τα έσοδα από Τόκους καταθέσεων σε τράπεζες, και ειδικά οι αναγραφόμενοι στον 3511 αυξάνονται κατά το ποσό των ,00. Ειδικότερα: ποσό ,00 για τις περιφερειακές ενότητες Αθηνών ποσό ,00 για την περιφερειακή ενότητα Πειραιά 9) Τα έσοδα από Λοιπά Πρόστιμα, και ειδικά τα αναγραφόμενα στον αυξάνονται κατά το συνολικό ποσό των 5.000,00 για την περιφερειακή ενότητα Πειραιά. 10) Τα έσοδα από παράβολα του Ν. 3551/2007, άρθρο 6, παρ.7 & 9, και ειδικά τα αναγραφόμενα στον αυξάνονται κατά το ποσό των 7.000,00 για την περιφερειακή ενότητα Πειραιά. 11) Τα έσοδα από παράβολα του Ν. 3982/2011, αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων, και ειδικά τα αναγραφόμενα στον αυξάνονται κατά το ποσό των ,03 για την περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής. 12) Τα έσοδα από επιστροφή χρημάτων Χ.Ε.Π και ειδικά τα αναγραφόμενα στον 5511 αυξάνονται κατά το ποσό των 4.500,00 για τις περιφερειακές ενότητες Αθηνών. 13) Τα έσοδα από Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται και ειδικά τα αναγραφόμενα στον 5521 αυξάνονται κατά το ποσό των ,00 για τις περιφερειακές ενότητες Αθηνών. 14) Τα Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά και συγκεκριμένα τα αναγραφόμενα στον 5689 αυξάνονται κατά το ποσό των ,97 και αφορούν τις περιφερειακή ενότητα Πειραιά. 15) Τα έσοδα καταργηθέντος με τον Ν. 3697/08 ειδικού λογαριασμού πρώτων κοινωνικών βοηθειών (2009) και ειδικά τα αναγραφόμενα στον αυξάνονται κατά το ποσό των 1.848,16 και αφορούν την περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής. 16) α) Τα έσοδα από έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, και ειδικά τα αναγραφόμενα στον 6118 μεταφερθήκαν στον διότι ο 6118 είναι ανωτεροβάθμιος συμφώνα με την αριθμ. πρωτ.38560/ ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών. β) Τα έσοδα από έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, και ειδικά τα αναγραφόμενα στον αυξάνονται κατά το ποσό ,29, για ρυθμίσεις ληξιπροθέσμων οφειλών ΟΤΑ Α & Β βαθμού προς της εταιρείες ΕΥΔΑΠ ΑΕ & ΕΥΑΘ ΑΕ με την αριθμ. πρωτ.38560/ ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών για την Π.Ε. Κεντρικού τομέα Αθηνών

15 17) Τα έσοδα από διάφορα έσοδα και ειδικά τα αναγραφόμενα στον 8669 αυξάνονται κατά το ποσό ,28, ποσό ,88 για τις περιφερειακές ενότητες Αθηνών ποσό ,27 για την περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής ποσό 2.318,38 για την περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής ποσό 5.765,75 για την περιφερειακή ενότητα Πειραιά 18) Τα ταμειακά υπόλοιπα του Προϋπολογισμού μετά και την 4 τροποποίηση 2013 αυξομειώνονται ανά περιφερειακή ενότητα για τις ανάγκες του προγράμματος εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας Αττικής ως εξής : Μείωση κατά ποσό ,34 για τις περιφερειακές ενότητες Αθηνών Αύξηση κατά ποσό ,34 για την περ. ενότητα Ανατολικής Αττικής Αύξηση κατά ποσό ,00 για την περ. ενότητα Δυτικής Αττικής Αύξηση κατά ποσό ,00 για την περιφερειακή ενότητα Πειραιώς Αύξηση κατά ποσό ,00 για την περιφερειακή ενότητα Νήσων B. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ Για την αντιμετώπιση πιστώσεων που θα βρεθούν σε ανεπάρκεια ύστερα από την υποβολή αιτημάτων των υπηρεσιών παρίσταται ανάγκη αυξομείωσης των παρακάτω ανά ειδικό φορέα πιστώσεων. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ «Δ/νση Οικονομικών» Α110 Αύξηση συνολικού ποσού ,94 Αναλυτικά επέρχεται : Α) Αυξομείωση εσόδων συνολικού ποσού ,46 α1) αύξηση ποσού ,88 από τους 1226, 1259,3412,3511,5511,5521,8669 α2) Μείωση εσόδων ποσού ,34 από μεταφορά ΤΑΜΥ 01 στις Π.Ε. Ανατολικής Αττικής,Δυτικής Αττικής, Πειραιά & Νήσων για το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων. Β) Μείωση εξόδων συνολικού ποσού ,40.β1) μείωση από αυξομείωση έργων ποσό ,40 β2)μείωση αποθεματικού ποσού ,00, για ενίσχυση πιστώσεων των 0221, 0819, 0841, 0844, 1121, 1211, 1321, 1421, 32590Β, 0899 περιφερειακών ενοτήτων Αθηνών Α Α 08310Γ 08190A 08440A 08710A 11210A Εγγραφή πίστωσης ποσού 600,00, για απόσπαση μιας υπαλλήλου στο Γραφείο Περιφερειάρχη από μισθολογική διαφορά με τη αριθ. πρωτ. Βεβαίωση 16060/ Υ.Δ.Ε. Κεντρικού τομέα Αθηνών με ισόποση μείωση αποθεματικού. Αύξηση πίστωσης ποσού 165,00 για ΔΙΕ Α & Β τρίμηνο επιτροπής Ιατρών που οφείλεται στη τακτοποίηση της επιχορήγησης λόγω χαμηλότερης Εγγραφή πίστωσης ποσού ,29, για ρυθμίσεις ληξιπροθέσμων οφειλών ΟΤΑ Α & Β βαθμού προς της εταιρείες ΕΥΔΑΠ ΑΕ & ΕΥΑΘ ΑΕ με το αριθμ. πρωτ.38560/ ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών. Αύξηση πίστωσης ποσού ,00, για ανάγκες της υπηρεσίας με ισόποση μείωση του αποθεματικού. Αύξηση πίστωσης ποσού ,00, για εκθέσεις & οργάνωσης συνεδρίων με ισόποση μείωση του αποθεματικού. Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 742,30, για Α & Β τρίμηνου 2013 για αμοιβές συμβεβλημένων ιατρών δευτεροβάθμιας ιατρικής επιτροπής εξέτασης των υποψήφιων οδηγών της Δ/νσης Μεταφορών που οφείλεται στη τακτοποίηση της επιχορήγησης λόγω χαμηλότερης πρόβλεψης εσόδου εξόδου με της υπ αριθμ.27855/3656/ & 54075/6894/ έγγραφα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Αύξηση πίστωσης ποσού ,00, για προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού με ισόποση μείωση του αποθεματικού

16 12110A 13210A 14210A B A A Αύξηση πίστωσης ποσού ,00, για προμήθεια υγειονομικού υλικού με ισόποση μείωση του αποθεματικού. Αύξηση πίστωσης ποσού ,00, για προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων με ισόποση μείωση του αποθεματικού. Αύξηση πίστωσης ποσού ,00, για προμήθεια στολών και συναφών υλικών με ισόποση μείωση του αποθεματικού. Αύξηση πίστωσης ποσού ,00, από μεταφορά από των 2569 του Βορείου τομέα Αθηνών. Αύξηση πίστωσης ποσού 1.500,00, για υποχρεώσεις προς το Μετοχικό Ταμείο μετά από έκθεση έλεγχου με ισόποση μείωση του αποθεματικού. Εγγραφή πίστωσης ποσού ,00, «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΟΔΟΥ 84 ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» από ισόποση μείωση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Εγγραφή πίστωσης ποσού ,00, «Τεχνικές βελτιώσεις ΚΤΕΟ για τις ανάγκες του Ινστιτούτου οδικής ασφάλειας» από ισόποση μείωση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Αύξηση πίστωσης ποσού ,97, «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΑΖΙΔΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν.Ν.Θ.Α. "Η ΣΩΤΗΡΙΑ"» από ισόποση μείωση του ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Εγγραφή πίστωσης ποσού ,00 «Έρευνα και καταγραφή μεθόδων για τη μείωση του κόστους στο οδικό δίκτυο Περιφέρειας Αττικής» από ισόποση μείωση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Εγγραφή πίστωσης ποσού ,00 «Πιλοτική εφαρμογή μεθόδου μείωσης κόστους ηλεκτροφωτισμού νησίδων οδούς αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής» από ισόποση μείωση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Εγγραφή πίστωσης ποσού ,00 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΝΕΡΓΩΝΣΙΔΗΡΟΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ (ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)» από ισόποση μείωση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Εγγραφή πίστωσης ποσού ,00 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΔΥΤΙΚΟΥ, ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ» από ισόποση μείωση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Εγγραφή πίστωσης ποσού ,00 «Επείγουσες εργασίες υδραυλικής αποκατάστασης της διατομής σε ρέματα των περιφερειακών ενοτήτων Κεντρικού, Βορείου, Δυτικού, και Νοτίου τομέα Αθηνών» από ισόποση μείωση Δ/νσης Εγγραφή πίστωσης ποσού ,00 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» από ισόποση μείωση Δ/νσης Εγγραφή πίστωσης ποσού ,01 «ΑΝΤΙΚΤΑΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΤΑΔΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» από ισόποση μείωση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης

17 A Εγγραφή πίστωσης ποσού ,00 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΚΡΗΤΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» από ισόποση μείωση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Εγγραφή πίστωσης ποσού ,00 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ» από ισόποση μείωση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Εγγραφή πίστωσης ποσού ,00 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ» από ισόποση μείωση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Μείωση πίστωσης ποσού ,00, έργου «Ηλεκτροφωτισμός οδών αρμοδιότητας περιφερειακών ενοτήτων τέως Νομαρχίας Αθηνών» με ισόποση αύξηση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Εγγραφή πίστωσης ποσού ,00 «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ» από ισόποση μείωση Δ/νσης Εγγραφή πίστωσης ποσού ,00 «Εργασίες άρσης επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας περιφερειακών ενοτήτων Κεντρικού τομέα, Νοτίου τομέα, Δυτικού τομέα και Βορείου τομέα Αθηνών Έργο 2» από ισόποση μείωση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ «Δ/νση Οικονομικών» Α Α 08710A Αύξηση πίστωσης ποσού 1.510,00 για ΔΙΕ Α & Β τρίμηνο επιτροπής Ιατρών που οφείλεται στη τακτοποίηση της επιχορήγησης λόγω χαμηλότερης Αύξηση πίστωσης ποσού 800,00 για κάλυψη εξόδων κίνησης (οδοιπορικών) των Δ/νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης με το υπ αριθμ.2492/123697/ έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων από ισόποση αύξηση εσόδου. Μείωση πίστωσης συνολικού ποσού 6.556,42, για Α & Β τρίμηνου 2013 για αμοιβές συμβεβλημένων ιατρών δευτεροβάθμιας ιατρικής επιτροπής εξέτασης των υποψήφιων οδηγών της Δ/νσης Μεταφορών που οφείλεται στη τακτοποίηση της επιχορήγησης λόγω υψηλότερης πρόβλεψης εσόδου εξόδου με της υπ αριθμ.27855/3656/ & 54075/6894/ έγγραφα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Μείωση πίστωσης ποσού ,00, και μεταφορά στον 2551 του Κεντρικού τομέα Αθηνών. Εγγραφή πίστωσης ποσού ,00, «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν.ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» από ισόποση μείωση του ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Εγγραφή πίστωσης ποσού ,00, «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ» από ισόποση μείωση του ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Αύξηση πίστωσης ποσού ,00, «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥ,ΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» από ισόποση μείωση του ποσού έργων σύμφωνα με το

18 αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Μείωση πίστωσης ποσού ,12, έργου «Βιοκλιματική ανάπλαση οδών και δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων στο Δήμο Αγίας Παρασκευής» με ισόποση αύξηση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Μείωση πίστωσης ποσού 1.000,00, έργου «Αναπλάσεις - Δημιουργία δρόμων ήπιας κυκλοφορίας στην Άνω και Κάτω Πεύκη» με ισόποση αύξηση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Εγγραφή πίστωσης ποσού ,00, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΟΚΗ ΟΔΟ ΣΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ» από ισόποση μείωση του ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ «Δ/νση Οικονομικών» Α Α 08710A 08990A Αύξηση πίστωσης ποσού 2.912,78 για ΔΙΕ Α & Β τρίμηνο επιτροπής Ιατρών που οφείλεται στη τακτοποίηση της επιχορήγησης λόγω χαμηλότερης Αύξηση πίστωσης ποσού 300,00 για κάλυψη εξόδων κίνησης (οδοιπορικών) των Δ/νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης με το υπ αριθμ.2492/123697/ έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων από ισόποση αύξηση εσόδου. Μείωση πίστωσης συνολικού ποσού 2.450,00, για Α & Β τρίμηνου 2013 για αμοιβές συμβεβλημένων ιατρών δευτεροβάθμιας ιατρικής επιτροπής εξέτασης των υποψήφιων οδηγών της Δ/νσης Μεταφορών που οφείλεται στη τακτοποίηση της επιχορήγησης λόγω υψηλότερης πρόβλεψης εσόδου εξόδου με της υπ αριθμ.27855/3656/ & 54075/6894/ έγγραφα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Αύξηση πίστωσης ποσού ,00, για επίδοση εγγράφων από δικαστικό επιμελητή, με ισόποση μείωση του αποθεματικού με εγγρ.πρωτ / της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού τομέα Αθηνών. Μείωση πίστωσης ποσού ,41, έργου «Κλειστό κολυμβητήριο & γυμναστήριο στο Ο.Τ Β ΦΑΣΗ: Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου & διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο δήμο των Αγίων Αναργύρων» με ισόποση αύξηση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Εγγραφή πίστωσης ποσού ,00 «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ» από ισόποση μείωση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Μείωση πίστωσης ποσού ,00, έργου «Ανάπλαση της λεωφόρου Θηβών με στοιχεία βιοκλιματικού χαρακτήρα» με ισόποση αύξηση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Μείωση πίστωσης ποσού ,00, έργου «Ανάπλαση των οδων Προυσης,Μ. Αντύπα & Αγιας Βαρβάρας στους Δήμους Αιγάλεω & Αγίας Βαρβάρας» με ισόποση αύξηση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ «Δ/νση Οικονομικών»

19 05150 Α 08710A 24390A Μείωση πίστωσης ποσού 330,00 για ΔΙΕ Α & Β τρίμηνο επιτροπής Ιατρών που οφείλεται στη τακτοποίηση της επιχορήγησης λόγω υψηλότερης Μείωση πίστωσης συνολικού ποσού 8.455,00, για Α & Β τρίμηνου 2013 για αμοιβές συμβεβλημένων ιατρών δευτεροβάθμιας ιατρικής επιτροπής εξέτασης των υποψήφιων οδηγών της Δ/νσης Μεταφορών που οφείλεται στη τακτοποίηση της επιχορήγησης λόγω υψηλότερης πρόβλεψης εσόδου εξόδου με της υπ αριθμ.27855/3656/ & 54075/6894/ έγγραφα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Εγγραφή πίστωσης ποσού ,00, από ισόποση αύξηση του εσόδου με το αριθμ. πρωτ. Δ29/34066/1334/ έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας. Αύξηση πίστωσης ποσού ,00, «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 7ου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» από ισόποση μείωση του ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Εγγραφή πίστωσης ποσού ,15, «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΕΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ - ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» από ισόποση μείωση του ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Εγγραφή πίστωσης ποσού ,00, «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» από ισόποση μείωση του ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Δ/νση Οικονομικών» Α110 Μείωση συνολικού αποθεματικού ποσού , Α 08240A 08260A 08310A 08320A 08710A Αναλυτικά επέρχεται : Α) Αύξηση εσόδων ποσού ,64 α1) αύξηση από ΤΑΜΥ 01 περιφερειακής ενότητας Αθηνών ποσού ,34 για τη χρηματοδότηση έργων α2) αύξηση εσόδων ποσού ,30 από τους , Β) μείωση αποθεματικού για ενίσχυση πιστώσεων συνολικού ποσού ,34 β1) ποσό ,34 για έργων β2) ποσό ,00 για τους 0824, 0826, 0831, 0832,0899 με εγγρ της περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής. Μείωση πίστωσης ποσού 4.000,00 για ΔΙΕ Α & Β τρίμηνο επιτροπής Ιατρών που οφείλεται στη τακτοποίηση της επιχορήγησης λόγω υψηλότερης Αύξηση πίστωσης ποσού ,00, για ανάγκες της υπηρεσίας με ισόποση μείωση του αποθεματικού με εγγρ της περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής. Αύξηση πίστωσης ποσού 500,00, για ανάγκες της υπηρεσίας με ισόποση μείωση του αποθεματικού με εγγρ της περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής. Αύξηση πίστωσης ποσού ,00, για ανάγκες της υπηρεσίας με ισόποση μείωση του αποθεματικού με εγγρ της περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής. Αύξηση πίστωσης ποσού ,00, για ανάγκες της υπηρεσίας με ισόποση μείωση του αποθεματικού με εγγρ της περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής. Μείωση πίστωσης συνολικού ποσού ,00, για Α & Β τρίμηνου 2013 για αμοιβές συμβεβλημένων ιατρών δευτεροβάθμιας ιατρικής επιτροπής εξέτασης

20 08990A 52910A των υποψήφιων οδηγών της Δ/νσης Μεταφορών που οφείλεται στη τακτοποίηση της επιχορήγησης λόγω υψηλότερης πρόβλεψης εσόδου εξόδου με της υπ αριθμ.27855/3656/ & 54075/6894/ έγγραφα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Αύξηση πίστωσης ποσού ,00, για ανάγκες της υπηρεσίας με ισόποση μείωση του αποθεματικού με εγγρ της περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής. Αύξηση πίστωσης ποσού 1.848,16, από ισόποση αύξηση του εσόδου με εγγρ της περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής. Αύξηση πίστωσης ποσού ,00 του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ» από ισόποση μείωση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Μείωση πίστωσης ποσού ,28 του έργου «Μελέτη βελτίωσης διαδημοτικής οδού Κορωπί-Καλύβια Θορικού» από ισόποση μείωση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Εγγραφή πίστωσης ποσού ,62 του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ (ΑΠΌ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΔΟΥ ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ ΕΩΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗ) ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ» από ισόποση μείωση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Εγγραφή πίστωσης ποσού ,00 του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» από ισόποση μείωση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Εγγραφή πίστωσης ποσού ,00 του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» από ισόποση μείωση Δ/νσης Εγγραφή πίστωσης ποσού ,00 του έργου «ΑΝΑΚΑΣΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ» από ισόποση μείωση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Εγγραφή πίστωσης ποσού ,00 του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» από ισόποση μείωση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Εγγραφή πίστωσης ποσού ,00 του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΛΕΕΩΦΟΡΟΥ ΣΠΑΤΩΝ» από ισόποση μείωση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Εγγραφή πίστωσης ποσού ,00 του έργου «ΣΠΙΤΙ ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» από ισόποση μείωση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Εγγραφή πίστωσης ποσού ,00 του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ» από ισόποση μείωση ποσού έργων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Δ/νση Οικονομικών» Α110 Μείωση συνολικού ποσού ,

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 28 Μαρτίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 28 Μαρτίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 4/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 4/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 4/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα μία (1) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. υπ αριθμόν 2

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. υπ αριθμόν 2 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ υπ αριθμόν 2 Πρακτικά συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, που εδρεύει στην Κόρινθο, με την επωνυμία «Σύλλογος Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής»

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 79/2011 ΘΕΜΑ:24 ο «Προμήθεια Στολών του Ειδικού Ένστολου Προσωπικού της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. Ελληνική Δημοκρατία Νόμος Δωδεκανήσου ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόφαση Νο 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Που έχει καταχωρηθεί στο 01ο Πρακτικό της από 06-01-2013 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, απόσπασμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔAΣ Ταχ. Δ/νση ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 ΟΡΕΣΤΙΆΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 43 η Απόφαση υπ αριθ. 1950/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ αριθμ. 15912/605/16-07-2009 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ αριθμ. 15912/605/16-07-2009 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ αριθμ. 15912/605/16-07-2009 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019 Α ΦΑΣΗ:ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ www.igoumenitsa.gr Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ηγουμενίτσας για την περίοδο 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..11 ης /30-6-2015.. ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..11 ης /30-6-2015.. ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..11η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 30ης-6-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..198/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Α. ΝΟΜΟΙ 1. Ν. 679/77 (Α 245) «Περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων». Περιλαμβάνονται διατάξεις για τη σύσταση των Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

o εκτός ημερησίας Θέμα 5 Διάθεση πιστώσεων και έγκριση δαπανών προϋπολογισμού Π.Ε. Πειραιά οικ. Έτους 2014.

o εκτός ημερησίας Θέμα 5 Διάθεση πιστώσεων και έγκριση δαπανών προϋπολογισμού Π.Ε. Πειραιά οικ. Έτους 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 18 η Απόφαση υπ αριθ. 841/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ.: 30474 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η διδακτική ενότητα του σχολικού εγχειριδίου «Η ελληνική κοινωνία στα χρόνια της δουλείας- Η οικονομία» Στόχοι διδασκαλίας της συγκεκριμένης ενότητας

Η διδακτική ενότητα του σχολικού εγχειριδίου «Η ελληνική κοινωνία στα χρόνια της δουλείας- Η οικονομία» Στόχοι διδασκαλίας της συγκεκριμένης ενότητας Διδακτική πρόταση H διδασκαλία της ενότητας «Η ελληνική κοινωνία στα χρόνια της δουλείας Η οικονομία» με τη βοήθεια του Eκπαιδευτικού Λογισμικού «Το 21 εν πλω» Τάξη Γ Γυμνασίου Διδακτικό υλικό Το σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτη-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 26 Οκτωβρίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτη-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 26 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτη-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων Νέων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 169 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Δημοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 4/13.2.2013 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου με μνεία των αποφάσεων που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο

Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο 2011 Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο 2011 Ετήσιος Απολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1/1-30/9/2005 ΚΑΒΑΛΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Στοιχεία ισολογισμού...3 2 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχoς κoς Μουζάς Δημήτριος πρoσκλήθηκε και παρίσταται στη συvεδρίαση.

Ο Δήμαρχoς κoς Μουζάς Δημήτριος πρoσκλήθηκε και παρίσταται στη συvεδρίαση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 11 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 12 / 11-06-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση µελέτης παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Δ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΥΧΟΣ Δ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-11 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ στο Ν. Φάληρο (Ελαϊδα)» ΔΕΕΔ/ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 5 Oκτωβρίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 5 Oκτωβρίου 2015 ΑΔΑ:7Ο59Ω6Χ-Ο26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛIΑ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΟΣΧΟΝΑ

ΟΜΙΛIΑ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΟΣΧΟΝΑ ΟΜΙΛIΑ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΟΣΧΟΝΑ ΣΤΙΣ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008, ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ ΤΩΝ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΞΑΡΧΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥTΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Ταχυδρομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 431 404 π.χ. Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ -- 404 πχ Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (431 404 π.χ.) ΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ Αθηναϊκή Συμμαχία VS Πελοποννησιακή Συμμαχία ΑΙΤΙΑ 1. Ο οικονομικός

Διαβάστε περισσότερα

Η δίκη του Νίκου Πλουμπίδη μέσα από τις εφημερίδες.

Η δίκη του Νίκου Πλουμπίδη μέσα από τις εφημερίδες. Του Σταύρου Καλλώνη.* Η δίκη του Νίκου Πλουμπίδη μέσα από τις εφημερίδες. Ο χώρος τα πρόσωπα και το κατηγορητήριο. Η δίκη της ηγεσίας του ΚΚΕ, γιατί περί αυτού πρόκειται, συνηθίζεται να λέγεται ως δίκη

Διαβάστε περισσότερα

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Η σχέση και η αλληλεπίδραση των αθλητών, των προπονητών και των γονιών αποτελεί μια αναπόσπαστη διαδικασία στην αθλητική ανάπτυξη του παιδιού. Η αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Πτυχιακή Εργασία της φοιτήτριας Αναστασίας Κουτουλίδου με τίτλο: Ο ρόλος της γυναίκας στο ρεμπέτικο τραγούδι (Πειραιάς, 1922-1953) Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτέλους αναπτυξιακά μέτρα!!! Η Ανάπτυξη μονόδρομος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Επιτέλους αναπτυξιακά μέτρα!!! Η Ανάπτυξη μονόδρομος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρουσίαση των νέων αρχών του Νέου Αναπτυξιακού. Νέο πρόγραμμα της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Οι Ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις μπορούν να αντιστρέψουν το αρνητικό κλίμα. ICAP: Ζημιογόνες 1 στις 3 επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΑΔΑ: Β44ΡΝ-ΗΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλους τους συμβολαιογράφους Δ/νση: Γ.Γενναδίου 4 10678 Αθήνα

Προς όλους τους συμβολαιογράφους Δ/νση: Γ.Γενναδίου 4 10678 Αθήνα ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 25η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ. 168 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Προς όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος της 5 ης Ιουλίου 2015.

ΘΕΜΑ: Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος της 5 ης Ιουλίου 2015. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX ή E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒ/ΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 21.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 6032 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 41/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 41/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας Τ.Κ. 451 10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Α. Π. : 3279 / 311 Ιωάννινα, 02-11-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 41/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

6o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 5-04-2005

6o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 5-04-2005 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 6o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 5-04-2005 Σήμερα τηv 5/4/2005 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ -FAX. Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ -FAX. Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ -FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤMHMA Α Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014 ΠΟΛ.:1228 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Διατηρητέο μέχρι 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, - 11-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αριθ.Πρ.Φ 10070/οικ. 27093 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την έννοια της ανθρωπιάς ως συμμετοχής στα προβλήματα των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑ 2 Δ. Προγράμματα Σπουδών Στην ενότητα αυτή το Ίδρυμα καλείται να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΥΚΑ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΥΚΑ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΥΚΑ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» *ΠΡΟΣΟΧΗ : O ΟΠΥ μετανομάστηκε σε ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Έρευνα:

Διπλωματική Εργασία. Έρευνα: Διπλωματική Εργασία Έρευνα: Συστήματα επιλογής προσωπικού σε εταιρείες τεχνολογικά αναπτυγμένες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Σχέδιο Δράσης για τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών

Πρότυπο Σχέδιο Δράσης για τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών Πρότυπο Σχέδιο Δράσης για τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών Δράση 4.1/10 - «Δημιουργία δικτύου συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ» 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή...3 2. Το σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ Του Βασίλη Γούναρη 19 1. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ ΤΟΥ 1897 21 η ηττα και η συνθηκολογηση οι συνεπειες της ηττας εξελιξεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 13952/06/B/86/8

ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 13952/06/B/86/8 ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 13952/06/B/86/8 /86/8 Σχέδια προτεινόµενων αποφάσεων επί των θεµάτων της Ηµερήσιας ιάταξης (στοιχείο (δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 2 Ιουνίου 2012 στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 2 Ιουνίου 2012 στην Κέρκυρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/202, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 2 Ιουνίου 202 στην Κέρκυρα. Αριθ. απόφασης 9-8/202 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 20 Νοεμβρίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 20 Νοεμβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 20 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής».

β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής». ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. α) αγροτική μεταρρύθμιση: σχολ. βιβλ. σελ 42 «καθώς. κοινωνικές συνθήκες». β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής». γ) Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ.

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ANAΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 21ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2013 στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 21ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2013 στην Κέρκυρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 21ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2013 στην Κέρκυρα. Αριθ. Απόφασης 206-21/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ:ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ 99 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 9/6/2010 Αριθ. πρωτ.: 3427. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδικός : 104 42 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθμό Απόφασης: 722

Αθήνα, 9/6/2010 Αριθ. πρωτ.: 3427. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδικός : 104 42 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθμό Απόφασης: 722 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 9/6/2010 Αριθ. πρωτ.: 3427 Αριθμό Απόφασης: 722 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 147 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 147 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 6 / 18-03-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 147 / 2015 ΘΕΜΑ: Ορισµός Καλλιτεχνικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 07-05-2014 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ: 15441. Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 07-05-2014 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ: 15441. Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 07-05-2014 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ: 15441 Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (όπως ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Βέροια 21-9 -2009. Αρ. πρωτ.: Δ5γ/5639

Βέροια 21-9 -2009. Αρ. πρωτ.: Δ5γ/5639 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Λ. Στρατού 72, 59100 Βέροια Πληροφορίες : Γ.Ρίστας / Ε.Κοκκινίδου Τηλ. : 23313 53603

Διαβάστε περισσότερα

Προς. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Προς. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ.ΔΙΚΑΙΟΥ Ταχ. δ/νση: Αριστοτέλους 53, Άλιμος Τ.Κ. 174 55 Πληροφ: Λιναράκη Άννα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία επίδοσης της 033149 πρόσκλησης στα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής η 9/7/2015. Ηµεροµηνία συνεδρίασης : 13 Ιουλίου 2015

Ηµεροµηνία επίδοσης της 033149 πρόσκλησης στα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής η 9/7/2015. Ηµεροµηνία συνεδρίασης : 13 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΟΝΑ Α Γ' ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το βιβλίο πρακτικών της Οικονοµικής Επιτροπής της 36ης

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων.

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων. 1 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 1 η φάση έργου (Περίοδος 25 Μαϊου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014) Στη πρώτη φάση του έργου υλοποιήθηκαν τα παρακάτω: 1 ο Πακέτο εργασίας (Προσδιορισμός είδους και ποσοτήτων υπολειμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Η «ανθρωπιά» είναι

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων Ελληνική ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 39155 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 25 η Απόφαση υπ αριθ. 961/ Στην Αθήνα, σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση και έγκριση 24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών της /νσης Παιδείας Πολιτισµού κ Αθλητισµού του ήµου Αγρινίου για το έτος 2012»

ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση και έγκριση 24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών της /νσης Παιδείας Πολιτισµού κ Αθλητισµού του ήµου Αγρινίου για το έτος 2012» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθ. 16ης/2011 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αγρινίου. Αριθ. Απόφασης 466/2011 ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση και έγκριση 24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών της

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 14 Ιουνίου 2007 A.Π.

Αθήνα 14 Ιουνίου 2007 A.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. ΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αθήνα 14 Ιουνίου 2007 A.Π. : 12243 /ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΟΤΑ Τµήµα Φορολογικό Πληροφορίες: Θεόφιλος Τριανταφύλλου Τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

Ηγουμενίτσα, 27/02/2015

Ηγουμενίτσα, 27/02/2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.: κα Ειρήνη Γρίβα Τηλ. Επικοιν.:26653 61213 Τηλ. Φαξ: 26650 29119 Ηγουμενίτσα, 27/02/2015 Αρ. πρωτ. 4213 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Προς Κοιν Θέμα ΜΟΝΟ στα μαθήματα που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β )

Προς Κοιν Θέμα ΜΟΝΟ στα μαθήματα που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β ) Προς: 1.Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπ/σης 2. Διευθυντές Δ.Ε. 3. Προϊσταμένους Γραφείων Δ.Ε. και Ε.Ε (δια των Δ/ντών ΔΕ) 4.Διευθυντές ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (δια των Δ/ντών Δ.Ε. και των προϊσταμένων Γραφείων ΔΕ και Ε.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 166 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 166 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 166 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΑΣ:.. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 η Οι ιστοί των οργάνων του πεπτικού συστήματος Α) Ένα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Σχετικά με την εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά... 2 Κατάργηση της υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων... 3 Υπόμνηση της κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων...

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 16MANTAS:Layout 1 6/22/09 3:07 PM Page 195 Παναγιώτης Μαντάς, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ζαχαρούλα Ταβουλάρη, Σχολική Σύµβουλος Π.Ε. Θεόδωρος αλαβίκας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Περίληψη Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. (1 η Ιανουαρίου 2014 31 η Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. (1 η Ιανουαρίου 2014 31 η Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 η Ιανουαρίου 2014 31 η Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΛΦΑLAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗς ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ταχ.Δ/νση : Λ.Ειρήνης 65, 48100 Πρέβεζα Πληροφορίες: A.Γάτσιος Τηλ. 2682024768

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα, /10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΤΕΛΑΪΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29-04-2014

ΧΟΤΕΛΑΪΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29-04-2014 ΧΟΤΕΛΑΪΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29-04-2014 Στη Νέα Φιλαδέλφεια, σήμερα στις 29 Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΝ. Ιστορία γραμμένη με αγώνες και αίμα

ΕΠΟΝ. Ιστορία γραμμένη με αγώνες και αίμα Ιστορία γραμμένη με αγώνες και αίμα ΕΠΟΝ Στις 23 Φλεβάρη 1943, σε ένα μικρό σπίτι, στην οδό Δουκίσσης Πλακεντίας 3 στους Αμπελόκηπους, ιδρύεται η Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων, η θρυλική ΕΠΟΝ, η μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας.

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Κ.Ε.Δ.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αγαπητοί Φίλοι, Θέλω εκ μέρους των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 13ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2012 στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 13ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2012 στην Κέρκυρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 13ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2012 στην Κέρκυρα. Αριθ. απόφασης 189-14/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Απόσπασμα)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Απόσπασμα) Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την προμήθεια ειδών πρόσθετης περίθαλψης (ηλεκτροκινήτων αμαξιδίων και λοιπών βοηθημάτων) υψηλού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * Αριθ. Πρωτ.16183

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * Αριθ. Πρωτ.16183 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * Αριθ. Πρωτ.16183 ΑΔΑ: ΩΛΗΔΩΡΜ-ΧΓΕ ΑΠΟΦΑΣΗ: 856/ 1 5 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 27/07/2015 Α.Π.: οικ. 1329 ΠΡΟΣ : (Ως Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΘΕΣΗ : ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΘΕΣΗ : ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ Αριθμός Μελέτης: 84 / 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΚΚΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Ιπποκράτους 42 4 ος όροφος Αθήνα Τ.Κ. 10680 ΤΗΛ. 210-3632000 ΚΙΝ. 69445458888

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΚΚΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Ιπποκράτους 42 4 ος όροφος Αθήνα Τ.Κ. 10680 ΤΗΛ. 210-3632000 ΚΙΝ. 69445458888 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΚΚΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Ιπποκράτους 42 4 ος όροφος Αθήνα Τ.Κ. 10680 ΤΗΛ. 210-3632000 ΚΙΝ. 69445458888 ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ Του Γιώργου Κόκκα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (συνταγείσα σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (συνταγείσα σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (συνταγείσα σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των µετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8. 1. Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8. 1. Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13/8/2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 36035 /ΔΕΚΟ 1350 Δ/ΝΣΗ ΔΕΚΟ Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 1. Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ)

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ) ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Εταιρικές και Ενοποιηµένες

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου,

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου, Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου,. Αριθμός Απόφασης 1/2012 της 1 ης Δεκεμβρίου 2012. τεχνικού προγράμματος του Δήμου Λήμνου, οικονομικού έτους 2013.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3719/2008 - ΦΕΚ 241/Α'/26.11.2008 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 3719/2008 - ΦΕΚ 241/Α'/26.11.2008 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 3719/2008 - ΦΕΚ 241/Α'/26.11.2008 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

4. την τήρηση της νόµιµης διαδικασίας, Εκλέγει αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ήµου Λήµνου, τον Ευάγγελο Χασάπη, ο οποίος συγκέντρωσε επτά

4. την τήρηση της νόµιµης διαδικασίας, Εκλέγει αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ήµου Λήµνου, τον Ευάγγελο Χασάπη, ο οποίος συγκέντρωσε επτά Πρακτικό 10/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 23 ης Σεπτεµβρίου 2014. Στη Μύρινα, σήµερα την 23 η του µήνα Σεπτεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Αθήνα 9 Σεπτεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.40038 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ 20 ης /2012

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ 20 ης /2012 ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ 20 ης /2012 Πέµπτη 18 Οκτωβρίου 2012, 09:30 µ.µ. 20 ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 1. Γουρδέας Ανδρέας 13. Καρβέλης Γεώργιος 26. Μωρακέας

Διαβάστε περισσότερα