ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO 1

2 Με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της Amway, των προϊόντων Amway, της Επιχειρηματικής Ευκαιρίας Amway και την υποστήριξη των Ιδιοκτητών Επιχείρησης Amway (ABO) στην ανάπτυξη της Επιχείρησής τους Amway, η Amway δημιούργησε επίσημες ιστοσελίδες της Amway, όπως είναι οι www. amway.gr, κ.τ.λ. Η Amway συνιστά τη χρήση αυτών των ιστοσελίδων κατά την παρουσίαση της Επιχειρηματικής Ευκαιρίας Amway ή/και των προϊόντων της Amway σε επαγγελματίες, πελάτες και το γενικό κοινό, με στόχο τη διάδοση μηνυμάτων υψηλής ποιότητας με συνέπεια και ακρίβεια. Το προσφέρει στους ABO την επιλογή να δημιουργήσουν προσωποποιημένες ιστοσελίδες με τίτλο «Οι Σελίδες Μου» με απευθείας URLs, για την εξυπηρέτηση των πελατών, την αναδοχή υποψηφίων και τη διατήρηση της επαφής τους με την επιχειρηματική ομάδα. Εάν, πέρα από την υποστήριξη που προσφέρεται από την Amway, ένας ABO αποφασίσει να δημιουργήσει μια ιστοσελίδα για την υποστήριξη της επιχείρησης του Amway, υποχρεούται να συμμορφώνεται όχι μόνο με τους Κανόνες Δεοντολογίας της Amway, αλλά και με την παρούσα Πολιτική Ιστοσελίδων. Η παρούσα Πολιτική Ιστοσελίδων έχει ισχύ (υπερισχύοντας όλων των προηγούμενων Πολιτικών στο συγκεκριμένο θέμα) σε όλες τις ευρωπαϊκές αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Amway, από την 1η Μαρτίου 2015, με την εξαίρεση της Ουκρανίας, Τουρκίας και, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας. Συμπληρώνει και δεν αντικαθιστά τους Κανόνες Δεοντολογίας της Amway (Εμπορικές Αρχές) ή άλλες Πολιτικές της Amway, και τους όρους της σύμβασης ανάμεσα στους ΑΒΟ και την Amway, σχετικά με αυτό το θέμα. Η Amway διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης αυτής της Πολιτικής οποιαδήποτε στιγμή, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.3 των Κανόνων Δεοντολογίας της Amway. I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Ορισμός της Ιστοσελίδας του ABO: Οποιαδήποτε ιστοσελίδα που δημιουργείται από ABO για την υποστήριξη και την ανάπτυξη της επιχείρησης του Amway. Σημείωση: ανεξάρτητα από το ποιος δημιουργεί ή φιλοξενεί μια ιστοσελίδα ABO, όλες οι ιστοσελίδες των ABO πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις της σύμβασης των ABO με την Amway, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των Κανόνων Δεοντολογίας της Amway, των απαιτήσεων που περιγράφονται στη συνέχεια της παρούσας Πολιτικής και όλων των εφαρμοστέων νόμων και κανονισμών, καθώς και να συνοδεύονται από γραπτή έγκριση της Amway η οποία παραχωρήθηκε πριν τη δημοσίευση της ιστοσελίδας στο διαδίκτυο. 2. Έλεγχος και Έγκριση: Ττο σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδες πρέπει να υποβάλλεται, να ελέγχεται και να συνοδεύεται από γραπτή έγκριση της Amway πριν το λανσάρισμα της ιστοσελίδας με στόχο την υποστήριξη του ABO, αλλά και την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών, ως προς τις νομικές απαιτήσεις και τα πρότυπα ποιότητας. Αυτό ισχύει επίσης, και για οποιαδήποτε τροποποίηση πραγματοποιηθεί σε ιστοσελίδα που έχει λάβει έγκριση. Η Amway διατηρεί το δικαίωμα παρακολούθησης όλων των ιστοσελίδων των ABO με στόχο την διασφάλιση της ακρίβειας του περιεχομένου, καθώς και το δικαίωμα ανάληψης αναγκαίων μέτρων ενάντια του ABO, η ιστοσελίδα του οποίου δεν συμμορφώνεται με τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές ή με άλλους εφαρμοστέους κανονισμούς. Ο έλεγχος και η έγκριση της Amway θα είναι σύμφωνη με τους Κανόνες Δεοντολογίας της Amway, την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ιστοσελίδων και τις Πολιτικές της Επιχείρησης Amway. Η συγκατάθεση της Amway στην ιστοσελίδα και σε οποιαδήποτε τροποποίηση αυτής δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο άρνησης χωρίς εύλογη αιτία. Οι ABO είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς που αφορούν στις ιστοσελίδες τους. Ο έλεγχος και η έγκριση των ιστοσελίδων των ABO περιορίζεται σε συγκεκριμένες πτυχές του περιεχομένου τους, και πιο συγκεκριμένα σε ό,τι έχει να κάνει με τους Κανόνες Δεοντολογίας της Amway, την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ιστοσελίδων και τα Προσαρτημένα Έγγραφα, οι οποίες όμως, πτυχές δεν δύνανται και δεν θα συμμορφώνονται πάντα με όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς και ως εκ τούτου, δεν απαλλάσσουν τον ABO από τις ευθύνες του. 2

3 II. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Εκτός και εάν δηλώνεται ρητά το αντίθετο, αυτές οι απαιτήσεις πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες τις ιστοσελίδες των ABO. Περαιτέρω απαιτήσεις για συγκεκριμένες ιστοσελίδες περιγράφονται παρακάτω. 1. Χρήση Πνευματικής Ιδιοκτησίας 1.1 Πνευματική Ιδιοκτησία της Amway Οι ABO έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν την Πνευματική Ιδιοκτησία της Amway μόνο σε συμφωνία με την παράγραφο 9 των Κανόνων Δεοντολογίας και με τις υπόλοιπες υποχρεώσεις της σύμβασής τους. Ο ABO δεν έχει το δικαίωμα χρήσης οποιουδήποτε υλικού πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών επωνυμιών, εμπορικών σημάτων ή υπηρεσιών της Amway ή θυγατρικών της, ή οποιασδήποτε μορφής τους που ενδεχομένως να προκαλεί σύγχυση με μια εμπορική επωνυμία, ένα εμπορικό σήμα ή μια υπηρεσία της Amway ή θυγατρικών της, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (π.χ. Amway4u.com). 1.2 Πνευματική Ιδιοκτησία Τρίτων Οι ABO μπορούν να χρησιμοποιούν υλικά, εμπορικά σήματα, εμπορικές επωνυμίες, υπηρεσίες ή άλλες μορφές πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, μόνο αν διαθέτουν τα πνευματικά δικαιώματα, και με ρητή έγκριση ή/και άδεια από τον κάτοχο της πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο ABO παραμένει ο μόνος υπεύθυνος για όλα τα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας που έχουν σχέση με παραβίαση ή άλλη διεκδίκηση της πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων έναντι στον ABO, την Amway, τις θυγατρικές ή οποιαδήποτε άλλη πλευρά που σχετίζεται με ή προκύπτει από την καλή ή κακή χρήση οποιασδήποτε μορφής πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο ABO δεν έχει το δικαίωμα να εμπλέξει την Amway ή τις θυγατρικές της σε οποιαδήποτε υπόθεση επιβαρύνει, χρεώνει ή προκαλεί ζημιά που προκλήθηκε ή προέκυψε από τέτοιου είδους διεκδικήσεις. 2. Διευθύνσεις ιστοσελίδων (URL) και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: οι διευθύνσεις ιστοσελίδων ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν πρέπει να είναι παραπλανητικές ή να παραβιάζουν τους Κανόνες Δεοντολογίας της Amway (π.χ. Ezmoney.com, Nosellingrequired.com). 3. Επιχειρηματική φερεγγυότητα Όπως έχει ήδη αποσαφηνιστεί στις παραγράφους 4 και 8 των Κανόνων Δεοντολογίας της Amway, οι ABO δεν έχουν το δικαίωμα πραγματοποίησης ή μη οποιασδήποτε δήλωσης που σχετίζεται με την Επιχείρηση Amway και την Επιχειρηματική Ευκαιρία της Amway, η οποία, ανάλογα με το ευρύτερο πλαίσιο και τις συνθήκες, δεν θα είναι αξιόπιστη, ακριβής και αρμόζουσα. Οι δηλώσεις για προϊόντα της Amway θα πρέπει να μεταφέρονται αυτολεξεί από επίσημα έγγραφα της Amway και από επίσημες ιστοσελίδες της Amway, και να διαθέτουν έγκριση για χρήση στην αντίστοιχη αγορά. Οι ιστοσελίδες των ABO μπορούν να περιλαμβάνουν παρουσιάσεις εισοδημάτων ή του Πλάνου Πωλήσεων και Μάρκετινγκ, αν έχουν γραπτή έγκριση από την Amway. Οι ΑΒΟ δεν έχουν το δικαίωμα να παρασύρουν άτομα σε χρήση των ιστοσελίδων τους, αποκρύπτοντας το γεγονός ότι οι ιστοσελίδες αφορούν σε επιχειρηματική ευκαιρία ή σε προϊόντα που προσφέρονται από την Amway, και θα πρέπει να το δηλώνουν αυτό με σαφήνεια. Οι ABO δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν στις ιστοσελίδες τους γλώσσα που θέτει σε κίνδυνο την αξιοπιστία της Επιχειρηματικής Ευκαιρίας Amway. 4. Προϊόντα, Υπηρεσίες και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες που δεν ανήκουν στην εταιρεία: δεν επιτρέπεται η προσφορά, παρουσίαση ή πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών που δεν προσφέρονται από την Amway, μέσα από τις ιστοσελίδες των ABO, άμεσα ή έμμεσα, μέσα από διαφημιστικό banner, σύνδεσμο ή πλαίσιο. 5. Πελάτης, Κάτωθεν Ομάδα και Πληροφορίες Χρήστη στην Ιστοσελίδα: οι ABO υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στην ιστοσελίδα τους την κατάλληλη δήλωση εχεμύθειας σύμφωνα με την Πολιτική Εχεμύθειας της Amway και τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς. Αυτό ενδεχομένως να σημαίνει ότι οι ΑΒΟ θα πρέπει να αναζητήσουν νομικές συμβουλές προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η πολιτική εχεμύθειάς τους είναι σύμφωνη με τους εφαρμοστέους νόμους. Μια ιστοσελίδα έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον κάθε επισκέπτη της να αποκαλύψει μόνο όσες προσωπικές πληροφορίες απαιτούνται έτσι ώστε να του δοθεί η δυνατότητα να αποστέλλει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους διαχειριστές της ιστοσελίδας. Στην περίπτωση των ιστοσελίδων ABO που δίνουν τη δυνατότητα στους επισκέπτες να αποστέλλουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας, η ιστοσελίδα θα πρέπει να αποκαλύπτει με σαφήνεια ότι η χρήση αυτής της επιλογής θα αποκαλύπτει αυτόματα στον ABO τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του επισκέπτη 3

4 και ότι η διεύθυνση θα χρησιμοποιείται μόνο για να απαντηθούν ερωτήσεις του επισκέπτη και για κανέναν άλλο λόγο, χωρίς τη συναίνεσή του. 6. Σύνδεσμοι σε άλλες Ιστοσελίδες απαιτούν σαφή έγκριση από την Amway. 7. Απαγορεύεται η παρουσίαση μέσα σε πλαίσιο (framing) της επίσημης ιστοσελίδας της Amway ή ιστοσελίδων τρίτων. 8. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Κανονισμοί: οι ABO υποχρεούνται να αναφέρουν με σαφήνεια τους νόμους και κανονισμούς που πρέπει να εφαρμόζουν οι ιστοσελίδες τους, καθώς και τους νόμους και κανονισμούς για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσα από αυτές. 9. Προστασία με κωδικό πρόσβασης: οι ιστοσελίδες που διαθέτουν κωδικό πρόσβασης πρέπει να απαιτούν από το χρήστη να εισάγει έναν κωδικό πρόσβασης πριν την είσοδό του στην ιστοσελίδα ή με την έναρξη της διαδικασίας. 10. Ενημέρωση της ιστοσελίδας: όλες οι ιστοσελίδες των ABO πρέπει να ενημερώνονται τακτικά, χωρίς να αποκαλύπτουν πότε έγινε η τελευταία ενημέρωση της ιστοσελίδας. Οποιαδήποτε τροποποίηση θα αποστέλλεται στην Amway για έλεγχο και έγκριση πριν την δημοσίευσή της. III. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τα πρότυπα ποιότητας της Amway έχουν στόχο τη διασφάλιση της προσφοράς των προϊόντων της Amway με επαγγελματικό και κατάλληλο τρόπο, καθώς και την ενίσχυση της αξιοπιστίας της επωνυμίας της Amway και των προϊόντων της. Για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα πρότυπα ποιότητας που θέτει η Amway στις επίσημες ιστοσελίδες Amway, σε σχέση με την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων Amway, πρέπει να πληρούνται οι ποιοτικοί περιορισμοί όπως καθορίζονται κάτωθι, όταν οι ABO αποφασίζουν να δημιουργήσουν ιστοσελίδα σχετική με την Amway, την Επιχειρηματική Ευκαιρία της Amway, καθώς και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Amway. Αυτοί οι περιορισμοί αντικατοπτρίζουν τα πρότυπα ποιότητας που θέτει η Amway για τη δημιουργία μιας επίσημης ιστοσελίδας Amway. 1. Οι προσωπικές πληροφορίες για έναν ABO θα πρέπει να αφορούν στην επιχείρηση Amway που διαθέτει και τις προσωπικές του επιτυχίες σχετικά με αυτήν την επιχείρηση. 2. Οι προσωπικές φωτογραφίες και τυχόν χαιρετισμοί με τη μορφή βίντεο ή ήχου, θα πρέπει να έχουν επαγγελματικό ύφος και να σχετίζονται με την επιχείρηση Amway. 3. «Πρότυπα ποιότητας για την παρουσίαση της Επιχειρηματικής Ευκαιρίας Amway». Τα κριτήρια έχουν ως εξής: Δημιουργήστε σαφή και καλά οργανωμένη διαδικτυακή παρουσία, η οποία να διαθέτει επαγγελματικό ύφος και να ταιριάζει, ως προς το στήσιμο, το στυλ και την εμφάνιση, με το επαγγελματικό στυλ των επίσημων ιστοσελίδων της Amway. Οι πληροφορίες που αφορούν στην Amway και την Επιχειρηματική Ευκαιρία Amway πρέπει να είναι αληθινές, ακριβείς και να βασίζονται σε τρέχοντα γεγονότα. Οι ιστορικές και στατιστικές πληροφορίες για τις οικονομικές τάσεις, το γενικό επαγγελματικό περιβάλλον και τις μελλοντικές βλέψεις, πρέπει να είναι βάσιμες, ενώ πρέπει να αναφέρεται η πηγή από την οποία προέρχονται. Οι ιστοσελίδες που διαθέτουν πληροφορίες γύρω από την Επιχειρηματική Ευκαιρία θα προστατεύονται από κωδικό πρόσβασης. 4. «Πρότυπα ποιότητας για την προσφορά προϊόντων Amway στο κοινό». Τα κριτήρια έχουν ως εξής: α) Δημιουργήστε σαφή και καλά οργανωμένη διαδικτυακή παρουσία, η οποία να διαθέτει επαγγελματικό ύφος και να ταιριάζει, ως προς το στήσιμο, το στυλ και την εμφάνιση, με το επαγγελματικό στυλ των επίσημων ιστοσελίδων της Amway. β) Χρησιμοποιήστε μόνο επίσημες φωτογραφίες των προϊόντων της Amway ή φωτογραφίες που έχουν ανάλογο ύφος και ποιότητα. Για την αποφυγή ψευδών, παραπλανητικών ή ανάρμοστων διεκδικήσεων γύρω από προϊόντα της Amway ή άλλου είδους παραβίασης των εφαρμοστέων νόμων, (α) χρησιμοποιήστε μόνο επίσημες φωτογραφίες προϊόντων της Amway ή φωτογραφίες που είναι ανάλογες με το ύφος και την ποιότητα των τελευταίων, και (β) χρησιμοποιήστε κείμενα και δηλώσεις για τα προϊόντα όπως δημοσιεύονται στην τρέχουσα βιβλιογραφία της Amway ή σε επίσημες ιστοσελίδες της Amway που απευθύνονται σε πελάτες σχετικών αγορών. Όλες οι εικόνες προϊόντων που διανέμει η Amway, οι οποίες εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, πρέπει να συνοδεύονται από σαφή έγκριση και άδεια της Amway. γ) Οι απαιτούμενες εμπορικές επωνυμίες και τα πνευματικά δικαιώματα πρέπει να διακρίνονται με 4

5 σαφήνεια μέσα στην ιστοσελίδα. δ) Πρέπει να πληρούνται όλες οι νομικές απαιτήσεις, όπως για παράδειγμα αυτές που καταγράφονται κάτωθι: Η προσφορά ειδικών πληροφοριών με ακρίβεια στους πελάτες πρέπει να πραγματοποιείται πριν την πώληση και με σαφή και εύκολα προσβάσιμο τρόπο. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει (για παράδειγμα) τα εξής: Provide specific and accurate information to clients in advance of a sale via the internet in a clear and easily accessible manner. This may include (by way of example) the following: την ταυτότητα του ABO ως παρόχου των προϊόντων, καθώς και την διεύθυνση εργασίας του και τη διεύθυνση όπου μπορεί κανείς να απευθύνει τυχόν παράπονα, μια περιγραφή των αγαθών/υπηρεσιών που είναι προς πώληση μέσω της ιστοσελίδας του ABO, το κόστος των αγαθών ή των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων (π.χ. το ΦΠΑ), το κόστος αποστολής, αν υπάρχει, και τη μέθοδο αποστολής, μια περιγραφή του τρόπου πληρωμής, ενημέρωση ότι ο πελάτης έχει το δικαίωμα να αλλάξει γνώμη σχετικά με την παραγγελία του μέσα σε δύο εβδομάδες χωρίς επιβάρυνση και, σε μερικές περιπτώσεις, καταβάλλοντας μόνο το άμεσο κόστος της επιστροφής των αγαθών στον πωλητή («το δικαίωμα υπαναχώρησης»), πληροφορίες σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, τη χρονική περίοδο (αν υπάρχει) κατά τη διάρκεια της οποίας ο πελάτης πρέπει να κάνει την παραγγελία ενός προϊόντος προκειμένου να το αποκτήσει στη συγκεκριμένη τιμή και με τους συγκεκριμένους όρους, πληροφορίες για τυχόν υπηρεσίες συντήρησης και εγγύησης μετά την πώληση, και στην περίπτωση συμβολαίων που αφορούν στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται σε διαρκή και επαναλαμβανόμενη βάση, την ελάχιστη διάρκεια του συμβολαίου και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ακύρωσης του συμβολαίου. Οι ABO μπορούν να παρέχουν τις παραπάνω πληροφορίες προφορικά. Ωστόσο, θα πρέπει να παραδίδονται στους πελάτες και εγγράφως, πριν την παράδοση των προϊόντων στον πελάτη. Εθνικοί κανονισμοί που εφαρμόζουν την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις Πωλήσεις Εξ Αποστάσεως ή παρόμοιοι εθνικοί νόμοι, πιθανόν να τροποποιούν σε κάποιο βαθμό τις πληροφορίες που πρέπει να δίνονται στους πελάτες. Οι ABO θα πρέπει να αναζητούν πάντα νομικές συμβουλές για να διασφαλίζουν ότι οι ιστοσελίδες τους προσφέρουν όλες τις αρμόζουσες πληροφορίες που απαιτεί ο νόμος. ε) Η ποιότητα καθορίζεται από τα γενικά πρότυπα ποιότητας, όπως π.χ. τη βασική ευχρηστία, ως προς τη σαφή οπτική ιεραρχία, τις ευδιάκριτες επικεφαλίδες, την ευνόητη και αρμονική πλοήγηση τη χρήση της κατάλληλης γλώσσας την απόδοση, τη δομή και το στήσιμο της ιστοσελίδας την εύκολη πρόσβαση για τους χρήστες. Την απρόσκοπτη πρόσβαση από διάφορες συσκευές(αν η ιστοσελίδα λειτουργεί κανονικά με διαφορετικά προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο, αν εκτυπώνεται σωστά και αν εμφανίζεται όπως πρέπει σε συσκευές χειρός) την απρόσκοπτη πρόσβαση από διάφορες συσκευές (αν η ιστοσελίδα λειτουργεί κανονικά με διαφορετικά προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο, αν εκτυπώνεται σωστά και αν εμφανίζεται όπως πρέπει σε συσκευές χειρός) Χρησιμοποιήστε ένα ασφαλές σύστημα αγορών για να διασφαλίσετε την ασφάλεια μεταφοράς δεδομένων και πληρωμών. 5. Επιπλέον κατάλληλο περιεχόμενο: (α) οι διαδικτυακές φόρμες και η διαδικτυακή επεξεργασία των παραγγελιών που συμμορφώνονται με τους εφαρμοστέους εθνικούς νόμους και κανονισμούς και οι οποίοι επιτρέπουν στους πελάτες να αναγνωρίζουν και να διορθώνουν τυχόν λάθη ή να τροποποιούν την παραγγελία τους, να εκφράζουν σαφή συναίνεση για την παραγγελία, και να διατηρούν έναν ολοκληρωμένο και ακριβή κατάλογο με τις παραγγελίες τους. (β) εύχρηστοι, ασφαλείς μηχανισμοί πληρωμής και πληροφορίες για το επίπεδο ασφαλείας που παρέχουν αυτοί οι μηχανισμοί, σε συμφωνία με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς για την προστασία δεδομένων. 6. Ακατάλληλο περιεχόμενο: (α) Πληροφορίες γύρω από την Επιχειρηματική Ευκαιρία Amway. Επιτρέπεται να αναφέρεται ότι η πώληση προϊόντων από τους ABO δύναται να επιφέρει κέρδη σε έναν ABO ή σε πολλούς ABO, όπως αναφέρεται στο Πλάνο Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της Amway. (β) Πληροφορίες για προϊόντα πέραν των προϊόντων της Amway, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς κανένα περιορισμό, του Επιχειρηματικού Υποστηρικτικού Υλικού. IV. Μη συμμόρφωση Η Amway θα διερευνήσει τις περιπτώσεις ή τις καταγγελίες που υποδεικνύουν ενδεχόμενη παραβίαση της εν λόγω Πολιτικής σύμφωνα με τις ενότητες 11 και 12 των Κανόνων Δεοντολογίας της Amway. 5

6 Amway Hellas Λ.Κηφισίας , Μαρούσι Αθήνα Τηλ Fax /2015

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό.

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό. Αυτοί οι γενικοί όροι παράδοσης ("Όροι") αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Συμφωνητικού των Ξενοδοχείων ("Συμφωνητικό Ξενοδοχείου" το οποίο μαζί με τους Όρους αναφέρεται ως "Συμφωνητικό") που έχει συναφθεί

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

WorldVentures Marketing, LLC ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ και ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑ

WorldVentures Marketing, LLC ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ και ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑ WorldVentures Marketing, LLC ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ και ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑ 2 WorldVentures Marketing, LLC Πολιτικές και Διαδικασίες Πίνακας περιεχομένων ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1 Η αποστολή της Εταιρείας...

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις:

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις: Όροι Χρήσης RECBT 1. Εισαγωγή: Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τους Όρους Χρήσης («Όροι Χρήσης») του δικτυακού τόπου www.recbt.gr (στο εξής αναφερόμενος και ως «ιστοσελίδα», «δικτυακός τόπος», «ιστότοπος»).

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Η αποδοχή της συµφωνίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Η αποδοχή της συµφωνίας ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Καλώς ήρθατε στους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας του ΕΣΕΑΠ (εφεξής "Όροι Χρήσης"). Παρακαλούµε διαβάστε αυτούς τους όρους χρήσης προσεκτικά. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365 Περιγραφή της Υπηρεσίας Η Vodafone σε συνεργασία με την Microsoft παρέχει στους συνδρομητές της την υπηρεσία Microsoft Office 365 (στο εξής η «Υπηρεσία»).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 1. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ Ερωτήσεις 1. Ποιοι οργανισμοί ή φορείς στην περιοχή μου μπορούν να με βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Αναθ. Μαΐου 2010 *smith&nephew Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ SMITH & NEPHEW Μαΐου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών.

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών. Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και απαιτήσεων Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών απαιτήσεων Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE 1. Εισαγωγή Το e-shop είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ανώνυμη εταιρεία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5 Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και Υπηρεσιών O δικτυακός αυτός τόπος (www.peoplecert.org) και οι συσχετιζόμενες με αυτόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. passport.peoplecert.org, candidate.peoplecert.org, webcandidate.peoplecert.org,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Χρήσης Truckbird

Γενικοί Όροι Χρήσης Truckbird (/) Γενικοί Όροι Χρήσης Truckbird Για την εξασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας των συναλλαγών σας δημιουργήσαμε τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ηλεκτρονικής αγοράς Truckbird. Για να προχωρήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ H PROGRAMMA η εταιρεία που δημιούργησε τo δικτυακό τόπο realestate.hellinika.gr, προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ) ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01.01.2007. Ι. Γενικές Αρχές Διαφήμισης και Επικοινωνίας

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ) ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01.01.2007. Ι. Γενικές Αρχές Διαφήμισης και Επικοινωνίας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ) ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01.01.2007 Ι. Γενικές Αρχές Διαφήμισης και Επικοινωνίας Άρθρο 1 - Βασικές Αρχές α. Όλες οι διαφημίσεις πρέπει να είναι νόμιμες, ευπρεπείς,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Ε.Κ.Δ.-Ε.)

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Ε.Κ.Δ.-Ε.) ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ - ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01.01.2007 Ι. Γενικές Αρχές Διαφήμισης και Επικοινωνίας Άρθρο 1 - Βασικές Αρχές α. Όλες οι διαφημίσεις πρέπει να είναι νόμιμες, ευπρεπείς, έντιμες και να λένε την αλήθεια. β.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης υπηρεσιών

Όροι χρήσης υπηρεσιών Όροι χρήσης υπηρεσιών Παρακαλείσθε όπως αναγνώσετε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, προτού προβείτε στη χρήση του δικτυακού μας τόπου. Η πρόσβαση, η χρήση των υπηρεσιών της MyIP net-works,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΕΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΕΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΕΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Page 1 of 14 15 Μαρτίου 2013 Περιεχόμενα Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής... 3 Άρθρο 2: Γενικές Αρχές...

Διαβάστε περισσότερα

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 32005L0029 Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για

Διαβάστε περισσότερα

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 16 s, A, 1/2 CYTA. 4 11 3471, 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η επιχείρηση με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΟΜΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 149, 11.6.2005, σ. 22. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις («Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Διαφημιστικής Παραγγελίας»), εφαρμόζονται σε κάθε Εντολή Ανάθεσης Διαφημιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Η δέσμευσή μας 3 Ο σκοπός και οι αξίες μας 4 Για ποιον ισχύει ο Κώδικας 5 Τι πρέπει να κάνουν οι υπάλληλοι 6 Τι πρέπει να κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ όπως τροποποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση του ΣΦΕΕ στις 9/11/2012 και ισχύει από 1/2/2013 Λ. Κηφισίας 280 & Αγρινίου 3, 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ,

Διαβάστε περισσότερα