Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΕΜΚΕ) ΕΝΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ-ISO-ΕΝ/IEC ΦΟΡΕΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΕΜΚΕ) ΕΝΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ-ISO-ΕΝ/IEC 17024 ΦΟΡΕΑΣ"

Transcript

1 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΕΜΚΕ) ΕΝΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ-ISO-ΕΝ/IEC ΦΟΡΕΑΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Η Ελληνική Εταιρεία Μη Καταστροφικών Ελέγχων (ΕΛΕΜΚΕ) ιδρύθηκε το 1987 (Αριθµός Εγκρίσεως Πρωτοδικείου Αθηνών 2861/1987) από µια µικρή οµάδα του επιστηµονικού και τεχνικού κόσµου της χώρας, ως µη κερδοσκοπικό σωµατείο. Σύµφωνα µε το καταστατικό της εταιρείας, και τις διεθνείς συµφωνίες που έχει υπογράψει τόσο µε την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Μη Καταστροφικών Ελέγχων (EFNDT), όσο και µε την ιεθνή Ένωση Μη Καταστροφικών Ελέγχων (ICNDT) είναι ένα Εθνικό Επιστηµονικό Σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, του οποίου οι κύριοι σκοποί είναι οι ακόλουθοι: Να µεριµνά για την εκπαίδευση και πιστοποίηση των µελών της και άλλων στους ΜΚΕ. Να προάγει την τεχνολογία των ΜΚΕ στην Ελλάδα. Να µεριµνά για την οργάνωση διαλέξεων, εκπαιδευτικών σεµιναρίων µε θέµατα σχετικά µε την τεχνολογία των ΜΚΕ. Να ενθαρρύνει την έρευνα (θεωρητική και πρακτική) στην επιστήµη και τεχνολογία των ΜΚΕ και να φροντίζει για τη δηµοσίευση των αποτελεσµάτων αυτών των ερευνητικών εργασιών. Να παρέχει συµβουλές επί ποιοτικού ελέγχου και ΜΚΕ. Να φροντίζει για τη συνεχή βελτίωση των γνώσεων και εµπειρίας των µελών της. Να ιδρύσει βιβλιοθήκη µε ερευνητικές εργασίες κάθε είδους, κυρίως ΜΚΕ. Να αναλάβει την έκδοση ενηµερωτικών φυλλαδίων, περιοδικών και βιβλίων. Να προάγει τα εν γένει συµφέροντα των µελών της. Σήµερα αριθµεί 400 περίπου µέλη, τα οποία στην πλειοψηφία τους είναι στελέχη επιχειρήσεων και της βιοµηχανίας όπως και Πανεπιστηµιακοί Καθηγητές. Μέλη της ΕΛΕΜΚΕ είναι οι περισσότεροι κάτοχοι πιστοποιητικών καταλληλότητας προσωπικού ΜΚΕ, επιπέδου ικανότητας ΙΙ και ΙΙΙ της χώρας. Στον Ελληνικό χώρο η ζήτηση εξειδικευµένου προσωπικού ΜΚΕ είναι πολύ µεγάλη. Η ΕΛΕΜΚΕ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για ν αντεπεξέλθει στο ρόλο της ως του µόνου διεθνώς αναγνωρισµένου Ελληνικού Εθνικού µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέα ΜΚΕ. Σύντοµα η ΕΛΕΜΚΕ, αµέσως µετά την ίδρυση της, αναγνωρίσθηκε διεθνώς και από το 1989 αποτελεί το µόνο Εθνικό Φορέα ΜΚΕ της χώρας µας καθώς: 1. Κατά τη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΜΚΕ (ECNDT) στο Λονδίνο την 15 η Σεπτεµβρίου 1987, η Εταιρεία µας κατόπιν υποβολής όλων των σχετικών δικαιολογητικών έγινε ισότιµο µέλος της ECNDT. 2. Κατά τη σύνοδο της ιεθνούς Οργάνωσης ΜΚΕ (ICNDT) στο Άµστερνταµ την Απριλίου 1989, κατόπιν εισηγήσεων και επαφών σε ανώτατο επίπεδο των αρµοδίων πολλών κρατών, εξασφαλίσαµε την ισότιµη εισδοχή µας στην ICNDT, ως πλήρες µέλος. 3. Η ΕΛΕΜΚΕ είναι ισότιµο και ιδρυτικό µέλος της EFNDT, από την ίδρυση της στη σύνοδο της Κοπεγχάγης στις 25 Μαΐου

2 4. Η ΕΛΕΜΚΕ διαπιστεύτηκε κατά ΕΛΟΤ-ISO-EN/IEC για την πιστοποίηση προσωπικού ΜΚΕ το Μάρτιο του 2005 από το ΕΣΥ. Οι κυριότερες από τις δραστηριότητες της ΕΛ.Ε.Μ.Κ.Ε. κατά τα 14 χρόνια λειτουργίας της είναι οι ακόλουθες: Το 1992 ιδρύεται η Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ 70 "Μη καταστροφικοί έλεγχοι υλικών", κατόπιν εγγράφου αιτήµατος της ΕΛΕΜΚΕ προς τον ΕΛΟΤ, της οποίας σχεδόν όλα τα µέλη είναι και µέλη της ΕΛΕΜΚΕ. Η επιτροπή έχει αντικείµενο την επεξεργασία των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΜΚΕ και κατά την οκταετή διάρκεια λειτουργίας έχει ασχοληθεί µε τυποποιητικό έργο και µε την παρακολούθηση και συµµετοχή στις εργασίες της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής CEN/TC 138 "Non Destructive Testing". Επίσης η Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ 70 έχει ασχοληθεί µε την απόδοση στα Ελληνικά αρκετών Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων ΜΚΕ. Η εταιρεία έχει γίνει µέλος της Τεχνικής Επιτροπής EU/EFTA της ECNDT για θέµατα Ποιοτικού Ελέγχου. Κατά την ιεθνή συνάντηση ΜΚΕ στη Νίκαια Γαλλίας το 1994, υπογράψαµε µε τα άλλα Κράτη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (EU/EFTA) συµφωνία αµοιβαίας αναγνώρισης των συστηµάτων πιστοποίησης ΜΚΕ (Agreement - Mutual Recognition of NDT Certification Schemes). Συνδιοργάνωσε σε συνεργασία µε τη Βελγική BANT, το 1 ο Ελληνοβελγικό Συνέδριο επί των Μη Καταστροφικών Ελέγχων στην Πάτρα Μαίου Το συνέδριο στέφθηκε µε µεγάλη επιτυχία καθώς υπήρξε συµµετοχή από 15 χώρες και εργασίες υψηλής ποιότητας. Εκτός των πρακτικών του συνεδρίου, επιλεγµένα papers δηµοσιεύθηκαν και σε ειδικά αφιερωµένη έκδοση του έγκυρου διεθνούς περιοδικού NDT & E International. Υπό την αιγίδα της διεξήχθη µε επιτυχία και το 2 ο Ελληνοβελγικό Συνέδριο ΜΚΕ στην Αθήνα, Μαΐου Η ΕΛΕΜΚΕ διοργάνωσε το 1 ο Εθνικό Συνέδριο ΜΚΕ στην Αθήνα (στο ΕΜΠ), στις 23 Νοεµβρίου Επίσης µε επιτυχία διεξήχθη υπό της ΕΛΕΜΚΕ και το 2 ο Εθνικό συνέδριο ΜΚΕ στο Βόλο (στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας), στις 17 Ιουνίου 2000, όπως και το 3 ο Εθνικό συνέδριο ΜΚΕ, που έγινε στη Θεσσαλονίκη στις 9 Ιουνίου του Επιτυχία σηµείωσε και το 4 ο Εθνικό Συνέδριο ΜΚΕ, που έγινε στην Αθήνα (ΕΜΠ) στις 2 Νοεµβρίου 2002 µαζί µε το 2 ο ιεθνές Συνέδριο ΜΚΕ της ιαβαλκανικής Ενώσεως ΜΚΕ (BPS NDT). Μεγάλη επιτυχία σηµείωσε και το 3 ο ιεθνές Συνέδριο ΜΚΕ, που έγινε από την ΕΛΕΜΚΕ στα Χανιά Κρήτης Οκτωβρίου Επίσης µεγάλη επιτυχία σηµείωσε και το 5 ο Εθνικό Συνέδριο ΜΚΕ, που έγινε από την ΕΛΕΜΚΕ στην Αθήνα (ΕΜΠ) Νοεµβρίου Τέλος η ΕΛΕΜΚΕ άρχισε τη διοργάνωση του 4 ου ιεθνούς Συνεδρίου ΜΚΕ που θα γίνει µαζί µε το 4 ο ιεθνές Συνέδριο ΜΚΕ της Ενώσεως ΜΚΕ της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου (SEEEM NDT), στα Χανιά της Κρήτης τον Οκτώβριο του Η ΕΛΕΜΚΕ από το 1998 είναι µέλος της Ενώσεως Ελληνικών Εργαστηρίων. Έχει διεξαγάγει εκπαιδευτικά σεµινάρια NDT σε συνεργασία µε διάφορους φορείς (ΟΑ ΥΚ Χανίων, ΕΗ κ.λ.π.), εκπαιδεύσει προσωπικό και χορηγήσει σ αυτό πιστοποιητικά επιπέδου ικανότητας ΙΙ σε διάφορες µεθόδους ΜΚΕ, σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 473 και σηµερινό ΕΛΟΤ-ISO-EN/IEC

3 Η ΕΛ.Ε.Μ.Κ.Ε. από το 1991 έχει υπογράψει συµφωνία αµοιβαίας συνεργασίας µε την American Society of Nondestructive Testing (ASNT). H ELEMKE έχει υπογράψει συµφωνίες αµοιβαίας συνεργασίας µε εθνικά σωµατεία ΜΚΕ και άλλων κρατών, όπως µε την ABENDE Βραζιλίας (1992), την DGZfP Γερµανίας (1998), την BUSNDT Βουλγαρίας (2000), την ISRA NDT Ισραήλ (2003) και την SS NDT Σλοβενίας (2004). Η ΕΛΕΜΚΕ είναι ιδρυτικό µέλος της ιαβαλκανικής Ενώσεως ΜΚΕ (BSNDT) και της Ενώσεως ΜΚΕ της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου (SEEEM NDT). Σηµαντική είναι και η συνεισφορά, για τη διεθνή αναγνώριση της ΕΛΕΜΚΕ, του δηµοσιεύµατος, µε τίτλο: "NDT in GREECE", στο επιστηµονικό περιοδικό INSIGHT στο τεύχος του Ιουνίου 1999, που είναι αφιερωµένο στους ΜΚΕ στην Ελλάδα. Το περιοδικό αυτό εκδίδεται από το Βρετανικό Ινστιτούτο ΜΚΕ στην Αγγλία, για λογαριασµό της EFNDT και διατίθεται σε περίπου αποδέκτες σε όλο τον κόσµο. Πολλά από τα µέλη της ΕΛΕΜΚΕ την τελευταία δεκαετία, µε ιδίους πόρους, συµµετείχαν σε όλα τα συνέδρια της ICNDT και της ECNDT µε επιστηµονικές ανακοινώσεις, όπως και σε άλλες διεθνείς συναντήσεις για θέµατα ΜΚΕ. Παρόλο που από την ΕΛΕΜΚΕ έχει γίνει µια πολύ σοβαρή προσπάθεια µέχρι σήµερα στην περιοχή των ΜΚΕ, πρέπει ακόµη να γίνουν πολλά και σύντοµα, έτσι ώστε να φθάσει το επίπεδο των αντίστοιχων εθνικών εταιρειών ΜΚΕ των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και της Αµερικής. Ο κύριος στόχος της ΕΛΕΜΚΕ που ήταν η διαπίστευση της κατά τα διεθνή πρότυπα επετεύχθη κατά ELOT ISO-ΕΝ/IEC από το ΕΣΥ. Η διαδικασία αυτή άρχισε επίσηµα από τον Μάρτιο 2002 και ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του Η ΕΛΕΜΚΕ ήταν το µόνο µη διαπιστευµένο µέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και η ζηµιά απ αυτήν την έλλειψη ήταν µεγάλη, κάτι που το γνωρίζουν καλύτερα ιδιαίτερα, όσοι ασχολούνται µε τους ΜΚΕ στη χώρα µας. Η ΕΛΕΜΚΕ αµέσως µετά τη διαπίστευση της πιστοποίησε ένα εξεταστικό κέντρο, το ΚΕΤΕΠΕ Βόλου ύστερα από αίτηση του, στο οποίο µπορεί να απευθύνεται όποιος επιθυµεί να πιστοποιηθεί στους ΜΚΕ από την ΕΛΕΜΚΕ κατά ΕΝ 473 και ISO Κάθε ενδιαφερόµενος που επιθυµεί να δηµιουργήσει ένα εκπαιδευτικό και εξεταστικό κέντρο, το οποίο να διενεργεί πιστοποιήσεις προσωπικού ΜΚΕ κατά τα προαναφερθέντα πρότυπα, µπορεί να απευθύνεται επίσης για την πιστοποίηση του στην ΕΛΕΜΚΕ. Με την ολοκλήρωση της διαπίστευσης, η ΕΛΕΜΚΕ µπορεί να συµβάλλει ουσιαστικότερα στην περαιτέρω ανάπτυξη των ΜΚΕ στη χώρα µας, και ιδιαίτερα στους τοµείς: της διεθνούς συνεργασίας της έρευνας και της ανάπτυξης της εκπαίδευσης και της πιστοποίησης προσωπικού, και της συνεργασίας µε τη βιοµηχανία και τα πανεπιστήµια. Έτσι η ΕΛΕΜΚΕ από µια ένωση ΜΚΕ, µπορεί να µετεξελιχθεί σ ένα τεχνολογικό οργανισµό ΜΚΕ. Οι ανάγκες για αρµόδια διαπιστευµένη εφαρµογή ΜΚΕ (προσωπικό, εργαστήρια) και για συναφή πιστοποίηση της ποιότητας των κατασκευών - µέσα στα σηµερινά πλαίσια των συνθηκών της αγοράς και του διεθνούς ανταγωνισµού - αυξάνονται σήµερα µε επιταχυνόµενους ρυθµούς τόσο στην Ελληνική βιοµηχανία και βιοτεχνία όσο και στα 3

4 δηµόσια και ιδιωτικά έργα που εκτελούνται στον Ελληνικό χώρο. Ενδεικτικά και µόνο αναφέρεται ότι οι ΜΚΕ χρησιµοποιούνται στην παραγωγή χαλυβουργικών προϊόντων και προϊόντων αλουµινίου και χαλκού, στις µεταλλικές κατασκευές, ναυπηγικές εργασίες, στα δοχεία πιέσεως στην κατασκευή αγωγών µεταφοράς ύδατος και υγρών ή αερίων καυσίµων, στα έργα διυλιστηρίων και χηµικών βιοµηχανιών, σε αµυντικά έργα και κατασκευές, έργα ΕΗ, ΟΣΕ, ΟΑ, ΕΥ ΑΠ, ΜΕΤΡΟ, ΕΠΑ κ.λ.π. Για µία αποτελεσµατική εγχώρια ανταπόκριση στις προαναφερθείσες ανάγκες η ύπαρξη και στη χώρα µας ενός επίσηµα διαπιστευµένου και διεθνώς αναγνωρισµένου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέα, µε επιστηµονικό και τεχνολογικό επίπεδο ανάλογο προς τη φύση του αντικειµένου έχει πρωταρχική σηµασία. Ο φορέας αυτός θα είναι σε θέση να προβαίνει σε, Πιστοποιήσεις ειδικευµένου προσωπικού ιεξαγωγή εκπαιδευτικού έργου ΜΚΕ Συστηµατική παρακολούθηση, προβολή και διάδοση των επιστηµονικών και τεχνολογικών εξελίξεων, νέων προτύπων, κανονισµών, κ.λ.π. Εκπροσώπηση της χώρας µας στους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισµούς και φορείς ΜΚΕ Προσδοκώµενα (εθνικά) οφέλη από την επιδιωκόµενη αναβάθµιση, ανάπτυξη και περαιτέρω στήριξη της διαπιστευµένης πλέον ΕΛΕΜΚΕ: Εγχώρια εξασφάλιση ουσιαστικών και τυπικών προσόντων εξειδίκευσης προσωπικού στους ΜΚΕ. Ενίσχυση της απασχόλησης µε τη δηµιουργία εξειδικευµένου προσωπικού µε ευρύτερες της Ελλάδος προοπτικές όπου επίσης υφίσταται έλλειψη διαπιστευµένων ειδικών ΜΚΕ (Βαλκανικές χώρες, χώρες Μ. Ανατολής και αραβικές-εγκαταστάσεις άντλησης πετρελαίου, διυλιστήρια, αγωγοί µεταφοράς υγρών καυσίµων κ.λ.π.). Αναβάθµιση, βελτίωση και εξασφάλιση της ποιότητας και, βέβαια, του κόστους της βιοµηχανικής παραγωγής καθώς και των δηµόσιων και ιδιωτικών έργων. Υποστήριξη της Ελληνικής βιοµηχανίας και βιοτεχνίας και των κατασκευαστών έργων µε αντικειµενικές, διεθνώς διαπιστευµένες και αναγνωρισµένες διαδικασίες διαπίστευσης εργαστηρίων και προσώπων ώστε να µην ευρίσκονται σε µειονεκτική θέση στον συγκεκριµένο τοµέα ως προς τους ξένους ανταγωνιστές τους. Αποφυγή της ανάγκης µετάβασης στο εξωτερικό για πιστοποίηση ή και έλευσης εδώ ξένων ειδικών για τον σκοπό αυτό. ιατήρηση υψηλής επιστηµονικής και τεχνολογικής στάθµης ΜΚΕ στη χώρα µας Συνεπής εκπροσώπηση της χώρας κατ αντιστοιχία µε τα διεθνώς ισχύοντα στην ΕΕ και στους σχετικούς διεθνείς φορείς, κ.ά οργανισµούς ΜΚΕ. υνατότητα οργάνωσης και διεξαγωγής διεθνών επιστηµονικών και επαγγελµατικών συναντήσεων, σεµιναρίων, εθνικών και διεθνών συνεδρίων ΜΚΕ στην Ελλάδα. Η ΕΛΕΜΚΕ, ως µη κερδοσκοπικός επιστηµονικός και επαγγελµατικός φορέας από την ίδρυσή της καταβάλλει συνεχείς και συνεπείς προς τους σκοπούς ίδρυσής της προσπάθειες για την επιστηµονική και τεχνολογική προβολή και ανάπτυξη των ΜΚΕ στη χώρα µας. Με εξαιρετικά περιορισµένα όµως οικονοµικά και συναφή µέσα βασιζόµενη, κυρίως, στη φιλότιµη, άοκνο και αφιλοκερδή προσπάθεια των µελών της. Όλα αυτά τα χρόνια φιλοξενείται και διευκολύνεται ως προς τις γραφειακές της ανάγκες από το Ε.Μ.Π. Έχει γίνει όµως πλέον περισσότερο από σαφές, ιδιαίτερα την τελευταία περίοδο, ότι τα µέσα και 4

5 οι πόροι που διαθέτει η ΕΛΕΜΚΕ είναι δραµατικά ανεπαρκή για να της καταστεί δυνατό να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις προαναφερθείσες ανάγκες. Τα µοναδικά έσοδα της ΕΛΕΜΚΕ σήµερα προέρχονται από τις συνδροµές των µελών της και τις πιστοποιήσεις εξεταστικών κέντρων και προσωπικού, από τα οποία µόλις καλύπτονται οι στοιχειώδεις δαπάνες της. Η ΕΛΕΜΚΕ στα 17 χρόνια λειτουργίας της έχει επιτύχει όλα τα προαναφερθέντα µε καταξίωση και διεθνή αναγνώριση. Με τη στήριξη της ΕΛΕΜΚΕ ως διαπιστευµένου πλέον φορέα θα δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, θα υπάρξει σηµαντικό εθνικό οικονοµικό όφελος και το σηµαντικότερο, µε την προώθηση των ΜΚΕ στη χώρα µας, θα υπάρξει ασφαλέστερος ποιοτικός έλεγχος των υλικών και των κατασκευών προς όφελος όλου του κοινωνικού συνόλου. ΟΙ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟI ΕΛΕΓΧΟΙ ΙΕΘΝΩΣ - ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Για κάθε υλικό ή κατασκευή, η αντοχή, η ποιότητα και το µικρό κόστος, συνεπάγονται ποιοτικό έλεγχο µε καταστροφικές και Μη Καταστροφικές Μεθόδους (ΜΚΜ), που πρέπει να διεξάγεται µε δοκίµια σε διαπιστευµένο εργαστήριο, εξοπλισµένο µε κατάλληλο εξοπλισµό και στελεχωµένο µε κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό. Οι Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι (ΜΚΕ) εξασφαλίζουν γρήγορο, αξιόπιστο, οικονοµικό και ασφαλή έλεγχο, ιδιαίτερα στις κατασκευές υψηλού κινδύνου. Ως ΜΚΕ θεωρείται η εξέταση ενός αντικειµένου µε τεχνολογίες οι οποίες δεν επηρεάζουν τη µελλοντική του χρησιµότητα. Ο όρος ΜΚΕ υπονοεί αριθµό µεθόδων, οι κυριότερες των οποίων είναι: των υπερήχων, της βιοµηχανικής ακτινογραφίας, των διεισδυτικών υγρών, των δινορευµάτων, της ακουστικής εκποµπής, της θερµογραφίας, και των µαγνητικών σωµατιδίων Με τις µεθόδους αυτές είναι δυνατόν: να ανιχνεύονται εσωτερικά ή εξωτερικά ελαττώµατα των υλικών, που είναι και οι κύριες αιτίες αστοχίας τους να προσδιορίζονται η δοµή η σύνθεση ή οι ιδιότητες των υλικών να προσδιορίζονται αρκετές εκ των µηχανικών ιδιοτήτων των υλικών (ελαστικές σταθερές, σκληρότητα των µετάλλων, αντοχές, κ.ά.) να υπολογίζονται τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά των υλικών να εφαρµόζονται στην Ιατρική για διαγνωστικούς σκοπούς Οι ΜΚΕ µπορούν και πρέπει να εφαρµόζονται σε όλες τις φάσεις, του σχεδιασµού και της κατασκευής ενός προϊόντος συµπεριλαµβανοµένων της επιλογής των υλικών, της έρευνας και της ανάπτυξης, της συναρµολόγησης, του ποιοτικού ελέγχου όπως και της εγκατάστασης και της συντήρησης. Οι έλεγχοι αυτοί εκτελούνται σε πολλές περιπτώσεις, για διάγνωση ή θεραπεία, τόσο στα υλικά όσο και τις κατασκευές. 5

6 Οι ΜΚΕ συνιστούν σήµερα βασική προυπόθεση ασφαλούς λειτουργίας και απόδοσης κάθε κατασκευής τόσο στη βιοµηχανία όσο και σε σηµαντικό µέρος από τα έργα κυρίως των Πολιτικού, Μηχανολόγου και Ναυπηγού Μηχανικού. Η µεγάλη σηµασία και η συµβολή των ΜΚΕ στην ποιότητα και στην ασφάλεια των κατασκευών έχουν επιβάλλει την κατάρτιση και θέσπιση µεγάλου αριθµού εθνικών και διεθνών προτύπων, κανονισµών, κωδίκων µε υψηλή επιστηµονική και τεχνολογική στάθµη. Τα πρότυπα, οι κανονισµοί και οι κώδικες καλύπτουν όλο το φάσµα της εφαρµογής των ΜΚΕ στην βιοµηχανία και στις κατασκευές (µέθοδοι, µέσα, διαδικασίες, εκπαίδευση, διαπίστευση εργαστηρίων και προσωπικού, κ.λ.π.). Η ασφαλής εφαρµογή των µεθόδων αυτών, εκτός από τον κατάλληλο εξοπλισµό, απαιτεί πολύ καλά εκπαιδευµένο και πιστοποιηµένο προσωπικό από πιστοποιηµένους και διαπιστευµένους φορείς, βάσει των εθνικών και διεθνών κανονισµών. Σήµερα η διαπίστευση των κέντρων εκπαίδευσης, κατάρτισης και πιστοποίησης προσωπικού ΜΚΕ στην Ευρώπη γίνεται µε βάση το πρότυπο ISO-EN/IEC ενώ η πιστοποίηση του προσωπικού µε βάση τα πρότυπα ΕΝ 473 και ISO Σε όλες τις χώρες και ιδιαίτερα στις χώρες της Ε.Ε. τη διαχείριση του έργου τούτου επιτελεί φορέας αντίστοιχος προς την ΕΛΕΜΚΕ. Οι φορείς αυτοί έχουν συσταθεί, όπως και η ΕΛΕΜΚΕ, από όλους τους εµπλεκόµενους µε τους ΜΚΕ (βιοµηχανία, προσωπικό ΜΚΕ, εργαστήρια ΜΚΕ, εκπαιδευτικά κέντρα, κλπ.). Είναι εθνικοί µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ένας από κάθε χώρα συµµετέχει στις διεθνείς ενώσεις ΜΚΕ όπως είναι η ICNDT και EFNDT. Όλες οι χώρες µε αναπτυγµένη οικονοµία και βιοµηχανική παραγωγή χρησιµοποιούν τους ΜΚΕ εκτεταµένα, έχοντας ταυτόχρονα δηµιουργήσει προς τούτο κέντρα εκπαίδευσης και πιστοποίησης του ασχολούµενου µε τις µεθόδους αυτές προσωπικού, όπως και για τη διεξαγωγή της σχετικής έρευνας. ε νοείται σήµερα ιασφάλιση της Ποιότητας και ιδιαίτερα η εξασφάλιση της Ολικής Ποιότητας, χωρίς την εφαρµογή των ΜΚΕ. Στο διεθνή χώρο έχει δηµιουργηθεί η ιεθνής Επιτροπή ΜΚΕ, η ICNDT (International Committee for Non-Destructive Testing). Μέλη της ICNDT σήµερα είναι 71 εθνικές ενώσεις από όλο τον κόσµο. Η ICNDT ιδρύθηκε το 1955 στις Βρυξέλλες κατά τη διάρκεια του 1 ου διεθνούς συνεδρίου ΜΚΕ. Σκοποί της ICNDT είναι: να είναι ένας οργανισµός ΜΚΕ λειτουργώντας προς όφελος όλων των εµπλεκοµένων ενώσεων ΜΚΕ και των πολιτών να προωθεί διεθνείς συνεργασίες σε οτιδήποτε σχετικό µε τους ΜΚΕ να ενθαρρύνει την ίδρυση, την ανάπτυξη και τη συνεργασία των εθνικών ενώσεων ΜΚΕ να σχεδιάζει το παγκόσµιο συνέδριο ΜΚΕ, που διεξάγεται κάθε τέσσερα χρόνια, επιλέγοντας την κατάλληλη διοργανώτρια ένωση ΜΚΕ και πόλη διεξαγωγής και να ενθαρρύνει τη δηµιουργία διεθνών κανονισµών ΜΚΕ, σε συνεργασία µε διεθνείς και εθνικούς οργανισµούς τυποποίησης και άλλους φορείς. Παράλληλα µε την ICNDT στην Ευρώπη σήµερα έχει δηµιουργηθεί η Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία ΜΚΕ, η EFNDT (European Federation of Non-Destructive Testing), από τις εθνικές ενώσεις ΜΚΕ των Ευρωπαϊκών κρατών. Η EFNDT είναι ένα σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ιδρύθηκε στις στη σύνοδο της Κοπεγχάγης, που 6

7 έλαβε χώρα στα πλαίσια του 7 ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου ΜΚΕ, στη θέση της ECNDT (European Committee for Non-Destructive Testing), η οποία τότε διελύθη, και η οποία είχε ιδρυθεί στη Φλωρεντία το 1984, κατά τη διάρκεια του 3 ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου ΜΚΕ. Σκοποί της Οµοσπονδίας (EFNDT) είναι η προώθηση όλων των θεµάτων που αφορούν τους ΜΚΕ, σε όλες τις χώρες που περιέχονται στη γεωγραφική περιοχή της Ευρώπης, όπως αυτή καθορίζεται από τα Ηνωµένα Έθνη, περιλαµβανοµένων και: της τεχνολογίας της έρευνας της ανάπτυξης των εφαρµογών της εκπαίδευσης της πληροφόρησης, και της πιστοποίησης προσωπικού, Η Οµοσπονδία είναι υπεύθυνη για την οργάνωση των Ευρωπαϊκών συστηµάτων ΜΚΕ, για την πιστοποίηση ατόµων και οργανισµών ασχολουµένων µε τους ΜΚΕ εναρµονίζοντας τα εθνικά συστήµατα και εξασφαλίζοντας ότι αυτά λειτουργούν ικανοποιητικά. Η EFNDT αριθµεί 27 µέλη, κάθε ένα των οποίων αποτελεί εθνικό φορέα ΜΚΕ αντίστοιχης Ευρωπαϊκής χώρας και διοργανώνει κάθε τέσσερα χρόνια το Ευρωπαϊκό συνέδριο ΜΚΕ, σε διαφορετική Ευρωπαϊκή χώρα και από διαφορετική ένωση ΜΚΕ κάθε φορά. Στην Ελλάδα σήµερα, περισσότερες από 80 επιχειρήσεις, όπως η Ε.Α.Β., η Ο.Α., τα Ναυπηγεία, τα ιυλιστήρια, η.ε.η., ο Ο.Σ.Ε., τα Πανεπιστήµια κ.ά., απασχολώντας πάνω από 1000 άτοµα, χρησιµοποιούν τους ΜΚΕ. Η ζήτηση εξειδικευµένου προσωπικού ΜΚΕ όλο και αυξάνει. Το προσωπικό αυτό, για τον Ευρωπαϊκό χώρο, πρέπει να εκπαιδεύεται και να πιστοποιείται κατά ΕΝ 473, ISO από κατάλληλα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα και άλλους διαπιστευµένους κατά ISO-ΕΝ/IEC προς τούτο φορείς. Επίσης αρκετά ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας, τα τελευταία χρόνια έχουν εισαγάγει τόσο στα προπτυχιακά όσο και στα µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών τους, τη διδασκαλία των ΜΚΕ. Όλες οι χώρες της Ε.Ε., συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας, αλλά και άλλες όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Ιαπωνία κ.α., διαθέτουν διαπιστευµένο µε τα παραπάνω χαρακτηριστικά, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εθνικό φορέα. Στην Ελλάδα τον ρόλο αυτό παίζει η Ελληνική Εταιρεία µη Καταστροφικών Ελέγχων, η οποία ιδρύθηκε το 1987, από εκπροσώπους της Βιοµηχανίας και του Πανεπιστηµιακού χώρου. Μέχρι πρότινος οι ανάγκες πιστοποίησης προσωπικού ΜΚΕ στη χώρα µας καλύπτονταν από µικρό αριθµό ιδιωτικών φορέων µε περιορισµένη εκ των πραγµάτων εµβέλεια και αναγνώριση, από το εξωτερικό, από αποσπασµατικές πρωτοβουλίες ξένων κατασκευαστών εξοπλισµού ΜΚΕ καθώς και από εµπειρική και µη διαπιστευµένη αντιµετώπιση, συνοπτικά δηλ. από µία καθόλου σύµφωνη προς τις απαιτήσεις των καιρών κατάσταση. Είναι προφανές ότι η κατάσταση αυτή που εξέθετε την χώρα µας σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο τώρα µπορεί να αλλάξει µε τη συσπείρωση όλων αυτών των φορέων υπό την ΕΛΕΜΚΕ, προς όφελος τόσο των εµπλεκοµένων επαγγελµατιών στη διαχείριση των ΜΚΕ όσο και της Ελληνικής κοινωνίας προς χάρη της οποίας σε τελική ανάλυση αφενός γίνονται και από την οποία αφετέρου χρηµατοδοτούνται όλα αυτά. 7

8 Στη χώρα µας µοναδικός εθνικός µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέας, αρµόδιος για τη διαχείριση των ΜΚΕ σύµφωνα µε τους διεθνείς κανονισµούς και σε συνεργασία και εναρµονισµένα προς τις άλλες εθνικές και διεθνείς ενώσεις ΜΚΕ, είναι η Ελληνική Εταιρεία Μη Καταστροφικών Ελέγχων, η ΕΛΕΜΚΕ. Αθήνα, Ιανουάριος 2006 Για την ΕΛΕΜΚΕ Ο Πρόεδρος Ιωάννης Ν. Πρασιανάκης Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π. 8

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΕΜΚΕ - ΕΚΕΜBΡΙΟΣ 2002

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΕΜΚΕ - ΕΚΕΜBΡΙΟΣ 2002 Εθνική Εταιρεία Μέλος της EFNDT και της ICNDT National Society Member of EFNDT and ICNDT ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΕΜΚΕ - ΕΚΕΜBΡΙΟΣ 2002 Αγαπητά µέλη και φίλοι της ΕΛΕΜΚΕ το. Σ. της ΕΛΕΜΚΕ σας εύχεται καλά Χριστούγεννα

Διαβάστε περισσότερα

Εναρκτήρια Οµιλία Του Προέδρου της ΕΛΕΜΚΕ

Εναρκτήρια Οµιλία Του Προέδρου της ΕΛΕΜΚΕ 1 Εναρκτήρια Οµιλία Του Προέδρου της ΕΛΕΜΚΕ ρ. Ιωάννη Ν. Πρασιανάκη, Αν. Καθηγητή Ε.Μ.Π. Στην εναρκτήρια συνεδρίαση του 3 ου Εθνικού Συνεδρίου της ΕΛΕΜΚΕ, που έγινε στη Θεσσαλονίκη, στις 9 Ιουνίου 2001,

Διαβάστε περισσότερα

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας»

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» Σελ. 1 FULL Member of IATCA (International Auditor and Training Certification Association) «Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» υπό των Γεωργίου Αναστασόπουλου, ιευθύνοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΟ 5 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΜΚΕ. Με τίτλο. ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ Πιστοποίηση Εφαρµογές - Νέες εξελίξεις

ΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΟ 5 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΜΚΕ. Με τίτλο. ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ Πιστοποίηση Εφαρµογές - Νέες εξελίξεις 5 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Μ.Κ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Εθνική Εταιρεία, Μέλος της EFNDT και της ICNDT 1 η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Συνεργασίας

Πρωτόκολλα Συνεργασίας Πρωτόκολλα Συνεργασίας της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας Η ΔΑΣΤΑ και οι Δοµές του ΤΕΙ Αθήνας για την αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας έχουν συνάψει συνεργασίες µε διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κατά το συνέδριο «Πάτρα Tech 07» που πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 8 εκεµβρίου στο ξενοδοχείο «ΑΣΤΗΡ» της Πάτρας, µε θέµα «Έρευνα Τεχνολογία Καινοτοµία», συµµετείχε και

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Παρουσίαση του Δικτύου Καθηγητής Π. Λατινόπουλος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Τι είναι το Δίκτυο Το Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ είναι ένα μη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών. Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών. Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου Βόλος, Απρίλιος 2009 Y σ xy σ yy σ yy σ xy X Τι είναι ο Μηχανολόγος Μηχανικός; Οι Μηχανολόγοι

Διαβάστε περισσότερα

...Making our world safer ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 12/12/2013 Μ ΠΙΤΣΙΚΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

...Making our world safer ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 12/12/2013 Μ ΠΙΤΣΙΚΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ...Making our world safer ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 12/12/213 Μ ΠΙΤΣΙΚΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ-ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Ø Η πιστοποίηση προσώπων παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ CYS ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ : 2001 7µελές Δ.Σ ΜΕΤΟΧΟΣ : ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (100%) ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 2002 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ AΣΦAΛIΣTIKO INΣTITOYTO KYΠPOY ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το νέο «Δίπλωμα Ασφαλιστικών Σπουδών» έχει ως βάση τα θέματα του «Πιστοποιητικού Ασφαλιστικών Σπουδών», το

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με τον Τομέα Οικονομικών της Υγείας

Γνωριμία με τον Τομέα Οικονομικών της Υγείας Γνωριμία με τον Τομέα Οικονομικών της Υγείας Σύντομο Ιστορικό Ο Τομέας Οικονομικών της Υγείας ιδρύθηκε ως Έδρα Ιατρικής Οικονομίας το 1981 με το υπ αριθμόν Π.Δ. 1233/1981 και άρχισε να λειτουργεί το 1984,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Παρουσίαση του Δικτύου Καθηγητής Π. Λατινόπουλος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Τι είναι το Δίκτυο Το Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ είναι ένα μη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ιανουάριος 2012 5.1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κύρια ισχύοντα πρότυπα και οι σειρές προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Ιωάννης Π. Γεροθανάσης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Πρώην Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μέλος της Α ΙΠ Η ανώτατη εκπαίδευση, η

Διαβάστε περισσότερα

<<Ο αξιόπιστος συνεργάτης στις επιχειρηµατικές σας σχέσεις µε την Βουλγαρία>>

<<Ο αξιόπιστος συνεργάτης στις επιχειρηµατικές σας σχέσεις µε την Βουλγαρία>> ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Η Βουλγαρία ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2007) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου. Ηµερίδα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου. Ηµερίδα ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου Ηµερίδα «Η Ναυπηγική Βιοµηχανία στην Ελλάδα - Παρούσα κατάσταση Προοπτικές» Ναυτικός Όµιλος Ελλάδος 30 Μαΐου 2005 ΘΕΜΑ: «Ο Τεχνολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΠΤ Κ Θ του ΤΕΕ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΠΤ Κ Θ του ΤΕΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ HELLENIC ASSOCIATION OF CHEMICAL ENGINEERS Αριστείδου 99, 17672, Καλλιθέα Αττικής Τηλ.: 210 9536775-6, Fax: 210 9536777 99 Aristidou, Kallithea EL17672 Attiki Greece

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ιεύθυνση Επαγγελµατικής ραστηριότητας Τµήµα Επαγγελµατικής Ανάπτυξης Γραφείο ΓΟΚ & Πολεοδοµικών Εφαρµογών Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου Η Μ Ε Ρ Ι Α ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

9.1 Ορισµοί και έννοιες

9.1 Ορισµοί και έννοιες 9. Εργαστήρια Ο ρόλος των εργαστηρίων στα πλαίσια του οικοδοµήµατος της ποιότητας είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, γιατί η αξιόπιστη µέτρηση είναι το µόνο διαθέσιµο αντικειµενικό κριτήριο αξιολόγησης της συµµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηρίων οκιµών και ιακριβώσεων

Εργαστηρίων οκιµών και ιακριβώσεων ιαπίστευσηεργαστηρίων Εργαστηρίων οκιµών και ιακριβώσεων ιακριβώσεωντωνενόπλων υνάµεων Κονδυλία Σωτηρίου Τµηµατάρχης Τµήµατος ιαπίστευσης Μετρολογικών Υπηρεσιών Ε.Σ.Υ.Π/Ε.ΣΥ. Ιωάννης Σιταράς ντης ιεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/01/08-01-09 1/9 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 08.01.2009 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ τ. ΥΠΕΧΩΔΕ

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ τ. ΥΠΕΧΩΔΕ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ τ. ΥΠΕΧΩΔΕ Αναστασία Παπαβασιλείου Πολιτικός Μηχανικός, Υπεύθυνη Ποιότητας Τμήματος Εργαστηρίου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Αθανάσιος Καλοφωτιάς Μεταλλειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

ιαπίστευση από το Ε.ΣΥ.. φορέων πιστοποίησης στον τοµέα των τροφίµων υπό Ιωάννη Χ.Μάτσα /τος Συµβούλου του Ε.ΣΥ..

ιαπίστευση από το Ε.ΣΥ.. φορέων πιστοποίησης στον τοµέα των τροφίµων υπό Ιωάννη Χ.Μάτσα /τος Συµβούλου του Ε.ΣΥ.. ιαπίστευση από το Ε.ΣΥ.. φορέων πιστοποίησης στον τοµέα των τροφίµων υπό Ιωάννη Χ.Μάτσα /τος Συµβούλου του Ε.ΣΥ.. Ηπυραµίδα της ποιότητας ι α π ί σ τ ε υ σ η Επ ι β ε β α ί ω σ η τ η ς σ υ µ µ ό ρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ

ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ΚΛΑ ΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Γεώργιος ουκίδης Πρόεδρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΜΕΓΕΘΟΣ > 8.000 µικρές και µεγάλες

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (www.gnto.gov.gr) v Ίδρυση: έτος 1950 v Αποστολή: οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισµού στην Ελλάδα v Δράσεις: τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ πιxειρ ν Γραφείο Επιχειρηµατικότητας ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τα Γραφεία ιασύνδεσης λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

www.tuvaustriahellas.gr Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015

www.tuvaustriahellas.gr Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015 m Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015 1 Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2 Διαδικασία Διαπίστευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/04/3-6-2013 1/10 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 3-6-2013 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E.

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. Έντυπο Ενηµέρωσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης 6. Οι Εκδόσεις ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

DOSSIER DE MEDIOS AVANCE. Nota de Prensa

DOSSIER DE MEDIOS AVANCE. Nota de Prensa DOSSIER DE MEDIOS AVANCE Nota de Prensa Se crea PROINSO Solar Training School, programa internacional de formación para instaladores de energía solar fotovoltaica 4 de mayo de 2011 Η PROINSO δηµιουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ

235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ 235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ Επαγγελματικές Διέξοδοι Για την άσκηση του επαγγέλματος του Χημικού Μηχανικού είναι απαραίτητη άδεια που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας κατόπιν εξετάσεων. Οι πτυχιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. www.pvtrin.eu

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. www.pvtrin.eu ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία www.pvtrin.eu Με την πιστοποίηση PVTRIN μπορείτε να αποκτήσετε ανταγωνιστικό επαγγελματικό πλεονέκτημα σε μια διαρκώς αναπτυσσόμενη αγορά και να διακριθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κεσεντές Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Ένωσης Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης (HellasCert)

Κωνσταντίνος Κεσεντές Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Ένωσης Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης (HellasCert) Κωνσταντίνος Κεσεντές Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Ένωσης Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης (HellasCert) 2 η Συνάντηση Εργασίας Αθήνα, 4 Μαΐου 2011 Δομή Εισήγησης Η Ταυτότητα της HellasCert Πιστοποίηση Προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus Pharmaceutical Manufacturers Association (Cy.Pha.M.A) Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Κατασκευαστών Κύπρου

Cyprus Pharmaceutical Manufacturers Association (Cy.Pha.M.A) Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Κατασκευαστών Κύπρου (Cy.Pha.M.A) Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Κατασκευαστών Κύπρου Μαρτίνος Δημοσθένους HR Manager - Remedica Ltd 09/04/2014 Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Κατασκευαστών Κύπρου είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Ίδρυση του Ινστιτούτου Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ιδρύθηκε το 1992, προκειµένου να καλύψει

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Μαρία όκου, Προϊσταµένη Τµήµατος στη ιεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Απόφοιτη Θ Σειράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Ενημέρωση για δραστηριότητες της ΕΤΙΝ. Σύντομη παρουσίαση της εταιρείας

ΘΕΜΑ. Ενημέρωση για δραστηριότητες της ΕΤΙΝ. Σύντομη παρουσίαση της εταιρείας Κέρκυρα, 19 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. Διεύθυνση: Αλυκές Ποταμού Ταχ. Κώδικας: 49100, Κέρκυρα Τηλέφωνο: 2661039606, 2661031696 Fax: 2661042335

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Φροντίδα ζωής (προστατέψτε τη σοδιά σας, προστατεύοντας τον εαυτό σας) Ενηµερωτικό δελτίο 10 Μάρτιος 2008 - Οκτώβριος 2008 Το πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. 1 ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ρ. Γεώργιος Μπαµόπουλος, Χηµικός Μηχανικός, ιευθυντής Εργαστηρίων ΕΛΟΤ Ηµερίδα ΥΠΑΝ: «Ασφαλής ιάθεση Ηλεκτρικών Χριστουγεννιάτικων

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσμος Εσωτερικών. Σταδιοδρομία 2014. 29 30 Νοεμβρίου 2014. www.iiacyprus.org.cy / www.theiia.org

Σύνδεσμος Εσωτερικών. Σταδιοδρομία 2014. 29 30 Νοεμβρίου 2014. www.iiacyprus.org.cy / www.theiia.org Σύνδεσμος Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου Σταδιοδρομία 2014 29 30 Νοεμβρίου 2014 Ορισμός του Εσωτερικού Ελέγχου 2 ΟΕσωτερικός Έλεγχος είναι «μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ Α.Π.: 3361 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (Εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος) Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/06/19-12-2013 1/7 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

Οι δράσεις του Έργου Οι βασικές δράσεις του έργου Skills Balancing περιλαμβάνουν:

Οι δράσεις του Έργου Οι βασικές δράσεις του έργου Skills Balancing περιλαμβάνουν: 2 ο Newsletter Οκτώβριος 2015 Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Balancing Supply and Demand of the Professional Skills Needed in the Interregional Area Στόχος του

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/04/8-1-2009 1/11 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Συνέδριο Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Περικλής Χατζημίσιος Τμήμα Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

TÜV HELLAS Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης

TÜV HELLAS Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης TÜV HELLAS Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Making Our World Safer TÜV HELLAS (TÜV NORD) Η TÜV HELLASείναι Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, μέλος του TÜV NORD GROUP. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ) ηµιουργία Επιχειρηµατικών Συγκλίσεων για την Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας στον χώρο της Προστασίας του Περιβάλλοντος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ/01/04/12-11-2014 1/7 ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. µεταξύ. του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (Ελλάδα. και. του Πανεπιστηµίου Montesquieu - Bordeaux IV (Γαλλία)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. µεταξύ. του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (Ελλάδα. και. του Πανεπιστηµίου Montesquieu - Bordeaux IV (Γαλλία) ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ µεταξύ του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (Ελλάδα και του Πανεπιστηµίου Montesquieu - Bordeaux IV (Γαλλία) ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ανάµεσα στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Βόλος ΕΛΛΑΣ Εκπροσωπούµενο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Κωδικός: O.E. 14.1 Αριθµός Έκδοσης: 08 Ηµεροµηνία: 20/10/2013 Σελίδα: 1 Από: 23 ( ΕΛ.Ε.Μ.Κ.Ε.)

Ο ΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Κωδικός: O.E. 14.1 Αριθµός Έκδοσης: 08 Ηµεροµηνία: 20/10/2013 Σελίδα: 1 Από: 23 ( ΕΛ.Ε.Μ.Κ.Ε.) Συντάχθηκε K. ιαµαντόπουλος Ελέγχθηκε Α. Βαµβακούσης Εγκρίθηκε Ι. Πρασιανάκης Ηµεροµηνία: 20/10/2013 Σελίδα: 1 Από: 23 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: 20/10/2013 Σελίδα: 2 Από:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Ενότητα 8: Σωματεία και ιδρύματα Δρ. Ανδρονίκη Καταραχιά Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Υφιστάμενη κατάσταση τομέα Η ΑΠΑ του κλάδου των δομικών υλικών ανήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013 Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ucy.ac.cy/~kedima.

http://www.ucy.ac.cy/~kedima. http://www.ucy.ac.cy/~kedima. Δομή και Στόχοι Mε απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, στις 30 Αυγούστου 2002, ιδρύθηκε το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας. Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης,

Διαβάστε περισσότερα

Με φιλικούς χαιρετισμούς και εκτίμηση. Για την Ο.Ε. του Συνεδρίου και το Δ.Σ. της ΕΛΕΜΚΕ Ιωάννης Ν. Πρασιανάκης

Με φιλικούς χαιρετισμούς και εκτίμηση. Για την Ο.Ε. του Συνεδρίου και το Δ.Σ. της ΕΛΕΜΚΕ Ιωάννης Ν. Πρασιανάκης Αγαπητοί Κυρίες και Κύριοι Μέλη και Φίλοι της ΕΛΕΜΚΕ, Αθήνα, 25 Μαΐου 2015 Εκ μέρους του Δ.Σ. της ΕΛΕΜΚΕ και της Ο.Ε. του 8 ου ΕΣΜΚΕ της ΕΛΕΜΚΕ που διεξήχθη στην Αθήνα στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 8-9/5/2015,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS)

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO/IEC GUIDE 66 2. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Εντολής Επιτροπών και Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας 2012-2014

Όροι Εντολής Επιτροπών και Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας 2012-2014 Όροι Εντολής Επιτροπών και Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας 2012-2014 Α. Επιτροπές 1. Δημόσιου Τομέα Αποτελεί ένα σχήμα για όλους τους επαγγελματίες λογιστές μέλη του ΣΕΛΚ που εργάζονται στο δημόσιο και

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας Συντονιστής φορέας και εταίροι της ΑΣ Συντονιστής Εταίρος: Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Αττικής, Όµορων Νοµών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟΥ ΣΤΟΝ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Μιχάλης Παπαδόπουλος Ομ. Καθ. ΕΜΠ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟΥ ΣΤΟΝ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Μιχάλης Παπαδόπουλος Ομ. Καθ. ΕΜΠ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟΥ ΣΤΟΝ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μιχάλης Παπαδόπουλος Ομ. Καθ. ΕΜΠ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Η συμβολή του ΕΜΠ στον εξηλεκτρισμό της χώρας: - Στην εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ίπλωµα Ασφαλιστικών Σπουδών

ίπλωµα Ασφαλιστικών Σπουδών ίπλωµα Ασφαλιστικών Σπουδών www.iic.org.cy www.eias.gr ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το «Δίπλωμα Ασφαλιστικών Σπουδών» προσφέρεται από το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου από το 1988 με μεγάλη επιτυχία σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας που θα διενεργηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, για άνεργους

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS EXCELLENCE ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

BUSINESS EXCELLENCE ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ EUROPEAN FOUNDATION FOR QUALITY MANAGEMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ BUSINESS EXCELLENCE ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ Στόχος μας... Να δοθεί στον καθένα η ευκαιρία Να εξοικειωθεί με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γεν. /ντη ΕΚΕΠΥ Α.Ε. ρ Κ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ στο περιοδικό ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας & Τεχνολογίας

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γεν. /ντη ΕΚΕΠΥ Α.Ε. ρ Κ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ στο περιοδικό ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας & Τεχνολογίας ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γεν. /ντη ΕΚΕΠΥ Α.Ε. ρ Κ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ στο περιοδικό ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας & Τεχνολογίας - Πως δηµιουργήθηκε η ΕΚΕΠΥ και ποιους στόχους εξυπηρετεί; Η δηµιουργία της ΕΚΕΠΥ εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΣ: Προτείνουμε να περιληφθούν στον υπό σύνταξη Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων 1 η Συµβουλευτική συνεδρία Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων Γνωριµία Συµβούλου Στελεχών και Επιχείρησης Ανάλυση του ρόλου της συµβουλευτικής για το συστηµατικό σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία , TEE 3-5 Ιουλίου 2006 Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία Γ. Συµεωνίδης, ρ. Αεροναυπηγός Μηχ/κός Γρ. Φρέσκος, ρ. Μηχανολόγος Μηχ/κός Ρ. Μαρίνη, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Παρουσίαση και χρήση του Εθνικού Λογοτύπου Διαπίστευσης. 2. Χρήση Λογοτύπων ILAC και ΙΑF

Περιεχόμενα. 1. Παρουσίαση και χρήση του Εθνικού Λογοτύπου Διαπίστευσης. 2. Χρήση Λογοτύπων ILAC και ΙΑF ENHMEROTIKO XRHSH LOGO.indd 1 11/28/08 4:49:53 PM Περιεχόμενα 1. Παρουσίαση και χρήση του Εθνικού Λογοτύπου Διαπίστευσης 2. Χρήση Λογοτύπων ILAC και ΙΑF 3. Ερωτήσεις που πρέπει να θέσετε στον εαυτό σας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ 29-09-2003. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Εφαρµογή στο προσωπικό Μη Καταστρεπτικών οκιµών

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ 29-09-2003. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Εφαρµογή στο προσωπικό Μη Καταστρεπτικών οκιµών ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ 29-09-2003 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Εφαρµογή στο προσωπικό Μη Καταστρεπτικών οκιµών ---------------------------------------------------------------------- 1 ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΕΚ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ. 24-25 Μαϊου 2008, Χόρινχεμ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΕΚ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ. 24-25 Μαϊου 2008, Χόρινχεμ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΕΚ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ 24-25 Μαϊου 2008, Χόρινχεμ Αξιότιμε κύριε πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι, Θέλω κατ αρχάς να σας ευχαριστήσω θερμά για την ευγενική

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 8. ιακρίβωση 8.1 Εισαγωγή Η ανάγκη µιας διαδικασίας προκειµένου να ελέγχεται η µέτρηση για την αξιοπιστία της είναι, θα µπορούσαµε να πούµε προφανής. Και την απαντάµε ως πράξη και στις καθηµερινές µας

Διαβάστε περισσότερα

όλους η πρόληψη συμφέρει 1 η Ανακοίνωση για την Υγεία και την Ασφάλεια της Εργασίας 29-30 Νοεμβρίου 2010 Ξενοδοχείο Athens Hilton

όλους η πρόληψη συμφέρει 1 η Ανακοίνωση για την Υγεία και την Ασφάλεια της Εργασίας 29-30 Νοεμβρίου 2010 Ξενοδοχείο Athens Hilton Υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας Κύριου Κάρολου Παπούλια 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια της Εργασίας η πρόληψη συμφέρει όλους 29-30 Νοεμβρίου 2010 Ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα