ΤΜΗΜΑ X ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ X ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ X ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΈΣΟΔΑ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Τίτλος Ονομασία 4 ΦΟΡΟΙ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ,51 5 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ,81 6 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ p.m. p.m. 0,00 7 ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ p.m. p.m. 0,00 9 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ p.m. p.m. 0,00 Σύνολο ,32 ΤΊΤΛΟΣ 4 ΦΟΡΟΙ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Τίτλος Κεφάλαιο Ονομασία 4 0 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ,12 Τίτλος 4 Σύνολο ,51 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 4 0 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τίτλος Κεφάλαιο 4 0 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ονομασία 2012/ Προϊόν του φόρου επί των μισθών και αποζημιώσεων των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού ,29 76,34 % Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών του οργάνου, των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων εν ενεργεία ,10 126,88 % Κεφάλαιο 4 0 Σύνολο ,39 80,72 % Άρθρο Προϊόν του φόρου επί των μισθών και αποζημιώσεων των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού ,29

2 Πρωτόκολλο περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 12. Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 260/68 του Συμβουλίου, της 29ης Φεβρουαρίου 1968, περί καθορισμού των όρων και της διαδικασίας επιβολής του φόρου του θεσπισθέντος υπέρ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 56 της , σ. 8). Άρθρο Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών του οργάνου, των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων εν ενεργεία ,10 Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 66α. ΚΕΦΆΛΑΙΟ 4 1 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τίτλος Κεφάλαιο 4 1 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ονομασία 2012/ Εισφορά του προσωπικού στη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος ,12 125,76 % Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό p.m. p.m. 0, Εισφορά στο συνταξιοδοτικό σύστημα των μονίμων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους p.m. p.m. 0,00 Κεφάλαιο 4 1 Σύνολο ,12 125,76 % Άρθρο Εισφορά του προσωπικού στη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος ,12 Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 83 παράγραφος 2. Άρθρο Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό p.m. p.m. 0,00 Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 107, καθώς και το άρθρο 4 και το άρθρο 11 παράγραφος 2 του παραρτήματος VIII.

3 Άρθρο Εισφορά στο συνταξιοδοτικό σύστημα των μονίμων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους p.m. p.m. 0,00 Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 107, καθώς και το άρθρο 11 παράγραφος 2 και το άρθρο 48 του παραρτήματος VIIΙ. ΤΊΤΛΟΣ 5 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Τίτλος Κεφάλαιο Ονομασία 5 0 ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ p.m. p.m. 0, ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ p.m. p.m. 0, ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ , ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ p.m. p.m. 0, ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ p.m. p.m , ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ p.m. p.m. 0, ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ p.m. p.m. 0,00 Τίτλος 5 Σύνολο ,81 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 5 0 ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Τίτλος Κεφάλαιο 5 0 ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Προϊόν πωλήσεως κινητών αγαθών Ονομασία 2012/ Προϊόν πωλήσεως μέσων μεταφοράς Έσοδα με ειδικό προορισμό p.m. p.m. 0, Προϊόν πωλήσεως λοιπών κινητών αγαθών Έσοδα με ειδικό προορισμό p.m. p.m. 0, Έσοδα που προέρχονται από την προμήθεια υλικού σε άλλα όργανα ή οργανισμούς Έσοδα με ειδικό προορισμό p.m. p.m. 0,00 Άρθρο Μερικό σύνολο p.m. p.m. 0, Προϊόν πωλήσεως δημοσιεύσεων, εντύπων και ταινιών p.m. p.m. 0,00 Κεφάλαιο 5 0 Σύνολο p.m. p.m. 0,00

4 Άρθρο Προϊόν πωλήσεως κινητών αγαθών Θέση Προϊόν πωλήσεως μέσων μεταφοράς Έσοδα με ειδικό προορισμό p.m. p.m. 0,00 Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα με ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα. Θέση Προϊόν πωλήσεως λοιπών κινητών αγαθών Έσοδα με ειδικό προορισμό p.m. p.m. 0,00 Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα με ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα. Θέση Έσοδα που προέρχονται από την προμήθεια υλικού σε άλλα όργανα ή οργανισμούς Έσοδα με ειδικό προορισμό p.m. p.m. 0,00 Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα με ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα. Άρθρο Προϊόν πωλήσεως δημοσιεύσεων, εντύπων και ταινιών p.m. p.m. 0,00 Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα με ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

5 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 5 1 ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ Τίτλος Κεφάλαιο 5 1 ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ Ονομασία 2012/ Προϊόν εκμισθώσεως επίπλων και υλικού p.m. p.m. 0, Προϊόν εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακινήτων και επιστροφή των εξόδων εκμίσθωσης p.m. p.m. 0,00 Κεφάλαιο 5 1 Σύνολο p.m. p.m. 0,00 Άρθρο Προϊόν εκμισθώσεως επίπλων και υλικού p.m. p.m. 0,00 Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα με ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα. Άρθρο Προϊόν εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακινήτων και επιστροφή των εξόδων εκμίσθωσης p.m. p.m. 0,00 Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα με ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα. ΚΕΦΆΛΑΙΟ 5 2 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ Τίτλος Κεφάλαιο 5 2 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ Ονομασία 2012/ Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικούς και άλλους τόκους που εισπράττονται στους λογαριασμούς του οργάνου ,55 94,39 % Κεφάλαιο 5 2 Σύνολο ,55 94,39 %

6 Άρθρο Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικούς και άλλους τόκους που εισπράττονται στους λογαριασμούς του οργάνου ,55 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 5 5 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τίτλος Κεφάλαιο 5 5 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ονομασία 2012/ Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών υπέρ άλλων οργάνων ή οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου και του ποσού των αποζημιώσεων αποστολής που καταβλήθηκαν για λογαριασμό άλλων οργάνων ή οργανισμών και επεστράφησαν από αυτούς Έσοδα με ειδικό προορισμό p.m. p.m. 0, Έσοδα προερχόμενα από τρίτους για υπηρεσίες ή εργασίες που παρασχέθηκαν τη αιτήσει τους Έσοδα με ειδικό προορισμό p.m. p.m. 0,00 Κεφάλαιο 5 5 Σύνολο p.m. p.m. 0,00 Άρθρο Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών υπέρ άλλων οργάνων ή οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου και του ποσού των αποζημιώσεων αποστολής που καταβλήθηκαν για λογαριασμό άλλων οργάνων ή οργανισμών και επεστράφησαν από αυτούς Έσοδα με ειδικό προορισμό p.m. p.m. 0,00 Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα με ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα. Άρθρο Έσοδα προερχόμενα από τρίτους για υπηρεσίες ή εργασίες που παρασχέθηκαν τη αιτήσει τους Έσοδα με ειδικό προορισμό p.m. p.m. 0,00

7 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 5 7 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Τίτλος Κεφάλαιο 5 7 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Ονομασία 2012/ Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Έσοδα με ειδικό προορισμό p.m. p.m , Έσοδα που αντιστοιχούν σε καθορισμένο προορισμό όπως οι πρόσοδοι ιδρυμάτων, οι επιχορηγήσεις, οι δωρεές και τα κληροδοτήματα, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων με ειδικό προορισμό του κάθε οργάνου Έσοδα με ειδικό προορισμό p.m. p.m. 0, Επιστροφή των κοινωνικών δαπανών που έγιναν για λογαριασμό άλλου οργάνου Έσοδα με ειδικό προορισμό p.m. p.m. 0, Λοιπές εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου Έσοδα με ειδικό προορισμό p.m. p.m , Άρθρο Έσοδα προερχόμενα από τη συνεισφορά της Επιτροπής στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) σε επίπεδο αντιπροσωπειών της Ένωσης Έσοδα με ειδικό προορισμό p.m. p.m ,51 Κεφάλαιο 5 7 Σύνολο p.m. p.m ,26 Άρθρο Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Έσοδα με ειδικό προορισμό p.m. p.m ,88 Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα με ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα. Άρθρο Έσοδα που αντιστοιχούν σε καθορισμένο προορισμό όπως οι πρόσοδοι ιδρυμάτων, οι επιχορηγήσεις, οι δωρεές και τα κληροδοτήματα, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων με ειδικό προορισμό του κάθε οργάνου Έσοδα με ειδικό προορισμό p.m. p.m. 0,00 Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα με ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

8 Άρθρο Επιστροφή των κοινωνικών δαπανών που έγιναν για λογαριασμό άλλου οργάνου Έσοδα με ειδικό προορισμό p.m. p.m. 0,00 Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα με ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα. Άρθρο Λοιπές εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου Έσοδα με ειδικό προορισμό p.m. p.m ,87 Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα με ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα. Άρθρο Άρθρο Έσοδα προερχόμενα από τη συνεισφορά της Επιτροπής στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) σε επίπεδο αντιπροσωπειών της Ένωσης Έσοδα με ειδικό προορισμό p.m. p.m ,51 Αυτά τα έσοδα προέρχονται από συνεισφορά της Επιτροπής στην ΕΥΕΔ για να καλυφθούν οι υπό τοπική διαχείριση δαπάνες του προσωπικού της Επιτροπής που εργάζεται στις αντιπροσωπείες της Ένωσης, περιλαμβανομένου του προσωπικού της Επιτροπής που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ), και άλλες δαπάνες, όπως οι δραστηριότητες Τύπου και επικοινωνίας. Σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφοι 2 και 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, κάθε έσοδο θα χρησιμοποιηθεί για να χορηγηθούν συμπληρωματικές πιστώσεις στη θέση στην κατάσταση δαπανών στο παρόν τμήμα. ΚΕΦΆΛΑΙΟ 5 8 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Τίτλος Κεφάλαιο 5 8 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Ονομασία 2012/ Διάφορες αποζημιώσεις p.m. p.m. 0,00 Κεφάλαιο 5 8 Σύνολο p.m. p.m. 0,00

9 Άρθρο Διάφορες αποζημιώσεις p.m. p.m. 0,00 Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα με ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα. ΚΕΦΆΛΑΙΟ 5 9 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Τίτλος Κεφάλαιο 5 9 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ονομασία 2012/ Λοιπά έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική διαχείριση p.m. p.m. 0,00 Κεφάλαιο 5 9 Σύνολο p.m. p.m. 0,00 Άρθρο Λοιπά έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική διαχείριση p.m. p.m. 0,00 ΤΊΤΛΟΣ 6 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Τίτλος Κεφάλαιο Ονομασία 6 1 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ p.m. p.m. 0, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ p.m. p.m. 0, ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ p.m. p.m. 0,00 Τίτλος 6 Σύνολο p.m. p.m. 0,00 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 6 1 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Τίτλος Κεφάλαιο 6 1 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Ονομασία 2012/ Επιστροφή δαπανών που έγιναν ειδικά κατά την εκτέλεση εργασιών κατόπιν αίτησης και έναντι αμοιβής Έσοδα με ειδικό προορισμό p.m. p.m. 0,00 Κεφάλαιο 6 1 Σύνολο p.m. p.m. 0,00

10 Άρθρο Επιστροφή δαπανών που έγιναν ειδικά κατά την εκτέλεση εργασιών κατόπιν αίτησης και έναντι αμοιβής Έσοδα με ειδικό προορισμό p.m. p.m. 0,00 Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα με ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα. ΚΕΦΆΛΑΙΟ 6 3 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ Τίτλος Κεφάλαιο 6 3 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ Εισφορά στο πλαίσιο του κεκτημένου του Σένγκεν Έσοδα με ειδικό προορισμό Ονομασία 2012/ Εισφορά στα διοικητικά έξοδα που συνεπάγεται η συμφωνίαπλαίσιο με την Ισλανδία και την Νορβηγία Έσοδα με ειδικό προορισμό p.m. p.m. 0,00 Άρθρο Μερικό σύνολο p.m. p.m. 0,00 Κεφάλαιο 6 3 Σύνολο p.m. p.m. 0,00 Άρθρο Εισφορά στο πλαίσιο του κεκτημένου του Σένγκεν Έσοδα με ειδικό προορισμό Θέση Εισφορά στα διοικητικά έξοδα που συνεπάγεται η συμφωνία-πλαίσιο με την Ισλανδία και την Νορβηγία Έσοδα με ειδικό προορισμό p.m. p.m. 0,00 Απόφαση 1999/437/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής της συμφωνίας που έχει συναφθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Δημοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας για τη σύνδεση των δύο αυτών κρατών, με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 176 της , σ. 31). Εισφορές στα διοικητικά έξοδα που συνεπάγεται η συμφωνία της 18ης Μαΐου 1999 που έχει συναφθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τη Δημοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας σχετικά με τη σύνδεση των εν λόγω χωρών προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την περαιτέρω ανάπτυξη του κεκτημένου Σένγκεν (ΕΕ L 176 της , σ. 36), και ιδίως το άρθρο 12 της συμφωνίας. Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα με ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

11 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 6 6 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ Τίτλος Κεφάλαιο 6 6 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ Λοιπές εισφορές και επιστροφές Ονομασία 2012/ Λοιπές εισφορές και επιστροφές με ειδικό προορισμό Έσοδα με ειδικό προορισμό p.m. p.m. 0,00 Άρθρο Μερικό σύνολο p.m. p.m. 0,00 Κεφάλαιο 6 6 Σύνολο p.m. p.m. 0,00 Άρθρο Λοιπές εισφορές και επιστροφές Θέση Λοιπές εισφορές και επιστροφές με ειδικό προορισμό Έσοδα με ειδικό προορισμό p.m. p.m. 0,00 Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα με ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα. ΤΊΤΛΟΣ 7 ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ Τίτλος Κεφάλαιο Ονομασία 7 0 ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ p.m. p.m. 0,00 Τίτλος 7 Σύνολο p.m. p.m. 0,00 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 7 0 ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ Τίτλος Κεφάλαιο 7 0 ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ Τόκοι υπερημερίας Ονομασία 2012/ Τόκοι λόγω καθυστερημένης εγγραφής στους λογαριασμούς των δημόσιων ταμείων των κρατών μελών p.m. p.m. 0, Άλλοι τόκοι υπερημερίας p.m. p.m. 0,00 Άρθρο Μερικό σύνολο p.m. p.m. 0,00 Κεφάλαιο 7 0 Σύνολο p.m. p.m. 0,00

12 Άρθρο Τόκοι υπερημερίας Θέση Τόκοι λόγω καθυστερημένης εγγραφής στους λογαριασμούς των δημόσιων ταμείων των κρατών μελών p.m. p.m. 0,00 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της , σ. 1), και ιδίως το άρθρο 78 παράγραφος 4. Θέση Άλλοι τόκοι υπερημερίας p.m. p.m. 0,00 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της , σ. 1), και ιδίως το άρθρο 78 παράγραφος 4. ΤΊΤΛΟΣ 9 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ Τίτλος Κεφάλαιο Ονομασία 9 0 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ p.m. p.m. 0,00 Τίτλος 9 Σύνολο p.m. p.m. 0,00 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 9 0 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ Τίτλος Κεφάλαιο 9 0 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ Ονομασία 2012/ Διάφορα έσοδα p.m. p.m. 0,00 Κεφάλαιο 9 0 Σύνολο p.m. p.m. 0,00 Άρθρο Διάφορα έσοδα p.m. p.m. 0,00

13 ΈΞΟΔΑ ΔΑΠΑΝΕΣ Τίτλος Ονομασία Αναλήψεις υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων Πληρωμές 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ,44 2 ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ,77 3 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ,43 10 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ p.m. p.m. p.m. p.m. 0, Σύνολο ,64 ΤΊΤΛΟΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ Τίτλος Κεφάλαιο Ονομασία ΔΠ 1 1 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ , ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ , ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,00 Τίτλος 1 Σύνολο ,44 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 1 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Τίτλος Κεφάλαιο 1 1 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Αποδοχές και άλλα δικαιώματα σχετικά με το μόνιμο και λοιπό προσωπικό Ονομασία ΔΠ 2012/ Βασικοί μισθοί ,59 90,53 % Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με τα καθήκοντα ,60 83,12 % Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου ,53 91,09 % Κοινωνική κάλυψη ,83 68,63 % Διορθωτικοί συντελεστές και αναπροσαρμογές των αποδοχών 5.2 p.m. p.m. 0, Άρθρο Μερικό σύνολο ,55 89,75 % Κεφάλαιο 1 1 Σύνολο ,55 89,75 % Οι πιστώσεις του παρόντος κεφαλαίου υπολογίζονται σύμφωνα με τον πίνακα προσωπικού της ΕΥΕΔ για το οικονομικό έτος. Εφαρμόστηκε κατ αποκοπή μείωση 6,2 % στους μισθούς, τις χορηγήσεις και τα επιδόματα για να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι δεν καλύπτονται καθ οιανδήποτε στιγμή όλες οι θέσεις οι οποίες έχουν εγγραφεί στον πίνακα προσωπικού της ΕΥΕΔ.

14 Άρθρο Αποδοχές και άλλα δικαιώματα σχετικά με το μόνιμο και λοιπό προσωπικό Θέση Βασικοί μισθοί ,59 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, αφενός, τον βασικό μισθό των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων που κατέχουν θέση η οποία προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού και, αφετέρου, την αποζημίωση που προβλέπεται στο άρθρο 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης. Η ΕΥΕΔ θα πρέπει να αφήσει επαρκή αριθμό κενών θέσεων AD 12 έως AD 16, προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της έναντι του επιτόπιου προσωπικού της χωρίς να χρειαστεί να δημιουργηθούν ή να αναβαθμιστούν οι θέσεις αυτές. Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέση Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με τα καθήκοντα ,60 Η πίστωση αυτή προορίζεται ιδίως να καλύψει, για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους που κατέχουν θέση η οποία προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού: αποζημιώσεις γραμματείας, αποζημιώσεις στέγης και κίνησης, κατ αποκοπή αποζημίωση για έξοδα κίνησης, αποζημιώσεις για συνεχή ή περιοδική υπηρεσία ή για επιφυλακή στον τόπο εργασίας και στην κατοικία, άλλες αποζημιώσεις και επιστροφές, υπερωρίες. Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

15 Θέση Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου ,53 Η πίστωση αυτή προορίζεται ιδίως να καλύψει, για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους που κατέχουν θέση η οποία προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού: τα επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού, τα επιδόματα στέγης, συντηρούμενων τέκνων και τα σχολικά επιδόματα, το επίδομα γονικής ή οικογενειακής αδείας, την πληρωμή των εξόδων ταξιδίου από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής για τον μόνιμο ή έκτακτο υπάλληλο, τον (την) σύζυγό του και τα συντηρούμενα από αυτόν πρόσωπα, τα λοιπά επιδόματα και τις διάφορες αποζημιώσεις. Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέση Κοινωνική κάλυψη ,83 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους που κατέχουν θέση η οποία προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού: τους κινδύνους ασθενείας, ατυχήματος και επαγγελματικής ασθενείας και τις λοιπές κοινωνικές επιβαρύνσεις, τον κίνδυνο ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων καθώς και τα ποσά που καταβάλλονται από το όργανο υπέρ αυτών για τη σύσταση ή τη διατήρηση των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων στη χώρα καταγωγής τους. Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέση Διορθωτικοί συντελεστές και αναπροσαρμογές των αποδοχών p.m. p.m. 0,

16 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους που κατέχουν θέση η οποία προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού, τις επιπτώσεις των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές και στο μέρος των απολαβών που μεταφέρεται σε χώρα διαφορετική εκείνης του τόπου διορισμού. Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 2 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Τίτλος Κεφάλαιο 1 2 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Αποδοχές και άλλα δικαιώματα σχετικά με το εξωτερικό προσωπικό Ονομασία ΔΠ 2012/ Συμβασιούχοι υπάλληλοι ,26 75,43 % Αποσπασμένοι μη στρατιωτικοί εθνικοί εμπειρογνώμονες ,00 84,63 % Περίοδοι πρακτικής άσκησης ,00 96,64 % Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες 5.2 p.m. p.m. 0, Προσωπικό οργανισμών και ειδικοί σύμβουλοι ,96 96,03 % Αποσπασμένοι στρατιωτικοί εθνικοί εμπειρογνώμονες ,00 95,07 % Άρθρο Μερικό σύνολο ,22 85,74 % Προσωρινή πίστωση 5.2 p.m. p.m. 0, Κεφάλαιο 1 2 Σύνολο ,22 85,74 % Άρθρο Αποδοχές και άλλα δικαιώματα σχετικά με το εξωτερικό προσωπικό Θέση Συμβασιούχοι υπάλληλοι ,26 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τις αποδοχές των συμβασιούχων υπαλλήλων (κατά την έννοια του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης), τις εργοδοτικές εισφορές στα διάφορα καθεστώτα κοινωνικών ασφαλίσεων καθώς και τις συνέπειες των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές αυτού του προσωπικού. Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

17 Θέση Αποσπασμένοι μη στρατιωτικοί εθνικοί εμπειρογνώμονες ,00 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποζημιώσεις και τα διοικητικά έξοδα των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων, εκτός από εκείνους που υπηρετούν στο στρατιωτικό επιτελείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απόφαση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, της 23ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση των κανόνων που ισχύουν για τους εθνικούς εμπειρογνώμονες που είναι αποσπασμένοι στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Θέση Περίοδοι πρακτικής άσκησης ,00 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με τις περιόδους πρακτικής άσκησης στον τομέα της διοίκησης, οι οποίες απευθύνονται σε πτυχιούχους πανεπιστημίου και αποσκοπούν στο να δώσουν μια γενική εικόνα των στόχων και των προβλημάτων της Ένωσης, να διασαφηνίσουν τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων και να συμπληρώσουν τις αποκτηθείσες γνώσεις με την εργασιακή εμπειρία στις υπηρεσίες της ΕΥΕΔ. Καλύπτει τη χορήγηση υποτροφιών και άλλες δαπάνες που συνδέονται με αυτές (συμπλήρωμα για συντηρούμενα άτομα ή για ασκούμενους, για άτομα με αναπηρίες, για ασφάλιση ατυχημάτων και ασθένειας κ.λπ.), την επιστροφή των εξόδων ταξιδιού που απορρέουν από περίοδο άσκησης, ιδίως στην αρχή και στο τέλος αυτής, καθώς και τις δαπάνες για την οργάνωση εκδηλώσεων που συνδέονται με το πρόγραμμα των περιόδων άσκησης, όπως π.χ. επισκέψεις, έξοδα υποδοχής και δεξίωσης. Επίσης καλύπτει τις δαπάνες αξιολόγησης με σκοπό τη βελτίωση του προγράμματος περιόδων άσκησης και εκστρατείες επικοινωνίας και ενημέρωσης. H επιλογή των ασκουμένων πραγματοποιείται με βάση αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια, εξασφαλίζοντας ισόρροπη γεωγραφική κατανομή. Θέση Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες p.m. p.m. 0, Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει οποιαδήποτε παροχή υπηρεσιών από πρόσωπα που δεν συνδέονται με το όργανο και ιδίως: το προσωρινό προσωπικό για διάφορες υπηρεσίες, συμπληρωματικό προσωπικό για συνεδριάσεις, εμπειρογνώμονες στον τομέα των συνθηκών εργασίας.

18 Θέση Προσωπικό οργανισμών και ειδικοί σύμβουλοι ,96 Η πίστωση αυτή προορίζεται ιδίως να καλύψει τις αποδοχές του προσωπικού οργανισμών, έκτακτων υπαλλήλων και ειδικών συμβούλων, και στον τομέα της ΚΠΑΑ/ΚΕΠΠΑ, τις εργοδοτικές εισφορές στα διάφορα καθεστώτα κοινωνικών ασφαλίσεων, καθώς και τις συνέπειες των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές αυτού του προσωπικού. Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέση Αποσπασμένοι στρατιωτικοί εθνικοί εμπειρογνώμονες ,00 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη χρηματοδότηση του καθεστώτος χρηματικών απολαβών των στρατιωτικών εθνικών εμπειρογνωμόνων στους οποίους ανατίθενται εργασίες στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ/ΚΕΠΠΑ ως στρατιωτικό επιτελείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απόφαση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, της 23ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση των κανόνων που ισχύουν για τους εθνικούς εμπειρογνώμονες που είναι αποσπασμένοι στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Άρθρο Προσωρινή πίστωση p.m. p.m. 0, Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις συνέπειες των ενδεχόμενων αναπροσαρμογών των αποδοχών που αποφασίζει το Συμβούλιο εντός του οικονομικού έτους. Η πίστωση αυτή έχει προσωρινό χαρακτήρα και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρά μόνον αφού προηγουμένως μεταφερθεί στα προσήκοντα κονδύλια του παρόντος κεφαλαίου. Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

19 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 3 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τίτλος Κεφάλαιο 1 3 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του προσωπικού Ονομασία ΔΠ 2012/ Προσλήψεις ,00 100,00 % Κατάρτιση ,67 99,75 % Δικαιώματα κατά την ανάληψη των καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη των καθηκόντων ,00 171,43 % Άρθρο Μερικό σύνολο ,67 137,76 % Κεφάλαιο 1 3 Σύνολο ,67 137,76 % Άρθρο Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του προσωπικού Θέση Προσλήψεις Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει: ,00 τις δαπάνες διοργάνωσης των διαγωνισμών που προβλέπει το άρθρο 3 της απόφασης 2002/621/ΕΚ καθώς και τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής των υποψηφίων που καλούνται σε συνεντεύξεις πρόσληψης και των ιατρικών εξετάσεων πρόσληψης, τα έξοδα διοργάνωσης διαδικασιών επιλογής εκτάκτων, επικουρικών και τοπικών υπαλλήλων. Σε περιπτώσεις που δικαιολογούνται δεόντως από τις λειτουργικές ανάγκες και αφού ληφθεί η γνώμη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού η πίστωση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διοργάνωση διαγωνισμών από το ίδιο το όργανο. Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 27 έως 31 και το άρθρο 33, καθώς και το παράρτημα ΙΙΙ. Απόφαση 2002/620/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής, του Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών και του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, της 25ης Ιουλίου 2002, για την ίδρυση της Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 197 της , σ. 53), και απόφαση 2002/621/ΕΚ των Γενικών Γραμματέων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής, του Γραμματέα του Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών και του αντιπροσώπου του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, της 25ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της υπηρεσίας επιλογής του προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 197 της , σ. 56). Θέση Κατάρτιση ,67

20 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει: τις δαπάνες για περαιτέρω επαγγελματική κατάρτιση και εκ νέου κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων γλωσσών που διοργανώνονται σε διοργανική βάση, των αμοιβών για τα μαθήματα, του κόστους των εκπαιδευτών και των δαπανών υλικοτεχνικής στήριξης, όπως η ενοικίαση αιθουσών και εξοπλισμού, καθώς και διάφορα συναφή έξοδα όπως τα αναψυκτικά και το φαγητό, τα έξοδα συμμετοχής σε μαθήματα, διασκέψεις και συνέδρια στο πλαίσιο της εντολής του στρατιωτικού επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα έξοδα εγγραφής σε σεμινάρια και διαλέξεις. Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 24α. Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απόφαση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, της 23ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση των κανόνων που ισχύουν για τους εθνικούς εμπειρογνώμονες που είναι αποσπασμένοι στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Απόφαση 2001/80/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 22ας Ιανουαρίου 2001, για τη σύσταση του στρατιωτικού επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 27 της , σ. 7). Θέση Δικαιώματα κατά την ανάληψη των καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη των καθηκόντων Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει: ,00 τα έξοδα ταξιδίου των μονίμων, εκτάκτων και συμβασιούχων υπαλλήλων (συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογενείας τους) με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων τους, της αποχώρησης ή της μετάθεσής τους που συνεπάγεται αλλαγή του τόπου τοποθέτησης, τα έξοδα εγκατάστασης/επανεγκατάστασης και τα έξοδα μετακόμισης που οφείλει το όργανο στους μόνιμους, έκτακτους και συμβασιούχους υπαλλήλους όταν είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν κατοικία μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους ή κατά τη μετάθεσή τους σε νέο τόπο υπηρεσίας καθώς και κατά την οριστική λήξη καθηκόντων η οποία ακολουθείται από επανεγκατάσταση σε άλλο τόπο, τις ημερήσιες αποζημιώσεις που οφείλει το όργανο στους μόνιμους, έκτακτους και συμβασιούχους υπαλλήλους που αποδεικνύουν ότι λόγω της ανάληψης των καθηκόντων τους ή λόγω τοποθέτησής τους σε νέο τόπο υπηρεσίας είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν κατοικία, την αποζημίωση απόλυσης δόκιμου υπαλλήλου σε περίπτωση έκδηλης ανεπάρκειας, την αποζημίωση λύσης της σύμβασης εκτάκτου ή συμβασιούχου υπαλλήλου από το όργανο. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται: στους υπαλλήλους που τίθενται σε διαθεσιμότητα συνεπεία μείωσης του αριθμού των θέσεων εντός του οργάνου, στους υπαλλήλους που κατέχουν θέσεις βαθμών AD 14 έως AD 16 οι οποίοι απομακρύνονται από τη θέση τους προς το συμφέρον της υπηρεσίας. Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

21 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 4 ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ Τίτλος Κεφάλαιο 1 4 ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ Ονομασία ΔΠ 2012/ Αποστολές ,00 100,00 % Κεφάλαιο 1 4 Σύνολο ,00 100,00 % Άρθρο Αποστολές Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει: τα έξοδα αποστολής που προκύπτουν από τον Ύπατο Εκπρόσωπο, ,00 τα έξοδα αποστολής και μετακίνησης των μονίμων, εκτάκτων και συμβασιούχων υπαλλήλων και των ειδικών συμβούλων της ΕΥΕΔ, και τα έξοδα μεταφοράς των υπαλλήλων, την πληρωμή των ημερήσιων αποζημιώσεων αποστολής, καθώς και τα παρεπόμενα έξοδα ή ειδικά έξοδα για την εκτέλεση αποστολής, τα έξοδα αποστολής που απορρέουν από την εντολή του στρατιωτικού επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα έξοδα αποστολής των εθνικών εμπειρογνωμόνων που είναι αποσπασμένοι στην ΕΥΕΔ, τα έξοδα αποστολής των ειδικών συμβούλων και των ειδικών απεσταλμένων του Ύπατου Εκπροσώπου, τα έξοδα αποστολής επιτυχόντων υποψηφίων που καλούνται για κατάρτιση πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους. Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 11, 12 και 13 του παραρτήματος VII. Απόφαση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας σχετικά με τους κανόνες που ισχύουν για τις αποστολές του προσωπικού της ΕΥΕΔ. Απόφαση 2001/80/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 22ας Ιανουαρίου 2001, για τη σύσταση του στρατιωτικού επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 27 της , σ. 7). Απόφαση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, της 23ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση των κανόνων που ισχύουν για τους εθνικούς εμπειρογνώμονες που είναι αποσπασμένοι στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 5 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τίτλος Κεφάλαιο 1 5 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού Ονομασία ΔΠ 2012/ Κοινωνικές υπηρεσίες και παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού ,00 87,01 %

22 Ιατρική Υπηρεσία ,00 97,35 % Εστιατόρια και κυλικεία 5.2 p.m. p.m. 0, Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί ,00 95,05 % Άρθρο Μερικό σύνολο ,00 94,75 % Κεφάλαιο 1 5 Σύνολο ,00 94,75 % Άρθρο Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού Θέση Κοινωνικές υπηρεσίες και παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει: ,00 παρεμβάσεις υπέρ των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων που ευρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση, δαπάνες για κοινωνικές σχέσεις μεταξύ του προσωπικού, μερική επιστροφή στο προσωπικό των δαπανών για τη χρησιμοποίηση δημόσιων μέσων μεταφοράς για την προσέλευση στην εργασία. Το μέτρο αυτό συνιστά κίνητρο για τη χρησιμοποίηση δημόσιων μέσων μεταφοράς. Η πίστωση αυτή προορίζεται, στο πλαίσιο μιας πολιτικής υπέρ των ατόμων με ειδικές ανάγκες, για τις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων: τους υπαλλήλους εν ενεργεία, τους (τις) συζύγους υπαλλήλων εν ενεργεία, όλα τα συντηρούμενα τέκνα υπό την έννοια του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Καλύπτει την επιστροφή, εντός των ορίων των δημοσιονομικών δυνατοτήτων και αφού εξαντληθούν τα ενδεχόμενα δικαιώματα που αναγνωρίζονται σε εθνικό επίπεδο στη χώρα κατοικίας ή προέλευσης, άλλων ειδικών εξόδων εκτός των ιατρικών, που αναγνωρίζονται ως αναγκαία, απορρέουν από την αναπηρία και είναι δεόντως αιτιολογημένα. Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 24 και 76. Θέση Ιατρική Υπηρεσία Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει κυρίως: ,00 τα έξοδα λειτουργίας του μικρού ιατρείου, τα έξοδα αναλώσιμου υλικού, μέριμνας και φαρμάκων του βρεφονηπιακού σταθμού, τα έξοδα σχετικά με τις ιατρικές εξετάσεις καθώς και τα έξοδα που πρέπει να προβλεφθούν για τις επιτροπές κρίσης αναπηριών και για την επιστροφή των εξόδων κατασκευής γυαλιών, τις δαπάνες αγοράς ορισμένων εργαλείων που κρίνονται ιατρικώς απαραίτητα.

23 Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 59 και το άρθρο 8 του παραρτήματος II. Θέση Εστιατόρια και κυλικεία p.m. p.m. 0, Η πίστωση προορίζεται να καλύψει την αμοιβή για τις υπηρεσίες που παρέχει ο εκμεταλλευόμενος τα εστιατόρια και κυλικεία. Θέση Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί ,00 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη συμμετοχή της ΕΥΕΔ στα έξοδα του βρεφονηπιακού σταθμού και άλλων παιδικών σταθμών (το ποσό αυτό καταβάλλεται στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο). Τα έσοδα που προέρχονται από την εισφορά των γονέων και τις εισφορές των οργάνων τα οποία απασχολούν τους γονείς συνιστούν έσοδα με ειδικό προορισμό. ΤΊΤΛΟΣ 2 ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ Τίτλος Κεφάλαιο Ονομασία ΔΠ Αναλήψεις υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων Πληρωμές 2 0 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ , ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ , ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ,02 Τίτλος 2 Σύνολο ,77 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 2 0 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ Τίτλος Κεφάλαιο 2 0 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ Ακίνητα Ονομασία ΔΠ 2012/2014

24 Μισθώματα και τέλη εμφύτευσης ,00 41,16 % Απόκτηση ακινήτων 5.2 p.m. p.m. 0, Εργασίες διαρρύθμισης και ασφάλειας ,00 550,00 % Άρθρο Μερικό σύνολο ,00 46,69 % Έξοδα σχετικά με τα ακίνητα Καθαριότητα και συντήρηση ,00 80,62 % Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση ,00 102,35 % Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων ,47 86,84 % Ασφαλίσεις ,68 96,64 % Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα ,11 107,72 % Άρθρο Μερικό σύνολο ,26 86,83 % Κεφάλαιο 2 0 Σύνολο ,26 62,13 % Άρθρο Ακίνητα Θέση Μισθώματα και τέλη εμφύτευσης ,00 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την καταβολή των μισθωμάτων και των φόρων των σχετικών με τα ακίνητα στις Βρυξέλλες που χρησιμοποιεί η ΕΥΕΔ, καθώς και τη μίσθωση αιθουσών, αποθήκης και χώρων στάθμευσης. Προορίζεται επίσης να καλύψει την καταβολή των τελών εμφύτευσης των σχετικών με τα κτίρια ή τμήματα κτιρίων δυνάμει συμβάσεων που ισχύουν ή προετοιμάζονται. Το ποσό των εσόδων με ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφοι 2 και 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε p.m. Θέση Απόκτηση ακινήτων p.m. p.m. 0, Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την απόκτηση ακινήτων. Θέση Εργασίες διαρρύθμισης και ασφάλειας ,00 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης, και ιδίως: μελέτες προσαρμογής και επέκτασης των κτιρίων του οργάνου,

25 εργασίες σχετικά με τη διαρρύθμιση των κτιρίων με σκοπό τη σωματική και υλική ασφάλεια προσώπων και αγαθών, διαρρύθμιση και μετατροπή των χώρων σύμφωνα με τις λειτουργικές ανάγκες, προσαρμογή των χώρων και των τεχνικών εγκαταστάσεων στις ισχύουσες απαιτήσεις και κανόνες ασφάλειας και υγιεινής. Οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία (ΕΕ L 183 της , σ. 1). Άρθρο Έξοδα σχετικά με τα ακίνητα Θέση Καθαριότητα και συντήρηση ,00 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα ακόλουθα έξοδα καθαριότητας και συντήρησης: καθαρισμός γραφείων, εργαστηρίων και καταστημάτων (συμπεριλαμβάνονται οι κουρτίνες, οι ταπετσαρίες, οι τάπητες, οι περσίδες κ.λπ.), ανανέωση των φθαρμένων κουρτινών, ταπετσαριών και ταπήτων, εργασίες βαφής, διάφορες εργασίες συντήρησης, εργασίες επιδιόρθωσης των τεχνικών εγκαταστάσεων, τεχνικός εξοπλισμός, συμβόλαια συντήρησης για τον τεχνικό εξοπλισμό (κλιματισμός, θέρμανση, διαχείριση των απορριμμάτων, ανελκυστήρες). Θέση Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση ,00 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα κατανάλωσης νερού, υγραερίου, ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης. Θέση Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων ,47

26 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα φύλαξης και επιτήρηση των ακινήτων που χρησιμοποιεί η ΕΥΕΔ. Θέση Ασφαλίσεις ,68 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την καταβολή των ασφαλίστρων που προβλέπονται στα ασφαλιστήρια συμβόλαια για τα κτίρια που χρησιμοποιεί η ΕΥΕΔ και την ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης που καλύπτει τους επισκέπτες αυτών των κτιρίων. Θέση Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα ,11 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις λοιπές τρέχουσες δαπάνες για τα ακίνητα (περιλαμβανομένων των κτιρίων Cortenberg και ER), οι οποίες δεν προβλέπονται στα άλλα άρθρα του παρόντος κεφαλαίου, ιδίως δε τα έξοδα για τη συλλογή των απορριμμάτων, για υλικό σηματοδότησης, για ελέγχους από ειδικούς οργανισμούς κ.λπ. ΚΕΦΆΛΑΙΟ 2 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ Τίτλος Κεφάλαιο 2 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες Ονομασία ΔΠ 2012/ Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών ,71 100,43 % Ασφαλής τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών ,78 68,04 % Άρθρο Μερικό σύνολο ,49 87,67 % Έπιπλα ,00 185,30 % Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις ,00 166,67 % Μεταφορές ,00 150,00 % Κεφάλαιο 2 1 Σύνολο ,49 89,69 %

27 Άρθρο Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες Θέση Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών ,71 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για μη διαβαθμισμένη τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών, συγκεκριμένα τις δαπάνες που αφορούν: την αγορά ή τη μίσθωση υλικού ή λογισμικού συστημάτων και εφαρμογών πληροφορικής, την παροχή συνδρομής και εκπαίδευσης από εταιρείες παροχής υπηρεσιών και συμβουλών σε θέματα πληροφορικής για την εκμετάλλευση και υλοποίηση συστημάτων και εφαρμογών πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συνδρομής στους χρήστες, τη συντήρηση και τις επισκευές του εξοπλισμού και των λογισμικών των συστημάτων και εφαρμογών πληροφορικής, τους παρόχους υπηρεσιών επικοινωνίας, το κόστος των συνδιαλέξεων και τα έξοδα τηλεματικής. Θέση Ασφαλής τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών ,78 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για ασφαλή τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών, συγκεκριμένα τις δαπάνες που αφορούν: την αγορά ή τη μίσθωση του υλικού ή του λογισμικού ασφαλών συστημάτων και εφαρμογών πληροφορικής, την παροχή συνδρομής και εκπαίδευσης από εταιρείες παροχής υπηρεσιών και συμβουλών σε θέματα πληροφορικής για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση συστημάτων και εφαρμογών πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συνδρομής στους χρήστες, τη συντήρηση και τις επισκευές ασφαλούς εξοπλισμού και λογισμικού των συστημάτων και εφαρμογών πληροφορικής, τη συνδρομή σε ασφαλείς υπηρεσίες επικοινωνίας, το κόστος των ασφαλών συνδιαλέξεων και διαβιβάσεων δεδομένων. Άρθρο Έπιπλα ,00

28 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει: την αγορά ή την ανανέωση επίπλων και ειδικών επίπλων, τη μίσθωση επίπλων κατά τις αποστολές και τις συνεδριάσεις εκτός των εγκαταστάσεων της ΕΥΕΔ, τη συντήρηση και επιδιόρθωση επίπλων. Άρθρο Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει: ,00 την αγορά ή την ανανέωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων, σταθερών και κινητών, που αφορούν ιδίως την αρχειοθέτηση, την ασφάλεια, την τεχνική υπηρεσία διασκέψεων, τα εστιατόρια και κυλικεία, καθώς και τα ακίνητα, την τεχνική βοήθεια και έλεγχο, ιδίως για την τεχνική υπηρεσία διασκέψεων και τα εστιατόρια και κυλικεία, τη μίσθωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων, καθώς και τα έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης του εν λόγω υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων. Άρθρο Μεταφορές Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, μεταξύ άλλων: τη χρηματοδοτική μίσθωση ή απόκτηση υπηρεσιακών οχημάτων, ,00 τα έξοδα μίσθωσης αυτοκινήτων σε περίπτωση που είναι αδύνατη η προσφυγή στα μεταφορικά μέσα της ΕΥΕΔ, ιδίως στην περίπτωση αποστολών, τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων (αγορά καυσίμων, ελαστικών κ.λπ.). ΚΕΦΆΛΑΙΟ 2 2 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τίτλος Κεφάλαιο 2 2 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Διασκέψεις, συνέδρια και συνεδριάσεις Ονομασία ΔΠ Αναλήψεις υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων Πληρωμές 2012/201 4

29 Διοργάνωση συνεδριάσεων διασκέψεων και συνεδρίων ,00 89,80 % Έξοδα ταξιδίου των εμπειρογνωμόνων ,00 62,50 % Πληροφόρηση Άρθρο Μερικό σύνολο ,00 85,96 % Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης ,65 80,94 % Δορυφορικές εικόνες ,00 40,00 % Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα ,36 98,97 % Ενημέρωση του κοινού και δημόσιες εκδηλώσεις ,66 62,57 % Γλωσσικές υπηρεσίες Άρθρο Μερικό σύνολο ,67 64,47 % Μετάφραση 5.2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0, Διερμηνεία ,00 0,17 % Διάφορες δαπάνες Είδη γραφείου Άρθρο Μερικό σύνολο ,00 0,17 % , Γραμματοσήμανση ,00 71,51 % Έξοδα μελετών, ερευνών και παροχής συμβουλών ,85 66,98 % Διοργανική συνεργασία ,00 75,07 % Μετακόμιση , Χρηματοοικονομικά έξοδα ,00 95,00 % Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις , Λοιπές δαπάνες λειτουργίας , Υπηρεσίες Πρόληψης Συγκρούσεων και Στήριξης της Διαμεσολάβησης (1η Φάση) 5.2 p.m. p.m , Δοκιμαστικό σχέδιο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Ειρήνη 5.2 p.m. p.m ,50 122,33 % 133,33 % 434,88 % Άρθρο Μερικό σύνολο ,35 112,20 % Υπηρεσίες Πρόληψης Συγκρούσεων και Στήριξης της Διαμεσολάβησης (συνέχεια) Κεφάλαιο 2 2 Σύνολο ,02 76,38 % Άρθρο Διασκέψεις, συνέδρια και συνεδριάσεις Θέση Διοργάνωση συνεδριάσεων διασκέψεων και συνεδρίων Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη εξόδων για: ,00 τη διοργάνωση άτυπων συνεδριάσεων του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων και άλλων άτυπων συνεδριάσεων, τη διοργάνωση συνεδριάσεων πολιτικού διαλόγου σε υπουργικό επίπεδο και σε επίπεδο ανωτέρων υπαλλήλων, τη διοργάνωση διασκέψεων και συνεδρίων, εσωτερικές συνεδριάσεις, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δαπανών για τα γεύματα και τα αναψυκτικά που προσφέρονται σε ειδικές περιπτώσεις, την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του οργάνου με τη μορφή εξόδων υποδοχής και παράστασης.

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΩΡΕΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ) ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ, ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 ---------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 9.10.2015 L 264/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1814 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία αποθεματικού για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ιρλανδία: Τη νύκτα της παραμονής των Χριστουγέννων όλα τα παράθυρα των σπιτιών που βλέπουν προς το δρόμο, φωτίζονται από ένα αναμμένο κερί, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ www.rsijournal.eu,www.ladias-chra.gr,www.panteion.gr/topa

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ www.rsijournal.eu,www.ladias-chra.gr,www.panteion.gr/topa 39. Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παράγωγης ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές 40. Ενισχύσεις λειτουργιάς για την προώθηση της παράγωγης ηλεκτρικής ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές 41. Επενδυτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό εργαλείο. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας. τη σεξουαλική εκμετάλλευση

Πρακτικό εργαλείο. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας. τη σεξουαλική εκμετάλλευση Πρακτικό εργαλείο για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση Ιούνιος 2013 Στα πλαίσια της επαγγελματικής σας ιδιότητας ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ: Μεταλλευτική είναι η ανθρώπινη

ΟΡΙΣΜΟΣ: Μεταλλευτική είναι η ανθρώπινη ΟΡΙΣΜΟΣ: Μεταλλευτική είναι η ανθρώπινη δραστηριότητα της εξόρυξης ορυκτών και πετρωμάτων για χρήση στην οικοδομή, την εξαγωγή μετάλλων και την παραγωγή αντικειμένων γενικότερα. Η μεταλλευτική είναι μία

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 1,

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 1, 12.6.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 173/349 ΟΔΗΓΙΑ 2014/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαΐου 2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δεκεμβρίου

Πρόγραμμα Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δεκεμβρίου Πρόγραμμα Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δεκεμβρίου www.asteria.edu.gr info@asteria.edu.gr www.facebook.com/omades.asteria Αγίου Δημητρίου 177 Άγιος Δημήτριος τηλ.: 6979651231-6986795031 Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές!

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! «Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα Ενδεικτικές απαντήσεις Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! Α. Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου που σας δίνεται (λέξεις 100-120).

Διαβάστε περισσότερα

στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου Κέρκυρας.

στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου Κέρκυρας. Η ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου Κέρκυρας. Δευτέρα, 06 Φεβρουαρίου 2012 Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπύρος Σπύρου, υπέγραψε την ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

Ρόδος και Αίγυπτος : λίκνα ευεργετισμού. Ματούλα Τομαρά-Σιδέρη

Ρόδος και Αίγυπτος : λίκνα ευεργετισμού. Ματούλα Τομαρά-Σιδέρη Ρόδος και Αίγυπτος : λίκνα ευεργετισμού Ματούλα Τομαρά-Σιδέρη Ο 19 ος και οι αρχές του 20 ου αιώνα αντιπροσωπεύουν την «εποχή της αυτοκρατορίας», δηλαδή την παγκόσμια επέκταση του αποικιοκρατικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί την άμεσα εκλεγμένη δημοκρατική έκφραση της πολιτικής βούλησης των λαών της Ευρώπης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί την άμεσα εκλεγμένη δημοκρατική έκφραση της πολιτικής βούλησης των λαών της Ευρώπης. Ομιλία Ευρωβουλευτού Ελίζας Βόζεμπεργκ Βρυωνίδη Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην εξωτερική πολιτική και στην ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ Κυρίες και Κύριοι, Λευκωσία, 16-10-2015 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακά νερά και διαχειριστικά σχέδια λεκανών

Διασυνοριακά νερά και διαχειριστικά σχέδια λεκανών Διασυνοριακά νερά και διαχειριστικά σχέδια λεκανών Ζαλίδης Γεώργιος, Καθηγητής Χρόνης Ιωάννης, Υποψήφιος Διδάκτωρ Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Εδαφολογίας Γεωπονική Σχολή Οδηγία Πλαίσιο: σκοπός και κρίσιμοι

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κρίση υπερχρέωσης και οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής ανέδειξαν τις διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας και προκάλεσαν επιπτώσεις σε σχέση με την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΡΟΣΙΣΜΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΡΟΣΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Με τη χρήση συστηµάτων δροσισµού ο στόχος είναι να µειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 29.10.2009 COM(2009) 583 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ µε την οποία επιτρέπεται στη ηµοκρατία της Αυστρίας να εφαρµόσει µέτρο παρέκκλισης από το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η πρόσφατη οικονομική κρίση έχει δείξει ότι οι χώρες οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, επηρεάστηκαν περισσότερο. Παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/14 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/296 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Φεβρουαρίου 2015 για τη θέσπιση διαδικαστικών λεπτομερειών της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελευθέρους επαγγελματίες. Τονίζεται ότι τα προγράμματα είναι σε προδημοσίευση. Με τη δημοσίευση της

Διαβάστε περισσότερα

Α.4.7. Ποιότητα και Φυσιογνωμία του Αστικού Χώρου: τυπολογία ρυμοτομικού, βασικοί αντιληπτικοί άξονες και ενότητες, ποιότητα δημόσιου χώρου

Α.4.7. Ποιότητα και Φυσιογνωμία του Αστικού Χώρου: τυπολογία ρυμοτομικού, βασικοί αντιληπτικοί άξονες και ενότητες, ποιότητα δημόσιου χώρου Α.4.7. Ποιότητα και Φυσιογνωμία του Αστικού Χώρου: τυπολογία ρυμοτομικού, βασικοί αντιληπτικοί άξονες και ενότητες, ποιότητα δημόσιου χώρου Ο δήμος των Τρικκαίων αποτελούμενος από δύο βασικές χωρικές ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

...ακολουθώντας τη ροή... ένα ημερολόγιο εμψύχωσης

...ακολουθώντας τη ροή... ένα ημερολόγιο εμψύχωσης ...ακολουθώντας τη ροή... ένα ημερολόγιο εμψύχωσης Κυριακή 9 Αυγούστου 2015 Αγαπητό μου ημερολόγιο Δυσκολεύομαι να προσαρμοστώ, από χθες που έχουμε έρθει στη κατασκήνωση ασχολούμαστε με τη γνωριμία με

Διαβάστε περισσότερα

Για να αρχίσει η λειτουργία του κινητήρα, θα πρέπει με εξωτερική παροχή ισχύος να προκαλέσουμε την αρχική περιστροφή του.

Για να αρχίσει η λειτουργία του κινητήρα, θα πρέπει με εξωτερική παροχή ισχύος να προκαλέσουμε την αρχική περιστροφή του. Α. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 2) ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ Μία μάζα αέρα οδηγείται από το τμήμα εισαγωγής στο συμπιεστή. Εκεί συμπιέζεται και οδηγείται στο θάλαμο καύσης, όπου αναμιγνύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά...3 2 Θέματα Απασχόλησης...3 3 Σύγκρουση συμφερόντων...4

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά φυτά της Ελλάδας

Αρωματικά φυτά της Ελλάδας Αρωματικά φυτά της Ελλάδας 1. ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Να ενημερωθούμε περί των αρωματικών φυτών της Ελλάδας. Να μάθουμε για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες. Να μάθουμε τις τοποθεσίες που βρίσκονται. Να μάθουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 29.10.2009 COM(2009)582 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ µε την οποία επιτρέπεται στην ηµοκρατία της Λετονίας να εφαρµόσει µέτρο παρέκκλισης από το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σταθερότητας, Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της χώρας. Ενημερωτικό σημείωμα

Πρόγραμμα Σταθερότητας, Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της χώρας. Ενημερωτικό σημείωμα Πρόγραμμα Σταθερότητας, Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της χώρας Ενημερωτικό σημείωμα Ένα πρόγραμμα ριζικών τομών και ανατροπών Το νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) της Ελλάδας είναι ο οδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 32 ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Καλαμπάκα, 4 & 5 Μαΐου 2014

ΑΠΟΦΑΣΗ 32 ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Καλαμπάκα, 4 & 5 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 32 ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Καλαμπάκα, 4 & 5 Μαΐου 2014 Το 32 ο Τακτικό Συνέδριο της Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. πραγματοποιείται σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από την κορύφωση της πολυδιάστατης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής θα αντιμετωπίσει βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες οικονομικές, δημοσιονομικές και διαρθρωτικές προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οι 21 όροι του Λένιν

Οι 21 όροι του Λένιν Οι 21 όροι του Λένιν 1. Όλη η προπαγάνδα και η αναταραχή, πρέπει να φέρουν έναν πραγματικά κομμουνιστικό χαρακτήρα και σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις αποφάσεις της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Όλα τα όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του ημάρχου Αμαρουσίου, Προέδρου Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Γιώργου Πατούλη, στην εκδήλωση μνήμης στον Ιωάννη Πασαλίδη

Ομιλία του ημάρχου Αμαρουσίου, Προέδρου Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Γιώργου Πατούλη, στην εκδήλωση μνήμης στον Ιωάννη Πασαλίδη Ομιλία του ημάρχου Αμαρουσίου, Προέδρου Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργου Πατούλη, στην εκδήλωση μνήμης στον Ιωάννη Πασαλίδη Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας, Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι στη σημερινή εκδήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΑΚΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΑΚΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΑΚΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑ 2003 ^ γν^»: O i: o ' ΙΙ^νΛ W - h I ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ G

Διαβάστε περισσότερα

Δαλιάνη Δήμητρα Λίζας Δημήτρης Μπακομήτρου Ελευθερία Ντουφεξιάδης Βαγγέλης

Δαλιάνη Δήμητρα Λίζας Δημήτρης Μπακομήτρου Ελευθερία Ντουφεξιάδης Βαγγέλης Δαλιάνη Δήμητρα Λίζας Δημήτρης Μπακομήτρου Ελευθερία Ντουφεξιάδης Βαγγέλης Αισθηματικές ταινίες Bιογραφικές ταινίες Βωβές ταινίες Δραματικές ταινίες Επιστημονικής φαντασίας Μικρού μήκους Πολιτικές Πολεμικές

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το Π.Δ 152/2013, του Γιώργου Καλημερίδη

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το Π.Δ 152/2013, του Γιώργου Καλημερίδη Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το Π.Δ 152/2013, του Γιώργου Καλημερίδη Η εισήγηση μου χωρίζεται σε δύο μέρη. Θα κάνω μια μικρή εισαγωγή για την αξιολόγηση γενικά στη σημερινή συγκυρία και με βάση αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007L0046 EL 24.02.2011 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΚΗΣ Α.Ε ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΚΗΣ Α.Ε ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΚΗΣ Α.Ε ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ),

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), L 197/30 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 21.7.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/42/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό Πλαίσιο Παιδαγωγικές Δράσεις. Υποστηρικτικό Περιβάλλον στα Προγράμματα Αγωγής Υγείας. Παραδείγματα και Προτάσεις Ορθών Πρακτικών

Θεσμικό Πλαίσιο Παιδαγωγικές Δράσεις. Υποστηρικτικό Περιβάλλον στα Προγράμματα Αγωγής Υγείας. Παραδείγματα και Προτάσεις Ορθών Πρακτικών Θεσμικό Πλαίσιο Παιδαγωγικές Δράσεις Υποστηρικτικό Περιβάλλον στα Προγράμματα Αγωγής Υγείας Παραδείγματα και Προτάσεις Ορθών Πρακτικών Θεσμικό Πλαίσιο Παιδαγωγικές Δράσεις Περιλαμβάνει: Παρουσίαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 3.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 3.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3.1 Εισαγωγή Η Ελληνική Προεδρία πραγµατοποιείται σε µια κρίσιµη, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, περίοδο. Μια Ένωση που προετοιµάζει την µεγαλύτερη διεύρυνση στην

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Με την υπαγωγή του τομέα και της πολιτικής για την Έρευνα και την Τεχνολογία στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ), το Υπουργείο ανέλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2001L0083 EL 16.11.2012 011.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΟΔΗΓΙΑ 2001/83/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001L0083 EL 30.12.2008 006.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2001/83/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεμβρίου 2001

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την έννοια της ανθρωπιάς ως συμμετοχής στα προβλήματα των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

186(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ

186(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 186(Ι)/2014 186(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 142, 1.6.2012, σ.1 Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ'' ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Η διοίκηση του Δήμου φέρνει σήμερα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 13.2.2015 L 38/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/207 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιανουαρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ A1. Με αυτά λοιπόν τα μέσα εφοδιασμένοι οι άνθρωποι κατοικούσαν στην αρχή διασκορπισμένοι, πόλεις όμως δεν υπήρχαν κατασπαράσσονταν λοιπόν από τα θηρία, γιατί ήταν από

Διαβάστε περισσότερα

6.7.2001 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 184/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) Ο ΗΓΙΑ 2001/34/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Μαι ου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Γραφείο Τύπου Θεσσαλονίκη, 12 Απριλίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου διαπιστώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Ιωάννινα, Ιούνιος 2014 1 Οι βασικές στοχεύσεις και προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

II.7.1 Ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μιας Πράξης.

II.7.1 Ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μιας Πράξης. II.7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ II.7.1 Ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μιας Πράξης. Προκειμένου μια ενταγμένη σε ένα Ε.Π. Πράξη να θεωρηθεί ότι έχει ολοκληρωθεί, θα πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα Υποδείγματα των ψηφοδελτίων που ακολουθούν αναγράφηκαν προς διευκόλυνση των συνδυασμών. Οποιαδήποτε διαφοροποίηση δεν αποτελεί λόγο ακυρότητας

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα Ελλάδα Συνοπτική Παρουσίαση Η θρησκευτική ελευθερία προστατεύεται από το Σύνταγμα και άλλους νόμους και πολιτικές, με κάποιους περιορισμούς. Γενικώς, η κυβέρνηση σεβάστηκε εμπράκτως τη θρησκευτική ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Στα τελευταία πέντε χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά πτώσης τμημάτων οικοδομών, κυρίως μπαλκονιών από πολυώροφες οικοδομές και είναι πραγματικά θαύμα το

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009)

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009) Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.5, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 009). Η θέσπιση του νέου μέτρου Η σημαντικότερη απόπειρα καινοτομικής δράσης της

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Η αντίδραση στο άγχος είναι μία φυσιολογική, ζωτική αντίδραση στην απειλή. Το άγχος είναι ένα συναίσθημα δυσθυμίας που προέρχεται από την υποκειμενική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΟΣΚΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ

ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΟΣΚΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΟΣΚΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2014 www.akel.org.cy

2014 www.akel.org.cy 2014 www.akel.org.cy Στις Ευρωεκλογές στις 25 του Μάη Ψηφίζουµε ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες υνάµεις ύναµη Αντίστασης Αξιοπρέπειας Προοπτικής Στις 25 του Μάη στις Ευρωεκλογές η παρουσία όλων στις κάλπες επιβάλλεται.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτηση - παρέμβαση του Υπουργού Δ.Μ.&Η.Δ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτηση - παρέμβαση του Υπουργού Δ.Μ.&Η.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Κορινού Α2 Β1 Τάξεις. Υπεύθυνες Προγράμματος: Κατσιγιάννη Κωνσταντία, Σιάσιου Αθηνά

Δημοτικό Σχολείο Κορινού Α2 Β1 Τάξεις. Υπεύθυνες Προγράμματος: Κατσιγιάννη Κωνσταντία, Σιάσιου Αθηνά Δημοτικό Σχολείο Κορινού Α2 Β1 Τάξεις 1 Υπεύθυνες Προγράμματος: Κατσιγιάννη Κωνσταντία, Σιάσιου Αθηνά 2 Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπ/σης και Αγωγής Υγείας ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Σχολική χρονιά 2010

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 133 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 29 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/812 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) 24.11.2003 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 307/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2032/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Νοεμβρίου 2003 για τη δεύτερη

Διαβάστε περισσότερα

L 189/112 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.6.2014

L 189/112 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.6.2014 L 189/112 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.6.2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 658/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά με τα τέλη που καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όσον αφορά τον ορισµό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισµού (97/C 372/03) (Κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Δρ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ

Δρ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ Δρ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ Σκοπος μαθηματος: -ορισμος υγιεινης -αρχες υγιεινης -σκοποι υγιεινης -αποτελεσματα υγιεινης. Ορισμος της Υγιεινης: Υγιεινη είναι η επιστημη που ερευνα και μελετα τα Υγειολογικα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο: VS/2008/0461/ «Η εργασία και το κεφάλαιο ενωμένα στη φόρμουλα του κοινωνικού διαλόγου

Σχέδιο: VS/2008/0461/ «Η εργασία και το κεφάλαιο ενωμένα στη φόρμουλα του κοινωνικού διαλόγου Παρακαλώ γράψτε τις απαντήσεις σας στα γκρίζα πεδία Αν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες σειρές ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Στόχοι του ερωτηματολογίου: Συγκέντρωση πληροφοριών για τους σκοπούς του σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΑΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΑΙΟΥ Επιθ. Κοιγ. Ερευνών, 103, Γ' 2000, 170-174 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΑΙΟΥ από τον Θεόδωρο Π. Οικονόμου Ζήσης Παπαδημητρίου, 2000, Ο ευρωπαϊκός ρατσισμός. Εισαγωγή στο φυλετικό μίσος: Ιστορική, κοινωνιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.11.2014 COM(2014) 704 final 2014/0332 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 σχετικά με την εφαρμογή της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 3,4,5 Απριλίου 1998 ιαρκές Συνεδρίου του Συνασπισµού για τη Συνθήκη του Αµστερνταµ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ Εισηγητής: Παναγιώτης Λαφαζάνης Α. ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234 12234 Ένας δηµόσιος χώρος αποτελεί ένα κύτταρο στο δοµηµένο ιστό της πόλης. Δεν πρέπει µόνο να είναι ευδιάκριτος αλλά και να εντάσσεται πλήρως. Οφείλει να ανασυντάσσει την εικόνα της πόλης η οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Για πτυχιούχους του Τμήματος Μηχανολογίας Συντάκτες: Μέλη του τακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Σέρρες, 2007 Περιεχόμενα Αυτοαξιολόγηση...

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση ΑΘΗΝΑ, 09/04/12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η χώρα διανύει την κρισιμότερη περίοδο μετά τη μεταπολίτευση. Δεν πρέπει να ζήσει σε καθεστώς χρεοκρατίας, ούτε όμως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20

ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20 Πίνακας περιεχομένων ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20 1.1 Αλλαγή του πολιτικού συστήματος... 6-9 1.1.1 Εξυγίανση του πολιτικού συστήματος. Διαφάνεια παντού...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΣΟΦΙΑ ΠΛΑΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΣΑΡΑ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΣΟΦΙΑ ΠΛΑΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΣΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΣΟΦΙΑ ΠΛΑΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΣΑΡΑ ΜΑΚΙΓΙΑΖ Ιατρικές ιδιότητες Χρησιμοποιούσαν καθρέφτες για το μακιγιάζ και το χτένισμα Φύλαγαν τα εργαλεία τους σε κασετίνες ΜΑΤΙΑ : Χρησιμοποιούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) ΑΡΙΘ. 2137/85 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

L 331/84 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2010

L 331/84 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2010 L 331/84 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Τ.Θ. 16775, Τ.Κ. 11502 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Τ.Θ. 16775, Τ.Κ. 11502 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Τ.Θ. 16775, Τ.Κ. 11502 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 02 03 04 05 06 08 Η κρίση και οι κροίσοι του Κακουλλή Θεοδούλου Δημοτικές εκλογές

Διαβάστε περισσότερα

Φασίστες και αφεντικά στου πηγαδιού τον πάτο, ζήτω το παγκόσμιο προλεταριάτο.

Φασίστες και αφεντικά στου πηγαδιού τον πάτο, ζήτω το παγκόσμιο προλεταριάτο. Οι νόμοι της αγοράς, νόμοι της άγριας δύσης έχουν καταστρέψει ό,τι με αγώνες είχαμε κατακτήσει. Ο Υπ. Υγείας φωνάζει πως δεν έχει απολυθεί κανείς απ τα νοσοκομεία και ότι όλα λειτουργούν καλά. Ολόκληρη

Διαβάστε περισσότερα

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4444, 23.5.2014 Ν. 66(Ι)/2014 66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: C

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ειδών καθαριότητας ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ και ευπρεπισμού για το έτος 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 31/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Καταστατικές Πρόνοιες και Εσωτερικοί Κανονισμοί που αφορούν τη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Σχολικών Εφορειών, τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Έργο : Προμήθεια υλικών άρδευσης ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Προυπ : 71.999,65 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Κ.Α. : 25-7135.004 Αρ. Μελ. : 20/2015 Αρ. Πρωτ. : 3281/17-6-2015 Χρήση : 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΦΛΕΒΑΡΗ 2015 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΛΚΥΟΝΙΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΦΛΕΒΑΡΗ 2015 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΛΚΥΟΝΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΦΛΕΒΑΡΗ 2015 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΛΚΥΟΝΙΣ Για πρόγραμμα δράσης για το επόμενο διάστημα μέχρι την πρωτομαγιά Eισαγωγή Συνάδελφοι-ες,

Διαβάστε περισσότερα

Το«Δέντρο της Ελευθερίας» μέσα από τη Χάρτα του Ρήγα Φεραίου και τα ιστορικά γεγονότα της εποχής του

Το«Δέντρο της Ελευθερίας» μέσα από τη Χάρτα του Ρήγα Φεραίου και τα ιστορικά γεγονότα της εποχής του Το«Δέντρο της Ελευθερίας» μέσα από τη Χάρτα του Ρήγα Φεραίου και τα ιστορικά γεγονότα της εποχής του ΟΡήγας,επονομαζόμενοςΦεραίοςήΒελεστινλής, υπήρξεπρόδρομοςτηςελληνικήςεπανάστασηςτου1821. Ένας από εκείνους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ

ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ ΘΕΜΑ: ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ Ο σίδηρος παρά το γεγονός, ότι αποτελεί υλικό γνωστό ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους, άρχισε να χρησιµοποιείται ευρέως και ουσιαστικά σε αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας.

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Κ.Ε.Δ.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αγαπητοί Φίλοι, Θέλω εκ μέρους των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 20 Ο ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ

ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 20 Ο ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 20 Ο ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ Α. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ Καθηγητή Ε.Μ.Π., Σχολή Αρχιτεκτόνων ΔΗΜΗΤΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Ε.Κ.ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Ε.Κ.ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Ε.Κ.ΑΡΚΑΔΙΑΣ Στην Τρίπολη σήμερα 31-3 - 2012, εμείς οι αντιπρόσωποι - σύνεδροι των Σωματείων μελών του Ε.Κ.Αρκαδίας, που πήραμε μέρος στις εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Ερωταπαντήσεις για την Ελλάδα. 1. Ποιά είναι η φύση της κρίσης στην Ελλάδα; Γιατί χρειάζεται το πρόγραμμα;

Ερωταπαντήσεις για την Ελλάδα. 1. Ποιά είναι η φύση της κρίσης στην Ελλάδα; Γιατί χρειάζεται το πρόγραμμα; Last updated 5/9/2010 9:45 PM Ερωταπαντήσεις για την Ελλάδα 1. Ποιά είναι η φύση της κρίσης στην Ελλάδα; Γιατί χρειάζεται το πρόγραμμα; Η Ελλάδα είναι πολύ χρεωμένη και έχει χάσει περίπου το 25 τοις εκατό

Διαβάστε περισσότερα

Το ρολόι που κρατάς στα χέρια σου κρύβει ένα μυστικό: το μυστικό της κόκκινης ομάδας. Αν είσαι αρκετά τολμηρός, μπορείς κι εσύ να ενημερωθείς για τα

Το ρολόι που κρατάς στα χέρια σου κρύβει ένα μυστικό: το μυστικό της κόκκινης ομάδας. Αν είσαι αρκετά τολμηρός, μπορείς κι εσύ να ενημερωθείς για τα Το ρολόι που κρατάς στα χέρια σου κρύβει ένα μυστικό: το μυστικό της κόκκινης ομάδας. Αν είσαι αρκετά τολμηρός, μπορείς κι εσύ να ενημερωθείς για τα πρόσφατα κατορθώματά μας στο Νέστο και να μπεις στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ Μετά το τηγάνι.το λάδι γίνεται τοξικό για τη θάλασσα το έδαφος τον υδροφόρο ορίζοντα για όλους μας!!! Tο χρησιµοποιηµένο λάδι ΕΝ το πετάµε στην αποχέτευση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει. πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της.

Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει. πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της. Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της. 1 / 7 Αυτή η διαδικασία, φυσικά, δεν ήταν μια ευθεία πορεία από την ακμή

Διαβάστε περισσότερα

(6) Μόνο οι τροποποιήσεις που συνεπάγονται σημαντικές. (7) Για τη διασφάλιση αποτελεσματικής και τακτικής παρακολούθησης,

(6) Μόνο οι τροποποιήσεις που συνεπάγονται σημαντικές. (7) Για τη διασφάλιση αποτελεσματικής και τακτικής παρακολούθησης, 23.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 368/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/185

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/185 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/185 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση Προγράμματοςγια

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2013 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2013 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59. Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2013 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα Οκτώβριο, στις χώρες της

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα της δημιουργίας

Ο Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα της δημιουργίας Ο Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα της δημιουργίας Από την κρίση και τα ελλείμματα στην ανάπτυξη και την κοινωνική δικαιοσύνη ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Αντιμέτωποι με την κρίση: τα πρώτα βήματα για τη σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα