Copyright: Κιτσοπανίδης Γεώργιος, Eκδόσεις Zήτη, Φεβρουάριος 2006, Θεσσαλονίκη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Copyright: Κιτσοπανίδης Γεώργιος, Eκδόσεις Zήτη, Φεβρουάριος 2006, Θεσσαλονίκη"

Transcript

1

2 ISBN Copyright: Κιτσοπανίδης Γεώργιος, Eκδόσεις Zήτη, Φεβρουάριος 2006, Θεσσαλονίκη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του Eλληνικού νόμου (N.2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Aπαγορεύεται απολύτως η άνευ γραπτής άδειας του εκδότη και συγγραφέα κατά οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο αντιγραφή, φωτοανατύπωση και εν γένει αναπαραγωγή, εκμίσθωση ή δανεισμός, μετάφραση, διασκευή, αναμετάδοση στο κοινό σε οποιαδήποτε μορφή (ηλεκτρονική, μηχανική ή άλλη) και η εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου. Φωτοστοιχειοθεσία Eκτύπωση Bιβλιοπωλείο Π. ZHTH & Σια OE 18ο χλμ Θεσ/νίκης-Περαίας T.Θ Περαία Θεσσαλονίκης T.K Tηλ.: (10 γραμ.) - Fax: Aρμενοπούλου Θεσσαλονίκη Tηλ , Fax

3 Πρόλογος Με τη συμπλήρωση 40 και πλέον ετών από την πρώτη εκτεταμένη και συστηματική τεχνικοοικονομική έρευνα του κλάδου της γαλακτοπαραγωγού βοοτροφίας και περισσότερα από 30 χρόνια συνεχούς μελέτης αλλά και διδασκαλίας των οικονομικών θεμάτων όλων σχεδόν των κλάδων της ζωϊκής μας παραγωγής σκέφθηκα να παρουσιάσω τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τα αποτελέσματα των κατά καιρούς διεξαχθεισών ερευνών υπό τη μορφή ενός επιστημονικού συγγράμματος με τον τίτλο «Οικονομική Ζωϊκής Παραγωγής Αρχές, Εφαρμογές και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση». Πρωταρχικός σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να προσφέρει ένα καλό θεωρητικό υπόβαθρο σ αυτούς που ασχολούνται με τα οικονομικά προβλήματα της ζωϊκής μας παραγωγής και θέλουν να προτείνουν τρόπους αντιμετώπισης αυτών. Έτσι δικαιολογείται η παρουσίαση των αρχών της οικονομικής της παραγωγής και ειδικότερα εκείνων που συνδέονται περισσότερο με τη ζωϊκή παραγωγή, των συντελεστών παραγωγής που εμπλέκονται στη ζωϊκή παραγωγή, των τύπων, του μεγέθους και των μορφών οργάνωσης των εκμεταλλεύσεων ζωϊκής παραγωγής μαζί με τη διάρθρωση και τη χωροταξική κατανομή αυτής για ολόκληρη τη χώρα. Είναι γεγονός ότι οι αρχές της οικονομικής της παραγωγής έχουν γενική ισχύ και συνεπώς χρησιμοποιούνται σ όλες τις χώρες του κόσμου, πλην όμως τα αποτελέσματα των εφαρμογών τους διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή και πολύ περισσότερο από χώρα σε χώρα. Για το λόγο αυτό οι παρουσιαζόμενες αρχές της οικονομικής της παραγωγής συμπληρώνονται από την τεχνικοοοικονομική ανάλυση με την κατάλληλη μεθοδολογία όλων σχεδόν των ειδών και κατηγοριών παραγωγικών ζώων και πτηνών που εκτρέφονται στη χώρα μας. Είναι αλήθεια ότι η Οικονομική της Ζωϊκής Παραγωγής ξεκίνησε ως ένα τμήμα της Οικονομικής της Γεωργικής Παραγωγής και σήμερα διαμορφώνεται σε αυτοτελή τομέα αυτής αν ληφθεί μάλιστα υπόψη ότι έχουν καθιερωθεί ήδη ξεχωριστά μαθήματα οικονομικής της ζωϊκής παραγωγής τόσο σε προπτυχιακό, όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Η διαμόρφωση αυτή επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι ενώ στο παρελθόν δεν υπήρχαν αμιγείς εκμεταλλεύσεις ζωϊκής παραγωγής, εκτός ορισμένων αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων νομαδικής μορφής,

4 4 Οικονομική Ζωϊκής Παραγωγής (Αρχές, Εφαρμογές, Τεχνικοοικονομική Ανάλυση) και η παραγωγή ζωϊκών προϊόντων επιτυγχάνονταν από κλάδους ζωϊκής παραγωγής στα πλαίσια μικτών εκμεταλλεύσεων φυτικής και ζωϊκής παραγωγής, αργότερα διαμορφώθηκαν αμιγείς τύποι εκμεταλλεύσεων ζωϊκής παραγωγής. Πρόσφατα μάλιστα παρατηρείται το φαινόμενο μια εκμετάλλευση ζωϊκής παραγωγής να αποτελείται αποκλειστικά από ένα και όχι περισσότερους κλάδους ζωϊκής παραγωγής(βοοτροφία, Προβατοτροφία, Αιγοτροφία, Χοιροτροφία, Πτηνοτροφία, κ.λπ.) και αρκετές φορές μάλιστα να συμπίπτει η έννοια της εκμετάλλευσης ζωϊκής παραγωγής με την αντίστοιχη ενός υποκλάδου ζωϊκής παραγωγής (Βοοτροφία γαλακτοπαραγωγικής ή κρεατοπαραγωγικής κατεύθυνσης, Πτηνοτροφία αυγοπαραγωγικής ή κρεατοπαραγωγικής κατεύθυνσης). Με βάση την έννοια του κλάδου και της εκμετάλλευσης ζωϊκής παραγωγής τόσο στο παρελθόν, όσο και στις τελευταίες 10ετίας προχωρήσαμε στην οικονομική διερεύνηση της ζωϊκής παραγωγής αρχικά (τις 10ετίες του 1950 και 1960) υπό τη μορφή κλάδων ζωϊκής παραγωγής στα πλαίσια γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και αργότερα (μετά τις 10ετίες του 1960 και 1970) υπό τη μορφή αμιγών εκμεταλλεύσεων ζωϊκής παραγωγής. Στην πρώτη περίπτωση η τεχνικοοικονομική διερεύνηση είχε ως αντικείμενο τους κλάδους ζωϊκής παραγωγής και απέβλεπε στην επισήμανση της συμβολής τους στην οικονομικότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, ενώ στη δεύτερη περίπτωση η τεχνικοοικονομική διερεύνηση αποβλέπει στην επισήμανση αφενός μεν της βιωσιμότητος ή μη των διαφόρων τύπων εκμεταλλεύσεων ζωϊκής παραγωγής υπό τις συνθήκες της χώρας μας, αφετέρου δε των προϋποθέσεων κάτω από τις οποίες μπορούν να καταστούν ανταγωνιστικές στα πλαίσια της ευρωπαϊκής και διεθνούς αγοράς. Η πρωτοτυπία του βιβλίου αυτού εστιάζεται κατά τη γνώμη μας σε δύο σημεία: α) στο γεγονός ότι η θεωρία είναι προσαρμοσμένη αποκλειστικά στη ζωϊκή παραγωγή και τα συνοδεύοντα αυτή αριθμητικά παραδείγματα προέρχονται κατά κανόνα από την ανάλυση πρωτογενών τεχνικοοικονομικών δεδομένων της ελληνικής ζωϊκής παραγωγής, και β) στο γεγονός ότι η παραπάνω θεωρία ακολουθείται από ολοκληρωμένη τεχνικοοικονομική ανάλυση με πραγματικά δεδομένα όλων σχεδόν των τύπων εκμεταλλεύσεων και κλάδων ζωϊκής παραγωγής της χώρας μας. Κι αυτό γιατί είχαμε τη σπάνια ευκαιρία που μπορεί να έχει ένας γεωργοοικονομολόγος σε παγκόσμια κλίμακα να ασχοληθεί ερευνητικά επί τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα με τα οικονομικά προβλήματα της ζωϊκής παραγωγής. Επιπρόσθετα, το βιβλίο αυτό αναμένεται να αποτελέσει για πολλά χρόνια πηγή άντλησης τε-

5 Πρόλογος 5 χνικοοικονομικών δεδομένων και τεχνικοοικονομικών συντελεστών για όλους σχεδόν τους κλάδους της ζωϊκής μας παραγωγής που περιέχονται στους 210 πίνακες και στα 36 σχήματα. Το τελευταίο στηρίζεται στο γεγονός ότι τα δεδομένα αυτά προσφέρονται συναρτήσει απόδοσης, μεγέθους, φυλής, γαλακτικής περιόδου, αριθμού τοκετού, χρονικής περιόδου τοκετού, εποχής εκτροφής, χρονικής διάρκειας εκτροφής, τρόπου εκτροφής και άλλων σημαντικών παραμέτρων. Με βάση τα προαναφερθέντα πιστεύεται ότι η δημοσίευση του βιβλίου αυτού θα φανεί χρήσιμη όχι μόνο στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές των κατευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Ζωϊκής Παραγωγής και στους επιχειρηματίες κτηνοτρόφους και πτηνοτρόφους, αλλά και στους ασχολούμενους με την ορθολογιστική οργάνωση του βασικού αυτού τομέα της γεωργικής και γενικότερα της εθνικής μας οικονομίας. Θεσσαλονίκη Φεβρουάριος 2006

6 Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κεφάλαιο Πρώτο Έννοια, Περιεχόμενο, Εξέλιξη και Σχέσεις Οικονομικής της Ζωϊκής Παραγωγής 1. Έννοια, περιεχόμενο και σημασία της οικονομικής της ζωϊκής παραγωγής Ιστορική εξέλιξη της οικονομικής της ζωϊκής παραγωγής Σχέσεις της οικονομικής της ζωϊκής παραγωγής με τη σύγχρονη τεχνολογία και τεχνολογική μεταβολή Σχέσεις της οικονομικής της ζωϊκής παραγωγής με τη γενετική βελτίωση και τη διατροφή των παραγωγικών ζώων Κεφάλαιο Δεύτερο Βασικές Αρχές και Θεμελιώδεις Νόμοι της Οικονομικής που συνδέονται με τη Ζωϊκή Παραγωγή 1. Η εφαρμογή της οικονομικής θεωρίας και των αρχών της παραγωγής στη ζωϊκή παραγωγή Ο νόμος των μεταβαλλομένων αναλογιών και η σημασία του στο πλαίσιο της ζωϊκής παραγωγής Βασικές έννοιες του νόμου των μεταβαλλομένων αναλογιών που σχετίζονται με τη ζωϊκή παραγωγή Προσδιορισμός αρίστης ποσότητος χρήσης ενός μεταβλητού συντελεστού προσφερόμενου τόσο σε απεριόριστες, όσο και σε περιορισμένες ποσότητες στη ζωϊκή παραγωγή Σχέση μεταξύ μέγιστης ποσότητος χρήσης ενός μεταβλητού συντελεστού ή μέγιστης ποσότητος παραγωγής ενός ζωϊκού προϊόντος και μεγιστοποίησης του συνολικού κέρδους Προσδιορισμός αρίστου χρόνου μεγιστοποίησης του συνολικού κέρδους από ζώα και πτηνά διαφορετικής χρονικής διάρκειας κάθε παραγωγικής τους διαδικασίας... 51

7 8 Οικονομική Ζωϊκής Παραγωγής (Αρχές, Εφαρμογές, Τεχνικοοικονομική Ανάλυση) 2.5 Άριστος χρόνος φυσιολογικής απομάκρυνσης ή αντικατάστασης διαφόρων κατηγοριών παραγωγικών ζώων και μεθοδολογία προσδιορισμού αυτού Συνδυασμός συντελεστών παραγωγής στα πλαίσια της ζωϊκής παραγωγής Συνδυασμός συντελεστών υπό σταθερές αναλογίες και συμπληρωματικότητα αυτών Συνδυασμός συντελεστών υπό μεταβλητές αναλογίες και υποκατάσταση αυτών Συνδυασμός συντελεστών για την επίτευξη ορισμένης ποσότητος ζωϊκού προϊόντος με το ελάχιστο κόστος Συνδυασμός συντελεστών για την επίτευξη μέγιστης ποσότητος ζωϊκού προϊόντος με το αυτό κόστος Συνδυασμός κλάδων παραγωγής στα πλαίσια της ζωϊκής παραγωγής Κλάδοι ζωϊκής παραγωγής με περισσότερα του ενός συνδεδεμένα προϊόντα Ανταγωνιστικοί κλάδοι ζωϊκής παραγωγής και προσδιορισμός αρίστου συνδυασμού αυτών Παραπληρωματικοί και συμπληρωματικοί κλάδοι ζωϊκής παραγωγής και προσδιορισμός αρίστου συνδυασμού αυτών Θεμελιώδεις έννοιες και αρχές του κόστους παραγωγής που σχετίζονται με τη ζωϊκή παραγωγή Έννοια και διάκριση του κόστους παραγωγής ζωϊκών προϊόντων Συνάρτηση κόστους παραγωγής και συμπεριφορά του συναρτήσει παραγόμενου ζωϊκού προϊόντος Προσδιορισμός αρίστου επιπέδου παραγωγής ενός ζωϊκού προϊόντος δια μέσου του οριακού κόστους και του οριακού εισοδήματος αυτού Έννοια και σημασία του συγκριτικού πλεονεκτήματος στη ζωϊκή παραγωγή Κεφάλαιο Τρίτο Η Γεωργική Λογιστική, Εκτιμητική και Στατιστική στην Υπηρεσία της Οικονομικής της Ζωϊκής Παραγωγής 1. Η γεωργική λογιστική βασική προϋπόθεση ορθολογιστικής οργάνωσης των εκμεταλλεύσεων ζωϊκής παραγωγής Η γεωργική εκτιμητική απαραίτητη για τον προσδιορισμό της οικονομικότητος των εκμεταλλεύσεων ζωϊκής παραγωγής Η γεωργική στατιστική αναγκαιότατη για την εξαγωγή βασικών δεικτών στις εκμεταλλεύσεις ζωϊκής παραγωγής Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής πολύτιμο όργανο στην προσπάθεια δημιουργίας σύγχρονων και καλά οργανωμένων εκμεταλλεύσεων ζωϊκής παραγωγής... 97

8 Περιεχόμενα 9 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο Τέταρτο Το Έδαφος στο πλαίσιο των Εκμεταλλεύσεων Ζωϊκής Παραγωγής 1. Έννοια, χαρακτηριστικά και κατηγορίες εδάφους εκμεταλλεύσεων ζωϊκής παραγωγής Το έδαφος ως βάση της παραγωγικής κατεύθυνσης των εκμεταλλεύσεων ζωϊκής παραγωγής Αξία και ενοίκιο εδάφους σε σύγκριση με τη χρήση του στις εκμεταλλεύσεις ζωϊκής παραγωγής Κεφάλαιο Πέμπτο Η Εργασία στο πλαίσιο των Εκμεταλλεύσεων Ζωϊκής Παραγωγής 1. Έννοια, χαρακτηριστικά και κατηγορίες εργασίας εκμεταλλεύσεων ζωϊκής παραγωγής Αμοιβή εργασίας και αξιοποίηση αυτής στις εκμεταλλεύσεις ζωϊκής παραγωγής Απαιτήσεις σε εργασία των εκμεταλλεύσεων ζωϊκής παραγωγής και αντιμετώπιση αυτών Βαθμός απασχόλησης γεωργικής οικογένειας εκμεταλλεύσεων ζωϊκής παραγωγής Μέτρηση μονάδος εργασίας και αποτελεσματικότητα αυτής στις εκμεταλλεύσεις ζωϊκής παραγωγής Οργανωτική και διαχειριστική ικανότητα παραγωγών που διευθύνουν εκμεταλλεύσεις ζωϊκής παραγωγής Κεφάλαιο Έκτο Το Κεφάλαιο στο πλαίσιο των Εκμεταλλεύσεων Ζωϊκής Παραγωγής 1. Έννοια, χαρακτηριστικά και διάκριση κεφαλαίου εκμεταλλεύσεων ζωϊκής παραγωγής Πηγές, αμοιβή και χρήση κεφαλαίου εκμεταλλεύσεων ζωϊκής παραγωγής Η σημασία του κεφαλαίου στις σύγχρονες εκμεταλλεύσεις ζωϊκής παραγωγής

9 10 Οικονομική Ζωϊκής Παραγωγής (Αρχές, Εφαρμογές, Τεχνικοοικονομική Ανάλυση) ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κεφάλαιο Έβδομο Εκμεταλλεύσεις και Κλάδοι Ζωϊκής Παραγωγής 1. Έννοια, περιεχόμενο και χαρακτηριστικά εκμεταλλεύσεων ζωϊκής παραγωγής Έννοια και διάκριση κλάδων ζωϊκής παραγωγής Κεφάλαιο Όγδοο Τύποι Εκμεταλλεύσεων Ζωϊκής Παραγωγής 1. Έννοια και σημασία τύπων εκμεταλλεύσεων ζωϊκής παραγωγής Μεθοδολογία και κριτήρια καθορισμού τύπων εκμεταλλεύσεων ζωϊκής παραγωγής Θεωρία εκλογής ζώων παραγωγής σε μια εκμετάλλευση ζωϊκής παραγωγής Διαμόρφωση τύπων εκμεταλλεύσεων ζωϊκής παραγωγής και παράγοντες που την επηρεάζουν Eιδικευμένοι και μη ειδικευμένοι τύποι εκμεταλλεύσεων ζωϊκής παραγωγής, αιτίες που τους προκαλούν και πλεονεκτήματα αυτών Κεφάλαιο Ένατο Μέγεθος Εκμεταλλεύσεων Ζωϊκής Παραγωγής 1. Έννοια και κριτήρια προσδιορισμού του μεγέθους των εκμεταλλεύσεων ζωϊκής παραγωγής Μικρό και μεγάλο μέγεθος εκμεταλλεύσεων ζωϊκής παραγωγής και συγκριτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων τους Οικογενειακή και επιχειρηματική εκμετάλλευση ζωϊκής παραγωγής Πλήρους και μερικής απασχόλησης εκμετάλλευση ζωϊκής παραγωγής Κεφάλαιο Δέκατο Μορφές Εκμεταλλεύσεων Ζωϊκής Παραγωγής 1. Ατομική εκμετάλλευση ζωϊκής παραγωγής Συνεταιρική εκμετάλλευση ζωϊκής παραγωγής Συνεταιριστική εκμετάλλευση ζωϊκής παραγωγής Εκμετάλλευση ζωϊκής παραγωγής που παράγει βάσει συμβολαίων

10 Περιεχόμενα 11 Κεφάλαιο Ενδέκατο Εκμεταλλεύσεις Συμβατικού και Βιολογικού Τρόπου Παραγωγής Ζωϊκών Προϊόντων 1. Έννοια και περιεχόμενο εκμεταλλεύσεων συμβατικού και βιολογικού τρόπου παραγωγής ζωϊκών προϊόντων Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα εκμεταλλεύσεων συμβατικού και βιολογικού τρόπου παραγωγής ζωϊκών προϊόντων Τύποι εκμεταλλεύσεων και κλάδοι παραγωγής που προσφέρονται περισσότερο για την παραγωγή ζωϊκών προϊόντων με βιολογικό τρόπο Προοπτικές εκμεταλλεύσεων και κλάδων παραγωγής ζωϊκών προϊόντων με βιολογικό τρόπο Κεφάλαιο Δωδέκατο Διάρθρωση Ζωϊκού Παραγωγικού Κεφαλαίου και Ζωϊκής Παραγωγής της Χώρας, Χωροταξική Κατανομή αυτών και Ακαθάριστη αξία Ζωϊκών Προϊόντων 1. Αριθμός παραγωγικών ζώων και πτηνών κατά είδος, παραγωγή ζωϊκών προϊόντων και ακαθάριστη αξία αυτών για το σύνολο της χώρας Αριθμός παραγωγικών ζώων και πτηνών κατά είδος συναρτήσει γεωγραφικής περιοχής Παραγωγή ζωϊκών προϊόντων κατά είδος παραγωγικού ζώου και πτηνού συναρτήσει γεωγραφικής περιοχής Ακαθάριστη αξία ζωϊκών προϊόντων κατά κλάδους ζωϊκής παραγωγής συναρτήσει γεωγραφικής περιοχής ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κεφάλαιο Δέκατο Τρίτο Συγκέντρωση και Επεξεργασία Φυσικών ή Τεχνικών και Οικονομικών Δεδομένων 1. Μεθοδολογία συλλογής φυσικών ή τεχνικών και οικονομικών δεδομένων Μέγεθος δείγματος εκμεταλλεύσεων και τρόπος επιλογής αυτών Μέθοδοι και τρόποι συλλογής φυσικών ή τεχνικών και οικονομικών δεδομένων

11 12 Οικονομική Ζωϊκής Παραγωγής (Αρχές, Εφαρμογές, Τεχνικοοικονομική Ανάλυση) 2. Μεθοδολογία ανάλυσης φυσικών ή τεχνικών και οικονομικών δεδομένων Παρουσίαση τεχνικοοικονομικής ανάλυσης ανά μονάδα παραγωγικού ζώου ή πτηνού και σε ορισμένους τύπους ανά ολόκληρη εκμετάλλευση αυτού Παράγοντες βάσει των οποίων αναλύονται τα φυσικά ή τεχνικά και οικονομικά δεδομένα στη ζωϊκή παραγωγή Βασική ή κλασική ανάλυση φυσικών ή τεχνικών και οικονομικών δεδομένων Στατιστική ανάλυση φυσικών ή τεχνικών και οικονομικών δεδομένων Ανάλυση παραγωγικότητος φυσικών ή τεχνικών και οικονομικών δεδομένων Χρηματικός προϋπολογισμός και δανειοδότηση εκμεταλλεύσεων ζωϊκής παραγωγής Γεωργικός προϋπολογισμός και προσδιορισμός κατώτατης ευνοϊκής απόδοσης και τιμής ζωϊκού προϊόντος Άριστος χρόνος φυσιολογικής απομάκρυνσης ζώων από την παραγωγική διαδικασία ή αντικατάστασής τους από νεότερα της ιδίας παραγωγικής κατεύθυνσης και μεθοδολογία υπολογισμού του Γραμμικός προγραμματισμός εκμεταλλεύσεων ζωϊκής παραγωγής Δένδρο αποφάσεων στις εκμεταλλεύσεις ζωϊκής παραγωγής Κεφάλαιο Δέκατο Τέταρτο Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Βοοτροφίας Γαλακτοπαραγωγής 1. Εισαγωγή Διάρθρωση βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων γαλακτοπαραγωγής, χωροταξική κατανομή αυτών και παραγωγή γάλακτος Αριθμός και αναλογία εκμεταλλεύσεων και αγελάδων γαλακτοπαραγωγής συναρτήσει μεγέθους για το σύνολο της χώρας Αναλογία και συνολικός αριθμός εκμεταλλεύσεων συναρτήσει μεγέθους κατά περιοχές της χώρας Αριθμός και αναλογία εκμεταλλεύσεων και αγελάδων και παραγωγή γάλακτος κατά περιοχές της χώρας Εξέλιξη αριθμού και μέσης απόδοσης γάλακτος αγελάδων ελεγχομένων από τα Κέντρα Γενετικής Βελτίωσης Ζώων της Χώρας Αναλογία αγελάδων συναρτήσει γαλακτικής περιόδου για κύκλο 6 και 10 γαλακτικών περιόδων Αναλογία αγελάδων και μέση απόδοση αυτών κατά κλάσεις απόδοσης γάλακτος ελεγχομένων από τα Κέντρα Γενετικής Βελτίωσης Ζώων της Χώρας Τεχνικοοικονομική ανάλυση ανά αγελάδα συναρτήσει απόδοσης γάλακτος Πάγιο και ζωϊκό κεφάλαιο ανά αγελάδα συναρτήσει απόδοσης γάλακτος

12 Περιεχόμενα Μέση απόδοση γάλακτος ανά αγελάδα συναρτήσει γαλακτικής περιόδου κατά κλάσεις απόδοσης γάλακτος Φυσικά ή τεχνικά και οικονομικά δεδομένα αναπαραγωγής, παραγωγής και εκτροφής ανά αγελάδα συναρτήσει απόδοσης γάλακτος Πρόσοδοι, δαπάνες, κέρδος και εισοδήματα ανά αγελάδα συναρτήσει απόδοσης γάλακτος α) Ακαθάριστο εισόδημα και σύνθεση αυτού β) Δαπάνες και κόστος παραγωγής και διάκριση αυτών γ) Κέρδος, γεωργικό εισόδημα και αποδοτικότητα κεφαλαίου Παράγοντες που μπορούν να βελτιώσουν την οικονομικότητα των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής Προσδιορισμός κατώτατης ευνοϊκής απόδοσης γάλακτος συναρτήσει τιμής πωλήσεως και απόδοσης αυτού ανά αγελάδα Προσδιορισμός αρίστου χρόνου φυσιολογικής απομάκρυνσης ή αντικατάστασης αγελάδων γαλακτοπαραγωγής συναρτήσει χρησιμοποιούμενης μεθόδου Πιθανότητες επίτευξης αναμενόμενης απόδοσης γάλακτος, τιμής πωλήσεως αυτού και ακαθάριστης αξίας του ανά αγελάδα και λήψη σχετικής απόφασης Τεχνικοοικονομική ανάλυση ολόκληρης βοοτροφικής εκμετάλλευσης γαλακτοπαραγωγής Τεχνική περιγραφή και κόστος ίδρυσης μιας βοοτροφικής εκμετάλλευσης 50 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής Τεχνικοοικονομικά δεδομένα εκμετάλλευσης 50 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής Εξισώσεις υπολογισμού προσόδων, κόστους, κέρδους και εισοδημάτων μιας βοοτροφικής εκμετάλλευσης γαλακτοπαραγωγής Πρόσοδοι, κόστος, κέρδος και εισοδήματα εκμετάλλευσης 50 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής Χρηματικός προϋπολογισμός βοοτροφικής εκμετάλλευσης 50 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής μέσης απόδοσης και αντιμετώπιση δανειακών υποχρεώσεων αυτής α) Χρηματικός προϋπολογισμός υπό καθεστώς επιχορήγησης, δανεισμού και συμμετοχής του βοοτρόφου και ισχύοντος επιτοκίου μετά τόκων υπερημερίας β) Χρηματικός προϋπολογισμός υπό καθεστώς δανεισμού και συμμετοχής του βοοτρόφου και ισχύοντος επιτοκίου μετά τόκων υπερημερίας γ) Χρηματικός προϋπολογισμός υπό καθεστώς δανεισμού και συμμετοχής του βοοτρόφου και μειωμένου επιτοκίου μετά τόκων υπερημερίας Ανάλυση παραγωγικότητος βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων γαλακτοπαραγωγής Οριακή παραγωγικότητα και κόστος χρησιμοποιούμενων συντελεστών

13 14 Οικονομική Ζωϊκής Παραγωγής (Αρχές, Εφαρμογές, Τεχνικοοικονομική Ανάλυση) 5.2 Οριακή παραγωγικότητα συμπυκνωμένων και χονδροειδών ζωοτροφών συγκριτικά με το κόστος χρήσης αυτών Οριακή σχέση υποκατάστασης μεταξύ συμπυκνωμένων και χονδροειδών ζωοτροφών και συνδυασμός ελαχίστου κόστους αυτών Προσδιορισμός οικονομικών σιτηρεσίων αγελάδων γαλακτοπαραγωγής και μέθοδοι υπολογισμού τους Τεχνικοοικονομική σύγκριση γαλακτοπαραγωγού βοοτροφίας μεταξύ τεσσάρων χρονικών περιόδων κατά την 35ετία Σύγκριση αναγκών σε συντελεστές παραγωγής Σύγκριση ορισμένων τεχνικοοικονομικών συντελεστών Σύγκριση προσόδου, κόστους, κέρδους, γεωργικού εισοδήματος και αποδοτικότητος κεφαλαίου Σύγκριση παραγωγικότητος χρησιμοποιούμενων συντελεστών Προοπτικές βοοτροφίας γαλακτοπαραγωγής Κεφάλαιο Δέκατο Πέμπτο Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Βοοτροφίας Κρεατοπαραγωγής 1. Εισαγωγή Διάρθρωση βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων κρεατοπαραγωγής, χωροταξική κατανομή αυτών και παραγωγή κρέατος Αριθμός και αναλογία εκμεταλλεύσεων και αγελάδων συναρτήσει μεγέθους για το σύνολο της χώρας Αναλογία εκμεταλλεύσεων και συνολικός αριθμός αυτών κατά κλάσεις αριθμού αγελάδων και περιοχές της χώρας Παραγωγή βοείου κρέατος κατά κατηγορίες και περιοχές της χώρας Τεχνικοοικονομική ανάλυση ανά αγελάδα κρεατοπαραγωγής Πάγιο και ζωϊκό κεφάλαιο, ανθρώπινο δυναμικό και δεδομένα αναπαραγωγής και παραγωγής Είδος και ποσότητα τροφής κατά κατηγορίες ζώων και χρονική περίοδος εκτροφής και πάχυνσης Πρόσοδοι, δαπάνες, κόστος, κέρδος και εισοδήματα ανά γαλουχούσα αγελάδα κρεατοπαραγωγής α) Ακαθάριστο εισόδημα και πηγές προέλευσης αυτού β) Δαπάνες παραγωγής και διάκριση αυτών κατά κατηγορίες γ) Δαπάνες εκτροφής ταύρου και επιβάρυνση αγελάδων δ) Κέρδος, γεωργικό εισόδημα και αποδοτικότητα κεφαλαίου ε) Κόστος παραγωγής και τιμή πωλήσεως ανά χλγ. βοείου κρέατος Τεχνικοοικονομική σύγκριση μεταξύ βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων που χορηγούν και εκείνων που δεν χορηγούν συμπυκνωμένες τροφές Παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομικότητα των αγελάδων κρεατοπαραγωγής εκτατικής εκτροφής

14 Περιεχόμενα Ανάλυση παραγωγικότητος βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων κρεατοπαραγωγής εκτατικής εκτροφής Οριακή παραγωγικότητα και κόστος χρησιμοποιούμενων συντελεστών Οριακή παραγωγικότητα συμπυκνωμένων και χονδροειδών ζωοτροφών, οριακή σχέση υποκατάστασης αυτών και ελαχιστοποίηση κόστους διατροφής Γραμμικός προγραμματισμός και οικονομικά σιτηρέσια στη βοοτροφία κρεατοπαραγωγής Προοπτικές βοοτροφίας κρεατοπαραγωγής Κεφάλαιο Δέκατο Έκτο Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Προβατοτροφίας 1. Εισαγωγή Διάρθρωση προβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων, χωροταξική κατανομή αυτών και παραγωγή γάλακτος και κρέατος Αριθμός και αναλογία εκμεταλλεύσεων και προβάτων συναρτήσει μεγέθους για το σύνολο της χώρας Αριθμός εκμεταλλεύσεων συναρτήσει μεγέθους και συνολικός αριθμός αυτών κατά περιοχές της χώρας Αριθμός εκμεταλλεύσεων και σύνθεση ποιμνίου κατά περιοχές της χώρας Αριθμός και αναλογία προβατίνων και παραγωγή γάλακτος και αμνών κατά περιοχές της χώρας Αριθμός και αναλογία προβάτων κατά κατηγορίες που οδηγήθηκαν στο σφαγείο και κρέας που παρήχθηκε απ αυτά κατά περιοχές της χώρας Εξέλιξη αριθμού και μέσης απόδοσης γάλακτος προβάτων κατά φυλές ε- λεγχόμενες από τα Κέντρα Γενετικής Βελτίωσης Ζώων της χώρας Αναλογία προβατίνων συναρτήσει γαλακτικής περιόδου για διαφορετικό κύκλο γαλακτικών περιόδων Τεχνικοοικονομική ανάλυση και σύγκριση προβατίνων κατά ομάδες φυλών ή κατά κλάσεις απόδοσης γάλακτος και αμνών Μέσο μέγεθος ποιμνίου και αξία παγίου και ζωϊκού κεφαλαίου κατά ομάδες φυλών προβάτων Φυσικά ή τεχνικά και οικονομικά δεδομένα που συνδέονται με την αξία, την παραγωγική ζωή, την αναπαραγωγή και την παραγωγή κατά ομάδες φυλών προβάτων Πρόσοδοι, δαπάνες, κέρδος και εισοδήματα κατά ομάδες φυλών προβάτων χωρίς επιδοτήσεις και με επιδοτήσεις Παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομικότητα κάθε ομάδος φυλών προβάτων Μέθοδοι κατανομής γενικών δαπανών προβατίνων μεταξύ γαλακτοπαραγωγής και αμνοπαραγωγής

15 16 Οικονομική Ζωϊκής Παραγωγής (Αρχές, Εφαρμογές, Τεχνικοοικονομική Ανάλυση) 3.6 Τιμή πωλήσεως, κόστος παραγωγής και κέρδος ανά χλγ. γάλακτος και ζώντος βάρους αμνών κατά τον απογαλακτισμό τους κατά ομάδες φυλών προβάτων Πιθανότητα επίτευξης ορισμένης απόδοσης γάλακτος, τιμής πωλήσεως αυτού και ακαθάριστης αξίας του ανά προβατίνα και λήψη σχετικής απόφασης Προσδιορισμός αρίστου χρόνου φυσιολογικής απομάκρυνσης ή αντικατάστασης προβατίνων ορισμένων φυλών συναρτήσει χρησιμοποιούμενης μεθόδου Τεχνικοοικονομική ανάλυση προβατίνων κατά φυλές μεταβαλλομένης της απόδοσης σε γάλα και αρνιά με βάση τη γαλακτική περίοδο και τη χρονική περίοδο τοκετού Τεχνικοοικονομικά δεδομένα παγίου και ζωϊκού κεφαλαίου και εκτροφής προβάτων Μέση απόδοση σε γάλα και αρνιά, διάρκεια γαλακτοπαραγωγής και διακύμανση αυτών συναρτήσει γαλακτικής περιόδου και αναλογίας προβατίνων Πρόσοδος, κόστος, κέρδος, εισόδημα και αποδοτικότητα κεφαλαίου μεταβαλλομένης της απόδοσης σε γάλα και αρνιά ανά προβατίνα με βάση τη γαλακτική περίοδο Μέση απόδοση σε γάλα και αρνιά, διάρκεια γαλακτοπαραγωγής και διακύμανση αυτών συναρτήσει χρονικής περιόδου τοκετού και αναλογίας προβατίνων Πρόσοδος, κόστος, κέρδος, εισόδημα και αποδοτικότητα κεφαλαίου μεταβαλλομένης της απόδοσης σε γάλα και αρνιά ανά προβατίνα με βάση τη χρονική περίοδο τοκετού Τεχνικοοικονομική ανάλυση ολόκληρης προβατοτροφικής εκμετάλλευσης Τεχνική περιγραφή και κόστος εγκατάστασης προβατοτροφικής εκμετάλλευσης 200 προβάτων Τεχνικοοικονομικά δεδομένα που συνδέονται με την αξία και την παραγωγική ζωή των προβάτων Τεχνικοοικονομικά δεδομένα αναπαραγωγής, παραγωγής και εκτροφής των προβάτων Πρόσοδοι, δαπάνες, κέρδος, εισοδήματα και αποδοτικότητα κεφαλαίου χωρίς επιδοτήσεις και με επιδοτήσεις Χρηματικός προϋπολογισμός προβατοτροφικής εκμετάλλευσης 200 προβάτων εντατικής εκτροφής και προϋποθέσεις αντιμετώπισης δανειακών υποχρεώσεων αυτής α) Χρηματικός προϋπολογισμός υπό καθεστώς επιχορήγησης, δανεισμού και συμμετοχής του προβατοτρόφου και ισχύοντος επιτοκίου μετά τόκων υπερημερίας β) Χρηματικός προϋπολογισμός υπό καθεστώς δανεισμού και συμμετοχής του προβατοτρόφου και ισχύοντος επιτοκίου μετά τόκων υπερημερίας

16 Περιεχόμενα 17 γ) Χρηματικός προϋπολογισμός υπό καθεστώς δανεισμού και συμμετοχής του προβατοτρόφου και ισχύοντος επιτοκίου χωρίς τόκους υπερημερίας Ανάλυση παραγωγικότητος προβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων Οριακή παραγωγικότητα και κόστος χρησιμοποιούμενων συντελεστών Οριακή παραγωγικότητα συμπυκνωμένων και χονδροειδών ζωοτροφών, οριακή σχέση υποκατάστασης αυτών και ελαχιστοποίηση κόστους διατροφής Γραμμικός προγραμματισμός και οικονομικά σιτηρέσια για προβατίνες Προοπτικές προβατοτροφίας Κεφάλαιο Δέκατο Έβδομο Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Αιγοτροφίας 1. Εισαγωγή Διάρθρωση αιγοτροφικών εκμεταλλεύσεων, χωροταξική κατανομή αυτών και παραγωγή γάλακτος και κρέατος Αριθμός και αναλογία εκμεταλλεύσεων και αιγοειδών συναρτήσει μεγέθους για το σύνολο της χώρας Αριθμός εκμεταλλεύσεων κατά κλάσεις αριθμού αιγοειδών και περιοχές της χώρας Αριθμός εκμεταλλεύσεων και σύνθεση ποιμνίου κατά περιοχές της χώρας Αριθμός και αναλογία αιγών και παραγωγή γάλακτος και εριφίων κατά περιοχές της χώρας Αριθμός και αναλογία αιγοειδών κατά κατηγορίες που οδηγήθηκαν στο σφαγείο και κρέας που παρήχθηκε απ αυτά κατά περιοχές της χώρας Εξέλιξη μέσης απόδοσης γάλακτος αιγών κατά φυλές ελεγχόμενες από τα Κέντρα Γενετικής Βελτίωσης Ζώων της χώρας Αναλογία αιγών συναρτήσει γαλακτικής περιόδου Τεχνικοοικονομική ανάλυση και σύγκριση αιγών κατά φυλές Μέσο μέγεθος ποιμνίου και αξία παγίου και ζωϊκού κεφαλαίου κατά φυλές αιγών Φυσικά ή τεχνικά και οικονομικά δεδομένα που συνδέονται με την αξία, την παραγωγική ζωή, την αναπαραγωγή και την παραγωγή των αιγών κατά φυλές Πρόσοδοι, δαπάνες, κέρδος και εισοδήματα αιγών κατά φυλές χωρίς επιδοτήσεις και με επιδοτήσεις Παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομικότητα κάθε φυλής αιγών Πιθανότητες επίτευξης ορισμένης απόδοσης γάλακτος ανά αίγα και τιμής πωλήσεως αυτού και ακαθάριστης αξίας του αντίστοιχα και λήψη απόφασης Προσδιορισμός αρίστου χρόνου φυσιολογικής απομάκρυνσης ή αντικατάστασης αιγών ορισμένης φυλής συναρτήσει χρησιμοποιούμενης μεθόδου

17 18 Οικονομική Ζωϊκής Παραγωγής (Αρχές, Εφαρμογές, Τεχνικοοικονομική Ανάλυση) 4. Ανάλυση παραγωγικότητος αιγοτροφικών εκμεταλλεύσεων Οριακή παραγωγικότητα και κόστος χρησιμοποιούμενων συντελεστών Οριακή παραγωγικότητα συμπυκνωμένων και χονδροειδών ζωοτροφών και οριακή σχέση υποκατάστασης αυτών για την επίτευξη σιτηρεσίου ελαχίστου κόστους Προοπτικές αιγοτροφίας Κεφάλαιο Δέκατο Όγδοο Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Χοιροτροφίας 1. Εισαγωγή Διάρθρωση χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων, χωροταξική κατανομή αυτών και παραγωγή χοιρινού κρέατος Αριθμός και αναλογία εκμεταλλεύσεων και χοιρομητέρων συναρτήσει μεγέθους για το σύνολο της χώρας Αριθμός και αναλογία εκμεταλλεύσεων και χοιρομητέρων κατά περιοχές της χώρας Αριθμός εκμεταλλεύσεων και χοίρων κατά κατηγορίες και περιοχές της χώρας Παραγωγή χοιρινού κρέατος κατά κατηγορίες και περιοχές της χώρας Αναλογία χοιρομητέρων και αριθμός απογαλακτιζόμενων χοιριδίων ανά τοκετό συναρτήσει συνολικού αριθμού τοκετών κατά τη διάρκεια της παραγωγικής τους ζωής Τεχνικοοικονομική ανάλυση ανά χοιρομητέρα συναρτήσει απόδοσης Φυσικά ή τεχνικά και οικονομικά δεδομένα παραγωγής και πάχυνσης συναρτήσει αριθμού παραγομένων χοιριδίων ανά χοιρομητέρα ετησίως Κόστος παραγωγής χοιριδίων και πάχυνσης αυτών συναρτήσει αριθμού παραγομένων και παχυνομένων χοιριδίων ανά χοιρομητέρα ετησίως Πρόσοδοι, κόστος, κέρδος και εισοδήματα ανά χοιρομητέρα ετησίως συναρτήσει αριθμού παραγομένων και παχυνομένων χοιριδίων Παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομικότητα της χοιρομητέρας και α- ξιολόγηση αυτών Προσδιορισμός αρίστου χρόνου φυσιολογικής απομάκρυνσης ή αντικατάστασης χοιρομητέρων συναρτήσει χρησιμοποιούμενης μεθόδου Τεχνικοοικονομική ανάλυση ολόκληρης χοιροτροφικής εκμετάλλευσης συναρτήσει μεγέθους Τεχνική περιγραφή και κόστος εγκατάστασης χοιροτροφικής εκμετάλλευσης συναρτήσει μεγέθους Φυσικά ή τεχνικά και οικονομικά δεδομένα παραγωγής και πάχυνσης χοιριδίων συναρτήσει μεγέθους χοιροτροφικής εκμετάλλευσης Πρόσοδοι, δαπάνες, κόστος, κέρδος και εισοδήματα χοιροτροφικής εκμετάλλευσης συναρτήσει μεγέθους

18 Περιεχόμενα Δυνατότητες μείωσης συνολικού κόστους και αύξησης ανταγωνιστικότητος ολόκληρης χοιροτροφικής εκμετάλλευσης συναρτήσει μεγέθους Προσδιορισμός κατώτατης ευνοϊκής τιμής πωλήσεως συναρτήσει αριθμού παχυνομένων χοιριδίων ανά χοιρομητέρα ετησίως συναρτήσει μεγέθους Χρηματικός προϋπολογισμός χοιροτροφικής εκμετάλλευσης 125 και 250 χοιρομητέρων μέσης απόδοσης και προϋποθέσεις αντιμετώπισης δανειακών υποχρεώσεων αυτής α) Χρηματικός προϋπολογισμός υπό καθεστώς επιχορήγησης, δανεισμού και συμμετοχής του χοιροτρόφου και ισχύοντος επιτοκίου μετά τόκων υπερημερίας β) Χρηματικός προϋπολογισμός υπό καθεστώς δανεισμού και συμμετοχής του χοιροτρόφου και ισχύοντος επιτοκίου μετά τόκων υπερημερίας γ) Χρηματικός προϋπολογισμός υπό καθεστώς δανεισμού και συμμετοχής του χοιροτρόφου και ισχύοντος επιτοκίου χωρίς τόκους υπερημερίας Ανάλυση παραγωγικότητος χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων Γραμμικός προγραμματισμός και οικονομικά σιτηρέσια Συγκριτική τεχνικοοικονομική ανάλυση χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων μεταξύ Ελλάδος και πέντε άλλων χοιροτροφικά αναπτυγμένων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συγκριτική παρουσίαση τεχνικοοικονομικών δεδομένων παραγωγής και πάχυνσης και απαιτήσεων σε ζωϊκό και πάγιο κεφάλαιο Συγκριτική παρουσίαση κόστους παραγωγής χοιριδίων και κόστους πάχυνσης αυτών Συγκριτική παρουσίαση προσόδων, κόστους, κέρδους και εισοδημάτων ανά χοιρομητέρα ετησίως Συγκριτική παρουσίαση προσόδων, κόστους, κέρδους και εισοδημάτων ανά παχυνόμενο χοιρίδιο συναρτήσει αριθμού κύκλων πάχυνσης ετησίως Προοπτικές χοιροτροφίας Κεφάλαιο Δέκατο Ένατο Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Πτηνοτροφίας Αυγοπαραγωγής 1. Εισαγωγή Διάρθρωση εκμεταλλεύσεων και ορνίθων αυγοπαραγωγής, χωροταξική κατανομή αυτών και παραγωγή αυγών και κρέατος Αριθμός και αναλογία εκμεταλλεύσεων και ορνίθων αυγοπαραγωγής συναρτήσει μεγέθους για το σύνολο της χώρας Αριθμός εκμεταλλεύσεων και μέσο μέγεθος αυτών συναρτήσει μεγέθους άνω των 1000 ορνίθων αυγοπαραγωγής κατά περιοχές της χώρας Αριθμός και αναλογία ορνίθων αυγοπαραγωγής κατά κατηγορίες και περιοχές της χώρας

19 20 Οικονομική Ζωϊκής Παραγωγής (Αρχές, Εφαρμογές, Τεχνικοοικονομική Ανάλυση) 2.4 Παραγωγή αυγών και κρέατος ορνίθων αυγοπαραγωγής κατά κατηγορίες και περιοχές της χώρας Τεχνικοοικονομική ανάλυση ορνίθων αυγοπαραγωγής συναρτήσει μεγέθους και απόδοσης αυγών ετησίως Απαιτήσεις σε συντελεστές παραγωγής συναρτήσει μεγέθους Τεχνικοοικονομικοί συντελεστές συναρτήσει μεγέθους και απόδοσης Ποσοστό αυγοπαραγωγής και θνησιμότητος ορνίθων συναρτήσει χρόνου ωοτοκίας τους Πρόσοδοι, δαπάνες, κέρδος και εισοδήματα συναρτήσει μεγέθους και απόδοσης Τεχνικοοικονομική ανάλυση ορνίθων αυγοπαραγωγής συναρτήσει χρονικής διάρκειας αυγοπαραγωγικού κύκλου Τεχνικοοικονομική ανάλυση ορνίθων αυγοπαραγωγής συναρτήσει τρόπου εκτροφής τους Παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομικότητα της όρνιθος αυγοπαραγωγής Ανάλυση παραγωγικότητος πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων αυγοπαραγωγής Γραμμικός προγραμματισμός και οικονομικά σιτηρέσια στις πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις αυγοπαραγωγής Προοπτικές πτηνοτροφίας αυγοπαραγωγής Κεφάλαιο Εικοστό Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Πτηνοτροφίας Κρεατοπαραγωγής 1. Εισαγωγή Διάρθρωση εκμεταλλεύσεων και ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, χωροταξική κατανομή αυτών και παραγωγή κρέατος Αριθμός και αναλογία εκμεταλλεύσεων και ορνιθίων κρεατοπαραγωγής συναρτήσει μεγέθους για το σύνολο της χώρας Αριθμός εκμεταλλεύσεων και μέσο μέγεθος αυτών συναρτήσει αριθμού άνω των 1000 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής κατά περιοχές της χώρας Αριθμός και αναλογία ορνιθίων κρεατοπαραγωγής κατά κατηγορίες και περιοχές της χώρας Παραγωγή κρέατος ορνιθίων κατά κατηγορίες και περιοχές της χώρας Τεχνικοοικονομική ανάλυση ορνιθίων κρεατοπαραγωγής κατά εποχές του έτους Φυσικά ή τεχνικά και οικονομικά δεδομένα ορνιθίων κρεατοπαραγωγής Πρόσοδοι, δαπάνες, κέρδος και εισοδήματα ορνιθίων κρεατοπαραγωγής

20 Περιεχόμενα Προσδιορισμός συντελεστού μετατρεψιμότητος χωρίς την τροφή των απωλεσθέντων ορνιθίων και με την τροφή αυτών και επίδραση των απωλειών επί του κόστους διατροφής, του ακαθάριστου εισοδήματος και του κέρδους των ορνιθίων κατά εποχές Τεχνικοοικονομική ανάλυση ορνιθίων κρεατοπαραγωγής συναρτήσει αριθμού εκτροφών ετησίως Τεχνικοοικονομική ανάλυση ορνιθίων κρεατοπαραγωγής συναρτήσει μεγέθους Τεχνικοοικονομική ανάλυση ορνιθίων κρεατοπαραγωγής συναρτήσει βαθμού εκμηχάνισης Τεχνικοοικονομική ανάλυση ορνιθίων κρεατοπαραγωγής συναρτήσει ποσοστού απωλειών Τεχνικοοικονομική ανάλυση ορνιθίων κρεατοπαραγωγής συναρτήσει χρονικής διάρκειας εκτροφής Τεχνικοοικονομική ανάλυση ορνιθίων κρεατοπαραγωγής συναρτήσει συντελεστού μετατρεψιμότητος Σύγκριση προαναφερθέντων παραγόντων τεχνικοοικονομικής ανάλυσης ορνιθίων κρεατοπαραγωγής και αξιολόγηση αυτών Εκτίμηση του βαθμού μεταβολής της οικονομικότητος των πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων κρεατοπαραγωγής συναρτήσει ορισμένων βασικών παραγόντων Μέτρηση της επίδρασης που ασκεί η μεταβολή του ποσοστού των απωλειών επί ορισμένων τεχνικών συντελεστών και του οικονομικού αποτελέσματος των ορνιθίων κρεατοπαραγωγής Μέτρηση της επίδρασης που ασκεί η μεταβολή της χρονικής διάρκειας της εκτροφής επί ορισμένων τεχνικών συντελεστών και του οικονομικού αποτελέσματος των ορνιθίων κρεατοπαραγωγής Πορεία οριακού κόστους και αξίας οριακού προϊόντος παχυνομένων ορνιθίων συναρτήσει χρονικής διάρκειας εκτροφής Μέτρηση της επίδρασης που ασκεί η μεταβολή του συντελεστού μετατρεψιμότητος της τροφής επί ορισμένων τεχνικών συντελεστών και του οικονομικού αποτελέσματος των ορνιθίων κρεατοπαραγωγής Μέτρηση της επίδρασης που ασκεί η ταυτόχρονη μεταβολή του ποσοστού των απωλειών, της χρονικής διάρκειας της εκτροφής και του συντελεστού αξιοποίησης της τροφής επί ορισμένων τεχνικών συντελεστών και του οικονομικού αποτελέσματος των ορνιθίων κρεατοπαραγωγής Μέτρηση μεταβολής ζώντος βάρους, τιμής πωλήσεως και ακαθάριστης αξίας ορνιθίου με πιθανότητες επίτευξης αυτών και λήψη σχετικής απόφασης Ανάλυση παραγωγικότητος πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων κρεατοπαραγωγής Οριακή παραγωγικότητα και κόστος χρησιμοποιούμενων συντελεστών

21 22 Οικονομική Ζωϊκής Παραγωγής (Αρχές, Εφαρμογές, Τεχνικοοικονομική Ανάλυση) 12.2 Οριακή σχέση υποκατάστασης αφενός μεν μεταξύ εργασίας και μηχανημάτων, αφετέρου δε μεταξύ λευκωματούχων και υδατανθρακούχων πτηνοτροφών και ελαχιστοποίηση κόστους παραγωγής Γραμμικός προγραμματισμός και οικονομικά σιτηρέσια στις πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις κρεατοπαραγωγής Τεχνικοοικονομική σύγκριση κρεατοπαραγωγού πτηνοτροφίας μεταξύ τριών χρονικών περιόδων κατά την τελευταία 30ετία Σύγκριση αναγκών σε συντελεστές παραγωγής Σύγκριση ορισμένων τεχνικοοικονομικών συντελεστών Σύγκριση προσόδου, κόστους, κέρδους, γεωργικού εισοδήματος και αποδοτικότητος κεφαλαίου Προοπτικές κρεατοπαραγωγικής πτηνοτροφίας Κεφάλαιο Εικοστό Πρώτο Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Μελισσοκομίας 1. Εισαγωγή Διάρθρωση μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων, χωροταξική κατανομή αυτών και παραγωγή μελιού Aριθμός και αναλογία εκμεταλλεύσεων και κυψελών και παραγωγή μελιού συναρτήσει μεγέθους για το σύνολο της χώρας Aριθμός και αναλογία εκμεταλλεύσεων και κυψελών και παραγωγή μελιού κατά περιοχές της χώρας Διάκριση κυψελών με πλαίσια και χωρίς πλαίσια και μελισσοκόμων σε ε- παγγελματίες και ερασιτέχνες κατά περιοχές της χώρας Πηγή προέλευσης μελιού με βάση τα υπάρχοντα μελισσοτροφικά φυτά κατά περιοχές της χώρας Τεχνικοοικονομική ανάλυση μελισσών συναρτήσει μεγέθους Φυσικά ή τεχνικά και οικονομικά δεδομένα εκτροφής μελισσών συναρτήσει μεγέθους Πρόσοδοι, δαπάνες, κόστος, κέρδος και εισοδήματα εκτρεφομένων μελισσών συναρτήσει μεγέθους Τεχνικοοικονομική ανάλυση μελισσών συναρτήσει απόδοσης Φυσικά ή τεχνικά και οικονομικά δεδομένα εκτροφής μελισσών συναρτήσει απόδοσης Πρόσοδοι, δαπάνες, κόστος, κέρδος και εισοδήματα εκτρεφομένων μελισσών συναρτήσει απόδοσης Τεχνικοοικονομική ανάλυση μελισσών συναρτήσει τρόπου άσκησης της μελισσοκομίας και συμμετοχής ή μη των μελισσοκόμων σε συνεταιρισμό Φυσικά ή τεχνικά και οικονομικά δεδομένα εκτροφής μελισσών συναρτήσει των δύο προαναφερθέντων κριτηρίων

22 Περιεχόμενα Πρόσοδοι, δαπάνες, κόστος, κέρδος και εισοδήματα εκτρεφομένων μελισσών συναρτήσει των δύο προαναφερθέντων κριτηρίων Παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομικότητα των μελισσών Μέγεθος μελισσοκομικής εκμετάλλευσης και απόδοση των μελισσών Μετακινήσεις μελισσών α) Δαπάνες μετακινήσεων των μελισσών συναρτήσει τρόπου μεταφοράς τους β) Συνολικός αριθμός μετακινήσεων των μελισσών και επίδρασή του επί της απόδοσης αυτών γ) Αριθμός μετακινούμενων κάθε φορά μελισσών (κυψελών) και επίδρασή του επί του κόστους μετακίνησης αυτών Ανάλυση παραγωγικότητος μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων Προοπτικές Μελισσοκομίας Κεφάλαιο Εικοστό Δεύτερο Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Σηροτροφίας 1. Εισαγωγή Διάρθρωση σηροτροφικών εκμεταλλεύσεων και χωροταξική κατανομή αυτών Aριθμός εκμεταλλεύσεων και κουτιών κατά περιοχές της χώρας Aριθμός εκμεταλλεύσεων συναρτήσει αριθμού κουτιών κατά περιοχές της χώρας Τεχνικοοικονομική ανάλυση μεταξοσκωλήκων συναρτήσει μεγέθους Φυσικά ή τεχνικά και οικονομικά δεδομένα εκτροφής μεταξοσκωλήκων συναρτήσει μεγέθους Απαιτήσεις σε εργασία κατά φάσεις παραγωγικής διαδικασίας και ηλικίες μεταξοσκωλήκων συναρτήσει μεγέθους Ανάγκες σε σταθερό και μεταβλητό κεφάλαιο εκτρεφομένων μεταξοσκωλήκων συναρτήσει μεγέθους Πρόσοδοι, δαπάνες, κόστος, κέρδος και εισοδήματα εκτροφής μεταξοσκωλήκων συναρτήσει μεγέθους Τεχνικοοικονομική ανάλυση μεταξοσκωλήκων συναρτήσει απόδοσης Φυσικά ή τεχνικά και οικονομικά δεδομένα εκτροφής μεταξοσκωλήκων συναρτήσει απόδοσης Απαιτήσεις σε εργασία κατά φάσεις παραγωγικής διαδικασίας και ηλικίες μεταξοσκωλήκων συναρτήσει απόδοσης Ανάγκες σε σταθερό και μεταβλητό κεφάλαιο των εκτρεφομένων μεταξοσκωλήκων συναρτήσει απόδοσης Πρόσοδοι, δαπάνες, κόστος, κέρδος και εισοδήματα εκτροφής μεταξοσκωλήκων συναρτήσει απόδοσης

23 24 Οικονομική Ζωϊκής Παραγωγής (Αρχές, Εφαρμογές, Τεχνικοοικονομική Ανάλυση) 5. Παράγοντες αποφυγής της ζημίας και βελτίωσης του εισοδήματος των σηροτρόφων Ανάλυση παραγωγικότητος σηροτροφικών εκμεταλλεύσεων Προοπτικές Σηροτροφίας Βιβλιογραφία

24 1 ο Κεφάλαιο Έννοια, Περιεχόμενο, Εξέλιξη και Σχέσεις Οικονομικής της Ζωϊκής Παραγωγής 1 Έννοια, περιεχόµενο και σηµασία της οικονοµικής της ζωϊκής παραγωγής Οικονομική ζωϊκής παραγωγής είναι το τμήμα εκείνο της οικονομικής της γεωργικής παραγωγής που ασχολείται με τον προσδιορισμό του αρίστου συνδυασμού των εκάστοτε διαθέσιμων συντελεστών παραγωγής (εδάφους, εργασίας, κεφαλαίου) δια μέσου ενός αριθμού εναλλακτικών συνδυασμών κλάδων ζωϊκής παραγωγής ή δια μέσου μιας ορισμένης κατηγορίας και παραγωγικής κατεύθυνσης ζώων. Με άλλα λόγια, η οικονομική της ζωϊκής παραγωγής επιδιώκει αφενός μεν την κατανομή των εκάστοτε διαθέσιμων συντελεστών παραγωγής μεταξύ εναλλακτικών συνδυασμών δύο ή περισσοτέρων κλάδων ζωϊκής παραγωγής, αφετέρου δε την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των συντελεστών αυτών από μια ορισμένη κατηγορία και παραγωγική κατεύθυνση ζώων με απώτερο σκοπό την επίτευξη του μεγαλύτερου, σταθερότερου και διαρκέστερου οικονομικού αποτελέσματος κυρίως σε επίπεδο μιας εκμετάλλευσης ή επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι στο κέντρο ή στον πυρήνα της εννοίας της οικονομικής της ζωϊκής παραγωγής βρίσκεται η εκμετάλλευση ή επιχείρηση, ως πιο συγκεκριμένος όρος, αν και συχνά η οικονομική της ζωϊκής παραγωγής αναφέρεται σε μια περιοχή ή ολόκληρη χώρα. Η πρώτη από τις δύο προαναφερθείσες έννοιες ανταποκρίνεται περισσότερο προς τις οικογενειακής μορφής εκμεταλλεύσεις ζωϊκής παραγωγής, που προσπαθούν να αυξήσουν το εισόδημά τους με την εκτροφή περισσοτέρων της μιας κατηγοριών ή παραγωγικών κατευθύνσεων ζώων. Η δεύτερη έννοια αναφέρεται περισσότερο ή αποκλειστικά στις επιχειρηματικής μορφής εκμεταλλεύσεις ζωϊκής παραγωγής, που προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν το κέρδος τους με την εκτροφή μιας κατηγορίας ζώων και πολλές φορές μιας παραγωγικής κατεύθυνσης αυτών. Η παραπάνω διάκριση μεταξύ οικογενειακής και επιχειρηματικής μορφής εκμεταλλεύσεων ζωϊκής παραγωγής ήταν

25 28 Μέρος Πρώτο: Εισαγωγή στην οικονομική της ζωϊκής παραγωγής εμφανής τις πρώτες δεκαετίες μετά τον Βʹ Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ πρόσφατα η διάκριση αυτή περιορίζεται στο μέγεθος της εκμετάλλευσης και όχι στο μικτό ή αμιγές αυτής. Περιεχόμενο της οικονομικής της ζωϊκής παραγωγής αποτελεί η οργάνωση της παραγωγής, της διάθεσης και της χρηματοδότησης των ζωϊκών προϊόντων στο πλαίσιο κυρίως των κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ή επιχειρήσεων. Η οργάνωση της παραγωγής ζωϊκών προϊόντων με την εκλογή των καταλλήλων κατηγοριών και παραγωγικών κατευθύνσεων ζώων, και την αξιοποίηση των διαθέσιμων συντελεστών δια μέσου αυτών αποτελεί την κύρια αποστολή της οικονομικής της ζωϊκής παραγωγής. Πράγματι, στην οργάνωση της παραγωγής ζωϊκών προϊόντων περιλαμβάνονται το είδος, οι φυλές και η παραγωγική κατεύθυνση των ζώων, το είδος και οι ποσότητες των ζωωτροφών σε συνδυασμό με τον τρόπο απόκτησης αυτών (δηλ. δια παραγωγής ή αγοράς τους), ο βαθμός εκμηχάνισης (δηλ. η σχέση εργασίας και μηχανημάτων), οι τεχνικές παραγωγής, κ.λπ. Κι αυτό γιατί ο σχηματισμός των τιμών των ζωϊκών προϊόντων και των αντίστοιχων προμηθειών βρίσκεται έξω από τη σφαίρα επιρροής των παραγωγών. Παρ όλα αυτά, η οργάνωση της διάθεσης των ζωϊκών προϊόντων θεωρείται απαραίτητο τμήμα της οικονομικής της ζωϊκής παραγωγής, διότι η μεγιστοποίηση του οικονομικού αποτελέσματος δεν εξαρτάται μόνο από την προαναφερθείσα επιτυχή οργάνωση της παραγωγής, αλλά και από την αντίστοιχη της αγοράς των προμηθειών και της διάθεσης των ζωϊκών προϊόντων, δηλ. της επίτευξης ευνοϊκών τιμών. Τέλος, η χρηματοδότηση υπό την έννοια του ποσού του δανείου, των πηγών προέλευσης αυτού και των τομέων επένδυσης αποτελεί ουσιαστικό περιεχόμενο της οικονομικής της ζωϊκής παραγωγής. Στην παρούσα έκδοση περιοριζόμαστε στο τμήμα που αναφέρεται στην οικονομική οργάνωση της ζωϊκής παραγωγής. Από την έννοια και το περιεχόμενο της οικονομικής της ζωϊκής παραγωγής επισημαίνεται η μεγάλη σημασία της για την ορθολογιστική οργάνωση των διαφόρων τύπων κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Κι αυτό γιατί παρέχει τη μεθοδολογία και τα μέσα που εξασφαλίζουν τη μεγιστοποίηση του αναμενόμενου οικονομικού αποτελέσματος με τους εκάστοτε διαθέσιμους συντελεστές παραγωγής (δηλ. με δεδομένο κόστος παραγωγής) ή την επίτευξη ορισμένου ύψους οικονομικού αποτελέσματος με όσο το δυνατόν λιγότερους συντελεστές παραγωγής (δηλ. με το ελάχιστο δυνατό κόστος παραγωγής). Συμπερασματικά μπορεί να λεχθεί ότι η οικονομική της ζωϊκής παραγωγής αποτελεί σημαντικό τμήμα του περιεχομένου της οικονομικής της γεωργικής παραγωγής στην προσπάθεια αφενός μεν της ικανοποίησης των αναγκών μας σε ζωοκομικά προϊόντα, αφετέρου δε της ορθολογιστικής οργάνωσης και του επιτυχούς ανταγωνισμού της ζωϊκής μας παραγωγής στα πλαίσια όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και διεθνώς

26 Kεφ. 1: Έννοια, περιεχόμενο, εξέλιξη και σχέσεις οικονομικής της ζωϊκής παραγωγής 29 2 Ιστορική εξέλιξη της οικονοµικής της ζωϊκής παραγωγής Η εξέλιξη της οικονομικής της ζωϊκής παραγωγής είναι ανάλογη της δημιουργίας και της ανάπτυξης εκμεταλλεύσεων και κλάδων με κύρια αν όχι αποκλειστική κατεύθυνση την παραγωγή ζωικών προϊόντων. Τέτοιες εκμεταλλεύσεις και τέτοιοι κλάδοι αναπτύχθηκαν από μακρού στις χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, της Βόρειας Αμερικής και κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, καθώς και στην Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, κ.λπ.. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι τόσο οι τεχνικοοικονομικές έρευνες της γεωργικής παραγωγής, όσο και τα σχετικά δημοσιεύματα αναφέρονται σε οικονομικές αναλύσεις διαφόρων κατηγοριών ζώων και ζωϊκών προϊόντων. Πράγματι, στις χώρες αυτές όλες σχεδόν οι οικονομικές αναλύσεις σχετίζονται με τη ζωϊκή παραγωγή και ειδικότερα με το γάλα, το κρέας, τα αυγά, το έριο κ.λπ. και επιβεβαιώνονται από τον μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων. Παράλληλα, όλα σχεδόν τα βιβλία οικονομικής της γεωργικής παραγωγής στηρίζονται από πλευράς ερευνητικού υλικού και εφαρμογών σε οικονομικές αναλύσεις της ζωϊκής παραγωγής. Η εξέλιξη της οικονομικής της ζωϊκής παραγωγής στις χώρες αυτές ευνοήθηκε αφενός μεν από τις κατάλληλες εδαφοκλιματικές συνθήκες, αφετέρου δε από την αυξημένη ζήτηση ζωϊκών προϊόντων ως αποτέλεσμα υψηλού επιπέδου οικονομικής ανάπτυξης. Στην Ελλάδα αρχίζει να γίνεται γενικά λόγος περί οικονομικής της γεωργικής παραγωγής, ως αυτοτελούς επιστημονικού κλάδου, μετά τον Β. Παγκόσμιο πόλεμο. Ειδικότερα, η ανάπτυξη της οικονομικής της ζωϊκής παραγωγής αρχίζει να διαφαίνεται από το τέλος της 10ετίας του Πράγματι μέχρι την περίοδο αυτή δεν υπήρχαν εκμεταλλεύσεις με αποκλειστική ή κύρια κατεύθυνση τη ζωϊκή παραγωγή, με εξαίρεση ορισμένες παραδοσιακής μορφής αιγοπροβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις εκτατικής φύσεως (ποιμενική και νομαδική αιγοπροβατοτροφία) και μερικές αγελαδοτροφικές εκμεταλλεύσεις αστικής μορφής γύρω από τις μεγάλες πόλεις της χώρας μας. Η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του ελληνικού πληθυσμού και η στροφή προς κατανάλωση πρωτεϊνών ζωϊκής προέλευσης συνετέλεσε στην αύξηση της ζήτησης ζωϊκών προϊόντων. Η αύξηση αυτή συνοδεύτηκε από την εισαγωγή ζωϊκών προϊόντων και την καθιέρωση κινήτρων για τη δημιουργία αμιγών και συγκροτημένων μονάδων ζωϊκής παραγωγής. Αποτέλεσμα αυτών υπήρξε η εμφάνιση πρώτα πτηνοτροφικών μονάδων αυγοπαραγωγικής και κρεατοπαραγωγικής κατεύθυνσης και στη συνέχεια χοιροτροφικών μονάδων αναπαραγωγικής και κρεατοπαραγωγικής κατεύθυνσης. Η προτεραιότητα αυτή στηρίχθηκε στη φύση της πτηνοτροφίας και της χοιροτροφίας, που λειτουργούν υπό ρυθμιζόμενες συνθήκες μη διαφέρουσες ουσιαστικά από περιοχή σε περιοχή και από χώρα σε χώρα. Επίσης στηρίχθηκε και στο γεγονός ότι οι δύο αυτοί κλάδοι της ζωϊκής παραγωγής δεν συνδέονται άμεσα με την ύπαρξη εδάφους για την αναγκαία παραγωγή ορισμένων χονδροειδών ζωοτροφών (χλωρό και ξηρό χόρτο, διάφορα ενσιρώματα, τεχνητοί λειμώνες, κ.λπ.), το

27 30 Μέρος Πρώτο: Εισαγωγή στην οικονομική της ζωϊκής παραγωγής οποίο στη χώρα μας θεωρείται περιορισμένος συντελεστής. Παράλληλα έγινε προσπάθεια δημιουργίας βοοτροφικών και αιγοπροβατοτροφικών μονάδων με ζώα μεγάλης παραγωγικότητος και εντατικής εκτροφής εκεί όπου υπήρχαν οι κατάλληλες εκτάσεις για την παραγωγή των παραπάνω χονδροειδών ζωοτροφών, παρά τις γενικά δυσμενείς εδαφοκλιματικές συνθήκες της χώρας μας. Η οικονομικότητα και ανταγωνιστικότητα των εκμεταλλεύσεων όλων των κατευθύνσεων ζωϊκής παραγωγής αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης από ιδρύματα έρευνας και συναφείς υπηρεσίες. Μάλιστα, μπορούμε να πούμε ότι η κύρια αν όχι η αποκλειστική ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου Γεωργικής Οικονομικής Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και εμού προσωπικά κατά την τελευταία 30ετία έχει στραφεί προς την κατεύθυνση της μελέτης όλων των κλάδων ζωϊκής παραγωγής της χώρας μας. Αυτό φαίνεται από το μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων του παραπάνω Εργαστηρίου και άλλων φορέων που ασχολούνται με τη ζωϊκή παραγωγή. Το ερευνητικό αυτό υλικό μαζί με τις δημοσιεύσεις αποτέλεσαν τη βάση της διαμόρφωσης της οικονομικής της ζωϊκής παραγωγής ως αυτοτελούς επιστημονικού κλάδου στη χώρα μας. Η οικονομική της ζωϊκής παραγωγής καλείται να διαδραματίσει σπουδαιότατο ρόλο όσον αφορά το μέλλον της ζωϊκής παραγωγής στη χώρα μας με τη ραγδαία εξέλιξη της πάσης φύσεως και μορφής τεχνολογίας που κατευθύνεται στη γεωργία, με τη μείωση των περιοριστικών μέτρων εισαγωγών και εξαγωγών και με τη δημιουργία ενιαίας αγοράς σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Πράγματι, δια μέσου της οικονομικής της ζωϊκής παραγωγής μπορούν να προσδιορισθούν οι προϋποθέσεις και οι δυνατότητες δημιουργίας ανταγωνιστικών μονάδων ζωϊκής παραγωγής με βάση τα υπάρχοντα και συνεχώς δημιουργούμενα συγκριτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα για κάθε κατηγορία ζώων. 3 Σχέσεις της οικονοµικής της ζωϊκής παραγωγής µε τη σύγχρονη τεχνολογία και τεχνολογική µεταβολή Τις τελευταίες 10ετίες παρατηρείται σημαντική αύξηση της ζωϊκής παραγωγής σε παγκόσμια κλίμακα. Το γεγονός αυτό επαληθεύεται αν λάβουμε υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση από ελλειμματική σε βόειο κρέας είναι σήμερα ένας από τους κυριότερους εξαγωγείς βοείου κρέατος. Το ίδιο ισχύει και για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ακόμα και η Ιαπωνία μια καθαρά εισαγωγική χώρα έχει βελτιώσει σημαντικά την παραγωγή ζωϊκών προϊόντων. Όσον αφορά τη χώρα μας, η ζωϊκή παραγωγή παρουσιάζει, παρά τις επιμέρους ελλείψεις, σημαντική βελτίωση ποσοτικά και ποιοτικά. Η παραπάνω εξέλιξη θα πρέπει να αποδοθεί στην εφαρμοζόμενη σήμερα τεχνολογία στους γεωργοβιολογικούς και γεωργοτεχνικούς κλάδους και στη συντελούμενη καθημερινά τεχνολογική μεταβολή.

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα ISBN 978-960-456-210-7 Copyright, 2010, Eκδόσεις ZHTH, Aβραάμ Εμπέογλου Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Αναμνήσεις από την Αντίσταση 1941-1944

Αναμνήσεις από την Αντίσταση 1941-1944 Ανδρέας Ι. Τσιάτας Αναμνήσεις από την Αντίσταση 1941-1944 Γρεβενά - Βόιο - Βέρμιο Εισαγωγή: Νίκος Χ. Καλογερόπουλος Επιμέλεια κειμένου: Ειρήνη Τσιάτα-Τακαλιού ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΗΤΗ Kάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα. Copyright: Παυλίτσας Κωνσταντίνος, Eκδόσεις Zήτη, Νοέμβριος 2007, Θεσσαλονίκη

Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα. Copyright: Παυλίτσας Κωνσταντίνος, Eκδόσεις Zήτη, Νοέμβριος 2007, Θεσσαλονίκη Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα ISBN 978-960-456-072-1 Copyright: Παυλίτσας Κωνσταντίνος, Eκδόσεις Zήτη, Νοέμβριος 2007, Θεσσαλονίκη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-456-127-8

ISBN 978-960-456-127-8 Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα ISBN 978-960-456-127-8 Copyright: Παυλίτσας Κωνσταντίνος, Eκδόσεις Zήτη, Δεκέμβριος 2008, Θεσσαλονίκη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 02/03/2015 Με "μαύρα" γράμματα είναι το Σχέδιο Κανονισμού Καθηγητών,

Διαβάστε περισσότερα

Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει. πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της.

Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει. πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της. Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της. 1 / 7 Αυτή η διαδικασία, φυσικά, δεν ήταν μια ευθεία πορεία από την ακμή

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του παιχνιδιού. Περιεχόμενα

Σκοπός του παιχνιδιού. Περιεχόμενα Ένα συνεργατικό παιχνίδι μνήμης για 3 έως 6 παίκτες, 7 ετών και άνω. Ο Τομ σκαρφάλωσε στην κορυφή ενός δέντρου, για να δεί αν μπορούσε να ανακαλύψει κάτι. Κοιτάζοντας προς κάθε μεριά, είδε τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο Λύκειο Καισαριανής ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Κείμενα Προβληματισμού

ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο Λύκειο Καισαριανής ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Κείμενα Προβληματισμού Τι θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο νέος, πριν τελικά επιλέξει το επάγγελμα που θα ασκήσει Το επάγγελμα, είτε είναι λειτούργημα είτε όχι, έχει ζωτική σημασία για τον άνθρωπο. Συντελεί στην προσωπική του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009)

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009) Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.5, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 009). Η θέσπιση του νέου μέτρου Η σημαντικότερη απόπειρα καινοτομικής δράσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση πραγματοποιήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμογή του Κανονισμού 1.Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού είναι υπευθυνότητα του Δήμου Διονύσου και τα επιμέρους τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές!

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! «Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα Ενδεικτικές απαντήσεις Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! Α. Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου που σας δίνεται (λέξεις 100-120).

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Καταστατικές Πρόνοιες και Εσωτερικοί Κανονισμοί που αφορούν τη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Σχολικών Εφορειών, τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Α. Πολιτιστικοί φορείς... 3. 1. Πλήθος φορέων... 3. 2. Έδρα... 3. 3. Γεωγραφική κατανομή φορέων... 4. 4. Νομική μορφή... 5. 5. Έτος ίδρυσης...

Α. Πολιτιστικοί φορείς... 3. 1. Πλήθος φορέων... 3. 2. Έδρα... 3. 3. Γεωγραφική κατανομή φορέων... 4. 4. Νομική μορφή... 5. 5. Έτος ίδρυσης... ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Α. Πολιτιστικοί φορείς... 3 1. Πλήθος φορέων... 3 2. Έδρα... 3 3. Γεωγραφική κατανομή φορέων... 4 4. Νομική μορφή... 5 5. Έτος ίδρυσης... 6 6. Αντικείμενο δραστηριότητας... 7 1 7. Εργαζόμενοι...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου. Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης

ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου. Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης Σύνδεση με προηγούμενο Μάθημα Στο κεφάλαιο Θερμότητα έχουμε μάθει: Τι είναι θερμότητα & θερμοκρασία μακροσκοπικά & μικροσκοπικά Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΤΣΙΡΙΠΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΣΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...1 Εισαγωγή...6 ΜΕΡΟΣ Α ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά έχουν περιγραφεί στα προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας μελέτης η κατασκευή του τμήματος «Βρύσες Ατσιπόπουλο», του Βόρειου Οδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΑΛΜΥΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ Νόμος 3601 Ελευθ. Βενιζέλου 7 Τηλ. 04210-20270 38333 ΒΟΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΑΪΟΥ 2010

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΑΛΜΥΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ Νόμος 3601 Ελευθ. Βενιζέλου 7 Τηλ. 04210-20270 38333 ΒΟΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΑΪΟΥ 2010 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΑΛΜΥΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ Νόμος 3601 Ελευθ. Βενιζέλου 7 Τηλ. 04210-20270 38333 ΒΟΛΟΣ Βόλος 27 Μαΐου 2010 Α.Π.5468/Φ.5,1 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΑΪΟΥ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής Πρόεδρος Αίγλη Παντελάκη Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αντιπρόεδρος Χάρης Ζαννετής Πρώτος Λειτουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Μέλη Χρίστος Κουρτελλάρης

Διαβάστε περισσότερα

109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Μητρώο. 4. Υποβολή αίτησης. 5. Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ Μετά το τηγάνι.το λάδι γίνεται τοξικό για τη θάλασσα το έδαφος τον υδροφόρο ορίζοντα για όλους μας!!! Tο χρησιµοποιηµένο λάδι ΕΝ το πετάµε στην αποχέτευση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα της δημιουργίας

Ο Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα της δημιουργίας Ο Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα της δημιουργίας Από την κρίση και τα ελλείμματα στην ανάπτυξη και την κοινωνική δικαιοσύνη ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Αντιμέτωποι με την κρίση: τα πρώτα βήματα για τη σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

1 Επιμέλεια: Γράβαλος Βασίλειος, Χρυσανθάκης Ιωάννης

1 Επιμέλεια: Γράβαλος Βασίλειος, Χρυσανθάκης Ιωάννης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών Η Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών παραδίδει το 14 ο στατιστικό τεύχος του έτους 2012, που εκπόνησε το. Η διάρθρωσή του γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ακίνητα: Προϋπόθεση μεταβίβασης ο ενιαίος φόρος Υποχρέωση «επόπτη» σε συμβολαιογράφους, φύλακες μεταγραφών και προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων

Ακίνητα: Προϋπόθεση μεταβίβασης ο ενιαίος φόρος Υποχρέωση «επόπτη» σε συμβολαιογράφους, φύλακες μεταγραφών και προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων Ακίνητα: Προϋπόθεση μεταβίβασης ο ενιαίος φόρος Υποχρέωση «επόπτη» σε συμβολαιογράφους, φύλακες μεταγραφών και προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων Σφίγγει ο κλοιός για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 20 Ο ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ

ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 20 Ο ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 20 Ο ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ Α. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ Καθηγητή Ε.Μ.Π., Σχολή Αρχιτεκτόνων ΔΗΜΗΤΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Κεφάλαιο 03-00 σελ. 1 03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Μια από τις κύριες διαφορές μεταξύ της βιομάζας και των ορυκτών καυσίμων είναι ότι η βιομάζα παραμένει

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα Ελλάδα Συνοπτική Παρουσίαση Η θρησκευτική ελευθερία προστατεύεται από το Σύνταγμα και άλλους νόμους και πολιτικές, με κάποιους περιορισμούς. Γενικώς, η κυβέρνηση σεβάστηκε εμπράκτως τη θρησκευτική ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 4 Μαρτίου 2012 Α. α) η απάντηση βρίσκεται στη σχολικό βιβλίο: Εισαγωγή των «Ποιημάτων για την Ποίηση», σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 9.10.2015 L 264/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1814 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία αποθεματικού για

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Η αντίδραση στο άγχος είναι μία φυσιολογική, ζωτική αντίδραση στην απειλή. Το άγχος είναι ένα συναίσθημα δυσθυμίας που προέρχεται από την υποκειμενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΑ ΦΥΛΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΜΗΜΑ Α1 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 Τα ψάθινα καπέλα, Μαργαρίτα Λυμπεράκη (απόσπασμα) Ερώτηση 1 η Περίληψη -(Κατερίνα Ζουρλαδάνη) Το κείμενο μας, αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία.

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Στόχος μας : να χρησιμοποιήσουμε τον υπολογιστή και το διαδίκτυο για να αντλήσουμε σωστές πληροφορίες, να τις επεξεργαστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο"

Πρόγραμμα Σπουδών για το Νέο Σχολείο 2013 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Αισθητική Παιδεία για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (αρχική πρόταση β') υπεύθυνος πεδίου: Μένης Θεοδωρίδης ΚΕΝΤΡΟ 0 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Βαρβάρα Μπουκουβάλα, ΔΝ-Πρωτοδίκης ΔΔ

Βαρβάρα Μπουκουβάλα, ΔΝ-Πρωτοδίκης ΔΔ Η υποχρέωση επίδοσης της φορολογικής προσφυγής στη διοίκηση από τον προσφεύγοντα, εντός ορισμένης προθεσμίας, επί ποινής απορρίψεως του ασκηθέντος ενδίκου βοηθήματος, ως απαράδεκτου: Παρατηρήσεις στη ΣτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γραπτή έκφραση παραγωγή λόγου Α δημοτικού

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γραπτή έκφραση παραγωγή λόγου Α δημοτικού ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γραπτή έκφραση παραγωγή λόγου Α δημοτικού Η μετάβαση από τον προφορικό λόγο στο γραπτό, εγείρει ερωτήματα στο μαθητή της Α Δημοτικού. Το συνηθισμένο ερώτημα είναι: «Πώς να αρχίσω; Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Γραφείο Τύπου Θεσσαλονίκη, 12 Απριλίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου διαπιστώνει

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

O ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ Διαγώνισμα Έκφρασης Έκθεσης Α Λυκείου Όνομα: Επώνυμο: Τμήμα: Ημερομηνία: 13.04.2014 Κείμενο Α O ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ Ανησυχώντας για την απειρία των παιδιών τους, που μπαίνουν στον κόσμο των

Διαβάστε περισσότερα

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 2005

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 2005 Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 25 Για τους /τις εκπαιδευτικούς που υπέβαλαν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Σχολικού Συμβούλου υπάρχουν μας διατέθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, για τα έτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 13ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 9 Ιουλίου 2013 στην Κέρκυρα με τηλεδιάσκεψη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 13ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 9 Ιουλίου 2013 στην Κέρκυρα με τηλεδιάσκεψη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 3ης/203, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 9 Ιουλίου 203 στην Κέρκυρα με τηλεδιάσκεψη. Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1939 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσης σχέδιο Αίτησης για διενέργεια Εργατικής Διαφοράς στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας για την ύπαρξη εργαζομένων άνευ αμοιβής.

Επίσης σχέδιο Αίτησης για διενέργεια Εργατικής Διαφοράς στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας για την ύπαρξη εργαζομένων άνευ αμοιβής. Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 1236 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Σε συνέχεια των με αριθμ. πρωτ.: 1205/7-11-2014 και 1228/11-11-2014 εγγράφων μας σας στέλνουμε το από 10-11-2014 Γνωμοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Με την υπαγωγή του τομέα και της πολιτικής για την Έρευνα και την Τεχνολογία στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ), το Υπουργείο ανέλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΕφΑθ 5253/2003

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΕφΑθ 5253/2003 ΕφΑθ 5253/2003 Τράπεζες. Στεγαστικά δάνεια. Γενικοί Όροι Συναλλαγών. Καταχρηστικοί όροι. Έξοδα χρηματοδότησης. Προμήθεια φακέλου Παράνομες επιβαρύνσεις. Υπέρμετρες εγγυήσεις. Καταγγελία σύμβασης δανείου.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων Ελληνική ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 39155 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο «ΕΚΑΛΟΓΟΣ» ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Ο «ΕΚΑΛΟΓΟΣ» ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Ο «ΕΚΑΛΟΓΟΣ» ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 1. Ύπνος: Δεν βοηθάει να ξενυχτήσουμε διαβάζοντας το προηγούμενο βράδυ, προσπαθώντας να συγκεντρώσουμε το σύνολο της ύλης στο μυαλό μας. Η κούραση, δε θα μας επιτρέψει

Διαβάστε περισσότερα

Β. 'Εκπτωση 50% στα οίκοθεν πρόσθετα τέλη για βεβαιωμένες οφειλές χρονικής περιόδου

Β. 'Εκπτωση 50% στα οίκοθεν πρόσθετα τέλη για βεβαιωμένες οφειλές χρονικής περιόδου -- 355 -- * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26/1/1999 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ: Ε33/3 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝ - ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Οκτώβριος 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μείωση των Οδικών Τροχαίων ατυχημάτων κατά 14,3%

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Οκτώβριος 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μείωση των Οδικών Τροχαίων ατυχημάτων κατά 14,3% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 31 Δεκεμβρίου 9 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μείωση των Οδικών Τροχαίων ατυχημάτων κατά 1,3% ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταγμα, Εργασία και Συναφή Δικαιώματα ( Συνδικαλιστική Ελευθερία, Απεργία )

Σύνταγμα, Εργασία και Συναφή Δικαιώματα ( Συνδικαλιστική Ελευθερία, Απεργία ) Προπτυχιακή Εργασία Αθανασοπούλου Ιωάννα Σύνταγμα, Εργασία και Συναφή Δικαιώματα ( Συνδικαλιστική Ελευθερία, Απεργία ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ -------------------- Ιστορικά Η Γέννηση του εργατικού δικαίου Η εργασία ως

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Οδηγός Εκπαιδευτικού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ XHMEIA B και Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366 Α. Ο άνθρωπος, όπως υπογραμμίζει ο συγγραφέας, δεν είναι ρυθμιστής του κόσμου, παρά διαχειριστής του. Αυτή την παρεξήγηση, που ίσχυε για αιώνες, θέλησε να διαλύσει ο πανεπιστήμων άνθρωπος της Αναγέννησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Τ.Ε.Ι.Κ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΣΤΕΓ) ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Φ.Π.) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Τ.Ε.Ι.Κ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΣΤΕΓ) ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Φ.Π.) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Τ.Ε.Ι.Κ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΣΤΕΓ) ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Φ.Π.) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Συγκριτική αξιολόγηση μεθόδων συλλογής ελαιοκάρπου και

Διαβάστε περισσότερα

Για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις:

Για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις: ! ΠΟΛ.1024/17.1.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ 1281/2013(ΦΕΚ 3367Β/31.12.2013) «Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των αγροτών του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ «ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΙ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥΣ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

O ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

O ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ O ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 1997 ISBN - Αναδημοσίευση μέρους

Διαβάστε περισσότερα

Οι 99 θέσεις του Ποταμιού

Οι 99 θέσεις του Ποταμιού Οι 99 θέσεις του Ποταμιού 1. Πνεύμα αλλαγών Οι κοινωνίες μπορούν και πρέπει να εξελίσσουν τους θεσμούς τους. Μέσα από αυτή την αλλαγή αλλάζουν οι άνθρωποι, ο κόσμος και η εικόνα των ανθρώπων για τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

«Διερευνώντας την δισκογραφία του μεταπολεμικού τραγουδιού: Η περίπτωση της Μαρινέλλας»

«Διερευνώντας την δισκογραφία του μεταπολεμικού τραγουδιού: Η περίπτωση της Μαρινέλλας» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ «Διερευνώντας την δισκογραφία του μεταπολεμικού τραγουδιού: Η περίπτωση της Μαρινέλλας» Πτυχιακή εργασία Μυγδαλιά Ανδρονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ)

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΝΓΚΕΝ της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 05/05/2015 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Προµήθεια Χρωµάτων» /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & Έργο: Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ A/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Το Νοσοκομείο Σητείας ως Δημόσιο Γενικό Νοσοκομείο ιδρύθηκε με Β. Δ/γμα στις 09-04-1947. Στεγάστηκε εκεί όπου λειτουργούσε πριν λίγα χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήριο πινάκων. Ασκήσεις και υπομνήματα

Ευρετήριο πινάκων. Ασκήσεις και υπομνήματα Ευρετήριο πινάκων Ασκήσεις και υπομνήματα Ανάγνωση, για να ταυτιστεί και να προβάλει τα συναισθήματά του Ανακαλύψτε την προέλευση των πιστεύω σας Απαλή μουσική ως φάρμακο για τις εντάσεις και την απογοήτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΑΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΑΙΟΥ Επιθ. Κοιγ. Ερευνών, 103, Γ' 2000, 170-174 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΑΙΟΥ από τον Θεόδωρο Π. Οικονόμου Ζήσης Παπαδημητρίου, 2000, Ο ευρωπαϊκός ρατσισμός. Εισαγωγή στο φυλετικό μίσος: Ιστορική, κοινωνιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ A1. Με αυτά λοιπόν τα μέσα εφοδιασμένοι οι άνθρωποι κατοικούσαν στην αρχή διασκορπισμένοι, πόλεις όμως δεν υπήρχαν κατασπαράσσονταν λοιπόν από τα θηρία, γιατί ήταν από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2014. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2014. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα 31 Ιουλίου 2013 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: Το από 21.07.2008 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 932/28.7.2008). Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

Σχετ: Το από 21.07.2008 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 932/28.7.2008). Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: Ελληνικά Ταχυδρομεία Κεντρική Υπηρεσία Δνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης Τομέας Ρυθμιστικού Πλαισίου και Ανταγωνισμού Σταδίου 60 101 88 Αθήνα Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2008 Αρ. Πρωτ.:1263

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 1 12 2009 Αριθμ.πρωτ.1109 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Υπαγωγή ή μη σε ΦΠΑ οικοδομής Σχετικό: Το από 30-11-2009 έγγραφο Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18 ΜΑΪΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Για πτυχιούχους του Τμήματος Μηχανολογίας Συντάκτες: Μέλη του τακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Σέρρες, 2007 Περιεχόμενα Αυτοαξιολόγηση...

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Η δίκη του Νίκου Πλουμπίδη μέσα από τις εφημερίδες.

Η δίκη του Νίκου Πλουμπίδη μέσα από τις εφημερίδες. Του Σταύρου Καλλώνη.* Η δίκη του Νίκου Πλουμπίδη μέσα από τις εφημερίδες. Ο χώρος τα πρόσωπα και το κατηγορητήριο. Η δίκη της ηγεσίας του ΚΚΕ, γιατί περί αυτού πρόκειται, συνηθίζεται να λέγεται ως δίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» Θ.Ε. ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» Θ.Ε. ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» Θ.Ε. ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης Τρίτη Γραπτή Εργασία στο Αστικό και Εργατικό Δίκαιο Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο έχει ως βάση ένα ενιαίο σύστημα κλειστών αγωγών το οποίο εκτείνεται

Το σχέδιο έχει ως βάση ένα ενιαίο σύστημα κλειστών αγωγών το οποίο εκτείνεται Να θυμόμαστε ότι ο νόμος Ν 3199/2003 για την προστασία και διαχείριση υδάτων ψ ηφίστηκε από την Ελλάδα ώστε να εναρμονισθεί με την οδηγία πλαίσιο 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Διαχείριση και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΟΜΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΜΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΗΓΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ Ως πηγές του δικαίου εννοούνται οι ειδικότεροι τρόποι παραγωγής των κανόνων δικαίου. Διακρίνονται σε: Α) Πρωτογενείς ή άμεσες πηγές είναι αυτές που αποτελούν γενεσιουργούς

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012.

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Στη Μύρινα, σήμερα στις 4 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019 Α ΦΑΣΗ:ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ www.igoumenitsa.gr Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ηγουμενίτσας για την περίοδο 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το Π.Δ 152/2013, του Γιώργου Καλημερίδη

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το Π.Δ 152/2013, του Γιώργου Καλημερίδη Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το Π.Δ 152/2013, του Γιώργου Καλημερίδη Η εισήγηση μου χωρίζεται σε δύο μέρη. Θα κάνω μια μικρή εισαγωγή για την αξιολόγηση γενικά στη σημερινή συγκυρία και με βάση αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 79/2011 ΘΕΜΑ:24 ο «Προμήθεια Στολών του Ειδικού Ένστολου Προσωπικού της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση Κατασκευών Έργων Υποδομών Δικαιοσύνης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση Κατασκευών Έργων Υποδομών Δικαιοσύνης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ) ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ΜΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει Ένας Τιτανικός θεσμός επιβράβευσης επιτυχιών νέων ανθρώπων Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει έμπρακτα και πολύπλευρα το ενδιαφέρον του για τους νέους ανθρώπους, ιδιαίτερα δε για τα παιδιά, κάθε ηλικίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ο τίτλος της εργασία μας για αυτό το τετράμηνο ήταν «Πολίτες της πόλης μου, πολίτες της οικουμένης». Κλιθήκαμε λοιπόν να γνωρίσουμε καλύτερα την πόλη

Ο τίτλος της εργασία μας για αυτό το τετράμηνο ήταν «Πολίτες της πόλης μου, πολίτες της οικουμένης». Κλιθήκαμε λοιπόν να γνωρίσουμε καλύτερα την πόλη Ο τίτλος της εργασία μας για αυτό το τετράμηνο ήταν «Πολίτες της πόλης μου, πολίτες της οικουμένης». Κλιθήκαμε λοιπόν να γνωρίσουμε καλύτερα την πόλη μας και καταγράψουμε τις παρατηρήσεις μας. Αρχικά δεν

Διαβάστε περισσότερα

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας.

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Κ.Ε.Δ.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αγαπητοί Φίλοι, Θέλω εκ μέρους των

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό ιστορικό νηπίου

Ατομικό ιστορικό νηπίου σημαντικές πληροφορίες στοιχεία επικοινωνίας Ατομικό ιστορικό νηπίου στοιχεία της προσωπικότητας του παιδιού Βοηθείστε μας να γνωρίσουμε καλύτερα το παιδί σας Όνομα Παιδιού: Συμπληρώστε με προσοχή και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ αριθμ. 15912/605/16-07-2009 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ αριθμ. 15912/605/16-07-2009 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ αριθμ. 15912/605/16-07-2009 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά...3 2 Θέματα Απασχόλησης...3 3 Σύγκρουση συμφερόντων...4

Διαβάστε περισσότερα

Ρόδος και Αίγυπτος : λίκνα ευεργετισμού. Ματούλα Τομαρά-Σιδέρη

Ρόδος και Αίγυπτος : λίκνα ευεργετισμού. Ματούλα Τομαρά-Σιδέρη Ρόδος και Αίγυπτος : λίκνα ευεργετισμού Ματούλα Τομαρά-Σιδέρη Ο 19 ος και οι αρχές του 20 ου αιώνα αντιπροσωπεύουν την «εποχή της αυτοκρατορίας», δηλαδή την παγκόσμια επέκταση του αποικιοκρατικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 11.1 Από τον αντιπραγματισμό στην οικονομία του χρήματος 11.1 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όσον αφορά τον ορισµό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισµού (97/C 372/03) (Κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Συνεταιριστική Οικονομία

Συνεταιριστική Οικονομία Συνεταιριστική Οικονομία Ενότητα 10: Η Συνεταιριστική Ανάπτυξη Κοντογεώργος Αχιλλέας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ηµοσιοποιείται από το Γραφείο Παρακολούθησης και Καταπολέµησης της Παράνοµης ιακίνησης Ανθρώπων 12 Ιουνίου 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι καταθέσεις των θυµάτων που περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ : Ποιο είναι το αγαπημένο ζώο των εφήβων? ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Από τα αρχαία χρόνια οι άνθρωποι ανέπτυξαν μια ιδιαίτερη σχέση με τα ζώα. Τα χρησιμοποιούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 20 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Διδαγμένο κείμενο

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 20 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Διδαγμένο κείμενο ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 20 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διδαγμένο κείμενο Α.1 Τι λοιπόν; Αυτό δεν είναι φυσικό, είπα εγώ, και δεν προκύπτει ως αναγκαίο συμπέρασμα από όσα έχουν λεχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Ώ Ρ Γ Ο Σ ΧΑΤΖΗΜΙΧΆΛΗΣ Ο ΖΩΓΡΆΦΟΣ Α.Κ.

Γ Ι Ώ Ρ Γ Ο Σ ΧΑΤΖΗΜΙΧΆΛΗΣ Ο ΖΩΓΡΆΦΟΣ Α.Κ. Γ Ι Ώ Ρ Γ Ο Σ ΧΑΤΖΗΜΙΧΆΛΗΣ Ο ΖΩΓΡΆΦΟΣ Α.Κ. ΈΝΑ ΜΥΘΙΣΤΌΡΗΜΑ Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για το Δημοτικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για το Δημοτικό Οργάνωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

& ../../.. 37, 151 80 :.. :... ... FAX :... & e-mail: :...

&  ../../..   37, 151 80   :.. :...  ...    FAX :... &  e-mail: :... Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Αθήνα../../.. Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση σχετικά με τα επαγγέλματα που επηρεάζονται από την άρση των αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση:

Ανακοίνωση σχετικά με τα επαγγέλματα που επηρεάζονται από την άρση των αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΙΚΗΣ 5-7 10180 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ.: 210-3332551/2 FAX: 210-3332559 e-mail : press@minfin.gr Αθήνα, 22 Μαΐου 2011 Ανακοίνωση σχετικά με τα επαγγέλματα που

Διαβάστε περισσότερα

Για να αρχίσει η λειτουργία του κινητήρα, θα πρέπει με εξωτερική παροχή ισχύος να προκαλέσουμε την αρχική περιστροφή του.

Για να αρχίσει η λειτουργία του κινητήρα, θα πρέπει με εξωτερική παροχή ισχύος να προκαλέσουμε την αρχική περιστροφή του. Α. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 2) ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ Μία μάζα αέρα οδηγείται από το τμήμα εισαγωγής στο συμπιεστή. Εκεί συμπιέζεται και οδηγείται στο θάλαμο καύσης, όπου αναμιγνύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΞΩ ΠΟΤΑΜΟΙ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΞΩ ΠΟΤΑΜΟΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ & ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΩΜΟΠΟΛΕΩΣ ΤΗΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ ISBN 978-9963-2959-1-3 Βιβλίον εκδοθέν εν έτει 2013 Τύποις: Κ. Ταπακούδης Εκδόσεις:

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΩΜΟΠΟΛΕΩΣ ΤΗΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ ISBN 978-9963-2959-1-3 Βιβλίον εκδοθέν εν έτει 2013 Τύποις: Κ. Ταπακούδης Εκδόσεις: 2 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΩΜΟΠΟΛΕΩΣ ΤΗΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ ISBN 978-9963-2959-1-3 Βιβλίον εκδοθέν εν έτει 2013 Τύποις: Κ. Ταπακούδης Εκδόσεις: www.chlorakasefimerida.com 3 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗ ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα