Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας"

Transcript

1 Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ ΦΛΩΡΙΝΑ

2 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών που παρουσιάσθηκαν κατά τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης Προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας Παρουσίαση του Τμήματος Γεωγραφική θέση του Τμήματος (π.χ. στην πρωτεύουσα, σε μεγάλη πόλη, σε μικρή πόλη, συγκεντρωμένο, κατανεμημένο σε μια πόλη κλπ) Ιστορικό της εξέλιξης του Τμήματος Σκοπός και στόχοι του Τμήματος Διοίκηση του Τμήματος Προγράμματα Σπουδών Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Διδακτικό έργο Πώς κρίνετε την αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού; Πώς κρίνετε την ποιότητα και αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας; Πώς κρίνετε την οργάνωση και την εφαρμογή του διδακτικού έργου; Πώς κρίνετε τα εκπαιδευτικά βοηθήματα; Διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή του μαθήματος Αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών Πώς κρίνετε την αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων και τη μεταξύ τους συνεργασία; Πώς κρίνετε τον βαθμό σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα; Πώς κρίνετε τις συνεργασίες με εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού και με το κοινωνικό σύνολο; Πώς κρίνετε την κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών; Ερευνητικό έργο Πώς κρίνετε την προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο του Τμήματος; Πώς κρίνετε τα ερευνητικά προγράμματα και έργα που εκτελούνται στο Τμήμα; Πώς κρίνετε τις διαθέσιμες ερευνητικές υποδομές;

3 5.4. Πώς κρίνετε τις επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία; Πώς κρίνετε τον βαθμό αναγνώρισης της έρευνας που γίνεται στο Τμήμα από τρίτους; Πώς κρίνετε τις ερευνητικές συνεργασίες του Τμήματος; Πώς κρίνετε τις διακρίσεις και τα βραβεία ερευνητικού έργου που έχουν απονεμηθεί σε μέλη του Τμήματος; Πώς κρίνετε τον βαθμό συμμετοχής των φοιτητών/σπουδαστών στην έρευνα; Σχέσεις με κοινωνικούς/πολιτιστικούς/παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς Πώς κρίνετε τις συνεργασίες του Τμήματος με ΚΠΠ φορείς; Πώς κρίνετε τη δυναμική του Τμήματος για ανάπτυξη συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς; Πώς κρίνετε τις δραστηριότητες του Τμήματος προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και ενίσχυσης συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς; Πώς κρίνετε τον βαθμό σύνδεσης της συνεργασίας με ΚΠΠ φορείς με την εκπαιδευτική διαδικασία; Πώς κρίνετε τη συμβολή του Τμήματος στην τοπική, περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη; Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης Πώς κρίνετε τη στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος; Πώς κρίνετε τη διαδικασία διαμόρφωσης στρατηγικής ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος; Υπάρχει διαδικασία διαμόρφωσης συγκεκριμένου βραχυμεσοπρόθεσμου (λ.χ. 5 ετούς) σχεδίου ανάπτυξης; Πόσο αποτελεσματική κρίνετε ότι είναι η διαδικασία αυτή; Ποια είναι η συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας στη διαμόρφωση και παρακολούθηση της υλοποίησης, και στη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των αναπτυξιακών του στρατηγικών; Συγκεντρώνει και αξιοποιεί το Τμήμα τα απαιτούμενα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό της ακαδημαϊκής ανάπτυξής του στοιχεία και δείκτες; Τι προσπάθειες κάνει το Τμήμα προκειμένου να προσελκύσει μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού υψηλού επιπέδου; Πώς συνδέεται ο προγραμματισμός προσλήψεων και εξελίξεων μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού με το σχέδιο ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος; Τι προσπάθειες κάνει το Τμήμα προκειμένου να προσελκύσει φοιτητές υψηλού επιπέδου; Διοικητικές υπηρεσίες και υποδομές

4 8.1. Αποτελεσματικότητα των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών Πώς κρίνετε τις υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας; Πώς κρίνετε τις υποδομές πάσης φύσεως που χρησιμοποιεί το Τμήμα; Πώς κρίνετε τον βαθμό αξιοποίησης νέων τεχνολογιών από τις διάφορες υπηρεσίες του Τμήματος (πλην εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου); Πώς κρίνετε τον βαθμό διαφάνειας και την αποτελεσματικότητα στη χρήση υποδομών και εξοπλισμού; Πώς κρίνετε τον βαθμό διαφάνειας και την αποτελεσματικότητα στη διαχείριση οικονομικών πόρων; Συμπεράσματα Ποια, κατά την γνώμη σας, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Τμήματος, όπως αυτά προκύπτουν μέσα από την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης; Διακρίνετε ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενους κινδύνους από τα αρνητικά σημεία; Σχέδια βελτίωσης Περιγράψτε το βραχυπρόθεσμο σχέδιο δράσης από το Τμήμα για την άρση των αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών σημείων Περιγράψτε το μεσοπρόθεσμο σχέδιο δράσης από το Τμήμα για την άρση των αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών σημείων Διατυπώστε προτάσεις προς δράση από τη Διοίκηση του Ιδρύματος Διατυπώστε προτάσεις προς δράση από την Πολιτεία Πίνακες

5 Πρόλογος Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι μία διαδικασία που πραγματοποιείται με τη συμμετοχή όλων των μελών του Τμήματος Εκπαιδευτικού,Ειδικού Τεχνικού και Διοικητικού Προσωπικού).Διαρκεί δύο συνεχόμενα εκπαιδευτικά εξάμηνα και πρέπει να επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα (το αργότερο κάθε τέσσερα έτη). Η παρούσα έκθεση αξιολόγησης στηρίζεται κυρίως στα στοιχεία, που συγκεντρώθηκαν κατά το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους Σκοπός της Εσωτερικής Αξιολόγησης είναι να αποτυπωθεί πλήρως η εικόνα του τμήματος σε ότι αφορά τόσο την ποιότητα, την επάρκεια και την καταλληλότητα του παντός είδους προσωπικού, όσο και την ποιότητα του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου και των παρεχόμενων υπηρεσιών και να εντοπιστούν τα χρόνια προβλήματα και οι παντός είδους αδυναμίες που αποτελούν εμπόδιο στο έργο του τμήματος.βασικός στόχος είναι με τη χρήση αντικειμενικών κριτηρίων και δεικτών κοινής συναίνεσης και γενικής αποδοχής να δει ξεκάθαρα το τμήμα όλα τα θετικά και αρνητικά του σημεία,να προχωρήσει στη συνέχεια σε μια προσπάθεια εξάλειψης των χρόνιων προβλημάτων και τελικά να επιχειρήσει μια διαδικασία αναθεώρησης, βελτίωσης και επαναπροσδιορισμού των μελλοντικών του στόχων και φιλοδοξιών.μελλοντικά προσδοκάται η βελτίωση της ποιότητας του τμήματος και η δημιουργία αποφοίτων καταλληλότερα προετοιμασμένων για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η σύνταξη της ΕΕΑ βασίστηκε στην ανάλυση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από τις εξής πηγές: α). τα ερωτηματολόγια και τα απογραφικά δελτία, που διανεμήθηκαν στους σπουδαστές και εκπαιδευτικούς. β).την προηγούμενη αυτοαξιολόγηση του τμήματος, που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του γ). την έκθεση Ακαδημαϊκού Προγραμματισμού του τμήματος. δ).τις συζητήσεις μεταξύ των μελών του Τμήματος και των σπουδαστών τόσο στις γενικές συνελεύσεις, όσο και κατ ιδίαν. Για τη σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης και τη συμπλήρωση των πινάκων που τη συνοδεύουν χρησιμοποιήθηκε το προτεινόμενο από την ΑΔΙΠ Πρότυπο Σχήμα. Η τελική μορφή των ερωτηματολογίων και των απογραφικών δελτίων προέκυψε μετά από σειρά συνεδριάσεων της ΟΜΕΑ αφού λήφθηκαν πάντοτε υπόψιν τα προτεινόμενα από την ΑΔΙΠ προσαρμοσμένα στις ανάγκες του Τμήματος. Η ΟΜΕΑ του Τμήματος ευελπιστεί ότι η παρούσα ΕΕΑ θα αποτελέσει την αφετηρία της βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού και του ερευνητικού έργου καθώς και των παρεχόμενων υπηρεσιών του Τμήματος 5

6 Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους συμμετείχαν στην διαδικασία αξιολόγησης του Τμήματος καθώς και όλους όσους συνέβαλαν στη σύνταξη της παρούσας έκθεσης. Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής. 6

7 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης 1.1. Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Η εσωτερική αξιολόγηση αποφασίστηκε από την Γ.Σ. του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής (Γ.Σ. Νο 5/ ).Σε μία νέα Γ.Σ.(Γ.Σ. Νο 6/ ) ορίστηκαν ως μέλη ΕΠ της ΟΜΕΑ οι παρακάτω εκπαιδευτικοί: α) Βασιλική Παππά-Μιχαηλίδου, Καθηγήτρια β),κων/νος Τζάλης, Καθηγητής γ)ιωάννης Νικολακάκης,, Αναπληρωτής Καθηγητής Η γραμματέας του τμήματος κ.δόντσου Όλγα βοήθησε σημαντικά στα ποσοτικά στοιχεία που αφορούσαν τους σπουδαστές του Τμήματος. Για την εσωτερική αξιολόγηση του Τμήματος διανεμήθηκαν τρία ερωτηματολόγια σε φοιτητές και καθηγητές του Τμήματος. Συγκεκριμένα: Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας από τους φοιτητές. Τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν στους φοιτητές τόσο το Χειμερινό όσο και το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν σε ώρα μαθήματος και συμπληρώθηκαν ανώνυμα από τους φοιτητές. Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια συγκεντρώθηκαν σε φάκελο από φοιτητή που ορίσθηκε για το σκοπό αυτό. Στο φάκελο ανεγράφη το μάθημα, η ημερομηνία και ο αριθμός των ερωτηματολογίων. Ο φάκελος παραδόθηκε στην ΟΜΕΑ από τον φοιτητή. Απογραφικό δελτίο εξαμηνιαίου μαθήματος από τους διδάσκοντες καθηγητές. Το δελτίο παραδόθηκε από τους διδάσκοντες τόσο σε τυπωμένη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Ατομικό απογραφικό δελτίο για τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού. Η έκθεση κατά το στάδιο σύνταξής της μόνο, συζητήθηκε μεταξύ των μελών της ΟΜΕΑ. Μετά την ολοκλήρωσή της διανεμήθηκε μεν στα μέλη του τμήματος, αλλά δεν συζητήθηκε εκτενώς στο σύνολό της.. Τα μέλη της ΟΜΕΑ συνεδρίασαν αρκετές φορές, προκειμένου να συζητήσουν διάφορες λεπτομέρειες που αφορούσαν: -τη σύνταξη των ερωτηματολογίων που προτείνονται από την ΑΠΙΔ έτσι, ώστε να προσαρμοστούν στις ιδιαιτερότητες του τμήματος. -τη διαδικασία διανομής και συλλογής των ερωτηματολογίων -την επεξεργασία των δεδομένων -τη μορφή των πινάκων -τη σύνταξη της εσωτερικής έκθεσης αξιολόγησης 7

8 1.2. Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών που παρουσιάσθηκαν κατά τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης. Η εμπειρία την οποία είχε αποκομίσει το τμήμα στη διάρκεια της πρώτης αυτοαξιολόγησης ( ) αποδείχτηκε πολύτιμη στη οργάνωση και στη διεξαγωγή της παρούσας φάσης.παραταύτα παρατηρήθηκαν ορισμένα προβλήματα που σχετίζονται τόσο με τους φοιτητές, όσο και με το εκπαιδευτικό προσωπικό. Αρκετοί φοιτητές ήταν σχετικά δύσπιστοι και επιφυλακτικοί στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων ενώ άλλοι δεν έδειξαν την αρμόζουσα υπευθυνότητα και αντιμετώπισαν με σχετική επιπολαιότητα την όλη διαδικασία.σε ότι αφορά το εκπαιδευτικό προσωπικό παρατηρήθηκε μεγάλη απροθυμία στη στελέχωση της ΟΜΕΑ με αποτέλεσμα να συγκροτηθεί μόνο με τρία άτομα, χωρίς να συμπληρωθεί με υποστηρικτικά μέλη.παραταύτα υπήρξε τελικά καλή συμμετοχή των φοιτητών στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων,οι αντιπρόσωποί τους συνεργάστηκαν πρόθυμα και αποτελεσματικά στη διανομή και συλλογή των ερωτηματολογίων και η όλη διαδικασία ολοκληρώθηκε σχετικά σύντομα.το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό συνεργάστηκε στη φάση αυτή και προσπάθησε να εντοπίσει τα προβλήματα. Μια σχετική δυσκινησία και αδιαφορία στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων παρατηρήθηκε από το έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό.το Τμήμα έχει πολύ μικρό αριθμό μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού και προσλαμβάνει κάθε εξάμηνο σημαντικό αριθμό εκτάκτων (22 για το ακαδημαϊκό έτος ) ως επιστημονικούς συνεργάτες στους οποίους ανατίθεται σημαντικό μέρος της Εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το σημαντικότερο θετικό στοιχείο στη διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης είναι ότι θα βοηθήσει στον εντοπισμό των προβλημάτων και των αδυναμιών του Τμήματος σε σύγκριση με ομόλογα τμήματα ΤΕΙ και ΑΕΙ του εσωτερικού, αλλά και του εξωτερικού.παράλληλα θα καταγραφούν και τα θετικά του σημεία και θα προβληθούν κατάλληλα.έτσι το Τμήμα θα διαμορφώσει μια κριτική άποψη για τον τρόπο λειτουργίας του και την ποιότητα του παρεχόμενου έργου και υπηρεσιών με στόχο τη βελτίωσή τους Προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας. Λαμβάνοντας υπόψη τα κυριότερα προβλήματα που παρουσιάσθηκαν κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης, για τη βελτίωση της διαδικασίας μπορούμε να προτείνουμε τα παρακάτω: Α) Απαραίτητοι κρίνονται επιπλέον πόροι για τη διοικητική υποστήριξη Β) Ανάπτυξη μηχανογραφικού συστήματος για την επεξεργασία των ερωτηματολογίων των μελών ΕΠ και των φοιτητών Γ) Καλύτερη στοχοθέτηση της διαδικασίας αξιολόγησης από μέρους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 8

9 2. Παρουσίαση του Τμήματος 2.1. Γεωγραφική θέση του Τμήματος (π.χ. στην πρωτεύουσα, σε μεγάλη πόλη, σε μικρή πόλη, συγκεντρωμένο, κατανεμημένο σε μια πόλη κλπ). Το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ένα από τα τρία Τμήματα της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του Παραρτήματος Φλώρινας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και εδρεύει στην πόλη της Φλώρινας. Η Φλώρινα είναι μικρή επαρχιακή πόλη(πληθυσμός περίπου 15000) που βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από τα σύνορα με την Αλβανία και σε ακόμη μικρότερη απόσταση από τη (Π.Γ.Δ.Μ.).Απέχει σημαντικά από τα μεγάλα αστικά κέντρα και κυρίως από την Αθήνα, η πρόσβαση στην οποία γίνεται σχετικά δύσκολα και μόνον οδικώς.απέχει περίπου μια ώρα από το Κεντρικό ΤΕΙ που βρίσκεται στην Κοζάνη γεγονός που δημιουργεί προβλήματα τόσο στην πληροφόρηση, όσο και στη συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων. Λειτούργησε για πρώτη φορά το 1983 και αποτελεί ένα από τα 4 Τμήματα Ζωικής Παραγωγής που λειτουργούν στα ΤΕΙ ( Τα άλλα 3 είναι στη Θεσσαλονίκη,Λάρισα και Άρτα) 2.2. Ιστορικό της εξέλιξης του Τμήματος Στελέχωση του Τμήματος σε διδακτικό, διοικητικό και εργαστηριακό προσωπικό, κατά την τελευταία πενταετία (ποσοτικά στοιχεία). Ο αριθμός των υπηρετούντων σήμερα μόνιμων μελών εκπαιδευτικού προσωπικού ανέρχεται σε 7 από τους οποίους οι 3 ανήκουν στη βαθμίδα του Καθηγητή, 1 στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή 1 στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και 2 στη βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογών. Στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους απεχώρησαν δύο μόνιμοι εκπαιδευτικοί βαθμίδας Καθηγητού, ενώ δύο ακόμα μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή συνταξιοδοτήθηκαν τα έτη 2006 και 2007.Έτσι το μόνιμο προσωπικό του Τμήματος μειώθηκε σημαντικά εντός τριών ετών,χωρίς να εγκριθεί και να προκηρυχθεί από το Υπουργείο καμία καινούργια θέση παρόλο που οι οργανικές θέσεις του τμήματος ανέρχονται σε 19.Τα επόμενα χρόνια αναμένεται σημαντική μείωση του αριθμού του εκπαιδευτικού προσωπικού αφού αρκετοί από τους ήδη υπηρετούντες πλησιάζουν την ηλικία συνταξιοδότησης. Υπηρετούν επίσης δύο εκπαιδευτικοί για το μάθημα των Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής,οι οποίοι ανήκουν στο Γενικό τμήμα του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και εξυπηρετούν παράλληλα και τα δύο άλλα τμήματα της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του Παραρτήματος Φλώρινας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Από τους υπηρετούντες 7 μόνιμους εκπαιδευτικούς οι 3 καθηγητές και ο αναπληρωτής καθηγητής κατέχουν τακτική θέση ενώ οι 9

10 υπόλοιποι 3(1 επίκουρος και 2 εφαρμογών)κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις. Επιπρόσθετα ένας τακτικός καθηγητής του τμήματος Φυτικής παραγωγής κάλυπτε μέχρι πρόσφατα έναν αριθμό ωρών και στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής,αλλά αποχώρησε από την εκπαιδευτική διαδικασία λόγω της εκλογής του στη θέση Αντιπροέδρου του Ιδρύματος. Παράλληλα στο Τμήμα απασχολείται ένας μεγάλος αριθμός επιστημονικών συνεργατών (πρόκειται για έκτακτο προσωπικό που προσλαμβάνεται με σύμβαση εξαμήνου) ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς. Την περίοδο ανατέθηκαν στους εργαστηριακούς κ επιστημονικούς Συνεργάτες του Τμήματος 137 ώρες διδασκαλίας ενώ την περίοδο ώρες διδασκαλίας. Δεν υπάρχουν μόνιμοι Τεχνικοί Εργαστηρίων γεγονός που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην ερευνητική δραστηριότητα των μελών του Τμήματος, όσο και στη λειτουργία των εργαστηρίων και τη συντήρηση του εργαστηριακού εξοπλισμού. Στο Τμήμα υπηρετούν σήμερα 3 μόνιμα μέλη ως ειδικό Τεχνικό προσωπικό (ΕΤΠ).Οι 2 εξ αυτών είναι Τεχνολόγοι Γεωπονίας, με μακρόχρονη προϋπηρεσία στο τμήμα ως εργαστηριακοί συνεργάτες, πριν την πρόσληψή τους ως ΕΤΠ.Ο τρίτος είναι απόφοιτος της Σχολής Εργοδηγών και εντάχθηκε στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής μετά από μακρόχρονη προϋπηρεσία. Έχει αποκτήσει αρκετή εμπειρία λόγω της προϋπηρεσίας του και παρά την έλλειψη γνώσεων σε θέματα Ζωικής Παραγωγής υπάρχουν αρκετοί τομείς στους οποίους χρησιμοποιείται αποδοτικά. Στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ανήκει μόνον 1 διοικητικός υπάλληλος που χρησιμοποιείται στη Γραμματεία Αριθμός και κατανομή των φοιτητών κατά την τελευταία πενταετία. Ο αριθμός και η κατανομή τόσο των εγγεγραμμένων όσο και των εισερχομένων προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος (δεν υπάρχουν μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί φοιτητές) κατά την τελευταία πενταετία παρουσιάζεται στους Πίνακες και αντίστοιχα. Όπως παρουσιάζεται στον πίνακα ο αριθμός των εγγεγραμένων φοιτητών κατά την τελευταία πενταετία κυμαίνεται από Όμως την τελευταία τριετία και εξαιτίας της βάσης του 10 υπάρχουν ελάχιστοι εισερχόμενοι φοιτητές στο Τμήμα Σκοπός και στόχοι του Τμήματος Ποιοι είναι οι στόχοι και οι σκοποί του Τμήματος σύμφωνα με το ΦΕΚ ίδρυσής του; Το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση γνώσεων στην Τεχνολογία και την Επιστήμη της Ζωικής Παραγωγής με τη διδασκαλία και τη βασική και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές τα 10

11 απαραίτητα εφόδια, που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση και κατάρτιση τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη Πώς αντιλαμβάνεται η ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος τους στόχους και τους σκοπούς του Τμήματος; Συγκεκριμένα το Τμήμα έχει ως αποστολή να: Παρέχει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση επαρκή για την εφαρμογή επιστημονικών, τεχνολογιών ή άλλων γνώσεων και δεξιοτήτων στο επάγγελμα της Ζωικής Παραγωγής και να συμβάλλει στη δημιουργία υψηλά εκπαιδευμένων στελεχών με γνώσεις που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στο αντικείμενο της Ζωικής Παραγωγής. Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον Επιστημονικό και Τεχνολογικό Τομέα του αντικειμένου του. Διατηρεί αμφίδρομη σχέση με τις αντίστοιχες παραγωγικές μονάδες και τους οργανωμένους κλάδους οικονομίας που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του. Αποτελεί κέντρο μετάδοσης γνώσεων και παροχής υπηρεσιών στους γεωργοκτηνοτρόφους του Νομού και της Περιφέρειας γενικότερα. Αναπτύσσει ακαδημαϊκές και εκπαιδευτικές συνεργασίες με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού αξιοποιώντας εθνικά, διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης. Ιδιαίτερα πρέπει να αναπτύξει στενές σχέσεις με τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά ιδρύματα των γειτονικών Βαλκανικών χωρών με προοπτική την προσέλκυση φοιτητών από τις χώρες αυτές, την ανάληψη κοινών Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και τη δυνατότητα μεταφοράς τεχνογνωσίας από εξειδικευμένο προσωπικό του Τμήματος. Αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες στην εκπαίδευση με την εφαρμογή πρωτοποριακών καινοτομιών της ηλεκτρονικής διδασκαλίας και αξιολόγησης στα μαθήματα με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού, πλήρως εναρμονισμένα στις δυνατότητες της νέας οικονομίας, στοχεύοντας στην αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των αποφοίτων του Τμήματος. Αναπτύσσει την εφαρμογή της νέας εκπαιδευτικής τεχνολογίας δια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Διοργανώνει και συμμετέχει δια των εκπροσώπων του, μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. 11

12 Προετοιμάζεται και προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές περιβάλλον. Προετοιμάζεται για τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο Τμήμα, η οποία πιστοποιείται μέσω διεθνούς αξιολόγησης και πιστοποίησης. Στοχεύει στην απορροφησιμότητα των αποφοίτων του Τμήματος από την αγορά εργασίας. Συμβάλλει στη βελτίωση του πολιτιστικού, μορφωτικού και οικονομικού επιπέδου όλης της περιοχής. Συμβάλλει στον περιορισμό της εσωτερικής μετανάστευσης σπουδαστικού και εκπαιδευτικού δυναμικού προς αντίστοιχα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κεντρικότερων πόλεων της χώρας. Την κατάρτιση προγραμμάτων σπουδών που θα επιτρέπουν τη δια βίου μάθηση και κατάρτιση, καθώς και την υιοθέτηση του θεσμού των προγραμμάτων σπουδών επιλογής Υπάρχει απόκλιση των επίσημα διατυπωμένων (στο ΦΕΚ ίδρυσης) στόχων του Τμήματος από εκείνους που σήμερα το Τμήμα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει; Εκτιμάται πως δεν υπάρχει απόκλιση μεταξύ των στόχων του Τμήματος όπως αυτοί διατυπώνονται στο ΦΕΚ ίδρυσης, και αυτών που σήμερα επιδιώκει το Τμήμα Επιτυγχάνονται οι στόχοι που σήμερα το Τμήμα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει; Αν όχι, ποιοι παράγοντες δρουν αποτρεπτικά ή ανασταλτικά στην προσπάθεια αυτή; Επιτυγχάνονται ως ένα μεγάλο βαθμό. Η μείωση του εκπαιδευτικού προσωπικού και των φοιτητών του τμήματος δρα ανασταλτικά στην προσπάθεια αυτή όπως επίσης και η έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης για μετακινήσεις και παρακολούθηση συνεδρίων στο εσωτερικό και το εξωτερικό Θεωρείτε ότι συντρέχει λόγος αναθεώρησης των επίσημα διατυπωμένων (στο ΦΕΚ ίδρυσης) στόχων του Τμήματος; Όχι, δεν συντρέχει λόγος αναθεώρησης των επίσημα διατυπωμένων στόχων του Τμήματος Διοίκηση του Τμήματος Ποιες επιτροπές είναι θεσμοθετημένες και λειτουργούν στο Τμήμα; (α) Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης 12

13 (β) Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (όταν γίνεται αναθεώρηση προγράμματος σπουδών), (γ) Επιτροπή Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) (δ) Επιτροπή αξιολόγησης επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών (ε) Επιτροπή εξέτασης πτυχιακών εργασιών Ποιοι εσωτερικοί κανονισμοί (π.χ. εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών) υπάρχουν στο Τμήμα; Δεν υπάρχουν Είναι διαρθρωμένο το Τμήμα σε Τομείς; Σε ποιους; Ανταποκρίνεται η διάρθρωση αυτή στη σημερινή αντίληψη του Τμήματος για την αποστολή του; Το Τμήμα είναι τυπικά διαρθρωμένο σε δύο τομείς: α. Κορμού β. Κλάδων Ζωικής Παραγωγής Εκτιμάται πως η παραπάνω διάρθρωση των τομέων ανταποκρίνεται στην σημερινή αντίληψη του Τμήματος για την αποστολή του. 13

14 3. Προγράμματα Σπουδών 3.1. Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Πώς κρίνετε το βαθμό ανταπόκρισης του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) στους στόχους του Τμήματος και στις απαιτήσεις της κοινωνίας; Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής συντάχθηκε από το Τμήμα και επικυρώθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος (2/ ) για να εγκριθεί στη συνέχεια από το ΙΤΕ και να ισχύσει από το ακαδημαϊκό έτος Το Πρόγραμμα αυτό καταρτίστηκε λαμβάνοντας υπόψιν τα παρακάτω: -την αυτοαξιολόγηση του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής που έγινε στο χρονικό διάστημα Στη διάρκεια της αυτοαξιολόγησης συντάχθηκαν και διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια σε φοιτητές,αποφοίτους και επιχειρήσεις. Από την επεξεργασία των απαντήσεων βγήκαν χρήσιμα συμπεράσματα, που χρησιμοποιήθηκαν στην κατάρτιση του νέου προγράμματος.ιδιαίτερα εποικοδομητικά ήταν τα στατιστικά στοιχεία τα σχετικά με την επαγγελματική απορρόφηση και το επίπεδο απασχόλησης των αποφοίτων του Τμήματος.Επίσης λήφθηκαν υπ οψιν τα εξης: -Το περιεχόμενο και ο χαρακτήρας σπουδών του Τμήματος. -Η διασφάλιση της απόκτησης των επαγγελματικών δεξιοτήτων στους σπουδαστές του Τμήματος,ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας -Η υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος σε αίθουσες διδασκαλίας, εργαστηριακούς χώρους και η διάρθρωση του αγροκτήματος με τις διάφορες εκτροφές αγροτικών ζώων. Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών, αυξημένο κατά ένα εξάμηνο σε σύγκριση με το προηγούμενο, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων στη Ζωική Παραγωγή, περισσότερο επίκαιρο και προσαρμοσμένο στις επικρατούσες νέες συνθήκες στον κλάδο της Ζωικής Παραγωγής στη χώρα μας και συνδυάζει την παραγωγή με τη μεταποίηση και την εμπορία. Βελτιώσεις στο Πρόγραμμα έγιναν έτι περαιτέρω μέσω του Προγράμματος Αναμόρφωσης Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών στη διάρκεια του οποίου διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια σε φοιτητές, αποφοίτους και επιχειρήσεις. Νέα μαθήματα σύγχρονα εισήχθησαν ως επιλογής δίνοντας τη δυνατότητα στους φοιτητές να επιλέξουν ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους. Η διάρκεια Σπουδών στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής είναι οκτώ εξάμηνα, όπως προβλέπεται στο σχετικό Προεδρικό Διάταγμα του Τμήματος. Κατά τη διάρκεια των 7 πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις πράξης,εργαστήρια και φροντιστηριακές ασκήσεις,,σεμινάρια,εκπαιδευτικές επισκέψεις 14

15 σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, ερευνητικά κέντρα, βιομηχανίες ζωοτροφών,τυποποίησης γάλακτος και εκπόνηση εργασιών και μελετών.το όγδοο εξάμηνο περιλαμβάνει την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα και την εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων του σπουδαστή,στην αναλυτική και συνθετική μέθοδο,περιλαμβανομένης της ανάπτυξης πρωτοβουλιών,της κριτικής σκέψης και της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων. Τα μαθήματα που διδάσκονται με το νέο πρόγραμμα σπουδών και παρουσιάζονται στους σχετικούς πίνακες καθώς και οι στόχοι, οι σκοποί και το περιεχόμενο της ύλης έχουν επιλεγεί,ώστε να δίνουν μια σφαιρική μόρφωση στο σπουδαστή σχετικά με το αντικείμενο και χωρίζονται σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες: α.μαθήματα Γενικής υποδομής (Μ Γ Υ) β.μαθήματα Ειδικής υποδομής (Μ Ε Υ) γ.μαθήματα ειδικότητας (Μ Ε) δ.δ.ο.ν.α.(νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών). Παράλληλα υπάρχουν ομάδες μαθημάτων επιλογής υποχρεωτικά και για κάθε μάθημα έχει υπολογισθεί ο φόρτος εργασίας και οι διδακτικές μονάδες σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του ΙΤΕ. Στα πρώτα εξάμηνα σπουδών διδάσκονται τα γενικά γνωστικά αντικείμενα που θέτουν τις βάσεις για ένα επίπεδο γνώσεων που θα επιτρέψει το σπουδαστή να αντιμετωπίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις που εφαρμόζονται στον τομέα της Ζωικής Παραγωγής. Ως μαθήματα Γενικής Υποδομής διδάσκονται μεταξύ άλλων Χημεία, Μαθηματικά, Βιομετρία, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και ως Ειδικής Υποδομής μαθήματα Δομής και Λειτουργίας του Ζωικού οργανισμού, όπως Βιοχημεία, Ζωολογία, Ανατομία, Φυσιολογία, Μικροβιολογία, Ανοσοβιολογία, Αναπαραγωγή, Διατροφή και Γενετική Βελτίωση, Ανάπτυξη Ζωικού οργανισμού κλπ. Στα προχωρημένα εξάμηνα σπουδών διδάσκονται μαθήματα Ειδικότητας όπως Αγελαδοτροφία, Χοιροτροφία, Πτηνοτροφία, Αιγοπροβατοτροφία, Γουνοφόρα, Ιπποτροφία, Ιχθυοτροφία, Μελισσοκομία. Επίσης διδάσκονται και άλλα ειδικά μαθήματα όπως Συμπεριφορά ζώων, Εφαρμοσμένη Διατροφή, Υγιεινή και Στοιχεία Παθολογίας, Λοιμώδη και Παρασιτικά Νοσήματα, Κτηνοτροφικές Κατασκευές, Εξοπλισμός Κτηνοτροφικών Μονάδων, Ποιοτική εκτίμηση σφαγίων και κρέατος, Γαλακτοκομία, Οικολογία, Περιβάλλον και Διαχείριση λυμάτων. Ειδική κατηγορία συνιστούν τα μαθήματα Διοίκησης και Οικονομίας, όπως Αγροτική Κοινωνιολογία, Αγροτική Λογιστική, Τεχνοοικονομική Ανάλυση, Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων, Οργάνωση-Διοίκηση Επιχειρήσεων, Συνεργατισμός. Η πρακτική άσκηση στο 8 ο εξάμηνο πραγματοποιείται σε χώρους παραγωγής, εργαστήρια και άλλους χώρους εργασίας της ειδικότητας με σκοπό την εμπέδωση των γνώσεων των προηγούμενων 15

16 εξαμήνων, την παροχή δυνατότητας ανάπτυξης πρωτοβουλιών καθώς και την δυνατότητα ανάπτυξης ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων και ομαδικής εργασίας. Τέλος, η Πτυχιακή εργασία πριν τη λήψη του Πτυχίου δίνει την δυνατότητα στο φοιτητή να αποκτήσει την εμπειρία μελέτης σε βάθος ενός θέματος της ειδικότητας, με ερευνητική ή με συνθετική εργασία και με κατάλληλη βιβλιογραφική ανασκόπηση, με έμφαση την ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων του σπουδαστή στην επίλυση προβλημάτων Ζωικής Παραγωγής. Η εκπόνηση της Πτυχιακής εργασίας εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειόφοιτου του Τμήματος σε ένα σοβαρό επίκαιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή σε αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών, το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης, αλλά και της μελλοντικής απασχόλησής του. Ο αριθμός μαθημάτων ανά εξάμηνο έχει ως εξής: 1. Αριθμός μαθημάτων ανά τυπικό εξάμηνο: ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΡΙΘΜΟΣ.ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α 6 Β 6 Γ 6 Δ 6 Ε 5 ΣΤ 6 Ζ 5 Ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα: Συνολικός αριθμός μαθημάτων (Υ+ΕΥ) υποχρεωτικών για το σπουδαστή: 40 Συνολικός αριθμός εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας:170 Αναλογίες κατηγοριών μαθημάτων: α) ΜΓΥ 25,0% β) ΜΕΥ 32,5% γ) ΜΕ 32,5% δ) ΔΟΝΑ 10,0% Φόρτος Εργασίας (ΦΕ) σπουδαστή / εβδομάδα: 50 ώρες Πώς κρίνετε τη δομή, τη συνεκτικότητα και τη λειτουργικότητα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών; Το πρόγραμμα σπουδών διαθέτει μαθήματα Γενικής και Ειδικής Υποδομής τα οποία επιτρέπουν μία σε βάθος γνώση των βασικών εννοιών του Ζωικής Παραγωγής Η ύπαρξη των μαθημάτων 16

17 ειδικότητας και η γνώση επίλυσης προβλημάτων μαζί με την εφαρμογή των γνώσεων αυτών στην εργασία (πρακτική άσκηση) βεβαιώνουν την ύπαρξη της επαγγελματικής επάρκειας των πτυχιούχων του τμήματος. Το πρόγραμμα σπουδών παρέχει δυνατότητες ανάπτυξης προσωπικών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων μέσω των ασκήσεων πράξεις με ομαδικές εργασίες, προσομοιώσεις καταστάσεων, παρουσιάσεις κλπ Το πρόγραμμα ορίζει την εκπαιδευτική διαδικασία (διαλέξεις, φροντιστήρια και ασκήσεις που προσφέρουν την απαιτούμενη γνώση), την διαδικασία εξέτασης (εκτίμηση της επιτυχίας των φοιτητών να έχουν την απαιτούμενη απόδοση) και την διαδικασία εξάσκησης. Όσον αφορά τη συνέχιση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι του Τμήματος παρακολουθούν με επιτυχία συναφείς μεταπτυχιακούς κύκλους σπουδών του εσωτερικού ή εξωτερικού, γεγονός που καταδεικνύει την αρτιότητα των γνώσεών τους.ορισμένοι εγγράφονται σε αντίστοιχα Τμήματα ΑΕΙ Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστημα; Η γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου αποτελεί τη δημοφιλέστερη (100%) μεταξύ των εκπαιδευτών μέθοδο για την αξιολόγηση των σπουδαστών. Ακολουθούν η μέθοδος της ενδιάμεσης εξέτασης (πρόοδος) (95%) και η εξέταση στο εργαστήριο ή οι πρακτικές ασκήσεις (64,9%). Ένα μικρό ποσοστό (15,4%) του διδακτικού προσωπικού επιλέγει την προφορική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου ή και άλλες πέραν των περιγραφόμενων μεθόδων αξιολόγησης και ένα μεγαλύτερο (30,8%) ποσοστό την προφορική εξέταση εργασίας ή την αξιολόγηση του σπουδαστή από κατ οίκο εργασία. Έτσι, οι εκπαιδευτές στο σύνολο τους επιλέγουν ένα συνδυασμό μεθόδων, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου, η ενδιάμεση εξέταση (πρόοδος) και το εργαστήριο ή οι πρακτικές ασκήσεις. Αρκετός αριθμός εκπαιδευτών συνδυάζει επιπλέον και την προφορική παρουσίαση εργασίας ή και την εργασία στο σπίτι. Όλοι οι σπουδαστές υποχρεώνονται σε όλα τα εργαστήρια να συμμετέχουν ενεργά στις ασκήσεις. Μάλιστα η συμμετοχή τους αυτή επιβραβεύεται. Η διαφάνεια και η αξιοκρατία στην εξεταστική διαδικασία εξασφαλίζεται με την επιτήρηση των φοιτητών στη διάρκεια των γραπτών εξετάσεων. Βασική αρχή για όλους τους καθηγητές του Τμήματος είναι η κατανόηση από τους σπουδαστές επακριβώς της διαδικασίας αξιολόγησης από την αρχή του εξαμήνου για το κάθε μάθημα. Σε όλες τις περιπτώσεις η διαδικασία αξιολόγησης για όλους τους σπουδαστές είναι ενιαία και γίνεται ταυτόχρονα. Σε σπάνιες περιπτώσεις δυσλεξιών φοιτητών η εξέταση είναι προφορική.ειδική περίπτωση εξέτασης είναι η εξέταση πτυχιακής διατριβής την οποία ο φοιτητής παρουσιάζει ενώπιον τριμελούς 17

18 επιτροπής την οποία συνήθως ορίζει ο επιβλέπων καθηγητής, ο οποίος είναι και ένας εκ των μελών της.δεν χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην εξέταση των φοιτητών Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών; Κατά τη σύνταξη του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών μελετήθηκαν αντίστοιχα προγράμματα ομοειδών τμημάτων Πανεπιστημίων της Ευρώπης και της Αμερικής έτσι ώστε η ύλη που διδάσκεται στα περισσότερα μαθήματα να είναι παρόμοια.η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται μόνον στην ελληνική γλώσσα και αυτό δημιουργεί προβλήματα στην προσέλκυση φοιτητών από τις Βαλκανικές χώρες και από κράτη μέλη της Ε.Ε Πώς κρίνετε την πρακτική άσκηση των φοιτητών; Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται στο 8ο εξάμηνο σπουδών και εφόσον ο φοιτητής έχει παρακολουθήσει με επιτυχία το σύνολο των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του τμήματος. Κατ εξαίρεση οι φοιτητές μπορεί να οφείλουν μέχρι τρία το πολύ, μαθήματα και πάντως όχι μαθήματα ειδικότητας, εξασφαλίζοντας κατ' αυτόν το τρόπο, την όσο το δυνατόν πληρέστερη γνώση του αντικειμένου και της φύσεως της εργασίας πριν την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης. Η πρακτική άσκηση έχει εξάμηνη διάρκεια και πραγματοποιείται σε 2 κύκλους.από 1/10-31/3 και από 1/4-30/9/Πραγματοποιείται σε φορείς όπως: -Ιδιωτικές επιχειρήσεις σχετικές με το αντικείμενο -Δημόσιες επιχειρήσεις καθώς και Ν.Π.Π.Δ. -Συνεταιρισμοί και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκη σης (Ο.Τ.Α.) Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα μαθήματα κατά κατηγορία (ΜΓΥ, ΜΕΥ, ΜΕ, ΔΟΝΑ) καθώς και κατά εξάμηνο. Στους πίνακες , , , παρουσιάζονται επίσης διάφορα χρήσιμα στοιχεία για τα μαθήματα. 18

19 Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΚΗ- ΕΠΙΕΠΙΠΕΔΟ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗ ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΟΣ (ώρες) ΡΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (ώρες) (ώρες) ΕΡΓΑΣΙΑ (ώρες) Σ (Φ.Ε) 1 Ανατομία Α.Ζ Υ Α Υ Α 2 Ανόργανη και Οργανική Χημεία 3 Βιοχημεία 4 Γενικά Μαθηματικά 5 Γενική Μικροβιολογία 6 Φυσιολογία Α.Ζ 7 Ανάπτυξη Ζωικού Οργανισμού ΜΑΘΗ- ΕΞΑ ΕΞΑΜ ΜΑΤΟΣ Υ Β Υ Α Υ Α Υ Β Υ Β 8 Πληροφορική Γ Ι Υ 9 Πληροφορική Υ Δ ΙΙ 10 Επιστημονική Υ Δ Μεθοδολογία ΣΥΝΟΛΟ Σύνολο ΜΓΥ 10 Ποσοστό 25,0% μαθημάτων Ποσοστό 21,6% Φ.Ε. 19

20 Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ /Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 Εξοπλ. Κτην. Μονάδων - Διαχείριση λυμάτων ΘΕΩΡΙΑ (ώρες) ΕΡΓΑΣ- ΤΗΡΙΟ (ώρες) ΑΣΚΗ- ΣΕΙΣ ΠΡΑΞ ΗΣ (ώρες) ΣΥΝΟ ΛΟ (ώρες) ΦΟΡΤ ΟΣ ΕΡΓΑΣ ΙΑΣ(Φ. Ε) ΕΠΙΠΕΔ Ο ΜΑΘΗ- ΜΑΤΟΣ Υ Γ 2 Ανοσοβιολογία A.Z Υ Β 3 Βιομετρία Υ Β 4 Γενετική Υ Β 5 Κτηνοτροφικές Υ Α Κατασκευές 6 Λειμώνες Βοσκές, Υ Α Διαχείριση Βοσκοτόπων 7 Φυσιολογία Έκκρισης Γάλακτος -Μηχανική Άμελξη 8 Λοιμώδη και Παρασιτικά Νοσήματα Υ Ζ Υ Δ 9 Γενετική Βελτίωση Υ Ζ Αγροτικών Ζώων 10 Υγιεινή και Στοιχεία Υ Δ Παθολογίας 11 Φυσιολογία Υ Ε αναπαραγωγής Α.Ζ 12 Φυσιολογία Θρέψεως Αγροτικών Ζώων Υ Γ 13 Επιλογής Α ΕΥ ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑ- ΜΗΝ Ο Σύνολο ΜΕΥ 13 Ποσοστό 32,5% μαθημάτων Ποσοστό 34,1% Φ.Ε. 20

21 Γ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΙΑ (ώρες) ΕΡΓΑΣ- ΤΗΡΙΟ (ώρες) ΑΣΚΗ- ΣΕΙΣ ΠΡΑΞ ΗΣ (ώρες) (ώρες) Σ Υ Ν Ο Λ Ο Φ Ο Ρ Τ Ο Σ ΕΡΓΑΣΙ ΑΣ (Φ.Ε) ΕΠΙΠΕ ΔΟ ΜΑΘΗ- ΜΑΤΟ Σ 1 Βοοτροφία Υ Ζ 2 Γαλακτοκομία Υ Ζ 3 Γουνοφόρα Ζώα Υ Γ 4 Εφ. Διατροφή Μονογαστρικών και Πτηνών 5 Επιλογής Β 6 Εφ. Αναπαραγωγή Α.Ζ 7 Εφ. Διατροφή Μηρυκαστικών 8 Ποιοτική Εκτίμηση Σφαγίων και ΕΞΑ- ΜΗΝ Ο Υ ΣΤ ΕΥ ΣΤ Υ ΣΤ Υ Δ Υ Ε Κρέατος 9 Προβατοτροφία Υ Ζ Αιγοτροφία 10 Πτηνοτροφία Υ Ε 11 Συμπεριφορά Υ Γ Ζώων 12 Χοιροτροφία Υ Ε 13 Ιχθυοτροφία Υ ΣΤ Αλιεία ΣΥΝΟΛΟ Σύνολο ΜΕ 13 Ποσοστό 32,5% μαθημάτων Ποσοστό 35,2% Φ.Ε. 21

22 Δ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ.Ο.Ν.Α. Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΙΑ (ώρες) ΕΡΓΑΣ- ΤΗΡΙΟ (ώρες) ΑΣΚΗ-ΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ (ώρες) (ώρες) Σ Υ Ν Ο Λ Ο Φ Ο Ρ Τ Ο Σ ΕΡΓΑΣΙ ΑΣ (Φ.Ε) ΕΠΙΠΕ ΔΟ ΜΑΘΗ- ΜΑΤΟ Σ 1 Αγροτική Υ Γ Λογιστική 2 Αγροτική Υ Δ Τεχνοοικονομική Ανάλυση 3 Οργάνωση Υ Ε Διοίκηση Επιχειρήσεων 4 Επιλογής Γ ΕΥ ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Σύνολο ΔΟΝΑ 4 Ποσοστό 10,0% μαθημάτων Ποσοστό 9,1% Φ.Ε. ΕΞΑ- ΜΗΝΟ ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Α Ομάδα Μαθημάτων Γενική Οικολογία Τεχνικά Αγγλικά-Ορολογία Πληροφορική ΙΙΙ Μοριακή Γενετική Ζωολογία Εδαφολογία Β Ομάδα Μαθημάτων 1. Μελισσοκομία-Σηροτροφία 2. Περιγραφή Συντήρηση και Τεχνολογία Ζωοτροφών 3. Τεχνική Σπερματέγχυση 4. Ιπποτροφία 5. Εφαρμοσμένη. Φαρμακολογία 6. Σεμινάριο 22

23 Γ Ομάδα Μαθημάτων 1. Αγροτική Κοινωνιολογία 2. Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων 3. Αγροτική Πολιτική 4. Συνεργατισμός-Συνεταιρισμοί 5. Τεχνοοικονομικές Μελέτες 23

24 3. ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙ- ΠΕΔ Ο ΘΕΩΡΙ Α ΕΡΓΑΣΤ ΗΡΙΟ ΑΣΚΗΣ ΕΙΣ ΠΡΑΞΗ Σ Φ. Ε Ε ΣΥΝΟΛΟ Α/ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υ/Ε Υ Ω/ Ε Φ. Ε Ω/ Ε Φ.Ε Ω/ Ω/ Ε Φ. Ε Δ. Μ 1 Ανατομία Α.Ζ Υ , 0 2 Ανόργανη και Υ , Οργανική Χημεία 5 3 Κτηνοτροφικές Υ , Κατασκευές 5 4 Λειμώνες, Βοσκές, Υ , Διαχείριση 0 Βοσκοτόπων 5 Γενικά Μαθηματικά Υ , 5 6 Γενική Μικροβιολογία Υ , 5 ΣΥΝΟΛΟ

25 Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙ- ΠΕΔ Ο ΘΕΩΡΙ Α ΕΡΓΑΣΤ ΗΡΙΟ ΑΣΚΗΣ ΕΙΣ ΠΡΑΞΗ Σ Φ. ΣΥΝΟΛΟ Α/ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υ/Ε Υ Ω/ Ε Φ. Ε Ω/ Ε Φ.Ε Ω/ Ε Ε Ω/ Ε Φ. Ε Δ. Μ 1 Φυσιολογία Α.Ζ Υ , 5 2 Βιομετρία Υ , 0 3 Γενετική Υ , 5 4 Ανοσοβιολογία Α.Ζ. Υ , 0 5 Βιοχημεία Υ , 5 6 Ανάπτυξη Ζωικού Υ , Οργανισμού 5 ΣΥΝΟΛΟ

26 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙ- ΠΕΔ Ο ΘΕΩΡΙ Α ΕΡΓΑΣΤ ΗΡΙΟ ΑΣΚΗΣ ΕΙΣ ΠΡΑΞΗ Σ Φ. ΣΥΝΟΛΟ Α/ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υ/Ε Υ Ω/ Ε Φ. Ε Ω/ Ε Φ.Ε Ω/ Ε Ε Ω/ Ε Φ. Ε Δ. Μ 1 Υ , Συμπεριφορά Ζώων 5 2 Αγροτική Λογιστική Υ , 3 Εξοπλισμός Κτην. Μονάδων Διαχείριση Λυμάτων 0 Υ , 5 4 Πληροφορική Ι Υ , 0 5 Γουνοφόρα Ζώα Υ , 5 6 Φυσιολογία Θρέψεως Υ , Α.Ζ. 5 ΣΥΝΟΛΟ

27 Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙ- ΠΕΔ Ο ΘΕΩΡΙ Α ΕΡΓΑΣΤ ΗΡΙΟ ΑΣΚΗΣ ΕΙΣ ΠΡΑΞΗ Σ Φ. ΣΥΝΟΛΟ Α/ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υ/Ε Υ Ω/ Ε Φ. Ε Ω/ Ε Φ.Ε Ω/ Ε Ε Ω/ Ε Φ. Ε Δ. Μ 1 Αγροτική Υ , Τεχνοοικονομική 0 Ανάλυση 2 Εφ. Διατροφή Υ , Μηρυκαστικών 5 3 Λοιμώδη και Υ , Παρασιτικά Νοσήματα 5 4 Πληροφορική ΙΙ Υ , 0 5 Επιστημονική Υ , Μεθοδολογία 5 6 Υ , Υγιεινή και Στοιχεία 5 Παθολογίας ΣΥΝΟΛΟ

28 Ε ΕΞΑΜΗΝΟ Α/ Α 1 ΜΑΘΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Οργάνωση-Διοίκηση Επιχειρήσεων ΕΠΙ- ΠΕΔ Ο ΘΕΩΡΙ Α ΕΡΓΑΣΤ ΗΡΙΟ ΑΣΚΗΣ ΕΙΣ ΠΡΑΞΗ Σ Φ. ΣΥΝΟΛΟ Υ/Ε Υ Ω/ Ε Φ. Ε Ω/ Ε Φ.Ε Ω/ Ε Ε Ω/ Ε Φ. Ε Δ. Μ Υ , 0 2 Πτηνοτροφία Υ , 5 3 Χοιροτροφία Υ , 5 4 Ποιοτική Εκτίμηση Υ , Σφαγίων και Κρέατος 5 5 Φυσιολογία Αναπαραγωγής Α.Ζ Υ , 5 ΣΥΝΟΛΟ

29 ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙ- ΠΕΔ Ο ΘΕΩΡΙ Α ΕΡΓΑΣΤ ΗΡΙΟ ΑΣΚΗΣ ΕΙΣ ΠΡΑΞΗ Σ Φ. ΣΥΝΟΛΟ Α/ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υ/Ε Υ Ω/ Ε Φ. Ε Ω/ Ε Φ.Ε Ω/ Ε Ε Ω/ Ε Φ. Ε Δ. Μ 1 Ιχθυοτροφία-Αλιεία Υ , 0 2 Εφ. Αναπαραγωγή Α.Ζ Υ , 5 3 Εφ. Διατροφή Υ , Μονογαστρικών και 0 Πτηνών 4 Επιλογής Α ΕΥ , 5 5 Επιλογής Β ΕΥ , 5 6 Επιλογής Γ ΕΥ , 5 ΣΥΝΟΛΟ

30 Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙ- ΠΕΔ Ο ΘΕΩΡΙ Α ΕΡΓΑΣΤ ΗΡΙΟ ΑΣΚΗΣ ΕΙΣ ΠΡΑΞΗ Σ Φ. ΣΥΝΟΛΟ Α/ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υ/Ε Υ Ω/ Ε Φ. Ε Ω/ Ε Φ.Ε Ω/ Ε Ε Ω/ Ε Φ. Ε Δ. Μ 1 Γαλακτοκομία Υ , 5 2 Βοοτροφία Υ , 5 3 Γενετική Βελτίωση Α.Ζ. Υ , 5 4 Προβατοτροφία- Αιγοτροφία Υ , 5 5 Φυσ. Έκκρισης Υ , Γάλακτος -Μηχανική 0 Άμελξη ΣΥΝΟΛΟ

31 H ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙ- ΠΕΔ Ο ΘΕΩΡΙ Α ΕΡΓΑΣΤ ΗΡΙΟ ΑΣΚΗΣ ΕΙΣ ΠΡΑΞΗ Σ Φ. ΣΥΝΟΛΟ Α/ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υ/Ε Υ Ω/ Ε Φ. Ε Ω/ Ε Φ.Ε Ω/ Ε Ε Ω/ Ε Φ. Ε Δ. Μ 1 Πρακτική Άσκηση Υ , 0 2 Πτυχιακή Εργασία Υ , 0 ΣΥΝΟΛΟ Υ: Υποχρεωτικό ΕΥ: Επιλογής Υποχρεωτικό Ω/Ε: Ώρες ανά Εβδομάδα Φ.Ε: Φόρτος Εργασίας Δ.Μ: Διδακτικές Μονάδες 31

32 ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Α Ομάδα Μαθημάτων 1. Γενική Οικολογία 2. Τεχνικά Αγγλικά-Ορολογία 3. Πληροφορική ΙΙΙ 4. Μοριακή Γενετική 5. Ζωολογία 6. Εδαφολογία Β Ομάδα Μαθημάτων 1. Μελισσοκομία-Σηροτροφία 2. Περιγραφή Συντήρηση και Τεχνολογία Ζωοτροφών 3. Τεχνητή Σπερματέγχυση 4. Ιπποτροφία 5. Εφαρμοσμένη Φαρμακολογία 6. Σεμινάριο Γ Ομάδα Μαθημάτων 1. Αγροτική Κοινωνιολογία 2. Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων 3. Αγροτική Πολιτική 4. Συνεργατισμός-Συνεταιρισμοί 5. Τεχνοοικονομικές Μελέτες Υ: Υποχρεωτικό ΕΥ: Επιλογής Υποχρεωτικό Ω/Ε: Ώρες ανά Εβδομάδα Φ.Ε: Φόρτος Εργασίας Δ.Μ: Διδακτικές Μονάδες ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Α Ομάδα Μαθημάτων 7. Γενική Οικολογία 8. Τεχνικά Αγγλικά-Ορολογία 9. Πληροφορική ΙΙΙ 10. Μοριακή Γενετική 32

33 11. Ζωολογία 12. Εδαφολογία Β Ομάδα Μαθημάτων 7. Μελισσοκομία-Σηροτροφία 8. Περιγραφή Συντήρηση και Τεχνολογία Ζωοτροφών 9. Τεχνητή Σπερματέγχυση 10. Ιπποτροφία 11. Εφαρμοσμένη Φαρμακολογία 12. Σεμινάριο Γ Ομάδα Μαθημάτων 6. Αγροτική Κοινωνιολογία 7. Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων 8. Αγροτική Πολιτική 9. Συνεργατισμός-Συνεταιρισμοί 10. Τεχνοοικονομικές Μελέτες 3.2. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δεν λειτουργεί πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Το Τμήμα δεν διαθέτει πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών διότι το νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα δεν επιτρέπει ακόμη την οργάνωση Προγραμμάτων Διδακτορικών Σπουδών από Τμήματα Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 33

34 4. Διδακτικό έργο 4.1. Πώς κρίνετε την αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού; Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές; Πώς εφαρμόζεται; Δεν υπήρχε μέχρι πρόσφατα διαδικασία αξιολόγησης του διδακτικού προσωπικού.στη διάρκεια της πρώτης αυτοξιολόγησης ( ) και μέσω ερωτηματολογίου που μοιράστηκαν στους σπουδαστές θεωρήθηκε από ένα πολύ υψηλό ποσοστό από αυτούς (71%) ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό ήταν πολύ κατάλληλο έως ικανοποιητικό,αλλά καταλόγιζε στο διδακτικό προσωπικό αυστηρή συμπεριφορά.απο το ακαδημαϊκό έτος υπάρχει αξιολόγηση των διδασκόντων από τους φοιτητές ανά μάθημα βάσει σχετικών ερωτηματολογίων σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΔΙΠ Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές; Η αξιοποίηση γίνεται με τους παρακάτω τρόπους: α) Οι διδάσκοντες ενημερώνονται για την αξιολόγηση και τις απόψεις των φοιτητών παίρνοντας αντίγραφα των απαντημένων ερωτηματολογίων για το μάθημα το οποίο διδάσκουν, τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν για βελτίωση της διδασκαλίας τους β) Τα στοιχεία που προκύπτουν από τα ερωτηματολόγια, επεξεργάζονται για την ετήσια έκθεσης αξιολόγησης Ποιος είναι ο μέσος εβδομαδιαίος φόρτος διδακτικού έργου των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος; Το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος αποτελείται από 3 Καθηγητές, 1 Αναπληρωτή Καθηγητή, 1 Επίκουρο Καθηγητή και 2 Καθηγητές Εφαρμογών με απασχόληση αντίστοιχα 10, 12, 14 και 16 ώρες εβδομαδιαίως. Παρέχουν δηλαδή 3x10 + 1x12 + 1x14 + 2x16 = 88 ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως. Παράλληλα τα μέλη ΕΠ επιβλέπουν τουλάχιστον 10 πτυχιακές εργασίες ανά εξάμηνο.ορισμένοι από αυτούς συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα Υπάρχουν θεσμοθετημένες από το Τμήμα υποτροφίες/βραβεία διδασκαλίας; Όχι, δεν υπάρχουν. 34

35 4.2. Πώς κρίνετε την ποιότητα και αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας; Ποιές συγκεκριμένες διδακτικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται; Οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι: (α) η από έδρα διδασκαλία στα θεωρητικά μαθήματα. (β) η διδασκαλία σε εργαστήρια για την εφαρμογή των θεωρητικών μεθόδων στην πράξη Στα περισσότερα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα του προγράμματος σπουδών χρησιμοποιούνται ΤΠΕ. (γ) η σεμιναρειακού τύπου διδασκαλία (δ) διαλέξεις από προσκεκλημένους ομιλητές για την κάλυψη εξειδικευμένων θεμάτων Υπάρχει διαδικασία επικαιροποίησης του περιεχομένου των μαθημάτων και των διδακτικών μεθόδων; Από το 2002 υπάρχει διαδικασία αναθεώρησης διδακτικών μεθόδων με τη βοήθεια παροχής πόρων από το ΕΠΕΑΕΚ για τη συνεχή βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας όσον αφορά τους τρόπους διδασκαλίας, εμπλουτισμού περιεχομένου και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού. Σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος η επικαιροποίηση του περιεχομένου των μαθημάτων θα πρέπει να γίνεται ανά τετραετία Ποιο είναι το ποσοστό των φοιτητών που συμμετέχουν στις εξετάσεις; Επειδή κάθε φοιτητής ουσιαστικά μπορεί να εξετασθεί σε τέσσερις εξεταστικές περιόδους ετησίως, το υπάρχον πληροφοριακό σύστημα δεν μας επιτρέπει να γνωρίζουμε το ποσοστό των φοιτητών που συμμετέχουν στις εξετάσεις, αφού μπορεί ο ίδιος φοιτητής να έχει συμμετοχή και στις τέσσερις εξεταστικές περιόδους Ποια είναι τα ποσοστά επιτυχίας των φοιτητών στις εξετάσεις; Τα συγκεντρωτικά ποσοστά επιτυχίας είναι; Α Εξάμηνο : 52,3 % Β Εξάμηνο : 61,5% Γ Εξάμηνο : 56,2% Δ Εξάμηνο : 50,6% Ε Εξάμηνο : 76,1% ΣΤ Εξάμηνο : 76,2% Ζ Εξάμηνο : 79,8% 35

36 Ποσοστό % Ο μέσος όρος του βαθμού των σπουδαστών για το σύνολο των θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους υπολογίστηκε σε 5,565. Η μέση κατανομή βαθμολογίας για το σύνολο των θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων για το έτος φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί και φαίνεται παραστατικά στο παρακάτω διάγραμμα. Διακύμανση βαθμολογίας ,5 8,5-10 ΜΟ 9,58% 1,0% 50,93% 13,78% 12,2% 12,51% 5,565 Κατανομή βαθμολογίας (%) σπουδαστών Τμήματος Ζωικής Παραγωγής κατά το ακαδημαϊκό έτος ,5 8,5-10 Βαθμολογία Στον πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος καθώς και η διάρκεια σπουδών για τα ακαδημαϊκά έτη έως και Ποιος είναι ο μέσος βαθμός πτυχίου; Στον πίνακα παρουσιάζεται η κατανομή της βαθμολογίας και ο μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Τμήματος για τα ακαδημαϊκά έτη έως και Παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία (82,92 % ) των αποφοίτων έχουν μέσο βαθμό πτυχίου που κυμαίνεται μεταξύ 6,0 και 6,9. Κανένας απόφοιτος δεν παρουσιάζει βαθμό πτυχίου άριστα. 36

37 4.2.6 Ποια είναι η μέση διάρκεια σπουδών για τη λήψη πτυχίου; Η μέση διάρκεια σπουδών των αποφοίτων ανέρχεται 5,2 έτη. Η κατανομή των φοιτητών σε σχέση με τη διάρκεια σπουδών τους είναι η ακόλουθη: Έτη Σπουδών για Ποσοστό φοιτητών την απόκτηση πτυχίου 4 έτη σπουδών 36,36% των αποφοίτων 5 έτη σπουδών 27,27 % των αποφοίτων 6 έτη σπουδών 22,72% των αποφοίτων 7 έτη σπουδών 13,65% των αποφοίτων 4.3. Πώς κρίνετε την οργάνωση και την εφαρμογή του διδακτικού έργου; Πώς γνωστοποιείται στους φοιτητές η ύλη των μαθημάτων στην αρχή του εξαμήνου; Σύμφωνα με τις απαντήσεις των διδασκόντων στα ερωτηματολόγια που αφορούν το μάθημα που διδάσκουν,η ύλη ανακοινώνεται στους σπουδαστές στην αρχή του εξαμήνου με προφορικές και γραπτές ανακοινώσεις στη διάρκεια διδασκαλίας των πρώτων μαθημάτων καθώς και στους πίνακες ανακοινώσεων. Περιγράφονται οι μαθησιακοί στόχοι των μαθημάτων και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα; Σύμφωνα με τις απαντήσεις των διδασκόντων στα ερωτηματολόγια που αφορούν το μάθημα που διδάσκουν, οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος αποτελούν αντικείμενο των πρώτων μαθημάτων στα οποία και γίνονται διεξοδικές συζητήσεις. Υπάρχει διαδικασία μέτρησης της επίτευξης των μαθησιακών στόχων των μαθημάτων; Δεν υπάρχει τέτοιου είδους κεντρική και ομογενοποιημένη διαδικασία.ο τρόπος αξιολόγησης της προσπάθειας των σπουδαστών γίνεται μεμονωμένα και προφορικά από ορισμένους καθηγητές στη διάρκεια του μαθήματος ή του εργαστηρίου. Σε ποιο βαθμό τηρείται το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων; Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων τηρείται σε ποσοστό 100% διότι οι διαθέσιμοι χώροι διδασκαλίας είναι λίγοι και συγκεκριμένοι και δεν είναι δυνατή η οποιαδήποτε αναπλήρωση διδασκαλίας. 37

38 Είναι ορθολογική η οργάνωση και δομή του ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων; Είναι δύσκολη η οργάνωση του ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων για τους εξής λόγους: -έλλειψη αρκετών διαθέσιμων χώρων διδασκαλίας και εργαστηρίων -μεγάλος αριθμός έκτακτου προσωπικού -η δυνατότητα που παρέχεται στους σπουδαστές να παίρνουν μαθήματα από τα επόμενα εξάμηνα παρότι δεν έχουν περάσει τα μαθήματα των προηγουμένων εξαμήνων δημιουργεί δυσκολίες γιατί συχνά ένας φοιτητής καλείται ταυτόχρονα να παρακολουθήσει περισσότερα μαθήματα. Παρά ταύτα οι υπεύθυνοι του προγράμματος καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια για να δημιουργήσουν ένα πρόγραμμα διδασκαλίας που να καλύπτει τις ανάγκες τόσο των φοιτητών όσο και των διδασκόντων. Πόσα (και ποια) από τα βασικά εισαγωγικά Μαθήματα διδάσκονται από μέλη ΔΕΠ/ΕΠ των δύο ανώτερων βαθμίδων; Τα βασικά εισαγωγικά Μαθήματα (των 2 πρώτων ετών διδασκαλίας) που διδάσκονται από μέλη ΕΠ των δύο ανώτερων βαθμίδων είναι τα παρακάτω: -Φυσιολογία Αγροτικών Ζώων -Ανάπτυξη Ζωικού Οργανισμού Λόγω του μικρού αριθμού του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού όλα τα υπόλοιπα μαθήματα διδάσκονται από εκτάκτους. Πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος διδάσκουν μαθήματα που δεν εμπίπτουν στο στενό ή ευρύτερο γνωστικό τους πεδίο; Δεδομένου του σχετικά μικρού αριθμού μελών ΕΠ του τμήματος το σύνολο των μελών ΕΠ διδάσκει το πλήρες διδακτικό του ωράριο σε αντικείμενα που επιπίπτουν στο στενό ή στο ευρύτερο γνωστικό τους πεδίο 4.4 Πώς κρίνετε τα εκπαιδευτικά βοηθήματα; ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.4 Διδακτέα ύλη. Η διδακτέα ύλη σε όλα σχεδόν τα μαθήματα (με ορισμένες εξαιρέσεις) παραδίδονταν στους σπουδαστές δια μέσου σημειώσεων, την ευθύνη συγγραφής των οποίων ανελάμβαναν κατά κανόνα μόνιμα μέλη ΔΕΠ. Οι έκτακτοι καθηγητές είχαν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις ήδη υπάρχουσες σημειώσεις, συμπληρώνοντας τες με νέο διδακτικό υλικό, εάν το θεωρούσαν σκόπιμο ή και να συγγράψουν τις δικές τους νέες σημειώσεις (σπάνιο). Γενικά οι σημειώσεις των περισσότερων μαθημάτων που τα μόνιμα μέλη ΔΕΠ είχαν ως 38

39 κύρια αντικείμενα διδασκαλίας, ανανεώνονταν και συμπληρώνονταν ή βελτιώνονταν σχεδόν κάθε χρόνο, με εξαίρεση τις σημειώσεις μικρού αριθμού θεωρητικών μαθημάτων, η τελευταία ανανέωση των οποίων έγινε κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους και Οι σημειώσεις τις οποίες χρησιμοποιούσαν οι έκτακτοι καθηγητές αντίθετα δεν εμφάνιζαν ανάλογο βαθμό ανανέωσης. Ωστόσο, όπως ήδη αναφέρθηκε, ο κάθε έκτακτος καθηγητής συμπλήρωνε όπως αυτός θεωρούσε σκόπιμο τις παλαιότερες σημειώσεις με νέο και επίκαιρο εκπαιδευτικό υλικό. Επικάλυψη. Επικάλυψη των διδασκόντων μαθημάτων με άλλα σε γενικές γραμμές δεν υπάρχει με ορισμένες μόνο εξαιρέσεις, λόγω της φύσης του αντικειμένου. Για παράδειγμα στο μάθημα της Βοοτροφίας (θεωρία), περιγράφονται στοιχεία (γενικά) διατροφής βοοειδών, τα οποία διδάσκονται αναλυτικά και επισταμένα κυρίως στο μάθημα Διατροφή των Μηρυκαστικών. Διδακτικά Βοηθήματα. Διανέμονταν κυρίως σημειώσεις των μελών ΔΕΠ και σε περιορισμένες περιπτώσεις βιβλία επίσης των μελών ΔΕΠ ή και μελών ΔΕΠ άλλων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Επιπλέον, χρησιμοποιούνταν συμπληρωματικά βοηθήματα που αναφέρονταν σε καινοτόμες γνώσεις και δραστηριότητες. Επικαιροποίηση. Γίνονταν δια μέσου της ανανέωσης και της συμπλήρωσης των σημειώσεων ή της ενημέρωσης και της επανέκδοσης των βιβλίων. Επιπλέον, γίνονταν με ειδικές αναφορές (συγκεκριμένων επιστημονικών περιοδικών και ηλεκτρονικών διευθύνσεων) και επιλεκτικές ασκήσεις.από το 2002 κα μέσω του ΕΠΕΑΕΚ υπάρχει διαδικασία αναθεώρησης των εκπαιδευτικών βοηθημάτων. Ποσοστό ύλης που καλύπτεται από τα βοηθήματα. 39

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ)

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) 1 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: Με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Η «ανθρωπιά» είναι

Διαβάστε περισσότερα

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Άρθρο 1 ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «Σύλλογος ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο και το 15ο Γυµνάσιο Περιστερίου, σελ. 4174 2. Η Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ»

ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ» ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ:» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματική μικρή δραστηριότητα στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Με προσκαλούν και προσκαλώ»

Παραδειγματική μικρή δραστηριότητα στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Με προσκαλούν και προσκαλώ» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματική μικρή δραστηριότητα στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Με προσκαλούν και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1065/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1065/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1065/2015 ΘΕΜΑ: 7 ο Έγκριση των όρων της Διακήρυξης δημοπράτησης και συγκρότηση της

Διαβάστε περισσότερα

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α.

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Το κείμενο παρατίθεται ακριβώς όπως δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α'/194/23-8-2002 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 208 Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ν. Αγγελάκης και Ο.Ν. Κοτσελίδου

Α.Ν. Αγγελάκης και Ο.Ν. Κοτσελίδου O ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΕΥΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΔΕΥΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Α.Ν. Αγγελάκης και Ο.Ν. Κοτσελίδου Ενωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Υδρευσης-Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ 1. Στη Γένεση τα κεφάλαια 2,4β 4,26 προέρχονται από την πηγή: α) Ελωχιμειστική β) Ιαχβιστική γ) Ιερατική δ) Δευτερονομιστική 2. Ποιο ήταν το τελευταίο γραπτό κείμενο του Παύλου; α) Προς Εφεσίους β) Προς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 2.5, ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.5.1, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.5.1.α

Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 2.5, ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.5.1, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.5.1.α Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 2.5, ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.5.1, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.5.1.α ΕΡΓΟ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ LIFE NATURE «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ & ΖΑΖΑΡΗΣ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΕΡΓΟ LIFE NATURE «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ & ΖΑΖΑΡΗΣ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ LIFE NATURE «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ & ΖΑΖΑΡΗΣ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «Διαχείριση υδατικών πόρων Διαχείριση καλαμώνων» ΜΑΪΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ... 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων

Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων 2008 Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων 1. Λόγω διάλυσης της Βουλής δεν αποτελεί: α) Αν έχουν παραιτηθεί ή καταψηφιστεί από αυτή, δύο Κυβερνήσεις και η σύνθεσή της δεν εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ : Θεωρία. Περίληψη γραπτού Λόγου. Τι είναι η περίληψη;

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ : Θεωρία. Περίληψη γραπτού Λόγου. Τι είναι η περίληψη; ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ : Θεωρία Περίληψη γραπτού Λόγου Τι είναι η περίληψη; Είναι η συνοπτική και περιεκτική απόδοση, σε συνεχή λόγο, ενός κειμένου. Είναι ένα νέο κείμενο, που, χωρίς να προδίδει το αρχικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υπουργικές αποφάσεις λειτουργίας: Υ.Α. Ζ1/9760/23.12.14 (ΦΕΚ 3591/31.12.14, τ. Β ), Υ.Α. Β7/29073/6.7.06

Διαβάστε περισσότερα

Μέλι, ένας θησαυρός υγείας και δύναμης

Μέλι, ένας θησαυρός υγείας και δύναμης W Μέλι, ένας θησαυρός υγείας και δύναμης 2012-2013 Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Α Τ Α Ξ Η Σ 1 Ο Υ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Υ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Π Α Τ Ρ Α Σ Ο Μ Α Δ Α Β Ε Π Ι Β Λ Ε Π Ο Υ Σ Α Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ρ Ι Α : Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ-ΚΕΦ. ΙΑ -ΙΒ Θέμα: ο μύθος του Πρωταγόρα και το επιμύθιο

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ-ΚΕΦ. ΙΑ -ΙΒ Θέμα: ο μύθος του Πρωταγόρα και το επιμύθιο ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ-ΚΕΦ. ΙΑ -ΙΒ Θέμα: ο μύθος του Πρωταγόρα και το επιμύθιο Στάδια εξέλιξης του ανθρώπου Α Στάδιο Απουσία θνητών ειδών ἦν γάρ ποτε χρόνος, ὅτε θεοὶ μὲν ἦσαν, θνητὰ δὲ γένη οὐκ ἦν Β Στάδιο

Διαβάστε περισσότερα

35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ)

35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) 35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕ ΧΕΕΙ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) Εργασία για το σχολείο Ο καθηγητής θα µοιράσει µισθωτήρια κατοικιών στους µαθητές, θα τους χωρίσει ανά θρανίο σε εκµισθωτές και µισθωτές και αφού τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.824,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.824,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ «Προμήθεια στολών για το ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Βέροιας, για χρονικό διάστημα δύο (2)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γεωπόνος, Msc Αγροτικής Οικονομίας Βουλευτής Ν. Κοζάνης ΚΟΖΑΝΗ 11 ΜΑΪΟΥ 2012 1 ΣΤΟΧΟΙ: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΝΟΣΤΑΦΥΑΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ Ρ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 492/21-2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ; "Το συν/γιια ως μέσον διεθνούς πληρωμής" ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΟΥ ΑΓΑΠΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΙΠΙΑΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΑΗΣ

ΘΕΜΑ; Το συν/γιια ως μέσον διεθνούς πληρωμής ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΟΥ ΑΓΑΠΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΙΠΙΑΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΑΗΣ T.E.l. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΛΙΟίΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ; "Το συν/γιια ως μέσον διεθνούς πληρωμής" ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΟΥ ΑΓΑΠΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΙΠΙΑΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΑΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Στο τέλος κάθε κειμένου υπάρχουν ερωτήσεις και εργασίες, που μας βοηθούν να καταλάβουμε καλύτερα τα κείμενα αυτά.

Ενότητα 1. Στο τέλος κάθε κειμένου υπάρχουν ερωτήσεις και εργασίες, που μας βοηθούν να καταλάβουμε καλύτερα τα κείμενα αυτά. Ενότητα 1 Ταξίδια, τόποι, μεταφορικά μέσα Π ώς θα μελετούμε κάθε ενότητα Κάθε ενότητα αποτελείται από τέσσερα (4) κείμενα. Στο τέλος κάθε κειμένου υπάρχουν ερωτήσεις και εργασίες, που μας βοηθούν να καταλάβουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μ ΟΝΑΔΩ Ν ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μ ΟΝΑΔΩ Ν ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μ ΟΝΑΔΩ Ν ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ "Η Γυναικεία Απασχόληση στην Παροχή της Υγείας στον Νομό Μεσσηνίας" Σποοδάστριες: Κωστούλα

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν όλα τα σχετικά έγγραφα - αποφάσεις για το ωράριο, όπως οµόφωνα ψηφίστηκαν και επικυρώθηκαν από το συνέδριο στο Λουτράκι το 2007

Ακολουθούν όλα τα σχετικά έγγραφα - αποφάσεις για το ωράριο, όπως οµόφωνα ψηφίστηκαν και επικυρώθηκαν από το συνέδριο στο Λουτράκι το 2007 Απόφαση συνεδρίου Λουτρακίου για ΩΡΑΡΙΟ 5. Επειδή (σύµφωνα µε τη διευκρίνιση για τη διαδικασία ψήφισης της εισήγησης του Σ από το προηγούµενο συνέδριο) ΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ το περιεχόµενο των εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α - Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 6 Α): Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /30-7-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 883/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /30-7-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 883/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /30-7-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 883/2014 ΘΕΜΑ: 9 ο Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝ.ΔΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ερμούπολη, 13-10-2015 Αριθ. πρωτ. οικ. 122745/10124 Διεύθυνση : Πλατεία Τσιροπινά Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου,

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου, Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου,. Αριθμός Απόφασης 1/2012 της 1 ης Δεκεμβρίου 2012. τεχνικού προγράμματος του Δήμου Λήμνου, οικονομικού έτους 2013.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ο Λ Η :Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΤΜ Η Μ Α : Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ. ιιιιιιι. Θέμα: Συναλλαγματική Γραμμάτιο εις Δ ια ταγήν Επιταγή

Σ Χ Ο Λ Η :Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΤΜ Η Μ Α : Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ. ιιιιιιι. Θέμα: Συναλλαγματική Γραμμάτιο εις Δ ια ταγήν Επιταγή τ.ε.ι. Κ Α Β Α Λ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η :Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΤΜ Η Μ Α : Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ ιιιιιιι Θέμα: Συναλλαγματική Γραμμάτιο εις Δ ια ταγήν Επιταγή Καθηγητής: Τσαρουχάς Αναστάσιος Σπουδάστριες:

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Χάκκας. Το Ψαράκι της γυάλας

Μάριος Χάκκας. Το Ψαράκι της γυάλας Μάριος Χάκκας Το Ψαράκι της γυάλας 1. Γραμματολογικά: Το διήγημα Το ψαράκι της γυάλας πρωτοδημοσιεύτηκε το 1971 μαζί με άλλα δύο διηγήματα, Ένα κορίτσι και ο Γιάννης το θεριό μυρμήγκι, στο συλλογικό τόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΝΑΔΕΣ 14

ΜΕΡΟΣ Α : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΝΑΔΕΣ 14 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/6/2015 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες (7.45 π.μ.-9.45 π.μ.) ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Το εξεταστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΡΙΑ ΣΙΟΜΠΟΤΗ-ΣΑΜΣΑΡΗ Φιλόλογος Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Προλεγόμενα Τα Τμήματα Ένταξης, αν και λειτουργούν στην Α/βάθμια Εκπαίδευση από

Διαβάστε περισσότερα

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ.

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ANAΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

Αποφασίστηκε η συγκρότηση των κάτωθι επιτροπών:

Αποφασίστηκε η συγκρότηση των κάτωθι επιτροπών: Αποφάσεις της 16ης συνεδρίας (ακαδημαϊκό έτος 2013-2014) της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου της 7-1-2014 Θ έ μ α 1o Συγκρότηση επιτροπής για εκπόνηση κανονισμού λειτουργίας των μονάδων του ΕΚΠΑ: i) παιδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ 1. Ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα από την 9 η -7-2015 και φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα - παρ. 1 του άρθ. 1Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3481/2006 (ΦΕΚ τ. Α 162/2-8-2006) τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο νόµος 2664/1998 για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

Η διδακτική ενότητα του σχολικού εγχειριδίου «Η ελληνική κοινωνία στα χρόνια της δουλείας- Η οικονομία» Στόχοι διδασκαλίας της συγκεκριμένης ενότητας

Η διδακτική ενότητα του σχολικού εγχειριδίου «Η ελληνική κοινωνία στα χρόνια της δουλείας- Η οικονομία» Στόχοι διδασκαλίας της συγκεκριμένης ενότητας Διδακτική πρόταση H διδασκαλία της ενότητας «Η ελληνική κοινωνία στα χρόνια της δουλείας Η οικονομία» με τη βοήθεια του Eκπαιδευτικού Λογισμικού «Το 21 εν πλω» Τάξη Γ Γυμνασίου Διδακτικό υλικό Το σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΥΠΟΜΕΔΙ) ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ. Γεν. Γραμματέα ΔΗΜ.

ΠΡΟΣ : τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΥΠΟΜΕΔΙ) ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ. Γεν. Γραμματέα ΔΗΜ. ΑΘΗΝΑ, 12-01-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 622 ΠΡΟΣ : τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΥΠΟΜΕΔΙ) κ. Δ. ΡΕΠΠΑ τον ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ κ. Γ. ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ τον Γεν. Γραμματέα ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/01-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/01-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/01-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 496-17/01-08-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης 4-6-2014 Α1. Β1. Ορόσημο www.orosimo.gr Τηλ. 2810 222 724

Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης 4-6-2014 Α1. Β1. Ορόσημο www.orosimo.gr Τηλ. 2810 222 724 Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης 4-6-2014 Α1. Ο Γ. Βιζυηνός χαρακτηρίζεται εκτός των άλλων, ως δραματικός πεζογράφος. Η περίτεχνη πλοκή της αφήγησης, με τις εναλλαγές των σκηνών ή των συγκρούσεων,

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

«ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 1 ο ΕΠΑ.Λ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: «ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2008-2009 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΜΑ ΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΛΕΞΟΥΝ ΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ

ΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΜΑ ΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΛΕΞΟΥΝ ΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ Κωδικός 2417 Ε ΡΑ: ΦΙΛΙΠΠΙΑ Α ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ 1957 Ι ΡΥΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΕΚ ΟΤΗΣ - ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Κ. ΜΠΑΡΚΑΣ www.foniagroti.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 Αυγούστου 2014 Αριθ. Φύλλου 2442 Αρχ. Σπυρίδωνος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό υλικό για την ΠΕ για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες

Εκπαιδευτικό υλικό για την ΠΕ για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Εκπαιδευτικό υλικό για την ΠΕ για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες Ιδιαιτερότητες της εκπαίδευσης των μαθητών με ειδικές ανάγκες Ο όρος ειδικές ανάγκες είναι

Διαβάστε περισσότερα

14/11/2010. Πορεία Εργασίας. Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Μαθηματικών Επιμόρφωση Μάχιμων Εκπαιδευτικών. 1 η συνάντηση.

14/11/2010. Πορεία Εργασίας. Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Μαθηματικών Επιμόρφωση Μάχιμων Εκπαιδευτικών. 1 η συνάντηση. Πορεία ργασίας Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Μαθηματικών πιμόρφωση Μάχιμων κπαιδευτικών Δήμητρα Πίττα Πανταζή Ρίτα Παναούρα Μάριος Πιττάλης 1 η συνάντηση Νοέμβριος Δεκέμβριος 2010 Σύσταση συντονιστική επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ Η ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ )ΥΣ ΠΟΑΙΤΕΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ Κ.Ε.Π ( Το παράδειγμα του Κ.Ε.Π. του Δήμου της Νέας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, 1924-1927

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, 1924-1927 ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, 924-927 Στη χώρα μας η μελέτη του αστικού φαινομένου εντάχθηκε στα

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 155 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114).

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 155 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114). Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 30842/31.7.2013 Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2014 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/3.2.2004 (ΦΕΚ Β' 253) απόφασης «Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Β4ΛΒΩΕ5-Τ5Α ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 16 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 31 η Μαΐου 2012 ήµου Κεφαλλονιάς.

Διαβάστε περισσότερα

Νέα σελίδα για τους ΟΤΑ του Νομού Γρεβενών

Νέα σελίδα για τους ΟΤΑ του Νομού Γρεβενών ΓΡΕΒΕΝΑ ΘΑΡΣΕΙΝ Τ ΑΛΗΘH ΛΕΓΩΝ ΕΤΟΣ 6ο ΑΡΙΘ.ΦΥΛΛΟΥ 335 ΓΡΑΦΕΙΑ: ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ: ΕΙΡΗΝΗΣ 2 ΤΚ 51100 ΓΡΕΒΕΝΑ ΤΗΛ.24620/22.086 FAX:24620/22.087 ΤΡΙΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΜΗ ΦΥΛ 0,30 Πως θα μοιραστούν 20 δισ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α) Για έργα που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού 1 στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α) Για έργα που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού 1 στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ. λίτρα νερό. Πόσο νερό χρειάζεται ακόμα για να γεμίσει το δοχείο;

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ. λίτρα νερό. Πόσο νερό χρειάζεται ακόμα για να γεμίσει το δοχείο; 1. Οι μαθητές ενός σχολείου είναι περισσότεροι από 283 και λιγότεροι από 293. Είναι δυνατό να παραταχθούν σε τριάδες ή πεντάδες χωρίς να περισσεύει κανένας. Πόσοι είναι οι μαθητές του σχολείου αυτού; 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Παρατηρητής της Γειτονιάς είναι κοινωνική εθελοντική. εργασία και υπόκειται στους Γενικούς Κανονισµούς των. Εθελοντικών Οµάδων

Ο Παρατηρητής της Γειτονιάς είναι κοινωνική εθελοντική. εργασία και υπόκειται στους Γενικούς Κανονισµούς των. Εθελοντικών Οµάδων Ο Παρατηρητής της Γειτονιάς είναι κοινωνική εθελοντική εργασία και υπόκειται στους Γενικούς Κανονισµούς των Εθελοντικών Οµάδων 1 Κανονισµοί Λειτουργίας Εθελοντικών Οµάδων του ήµου Λακατάµιας Νοέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου Με το ν. 3133/2003 «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης»

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετρό συντομεύει στο μισό τον χρόνο μετακίνησης των κατοίκων στην πόλη σε σχέση με τα άλλα μέσα μεταφοράς.

Το Μετρό συντομεύει στο μισό τον χρόνο μετακίνησης των κατοίκων στην πόλη σε σχέση με τα άλλα μέσα μεταφοράς. 66 Το Αττικό Μετρό, ο υπόγειος σιδηρόδρομος της Αθήνας, λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 000. Είναι ένα εντυπωσιακό έργο που επεκτείνεται συνεχώς σε πολλούς δήμους της Αττικής. Το Μετρό συντομεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΤΣΕΣ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ, ΑΘΗΝΑ, 1988 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΤΣΕΣ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ, ΑΘΗΝΑ, 1988 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΤΣΕΣ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ, ΑΘΗΝΑ, 1988 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 2. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 3. ΜΟΥΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4. ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 5. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6. ΚΑΡΑΜΙΣΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΑ

1. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 2. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 3. ΜΟΥΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4. ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 5. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6. ΚΑΡΑΜΙΣΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Συνεδρίασης 13η/30-09-2015 Αριθμ. Απόφασης 194/2015 ΘΕΜΑ 5 Ο «Τροποποίηση της υπ. αρ. 50/2015 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ. Οι τρεις πηγές και τα τρία συστατικά μέρη. του μαρξισμού. Τα ιστορικά πεπρωμένα. της διδασκαλίας του Καρλ Μαρξ ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ

ΚΑΙ. Οι τρεις πηγές και τα τρία συστατικά μέρη. του μαρξισμού. Τα ιστορικά πεπρωμένα. της διδασκαλίας του Καρλ Μαρξ ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ Β.Ι.ΛΕΝΙΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΡΞ ΚΑΙ ΤΟΜΑΡΞΙΣΜΟ Οι τρεις πηγές και τα τρία συστατικά μέρη του μαρξισμού Τα ιστορικά πεπρωμένα της διδασκαλίας του Καρλ Μαρξ ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ (Σύντομη βιογραφική σκια γραφία με έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο. ΝΟΜΟΣ: 1634/86 Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου» (ΦΕΚ 104/Α/18-07-86)

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 9434 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν μαθητές από το 9ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 1023056 /1210/ΔΕ-Α' ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛ. 1041 ΤΜΗΜΑΤΑ A, Β, Γ Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Κατσαδήµα, Αθηνά Νέγρη, Χρυσάνθη Παλαµά

Έφη Κατσαδήµα, Αθηνά Νέγρη, Χρυσάνθη Παλαµά Έφη Κατσαδήµα, Αθηνά Νέγρη, Χρυσάνθη Παλαµά Εκπαιδευτική και κοινωνική πραγµατικότητα: µέτωπα διαπραγµάτευσης και δράσης στους νοµούς Ιωαννίνων, Άρτας και Πρέβεζας Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής και κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΑΡΜΑΣΩΝΗ Κωνσταντίνου του Νικολάου, Σκηνoθέτη, νoμίμου εκπροσώπου της Θεατρικής Εταιρείας «ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΙ» με έδρα την οδό Φρύνης,

Διαβάστε περισσότερα

2. Στόχοι Ενδεικτικοί στόχοι Kοινωνικού Γραμματισμού.

2. Στόχοι Ενδεικτικοί στόχοι Kοινωνικού Γραμματισμού. 1. Ταυτότητα ενότητας 1.Θέμα: Ρατσισμοί και διακρίσεις 2. Προτεινόμενες τάξεις: Γ -ΣΤ 3. Δημιουργός/οί: Άγγελος Χατζηνικολάου. Επεξεργασία: Τριανταφυλλιά Κωστούλη 4. Διάρκεια (σε διδακτικές ώρες): 8-10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ου κατοικοεδρεύει οµοίως ως άνω.

ΠΡΟΣ: ου κατοικοεδρεύει οµοίως ως άνω. ΠΡΟΣ: 1) Το Υ ουργείο Ανά τυξης και Ανταγωνιστικότητας, ου εδρεύει στην Αθήνα, ε ί της οδού Νίκης 5-7, εκ ροσω είται δε νόµιµα α ό τον κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη ου κατοικοεδρεύει οµοίως ως άνω, 2) Το Υ

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Επί του άρθρου 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Επί του άρθρου 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΜΕΡΟΣ Α ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Με τις προτεινόµενες διατάξεις,

Διαβάστε περισσότερα

Πάνω Λεύκαρα. Αγαπίου Αθανασία-Αλέξη Τιμόθεος-Χαραλάμπους Γιώργος-Χατζηγιάγκου Δήμητρα

Πάνω Λεύκαρα. Αγαπίου Αθανασία-Αλέξη Τιμόθεος-Χαραλάμπους Γιώργος-Χατζηγιάγκου Δήμητρα Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική και Σύγχρονοι Προβληματισμοί-ΑΡΗ 311 Διδάσκουσα: Δρ. Μαρία Φιλοκύπρου Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Αρχιτεκτονικής Εαρινό Εξάμηνο 2013 Πάνω Λεύκαρα Αγαπίου Αθανασία-Αλέξη

Διαβάστε περισσότερα

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Η σχέση και η αλληλεπίδραση των αθλητών, των προπονητών και των γονιών αποτελεί μια αναπόσπαστη διαδικασία στην αθλητική ανάπτυξη του παιδιού. Η αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ Του Βασίλη Γούναρη 19 1. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ ΤΟΥ 1897 21 η ηττα και η συνθηκολογηση οι συνεπειες της ηττας εξελιξεις και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ

Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ Κ Ι Ν Η Σ Η Π Ο Λ Ι Τ Ω Ν ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ Αστική, Ποινική και Διοικητική Δικαιοσύνη Τρεις κλάδοι - Ένα ζητούμενο MEΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Η Κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ Αριθ.Αποφ: 2/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΘΕΜΑ: Εισήγηση της εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Αξία καινούργιου: Είναι το ποσό που απαιτείται για την ανακατασκευή του κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών

Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών Εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα, υπ αριθ. 85 (ΦΕΚ 141/τ. Α /21-6- 2012) για την «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Πτυχιακή Εργασία της φοιτήτριας Αναστασίας Κουτουλίδου με τίτλο: Ο ρόλος της γυναίκας στο ρεμπέτικο τραγούδι (Πειραιάς, 1922-1953) Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καλλιέργεια προφορικών δεξιοτήτων των νηπίων: Διδακτικές δραστηριότητες του προφορικού λόγου στο νηπιαγωγείο»

ΘΕΜΑ: «Καλλιέργεια προφορικών δεξιοτήτων των νηπίων: Διδακτικές δραστηριότητες του προφορικού λόγου στο νηπιαγωγείο» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για

Διαβάστε περισσότερα

Η κυπαρική θεωρία στη σύγχρονη εκδοχή της υποστηρίζει

Η κυπαρική θεωρία στη σύγχρονη εκδοχή της υποστηρίζει Μια από τις επιδιώξεις των Φυσικών Επιστημών είναι να περιγράψουν και να εξηγήσουν τη δομή και τις ι- διότητες της ύλης, ξεκινώντας από τα μικρότερα δομικά συστατικά της. Η ατομική θεωρία αποτελεί την

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά βιβλία Δηµοτικό & Νηπιαγωγείο

Εκπαιδευτικά βιβλία Δηµοτικό & Νηπιαγωγείο Εκπαιδευτικά βιβλία Δηµοτικό & Νηπιαγωγείο ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 1 + 2 Μεγάλη από τις προσφορά ε κδόσεις Μεταίχ µιο ΑΓΟΡΑΖΕΙΣ ΥΟ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΝΑ ΩΡΟ Λεπτοµέρειες για την προσφορά στο οπισθόφυλλο www.metaixmio-education.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουν και δεν φτάνουν οι αγρότες

Τρέχουν και δεν φτάνουν οι αγρότες ΚΩΔΙΚΟΣ 1906 Έτος 20ο Αριθ.φύλλου 5376 Τιμή Φυλλου 0.15 Τηλ.24620/28924 e-mail:tsaknaki@otenet.gr Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011 Σχέδια Βελτίωσης Τρέχουν και δεν φτάνουν οι αγρότες "Αδήριτη ανάγκη η αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών. Εκµεταλλεύσεων. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών. Εκµεταλλεύσεων. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου επιδιώκεται η θεσµοθέτηση των κατάλληλων µηχανισµών και διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜ. Πέµπτη 7 Μαρτίου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜ. Πέµπτη 7 Μαρτίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜ Πέµπτη 7 Μαρτίου 2013 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 8674 2. Άδεια απουσίας των Βουλευτών κ. κ. Γ. Ψαριανού και Γ. Παπανδρέου, σελ. 8647, 8753 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 Μάθημα : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 27 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 10/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 7.1. Περιεχόμενο 1.Κατανόηση Γλώσσας- Ο μαθητής θα κατανοήσει το θέμα που εκφέρεται στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την έννοια της ανθρωπιάς ως συμμετοχής στα προβλήματα των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 64Υ9ΩΗΜ-ΑΗΙ ΑΔΑΜ: 15PROC003250014

ΑΔΑ: 64Υ9ΩΗΜ-ΑΗΙ ΑΔΑΜ: 15PROC003250014 Γούρνες 3-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός πρωτ. 23428 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.185,00 Ευρώ (µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ελληνική Δημοκρατία Ευρωπαϊκό ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεκέμβριος 2015 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Α 1. Ηµεροµηνία: Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Το κείµενο πραγµατεύεται τη µαθητική επιθετικότητα στους

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Έργα παιδιών Εμπνευσμένα από το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Λεμεσού Πρόγραμμα Ο τόπος μας με την παλέτα των ζωγράφων Τα έργα είναι εμπνευσμένα από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κύπρο έχει οργανωθεί σε τομείς που υπόκεινται στις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κύπρο έχει οργανωθεί σε τομείς που υπόκεινται στις ακόλουθες ρυθμίσεις: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΛΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Η ΡΑΕΚ θέτει και δημοσιεύει την παρούσα πρόταση ως προς τις αρχές και τη Μεθοδολογία που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως συν/νος πίνακας ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως συν/νος πίνακας ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους» Αθήνα 7/12/2015 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ.Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Σας πληροφορούμε ότι, το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών Πανεπιστημίου Κύπρου θα δέχεται

Διαβάστε περισσότερα