ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Β4ΛΒΩΕ5-Τ5Α ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 16 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 31 η Μαΐου 2012 ήµου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 81/ 2012 ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού Στο Αργοστόλι σήµερα 16 η Μαΐου του έτους 2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα το µεσηµέρι, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010,δεδοµένου ότι σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα εννιά (9) και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Γκισγκίνης Νικόλαος 2. Κοκκόσης ιονύσιος 3. Γαλάτης Άγγελος 4. Πυλαρινός ηµήτριος 5. Ματιάτος Σπυρίδων 6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 7. Αικατερίνη Κουταλά 8. Ζαπάντης Ανδρέας 9. Αυγουστάτου Αθηνά Ο Πρόεδρος, κ. ηµήτριος Πυλαρινός κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης,έδωσε τον λόγο στον προϊστάµενο του γραφείου προµηθειών κ. ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος το 1 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού 2012» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : Λαµβάνοντας υπόψη : 1)το άρθρο 72 παρ. 1δ του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α ) τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β /τος. 2) 3)την 73/2012 απόφαση Σ της έγκρισης του προϋπολογισµού. 4)το υπ αρίθ 4183/ έγγραφο της Αποκεντρωµένης ιοίκησης έγκρισης του Προϋπολογισµού )Τις εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2012 και τις παρακάτω προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων της Οικονοµικής Υπηρεσίας :

2 .ΕΚΘ. ΗΜ/ΝΙΑ ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α. ΠΡ/ΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ /05/ ,00 Λοιπές συντηρήσεις κτιρίων , /05/ ,31 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών , /05/ ,04 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων ( ασανσερ) , /05/ ,24 Σύµβαση εκτέλεσης συµπληρωµατικής αστικής συγκοινωνίας από το ΚΤΕΛ Κεφαλληνίας , /05/ ,76 Κατασκευή κλιµακοστασίου Γυµνασίου - Λυκείου Κεραµειών - Αρχ/κή µελέτη , /05/ ,32 Μελέτη διαµόρφωσης παραλιακής ζώνης στη θέση Λαχαναγορά , /05/ ,12 Λοιποί φόροι, τέλη, κοινόχρηστα κ.λ.π. έξοδα ακινήτων , /05/ , /05/ ,22 Επισκευή βελτίωση ηµοτικού καταστήµατος Τρωιαννάτων (ΣΑΤΑ ΠΟΕ) ,91 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων (ΚΗΙ 8943.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) , /05/ ,00 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων (ΚΗΥ 5884.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ) , /05/ ,36 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων (ΚΗΥ 5866.Ε. ΑΡΓ/ΛΙΟΥ) , /05/ ,00 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων (ΚΗΥ 5884.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ) , /05/ ,62 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων , /05/ ,12 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων , /05/ ,24 Οριοθέτηση Αιγιαλού και παραλίας στη θέση ΛΥΓΙΑ-ΛΙΜΝΙΟΝΙ και καταγραφή αυθαιρέτων κατασκευών.α (ΣΑΤΑ ΠΟΕ ) , /05/ ,71 Συµπληρωµατικές τοπογραφικές εργασίες επανακαθορισµού ζώνης παραλίας Λυγιάς Φάρσων (ΣΑΤΑ 2010) , /05/ ,00 Ανακαίνιση και ελαιοχρωµατισµός ηµοτικής εκκλησίας ραπάνου , /05/ ,00 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού - Στήριξη εφαρµογής διπλογραφικού συστήµατος , /05/ ,95 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό , /05/ ,45 Κατασκευή οδών Υδρας & Ψαρών (ΣΑΤΑ ΠΟΕ) , /05/ ,55 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων , /05/ ,00 Λοιπά έξοδα τρίτων{μηχανοργάνωση Υπηρεσιών ήµου} , /05/ ,57 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων (ΚΗΙ 4935.Ε. ΠΥΛΑΡΟΥ) , /05/ ,01 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων (ΚΗΥ 5864.Ε. ΕΡΙΣΟΥ) ,64 Πάγια προκαταβολή για λειτουργία Σπηλαίων (Αυγερινού /05/ ,00 Αικατερίνη) , /05/ ,78 Βελτίωση οδικής ασφάλειας στην Περιφερειακή οδό Ληξουρίου ,22 Μελέτη αποκατάστασης χώρων ΧΑ Α τέως κοινότητας /05/ ,00 Οµαλών ήµου Κεφαλλονιάς , /05/ ,00 Ένταλµα Προπληρωµής για έλεγχο αυτ/των ήµου από ΚΤΕΟ , /05/ ,00 Εξώδικος συµβιβασµός, ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων , /05/ ,00 Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές (πρωτοβάθµια) , /05/ ,00 Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές ( ευτεροβάθµια) , /05/ ,00 Στατική Μελέτη Νηπιαγωγείου Μεταξάτων (Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ) ,64

3 525 28/05/ ,60 Επικαιροποίηση στατικής µελέτης "Προσθήκη κατ' επέκταση Α ηµοτικού σχολείου Αργοστολίου" -ΣΑΤΑ , /05/ ,65 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων (ΚΕΖ 2569.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) , /05/ ,00 ηµοσίευση προκηρύξεων , /05/ ,06 ηµοσίευση προκηρύξεων , /05/ ,50 Τεχνική Υποστήριξη εφαρµογών λειτουργίας ήµου Κεφαλλονιάς (µισθοδοσία - ηµοτολόγιο-ληξιαρχείο - Πρωτόκολλο κ.λ.π.) , /05/ ,05 Τεχνική Υποστήριξη εφαρµογών λειτουργίας ήµου Κεφαλλονιάς (µισθοδοσία - ηµοτολόγιο-ληξιαρχείο - Πρωτόκολλο κ.λ.π.) , /05/ ,00 Πάγια προκαταβολή Προέδρων ηµοτικών ιαµερισµάτων , /05/ ,06 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων (ΚΗΙ 8903.Ε. ΠΑΛΙΚΗΣ) , /05/ , /05/ , /05/ ,50 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων (ΚΗΙ 8903.Ε ΠΑΛΙΚΗΣ) ,13 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων (Μ.Ε Ε. ΕΛΕΙΟΥ- ΠΡΟΝΝΩΝ) ,86 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων (Μ.Ε Ε. ΕΛΕΙΟΥ- ΠΡΟΝΝΩΝ) , /05/ ,50 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων (ΚΗΥ 5864.Ε. ΕΡΙΣΟΥ) , /05/ ,50 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων (ΚΗΙ 4935.Ε. ΠΥΛΑΡΟΥ) , /05/ ,00 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων (ΚΗΙ 8939) , /05/ ,85 Εξοπλισµός λειτουργίας αγκυροβολίου Αγίας Ευφηµίας , /05/ ,50 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων , /05/ ,00 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων , /05/ ,00 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού , /05/ ,00 Προµήθεια υλικών συντήρησης - επισκευής εγκαταστάσεων υπηρεσίας καθαριότητας , /05/ ,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων , /05/ ,40 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων , /05/ , /05/ , /5/ , /5/ , /5/ , /05/ , /05/ ,84 Προµήθεια υλικών άµεσης ανάλωσης και καθαριότητας για λειτουργία κυλικείου παρταλιών Μύρτου και Πλατύ Γιαλού ,00 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ,19 Συντήρηση-επισκευή ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων ηµοτικών κτηρίων ,50 Συντήρηση-επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (θέρµανση σχολείων κ.λ.π.) ,40 Συντήρηση-επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (θέρµανση σχολείων κ.λ.π.) ,50 Προµήθεια εξοπλισµού παραλίας Πλατύ Γιαλού ( Ξαπλώστρες, Οµπρέλες ) ,00 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία - Επιχορηγήσεις εθελοντικών οµάδων Πυροπροστασίας ,10

4 553 30/05/ ,00 Σύνταξη τοπογραφικών διαγραµµάτων ,00 Συντήρηση - ανακαίνιση σπηλαίων ρογκαράτης /05/ ,00 - Μελισάνης (συντήρηση πλοϊµότητας σκαφών) , /05/ ,00 Συντήρηση και επισκευή αγροτικών δρόµων (.Ε. ΣΑΜΗΣ) , /05/ ,00 Συντήρηση και επισκευή αγροτικών δρόµων ,00 Συντήρηση και επισκευή αγροτικών δρόµων (.Ε /05/ ,00 ΣΑΜΗΣ) , /05/ , /05/ , /05/ , /05/ ,00 Συντήρηση και επισκευή αγροτικών δρόµων (.Ε. ΣΑΜΗΣ) ,00 Εργασίες Λειτουργίας Αγκυροβολίου Τουριστικών Σκαφών Αγίας Ευφηµίας ,00 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ,72 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων (.Ε. ΠΥΛΑΡΟΥ) , /05/ ,00 Εργασίες λειτουργίας παραλίας Μύρτου ,00 Λοιπά έξοδα τρίτων (Αµοιβή κτηνιάτρου για /05/ ,00 στείρωση αδέσποτων σκύλων ) , /05/ ,00 Κλάδεµα δέντρων , /05/ ,70 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου , /05/ ,08 Έπιπλα σκεύη , /05/ ,73 Επισκευές -βελτιώσεις Η/Μ εγκαταστάσεων ηµοτικών κτιρίων και Σχολικών Κτιρίων (ΣΑΤΑ 2012 ) , /05/ ,60 Επισκευές -βελτιώσεις Η/Μ εγκαταστάσεων ηµοτικών κτιρίων και Σχολικών Κτιρίων (ΣΑΤΑ 2012 ) , /05/ , /05/ , /05/ ,50 Εργασίες συντήρησης -ανακαίνισης ηµοτικών Καταστηµάτων.Ε. Αργοστολίου ( ΣΑΤΑ 2012 ) ,15 Επισκευές -βελτιώσεις Η/Μ εγκαταστάσεων ηµοτικών κτιρίων και Σχολικών Κτιρίων (ΣΑΤΑ 2012 ) ,67 Εργασίες συντήρησης -ανακαίνισης ηµοτικών Καταστηµάτων.Ε. Αργοστολίου ( ΣΑΤΑ 2012 ) , /05/ ,21 Ασφάλιστρα µηχ/των τεχνικών εγκαταστάσεων , /05/ ,84 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων , /05/ ,00 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων , /05/ ,25 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων , /05/ ,00 Προµήθεια σκυλοτροφής , /05/ ,00 Συντήρηση παιδικών χαρών , /05/ ,00 Εργασίες διαµόρφωσης κοινοχρήστων χώρων , /05/ ,00 Εργασίες διαµόρφωσης κοινοχρήστων χώρων , /05/ ,00 Ασφάλιστρα φορτηγών και µεταφορικών µέσων ,00

5 582 30/05/ ,37 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων /05/ ,00 Λοιπές δαπάνες ηµοσίων σχέσεων(αναμνηστικα) /05/ ,00 Προµήθεια ελαστικών αυτ/των και µηχ/των /05/ ,00 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων /05/ ,00 Συντήρηση παιδικών χαρών /05/ ,00 Συντήρηση και επισκευή αγροτικών δρόµων.ε Αργοστολίου /05/ ,00 Συντήρηση και επισκευή αγροτικών δρόµων.ε Αργοστολίου /05/ ,00 Ναυαγοσωστική κάλυψη παρταλιών.ε Αργοστολίου /05/ ,00 Ναυαγοσωστική κάλυψη παρταλιών.ε Παλικής /05/ ,00 Ναυαγοσωστική κάλυψη παρταλιών.ε Πυλάρου /05/ ,50 Ναυαγοσωστική κάλυψη παρταλιών.ε Σάµης /05/ ,00 Ναυαγοσωστική κάλυψη παρταλιών.ε Ελειού- Πρόννων /05/ ,00 Ναυαγοσωστική κάλυψη παρταλιών.ε Λειβαθούς Ζητείται από την Επιτροπή η έγκριση των παραπάνω δαπανών και η διάθεση από τον προϋπολογισµό των αντίστοιχων πιστώσεων. Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης σηµειώνει ότι υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός οφειλών του ήµου για τις οποίες ενώ η κατεύθυνση του ηµοσίου γενικά αλλά και ειδικότερα του ήµου είναι να γίνεται συστηµατική προσπάθεια για την εξόφλησή τους,στην πραγµατικότητα αυτό δεν υλοποιείται και βάζει το ερώτηµα µε ποια λογική επιλέγονται κατά προτεραιότητα οι οφειλές που έχουν εξοφληθεί. ηλώνει ότι ψηφίζει µόνο τις πιστώσεις που αφορούν διαγωνισµούς παρελθόντα έτη- πάγια προκαταβολή Προέδρων Επιχορηγήσεις για πυρασφάλεια και τις πιστώσεις για την ναυαγοσωστική κάλυψη. Η κ. Κατερίνα Κουταλά ψηφίζει τις ίδιες δαπάνες µε τον κ. Ζαπάντη. Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει ότι : Μέσα από τις προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων της Οικονοµικής Υπηρεσίας φαίνεται ουσιαστικά η πολιτική που χαράζει και υλοποιεί η ηµοτική Αρχή που είναι στα πλαίσια της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής όπως π.χ το ζήτηµα του Μύρτου και της Αγίας Ευφηµίας που επανέρχεται πάλι το σύστηµα της Επαγγελµατικής απάνης,ενώ η ίδια ηµοτική Αρχή έχει οµολογήσει ότι είναι ένα σύστηµα άδικο προς τους εργαζόµενους, έφ όσον υποβαθµίζει την δουλεία τους και την αξιοπρέπειά τους και κάποιοι είναι ακόµη απλήρωτοι, χωρίς συγκεκριµένο ωράριο εργασίας,δηλαδή, πλήρης εκµετάλλευση λόγω της άµεσης ανάγκης τους για µια δουλειά. Για όλα τα παραπάνω υπάρχει η δικαιολογία ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν προσλήψεις, αλλά ουσιαστικά ο σκοπός είναι να δοθούν σε ιδιώτες µια σειρά από υπηρεσίες του ήµου όπως ναυαγοσώστες Μύρτος Αγία Ευφηµία. Αναφέρει επίσης ότι για τους ναυαγοσώστες, πιστεύει ότι το θέµα είναι πολύ σοβαρό επειδή αφορά την ασφάλεια και την ποιότητα παροχής υπηρεσιών στους λουόµενους και τους τουρίστες και δεν µπορεί να ανατεθούν σε ιδιώτη και µάλιστα σε ένα άτοµο όλες οι παραλίες, χωρίς να έχει εξειδικευµένο προσωπικό. Επίσης σαν µεσάζοντας θα θελήσει να βγάλει επί πλέον κέρδη µε αποτέλεσµα η αµοιβή των εργαζοµένων να είναι ελάχιστη µε εξαντλητικά ωράρια εργασίας και η παροχή υπηρεσιών θα είναι εις βάρος την ασφάλειας των λουοµένων. Καταλήγοντας πιστεύει ότι η παροχή υπηρεσιών της ναυαγοσωστικής κάλυψης των παραλιών πρέπει να εκτελείται από τον ήµο. Ψηφίζει τις προτάσεις: , επίσης τις προτάσεις για την προµήθεια ανταλλακτικών και καταψηφίζει τις υπόλοιπες. και αφού έλαβε υπόψη : 1)το άρθρο 72 παρ. 1δ του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α ). τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β /τος 2) 3)την 73/12 απόφαση Σ της έγκρισης του προϋπολογισµού. 4)το υπ αρίθ 4183/ έγγραφο της Αποκεντρωµένης ιοίκησης έγκρισης του Προϋπολογισµού 2012.

6 5)Τις εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων ) τις προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων της Οικονοµικής Υπηρεσίας ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει ως έχουν τις παραπάνω δαπάνες και διαθέτει τις ανάλογες πιστώσεις σε βάρος των αντιστοίχων κωδίκων εξόδων του Προϋπολογισµού Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ. Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Πυλαρινός ηµήτριος.

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Β4Λ9ΩΕ5-ΚΜΓ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 16 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 31 η Μαΐου 2012 ήµου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 82/ 2012 ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση του έργου : Βελτίωση οδικής ασφάλειας στην Περιφερειακή οδό Ληξουρίου. Στο Αργοστόλι σήµερα 16 η Μαΐου του έτους 2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα το µεσηµέρι, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010,δεδοµένου ότι σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα εννιά (9) και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Γκισγκίνης Νικόλαος 2. Κοκκόσης ιονύσιος 3. Γαλάτης Άγγελος 4. Πυλαρινός ηµήτριος 5. Ματιάτος Σπυρίδων 6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 7. Αικατερίνη Κουταλά 8.Ανδρέας Ζαπάντης 9. Αυγουστάτου Αθηνά Ο Πρόεδρος, κ. ηµήτριος Πυλαρινός κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης,έδωσε τον λόγο στον προϊστάµενο του τµήµατος Α των Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Παναγή ελακά ο οποίος εισηγούµενος το 2 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Απευθείας ανάθεση του έργου : Βελτίωση οδικής ασφάλειας στην Περιφερειακή οδό Ληξουρίου.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : Υποβάλλονται συνηµµένα η Τεχνική Έκθεση-Περιγραφή εργασιών για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Περιφερειακή οδό του Ληξουρίου µε την αποµάκρυνση ραµπών από σκυρόδεµα καθώς και το υπ αριθµ / έγγραφο της Υπηρεσίας µας σχετικό µε το αντίστοιχο αίτηµα. Ως συντάχθηκε από τον κ. Ευάγγελο Κουφό, Πολιτικό Μηχανικό και θεωρήθηκε από τον κ. Παναγή ελακά, Προϊστάµενο Τµήµατος Τεχνικής Υπηρεσίας του. Κεφαλλονιάς. Κατόπιν εγγραφής και στο τεχνικό πρόγραµµα του ήµου

8 Α Α: Β4Λ9ΩΕ5-ΚΜΓ Προτείνουµε Καταρχήν: 1. Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τη θετική γνωµοδότησή της για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών σύµφωνα µε τα άρθρα 73 και 75 του Ν. 3852/2010. Μετά τη θετική γνωµοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: 2. Στην Οικονοµική Επιτροπή την έγκριση της εκτέλεσης των περιγραφοµένων εργασιών µε απευθείας ανάθεση, σύµφωνα µε: - το άρθρο 28 του Ν.3669/08 και - την υπ αριθµ. 17α/7/96/Φ.Ν.264/ Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ..Ε. Στην συνέχεια έθεσε υπόψη της Επιτροπής την Τεχνική Έκθεση και την περιγραφή του Έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στην Περιφερειακή Οδό Ληξουρίου» Όπως παρακάτω:

9 Κατόπιν αιτήµατος πολίτη και εξέταση του θέµατος από την Υπηρεσία, αλλά και γενικότερα στα πλαίσια της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στις οδούς αρµοδιότητας του ήµου Κεφαλλονιάς, προτείνεται η αποµάκρυνση ραµπών πρόσβασης στην Περιφερειακή Οδό του Ληξουρίου. Προβλέπονται οι ελάχιστες απαιτούµενες εργασίες µε αυτεπιστασία του ήµου Κεφαλλονιάς ή µε απευθείας ανάθεση για την αποµάκρυνση ραµπών πρόσβασης, όπου κριθεί απαραίτητο για την οδική ασφάλεια, ως εξής: -Καθαίρεση άοπλου ή οπλισµένου σκυροδέµατος µε κατάλληλα µηχανήµατα µε σκοπό το υψόµετρο της τελικής επιφάνειας που θα προκύψει να είναι αυτό του ανοιχτού ρείθρου. - Αποµάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης - Σκυροδέτηση (ή διαµόρφωση µε αδρανή υλικά λατοµείου) ήδη υφιστάµενων προσβάσεων (όπου είναι απαραίτητο και εφόσον προκύψει ανάγκη) Τα µηχανήµατα που απαιτούνται είναι: - Μηχανικός εκσκαφέας (JCB) - Μηχανικός εκσκαφέας (JCB) µε µηχανική σφύρα («σφυρί») - Φορτηγό µεταφοράς αδρανών Εργασία Ποσότητα Μονάδα Τιµή µονάδας Κόστος µέτρησης ( ) ( ) Καθαίρεση οπλισµένων 50 m 3 25, ,00 σκυροδεµάτων Φορτοεκφόρτωση και 50 m ,00 µεταφορά Σκυρόδεµα (C16/20) 10 m ,00 Σύνολο ,00 Απρόβλεπτα 15% 442,50 Σύνολο ,50 ΦΠΑ 23% 780,28 Τελικό Σύνολο 4.172,78 Τελικό Σύνολο 4.173,00 Εκτιµώµενο Κόστος για σήµανση: 600 (κατ εκτίµηση) Συνολικό κόστος: 4.773,00 Οι εργασίες θα εκτελεστούν αφού έχουν ληφθεί όλα τα απαιτούµενα από το νόµο µέτρα ασφαλείας και έχει ενηµερωθεί το Α. Τ. Ληξουρίου (Τµήµα Τροχαίας). Το έργο προβλέπεται να διαρκέσει συνολικά 5 ηµέρες και η χρηµατοδότηση προβλέπεται να καλυφθεί από πιστώσεις για έκτακτες ανάγκες.

10 Α Α: Β4Λ9ΩΕ5-ΚΜΓ Μετά την θετική γνωµοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύµφωνα µε την 29/2012 απόφασή της και την 518/2012 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της Οικονοµικής Υπηρεσίας Ζητείται από την Επιτροπή η απευθείας ανάθεση του παραπάνω έργου, σύµφωνα µε: - το άρθρο 28 του Ν.3669/08 και - την υπ αριθµ. 17α/7/96/Φ.Ν.264/ Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ..Ε. Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη : την 29/2012 απόφασή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 518/2012 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της Οικονοµικής Υπηρεσίας - το άρθρο 28 του Ν.3669/08 και - την υπ αριθµ. 17α/7/96/Φ.Ν.264/ Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση εργασιών του έργου: Βελτίωση οδικής ασφάλειας στην Περιφερειακή οδό Ληξουρίου 2. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 4.773,00 και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από Κ.Α Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ. Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Ο Πρόεδρος ηµήτριος Πυλαρινός

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Β4ΛΒΩΕ5-Θ5Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 16 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 31 η Μαΐου 2012 ήµου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 83/ 2012 ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ιαγωνισµού για το έργο: ίκτυο Ύδρευσης Αργοστολίου Χαµηλή Ζώνη. Στο Αργοστόλι σήµερα 16 η Μαΐου του έτους 2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα το µεσηµέρι, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010,δεδοµένου ότι σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα εννιά (9) και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Γκισγκίνης Νικόλαος 2. Κοκκόσης ιονύσιος 3. Γαλάτης Άγγελος 4. Πυλαρινός ηµήτριος 5. Ματιάτος Σπυρίδων 6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 7. Αικατερίνη Κουταλά 8) Ζαπάντης Ανδρέας 9) Αυγουστάτου Αθηνά Ο Πρόεδρος, κ. ηµήτριος Πυλαρινός κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 3 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης: «.Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ιαγωνισµού για το έργο: ίκτυο Ύδρευσης Αργοστολίου Χαµηλή Ζώνη» Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής για έγκρισή της, το Πρακτικό της Επιτροπής ιεξαγωγής ιαγωνισµού του παραπάνω έργου που έχει ως εξής: : ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ-ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ»

12 Στο ηµοτικό κατάστηµα του ήµου Κεφαλλονιάς που βρίσκεται στην πλατεία Βαλλιάνου στο Αργοστόλι σήµερα , και ώρα 9:30 π.µ., συνεδρίασε η επιτροπή διαγωνισµού, που ορίστηκε µε την υπ. αριθµ 7/2012 απόφαση της οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Κεφαλλονιάς, για το διαγωνισµό του έργου «ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΟΣΤΟΛΙΟΥ-ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ», αποτελούµενη από τους: 1. ΠΑΠΑ ΗΜΑ ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 2. ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 3. ΠΑΡΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ- ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 4. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΠΙΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 5. ΚΑΛΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ -ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε Ε 6. ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 7. ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΡΑΥΛΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΕΕ Η Επιτροπή κατά τον οριζόµενο στην ιακήρυξη χρόνο κάλεσε τους υποψήφιους διαγωνιζόµενους να καταθέσουν τους φακέλους των προσφορών τους για τον διαγωνισµό του έργου. Στην Επιτροπή προσήλθαν και κατέθεσαν τους φακέλους των δικαιολογητικών συµµετοχής και τους κλειστούς φακέλους των οικονοµικών προσφορών τους οι εξής διαγωνιζόµενοι, κατά σειρά προσέλευσης: 1. ΑΕΤΕΘ ΑΕ 6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ 2. Γ.ΛΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ 7. ALPHA DOMUS ATE 3. ΤRΙΤOΝ ΑCT ATE 8. ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ATE 4. TEKA AE 9. P & C DEVELOPMENT SA 5. I ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΑΕ

13 Η Επιτροπή κατά την παραλαβή καθεµιάς από τις παραπάνω προσφορές, προέβη στην αρίθµηση και µονογράφηση των φακέλων της κάθε προσφοράς, και εξέτασε την νοµιµοποίηση του προσώπου που την υπέβαλε. Στις 10:05 π.µ. η Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοίνωσε την λήξη της παραλαβής των προσφορών καθώς δεν προσήλθε άλλος υποψήφιος διαγωνιζόµενος. Αφού έληξε ο χρόνος κατάθεσης προσφορών, και δεν διαβιβάστηκαν από την υπηρεσία πρωτοκόλλου άλλες προσφορές η πρόεδρος της επιτροπής κηρύσσει την λήξη της διαδικασίας κατάθεσης προσφορών. Ακολούθως η Επιτροπή προέβη, κατά σειρά προσέλευσης των διαγωνιζοµένων, στον έλεγχο της βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΕΕΠ και των εγγυητικών επιστολών και στην µονογραφή των υποβληθέντων δικαιολογητικών συµµετοχής όλων των διαγωνιζόµενων. Στην συνέχεια η Επιτροπή αποσφράγισε τις οικονοµικές προσφορές των διαγωνιζόµενων τις µονόγραψε τις έλεγξε και ανακοίνωσε τα επιµέρους στοιχεία τους στους διαγωνιζόµενους. Η Επιτροπή καταχώρησε στον κάτωθι πίνακα τις υποβληθείσες προσφορές κατά σειρά µειοδοσίας και έγινε ο έλεγχος οµαλότητας των προσφορών σύµφωνα µε τις παρ. 4 και 5 του άρθρ. 6 του Ν. 3669/2008, τα αποτελέσµατα του οποίου καταχωρήθηκαν ως ακολούθως : Πίνακας Κατάταξης µε βάση τις οικονοµικές προσφορές α/α ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΤΕ %

14 1 P & C DEVELOPMENT SA 40,67 2 ALPHA DOMUS ATE 39,14 3 ΤRΙΤOΝ ΑCT AE 36,51 4 I ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΑΕ 35,16 5 ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ATE 32,16 6 Γ.ΛΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ 31,51 7 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ 28,84 8 TEKA AE 27,84 9 ΑΕΤΕΘ ΑΕ 3,00 Ακολούθως η Επιτροπή ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας την σειρά µειοδοσίας έλεγχε ενδελεχώς την έγκυρη συµµετοχή και το δικαίωµα συµµετοχής τους στον διαγωνισµό. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι όλες οι συµµετέχουσες εταιρείες πληρούν τους όρους της διακήρυξης και γίνονται όλες αποδεκτές στην συνέχεια του διαγωνισµού Κατόπιν η Πρόεδρος της Επιτροπής, όπως προβλέπεται από την σχετική νοµοθεσία, απέστειλε στις fax στις αντίστοιχες Τράπεζες και στα αντίστοιχα τµήµατα ΕΤΑΑ έγγραφα προκειµένου να γίνει έλεγχος γνησιότητας όλων των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής των διαγωνιζοµένων σύµφωνα µε την εγκύκλιο 17 µε αριθµ. πρωτ. 17ν/9/154/ΦΝ 437/ του Υπ.Υ.ΜΕ. Ι.. Η γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής για τον διαγωνισµό του εν θέµατι έργου επιβεβαιώθηκε µε αντίστοιχα έγγραφα µέχρι και την

15 Κατόπιν αυτών η Επιτροπή συνεδρίασε ξανά την µε την εξής σύνθεση: 1. ΠΑΠΑ ΗΜΑ ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 2. ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 3. ΠΑΡΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ- ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 4. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΠΙΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 5. ΚΑΛΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ -ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε Ε 6. ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 7. ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΡΑΥΛΟΣ-ΕΚΠΟΡΟΣΩΠΟΣ ΤΕΕ Βάσει του ανωτέρω ελέγχου των επιχειρήσεων που συµµετείχαν στον διαγωνισµό και του έλεγχου των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής εισηγείται όπως προσωρινός µειοδότης ανακηρυχθεί η εταιρεία P & C Development µε ΜΤΕ 40,67% Κατόπιν αυτών ολοκληρώνεται το Πρακτικό της Επιτροπής και λύεται η συνεδρίαση. Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη : την απόφαση 7/2012 της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία συστάθηκε η Επιτροπή ιαγωνισµού..την απόφαση 183/2011 της Οικονοµικής Επιτροπής για την κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης του παραπάνω έργου το παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής. του άρθρου 72 παρ. ιε του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α ) ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1. Εγκρίνει ως έχει το παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ιαγωνισµού για το έργο Υ ΡΕΥΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ-ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ. 2. Ανακηρύσσει ως µειοδότη την εταιρεία P & C Development µε Μ. Τ. Ε 40,67% 3. Εξουσιοδοτεί τον κ. ήµαρχο για την υπογραφή της Σύµβασης. Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ. Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό Αντίγραφο Πυλαρινός ηµήτριος.

16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Β4ΛΒΩΕ5-5 Λ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 16 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 31 η Μαΐου 2012 ήµου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 84/ 2012 ΘΕΜΑ : Έκδοση εντάλµατος Πάγιων Προκαταβολών υπαλλήλων ήµου. Στο Αργοστόλι σήµερα 16 η Μαΐου του έτους 2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα το µεσηµέρι, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010,δεδοµένου ότι σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα εννιά (9) και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Γκισγκίνης Νικόλαος 2. Κοκκόσης ιονύσιος 3. Γαλάτης Άγγελος 4. Πυλαρινός ηµήτριος 5. Ματιάτος Σπυρίδων 6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 7. Αικατερίνη Κουταλά 8. Ζαπάντης Ανδρέας 9. Αυγουστάτου Αθηνά Ο Πρόεδρος, κ. ηµήτριος Πυλαρινός κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης,έδωσε τον λόγο στον προϊστάµενο της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Παυλάτο Γεράσιµο, ο οποίος εισηγούµενος το 4 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Έκδοση εντάλµατος Πάγιων Προκαταβολών υπαλλήλων ήµου»έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω: Λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν 3463/06 1.Ζητείται η έγκριση πάγιας προκαταβολής στους παρακάτω υπαλλήλους του ήµου Κεφαλλονιάς για την πληρωµή ταχυδροµικών τελών και διαφόρων µικροδαπανών όπως παρακάτω: ΠΟΣΟ ηµοτική Ενότητα και Ονοµατεπώνυµο ιαχειριστή υπολόγου. Κ.Α 1.300,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου.Ε. Αργοστολίου (Παγουλάτος Κων/νος) ,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου.Ε. Παλικής (Μοσχοπούλου Κων/να) ,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου.Ε. Ελειού-Πρόννων (Αρσένη Νίκη) ,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου.Ε. Ερίσου (Ποδάρα Αναστασία) 8251

17 400,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου.Ε. Οµαλών (Τζάκη Μαρίκα) ,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου.Ε. Λειβαθούς (Μινέτος Αναστάσιος) ,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου.Ε. Πυλάρου (Βαλλιανάτος Σπυρίδων) ,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου.Ε.Σάµης (Αυγερινού Αικατερίνη) ,00 Πάγια προκαταβολή για λειτουργία Σπηλαίων (Αυγερινού Αικατερίνη) Ζητείται η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση πίστωσης από τον Κ.Α 8252 και τίτλο «Πάγια Προκαταβολή» ποσού 6.000,00 σύµφωνα µε τις και 517 /2012 προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων της Οικονοµικής Υπηρεσίας. Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη : 1)Του άρθρου 173 του Κ.Κ του Ν 3463/ Του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 και σύµφωνα µε τα άρθρα 35 & 37 του Β 17-5 / ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1. Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει την πίστωση από Κ.Α 8251 µε τίτλο «Πάγια Προκαταβολή» ποσού 6.000, Εγκρίνει την σύσταση πάγιας προκαταβολής για το οικονοµικό έτος 2012 µε διαχειριστές υπολόγους τους παρακάτω υπαλλήλους : ΠΟΣΟ ηµοτική Ενότητα και Ονοµατεπώνυµο ιαχειριστή υπολόγου ,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου.Ε. Αργοστολίου κ.παγουλάτο Κων/νο 1.300,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου.Ε. Παλικής κ.μοσχοπούλου Κων/να 400,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου.Ε. Ελειού-Πρόννων κ.αρσένη Νίκη 400,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου.Ε. Ερίσου κ.ποδάρα Αναστασία 400,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου.Ε. Οµαλών κ.τζάκη Μαρίκα 400,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου.Ε. Λειβαθούς κ. Μινέτο Αναστάσιο 400,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου.Ε. Πυλάρου κ.βαλλιανάτο Σπυρίδωνα 400,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου.Ε.Σάµης κ. Αυγερινού Αικατερίνη 1.000,00 Πάγια προκαταβολή για λειτουργία Σπηλαίων κ. Αυγερινού Αικατερίνη µε την υποχρέωση κατά την λήξη του οικονοµικού έτους να καταθέσουν τα παραπάνω ποσά στο ηµοτικό Ταµείο και τα διπλότυπα είσπραξης να διαβιβαστούν στην Οικονοµική Επιτροπή για δικές της ενέργειες. Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ. Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Πυλαρινός ηµήτριος.

18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Β4ΛΒΩΕ5-ΤΙΖ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 16 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 31 η Μαΐου 2012 ήµου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 85/ 2012 ΘΕΜΑ : Αξιολόγηση πρόχειρων προσφορών ανάθεσης της µελέτης Αποκατάστασης ΧΑ Α τέως κοινότητας Οµαλών ήµου Κεφαλλονιάς. Στο Αργοστόλι σήµερα 16 η Μαΐου του έτους 2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα το µεσηµέρι, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010,δεδοµένου ότι σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα εννιά (9) και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Γκισγκίνης Νικόλαος 2. Κοκκόσης ιονύσιος 3. Γαλάτης Άγγελος 4. Πυλαρινός ηµήτριος 5. Ματιάτος Σπυρίδων 6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 7. Αικατερίνη Κουταλά 8. Ζαπάντης Ανδρέας 9. Αυγουστάτου Αθηνά ΑΠΟΝΤΕΣ Ο Πρόεδρος, κ. ηµήτριος Πυλαρινός κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης, εισηγούµενος το 5 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Αξιολόγηση πρόχειρων προσφορών ανάθεσης της µελέτης Αποκατάστασης ΧΑ Α τέως κοινότητας Οµαλών ήµου Κεφαλλονιάς». Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω: 1. Το έργο «Μελέτη Αποκατάστασης ΧΑ Α τέως κοινότητας Οµαλών» αποτελεί το 1 ο Υποέργο της πράξης µε τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ Χ.Α..Α. ΣΤΗΝ ΤΕΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΜΑΛΩΝ ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙAΣ» η οποία έχει ενταχθεί στον άξονα "04 - Προστασία Εδαφικών Συστηµάτων- ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων" του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» µε προϋπολογισµό (µε το ΦΠΑ), µε Κωδικό Πράξης (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) και µε χρηµατοδότηση από πιστώσεις του Π Ε, µε ΚΩ. Πράξης ΣΑ: 2012ΣΕ και µε πίστωση για το έτος Η πράξη θα υλοποιηθεί µέσω 2 υποέργων. Το 1 ο

19 Υποέργο περιλαµβάνει την εκπόνηση του συνόλου των απαιτούµενων µελετών για τα έργα αποκατάστασης του Χ.Α..Α. προϋπολογισµού µε Φ.Π.Α 2. Την υπ αριθ. 68/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε την οποία : Η υλοποίησή του 1 ου Υποέργου µε τίτλο «Μελέτη Αποκατάστασης ΧΑ Α τέως κοινότητας Οµαλών» θα πραγµατοποιηθεί µε µία Σύµβαση σε εφαρµογή του άρθρου 209, παρ.3 του Ν.3463/06 (απ ευθείας ανάθεση) σύµφωνα µε το εγκεκριµένο Τεχνικό ελτίο στο Πτυχίο της κύριας κατηγορίας Υδραυλικό (Κατηγορία 13) σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 15/οικ/6655 ΦΕΚ 743/ , και σε συνεργασία µε περιβαλλοντικό πτυχίο (Κατηγορίας 27). 3. Την υπ αριθ /12 ανακοίνωση της Οικονοµικής Επιτροπής για την παραλαβή Προσφορών από µελετητές µε τα απαραίτητα πτυχία και την αξιολόγηση τους για την ανάδειξη αναδόχου. 4. Καταθέτει στην Επιτροπή η µοναδική προσφορά που υπεβλήθη µε αριθ. πρωτ /12 από το Γραφείο Μελετών Αλέξανδρος Τσαρουχάς, κάτοχος µελετητικού πτυχίου Α τάξης στην κατηγορία 13 (υδραυλικές µελέτες) και 16 (Τοπογραφικές Μελέτες) µε Α.Μ 19804, σε συνεργασία µε τον µελετητή κ. Χρήστο Γκίκα κάτοχο µελετητικού πτυχίου Α τάξης στην κατηγορία 27 µε Α.Μ και προσφέρει το ποσό των 6.500,00 πλέον Φ.Π.Α. Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη : την 68/12 απόφασή της. το άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α ) το άρθρο 209, παρ.3 του Ν.3463/06. την υπ αριθµ. 15/οικ/6655 ΦΕΚ 743/ την 519/12 πρόταση ανάληψης υποχρέωση την παραπάνω προσφορά ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1. Εγκρίνει την πίστωση ποσού 7.995,00 και διαθέτει το αντίστοιχο ποσό του προϋπολογισµού από τον Κ.Α (χρηµατοδότηση από ΕΠΠΕΡΑΑ, ΚΩ. Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ Χ.Α..Α. ΣΤΗΝ ΤΕΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΜΑΛΩΝ ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙAΣ»: ΣΑ: 2012ΣΕ ) 2. Αναθέτει την σύνταξη της µελέτης «Αποκατάστασης ΧΑ Α τέως κοινότητας Οµαλών» ήµου Κεφαλλονιάς στο µελετητικό γραφείο Αλέξανδρος Τσαρουχάς κάτοχος µελετητικού πτυχίου Α τάξης στην κατηγορία 13 (υδραυλικές µελέτες) και 16 (Τοπογραφικές Μελέτες) µε Α.Μ 19804, σε συνεργασία µε τον µελετητή κ. Χρήστο Γκίκα κάτοχο µελετητικού πτυχίου Α τάξης στην κατηγορία 27 µε Α.Μ και αναλυτικά: Α.1. Τοπογραφική Αποτύπωση των υφιστάµενων ΧΑ Α (κατηγορία 16) Αφορά την εκπόνηση τοπογραφικής αποτύπωσης των υφιστάµενων ΧΑ Α συνολικού εµβαδού 19στρ, µε απευθείας ανάθεση σε µελετητή κάτοχο πτυχίου στις τοπογραφικές µελέτες (κατ. 16) σύµφωνα µε το άρθρο 209 παρ 2 του Ν. 3463/2006 και την εγκύκλιο 2 του Α.2. Γεωτεχνική αναγνώριση της περιοχής των Υφιστάµενων ΧΑ Α (κατηγορία 21) Αφορά την εκπόνηση γεωτεχνικής αποτύπωσης των υφιστάµενων ΧΑ Α συνολικού εµβαδού 19στρ, µε απευθείας ανάθεση σε µελετητή κάτοχο πτυχίου στις γεωτεχνικές µελέτες (κατ. 21) σύµφωνα µε το άρθρο 209 παρ 2 του Ν. 3463/2006 και την εγκύκλιο 2 του Α.3. Υδραυλική µελέτη (κατηγορία 13)

20 Αφορά την εκπόνηση υδραυλικής µελέτης για την διερεύνηση των επιφανειακών απορροών και την προστασία του υπογείου υδροφορέα µε απευθείας ανάθεση σε µελετητή κάτοχο πτυχίου στις υδραυλικές µελέτες (κατ. 13) σύµφωνα µε το άρθρο 209 παρ 2 του Ν. 3463/2006 και την εγκύκλιο 2 του Β. Σύνταξη της Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης σύµφωνα µε την Εγκύκλιο οικ / 3106/ / ΥΠΕΧΩ Ε µε θέµα «Πρότυπες Προδιαγραφές Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Αποβλήτων (ΧΑ Α)» αντί ποσού 7.995,00 µε Φ.Π.Α. 3. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του συνολικού µελετητικού αντικείµενου ορίζεται σε 51 ηµέρες. 4. Εξουσιοδοτεί τον κ. ήµαρχο για την υπογραφή της σύµβασης. Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ. Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Πυλαρινός ηµήτριος.

21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 16 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 31 η Μαΐου 2012 ήµου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 86/ 2012 ΘΕΜΑ : Άσκηση ένδικου µέσου έφεσης στην 28/2012 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας. Στο Αργοστόλι σήµερα 16 η Μαΐου του έτους 2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα το µεσηµέρι, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010,δεδοµένου ότι σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα εννιά (9) και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Γκισγκίνης Νικόλαος 2. Κοκκόσης ιονύσιος 3. Γαλάτης Άγγελος 4. Πυλαρινός ηµήτριος 5. Ματιάτος Σπυρίδων 6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 7. Αικατερίνη Κουταλά 8. Ζαπάντης Ανδρέας 9. Αυγουστάτου Αθηνά Ο Πρόεδρος, κ. ηµήτριος Πυλαρινός κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης,έδωσε τον λόγο στην Νοµική Σύµβουλο του ήµου κ. Χριστοφοράτου Νίκη η οποία εισηγούµενη το 6 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Άσκηση ένδικου µέσου έφεσης στην 28/2012 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας.» Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω: Στις συζητήθηκε ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας η από αγωγή της οµόρρυθµης εταιρίας µε την επωνυµία «Κεφαλληνιακές Τεχνικές Κατασκευές Ο.Ε.» κατά του πρώην ήµου Παλλικής και ήδη Κεφαλλονιάς. Με την ως άνω αγωγή ζητείται η καταβολή ποσού ,68 ευρώ νοµιµότοκα, το οποίο αφορά ποσότητες ετοίµου σκυροδέµατος το οποίο παραγγέλθηκε από την τότε Αναπτυξιακή Τεχνική Επιχείρηση ήµου Παλικής (ΑΝ.Τ.Ε..Π.) και χρησιµοποιήθηκε σε διάφορα έργα. Η ως άνω υπόθεση είχε εισαχθεί για συζήτηση στο αρµόδιο δικαστήριο αρχικά µε την από αγωγή, η οποία απορρίφθηκε διότι το δικαστήριο έκρινε ότι οι συµβάσεις που είχαν συναφθεί ήταν απολύτως άκυρες διότι δεν είχε τηρηθεί η νόµιµη, προβλεπόµενη

22 διαδικασία του ΕΚΠΟΤΑ. Για το λόγο αυτό η εταιρία επανήλθε µε τη σηµερινή διαδικασία που στηρίζεται πλέον στις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισµού. Εκδόθηκε η µε αριθ. 28/2012 απόφαση η οποία έκανε δεκτή την ως άνω αγωγή και υποχρέωσε το ήµο να καταβάλει στην ενάγουσα το αιτούµενο ποσό των ,68 ευρώ. Η απόφαση επιδόθηκε στο ήµο στις 16 Μαΐου Ο χρόνος για την άσκηση έφεσης είναι 30 ηµέρες από την επίδοση. Επειδή υποχρέωση των ΟΤΑ είναι η εξάντληση των ενδίκων µέσων, παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει για την άσκηση του ενδίκου µέσου της έφεσης κατά της υπ αριθ. 28/2012 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλονιάς. Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : O κ. Νικόλαος Γκισγκίνης επισηµαίνει ότι είναι συχνό και επαναλαµβανόµενο το φαινόµενο στην λειτουργία των ήµων εδώ και πολλά χρόνια να γίνονται εργασίες και προµήθειες χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ακόµη και σήµερα γίνονται πολλές φορές πρώτα τα έργα και µετά έρχονται στα αρµόδια όργανα για έγκριση. Μπορεί λοιπόν και µετά από 4-5 χρόνια να παρουσιαστούν αντίστοιχες υποθέσεις και για τον ήµο Κεφαλλονιάς, σηµειώνει επίσης ότι δεν βγάζει ακούραστα το συµπέρασµα ότι δεν έχει γίνει το έργο,ίσως ο επιχειρηµατίας αυτός να πλήρωσε από την τσέπη του επειδή εξυπηρέτησε την επιχείρηση του ήµου και επειδή δεν υπάρχου πλήρη στοιχεία για την υπόθεση ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. ΛΕΥΚΟ επίσης ψηφίζει και ο κ. Ευάγγελος Θεοφιλάτος. και αφού έλαβε υπόψη : το άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α ) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την άσκηση του ένδικου µέσου της Έφεσης στην αριθ. 28/2012 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας που κάνει δεκτή την από αγωγή της οµόρρυθµης εταιρίας µε την επωνυµία «Κεφαλληνιακές Τεχνικές Κατασκευές Ο.Ε.» κατά του ήµου Κεφαλλονιάς. Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ. Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Πυλαρινός ηµήτριος.

23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 16 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 31 η Μαΐου 2012 ήµου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 87/ 2012 ΘΕΜΑ : Λήψη προβλεπόµενων µέτρων λόγω οφειλών από µισθώµατα ακινήτων της ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου. Στο Αργοστόλι σήµερα 16 η Μαΐου του έτους 2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα το µεσηµέρι, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010,δεδοµένου ότι σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα εννιά (9) και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Γκισγκίνης Νικόλαος 2. Κοκκόσης ιονύσιος 3. Γαλάτης Άγγελος 4. Πυλαρινός ηµήτριος 5. Ματιάτος Σπυρίδων 6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 7. Αικατερίνη Κουταλά 8. Ζαπάντης Ανδρέας 9. Αυγουστάτου Αθηνά Ο Πρόεδρος, κ. ηµήτριος Πυλαρινός κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης,έδωσε τον λόγο στον προϊστάµενο /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο, ο οποίος εισηγούµενος το 7 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Λήψη προβλεπόµενων µέτρων λόγω οφειλών από µισθώµατα ακινήτων» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : Σας διαβιβάζουµε, λίστα µε οφειλές από µισθώµατα ακινήτων και συνηµµένα τα αποδεικτικά παραλαβής ειδοποιήσεων και µισθωτήρια της ηµοτικής ενότητας Αργοστολίου, προκειµένου η Επιτροπή σύµφωνα µε την σχετική νοµοθεσία να εξουσιοδοτήσει την ικηγόρο κα. Ν.Χριστοφοράτου να προβεί σε ένδικα µέσα για διεκδίκηση οφειλοµένων και για την απόδοση του µισθίου, και διαβάζει στην Επιτροπή λίστα 12 οφειλετών του ήµου συνολικού ποσού ,00 από ενοίκια τα περισσότερα από τα οποία είναι ενοίκια από την λαχαναγορά και την δηµοτική αγορά.

24 Στην συνέχεια µετά από διαλογική συζήτηση,ο Πρόεδρος τροποποιεί την εισήγηση και προτείνει να αναβληθεί γενικότερα το θέµα και να έλθει από την οικονοµική υπηρεσία εµπεριστατωµένη εισήγηση για όλες τις οφειλές του ήµου και διαµορφώνει την κατάσταση την λίστα των οφειλετών που θα εξουσιοδοτηθεί η Νοµική Σύµβουλος του ήµου για να προβεί σε όλα τα ένδικα µέσα που ορίζει ο νόµος όπως παρακάτω: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΟΣΟ ΘΕΣΗ 1 ΑΠΕΡΓΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ ,05 ΛΑΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 2 ΜΠΑΖΙΓΟΥ ΚΟΚΚΟΝΑ ,90 ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 3 ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,49 ΘΑΛΑΣΣΟΜΥΛΟΣ 4 MEGA ADVERTISING ΜΟΝ. ΕΠΕ 8.809,86 ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ. Στην συνεδρίαση πορεύθηκαν και ενδιαφερόµενοι παραγωγοί. Τον λόγο πήρε η κ. Νεοφύτου εκπρόσωπος των παραγωγών και ανέφερε στην Επιτροπή την δυσµενή θέση που έχει περιέλθει ο χώρος τους εφόσον δεν υπάρχει καθόλου δουλειά και ζητά ένα ικανοποιητικό διακανονισµό για την εξόφληση των οφειλών τους και µία µείωση του µισθώµατος για την περαιτέρω αντιµετώπιση της κρίσης. Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : O κ. Ανδρέας Ζαπάντης προτείνει α) να αναβληθεί το θέµα και να έλθει στην Επιτροπή τεκµηριωµένη εισήγηση µε την συνολική εικόνα όλων των οφειλετών του ήµου από µισθώσεις ακινήτων του για την από κοινού αντιµετώπισή τους και β) να γίνει η µείωση 20% που προβλέπει ο Καλλικράτης ΙΙ σε όλα τα µισθώµατα του ήµου και ψηφίζει την πρότασή του. Η. κ. Κατερίνα Κουταλά σηµειώνει ότι µε δεδοµένο τις γενικότερα δύσκολες οικονοµικές συνθήκες που βιώνει η χώρα αλλά επί πλέον και το σοβαρό πρόβληµα που δηµιουργήθηκε στους παραγωγούς µε την µεταφορά της δηµοτικής αγοράς από το κέντρο της πόλης στα ΚΤΕΛ, εφόσον η δουλεία τους έχει µειωθεί στο ελάχιστο, προτείνει το θέµα των παραγωγών να συζητηθεί ξεχωριστά σαν ιδιαίτερη κατηγορία οφειλετών,µε στόχο να εφαρµόσει η Επιτροπή την προβλεπόµενη µείωση 20% αλλά λαµβάνοντας και επί πλέον πρόσθετα µέτρα για την ενίσχυση τους,όπως λειτουργία λαϊκής αγοράς κ.λ.π. Όσο αφορά τους υπόλοιπους οφειλέτες συµφωνεί µε την άποψη του κ. Ζαπάντη, µε την προϋπόθεση στην συνεδρίαση της Επιτροπής να έχουν ενηµερωθεί και προσκληθεί όλοι οι ενδιαφερόµενοι για να εκφράσουν την άποψη τους. Τέλος ψηφίζει την εισήγηση όπως διαµορφώθηκε από τον Πρόεδρο. Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης επισηµαίνει ότι το θέµα αυτό δεν ήλθε ξαφνικά προς συζήτηση από την Οικονοµική Υπηρεσία, αλλά είναι πολιτική επιλογή της ηµοτικής Αρχής, εφόσον υπάρχει η υποχρηµατοδότηση από το κράτος να προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες για την είσπραξη εσόδων. Παρατηρείται όµως η ηµοτική Αρχή να εφαρµόζει δύο µέτρα και δύο σταθµά ως προς την εφαρµογή των νοµών για την µείωση των ενοικίων των παραγωγών,προβάλλοντας ως αιτιολογία την διασφάλιση των εσόδων του ήµου όταν α) παραχώρησε την κεντρική Πλατεία του Αργοστολίου σε επιχειρήσεις 3 µε 4 φορές χωρίς ούτε ένα ευρώ ενοίκιο β) για έσοδα από τα λατοµεία είχαν εγγραφεί στον προϋπολογισµό του 2011 ποσό ,00,εισπράχθηκαν µόνο 6.000,00 το 2011 και για το 2012 εγράφησαν ,00 χωρίς να διεκδικείται το πραγµατικό οφειλόµενο ποσό που πρέπει να εισπράξει ο ήµος και επίσης από τις ανεµογεννήτριες κανείς δεν ξέρει πόσα εισπράττει και πόσα πρέπει να εισπράττει ο ήµος. Τέλος για την λαχαναγορά σηµειώνει ότι είναι µικροπαραγωγοί. Όποιος πηγαίνει εκεί τις καθηµερινές αλλά και το Σάββατο βλέπει ότι η κατάσταση είναι δραµατική δεν υπάρχει καθόλου δουλειά - πρώτον λόγω των δύσκολων οικονοµικών συνθηκών έχει µειωθεί η

25 κατανάλωση,γιατί ο κόσµος δυσκολεύεται να ψωνίσει,δεύτερο υπάρχει σκληρός ανταγωνισµός από τα µεγάλα σούπερ µάρκετ και τρίτον έχει επέλθει συρρίκνωση των αγροτικών προϊόντων από την αύξηση των πρώτων υλών κ.λ.π. Προτείνει σε αυτή την συγκυρία να µειωθούν τα ποσά των ενοικίων και για δύο τρία χρόνια και οι παραγωγοί να µην πληρώνουν καθόλου ενοίκιο. Επίσης για την πρόταση του Προέδρου επειδή δεν υπάρχει πλήρη ενηµέρωση για τις συγκεκριµένες οφειλές ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. και αφού έλαβε υπόψη : 1)το άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α ). 2)τα άρθρα 170 και 192 του Ν 3963/2006 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εξουσιοδοτεί την νοµική σύµβουλο του ήµου κ. Χριστοφοράτου Νίκη να προβεί σε όλα τα ένδικα µέσα για την διεκδίκηση των εσόδων του ήµου από τους παρακάτω οφειλέτες: Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΟΣΟ ΘΕΣΗ 1 ΑΠΕΡΓΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ ,05 ΛΑΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 2 ΜΠΑΖΙΓΟΥ ΚΟΚΚΟΝΑ ,90 ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 3 ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,49 ΘΑΛΑΣΣΟΜΥΛΟΣ 4 MEGA ADVERTISING ΜΟΝ. ΕΠΕ Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως ,86 ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ. Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Πυλαρινός ηµήτριος.

26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 16 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 31 η Μαΐου 2012 ήµου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 88/ 2012 ΘΕΜΑ : Λήψη προβλεπόµενων µέτρων λόγω οφειλών από µισθώµατα παράλιας Άσσου της ηµοτικής Ενότητας Ερίσου. Στο Αργοστόλι σήµερα 16 η Μαΐου του έτους 2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα το µεσηµέρι, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010,δεδοµένου ότι σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα εννιά (9) και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Γκισγκίνης Νικόλαος 2. Κοκκόσης ιονύσιος 3. Γαλάτης Άγγελος 4. Πυλαρινός ηµήτριος 5. Ματιάτος Σπυρίδων 6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 7. Αικατερίνη Κουταλά 8. Ζαπάντης Ανδρέας 9. Αυγουστάτου Αθηνά Ο Πρόεδρος, κ. ηµήτριος Πυλαρινός κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης,έδωσε τον λόγο στον προϊστάµενο /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο, ο οποίος εισηγούµενος το 7 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Λήψη προβλεπόµενων µέτρων λόγω οφειλών από µισθώµατα παραλίας Άσσου.Ε Ερίσου» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : Σας διαβιβάζουµε όπως παρακάτω, λίστα µε οφειλές από µισθώµατα παραλίας Άσσου και συνηµµένα τα αποδεικτικά παραλαβής ειδοποιήσεων καθώς και το µισθωτήριο της ηµοτικής ενότητας Ερίσου, προκειµένου η επιτροπή σύµφωνα µε την σχετική νοµοθεσία να εξουσιοδοτήσει την ικηγόρο κα. Ν.Χριστοφοράτου να προβεί σε ένδικα µέσα για διεκδίκηση οφειλοµένων και για την απόδοση του µισθίου. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010,2011,2012. Αναλυτικά : Για το έτος 2010 ποσό 2.175,00 ευρώ

27 Για το έτος 2011 ποσό 2.366,61 ευρώ Για το έτος 2012 ποσό 2.484,94 ευρώ. Στα πιο πάνω ποσά δεν συµπεριλαµβάνονται οι νόµιµες προσαυξήσεις.ο ανωτέρω οφειλέτης έχει ενηµερωθεί εγγράφως για τις οφειλές του. Στην συνέχεια διαβάστηκε η υπ αρίθ / Αίτηση του κ. Χαράλαµπου Κοκκίνη την οποία µόλις είχε παραλάβει η Οικονοµική Επιτροπή σύµφωνα µε την οποία ζητά παράταση χρόνου για την εξόφληση των οφειλών του µέχρι τις 6/06/12 την οφειλή του 2010 ποσού 2.740,50 (συν τις προσαυξήσεις) και µέχρι τις 30/06/12 την οφειλή του 2011 ποσού 2.692,94 (συν τις προσαυξήσεις). Στην συνεδρίαση πορεύθηκε ο κ. Κοκκίνης ο οποίος αναφέρθηκε στο γραπτό αίτηµά του και ζήτησε την κατανόηση των µελών της Επιτροπής. Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά, ο Πρόεδρος προτείνει να αναβληθεί το θέµα και να επανέλθει για συζήτηση στο τέλος Ιουνίου. Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης προτείνει να γίνει η ρύθµιση σύµφωνα µε την αίτηση και ψηφίζει την πρότασή του. και αφού έλαβε υπόψη : 1)το άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α ). 2) το άρθρο 13 του Ν 2971/2001 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Αναβάλλει την συζήτηση του παραπάνω θέµατος για το τέλος Ιουνίου. Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ. Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Πυλαρινός ηµήτριος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Κοινωφελής ηµοτική Επιχείρηση ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Κοινωφελής ηµοτική Επιχείρηση ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ν.Π.Ι.. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», Τ.Κ. 56123 Πληροφορίες: Μιχαηλίδου Ναταλία Τηλ: 2310 726668 Email: dekpam@otenet.gr depkaa@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ 2008-2009 ΦΛΩΡΙΝΑ Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθµού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγµατικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθµού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγµατικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθµού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγµατικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου Τίτλος: «Ας µιλήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα 23/11/2010 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. Πρωτ. 25342 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληρ. Σ. Λαγωνικάκος Τηλ. 2721060717 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΙΗΦΩΕ5-5ΑΣ. ΘΕΜΑ : Ορισµός δικαστικού επιµελητή για την επίδοση της 25/2014 απόφασης του Μονοµελούς

Α Α: ΒΙΗΦΩΕ5-5ΑΣ. ΘΕΜΑ : Ορισµός δικαστικού επιµελητή για την επίδοση της 25/2014 απόφασης του Μονοµελούς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Α Α: ΒΙΗΦΩΕ5-5ΑΣ Από το πρακτικό της 16 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κεφαλλονιάς την 3 η Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Άρθρο 1 ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «Σύλλογος ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών

Διαβάστε περισσότερα

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π. 11 & 12 Δεκεµβρίου 2009, Λαύριο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Προµήθεια παιχνιδιών για την κάλυψη των αναγκών των ηµοτικών Παιδικών Σταθµών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ 1. Ειδικοί σκοποί Στις τέσσερις πρώτες τάξεις του ηµοτικού σχολείου η Γεωγραφία είναι ενταγµένη στο µάθηµα της Μελέτης του Περιβάλλοντος και µετατρέπεται σε αυτοτελές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 14 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÍÔÁÂÏÓ ÁÈÇÍÁ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 14 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÍÔÁÂÏÓ ÁÈÇÍÁ ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. γ Α3. δ Α4. α Α5. γ ΘΕΜΑ Β ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 14 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Β1. Σχολικό βιβλίο σελ. 131: Θεωρία του αρβίνου Στο φυλογενετικό δέντρο των καµηλοπαρδάλεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ LIFE NATURE «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ & ΖΑΖΑΡΗΣ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΕΡΓΟ LIFE NATURE «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ & ΖΑΖΑΡΗΣ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ LIFE NATURE «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ & ΖΑΖΑΡΗΣ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «Διαχείριση υδατικών πόρων Διαχείριση καλαμώνων» ΜΑΪΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ... 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3481/2006 (ΦΕΚ τ. Α 162/2-8-2006) τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο νόµος 2664/1998 για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 90.000,00 Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ. ηµόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό ιαγωνισµό. µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 90.000,00 Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ. ηµόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό ιαγωνισµό. µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ. 6/2015 Αρ. Πρωτ.: 8464 ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αστικού Εξοπλισµού Πλατειών του ήµου Ιάσµου ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματική μικρή δραστηριότητα στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Με προσκαλούν και προσκαλώ»

Παραδειγματική μικρή δραστηριότητα στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Με προσκαλούν και προσκαλώ» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματική μικρή δραστηριότητα στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Με προσκαλούν και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 11/2012 ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 11/2012 ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29/06/202 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθ. Πρωτ: 74770 Α..Α. Β4ΛΧΟΡΕ- 0 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ Ταχ. Κώδ.: 74061 ήµος Αµαρίου Ρεθύµνης. ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Πληροφ.: Β. Φασουλάς Τηλ/νο : 28333 40000-11 FAX : 28333 22246 e-mail: kyaf2006@yahoo.

ΚΑΘΕ Ταχ. Κώδ.: 74061 ήµος Αµαρίου Ρεθύµνης. ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Πληροφ.: Β. Φασουλάς Τηλ/νο : 28333 40000-11 FAX : 28333 22246 e-mail: kyaf2006@yahoo. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγία Φωτεινή : 7/6/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: 307 7 η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΡΟΣ: Ταχ. /νση: Αγία Φωτεινή ΚΑΘΕ Ταχ. Κώδ.: 74061

Διαβάστε περισσότερα

1. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 2. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 3. ΜΟΥΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4. ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 5. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6. ΚΑΡΑΜΙΣΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΑ

1. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 2. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 3. ΜΟΥΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4. ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 5. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6. ΚΑΡΑΜΙΣΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Συνεδρίασης 13η/30-09-2015 Αριθμ. Απόφασης 194/2015 ΘΕΜΑ 5 Ο «Τροποποίηση της υπ. αρ. 50/2015 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1/7/2015 31/10/2015 & 1/01/2016-28/02/2016 1. ΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟ /ΣΤΗ - Αν δεν το έχει στην κατοχή του,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Καρπενήσι 02-04-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Καρπενήσι 02-04-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Καρπενήσι 02-04-2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συνεχίζεται η διαδικασία της διαβούλευσης για το σχεδιασµό της νέας Προγραµµατικής περιόδου2014 2020, στην Ευρυτανία. Οµιλία

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα Τηλέφωνο: 210 32 53 748 210 33 75 360

Ταχ. /νση: Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα Τηλέφωνο: 210 32 53 748 210 33 75 360 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Μαρτίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 1025108/84/0013 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΠΟΛ:1047 Ταχ. /νση: Ερµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 64Υ9ΩΗΜ-ΑΗΙ ΑΔΑΜ: 15PROC003250014

ΑΔΑ: 64Υ9ΩΗΜ-ΑΗΙ ΑΔΑΜ: 15PROC003250014 Γούρνες 3-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός πρωτ. 23428 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.185,00 Ευρώ (µε

Διαβάστε περισσότερα

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α.

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Το κείμενο παρατίθεται ακριβώς όπως δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α'/194/23-8-2002 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 208 Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 79/2011 ΘΕΜΑ:24 ο «Προμήθεια Στολών του Ειδικού Ένστολου Προσωπικού της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007 2013» ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Εγγράφου Πληροφορίες Εγγράφου Έργο Εµπειρογνωµοσύνη για τον ν.3979/2011 Τίτλος Εγγράφου Ηµεροµηνί 29 Ιουνίου 2013 α Αναφορά Παραδοτέο 1 ιαβάθµιση Εσωτερική Εµπιστευτικ ηµόσιο Χρήση ό Αρ. Σελίδων/

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας χρήσης µουσικής στο κατάστηµα µε διακριτικό τίτλο Maregiatta ιδιοκτησίας κ. Καβαλλιεράτου στον Καραβόµυλο

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας χρήσης µουσικής στο κατάστηµα µε διακριτικό τίτλο Maregiatta ιδιοκτησίας κ. Καβαλλιεράτου στον Καραβόµυλο Αργοστόλι 19-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 24237 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα Αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 53 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 53 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 210-3233027 FAX: 210-3239091 FAX: 210-3242218

FAX: 210-3233027 FAX: 210-3239091 FAX: 210-3242218 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜ. Αθήνα 22 Φεβρουαρίου 2007 ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠ.ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. οικ.:10819 /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤ.ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΕΠΙΧ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 45 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσ Σµύρνης 3 : Τηλ.: 2107601470 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΤΕΕ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 2006 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Α 1. «Η κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 732-30/12-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ -FAX. Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ -FAX. Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ -FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤMHMA Α Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014 ΠΟΛ.:1228 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: Με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Σπάρτη: 31-7-2014 Αριθ. Πρωτ.: 11.2/5330 Ταχ. Διεύθυνση :

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ1ΩΕ6-ΚΞΒ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 20 ης / 20 εκεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Καβάλας

Α Α: ΒΛΓ1ΩΕ6-ΚΞΒ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 20 ης / 20 εκεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α Α: ΒΛΓ1ΩΕ6-ΚΞΒ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 20 ης / 20 εκεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Καβάλας Αριθ. απόφασης 260/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών

Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών Εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα, υπ αριθ. 85 (ΦΕΚ 141/τ. Α /21-6- 2012) για την «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 13-02-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4699

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 13-02-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4699 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 13-02-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4699 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ:22620-25959 ΦΑΞ:22620-25936 e-mail:eskase@ath.forthnet.gr. Αρ.πρωτ: 79 Ηµερ: 24-02-2015 2014-15

ΤΗΛ:22620-25959 ΦΑΞ:22620-25936 e-mail:eskase@ath.forthnet.gr. Αρ.πρωτ: 79 Ηµερ: 24-02-2015 2014-15 Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε. ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ & ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΙΝ ΑΡΟΥ & ΘΙΣΒΗΣ 2 ΘΗΒΑ 322 00 ΤΗΛ:22620-25959 ΦΑΞ:22620-25936 e-mail:eskase@ath.forthnet.gr Αρ.πρωτ: 79 Ηµερ: 24-02-2015 ΕΙ ΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Χανιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΛΗΡ. Απ. Ιωαννίδης ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Τηλ. 2310954220 Αρ.Μελετης: 45 / 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Έργα παιδιών Εμπνευσμένα από το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Λεμεσού Πρόγραμμα Ο τόπος μας με την παλέτα των ζωγράφων Τα έργα είναι εμπνευσμένα από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /30-7-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 883/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /30-7-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 883/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /30-7-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 883/2014 ΘΕΜΑ: 9 ο Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.824,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.824,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ «Προμήθεια στολών για το ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Βέροιας, για χρονικό διάστημα δύο (2)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΘΩΝΟΣ 9 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 6040125

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΘΩΝΟΣ 9 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 6040125 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΘΩΝΟΣ 9 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 6040125 ΤΜΗΜΑ : ΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΑΤΟΜΙΚΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ)

35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) 35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕ ΧΕΕΙ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) Εργασία για το σχολείο Ο καθηγητής θα µοιράσει µισθωτήρια κατοικιών στους µαθητές, θα τους χωρίσει ανά θρανίο σε εκµισθωτές και µισθωτές και αφού τους

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλώ όπως δεχτείτε την υποψηφιότητά

Παρακαλώ όπως δεχτείτε την υποψηφιότητά ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α Ι Τ Η Σ Η ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: Όνομα Πατρός: Όνομα Μητρός Οικογενειακή Κατάσταση: Ονοματεπώνυμο Συζύγου: Τόπος

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΒ46Ψ8ΧΙ-ΕΜΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΒ46Ψ8ΧΙ-ΕΜΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 2 Μαρούσι 4.10.2013 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/2854

Διαβάστε περισσότερα

β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής».

β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής». ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. α) αγροτική μεταρρύθμιση: σχολ. βιβλ. σελ 42 «καθώς. κοινωνικές συνθήκες». β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής». γ) Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ.: 30474 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..19 ης /12-10-2015.. ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..19 ης /12-10-2015.. ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..19η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 12ης-10-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..298/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν όλα τα σχετικά έγγραφα - αποφάσεις για το ωράριο, όπως οµόφωνα ψηφίστηκαν και επικυρώθηκαν από το συνέδριο στο Λουτράκι το 2007

Ακολουθούν όλα τα σχετικά έγγραφα - αποφάσεις για το ωράριο, όπως οµόφωνα ψηφίστηκαν και επικυρώθηκαν από το συνέδριο στο Λουτράκι το 2007 Απόφαση συνεδρίου Λουτρακίου για ΩΡΑΡΙΟ 5. Επειδή (σύµφωνα µε τη διευκρίνιση για τη διαδικασία ψήφισης της εισήγησης του Σ από το προηγούµενο συνέδριο) ΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ το περιεχόµενο των εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υπουργικές αποφάσεις λειτουργίας: Υ.Α. Ζ1/9760/23.12.14 (ΦΕΚ 3591/31.12.14, τ. Β ), Υ.Α. Β7/29073/6.7.06

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 22 Μαΐου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 22 Μαΐου 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 22 Μαΐου 2015 220 01 - ΑΣΤΡΟΣ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Πληρ.: Τερζάκης Γεώργιος Τηλ.: 2755360172 - Fax: 2755360179

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 16MANTAS:Layout 1 6/22/09 3:07 PM Page 195 Παναγιώτης Μαντάς, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ζαχαρούλα Ταβουλάρη, Σχολική Σύµβουλος Π.Ε. Θεόδωρος αλαβίκας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Περίληψη Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 13ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 9 Ιουλίου 2013 στην Κέρκυρα με τηλεδιάσκεψη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 13ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 9 Ιουλίου 2013 στην Κέρκυρα με τηλεδιάσκεψη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 3ης/203, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 9 Ιουλίου 203 στην Κέρκυρα με τηλεδιάσκεψη. Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ν.Π.Ι.. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» 28ης Οκτωβρίου 59, Αµπελόκηποι, Τ.Κ. 56123 Πληροφορίες: Ζάικος Γεώργιος Τηλ: 2310556202/727210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 14 / 10 / 2015 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 138.737 ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 1 71202 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 7 Μάιου 2004

Παρασκευή 7 Μάιου 2004 ΙΣΤΟΡΙΑ Οι έρευνες των αρχαιολόγων τεκµηρίωσαν την ύπαρξη ζωής και ανθρώπινης δραστηριότητας στο θεσσαλικό χώρο. Στην κοίτη του ποταµού βρέθηκαν απολιθωµένα οστά ελεφάντων, ιπποπόταµων, ρινόκερων, µεγάλων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 05/05/2015 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Προµήθεια Χρωµάτων» /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & Έργο: Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ A/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο και το 15ο Γυµνάσιο Περιστερίου, σελ. 4174 2. Η Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ 1 2 Πίνακας περιεχοµένων ΜΕΡΟΣ Α : «ΕΙΣΑΓΩΓΗ»... 5 Βασικές Αρχές του Κανονισµού Καθαριότητας ήµου Αλιάρτου - Θεσπιέων... 5 Στόχοι του κανονισµού... 5 Νοµικό Πλαίσιο... 7 ΜΕΡΟΣ Β

Διαβάστε περισσότερα

Β. 'Εκπτωση 50% στα οίκοθεν πρόσθετα τέλη για βεβαιωμένες οφειλές χρονικής περιόδου

Β. 'Εκπτωση 50% στα οίκοθεν πρόσθετα τέλη για βεβαιωμένες οφειλές χρονικής περιόδου -- 355 -- * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26/1/1999 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ: Ε33/3 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝ - ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ )

O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάρτη 3 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4023 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Παρατηρητής της Γειτονιάς είναι κοινωνική εθελοντική. εργασία και υπόκειται στους Γενικούς Κανονισµούς των. Εθελοντικών Οµάδων

Ο Παρατηρητής της Γειτονιάς είναι κοινωνική εθελοντική. εργασία και υπόκειται στους Γενικούς Κανονισµούς των. Εθελοντικών Οµάδων Ο Παρατηρητής της Γειτονιάς είναι κοινωνική εθελοντική εργασία και υπόκειται στους Γενικούς Κανονισµούς των Εθελοντικών Οµάδων 1 Κανονισµοί Λειτουργίας Εθελοντικών Οµάδων του ήµου Λακατάµιας Νοέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη.

Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη. Αρχιτεκτονική Σχολή Ε.Μ.Π. ΠΜΣ Κατεύθυνση Β : Πολεοδομία Χωροταξία Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη. Ίρις Περουλιού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 14 Ιουνίου 2007 A.Π.

Αθήνα 14 Ιουνίου 2007 A.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. ΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αθήνα 14 Ιουνίου 2007 A.Π. : 12243 /ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΟΤΑ Τµήµα Φορολογικό Πληροφορίες: Θεόφιλος Τριανταφύλλου Τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Κατσαδήµα, Αθηνά Νέγρη, Χρυσάνθη Παλαµά

Έφη Κατσαδήµα, Αθηνά Νέγρη, Χρυσάνθη Παλαµά Έφη Κατσαδήµα, Αθηνά Νέγρη, Χρυσάνθη Παλαµά Εκπαιδευτική και κοινωνική πραγµατικότητα: µέτωπα διαπραγµάτευσης και δράσης στους νοµούς Ιωαννίνων, Άρτας και Πρέβεζας Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής και κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γεωπόνος, Msc Αγροτικής Οικονομίας Βουλευτής Ν. Κοζάνης ΚΟΖΑΝΗ 11 ΜΑΪΟΥ 2012 1 ΣΤΟΧΟΙ: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

Μαρξ, Κ. (2007). "Κριτική του προγράµµατος της Γκότα", σ. 37.

Μαρξ, Κ. (2007). Κριτική του προγράµµατος της Γκότα, σ. 37. «( ) Ίση λαϊκή εκπαίδευση; Τι να φαντάζονται µ αυτά τα λόγια; Πιστεύουν ότι µπορεί στη σηµερινή κοινωνία (και µονάχα µε δαύτην έχουν να κάνουν) να είναι η εκπαίδευση ίση για όλες τις τάξεις; Ή ζητάνε να

Διαβάστε περισσότερα

Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟ 2014--2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 2014-2019 Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Η «ανθρωπιά» είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «Ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών»

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» Ε Κ Θ Ε Σ Η του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» για την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου βάσει του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 28 Μαρτίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 28 Μαρτίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) ΑΡΙΘ. 2137/85 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή Π.Δ. 114/05 (ΦΕΚ 165 Α / 30-6-2005) : Yποχρεωτική ανασύσταση φακέλου, ο οποίος έχει απολεσθεί από υπαιτιότητα της υπηρεσίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (Υποέργα 2 & 3) Νάουσα, 5-6-2013 Αρ.Πρωτ. 16134 ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: 204.436,77

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. Κώστας Χ. Χρυσόγονος Καθηγητής Συνταγµατικού ικαίου Τµήµα Νοµικής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. Κώστας Χ. Χρυσόγονος Καθηγητής Συνταγµατικού ικαίου Τµήµα Νοµικής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Κώστας Χ. Χρυσόγονος Καθηγητής Συνταγµατικού ικαίου Τµήµα Νοµικής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Ακρίτας Καϊδατζής Λέκτορας Συνταγµατικού ικαίου Τµήµα Νοµικής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου,

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου, Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου,. Αριθμός Απόφασης 1/2012 της 1 ης Δεκεμβρίου 2012. τεχνικού προγράμματος του Δήμου Λήμνου, οικονομικού έτους 2013.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθµός-Α/Α Συστήµατος : 13142

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθµός-Α/Α Συστήµατος : 13142 Αναρτητέα στο µητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαµάτα, 15 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α - Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 6 Α): Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΗΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΝΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ' ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όλη η χώρα. Νέοι γεωργοί. Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό

Όλη η χώρα. Νέοι γεωργοί. Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 3.1 «ΕΦΑΠΑΞ ΠΡΙΜΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12-11-2007 ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣH ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λευκάδα 31-10-2007 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12-11-2007 ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣH ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λευκάδα 31-10-2007 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12-11-2007 ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣH ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λευκάδα 31-10-2007 Αριθ. Πρωτ: Δ.Διοικ. 2490 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Αποφασίστηκε η συγκρότηση των κάτωθι επιτροπών:

Αποφασίστηκε η συγκρότηση των κάτωθι επιτροπών: Αποφάσεις της 16ης συνεδρίας (ακαδημαϊκό έτος 2013-2014) της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου της 7-1-2014 Θ έ μ α 1o Συγκρότηση επιτροπής για εκπόνηση κανονισμού λειτουργίας των μονάδων του ΕΚΠΑ: i) παιδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 23 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 231/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2015-2016 Αρ. Μελ. : 50/2015

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2015-2016 Αρ. Μελ. : 50/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Κοζάνη, 5 Οκτωβρίου 2015 Ταχ. /νση : Πλ. Νίκης 1 Αριθµ. πρωτ. : 55.994 Ταχ. Κώδικας : 501 00 Κοζάνη Πληροφορίες : Γρηγοριάδης Ιωάννης Τηλέφωνο : 24613

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 05.09.08

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 05.09.08 Συνάντηση εργασίας ΣΕΒΕ µε τον Γενικό Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης κ. Παναγιώτη ρόσο ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 05.09.08 Η πορεία του ελληνικού εξαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 23310 71725 e-mail: 11eba@culture.gr

FAX : 23310 71725 e-mail: 11eba@culture.gr Αρ. Πρωτ: 3624 Βέροια, 22-11-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 11 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση : Αντ. Καµάρα 3 59100 Βέροια Τηλ : 23310 29737 FAX : 23310 71725 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μ ΟΝΑΔΩ Ν ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μ ΟΝΑΔΩ Ν ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μ ΟΝΑΔΩ Ν ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ "Η Γυναικεία Απασχόληση στην Παροχή της Υγείας στον Νομό Μεσσηνίας" Σποοδάστριες: Κωστούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ήµος Κορδελιού-Ευόσµου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ήµος Κορδελιού-Ευόσµου Εύοσµος 12/10/201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΡ ΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Ανάπτυξης και ιαχείρισης Ανθρώπινου υναµικού Ταχ. /νση: Π. Μελά 24, 6224 Εύοσµος Τηλ: 2313-302.100

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4199, 27/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4199, 27/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 255, 30.9.2005, σ.22. «Οδηγία 2005/36/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 12 / 11-06-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση µελέτης παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα