ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΟΜΕΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΟΜΕΑ"

Transcript

1 Οικοδοµούµε µια νέα ζωή στο Οντάριο Οδηγός για καινούργιους µετανάστες Μαθαίνουµε πώς να: ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΟΜΕΑ Μόλις έχετε µεταναστεύσει στο Οντάριο και είναι πολύ φυσικό να έχετε πολλές απορίες. Ο οδηγός αυτός σας δίνει χρήσιµες πληροφορίες για: Τα νοµικά κατοχυρωµένα επαγγέλµατα του Οντάριο Τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ένταξη σε επαγγελµατικό κλάδο Τα ακαδηµαϊκά προσόντα και την αξιολόγησή τους Τους χάρτες σταδιοδροµίας, τα προγράµµατα επαγγελµατικής µετάβασης και πως µπορούν να σάς βοηθήσουν Τη βοήθεια που παρέχει η επαρχία του Οντάριο στους καινούργιους µετανάστες, προκειµένου να επιτύχουν επαγγελµατικά. Τα πρώτα βήµατα Τα περισσότερα επαγγέλµατα στο Οντάριο είναι αυτοδιοικούµενα. Με άλλα λόγια, οι επαγγελµατικές ενώσεις ορίζουν από µόνες τους τα επαγγελµατικά τους κριτήρια και εγγράφουν µέλη µε βάση αυτά. Ορισµένα όµως επαγγέλµατα διέπονται από νοµοθετικό πλαίσιο. Στην περίπτωση αυτή µιλάµε για τα νοµικά κατοχυρωµένα επαγγέλµατα, όπως το επάγγελµα των γιατρών και των δικηγόρων. Τα υπόλοιπα επαγγέλµατα, εκτός νοµικού πλαισίου, αφορούν σε επαγγελµατικές ενώσεις και σωµατεία που συστήνονται αυτοβούλως. Τα νοµικά κατοχυρωµένα επαγγέλµατα Στο Οντάριο, η επικρατέστερη πρακτική είναι η δηµιουργία νοµοθετικού πλαισίου που διέπει τα διάφορα επαγγέλµατα. Το εν λόγω νοµοθετικό πλαίσιο ορίζει τη δηµιουργία επαγγελµατικού σώµατος που διοικεί και ελέγχει το εν λόγω επάγγελµα. Τα επαγγελµατικά αυτά σώµατα ονοµάζονται Ενώσεις ή Σύλλογοι. Έτσι έχουµε, για παράδειγµα, την Ένωση Ιατρών και Χειρουργών Οντάριο (College of Physicians and Surgeons of Ontario) που διέπει το ιατρικό επάγγελµα. Οι ρυθµιστικοί αυτοί οργανισµοί προστατεύουν το κοινό: Ορίζοντας τα πρότυπα άσκησης του επαγγέλµατος Θέτοντας τις προϋποθέσεις για όσους επιθυµούν να ασκήσουν το επάγγελµα Αξιολογώντας τα προσόντα όσων προτίθενται να ασκήσουν το επάγγελµα Εγγράφοντας στην επαγγελµατική ένωση τα µέλη που πληρούν τους απαραίτητους όρους 1

2 Επιβάλλοντας ποινές και πειθαρχικές κυρώσεις, που µπορεί να φτάσουν µέχρι και την αφαίρεση άδειας άσκησης επαγγέλµατος, σε µέλη που δεν συµµορφώνονται µε τους κανόνες του επαγγέλµατος Τα νοµικά κατοχυρωµένα επαγγέλµατα θέτουν ορισµένες προϋποθέσεις: Συγκεκριµένα χρόνια σπουδών στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση Πρακτική άσκηση των νέων µελών υπό την καθοδήγηση διπλωµατούχων επαγγελµατιών µε άδεια άσκησης επαγγέλµατος Επιτυχία στις εξετάσεις άδειας άσκησης επαγγέλµατος. Βοηθάµε τους καινούργιους µετανάστες να επιτύχουν επαγγελµατικά Το Υπουργείο Ιθαγένειας και Μετανάστευσης επικύρωσε και θέτει σε εφαρµογή τον Νόµο του 2006 περί Ίσης Πρόσβασης στα Νοµικά Κατοχυρωµένα Επαγγέλµατα. Ο νόµος αυτός έγινε µε γνώµονα την οµαλότερη ένταξη των καινούργιων µεταναστών στα νοµικά κατοχυρωµένα επαγγέλµατα του Οντάριο. Με το νόµο ιδρύθηκε επίσης ένα νέο κέντρο πρόσβασης για άτοµα µε τίτλους της αλλοδαπής. Πρόκειται για το «Οντάριο: µια παγκόσµια εµπειρία» (Global Experience Ontario ή GEO), που παρέχει πληροφορίες και κάθε είδους στήριξη στους καινούργιους µετανάστες που επιθυµούν να ασκήσουν ένα από τα νοµικά κατοχυρωµένα επαγγέλµατα του Οντάριο και να εγγραφούν στις αντίστοιχες ενώσεις και συλλόγους. Το «Οντάριο: µια παγκόσµια εµπειρία» παραπέµπει τους ενδιαφερόµενους σε άτοµα και υπηρεσίες, προκειµένου να ενηµερωθούν σχετικά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη δοµή και το έργο αυτής της υπηρεσίας, επισκεφτείτε τον ιστότοπο και µελετήστε τη στήλη «Εργασία». Η ένταξη σε νοµικά κατοχυρωµένα επαγγέλµατα Κάθε ρυθµιστικό σώµα ορίζει τις προϋποθέσεις που πρέπει να έχει ένας υποψήφιος, προκειµένου να είναι σε θέση να ασκεί το εν λόγω επάγγελµα. Ιδού µερικές βασικές προϋποθέσεις: Ταυτοπροσωπία Αποδεικτικό µόνιµης διαµονής στον Καναδά Ελάχιστα απαιτούµενα ακαδηµαϊκά προσόντα Γλωσσική επάρκεια Επαγγελµατική εµπειρία ή άσκηση επαγγέλµατος υπό επιτήρηση Καλός χαρακτήρας Επιτυχία στις εξετάσεις εισαγωγής στο επάγγελµα 2

3 Καταβολή των τελών εγγραφής στην αντίστοιχη επαγγελµατική ένωση Χρήση επαγγελµατικών τίτλων Σε ορισµένα επαγγέλµατα, απαγορεύεται δια νόµου η άσκηση επαγγέλµατος ή η χρήση επαγγελµατικού τίτλου χωρίς την εγγραφή σε αντίστοιχο σωµατείο ή ένωση. Σε άλλα επαγγέλµατα, δεν υπάρχουν περιορισµοί ως προς το ποιος έχει δικαίωµα να ασκήσει το συγκεκριµένο επάγγελµα. Ενδέχεται ωστόσο το δικαίωµα χρήσης του επαγγελµατικού τίτλου να ανήκει αποκλειστικά και µόνο στα µέλη της αντίστοιχης επαγγελµατικής ένωσης. Ορισµένα επαγγέλµατα, όπως οι µηχανικοί και οι αρχιτέκτονες, επιτρέπουν σε συναδέλφους τους που δεν έχουν άδεια άσκησης επαγγέλµατος να ασκούν το επάγγελµα υπό την προϋπόθεση πως ένας επαγγελµατίας µε άδεια άσκησης επαγγέλµατος αναλαµβάνει την ευθύνη. Η ένταξη σε µη νοµικά κατοχυρωµένα επαγγέλµατα Ορισµένα επαγγέλµατα δεν έχουν νοµικό πλαίσιο µπορεί ωστόσο να διαθέτουν επαγγελµατικές ενώσεις και σωµατεία. Ορισµένα εξ αυτών προσφέρουν µαθήµατα πιστοποίησης και προτρέπουν τους επαγγελµατίες του κλάδου να εγγραφούν στις αντίστοιχες ενώσεις. Συχνά το να είναι κανείς εγγεγραµµένος σε µία επαγγελµατική ένωση αποτελεί σηµαντικό πλεονέκτηµα και επιπλέον εχέγγυο, κυρίως στην αναζήτηση εργασίας στο συγκεκριµένο κλάδο. Η αξιολόγηση των ακαδηµαϊκών προσόντων και των τίτλων σπουδών Κάθε επάγγελµα έχει τα δικά του πρότυπα και τις ειδικές τους προϋποθέσεις άσκησης. Υπάρχουν φορείς που µπορούν να αξιολογήσουν τις σπουδές και να αποφανθούν εάν οι ενδιαφερόµενοι έχουν τα απαιτούµενα γνωστικά προσόντα ή όχι που ορίζει η επαρχία µας. Στο Οντάριο, τα ακαδηµαϊκά προσόντα πολλών ατόµων µε τίτλους της αλλοδαπής αξιολογούνται από τις Υπηρεσίες Παγκόσµιας Εκπαίδευσης του Καναδά (World Education Services Canada ή WES). Επισκεφτείτε τον ιστότοπο αυτών των υπηρεσιών στη διεύθυνση Αξίζει ωστόσο να σηµειωθεί πως κάθε επαγγελµατικό σωµατείο ή ένωση αποφασίζει αυτόνοµα τον τρόπο αξιολόγησης των ακαδηµαϊκών προσόντων και τίτλων των υποψηφίων µελών του. Τα υποψήφια µέλη πρέπει πρώτα να έρθουν σε επικοινωνία µε τις αντίστοιχες ενώσεις και να πληροφορηθούν σχετικά µε τις υπηρεσίες αξιολόγησης που προσφέρουν. 3

4 Οι χάρτες σταδιοδροµίας Το Υπουργείο Ιθαγένειας και Μετανάστευσης του Οντάριο, σε συνεργασία µε τις επαγγελµατικές ενώσεις και τα σωµατεία, έχει καταρτίσει χάρτες σταδιοδροµίας που καταγράφουν βήµα προς βήµα τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν σε διάφορα επαγγέλµατα σε ό,τι αφορά: Προσόντα (ακαδηµαϊκά και άλλα) που απαιτούνται για την ένταξη σε επαγγελµατικό κλάδο Στις εξετάσεις στις οποίες ενδεχοµένως να πρέπει να υποβληθεί ο υποψήφιους Στο κόστος των εξετάσεων και της εγγραφής Στις επαγγελµατικές ευκαιρίες που διαγράφονται στο συγκεκριµένο κλάδο Επισκεφτείτε τον ιστότοπο και πιο συγκεκριµένα την ιστοσελίδα Work in Your Profession («Ασκείστε το Επάγγελµά σας») και µελετήστε τους διαθέσιµους χάρτες σταδιοδροµίας. Τα προγράµµατα επαγγελµατικής µετάβασης και πώς µπορούν να σάς βοηθήσουν Πολλοί καινούργιοι µετανάστες στο Οντάριο έχουν υψηλή εξειδίκευση και τίτλους σπουδών της αλλοδαπής. Η Κυβέρνηση του Οντάριο έχει αναπτύξει προγράµµατα µετάβασης, έτσι ώστε να συµβάλει στην πιο γρήγορη επαγγελµατική αποκατάσταση εργαζοµένων που ανήκουν σε 100 και πλέον επαγγέλµατα και τέχνες. Τα προγράµµατα µετάβασης σάς βοηθούν να: Αξιολογήσετε τις δεξιότητές σας Αναβαθµίσετε τα προσόντα σας και την εκπαίδευσή σας Αποκτήσετε επαγγελµατική εµπειρία στο Οντάριο Κάνετε πιο γρήγορα τη µετάβαση προς το επάγγελµα ή την τέχνη σας χωρίς να επαναλάβετε τις ήδη αποκτηθείσες γνώσεις. Χάρη σε αυτά τα προγράµµατα εντοπίζονται και αίρονται τα διάφορα εµπόδια, επιτρέποντας στους καινούργιους µετανάστες να ασκήσουν όσο το συντοµότερο δυνατό το επάγγελµα ή την τέχνη τους. Συνήθως τα προγράµµατα αυτά δεν είναι δωρεάν και οι µετέχοντες καταβάλλουν ποσό εγγραφής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα προγράµµατα επαγγελµατικής µετάβασης, επισκεφτείτε τη στήλη Work in Your Profession («Ασκείστε το επάγγελµά σας») στον ιστότοπο 4

5 Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σε ό,τι αφορά στο επάγγελµά σας, αποτανθείτε στις ενώσεις και τα σωµατεία των επαγγελµάτων που ακολουθούν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη ζωή, την εργασία και την εκπαίδευση στο Οντάριο, επισκεφτείτε τον ιστότοπο «Μεταναστεύουµε στο Οντάριο» στη διεύθυνση Denturists College of Denturists of Ontario Τηλ.: Τηλ. Ατελούς Κλήσης: Ηλ. διεύθυνση: Ακουολόγοι και Λογοπαθολόγοι College of Audiologists and Speech-Language Pathologists of Ontario Τηλ.: Τηλ. Ατελούς Κλήσης (στο Οντάριο) Ηλ. διεύθυνση: Αρχιτέκτονες Ontario Association of Architects Τηλ.: Ασφαλιστές Registered Insurance Brokers of Ontario Τηλ.: Τηλ. Ατελούς Κλήσης: Ηλ. διεύθυνση: Γαιοεπιστήµονες Association of Professional Geoscientists of Ontario Τηλ.: Ηλ. διεύθυνση: 5

6 Γενικοί Λογιστές ιοίκησης The Society of Management Accountants of Ontario Τηλ.: Ηλ. διεύθυνση: ασονόµοι δασολόγοι Ontario Professional Foresters Association Phone: (705) Ηλ. διεύθυνση: Website: ιαιτολόγοι College of Dietitians of Ontario Τηλ.: Τηλ. Ατελούς Κλήσης: Ηλ. διεύθυνση: ιευθυντές Γραφείων Κηδειών Board of Funeral Services Τηλ.: Τηλ. Ατελούς Κλήσης στο Οντάριο: Ηλ. διεύθυνση: ικηγόροι Law Society of Upper Canada Τηλ.: Τηλ. Ατελούς Κλήσης: Ηλ. διεύθυνση: ιπλωµατούχοι Γενικοί Λογιστές Certified General Accountants Association of Ontario Τηλ.: Ηλ. διεύθυνση: 6

7 Ειδικοί µαλαξοθεραπείας College of Massage Therapists of Ontario Τηλ.: Τηλ. Ατελούς Κλήσης: Ηλ. διεύθυνση: Εκπαιδευτικοί Ontario College of Teachers Τηλ.: Τηλ. Ατελούς Κλήσης: Ηλ. διεύθυνση: Εργασιοθεραπευτές College of Occupational Therapists of Ontario Τηλ.: 416/ Τηλ. Ατελούς Κλήσης στη Βόρειο Αµερική: Ηλ. διεύθυνση: Θεραπευτές µε φυσικά µέσα Board of Directors of Drugless Therapy-Naturopathy Τηλ.: Ηλ. διεύθυνση: Θεραπευτές νοσηµάτων του αναπνευστικού συστήµατος College of Respiratory Therapists of Ontario Τηλ.: Τηλ. Ατελούς Κλήσης: Ηλ. διεύθυνση: Ιατροί ή Χειρούργοι College of Physicians and Surgeons of Ontario Τηλ.: (416) Τηλ. Ατελούς Κλήσης: Ηλ. διεύθυνση: 7

8 Κοινωνικοί λειτουργοί Ontario College of Social Workers & Social Service Workers Τηλ.: Τηλ. Ατελούς Κλήσης: Ηλ. διεύθυνση: Κτηµατοµεσίτες Real Estate Council of Ontario Τηλ.: Τηλ. Ατελούς Κλήσης: Ηλ. διεύθυνση: Κτηνίατροι College of Veterinarians of Ontario Τηλ.: 519/ Τηλ. Ατελούς Κλήσης Ηλ. διεύθυνση: Μαίες College of Midwives of Ontario Τηλ.: Ηλ. διεύθυνση: Μηχανικοί Professional Engineers Ontario Τηλ.: Τηλ. Ατελούς Κλήσης (Οντάριο) Ηλ. διεύθυνση: Μηχανολόγοι Υποµηχανικοί ή Τεχνολόγοι Ontario Association of Certified Engineering Technicians & Technologists (OACETT) Τηλ.: Ηλ. διεύθυνση: 8

9 Νοσοκόµοι College of Nurses of Ontario Τηλ.: 416/ Τηλ. Ατελούς Κλήσης: Ηλ. διεύθυνση: Oδοντίατροι Royal College of Dental Surgeons of Ontario Τηλ.: Τηλ. Ατελούς Κλήσης: Ηλ. διεύθυνση: Οδοντοτεχνίτες College of Dental Technologists of Ontario Τηλ.: Τηλ. Ατελούς Κλήσης: Ηλ. διεύθυνση: Οπτικοί College of Opticians of Ontario Τηλ.: 416/ Τηλ. Ατελούς Κλήσης στο Οντάριο: Ηλ. διεύθυνση: Τεχνικοί οφθαλµοµέτρησης College of Optometrists of Ontario Τηλ.: Τηλ. Ατελούς Κλήσης (στο Οντάριο): Ηλ. διεύθυνση: Ορκωτοί Λογιστές The Institute of Chartered Accountants of Ontario Τηλ.: Τηλ. Ατελούς Κλήσης (στον Καναδά και τις ΗΠΑ) Ηλ. διεύθυνση: 9

10 Ποδοπρακτικοί College of Chiropodists of Ontario Τηλ.: Τηλ. Ατελούς Κλήσης (στο Οντάριο) Ηλ. διεύθυνση: Τεχνικοί στοµατικής υγιεινής College of Dental Hygienists of Ontario Τηλ.: Τηλ. Ατελούς Κλήσης (στο Οντάριο) Ηλ. διεύθυνση: Τεχνολόγοι ιατρικής ακτινοθεραπείας College of Medical Radiation Technologists of Ontario Τηλ.: 416/ Τηλ. Ατελούς Κλήσης (στο Οντάριο) Ηλ. διεύθυνση: Τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων College of Medical Laboratory Technologists of Ontario Τηλ.: Τηλ. Ατελούς Κλήσης Ηλ. διεύθυνση: Φαρµακοποιοί Council of the Ontario College of Pharmacists Τηλ.: Ηλ. διεύθυνση: Φυσιοθεραπευτές College of Physiotherapists of Ontario Τηλ.: Τηλ. Ατελούς Κλήσης στον Καναδά και τις ΗΠΑ: Ηλ. διεύθυνση: Χειροπρακτικοί College of Chiropractors of Ontario Τηλ.: Ηλ. διεύθυνση: 10

11 Χωροµέτρες Association of Ontario Land Surveyors Τηλ.: Τηλ. Ατελούς Κλήσης: Ηλ. διεύθυνση: Ψυχολόγοι College of Psychologists of Ontario Τηλ.: (416) Τηλ. Ατελούς Κλήσης: Ηλ. διεύθυνση: 11

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΑ ΑΣ Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ικτύου Μετανάστευσης Συντάκτες της Μελέτης: Λάµπρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) 1. ΓΕΡΜΑΝΙΑ http://europa.eu.int/scadplus/citizens/el/de/10794.htm ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ... 1-4 1.1. Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

Μια ευκαιρία και μια πρόκληση Η μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Μια ευκαιρία και μια πρόκληση Η μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η Ευρώπη σε εξέλιξη Μια ευκαιρία και μια πρόκληση Η μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Ένωση Το εγχειρίδιο αυτό καθώς και άλλες συνοπτικές, σαφείς εξηγήσεις σχετικά με την ΕΕ διατίθενται επιγραμμικά

Διαβάστε περισσότερα

Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά. Δημιουργία του IMI: οδηγός για τον πρώτο χρήστη σε μια αρχή

Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά. Δημιουργία του IMI: οδηγός για τον πρώτο χρήστη σε μια αρχή Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά Δημιουργία του IMI: οδηγός για τον πρώτο χρήστη σε μια αρχή EL Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Distance Education Unit Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του Κράτους είναι επίσημα εγγεγραμμένο

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Aφιέρωμα Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Επειδή αρκετοί από εμάς έχουμε ήδη αποφασίσει να προχωρήσουμε σε κάποιο Μεταπτυχιακό μόλις πάρουμε στα χέρια μας το πολυπόθητο πτυχίο (ειδικά με την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Βόλου για

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας with the support of European Commission Directorate General Employment and Social

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ;

ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ; ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ; Όσα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά µε τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στο εξωτερικό κι ακόµα περισσότερα Κοινωνική Ευρώπη Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΕΛΑΝΗ Έργο «Ανοικτές Πόρτες» Επιστηµονική Υπεύθυνη Έργου: Μαρία Γκασούκα Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ Φορέας Επίβλεψης:

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκή Ένωση για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA), 2009, Ελσίνκι,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

All about Life and Study in Germany. Όλα όσα θέλετε να μάθετε για τη ζωή και τις σπουδές στη Γερμανία. 15 σημαντικές ερωτήσεις και απαντήσεις

All about Life and Study in Germany. Όλα όσα θέλετε να μάθετε για τη ζωή και τις σπουδές στη Γερμανία. 15 σημαντικές ερωτήσεις και απαντήσεις All about Life and Study in Germany Όλα όσα θέλετε να μάθετε για τη ζωή και τις σπουδές στη Γερμανία 15 σημαντικές ερωτήσεις και απαντήσεις Περιεχόμενα 3 Περιεχόμενα Γιατί σπουδές στη Γερμανία; 04 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών

Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών Στις σελίδες που ακολουθούν παρέχονται οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Η διοίκηση των φυλακών Μια θεώρηση υπό το πρίσμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Η διοίκηση των φυλακών Μια θεώρηση υπό το πρίσμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Andrew Coyle Η διοίκηση των φυλακών Μια θεώρηση υπό το πρίσμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Εγχειρίδιο για το σωφρονιστικό προσωπικό Μετάφραση και γλωσσική επιμέλεια: Νικόλαος Βαρβατάκος Επιστημονική επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία;

Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία; Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία; Ιωσηφίδου Ειρήνη 1, Πετκοπούλου Ελπινίκη 2 1 Φιλόλογος eirini_iosifidou@yahoo.gr 2 Καθηγήτρια Βρεφονηπιοκοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υπό της φοιτήτριας: ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ... 3 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Ιστορικό... 8 1.3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα θέλετε να μάθετε για τη ζωή και τις σπουδές στη Γερμανία

Όλα όσα θέλετε να μάθετε για τη ζωή και τις σπουδές στη Γερμανία Όλα όσα θέλετε να μάθετε για τη ζωή και τις σπουδές στη Γερμανία 15 σημαντικές ερωτήσεις και απαντήσεις Πληροφορίες έκδοσης: Ενημερωτικό Κέντρο Αθηνών c/o Goethe-Institut Athen Ομήρου 14-16, 10672 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα