Δρ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ Μ. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ, M. Sc. M.Ed., Διδάσκων Μ.Δ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δρ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ Μ. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ, M. Sc. M.Ed., Διδάσκων Μ.Δ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών"

Transcript

1 Δρ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ Μ. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ, M. Sc. M.Ed., Διδάσκων Μ.Δ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών «Η διαμόρφωση οικολογικής σκέψης και συμπεριφοράς, ως κορυφαίες επιδιώξεις των εκπαιδευτικών προγραμμάτων οικο-περιβαλλοντικής ψυχολογίας, στη μετεκπαίδευση των δασκάλων» ΔΙΑΣΑΦΗΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Αντικείμενο της ψυχολογίας ως γνωστόν είναι η μελέτη και η διερεύνηση της συμπεριφοράς του ανθρώπου ως ατόμου και μέλους κοινωνικής ομάδας. Ωστόσο η εκδήλωση και έκφραση της ανθρώπινης συμπεριφοράς είναι και κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο μελετά η Κοινωνιολογία, από άλλη όμως οπτική. Και τούτο γιατί το άτομο ζει σε ένα κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον από το οποίον επηρεάζεται και το οποίον επηρεάζει. Γι' αυτό και η Κοινωνική ψυχολογία διερευνά το πώς διαμορφώνονται οι αντιλήψεις, οι αξίες και οι συμπεριφορές του ατόμου σε σχέση με τα ποικίλα ερεθίσματα του κοινωνικο-οικολογικού του περιβάλλοντος. Με άλλους όρους η Κοινωνική Ψυχολογία ενδιαφέρεται και για τις αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις ανθρώπινες συμπεριφορές και στο κοινωνικο-οικολογικό τους περιβάλλον (Georgas and Berry 1995, Συγκολλίτου 1997). Για την ερμηνεία της συμπεριφοράς δημιουργούνται πέντε ψυχολογικές τάσεις (Moos 1976, Κολιάδης 1995, Αθανασάκης 2000): 1. Ο συμπεριφορισμός, που στηρίζεται στην αιτιοκρατία των εξωτερικών ερεθισμάτων του εξωτερικού περιβάλλοντος. 2. Η ψυχαναλυτική θεωρία, που βασίζεται στις ασύνειδες βιολογικές και ψυχοδυναμικές παρορμήσεις, καθώς και στο ρόλο των βιολογικών ορμών και ενστίκτων. 3. Η ανθρωπιστική-υπαρξιστική θεωρία, προσανατολισμένη στην ανθρώπινη ολότητα, με τις ανάγκες, τις αξίες και τα συναισθήματα της. 4. Η γνωστική ψυχολογία, που ερμηνεύει λογικομαθηματικά την ανθρώπινη συμπεριφορά και επικεντρώνεται στην ανθρώπινη σκέψη. 5. Η ολιστική-συστημική προσέγγιση στην ψυχολογική -και όχι μόνογνώση, που συνδέει διεπιστημονικά γνωστικά στοιχεία οικολογίας, βιολογίας, νευροψυχολογίας, ιστορίας, κοινωνιολογίας και άλλα, για να ερμηνεύσει την ανθρώπινη συμπεριφορά και να την οδηγήσει στον πολυεπιστημονικό χώρο της Οικο-περιβαλλοντικής Ψυχολογίας. Παλαιότερα οι μέθοδοι της Κοινωνικής Ψυχολογίας αγνοούσαν την οικολογία των κοινωνικών σχέσεων που επηρέαζαν τις ανθρώπινες - ατομικές και συλλογικές- συμπεριφορές. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με ISSN:

2 το ότι οι παραδοσιακοί ψυχολόγοι θεωρούσαν ότι τα ψυχολογικά φαινόμενα μπορούν να γενικευτούν για όλα τα άτομα και για όλες τις κοινωνίες, ανεξάρτητα από τις διαφορετικές πολιτισμικές και οικολογικές συνθήκες (Moos 1976), ώθησε στη θεμελίωση της οικο-περιβαλλοντικής ψυχολογίας, που ερμηνεύει τις ανθρώπινες συμπεριφορές, μέσω των αλληλεπιδράσεων ανθρώπου-κοινωνίας-φύσης, ως ενιαίου συστήματος, του οποίου οι λειτουργικές μεταβολές των στοιχείων επηρεάζουν την ισορροπία του (Berry et al 1992). Ωστόσο, σε σχέση με την εγκυρότητα των οικο-ψυχολογικών ερμηνειών, οφεί-λουμε να αποδεχθούμε ως πρόβλημα τη δυσκολία εξαγωγής ασφαλών συμπερασμάτων σε ένα "διαρκώς μεταβαλλόμενο" ολιστικό περιβάλλον στο οποίο διαμορφώνονται οι σχέσεις φύσηςανθρώπου-κοινωνίας (Willems 1977), αφού άλλωστε κάθε άτομο λειτουργεί διαφορετικά από τα άλλα, βιώνοντας με το δικό του τρόπο τον εξωτερικό του κόσμο. Γι' αυτό και η σύγχρονη οικο-περιβαλλοντική ψυχολογία προσπαθεί να κατανοήσει, να ερμηνεύσει, να ευνοήσει και να βελτιώσει τις σχέσεις ανθρώπου-περι-βάλλοντος με συστημικό τρόπο σκέψης, πολυ-επιστημονική λογική και διεπιστημονική πρακτική, μέσω ενός πολυδιάστατου-ολιστικού πλαισίου αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης που περιλαμβάνει πρόσωπα, θεσμούς, αξίες, αντιλήψεις, στάσεις και συμπεριφορές, και όπως αυτές διαμορφώνονται από το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Οι μεταβολές που συμβαίνουν στα επιμέρους στοιχεία των φυσικών και ανθρωπογενών οικοσυστημάτων επηρεάζουν αυτή την ίδια την ισορροπία τους, γι' αυτό και ερμηνεύονται πάντα με τις αρχές της ολότητας, της αλληλεξάρτησης, της πολυεπιστημονικότητας και της διεπιστημονικότητας (Willems 1977, Αθανασάκης 1996). Έτσι ο ερευνητής της οικο-περιβαλλοντικής ψυχολογίας είναι υποχρεωμένος να παρατηρήσει και να κατανοήσει τους ψυχολογικούς μηχανισμούς εξισορρόπησης, προσαρμογής και επιβίωσης που προκύπτουν από τις μεταβολές αυτές. Μελετώντας, για παράδειγμα, τις κοινωνικοπεριβαλλοντικές αλλαγές στην εργασία, στην κατοικία, στη μετανάστευση, στην οικογένεια, στο σχολείο, αλλά και στην κυκλοφορία, στην επικοινωνία, στον τρόπο ζωής και αλλού, παρατηρούμε αντίστοιχες μεταβολές του ψυχι-σμού, που νομοτελειακά εμφανίζονται σε διαφορετικά πολιτισμικά επίπεδα, συνήθως ως συμπτώματα κρίσης στην προσαρμογή της συμπεριφοράς (Schmidt-Denter 1981). Στην εποχή μας, οι κοινωνικο-περιβαλλοντικές και οικο-ψυχολογικές αυτές μεταβολές είναι πολλές, ποικίλες και έντονες, με αποτέλεσμα ο σημερινός άνθρωπος συχνότατα να βρίσκεται εκτός του πλαισίου ισορροπίας των σχέσεών του με το ολιστικό περιβάλλον και έτσι να δυσκολεύεται να προσαρμοστεί, να επιβιώσει και να ισορροπήσει όχι μόνο με τους άλλους, αλλά και με τον εαυτό του (Barker 1987, Ambrose 1977, Bronfenbrenner 1977). Μια τέτοια εξέλιξη στο χώρο της ψυχολογίας έχει σημαντικό ενδιαφέρον για τη διδακτική και σχολική πράξη, αλλά και για τη μαθησιακή συμπεριφορά. Γιατί αυτή στις ασύνειδες μορφές π.χ. του ζωικού κόσμου ή του κόσμου των ατόμων της νοητικής υστέρησης, έχει χαρακτήρα κυρίως συνειρμικό ή συμπεριφοριστικό, ενώ στις υψηλότερες ενσυνείδητες μορφές της, η μαθησιακή συμπεριφορά ερμηνεύεται κυρίως με τις γνωστικές και ISSN:

3 κοινωνικο-γνωστικές θεωρίες μάθησης που σήμερα κατέχουν περίοπτη θέση στη σχολική και εκπαιδευτική πράξη. Όμως η μάθηση δεν σχετίζεται μόνο με την εξέλιξη της νοημοσύνης, αλλά και με την κοινωνικοποίηση του παιδιού, μέσω και των ερεθισμάτων του εξωτερικού περιβάλλοντος, αλλά και των μηνυμάτων που εκπέμπονται από το σύνολο των γνωστικών στοιχείων της κοινωνικο-πολιτισμικής και τεχνο-οικονομικής πραγματικότητας. Συνεπώς, είναι αμφίβολο αν οι συμπεριφοριστικές, γνωστικές και κοινωνικο-γνωστικές θεωρίες διδασκαλίας και μάθησης μπορούν να επιλύσουν το πρόβλημα της καθημερινής σχολικής πράξης. Μπορούν όμως οι συστημικές λογικές και οι διεπιστημονικές πρακτικές να βοηθήσουν στην επίλυσή του, βασισμένες στις ψυχολογικές συνθήκες και παραμέτρους του εκπαιδευτικού γίγνεσθαι, και όπως αυτές αλληλοσχετίζονται με τις οικολογικές, κοινωνικές και πολιτισμικές διαδικασίες και δράσεις που στηρίζουν και το έργο και τα επιτεύγματα της οικο-περιβαλλοντικής ψυχολογίας. Με βάση το σκεπτικό αυτό, η Οικο-περιβαλλοντική Ψυχολογία, ξεπερνώντας τα πειραματικά εργαστήρια και τις στατιστικές αναλύσεις δεδομένων, δεν διερευνά απλώς την επίδραση του περιβάλλοντος στον άνθρωπο, αλλά λειτουργώντας ολιστικά, ασχολείται με τους μηχανισμούς εξισορρόπησης, προσαρμογής και επιβίωσης στις κοινωνικοπεριβαλλοντικές μεταβολές, οι οποίες συμβαίνουν σε απλά καθημερινά γεγονότα, ζητήματα και προβλήματα που απορρέουν από τις αλληλεπηρεαζόμενες σχέσεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς με το ολιστικό (φυσικό, κοινωνικό, πολιτισμικό) περιβάλλον (Καλαντζή-Αζίζη 1982). ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Οι παραπάνω διασαφηνίσεις, ερμηνείες, τάσεις και πρακτικές αναδεικνύουν την αναγκαιότητα και επικαιρότητα της οικο-περιβαλλοντικής ψυχολογίας για το σημερινό άνθρωπο που προσπαθεί να προσαρμοστεί, να επιβιώσει και να ισορροπήσει με τον εαυτό του, τους άλλους και το συνολικό περιβάλλον του. Προβάλλουν όμως και τις οικο-περιβαλλοντικές κατευθύνσεις της ψυχολογίας και της διδακτικής που προσπαθούν να διευρευνήσουν τη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον του, βελτιώνοντας έτσι την "ποιότητα ζωής", και όπως αυτή προσδιορίζεται από τις οικολογικές αξίες. Έτσι οι τάσεις αυτές τελικά αποκαλύπτουν το σοβαρό ρόλο που η περιβαλλοντική ψυχολογία διαδραματίζει στη διαμόρφωση της παιδαγωγικής σκέψης και πράξης. Για τους λόγους αυτούς η οικο-περιβαλλοντική ψυχολογία, ως εκπαιδευτικό πρόγραμμα, προσφέρεται διδακτικά στους μετεκπαιδευόμενους δασκάλους του Μαρασλείου Διδασκαλίου Δ.Ε. (Μ.Δ.Δ.Ε.) Πανεπιστημίου Αθηνών, από το 1996, ενταγμένη στο πρόγραμμα σπουδών του. Το πρώτο μέρος του διδακτικού αυτού προγράμματος προσεγγίζει τις "πτυχές" των θεωριών συμπεριφοράς, προσωπικότητας και μάθησης, που ερμηνεύουν τους μηχανισμούς λειτουργίας της οικο-περιβαλλοντικής ψυχολογίας, κυρίως μέσω της "θεωρίας πεδίου" της μορφολογικής ψυχολογίας, της ψυχαναλυτικής θεωρίας του "ασυνειδήτου", ως ISSN:

4 πρωταρχικού παράγοντα διαμόρφωσης της ανθρώπινης συμπεριφοράς και προσωπικότητας, της ανθρωπιστικής ψυχολογίας για τη συμπεριφορά και τη μάθηση, της γενετικής γνωστικής θεωρίας του Piaget για την εξέλιξη της νοημοσύνης και της μάθησης, και της κοινωνικο-γνωστικής θεωρίας συμπεριφοράς και μάθησης του Bandura (Κολιάδης 1995). Το μέρος αυτό είναι συνοπτικό γιατί συνίσταται από γνωστικά στοιχεία προϋπαρχουσών γνώσεων τις οποίες οι μετεκπαιδευόμενοι δάσκαλοι απόκτησαν στη διάρκεια της κατάρτισής τους. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τις σύγχρονες αντιλήψεις, τάσεις και εξελίξεις που επικρατούν στο χώρο της οικο-περιβαλλοντικής ψυχολογίας (Moos 1976, Willems 1977, Berry et al 1992, Georgas and Berry 1995), μέσα κυρίως από το μοντέλο των αμφίδρομων σχέσεων ανθρώπουπεριβάλλοντος του Barker, την αναζήτηση μιας νέας οικο-ψυχολογικής θεωρίας βασισμένης στο μοντέλο του Berry και την οικο-ψυχολογική ανάλυση των ατομικών και συλλογικών συμπεριφορών στην ελληνική κοινωνία στηριγμένης σε μελέτες και έρευνες του Γεώργα. Το τρίτο μέρος του προγράμματος μελετά τις δομές, τους θεσμούς και τις λειτουργίες που διέπουν τις σχέσεις φύσης - ανθρώπου - κοινωνίας, όχι μόνο ως ψυχολογική θεώρηση, αλλά και ως παιδαγωγική κατεύθυνση του εκπαιδευτικού συστήματος και ως αξιακή προβληματική που χαρακτηρίζει το σύγχρονο τρόπο ζωής (Αθανασάκης 2003, Δανασσής- Αφεντάκης 1993). Έτσι περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- θεματικές ενότητες που αφορούν τη σχέση του ανθρώπου με το δομημένο χώρο, την οικολογία των πόλεων, τη ρύπανση του περιβάλλοντος, την οικολογική κρίση, την τεχνολογική ανάπτυξη, καθώς και τη σχέση περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής, μέσω της βιώσιμης ανάπτυξης και όπως αυτή ενισχύεται από το θεσμό της περιβαλλοντικής αγωγής στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Τα δύο πρώτα μέρη του διδακτικού προγράμματος καλύπτουν γνωστικές ανάγκες που σχετίζονται με ψυχολογικές θεωρήσεις καθώς και με τις σχέσεις τις οποίες αυτές διατηρούν με τη διδασκαλία και τη μάθηση, ενώ το τρίτο μέρος του μαθήματος καλύπτει γνωστικές ανάγκες που αναφέρονται στην οικολογική και παιδαγωγική προβληματική. Μια τέτοια λογική στη δόμηση, οργάνωση και λειτουργία του διδακτικού αυτού προγράμματος εξυπηρετεί μετεκπαιδευόμενους πολλαπλών γνωστικών επιπέδων και ενισχύει περισσότερο το ενδιαφέρον τους για τη μελέτη της οικο-περιβαλλοντικής ψυχολογίας. ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Όσον αφορά τον τρόπο διδασκαλίας του αντικειμένου, αυτός πραγματοποιείται κυρίως μέσω της λειτουργίας 5μελών ή 7μελών ομάδων εργασίας δασκάλων, οι οποίες: 1. Αναλύουν, αξιολογούν και παρουσιάζουν τις θεματικές ενότητες του μαθήματος με τη συνδρομή του διδάσκοντος ή αναδιατάσσουν το περιεχόμενό τους με περισσότερα, λιγότερα ή και διαφορετικά γνωστικά στοιχεία από αυτά που περιέχονται στο τυπικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος. 2. Προσκαλούν ή επισκέπτονται ειδικούς ή απλούς ανθρώπους, συζητώντας μαζί τους ζητήματα που άπτονται των διδακτικών θεμάτων του μαθήματος. ISSN:

5 3. Οργανώνουν, συντάσσουν και παρουσιάζουν εργασίες project που αφορούν το χώρο της περιβαλλοντικής ψυχολογίας. 4. Αλληλοενημερώνονται κατά ομάδες- και κατόπιν στην ολομέλεια της ερευνώσας σχολικής τάξης, κρίνουν, συμπληρώνουν, διευρύνουν ή και υποκαθιστούν γνωστικά στοιχεία των διδακτικών θεμάτων, αφήνοντας όμως άθικτες τις κεντρικές δομές και επιδιώξεις τους. Εννοείται ότι οι πολλαπλές αυτές ενασχολήσεις και δραστηριότητες των μελών στις ομάδες εργασίας τους, αποτελούν αξιολογήσιμα στοιχεία της προσφοράς τους, τα οποία συνεκτιμώνται σημαντικά στην εσωτερική αυτή διάσταση της αξιολογικής λειτουργίας του μαθήματος, που είναι συμβατή με τη φιλοσοφία και ιδεολογία της περιβαλλοντικής ψυχολογίας. Οι παιδαγωγικές αυτές δράσεις πιστοποιούν ότι η μεθοδολογική και αξιολογική τακτική που τηρείται για την προσέγγιση των στόχων του μαθήματος είναι σχετική με τους τρόπους μελέτης και έρευνας τους οποίους η περιβαλλοντική ψυχολογία ακολουθεί, αλλά και με τις δυσκολίες που αυτή αντιμετωπίζει για να διερευνήσει τις ανθρώπινες συμπεριφορές. Ωστόσο η "ελευθεριάζουσα" διδακτική ατμόσφαιρα της σχολικής τάξης που σκοπίμως διαμορφώνεται, δεν αναιρεί την τήρηση μεθοδολογικών αρχών, κανόνων και διδακτικών υποχρεώσεων οι οποίες προσανατολίζουν τη διδασκαλία. Ποικίλοι και πολύχρονοι μεθοδολογικοί πειραματισμοί μου στη διδασκαλία του αντικειμένου αυτού έδειξαν ότι μια τέτοια "αντιφατική" λογική και πρακτική, ανάμεσα στην "αταξία" της σχολικής τάξης και στις "αρχές" που σκόπιμα ανατρέπουν την ευταξία της, οριοθετημένη από την "απελευθέρωση" των συμπεριφορών που εκδηλώνονται τη σχολική τάξη, καταξιώνει επιστημολογικά τις γνωστικές δομές και λειτουργίες του μαθήματος, αλλά και ερμηνεύει και βελτιώνει τις επικρατούσες ψυχοοικολογικές θεωρήσεις, τάσεις, αντιλήψεις και κατευθύνσεις (Αθανασάκης 2003). Γι' αυτό και η ελευθεριάζουσα διαλεκτικά, διεπιστημονικά και μεθοδολογικά σχολική τάξη της οικο-περιβαλλοντικής ψυχολογίας στο Μαράσλειο Διδασκαλείο είναι τάξη αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται ανάμεσα στα μέλη της και κατά συνέπεια, τάξη αυτο-αξιολογικών, αυτοκριτικών και αυτο-γνωσιακών κρίσεων, αμφισβητήσεων, απόψεων και θέσεων που οι μετεκπαιδευόμενοι στο αντικείμενο αυτό- διατυπώνουν και αντλούν από τις συμπεριφοριστικές, μορφολογικές, ψυχαναλυτικές, ανθρωπιστικές και κοινωνικο-γνωστικές θεωρίες συμπεριφοράς, προσωπικότητας και μάθησης, οι οποίες συνιστούν το πρώτο μέρος του μαθήματος (Bandura 1997, Δανασσής-Αφεντάκης 1993, Κολιάδης 1995). Μια τέτοια μεθοδολογική πρακτική προσομοίωσης του ψυχοκοινωνικού οικοσυστήματος της σχολικής τάξης με τις γενικότερες ανθρώπινες συμπεριφορές που η περιβαλλοντική ψυχολογία διερευνά, μπορεί να απελευθερώσει στη σχολική τάξη, νοήματα, ιδεολογήματα, στερεότυπα, προκαταλήψεις, υποθέσεις, θέσεις, πειραματισμούς και ευρήματα που δικαιώνουν τους δομικούς ρόλους των μετεκπαιδευόμενων δασκάλων στην οικοδόμηση της γνώσης, αλλά και προσεγγίζουν αβίαστα, φυσικά και ευχάριστα τους πολυδιάστατους στόχους της οικοπεριβαλλοντικής ψυχολογίας. Μιας ψυχολογίας που συνδέεται με το "πρόβλημα της αγωγής και της συμπεριφοράς" και όπως οι αλληλεπηρεαζόμενες οικολογικές, κοινωνικές και πολιτισμικές διαδικασίες τη διαμορφώνουν. ISSN:

6 Έτσι τελικά η διδασκαλία του προγράμματος αυτού δείχνει ότι δεν ενδιαφέρεται απλά για την οικοδόμηση γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων στους μετεκπαιδευόμενους δασκάλους της οικοπεριβαλλοντικής σχολικής τάξης, αλλά και για την επιβίωση και την ομαλή προσαρμογή τους στο διαρκώς μεταβαλλόμενο κοινωνικο-οικολογικό τους περιβάλλον. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 1. Αθανασάκης Α., Οικοπεριβαλλοντική Παιδαγωγική, Χ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ, Αθήνα Αθανασάκης Α., Οικοπεριβαλλοντική Ψυχολογία και Εκπαίδευση, Χ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ, Αθήνα Αθανασάκης Α., Η Περιβαλλοντική Αγωγή σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, Χ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ, Αθήνα Αθανασάκης Α., Οικο-Περιβαλλοντική Ψυχολογία και Εκπαίδευση, ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ, 108, Ambrose J.A., The ecological perspective in developmental psychology, MCGURK, Amsterdam Bandura A., Social learning theory, ENGLEWOOD CLIFFS, N.Y Barker R.G., Prospecting in Environmental Psychology, WILLEY AND SONS, U.K Berry J.W., Poortinga Y.H., Segall M.H., Dasen P.R., Crosscultural Psychology, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, N.Y Bronferbrenner, U., Towards an experimental ecology of human development, AMERICAN PSYCHOLOGIST, 32, Georgas D., Berry J.W., An ecocultural taxonomy for crosscultural psychology, CROSS-CULTURAL RESEARCH, 29, Δανασσής-Αφεντάκης Α., Η εξέλιξη της παιδαγωγικής και διδακτικής σκέψης, τόμος Β, Αθήνα Καλαντζή-Αζίζι Α., Καινούργιες τάσεις στην ψυχολογία: Οικολογική Ψυχολογία, ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ, 22, Κολιάδης Ε., Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη, τόμοι Α' και Β', Αθήνα Moos R.H., The human context: Environmental determinants of behaviour, WILLEY AND SONS, N.Y Συγκολλίτου Ε., Περιβαλλοντική Ψυχολογία, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, Αθήνα Schmidt-Denter U., Principien bei der bewaeltigung neur lebensumwelten, KLAGENFURT, Osterreich ISSN:

7 17. Willems E.P., Relations of models to methods of behavioral ecology, MCGURK ED., Amsterdam ISSN:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια έκδοσης: Πέτρος Καριώτογλου Πηνελόπη Παπαδοπούλου. Φλώρινα: Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 2013

Επιμέλεια έκδοσης: Πέτρος Καριώτογλου Πηνελόπη Παπαδοπούλου. Φλώρινα: Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 2013 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ - 7ο Πανελλήνιο συνέδριο Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Πρακτικά του Συνεδρίου Επιμέλεια έκδοσης: Πέτρος Καριώτογλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔ(Ε)ΙΑ & περιβάλλον

ΠΑΙΔ(Ε)ΙΑ & περιβάλλον ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΠΑΙΔ(Ε)ΙΑ & περιβάλλον Ìéá ÅñåõíçôéêÞ ÐñïóÝããéóç ôçò Åðßäñáóçò ôùí

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔ(Ε)ΙΑ & περιβάλλον

ΠΑΙΔ(Ε)ΙΑ & περιβάλλον ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΠΑΙΔ(Ε)ΙΑ & περιβάλλον Ìéá ÅñåõíçôéêÞ ÐñïóÝããéóç ôçò Åðßäñáóçò ôùí

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Ο ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Σ Ε Π Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Α Σ Ε Π Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α Σ Ε Π Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η προσαύξηση του βαθμού της γραπτής εξετάσεως για τον προσδιορισμό του τελικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΘΕΜΑ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου

Παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 91 Παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου Βασίλειος Παπαβασιλείου psemper04004@rhodes.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Γεώργιος Κ. Κούσουλας

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Γεώργιος Κ. Κούσουλας LIFE05 ENV/GR/000245 Environmental Friendly Technologies for Rural Development ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γεώργιος Κ. Κούσουλας Εκπαιδευτικός Δ.Ε. Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΠΙΔΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ «ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Η λειτουργία του διδακτικού μοντέλου της κοινωνικογνωστικής μάθησης στη διδασκαλία και εκμάθηση ξένων γλωσσών.»

«Η λειτουργία του διδακτικού μοντέλου της κοινωνικογνωστικής μάθησης στη διδασκαλία και εκμάθηση ξένων γλωσσών.» Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 70 «Η λειτουργία του διδακτικού μοντέλου της κοινωνικογνωστικής μάθησης στη διδασκαλία και εκμάθηση ξένων γλωσσών.» Η Διδακτική ασχολείται ιδιαίτερα με τη διδακτική στρατηγική, τη διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 2. Θεωρίες και μοντέλα εκπαίδευσης ενηλίκων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 2. Θεωρίες και μοντέλα εκπαίδευσης ενηλίκων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 2. Θεωρίες και μοντέλα εκπαίδευσης ενηλίκων Αθήνα, 2006 Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών του Διδακτικού Μαθησιακού Πεδίου «Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη»: Πίσω από τις Γραμμές

Πρόγραμμα Σπουδών του Διδακτικού Μαθησιακού Πεδίου «Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη»: Πίσω από τις Γραμμές Πρόγραμμα Σπουδών του Διδακτικού Μαθησιακού Πεδίου «Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη»: Πίσω από τις Γραμμές Δήμητρα Σπυροπούλου 1,Θοδωρής Μαρδίρης 2, Νίκος Στεφανόπουλος 3 1. Επίτιμη

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Μέρος ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ. Συγγραφή και Επιμέλεια Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας

Πρώτο Μέρος ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ. Συγγραφή και Επιμέλεια Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Πρώτο Μέρος ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Συγγραφή και Επιμέλεια Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Παιδαγωγικές Αρχές της Καινοτομίας των Ερευνητικών Εργασιών: Διερεύνηση, Διεπιστημονικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Δ.Ε.Π.Π.Σ.

Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Δ.Ε.Π.Π.Σ. Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Δ.Ε.Π.Π.Σ. Κόνσολας Ν. Μάνος, Λέκτορας Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1. Εισαγωγή Η καλλιέργεια των συναισθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές και μέθοδοι διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών από τους Σχολικούς Συμβούλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Βασικές αρχές και μέθοδοι διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών από τους Σχολικούς Συμβούλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 7ο, 36-51, 2015 Βασικές αρχές και μέθοδοι διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών από τους Σχολικούς Συμβούλους Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

H ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ H ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΧΓΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ Επιμέλεια: Χρυσάνθη Κάτζη και Αραβέλλα Ζαχαρίου FREDERICK

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση»

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Επικοινωνίας, Ειδικό Αφιέρωμα «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας», 2007, 6, 5-12.

Ζητήματα Επικοινωνίας, Ειδικό Αφιέρωμα «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας», 2007, 6, 5-12. Ζητήματα Επικοινωνίας, Ειδικό Αφιέρωμα «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας», 2007, 6, 5-12. Πρόλογος Αφιερώματος «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας» Μπετίνα Ντάβου Στο άκουσμα του όρου

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκοντας Μαθηματικά στο Γυμνάσιο

ιδάσκοντας Μαθηματικά στο Γυμνάσιο Προτάσεις για την αξιοποίηση του διδακτικού υλικού Χαράλαμπος Σακονίδης Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων 2005-2007 ΕΠΕΑΕΚ II ΜΕΤΡΟ 1.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.1.1 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ» ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΑΡΙΑ ΒΑΪΝΑ, Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Θα προσπαθήσουμε να αποσαφηνίσουμε ποιο είναι το αντικείμενο της διδασκαλίας του μαθήματος, ποια είναι η πιθανή έκταση και το βάθος της διδακτέας ύλης, σε ποιους μαθητές απευθύνεται το βιβλίο,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα