1990 Πτυχίο από το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. ("λίαν καλώς").

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1990 Πτυχίο από το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. ("λίαν καλώς")."

Transcript

1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Παναγιώτης Αρβανίτης Αναπλ. Καθηγητής στον Τομέα Γλωσσολογίας και Διδακτικής του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 1.2 Σπουδές 2000 Διδακτορικό δίπλωμα από τον Τομέα Γλωσσολογίας και Διδακτικής του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: "Σχεδιασμός προγραμμάτων για multimedia. Οι πολυμεσικές Βάσεις Δεδομένων" ("άριστα") Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών από τον Τομέα Γλωσσολογίας και Διδακτικής του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Θέμα μεταπτυχιακής εργασίας: "Σχεδιασμός και κατασκευή μοντέλου δεδομένων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή για αναγνώριση επικοινωνιακών αναγκών" ("άριστα") Πτυχίο από το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. ("λίαν καλώς"). 1.3 Υποτροφίες Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. (με ενδιάμεση αναστολή λόγω στράτευσης). 1.4 Συμμετοχή σε Επιμορφωτικά Σεμινάρια 2007 Συμμετοχή σε σεμινάριο με θέμα "Εισαγωγή στη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ArcGIS". Οργανωτής, το Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής του Α.Π.Θ. (ΚΥΤΠ). Θεσσαλονίκη Συμμετοχή σε σεμινάριο με θέμα την πλατφόρμα υποστήριξης μαθημάτων μέσω διαδικτύου Blackboard. Οργανωτής, η μονάδα Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων του Συστήματος Βιβλιοθηκών Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, Ιουνίου Συμμετοχή σε σεμινάριο διαρκείας 300 ωρών με θέμα: "Χρήση Πολλαπλών Μέσων και Σύγχρονων Μεθόδων εξ αποστάσεως Εκπαιδεύσεως στην Επαγγελματική Κατάρτιση" που οργανώθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης / ΣΠΕΕ Μακεδονίας σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Κοινοτικού προγράμματος COMET. Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 1992-Μάρτιος Συμμετοχή σε διήμερο σεμινάριο με θέμα: "Ελληνικές Τηλεπικοινωνίες του Hellaspack" που οργανώθηκε από τον Ο.Τ.Ε. Αθήνα, 1-3 Δεκεμβρίου.

2 2 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2012 "A Multimedia database for speech acts for second language teaching and learning" (σε συνεργασία). Proceedings of 5 th International Conference of Education, Research and Innovation Διεθνές Συνέδριο (ICERI 2012) International Association of Technology, Education and Development (IATED), London: "An assessment tool for online language learning computer games" (σε συνεργασία). Proceedings of London International Conference on Education (LICE 2012). London, "Augmented Reality in Language teaching and learning?". Proceedings of 4th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN12), L. Gómez Chova, I. Candel Torres, A. López Martínez (eds). ISBN: London: International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2012 "A framework of learners digital skills needed for use in language learning environments". Online Proceedings of 5th International Symposium: Emerging Technologies for Online Learning (ET4Online). USA: Las Vegas, Sloan Consortium & MERLOT, "Du conventionnel au digital: un site web d une évaluation des compétences linguistiques" (σε συνεργασία). Άρθρο στον συλλογικό τόμο Les compétences en progression : un défi pour la didactique des langues, επιμέλεια: F. Valetopoulos et J. Zajac,,pp Πολωνία: Εκ. Institut d'études Romanes, Éditions GERFLINT.(Υπό δημοσίευση) 2011 "Les activités lexicologiques, lexicographiques et morphosyntaxiques : un regard en arrière avant d aller en avant" (σε συνεργασία). Πρακτικά του 1 er Colloque Franchophone International de l Université de Zagreb, "Le français en contraste: Langue et Culture franchophones dans l espace de la communication" (Francotraste), pp Zagreb: Εκ. CIPA Mons. "Τεχνολογίες Web 3.0 και εκπαίδευση. Οι επιπτώσεις στη γλωσσική διδασκαλία" (σε συνεργασία). Proceedings of the 3rd International Conference "Foreign Language Teaching in tertiary Education", Gogas, Th. & Tangas, P. (eds), Epirus Institute of Technology, Igoumenitsa 9-11 October 2009, pp Athens: Dionikos, "Language Learning in Virtual Worlds" (σε συνεργασία). Πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου "2008, Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου: Συνομιλώντας με τις γλώσσες-πολιτισμούς" που οργανώθηκε από το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ., σελ Θεσσαλονίκη Η ανακοίνωση έγινε στην ελληνική γλώσσα και δημοσιεύθηκε στην αγγλική. "Web 2.0, elearning 2.0 και εκμάθηση ξένων γλωσσών" (σε συνεργασία).

3 3 Άρθρο στο περιοδικό "Συν-θέσεις / Syn-thèses" του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ., σελ Θεσσαλονίκη, "Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην διάγνωση και πιστοποίηση γλωσσομάθειας". Άρθρο στον συλλογικό τόμο "Ζητήματα πιστοποίησης της γλωσσομάθειας: Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας ως σημείο αναφοράς". Αθήνα: Εκδόσεις Μαλλιάρης-Παδεία, "Objets éducatifs et Bases de données multimédia. Leur nouveau rôle en EAD". Actes du Colloque "Enseignement à Distance et Francophonie". FIED/AUF. France, Besançon, php 2007 "A University E-Learning Platform for Specialized Foreign Language Teaching and Communication" (σε συνεργασία). Άρθρο στον συλλογικό τόμο "Approaches to Specialised Discourse in Higher Education and Professional Contexts", Alejandro Curado Fuentes, Patricia Edwards Rokowski, Mercedes Rico García (eds). pp ISBN: , ISBN 13: London: Cambridge Scholars Publishing, "A database of filmed novels. Methodology and didactic use" (σε συνεργασία). Πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου με τίτλο "Literary Studies in Open and Distance Learning University Programs" (Λογοτεχνικές Σπουδές στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση) που οργανώθηκε από τη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, το International Research Group HERMENEIA: Literary Studies and Digital Technologies και το Hellenic Network of Open and Distance Education. Ιεράπετρα, "Ψηφιακή βιβλιοθήκη πολύγλωσσων πολυτροπικών κειμένων για γλωσσική εκπαίδευση" (σε συνεργασία). Πρακτικά του 3 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, ICODL 2005, 3rd International Conference on Open and Distance Learning "Applications of Pedagogy and Technology", σελ Πάτρα, "Developing, Implementing and Accrediting Multimedia Language Courses for Specific Purposes in Higher Education" (σε συνεργασία). Proceedings of 4 th International Conference AELFE "Languages for Academic and Professional Purposes in the 21st Century University Framework", που οργανώθηκε από την A.E.L.F.E. (Asociatión Europea de Lenguas para Fines Especificos), Universidad de Extremadura, pp ISBN: Càceres, Spain, "Ηλεκτρονικά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας και γλωσσικοί πόροι. Ανάγκες και προοπτικές". Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο "Η Διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση" που οργανώθηκε από το Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου. Αθήνα: Διόνικος "Πολυμεσικές Βάσεις Δεδομένων: Εφαρμογές και χρήσεις τους σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας".

4 4 Πρακτικά του 1 ου ESP Conference "Teaching Languages for Specific Purposes: A Trend or a Demand?", σελ Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη, "Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας: Δομικά συστατικά της Βάσης Επιλογής Δοκιμασιών" (σε συνεργασία). Πρακτικά του 13ου Διεθνούς Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, σελ Θεσσαλονίκη, "Σχεδιασμός και ανάπτυξη πολύγλωσσης ορολογικής Βάσης Δεδομένων για τον γνωστικό τομέα της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας" (σε συνεργασία). Πρακτικά του 4 ου Συνεδρίου "Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία". σελ Αθήνα: Τ.Ε.Ε., "Χρήσεις των πολυμεσικών Βάσεων Δεδομένων (Multimedia Databases Systems MMDBMS) για μεταφραστικούς σκοπούς". Πρακτικά του 1 ου Διεθνούς Συνεδρίου Μετάφρασης, "Μεταφράζοντας στον 21 ο αιώνα: Τάσεις και Προοπτικές", σελ Θεσσαλονίκη: University Studio Press, "Από το joystic και την Lara Croft στην Angelina Jolie και το Tomb Raider" (σε συνεργασία). Πρακτικά του 1 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου (με διεθνή συμμετοχή), "Εικόνα και Παιδί", σελ Θεσσαλονίκη, "Επαγγελματικές Ομάδες και εξ Αποστάσεως Γλωσσική Κατάρτιση. Το πρόγραμμα ΞΕΝΙΟΣ" (σε συνεργασία). Πρακτικά του 1 ου Πανελληνίου Συνεδρίου στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση που οργανώθηκε από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. CD-ROM παραγωγή Ε.Α.Π. Πάτρα, Διαθέσιμο και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: "Dictionnaire électronique multilingue de proverbes" (σε συνεργασία). Πρακτικά του V ème Colloque International de Linguistique Grecque: Recherches en Linguistique Grecque, σελ Paris: L Harmattan, "οικονομια": ένα σώμα σχολιασμένων οικονομικών κειμένων" (σε συνεργασία). Πρακτικά της 22 ης Ετήσιας Συνάντησης Εργασίας του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., σελ Θεσσαλονίκη, "Αυτόματη αναγνώριση ονοματικών οντοτήτων για εξαγωγή και ανάκτηση πληροφοριών" (σε συνεργασία). Πρακτικά της 21 ης Ετήσιας Συνάντησης Εργασίας του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., σελ Θεσσαλονίκη, "Multimedia Βάσεις Δεδομένων: Σχεδιασμός, χρήσεις και εφαρμογές τους στην ανάπτυξη γλωσσικών προγραμμάτων". Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ., σελ Θεσσαλονίκη, "Διαλογικά Πολυμέσα: Χρήσεις και εφαρμογές τους στην εκμάθηση ξένων γλωσσών στην Κοινωνία της Πληροφορίας".

5 5 Πρακτικά του 11 ου Διεθνούς Συμποσίου Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ., σελ Θεσσαλονίκη, "Σχεδιασμός προγραμμάτων για multimedia. Οι Πολυμεσικές Βάσεις Δεδομένων". Ανέκδοτη διδακτορική διατριβή. Θεσσαλονίκη, "Σχεδιασμός και κατασκευή Μοντέλου Δεδομένων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή για αναγνώριση επικοινωνιακών αναγκών". Ανέκδοτη μεταπτυχιακή εργασία. Θεσσαλονίκη, Συγγράμματα - Εκδόσεις 2012 Αναδυόμενες Τεχνολογίες Ιστού στη γλωσσική εκπαίδευση και κατάρτιση. Εικονική και Επαυξημένη Πραγματικότητα Παναγιώτης Αρβανίτης Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2012 (Σελίδες 140). Η Πράξη Λόγου στα ψηφιακά περιβάλλοντα Παναγιώτης Αρβανίτης & Αικατερίνη Κιγιτσιόγλου-Βλάχου Αθήνα: Eκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ, 2012 (Σελίδες 340) "Παραγωγή πολυμεσικού υλικού και γλωσσικών δραστηριοτήτων για γλωσσική εκπαίδευση" Παναγιώτης Αρβανίτης & Παναγιώτης Παναγιωτίδης Eκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ, Αθήνα 2005 (Σελίδες 140).

6 Ανακοινώσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια, Ημερίδες, Συναντήσεις Εργασίας 2012 Συμμετοχή με εισήγηση (σε συνεργασία), μετά από κρίση, στο 5 th International Conference of Education, Research and Innovation Διεθνές Συνέδριο (ICERI 2012) που οργανώθηκε από το International Association of Technology, Education and Development (IATED). Τίτλος εισήγησης: "A Multimedia database for speech acts for second language teaching and learning". Ισπανία, Madrid Νοεμβρίου. Συμμετοχή με εισήγηση (σε συνεργασία), μετά από κρίση, στο London International Conference on Education (LICE 2012) που οργανώθηκε από το Infonomics Society. Τίτλος εισήγησης: "An assessment tool for online language learning computer games" Αγγλία, London Νοεμβρίου. Συμμετοχή με ατομική εισήγηση, μετά από κρίση, στο 4th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN12) που οργανώθηκε από το International Association of Technology, Education and Development (IATED). Τίτλος εισήγησης: "Augmented Reality in Language teaching and learning?" Ισπανία, Barcelona 2 4 Ιουλίου. Συμμετοχή με ατομική εισήγηση, μετά από κρίση, στο 5th International Symposium: Emerging Technologies for Online Learning (ET4Online) που οργανώθηκε από το Sloan Consortium και MERLOT. Τίτλος εισήγησης: "A framework of learners digital skills needed for use in language learning environments". Η.Π.Α., Las Vegas (Nevada) Ιουλίου Συμμετοχή με εισήγηση (σε συνεργασία), μετά από κρίση, στο Colloque International, "Les compétences en progression: défi pour la didactique" Τίτλος εισήγησης: "Du conventionnel au digital: un site web d une évaluation des compétences linguistiques". Γαλλία, Poitiers Σεπτεμβρίου 2010 Συμμετοχή με εισήγηση (σε συνεργασία), μετά από κρίση, στο 1 er Colloque Franchophone International de l Université de Zagreb, "Le français en contraste : Langue et Culture franchophones dans l espace de la communication" (Francotraste). Τίτλος εισήγησης: "Les activités lexicologiques, lexicographiques et morphosyntaxiques: un regard en arrière avant d aller en avant". Κροατία, Zagreb 2-4 Δεκεμβρίου Συμμετοχή με εισήγηση (σε συνεργασία), μετά από κρίση, στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο "Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση IΙI" που οργανώθηκε από το Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο του ΤΕΙ Ηπείρου. Τίτλος εισήγησης: "Τεχνολογίες Web 3.0 και εκπαίδευση. Οι επιπτώσεις στη γλωσσική διδασκαλία".

7 Συμμετοχή με εισήγηση (σε συνεργασία) ), στο Διεθνές συνέδριο "2008, Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου: Συνομιλώντας με τις γλώσσες-πολιτισμούς" που οργανώθηκε από το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Τίτλος εισήγησης: "Web 2.0, elearning 2.0 και εκμάθηση ξένων γλωσσών". Θεσσαλονίκη, Δεκεμβρίου. Συμμετοχή με ατομική εισήγηση, μετά από κρίση, στο Διεθνές Συνέδριο "Enseignement à Distance et Francophonie" που διοργάνωσαν από κοινού η Fédération Inter-universitaire de l Enseignement à Distance (FIED) και η Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) στο Πανεπιστήμιο Franche-Comté (Besançon). Τίτλος εισήγησης: "Objets éducatifs et Bases de données multimédia. Leur nouveau rôle en EAD". Besançon, Γαλλία, Νοεμβρίου. Συμμετοχή με ατομική εισήγηση στο Συνέδριο με τίτλο "Ανάπτυξη θεμάτων εξέτασης, ερευνητικά αποτελέσματα και προοπτικές" για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) και την προβολή του έργου με τίτλο "Σύστημα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας" (ΣΑΠιΓ). Τίτλος εισήγησης: "Βάση Δεδομένων υλικών και δοκιμασιών Γαλλικής γλώσσας". Θεσσαλονίκη, 12 Σεπτεμβρίου Συμμετοχή με συντονισμό εργαστηρίου (atelier) στο "6 ème Congrès Panhellénique des Professeurs de Français : L enseignement du français aujourd hui : nouvelles perspectives" που διοργάνωσε ο Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής Βόρειας Ελλάδας Πτυχιούχων Πανεπιστημίου. Τίτλος εργαστηρίου: "Développement d activités électroniques multimedia pour l apprentissage des langues". Θεσσαλονίκη, Σεπτεμβρίου. Συμμετοχή με ατομική εισήγηση, μετά από κρίση, στο 7ème Colloque UNTELE 2007 "Usages des Nouvelles Technologies, dans l'enseignement des Langues Etrangères", που οργανώθηκε από το Université de Technologie de Compiègne. Τίτλος εισήγησης: "Bases de données multimédia d objets éducatifs. Une nécessité? ". Γαλλία, Compiègne, Μαρτίου. (Δεν εκδόθηκαν Πρακτικά) Συμμετοχή με εισήγηση (σε συνεργασία), μετά από κρίση, στο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο "Literary Studies in Open and Distance Learning University Programs" (Λογοτεχνικές Σπουδές στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση) που οργανώθηκε από τη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, το International Research Group HERMENEIA: Literary Studies and Digital Technologies και το Hellenic Network of Open and Distance Education. Τίτλος εισήγησης: "A database of filmed novels. Methodology and didactic use". Ιεράπετρα, 7-9 Απριλίου Συμμετοχή με εισήγηση (σε συνεργασία), μετά από κρίση, στο 3rd International Conference on Open and Distance Learning, "Applications of Pedagogy and Technology" (ICODL 2005). Τίτλος εισήγησης: "Ψηφιακή βιβλιοθήκη πολύγλωσσων πολυτροπικών κειμένων για γλωσσική εκπαίδευση". Πάτρα, Μαΐου. Συμμετοχή με εισήγηση (σε συνεργασία), μετά από κρίση, στο 4o Διεθνές Συνέδριο με τίτλο "Languages for Specific Purposes and the New European Framework" που οργανώθηκε από την Asociatión Europea de Lenguas para Fines Especificos (A.E.L.F.E.). Τίτλος εισήγησης: "Developing, Implementing and Accrediting Multimedia Language Courses for Specific Purposes in Higher Education". Ισπανία, Càceres, 3-5 Οκτωβρίου.

8 8 Συμμετοχή με ατομική εισήγηση, μετά από κρίση, στο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο "Η Διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση" που οργανώθηκε από το Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου. Τίτλος εισήγησης: "Ηλεκτρονικά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας και γλωσσικοί πόροι. Ανάγκες και προοπτικές". Ηγουμενίτσα, 9-10 Ιουνίου Συμμετοχή με ατομική εισήγηση, μετά από κρίση, στο 1 st ESP Conference on Teaching Languages for Specific Purposes: A Trend or a Demand? που οργανώθηκε από το Κέντρο Ξένων Γλωσσών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καβάλας. Τίτλος εισήγησης: "Πολυμεσικές Βάσεις Δεδομένων: Εφαρμογές και χρήσεις τους σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας". Καβάλα, 5-6 Ιουνίου Συμμετοχή με εισήγηση (σε συνεργασία), μετά από κρίση, στο 13 ο Διεθνές Συνέδριο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας που οργανώθηκε από τον Τομέα Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Τίτλος εισήγησης: "Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας: Δομικά συστατικά της Βάσης επιλογής δοκιμασιών". Θεσσαλονίκη, Δεκεμβρίου. Συμμετοχή με εισήγηση (σε συνεργασία), μετά από κρίση, στο 4 ο Συνέδριο "Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία" που οργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ), σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΠ), το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (ΙΠ), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), το Γαλλικό Ινστιτούτο Aθηνών (IFA), τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου (ΙΕΛ), τον Οργανισμό για τη Διεθνοποίηση της Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ) και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Επαγγελματιών Μεταφραστών (ΠΣΕΜ). Τίτλος εισήγησης: "Σχεδιασμός και ανάπτυξη πολύγλωσσης ορολογικής Βάσης Δεδομένων για τον γνωστικό τομέα της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας". Αθήνα, 30 Οκτωβρίου - 1 Nοεμβρίου Συμμετοχή με ατομική εισήγηση, μετά από κρίση, στο 1 ο Διεθνές Συνέδριο Μετάφρασης "Μεταφράζοντας στον 21 ο αιώνα: Τάσεις και Προοπτικές", που οργανώθηκε από τον Τομέα Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ. Τίτλος εισήγησης: "Χρήσεις των πολυμεσικών Βάσεων Δεδομένων (Multimedia Databases Systems MMDBMS) για μεταφραστικούς σκοπούς". Θεσσαλονίκη, Οκτωβρίου. Συμμετοχή με εισήγηση (σε συνεργασία), μετά από κρίση, στο 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο (με διεθνή συμμετοχή), "Εικόνα και Παιδί", που οργανώθηκε από το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Α.Π.Θ. Τίτλος εισήγησης: "Από το joystic και την Lara Croft στην Angelina Jolie και το Tomb Raider". Θεσσαλονίκη, Οκτωβρίου Συμμετοχή με εισήγηση (σε συνεργασία), μετά από κρίση, στο 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση που οργανώθηκε από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Τίτλος εισήγησης: "Επαγγελματικές Ομάδες και εξ Αποστάσεως Γλωσσική Κατάρτιση". Πάτρα, Μαΐου. Συμμετοχή με εισήγηση (σε συνεργασία), μετά από κρίση, στο V ème Colloque International de Linguistique Grecque, Sorbonne, Paris. Τίτλος εισήγησης: "Dictionnaire électronique multilingue de proverbes". Παρίσι, Σεπτεμβρίου.

9 9 Συμμετοχή με εισήγηση (σε συνεργασία), μετά από κρίση, στη 22 η Ετήσια Συνάντηση Εργασίας του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Τίτλος εισήγησης: "οικονομια": ένα σώμα σχολιασμένων οικονομικών κειμένων". Θεσσαλονίκη, Απριλίου Συμμετοχή με εισήγηση (σε συνεργασία), μετά από κρίση, στη 21 η Ετήσια Συνάντηση Εργασίας του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Τίτλος εισήγησης: "Αυτόματη αναγνώριση Ονοματικών Οντοτήτων για εξαγωγή και ανάκτηση πληροφοριών". Θεσσαλονίκη, Μαΐου Συμμετοχή με ατομική εισήγηση, μετά από κρίση, στο 12 ο Διεθνές Συνέδριο Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας που οργανώθηκε από τον Τομέα Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Τίτλος εισήγησης: "Multimedia Βάσεις Δεδομένων: Σχεδιασμός, χρήσεις και εφαρμογές τους στην ανάπτυξη γλωσσικών προγραμμάτων". Θεσσαλονίκη, 2-4 Απριλίου Συμμετοχή με ατομική εισήγηση, μετά από κρίση, στο 11 ο Διεθνές Συνέδριο Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας που οργανώθηκε από τον Τομέα Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Τίτλος εισήγησης: "Διαλογικά Πολυμέσα: Χρήσεις και εφαρμογές τους στην εκμάθηση ξένων γλωσσών στην Κοινωνία της Πληροφορίας". Θεσσαλονίκη, Απριλίου Συμμετοχή σε Επιστημονικά Συνέδρια, Ημερίδες, Συναντήσεις Εργασίας (χωρίς εισήγηση) 2010 Συμμετοχή σε Ημερίδα με τίτλο "Γ. Χατζιδάκις, 162 χρόνια από την γέννησή του ( )». Ελληνική Ονοματολογική Εταιρεία Αθήνα, 11 Νοεμβρίου Συμμετοχή σε Ημερίδα με τίτλο "Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και οι προοπτικές ανάπτυξής του. Δράσεις του Α.Π.Θ.". Θεσσαλονίκη, 18 Απριλίου Συμμετοχή στο 2 ο Συνέδριο "Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία" που οργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ), τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου (ΙΕΛ) και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αθήνα, 7 Nοεμβρίου Συμμετοχή στο 2 nd International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC Αθήνα, 31 Μαΐου-2 Ιουνίου Συμμετοχή στο 1 ο Συνέδριο «Ελληνικής Γλώσσας και Ορολογίας» που οργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ), σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΠ), το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (ΙΠ), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), το Γαλλικό Ινστιτούτο Aθηνών (IFA), τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου (ΙΕΛ), τον Οργανισμό για τη Διεθνοποίηση της Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ) και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Επαγγελματιών Μεταφραστών (ΠΣΕΜ). Αθήνα, 30 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου Συμμετοχή σε Συνάντηση Εργασίας με θέμα: "Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών: Νέα τεχνολογικά μέσα, νέες τάσεις στην ανάπτυξη και παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών", οργανωμένη από το Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη σε συνεργασία με τις χώρες της ομάδας G7 (κατόπιν G8) και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου.

10 10 3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.1. Διδακτικό έργο στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Διδασκαλία του μαθήματος Βάσεις Δεδομένων και γλωσσικές εφαρμογές στους μεταπτυχιακούς φοιτητές της ειδίκευσης Διδακτική των γλωσσών και γλωσσική επικοινωνία του ΠΜΣ του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του A.Π.Θ. (εξαμηνιαίο μάθημα ανά κύκλο σπουδών, 2 ώρες/εβδ.). Διδασκαλία των μαθημάτων "Η τεχνολογία των βάσεων δεδομένων στη γλωσσική κατάρτιση" (ΚΕ-ΓΛΩ-01), "Η τεχνολογία των Βάσεων Δεδομένων στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών λεξικών" (ΚΕ-ΓΛΩ-02) και "Ψηφιακός Γραμματισμός" (ΥΠΟ-02) στους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του A.Π.Θ. (6 ώρες/εβδ.). Διδασκαλία των μαθημάτων "Η τεχνολογία στην Διδακτική των Γλωσσών" (1214), "Εισαγωγή στις Τεχνολογίες επεξεργασίας φυσικών γλωσσών" (1242) και "Ειδικά θέματα Βάσεων Δεδομένων" (1246) στους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του A.Π.Θ. (6 ώρες/εβδ.) Διδασκαλία των μαθημάτων "Η τεχνολογία στην Διδακτική των Γλωσσών" (κωδ. αρ. 1214) και "Εισαγωγή στις Τεχνολογίες επεξεργασίας φυσικών γλωσσών" (κωδ. αρ. 1242) στους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του A.Π.Θ. (8 ώρες/εβδ.) Διδασκαλία των μαθημάτων "Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Πολυμέσων στη Γλωσσική Κατάρτιση Ι" και "Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Πολυμέσων στη Γλωσσική Κατάρτιση ΙΙΙ" στους φοιτητές του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του A.Π.Θ. (ανάθεση με απόφαση της ΕΔΕ του Δ.Π.Μ.Σ.). (2 ώρες/εβδ.) Άσκηση των φοιτητών του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, στις βασικές έννοιες των Βάσεων Δεδομένων και στη κατασκευή ηλεκτρονικών λεξικών (ανάθεση με απόφαση της ΕΔΕ του Δ.Π.Μ.Σ.). (2 ώρες/εβδ.) και Διδασκαλία και φροντιστηριακή άσκηση των φοιτητών στη χρήση και λειτουργία των Η/Υ (MS-DOS, Windows, Προγράμματα Επεξεργασίας Κειμένου, Βάσεις Δεδομένων και Ηλεκτρονικά Λεξικά), στο πλαίσιο του υποχρεωτικού μαθήματος "Διδακτική των Ζωντανών Γλωσσών" (1111, 1112, 1113) (στο πλαίσιο των διδακτικών υποχρεώσεων ως Ε.Μ.Υ). (2 ώρες/εβδ.) Διδακτικό έργο σε άλλα Τμήματα και ΑΕΙ 2012 Eπιμορφωτής στο έργο Ελληνόγλωσση Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη Διασπορά (86753) του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Επιμόρφωση ομογενών εκπαιδευτικών στο ΑΠΘ. [συν.26] 2011 Διάλεξη με τίτλο «Web 2.0, elearning 2.0 και διδακτική της γλώσσας» στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Ανάπτυξη Διδακτικού Υλικού» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

11 Διάλεξη με τίτλο «Νέες Τεχνολογίες στη γλωσσική εκπαίδευση/κατάρτιση» στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Ανάπτυξη Διδακτικού Υλικού» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 2008: Επιμορφωτής στο Πανεπιστημιακό Κέντρο Εκπαίδευσης (ΠΑΚΕ) Θεσσαλίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του έργου «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ). Βόλος, έως Λοιπό Διδακτικό Έργο σε Σεμινάρια 2008 Διδασκαλία του αντικειμένου των Βάσεων Δεδομένων και των εφαρμογών τους στη δημιουργία ηλεκτρονικών λεξικών και γλωσσικών ασκήσεων για το διαδίκτυο (16 ώρες) σε σεμινάριο επιμόρφωσης καθηγητών της γαλλικής γλώσσας που οργανώθηκε από το Εργαστήριο Διδακτικής Ζωντανών Γλωσσών του Τμήματος Γαλλικής του ΑΠΘ και το Σύλλογο Καθηγητών Γαλλικής Βόρειας Ελλάδας Πτυχιούχων Πανεπιστημίου (Επιστ. Υπεύθυνος, Επικ. Καθηγ. Π. Παναγιωτίδης). Έργο της Επιτροπής Ερευνών με αρ : Διδασκαλία των μαθημάτων "Παραγωγή Ηλεκτρονικού Μαθησιακού Υλικού" (10 ώρες) και "Δημιουργία και αξιοποίηση Βάσεων Δεδομένων και ηλεκτρονικών λεξικών" (15 ώρες) στο "Πρόγραμμα κατάρτισης στη χρήση νέων τεχνολογιών για διδασκαλία των γλωσσών" (Επιστ. Υπεύθυνος, Καθ. Α. Τσοπάνογλου). Διδασκαλία του αντικειμένου των Βάσεων Δεδομένων και των εφαρμογών τους στη δημιουργία ηλεκτρονικών λεξικών και γλωσσικών ασκήσεων για το διαδίκτυο (16 ώρες) σε σεμινάριο επιμόρφωσης καθηγητών της γαλλικής γλώσσας που οργανώθηκε από το Εργαστήριο Διδακτικής Ζωντανών Γλωσσών του Τμήματος Γαλλικής του ΑΠΘ και το Σύλλογο Καθηγητών Γαλλικής Βόρειας Ελλάδας Πτυχιούχων Πανεπιστημίου (Επιστ. Υπεύθυνος, Επικ. Καθηγ. Π. Παναγιωτίδης). Έργο της Επιτροπής Ερευνών με αρ Διδασκαλία του αντικειμένου των Βάσεων Δεδομένων και των εφαρμογών τους στη δημιουργία ηλεκτρονικών λεξικών και γλωσσικών ασκήσεων για το διαδίκτυο (16 ώρες) σε σεμινάριο επιμόρφωσης καθηγητών της γαλλικής γλώσσας που οργανώθηκε από το Εργαστήριο Διδακτικής Ζωντανών Γλωσσών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ και το Σύλλογο Καθηγητών Γαλλικής Βόρειας Ελλάδας Πτυχιούχων Πανεπιστημίου (Επιστ. Υπεύθυνος, Καθ. Β. Τοκατλίδου). Διδασκαλία του αντικειμένου των Βάσεων Δεδομένων και των εφαρμογών τους στη δημιουργία ηλεκτρονικών λεξικών και γλωσσικών ασκήσεων για το διαδίκτυο (12 ώρες) σε σεμινάριο επιμόρφωσης καθηγητών της γερμανικής γλώσσας με τίτλο "Οι Η/Υ και το διαδίκτυο στη διδασκαλία" που οργανώθηκε από το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Goethe Inter Nations Θεσσαλονίκης (Επιστ. Υπεύθυνος, Καθ. Α. Κοιλιάρη) Διδασκαλία χρήσης και λειτουργίας Η/Υ ως εποπτικά μέσα διδασκαλίας, στο πλαίσιο εαρινών σεμιναρίων επιμόρφωσης στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ.. 4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 4.1. Διοικητικό έργο - Αναθέσεις

12 Μέλος της Επιτροπής Ειδίκευσης της κατεύθυνσης Διδακτική των Γλωσσών και Γλωσσική Επικοινωνία του Τομέα Γλωσσολογίας/Διδακτικής για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος. Μέλος της Επιτροπής διενέργειας τακτικών μειοδοτικών διαγωνισμών για την προμήθεια ειδών και οργάνων του Τμήματος (αποφάσεις Γ.Σ. Τμήματος). Μέλος της Επιτροπής διενέργειας τακτικών μειοδοτικών διαγωνισμών για την προμήθεια ξενόγλωσσων διδακτικών βιβλίων και συγγραμμάτων για τις ανάγκες των ξενόγλωσσων Τμημάτων (αποφάσεις Πρυτανικού Συμβουλίου) Μέλος τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την κρίση υποψηφίων ΕΤΕΠ, στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (απόφαση Γ.Σ. Τμήματος 178/20-3/2003) Μέλος της επιτροπής σύνταξης και συντήρησης των ιστοσελίδων του δικτυακού τόπου του Τμήματος (αποφάσεις Γ.Σ. Τμήματος) Επίβλεψη εργασιών μεταπτυχιακής & διδακτορικής έρευνας Συμμετοχή με την ιδιότητα του επιβλέποντος καθηγητή σε δύο διδακτορικές διατριβές υπό εξέλιξη. Συμμετοχή με την ιδιότητα του επιβλέποντος καθηγητή σε διπλωματικές εργασίες μεταπτυχιακών φοιτητών. Μέλος τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την αξιολόγηση άνω των 20 μεταπτυχιακών εργασιών (αποφάσεις ΕΔΕ του Δ.Π.Μ.Σ.) καθώς και στο Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ Διοικητικό έργο Άλλες δραστηριότητες Μέλος εκλεκτορικού σώματος για την κρίση υποψηφίων για πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ στο Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη διοίκηση και το Εμπόριο (Α.Τ.Ε.Ι. Ηπείρου). Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του 3 ου Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα "Η Διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση" που διοργάνωσε το Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη διοίκηση και το Εμπόριο (Α.Τ.Ε.Ι. Ηπείρου) από τις 9 μέχρι τις 11/10/2009. Κριτής υποβληθεισών ανακοινώσεων στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα "Η Διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση" που διοργάνωσε το Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη διοίκηση και το Εμπόριο (Τ.Ε.Ι. Ηπείρου), τον Οκτώβριο του Μέλος επταμελών επιτροπών κρίσης διδακτορικών διατριβών των: - Βασιλικής Μάρκου με τίτλο: "Η σύγχρονη γραπτή συνομιλία μέσω διαδικτύου στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Μελέτη της συμμετοχικότητας των μαθητών στο παράδειγμα των γερμανικών σαν ξένη γλώσσα", - Γεωργίου Χόνδρη με τίτλο: "Το οιωνεί διδακτικό εγχειρίδιο. Πρόταση μοντέλου πολυμεσικής βάσης δεδομένων σε αντικατάσταση του διδακτικού εγχειριδίου", - Πηνελόπης Κρυστάλη με τίτλο: "Πρότυπο αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Διαδικτυακών Παιχνιδιών για την εκμάθηση/διδασκαλία της ξένης γλώσσας", - Κωνσταντίνου Καρακατσάνη με τίτλο: "Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (LMS) στη συνεχή εκπαίδευση/κατάρτιση. Ανάπτυξη πολυμεσικής εφαρμογής για εργαζόμενους σε πολύγλωσσα και επικίνδυνα εργασιακά περιβάλλοντα", Μέλος της οργανωτικής επιτροπής και της επιτροπής έκδοσης πρακτικών του Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα "2008, έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου: συνομιλώντας με τις γλώσσες-

13 13 πολιτισμούς", που οργανώθηκε από τον Τομέα Γλωσσολογίας και Διδακτικής του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. τον Μάιο του Δημιουργία και διαχείριση τρίγλωσσου ιστότοπου του Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα "2008, έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου: συνομιλώντας με τις γλώσσες-πολιτισμούς", που οργανώθηκε από τον Τομέα Γλωσσολογίας και Διδακτικής του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. τον Μάιο του Δημιουργία και διαχείριση ιστότοπου του Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα "Μυθιστόρημα και Θέατρο. Ειδολογικός διάλογος στη Γαλλική Λογοτεχνία" που οργανώθηκε από τον Τομέα Λογοτεχνίας του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. τον Μάιο του Δημιουργία και διαχείριση ιστοτόπων για: - Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (http://www.frl.auth.gr), - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (http://postgrad.frl.auth.gr), - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών (http://dpms.frl.auth.gr), - Περιοδικό "Συν-θέσεις / Syn-thèses" του Τμήματος (http://syntheses.frl.auth.gr), - Εργαστήριο Συγκριτικής Γραμματολογίας (http://esg.frl.auth.gr), - Εργαστήριο Διδακτικής Ζωντανών Γλωσσών(http://ldl.frl.auth.gr), - Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών (http://frl.auth.gr/praktiki) Άλλες αναθέσεις και δραστηριότητες Δημιουργία και διαχείριση δυναμικών ιστοτόπων για: - Ελληνική Σημειωτική Εταιρεία (http://www.hellenic-semiotics.gr),[συν.24] - Ελληνική Εταιρεία Μεταφρασεολογίας (http://hst-translationstudies.gr), - Λεξικό Γαλλόφωνων Συγγραφέων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σε πέντε γλώσσες (http://esg.frl.auth.gr/dico/). 5. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5.1. Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα ως συντονιστής 2012 Επιστημονικός υπεύθυνος στο πλαίσιο της ΔΡΑΣΗΣ Δ: Ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας ανθρωπιστικών επιστημών της Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ. Τίτλος έργου: Καινοτόμες τεχνολογίες και εικονικά περιβάλλοντα διδασκαλίας στη γλωσσική εκπαίδευση (New technologies and virtual environments in language learning & training) Επιστημονικός υπεύθυνος στο υποέργο του ΥΠΕΠΘ "Πιστοποίηση δεξιοτήτων εκπαιδευτικών" της πράξης "Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση" του μέτρου 1.2 του Επιχειρησιακού προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας" (έργο 80343) Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα ως μέλος 2012 Συμμετοχή στην ερευνητική ομάδα του έργου ΘΑΛΗΣ (Δράση 5) με τίτλο Διγλωσσία και δίγλωσση εκπαίδευση: Η ανάπτυξη γλωσσικών και γνωστικών δεξιοτήτων σε διάφορους τύπους διγλωσσίας Συμμετοχή στις ερευνητικές ομάδες των έργων: Εξωτερική αξιολόγηση του ΚΠΓ (Δράση 2.16) με κωδικό 86660, Σύνδεση της πιστοποίησης στην γαλλική και ιταλική γλώσσα με

14 14 την εκπαίδευση (Δράση 2.17) με κωδικό 86661, Εκ του σύνεγγυς και εξ αποστάσεως επιμόρφωση αξιολογητών γαλλικής (Δράση 2.13) με κωδικό 86662, Εκ του σύνεγγυς και εξ αποστάσεως επιμόρφωση αξιολογητών ιταλικής (Δράση 2.15) με κωδικό και Διαφοροποιημένα, διαβαθμισμένα και προσαρμοστικά όργανα μέτρησης γαλλικής (Δράση 2.12) με κωδικό του προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Συμμετοχή στην ερευνητική ομάδα του υποέργου "Επιμόρφωση και Αξιολόγηση Εξεταστών-Βαθμολογητών Γαλλικής Γλώσσας" του έργου Σύστημα αξιολόγησης και πιστοποίησης γλωσσομάθειας του προγράμματος του ΥΠΕΠΘ "Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. (Επ. Υπεύθυνη η Επικ. Καθ. Αικ. Κιγιτσιόγλου). Συμμετοχή στο υποέργο του ΥΠΕΠΘ "Πιστοποίηση δεξιοτήτων εκπαιδευτικών" της πράξης "Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση" του μέτρου 1.2 του Επιχειρησιακού προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας". Συμμετοχή στην ερευνητική ομάδα του υποέργου "Επιμόρφωση και Αξιολόγηση Εξεταστών-Βαθμολογητών Γαλλικής Γλώσσας" του έργου Σύστημα αξιολόγησης και πιστοποίησης γλωσσομάθειας του προγράμματος του ΥΠΕΠΘ "Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. (Επ. Υπεύθυνη η Επικ. Καθ. Αικ. Κιγιτσιόγλου). Συμμετοχή στην ερευνητική ομάδα του έργου "Ετοιμασία οργάνων μέτρησης για τη γαλλική γλώσσα" (έργο 82663) του προγράμματος του ΥΠΕΠΘ "Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας". (Επ. Υπεύθυνη η Καθ. Α.Ν. Συμεωνίδου-Χριστίδου) Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα "Εφαρμογή Μοντέλων Κατάρτισης σε Ειδικά Κοινά". Αντικείμενο του προγράμματος, η δοκιμή και η αξιολόγηση βάσει του αποτελέσματος (ανάπτυξη τεχνολογικών δεξιοτήτων) μοντέλων κατάρτισης καθηγητών ξένων γλωσσών στη χρήση και την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφόρησης και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών (Έργα και 83267). (Επ. Υπεύθυνος Επικ. Καθ. Π. Παναγιωτίδης). Μέλος της ερευνητικής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης του Δικτυακού τόπου (efrl.auth.gr) για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου με τίτλο "Αναμόρφωση του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: ΕΚΑΤΗ - Εκπαίδευση/Κατάρτιση εξ Αποστάσεως μέσω Τεχνολογιών της πληροφορίας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Υπεύθυνος σχεδιασμού, υλοποίησης και συντήρησης της πολυμεσικής Βάσης Δεδομένων στο ερευνητικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη οργάνων μέτρησης γλωσσομάθειας για τη Γαλλική Γλώσσα και κατάρτιση αξιολογητών" του προγράμματος του ΥΠΕΠΘ "Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας" για την ετοιμασία θεμάτων εξετάσεων Γαλλικής Γλώσσας Συμμετοχή στο ερευνητικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα "ΠΕΝΕΔ99-Οικονομία" (ΕΠΕΑΕΚ) του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου (Ι.Ε.Λ.) Αθήνας. Σκοπός του προγράμματος η αυτόματη αναγνώριση και κατηγοριοποίηση από Η/Υ ονοματικών οντοτήτων (πρόσωπα, οργανισμοί, τοπωνύμια, χρονικές εκφράσεις, αριθμητικές εκφράσεις), σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Διεθνών συνεδρίων αξιολόγησης των Συστημάτων Εξαγωγής Πληροφοριών (Message Understanding Conferences MUC). Υπεύθυνος καταγραφής, αξιολόγησης και διαχείρισης του σώματος κειμένων (με χρήση Βάσεων Δεδομένων), και συντονιστής των ερευνητικών ομάδων του έργου. Συμμετοχή στο ερευνητικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα EΠEAEK Ι, Υποέργο 3, Δράση 3.1.α., με τίτλο "ΧΕΝΙΟΣ - Ανάπτυξη μοντέλου για παραγωγή λογισμικού ξενόγλωσσης αυτοκατάρτισης με πολυμέσα".

15 15 Σκοπός του προγράμματος η παραγωγή διδακτικού υλικού για την εξ αποστάσεως γλωσσική κατάρτιση προπτυχιακών φοιτητών με χρήση Videoconference και ISDN. H έρευνα έγινε σε έξι γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Iταλικά, Iσπανικά, Eλληνικά). Υπεύθυνος ανάπτυξης εξάγλωσσου πολυμεσικού λεξικού συμφραζομένων (γαλλικής, αγγλικής, γερμανικής, ελληνικής, ισπανικής και ιταλικής γλώσσας) με ταυτόχρονη χρήση τεχνολογίας σύνθεσης φωνής (Text to Speech Engines, TTS) Συμμετοχή στο ερευνητικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα DIMITRA-LEONARDO DA VINCI. Σκοπός του προγράμματος η ανάπτυξη πολυμεσικών δραστηριοτήτων για μεταφραστικούς σκοπούς στο πεδίο των επαγγελματικών γλωσσών. Η έρευνα έγινε σε τρεις γλώσσες (Γαλλικά, Γερμανικά, Eλληνικά). Yπεύθυνος ανάπτυξης τρίγλωσσου πολυμεσικού λεξικού συμφραζομένων. Συμμετοχή στο ερευνητικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα CARPE D.M.-LINGUA III. Σκοπός του προγράμματος η γλωσσολογική έρευνα σε μαγνητοσκοπημένο τηλεοπτικό υλικό και η συγκρότηση corpus για τον εντοπισμό πράξεων λόγου σε τρεις γλώσσες. Στόχος η παραγωγή γλωσσικών δραστηριοτήτων σε video για εκμάθηση γαλλικής, αγγλικής και ελληνικής ως ξένης γλώσσας, από επαγγελματικές ομάδες του πεδίου της Δημόσιας Διοίκησης και των MME. Υπεύθυνος ανάπτυξης της Βάσης Δεδομένων για τον συσχετισμό λεξιλογικών μονάδων με τις σημασιολογικές τους εκδοχές βάσει συμφραζομένων. Συμμετοχή στο ερευνητικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα DEFI, Med-Campus. Σκοπός του προγράμματος η παραγωγή μοντέλου πολυμεσικών γλωσσικών δραστηριοτήτων με στόχο την εκπαίδευση εκπαιδευτικών ανώτατης εκπαίδευσης Τρίτων Μεσογειακών Xωρών. Συμμετοχή στο ερευνητικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Eθν. Διαχειριστής το Υπουργείο Εργασίας) για γλωσσική-κοινωνική-επαγγελματική ένταξη επιστημόνων παλιννοστούντων από την πρώην Σοβ. Ένωση. Σκοπός η παραγωγή γλωσσικού διδακτικού υλικού ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας για H/Y με στόχο την αυτο-εκπαίδευση ή την εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω Δικτύου με την υποστήριξη δασκάλου (Tutoring). Υπεύθυνος ανάπτυξης λογισμικού για την διάγνωση και ανάλυση των γλωσσικών αναγκών της ομάδος-στόχου. Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Λεξικών σε μορφή Compact Disk Interactive (CD-I) σε συνεργασία με την PHILLIPS HELLAS και το Media Lab του Τμήματος Πληροφορικής του TEI Κοζάνης. Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα παραγωγής διδακτικού υλικού και κατασκευής δείγματος λεξικού για τη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας (ελληνικής) σε παιδιά ομογενών της πρώην Δυτ. Γερμανίας. 6. ΑΛΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6.1. Συμμετοχή σε Επιστημονικές Εταιρείες και Συλλόγους Μέλος της Association for the Advancement of Computing in Education (AACE) Μέλος της Advanced Computer Machinery (ACM) Special Interest Group Education Technologies (SIGITE) Μέλος της International Society of Learning Sciences (ISLS) Μέλος του EUROCALL/CALICO Virtual Worlds Special Interest Group, Language learning and teaching in virtual worlds Μέλος του EUROCALL/CMC Special Interest Group for Computer Mediated Communication Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας Μέλος της Ελληνικής Ονοματολογικής Εταιρείας

16 Μέλος της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας Μέλος του Συλλόγου Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Χρηστών και Φίλων ΕΛ/ΛΑΚ Μέλος της ελληνικής κοινότητας Ubuntu και Linux Mint 16

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης Παναγιωτίδης Τόπος και ημερομηνία γέννησης: Διεύθυνση κατοικίας: Ιδιότητα: Προϋπηρεσία: Σπουδές:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης Παναγιωτίδης Τόπος και ημερομηνία γέννησης: Διεύθυνση κατοικίας: Ιδιότητα: Προϋπηρεσία: Σπουδές: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης Παναγιωτίδης του Μιχαήλ Τόπος και ημερομηνία γέννησης: Θεσσαλονίκη, 30 Μαρτίου 1962 Διεύθυνση κατοικίας: Μητροπόλεως 41, 546 23 Θεσσαλονίκη Tηλ. εργασίας (AΠΘ):

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο / Όνομα: Κατσαλήρου Αθανασία Τηλέφωνο (γραφείου): 2310 997575 Διεύθυνση e mail: athan@smg.auth.gr Υπηκοότητα: Ελληνική Ημερομηνία γέννησης: 11/10/1972

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Αικατερίνη Α. Μπλάντα, Μ. Ed. Τίτλοι σπουδών Σεπτέμβριος 1999 Οκτώβριος 2004: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3. Πτυχίο του Τµήµατος Ελληνικής Φιλολογίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3. Πτυχίο του Τµήµατος Ελληνικής Φιλολογίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµ/νυµο: Αµβράζης Νικόλαος Πατρώνυµο: Παύλος Έτος Γέννησης: 1971 Διεύθυνση: Αγ. Μαρίνας 61 ΤΚ: 54 351 Θεσσαλονίκη Επικοινωνία: amvrazis@smg.auth.gr Σπουδές: 1. Διδακτορικό δίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μελιτζάνη Ειρήνη Ημερ/νία γέννησης 04-02-1972 E-mail irene.melitzani@gmail.com ΣΠΟΥΔΕΣ 2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην ειδίκευση «Διαπολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου E-mail: info@itl.auth.gr http://www.itl.auth.gr/site ΓΕΝΙΚΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αντικείμενο Σπουδών: Ιταλική Γλώσσα και Λογοτεχνία Από το

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως μέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από το

Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως μέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από το Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως μέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από το 1984, ως Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ένα από

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΛΕΓΑΝΤΗΣ Διεύθυνση εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος, Ελλάδα Τηλέφωνο εργασίας 0030 24210 74419 Τηλεομοιοτυπία 0030

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Η ιστορία του Το Τµήµα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως µέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22233 4 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 23834 Αντικατάσταση της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 122009/Β7/31-7-2014 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ευάγγελος Κελεσίδης Δάσκαλος (ΠΕ70) Έτος γέννησης 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Αλεξανδρείας 68 546 45 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 851 117 (οικ), 6947838389

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας στη Διδακτική των γλωσσών - Πολύγλωσσα ψηφιακά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας στη Διδακτική των γλωσσών - Πολύγλωσσα ψηφιακά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας στη Διδακτική των γλωσσών - Πολύγλωσσα ψηφιακά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας Ενότητα 5: Ανασκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων Πιερίας ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 31-1-1958 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με τέσσερα (4) παιδιά Δ/νση κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημίου Αθηνών (ως υπότροφος ΙΚΥ) με βαθμό «Άριστα». Θέμα διπλωματικής: «Αίλιος Αριστείδης και ραψωδικοί ύμνοι. Μια σχέση με

Πανεπιστημίου Αθηνών (ως υπότροφος ΙΚΥ) με βαθμό «Άριστα». Θέμα διπλωματικής: «Αίλιος Αριστείδης και ραψωδικοί ύμνοι. Μια σχέση με Χριστίνα Μιτσιάλη Ημερ/νία γέννησης: 21/5/1972 Τηλ.: 2103443887 e-mail: chmitsiali@minedu.gov.gr 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2014 Master Κλασικής Φιλολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Υπηκοότητα ΜΠΕΛΟΥΛΗ ΑΓΑΘΗ agathabel@yahoo.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ημερομηνία γέννησης 11/11/1985 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ Ημερομηνίες (από

Διαβάστε περισσότερα

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης)

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης) 1 Κωδικός: ΥΔ0008 Τίτλος: Διδασκαλία γλώσσας και νέες τεχνολογίες Διδακτικές Μονάδες European Credit Transfer System Συνολικός Φόρτος εργασίας δια ζώσης συμμετοχή (διάλεξη, εργαστήρια, σεμινάρια, φροντιστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ Ρέθυμνο, 12 Αυγούστου 2013 Δεύτερη Αναγγελία Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική δράση ΕΠΕΑΕΚ ΕΜΠ. Κυριάκος Ι. Σπυρόπουλος (kjspyrop@central.ntua.gr) Αν. Καθηγητής, Επιστ. Υπεύθυνος ΚΗΥ, ΕΜΠ

Κεντρική δράση ΕΠΕΑΕΚ ΕΜΠ. Κυριάκος Ι. Σπυρόπουλος (kjspyrop@central.ntua.gr) Αν. Καθηγητής, Επιστ. Υπεύθυνος ΚΗΥ, ΕΜΠ Κεντρική δράση ΕΠΕΑΕΚ ΕΜΠ (kjspyrop@central.ntua.gr) Αν. Καθηγητής, Επιστ. Υπεύθυνος ΚΗΥ, ΕΜΠ ΗΜΕΡΙΔΑ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 8 Ιουλίου 2008 Περιεχόμενα Δράσεις του Κέντρου Η/Υ του

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε)

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και τη µάθηση Πώς οι ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr «Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr th 9ο διεθνές συνέδριο «Ελληνική γλώσσα και Ορολογία»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: Οικ. Κατάσταση: Τόπος Γέννησης: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 12 Σεπτεμβρίου 1976 Έγγαμος με ένα παιδί Καβάλα modip-tech@duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Επιτοµή του ισχύοντος Κανονισµού Λειτουργίας) Σκοπ ός του Π.Μ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΗΥΣ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Όνομα / Επώνυμο: Χριστίνα Γεωργαντίδου Τηλέφωνο: 2310997575 Διεύθυνση e-mail: xristinanoud@yahoo.gr ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2012 - σήμερα Σχολείο Νέας Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κοΐδου Παρασκευή του Ευαγγέλου Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας, M. Ed. HOU

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κοΐδου Παρασκευή του Ευαγγέλου Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας, M. Ed. HOU ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοΐδου Παρασκευή του Ευαγγέλου Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας, M. Ed. HOU ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Κοΐδου Παρασκευή του Ευαγγέλου Ειδικότητα: Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας Ιδιότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Ονοματεπώνυμο... Κοσσιέρη Ευαγγελία Όνομα πατέρα... Γεώργιος Όνομα μητέρας... Αικατερίνη Τόπος γεννήσεως... Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση... Έγγαμη kjnnnbbvvghgf Διεύθυνση επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Θεοφάνη Γεωργία. gotheofani@yahoo.gr. 1996 Πτυχίο Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Θεοφάνη Γεωργία. gotheofani@yahoo.gr. 1996 Πτυχίο Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Θεοφάνη Γεωργία Ημερ/νία γέννησης 17.2.1971 E-mail gotheofani@yahoo.gr ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 1996 Πτυχίο Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Επιμόρφωση 2010 Βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας http://www.frl.auth.gr Σπουδές στο ΑΠΘ, 20/01/2016 2 Ιστορικό του τμήματος ΓΓΦ Tο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ιδρύθηκε το 1954. Από το 1982, το Τμήμα εντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 Διεύθυνση κατοικίας Εγνατίας 125, 54635 - Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 535354, 6936127493 Φαξ 2310 530468 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Κολιώνης Γεώργιος 19 / 04 / 1980 (34 ετών) Θεσσαλονίκη Άγαμος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 17671 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 210-9549280, FAX: 210-9549281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Άρθρο 1 1. Υποψηφιότητες για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα. της. Βασιλικής Φούφη. Διδάκτορα Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Βιογραφικό σημείωμα. της. Βασιλικής Φούφη. Διδάκτορα Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ονοματεπώνυμο: Βασιλική Φούφη Ηλεκτρονική διεύθυνση: foufi@auth.gr Βιογραφικό σημείωμα της Βασιλικής Φούφη Διδάκτορα Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2013 Εκπόνηση μεταδιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Αναφορά Οριζόντια Υποστήριξη στα Ζητήματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet 2 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (από το συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΞΗ 1: ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμοι σύνδεσμοι- Υλικά- Βιβλιογραφία

Χρήσιμοι σύνδεσμοι- Υλικά- Βιβλιογραφία Χρήσιμοι σύνδεσμοι- Υλικά- Βιβλιογραφία Άννα Αναστασιάδη- Συμεωνίδη Ομότιμη Καθηγήτρια Γλωσσολογίας Α.Π.Θ. ansym@lit.auth.gr Μαρία Μητσιάκη Διδάκτωρ Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας Α.Π.Θ. Εκπαιδευτικός ΠΕ02

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτρης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτρης Ονοματεπώνυμο: Θέση: Γραφείο: Επικοινωνία: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτρης Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π) τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α) Προσωπικά στοιχεία Επώνυµο: Γεωργόπουλος Όνοµα: Kων/νος Ηµ/νία Γέννησης: 6-8-1959 Ειδικότητα: Φυσικός Οργανική Θέση: 2 Ενιαίο Λύκειο Ιωαννίνων ιεύθυνση: Χρήστου Πάτση 1-45332 - Ιωάννινα

Διαβάστε περισσότερα

«Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ.

«Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ. «Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ. Ιστορική Αναδρομή Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών είναι Αποκεντρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΞΗ 1: ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο ΠΟΛΙΤΗΣ Όνομα Όνομα πατρός Διεύθυνση Ηλ. διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ των Τμημάτων Ιατρικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Το Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - Π.Δ. 432/81 Α.Φ.Μ.: 998219694 Α Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ: 2610-996660 FAX: 2610-996677 Πάτρα, 02/04/2013 Αρ.Πρωτ. 11459 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ετος.Γέννησης 1963 Οικογενειακή Κατάσταση Έγγαμος με τρία παιδιά

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ετος.Γέννησης 1963 Οικογενειακή Κατάσταση Έγγαμος με τρία παιδιά ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο Όνομα Παναγιωτακης Μιχαήλ Ετος.Γέννησης 1963 Οικογενειακή Κατάσταση Έγγαμος με τρία παιδιά Επαγγελματική απασχόληση Γραμματέας ΤΕΙ Κρήτης Διεύθυνση Κατοικίας Σμπώκου 35 Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών EGL / Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών EGL / Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Διάταξη Προγράμματος Σπουδών EGL / Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών EGL Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Επίπεδο Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ», ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 2.6 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7, ΕΣΠΑ

Πρόγραμμα «Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ», ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 2.6 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7, ΕΣΠΑ A/A Πρόγραμμα Κωδικός Επιστημονικά Υπεύθυνος/Συνεργάτης 1. Η ιδέα της Ευρώπης: Θεσμοί, Δεν έχει Γιώργος Κόκκινος, κεκτημένα/ελλείμματα, ξεκινήσει Παναγιώτης προοπτικές. Οργάνωση και ακόμα Κιμουρτζής, Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισα 07/09/2015 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3332/16-6-2015(ΣΥΝ) ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ. venetia@moda.teithe.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο ΚΟΥΤΣΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ. venetia@moda.teithe.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο ΚΟΥΤΣΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΚΟΥΤΣΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ Διεύθυνση Εργασίας Τμήμα ΣΠΕ Κιλκίς, Γ. Αργυρίου 16, Κιλκίς, Ελλάδα Τηλέφωνο Εργασίας +30 23410 29876 εσωτ. 26 venetia@moda.teithe.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 09-05-2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» Επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και τις Νέες Τεχνολογίες διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ [απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ., συν. 2 η /24-11- 2006] ΑΡΘΡΟ 1 ο

Κανονισμός Λειτουργίας. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ [απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ., συν. 2 η /24-11- 2006] ΑΡΘΡΟ 1 ο Κανονισμός Λειτουργίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και παραγωγή διδακτικού υλικού" Κατεύθυνση 1 η : Θετικές

Διαβάστε περισσότερα

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας Το Τμήμα ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και τη μελέτη των εφαρμογών τους. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1980 (ως

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1. Συμμετοχή σε ενημερωτική ημερίδα Τίτλος: «Μαθησιακές Δυσκολίες (δυσλεξία): Από το Νηπιαγωγείο στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1. Συμμετοχή σε ενημερωτική ημερίδα Τίτλος: «Μαθησιακές Δυσκολίες (δυσλεξία): Από το Νηπιαγωγείο στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Όνομα: Αδαμαντία 2. Επώνυμο: Γκουρνέλου Τίτλοι σπουδών: Κλάδος / Ειδικότητα : ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας, πτυχιούχος του τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Το Τμήμα Φιλολογίας είναι μέρος της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αποτελείται από τρεις τομείς: τον Τομέα Κλασικών Σπουδών, τον Τομέα Μεσαιωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠ. ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ M.Sc. Μικροβιολόγος Τροφίμων Διεύθυνση (-εις) Δημοφώντος 160, Τ.Κ. 11 852, Πετράλωνα, Αθήνα Μαγνήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ( ή ύ ύ ί ) ό... ό... ί ί ύ ή ό ά ώ ή, ώ ύ ά έ ά ή έ ή ή ώ ί ό ί ή ή. ί,

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ / Ε5 ΦΕΚ 764/ ) και λειτουργεί

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ / Ε5 ΦΕΚ 764/ ) και λειτουργεί Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ. 39480/ Ε5 ΦΕΚ 764/ 3-4-2013) και λειτουργεί βάσει του Ν. 3685/16.07.2008/ΦΕΚ 148 τ.α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Άρτα, 05/06/2013 Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ. 1986, Πτυχίο Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Αθηνών (ΣΕΛΜΕ). Τα ακαδημαϊκά έτη 1989-1991 υπότροφος της Γαλλικής Κυβέρνησης.

ΤΗΣ. 1986, Πτυχίο Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Αθηνών (ΣΕΛΜΕ). Τα ακαδημαϊκά έτη 1989-1991 υπότροφος της Γαλλικής Κυβέρνησης. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΙΓΙΤΣΙΟΓΛΟΥ ΒΛΑΧΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ 1992, Διδακτορικό Δίπλωμα (Doctorat Nouveau Régime) στη Διδακτική των Ξένων Γλωσσών και Πολιτισμών, Πανεπιστήμιο της Σορβόννης-Παρίσι 3 (Sorbonne

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και παραγωγή διδακτικού υλικού" Κατεύθυνση 1 η : Θετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Θ4691ΟΙ-ΟΟΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΔΑ: Β44Θ4691ΟΙ-ΟΟΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 12.03.2012 Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ERASMUS+ Πίνακας επιλογής φοιτητών Erasmus για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2015 2016

Πρόγραμμα ERASMUS+ Πίνακας επιλογής φοιτητών Erasmus για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2015 2016 Πρόγραμμα ERASMUS+ Πίνακας επιλογής φοιτητών Erasus για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2015 2016 Τμήμα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ακαδημαϊκός υπεύθυνος ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Κριτική αποτίμηση της μέχρι σήμερα εμπειρίας και προοπτικές Δημήτρης Ματθαίου Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΠΡΑΞΗ «Δράσεις Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή & Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Ανώτατης Εκπαίδευσης Φοιτητών του Π.Τ.Δ.Ε

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Ανώτατης Εκπαίδευσης Φοιτητών του Π.Τ.Δ.Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Ανώτατης Εκπαίδευσης Φοιτητών του Π.Τ.Δ.Ε Παρουσίαση Προγράμματος Πρακτικών Ασκήσεων του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος. Πατρώνυμο: Απόστολος. Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος. Πατρώνυμο: Απόστολος. Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος Πατρώνυμο: Απόστολος Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ.42100 Τηλέφωνο: 6974952580 Email: ebrisimis@pe.uth.gr Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ http://www.greeklanguage.gr/certification Περιεχόμενα 1.Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 2. Το σύστημα των εξετάσεων για την Πιστοποίηση της Ελληνομάθειας 3. Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Α. Θεσμικό πλαίσιο Χρ. Γκόβαρης 1, Γ. Λυμπερόπουλος 2, Κ. Μαλίζος 3 30

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα PETALL Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο Τίτλος σεμιναρίου Ανακαλύψτε το δικό σας μονοπάτι μέσω της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

διαθέτει πτυχίο Τµήµατος Φιλολογίας µε εξειδίκευση στη Γλωσσολογία αλλά πτυχίο

διαθέτει πτυχίο Τµήµατος Φιλολογίας µε εξειδίκευση στη Γλωσσολογία αλλά πτυχίο Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Για την αξιολόγηση των φακέλων των ενδιαφερόµενων για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε αρ. πρωτ. 602/3/10394/04-02-2013 για τρεις θέσεις (Α,

Διαβάστε περισσότερα

Κουνέλη Βασιλική. 2009 Υποψήφια Διδάκτωρ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών

Κουνέλη Βασιλική. 2009 Υποψήφια Διδάκτωρ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών Κουνέλη Βασιλική ΣΠΟΥΔΕΣ 1997 Απολυτήριο 2 ου Ενιαίου Λυκείου Πατρών. Γενικός βαθμός 18 8/10. 2002 Απόφοιτη του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (Έτος εισαγωγής 1998 Έτος κτήσης πτυχίου 2002).

Διαβάστε περισσότερα

Β.1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Β.1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Σταυρούλα Επώνυμο Γαλανοπούλου Οικογ. κατάσταση Έγγαμη, με ένα παιδί e-mail gs@teilam.gr Τηλ. +30 22370 25063 Φαξ +30 22370 24035 B. ΣΠΟΥΔΕΣ Β.1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρια Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ

Εργαστήρια Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ Εργαστήρια Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ Ανδρέας Βέγλης - καθηγητής Εργαστήρια Τμήματος Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ (http://pacific.jour.auth.gr) Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ (http://e-media.jour.auth.gr)

Διαβάστε περισσότερα

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ.

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Από το Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ: 2006 Αθήνα, 28 Μαΐου 2014

Αρ. πρωτ: 2006 Αθήνα, 28 Μαΐου 2014 Αρ. πρωτ: 2006 Αθήνα, 28 Μαΐου 2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ (MASTER) ΕΤΟΥΣ 2014 2015 (3 ος κύκλος) Το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε. Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε. 10 χρόνια + Η συνέχεια Καθηγητής Χαράλαμπος Ζαγούρας 4 ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, 8-10 Απριλίου 2016 Ιστορική Αναδρομή Επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Προς Κέντρο Γλωσσών. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Προς Κέντρο Γλωσσών. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Προς Κέντρο Γλωσσών Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Στα πλαίσια των μεγάλων ανακατατάξεων και αλλαγών που επιφέρει στο νησί μας τόσο το κλίμα της παγκοσμιοποίησης όσο και η ένταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΜ ECTS Αγγλική Γλώσσα Ι Γαλλική Γλώσσα Ι Γερμανική Γλώσσα Ι Πολιτική Επιστήμη Ι Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι Πληροφορική Ι Μετάφραση Αγγλικά- Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος: Φοίβος-Βασίλειος Γκικόπουλος Τηλ. 2310-997584 Εmail: ghico@itl.auth.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ» ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ» ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ» ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κουρνιάτης Νίκος Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Σπυρίδωνος Τρικούπη 69, Αθήνα 6937 14 56 38 perspect.geo@gmail.com www.perspect.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1.1. Προπτυχιακές σπουδές Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Παρουσίαση του Δικτύου Καθηγητής Π. Λατινόπουλος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Τι είναι το Δίκτυο Το Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ είναι ένα μη

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης

Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης 1. ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 2003 2004 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κράτος και Δημόσια Πολιτική» Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Άρτα, 30/07/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 3480 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μαθαίνω πριν σπουδάσω 8-2-2016 ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΟΦΙΑ ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗ Λέκτορας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ίδρυση: 1990 Το τρίτο κατά σειρά τμήμα που δημιουργήθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ανήκει στη

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα