1990 Πτυχίο από το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. ("λίαν καλώς").

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1990 Πτυχίο από το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. ("λίαν καλώς")."

Transcript

1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Παναγιώτης Αρβανίτης Αναπλ. Καθηγητής στον Τομέα Γλωσσολογίας και Διδακτικής του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 1.2 Σπουδές 2000 Διδακτορικό δίπλωμα από τον Τομέα Γλωσσολογίας και Διδακτικής του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: "Σχεδιασμός προγραμμάτων για multimedia. Οι πολυμεσικές Βάσεις Δεδομένων" ("άριστα") Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών από τον Τομέα Γλωσσολογίας και Διδακτικής του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Θέμα μεταπτυχιακής εργασίας: "Σχεδιασμός και κατασκευή μοντέλου δεδομένων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή για αναγνώριση επικοινωνιακών αναγκών" ("άριστα") Πτυχίο από το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. ("λίαν καλώς"). 1.3 Υποτροφίες Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. (με ενδιάμεση αναστολή λόγω στράτευσης). 1.4 Συμμετοχή σε Επιμορφωτικά Σεμινάρια 2007 Συμμετοχή σε σεμινάριο με θέμα "Εισαγωγή στη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ArcGIS". Οργανωτής, το Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής του Α.Π.Θ. (ΚΥΤΠ). Θεσσαλονίκη Συμμετοχή σε σεμινάριο με θέμα την πλατφόρμα υποστήριξης μαθημάτων μέσω διαδικτύου Blackboard. Οργανωτής, η μονάδα Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων του Συστήματος Βιβλιοθηκών Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, Ιουνίου Συμμετοχή σε σεμινάριο διαρκείας 300 ωρών με θέμα: "Χρήση Πολλαπλών Μέσων και Σύγχρονων Μεθόδων εξ αποστάσεως Εκπαιδεύσεως στην Επαγγελματική Κατάρτιση" που οργανώθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης / ΣΠΕΕ Μακεδονίας σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Κοινοτικού προγράμματος COMET. Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 1992-Μάρτιος Συμμετοχή σε διήμερο σεμινάριο με θέμα: "Ελληνικές Τηλεπικοινωνίες του Hellaspack" που οργανώθηκε από τον Ο.Τ.Ε. Αθήνα, 1-3 Δεκεμβρίου.

2 2 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2012 "A Multimedia database for speech acts for second language teaching and learning" (σε συνεργασία). Proceedings of 5 th International Conference of Education, Research and Innovation Διεθνές Συνέδριο (ICERI 2012) International Association of Technology, Education and Development (IATED), London: "An assessment tool for online language learning computer games" (σε συνεργασία). Proceedings of London International Conference on Education (LICE 2012). London, "Augmented Reality in Language teaching and learning?". Proceedings of 4th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN12), L. Gómez Chova, I. Candel Torres, A. López Martínez (eds). ISBN: London: International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2012 "A framework of learners digital skills needed for use in language learning environments". Online Proceedings of 5th International Symposium: Emerging Technologies for Online Learning (ET4Online). USA: Las Vegas, Sloan Consortium & MERLOT, "Du conventionnel au digital: un site web d une évaluation des compétences linguistiques" (σε συνεργασία). Άρθρο στον συλλογικό τόμο Les compétences en progression : un défi pour la didactique des langues, επιμέλεια: F. Valetopoulos et J. Zajac,,pp Πολωνία: Εκ. Institut d'études Romanes, Éditions GERFLINT.(Υπό δημοσίευση) 2011 "Les activités lexicologiques, lexicographiques et morphosyntaxiques : un regard en arrière avant d aller en avant" (σε συνεργασία). Πρακτικά του 1 er Colloque Franchophone International de l Université de Zagreb, "Le français en contraste: Langue et Culture franchophones dans l espace de la communication" (Francotraste), pp Zagreb: Εκ. CIPA Mons. "Τεχνολογίες Web 3.0 και εκπαίδευση. Οι επιπτώσεις στη γλωσσική διδασκαλία" (σε συνεργασία). Proceedings of the 3rd International Conference "Foreign Language Teaching in tertiary Education", Gogas, Th. & Tangas, P. (eds), Epirus Institute of Technology, Igoumenitsa 9-11 October 2009, pp Athens: Dionikos, "Language Learning in Virtual Worlds" (σε συνεργασία). Πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου "2008, Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου: Συνομιλώντας με τις γλώσσες-πολιτισμούς" που οργανώθηκε από το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ., σελ Θεσσαλονίκη Η ανακοίνωση έγινε στην ελληνική γλώσσα και δημοσιεύθηκε στην αγγλική. "Web 2.0, elearning 2.0 και εκμάθηση ξένων γλωσσών" (σε συνεργασία).

3 3 Άρθρο στο περιοδικό "Συν-θέσεις / Syn-thèses" του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ., σελ Θεσσαλονίκη, "Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην διάγνωση και πιστοποίηση γλωσσομάθειας". Άρθρο στον συλλογικό τόμο "Ζητήματα πιστοποίησης της γλωσσομάθειας: Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας ως σημείο αναφοράς". Αθήνα: Εκδόσεις Μαλλιάρης-Παδεία, "Objets éducatifs et Bases de données multimédia. Leur nouveau rôle en EAD". Actes du Colloque "Enseignement à Distance et Francophonie". FIED/AUF. France, Besançon, php 2007 "A University E-Learning Platform for Specialized Foreign Language Teaching and Communication" (σε συνεργασία). Άρθρο στον συλλογικό τόμο "Approaches to Specialised Discourse in Higher Education and Professional Contexts", Alejandro Curado Fuentes, Patricia Edwards Rokowski, Mercedes Rico García (eds). pp ISBN: , ISBN 13: London: Cambridge Scholars Publishing, "A database of filmed novels. Methodology and didactic use" (σε συνεργασία). Πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου με τίτλο "Literary Studies in Open and Distance Learning University Programs" (Λογοτεχνικές Σπουδές στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση) που οργανώθηκε από τη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, το International Research Group HERMENEIA: Literary Studies and Digital Technologies και το Hellenic Network of Open and Distance Education. Ιεράπετρα, "Ψηφιακή βιβλιοθήκη πολύγλωσσων πολυτροπικών κειμένων για γλωσσική εκπαίδευση" (σε συνεργασία). Πρακτικά του 3 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, ICODL 2005, 3rd International Conference on Open and Distance Learning "Applications of Pedagogy and Technology", σελ Πάτρα, "Developing, Implementing and Accrediting Multimedia Language Courses for Specific Purposes in Higher Education" (σε συνεργασία). Proceedings of 4 th International Conference AELFE "Languages for Academic and Professional Purposes in the 21st Century University Framework", που οργανώθηκε από την A.E.L.F.E. (Asociatión Europea de Lenguas para Fines Especificos), Universidad de Extremadura, pp ISBN: Càceres, Spain, "Ηλεκτρονικά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας και γλωσσικοί πόροι. Ανάγκες και προοπτικές". Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο "Η Διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση" που οργανώθηκε από το Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου. Αθήνα: Διόνικος "Πολυμεσικές Βάσεις Δεδομένων: Εφαρμογές και χρήσεις τους σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας".

4 4 Πρακτικά του 1 ου ESP Conference "Teaching Languages for Specific Purposes: A Trend or a Demand?", σελ Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη, "Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας: Δομικά συστατικά της Βάσης Επιλογής Δοκιμασιών" (σε συνεργασία). Πρακτικά του 13ου Διεθνούς Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, σελ Θεσσαλονίκη, "Σχεδιασμός και ανάπτυξη πολύγλωσσης ορολογικής Βάσης Δεδομένων για τον γνωστικό τομέα της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας" (σε συνεργασία). Πρακτικά του 4 ου Συνεδρίου "Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία". σελ Αθήνα: Τ.Ε.Ε., "Χρήσεις των πολυμεσικών Βάσεων Δεδομένων (Multimedia Databases Systems MMDBMS) για μεταφραστικούς σκοπούς". Πρακτικά του 1 ου Διεθνούς Συνεδρίου Μετάφρασης, "Μεταφράζοντας στον 21 ο αιώνα: Τάσεις και Προοπτικές", σελ Θεσσαλονίκη: University Studio Press, "Από το joystic και την Lara Croft στην Angelina Jolie και το Tomb Raider" (σε συνεργασία). Πρακτικά του 1 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου (με διεθνή συμμετοχή), "Εικόνα και Παιδί", σελ Θεσσαλονίκη, "Επαγγελματικές Ομάδες και εξ Αποστάσεως Γλωσσική Κατάρτιση. Το πρόγραμμα ΞΕΝΙΟΣ" (σε συνεργασία). Πρακτικά του 1 ου Πανελληνίου Συνεδρίου στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση που οργανώθηκε από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. CD-ROM παραγωγή Ε.Α.Π. Πάτρα, Διαθέσιμο και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: "Dictionnaire électronique multilingue de proverbes" (σε συνεργασία). Πρακτικά του V ème Colloque International de Linguistique Grecque: Recherches en Linguistique Grecque, σελ Paris: L Harmattan, "οικονομια": ένα σώμα σχολιασμένων οικονομικών κειμένων" (σε συνεργασία). Πρακτικά της 22 ης Ετήσιας Συνάντησης Εργασίας του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., σελ Θεσσαλονίκη, "Αυτόματη αναγνώριση ονοματικών οντοτήτων για εξαγωγή και ανάκτηση πληροφοριών" (σε συνεργασία). Πρακτικά της 21 ης Ετήσιας Συνάντησης Εργασίας του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., σελ Θεσσαλονίκη, "Multimedia Βάσεις Δεδομένων: Σχεδιασμός, χρήσεις και εφαρμογές τους στην ανάπτυξη γλωσσικών προγραμμάτων". Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ., σελ Θεσσαλονίκη, "Διαλογικά Πολυμέσα: Χρήσεις και εφαρμογές τους στην εκμάθηση ξένων γλωσσών στην Κοινωνία της Πληροφορίας".

5 5 Πρακτικά του 11 ου Διεθνούς Συμποσίου Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ., σελ Θεσσαλονίκη, "Σχεδιασμός προγραμμάτων για multimedia. Οι Πολυμεσικές Βάσεις Δεδομένων". Ανέκδοτη διδακτορική διατριβή. Θεσσαλονίκη, "Σχεδιασμός και κατασκευή Μοντέλου Δεδομένων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή για αναγνώριση επικοινωνιακών αναγκών". Ανέκδοτη μεταπτυχιακή εργασία. Θεσσαλονίκη, Συγγράμματα - Εκδόσεις 2012 Αναδυόμενες Τεχνολογίες Ιστού στη γλωσσική εκπαίδευση και κατάρτιση. Εικονική και Επαυξημένη Πραγματικότητα Παναγιώτης Αρβανίτης Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2012 (Σελίδες 140). Η Πράξη Λόγου στα ψηφιακά περιβάλλοντα Παναγιώτης Αρβανίτης & Αικατερίνη Κιγιτσιόγλου-Βλάχου Αθήνα: Eκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ, 2012 (Σελίδες 340) "Παραγωγή πολυμεσικού υλικού και γλωσσικών δραστηριοτήτων για γλωσσική εκπαίδευση" Παναγιώτης Αρβανίτης & Παναγιώτης Παναγιωτίδης Eκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ, Αθήνα 2005 (Σελίδες 140).

6 Ανακοινώσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια, Ημερίδες, Συναντήσεις Εργασίας 2012 Συμμετοχή με εισήγηση (σε συνεργασία), μετά από κρίση, στο 5 th International Conference of Education, Research and Innovation Διεθνές Συνέδριο (ICERI 2012) που οργανώθηκε από το International Association of Technology, Education and Development (IATED). Τίτλος εισήγησης: "A Multimedia database for speech acts for second language teaching and learning". Ισπανία, Madrid Νοεμβρίου. Συμμετοχή με εισήγηση (σε συνεργασία), μετά από κρίση, στο London International Conference on Education (LICE 2012) που οργανώθηκε από το Infonomics Society. Τίτλος εισήγησης: "An assessment tool for online language learning computer games" Αγγλία, London Νοεμβρίου. Συμμετοχή με ατομική εισήγηση, μετά από κρίση, στο 4th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN12) που οργανώθηκε από το International Association of Technology, Education and Development (IATED). Τίτλος εισήγησης: "Augmented Reality in Language teaching and learning?" Ισπανία, Barcelona 2 4 Ιουλίου. Συμμετοχή με ατομική εισήγηση, μετά από κρίση, στο 5th International Symposium: Emerging Technologies for Online Learning (ET4Online) που οργανώθηκε από το Sloan Consortium και MERLOT. Τίτλος εισήγησης: "A framework of learners digital skills needed for use in language learning environments". Η.Π.Α., Las Vegas (Nevada) Ιουλίου Συμμετοχή με εισήγηση (σε συνεργασία), μετά από κρίση, στο Colloque International, "Les compétences en progression: défi pour la didactique" Τίτλος εισήγησης: "Du conventionnel au digital: un site web d une évaluation des compétences linguistiques". Γαλλία, Poitiers Σεπτεμβρίου 2010 Συμμετοχή με εισήγηση (σε συνεργασία), μετά από κρίση, στο 1 er Colloque Franchophone International de l Université de Zagreb, "Le français en contraste : Langue et Culture franchophones dans l espace de la communication" (Francotraste). Τίτλος εισήγησης: "Les activités lexicologiques, lexicographiques et morphosyntaxiques: un regard en arrière avant d aller en avant". Κροατία, Zagreb 2-4 Δεκεμβρίου Συμμετοχή με εισήγηση (σε συνεργασία), μετά από κρίση, στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο "Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση IΙI" που οργανώθηκε από το Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο του ΤΕΙ Ηπείρου. Τίτλος εισήγησης: "Τεχνολογίες Web 3.0 και εκπαίδευση. Οι επιπτώσεις στη γλωσσική διδασκαλία".

7 Συμμετοχή με εισήγηση (σε συνεργασία) ), στο Διεθνές συνέδριο "2008, Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου: Συνομιλώντας με τις γλώσσες-πολιτισμούς" που οργανώθηκε από το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Τίτλος εισήγησης: "Web 2.0, elearning 2.0 και εκμάθηση ξένων γλωσσών". Θεσσαλονίκη, Δεκεμβρίου. Συμμετοχή με ατομική εισήγηση, μετά από κρίση, στο Διεθνές Συνέδριο "Enseignement à Distance et Francophonie" που διοργάνωσαν από κοινού η Fédération Inter-universitaire de l Enseignement à Distance (FIED) και η Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) στο Πανεπιστήμιο Franche-Comté (Besançon). Τίτλος εισήγησης: "Objets éducatifs et Bases de données multimédia. Leur nouveau rôle en EAD". Besançon, Γαλλία, Νοεμβρίου. Συμμετοχή με ατομική εισήγηση στο Συνέδριο με τίτλο "Ανάπτυξη θεμάτων εξέτασης, ερευνητικά αποτελέσματα και προοπτικές" για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) και την προβολή του έργου με τίτλο "Σύστημα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας" (ΣΑΠιΓ). Τίτλος εισήγησης: "Βάση Δεδομένων υλικών και δοκιμασιών Γαλλικής γλώσσας". Θεσσαλονίκη, 12 Σεπτεμβρίου Συμμετοχή με συντονισμό εργαστηρίου (atelier) στο "6 ème Congrès Panhellénique des Professeurs de Français : L enseignement du français aujourd hui : nouvelles perspectives" που διοργάνωσε ο Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής Βόρειας Ελλάδας Πτυχιούχων Πανεπιστημίου. Τίτλος εργαστηρίου: "Développement d activités électroniques multimedia pour l apprentissage des langues". Θεσσαλονίκη, Σεπτεμβρίου. Συμμετοχή με ατομική εισήγηση, μετά από κρίση, στο 7ème Colloque UNTELE 2007 "Usages des Nouvelles Technologies, dans l'enseignement des Langues Etrangères", που οργανώθηκε από το Université de Technologie de Compiègne. Τίτλος εισήγησης: "Bases de données multimédia d objets éducatifs. Une nécessité? ". Γαλλία, Compiègne, Μαρτίου. (Δεν εκδόθηκαν Πρακτικά) Συμμετοχή με εισήγηση (σε συνεργασία), μετά από κρίση, στο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο "Literary Studies in Open and Distance Learning University Programs" (Λογοτεχνικές Σπουδές στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση) που οργανώθηκε από τη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, το International Research Group HERMENEIA: Literary Studies and Digital Technologies και το Hellenic Network of Open and Distance Education. Τίτλος εισήγησης: "A database of filmed novels. Methodology and didactic use". Ιεράπετρα, 7-9 Απριλίου Συμμετοχή με εισήγηση (σε συνεργασία), μετά από κρίση, στο 3rd International Conference on Open and Distance Learning, "Applications of Pedagogy and Technology" (ICODL 2005). Τίτλος εισήγησης: "Ψηφιακή βιβλιοθήκη πολύγλωσσων πολυτροπικών κειμένων για γλωσσική εκπαίδευση". Πάτρα, Μαΐου. Συμμετοχή με εισήγηση (σε συνεργασία), μετά από κρίση, στο 4o Διεθνές Συνέδριο με τίτλο "Languages for Specific Purposes and the New European Framework" που οργανώθηκε από την Asociatión Europea de Lenguas para Fines Especificos (A.E.L.F.E.). Τίτλος εισήγησης: "Developing, Implementing and Accrediting Multimedia Language Courses for Specific Purposes in Higher Education". Ισπανία, Càceres, 3-5 Οκτωβρίου.

8 8 Συμμετοχή με ατομική εισήγηση, μετά από κρίση, στο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο "Η Διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση" που οργανώθηκε από το Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου. Τίτλος εισήγησης: "Ηλεκτρονικά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας και γλωσσικοί πόροι. Ανάγκες και προοπτικές". Ηγουμενίτσα, 9-10 Ιουνίου Συμμετοχή με ατομική εισήγηση, μετά από κρίση, στο 1 st ESP Conference on Teaching Languages for Specific Purposes: A Trend or a Demand? που οργανώθηκε από το Κέντρο Ξένων Γλωσσών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καβάλας. Τίτλος εισήγησης: "Πολυμεσικές Βάσεις Δεδομένων: Εφαρμογές και χρήσεις τους σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας". Καβάλα, 5-6 Ιουνίου Συμμετοχή με εισήγηση (σε συνεργασία), μετά από κρίση, στο 13 ο Διεθνές Συνέδριο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας που οργανώθηκε από τον Τομέα Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Τίτλος εισήγησης: "Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας: Δομικά συστατικά της Βάσης επιλογής δοκιμασιών". Θεσσαλονίκη, Δεκεμβρίου. Συμμετοχή με εισήγηση (σε συνεργασία), μετά από κρίση, στο 4 ο Συνέδριο "Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία" που οργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ), σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΠ), το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (ΙΠ), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), το Γαλλικό Ινστιτούτο Aθηνών (IFA), τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου (ΙΕΛ), τον Οργανισμό για τη Διεθνοποίηση της Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ) και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Επαγγελματιών Μεταφραστών (ΠΣΕΜ). Τίτλος εισήγησης: "Σχεδιασμός και ανάπτυξη πολύγλωσσης ορολογικής Βάσης Δεδομένων για τον γνωστικό τομέα της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας". Αθήνα, 30 Οκτωβρίου - 1 Nοεμβρίου Συμμετοχή με ατομική εισήγηση, μετά από κρίση, στο 1 ο Διεθνές Συνέδριο Μετάφρασης "Μεταφράζοντας στον 21 ο αιώνα: Τάσεις και Προοπτικές", που οργανώθηκε από τον Τομέα Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ. Τίτλος εισήγησης: "Χρήσεις των πολυμεσικών Βάσεων Δεδομένων (Multimedia Databases Systems MMDBMS) για μεταφραστικούς σκοπούς". Θεσσαλονίκη, Οκτωβρίου. Συμμετοχή με εισήγηση (σε συνεργασία), μετά από κρίση, στο 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο (με διεθνή συμμετοχή), "Εικόνα και Παιδί", που οργανώθηκε από το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Α.Π.Θ. Τίτλος εισήγησης: "Από το joystic και την Lara Croft στην Angelina Jolie και το Tomb Raider". Θεσσαλονίκη, Οκτωβρίου Συμμετοχή με εισήγηση (σε συνεργασία), μετά από κρίση, στο 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση που οργανώθηκε από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Τίτλος εισήγησης: "Επαγγελματικές Ομάδες και εξ Αποστάσεως Γλωσσική Κατάρτιση". Πάτρα, Μαΐου. Συμμετοχή με εισήγηση (σε συνεργασία), μετά από κρίση, στο V ème Colloque International de Linguistique Grecque, Sorbonne, Paris. Τίτλος εισήγησης: "Dictionnaire électronique multilingue de proverbes". Παρίσι, Σεπτεμβρίου.

9 9 Συμμετοχή με εισήγηση (σε συνεργασία), μετά από κρίση, στη 22 η Ετήσια Συνάντηση Εργασίας του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Τίτλος εισήγησης: "οικονομια": ένα σώμα σχολιασμένων οικονομικών κειμένων". Θεσσαλονίκη, Απριλίου Συμμετοχή με εισήγηση (σε συνεργασία), μετά από κρίση, στη 21 η Ετήσια Συνάντηση Εργασίας του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Τίτλος εισήγησης: "Αυτόματη αναγνώριση Ονοματικών Οντοτήτων για εξαγωγή και ανάκτηση πληροφοριών". Θεσσαλονίκη, Μαΐου Συμμετοχή με ατομική εισήγηση, μετά από κρίση, στο 12 ο Διεθνές Συνέδριο Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας που οργανώθηκε από τον Τομέα Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Τίτλος εισήγησης: "Multimedia Βάσεις Δεδομένων: Σχεδιασμός, χρήσεις και εφαρμογές τους στην ανάπτυξη γλωσσικών προγραμμάτων". Θεσσαλονίκη, 2-4 Απριλίου Συμμετοχή με ατομική εισήγηση, μετά από κρίση, στο 11 ο Διεθνές Συνέδριο Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας που οργανώθηκε από τον Τομέα Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Τίτλος εισήγησης: "Διαλογικά Πολυμέσα: Χρήσεις και εφαρμογές τους στην εκμάθηση ξένων γλωσσών στην Κοινωνία της Πληροφορίας". Θεσσαλονίκη, Απριλίου Συμμετοχή σε Επιστημονικά Συνέδρια, Ημερίδες, Συναντήσεις Εργασίας (χωρίς εισήγηση) 2010 Συμμετοχή σε Ημερίδα με τίτλο "Γ. Χατζιδάκις, 162 χρόνια από την γέννησή του ( )». Ελληνική Ονοματολογική Εταιρεία Αθήνα, 11 Νοεμβρίου Συμμετοχή σε Ημερίδα με τίτλο "Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και οι προοπτικές ανάπτυξής του. Δράσεις του Α.Π.Θ.". Θεσσαλονίκη, 18 Απριλίου Συμμετοχή στο 2 ο Συνέδριο "Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία" που οργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ), τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου (ΙΕΛ) και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αθήνα, 7 Nοεμβρίου Συμμετοχή στο 2 nd International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC Αθήνα, 31 Μαΐου-2 Ιουνίου Συμμετοχή στο 1 ο Συνέδριο «Ελληνικής Γλώσσας και Ορολογίας» που οργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ), σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΠ), το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (ΙΠ), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), το Γαλλικό Ινστιτούτο Aθηνών (IFA), τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου (ΙΕΛ), τον Οργανισμό για τη Διεθνοποίηση της Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ) και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Επαγγελματιών Μεταφραστών (ΠΣΕΜ). Αθήνα, 30 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου Συμμετοχή σε Συνάντηση Εργασίας με θέμα: "Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών: Νέα τεχνολογικά μέσα, νέες τάσεις στην ανάπτυξη και παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών", οργανωμένη από το Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη σε συνεργασία με τις χώρες της ομάδας G7 (κατόπιν G8) και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου.

10 10 3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.1. Διδακτικό έργο στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Διδασκαλία του μαθήματος Βάσεις Δεδομένων και γλωσσικές εφαρμογές στους μεταπτυχιακούς φοιτητές της ειδίκευσης Διδακτική των γλωσσών και γλωσσική επικοινωνία του ΠΜΣ του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του A.Π.Θ. (εξαμηνιαίο μάθημα ανά κύκλο σπουδών, 2 ώρες/εβδ.). Διδασκαλία των μαθημάτων "Η τεχνολογία των βάσεων δεδομένων στη γλωσσική κατάρτιση" (ΚΕ-ΓΛΩ-01), "Η τεχνολογία των Βάσεων Δεδομένων στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών λεξικών" (ΚΕ-ΓΛΩ-02) και "Ψηφιακός Γραμματισμός" (ΥΠΟ-02) στους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του A.Π.Θ. (6 ώρες/εβδ.). Διδασκαλία των μαθημάτων "Η τεχνολογία στην Διδακτική των Γλωσσών" (1214), "Εισαγωγή στις Τεχνολογίες επεξεργασίας φυσικών γλωσσών" (1242) και "Ειδικά θέματα Βάσεων Δεδομένων" (1246) στους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του A.Π.Θ. (6 ώρες/εβδ.) Διδασκαλία των μαθημάτων "Η τεχνολογία στην Διδακτική των Γλωσσών" (κωδ. αρ. 1214) και "Εισαγωγή στις Τεχνολογίες επεξεργασίας φυσικών γλωσσών" (κωδ. αρ. 1242) στους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του A.Π.Θ. (8 ώρες/εβδ.) Διδασκαλία των μαθημάτων "Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Πολυμέσων στη Γλωσσική Κατάρτιση Ι" και "Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Πολυμέσων στη Γλωσσική Κατάρτιση ΙΙΙ" στους φοιτητές του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του A.Π.Θ. (ανάθεση με απόφαση της ΕΔΕ του Δ.Π.Μ.Σ.). (2 ώρες/εβδ.) Άσκηση των φοιτητών του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, στις βασικές έννοιες των Βάσεων Δεδομένων και στη κατασκευή ηλεκτρονικών λεξικών (ανάθεση με απόφαση της ΕΔΕ του Δ.Π.Μ.Σ.). (2 ώρες/εβδ.) και Διδασκαλία και φροντιστηριακή άσκηση των φοιτητών στη χρήση και λειτουργία των Η/Υ (MS-DOS, Windows, Προγράμματα Επεξεργασίας Κειμένου, Βάσεις Δεδομένων και Ηλεκτρονικά Λεξικά), στο πλαίσιο του υποχρεωτικού μαθήματος "Διδακτική των Ζωντανών Γλωσσών" (1111, 1112, 1113) (στο πλαίσιο των διδακτικών υποχρεώσεων ως Ε.Μ.Υ). (2 ώρες/εβδ.) Διδακτικό έργο σε άλλα Τμήματα και ΑΕΙ 2012 Eπιμορφωτής στο έργο Ελληνόγλωσση Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη Διασπορά (86753) του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Επιμόρφωση ομογενών εκπαιδευτικών στο ΑΠΘ. [συν.26] 2011 Διάλεξη με τίτλο «Web 2.0, elearning 2.0 και διδακτική της γλώσσας» στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Ανάπτυξη Διδακτικού Υλικού» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

11 Διάλεξη με τίτλο «Νέες Τεχνολογίες στη γλωσσική εκπαίδευση/κατάρτιση» στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Ανάπτυξη Διδακτικού Υλικού» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 2008: Επιμορφωτής στο Πανεπιστημιακό Κέντρο Εκπαίδευσης (ΠΑΚΕ) Θεσσαλίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του έργου «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ). Βόλος, έως Λοιπό Διδακτικό Έργο σε Σεμινάρια 2008 Διδασκαλία του αντικειμένου των Βάσεων Δεδομένων και των εφαρμογών τους στη δημιουργία ηλεκτρονικών λεξικών και γλωσσικών ασκήσεων για το διαδίκτυο (16 ώρες) σε σεμινάριο επιμόρφωσης καθηγητών της γαλλικής γλώσσας που οργανώθηκε από το Εργαστήριο Διδακτικής Ζωντανών Γλωσσών του Τμήματος Γαλλικής του ΑΠΘ και το Σύλλογο Καθηγητών Γαλλικής Βόρειας Ελλάδας Πτυχιούχων Πανεπιστημίου (Επιστ. Υπεύθυνος, Επικ. Καθηγ. Π. Παναγιωτίδης). Έργο της Επιτροπής Ερευνών με αρ : Διδασκαλία των μαθημάτων "Παραγωγή Ηλεκτρονικού Μαθησιακού Υλικού" (10 ώρες) και "Δημιουργία και αξιοποίηση Βάσεων Δεδομένων και ηλεκτρονικών λεξικών" (15 ώρες) στο "Πρόγραμμα κατάρτισης στη χρήση νέων τεχνολογιών για διδασκαλία των γλωσσών" (Επιστ. Υπεύθυνος, Καθ. Α. Τσοπάνογλου). Διδασκαλία του αντικειμένου των Βάσεων Δεδομένων και των εφαρμογών τους στη δημιουργία ηλεκτρονικών λεξικών και γλωσσικών ασκήσεων για το διαδίκτυο (16 ώρες) σε σεμινάριο επιμόρφωσης καθηγητών της γαλλικής γλώσσας που οργανώθηκε από το Εργαστήριο Διδακτικής Ζωντανών Γλωσσών του Τμήματος Γαλλικής του ΑΠΘ και το Σύλλογο Καθηγητών Γαλλικής Βόρειας Ελλάδας Πτυχιούχων Πανεπιστημίου (Επιστ. Υπεύθυνος, Επικ. Καθηγ. Π. Παναγιωτίδης). Έργο της Επιτροπής Ερευνών με αρ Διδασκαλία του αντικειμένου των Βάσεων Δεδομένων και των εφαρμογών τους στη δημιουργία ηλεκτρονικών λεξικών και γλωσσικών ασκήσεων για το διαδίκτυο (16 ώρες) σε σεμινάριο επιμόρφωσης καθηγητών της γαλλικής γλώσσας που οργανώθηκε από το Εργαστήριο Διδακτικής Ζωντανών Γλωσσών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ και το Σύλλογο Καθηγητών Γαλλικής Βόρειας Ελλάδας Πτυχιούχων Πανεπιστημίου (Επιστ. Υπεύθυνος, Καθ. Β. Τοκατλίδου). Διδασκαλία του αντικειμένου των Βάσεων Δεδομένων και των εφαρμογών τους στη δημιουργία ηλεκτρονικών λεξικών και γλωσσικών ασκήσεων για το διαδίκτυο (12 ώρες) σε σεμινάριο επιμόρφωσης καθηγητών της γερμανικής γλώσσας με τίτλο "Οι Η/Υ και το διαδίκτυο στη διδασκαλία" που οργανώθηκε από το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Goethe Inter Nations Θεσσαλονίκης (Επιστ. Υπεύθυνος, Καθ. Α. Κοιλιάρη) Διδασκαλία χρήσης και λειτουργίας Η/Υ ως εποπτικά μέσα διδασκαλίας, στο πλαίσιο εαρινών σεμιναρίων επιμόρφωσης στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ.. 4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 4.1. Διοικητικό έργο - Αναθέσεις

12 Μέλος της Επιτροπής Ειδίκευσης της κατεύθυνσης Διδακτική των Γλωσσών και Γλωσσική Επικοινωνία του Τομέα Γλωσσολογίας/Διδακτικής για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος. Μέλος της Επιτροπής διενέργειας τακτικών μειοδοτικών διαγωνισμών για την προμήθεια ειδών και οργάνων του Τμήματος (αποφάσεις Γ.Σ. Τμήματος). Μέλος της Επιτροπής διενέργειας τακτικών μειοδοτικών διαγωνισμών για την προμήθεια ξενόγλωσσων διδακτικών βιβλίων και συγγραμμάτων για τις ανάγκες των ξενόγλωσσων Τμημάτων (αποφάσεις Πρυτανικού Συμβουλίου) Μέλος τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την κρίση υποψηφίων ΕΤΕΠ, στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (απόφαση Γ.Σ. Τμήματος 178/20-3/2003) Μέλος της επιτροπής σύνταξης και συντήρησης των ιστοσελίδων του δικτυακού τόπου του Τμήματος (αποφάσεις Γ.Σ. Τμήματος) Επίβλεψη εργασιών μεταπτυχιακής & διδακτορικής έρευνας Συμμετοχή με την ιδιότητα του επιβλέποντος καθηγητή σε δύο διδακτορικές διατριβές υπό εξέλιξη. Συμμετοχή με την ιδιότητα του επιβλέποντος καθηγητή σε διπλωματικές εργασίες μεταπτυχιακών φοιτητών. Μέλος τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την αξιολόγηση άνω των 20 μεταπτυχιακών εργασιών (αποφάσεις ΕΔΕ του Δ.Π.Μ.Σ.) καθώς και στο Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ Διοικητικό έργο Άλλες δραστηριότητες Μέλος εκλεκτορικού σώματος για την κρίση υποψηφίων για πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ στο Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη διοίκηση και το Εμπόριο (Α.Τ.Ε.Ι. Ηπείρου). Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του 3 ου Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα "Η Διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση" που διοργάνωσε το Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη διοίκηση και το Εμπόριο (Α.Τ.Ε.Ι. Ηπείρου) από τις 9 μέχρι τις 11/10/2009. Κριτής υποβληθεισών ανακοινώσεων στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα "Η Διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση" που διοργάνωσε το Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη διοίκηση και το Εμπόριο (Τ.Ε.Ι. Ηπείρου), τον Οκτώβριο του Μέλος επταμελών επιτροπών κρίσης διδακτορικών διατριβών των: - Βασιλικής Μάρκου με τίτλο: "Η σύγχρονη γραπτή συνομιλία μέσω διαδικτύου στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Μελέτη της συμμετοχικότητας των μαθητών στο παράδειγμα των γερμανικών σαν ξένη γλώσσα", - Γεωργίου Χόνδρη με τίτλο: "Το οιωνεί διδακτικό εγχειρίδιο. Πρόταση μοντέλου πολυμεσικής βάσης δεδομένων σε αντικατάσταση του διδακτικού εγχειριδίου", - Πηνελόπης Κρυστάλη με τίτλο: "Πρότυπο αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Διαδικτυακών Παιχνιδιών για την εκμάθηση/διδασκαλία της ξένης γλώσσας", - Κωνσταντίνου Καρακατσάνη με τίτλο: "Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (LMS) στη συνεχή εκπαίδευση/κατάρτιση. Ανάπτυξη πολυμεσικής εφαρμογής για εργαζόμενους σε πολύγλωσσα και επικίνδυνα εργασιακά περιβάλλοντα", Μέλος της οργανωτικής επιτροπής και της επιτροπής έκδοσης πρακτικών του Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα "2008, έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου: συνομιλώντας με τις γλώσσες-

13 13 πολιτισμούς", που οργανώθηκε από τον Τομέα Γλωσσολογίας και Διδακτικής του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. τον Μάιο του Δημιουργία και διαχείριση τρίγλωσσου ιστότοπου του Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα "2008, έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου: συνομιλώντας με τις γλώσσες-πολιτισμούς", που οργανώθηκε από τον Τομέα Γλωσσολογίας και Διδακτικής του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. τον Μάιο του Δημιουργία και διαχείριση ιστότοπου του Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα "Μυθιστόρημα και Θέατρο. Ειδολογικός διάλογος στη Γαλλική Λογοτεχνία" που οργανώθηκε από τον Τομέα Λογοτεχνίας του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. τον Μάιο του Δημιουργία και διαχείριση ιστοτόπων για: - Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (http://www.frl.auth.gr), - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (http://postgrad.frl.auth.gr), - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών (http://dpms.frl.auth.gr), - Περιοδικό "Συν-θέσεις / Syn-thèses" του Τμήματος (http://syntheses.frl.auth.gr), - Εργαστήριο Συγκριτικής Γραμματολογίας (http://esg.frl.auth.gr), - Εργαστήριο Διδακτικής Ζωντανών Γλωσσών(http://ldl.frl.auth.gr), - Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών (http://frl.auth.gr/praktiki) Άλλες αναθέσεις και δραστηριότητες Δημιουργία και διαχείριση δυναμικών ιστοτόπων για: - Ελληνική Σημειωτική Εταιρεία (http://www.hellenic-semiotics.gr),[συν.24] - Ελληνική Εταιρεία Μεταφρασεολογίας (http://hst-translationstudies.gr), - Λεξικό Γαλλόφωνων Συγγραφέων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σε πέντε γλώσσες (http://esg.frl.auth.gr/dico/). 5. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5.1. Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα ως συντονιστής 2012 Επιστημονικός υπεύθυνος στο πλαίσιο της ΔΡΑΣΗΣ Δ: Ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας ανθρωπιστικών επιστημών της Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ. Τίτλος έργου: Καινοτόμες τεχνολογίες και εικονικά περιβάλλοντα διδασκαλίας στη γλωσσική εκπαίδευση (New technologies and virtual environments in language learning & training) Επιστημονικός υπεύθυνος στο υποέργο του ΥΠΕΠΘ "Πιστοποίηση δεξιοτήτων εκπαιδευτικών" της πράξης "Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση" του μέτρου 1.2 του Επιχειρησιακού προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας" (έργο 80343) Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα ως μέλος 2012 Συμμετοχή στην ερευνητική ομάδα του έργου ΘΑΛΗΣ (Δράση 5) με τίτλο Διγλωσσία και δίγλωσση εκπαίδευση: Η ανάπτυξη γλωσσικών και γνωστικών δεξιοτήτων σε διάφορους τύπους διγλωσσίας Συμμετοχή στις ερευνητικές ομάδες των έργων: Εξωτερική αξιολόγηση του ΚΠΓ (Δράση 2.16) με κωδικό 86660, Σύνδεση της πιστοποίησης στην γαλλική και ιταλική γλώσσα με

14 14 την εκπαίδευση (Δράση 2.17) με κωδικό 86661, Εκ του σύνεγγυς και εξ αποστάσεως επιμόρφωση αξιολογητών γαλλικής (Δράση 2.13) με κωδικό 86662, Εκ του σύνεγγυς και εξ αποστάσεως επιμόρφωση αξιολογητών ιταλικής (Δράση 2.15) με κωδικό και Διαφοροποιημένα, διαβαθμισμένα και προσαρμοστικά όργανα μέτρησης γαλλικής (Δράση 2.12) με κωδικό του προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Συμμετοχή στην ερευνητική ομάδα του υποέργου "Επιμόρφωση και Αξιολόγηση Εξεταστών-Βαθμολογητών Γαλλικής Γλώσσας" του έργου Σύστημα αξιολόγησης και πιστοποίησης γλωσσομάθειας του προγράμματος του ΥΠΕΠΘ "Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. (Επ. Υπεύθυνη η Επικ. Καθ. Αικ. Κιγιτσιόγλου). Συμμετοχή στο υποέργο του ΥΠΕΠΘ "Πιστοποίηση δεξιοτήτων εκπαιδευτικών" της πράξης "Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση" του μέτρου 1.2 του Επιχειρησιακού προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας". Συμμετοχή στην ερευνητική ομάδα του υποέργου "Επιμόρφωση και Αξιολόγηση Εξεταστών-Βαθμολογητών Γαλλικής Γλώσσας" του έργου Σύστημα αξιολόγησης και πιστοποίησης γλωσσομάθειας του προγράμματος του ΥΠΕΠΘ "Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. (Επ. Υπεύθυνη η Επικ. Καθ. Αικ. Κιγιτσιόγλου). Συμμετοχή στην ερευνητική ομάδα του έργου "Ετοιμασία οργάνων μέτρησης για τη γαλλική γλώσσα" (έργο 82663) του προγράμματος του ΥΠΕΠΘ "Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας". (Επ. Υπεύθυνη η Καθ. Α.Ν. Συμεωνίδου-Χριστίδου) Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα "Εφαρμογή Μοντέλων Κατάρτισης σε Ειδικά Κοινά". Αντικείμενο του προγράμματος, η δοκιμή και η αξιολόγηση βάσει του αποτελέσματος (ανάπτυξη τεχνολογικών δεξιοτήτων) μοντέλων κατάρτισης καθηγητών ξένων γλωσσών στη χρήση και την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφόρησης και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών (Έργα και 83267). (Επ. Υπεύθυνος Επικ. Καθ. Π. Παναγιωτίδης). Μέλος της ερευνητικής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης του Δικτυακού τόπου (efrl.auth.gr) για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου με τίτλο "Αναμόρφωση του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: ΕΚΑΤΗ - Εκπαίδευση/Κατάρτιση εξ Αποστάσεως μέσω Τεχνολογιών της πληροφορίας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Υπεύθυνος σχεδιασμού, υλοποίησης και συντήρησης της πολυμεσικής Βάσης Δεδομένων στο ερευνητικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη οργάνων μέτρησης γλωσσομάθειας για τη Γαλλική Γλώσσα και κατάρτιση αξιολογητών" του προγράμματος του ΥΠΕΠΘ "Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας" για την ετοιμασία θεμάτων εξετάσεων Γαλλικής Γλώσσας Συμμετοχή στο ερευνητικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα "ΠΕΝΕΔ99-Οικονομία" (ΕΠΕΑΕΚ) του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου (Ι.Ε.Λ.) Αθήνας. Σκοπός του προγράμματος η αυτόματη αναγνώριση και κατηγοριοποίηση από Η/Υ ονοματικών οντοτήτων (πρόσωπα, οργανισμοί, τοπωνύμια, χρονικές εκφράσεις, αριθμητικές εκφράσεις), σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Διεθνών συνεδρίων αξιολόγησης των Συστημάτων Εξαγωγής Πληροφοριών (Message Understanding Conferences MUC). Υπεύθυνος καταγραφής, αξιολόγησης και διαχείρισης του σώματος κειμένων (με χρήση Βάσεων Δεδομένων), και συντονιστής των ερευνητικών ομάδων του έργου. Συμμετοχή στο ερευνητικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα EΠEAEK Ι, Υποέργο 3, Δράση 3.1.α., με τίτλο "ΧΕΝΙΟΣ - Ανάπτυξη μοντέλου για παραγωγή λογισμικού ξενόγλωσσης αυτοκατάρτισης με πολυμέσα".

15 15 Σκοπός του προγράμματος η παραγωγή διδακτικού υλικού για την εξ αποστάσεως γλωσσική κατάρτιση προπτυχιακών φοιτητών με χρήση Videoconference και ISDN. H έρευνα έγινε σε έξι γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Iταλικά, Iσπανικά, Eλληνικά). Υπεύθυνος ανάπτυξης εξάγλωσσου πολυμεσικού λεξικού συμφραζομένων (γαλλικής, αγγλικής, γερμανικής, ελληνικής, ισπανικής και ιταλικής γλώσσας) με ταυτόχρονη χρήση τεχνολογίας σύνθεσης φωνής (Text to Speech Engines, TTS) Συμμετοχή στο ερευνητικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα DIMITRA-LEONARDO DA VINCI. Σκοπός του προγράμματος η ανάπτυξη πολυμεσικών δραστηριοτήτων για μεταφραστικούς σκοπούς στο πεδίο των επαγγελματικών γλωσσών. Η έρευνα έγινε σε τρεις γλώσσες (Γαλλικά, Γερμανικά, Eλληνικά). Yπεύθυνος ανάπτυξης τρίγλωσσου πολυμεσικού λεξικού συμφραζομένων. Συμμετοχή στο ερευνητικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα CARPE D.M.-LINGUA III. Σκοπός του προγράμματος η γλωσσολογική έρευνα σε μαγνητοσκοπημένο τηλεοπτικό υλικό και η συγκρότηση corpus για τον εντοπισμό πράξεων λόγου σε τρεις γλώσσες. Στόχος η παραγωγή γλωσσικών δραστηριοτήτων σε video για εκμάθηση γαλλικής, αγγλικής και ελληνικής ως ξένης γλώσσας, από επαγγελματικές ομάδες του πεδίου της Δημόσιας Διοίκησης και των MME. Υπεύθυνος ανάπτυξης της Βάσης Δεδομένων για τον συσχετισμό λεξιλογικών μονάδων με τις σημασιολογικές τους εκδοχές βάσει συμφραζομένων. Συμμετοχή στο ερευνητικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα DEFI, Med-Campus. Σκοπός του προγράμματος η παραγωγή μοντέλου πολυμεσικών γλωσσικών δραστηριοτήτων με στόχο την εκπαίδευση εκπαιδευτικών ανώτατης εκπαίδευσης Τρίτων Μεσογειακών Xωρών. Συμμετοχή στο ερευνητικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Eθν. Διαχειριστής το Υπουργείο Εργασίας) για γλωσσική-κοινωνική-επαγγελματική ένταξη επιστημόνων παλιννοστούντων από την πρώην Σοβ. Ένωση. Σκοπός η παραγωγή γλωσσικού διδακτικού υλικού ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας για H/Y με στόχο την αυτο-εκπαίδευση ή την εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω Δικτύου με την υποστήριξη δασκάλου (Tutoring). Υπεύθυνος ανάπτυξης λογισμικού για την διάγνωση και ανάλυση των γλωσσικών αναγκών της ομάδος-στόχου. Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Λεξικών σε μορφή Compact Disk Interactive (CD-I) σε συνεργασία με την PHILLIPS HELLAS και το Media Lab του Τμήματος Πληροφορικής του TEI Κοζάνης. Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα παραγωγής διδακτικού υλικού και κατασκευής δείγματος λεξικού για τη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας (ελληνικής) σε παιδιά ομογενών της πρώην Δυτ. Γερμανίας. 6. ΑΛΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6.1. Συμμετοχή σε Επιστημονικές Εταιρείες και Συλλόγους Μέλος της Association for the Advancement of Computing in Education (AACE) Μέλος της Advanced Computer Machinery (ACM) Special Interest Group Education Technologies (SIGITE) Μέλος της International Society of Learning Sciences (ISLS) Μέλος του EUROCALL/CALICO Virtual Worlds Special Interest Group, Language learning and teaching in virtual worlds Μέλος του EUROCALL/CMC Special Interest Group for Computer Mediated Communication Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας Μέλος της Ελληνικής Ονοματολογικής Εταιρείας

16 Μέλος της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας Μέλος του Συλλόγου Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Χρηστών και Φίλων ΕΛ/ΛΑΚ Μέλος της ελληνικής κοινότητας Ubuntu και Linux Mint 16

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΕΛΕΝΗ ΤΖΙΑΦΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΕΛΕΝΗ ΤΖΙΑΦΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΕΛΕΝΗ ΤΖΙΑΦΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Ελένη Τζιάφα, Βιογραφικό Σημείωμα και Υπόμνημα Εργασιών και Δημοσιεύσεων 2 Περιεχόμενα Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 4 Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Αικατερίνης Μιχαλοπούλου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Αικατερίνης Μιχαλοπούλου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Αικατερίνης Μιχαλοπούλου Καθηγήτριας πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων Νηπιαγωγείου» ΒΟΛΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ Αύγουστος 2014 ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αλέξης Κόκκος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. Προσωπικά Στοιχεία 2 2. Σπουδές 3 3. Διδακτικό Έργο 4 3.1 Ανώτατη Εκπαίδευση 3.2 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων 3.3 Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 3.4 Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση εργασίας : Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

Γουργιώτου Ευθυμία Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Βιογραφικό Σημείωμα

Γουργιώτου Ευθυμία Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Βιογραφικό Σημείωμα 1 2010 Γουργιώτου Ευθυμία Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιογραφικό Σημείωμα 1 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Γουργιώτου Ευθυμία ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: Ελληνική ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Λαμία ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20-11-1962

Διαβάστε περισσότερα

Α ΝΑΛΥΤΙΚΟ BIOΓPAΦIKO Σ H MEΙΩMA

Α ΝΑΛΥΤΙΚΟ BIOΓPAΦIKO Σ H MEΙΩMA Α ΝΑΛΥΤΙΚΟ BIOΓPAΦIKO Σ H MEΙΩMA Ονοματεπώνυμο: Σαριδάκης Ιωάννης Όνομα πατέρα: Ευδόξιος Όνομα μητέρας: Μαρία Ημ. γέννησης: 16.10.1968 Τόπος γέννησης: Ηράκλειο Κρήτης Οικογ. κατάσταση: Έγγαμος, δύο τέκνα

Διαβάστε περισσότερα

2. 1985-1990:Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

2. 1985-1990:Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Βιογραφικό Σημείωμα Όλγα Ι. Τσακηρίδη (Ph.D.) Πολιτιστική Διαχείριση Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων Διαχείριση Πολιτιστικών Πόρων Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Όλγα Τσακηρίδη

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA. της. Βασιλείας Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ. Καθηγήτρια Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA. της. Βασιλείας Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ. Καθηγήτρια Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA της Βασιλείας Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ Καθηγήτρια Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Πάτρα, 2012 I. ΠPOΣΩΠIKA ΣTOIXEIA Επώνυμο: Xατζηνικήτα Όνομα: Bασιλεία Όνομα πατέρα: Nικόλαος Όνομα μητέρας: Mαρία

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Δρ. Αριστογιάννης ΓΑΡΜΠΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, ΤΕΙ Μεσολογγίου

Βιογραφικό Σημείωμα. Δρ. Αριστογιάννης ΓΑΡΜΠΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, ΤΕΙ Μεσολογγίου Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Αριστογιάννης ΓΑΡΜΠΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, ΤΕΙ Μεσολογγίου Συνεργάτης Καθηγητής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεώργιος Ευαγγελίδης

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεώργιος Ευαγγελίδης ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεώργιος Ευαγγελίδης ΣΠΟΥΔΕΣ 1994/06 Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) της Σχολής Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Northeastern της Βοστόνης, ΗΠΑ στην Επιστήμη Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αλέξης Κόκκος 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΚΟΚΚΟΣ Όνοµα : ΑΛΕΞΙΟΣ Όνοµα πατέρα : ηµήτριος Όνοµα µητέρας : Ελένη Ηµερ. Γέννησης : 22/11/1950 Τόπος γέννησης : Αθήνα Υπηκοότητα : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Ζωή Γαβριηλίδου

Βιογραφικό Σημείωμα Ζωή Γαβριηλίδου Βιογραφικό Σημείωμα Ζωή Γαβριηλίδου Καθηγήτρια Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Κομοτηνή Ιανουάριος 2015 2 Βιογραφικό Σημείωμα 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Επάγγελμα: Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ελένη Πρόκου

Βιογραφικό Σημείωμα. Ελένη Πρόκου Βιογραφικό Σημείωμα Ελένη Πρόκου Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Πολιτικής Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Σχολή Πολιτικών Επιστημών Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Διεύθυνση: Λεωφόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΑΓΓΕ Καθηγήτρια Π.Τ.Ν. ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 [1] Περιεχόμενα α/α Τίτλος ενότητας Σελίδα 1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα 2. Αναλυτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθ. Dr. Τσινάκος Αύγουστος ATEI Καβάλας, Τμήμα ΒΠ Μάρτιος 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αν. Καθ. Dr. Τσινάκος Αύγουστος ATEI Καβάλας, Τμήμα ΒΠ Μάρτιος 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΣΙΝΑΚΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αγ. Λουκάς 654044 Καβάλα Τηλ/Fax: 2510 462359 E-mail: tsinakos@teikav.edu.gr URL: http://de.teikav.edu.gr/tsinakos

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Βασίλης Παππάς, Καθηγητής Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα, 26500, τηλ. 2610 992937, Fax.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008 Έγκριση Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος 3 Ιουλίου 2009 ΜΕΛΗ ΤΗΣ OMEA

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα Νηπιαγωγών. Θαρρενός Μπράτιτσης Βιογραφικό Σημείωμα

Ελληνική Δημοκρατία Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα Νηπιαγωγών. Θαρρενός Μπράτιτσης Βιογραφικό Σημείωμα Ελληνική Δημοκρατία Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα Νηπιαγωγών Βιογραφικό Σημείωμα Φλώρινα Αύγουστος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Προσωπικές πληροφορίες... 3 2. Τρέχουσα Επαγγελματική Θέση...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: Όνομα: Βαθμίδα Γνωστικό Αντικείμενο: Υπηρεσία: Διεύθυνση: Τηλ. γραφείου: E- mail: ΣΠΟΥΔΕΣ: Πτυχιακές: 2) Μεταπτυχιακές:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: Όνομα: Βαθμίδα Γνωστικό Αντικείμενο: Υπηρεσία: Διεύθυνση: Τηλ. γραφείου: E- mail: ΣΠΟΥΔΕΣ: Πτυχιακές: 2) Μεταπτυχιακές: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: Σωτηροπούλου Ζορμπαλά Όνομα: Μαρίνα Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια Γνωστικό Αντικείμενο: Αισθητική Αγωγή Νηπίου και Παιδιού Υπηρεσία: Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

2004- Υποψήφια Διδάκτωρ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης.

2004- Υποψήφια Διδάκτωρ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης. Αθανασία Κ. Μαργετουσάκη Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 700 13 Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα Τηλ: +30 2810 391828 Fax: +30 2810 391583 e-mail: amarge@iacm.forht.gr, amarge@edc.uoc.gr ΣΠΟΥΔΕΣ- ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Αθανασίας Γαλανουδάκη-Ράπτη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Αθανασίας Γαλανουδάκη-Ράπτη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Αθανασίας Γαλανουδάκη-Ράπτη 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο : Αθανασία Γαλανουδάκη - Ράπτη Τόπος/χρόνος Γέννησης: Αγ. Νικόλαος Κρήτης, 1946 Επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ανθή Κατσιρίκου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οκτώβριος 2010

Δρ. Ανθή Κατσιρίκου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οκτώβριος 2010 Δρ. Ανθή Κατσιρίκου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οκτώβριος 2010 Δρ. Ανθή Κατσιρίκου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προσωπικά στοιχεία Α. Τίτλοι Σπουδών Α.1. Διδακτορικό δίπλωμα στην Επιστήμη των Βιβλιοθηκών και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, 4 ος όροφος, γραφ. 5, Καλλιθέα e-mail:bkefis@panteion.gr και vassiliskefis@yahoo.gr τηλ. γραφ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΣΕΛ. 1/234 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 1.1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...6 1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...9 2. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Δ. ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Ιούνιος 2014 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

MΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

MΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ MΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Aναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας Τηλ.: +30-22510-36600 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Fax: +30-22510-36609 Μυτιλήνη 81100 Email: m.economou@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Γεωργίου Κ. Ζαρίφη Επίκουρου Καθηγητή Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Γεωργίου Κ. Ζαρίφη Επίκουρου Καθηγητή Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Γεωργίου Κ. Ζαρίφη Επίκουρου Καθηγητή Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: ΖΑΡΙΦΗΣ Όνομα: Γεώργιος Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Département de Langue et de Littérature Françaises ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Département de Langue et de Littérature Françaises ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ UNIVERSITÉ ARISTOTE DE THESSALONIKI FACULTÉ DES LETTRES Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Département de Langue et de Littérature Françaises

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα & Ανάλυση Συγγραφικού Έργου. Παλαιγεωργίου Γιώργος 01/06/2015

Βιογραφικό Σημείωμα & Ανάλυση Συγγραφικού Έργου. Παλαιγεωργίου Γιώργος 01/06/2015 2015 & Ανάλυση Συγγραφικού Έργου Παλαιγεωργίου Γιώργος 01/06/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα... 2 01. Προσωπικά Στοιχεία... 3 02. Σπουδέσ... 3 03. Ξένες Γλώσσες... 3 04. Eπιμόρφωση... 3 05. Yποτροφίες- Διακρίσεις...

Διαβάστε περισσότερα