Οδηγός Εκπόνησης Διπλωµατικών Εργασιών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός Εκπόνησης Διπλωµατικών Εργασιών"

Transcript

1 Οδηγός Εκπόνησης Διπλωµατικών Εργασιών Γιάννης Θεοδωρίδης, Νίκος Πελέκης Ερευνητική οµάδα Διαχείρισης Πληροφορίας - InfoLab Πανεπιστήµιο Πειραιώς URL: έκδοση: Οκτώβριος 2013 * Περίληψη. Αυτό το κείµενο αποτελεί έναν οδηγό εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας (ΠΕ) ή Μεταπτυχιακής Διατριβής (ΜΔ), υπό την καθοδήγηση της Ερευνητικής οµάδας Διαχείρισης Πληροφορίας (InfoLab) στο Τµήµα Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Πειραιώς. Λέξεις-κλειδιά: Πτυχιακή Εργασία, Μεταπτυχιακή Διατριβή, Ερευνητική οµάδα Διαχείρισης Πληροφορίας, InfoLab, Τµήµα Πληροφορικής, Πανεπιστήµιο Πειραιώς. 1. Εισαγωγή Μια διπλωµατική εργασία, σε επίπεδο πτυχιακής ή µεταπτυχιακής διατριβής, σε γενικές γραµµές κατηγοριοποιείται σε Θεωρητική/Ερευνητική ή Αναπτυξιακή. Οι Θεωρητικές/Ερευνητικές Εργασίες αφορούν στην ανάπτυξη ενός νέου θεωρητικού µοντέλου ή την επέκταση κάποιου υπάρχοντος και εφαρµογή του σε επίλυση προβληµάτων. Σε αυτές τις εργασίες η ανάπτυξη ενός συστήµατος αποτελεί συνήθως ένα µικρό µέρος της εργασίας και µάλλον όχι το σηµαντικότερο. Το σύστηµα που αναπτύσσεται δεν έχει παρά τον χαρακτήρα proof of concept, δηλαδή απλά επιδεικνύει την ιδέα που έχει αναπτυχθεί. Στην περίπτωση αυτή, επίκεντρο της εργασίας είναι η θεωρία που κρύβεται πίσω από τη µεθοδολογία που αναπτύσσεται ενώ το σύστηµα / εργαλείο λογισµικού που θα αναπτυχθεί θα βεβαιώνει απλά την αποδοτικότητα της µεθοδολογίας να επιλύσει το συγκεκριµένο πρόβληµα. Ενδεικτικές εργασίες αυτού του τύπου είναι οι [4][5]. Οι Αναπτυξιακές Εργασίες αφορούν στην ανάπτυξη ενός νέου συστήµατος που βασίζεται σε υπάρχουσα θεωρία. Πιθανόν να γίνεται επέκταση ενός υπάρχοντος συστήµατος (το οποίο είναι είτε εµπορικό, είτε σύστηµα που έχει αναπτυχθεί κατά την διάρκεια µιας διδακτορικής διατριβής ή σε παλαιότερη ΠΕ/ΜΔ) ή διαµόρφωση ενός τέτοιου συστήµατος έτσι ώστε αυτό να µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε κάποιο * Η παρούσα έκδοση του οδηγού αντικαθιστά τυχόν προηγούµενες.

2 2 Γιάννης Θεοδωρίδης, Νίκος Πελέκης µεγάλο πεδίο εφαρµογής. Σε αυτές τις εργασίες η ανάπτυξη ενός συστήµατος αποτελεί συνήθως το κυρίαρχο µέρος της εργασίας και µάλλον το σηµαντικότερο. Είτε στη µία είτε στην άλλη περίπτωση, το σύστηµα που αναπτύσσεται πρέπει να χρησιµοποιηθεί τελικά σε µία-δύο (µάλλον, µικρές) εφαρµογές ούτως ώστε να επιδεικνύεται η εφαρµογή του. Η έµφαση εδώ είναι στην αποτελεσµατικότητα και λειτουργικότητα της επιχειρούµενης επέκτασης και στην ολοκλήρωση µε το υπάρχον λογισµικό. Ενδεικτικές εργασίες αυτού του τύπου είναι οι [1][2][3]. 2. Διαδικασία Η εργασία ξεκινά µε την ανάθεσή της από τον επιβλέποντα καθηγητή. Ακολουθούν αναλυτικές συζητήσεις µε τον επιβλέποντα καθηγητή ή/και τον συµβουλεύοντα µεταδιδακτορικό ερευνητή ή υποψήφιο διδάκτορα για να οριστικοποιηθεί το πλαίσιο και να λυθούν απορίες. Μετά µεσολαβεί το κύριο έργο της εκπόνησης της εργασίας, κατά τη διάρκεια του οποίου ετοιµάζονται και παραδίδονται 2 ενδιάµεσες εκθέσεις προόδου. Στο τέλος κατατίθεται ένα σχέδιο (draft) του τελικού τόµου και γίνεται µια πρώτη παρουσίαση (υπό µορφή «πρόβας») στον επιβλέποντα καθηγητή. Ακολουθεί η κατάθεση του τελικού τόµου (σε όσα αντίτυπα προβλέπονται) και ενός συνοδευτικού CD και η τελική εξέταση ενώπιον της 3µελούς επιτροπής καθηγητών (αυτό αφορά µόνο σε ΜΔ). Στις επόµενες υποενότητες δίνονται οδηγίες για το περιεχόµενο τόσο της 1 ης όσο και της 2 ης ενδιάµεσης έκθεσης προόδου καθώς και για το περιεχόµενο του CD που συνοδεύει τον τελικό τόµο Περιεχόµενο 1ης Ενδιάµεσης Έκθεσης Προόδου Το πρώτο βήµα είναι να συγγράψετε ένα κείµενο που αφορά στον προκαταρκτικό ορισµό του θέµατος που έχετε αναλάβει, τους λόγους για τους οποίους θεωρείτε ότι έχει κάποια αξία το συγκεκριµένο θέµα (πρωτοτυπία, εφαρµογή κλπ.), και µια πρώτη επισκόπηση σχετικών εργασιών µε τις οποίες θα µπορούσε να «συγκριθεί» ή στις οποίες θα «επενδύσει» η δική σας. Μέσα σε λίγες (5-6) σελίδες, πρέπει να περιγράψετε τα παρακάτω: 1. Εισαγωγή - Κίνητρο: ποιο είναι το «πρόβληµα» που καλείστε να αντιµετωπίσετε και γιατί το συγκεκριµένο αξίζει να του αφιερώσετε κάποιο από το χρόνο σας; (είναι θέµα που έχουν προσπαθήσει να το λύσουν, ανεπιτυχώς έως τώρα, και άλλοι; είναι µια εφαρµογή µε µεγάλη χρησιµότητα; τι άλλο;) 2. Σχετικές εργασίες: Αναλυτικά, τι έχει γίνει στο χώρο µέχρι στιγµής; Πιο συγκεκριµένα, θα πρέπει να γίνει µια συγκριτική αναφορά στα πιο σηµαντικά σχετικά συστήµατα, θεωρητικά µοντέλα ή εφαρµογές. Για τα συστήµατα αυτά θα πρέπει η έκθεση να καταλήγει µε συγκριτικό πίνακα χαρακτηριστικών. Επίσης, πρέπει να γίνει καταγραφή των όποιων εργασιών έχουν γίνει και αποτελούν αφετηρία της παρούσας εργασίας. 3. Αντικείµενο εργασίας: τι αναµένεται να είναι το περιεχόµενο της εργασίας σας; Πιο συγκεκριµένα, θα πρέπει να γίνει αναφορά στα «εργαλεία» (συστήµατα / µεθόδους

3 Οδηγός Εκπόνησης Διπλωµατικών Εργασιών 3 / µοντέλα) που θα χρησιµοποιήσετε και να γίνει σαφές ποιο αναµένεται να είναι το αποτέλεσµα. Επίσης, χρήσιµο είναι να δοθεί µια προκαταρκτική ανάλυση απαιτήσεων, δηλαδή τι δεδοµένα περιµένουµε να διαχειριστούµε (αν πρόκειται να αναπτυχθεί µια ΒΔ), κάποιες ενδεικτικές ανάγκες χρηστών και αναµενόµενη λειτουργικότητα συστήµατος (αν πρόκειται να αναπτύξουµε ένα εργαλείο) κλπ. 4. Κριτήρια αποτίµησης εργασίας: ποια είναι τα κριτήρια (δείκτες) µε βάση τα οποία θα αξιολογηθεί η επιτυχία ή µη του αποτελέσµατος που θα προκύψει; Ενδεικτικά, η συµφωνία µε τις απαιτήσεις που έχουν καταγραφεί προηγουµένως, η βελτίωση του χρόνου απόκρισης ή της πολυπλοκότητας της λύσης ενός δεδοµένου προβλήµατος κλπ. 5. Συµπεράσµατα: 1-2 παράγραφοι ως επίλογος της έκθεσης (συνοπτικά το περιεχόµενο που αναµένεται να έχει η εργασία σας). 6. Βιβλιογραφικές Αναφορές Γλωσσάρι: οι βιβλιογραφικές αναφορές που χρησιµοποιήθηκαν µέσα στο κείµενο και γλωσσάρι (αγγλικός όρος ελληνική µετάφραση) µε την ορολογία που υιοθετήθηκε. Το κείµενο αυτό αφενός θα σας βοηθήσει να βάλετε σε µια τάξη τις σκέψεις σας και να πάρετε µια ιδέα του τι υπάρχει στην περιοχή που θα µελετήσετε, αφετέρου θα σας βοηθήσει στη συγγραφή του τελικού κειµένου της ΠΕ/ΜΔ αφού κάποια τµήµατά της µπορούν να µεταφερθούν αυτούσια στο τελικό κείµενο (π.χ. σχετικές εργασίες) Περιεχόµενο 2ης Ενδιάµεσης Έκθεσης Προόδου Στην πορεία ανάπτυξης της εργασίας, θα πρέπει να καταγραφούν και να συµφωνηθούν από κοινού µε τον επιβλέποντα οι λεπτοµέρειες (σχεδιαστικές, υλοποίησης κλπ.) της εργασίας. Η 2 η έκθεση προόδου θα περιλαµβάνει σε αρκετή λεπτοµέρεια τα εξής: 1. Ανάλυση απαιτήσεων: Αν πρόκειται για θεωρητικό θέµα, τι περιµένουµε από την ανάπτυξη ή επέκταση µιας νέας θεωρίας ή µοντέλου. Ποιες δηλαδή είναι οι προδιαγραφές του τελικού µοντέλου µαζί µε µια σκιαγράφηση της µεθόδου που θα χρησιµοποιηθεί για την ανάπτυξή του. Αν πρόκειται για ανάπτυξη συστήµατος / εφαρµογής, ποιες είναι οι ανάγκες των χρηστών, τι λειτουργικότητα περιµένουµε να προσφέρει το σύστηµα / εφαρµογή, κλπ. Αν πρόκειται για εργασία εκτενούς ανασκόπησης, ποια είναι τα συστήµατα / θεωρίες / µοντέλα που θα συγκριθούν, ποιο θα είναι το «περιβάλλον σύγκρισης» benchmark (δηλαδή, οι παράµετροι που µπορούν να µετρηθούν και να δώσουν τελικά µια κατάταξη) κλπ. 2. Σχεδιασµός: Αν πρόκειται για θεωρητικό θέµα, τα βήµατα που πρέπει να πραγµατοποιηθούν για την ανάπτυξη ή επέκταση µιας νέας θεωρίας ή µοντέλου. Τέτοια βήµατα περιλαµβάνουν τον σχεδιασµό της γλώσσας, της σηµασιολογίας, του συστήµατος απόδειξης, των ιδιοτήτων, κλπ. Αν πρόκειται για ανάπτυξη συστήµατος ή εφαρµογής, τις λειτουργικές ενότητες (modules) του συστήµατος ή της εφαρµογής και τη ροή δεδοµένων µεταξύ τους, σε τυποποιηµένη µορφή (π.χ. UML). Αν πρόκειται για εργασία εκτενούς ανασκόπησης, προκαταρκτική περιγραφή του «περιβάλλοντος σύγκρισης» benchmark και των σχετικών πειραµάτων που θα γίνουν.

4 4 Γιάννης Θεοδωρίδης, Νίκος Πελέκης 3. Εφαρµογές - Αποτίµηση: Αν πρόκειται για θεωρητικό θέµα, θα περιγράφει εφαρµογές της θεωρίας/µοντέλου που πρόκειται να αναπτυχθεί σε συγκεκριµένα παραδείγµατα. Θα πρέπει να προσδιοριστούν οι µετρήσεις απόδοσης που θα γίνουν, στατιστικά που θα µετρηθούν (ανάλογα µε την εφαρµογή), κλπ. Αν πρόκειται για σύστηµα / εφαρµογή, θα περιλαµβάνει πλήρη περιγραφή της εφαρµογής που θα αναπτυχθεί (case study). Αν πρόκειται για εργασία εκτενούς ανασκόπησης, θα προδιαγράφει τα πειράµατα που πρόκειται να διεξαχθούν και σε τι αποσκοπούν. 4. Συµπεράσµατα: 1-2 παράγραφοι ως επίλογος της έκθεσης (συνοπτικά το περιεχόµενο που αναµένεται να έχει η εργασία σας). 5. Βιβλιογραφικές Αναφορές Γλωσσάρι: όπως στην 1 η έκθεση. Το κείµενο αυτό αποτελεί ουσιαστικά τον «οδηγό» µε βάση τον οποίο θα προχωρήσει η εργασία στους επιµέρους άξονες (ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση, αποτίµηση) και προφανώς θα βοηθήσει κι αυτό στη συγγραφή του τελικού κειµένου της ΠΕ/ΜΔ αφού θα έχει καθορίσει σαφώς τον «πίνακα περιεχοµένων» της Περιεχόµενο Συνοδευτικού CD Τελικού Τόµου Ο τελικός τόµος πρέπει να συνοδεύεται από ένα CD που θα περιλαµβάνει: i. το τελικό κείµενο, στα Ελληνικά ή τα Αγγλικά (προϋποθέτει έγκριση από τη Γ.Σ. του Τµήµατος), σε µορφή Word (ή LaTeX) και pdf, ii. εκτεταµένη περίληψη (extended abstract) µεγέθους 5-10 σελίδων, στα Αγγλικά, σε µορφή Word και pdf, iii. πηγαίο κώδικα και εκτελέσιµο προγράµµατος, iv. τυχόν σύνολα δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκαν για πειράµατα καθώς και αρχεία excel µε πειραµατικά αποτελέσµατα, v. την παρουσίαση σε µορφή Powerpoint. 3. Οδηγίες Συγγραφής Ακολουθούν κάποιες οδηγίες ως προς τη συγγραφή των ανωτέρω τεχνικών κειµένων (ενδιάµεσες εκθέσεις προόδου, τελικός τόµους, εκτεταµένη περίληψη), είτε σε θέµατα µορφοποίησης / εµφάνισης είτε σε θέµατα περιεχοµένου Σχετικά µε τη Μορφοποίηση / Εµφάνιση του Κειµένου Για τη συγγραφή τόσο των ενδιάµεσων εκθέσεων προόδου όσο και του τελικού τόµου προτείνεται να ακολουθήσετε τις οδηγίες που δίνει ο εκδοτικός οίκος Springer. Συγκεκριµένα, για τις 2 ενδιάµεσες εκθέσεις προόδου και την εκτεταµένη περίληψη προτείνεται το πρότυπο µορφοποίησης για εργασίες σε πρακτικά και συλλογικούς

5 Οδηγός Εκπόνησης Διπλωµατικών Εργασιών 5 τόµους (proceedings and other multiauthor volumes) 1 ενώ για τον τελικό τόµο προτείνεται το πρότυπο µορφοποίησης για µονογραφίες (monographs) 2, µε εξαίρεση το εξώφυλλο που καθορίζεται από τον εσωτερικό κανονισµό σπουδών. Επιπλέον, προσέχουµε να είµαστε ακόλουθοι µε τα εξής: Ποτέ δε βάζουµε περισσότερα του ενός συνεχόµενα κενά! Ποτέ δεν αφήνουµε κενό πριν τα σηµεία στίξης (κόµµα, τελεία κλπ.), µετά την αριστερή παρένθεση ή πριν τη δεξιά παρένθεση. Αποφεύγουµε να γράφουµε λέξεις µε έντονους (bold) ή υπογραµµισµένους χαρακτήρες (underline). Για να τονίσουµε κάτι, χρησιµοποιήσουµε πλαγιαστούς χαρακτήρες (italics). Προσέχουµε την ορθογραφία και τη σύνταξη. Εφόσον ο επεξεργαστής κειµένου που χρησιµοποιείτε προσφέρει ορθογραφικό διορθωτή (spell checker) τον ενεργοποιούµε. Ποτέ δεν χωρίζονται σε διαφορετικές σελίδες µια εικόνα από τη λεζάντα της ή ένας πίνακας από τη λεζάντα του (ή οι γραµµές ενός πίνακα µεταξύ τους) Σχετικά µε το Περιεχόµενο του Κειµένου Όσον αφορά στις βιβλιογραφικές αναφορές, επισηµαίνονται τα εξής: (1) Όταν περιγράφουµε µια τάση, µια άποψη, µια λύση κοκ. που δεν µας ανήκει (πνευµατικά) πρέπει να το στηρίζουµε µε τουλάχιστον µια αναφορά. Πιο γλαφυρά, θα λέγαµε ότι πάντα σκεφτόµαστε ότι υπάρχει ένας κριτής που διαβάζει το κείµενο και συνεχώς ρωτάει "και ποιος το λέει αυτό;". (2) Όταν θέλουµε να υποστηρίξουµε το κείµενό µας µε κοµµάτι εργασίας κάποιου τρίτου µπορούµε είτε να κάνουµε παράφραση του πρωτότυπου κειµένου ώστε να το περιγράψουµε µε το δικό µας τρόπο, πάντοτε δηλώνοντας την πηγή, είτε να βάλουµε µέσα σε εισαγωγικά το πρωτότυπο κοµµάτι κειµένου που µας ενδιαφέρει (αυτό καλό είναι να περιορίζεται σε λίγες γραµµές) δηλώνοντας πάλι την πηγή. Τέλος, (3) δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο να αντιγράφουµε (ή να µεταφράζουµε το ίδιο κάνει) ολόκληρα κείµενα και να τα ενσωµατώνουµε αυτούσια στο δικό µας. 4. Ενδεικτικό Χρονοδιάγραµµα Εκτέλεσης Τυπική διάρκεια εκπόνησης µιας ΠΕ/ΜΔ είναι ένα πλήρες εξάµηνο 6 µήνες χωρίς να λείπουν βέβαια και οι εξαιρέσεις (είτε προς τα κάτω είτε, συχνότερα, προς τα πάνω). Ακολουθεί ενδεικτικός πίνακας χρονοδιαγράµµατος για 26 εβδοµάδες (6 µήνες) εκπόνησης της ΠΕ/ΜΔ. 1 Με βάση αυτές τις οδηγίες μορφοποιήθηκε το συγκεκριμένο κείμενο. 2

6 6 Γιάννης Θεοδωρίδης, Νίκος Πελέκης Πίνακας 1. Ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα εκπόνησης ΠΕ/ΜΔ. Εργασία Εβδοµάδα από ανάθεση Ανάθεση 0 Οριστικοποίηση θέµατος 3 1η ενδιάµεση έκθεση προόδου 6 2η ενδιάµεση έκθεση προόδου 13 Κατάθεση σχεδίου εργασίας & άτυπη παρουσίαση στον επιβλέποντα 22 Κατάθεση τελικού τόµου και συνοδευτικού CD 25 Εξέταση ενώπιον επιβλέποντα και συνεξεταστή (για ΠΕ) ή 3µελούς εξεταστικής επιτροπής (για ΜΔ) 26 Είναι φανερό από το παραπάνω χρονοδιάγραµµα ότι οι δύο ενδιάµεσες εκθέσεις προόδου λειτουργούν ως ορόσηµα (milestones) έτσι ώστε αρκετά νωρίς (την 6 η εβδοµάδα) να είναι καθαρά διατυπωµένο το πρόβληµα που καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε και στη «µέση της διαδροµής» (την 13 η εβδοµάδα) να είναι ορατή µια πιθανή λύση. Ευχαριστίες Ευχαριστίες στα µέλη του InfoLab, µεταδιδακτορικούς ερευνητές και υποψήφιους διδάκτορες, για τις προτάσεις και τα εποικοδοµητικά τους σχόλια πάνω σε προηγούµενες εκδόσεις του κειµένου. Άλλωστε, τα περισσότερα από τα παραπάνω προέκυψαν και δοκιµάστηκαν στην πράξη από τους ίδιους µέσα από τη συνεπίβλεψη που έχουν προσφέρει σε προηγούµενες ΠΕ/ΜΔ. Βιβλιογραφικές Αναφορές 1. Βόντας, Μ.: Hermes building an efficient moving object database engine. Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τµήµα Πληροφορικής, Πανεπιστήµιο Πειραιώς (2013). Διαθέσιµο στο 2. Γιατράκος, Ν.: Hermes Υποστήριξη υπηρεσιών θέσης µε τεχνολογίες J2ME. Πτυχιακή Εργασία, Τµήµα Πληροφορικής, Πανεπιστήµιο Πειραιώς (2006). Διαθέσιµο στο 3. Κατσικάρος, E.: Ένα πλαίσιο για την ανάλυση του φόρτου εργασίας του SQL Optimizer στο σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων MySQL. Πτυχιακή Εργασία, Τµήµα Πληροφορικής, Πανεπιστήµιο Πειραιώς (2008). Διαθέσιµο στο 4. Κελλάρης, Γ.: Συµπίεση τροχιών κινούµενων αντικειµένων υπό περιορισµούς δικτύου. Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τµήµα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων, Πανεπιστήµιο Πειραιώς (2008). Διαθέσιµο στο 5. Χονδροδήµα, Ε.: Πρόβλεψη σε ηµερολόγια κίνησης µε χρήση νεωρωνικών δικτύων. Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τµήµα Πληροφορικής, Πανεπιστήµιο Πειραιώς (2013). Διαθέσιµο στο

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21 Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014 Σελίδα 1 από 21 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Γενικό πλαίσιο Σκοπός της πτυχιακής εργασίας... 2 Διαδικασία υποβολής και έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπόνηση διπλωµατικών εργασιών

Εκπόνηση διπλωµατικών εργασιών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) Α.Μ.Θ. Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής ΠΜΣ Λογιστική, Ελεγκτική και ιεθνείς Συναλλαγές Εκπόνηση διπλωµατικών εργασιών Οδηγός για µεταπτυχιακούς φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών Μανόλης Δαφέρμος, Επίκουρος Καθηγητής Γιάννης Τσαούσης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & Μ.Μ.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & Μ.Μ.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & Μ.Μ.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΤΖΩΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 Ο οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΗΒΑ 2013 Πρόλογος Ο οδηγός εκπόνησης πτυχιακής εργασίας αφορά την περιγραφή των διαδικασιών που πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΕΙ Αθήνας Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Επιτροπή Σύνταξης: Κ. Γεωργούλη Κ. Βουδούρης Θ. Γεροστάθης 1. Εισαγωγικό σημείωμα Η παρούσα έκδοση αποτελεί έναν οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σελίδα 1 από 16 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Δούδα Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Αλμπανίδης Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής. Αυγερινός Ανδρέας, Λέκτορας

Δούδα Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Αλμπανίδης Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής. Αυγερινός Ανδρέας, Λέκτορας ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΙΙΤΤΕΕΙΙΟΟ ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟ ΘΘΡΡΑΑΚΚΗΗΣΣ ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΗΗΣΣ ΦΦΥΥΣΣΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗΣΣ && ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας Υπεύθυνος Σύνταξης Κων/νος Μπαταργιάς Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Για τις ανάγκες του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. Εισαγωγή Οι σπουδαστές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, προκειμένου να αποκτήσουν το πτυχίο τους, εκπονούν υποχρεωτικά πτυχιακή εργασία, υπό την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Συνοπτικός Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Συνοπτικός Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Συνοπτικός Καστοριά 2012 Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...3 1.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Τ.Ε.Ι. Σερρών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πτυχιακή εργασία αποτελεί υποχρεωτικό µάθηµα του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2011 1 Περιεχόµενα 1. Ποιος είναι ο στόχος της πτυχιακής εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εκπόνησης πτυχιακών εργασιών

Οδηγίες εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Οδηγίες εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Βοήθημα για τους φοιτητές του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθήνας Επιμέλεια: Γιώργος Γιαννακόπουλος Δάφνη Κυριάκη-Μάνεση Διονύσης Κόκκινος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Τ μ ή μ α Τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ώ ν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Φυσικοθεραπείας Οδηγός Πτυχιακών Εργασιών Κανονισµός Ανάθεσης και Εκπόνησης Φεβρουάριος 2008 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Παρατηρήσεις & Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας

Γενικές Παρατηρήσεις & Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας Γενικές Παρατηρήσεις & Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας Μηνάς Δασυγένης, Λέκτορας mdasygenis at uowm dot gr http://arch.icte.uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν ΣΤΗΝ «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, 2015 ΔΠΘ/ΠΤΔΕ: Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ εκέµβριος 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Έκδοση 1.0 Ηράκλειο - Οκτώβριος 2010 Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών.

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πτυχιακή εργασία αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τµήµα Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Ακαδηµαϊκό έτος 2012-13 Π

Διαβάστε περισσότερα