ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ"

Transcript

1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υπεύθυνος Μελετητής: Γεράσιμος Καμπίτσης, Διπλ.Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη Ιούνιος 2008

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σελίδα 2

3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Γενικά Οι εργασίες των Η/Μ αφορούν στην εγκατάσταση νέου πίνακα στο χώρο χαμηλής τάσης του Πανεπιστημίου. Αναλυτικά προβλέπονται τα εξής: 1. Αποτύπωση και αναγνώριση κυκλωμάτων του υφιστάμενου Γενικού Πίνακα Διανομής Χαμηλής Τάσης (ΓΠΔΧΤ). 2. Υποβολή Τελικών Κατασκευαστικών Σχεδίων, Προδιαγραφών και Εγκρίσεων Τύπου προς εγκατάσταση νέου ΓΠΔΧΤ του υποσταθμού. 3. Οικοδομικές εργασίες και κατασκευή γειώσεων εντός του χώρου χαμηλής τάσης. 4. Εγκατάσταση νέου τριγώνου γείωσης υποσταθμού 5. Υποβολή όλων των απαραίτητων στοιχείων στην αρμόδια ΔΕΗ. 6. Διακοπή Ηλεκτροδότησης του Πίνακα (Διακοπή από Πίνακα Μέσης Τάσης) 7. Εγκατάσταση, σύνδεση (με τους μετασχηματιστές, τις αναχωρήσεις πινάκων και το νέο σύστημα γείωσης) και θέση σε λειτουργία νέου ΓΠΔΧΤ. 8. Ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών Οι ομάδες εργασιών 6 και 7 θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σε ώρες που δεν θα λειτουργεί το Πανεπιστήμιο και συγκεκριμένα θα διατεθούν δύο ημέρες για την ολοκλήρωση των εργασιών. Οι μέρες αυτές θα είναι αποκλειστικά Σάββατο και Κυριακή, σύμφωνα και με τις οδηγίες της επίβλεψης. Οι εργασίες θα είναι σύμφωνες με τις τεχνικές οδηγίες της ΔΕΗ. 2. Γειώσεις Προβλέπεται η κατασκευή νέου κεντρικού τριγώνου γείωσης για την γείωση όλων των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του κτιρίου, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΔΕΗ. Οι εγκαταστάσεις με μέριμνα του αναδόχου θα πρέπει να λάβουν την έγκριση της ΔΕΗ πριν την τελική τους σύνδεση. Σελίδα 3

4 3. Νέος Γενικός Πίνακας Διανομής Ο Γ.Π.Δ.Χ.Τ. θα αποτελείται από πεδία ισταμένου τύπου, επισκέψιμα από εμπρός με θύρες. Ο πίνακας αυτός θα εγκατασταθεί στο χώρο χαμηλής τάσης του Υ/Σ και θα συνδεθεί σύμφωνα με τα σχέδια. Η εγκατάστασή του θα γίνει επάνω σε ηλεκτρολογικό κανάλι καλωδίων έτσι ώστε η είσοδος και έξοδος των καλωδίων να γίνεται εναλλακτικά είτε από κάτω είτε από πάνω. Η εγκατάσταση θα επιτρέπει την μελλοντική κατασκευή δαπέδου περιμετρικά του Πίνακα, σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης. Ο Γ.Π.Δ.Χ.Τ. θα αποτελείται από κυψέλες εισόδου, και αναχωρήσεων, ενδεικτικών διαστάσεων της κάθε μιας (Π x Y x B) 800x2200x600 mm και κυψέλη πυκνωτών, ενδεικτικών διαστάσεων της κάθε μιας (Π x Y x B) 600x2200x800 mm. Ο πίνακας θα έχει μπάρες διανομής Cu-E κατάλληλης διατομής και θα περιλαμβάνει ε- γκατεστημένο και συνδεδεμένο πλήρως τον παρακάτω εξοπλισμό: 3.1 Κυψέλες εισόδου παροχής ΔΕΗ από Μ/Σ 1. Αυτόματος τριπολικός διακόπτης ισχύος, αέρος, σταθερό ανοικτού τύπου, εφοδιασμένος με μονάδα προστασίας ρυθμιζόμενων στοιχείων, πηνίο έλλειψης τάσης με χρονική καθυστέρηση, πηνίο εργασίας, πηνίο κλεισίματος (εντός), ηλεκτροκινητήρα τηλεχειρισμού και βοηθητικές επαφές, πλήρης. Ονομαστική ένταση : 2500 Α, 40 C. Ονομαστική τάση : 600 V, 50 Hz ή μεγαλύτερη. Ρύθμιση θερμικού ρεύματος στη χαμηλή τάση 1400Α (ανάλογα και με τους υπάρχοντες στη φάση της κατασκευής μετασχηματιστές Μ/Τ, σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης). 2. Μετασχηματιστής εντάσεως 2500/5 Α κλάσης ακριβείας 1, σύμφωνα με IEC Αμπερόμετρα /5 Α, σύμφωνα με IEC Βολτόμετρο V, σύμφωνα με IEC 51 με μεταγωγέα. 5. Ασφάλειες κλπ απαιτούμενα εξαρτήματα, ως σχέδιο. 6. Σε κάθε Μ/Σ θα εγκατασταθεί και θα συνδεθεί ένα σύστημα σταθερού πυκνωτή σχύος 60 kvar εντός των πεδίων του ΓΠΔΧΤ. Ο Γ.Π.Δ.Χ.Τ. θα παραδοθεί εγκατεστημένος, συνδεδεμένος πλήρως και σε λειτουργία. 3.2 Κυψέλες πυκνωτών Για τη βελτίωση του συντελεστή αέργου ισχύος cosφ, της εγκατάστασης θα εγκατασταθεί αυτόματο σύστημα ρύθμισης του cosφ με συστοιχία πυκνωτών. Σελίδα 4

5 Το σύστημα θα εγκατασταθεί σε μία κυψέλη και θα περιλαμβάνει εγκατεστημένο και συνδεδεμένο πλήρως τον παρακάτω εξοπλισμό: 1. Αυτόματο ρυθμιστή του συντελεστή αέργου ισχύος Ο ρυθμιστής άεργου ισχύος θα είναι ηλεκτρονικός αυτόματος με μικροεπεξεργαστή, προγραμματιζόμενης λειτουργίας, 12 βημάτων ρύθμισης από τα οποία τα έξι θα μείνουν ως εφεδρικά και θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία Επιλογή τιμής ρύθμισης Αυτόματη απόζευξη-ζεύξη των πυκνωτών κατά τη διακοπή-επαναφορά της τάσης Αυτόματη ή χειροκίνητη ρύθμιση της τιμής του ρεύματος εκκίνησης C/k. Προγραμματισμό λειτουργίας και καθυστέρησης των βημάτων ζεύξης Ψηφιακό όργανο cosφ Ένδειξη και έξοδο σήματος (alarm) σε περίπτωση σφάλματος Αυτόματη προσαρμογή σε εναλλαγή φάσεων του δικτύου ή των άκρων του μετασχηματιστή έντασης. Ο ρυθμιστής θα έχει βαθμό προστασίας IP 20 και θα συνδεθεί με μετασχηματιστή έντασης, σχέσης x/5 Α, κλάσεως ακριβείας Πυκνωτές ισχύος Οι πυκνωτές ισχύος θα είναι σύμφωνοι με τις απαιτήσεις κατά IEC , τριφασικοί, ξηρού τύπου, χωρίς κίνδυνο ρύπανσης ή διαρροών, μακράς διάρκειας ζωής, αυτοθεραπευόμενοι σε περίπτωση σημειακού βραχυκυ-κλώματος και θα περιλαμβάνουν συστοιχία πυκνωτών τοποθετημένων σε μεταλλικό περίβλημα με πλήρωση αδρανούς α- νόργανου υλικού μη τοξικού και πυρασφαλούς. Θα είναι κατάλληλοι για τάση V, θα έχουν ενσωματωμένες αντιστάσεις εκφόρτισης, ολικές απώλειες μικρότερες από 0,5 W/kVar και προστασία IP42. Συνολική ισχύς συστήματος πυκνωτών ισχύος: 360 kvar. 3. Ηλεκτρονόμους (ρελαί) πυκνωτών Οι ηλεκτρονόμοι για τη ζεύξη-απόζευξη των πυκνωτών, θα είναι κατάλληλοι για πυκνωτές και θα έχουν μέγιστο ρεύμα εκκίνησης 100 φορές το ονομαστικό. Θα έχουν πηνίο εργασίας, σύστημα αυτοσυγκράτησης και βοηθητικές επαφές και θα επενεργούν αυτόματα για την ζεύξη-απόζευξη, των ομάδων πυκνωτών, ανάλογα με τις εντολές από τον αυτόματο ρυθμιστή αέργου ισχύος. Η ζεύξη θα γίνεται αρχικά μέσω προπορευομένων επαφών με αντιστάσεις και στη συνέχεια μέσω των κυρίων επαφών για να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή διάρκεια ζωής. Οι ηλεκτρονόμοι θα είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς IEC 158-1, ειδικοί για πυκνωτές ή κατηγορίας AC 4, τάσης 400 V, ονομαστικής ισχύος ανάλογης προς τους πυκνωτές, προστασίας ΙΡ 00, κατάλληλοι για τοποθέτηση μέσα σε πίνακα. Οι ηλεκτρονόμοι θα συνδεθούν μέσω μαχαιρωτών ασφαλειών. 3.3 Κυψέλες αναχωρήσεων μόνο ΔΕΗ Στις κυψέλες αναχωρήσεων ΔΕΗ περιλαμβάνονται: Σελίδα 5

6 Αυτόματοι τριπολικοί διακόπτες ισχύος, αέρος, σταθερού τύπου, εφοδιασμένοι με μονάδα προστασίας ρυθμιζόμενων στοιχείων, πηνίο έλλειψης τάσης με χρονική καθυστέρηση, πηνίο εργασίας και βοηθητικές επαφές, πλήρης. Μαχαιρωτοί διακόπτες και μαχαιρωτές ασφάλειες. Όλα τα υλικά στις κυψέλες αναχωρήσεων θα διαθέτουν ισχύ βραχυκύκλωσης 70kA τουλάχιστον. 3.4 Κυψέλη μεταγωγής Η/Ζ Το πεδίο μεταγωγής κατασκευάζεται όπως τα πεδία του Γ.Π.Δ.Χ.Τ. και περιλαμβάνει τις εισόδους από τον Γ.Π.Δ.Χ.Τ. και το H/Z, τους αυτόματους τριπολικούς διακόπτες μεταγωγής με βοηθητικούς κινητήρες, με τις μανδαλώσεις και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την κεντρική μεταγωγή της τροφοδοσίας από το μετασχηματιστή στο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος και αντίστροφα και την έξοδο προς τον Γ.Π.Δ. του κτιρίου (κυψέλες αναχωρήσεων). Περιλαμβάνεται όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός για την ασφαλή και απρόσκοπτη ηλεκτροκίνηση των διακοπτών ισχύος. Το πεδίο θα είναι ονομαστικής έντασης 1600 Α, για την μελλοντική εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους εφεδρικής ηλεκτροπαραγωγής (ενός ή ζεύγους) με συνολική ισχύ συνεχούς λειτουργίας έως 800kVA. Στην κυψέλη θα περιλαμβάνονται και όλα τα απαιτούμενα όργανα ενδείξεων όπως παρακάτω : 1. Μετασχηματιστής εντάσεως 1600/5 Α κλάσης ακριβείας 1, σύμφωνα με IEC Αμπερόμετρα /5 Α, σύμφωνα με IEC Βολτόμετρο V, σύμφωνα με IEC 51 με μεταγωγέα. 4. Συχνόμετρο 50Hz 5. Ασφάλειες κλπ απαιτούμενα εξαρτήματα, ως σχέδιο. 3.5 Κυψέλες αναχωρήσεων ΔΕΗ-H/Z Στις κυψέλες αναχωρήσεων ΔΕΗ-H/Z περιλαμβάνονται: Αυτόματοι τριπολικοί διακόπτες ισχύος, αέρος, σταθερού τύπου, εφοδιασμένοι με μονάδα προστασίας ρυθμιζόμενων στοιχείων, πηνίο έλλειψης τάσης με χρονική καθυστέρηση, πηνίο εργασίας και βοηθητικές επαφές, πλήρης. Μαχαιρωτοί διακόπτες και μαχαιρωτές ασφάλειες. Όλα τα υλικά στις κυψέλες αναχωρήσεων θα διαθέτουν ισχύ βραχυκύκλωσης 70kA τουλάχιστον. Από τις κυψέλες αναχωρήσεων θα ηλεκτροδοτηθεί και το υφιστάμενο κεντρικό UPS του Πανεπιστημίου. Σελίδα 6

7 4. Σύστημα ελέγχου και χειρισμού Ο χειρισμός των τηλεχειριζόμενων διακοπτών Μ.Τ. θα γίνεται χειροκίνητα με κομβία και χειριστήρια μέσω των κυκλωμάτων σήμανσης και προστασίας, όπως φαίνεται στα σχέδια 5. Γειώσεις Υ/Σ Τα προβλεπόμενα κυκλώματα γειώσεως του υποσταθμού είναι τα εξής: 5.1 Γείωση προστασίας μέσης τάσης Στη γείωση προστασίας μέσης τάσης θα συνδεθούν τα εξής: Αλεξικέραυνα καταναλωτή Μανδύες των καλωδίων Μ.Τ. Μεταλλικά μέρη Π.Μ.Τ. του Υ/Σ Μεταλλικό περίβλημα κάθε Μ/Σ Ισοδυναμικά πλέγματα υποσταθμού. Στο χώρο του Υ/Σ θα εγκατασταθεί σύστημα ισοδυναμικής προστασίας. Αυτό θα κατασκευαστεί από δομικό πλέγμα Φ5 mm με ανοίγματα το πολύ 300x300 mm. Το πλέγμα θα εγκιβωτιστεί σε νέο μπετόν στο δάπεδο του χώρου (ύψους 10cm), σε βάθος 5 cm. Στο πλέγμα συγκολλούνται χαλύβδινες γαλβανισμένες ταινίες 30x3,5 mm, οι οποίες συνδέονται με επίτοιχη περιμετρική ταινία γείωσης, όπως φαίνονται στα σχέδια. 5.2 Γείωση λειτουργίας χαμηλής τάσης Στη γείωση αυτή θα συνδεθεί ο: Ακροδέκτης ουδετέρου (ουδέτερος κόμβος) του κάθε Μ/Σ. 5.3 Γείωση προστασίας χαμηλής τάσης Αυτή περιλαμβάνει την γείωση των κυψελών χαμηλής τάσης και του αγωγού προστασίας (γείωσης) χαμηλής τάσης. 5.4 Σύστημα γείωσης Προτείνεται σύστημα κοινής γείωσης Μ.Τ. και Χ.Τ. για παροχή ΔΕΗ τύπου Β. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΔΕΗ σε αυτή την περίπτωση, η αντίσταση γείωσης πρέπει να είναι μικρότερη του 1 Ω. 5.5 Κατασκευή γειώσεων Η κοινή γείωση θα γίνει στο ζυγό ισοδυναμικής γείωσης του κτιρίου που συνδέεται με τη θεμελιακή γείωση του κτιρίου και το νέο τρίγωνο γείωσης του κτιρίου, με αντίσταση μικρότερη από 1 Ω. Σελίδα 7

8 Η γείωση του ουδετέρου κόμβου του κάθε μετασχηματιστή (γείωση λειτουργίας) θα γίνει στον ουδέτερο του Γ.Π.Δ.Χ.Τ., ο οποίος θα συνδεθεί με τον κοινό γειωτή του Υ/Σ με καλώδιο ΝΥΥ 1x120 mm² κατ' ελάχιστον. Η γείωση προστασίας του Γ.Π.Δ.Χ.Τ. θα γίνει στον ουδέτερο (ουδετέρωση), σύμφωνα με τους κανονισμούς. Η γείωση προστασίας του Π.Μ.Τ. θα γίνει με καλώδιο ΝΥΥ 1x120 mm² κατ' ελάχιστον. Η θέση του νέου τριγώνου γείωσης θα καθοριστεί ακριβώς από την επίβλεψη του έργου. 6. Οικοδομικές Εργασίες Για την ανακατασκευή των χώρων χαμηλής τάσης προβλέπονται οι παρακάτω οικοδομικές εργασίες: Διάνοιξη οπής εισόδου νέου ΓΠΔΧΤ. Προβλέπεται η διάνοιξη ανοίγματος στον εξωτερικό τοίχο του χώρου χαμηλής τάσης για την απόρριψη του υφιστάμενου πίνακα και την μεταφορά στον χώρο του νέου ΓΠΔΧΤ. Οι διαστάσεις του ανοίγματος θα είναι σχεδόν 2m επί 2.5m, σύμφωνα και με τις οδηγίες της επίβλεψης. Πυροδιαμερισματοποίηση υπογείου: Προβλέπεται η κατασκευή πυράντοχου χωρίσματος που θα περικλείει το κλιμακοστάσιο. Η κατασκευή θα γίνει με διπλή πυράντοχη γυψοσανίδα. Εγκατάσταση πυράντοχων θυρών. Προβλέπεται καθαίρεση των υφιστάμενων ανοιγμάτων και η εγκατάσταση πυράντοχων θυρών στο λεβητοστάσιο, το χώρο χαμηλής τάσης του υποσταθμού και στο κλιμακοστάσιο. Η πλήρωση των κενών μεταξύ των θυρών και της υφιστάμενης τοιχοποιίας θα γίνει με διπλό τοίχο (λεβητοστάσιο-χώρος χαμηλής τάσης) ή διπλή πυράντοχη τοιχοποιία (κλιμακοστάσιο). Νέο δάπεδο χώρου χαμηλής τάσης. Στο χώρο χαμηλής τάσης του υποσταθμού προβλέπεται η τοποθέτηση δαπέδου από μπετόν για την εγκατάσταση ισοδυναμικής προστασίας στο χώρο (δάπεδο δάριγκ). Εγκατάσταση κιγκλιδωμάτων προστασίας. Προβλέπεται η εγκατάσταση περιμετρικών πλεγμάτων προστασίας στο χώρο του ψυχροστασίου και στις φιάλες κατάσβεσης (υποσταθμού-λεβητοστασίου-μηχανοστασίου πυρόσβεσης). Θα προβλεφθούν κατάλληλα ανοίγματα για την πρόσβαση, το χειρισμό και την συντήρηση των μηχανημάτων και του εξοπλισμού. Σελίδα 8

9 Βαφές και λοιπές εργασίες. Μετά το πέρας των παραπάνω εργασιών προβλέπεται η ανακατασκευή του εξωτερικού τοίχου του χώρου χαμηλής τάσης (με διπλή τοιχοποιία και μόνωση) και η βαφή του χώρου χαμηλής τάσης καιθώς και όλων των υπολοίπων περιοχών επέμβασης. Επίσης προβλέπεται η αφαίρεσε των παραθύρων φεγγίτη στο διάδρομο και το χώρο χαμηλής τάσης για την εγκατάσταση περσίδων αερισμού. Πίσω από τις περσίδες θα εγκατασταθούν πλέγματα περσίδων για την αποφυγή εισόδου μικρών ζώων. Θεσσαλονίκη 27/06/2008 Ο συντάκτης Γεράσιμος Καμπίτσης Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ Σελίδα 9

10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σελίδα 10

11 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι ο καθορισμός του είδους, της ποιότητας και των τεχνικών στοιχείων των συσκευών, μηχανημάτων και υλικών των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του έργου. Η προδιαγραφή υλικών, πλέον αυτών που προβλέπονται στο Τιμολόγιο, δε δίνει το δικαίωμα στον Ανάδοχο να ζητήσει την εγκατάσταση τους. Εκτός των όρων που περιλαμβάνονται στις προδιαγραφές αυτές ισχύουν συμπληρωματικά και οι συμβατικοί όροι του ΑΤΟΕ και του ΑΤΗΕ, εφ' όσον δεν είναι αντίθετοι με τους όρους της παρούσης. Σε περιπτώσεις που προβλέπεται η χρησιμοποίηση κάποιων υλικών, που δεν καλύπτονται από τις προδιαγραφές αυτές, ούτε από τους όρους του ΑΤΟΕ και του ΑΤΗΕ, αυτά πρέπει να πληρούν τους ισχύοντες κατά περίπτωση κανονισμούς και πρότυπα. 1.2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Ο τρόπος κατασκευής των εγκαταστάσεων και τα μηχανήματα, οι συσκευές και τα λοιπά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των αντίστοιχων ισχυόντων κανονισμών και προτύπων του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τους Ελληνικούς Κανονισμούς εφαρμόζονται οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου Κράτους μέλους αυτής. Για τις ηλεκτρικές και μηχανολογικές συσκευές και μηχανήματα θα ισχύουν οι Κανονισμοί των χωρών προέλευσης τους, εφ' όσον αυτοί δεν αντίκεινται προς τους όρους ή διατάξεις των αντίστοιχων Κανονισμών που αναφέρονται ανωτέρω. Οι ισχύοντες κατά εγκατάσταση κανονισμοί είναι: Σελίδα 11

12 1.2.1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 1. Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός ΝΔ 8/ Κτιριοδομικός Κανονισμός. 3. Πρότυπα ΕΛΟΤ και ΕΝ. 4. Πρότυπα ISO, IEC, DIN και VDE συμπληρωματικά πρός τα ανωτέρω ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1. Πρότυπo ΕΛΟΤ HD Γερμανικοί κανονισμοί VDE συμπληρωματικά προς τους ελληνικούς. 3. Οδηγίες της Διεύθυνσης εκμετάλλευσης και διανομής της ΔΕΗ. 4. Κανονισμός Εσωτερικών Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων οικοδομών του ΟΤΕ. 1.3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ Όλα τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου, θα πρέπει να είναι καινούργια και τυποποιημένα προϊόντα ευφήμως γνωστών κατασκευαστών που ασχολούνται κανονικά με την παραγωγή τέτοιων υλικών, χωρίς ελαττώματα και να έχουν τις διαστάσεις και τα βάρη που προβλέπονται από τους κανονισμούς ή καθορίζονται από τις προδιαγραφές αυτές Για τις περιπτώσεις που αναφέρονται ονόματα κατασκευαστών, σημειώνονται τα εξής: Υλικά των αναφερομένων κατασκευαστών που δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές, δεν θα γίνονται δεκτά. Τα ονόματα των κατασκευαστών δεν αναφέρονται για να δεσμεύσουν την προέλευση των υλικών και μηχανημάτων, αλλά για να καθορίσουν το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας, αποδόσεων και τεχνικών χαρακτηριστικών. Υλικά άλλων κατασκευαστών, που είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο έργο, εφόσον εγκριθούν από τον επιβλέποντα μηχανικό Όλα τα υλικά εργοστασιακής παραγωγής πρέπει να είναι "πρώτης διαλογής", ά- σχετα αν αυτό αναφέρεται ή όχι ρητά στο Τιμολόγιο. Με την έκφραση αυτή εννοείται ότι τα υλικά που θα προσκομίζονται για το Έργο θα είναι από τα καλύτερα προϊόντα της αντίστοιχης εργοστασιακής παραγωγής Αν απαιτούνται δυο ή περισσότερα μηχανήματα ή συσκευές του ιδίου τύπου, αυτά θα πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστή. Διευκρινίζεται όμως, ότι τα επί μέρους λειτουργικά μέρη ενός μηχανήματος δεν είναι απαραίτητο να είναι του ιδίου κατασκευαστή Κάθε μηχάνημα ή συσκευή θα φέρει σε ευδιάκριτο σημείο πλακέτα, τοποθετημένη από το εργοστάσιο κατασκευής του, με όνομα κατασκευαστή, προέλευση, μοντέλο και αριθμό σειράς. Τα στοιχεία μόνον του εισαγωγέα ή προμηθευτή δεν είναι επαρκή ούτε αποδεκτά. Σελίδα 12

13 1.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ Κάθε υλικό υπόκειται στην έγκριση της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας και του Επιβλέποντα Μηχανικού, που έχει το δικαίωμα απόρριψης οποιουδήποτε υλικού, του ο- ποίου η ποιότητα ή τα ειδικά του χαρακτηριστικά κρίνονται όχι ικανοποιητικά ή ανεπαρκή για την εκτέλεση της εγκατάστασης Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, πριν από κάθε σχετική παραγγελία, προμήθεια, κατασκευή και προσκόμιση στο έργο οποιωνδήποτε συσκευών, μηχανημάτων και λοιπών υλικών, να υποβάλλει για έγκριση στην αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία και στον Επιβλέποντα Μηχανικό δείγματα για όσα υλικά είναι δυνατόν και κατασκευαστικά σχέδια, τεχνικές προδιαγραφές, πιστοποιητικά, εικονογραφημένα ενημερωτικά τεχνικά φυλλάδια (prospectus), διαγράμματα λειτουργίας και αποδόσεως, διαστασιολόγια και λοιπά στοιχεία των κατασκευαστών ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό ενημερωτικό στοιχείο ήθελε α- παιτηθεί. Η κατάθεση όλων των ανωτέρω πρέπει να είναι πλήρης, διαφορετικά τα υλικά δε θα εγκρίνονται Διευκρινίζεται ότι στα ανωτέρω υποβαλλόμενα στοιχεία πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλες εκείνες οι πληροφορίες που θα δείχνουν με σαφήνεια την καταλληλότητα των υλικών και το ότι ικανοποιούν πλήρως τις συμβατικές τεχνικές απαιτήσεις των προδιαγραφών. Ειδικότερα, θα συμπεριλαμβάνουν όνομα κατασκευαστή, χώρα προέλευσης, τύπο, μοντέλο και αριθμό καταλόγου, στοιχεία και ηλεκτρικές απαιτήσεις των μηχανημάτων και συσκευών, διαστάσεις, κατόψεις, όψεις και τομές Τα υποβαλλόμενα κατασκευαστικά σχέδια θα έχουν ελάχιστες διαστάσεις Α3 ή Α4 και θα περιλαμβάνουν κατόψεις, τομές, καλωδιώσεις και λεπτομέρειες εγκατάστασης. Ειδικότερα θα περιλαμβάνουν όλες εκείνες τις απαραίτητες λεπτομέρειες που χρειάζονται για το συντονισμό και την πρόβλεψη παροχών, σωληνώσεων, αεραγωγών, εξαρτημάτων, κλπ. και όλες τις τυχόν αναγκαίες λεπτομέρειες για τον απαραίτητο ελεύθερο χώρο εγκατάστασης, που χρειάζεται για τυχόν εργασίες συντήρησης, λειτουργίας και αντικατάστασης των μηχανημάτων. Σχέδια που δε συμπεριλαμβάνουν με σαφήνεια και λεπτομέρεια τα ανωτέρω θα επιστρέφονται για συμπλήρωση, χωρίς έγκριση Τα υποβαλλόμενα σχέδια θα συνοδεύονται από τα πληροφοριακά φυλλάδια του κατασκευαστή που θα περιλαμβάνουν διαγράμματα, καμπύλες απόδοσης, χαρακτηριστικές σταθερές, κλπ. καθώς και τυχόν αποκόμματα καταλόγων με πληροφοριακό υλικό Η υποβολή των ανωτέρω απαιτούμενων στοιχείων θα γίνεται όσο το δυνατόν νωρίτερα και σε κάθε περίπτωση έγκαιρα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου. Η έγκριση ή όχι των υλικών από την Επίβλεψη δεν πρέπει να καθυστερεί πέραν των 10 ημερών Τα δείγματα θα φυλάσσονται από την Επίβλεψη σε κατάλληλους χώρους που θα παρέχονται από τον Ανάδοχο, ώστε να είναι διαθέσιμα προς σύγκριση με τα μαζικά προσκομιζόμενα στο Έργο υλικά, τα οποία δεν πρέπει να υστερούν καθόλου των αντίστοιχων δειγμάτων που θα έχουν εγκριθεί Σε περίπτωση που συσκευές, μηχανήματα ή υλικά, απαιτείται να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές λειτουργίας ή απόδοσης, π.χ. κατά ΕΛΟΤ, DIN, VDE Σελίδα 13

14 θα κατατίθενται και τα ανάλογα πιστοποιητικά των οικείων οργανισμών ως απόδειξη καταλληλότητας, εφ' όσον τούτο ζητηθεί από την Επίβλεψη Σε περίπτωση που δεν παρέχονται από τον κατασκευαστή τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, είναι δυνατόν να ανατεθεί ο έλεγχος και η έκδοση του ανάλογου πιστοποιητικού σε ανεξάρτητο πιστοποιημένο εργαστήριο ελέγχου, που θα έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τις αναγκαίες δοκιμές σύμφωνα με τις απαιτήσεις των συγκεκριμένων προδιαγραφών. Στην περίπτωση αυτή, το συγκεκριμένο εργαστήριο, πρέπει να τύχει της γραπτής έγκρισης της Επίβλεψης Οι απαιτήσεις δοκιμών υλικών, είναι δυνατόν κατά την απόλυτη κρίση της Επίβλεψης να ικανοποιηθούν και με την γραπτή δήλωση του κατασκευαστή τους ότι, βάσει προηγούμενων εγκεκριμένων δοκιμών, τα πιστοποιητικά των οποίων θα κατατεθούν, τα συγκεκριμένα υλικά που παρέχονται για το έργο είναι του ιδίου τύπου και ποιότητας και απόλυτα σύμφωνα με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της Επίβλεψης. 1.5 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ Τα υλικά θα προσκομίζονται επί τόπου του έργου συσκευασμένα, όπως συνήθως κυκλοφορούν στην αγορά. Στη συσκευασία θα αναγράφονται ο τύπος, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και λοιπά απαιτούμενα στοιχεία ποιότητας Η μεταφορά των υλικών θα γίνεται με τον αρμόζοντα τρόπο και μέσα, σύμφωνα και με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους, ώστε να αποφεύγονται τυχόν βλάβες ή φθορές αυτών Τα υλικά θα αποθηκεύονται, με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου, σε κατάλληλους χώρους του εργοταξίου, όπου θα εξασφαλίζεται προστασία από κλοπή, μηχανικές βλάβες και καιρικές συνθήκες. Η αποθήκευση θα γίνεται με τρόπο τέτοιο, ώστε να είναι εύκολος ο εντοπισμός τους κατά την διάρκεια των εργασιών Συσκευές, μηχανήματα και υλικά που είναι ελαττωματικά ή που υπέστησαν βλάβες ή φθορές κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, αποθήκευσης εγκατάστασης ή των δοκιμών των θα αντικαθίστανται ή θα επισκευάζονται από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τις οδηγίες και κατά την απόλυτη κρίση του Επιβλέποντα Μηχανικού 1.6 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ Στη συνέχεια δίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές των μηχανημάτων, συσκευών και υλικών των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του έργου. Σελίδα 14

15 1.7 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Γενικός Πίνακας Διανομής Χαμηλής Τάσης Ο Γενικός πίνακας διανομής χαμηλής τάσης (ΓΠΔΧΤ) θα είναι μεταλλικός τύπου πεδίων, σειράς 0,5 kv, κατασκευασμένος κατά VDΕ 0660 και ΙΕC, προστασίας ΙΡ 30, ιστάμενου τύπου κατάλληλος για ελεύθερη έδραση στο δάπεδο και θα τοποθετηθεί στον χώρο χαμηλής τάσης του υποσταθμού. Ο πίνακας θα είναι κλειστού τύπου, επισκέψιμος με θύρες από εμπρός. Ο χειρισμός των οργάνων ζεύξεως και αποζεύξεως επιτυγχάνεται από την μπροστινή πλευρά με ανοικτή ή εναλλακτικά κλειστή την πόρτα. Ο πίνακας θα αποτελείται από πεδία ενδεικτικών διαστάσεων (πλάτοςxβάθοςxύψος) 800x600x2200 mm, ως εξής: - Πεδία άφιξης - Πεδία πυκνωτών - Πεδίο μεταγωγής - Πεδία αναχωρήσεων και θα περιλαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα υλικά, όπως φαίνεται στα σχέδια. Η διάταξη των πεδίων είναι αντίστοιχη της υφιστάμενης κατάστασης και ο ανάδοχος μπορεί να προτείνει διαφορετική διάταξη, σε κάθε όμως περίπτωση οι διαστάσεις κάθε πεδίου θα είναι κατάλληλες για να μπορεί να περιέχει τα προβλεπόμενα υλικά, τηρουμένων των απαιτούμενων αποστάσεων μεταξύ τους και υπόκειται στην έγκριση της επίβλεψης μετά την υποβολή των σχεδίων Κατασκευή και διαμόρφωση του πίνακα Γενικά η κατασκευή του πίνακα θα είναι τέτοια ώστε τα πεδία να αποχωρίζονται μεταξύ τους, για να μπορούν να εισαχθούν εύκολα στο χώρο εγκαταστάσεώς τους. Η σιδηροκατασκευή των πεδίων θα γίνει με γωνίες μορφοσιδήρου ΝΡL 40x40x4 mm, συνδεδεμένες μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκόλληση και επάνω σ'αυτή θα στερεωθούν κατάλληλα τεμάχια μορφοσιδήρου για τη στήριξη των ηλεκτρικών εξαρτημάτων που θα περιέχει κάθε πεδίο. Ο πίνακας θα είναι κλειστός σε όλες τις πλευρές του, εκτός από την κάτω πλευρά (δάπεδο), από την οποία θα εξέρχονται τα τροφοδοτικά καλώδια και θα έχει θύρες στην εμπρόσθια πλευρά κάθε πεδίου, όπως περιγράφεται για τον πίνακα μέσης τάσης και διαμορφωμένα ανοίγματα εξαερισμού στο άνω μέρος. Σελίδα 15

16 Οι εξωτερικές πλευρές των πεδίων κατασκευάζονται από λαμαρίνα DΚΡ πάχους δύο 2 mm και τα ενδιάμεσα χωρίσματα των πεδίων με μονή λαμαρίνα DKP πάχους ενός 1 mm. Στην κάτω πλευρά των πεδίων, από την οποία θα εξέρχονται τα τροφοδοτικά καλώδια προς τους μερικούς πίνακες του κτιριου, θα υπάρχουν τα κατάλληλα στηρίγματα των καλωδίων. Γενικά η διαμόρφωση της σιδηροκατασκευής των πεδίων θα είναι σταθερή, ώστε να παρουσιάζει επαρκή αντοχή και ακαμψία και κάθε φύλλο λαμαρίνας που θα χρησιμοποιείται για το κλείσιμο μιας πλευράς των πεδίων θα είναι ενιαίο. Η λείανση, ο καθαρισμός καθώς και η βαφή των πεδίων χαμηλής τάσεως θα γίνει όπως περιγράφεται στον πίνακα μέσης τάσεως. Η στήριξη των πεδίων θα γίνει αρχικά επάνω σε ενιαία βάση από σιδεροδοκούς ΝΡL 100 mm με βίδες Μ8x30 mm και στην συνέχεια η βάση αυτή θα αγκυρωθεί στο δάπεδο με ανεστραμένες βίδες Μ12x100 mm. Στο εσωτερικό των πεδίων θα τοποθετηθούν ειδικά στηρίγματα, στα οποία θα στηριχθούν με κατάλληλα τεμάχια (ωμέγα) τα καλώδια. Η διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας πρός τις αναχωρήσεις θα γινεται με τη βοήθεια ζυγών (μπαρών) από ηλεκτρολυτικό χαλκό, οι οποίοι θα ειναι ορθογωνικής διατομής, διαστάσεων όπως αναγράφονται στα σχέδια και θα στερεώνονται επάνω σε κατάλληλους μονωτήρες. Οι ζυγοί αυτοί θα είναι τέσσερις (τρείς για τις φάσεις και ένας για το ουδέτερο) και θα τοποθετηθούν με κατακόρυφη τη μεγάλη πλευρά της διατομής τους. Οι ζυγοί, αφού γίνουν επ'αυτών οι ηλεκτρικές συνδέσεις, θα βαφούν με τα αντίστοιχα χρώματα για να διακρίνονται οι φάσεις και ο ουδέτερος. Για τη γείωση θα τοποθετηθεί στο κάτω μερος τών πεδίων και μετά τη τοποθέτηση τους επί της βάσεως του πίνακα μπάρα χαλκού ορθογωνικής διατομής, διαστάσεων όπως αναγράφονται στα σχέδια, στην οποία θα συνδεθούν όλα τα μεταλλικά στοιχεία του πίνακα καθώς και οι αγωγοί γειώσεως των αναχωρουσών γραμμών. Η μπάρα γειώσεως μετά την τοποθέτησή της και την εκτέλεση των αναγκαίων συνδέσεων επάνω σ' αυτήν θα βαφεί με το αντίστοιχο χρώμα. Η εσωτερική συνδεσμολογία των πεδίων και ιδιαίτερα των κυκλωμάτων ισχύος από το γενικό αυτόματο διακόπτη προς τους ζυγούς διανομής και από εκεί προς τους αυτόματους διακόπτες των αναχωρήσεων, θα γίνει με μπάρες χαλκού καταλλήλων διατομών και χρωμάτων. Όπου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μπάρες (σε αναχωρήσεις μικρών ονομαστικών εντάσεων), οι ανωτέρω συνδεσμολογίες μπορούν να γίνουν με μονοπολικά επενδεδυμένα καλώδια, καταλλήλων χρωμάτων για την διάκριση των φάσεων και του ουδετέρου και διατομών ίσων τουλάχιστον με τις διατομές των γραμμών που εξυπηρετούν, οι ο- ποίες και αναγράφονται στα σχέδια. Οι συνδέσεις προς τους ζυγούς θα γίνονται με ορειχάλκινες βίδες Μ12x40 mm και επί πλέον θα τοποθετούνται μια ροδέλλα από την πλευρά της κεφαλής της βίδας και από την πλευρά του περικοχλίου μία ροδέλλα και ένα ασφαλιστικό (γκρόβερ). Σελίδα 16

17 Στην περίπτωση που συνδέονται στους ζυγούς καλώδια, τότε στα άκρα τους θα τοποθετούνται χάλκινα ακροπέδιλα (κος) επικασσιτερωμένα, κατάλληλου μεγέθους. Για τη σύνδεση δύο ζυγών μεταξύ τους θα χρησιμοποιούνται δύο ορειχάλκινες βίδες Μ12x40 mm, οι οποίες θα τοποθετούνται διαγώνια. Γενικά πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια, ώστε η συνδεσμολογία κάθε πεδίου να είναι άριστη από τεχνικής και αισθητικής απόψεως, δηλαδή τα καλώδια και οι μπάρες να α- κολουθούν σύντομες και ευθύγραμμες διαδρομές, να προσαρμόζονται και να συσφίγγονται καλά στις συνδέσεις, να αποφεύγονται αδικαιολόγητες διασταυρώσεις κλπ. Επίσης τα καλώδια των ασθενών ρευμάτων (για τις ενδεικτικές λυχνίες, τα όργανα μετρήσεως κ.λ.π.) θα ακολουθούν κατά το δυνατόν σύντομες διαδρομές μέσα σε ειδικά πλαστικά κανάλια καλωδίου, τα οποία θα ευρίσκονται μακριά από γραμμές ισχυρών ρευμάτων. Τα καλώδια αυτά θα είναι μονόκλωνα ΝΥΑ 1,5 mm 2 για τα κυκλώματα των ενδεικτικών λυχνιών, βολτομέτρων, αμπερομέτρων και ΝΥΜ 2,5 mm 2 για τα κυκλώματα, θερμομέτρου και της σειρήνας. Οι ασφάλειες τύπου ταμπακιέρας των κυκλωμάτων τάσεως των οργάνων μετρήσεως, των βοηθητικών κυκλωμάτων και των ενδεικτικών λυχνιών θα είναι συγκεντρωμένες σε κάθε πεδίο σε μια θέση εύκολα προσιτή. Στην εμπρόσθια πλευρά των πεδίων θα εμφανίζονται μόνον οι λαβές χειρισμού των διακοπτών, οι εμπρόσθιες επιφάνειες των οργάνων μετρήσεως καθώς και οι λυχνίες ενδείξεως, οι οποίες θα διατάσσονται ανά τρεις σε σειρά και σε απόλυτη αντιστοιχία με τις φάσεις των γραμμών που φεύγουν ή έρχονται. Κάθε ενδεικτική λυχνία θα είναι συνδεδεμένη μεταξύ φάσεως και ουδετέρου, θα είναι αναμμένη όταν λειτουργεί η αντίστοιχη γραμμή και θα μπορεί να αλλάξει από εμπρός. Επίσης στην εμπρόσθια πλευρά κάθε πεδίου θα προσαρμοσθεί και θα στερεωθεί ταινία από πλαστικό PLEXIGLAS μαύρο, πλάτους περίπου 10 mm και πάχους 2 mm, η οποία θα δείχνει σε μονογραμμικό διάγραμμα τη συνδεσμολογία του πεδίου. Επί πλέον κάτω από τις λαβές των διακοπτών θα υπάρχουν ενδεικτικές πινακίδες άριστης προσαρμογής και εμφάνισης, που θα αναγράφουν τις γραμμές που ελέγχει κάθε διακόπτης. Τέλος κάθε πεδίο θα φέρει στο άνω μέρος αυτού κεντρική πινακίδα μεγαλύτερου μεγέθους, στην οποία θα αναγράφεται ο χαρακτηρισμός του. Ολόκληρος ο πίνακας χαμηλής τάσεως θα παραδοθεί τελικά με όλα τα εξαρτήματα που φαίνονται στα σχέδια και επί πλέον με κάθε άλλη συμπληρωματική διάταξη ασφάλειας η βοηθητική συσκευή η όργανο απαραίτητο για την κανονική και ασφαλή λειτουργία του πίνακα, έστω κι αν αυτά δεν αναγράφονται στα σχέδια η στο παρόν τεύχος. Η κατασκευή και συνδεσμολογία του Γενικού Πίνακα Χ.Τ. θα γίνει στο εργοστάσιο που θα παραγγελθεί από τον ανάδοχο πλήρης, ώστε για να λειτουργήσει να μη χρειάζεται τίποτα άλλο εκτός από την τοποθέτηση του και τη σύνδεση του με τις γραμμές που έρχονται και φεύγουν απ' αυτόν. Στη συνέχεια θα δοκιμασθεί και θα γίνει ο έλεγχος των μονώσεων, τα αποτελέσματα του οποίου θα γνωστοποιηθούν εγγράφως στην Επίβλεψη κατά την παράδοση του πίνακα, πρέπει δε αυτά να συμφωνούν με τα καθοριζόμενα στους κανονισμούς. Σελίδα 17

18 Αυτόματοι διακόπτες ισχύος χαμηλής τάσεως Οι αυτόματοι διακόπτες θα είναι κατάλληλοι για κύριοι διακόπτες προστασίας διανομών και χρησιμοποιούνται για την προστασία πινάκων ως γενικοί ασφαλειοδιακόπτες και την προστασία καλωδίων διανομών, αγωγών και τμημάτων εγκαταστάσεων από θερμική υπερφόρτιση και βραχυκύκλωμα. Οι διακόπτες αυτοί θα είναι τριπολικοί, ονομαστικών εντάσεων όπως αναγράφονται στα σχέδια και θα έχουν πηνίο εργασίας, θερμικά ρυθμιζόμενα για προστασία από υπερεντάσεις, ηλεκτρομαγνητικά προστασίας από βραχυκύκλωμα και βοηθητικές επαφές. Ε- πίσης θα υπάρχει δυνατότητα, ανάλογα με τη χρήση των αυτομάτων διακοπτών, να χρησιμοποιηθούν πηνία ελλείψεως τάσεως και πηνία ή κινητήρες χειρισμού, με τα ο- ποία θα μπορούν κατά περίπτωση να τίθενται εκτός ή εντός λειτουργίας. Οι διακόπτες αυτοί θα είναι ανοικτού ή κλειστού τύπου κατά περίπτωση. Οι διακόπτες μεγάλης ισχύος που τοποθετούνται στους ΓΠΔ του υποσταθμού θα είναι ανοικτού τύπου, όπως και οι γενικοί διακόπτες των ΓΠΔ. Οι υπόλοιποι διακόπτες θα είναι κλειστού τύπου, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα. Όλοι οι χρησιμοποιούμενοι διακόπτες θα είναι σταθερού τύπου. Μεγέθη Αυτομάτων Διακοπτών Ισχύος Σταθερού Τύπου Ονομαστική Ένταση Κλειστού Τύπου Ανοικτού Τύπου (Α) ν ν (ν) * ν ν ν (*) Δεν προβλέπεται η εγκατάστασή τους Η ρύθμιση των θερμικών Ιr θα γίνεται σύμφωνα με την επιτρεπόμενη ένταση των προστατευομένων αγωγών ή καλωδίων. Τα ηλεκτρομαγνητικά στοιχεία, χωρίς καθυστέρηση θα είναι σταθερής τιμής 15xΙr για διακόπτες μέχρι 200 Α και ρυθμιζόμενα για μεγαλύτερους διακόπτες, ώστε να μπορούν να προσαρμοσθούν καλύτερα στις συνθήκες του δικτύου. Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος θα είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς VDE 0660 και IEC 947-1,-2,-3, τάσης 380/415 V, κατάλληλοι για τοποθέτηση μέσα σε πίνακα, θα έ- χουν δε χειριστήριο με ενδείξεις ON-OFF και προαιρετικά πηνίο ή κινητήρα τηλεχειρισμού. Ενδεικτικός προμηθευτής διακοπτών: Scneider, ABB, SIEMENS ή ισοδύναμοι Ασφάλειες και μικροαυτόματοι Οι ασφάλειες των πινάκων φωτισμού, κίνησης και των μερικών πινάκων διανομής θα είναι συντηκτικές πορσελάνης. Σελίδα 18

19 Οι ασφάλειες των κυκλωμάτων κινητήρων θα είναι επίσης συντηκτικές πορσελάνης με φυσίγγια βραδείας τήξεως. Συντηκτικές ασφάλειες μέχρι 63 Α θα είναι κοχλιωτές και πάνω από 63 Α μαχαιρωτές, εκτός αν άλλως σημειώνεται στα σχέδια. Η ασφάλιση των κυκλωμάτων φωτισμού, ρευματοδοτών και μικρών κινητήρων θα γίνεται με μικροαυτόματους Ασφάλειες Κοχλιωτές ασφάλειες Οι κοχλιωτές ασφάλειες θα χρησιμοποιηθούν για εντάσεις μέχρι 63 Α (εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά στα σχέδια) και θα είναι από πορσελάνη, τάσεως 500 VAC με βιδωτά πώματα και συντηκτικά φυσίγγια ταχείας ή βραδείας τήξεως, ικανότητας διακοπής 70 kα υπό τάση μέχρι 500 VΑC, σύμφωνες με τους Γερμανικούς Κανονισμούς VDE 0635/0636 και DIN Οι κοχλιωτές θα αποτελούνται από τα παρακάτω εξαρτήματα διαστάσεων σύμφωνα με τα αντίστοιχα DΙΝ: - Βάση πορσελάνης κατά DΙΝ 49325, 49519, και 49523, κατάλληλα για στερέωση με βίδες ή με σύστημα μανδάλωσης σε ράγα. - Μήτρα κατά DΙΝ Συντηκτικό φυσίγγιο κατά DΙΝ 49515, Πώμα πορσελάνης κατά DΙΝ και Όλα τα λοιπά εξαρτήματα που απαιτούνται για την κανονική και ασφαλή λειτουργία τους Μαχαιρωτές ασφάλειες Οι μαχαιρωτές ασφάλειες θα χρησιμοποιηθούν για εντάσεις πάνω από 63 Α και θα είναι τάσης 500 VAC, ικανότητας διακοπής 120 ka υπό τάση μέχρι 500 VΑC, σύμφωνες με τους Γερμανικούς κανονισμούς VDE 0636/0660/0680 και DIN Οι μαχαιρωτές ασφάλειες θα αποτελούνται από τα παρακάτω εξαρτήματα διαστάσεων σύμφωνα με τα αντίστοιχα DΙΝ: - Βάση από κεραμικό μονωτικό υλικό υψηλής αντοχής κατά DΙΝ μέρος 3. - Φυσίγγιο κατά DΙΝ μέρος 1. - Τα φυσίγγια θα τοποθετούνται ή αφαιρούνται με την βοήθεια χειρολαβών που θα είναι κατά DΙΝ μέρος 4. Οι ασφάλειες θα είναι κατασκευασμένες ώστε να μην επηρεάζονται από τα φορτία και έτσι με την πάροδο του χρόνου να μην δέχονται αλλοιώσεις στις ηλεκτρικές ιδιότητες τους. Οπου χρησιμοποιούνται ασφάλειες για κυκλώματα πάνω από 100Α, θα είναι υποχρεωτικά μαχαιρωτές σύμφωνα με το VDΕ 0100/5.73 Σελίδα 19

20 Μικροαυτόματοι Μικροαυτόματοι χαρακτηριστικής B Οι μικροαυτόματοι για την προστασία αγωγών θα είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς EN , IEC 898, DIN VDE 0641 μέρος 11 με χαρακτηριστική καμπύλη τύπου Β με αντίδραση θερμικού 1,13-1,45 Ιον και μαγνητικού 3-5 Ιον, κατάλληλοι για προστασία αγωγών και καλωδίων σε κυκλώματα φωτισμού, ρευματοδοτών και συσκευών χωρίς κινητήρες με προστατευόμενη έναντι επαφής κλέμα. Οι μικροαυτόματοι θα έχουν ονομαστική τάση 230/400 V AC, ικανότητα απόζευξης 3,0 kα, μέσο όρο ζεύξεων-αποζεύξεων σε φορτίο 1,25 του ονομαστικού και θα είναι εφοδιασμένοι με θερμικά στοιχεία προστασίας από υπερεντάσεις και ηλεκτρομαγνητικά στοιχεία προστασίας από βραχυκυκλώματα. Το κέλυφος των μικροαυτόματων θα είναι από συνθετική ύλη, ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες. Το πλάτος του καλύμματός τους θα είναι 17,5 mm (μονοπολικός) και η στερέωσή τους στους πίνακες θα γίνεται πάνω σε ειδικές ράγες 35x7,5 mm κατά DIN EN με τη βοήθεια κατάλληλου μάνδαλου. Για την προστασία από βραχυκυκλώματα μεγαλύτερα από 35 ka πρέπει, σύμφωνα με το VDE 100, 31 να προτάσσεται των μικροαυτομάτων συντηκτική ασφάλεια ονομαστικής εντάσεως μέχρι 100 Α. Ενδεικτικοί τύποι μικροαυτομάτων: Ν της SIEMENS, S2 της ABB, χαρακτηριστικής Β ή άλλος ισοδύναμος Μικροαυτόματοι χαρακτηριστικής C Οι μικροαυτόματοι για την προστασία αγωγών και συσκευών θα είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς EN , IEC 898, DIN VDE 0641 μέρος 11 με χαρακτηριστική καμπύλη τύπου C με αντίδραση θερμικού 1,13-1,45 Ιον και μαγνητικού 5-10 Ιον, κατάλληλοι για προστασία αγωγών σε μεγάλες εγκαταστάσεις και συσκευών με ιδιαίτερα μικρούς κινητήρες ισχύος κλάσματος του kw με προστατευόμενη έναντι επαφής κλέμα. Οι μικροαυτόματοι θα έχουν ονομαστική τάση 230/400 V AC, ικανότητα απόζευξης 3,0 kα, μέσο όρο ζεύξεων-αποζεύξεων σε φορτίο 1,25 του ονομαστικού και θα είναι εφοδιασμένοι με θερμικά στοιχεία προστασίας από υπερεντάσεις και ηλεκτρομαγνητικά στοιχεία προστασίας από βραχυκυκλώματα. Το κέλυφος των μικροαυτόματων θα είναι από συνθετική ύλη, ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες. Το πλάτος του καλύμματός τους θα είναι 17,5 mm (μονοπολικός) και η στερέωσή τους στους πίνακες θα γίνεται πάνω σε ειδικές ράγες 35x7,5 mm κατά DIN EN με τη βοήθεια κατάλληλου μανδάλου. Για την προστασία από βραχυκυκλώματα μεγαλύτερα από 35 ka πρέπει, σύμφωνα με το VDE 100, 31 να προτάσσεται των μικροαυτομάτων συντηκτική ασφάλεια ονομαστικής εντάσεως μέχρι 100 Α. Ενδεικτικοί τύποι μικροαυτομάτων: Ν της SIEMENS, S2 της ABB, χαρακτηριστικής C ή άλλος ισοδύναμος. Σελίδα 20

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2015

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΩΝΙΚΟΥ. A.M. : 99/2015 ΠΡΟΫΠ: 80.000,00 Κ.Α.: ΧΡΗΜ/ΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθ. Νικόλαος Α. Κυριάκης ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθ. Νικόλαος Α. Κυριάκης ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθ. Νικόλαος Α. Κυριάκης ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Κτίριο Ελέγχου Υ/Σ Κω 150/20KV Θεµελιακή Γείωση Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Μελέτη Παθητικής & Ενεργητικής Πυροπροστασίας Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Ύδρευση Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Αποχέτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «ίκτυα Μεταφοράς Λυµάτων ήµου Καρπάθου (Ν5600a) 3.136.640 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600a\cns\tefhi\MAPS.dc N5600a/5157 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ίκτυα Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Γ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΕ3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΣΤΟ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΘΕΣΗ ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

------------------------------------------------ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ----------------------------------------------- Τεύχος Υπολογισμών

------------------------------------------------ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ----------------------------------------------- Τεύχος Υπολογισμών ------------------------------------------------ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ----------------------------------------------- Τεύχος Υπολογισμών Εργοδότης ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ Έργο ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΟΥΧΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ BIΟΦΙΑΛ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ BIΟΦΙΑΛ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Βασικές αρχές εκπόνησης της μελέτης - Προβλεπόμενες εγκαταστάσεις... 4 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ... 6 2.1 ΓΕΝΙΚA... 6 2.2 YΔΡΕΥΣΗ... 6 2.3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1 / 16 : ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ( W.C.) ΕΛΑΦΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1 / 16 : ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ( W.C.) ΕΛΑΦΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 / 16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ : ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ( W.C.) ΕΛΑΦΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2 / 16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ /...1 1 Γενικά...2 1.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...2 2 Τεχνική Έκθεση...3 2.1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 2.1.1 Γενικά...3 2.1.2 Τροφοδοσία Δ.Ε.Η. - Μετρητές...3 2.1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, Νοέμβριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΥΟ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ TEXNIKΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κ3 & ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ Κ4 ΣΤΟ Ο.Τ. 2060 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήναι, Ιούλιος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1200. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

1200. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 1200.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 1200. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Το τμήμα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά, στις εργασίες και τον ενδεδειγμένο τρόπο κατασκευής της εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η-Μ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7 1.1 Δίκτυα Σωληνώσεων 7 1.2 Οργανα διακοπής, Ελέγχου και Ασφάλειας Δικτύων Σωληνώσεων 12 1.3 Μονώσεις σωληνώσεων 14 1.4 Είδη κρουνοποιϊας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ στο μάθημα ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ («ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ») Σταύρος Καμινάρης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & Μ.Ε ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΡΓΟ : ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ «MΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ» της ενταγμένης πράξης «Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 2.1 Πυροδιαµερίσµατα και Πυράντοχες θύρες...4 2.1.1 Πυροδιαµερίσµατα... 4 2.1.2 Πυράντοχες θύρες...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Είδος μελέτης: Πτυχιακή εργασία ΟΝ/ΜΟ: Χατζηπαύλου Μιχάλης 34379 ΙΔ Αποστολίδης Αθανάσιος 33933 ΙΕ Αθήνα, Αιγάλεω 2012 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΦΥΤΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Α.Μ. 3224) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΑΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ1-ΣΞ0 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ1-ΣΞ0 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΝΞ Νάξος 29 Μαίου2013 Αρ. Πρωτ. ΚΑΝΞ/ΔΑΠ/107 Πληροφορίες : Κοντοστέργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ Σελ. 1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ Σελ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης Ηλεκτροφωτισµός οδών Σπετσών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-09-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-09-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-09-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 455 ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μερζιώτης Ι. Χαράλαμπος (Α.Μ. 35732) Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Πληροφορικής Tηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορορς Νικολάου 2 117 45 Αθήνα. Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438

Διεύθυνση Πληροφορικής Tηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορορς Νικολάου 2 117 45 Αθήνα. Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438 Τεύχος 9 «Τεχνικό Μέρος Έργου» Διεύθυνση Πληροφορικής Tηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορορς Νικολάου 2 117 45 Αθήνα Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438 Αντικείμενο: ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Οι Προδιαγραφές που ακολουθούν αναφέρονται στα Υλικά, τα Μηχανήµατα, τις Συσκευές και γενικά το σύνολο του εξοπλισµού των Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα