ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ"

Transcript

1 ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΠΘ,

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τεχνολογίες θερμικής επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων (Σ.Α.): Καύση (δευτερευόντως) πυρόλυση και αεριοποίηση, Συν-αποτέφρωση (σε υφιστάμενες βιομηχανικές μονάδες) Νέες μέθοδοι ή τροποποιήσεις αυτών δοκιμάζονται και αναπτύσσονται συνεχώς. Κυρίαρχη θέση: η καύση (με πολύ μεγαλύτερα ποσοστά εφαρμογής από τις υπόλοιπες εναλλακτικές τεχνολογίες): δοκιμασμένη μέθοδος διεθνώς, μακρόχρονη παρουσία σε πολλές χώρες, αξιόπιστα αποτελέσματα, με διαρκή τεχνολογική εξέλιξη. Επιπλέον: Ενεργειακή αξιοποίηση μέσω βιολογικής επεξεργασίας (Αναερόβια Χώνευση) )

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ (συνέχεια) Μεγάλη εξάπλωση μονάδων καύσης: Μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1970 λόγω της πετρελαϊκής κρίσης. Σήμερα οι τεχνολογίες θερμικής επεξεργασίας κατέχουν (τόσο ό στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και παγκοσμίως) ) τη δεύτερη θέση στη διάθεση των Στερεών Αποβλήτων (μετά την υγειονομική ταφή), Σε ορισμένες χώρες εμφανίζονται μάλιστα ως η κυρίαρχη τεχνολογία. O ρόλος της Ευρώπης εδώ είναι κυρίαρχος Εφαρμογή: είτε αυτόνομα ως αποκλειστική μέθοδος επεξεργασίας των Στερεών Αποβλήτων,, είτε σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους επεξεργασίας των Στερεών Αποβλήτων (π.χ. Μηχανική Διαλογή, Κομποστοποίηση, κ.λπ.). Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις καύσης επιτυγχάνουν όρια πολύ καλύτερα των νομοθετικών απαιτήσεων μέσω πολύ αξιόπιστων συστημάτων επεξεργασίας των καυσαερίων.

4 Αυξημένες περιβαλλοντικές προδιαγραφές energy content, particle size + LoI, WC, C, Fe, fly ash/ bottom ash properties + C biogenic, H, N, Cl, S, N, Hg, dioxins,... nanoparticles? ROSTFEUERUNG ELEKTROFILTER RAUCHGASREINIGUNG DENOXANLAGE Reingas ABHITZEKESSEL Abfall Metallschrott H 2 O Kesselasche Schlacke ABWASSER- REINIGUNG Abwasser EF-Asche Wasser basisches Prozesswasser saures Prozesswasser Filterkuchen

5 Διάφορες μορφές εστιών καύσης σε αποτεφρωτήρες (Vehlow, J.) Παλινδρομική εσχάρα Κυλιόμενη εσχάρα Ρευστοποιημένη κλίνη ανακυκλοφορίας

6 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (1/3) Μείωση όγκου των στερεών αποβλήτων: : Τα τελικά υπολείμματα ανέρχονται περίπου στο 10% του αρχικού όγκου των Στερεών Αποβλήτων. Μείωση βάρους των στερεών αποβλήτων: Λόγω της οξείδωσης των ουσιών και της μετατροπής τους σε αέριες ενώσεις, προκύπτει πολύ μεγάλη μείωση του βάρους των Στερεών Αποβλήτων Τα τελικά υπολείμματα ανέρχονται περίπου στο 25-35% του αρχικού βάρους των Στερεών Αποβλήτων.

7 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (2/3) Πλήρης απουσία παθογόνων παραγόντων στα προϊόντα: Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναπτύσσονται, επιτυγχάνεται πλήρης απουσία παθογόνων παραγόντων. Οι τεχνολογίες θερμικής επεξεργασίας είναι οι μόνες που εξασφαλίζουν τη παράμετρο αυτή, έναντι όλων των άλλων τεχνολογιών Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Απαίτηση μικρών εκτάσεων: Οι μονάδες θερμικής επεξεργασίας αποτελούν βιομηχανικές εγκαταστάσεις και χαρακτηρίζονται από την απαίτηση μικρών εγκαταστάσεων για την εγκατάστασή τους. Η πυρόλυση - αεριοποίηση εμφανίζεται ακόμη πιο πλεονεκτική στον τομέα αυτό.

8 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (3/3) Εκμετάλλευση της ενέργειας των Στερεών Αποβλήτων: Καθίσταται δυνατή η πληρέστερη εκμετάλλευση της περιεχόμενης ενέργειας. Η διάθεσή της μπορεί να είναι είτε ως ηλεκτρική είτε ως θερμική ενέργεια είτε επιπλέον (για την πυρόλυση/ αεριοποίηση) ως ελαιώδης καύσιμη ύλη. Είναι η μόνη ή η πλέον αξιόπιστη τεχνολογία, ογ, γαορ για ορισμένα εδη είδη αποβλήτων: Για τα απόβλητα όπως νοσοκομειακά,, ή ορισμένες κατηγορίες τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων, είναι η μόνη ή η πλέον αξιόπιστη τεχνολογία διάθεσης. Εκτός των ανωτέρω κύριων πλεονεκτημάτων, οι μονάδες θερμικής επεξεργασίας συνοδεύονται και από άλλα δευτερεύοντα πλεονεκτήματα,, όπως π.χ. η μείωση των εκπομπών του φαινομένου του θερμοκηπίου, ενώ επιτρέπει και τη μερική ανάκτηση υλικών προς αξιοποίηση.

9 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (1/2) Κόστος κατασκευής: Σχετικά υψηλότερο σε σχέση με τις άλλες τεχνολογίες Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο μεμονωμένης μονάδας. Στις νέες εγκαταστάσεις, 30-50% του συνολικού κόστους επένδυσης αντιστοιχεί στην τεχνολογία για την προστασία του περιβάλλοντος. Κόστος λειτουργίας: Γενικά, οι τεχνολογίες θερμικής επεξεργασίας χαρακτηρίζονται από κόστος λειτουργίας (συνήθως) μεγαλύτερο από τις άλλες τεχνολογίες σε επίπεδο μεμονωμένης μονάδας. Το κόστος διαφέρει πολύ από μονάδα σε μονάδα. Στις σύγχρονες μονάδες, έχει μειωθεί σημαντικά και εμφανίζει συνεχείς πτωτικές τάσεις λόγω υψηλής ωρίμανσης της τεχνολογίας. Το κόστος μειώνεται δραστικά,, όσο αυξάνεται η δυναμικότητα της μονάδας (ισχυρή επίδραση οικονομιών κλίμακας).

10 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (2/2) Απαίτηση αυξημένων πληθυσμών: Ιδιαίτερα οι μονάδες καύσης, απαιτούν μία ελάχιστη δυναμικότητα ώστε να κρίνονται οικονομικά βιώσιμες. Έτσι δύσκολα μπορεί να εφαρμοσθούν σε μικρές πληθυσμιακές ενότητες. Ένας εκτιμώμενος ελάχιστος εξυπηρετούμενος πληθυσμός για μονάδες καύσης είναι κάτοικοι, αλλά μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την εφαρμοζόμενη τεχνολογία και το εφαρμοζόμενο gate fee. Πλην της καύσης, οι υπόλοιπες τεχνολογίες θερμικής επεξεργασίας, χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητες για σύμμεικτα Αστικά Στερεά Απόβλητα. Η λειτουργία μονάδων πυρόλυσης και αεριοποίησης με σύμμεικτα απορρίμματα έχει αναδείξει σημαντικά προβλήματα. Όμως η εφαρμογή των τεχνολογιών αυτών για κλάσματα των στερεών αποβλήτων (π.χ. χ RDF καύσιμο κλάσμα, χαρτί, πλαστικά, ξύλα, ελαστικά κ.λπ.) έχει δώσει ορισμένα καλά αποτελέσματα,χωρίς να έχει δοκιμασθεί σε πλήρη κλίμακα.

11 Κόστη επένδυσης και λειτουργίας 6 Αρχικ ή Δ α πάνη ( 10 ) y = x 0.83 R 2 = x Επίπεδο τιμών Δυναμικότητα (τόνοι/έτος) /τό νο ) υ ργία ς ( Κόσ το ς Λειτο y = x R 2 = x Επίπεδο τιμών Δυναμικότητα (τόνοι/έτος) Πηγή: Τσιλέμου και Παναγιωτακόπουλος (HELECO 2005)

12 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Σήμερα σε όλο τον κόσμο, διατίθενται με τη μέθοδο της θερμικής επεξεργασίας περίπου 130 εκατομμύρια τόνοι Αστικά Στερεά Απόβλητα ετησίως σε περισσότερες από 600 εγκαταστάσεις. 400 από αυτές είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2008), με προοπτική να γίνουν ακόμη 100 μέχρι το 2012 (πρόβλεψη CEWEP). Από το 1995 η συνολικά παγκόσμια δυναμικότητα των μονάδων θερμικής επεξεργασίας αυξήθηκε κατά 16 εκατομμύρια τόνους. Εγκαταστάσεις Θερμικής Επεξεργασίας υπάρχουν σε 35 χώρες στον κόσμο, από πολύ μεγάλες (Κίνα) έως πολύ μικρές (Βερμούδες). Το 2002 σε όλη την Ευρώπη, η συνολική δυναμικότητα υπερέβαινε τα 50 εκατομμύρια τόνους και η παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας ήταν περίπου 44 εκατομμύρια GJ και 150 εκατομμύρια GJ αντίστοιχα.

13 Ποσοστά (% κ.β.) αποτέφρωσης απορριμμάτων στην ΕΕ [Vehlow, J. ]

14 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜ ΜΑΤΩΝ Αυστρία Δανία Γαλλία Γερμανί Ιταλία Ολλανδ Νορβιγί Ισπανία Σουηδία Ελβετία Μ.Βρ ρετα % ΠΟΣΟΣΤΟΟ ΜΕΘΟΔΟΥ Δ.Σ.Α. ΧΩΡΕΣ Ε.Ε. Χ.Υ.Τ.Α. % Θερμική επεξ/σια % Λιπασ/ση % Ανακύκλωση %

15 Εκπομπές PCDD/F ( διοξινών ) από Αποτεφρωτήρες ΑΣΑ στην Γερμανία

16 100% Εκπομπές PCDD/F ( διοξινών ) από Αποτεφρωτήρες ΑΣΑ στην Αυστρία [Stengler, E. ] 80% 60% 40% Total emissions 20% 0% 0,07% 0,19% 0,04% PCDD+PCDF NOX SOX Cd Hg dust 0,40% 1,18% 0,00 09% Emissions of WtE

17 30 (Oliver Gohlke MARTIN GmbH) iency % ktro,netto ) Brescia Energy concept Amsterdam Increasing ö-? 25 Target for 2020? 20 Effic ( elek Toulon Reduction -? Heat - 15 Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση της εικόνας. Ίσως να μην επαρκεί η μνήμη του υπολογιστή για το άνοιγμα της εικόνας ή ίσως η εικόνα να έχει καταστραφεί. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή και ανοίξτε ξανά το αρχείο. Αν εμφανίζεται ακόμα το κόκκινο x, ίσως να πρέπει να διαγράψετε την εικόνα και να την εισαγάγετε ξανά. MBA & RDF Gasification Sao Paulo Landfillgas No Energy 1984/ bar /400 C 1998/ bar/480 C 2020? Year

18 Ενεργειακές παράμετροι H μείωση εκπομπών CO2 με την μαζική καύση απορριμμάτων είναι πολύ φθηνότερη σε σχέση με την αιολική και την ηλιακή ενέργεια. Π.χ.: 1. Αύξηση του βαθμού απόδοσης ηλεκτροπαραγωγής κατά 5% θα οδηγήσει σε κόστη αποφυγής CO2 της τάξης των 43 /t CO2. 2. Αύξηση του θερμικού βαθμού απόδοσης κατά 8% θα οδηγήσει σε κόστη αποφυγής CO2 της τάξης των 7-20 /t CO2. Τα αντίστοιχα κόστη αποφυγής εκπομπών CO2 από την παραγωγή γή ΑΠΕ είναι πολύ υψηλότερα: Αιολική ενέργεια: /t αποφευγόμενου CO2 Ηλιακή ενέργεια: /t αποφευγόμενου CO2 Βιομάζα: < 60 /t αποφευγόμενου CO2.

19 Ελληνικά ΑΣΑ και σημερινές υποδομές ΧΥΤΑ Ανακύκλωση Κατασκευασμένα MBT Gap? kt MSW/ye ear Κατασκευασμένα MBT Gap? Ανακύκλωση ΧΥΤΑ

20 Εγκαταστάσεις Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας ΑΣΑ στην Ελλάδα (2010) E.M.A.K. Α. Λιοσίων Δυναμικότητα: 1500 τόνοι / ημέρα. Διαχειρίζεται περίπου το 1/3 των ΑΣΑ της Αττικής Δεν λειτουργεί προσωρινά εδώ και κάποιους μήνες! Ε.Μ.Α.Κ Χανίων Ε.Μ.Α.Κ Κεφαλονιάς (σε λειτουργία από το 2009) ΜΒΕ (MBT) Ηρακλείου: Βιοξήρανση (σε λειτουργία από το 2009) Ε.Μ.Α.Κ Καλαμάτας: Αναμένεται να επαναλειτουργήσει μόλις λυθούν τοπικά προβλήματα διαχείρισης της μονάδας

21 ΕΜΑΚ και (24) ΚΔΑΥ στην Ελλάδα (2010) MBT Άνω MBT Άνω Λιοσίων: Δυναμικότητα RDF: 350 t/day

22 Σχεδιαζόμενες εγκαταστάσεις ΜΒΤ στην Ελλάδα (2010?-) Περιφέρεια Μονάδες Δυναμικότητα (x10 3 t/y) Δ. Αττική MBT Αττική Β.Α Αττική MBT Ν.Α Αττική MΒΤ Β.Δ Θεσσαλονίκη MBT Ν.Α Θεσσαλονίκη MBT Σέρρες MBT Κεντρική Μακεδονία Ημαθία MBT Πέλλα MBT Πιερία MBT Κιλκίς MBT 35 Δυτική Μακεδονία (Κοζάνη) MBT Δυτική Ελλάδα (Πάτρα) ΜΒΤ Πηγές: Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε 2007; ΤΕΕ, 2006; Ψωμόπουλος 2008,

23 Διαχείριση ΑΣΑ στην Ελλάδα ΕΑΝ κατασκευαστούν ΌΛΑ τα σχεδιαζόμενα MBT ΧΥΤΑ Ανακύκλωση Κατασκευασμένα MBT Σχεδιαζόμενα MBT Gap? kt MSW/yea ar Σχεδιαζόμενα MBT Κατασκευασμένα MBT Gap? Ανακύκλωση ΧΥΤΑ

24 Τέλη πύλης: Η ευρωπαϊκή πραγματικότητα Μονάδα Χαρακτηριστικά Μέση τιμή [ ] Εύρος τιμών [ ] MRF Κομποστοποίηση Αναερόβια χώνευση Ανοιχτού τύπου Κλειστού τύπου ΧΥΤΑ Καύση Σύνολο ο (2000-σήμερα) ΜΒΤ

25 Η ενεργειακή αξιοποίηση στην Ελλάδα Δυναμικότητα μονάδας: t/a /t MSW 170 Revenue from electricity sale ( /t) Treatment and dipsosal cost of ash and residues ( /t) Capital cost ( /t) Karagiannidis et al. (2009) Operating cost ( /t) Operating cost ( /t) Capital cost ( /t) Treatment and dipsosal cost of ash and residues ( /t) Revenue from electricity sale ( /t) Gate fee ( /t) Gate fee description ( /t) Ανάλυση κόστους πύλης για ενδεικτική μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης ηςστην κεντρική Ελλάδα. Υπολογισμένο τέλος πύλης: 66,3 /t

26 Τέλη πύλης ΧΥΤΑ στην Ελλάδα σήμερα Ενδεικτικά (υφιστάμενα ή αρχικά ) τέλη πύλης για τελική διάθεση: 20 /t (ΧΥΤΑ Κατερίνης) 22 /t (XYTA Μαυροράχης), 30 /t για ιδιώτες δώ 20 /t (ΧΥΤΑ Τρικάλων) ) 37 /t (ΧΥΤΑ Αμαρίου - Κρήτη) 34 /t (ΧΥΤΑ Σητείας) 10 /t (ΧΥΤΑ Βόλου) 60 /t (ΧΥΤΑ Φυλής για ιδιώτες).αττική!

27 ΧΥΤΑ στην Ελλάδα Tagarades Volos Ano Liosiai 65 ΧΥΤΑ σε λειτουργία 46 υπό αδειοδότηση η ή κατασκευή. Σε (μόνο) 3 ανακτάται το βιοαέριο XYTA για ηλεκτροπαραγωγή: - Άνω Λιόσια (23.5 MWe). - Ταγαράδες (5 MWe). - Βόλος (1.3 MWe) downscaling (!) μεσαίου μεγέθους χώρους.

28 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (1/2) 1. Οι τεχνολογίες θερμικής επεξεργασίας εμφανίζουν σημαντικά πλεονεκτήματα κατά την εφαρμογή τους στη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. 2. Τα τυχόν μειονεκτήματά τους εστιάζονται κυρίως στις οικονομικές παραμέτρους και όχι στις περιβαλλοντικές. 3. Υπάρχει αυξητική τάση διεθνώς στην εφαρμογή τεχνολογιών ενεργειακής αξιοποίησης με αποτέφρωση (600 μονάδες παγκοσμίως). 4. Για σύμμεικτα Αστικά Στερεά Απόβλητα, η αποτέφρωση φαίνεται πολύ αξιόπιστη ξό μέθοδος,, ενώ η πυρόλυση και η αεριοποίηση, εμφανίζουν ευαισθησία εφαρμογής. 5. Η πυρόλυση και αεριοποίηση έχουν πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα σε επιλεγμένα κλάσματα των Αστικών Στερεών Αποβλήτων. Δεν αποτελούν όμως ακόμη δόκιμη και ευρέως εφαρμοσμένη τεχνολογία. 6. Η εφαρμογή της καύσης αντενδείκνυται οικονομικά για μικρές οικιστικές ενότητες (ελάχιστο όριο κατ.). 7. Η συναποτέφρωση αποτελεί μία δοκιμασμένη μ πρακτική στην Ευρώπη, αρκεί να υπάρχουν διαμορφωμένες αγορές.

29 8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (2/2) 8. Αποτέφρωση και ανακύκλωση είναι σύμμαχοι και όχι αντίπαλοι. 9. Μία σύγχρονη τάση είναι όχι η αντιπαράθεση των εναλλακτικών μεθόδων, αλλά ο συνδυασμός τους. 10. Γίνονται συνέχεια ερευνητικές προσπάθειες και αναπτύσσονται νέες τεχνολογίες θερμικής επεξεργασίας ή παραλλαγές και βελτιώσεις αυτών. 11. Οι τεχνολογίες θερμικής επεξεργασίας μπορούν να διαδραματίσουν δ σημαίνοντα ρόλο στο ενεργειακό ισοζύγιο. 12. Η ποιοτική σύσταση των στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα, ως προς την εφαρμογή μεθόδων θερμικής επεξεργασίας ( φαντάσματα του παρελθόντος). 13. Η αποτέφρωση σύμμεικτων απορριμμάτων δείχνει απλούστερη και κατά συνέπεια υπό προϋποθέσεις φθηνότερη από συνδυασμούς τεχνολογιών επεξεργασίας. 14. Σημαντική παράμετρο αποτελεί η όλη ανάστροφη εφοδιαστική αλυσίδα (κόστη η μεταφοράς - προεπεξεργασίας). ργ

30 ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ-Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων Ελλάδος Η κεντρική ιδέα του Συμβουλίου είναι ότι μία στενή συνεργασία ακαδημαϊκών, ερευνητικών δημοσίων και βιομηχανικών φορέων θα βοηθήσει την Ελλάδα να αναπτύξει την ενεργειακή αξιοποίηση η των αποβλήτων με σκοπό την αειφόρο διαχείριση αποβλήτων, τη διάσωση πολύτιμης Ελληνική γης για τις μελλοντικές γενεές και την ενίσχυση του ενεργειακού ισοζυγίου της χώρας. Η ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ αποσκοπεί στη παροχή και διάχυση έγκυρης, επικαιροποιημένης και νηφάλιας επιστημονικής γνώσης επάνω στο αντικείμενο της θερμικής επεξεργασίας ενεργειακής αξιοποίησης ΑΣΑ, στα πλαίσια της ολοκληρωμένης διαχείρισης ΑΣΑ.

31 Όμως.. Πολύς δρόμος ακόμη

32 Αντί επιλόγου Οικονομικά (και κοινωνικά) εργαλεία: 2 παραδείγματα πεφωτισμένων και τολμηρών πρωτοβουλιών από Δήμους της χώρας μας: - Δήμος Πρέβεζας (επιχειρησιακό σχέδιο Zero- Waste κατάρτιση βάσει ευρύτερης ρης συναίνεσης) Δήμος Ελευσίνας (πρόγραμμα Pay As You - Δήμος Ελευσίνας (πρόγραμμα Pay-As-You- Throw πιλοτική υλοποίηση)

33

34 To Pay As You Throw (PAYT) προ των Ελληνικών πυλών Πρώτη εφαρμογή : Δήμος Ελευσίνας (LIFE+) PAYT Ατομική ευθύνη Ατομική χρέωση Μο κοσ οναδιαία στολόγησ α ση Ανα αγνώρισ η Μέτρηση Νομικό πλαίσιο

35 Πρόταση υπολογισμού συνολικής επιβάρυνσης για τη διαχείριση απορριμμάτων στη βάση του Pay As You Throw (PAYT) Μισθοί Κόστος επενδύσεων Γενικά διαχειριστικά έξοδα Έξοδα συστήματος διακίνησης πληροφοριών και χρέωσης Έξοδα επίβλεψης και επιστασίας Έξοδα ενημέρωσης και πληροφόρησης Σταθερά έξοδα Σταθερό κόστος Βασική επιβάρυνση Διβάθμιο σύστημα χρέωσης Μεταβλητό κόστος Μεταβλητή επιβάρυνση Συνολική επιβάρυνση Κόστος συλλογής Κόστος μεταφοράς Τέλη διάθεσης Κόστος συντήρησης εξοπλισμού Κόστος αγοράς σάκων ή ετικετών

36 Απαιτήσεις ενός μοντέλου χρέωσης Ανάκτηση κόστους Αποφυγή αρνητικών παραφαινομένων Πρακτικότητα Λογική Δικαιότητα Καθοδηγητική λειτουργία Προσαρμογή σε τοπικές δομές Ανταποδοτικό τέλος Φιλικότητα στο χρήστη Κοινωνική δικαιοσύνη Αποδοχή Πρόβλεψη νομικών αποφάσεων Αξιοπιστία 36

37 To pay or not to pay για τα απορρίμματα? Μείωση ανταποδοτικών τελών ή Περιορισμός και έλεγχος της επικείμενης (ήδη υλοποιούμενης) ) αύξησής τους? Ευχαριστώ για την ακρόαση και στην διάθεσή σας Αβραάμ Καραγιαννίδης, Δρ. Μηχ. Μηχ. MSc Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών,

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2011 Θέμα: «Προκαταρκτική προκήρυξη για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου»

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2011 Θέμα: «Προκαταρκτική προκήρυξη για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου» Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2011 Θέμα: «Προκαταρκτική προκήρυξη για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου» 1. Εισαγωγή Με αφορμή την πρόσφατη διαβούλευση - Προκαταρκτική προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων

Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30

Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δήμος Παπάγου- Χολαργού Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30 Σ ε λ ί δ α i Περιεχόμενα 1. Γενική Επισκόπηση Ελληνικής Οικονομίας... 2 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Φυλακτακίδης Χρήστος Α.Ε.Μ. 4803 / Μιάμης Θωμάς Α.Ε.Μ. 4734 1

Φυλακτακίδης Χρήστος Α.Ε.Μ. 4803 / Μιάμης Θωμάς Α.Ε.Μ. 4734 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ένα από τα κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα της σημερινής κοινωνίας είναι η συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή αποβλήτων. Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τα οργανικά απόβλητα και συγκεκριμένα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές της Σουηδικής Βιομηχανίας Χάρτου και Χαρτοπολτού για Μηχανική, Βιολογική Επεξεργασία (MBT) Στερεών Αστικών και Βιομηχανικών Αποβλήτων

Εφαρμογές της Σουηδικής Βιομηχανίας Χάρτου και Χαρτοπολτού για Μηχανική, Βιολογική Επεξεργασία (MBT) Στερεών Αστικών και Βιομηχανικών Αποβλήτων Εφαρμογές της Σουηδικής Βιομηχανίας Χάρτου και Χαρτοπολτού για Μηχανική, Βιολογική Επεξεργασία (MBT) Στερεών Αστικών και Βιομηχανικών Αποβλήτων ANETTE RYDÉN & GEORGIOS TARALAS Στόχος της παρουσίασης αυτής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 8 ης Μεραρχίας 5-7, 45445 Ιωάννινα ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΣΔΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΣΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΣΔΑ Καθ. Αλέξανδρος Π. Οικονομόπουλος ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ eco@otenet.gr Περίληψη Η παρούσα παρέμβαση αφορά την πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τα στερεά απόβλητα προκύπτουν από την παραγωγή, τη μεταφορά, την επεξεργασία και την κατανάλωση αγαθών. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ENIAIΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Μελετητής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FREQUENTLY

Διαβάστε περισσότερα

Eνεργειακή συν-αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων και βιομάζας Η σημασία των δευτερογενών καυσίμων (RDF, SRF)

Eνεργειακή συν-αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων και βιομάζας Η σημασία των δευτερογενών καυσίμων (RDF, SRF) Eνεργειακή συν-αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων και βιομάζας Η σημασία των δευτερογενών καυσίμων (RDF, SRF) 14o Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2009» Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2009 Ι. Μπούκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2014 4 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ΣΕΒ έχει θέσει επανειλημμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

PRACTICAL GUIDELINES FOR

PRACTICAL GUIDELINES FOR PRACTICAL GUIDELINES FOR MUNICIPALITY OF NEA PROPONTIDA Local implementation procedures of rational Waste Management schemes in municipalities Municipality of Nea Propontida Waste management is an issue

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δεκέμβριος 2009 ΤΕΥΧΟΣ 01 Ηλεκτρονική έκδοση του ΠΣΧΜ www.psxm.org.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΥΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΥΣΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δρ. Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Κέντρο Περιβαλλοντικής Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2.1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ 2.1.1. Σύντομο ιστορικό Κατά το έτος 2006 επικαιροποιήθηκε ο ΠΕΣΔΑΚ, ο οποίος προέβλεπε τη διαμόρφωση Οργανωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη Κόστους-Οφέλους

Mελέτη Κόστους-Οφέλους Mελέτη Κόστους-Οφέλους «Μελέτη, κατασκευή, συγχρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του έργου παραχώρησης των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων εντός των Ο.Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Αττικής» Εργοδότης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διαχείριση στερεών αποβλήτων: προβλήματα, παρά την πρόοδο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διαχείριση στερεών αποβλήτων: προβλήματα, παρά την πρόοδο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 2351/23.3.2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διαχείριση στερεών αποβλήτων: προβλήματα, παρά την πρόοδο Σοβαρά προβλήματα, που σχετίζονται μεταξύ άλλων-

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 7.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με τη διαχείριση στερεών αποβλήτων σε σχέση με τα προβλεπόμενα έργα στον εγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 0 Περιεχόμενα 0. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» Εισηγήτρια: Άννα Μίχου Γενική Διευθύντρια Ανατολική Α.Ε Εισαγωγή Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων (αστικών και βιομηχανικών) αποτελεί ένα σύνθετο και κρίσιμο πρόβλημα για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ Τμ. Ηλεκτρολογίας

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ Τμ. Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ Τμ. Ηλεκτρολογίας Πτυχιακή Εργασία Τρόποι ανακύκλωσης Ηλεκτρικού, Ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού επιπέδου 1 κατά OSI απαραίτητου για τη λειτουργία των απομακρυσμένων τηλεφωνικών κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Στη χώρα μας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων Η πρόταση της αποκεντρωμένης ολοκληρωμένης διαχείρισης Mια πρώτη προσέγγιση σχεδιασμού και κόστους

Κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων Η πρόταση της αποκεντρωμένης ολοκληρωμένης διαχείρισης Mια πρώτη προσέγγιση σχεδιασμού και κόστους Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων prosynat.blogspot.com - prosynat@gmail.com Κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων Η πρόταση της αποκεντρωμένης ολοκληρωμένης διαχείρισης Mια πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης. Παραγωγής βιοαιθανόλης. στην Ελλάδα

Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης. Παραγωγής βιοαιθανόλης. στην Ελλάδα Πτυχιακή Εργασία: Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης Παραγωγής βιοαιθανόλης στην Ελλάδα Φοιτητής: Kυρούδης Παναγιώτης Α.Μ.:4195 Υπευθ.Καθηγητής: Παξινός Κοσμάς Page1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΞΥΠΝΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Επιμέλεια Σύνταξης Τάσος

Διαβάστε περισσότερα