διατηρεί σταθερά στην κατακόρυφη θέση. υνατότητα περιστροφής του καλαθιού κατά 60 0 δεξιάαριστερά.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "διατηρεί σταθερά στην κατακόρυφη θέση. υνατότητα περιστροφής του καλαθιού κατά 60 0 δεξιάαριστερά."

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ. Το προσφερόµενο όχηµα θα πρέπει να είναι απόλυτα καινούργιο, ισχυρής κατασκευής και γενικά οι διαστάσεις του και τα κατασκευαστικά στοιχεία του να υπερκαλύπτουν τις υπάρχουσες σχετικές Ελληνικές διατάξεις και συνεπώς να είναι δυνατή η κυκλοφορία του στην Ελλάδα µε βάση νόµιµη άδεια κυκλοφορίας. 2.0 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ(καλάθι). 2.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ύψος εργασίας 12m. Μέγιστο οριζόντιο άνοιγµα (από τον κατακόρυφο άξονα περιστροφής µέχρι το µέτωπο του καλαθιού) 6,5m περίπου µε 2 άτοµα (ωφέλιµο φορτίο 200kgr). Ανυψωτική ικανότητα ωφέλιµου φορτίο µηχανισµού 200kg. Μέγιστο ύψος δαπέδου καλαθιού Ανυψωτική ικανότητα Γωνία περιστροφής : 10m περίπου : 200kgr : 360 ο 2.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΥΨΩΣΕΩΣ ΚΕΡΑΙΑΣ. Το καλάθι θα είναι στερεωµένο στο άκρο κεραίας και συµµετρικά προς αυτή η οποία θα αποτελείται από 2 τµήµατα τα οποία θα συνδέονται µεταξύ τους τηλεσκοπικά και θα επιτρέπουν την εύκολη µετακίνηση του καλαθιού µέσα στον χώρο της εµβέλειας του. Η κεραία θα έχει την δυνατότητα περιστροφής 360 ο και προς τις δύο κατευθύνσεις µε την βοήθεια κατάλληλου υδραυλικού κινητήρα ο οποίος θα επενεργεί σε κατάλληλο σύστηµα περιστροφής τύπου κορώνα πηνίο. Στο σύστηµα αυτό θα επενεργεί υδραυλικό φρένο το οποίο θα εξασφαλίζει την οµαλή και χωρίς κραδασµούς περιστροφή του βραχίονα. Το καλάθι θα συνδέεται µε την κεραία µε σύστηµα που θα το διατηρεί σταθερά στην κατακόρυφη θέση. υνατότητα περιστροφής του καλαθιού κατά 60 0 δεξιάαριστερά. Οι κινήσεις της κεραίας θα γίνονται υδραυλικά. Η αντλία τροφοδοσίας του υδραυλικού συστήµατος θα παίρνει κίνηση από τον κινητήρα του αυτοκινήτου µέσω Ρ.Τ.Ο. Η αντλία θα είναι γραναζωτού τύπου παροχής 15lit/min στις 1000rpm και πίεση λειτουργίας µέχρι 250bar. Η υδραυλική αντλία θα τροφοδοτεί τρία (3) υδραυλικά χειριστήρια, ένα (1) για τον ανεξάρτητο έλεγχο των υδραυλικών ποδαρικών και δύο (2) των χειρισµών του καλαθιού (ένα στη βάση και ένα στο καλάθι). Οι χειρισµοί της κεραίας θα γίνονται από δύο (2) χειριστήρια τα οποία θα τροφοδοτούνται υδραυλικά από την αντλία. Το ένα από τον χειριστή στο έδαφος και το άλλο από τον χειριστή στο καλάθι.

2 Οι κινήσεις και οι περιστροφές της κεραίας θα µπορούν να γίνουν και ταυτόχρονα. Οι ταχύτητες κινήσεως και περιστροφής της κεραίας και των τµηµάτων της θα είναι µικρές και απόλύτα ελεγχόµενες για τις ασφαλείς µετακινήσεις του καλαθιού κοντά σε αγωγούς µε ηλεκτρική τάση. Η κίνηση της περιστροφής θα επιτυγχάνεται µε κατάλληλο σύστηµα µύλου περιστροφής ο οποίος θα ελέγχεται από υδραυλικό κινητήρα και κατάλληλο µειωτήρα καθώς και υδραυλικό φρένο για αντιστάθµιση των ταλαντώσεων της περιστροφικής κίνησης. Όλα τα κινούµενα τµήµατα και εξαρτήµατα θα είναι κατάλληλα καλυµµένα µε προστατευτικά καλύµµατα ώστε να µην υπάρχει φόβο πρόκλησης ατυχήµατος. Ο ανυψωτικός µηχανισµός θα είναι συγκολληµένος σε κατάλληλη βάση έδρασης αποτελούµενη από πλαίσιο τετραγωνικής διατοµής το οποίο θα προσδένεται σταθερά µε κατάλληλους κοχλίες επί του πλαισίου του οχήµατος. Επί του πλαισίου αυτού θα συγκολλούνται και οι βάσεις επέκτασης των τεσσάρων σταθεροποιητικών ποδαρικών. 2.3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΕΩΣ. Ο µηχανισµός θα περιλαµβάνει τέσσερα (4) επεκτεινόµενα υδραυλικά ποδαρικά. Τα ποδαρικά θα είναι υδραυλικά ελεγχόµενα από ιδιαίτερο χειριστήριο το οποίο θα βρίσκεται στη βάση του ανυψωτικού µηχανισµού. Η θέση των ανυψωτικών ποδαρικών θα ελέγχεται από κατάλληλους τερµατικούς διακόπτες τόσο για την επέκταση όσο και για την επαφή τους µε το έδαφος. Ο συντελεστής ασφαλείας έναντι ανατροπής να είναι 1,8 του δυσχερέστερου φορτίου µε τα πέλµατα σταθεροποίησης. 2.4 ΚΑΛΑΘΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στο άκρο του βραχίονα θα υπάρχει κατάλληλο πολυεστερικό καλάθι διαστάσεων 1135Χ700Χ1130mm µε εµβαδόν 0,9m 2. Το καλάθι θα είναι µονωµένο και θα έχει διηλεκτρική αντοχή κατάλληλη για 1000V. Το καλάθι θα είναι κατάλληλο για την ανύψωση δύο ατόµων µε τα εργαλεία τους συνολικού βάρους 200Κgr (ωφέλιµο φορτίο). Το σύστηµα αναρτήσεων του καλαθιού θα διατηρεί σταθερά σε οριζόντια θέση το δάπεδο του. 2.5 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Ο ανυψωτικός µηχανισµός θα είναι ειδικός µηχανισµός για την ανύψωση ατόµων, θα φέρει σήµα CE και θα καλύπτει τις αυστηρότερες προδιαγραφές που ισχύουν σήµερα στην Ευρωπαϊκή ένωση για αυτά τα µηχανήµατα. Έτσι θα περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες ασφαλιστικές διατάξεις, όπως: ιπλές ανεπίστροφες βαλβίδες σε όλους του κυλίνδρους που θα εξασφαλίζουν την συγκράτηση του µηχανισµού σε περίπτωση

3 απώλειας της πίεσης του υδραυλικού υγρού από θραύση των σωληνώσεων ή άλλη αιτία κατά την τροφοδότηση του κυλίνδρου Ξεχωριστό χειριστήριο για τον έλεγχο των ποδαρικών που µε µηχανισµό INTERLOCK θα εξασφαλίζει ότι δεν θα γίνει χειρισµός στα ποδαρικά αν ο βραχίονα του καλαθιού δεν είναι κατεβασµένος και στη θέση ηρεµίας. Χειριστήριο στην βάση του βραχίονα µε πλήρη έλεγχο του βραχίονα. Χειριστήριο στο καλάθι µε πλήρη έλεγχο του βραχίονα. Μηχανισµό ελέγχου της µέγιστης ροπής που θα εφαρµόζεται στον βραχίονα ο οποίος θα σταµατά τον µηχανισµό σε περίπτωση που αυτός φτάσει τα προσδιοριζόµενα όρια, αποτρέποντας περίπτωση ανατροπής. Στην περίπτωση αυτή η µονάδα ελέγχου θα επιτρέπει µόνο κινήσεις του βελτιώνουν την ευστάθεια του µηχανισµού. Ασφαλιστικός µηχανισµός που θα ελέγχει ότι όλα τα ποδαρικά πατούν στέρεα στο έδαφος και δεν υπάρχει φόβος ανατροπής. Σε περίπτωση απώλειας στήριξης η µονάδα ελέγχου θα επιτρέπει µόνο κινήσεις του βελτιώνουν την ευστάθεια του µηχανισµού. Υδραυλικό φρένο µε αντιστάθµιση της περιστροφής για οµαλή κίνηση κατά την περιστροφή. Χειροκίνητη υδραυλική αντλία για την λειτουργία του µηχανισµού σε περίπτωση βλάβης της κύριας αντλίας για την χρησιµοποίησή της για κάθοδο της κεραίας σε ανάλογη περίπτωση. Κατάλληλες ασφαλιστικές βαλβίδες έναντι αύξησης της πίεσης στο υδραυλικό κύκλωµα. Ασφάλιση έναντι υπερθέρµανσης της ηλεκτρονικής µονάδας ελέγχου ασφαλείας. 3.0 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΡΟΤΣΑΣ (ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ) Ο ελεύθερος χώρος πάνω από το πλαίσιο θα καλυφθεί µε αντιολισθητικό µεταλλικό έλασµα (λαµαρίνα) για να µπορεί να τοποθετηθεί ωφέλιµο φορτίο αλλά και για να τοποθετηθούν ασφαλιζόµενα ερµάρια µε κλειδαριές για εργαλεία, συνολικού όγκου µεγαλύτερου από 0,8m 3. Επίσης το όχηµα θα είναι εφοδιασµένο µε κατάλληλα φτερά και ελαστικούς λασπωτήρες στον οπίσθιο άξονα. Οι διαστάσεις της πλατφόρµας θα είναι: 4m µήκος χ 2,30m πλάτος περίπου. 3.1 ΒΑΦΗ. Όλα τα µεταλλικά µέρη του µηχανισµού θα βαφούν προσεκτικά µε αντισκουριακή βαφή και ο εξωτερικός χρωµατισµός θα είναι αποχρώσεως πορτοκαλί. 4.0 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι στιβαρής κατασκευής και κατάλληλο για την λειτουργία της συναρµολογηµένης στο πλαίσιο του πλατφόρµας µε τα εξής χαρακτηριστικά:

4 4.1 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Πετρελαιοκίνητος τετράχρονος υδρόψυκτος ισχύος τουλάχιστον 140 HP κατά DIN και µέγιστης ροπής τουλάχιστον 40 Kg/m κατά DIN. 4.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑ ΟΣΕΩΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ Συµπλέκτης ξηρού τύπου µε ένα δίσκ. Κινητήριοι τροχοί 4χ2. 4,3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΕΥΘΗΝΣΕΩΣ Υδραυλικό µονού κυκλώµατος. Τιµόνι πλήρως ρυθµιζόµενο. Θέση τιµονιού αριστερά. 4.4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ Ανάρτηση µε σούστες στον εµπρόσθιο και οπίσθιο άξονα µε ράβδους εξισορρόπησης. 4.5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ ΗΣΕΩΣ Φρένα πορείας: Υδραυλικά διπλού διαγώνιου κυκλώµατος µε βαλβίδα ελέγχου πίεσης φρένων στους πίσω τροχούς, ενισχυµένα µε σέρβο και ABS. Φρένο στάθµευσης: Μηχανικό µε λειτουργία στους πίσω τροχούς. 4.6 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τάση 24 ή 12 volt Γεννήτρια τύπου ALTERNATOR ύο συσωρευτές Ενδεικτικό και φώτα τα προβλεπόµενα από το νόµο για την ασφαλή οδήγηση του οχήµατος. Επί της οροφής του θαλάµου αναλάµπων φάρος, περιστρεφόµενος χρώµατος πορτοκαλί. 4.7 ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Πλήρης πίνακας οργάνων που θα περιλαµβάνει τα εξής: Ταχογράφο για δυο οδηγούς µε χιλιοµετρητή ηµερήσιων χιλιοµέτρων. Στροφόµετρο Όργανα: θερµοκρασίας, περιεχόµενου καυσίµου, ελαίου κινητήρα, φίλτρου καυσίµου. Ενδεικτικές λυχνίες: φώτων, αλλαγής πορείας, φώτων στάθµευσης, υγρών φρένων, χαµηλής πίεσης λαδιού κινητήρα, λειτουργίας δυναµό, χειρόφρενου και ότι άλλο απαιτείται για την ασφαλή οδήγηση και έλεγχο των λειτουργιών του αυτοκινήτου.

5 4.8 ΑΜΑΞΩΜΑ Εξωτερικό καµπίνας Εξ ολοκλήρου µεταλλικός. Προωθηµένης οδήγησης ανακλινόµενος µε ράβδο στρέψης, από συγκολληµένο χάλυβα µε επαρκή µόνωση κατά της θερµοκρασίας και του ήχου. Ανεµοθώρακας από κρύσταλλο ασφαλείας. Υαλοκαθαριστήρες δυο ταχυτήτων µε σύστηµα εκτοξεύσεως νερού για τον καθαρισµό του ανεµοθώρακα. ύο καθρέπτες εξωτερικούς (αριστερά-δεξιά) Εσωτερικό καµπίνας Αλεξήλια οδηγού συνοδηγού. Ρυθµιζόµενο κάθισµα οδηγού Κάθισµα για δυο συνοδηγούς Ζώνες ασφαλείας τριών σηµείων για τους επιβάτες. Καλοριφέρ ύδατος από τον κινητήρα ρυθµιζόµενης απόδοσης θερµού-ψυχρού αέρα µε αποθαµβωτική διάταξη για εµπρόσθια και πλαϊνά κρύσταλλα. Εσωτερικό καθρέπτη. 5.0 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 5.1Ανυψωτικός µηχανισµός: Ο µηχανισµός θα παρέχετε µε εγγύηση καλής λειτουργίας για το διάστηµα των 12 µηνών που καλύπτει εργασία και ανταλλακτικά για την αντιµετώπιση προβληµάτων που οφείλονται σε ελαττωµατική κατασκευή ή ελαττωµατικά υλικά. 5.2Όχηµα: Ένας χρόνος εγγύηση για το πλήρες όχηµα. ύο χρόνια εγγύηση για τον κινητήρα και το σύστηµα µετάδοσης. Πέντε χρόνια εγγύηση για αντισκουριακή προστασία πλαισίου. 5.3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Το όχηµα µαζί µε την πλατφόρµα θα συµφωνεί απόλυτα µε τα προβλεπόµενα µε την Ελληνική Νοµοθεσία και µε την Ευρωπαϊκή και φυσικά θα διαθέτει και τα κατάλληλα πιστοποιητικά CE. 5.4 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Το όχηµα µαζί µε την πλατφόρµα θα είναι καινούργιας κατασκευής και τύπου της τελευταίας διετίας. Να κατατίθεται λίστα πωλήσεων ανυψωτικών µηχανισµών. Να κατατίθεται λίστα συνεργείων & συνεργατών της εταιρείας για το όχηµα.

6 Έγκριση τύπου του προσφερόµενου οχήµατος θα δοθεί µε την παράδοση. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να έχει διαθέσει αρκετό αριθµό οχηµάτων στην Ελληνική αγορά που να λειτουργούν καλά τουλάχιστον µία διετία. Ο προµηθευτής έχει την υποχρέωση, πριν από την παράδοση του οχήµατος µε την πλατφόρµα να εξασφαλίσει την έγκριση της κυκλοφορίας του από το αρµόδιο υπουργείο. Ο προµηθευτής πρέπει να δώσει εγγύηση λειτουργίας του οχήµατος διάρκειας ενός χρόνου ή διανύσεως km οποιαδήποτε από τις δυο περιπτώσεις είναι συντοµότερη. Ο προµηθευτής κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς, πρέπει να έχει στην Ελλάδα εξουσιοδοτηµένο συνεργείο γενικών επισκευών οχηµάτων του προσφερόµενου τύπου µε αποθήκη διαθέσεως ανταλλακτικών που απαιτούνται για τις επισκευές. Ο προµηθευτής πρέπει κατά την διάρκεια του πρώτου χρόνου από της παράδοσης του οχήµατος, να διαθέτει οποιαδήποτε ανταλλακτικό που θα του ζητείται από την Επιχείρηση µέσα σε ένα µήνα από την ηµεροµηνία ζητήσεώς του. 6.0 ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΟ ΕΥΟΥΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ Το όχηµα κατά την παραλαβή του θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από τα ακόλουθα: Εφεδρικός τροχός πλήρης. Πλήρης σειρά εργαλείων απαραίτητα για την αλλαγή των τροχών και την εκτέλεση µικροεπισκευών του οχήµατος και της υδραυλικής πλατφόρµας. Ένα εγχειρίδιο συντηρήσεως (MAINTENANCE MANUAL) στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα για το όχηµα και την πλατφόρµα, εγχειρίδιο επισκευών (WORKSHOP MANUAL) και κατάλογο ανταλλακτικών (SPARE PARTS CATALOG) στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. Τους προβλεπόµενους από τον Κ.Ο.Κ πυροσβεστήρες. 7.0 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Οι προσφορές πρέπει να περιέχουν απαραίτητα τα πιο κάτω στοιχεία: Πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών που είναι συντεταγµένος όπως τον «ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» που επισυνάπτεται. Λεπτοµερές σχέδιο του οχήµατος µε την πλατφόρµα µε διαστάσεις σε χιλιοστά. Φυλλάδια χαρακτηριστικών στοιχείων του αυτοκινήτου και της πλατφόρµας µε λεπτοµερή περιγραφή της λειτουργίας ανυψώσεως του καλαθιού εργασίας καθώς και των ασφαλιστικών διατάξεων.

7 Λεπτοµερή πίνακα των εργαλείων, εφεδρικού τροχού, εγχειριδίων κλπ. που θα συνοδεύουν το όχηµα όπως καθορίζεται στο Στ1 έως 4.

8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α/Α Χαρακτηριστικά Μονάδα Προσφερόµενα 1 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 1.1 Κατασκευαστής Χώρα 1.2 Τύπος 1.3 Καύσιµο 1.4 Σύστηµα ψύξεως 1.5 Χρόνοι λειτουργίας 1.6 Αριθµός κυλίνδρων ιάταξη αυτών 1.7 ιαδροµή εµβόλου 1.8 ιάµετρος κυλίνδρων 1.9 Κυβισµός Cm Μέγιστη ισχύς / στροφές ΗΡ / σ.α.λ Μέγιστη ροπή στρέψεως / στροφές Nm / σ.α.λ Σύστηµα τροφοδοσίας καυσίµου (σύντοµη περιγραφή Κατασκευαστής) 1.13 Σύστηµα ανάφλεξης 1.14 Αριθµός βαλβίδων 1.15 Εκποµπές ρύπων 2 ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ 2.1 Κατασκευαστής 2.2 Τύπος (ξηρού τύπου µε ένα δίσκο ή δύο δίσκους κ.λ.π.) 2.3 Ολική επιφάνεια επενδύσεως τριβής Cm 2 3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑ ΟΣΕΩΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ 3.1 Κατασκευαστής κιβωτίου ταχυτήτων 3.2 Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων 3.3 Αριθµός εµπρόσθιων ταχυτήτων 3.4 Αριθµός οπίσθιων ταχυτήτων 3.5 Συγχρονισµένες ταχύτητες 3.6 Σχέσεις µεταδόσεως κάθε ταχύτητας κιβωτίου ταχυτήτων 3.7 Κινητήριοι τροχοί 3.8 Τύπος διαφορικού 3.9 Σχέση µεταδόσεως διαφορικού 3.10 ιαστάσεις ελαστικών Τύπος ελαστικών 4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 4.1 Σύστηµα εµπρόσθιας αναρτήσεως 4.2 Σύστηµα οπίσθιας αναρτήσεως 4.3 Τύπος εµπρόσθιων αποσβεστήρων ταλαντώσεων 4.4 Τύπος οπίσθιων αποσβεστήρων ταλαντώσεων 5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 5.1 Σύστηµα πηδαλίου 5.2 Θέση οδηγήσεως 5.3 Θέση διευθύνσεως 5.4 Αριθµός περιστροφών τιµονιού από τέρµα σε τέρµα 6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ ΗΣΕΩΣ 6.1 Κύριο σύστηµα 6.2 Χειροκίνητη πέδη 6.3 Ολική επιφάνεια πεδήσεως εµπρόσθιων τροχών Cm 2

9 Α/Α Χαρακτηριστικά Μονάδα Προσφερόµενα 6.4 Ολική επιφάνεια πεδήσεως οπίσθιων τροχών Cm 2 7 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7.1 Τάση συστήµατος V 7.2 Γεννήτρια Κατασκευαστής Ισχύς W Τάση V 7.3 Συσσωρευτές Αριθµός Χωρητικότητα ΑΗ Τάση V 7.4 Εκκινητής Κατασκευαστής Ισχύς W Τάση V 7.5 Εξωτερικός φωτισµός Εσωτερικός φωτισµός 7.6 Ενδεικτικές λυχνίες και όργανα πίνακα 7.7 Ηχητικά όργανα Τύπος 8 ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 8.1 Απόσταση αξόνων (Μεταξόνιο) 8.2 Ολικό µήκος 8.3 Ολικό πλάτος 8.4 Ολικό ύψος 8.5 Απόσταση ιχνών (Μετατρόχιο) εµπρόσθιων τροχών 8.6 Απόσταση ιχνών (Μετατρόχιο) οπίσθιων τροχών 8.7 Ελεύθερο ύψος από έδαφος Χωρίς φορτίο Με πλήρες φορτίο 8.8 Ύψος δαπέδου φόρτωσης, χωρίς φορτίο 8.9 Χώρος φόρτωσης (έχοντας την οπίσθια σειρά καθισµάτων πλήρως ανεπτυγµένη) Μήκος Πλάτος Ύψος Ογκος χώρου φόρτωσης M 3 Χώρος φόρτωσης (έχοντας την οπίσθια σειρά καθισµάτων αναδιπλωµένη και ανακλιµένη) Μήκος Πλάτος Ύψος Ογκος χώρου φόρτωσης M Ελάχιστη ακτίνα στροφής εξωτερικού τροχού 9 ΒΑΡΗ 9.1 Απόβαρο οχήµατος (µε εφεδρικό τροχό, Κg εργαλεία και πλήρες καυσίµων) 9.2 Ωφέλιµο φορτίο (µαζί µε τον οδηγό) Κg 9.3 Επιτρεπόµενο φορτίο εµπρόσθιου άξονα Κg 9.4 Επιτρεπόµενο φορτίο οπίσθιου άξονα Κg 9.5 Επιτρεπόµενο µικτό βάρος οχήµατος Κg 10 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 10.1 Μέγιστη ταχύτητα φορτηγού µε πλήρες φορτίο 10.2 Ικανότητα ανόδου φορτηγού µε πλήρες φορτίο 10.3 Κατανάλωση καυσίµου ανά 100 KM Km/h %

10 Α/Α Χαρακτηριστικά Μονάδα Προσφερόµενα Πόλη Lit Εκτός πόλης Lit Μικτή χρήση Lit 10.4 Χωρητικότητα δεξαµενής καυσίµου Lit 11 ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 11.1 Περιγραφή αµαξώµατος 11.2 Περιγραφή θαλάµου οδήγησης 11.3 Αριθµός θέσεων, επένδυση καθισµάτων 11.4 Υαλοπίνακες (ασφαλείας κ.λ.π.) 11.5 Αριθµός και θέση κατόπτρων οδήγησης 11.6 Αριθµός και τύπος υαλοκαθαριστήρων 11.7 Σύστηµα πλύσεως αλεξηνέµου 11.8 Παροχή συστήµατος θέρµανσης M 3 /h 11.9 Περιγραφή χώρου φόρτωσης Αριθµός και θέση αγκίστρων ρυµουλκήσεως Ικανότητα έλξης Με φρένα Kg Χωρίς φρένα Kg Χρωµατισµός (σύντοµη περιγραφή) RAL 5013 ή παρόµοιος

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

16,0 2,0 1. 2. , 3.

16,0    2,0  1. 2. ,   3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προµήθεια Ενός Απορριµµατοφόρου ανακύκλωσης 16 κµ. Τµήµα Κίνησης και επισκευής Οχηµάτων Αρ.Μελέτης: 56 / 2012 Προϋπολογισµός µε ΦΠΑ 23% 153.750,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Οι προδιαγραφές χωρίζονται σε τρεις ενοτητες. Η πρώτη (Ι) ενότητα περιγράφει τις

Διαβάστε περισσότερα

More care. Built in. BL71, BL71 Plus

More care. Built in. BL71, BL71 Plus More care. Built in. ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ VOLVO BL71, BL71 Plus ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΑΣ, ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ. Ο Φορτωτής Εκσκαφέας Volvo BL71 αποτελεί προϊόν μακροχρόνιας έρευνας και εξέλιξης σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: Κουτροβέλης Παναγιώτης Καπαγεωργίου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η-Μ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

SIMPLY CLEVER. Nέα ŠKODA Superb

SIMPLY CLEVER. Nέα ŠKODA Superb SIMPLY CLEVER Nέα ŠKODA Superb Περνάτε πολύ χρόνο της ζωής σας στο αυτοκίνητο. Νέα ŠKODA Superb. Ασύγκριτη άνεση. Δύσκολα μπορεί κανείς να φανταστεί το σημερινό μας κόσμο χωρίς ταξίδια. Μπορεί με το αυτοκίνητό

Διαβάστε περισσότερα

OPEL CORSA. Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας

OPEL CORSA. Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας OPEL CORSA Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Εν συντομία... 6 Κλειδιά, πόρτες και παράθυρα... 20 Καθίσματα, προσκέφαλα... 37 Αποθήκευση... 57 Όργανα και χειριστήρια...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ Ρ. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 8 ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΣΤΟ 14 Ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.760,00

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια. Μαθητές Β Λυκείου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια. Μαθητές Β Λυκείου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια Μαθητές Β Λυκείου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Θεσμική Αναβάθμιση της Εκπαίδευσης Οδήγησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Mazda MPV. Τεχνικά Στοιχεία, Εξοπλισµοί και Χρώµατα

Mazda MPV. Τεχνικά Στοιχεία, Εξοπλισµοί και Χρώµατα Mazda MPV Τεχνικά Στοιχεία, Εξοπλισµοί και Χρώµατα Μηχανικά Χαρακτηριστικά. Κινητήρες: 2.3 l MZR Τετρακύλινδρος σε σειρά χωρητικότητας (βενζινοκι- 2260 κ.εκ, 16 βαλβίδων, DOHC, νητήρας) τοποθετηµένος µπροστά,

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002559339 2015-02-05

15REQ002559339 2015-02-05 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ KOMOTHNΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων απορριμμάτων έως 770 λιτ πλαστικών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.973,72 ΚΑΕ 2014: 20.7135.02

Διαβάστε περισσότερα

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ... 8 1.1 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ... 8 1.2 ΣΩΛΗΝΕΣ... 8 1.3 ΜΟΝΩΣΕΙΣ... 11 1.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΩΝ... 12 1.5 ΕΙ Η ΚΡΟΥΝΟΠΙΪΑΣ... 17 1.6 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας Αρχική επιμόρφωση ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση του δικού σας Volvo FH.

Διαμόρφωση του δικού σας Volvo FH. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Διαμόρφωση του δικού σας Volvo FH. Το ίδιο φορτηγό δεν μπορεί να ταιριάζει σε όλους. Γιʼ αυτό η σειρά Volvo FH προσφέρει αναρίθμητες δυνατότητες. Η ευελιξία σε διατάξεις πλαισίου και οι VBI

Διαβάστε περισσότερα

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10 IPC 08.10 - Οδηγίες λειτουργίας g 51192351 08.10 Πρόλογος Για τον ασφαλή χειρισµό του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων απαιτούνται γνώσεις, τις οποίες µπορείτε να αποκτήσετε µε τη βοήθεια των προκείµενων

Διαβάστε περισσότερα

09/08/01 13:31:19 3GKZFB00_001. Honda ANF125. Honda Motor Co., Ltd. 2009

09/08/01 13:31:19 3GKZFB00_001. Honda ANF125. Honda Motor Co., Ltd. 2009 09/08/01 13:31:19 3GKZFB00_001 Honda ANF125 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Honda Motor Co., Ltd. 2009 09/08/01 13:31:24 3GKZFB00_002 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗΣ Αυτή η µοτοσικλέτα έχει σχεδιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.740,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΩΧΩΡΑΦΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός ιευθυντής, Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πόλη 30/03/12 ΠΕΡ.ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΟΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πόλη 30/03/12 ΠΕΡ.ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΟΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πόλη 30/03/12 ΠΕΡ.ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΟΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρθρο Αρθ.Αν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\A8011-8023\cons\tefxi\MAPS.doc 8011-8023/4904/B10 Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

MODELS TOUCAN 1100 GREEK. U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417

MODELS TOUCAN 1100 GREEK. U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417 MODELS TOUCAN 1100 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417 C.E. JLG Industries, Kilmartin Place,

Διαβάστε περισσότερα

Αποζεύκτες, εξοπλισμός ζεύξης / απόζευξης, αποζεύκτες τύπου γονάτου, γειωτές.

Αποζεύκτες, εξοπλισμός ζεύξης / απόζευξης, αποζεύκτες τύπου γονάτου, γειωτές. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Φεβρουάριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD- 64/4 ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ 420KV, ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΤΥΠΟΥ ΓΟΝΑΤΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

10/06/07 10:58:50 3GKWN600_001. Honda PCX. Honda Motor Co., Ltd. 2010

10/06/07 10:58:50 3GKWN600_001. Honda PCX. Honda Motor Co., Ltd. 2010 10/06/07 10:58:50 3GKWN600_001 Honda PCX ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Honda Motor Co., Ltd. 2010 10/06/07 10:58:53 3GKWN600_002 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΗΣ Αυτό το σκούτερ είναι σχεδιασµένο για να

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ»

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ» Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ» ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Mazda RX-8. Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Εξοπλισμός και Χρώματα.

Mazda RX-8. Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Εξοπλισμός και Χρώματα. Mazda RX-8 Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Εξοπλισμός και Χρώματα. Τεχνικά Χαρακτηριστικά και Διαθεσιμότητα Μοντέλου Κινητήρες: Περιστροφικός κινητήρας RENESIS, 192 (141 kw) και 231 (170 kw) ίππων Δύο ρότορες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόµενα Σελίδα 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

OPEL ZAFIRA. Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας

OPEL ZAFIRA. Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας OPEL ZAFIRA Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Εν συντομία... 6 Κλειδιά, πόρτες και παράθυρα... 29 Καθίσματα, προσκέφαλα... 48 Αποθήκευση... 73 Όργανα και χειριστήρια...

Διαβάστε περισσότερα