ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Θεόδωρος Χατζηπαντελής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Θεόδωρος Χατζηπαντελής"

Transcript

1 Το πλαίσιο έρευνας (context) ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Θεόδωρος Χατζηπαντελής Πώς να σχεδιάζετε και να κάνετε ερωτήσεις σε έρευνες Μία έρευνα είναι μια συστηματική καταγραφή πληροφοριών από ή σχετικά με ανθρώπους για να περιγράψουμε, να συγκρίνουμε ή να ερμηνεύσουμε γνώση, διαθέσεις ή συμπεριφορές. Γίνονται για πολιτικές ή καταναλωτικές συμπεριφορές, για τη χρήση των υπηρεσιών υγείας, για προϊόντα και υπηρεσίες, για το εργατικό δυναμικό, για οτιδήποτε από το αβαείο μέχρι το ωώδης (πρώτη και τελευταία λέξη στο Μείζων Ελληνικό Λεξικό) Το πλαίσιο έρευνας Άτομα, Δήμοι, Σχολεία, Ερευνητές κάνουν έρευνες ρωτώντας ερωτήσεις σχετικά με πεποιθήσεις, απόψεις, κίνητρα, αισθήματα, σχέδια, προσωπικό υπόβαθρο Οι ερωτήσεις διατάσσονται σε ερωτηματολόγια που στέλνονται με το ταχυδρομείο ή με όποιο άλλο τρόπο για να συμπληρωθούν από κάποιον ή χρησιμοποιούνται από συνεντευκτές σε τηλεφωνικές ή πρόσωπο με πρόσωπο συνεντεύξεις Το πλαίσιο έρευνας Ο τρόπος (και η ποιότητα) των ερωτήσεων καθορίζει την ποιότητα (και την ακρίβεια) των απαντήσεων. Η διατύπωση των ερωτήσεων (πρέπει να) επηρεάζεται από το πλαίσιο δηλαδή: Το σκοπό (υποθέσεις εργασίας) Αυτόν που ρωτά και τον τρόπο που κάνει τις ερωτήσεις Αυτόν που απαντά και τα χαρακτηριστικά του Τις απαντήσεις 1

2 Σύγκριση :Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα Σκοπός Πληθυσμός Συνεντευκτές Απαντήσεις Χρόνος Μέσα Εχεμύθεια Έρευνα 1 Έρευνα 2 Επίδραση στις ερωτήσεις Παράδειγμα (Εχεμύθεια) Έρευνα 1: Ανώνυμα Έρευνα 2: Εμπιστευτικά (θα αναγραφούν κωδικοί αντί ονόματα) Επίδραση: Στην 1 μπορεί να απαντηθούν «ευαίσθητες» ερωτήσεις (όπως χρήση ναρκωτικών ή σεξουαλικές προτιμήσεις) Στην 2 πρέπει να υπάρξει προσοχή σε αυτές γιατί είναι γνωστοί οι ερωτώμενοι. Checklist Προσδιορίστε τον σκοπό της έρευνας Συγκεκριμενοποιήστε τους όρους που χρησιμοποιούνται Διατυπώστε με σαφήνεια τις υποθέσεις εργασίας Μελετήστε τον πληθυσμό Συνδυάστε τις υποθέσεις με το διαθέσιμο χρόνο Τυποποιήστε τον συνεντευκτή Ανοιχτές ή κλειστές ερωτήσεις; Σε τι κλίμακα; Κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό περιβάλλον Σκοπός Συνήθως σκοπός είναι το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Υπάρχει (σχεδόν πάντα) ένας γενικός στόχος (π.χ. ικανοποίηση από την εργασία). Οι ερωτήσεις πρέπει να αναφέρονται στο γενικό αυτό στόχο. Ερωτήσεις για άλλα θέματα (π.χ. προηγούμενες εργασιακές εμπειρίες, χόμπι, κ.λ.π.) μπορεί να είναι άσχετες. 2

3 Σκοπός Όπως φαίνεται η έρευνα είναι απογραφική. Εκτός από το αναφερόμενο τελευταίο κεφάλαιο καταγραφής τα υπόλοιπα είναι απογραφικού χαρακτήρα. Έτσι, δεν ενδείκνυται η χρήση ηλεκτρονικού εργαλείου! Αλλά μια μικτή προσέγγιση. Αποσαφήνιση Αρκετοί όροι στο β) πρέπει να αποσαφηνιστούν. Παράδειγμα Η κλίμακα ιδεολογικής αυτοτοποθέτησης 1 Αριστερά με 10 Δεξιά :Στηρίζεται στην συνήθεια βαθμολόγησης και σκοπεύει στην αναζήτηση της διαμέσου Από το 1 μέχρι το 7 (Likhert): Στηρίζεται στην υπόθεση κανονικότητας και εκφράζει την τυπική κανονική κατανομή (-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3) Ερευνητικές υποθέσεις (που πρέπει να οριστούν) Αναφέρονται στα παρακάτω: 1. Περισσότερο ζητούμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες 2. Διαφορές μεταξύ ειδικοτήτων 3. Διαφορές μεταξύ φύλων 4. Ανάγκη για επαγγελματική εκπαίδευση 5. Ικανοποίηση από το μορφωτικό επίπεδο 3

4 Ερευνητικές υποθέσεις Άρα πρέπει να καταγραφούν (ενδεικτικά): 1. Οι εκπαιδευτικές ανάγκες 2. Το φύλο 3. Η διάθεση συμμετοχής σε επαγγελματικά σεμινάρια 4. Η ικανοποίηση από το μορφωτικό επίπεδο Αποσαφήνιση Πριν να ξεκινήσετε πρέπει να ξεκαθαρίσετε όλους τους «αμφιλεγόμενους» όρους. Τι θα πει για παράδειγμα: Ανάγκες, εκπαιδευτικές ανάγκες, διάθεση, ικανοποίηση, νέος, επαρκής διαχείριση διαθεσίμων, πειθαρχία, υποδομές; Αποσαφήνιση Ποιες είναι οι ανάγκες (ή οι υπηρεσίες) και από την καταγραφή που θα κάνετε ποιες θα περιλάβετε σε ένα κατάλογο μέσα σε ένα ερωτηματολόγιο; Μελέτη του πληθυσμού Όσοι ερωτώνται πρέπει να μπορούν να απαντήσουν με σαφήνεια και ακρίβεια. Ελέγξτε την διατύπωση και το βαθμό κατανόησης των ερωτήσεων. Πριν βρεθείτε μπροστά σε κενές ερωτήσεις βεβαιωθείτε ότι μπορεί να απαντηθούν. 4

5 Μελέτη του πληθυσμού Για παράδειγμα σε μια εκπαιδευτική έρευνα πολλοί δεν μπορούν να απαντήσουν στην ερώτηση: Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (ή του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας) στον ορισμό εκπαιδευτικών standards για ένα τύπο σχολείου Ο διαθέσιμος χρόνος Ο αριθμός των ερωτήσεων καθορίζεται από το χρόνο που διαθέτουμε για απαντήσεις. Επίσης από τις ερευνητικές μας υποθέσεις. Οι ερωτήσεις Αν θέλουμε να διαπιστώσουμε Εκπαιδευτικές ανάγκες, φύλο, διαθεσιμότητα συμμετοχής σε σεμινάρια, ικανοποίηση από μορφωτικό επίπεδο, ηλικία Οι ερωτήσεις Πρέπει να διαπιστώσουμε πόσες ερωτήσεις για κάθε θέμα είναι δυνατόν να ρωτήσουμε (θυμηθείτε ότι πρέπει να διαρκέσει 20 λεπτά). Άρα πρέπει να ελέγξουμε εκ των προτέρων το ερωτηματολόγιο Να διαπιστώσουμε την καταλληλότητα των ερωτήσεων, ρωτώντας ειδικούς, διαβάζοντας άλλες έρευνες ή αναλύοντας στατιστικά δεδομένα 5

6 Ο συνεντευκτής Ο ιδεατός ρωτάει τις ερωτήσεις με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους ερωτώμενους. Ο συνεντευκτής Ένα ερωτηματολόγιο σχετικό με την κακοποίηση και την ελλιπή φροντίδα των παιδιών αποτελούμενο από 25 ερωτήσεις στέλνεται σε 2000 γονείς. Πριν από αυτό το δοκιμάζουμε σε 50 γονείς. Διαπιστώνουμε ότι η αρχική μορφή με 35 ερωτήσεις ήθελε πολύ χρόνο για να συμπληρωθεί. Επίσης, αν 10 τουλάχιστο δεν απαντούν σε κάποια ερώτηση, η ερώτηση εξαιρείται. Ο συνεντευκτής Κάνουμε συνεντεύξεις για να συγκρίνουμε τις απόψεις διευθυντών και προσωπικού σχετικά με την ελαστικότητα του ωραρίου εργασίας. Το τμήμα έρευνας εκπαιδεύει για 6 ώρες πέντε συνεντευκτές και ελέγχει ένα δείγμα ερωτώμενων για να βεβαιωθεί ότι οι συνεντευκτές ακολουθούν τις οδηγίες με ακρίβεια Ο τύπος των ερωτήσεων Ανοικτές ή κλειστές; Σε τι κλίμακα; Πρέπει να είναι συμβατές με τις συνήθειες του πληθυσμού (π.χ. βαθμοί σε 10, 20 ή 7;) 6

7 Συμπληρώστε τα παρακάτω (Α): ΣΧΕΤΙΚΕΣ ερωτήσεις Πόσο συμφωνείτε με κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις σχετικά με την ανάγκη προκαταρκτικού ελέγχου ερωτηματολογίων που συμπληρώνονται από τον ερωτώμενο; Σκοπός Να ερευνηθεί η καταλληλότητα των ερωτήσεων Να αποφασιστεί αν κάποια ερώτηση παραπλανά Να ερευνηθεί αν οι ερωτώμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις κλίμακες ερωτήσεων Να διαπιστωθεί η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου Να διαπιστωθεί αν η πληροφορία που συγκεντρώνεται είναι σωστή Συμφωνώ πολύ Συμφωνώ Διαφωνώ Διαφωνώ πολύ ΔΞ Οι ερωτήσεις πρέπει να είναι σχετικές με το θέμα που εξετάζουμε Σε μια έρευνα για τα αεροπορικά ταξίδια περιμένουμε ερωτήσεις για «φαγητό, υπηρεσίες, ακρίβεια, κ.λ.π.». Αν πρέπει να ρωτήσετε φαινομενικά άσχετα πράγματα (π.χ. σχετικά με συνήθειες διαβάσματος) πρέπει να αναφερθούν οι λόγοι. «μερικές από τις ερωτήσεις αναφέρονται σε συνήθειες σας ώστε η Ολυμπιακή Αεροπορία να ικανοποιεί τους επιβάτες της» ΣΑΦΕΙΣ ερωτήσεις Οι ερωτήσεις είναι σαφείς όταν δύο οι περισσότεροι συμφωνούν για τις λέξεις που χρησιμοποιούνται. Αν μια ερώτηση αναφέρεται στην αντίληψη για τη κατάσταση της υγείας, κάποιος που είναι καλά γενικά, αλλά ήταν άρρωστος την προηγούμενη βδομάδα, θα απαντήσει διαφορετικά από κάποιον που ήταν ασθενής για μεγάλο διάστημα αλλά τώρα είναι καλύτερα. ΣΑΦΕΙΣ ερωτήσεις Χρησιμοποιήστε χρονική περίοδο: Πως θα περιγράφατε την κατάσταση της υγείας σας; Στους τελευταίους τρεις μήνες πως θα περιγράφατε την κατάσταση της υγείας σας; Πόσο συχνά αθλείστε ανά βδομάδα; Πόσο συχνά αθληθήκατε την προηγούμενη βδομάδα; 7

8 ΣΑΦΕΙΣ ερωτήσεις Σας άρεσε η παράσταση; Σας άρεσε η πρώτη πράξη της παράστασης; Βρήκατε τις κωμικές σκηνές της πρώτης πράξης της παράστασης διασκεδαστικές; ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ Χρονικοί περίοδοι έτος ή μεγαλύτερες χρησιμοποιούνται για σημαντικά γεγονότα όπως η αγορά ενός σπιτιού, μια σοβαρή ασθένεια, μια γέννηση ή ένας θάνατος. Ρωτώντας ανθρώπους να θυμηθούν σχετικά αδιάφορα γεγονότα σε σχέση με μεγάλες χρονικές περιόδους οδηγεί απλά σε εικασίες ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ Αν αναζητηθεί η σταυροδοσία στις δημοτικές εκλογές (2014) μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος απλά δεν θυμάται. Πόσο ξοδεύετε κάθε φορά που βγαίνετε έξω; Πόσο ξοδέψατε κατά τη διάρκεια της εξόδου σας τις τελευταίες δύο βδομάδες; ΓΛΩΣΣΑ Χρησιμοποιήστε συμβατική γλώσσα. Μια έρευνα δεν είναι συζήτηση. Για να έχετε ακριβείς πληροφορίες χρησιμοποιήστε σαφή γραμματική, σημεία στίξης και ορθογραφία. Λέξεις που μεγιστοποιούν την κατανόηση από όλους. Όλες οι ερωτήσεις πρέπει να ελεγχθούν από γνώστες του προβλήματος και ειδικευμένους ανθρώπους 8

9 ΓΛΩΣΣΑ Πλήρεις προτάσεις Τόπος διαμονής; Μπορεί να είναι Θεσσαλονίκη, Μακεδονία, Ανάληψη, Ι. Ζάννα 3, Μπότσαρη Σε ποιο δήμο κατοικείτε αυτή την περίοδο; ΓΛΩΣΣΑ Όχι συντομογραφίες Κανένας δεν είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει τι είναι ERP, PR, ΟΤΑ, ΕΔΥΕ, ΕΣΥΠ, ΕΛΓΑ. Οι περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν (πιθανόν) το ΥΠΕΠΘ, το ΠΑΣΟΚ και την ΝΔ αλλά δεν έχουν κανένα λόγο να ξέρουν το ΠΙ, το ΚΕΕ, το ΠΑΠΕΙ. ΓΛΩΣΣΑ Όχι ιδιωματισμοί και νεολογισμοί Αλλάζουν πολύ γρήγορα και οι άνθρωποι προσαρμόζονται στους καινούριους. Υπάρχουν εξαιρέσεις. Μπορεί να χρειαστεί για ειδικές ομάδες (ομογενείς) όπως οι οργανωμένοι οπαδοί ομάδων, η νεολαία. Όταν όμως παρουσιαστεί στο γενικό κοινό πρέπει να «μεταφραστεί» και πιθανόν να χαθεί το νόημα ΓΛΩΣΣΑ Όχι επαγγελματική ή γραφειοκρατική αργκό ή τεχνικούς όρους Όποιος είναι εξοικειωμένος με την επαγγελματική αργκό της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να καταλάβει τους όρους των Τεχνικών Δελτίων (π.χ. «παραδοτέα», «logistics», «χειριστής») 9

10 ΓΛΩΣΣΑ Οι ερωτήσεις πρέπει να ελεγχθούν από ειδικούς Οι ερωτήσεις πρέπει να ελεγχθούν από δυνητικούς χρήστες Χρησιμοποιήστε ερωτήσεις από άλλες έρευνες! Π.χ. από την ΕΣΥΕ ή άλλες επίσημες πηγές. Έχουν ελεγχθεί και δίνουν και συγκριτικά αποτελέσματα ΓΛΩΣΣΑ Σύντομες ερωτήσεις απαιτούν λιγότερο χρόνο και προκαλούν σύντομες απαντήσεις Μεγάλες ερωτήσεις είναι χρήσιμες για ευαίσθητα θέματα. ΓΛΩΣΣΑ Αποφύγετε μεροληπτικές λέξεις και φράσεις. Προκαλούν συναισθηματικές αντιδράσεις και «ακυρώνουν» τις απαντήσεις. Έκτρωση, λαϊκός (όχι θρησκευτικός) ανθρωπισμός, το δικαίωμα να έχεις όπλο. Οι λέξεις σοσιαλισμός ή κομμουνισμός δεν προκαλούν συναισθηματικές αντιδράσεις πλέον (αλλά 50 χρόνια πριν προκαλούσαν!) ΓΛΩΣΣΑ Όχι διπλές ή πολλαπλές ερωτήσεις Συμφωνείτε να ξοδεύουμε περισσότερα χρήματα για αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες; Άλλοι συμφωνούν για τις αθλητικές άλλοι για τις πολιτιστικές και άλλοι και για τις δύο. Ελέγξτε τη χρήση της λέξης και στις ερωτήσεις 10

11 ΓΛΩΣΣΑ Όχι αρνητικά διατυπωμένες ερωτήσεις ή δύο αρνήσεις Ο ΟΗΕ δεν πρέπει να έχει μεγαλύτερη αρμοδιότητα να εμπλέκεται στις στρατιωτικές υποθέσεις των χωρών. Κάποιοι νομίζουν ότι πρέπει να απαντήσουν στην ερώτηση χωρίς το δεν ή απαντούν στη θετική ερώτηση Ανοιχτές ή κλειστές; Γενικά οι κλειστές ερωτήσεις είναι πιο αξιόπιστες. Φυσικά έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ανοιχτές Χρήσιμες για να καταγραφούν σκέψεις. Σε έρευνες που στοχεύουν σε άτομα και όχι σε ομάδες Δύσκολο να συγκριθούν και να παρουσιαστούν. Πόσο συχνά τον τελευταίο μήνα δυσκολευθήκατε να ηρεμήσετε; Απάντηση 1: Όχι συχνά Απάντηση 2: Περίπου στο 10% των περιπτώσεων Απάντηση 3: Συχνότερα από τον προηγούμενο μήνα. Κλειστές Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε στατιστικές τεχνικές. Είναι ευκολότερο να απαντηθούν, να κωδικοποιηθούν και να αναλυθούν 11

12 Ανοιχτές ή κλειστές; Είναι σημαντικές οι διατυπώσεις των ερωτώμενων Θέλετε ταξινομημένα δεδομένα και γνωρίζετε την διάταξη εκ των προτέρων Οι ερωτώμενοι μπορούν και θέλουν να απαντήσουν με δικά τους λόγια Θέλετε απαντήσεις εκ των προτέρων τοποθετημένες σε μια κλίμακα Ανοιχτές ή κλειστές; Θέλετε να διατυπώσετε μόνο την ερώτηση Θέλετε να επιλέξουν από προκαθορισμένες απαντήσεις Μπορείτε να αναλύσετε σχόλια και σπάνιες απαντήσεις Προτιμάτε να βασιστείτε σε εκ των προτέρων επιλογές Θα παρουσιάσετε ατομικές ή ομαδοποιημένες λεκτικές απαντήσεις Θα παρουσιάσετε στατιστικά αποτελέσματα Κλίμακες μέτρησης Δίτιμες Κατηγορίας Διάταξης Συνεχείς Μεταβλητές κατηγορίας Πρέπει οι τιμές να ξεχωρίζουν με ακρίβεια, να καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις και οι κατηγορίες να έχουν νόημα Τι ψήφισε στις εκλογές Μορφωτικό επίπεδο Φύλο Ηλικιακές ομάδες 12

13 Μεταβλητές διάταξης Η συχνότερη κατηγορία μεταβλητών Μας ενδιαφέρουν: Ο αριθμός των απαντήσεων, η διατύπωση των απαντήσεων, η ύπαρξη μέσου σημείου, η γραμματική ή ακουστική και η οπτική εικόνα του ερωτηματολογίου. Μια συζήτηση Κάνω μια έρευνα σχετικά με το άγχος και την πίεση στο χώρο εργασίας. Θέλω να ρωτήσω «πόσο συχνά αισθανθήκατε καταπιεσμένος στην εργασία σας;» Τι διαθέσιμες επιλογές έχω ώστε να μπορώ να συγκρίνω; Χρειάζεσαι ένα σύνολο απαντήσεων που μπορεί να διαταχθούν από το συχνά μέχρι το σπάνια Μια συζήτηση Ποιες κλίμακες είναι διαθέσιμες; Μια κλίμακα 3 σημείων. «Συχνά, μερικές φορές, ποτέ». Μια 4 σημείων «σχεδόν πάντα, μερικές φορές, λίγες φορές, σχεδόν ποτέ». Μια 6 σημείων «πάντα, τις περισσότερες φορές, σχεδόν τις περισσότερες φορές, μερικές φορές, ελάχιστες φορές, σχεδόν ποτέ» Μια συζήτηση Ακόμη και αριθμητική κλίμακα. «Το 100% των καταστάσεων, από 50% μέχρι το 100%, κάτω από 50%». Πως θα αποφασίσω; Πρέπει να αποφασίσεις αν θα έχεις μέσο σημείο ή επιλογή δεν ξέρω-δεν απαντώ. Τι με συμβουλεύεις; 13

14 Χρησιμοποιήστε κλίμακα που έχει έννοια Ρωτήστε άλλους ερευνητές Ρωτήστε δυνητικούς ερωτώμενους Δοκιμάστε περισσότερες κλίμακες και επιλέξτε αυτή που παράγει μεταβλητότητα και δυνατότητα διάκρισης. Πέντε τύποι απαντήσεων Συμφωνία, ταύτιση Σίγουρα σωστό, σωστό, δεν έχω γνώμη, λάθος, σίγουρα λάθος. Συμφωνώ, μάλλον συμφωνώ, ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, μάλλον διαφωνώ, διαφωνώ. Πέντε τύποι Συχνότητα Πάντα, πολύ συχνά, σχετικά συχνά, μερικές φορές, σπάνια, ποτέ. Ένταση Σοβαρό, μέτριο, ήπιο, πολύ ήπιο, ασήμαντο Πέντε τύποι Επίδραση Σοβαρό πρόβλημα, μέτριο πρόβλημα, μικρό πρόβλημα, πολύ μικρό πρόβλημα, καθόλου πρόβλημα Σύγκριση Πολύ περισσότερο, λίγο περισσότερο, περίπου το ίδιο, λίγο λιγότερο, πολύ λιγότερο 14

15 Συμμετρικές απαντήσεις; Πρέπει οι τιμές να είναι συμμετρικές; Είτε είναι άρτιου είτε περιττού πλήθους; Συνήθως ναι! Είτε για λόγους αμεροληψίας (να μη κατευθύνονται σε περισσότερες θετικές ή αρνητικές απαντήσεις) είτε γιατί κρύβεται η προϋπόθεση κάποιας συμμετρικής κατανομής στον πληθυσμό. Άλλα Γενικά χρησιμοποιούμε κλίμακες 5, 6 ή 7 τιμών. Αλλά 4 ή 5 σε «ταχυδρομικά» ερωτηματολόγια Χρησιμοποιήστε την «ουδέτερη» επιλογή (ούτε ούτε, δεν έχω γνώμη) μόνο όταν έχει φυσική σημασία Η αρνητική πλευρά της κλίμακας πρέπει να είναι πάντα στην αρχή Η μορφή Πέστε στους ερωτώμενους που και πώς να σημειώσουν τις απαντήσεις Αποφύγετε ερωτήσεις που παραπέμπουν σε άλλες Οι συνεντευκτές πρέπει να ξεχωρίζουν τις οδηγίες από τις ερωτήσεις! Χρησιμοποιήστε ταξινομήσεις μόνο όταν οι ερωτώμενοι είναι σε θέση να ταξινομήσουν Γνώσεις, Συμπεριφορές και Απόψεις Πολλές φορές συνδέονται μεταξύ τους Ένας καλός τρόπος είναι να ελέγξετε τις ερωτήσεις ζητώντας από τους ερωτώμενους να σας πουν με δικά τους λόγια τι σημαίνει! (cognitive pretesting) 15

16 Ασαφή όρια μεταξύ στάσης και γνώσης Τι ποσοστό πολιτών κατά τη γνώμη σας κρύβει κάποια έσοδα του από την εφορία; Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να προλάβεις τη γρίπη σε άτομα άνω των 75; Είναι ερωτήσεις γνώσης ή στάσης; Η πρώτη μοιάζει με γνώση αλλά είναι στάση (Όλοι «κλέβουν») Η δεύτερη μοιάζει με στάση αλλά είναι γνώση (δώστε τους εμβόλιο) Οι γνωστικές ερωτήσεις δεν είναι test Πολλές ερωτήσεις είναι δύσκολες και πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα «δεν ξέρω» Ένα απολίθωμα θαλάσσιου ψαριού βρέθηκε στον Όλυμπο: Ποιο από τα παρακάτω είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα; Ψάρι Υπήρχαν ψάρια κάποτε στο βουνό Η σχετική υγρασία ήταν πολύ υψηλή Το βουνό σχηματίστηκε μετά το θάνατο του ψαριού Τα ψάρια ήταν αμφίβια Πιθανόν βρέθηκε λόγω πλημμύρας Δεν ξέρω Ηλικία Για να ξέρεις την ακριβή ηλικία πρέπει να καταγράψεις ημέρα, μήνα και έτος γέννησης. 16

17 Εισόδημα Οι ερωτήσεις εισοδήματος είναι πολύ ευαίσθητες. Ορίζοντας κατηγορίες: Ποια από τις παρακάτω κατηγορίες περιγράφει καλύτερα το εισόδημα σας το 2014; Αν μπορείτε βρείτε με ακρίβεια (όπως η ΕΛΣΤΑΤ) το εισόδημα. Αν θέλετε εισόδημα νοικοκυριού ρωτήστε για αυτό (το εισόδημα σας σημαίνει και το ατομικό και το οικογενειακό για πολλούς) Εκπαίδευση Επιλέξτε κατηγοριοποιήσεις που ενδιαφέρουν στην έρευνα σας. Σε μια έρευνα δικηγόρων οι κατηγορίες είναι διαφορετικές από το γενικό πληθυσμό. Δημογραφικά! Μελετήστε τον πληθυσμό Αποφασίστε την απαιτούμενη λεπτομέρεια στην καταγραφή Διατυπώστε ανοιχτές ερωτήσεις (για την ηλικία, το εισόδημα, τον ταχυδρομικό κωδικό, κ.λ.π) Χρησιμοποιήστε σύγχρονους όρους Αποφασίστε αν θέλετε να κάνετε συγκρίσεις (τότε πρέπει να ακολουθήσετε την ΕΛΣΤΑΤ στους ορισμούς) Focus groups Διατυπώστε τις ερωτήσεις με συμβατικό τρόπο Απλές και σύντομες Όχι αρχικά, όχι τεχνικοί όροι Μην επιτρέπετε σε κάποιον να κυριαρχεί στη συζήτηση Όλοι πρέπει να συμμετέχουν Κρατήστε τις απόψεις σας για τον εαυτό σας Ελέγξτε τα μηχανήματα πριν Κάποιος άλλος πρέπει να περιγράψει τα πρακτικά 17

18 Focus Groups Αρχίστε με εύκολες ερωτήσεις Πηγαίνετε από τα γενικό στο ειδικό Κρατήστε σαφή σειρά από τη εισαγωγή μέχρι το τέλος Μερικά στοιχεία δειγματοληψίας Δειγματοληπτικές μέθοδοι με χρήση θεωρίας πιθανοτήτων (αποφασίζει η τύχη) Δειγματοληπτικές μέθοδοι χωρίς την χρήση της θεωρίας πιθανοτήτων (αποφασίζουμε εμείς) Πληθυσμός-Δείγμα Η μελέτη των πληθυσμών γίνεται με απογραφές ή με δειγματοληπτικές έρευνες Το δείγμα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού [σε σχέση με τα χαρακτηριστικά που μας ενδιαφέρουν] Πληθυσμός-Δείγμα Η τυχαιότητα σημαίνει ότι το δείγμα υποκειμένων το επιλέγει η τύχη για μας Η επιλογή από εμάς δημιουργεί πρόβλημα μεροληψίας 18

19 Απλή τυχαία δειγματοληψία Κάθε υποκείμενο στον πληθυσμό έχει την ίδια πιθανότητα να επιλεγεί στο δείγμα Στρωματοποιημένη τυχαία δειγματοληψία Χωρίζουμε τον πληθυσμό σε υποσύνολα (στρώματα) και επιλέγουμε ένα τυχαίο δείγμα από κάθε υποσύνολο. Συστηματική τυχαία δειγματοληψία Επιλέγουμε το μέγεθος του δείγματος και μετά το βήμα με βάση το οποίο επιλέγουμε. Προσοχή! Δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε συστηματική δειγματοληψία σε συνδυασμό με φυσικούς περιορισμούς που έχουν σημασία. Π.χ κάθε 12 μήνες είναι πάντα ο ίδιος μήνας, με αρχικό γράμμα τα Ω είναι λιγότερα Τυχαία δειγματοληψία σε στοιβάδες Στοιβάδα είναι μια φυσικά ορισμένη μονάδα (σχολείο, πανεπιστήμιο, νοσοκομείο, πόλη, νομός). Επιλέγουμε τυχαία τις στοιβάδες και τοποθετούμε στο δείγμα όλα τα υποκείμενα (ή ένα δείγμα από κάθε στοιβάδα) των στοιβάδων που επιλέχθηκαν. 19

20 Cluster and stratified sampling Stratified: Οι υπάλληλοι της Χ ομαδοποιούνται με κριτήριο το τμήμα τους και 10 από κάθε τμήμα επιλέγονται τυχαία Cluster: Από την αλυσίδα 10 υποκαταστημάτων της Ψ επιλέγονται πέντε και όλοι οι υπάλληλοι μετέχουν στο δείγμα Πολυσταδιακή δειγματοληψία Επιλέγονται στοιβάδες και σε κάθε μια ένα τυχαίο δείγμα. Αυτό μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε στάδιο. Δεν μπορείς εύκολα να καταγράψεις όλους τους Έλληνες που ταξιδεύουν στην Ευρώπη αλλά μπορείς να βρεις τα ταξιδιωτικά γραφεία! Περισσότερες στοιβάδες σημαίνει μικρότερο δείγμα σε κάθε μία! Δειγματοληψία ευκολίας Άτομα που είναι διαθέσιμα. Όσοι επιλέγονται μόνοι τους ή συμφωνούν να συμμετέχουν μπορεί να μην είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα του γενικού πληθυσμού. Γενικεύσιμο στον πληθυσμό με τα ίδια χαρακτηριστικά! Αναλογική Χωρίζουμε τον πληθυσμό σε υποσύνολα υπολογίζουμε τις αναλογίες στον πληθυσμό και διατηρούμε τις αναλογίες στο δείγμα. (Διαφέρει από τα στρώματα γιατί στα στρώματα δεν διατηρούμε τις αναλογίες) 20

21 Focus groups 6 με 10 άτομα με ειδικά χαρακτηριστικά που αντιπροσωπεύουν μια ομάδα του πληθυσμού Σφάλματα Standard error του μέσου Προσέξτε τη μέθοδο δειγματοληψίας! Μέγεθος δείγματος: Σημασία έχει η ποιότητα και όχι το μέγεθος! Διαφορά στις δειγματοληπτικές ενότητες και στα υποκείμενα ανάλυσης Response rate Τα λάθη που οφείλονται στο σχεδιασμό της έρευνας είναι πολύ μεγαλύτερα από τα λάθη που οφείλονται στη δειγματοληψία Μέθοδοι υλοποίησης Ταχυδρομικά Internet Τηλεφωνικά Ομάδες Πρόσωπο με πρόσωπο Πληθυσμός ή Δείγμα; Απογραφική έρευνα: πρέπει να μπορεί να οριστεί με σαφήνεια ο πληθυσμός! Απαιτεί επανάληψη της επικοινωνίας με τον ερωτώμενο. Δειγματοληψία: ανάλογα με τις διαφορετικές ομάδες που ενδιαφέρουν 21

22 Επώνυμη ή Ανώνυμη (;) Ασφαλώς καταγράφονται τα στοιχεία του ερωτώμενου για λόγους ελέγχου. Το πρωτόκολλο της έρευνας είναι εμπιστευτικό. Εργαλείο και Χρόνος Αν πρόκειται για ηλεκτρονική έρευνα το ποσοστό απόκρισης είναι χαμηλό. Απαιτεί μικτή προσέγγιση. Δηλαδή να προσεγγιστεί τηλεφωνικά ο ερωτώμενος και να ελεγχθεί η συμπλήρωση ερωτηματολογίων Κείμενο, κίνητρα, δημοσιότητα Προφανώς πρέπει να υπάρχει εισαγωγικό απλό κείμενο σχετικά με τους στόχους της έρευνας και να επιδιωχθεί η μέγιστη δημοσιότητα με τη βοήθεια των αρμοδίων Ανάλυση Φυσικά δεν πρόκειται να δημοσιοποιηθούν ονόματα! Θα πρέπει τα γενικά στοιχεία της έρευνας να σταλούν στους συμμετέχοντες και να παρουσιαστούν δημόσια (αν υποθέσουμε ότι ενδιαφέρουν το ευρύ κοινό) ή σε κάποια ημερίδα που θα ανακοινωθεί επίσης τι ενέργειες θα γίνουν. 22

23 «Δημογραφικά» (Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), φύλο, πόλη, σπουδές (κλάδος πρώτου πτυχίου, γλωσσικές σπουδές, μεταπτυχιακά, γλώσσες σπουδών, σπουδές μετάφρασης/διερμηνείας, ελληνόφωνο ή άλλο πανεπιστήμιο εντός ή εκτός Ευρώπης) Προφίλ μεταφραστή ή διερμηνέα Πόσα χρόνια μεταφράζει/διερμηνεύει, πλήρης ή μερική απασχόληση, γλώσσες (από-προς, σε ποιές είναι καλύτερος), τομείς (κύριος, δευτερεύοντες - διερμηνεία, υποτιτλισμός, επιμέλεια κειμένων, κτλ.) Προφίλ μεταφραστή ή διερμηνέα επιπλέον προσόντα (γνώση εργαλείων, εκπαιδεύσεις και καταρτίσεις, π.χ. στην επιχειρηματικότητα ή περαιτέρω εμβάθυνση σε συγκεκριμένους τομείς, π.χ. νομική ορολογία ή ιατρική, κτλ. Πρόκειται για εκπαίδευση στο διαδίκτυο ή σε κάποια σχολή, σύλλογο, εταιρεία;), Προφίλ μεταφραστή ή διερμηνέα Χρήση εργαλείων (παραδοσιακά λεξικά ή περισσότερο το διαδίκτυο; προσφυγή σε ορολογικές βάσεις για επίλυση προβλημάτων; κατάρτιση γλωσσαρίων;) 23

24 Επαγγελματικά Υπάλληλος (με τι ιδιότητα προσλήφθηκε στην εταιρεία) ελεύθερος επαγγελματίας, ασφάλιση, αμοιβές, τύπος πελατών (εκδοτικοί οίκοι, ιδιώτες, δικηγορικά γραφεία συνεργασίες με εξωτερικό, υπεργολαβίες,, εταιρείες, κτλ.), Επαγγελματικά κατοχύρωση ποιότητας (αναθεώρηση, πιστοποίηση ISO, επαγγελματική ασφάλιση), μέλος συλλόγων (ελληνικών, κυπριακών, διεθνών, από πότε, τι οφέλη αποκομίζοντα από τη συμμετοχή) Εταιρείες μετάφρασης/διερμηνείας [πρόκειται για ξεχωριστή έρευνα!] Επωνυμία, μέγεθος της εταιρείας, προσωπικό (μεταφραστές/διερμηνείς, υποστήριξη), αμοιβές, τύπος πελατών (εκδοτικοί οίκοι, μεταφραστικά γραφεία, ιδιώτες, φορείς, συνεργασίες με εξωτερικό, υπεργολαβίες), κατοχύρωση ποιότητας (αναθεώρηση, ISO, επαγγελματική ασφάλιση) Μέχρι εδώ Πρόκειται για απογραφική έρευνα. Δεν έχει νόημα δειγματοληψία! Κλειστές και σαφείς ερωτήσεις σε κατηγορίες 24

25 Προβλήματα και προτάσεις Σημαντικότερο πρόβλημα (ασφαλιστικό, αμοιβές, ποιότητα, ) και συγκεκριμένες πρακτικά εφαρμόσιμες προτάσεις. Αποτελέσματα Α. παρουσίαση των χαρακτηριστικών [απλές συχνότητες ή πίνακες συνάφειας] Β. Σύνδεση του μέρους [προβλήματα και προτάσεις] με τα δημογραφικά. Πολυσταδιακή μέθοδος. Ποιοι είναι οι στόχοι; Διατύπωση υποθέσεων εργασίας! 25

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Προσέγγισης Εθελοντών

Oδηγός Προσέγγισης Εθελοντών 1 Ο παρόν Οδηγός Προσέγγισης Εθελοντών αποτελεί προϊόν της Δράσης 14 του Υποέργου ΙΙ του Έργου ΑΛΚΗΣΤΙΣ, το οποίο υλοποιείται από το «Δίκτυο για την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού των γυναικών», στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά. Διασυνοριακή Ημερίδα Εργασίας. «Καθορισμός απαιτήσεων έρευνας για τη χαρτογράφηση του μεταφραστικού χώρου σε Ελλάδα και Κύπρο»

Πρακτικά. Διασυνοριακή Ημερίδα Εργασίας. «Καθορισμός απαιτήσεων έρευνας για τη χαρτογράφηση του μεταφραστικού χώρου σε Ελλάδα και Κύπρο» Πρακτικά Διασυνοριακή Ημερίδα Εργασίας «Καθορισμός απαιτήσεων έρευνας για τη χαρτογράφηση του μεταφραστικού χώρου σε Ελλάδα και Κύπρο» Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 12 Μαΐου 2015 Συνδιοργάνωση:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αικατερίνη Κεδράκα Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ (4 ος ΓΥΡΟΣ, 2008/9) 2008 1 1. Περιγραφή της Έρευνας H Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα είναι μια πανευρωπαϊκή συγκριτική έρευνα που επαναλαμβάνεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΙΤΙΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΙΤΙΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Έρευνα αιτιών καθυστέρησης παραλαβής κατά την φυσική μεταφορά 1 ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Άγιος Νικόλαος ΕΡΕΥΝΑ ΑΙΤΙΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΚΟΥ ΧΑΡΙΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ 1998 Περιεχόμενα Ταυτότητα της έρευνας...2 Γενικά.3 1. Εκπαιδευτικό επίπεδο...7 2. Αίτια εγκατάλειψης του σχολείου..11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.2: «ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΈΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.2: «ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΈΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΗΣ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.2: «ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΈΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Έρευνας Αγοράς Market Research Guide ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ URENIO

Οδηγός Έρευνας Αγοράς Market Research Guide ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ URENIO Οδηγός Έρευνας Αγοράς Market Research Guide ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ URENIO Σεπτέμβριος 2005 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Προσδιορισμός του προβλήματος... 5 2.1 Καθορισμός του σκοπού της έρευνας... 5 2.2 Προκαταρτική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΥΜΙΝΤΖΗΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ, PHD ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΥΜΙΝΤΖΗΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ, PHD ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΥΜΙΝΤΖΗΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ, PHD ΙΑΤΡΙΚΗΣ Τις επιστημονικές έρευνες μπορούμε να τις διακρίνουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τις ποσοτικές και τις ποιοτικές. Όπως καταλαβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

1ST OLYMPUS INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUPPLY CHAINS, 1-2 OCTOBER, KATERINI, GREECE

1ST OLYMPUS INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUPPLY CHAINS, 1-2 OCTOBER, KATERINI, GREECE Η Ανάπτυξη της Διαδικτυακής Τραπεζικής (e-banking) στην Ελλάδα: η Σημασία του Διαδικτυακού Καναλιού Διανομής και οι Προοπτικές του σε Σχέση με το Φυσικό Κανάλι Διανομής των Τραπεζικών Προϊόντων 1 Δ. Τζήμας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΝΗΛΙΚΙΟΤΗΤΑ Kolb, Mezirow Μετασχηματίζουσα Μάθηση ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Παναγιώτα Καραδήμα*, Θεόδωρος Καραδήμας**

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Παναγιώτα Καραδήμα*, Θεόδωρος Καραδήμας** ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Παναγιώτα Καραδήμα*, Θεόδωρος Καραδήμας** *Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, της Οικονομικής & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα... 1. Ευχαριστίες... 9. Εισαγωγή... 10. Κεφάλαιο 1ο. Προσδιορισμός του κυρίου θέματος/προβληματικής... 13

Περιεχόμενα... 1. Ευχαριστίες... 9. Εισαγωγή... 10. Κεφάλαιο 1ο. Προσδιορισμός του κυρίου θέματος/προβληματικής... 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 Πίνακας Εικόνων... 4 Πίνακας Γραφημάτων & Πινάκων Αποτελεσμάτων... 6 Ευχαριστίες... 9 Εισαγωγή... 10 Κεφάλαιο 1ο. Προσδιορισμός του κυρίου θέματος/προβληματικής... 13 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιγραφή της Έρευνας

1. Περιγραφή της Έρευνας 1. Περιγραφή της Έρευνας H Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα είναι μια πανευρωπαϊκή συγκριτική έρευνα που σκοπό έχει να συλλέξει πληροφορίες για τις στάσεις των Ευρωπαίων πολιτών σε μια σειρά κοινωνικών, πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Μαριάνθη Καρατζά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ STATISTICS & INFORMATION SYSTEMS

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ STATISTICS & INFORMATION SYSTEMS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ STATISTICS & INFORMATION SYSTEMS ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

«Δημοσκοπήσεις: Μεθοδολογία και εφαρμογές τους σε εκλογικό αποτέλεσμα»

«Δημοσκοπήσεις: Μεθοδολογία και εφαρμογές τους σε εκλογικό αποτέλεσμα» Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά ΑΤΕΙ Πειραιά Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πτυχιακή Εργασία «Δημοσκοπήσεις: Μεθοδολογία και εφαρμογές τους σε εκλογικό αποτέλεσμα» Ιωάννης Φλουρής Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο ARTS εντάσσεται στο πέµπτο πρόγραµµα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταγωνιστική και βιώσιµη ανάπτυξη

Το έργο ARTS εντάσσεται στο πέµπτο πρόγραµµα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταγωνιστική και βιώσιµη ανάπτυξη ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Ο ΗΓΟΣ Το έργο ARTS εντάσσεται στο πέµπτο πρόγραµµα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταγωνιστική και βιώσιµη ανάπτυξη www.rural-transport.net

Διαβάστε περισσότερα

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Leonardo da Vinci ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ-ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΠΕ ΠΑΚΕΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Μ.Δ.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Μ.Δ.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Μ.Δ.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ 995 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

308 ΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

308 ΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΝΩΜΗΣ: EΡΓΑΣΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ 308 ΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Equal Society 1 ΕΡΕΥΝΑ ΓΝΩΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: 308 ΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα