Περί όρων τεμαχισμού νωπού κρέατος και ελέγχου των εργαστηρίων τεμαχισμού, αποστεώσεως και παρασκευής μιττωτού. (ΦΕΚ 86/Α/ )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περί όρων τεμαχισμού νωπού κρέατος και ελέγχου των εργαστηρίων τεμαχισμού, αποστεώσεως και παρασκευής μιττωτού. (ΦΕΚ 86/Α/16-04-1980)"

Transcript

1 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 306/80 Περί όρων τεμαχισμού νωπού κρέατος και ελέγχου των εργαστηρίων τεμαχισμού, αποστεώσεως και παρασκευής μιττωτού. (ΦΕΚ 86/Α/ ) Έχοντες υπ όψει: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1. Τας διατάξεις των άρθρων 20 και 21 παρ.4 του Ν. 248/1914 «περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας», ως ούτος συνεπληρώθη υπό του Α.Ν. της και του Νόμου 4085/1960 αμφοτέρων «περί συμπληρώσεως του Ν. 248/1914». 2 Την υπ αρίθ. 147/1980 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της Επικρατείας, προτάσει του επί της Γεωργίας Υπουργού, αποφασίζομεν: Άρθρον 1 Όροι εγκαταστάσεως εργαστηρίων. 1. Ο προτιθέμενος να εγκαταστήση εργαστήριον τεμαχισμού νωπών κρεάτων, αποστεώσεως και παρασκευής μιττωτού εξ αυτών, τα προϊόντα του οποίου θα διατίθενται εις την κατανάλωσιν, δέον όπως υποβάλη σχετικήν αίτησιν εις την οικείαν Νομαρχιακήν Κτηνιατρικήν Υπηρεσίαν δια της οποίας θα παρέχωνται τα κάτωθι στοιχεία: α) Η διεύθυνσις της κατοικίας του αιτούντος. Εάν πρόκειται περί εταιρείας θα αναγράφεται η έδρα της, ως και η ιδιότης και η διεύθυνσης κατοικίας του υπογράφοντος υπευθύνου. β) Η έδρα και η διεύθυνσις της επιχειρήσεως, ως και το σήμα ταύτης. γ) Γενικόν σχέδιον των εγκαταστάσεων υπό κλίμακα 1:100 τουλάχιστον, συνοδευόμενον υπό λεπτομερούς περιγραφής των χωρών εντός των οποίων θα λαμβάνουν χώραν η συντήρησις των κρεάτων, ο τεμαχισμός μιττωτού, η συσκευασία, η εναποθήκευσις και συντήρησις. δ) Περιγραφή του χρησιμοποιηθησομένου υλικού δια τας εγκαταστάσεις μετά στοιχείων αφορώντων εις την ύδρευσιν και αποχέτευσιν. ε) Απαρίθμησις και περιγραφή του εξοπλισμού, ειδικών μηχανημάτων, εγκαταστάσεων και εργαλείων του εργαστηρίου. στ) Το είδος των χρησιμοποιούμενων μέσων δια την μεταφοράν των κρεάτων εις το εργαστήριον ως και των εκ τούτων παραγομένων προϊόντων. ζ) Η ημερήσια δυναμικότης παραγωγής και εναποθηκεύσεως της επιχειρήσεως. 2. Εφ όσον ήθελεν διαπιστωθή ότι πληρούνται οι δια του παρόντος καθοριζόμενοι όροι, μετά προηγουμένην εξέτασιν και έρευναν υπό της Νομαρχιακής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και σχετικήν εισήγησιν της, χορηγείται η άδεια λειτουργίας της επιχειρήσεως δι αποφάσεως του οικείου Νομάρχου. 3. Υπό της Υπηρεσίας Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας καταρτίζεται πίναξ εργαστηρίων τυχόντων αδείας λειτουργίας κατά τας διατάξεις της παρ.2 και λειτουργούντων απολύτως ικανοποιητικώς, συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος. 4. Ο ανωτέρω πίναξ κοινοποιείται δι αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας, αι δε περιλαμβανόμεναι εις τούτον επιχειρήσεις αποκτούν το δικαίωμα της εξαγωγής προϊόντων και εκτός της χώρας, χορηγείται δε εις ταύτας αριθμός εγκρίσεως. Άρθρον 2 Όροι εγκρίσεως των Εργαστηρίων 1. Τα εν άρθρω 1 εργαστήρια πρέπει να περιλαμβάνουν: α) Ψυκτικούς χώρους αρκούντως ευρείς δια την συντήρησιν των κρεάτων και των παραγομένων προϊόντων.

2 β) Χώρον δια τας εργασίας τεμαχισμού, αποστεώσεως και συσκευασίας εντός πλαστικών, αδιάβροχων ή εξ αλουμινίου φύλλων. γ) Χώρον δια τας εργασίας συσκευασίας ξυλοκιβωτίων ή χαρτοκιβωτίων. δ) Χώρον καλώς διερρυθμισμένον, κλειόμενον δια κλείθρου, δια τας ανάγκας της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. ε) Χώρον εφωδιασμένον δι οργάνων τριχινοσκοπήσεως, εφ όσον μια τοιαύτη εξέτασις θα πραγματοποιείται εντός της εγκαταστάσεως. στ) Αποδυτήρια, νιπτήρας, λουτρά ως και χώρους υγιεινής του προσωπικού (WC). Οι χώροι υγιεινής δεν πρέπει να επικοινωνούν απ ευθείας με τους χώρους εργασίας, θα πρέπει να είναι δε εφωδιασμένοι δια συσκευής Νιαγάρα. Οι νιπτήρες θα παρέχουν τρεχούμενον ύδωρ πόσιμον θερμόν και ψυχρόν, θα υπάρχουν συσκευαί δια τον καθαρισμόν και την απολύμανσιν των χειρών ως και χειρόμακτρα μιας χρήσεως. Η τοποθέτησις των νιπτήρων πλησίον των χώρων υγιεινής τυγχάνει υποχρεωτική. ζ) Ειδικά δοχεία υδατοστεγή εξ ανοξειδώτου υλικού μετά καλύμματος και συστήματος κλείθρου, προοριζόμενα δια συγκέντρωσιν απορριπτομένων κρεάτων ή υπολειμμάτων αυτών, άτινα δεν προορίζονται δι ανθρώπινην κατανάλωσιν η και χώρον κλειόμενον δια κλείθρου δια τον αυτόν σκοπόν εφ όσον τυγχάνει απαραίτητον η εφ όσον ταύτα δεν αποκομίζονται ή καταστρέφονται κατά το τέλος εκάστης εργασίμου ημέρας. η) Εντός των υπό των περιπτ. α και β αναφερομένων χώρων δέον: αα) Το δάπεδον να είναι εξ υλικών αδιαβρόχων ευκόλων προς πλύσιν και απολύμανσιν και ασήπτων, μετ ελαφράς κλίσεως και καταλλήλου δικτύου αποχετεύσεως δια την ροήν των υγρών προς στόμα φέροντα εσχάραν και σιφώνιον. ββ) Οι τοίχοι να είναι λείοι εις ύψος τουλάχιστον δύο μέτρων, με επένδυσιν ή βαφήν ανοικτού χρώματος, με άκρα και γωνίας εστρογγυλευμένας, δυναμένοι να πλένωνται. θ) Σύστημα ψύξεως, εντός των υπό των περιπτ. α και β αναφερομένων χώρων, εξασφαλίζον θερμοκρασίαν των υπό επεξεργασίαν κρεάτων σταθεράν και ούχι ανωτέραν των +7 0 C. ι) Αυτογραφικόν θερμόμετρον ή τηλεθερμόμετρον εντός του χώρου τεμαχισμού. ια) Κατάλληλον διαρρύθμισιν επιτρέπουσαν τον ευχερή κτηνιατρικόν έλεγχον. ιβ) Κατάλληλον διαρρύθμισιν ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής αερισμός εντός των χώρων επεξεργασίας. ιγ) Κατάλληλον φωτισμόν εντός των χώρων επεξεργασίας, φυσικόν ή τεχνητόν μη αλλοιώντα τα χρώματα. ιδ) Εγκατάστασιν επιτρεπούσαν την παροχήν ύδατος αποκλειστικώς ποσίμου υπό πίεσιν και εις επαρκή ποσότητα. Κατ εξαίρεσιν επιτρέπεται η χρήσις ύδατος μη ποσίμου δια την παραγωγήν ατμού και κατάσβεσιν πυρκαϊών, δια κεχωρισμένων δικτύων. Επίσης επιτρέπεται η χρήσις μη ποσίμου ύδατος δια την ψύξιν των ψυκτικών μηχανημάτων δια κεχωρισμένων σωληνώσεων μη διερχομένων δια των χώρων εργασίας και χρωματισμένων δι ερυθρού χρώματος. ιε) Εγκατάστασιν παρέχουσαν ικανήν ποσότητα θερμού ποσίμου ύδατος υπό πίεσιν. ιστ) Σύστημα αποχετεύσεως ανταποκρινόμενον προς τας εκάστοτε ισχυούσας υγειονομικάς διατάξεις. ιζ) Εντός των χώρων επεξεργασίας των κρεάτων ή πλησίον αυτών επαρκείς συσκευάς δια τον καθαρισμόν και την απολύμανσιν των χειρών και του υλικού εργασίας. Οι κρούνοι πρέπει να λειτουργούν δια του ποδός, αι δε εγκαταστάσεις αυταί πρέπει να παρέχουν πόσιμον ύδωρ θερμόν και ψυχρόν, υλικά καθαρισμού και απολυμάνσεως ως και χειρόμακτρα μιας χρήσεως. Δια τον καθαρισμόν των εργαλείων απαιτείται θερμοκρασία ύδατος ούχι κατωτέρα των C. ιη) Εξοπλισμόν ανταποκρινόμενον εις τας απαιτήσεις της υγιεινής δια: αα) Την κατεργασίαν των κρεάτων και ββ) Την εναποθήκευσιν των δοχείων των χρησιμοποιούμενων δια το κρέας, ούτως ώστε το κρέας ή τα δοχεία να μη έρχωνται εις άμεσον επαφήν μετά του δαπέδου. ιθ)συσκευάς καταλλήλους δια την προστασίαν εκ των ανεπιθυμήτων εντόμων, τρωκτικών κλπ. κ) Συσκευάς και εργαλεία τεμαχισμού ως π.χ. τράπεζαι κοπής, δίσκοι κοπής μετακινούμενοι, δοχεία, ταινίαι μεταφοράς και πριόνια από ανοξείδωτα υλικά, μη δυνάμεναι να προκαλέσουν

3 αλλοίωσιν εις τα κρέατα και δυνάμεναι να καθαρίζωνται και να απολυμαίνωνται ευκόλως. Ειδικώς η χρησιμοποίησης ξύλου απαγορεύεται. Άρθρον 3 Όροι υγιεινής του προσωπικού, των χώρων και του υλικού εντός των εργαστηρίων. 1. Απαιτείται πάσα δυνατή καθαριότης του προσωπικού, των χώρων εργασίας, των εργαλείων και εξοπλισμού των εργαστηρίων, ήτοι: α) Το προσωπικόν πρέπει να φέρη ενδύματα εργασίας και κάλυμμα κεφαλής ανοικτού χρώματος, ευκόλως πλυνόμενα, καθαρά καθώς ενδεχομένως και κάλυμμα αυχένος. Το προσωπικόν το οποίον ασχολείται με την επεξεργασίαν και τον χειρισμόν των κρεάτων είναι υποχρεωμένον να πλένη και ν απολυμαίνει τας χείρας πολλάς φοράς κατά την διάρκειαν της ίδιας ημέρας καθώς και εις πάσαν επανάληψιν της εργασίας. Τα άτομα τα οποία ήλθον είς άμεσον επαφήν με ασθενή ζώα ή μεμολυσμένα κρέατα, οφείλουν αμέσως να πλένουν τας χείρας και τους βραχίονας προσεκτικώς με θερμόν ύδωρ, κατόπιν δε να απολυμαίνονται. Απαγορεύεται το κάπνισμα εντός των χώρων της εργασίας και εναπηθηκεύσεως των προϊόντων. β) Απαγορεύεται η είσοδος κυνών, γαλών ή άλλων κατοικιδίων ζώων εντός των εργαστηρίων. Η καταπολέμησις των τρωκτικών, των εντόμων και παντός άλλου ζωυφίου πρέπει να πραγματοποιήται συστηματικώς. γ) Το υλικόν και τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται δια την επεξεργασίαν των κρεάτων πρέπει να διατηρούνται και να καθαρίζωνται καλώς. Επίσης, απαιτείται να καθαρίζωνται μετά προσοχής και να απολυμαίνωνται κατά την διάρκειαν της ημέρας και πριν χρησιμοποιηθούν εκ νέου όταν έχουν μολυνθή εκ μικροοργανισμών ασθενείας τινός. 2. Οι χώροι, τα εργαλεία και το υλικόν εργασίας δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται δι άλλους σκοπούς παρά μόνον δια την επεξεργασίαν και κοπήν του κρέατος. 3. Τα κρέατα και τα δοχεία τα περιέχοντα ταύτα, δεν πρέπει να έρχωνται εις επαφήν απ ευθείας μετά του δαπέδου. 4. Τα χρησιμοποιούμενα απορρυπαντικά, απολυμαντικά, ως και τα υλικά καταπολεμήσεως των τρωκτικών, εντόμων κλπ., δεν πρέπει να επηρεάζουν την υγιεινότητα των κρεάτων. 5. Η χρήσις ποσίμου ύδατος είναι επιβεβλημένη δι όλας τας χρήσεις. Κατ εξαίρεσιν επιτρέπεται η χρήσις μη ποσίμου ύδατος δια τας χρήσεις και υπό τας προϋποθέσεις τας αναφερομένας εις το άρθρον 2 παρ.1 περιπτ. ιδ. 6. Απαγορεύεται η διασκόρπισης πριονιδίων ή παντός ετέρου αναλόγου υλικού επί του δαπέδου των εις το άρθρον 2 παρ.1 περιπτ. β και γ αναφερομένων χώρων. 7.Τα κρέατα πρέπει να εισάγωνται εντός των εις το άρθρον 2 παρ.1 περιπτ. β αναφερομένων χώρων αναλόγως των αναγκών, η δε παραμονή των εντός των χώρων αυτών πρέπει να είναι όσον το δυνατόν σύντομος. 8. Κατά τας εργασίας τεμαχισμού, αποστεώσεως και συσκευασίας τα κρέατα πρέπει να διατηρούνται διαρκώς εις θερμοκρασίαν εσωτερικήν +7 0 C ή κατωτέραν. 9. Ο τεμαχισμός εκτελείται κατά τρόπον ώστε ν αποφεύγεται πάσα ρύπανσις των κρεάτων. Τα θραύσματα των οστών και οι θρόμβοι του αίματος αφαιρούνται. Τα κρέατα τα προερχόμενα εκ της κοπής και μη προοριζόμενα δια την ανθρώπινην κατανάλωσιν συγκεντρούνται εντός των δοχείων των προβλεπομένων υπό του άρθρου 2 παρ.1 περιπτ.ζ. 10. Η επεξεργασία των κρεάτων πρέπει να απαγορεύεται εις άτομα τα οποία δύνανται να μολύνουν ταύτα, ειδικώς δε εις άτομα: α) Προσβληθέντα ή υπόπτως νοσούντα εκ τύφου, παρατύφου Α και Β, σαλμονελλώσεως, δυσεντερίας, μολυσματικής ηπατήτιδος, οστρακιάς ή είναι φορείς των ασθενειών τούτων. β) Προσβληθέντα ή υπόπτως νοσούντα εκ φυματιώσεως. γ) Προσβληθέντα ή υπόπτως νοσούντα εκ μεταδοτική νόσου του δέρματος. δ) Ασκούντα ταυτοχρόνως μιαν ετέραν εργασίαν εκ της οποίας μικρόβια δύναται να μεταφερθούν και να επιμολύνουν τα κρέατα. ε) Φέροντα επίδεσμον εις τας χείρας, εξαιρέσει ενός αδιαβρόχου επιδέσμου δακτύλου δια την προστασίαν μη πυώδους πληγής.

4 11.Άτομα εργαζόμενα εις τα εργαστήρια τεμαχισμού δέον να είναι εφωδιασμένα δια βιβλιαρίου υγεία περιοδικώς θεωρούμενου κατά τα εκάστοτε ισχύοντα υπό των υγειονομικών διατάξεων. Ο εξουσιοδοτημένος κτηνίατρος, υπεύθυνος δια την επίβλεψιν του εργαστηρίου δύναται ν απαιτήση την θεώρησιν του βιβλιαρίου, όταν τούτο τυγχάνη κατά την γνώμην του απαραίτητον, οποτεδήποτε. Άρθρον 4 Προδιαγραφαί νωπών κρεάτων προοριζομένων δια τεμαχισμόν και παρακευήν νωπού μιττωτού. 1. Ο τεμαχισμός των κρεάτων, πλην της κοπής εις τεταρτημόρια, ως και η αποστέωσις δέον να λαμβάνουν χώραν εντός των εν άρθρω 1 εργαστήριον. 2. Ο ιδιοκτήτης ή ο υπεύθυνος της επιχειρήσεως υποχρεούται να παρέχη πάσαν διευκόλυνσιν προς την διενεργούσαν τον έλεγχον της επιχειρήσεως αρμοδίαν κτηνιατρικήν υπηρεσίαν ιδία δε να αναφέρη την προέλευσιν των κρεάτων των εισαγομένων εντός της επιχειρήσεως, εφ όσον τούτο ήθελε ζητηθή. 3. Τα εισαγόμενα εντός της επιχειρήσεως νωπά κρέατα, ούχι κατεψυγμένα, πρέπει: α) Να προέρχωνται εκ σφαγείου εγκεκριμένου και ελεγχόμενου υπό της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. β)να προέρχωνται εκ σφαγίων, άτινα έχουν υποστή τον προ και μετά την σφαγήν κρεοσκοπικόν έλεγχον και έχουν χαρακτηρισθή ανεπιφυλάκτως κατάλληλα δια την κατανάλωσιν. γ) Να έχουν σφραγισθή δια της σφραγίδος του κτηνιατρικού ελέγχου. δ) Να έχουν υποβληθή εις επεξεργασίαν υπό ικανοποιητικούς όρους υγιεινής. ε) Να συνοδεύωνται υπό του κεκανονισμένου κτηνιατρικού πιστοποιητικού. στ) Να έχουν ψυχθή εντός ώρας από του πέρατος της σφαγής, εις τρόπον ώστε, η εν τω βάθει θερμοκρασία των να κατέρχεται εντός 12 το πολύ ωρών, εις τους +7 0 C των κρεάτων και εις τους +3 0 C των παραπροϊόντων. ζ)να έχουν εναποθηκευθή εις ψυκτικούς χώρους υπό ικανοποιητικούς όρους υγιεινής. η) Να έχουν μεταφερθή εις την επιχείρησιν δι αυτοκινήτων ψυγείων και υπό θερμοκρασία μεταφοράς +7 0 C ή κατωτέρας και συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος. 4.Απαγορευέται η εισαγωγή νωπών κρεάτων εις την επιχείρησιν, μη πληρούντων τους όρους της παραγράφου Επίσης απαγορεύεται η εισαγωγή εις την επιχείρησιν κρεάτων, ο τεμαχισμός και η παρασκευή μιττωτού εξ αυτών εφ όσον ταύτα: α) Έχουν ρυπανθή υπό του περιεχομένου των στομάχων ή άλλου μεμολυσμένου υλικού. β) Έχουν υποστή κατάψυξιν, έστω και βραχείας διαρκείας. γ) Προέρχονται εκ σφαγίων εις τα οποία έχει διαπιστωθή είτε φυματίωσις υπό οιανδήποτε μορφήν, είτε εις ή περισσότεροι κυστίκερκοι ζώντες ή νεκροί. δ) Προέρχονται εκ μερών του σφαγίου τα οποία παρουσιάζουν τραύματα προκληθέντα ολίγον προ της σφαγής, ελαττώματα διαπλάσεως, ή τοπικάς αλλοιώσεις. 6. Τα νωπά κρέατα τα προοριζόμενα προς τεμαχισμόν πρέπει να τοποθετούνται, άμα τη εισαγωγή των εν τω εργαστήριω κοπής και μέχρι της χρησιμοποιήσεως των, εντός του υπό του άρθρου 2 παρ.1 περιπτ.α προβλεπομένου χώρου εις τον οποίον θα εξασφαλίζεται σταθερά θερμοκρασία +7 0 C ή κατωτέρα, και να χρησιμοποιούνται εντός τεσσάρων το πολύ ημερών από της ημερομηνίας σφαγής των. 7. Εν τούτοις, κατά παρέκκλισιν των διατάξεων της παρ. 6 ως και της περιπτ. στ της παρ. 3, τα κρέατα δύνανται να μεταφέρωνται κατ ευθείαν από τον χώρον σφαγής εις τον χώρον τεμαχισμού, όταν αμφότεροι οι χώροι ευρίσκωνται εντός του αυτού συγκροτήματος και αρκετά πλησίον ο εις του άλλου, δια του εναέριου δικτύου μεταφοράς των κρεάτων, μόλις δε πραγματοποιηθή η κοπή και η συσκευασία, ταύτα μεταφέρονται εις τον υπό του άρθρου 2 παρ. 1 περίπτ. α οριζόμενον χώρων.

5 8. Κατά την διάρκειαν του τεμαχισμού ή της παρασκευής μιττωτού ο εις το άρθρον 2 παρ. 1 περιπτ. β αναφερόμενος χώρος πρέπει να διατηρή σταθεράν θερμοκρασίας C ή κατωτέραν. 9. Εξαιρουμένης της εν παρ.7 πειπτώσεως τεμαχισμού εν θερμώ, ο τεμαχισμός του κρέατος δεν δύναται να πραγματοποιηθή ει μη μόνο όταν το κρέας εμφανίζη εσωτερικήν θερμοκρασίαν +7 0 C ή καωτέραν. Κατά τον χρόνον του τεμαχισμού το ΡΗ του κρέατος πρέπει να ευρίσκεται μεταξύ 5, 6 και 6,1 της εξετάσεως πραγματοποιουμένης επί του επιμήκους ραχιαίου μυός εις το ύψος της δεκάτης τρίτης πλευράς. 10. Ο καθαρισμός των κρεάτων δι υφάσματος καθώς και η εμφύσησις καθ οιονδήποτε τρόπον αέρος απαγορεύεται. 11. Ειδικώς, προκειμένου δια την παρασκευήν μιτττωτού: α)η αποστέωσις των κρεάτων λαμβάνει χώραν κατόπιν προηγουμένης αφαιρέσεως των τενόντων, των απονευρώσεων κλπ., ως και του λίπους, εξαιρέσει του ενδομυϊκού τοιούτου. β) Η Παρασκευή του μιττωτού διενεργείται δι αυτόματων,μηχανικών μέσων, απαγορευομένου οιουδήποτε ετέρου χειρισμού ιδία των χειρών, μετά την κοπήν του κρέατος. γ)απαγορεύεται η προσθήκη εντός του μιττωτού ετέρων ανατομικών στοιχείων, ως αίματος και εντοσθίων, πλην λίπους, ούτινος η αναλογία δεν πρέπει να υπερβαίνη το 18% με ανοχήν δυο μονάδων κατά βάρος, προσδιοριζομένου δι εκχειλίσεως κατά SOXHLET ως και οιασδήποτε ετέρας ξένης ουσίας. Εν τούτοις επιτρέπεται η προσθήκη μαγειρικού άλατος 15 γραμμαρίων κατά χιλιόγραμμον μιττωτού, ότε ούτος θα αναγράφεται ως «αλατισμένος». 12. Αι διατάξεις της παρ.1 δεν έχουν εφαρμογήν, όταν αι εργασίαι τεμαχισμού, αποστεώσεως ή κοπής μιττωτού διενεργούνται εις τους χώρους πωλήσεως ή εις ένα γειτονικόν χώρον, προκειμένου να τεθούν εις την άμεσον διάθεσιν προς τον τελικόν καταναλωτήν. Άρθρον 5 Κτηνιατρική επιθεώρησις των τεμαχισμένων κρεάτων και του μιττωτού. 1. Τα εργαστήρια τεμαχισμού υπόκεινται εις έλεγχον ασκούμενον υπό εξουσιοδοτημένου κτηνιάτρου, τούτου οριζομένου δι αποφάσεως της αρμοδίας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας. 2. Ο κτηνιατρικός έλεγχος περιλαμβάνει τας κάτωθι εργασίας: α) Έλεγχον του βιβλίου εισαγωγής νωπών κρεάτων και εξαγωγής τεμαχισμένων κρεάτων. β) Υγειονομικήν επιθεώρησιν των νωπών κρεάτων, τα οποία υπάρχουν εντός του εργαστηρίου προ των εργασιών τεμαχισμού και κατά την εξαγωγήν των εκ του εργαστηρίου. γ) Επίθεσιν των σημάνσεων του ελέγχου και έκδοσιν του κτηνιατρικού πιστοποιητικού. δ) Έλεγχον της καθαριότητος των χώρων, των εγκαταστάσεων και των εργαλείων, καθώς και της υγιεινής του προσωπικού. ε) Διενέργειαν πάσης απαιτούμενης δειγματοληψίας ως και πραγματοποίησιν εργαστηριακών εξετάσεων προς ανεύρεσιν παθογόνων μικροοργανισμών ή μη επιτρεπομένων χημικών ουσιών, τα αποτελέσματα των οποίων καταχωρεί εις εν βιβλίον. στ) Οιονδήποτε έτερον έλεγχον, τον οποίον θεωρεί χρήσιμον δια την τήρησιν των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος. 3. Η σήμανσις διενεργείται επί των μέσων συσκευασίας δια της σφραγίδος του κτηνιατρικού ελέγχου υπ ευθύνη του εξουσιοδοτημένου κτηνιάτρου. Προς τον σκοπόν αυτόν οι κτηνίατροι έχουν εις την διάθεσιν των και διατηρούν: α) Τα εργαλεία τα προοριζόμενα δια την σήμανσιν των κρεάτων, τα οποία απαγορεύεται να παραδώσουν εις το βοηθητικόν προσωπικόν ει μη μόνον κατά την έναρξιν της σημάνσεως και δι όσον χρόνο διαρκεί αυτή. β) Τας εις το άρθρον 6 του παρόντος αναφερομένας ετικέττας και φακέλλους αμφοτέρων παραδιδομένων εις το βοηθητικόν προσωπικόν κατά τον χρόνον της επικολλήσεως ή χρήσεως και εις αριθμόν ανταποκρινόμενον προς τας ανάγκας. γ) Το υλικόν σημάνσεως, το οποίον πρέπει να συνιστάται εξ υλικών ανταποκρινομένων εις τας απαιτήσεις της υγιεινής και αι ενδείξεις να αναγράφονται κατά τρόπον ευανάγνωστον.

6 δ) Την αναπαράστασιν της περί ης ή η παρ. 4 σφραγίδος του κτηνιατρικού ελέγχου, η οποία εις περίπτωσιν: αα) Ατομικής συσκευασίας φέρεται επί του φακέλλου αυτής. ββ) Ομαδικής συσκευασίας φέρεται επί της επικολλωμένης επί των μέσων αυτής ετικέττας της προβλεπομένης υπό της παρ. 6 του άρθρου 6. ε) Όταν μια σήμανσις καταλληλότητος πραγματοποιείται επί ενός φακέλλου ή μιας συσκευασίας, αυτή πρέπει να επιτίθεται κατά τρόπον ώστε να καταστρέφεται κατά το άνοιγμα του φακέλλου ή η συσκευασία να μη δύναται να χρησιμοποιηθή αφού ανοιχθή. 4. Η σφραγίς του κτηνιατρικού ελέγχου είναι στρογγυλή, διαμέτρου 4 εκατοστ., αναγράφεται δε περιφερειακώς η λέξις «ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ», εις δε το κέντρον η έδρα της επιχειρήσεως. Επί των κρεάτων των προοριζομένων δι εξαγωγήν επιτίθεται και η σφραγίς η προβλεπόμενη υπό του άρθρου 19 περιπτ. ε του Π.Δ/τος 40/1977 «περί της Κτηνιατρικής Επιθεωρήσεως των σφαγίων ζώων και προϊόντων ζωικής προελεύσεως». 5.Το ήπαρ, αι κεφαλαί, αι γλώσσαι, αι καρδίαι και οι πνεύμονες, εφ όσον δεν συσκευάζονται, σφραγίζονται δια της σφραγίδος της παρ.4 είτε δια πυρός είτε δια μελάνης. Εν τούτοις δεν είναι υποχρεωτική η σφράφισις των γλωσσών και καρδιών εις τα βοοειδή ηλικίας κάτω των 3 μηνών ως και γενικώς εις τους χοίρους και τα αιγοπρόβατα. 6. Τα άνευ συσκευασίας διατιθέμενα τεμάχια κρέατος, τα τεμάχια του σπλαγχνικού λίπους, η ουρά και τα πόδια τα επεξεργαζόμενα εντός των εργαστηρίων τεμαχισμού από σφαγία κανονικώς εσφραγισμένα εις το σφαγείον πρέπει, εφ όσον δεν φέρουν σφραγίδα, να επισημαίνωνται δια της σφραγίδος της παρ.4 δια μελάνης ή δια πυρός. Τα τεμάχια του λαρδίου και της λαρδοπαντσέτας, μετά την αφαίρεσιν του δέρματος, δύνανται να γίνωνται παρτίδαι μέχρι 5 τεμάχια. Εκάστη παρτίδα και έκαστον τεμάχιον, εφ όσον είναι μεμονωμένον, πρέπει να φέρη μολυβδοσφραγίδα με τα στοιχεία της σφραγίδος της παραγράφου 4 και ετικέτταν αναφερομένην εις το άρθρον 6 παρ Η μελάνη η χρησιμοποιουμένη δια την σφράγησιν των κρεάτων παρασκευάζεται από ιόχρουν του μεθυλίου ή οιανδήποτε ετέραν εγκεκριμένην ιώδη χρωστικήν. Άρθρον 6 Συσκευασία τεμαχισμένων νωπών κρεάτων, ούχι κατεψυγμένων και ενδείξεις αυτών. Δια την συσκευασίαν των τεμαχισμένων κρεάτων και μιττωτού εις τα εργαστήρια τεμαχισμού πρέπει να χρησιμοποιούνται μέσα συσκευασίας πληρούντα τους κατωτέρω όρους: 1. Τα μέσα συσκευασίας (πλαστικοί φάκελλοι, ξυλοκιβώτια, χαρτοκιβώτια κλπ.) πρέπει να ανταποκρίνωνται εις όλους τους κανόνας υγιεινής και συγκεκριμένως: α) Να μη δύνανται ν αλλοιώσουν τας οργανοληπτικάς ιδιότητας του κρέατος ή του μιττωτού. β) Να μη δύνανται να μεταφέρουν εις το κρέας ή τον μιττωτόν ουσίας επιβλαβείς δια τον άνθρωπον. γ) Να είναι αρκούντως στερεά και να εξασφαλίζουν αποτελεσματικήν προστασίαν των κρεάτων ή του μιττωτού κατά την διάρκειαν της μεταφοράς και τους χειρισμούς. 2. Τα μέσα συσκευασίας δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται εκ νέου δια την συσκευασίαν των κρεάτων εκτός εάν είναι εξ υλικών ανθεκτικών εις την διάβρωσιν, εύκολα εις την πλύσιν και μετά προηγουμένην πλύσιν και απολύμανσιν. 3.Τα μέσα συσκευασίας πρέπει να φέρουν ετικέτταν με την σήμανσιν της παρ.4 του άρθρου 5. 4.Όταν ενδεχομένως τεμαχισμένα νωπά κρέατα ή παραπροϊόντα περιτυλίσσωνται δι ενός μέσου συσκευασίας (π.χ. φύλλου ή φακέλλους πλαστικούς οι οποίοι έρχονται εις άμεσον επαφήν με ταύτα) η εργασία αυτή δέον να διενεργείται αμέσως μετά την κοπήν και κατά τρόπον ανταποκρινόμενον εις τους κανόνας υγιεινής. Δια τον νωπόν μιττωτόν η ανωτέρω αναφερόμενη συσκευασία τυγχάνει υποχρεωτική, το δε καθαρόν βάρος εκάστης της ως άνω συσκευασίας, δεν πρέπει να υπερβαίνει το εν χιλγρ. Εξαιρέσει των τεμαχίων του λαρδίου και της λαρδοπαντσέτας το τεμαχισμένον κρέας πρέπει να φέρη εις απάσας τας περιπτώσεις εν προστατευτικόν μέσον συσκευασίας, εκτός εάν μεταφέρεται ανηρτημένον.

7 Τα μέσα ταύτα πρέπει να είναι διαφανή, άχροα και ν ανταποκρίνονται εις τας διατάξεις της παραγράφου 1. Ταύτα δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν δια δευτέραν φοράν δια την συσκευασίαν του κρέατος ή του μιττωτού. 5. Τα μέσα συσκευασίας τα αναφερόμενα εις τας παρ.1, 2,3 και 4 του παρόντος δεν δύναται να περιέχουν παρά τεμαχισμένα κρέατα ή μιττωτόν ανήκοντα εις το αυτό είδος ζώου. 6. Επί του εξωτερικού περιβλήματος των κρεάτων ή του μιττωτού ήτοι εφ εκάστου χαρτοκιβωτίου ή ξυλοκιβωτίου ως και επί του περιβλήματος εκάστου κεχωρισμένου συσκευασθέντος τεμαχίου ή επί καλώς επ αυτών επικολλημένης ετικέττας πρέπει να αναγράφωνται αι κάτωθι ενδείξεις: α)το ονοματεπώνυμο ή ο εμπορικός τίτλος και η έδρα της επιχειρήσεως. β)το είδος και η κατηγορία των σφαγίων ζώων (π.χ. μόσχος, βόειον, εριφίον κλπ). γ) Η ονομασία του περιεχομένου τμήματος (π.χ. μπριζόλα, μιττωτός κλπ.). δ) Αι ημερομηνίαι της σφαγής του ζώου και της επεξεργασίας εις την επιχείρησιν. Ειδικώς δια τον συσκευασμένον μιττωτόν πρέπει να αναγράφεται και η ημερομηνία μέχρι της οποίας δύναται να καταναλωθή και η οποία οφείλει να είναι μέχρι τρείς ημέρες μεταγενέστερα της ημερομηνίας συσκευασίας. Πέραν της ημερομηνίας ταύτης η διάθεσις εις την κατανάλωσιν εξαρτάται εκ της γνωμάτευσης της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της ασκούτης τον έλεγχον. ε) Ο κωδικός αριθμός της επιχειρήσεως (αριθμός εγκρίσεως). Ο ανεκτός αριθμός μικροβίων είναι: 1. Κατά την ημέραν της παραγωγής. Άρθρον 7 α) Δια τα τεμαχισμένα νωπά κρέατα: αα) - Απουσία παθογόνων μικροβίων. ββ) - Ολική μικροβιακή χλωρίς κάτω των κατά γρμ. γγ) ESH COLI κάτω των 20 ανά γραμ. κρέατος. δδ) - RERFRINGENS κάτω των 10 ανά γραμ. κρέατος. εε) - Σταφυλόκοκκοι (με θετικήν πηκτάσην) κάτων των 10 ανά γραμ. β) Δια τον νωπόν μιττωτόν: αα) - Απουσία παθογόνων μικροβίων. ββ) - Ολική μικροβιακή χλωρίς κάτω των κατά γρμ. γγ) ESH COLI κάτω των 50 ανά γραμ. κρέατος. δδ) - RERFRINGENS κάτω των 10 ανά γραμ. κρέατος. εε) - Σταφυλόκοκκοι (με θετικήν πηκτάσην) κάτων των 100 ανά γραμ. 2. Κατά την κατανάλωσιν δια τον συσκευασμένον μιττωτόν: α) - Απουσία παθογόνων μικροβίων. β) - Ολική μικροβιακή χλωρίς κάτω των κατά γρμ. γ) ESH COLI κάτω των 100 ανά γραμ. κρέατος. δ) - RERFRINGENS κάτω των 10 ανά γραμ. κρέατος. ε) - Σταφυλόκοκκοι (με θετικήν πηκτάσην) κάτων των 200 ανά γραμ. Άρθρον 8 Εναποθήκευσις-μεταφορά των νωπών κρεάτων, των τεμαχισμένων και αποστεωμένων κρεάτων και του μιττωτού. 1. Τα νωπά κρέατα πρέπει να ψύχωνται αμέσως μετά τον κτηνιατρικόν έλεγχον και να συντηρούνται, τα μεν σφαγία και τα τεμάχια αυτών εις σταθεράν εσωτερικήν θερμοκρασίαν +7 0 C ή κατωτέραν, τα δε παραπροϊόντα και ο μιττωτός εις +3 0 C ή κατωτέραν.

8 2. Τα νωπά κρέατα και τα τεμάχια πρέπει να μεταφέρωνται εντός οχημάτων ή μηχανικών μέσων (CONTAINERS) κλειομένων και εξωπλισμένων, ούτως ώστε αι προβλεπόμεναι ανωτέρω θερμοκρασίαι να εξασφαλίζονται κατά την διάρκεια της διαδρομής. 3. Τα ανωτέρω οχήματα ή μηχανικά μέσα, πρέπει να ανταποκρίνωνται εις τας κάτωθι απαιτήσεις: α) Τα εσωτερικά τοιχώματα αυτών ή παν ετέρον μέρος δυνάμενον να έλθη εις επαφήν με τα κρέατα, πρέπει να είναι εξ υλικών ανθεκτικών εις την διάβρωσιν και μη δυναμένων να αλλοιώσουν τας οργανοληπτικάς ιδιότητας των κρεάτων τούτων ή να καταστήσουν ταύτα επιβλαβή δια την ανθρώπινην υγείαν. Τα τοιχώματα πρέπει να είναι λεία, ευκόλως πλυνόμενα και απολυμαινόμενα. β)να εξασφαλίζουν την προστασίαν των κρεάτων εκ των εντόμων και της κόνεως, να είναι υδατοστεγή εις τρόπον ώστε να αποφεύγεται πάσα διαρροή υγρών. γ) Να φέρουν άγκιστρα δια την ανάρτησιν των σφαγίων εις ολόκληρα ήμιση ή τέταρτα και των τεμαχισμένων κρεάτων άνευ συσκευασίας, και εις ύψος ικανόν ώστε να μην εγγίζουν ταύτα το δάπεδον ως και ράφια, στηρίγματα ή εσχάρας, δια την τοποθέτησιν των συσκευασμένων κρεάτων. 4. Τα ως άνω οχήματα ή μηχανικά μέσα μεταφοράς δεν δύνανται εις ουδεμίαν περίπτωσιν να χρησιμοποιούνται δια την μεταφοράν ζώντων ζώων ή οιουδήποτε ετέρου προϊόντος το οποίον θα ηδύνατο ν αλλοιώση ή μολύνη τα μεταφερόμενα κρέατα. 5. Ουδέν έτερον προϊόν δύναται να μεταφέρεται συγχρόνως μετά των κρεάτων εντός του ιδίου οχήματος. Επί πλέον οι στόμαχοι πρέπει να μεταφέρωνται μόνον καθαρισμένοι, αι κεφαλαί μετά την εκδοράν, τα άκρα μετά το ζεμάτισμα και καθαρισμόν εκ των τριχών και ονύχων. 6. Τα νωπά κρέατα δεν δύνανται να μεταφερθούν εντός ενός οχήματος ή μηχανικού μέσου το οποίον δεν είναι καθαρόν και δεν έχει απολυμανθή. 7. Τα ολόκληρα σφαγία, τα ήμιση και τα τέταρτα αυτών πρέπει να μεταφέρωνται ανηρτημένα. Τα τεμάχια και τα συσκευασμένα κρέατα πρέπει να αναρτώνται ή να τοποθετούνται επί στηριγμάτων, ραφίων ή δοχείων εξ υλικών ανθεκτικών εις την διάβρωσιν και συμφώνως προς τους υπό του παρόντος Διατάγματος προβλεπομένους κανόνας υγιεινής. Τα παραπροϊόντα πρέπει να μεταφέρωνται εντός μέσων συσκευασίας ανθεκτικών και αδιάβροχων εις τα υγρά και τας λιπαράς ουσίας. 8. Τα οχήματα μεταφοράς κρεάτων πρέπει να είναι εφωδιασμένα δι ειδικής αδείας προβλεπομένης υπό του άρθρου 11 του Π.Δ/τος 40/1977. Από της ισχύος του παρόντος καταργούνται: Άρθρον 9 Καταργούμεναι διατάξεις α) Το Β.Δ/γμα 10/1971 «περί όρων λειτουργίας επιχειρήσεων παρασκευής μιττωτού (κιμά) εκ νωπού κρέατος και διαθέσεως αυτού εις την κατανάλωσιν». β) Το άρθρον 7 του από 2-18/8/1958 Β.Δ. «περί όρων εισαγωγής, συντηρήσεως και διακινήσεως κατεψυγμένων κρεάτων, ορνιθοειδών και θηραμάτων και άλλων τινών διατάξεων». γ) Το Β.Δ. 222/1967 «περί όρων λειτουργίας επιχειρήσεων επεξεργασίας κατεψυγμένων κρεάτων και διαθέσεως των εις την κατανάλωσιν». Άρθρον 10 Έναρξις ισχύος. Η ισχύς του παρόντος άρχεται μετά εξάμηνον από της δημοσιεύσεως του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Εις τον αυτόν επί της Γεωργίας Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

9 Εν Αθήναις τη 3 Απριλίου 1980 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ

3. Αιγοπροβατοειδή (Αρνί Γάλακτος ή Κατσίκι), Νωπό, Α ποιότητας, Εγχώριο, βάρους 8 έως 12 κιλών το καθένα.

3. Αιγοπροβατοειδή (Αρνί Γάλακτος ή Κατσίκι), Νωπό, Α ποιότητας, Εγχώριο, βάρους 8 έως 12 κιλών το καθένα. ΟΜΑΔΑ 7η ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΝΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΝΩΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΟΕΙΟ ΝΩΠΟ ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΝΩΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΟΥΤΙ ΝΩΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΓΑΛΟΠΟΥΛΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ 2 Η ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α Κατηγορία Ειδών (CPV) SAP Μονάδας Μέτρησης Σχόλια 40000953 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ 1 Κατεψυγμένα λαχανικά (15331170-9) 40000245 40000249 κιλό ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 57/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αριθμός 57 Αρ. 2689 της 13ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Οι περί Υγιεινής του Κρέατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια νωπού χοιρινού κρέατος το οποίο θα χορηγηθεί σε άπορους δηµότες κατά τις ηµέρες των εορτών του Χριστουγέννων 2015 και την προµήθεια αρνίσιου κρέατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ενημέρωση των καταναλωτών για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ενημέρωση των καταναλωτών για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων. Αθήνα 13 Δεκεμβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ενημέρωση των καταναλωτών για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων. Οι έλεγχοι που διενεργεί ο Ε.Φ.Ε.Τ. στην αγορά των τροφίμων, κατά τη διάρκεια των εορτών, θα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ενημέρωση των καταναλωτών εν όψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ενημέρωση των καταναλωτών εν όψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων Αθήνα 19 Δεκεμβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ενημέρωση των καταναλωτών εν όψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων O Ε.Φ.Ε.Τ. παρά τις αντιξοότητες των καιρών μας συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τους ελέγχους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Νωπών Κρεάτων για ηµόσια ιαβούλευση»

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Νωπών Κρεάτων για ηµόσια ιαβούλευση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Χ. Σαµαρτζή Πειραιάς 1396/25-01-2016

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης των υποψηφίων κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων. (ΦΕΚ 180/Α/20-12-90) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Όροι και προϋποθέσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης των υποψηφίων κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων. (ΦΕΚ 180/Α/20-12-90) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 468/90 Όροι και προϋποθέσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης των υποψηφίων κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων. (ΦΕΚ 180/Α/20-12-90) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ (ΚΑΕ 1511) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ (ΚΑΕ 1511) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ Τ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 02/03/2016 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 2561/755251

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων»

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» 2η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Ποτών FOOD EXPO GREECE Γαλακτοκομία Τυροκομία: η επόμενη 10ετία Κυριακή 15 Μαρτίου 2015 «Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» ΠΕΞΑΡΑ Ε.-ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ,M.Sc. Π.Δ.Α-Τμήμα Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79)

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 180/1979 Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ όψει τας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί επιχειρήσεων... 2 1.2. Σκοπός... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ... 2 2.1. Διαδικασία αδειοδότησης (ως προς την Υγειονομική Υπηρεσία)...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (EX VAN)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (EX VAN) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (EX VAN) Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισµού και συντηρήσεως µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων. (ΦΕΚ 6/Α/76) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισµού και συντηρήσεως µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων. (ΦΕΚ 6/Α/76) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 22/76 Περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισµού και συντηρήσεως µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων. (ΦΕΚ 6/Α/76) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ όψει: 1. Τας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 463 1978 Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 463 Έτος: 1978 ΦΕΚ: Α 96 19780614 Τέθηκε σε ισχύ: 14.06.1978 Ημ.Υπογραφής: 03.06.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 463 1978 Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 463 Έτος: 1978 ΦΕΚ: Α 96 19780614 Τέθηκε σε ισχύ: 14.06.1978 Ημ.Υπογραφής: 03.06. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 463 1978 Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 463 Έτος: 1978 ΦΕΚ: Α 96 19780614 Τέθηκε σε ισχύ: 14.06.1978 Ημ.Υπογραφής: 03.06.1978 Τίτλος: Περί των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Α. ΝΤΑΣΙΟΥ ΤΗΛ: 213 2058458 AΡ.ΠΡΩΤ.: 22847/18-9-2013 FAX: 213 2058614 ΗΜΕΡ: 17/9/2013

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Α. ΝΤΑΣΙΟΥ ΤΗΛ: 213 2058458 AΡ.ΠΡΩΤ.: 22847/18-9-2013 FAX: 213 2058614 ΗΜΕΡ: 17/9/2013 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Α. ΝΤΑΣΙΟΥ ΤΗΛ: 213 2058458 AΡ.ΠΡΩΤ.: 22847/18-9-2013 FAX: 213 2058614 ΗΜΕΡ: 17/9/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ν. 6422/1934, Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού. Αρ. 1 Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μέχρι σήµερα δεν εκδοθεί Π.. (όπως προβλέπεται στο Ν. 1404/83) για τον καθορισµό των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων Ηλεκτρολόγων Τ.Ε.Ι. και ισχύουν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Α.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Α.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 47459 ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Κομμωτήριο Κουρείο Κατάστημα περιποίησης ποδιών χεριών

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικό για το ενδοενωσιακό εμπόριο Αριθμός αναφοράς του πιστοποιητικού Κεντρική αρμόδια αρχή. Κωδικός

Πιστοποιητικό για το ενδοενωσιακό εμπόριο Αριθμός αναφοράς του πιστοποιητικού Κεντρική αρμόδια αρχή. Κωδικός ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 Υγειονομικό πιστοποιητικό για βοοειδή που προορίζονται για αναπαραγωγή/παραγωγή/σφαγή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1.1. Αποστολέας Ι.2. Ι.3. Πιστοποιητικό για το ενδοενωσιακό εμπόριο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Κτηνιατρικό πιστοποιητικό για την ΕΕ

Κτηνιατρικό πιστοποιητικό για την ΕΕ Υπόδειγμα πιστοποιητικού υγείας των ζώων και δημόσιας υγείας για ορισμένα προϊόντα με βάση το κρέας και επεξεργασμένα στομάχια, ουροδόχους κύστεις και έντερα προοριζόμενα για αποστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραπάνω δεν ισχύουν για κρέατα που έχουν σφραγιστεί στη χώρα προέλευσης.

Τα παραπάνω δεν ισχύουν για κρέατα που έχουν σφραγιστεί στη χώρα προέλευσης. Υγιεινή και ασφάλεια κρέατος: Σε όλα τα σφάγια πρέπει να υπάρχουν σφραγίδες που θα υποδηλώνουν τη χώρα γέννησης κάθε ζώου. Αναλυτικότερα από 31/3/03 σχετικά με τη σφράγιση κρεάτων ισχύουν τα εξής: Σε ζώα

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Ηµεροµηνία ελέγχου: Θέση Στοιχείων Φορέα Ελέγχου ΚΩ : 1.01.04 Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Επωνυµία Τίτλος Επιχείρησης Στοιχεία Επιχείρησης Πόλη - διεύθυνση Τ.Κ Τηλέφωνο, Φαξ Ονοµατεπώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 1: ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ: 21/12/12. Copyright h.s.i Foodtech Laboratories Ltd

ΕΝΤΥΠΟ 1: ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ: 21/12/12. Copyright h.s.i Foodtech Laboratories Ltd ΕΝΤΥΠΟ 1: ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ: 21/12/12 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:.. 1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ Α ΥΛΩΝ (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ) 2. ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΩΝ (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.10.2016 L 271/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/1775 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Οκτωβρίου 2016 για την τροποποίηση της απόφασης 93/195/ΕΟΚ με την προσθήκη του Κατάρ στον κατάλογο των τρίτων χωρών από τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ Τύπος Περιγραφή τύπου ΤΥΠΟΣ 2 Διπλοί Ασκοί Αίματος CPDA ή CPDA-1, 450ml για ερυθρά 35 ημερών και με ειδικό δορυφορικό ασκό τουλάχιστον 300ml για αιμοπετάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: A) Παρασκευαστές και συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, Παραγωγής νωπών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΝΩΠΟΥ ΒΟΔΙΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΟΚΑΛΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΝΩΠΟΥ ΒΟΔΙΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΟΚΑΛΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΝΩΠΟΥ ΒΟΔΙΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΟΚΑΛΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Σκοπός Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων του πολεμικού Ναυτικού, για την προμήθεια νωπών αυτοτελών ανατομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ. Άλλες µονάδες-εγκαταστάσεις της επιχείρησης (2)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ. Άλλες µονάδες-εγκαταστάσεις της επιχείρησης (2) ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ Στοιχεία Έδρας Επιχείρησης Επωνυµία επιχείρησης:

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή Διαχείριση Τροφίμων. Μαριέττα Κονταρίνη Ημερίδα ΕΣΔΥ για Ασφάλεια τροφίμων 27/4/2015

Ορθή Διαχείριση Τροφίμων. Μαριέττα Κονταρίνη Ημερίδα ΕΣΔΥ για Ασφάλεια τροφίμων 27/4/2015 Ορθή Διαχείριση Τροφίμων Μαριέττα Κονταρίνη Ημερίδα ΕΣΔΥ για Ασφάλεια τροφίμων 27/4/2015 Κανόνες Ορθής Διαχείρισης των Τροφίμων Προληπτικοί κανόνες-μέτρα που απαιτούνται για να έχουμε ασφαλή τρόφιμα. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

Τροφογενείςή τροφιμογενείς νόσοι

Τροφογενείςή τροφιμογενείς νόσοι Τροφογενείςή τροφιμογενείς νόσοι Τροφογενείςή τροφιμογενείς νόσοιονομάζονται οι παθολογικές εκείνες καταστάσεις οι οποίες οφείλονται στην κατανάλωση τροφίμων που έχουν μολυνθεί με παθογόνους παράγοντες.

Διαβάστε περισσότερα

vv Υπόδειγµα ΙΙ (Mέρος 1)

vv Υπόδειγµα ΙΙ (Mέρος 1) vv Υπόδειγµα ΙΙ (Mέρος 1) 1.Αποστολέας (όνοµα και πλήρης δ/νση) 2.Παραλήπτης (όνοµα και πλήρης δ/νση) ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ενότητα 12: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ι Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 111 του 1985 1 του 1986 8 του 1986 25 του 1986 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δρ Αμαλία Τσαγκάρη 2.3.2015 Με βάση το εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης στην υγιεινή και τον χειρισμό των τροφίμων για τις επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης ΤΡΟΦΟΓΕΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου ναυπηγού":

ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου ναυπηγού: ΝΟΜΟΣ 6422 της 26/28 Νοεµβρίου 1934 Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού (Φ.Ε.Κ. 412/Α/1934) Άρθρο 1 Η ελευθέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 4. Συγγραφή υποχρεώσεων 5. Διακήρυξη ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΑΙΜΑ Αιμοληψία Φιαλίδια κενού και ειδικές βελόνες (σύστημα VACUTAINER). Σύριγγες συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιάς: 10-11-2016

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Ενότητα 10 η - ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ HACCP Όνομα καθηγητή: ΠΑΝ. Ν. ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 5Η. Όνομα Μονάδας Μέτρησης. τεμάχιο. Παστεριωμένο γάλα λίτρα ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ(ΔΟΧΕΙΟ 10 LT)

ΟΜΑΔΑ 5Η. Όνομα Μονάδας Μέτρησης. τεμάχιο. Παστεριωμένο γάλα λίτρα ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ(ΔΟΧΕΙΟ 10 LT) ΟΜΑΔΑ 5Η ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ Α/Α 1 Κατηγορία Ειδών (CPV) Γιαούρτι (15551300-8) SAP 40001012 Όνομα Μονάδας Μέτρησης τεμάχιο Σχόλια ΓΙΑΟΥΡΤΙ 200 ΓΡ. 2 Παστεριωμένο γάλα (15511100-4) 40000991 τεμάχιο ΓΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.1.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 21/3 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 56/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιανουαρίου 2013 για την τροποποίηση των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 15/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006 18.11.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2006 για τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων Χρίστος Λενή Χρίστου Λειτουργός Υγειονομικών Υπηρεσιών Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Επιμέλεια ύλης-εισήγησης: Λάππα Θεοδώρα Με βάση το εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης στην υγιεινή και τον χειρισμό των τροφίμων για τις επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 153(Ι) του 2000

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Παστεριωµένου Γάλατος για ηµόσια ιαβούλευση»

Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Παστεριωµένου Γάλατος για ηµόσια ιαβούλευση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Χ. Σαµαρτζή Πειραιάς 17898/22-09-2015

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη Αθήνα, 11/05/2015

Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη Αθήνα, 11/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη Αθήνα, 11/05/2015 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 5460 Πληροφ. ΠΑΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946 Περί αναστολής εκδόσεως πτυχίων πρακτικών µηχανικών, µηχανοδηγών και θερµαστών και τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των επί τούτων ισχυουσών διατάξεων (Φ.Ε.Κ. 23/Α/1946) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 111 ΤΟΥ 1985, 1, 8, 25, 39, 50, 114, 121 ΚΑΙ 149 ΤΟΥ 1986, 14 ΚΑΙ 63 ΤΟΥ 1987)

Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 111 ΤΟΥ 1985, 1, 8, 25, 39, 50, 114, 121 ΚΑΙ 149 ΤΟΥ 1986, 14 ΚΑΙ 63 ΤΟΥ 1987) E.E. Παρ. HI (I) 691 Κ.Δ.Π. 188/87 Αρ. 2236, 19.6.87 Αριθμός 188 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου, εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, 3.6.2005 2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Αριθμός 271 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο S(l)(t) Ο Υπουργός, Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΑ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ. Καθαρισμός & Απολύμανση: Σχεδιάστε ένα σωστό πρόγραμμα βασισμένο στον χώρο σας

ΑΡΘΡΑ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ. Καθαρισμός & Απολύμανση: Σχεδιάστε ένα σωστό πρόγραμμα βασισμένο στον χώρο σας ΑΡΘΡΑ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Καθαρισμός & Απολύμανση: Σχεδιάστε ένα σωστό πρόγραμμα βασισμένο στον χώρο σας Οι μεγάλες και θεσμικές αλλαγές που έφερε η νέα υγειονομική νομοθεσία στη λειτουργία των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τί πρέπει να προσέξουμε στις αγορές του Πάσχα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τί πρέπει να προσέξουμε στις αγορές του Πάσχα Αθήνα 3 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τί πρέπει να προσέξουμε στις αγορές του Πάσχα Οι παραδοσιακές διατροφικές συνήθειες τις ημέρες του Πάσχα μας οδηγούν σε αγορά και κατανάλωση κυρίως φρέσκων, μη τυποποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ:Β4ΩΡ4690ΩΣ-8Ξ2 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Αθήνα 2/4/2012 «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ:Β4ΩΡ4690ΩΣ-8Ξ2 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Αθήνα 2/4/2012 «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ:Β4ΩΡ4690ΩΣ-8Ξ2 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Αθήνα 2/4/2012 «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Γρ. Προμηθειών Αριθμ. Πρωτ.7216/4-3-2012 Τηλεφ 2132088715 Fax 2132088530 Πληροφορίες Δ. Παρασκευοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37).

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 30 Ιανουαρίου / 5 Φεβρουαρίου 1937. Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). Χαρακτηρισµός και διαίρεσις των εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη Αθήνα, 11/05/2015

Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη Αθήνα, 11/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη Αθήνα, 11/05/2015 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 5457 Πληροφ. ΠΑΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP): Ένα σύστημα πάγιων διαδικασιών βάση συγκεκριμένων αρχών (7αρχών HACCP)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 327 26 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διάθεση μικρών ποσοτήτων κρέατος πουλερικών λαγομόρφων από παραγωγούς των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 13 Φεβρουαρίου 2004 PE 337.066/12-17 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-17 Σχέδιο σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση (PE 337.066)

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 473/Α/17-12-1938)

(Φ.Ε.Κ. 473/Α/17-12-1938) ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ της 3-12-1938 Περί κανονισµού υγιεινής εργαστηρίων αλλαντοποιίας (Φ.Ε.Κ. 473/Α/17-12-1938) Έχοντες υπ' όψει το άρθρο 7 του Νόµου ΓπΛ ' περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και περί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 292 Εν Αθήναις Τη 29 Όκτωβρίου 1953 ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 292 Εν Αθήναις Τη 29 Όκτωβρίου 1953 ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 292 Εν Αθήναις Τη 29 Όκτωβρίου 1953 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ άριθ. 2624. Περί χορηγήσεως αδειών ασκήσεως επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου. ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Γ1/9900/74 Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων. (ΦΕΚ 1266/Β/3-12-74) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έχοντες υπ' όψει: α) Τον Α.Ν. 2520/49 "περί Υγειονοµικών ιατάξεων".

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υδροδοτήσεως πλοίων ή εγκαταστάσεων ξηράς υπό του Ο.Λ.Π.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υδροδοτήσεως πλοίων ή εγκαταστάσεων ξηράς υπό του Ο.Λ.Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υδροδοτήσεως πλοίων ή εγκαταστάσεων ξηράς υπό του Ο.Λ.Π. Κωδικοποίηση των ακολούθων Πράξεων του Δ.Σ./Ο.Λ.Π.: 965/61 (ΦΕΚ 382/61), 1268/62 (ΦΕΚ 490/62),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ. Ν. 456/1976, Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων. Αρ. 1 Έννοια όρων

ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ. Ν. 456/1976, Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων. Αρ. 1 Έννοια όρων ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ Ν. 456/1976, Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων. Αρ. 1 Έννοια όρων Διά την εφαρμογήν του παρόντος νόμου: 1. «Φωτοβολίδες» νοούνται μείγματα ευφλέκτων υλών εκτοξευόμενα εν αναφλέξει διά καταλλήλου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών

Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών ΘΕΜΑ «Προμήθεια τυριών με ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών» Σας ενημερώνουμε ότι το ΤΖΑΝΕΙΟ Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά θα προβεί στην προμήθεια των παρακάτω ειδών. α/α Κωδικός Είδος Ποσότητα 1 ΤΓ058 ΤΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 24-07 - 2009 Αρ. Πρωτ.: ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Αντικείμενο του έργου: ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ), ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ & ΑΕΑ) ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Φ. 830/ΑΔ 231 ΚΟΙΝ : ΤΜ. ΟΙΚ/Γρ. ΕΟΥ-Διαχ/ση Εστ Σχ. 96 Σκοτίνα 24 Μαρ 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Φ. 830/ΑΔ 231 ΚΟΙΝ : ΤΜ. ΟΙΚ/Γρ. ΕΟΥ-Διαχ/ση Εστ Σχ. 96 Σκοτίνα 24 Μαρ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Τμ. Προσωπικού ΚΕΔΑ/ΣΚΟΤΙΝΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Φ. 830/ΑΔ 231 ΚΟΙΝ : ΤΜ. ΟΙΚ/Γρ. ΕΟΥ-Διαχ/ση Εστ Σχ. 96 Σκοτίνα 24 Μαρ 2015 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Νωπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Οδηγίες για την πρόληψη και τον αποτελεσματικό χειρισμό εμφάνισης γαστρεντερίτιδας σε κατασκήνωση Η εμφάνιση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας σε κατασκηνώσεις δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιας 4/11/15 Αρ.πρωτ

Πειραιας 4/11/15 Αρ.πρωτ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιας 4/11/15

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. 1/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Ημερομηνία : 23-01-2015 Αρ. Πρωτοκ: Φ/Λ/17/966

Διαβάστε περισσότερα

718 Κ.Δ JI. 167/95 ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1975 ΕΩΣ 1983

718 Κ.Δ JI. 167/95 ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1975 ΕΩΣ 1983 E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 2981,16.6.95 718 Κ.Δ JI. 167/95 Αριθμός 167 Οι περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας (Καθορισμένα Πρότυπα - Εικοστή Δεύτερη Σειρά) Κανονισμοί του 1995 οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου μέχρι 14/12/2015 και ώρα: 13:00 μ.μ.

Οι προσφορές θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου μέχρι 14/12/2015 και ώρα: 13:00 μ.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ.ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» Διεύθυνση: Τέρμα Ερυθρού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.10.2016 L 280/13 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1832 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου 2016 για την τροποποίηση των υποδειγμάτων υγειονομικών πιστοποιητικών για τις εισαγωγές στην Ένωση παρασκευασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (Β.. 657 Φ.Ε.Κ. 227/24.10.70 τεύχος πρώτον) Άρθρον 1 Υποµηχανικοί Μηχανολόγοι πτυχιούχοι Ανωτέρας Τεχνικής Σχολής, άµα τη κτήσει του πτυχίου των, έχουσι το εν τοις εποµένοις άρθροις

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιας 16/02/16 Αρ.πρωτ. 2329

Πειραιας 16/02/16 Αρ.πρωτ. 2329 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιας 16/02/16

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Π.: 8430/ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Π.: 8430/ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 13.09.2016 3 η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Π.: 8430/13.09.2016 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.-ΜΗΤΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1175 Ν. 51 Άρ. 1620, 1.8.80

E.E., Παρ. I, 1175 Ν. 51 Άρ. 1620, 1.8.80 E.E., Παρ. I, 1175 Ν. 51 Άρ. 1620, 1.8.80 Ό περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος τοϋ Καπνίσματος) Νόμος τοϋ 1980 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση: Λ.Ειρήνης 65 Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες : Σαμοθρακή Μυρσίνη Τηλέφωνο: FΑΧ:

Ταχ.Δ/νση: Λ.Ειρήνης 65 Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες : Σαμοθρακή Μυρσίνη Τηλέφωνο: FΑΧ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα, 16 08 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ.ΟΙΚ. & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 12109 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Ταχ.Δ/νση: Λ.Ειρήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σε πρώτη φάση οι άμεσα ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον κ. Αλέξανδρο Μητσόπουλο για τη διαδικασία που απαιτείται.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σε πρώτη φάση οι άμεσα ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον κ. Αλέξανδρο Μητσόπουλο για τη διαδικασία που απαιτείται. Μαρκόπουλο, 1 Μαρτίου 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σύμφωνα με τις εγκυκλίους της ΕΕ οι αθλητές ή όμιλοι κάτοχοι φορτηγών μεταφοράς ίππων οι οποίοι πρόκειται να ταξιδέψουν άνω των 8 ωρών εντός ή εκτός Ελλάδος ΠΡΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Περί Κανονισµού Υγιεινής και Ασφαλείας των εις τας αποθήκας ακατεργάστων δερµάτων εργαζοµένων. (ΦΕΚ 277/Α/27-11-68) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Περί Κανονισµού Υγιεινής και Ασφαλείας των εις τας αποθήκας ακατεργάστων δερµάτων εργαζοµένων. (ΦΕΚ 277/Α/27-11-68) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 796/1968 Περί Κανονισµού Υγιεινής και Ασφαλείας των εις τας αποθήκας ακατεργάστων δερµάτων εργαζοµένων. (ΦΕΚ 277/Α/27-11-68) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντες υπ' όψει : 1) Τας

Διαβάστε περισσότερα

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78)

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Νόμος 287 της 1/6.4.1976: Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Αρθρον 1. Παραμεθόριοι Περιοχαί. Παραμεθόριαι περιοχαί, δια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 48/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.2.2013 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2013 για την εφαρμογή συντονισμένου προγράμματος με σκοπό να διαγνωστεί η συχνότητα δόλιων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΜΗ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΜΗ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΜΗ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 1Α. Μη ασφαλή τρόφιμα 1. α) Τρόφιμα που δεν συμμορφώνονται με γενικές και ειδικές διατάξεις ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας περί

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.9.2015 L 234/19 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1500 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Σεπτεμβρίου 2015 για ορισμένα προστατευτικά μέτρα κατά της οζώδους δερματίτιδας στην Ελλάδα και για την κατάργηση της εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον 1.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον 1. ΝΟΜΟΣ: 4458/65 Περί Βιοµηχανικών Περιοχών (ΦΕΚ 33/Α/27-2-65) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον 1. 1. Προς εγκατάστασιν πάσης φύσεως

Διαβάστε περισσότερα

(3) Ως εκ τούτου, πρέπει να προβλεφθείμεταβατική περίοδος. (4) Ως σύνηθες μεταβατικό μέτρο, πρέπει να εξακολουθήσει να

(3) Ως εκ τούτου, πρέπει να προβλεφθείμεταβατική περίοδος. (4) Ως σύνηθες μεταβατικό μέτρο, πρέπει να εξακολουθήσει να 22.12.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 338/83 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Δεκεμβρίου 2005 για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή των κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙΙ (εκτό των υπεραγορών τροφίμων) ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ 96967/12 (ΦΕΚ Β 2718/8-10-2012) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 11.07.2002 COM(2002) 377 τελικό 2002/0141 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισµό ειδικών διατάξεων για την

Διαβάστε περισσότερα

44423000-1 40000009 ΤΕΜ 6 ΑΝΙΘΟΣ 605 GR 44423000-1 40000002 TEM 7 ΣΚΟΡΔΑ 03121100-6 40000016 ΤΕΜ 8 ΚΑΡΟΤΑ ΝΩΠΑ 03221112-4 40000004 ΚΙΛΟ

44423000-1 40000009 ΤΕΜ 6 ΑΝΙΘΟΣ 605 GR 44423000-1 40000002 TEM 7 ΣΚΟΡΔΑ 03121100-6 40000016 ΤΕΜ 8 ΚΑΡΟΤΑ ΝΩΠΑ 03221112-4 40000004 ΚΙΛΟ ΟΜΑΔΑ 1 Η ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ CPV SAP ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 ΑΓΓΟΥΡΙΑ 03221270-9 40000001 ΤΕΜ 2 ΜΑΡΟΥΛΙ 03221310-2 40000329 ΤΕΜ 3 ΒΕΡΥΚΟΚΑ 03222331-2 40000024 ΚΙΛΟ 4 ΠΑΤΖΑΡΙΑ 03221110-0 40000444 ΚΙΛΟ 5 ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα