Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων"

Transcript

1 Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

2 Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής, μεταποίησης και διανομής τροφίμων και ζωοτροφών.

3 Κανονισμός 178/2002 Υποχρεώσεις των Εθνικών Αρχών από την 1 η Ιανουαρίου Να βασίζουν τα νομοθετήματα για την Ασφάλεια των Τροφίμων σε αποτελέσματα αναλύσεων κινδύνου, βάσει διαθέσιμων επιστημονικών στοιχείων, με τρόπο ανεξάρτητο, αντικειμενικό, διαφανή. Η διαχείριση του εκάστοτε κινδύνου για την Ασφάλεια των Τροφίμων, θα γίνεται σύμφωνα πάντα με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης του κινδύνου και ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής. Δημόσια διαβούλευση κατά την εκπόνηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση της Νομοθεσίας (εκτός αν ο επείγων χαρακτήρας του θέματος δεν το επιτρέπει). Ενημέρωση του Κοινού για περιπτώσεις όπου υπάρχει βάσιμη υποψία ότι ένα τρόφιμο ή ζωοτροφή ενέχει κινδύνους.

4 Κανονισμός 178/2002 Υποχρεώσεις Υπεύθυνων Επιχειρήσεων Τροφίμων Να εξασφαλίζουν την ικανοποίηση των απαιτήσεων της Νομοθεσίας, σε όλα τα στάδια παραγωγής, μεταποίηση και διανομής που λαμβάνουν από την επιχείρηση υπό τον έλεγχο τους. Να επαληθεύουν την ικανοποίηση των νομοθετικών απαιτήσεων.

5 Κανονισμός 178/2002 Υποχρεώσεις Υπεύθυνων Επιχειρήσεων Τροφίμων Ανιχνευσιμότητα Υποχρέωση αναγνώρισης κάθε προσώπου από το οποίο έχουν προμηθευτεί τρόφιμα ή ουσίες που προορίζονται να ενσωματωθούν σε τρόφιμα ή ζώου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή τροφίμων. Υποχρέωση αναγνώρισης των άλλων επιχειρήσεων στις οποίες προμηθεύουν τα προϊόντα τους. Υποχρέωση εγκαθίδρυσης συστημάτων για τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών αυτών ανά πάσα στιγμή Υποχρέωση επισήμανσης τροφίμων με τρόπο που να είναι ανιχνεύσιμη η ταυτότητα τους μέσω κατάλληλων εγγράφων.

6 Κανονισμός 178/2002 Υποχρεώσεις Υπεύθυνων Επιχειρήσεων Τροφίμων Απόσυρση & Ανάκληση Απόσυρση «ύποπτων» τροφίμων Ενημέρωση Αρχών Ανάκληση από καταναλωτές

7 Κανονισμός 178/2002 Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας των Τροφίμων Παροχή Επιστημονικών Συμβουλών Συλλογή και Ανάλυση Δεδομένων για τον χαρακτηρισμό και την παρακολούθηση των κινδύνων. Παροχή Επιστημονικής Γνώμης για τη σύνταξη και έγκριση κοινοτικών μέτρων

8 Κανονισμός 178/2002 Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης Σύσταση δικτύου για την άμεση κοινοποίηση των κινδύνων μεταξύ των κρατώ μελών. Επιβολή Σχεδιασμού Σχεδίων Διαχείρισης Κρίσεων

9 Κανονισμός 852/2004 Εφαρμογή HACCP Αναγνωρίζει την ανάγκη ολοκληρωμένης προσέγγισης της ασφάλειας των τροφίμων, αρχής γενομένης από την πρωτογενή παραγωγή έως και τη διάθεση τους στον τελικό καταναλωτή. Αναγνωρίζει ωστόσο, ότι με τα σημερινά δεδομένα οι αρχές HACCP είναι δύσκολο να εφαρμοστούν στην πρωτογενή παραγωγή, παρακινεί όμως τα κράτη μέλη να την προωθήσουν και δεσμεύεται να επανεξετάσει το θέμα κατά την αναθεώρηση της Νομοθεσίας. Καθορίζει παρόλα αυτά τους ελάχιστους απαιτούμενους κανόνες υγιεινής για την πρωτογενή παραγωγή.

10 Κανονισμός 852/2004 Εφαρμογή HACCP Κάνει ξεκάθαρη την υποχρέωση των επιχειρηματιών να εφαρμόζουν σύστημα HACCP και να το διατηρούν ενημερωμένο και αναθεωρημένο. Αναγνωρίζει το ρόλο των εργαζομένων στις επιχειρήσεις τροφίμων και επιβάλλει την εκπαίδευση τους στην εφαρμογή των αρχών HACCP. Επιβάλλει την καταγραφή όλων των επιχειρήσεων τροφίμων, ώστε να είναι εφικτή η παρακολούθηση και ο έλεγχος τους. Επιβάλλει την έγκριση των εγκαταστάσεων από τις αρχές, εφόσον αυτό απαιτείται από τις διεργασίες που εφαρμόζουν.

11 Κανονισμός 852/2004 Υποχρεώσεις Επιχειρηματιών στα πλαίσια της Εφαρμογής HACCP Πλήρωση Μικροβιολογικών Κριτηρίων για τα Τρόφιμα (2073/2005 & τροποποιήσεις) Καθιέρωση συγκεκριμένων διαδικασιών για την επίτευξη του στόχου παραγωγής ασφαλών τροφίμων. Πλήρωση απαιτήσεων για το θερμοκρασιακό έλεγχο των τροφίμων. Διατήρηση της ψυκτικής αλυσίδας. Δειγματοληψία και Ανάλυση.

12 Κανονισμός 852/2004 Οδηγοί Ορθής Υγιεινής Πρακτικής Καθιερώνει και ενθαρρύνει τη σύνταξη Οδηγών Ορθής Υγιεινής Πρακτικής από τους κλάδους των Τροφίμων. Καθορίζει το πλαίσιο βάσει του οποίου θα εκπονούνται οι οδηγοί αυτοί.

13 Κανονισμός 852/2004 Απαιτήσεις για τους χώρους των Τροφίμων Καθορίζει τις απαιτήσεις λειτουργίας που αφορούν: o o o o o o o o o Εγκαταστάσεις (απαιτήσεις για υλικά κατασκευής και διαρρύθμιση των χώρων). Μεταφορά και Περιεκτές Μεταφοράς (Χρήση, Σήμανση, Καθαριότητα) Εξοπλισμός και Αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα. Διαχείριση Απορριμμάτων Νερό Ατομική Υγιεινή Συσκευασία Θερμική Επεξεργασία Εκπαίδευση

14 Κανονισμός 853/2004 Τρόφιμα Ζωικής Προέλευσης Αναγνωρίζει την ανάγκη επιπλέον μέτρων από αυτά που καθορίζει η 852/2004 για συγκεκριμένα τρόφιμα στα οποία διαπιστώνονται συχνότερα μικροβιολογικοί και χημικοί κίνδυνοι. Τατρόφιμααυτάείναι τα ζωικής προέλευσης. Αναγνωρίζει ότι οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου καλύπτονται από την εφαρμογή των απαιτήσεων της 852/2004. Ωστόσο, δίνει τη δυνατότητα στους Εθνικούς Φορείς να αποφασίζουν για τις περιπτώσεις που απαιτείται η εφαρμογή των απαιτήσεων της 853/2004 και στις ανωτέρω επιχειρήσεις. Αναγνωρίζει ότι για τις επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου που κάνουν μόνο αποθήκευση και μεταφορά, ενδεχομένως επαρκούν οι απαιτήσεις τις 852/2004 σε συνδυασμό με τις θερμοκρασιακές απαιτήσεις που ορίζονται στην 853/2004.

15 Κανονισμός 853/2004 Απαίτηση Έγκρισης Εγκαταστάσεων Επιβάλλει την έγκριση όλων των εγκαταστάσεων που διαχειρίζονται τρόφιμα ζωικής προέλευσης εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων λιανικής, μεταφοράς και πρωτογενούς παραγωγής (κτηνοτρόφοι, αλιείς). Επιβάλλει την σήμανση των προϊόντων με τον κωδικό εγκατάστασης και θέτει τους όρους και τις διαδικασίες με τις οποίες είναι αποδεκτή η σήμανση.

16 Κανονισμός 853/2004 Αναλυτικές Προδιαγραφές Λειτουργίας και Απαιτήσεων για τις Εγκαταστάσεις και τα Προϊόντα : Μεταφορέων των Ζώντων Ζώων στα Σφαγεία Σφαγείων Εργαστηρίων Τεμαχισμού & Αποστέωσης Αποθήκευσης και Μεταφοράς Σφαγίων. Κυνήγι και Επεξεργασία Θηραμάτων (εκπαίδευση κυνηγών) Παραγωγής Κιμά Παραγωγής Προϊόντων με βάση το Κρέας Παραγωγής, Συλλογής και Διάθεσης Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων στην αγορά (εγκαταστάσεις, χειρισμοί, σήμανση, απαιτούμενοι έλεγχοι στην κάθε φάση). Πλοίων Ψυγείων και Εργοστασίων Παραγωγής, Συλλογής, Επεξεργασίας, Διάθεσης Αλιευμάτων (εγκαταστάσεις, χειρισμοί, σήμανση, απαιτούμενοι έλεγχοι στην κάθε φάση για παράσιτα και τοξίνες). Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων Παραγωγής Αυγών και Προϊόντων Αυγών Παραγωγής Βατραχοπόδαρων και Σαλιγκαριών Επεξεργασίας και Παραγωγής Ζωικών Λιπών Παρασκευαστηρίων Ζελατίνης Παρασκευαστηρίων Κολλαγόνου

17 Κανονισμός 854/2004 Οργανωτικά Θέματα Ελέγχων Επιχειρήσεων Ζωικών Προϊόντων που αναφέρονται στις 853/2004 Διαδικασία Έγκρισης και Έγκρισης Υπό Όρους Αρμοδιότητες, Δικαιοδοσίες και Υποχρεώσεις κατά τον έλεγχο επιχειρήσεων από τον «Επίσημο Κτηνίατρο» Σημεία Ελέγχου από τον «Επίσημο Κτηνίατρο» Μέτρα που δύναται να παρθούν από τους Εθνικούς Φορείς σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Υποχρεώσεις των Αρχών σε γραπτή κοινοποίηση των αποφάσεων τους προς των επιχειρηματία, που θα περιλαμβάνει τα δικαιώματα προσφυγής του. Υποχρέωση εισαγωγών μόνο εγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Δυνατότητα εκχώρησης μέρους των ελέγχων που διενεργούνται από τον επίσημο κτηνίατρο, σε προσωπικό των σφαγείων, εφόσον έχουν επιδείξει ορθές υγειονομικές πρακτικές για τουλάχιστον 12 μήνες. Απαιτήσεις κατάρτισης επίσημων κτηνίατρων και βοηθών τους.

18 Κανονισμός 882/2004 Οργανωτικά Θέματα Ελεγκτικών Φορέων Υποχρεώνει τα κράτη μέλη να ορίσουν Ελεγκτική Αρχή, και ορίζει τα χαρακτηριστικά «επάρκειας» της. Δίνει το δικαίωμα στην Ελεγκτική Αρχή να αναθέτει σε άλλους αρμόδιους Φορείς ελεγκτικές διαδικασίες, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον κανονισμό, ενώ δίνει το δικαίωμα ανάκλησης των δικαιωμάτων στην περίπτωση που ο Φορέας Ελέγχου αποδειχτεί ανεπαρκής. Υποχρεώνει το κάθε ελεγκτικό Φορέα να λειτουργεί με προδιαγραφές Ευρωπαϊκών Προτύπων (Διαπίστευση κατά ΕΝ 45004).

19 Κανονισμός 882/2004 Οργανωτικά Θέματα Ελεγκτικών Φορέων Δίνει τις προδιαγραφές και καθορίζει τις διαδικασίες για τη σύνταξη των εκθέσεων ελέγχου. Δίνει τις προδιαγραφές για τις διαδικασίες δειγματοληψίας από τους Φορείς Ελέγχου. Επιβάλλει στην Αρμόδια Αρχή να ορίζουν τα «αποδεκτά» εργαστήρια για τη διεξαγωγή των αναλύσεων κατά τη διάρκεια ελέγχων. Δίνει δε το δικαίωμα «έγκρισης» μόνο διαπιστευμένων εργαστηρίων. Ορίζει λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή Σχεδίων Διαχείρισης Κρίσεων, που αναφέρει η 178/2002. Καθορίζει αναλυτικά το καθεστώς ελέγχων από τις Αρχές στις περιπτώσεις εισαγωγών ζωικών ειδών (γενικούς και ειδικούς όρους εισαγωγών)

20 Κανονισμός 882/2004 Οργανωτικά Θέματα Ελεγκτικών Φορέων Καθορίζει τα ελάχιστα απαιτούμενα τέλη που επιβαρύνουν τους επιχειρηματίες για την κάλυψη του κόστους των ελέγχων. Επιβάλλει τη σύνταξη από τις Αρχές πολυετών πλάνων Ελέγχου. Επιβάλλει την κοινοποίηση ετήσιας έκθεσης από τις Εθνικές Αρχές στην Ευρωπαϊκή Αρχή σχετικά με την πορεία του πολυετούς πλάνου ελέγχου, τις αναθεωρήσεις και τα αποτελέσματα του.

21 ΚΥΑ 15523/2006 ΚεντρικέςΑρμόδιεςΑρχέςστηνΕλλάδα ΕΦΕΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

22 ΚΥΑ 15523/2006 Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων Έλεγχου από τις Κεντρικές Αρχές σε Φορείς Ελέγχου όπως: Δ/σεις Υγιεινής (178/2002, 852/2004,882/2004) Δ/σεις Εμπορίου (178/2002, 882/2004) Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης (178/2002, 852/2004,882/2004)

23 ΚΥΑ 15523/2006 Οργάνωση Ελεγκτικών Φορέων Εφαρμογή Κοινών Διαδικασιών Ελέγχου (κοινά έντυπα, κοινές εκθέσεις, κοινές ενέργειες για δέσμευση, απόσυρση, ανάκληση κλπ) Ενιαίο Πρότυπο Κυρώσεων Οργάνωση Ελέγχων από τις Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές (ΕΦΕΤ, ΥΑΑΤ) προς τους Φορείς Ελέγχου.

24 ΚΥΑ 15523/2006 Άδειες Λειτουργίας (απαίτηση για την καταχώρισηήέγκριση) Από Δήμους μετά τη γνωμοδότηση της Δ/νσης Υγιεινής, για όσες επιχειρήσεις εμπίπτουν μόνο στις απαιτήσεις της 852/2004. Από τις Δ/νσεις Κτηνιατρικής για όσους εμπίπτουν και στις απαιτήσεις τις 853 & 854/2004 Από τις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης εφόσον μεταποιούν φυτικά προϊόντα. Από τις Δ/νσεις Εμπορίου και το ΓΧΚ για αλκοολούχα.

25 ΚΥΑ 15523/2006 Δειγματοληψία & Ανάλυση Ο ΕΦΕΤ οφείλει να καθορίσει τα Εθνικά Μέτρα για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των Επιχειρηματιών Τροφίμων Ο ΕΦΕΤ θα καθορίσει τα εργαστήρια που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για τις αναλύσεις που γίνονται στα πλάισια ελέγχων.

26 ΚΥΑ 15523/2006 Αρμοδιότητες των Κεντρικών Αρχών Ελέγχου (ΕΦΕΤ, ΥΑΑΤ) Η Εκπόνηση Οδηγών Επιθεώρησης Η Εκπόνηση των Πολυετών Πλάνων Ελέγχου (βλ.882/2004) Η Εκπόνηση των Εθνικών Σχεδίων Διαχείρισης Κρίσεων (882/2004)

27 ΚΥΑ 15523/2006 Καθιέρωση της Νομοθετικής Ισχύος των Οδηγών Ορθής Υγιεινής Πρακτικής. Εξεύρεση Οικονομικών Πόρων για τη Διενέργεια Ελέγχων

28 ΚΥΑ 15523/2006 Κατηγοριοποίηση Παραβάσεων Καθορίζει τις παραβάσεις που δεν έχουν άμεσο αντίκτυπο στην Ασφάλεια των προϊόντων. Για τις παραβάσεις αυτές, εφόσον ο επιχειρηματίας δεν συμμορφωθεί το πρόστιμο ανέρχεται από Καθορίζει τις παραβάσεις που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην Ασφάλεια των προϊόντων και καθορίζει πρόστιμα από Καθορίζει τις «εξαιρετικές» περιπτώσεις όπου απαιτείται άμεση κινητοποίηση των αρχών και καθορίζει πρόστιμα από

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 1.2.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 31/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της28ηςιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ 20 εκεµβρίου 2004 Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11, 12, 16, 17, 18, 19 ΚΑΙ 20 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 178/2002 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή 1.1 Γενικά Η TÜV HELLAS A.E. στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για Πιστοποίηση Προϊόντων προσφέρει - μέσω της Διεύθυνσης Agrisystems - σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις (πελάτες) τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Αντικείµενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί

Άρθρο 1 Αντικείµενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα / /2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ -Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Αρ. Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Ασφάλεια Τροφίμων

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Ασφάλεια Τροφίμων Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Ασφάλεια Τροφίμων Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP (ISO 22000) και ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2000) ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. ΤΡΟΦΟΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΟΦΙΜΟ ΟΡΙΣΜΟΣ Σύμφωνα με τον ορισμό τη NACMCF και την κοινή παραδοχή, είναι οποιοσδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP

Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP Στο γενικό πλαίσιο των κανόνων για την ασφάλεια των τροφίμων, η απαίτηση θέσπισης, εφαρμογής και διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 13 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4042 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 48/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.2.2013 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2013 για την εφαρμογή συντονισμένου προγράμματος με σκοπό να διαγνωστεί η συχνότητα δόλιων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1974 EL 16.02.2010 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 809/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 189. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 189. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΝΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/ οικ. 96967/8-10-2012 (ΦΕΚ 2718, ΤΕΥΧΟΣ Β, 8-10-2012) Συμπεριλαμβάνει όλες τις μέχρι σήμερα σχετικές Εγκυκλίους 1) Υ1γ/Γ.Π/οικ.110147 2) Υ1γ/Γ.Π/οικ.4476 3) Υ1γ/Γ.Π/οικ.14553

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 304/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.11.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων»

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» 2η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Ποτών FOOD EXPO GREECE Γαλακτοκομία Τυροκομία: η επόμενη 10ετία Κυριακή 15 Μαρτίου 2015 «Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» ΠΕΞΑΡΑ Ε.-ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ,M.Sc. Π.Δ.Α-Τμήμα Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα