FBME Limited Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει παραβιάσει τη Συμφωνία για την Αμοιβαία Προστασία των Επενδύσεων με τη Δημοκρατία του Λιβάνου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "FBME Limited Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει παραβιάσει τη Συμφωνία για την Αμοιβαία Προστασία των Επενδύσεων με τη Δημοκρατία του Λιβάνου"

Transcript

1 Δημόσια Ανακοίνωση σχετικά με την αίτηση Διαιτησίας κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Διεθνές Δικαστήριο Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ΔΕΕ) στο Παρίσι Λευκωσία, 28 Νοεμβρίου 2014 Στις 28 Οκτωβρίου 2014, οι μέτοχοι της FBME Ltd, κύριοι Ayoub-Farid Michel Saab και Fadi Michel Saab (οι Ενάγοντες), κατέθεσαν στο Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ΔΕΕ) στο Παρίσι ένα αίτημα για διαιτησία κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας (οι Εναγόμενοι). Η διαιτησία γίνεται σε σχέση με τη Συμφωνία για την Αμοιβαία Προστασία των Επενδύσεων μεταξύ της Δημοκρατίας του Λιβάνου και της Δημοκρατίας της Κύπρου, της 9ης Απριλίου 2001 που τέθηκε σε ισχύ στις 19 Μαρτίου 2003 (η Συνθήκη). Οι ενάγοντες υποστηρίζουν σθεναρά ότι, ως συνέπεια των ενεργειών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), αυτό που βρίσκεται σε εξέλιξη δεν είναι τίποτα λιγότερο από μια παράνομη απαλλοτρίωση της περιουσίας τους στην Κύπρο και, ως εκ τούτου, ζητούν άμεσο διορισμό Διαιτητικού Δικαστηρίου, έτσι ώστε να επιλύσει τη διαφορά με ταχύ και αποτελεσματικό τρόπο προτού προκληθεί περαιτέρω ανεπανόρθωτη ζημιά. Οι ενάγοντες ενεργούν ως υπεύθυνοι ιδιοκτήτες και διευθυντές, και παίρνουν τη Δημοκρατία της Κύπρου σε διεθνή διαιτησία για την προστασία πρωτίστως των συμφερόντων των εργαζομένων της τράπεζας και των οικογενειών τους, των πολυάριθμων καταθετών τους σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά και των Κύπριων φορολογούμενων που θα πρέπει τελικά να πληρώσουν το τίμημα για την αποζημίωση που θα επιδικαστεί στους μετόχους μετά τις ανεύθυνες και παράνομες ενέργειες της ΚΤΚ. Οι μέτοχοι της FBME Ltd είχαν στο παρελθόν εξαντλήσει κάθε δυνατή προσπάθεια για να καταλήξουν σε φιλικό διακανονισμό με την ΚΤΚ πριν από την κατάθεση της αίτησης για Διαιτησία. Οι ενέργειες της ΚΤΚ και του Διαχειριστή που αυτή διόρισε, για εξαναγκαστική πώληση του υποκαταστήματος της FBME Bank στην Κύπρο, προοδευτικά και τάχιστα καταστρέφουν την αξία της Τράπεζας και οι ενάγοντες επιδιώκουν να μετριαστεί η επίδραση αυτής της παράνομης ενέργειας. Χρονολόγιο της παράνομης κατάσχεσης του κυπριακού υποκαταστήματος της FBME Bank. Στις 15 Ιουλίου 2014, η Υπηρεσία Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (FinCEN), εξέδωσε Ανακοίνωση Πορισμάτων χαρακτηρίζοντας την FBME ως ένα «ξένο χρηματοοικονομικό ίδρυμα με πρώτιστο σκοπό το ξέπλυμα χρήματος» και αργότερα εξέδωσε Ανακοίνωση Προτεινόμενων Κανονισμών (οι Ανακοινώσεις). Η Ανακοίνωση Προτεινόμενων Κανονισμών δεν έχει ολοκληρωθεί από τις Αμερικάνικες αρχές, και η Τράπεζα FBME συνεργάζεται με τη FinCEN για να διαχειριστεί

2 τις ανησυχίες της, έτσι ώστε να γίνει δυνατή η απόσυρση των Ανακοινώσεων..Η Τράπεζα διόρισε τους νομικούς συμβούλους Hogan Lovells, για να την εκπροσωπήσουν ενώπιον της FinCEN. Επίσης, η Τράπεζα συνεργάζεται με την Ernst & Young και συνεχίζει να συνεργάζεται με τη FinCEN με στόχο να αποσυρθούν οι ανακοινώσεις. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι, η Ανακοίνωση Πορισμάτων της FinCEN δεν συνεπαγόταν μέτρα πώλησης της τράπεζας από την ΚΤΚ ούτε έδωσε στην ΚΤΚ οποιαδήποτε νομική βάση για λήψη μέτρων κατά του κυπριακού υποκαταστήματος της Τράπεζας FBME. Η Ανακοίνωση Πορισμάτων της FinCEN είχε ως αποτέλεσμα ορισμένες ανταποκρίτριες τράπεζες να παγώσουν τους λογαριασμούς της FBME σε δολάρια ΗΠΑ. Συνεπώς, η Κυπριακή Δημοκρατία χρησιμοποίησε την Ανακοίνωση της FinCEN σαν πρόσχημα για να λάβει τον έλεγχο και να πωλήσει το υποκατάστημα. Σε περίπτωση που η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου πετύχει το στόχο της πώλησης του Υποκαταστήματος, η επένδυση των Εναγόντων θα καταστραφεί ανεπανόρθωτα, χωρίς βάσιμο λόγο. Εν τούτοις, η ΚΤΚ άδραξε την ευκαιρία της διαδικασίας της FinCEN κατά της FBME για ξέπλυμα χρήματος, για να πάρει τον έλεγχο της FBME στην Κύπρο, μόλις μετά από δύο εργάσιμες ημέρες, με πρόθεση να αναγκάσει την πώλησή του, χωρίς να δώσει καμμία εξήγηση για την πρόθεση αυτή ή να συμβουλευτεί τους ιδιοκτήτες. Την ίδια μέρα που η FinCEN εξέδωσε την ανακοίνωσή της, Παρασκευή 18 Ιουλίου, η ΚΤΚ εξέδωσε Εποπτικά Μέτρα, σύμφωνα με τις διατάξεις των Δραστηριοτήτων Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 έως (Αρ.3) του 2013, για να αναλάβει αμέσως τον έλεγχο του υποκαταστήματος της FBME στη Λευκωσία για όσο χρειαστεί. Εκείνη την Παρασκευή, ένας Ανώτερος Διευθυντής της ΚΤΚ και η ομάδα του, εισήλθαν στα γραφεία της τράπεζας με στόχο την επίβλεψη του ηλεκτρονικού συστήματος και την παρακολούθηση των εργασιών του Υποκαταστήματος, ειδικότερα των πληρωμών, που εκείνη τη στιγμή απαιτούσαν την έγκριση της ΚΤΚ. Βρήκαν την πλήρη συνεργασία των μετόχων και του προσωπικού της FBME. Πράγματι, την ίδια μέρα, μετά από τη ρητή αίτηση του Ανώτερου Διευθυντή της ΚΤΚ, το υποκατάστημα διέταξε τη μεταφορά 100 εκατομμυρίων Ευρώ από μια κύρια ανταποκρίτρια τράπεζά της στην ΚΤΚ έτσι ώστε η Κεντρική Τράπεζα να μπορούσε να λειτουργήσει ως ανταποκρίτρια τράπεζα για την FBME στην Κύπρο και έτσι να καθησυχαστούν οι πελάτες και πιστωτές της Τράπεζας. Ωστόσο, όταν τα κεφάλαια αυτά μεταφέρθηκαν, η ΚΤΚ δεν τα χρησιμοποίησε, για τους προβλεπόμενους σκοπούς. Εάν είχε εφαρμοστεί σωστά και με την πλήρη στήριξη που προσφέρθηκε από τους μετόχους της FBME, η παρακολούθηση των εργασιών του Υποκαταστήματος που είχαν τεθεί σε εφαρμογή εκείνη την Παρασκευή, θα ήταν αρκετή για να επιτρέψει στο

3 Υποκατάστημα να λειτουργεί σε όλα τα νομίσματα, εκτός δολαρίων ΗΠΑ, και χωρίς καμία διακοπή ή ανησυχία για τους πελάτες και τους πιστωτές της. Αντίθετα, κατά τη διάρκεια εκείνου του σαββατοκύριακου, η ΚΤΚ άλλαξε τη στάση της 180 μοίρες και μέχρι τη Δευτέρα, 21 Ιουλίου φανέρωσε τις πραγματικές της προθέσεις, δηλαδή να εξαναγκάσει την πώληση του Υποκαταστήματος. Εκείνο το βράδυ, προς έκπληξη όλων και χωρίς καμία εξήγηση, η ΚΤΚ ενημέρωσε τον κύριο Ayoub-Farid Michel Saab, με ηλεκτρονικό μήνυμα στις 22:51 μ.μ., ότι είχε εκδόσει διάταγμα εξυγίανσης για την πώληση του Υποκαταστήματος (διάταγμα 356/2014). Η νομική βάση την οποία χρησιμοποίησε η ΚΤΚ για την έκδοση του εν λόγω Διατάγματος είναι οι Περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμοι του 2013 και 2014 (ο Νόμος), με άλλα λόγια, ένας νόμος που εφαρμόζεται σε μη ρευστοποιήσιμα, αποτυχημένα πιστωτικά ιδρύματα και σίγουρα δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε μια τράπεζα με ψηλή ρευστότητα και φερεγγυότητα. Συνεπώς, η απόφαση της ΚΤΚ να πωλήσει το Υποκατάστημα δυνάμει του συγκεκριμένου νόμου, αποτελεί μια κατάφορη κατάχρηση του νόμου. Την επόμενη μέρα, 22 Ιουλίου, περίπου 12 ώρες μετά την ενημέρωση των μετόχων για το διάταγμα εξυγίανσης, ο διορισμένος από την ΚΤΚ, Ειδικός Διαχειριστής κ. Ντίνος Χριστοφίδης, ανέλαβε το υποκατάστημα με στόχο την πώλησή του. Συνεπώς, η ΚΤΚ άλλαξε εντελώς τόσο τη θέση της,όσο και τη νομική βάση των ενεργειών της μεταξύ την Παρασκευή 18 Ιουλίου και τη Δευτέρα 21 Ιουλίου Ο λόγος αυτής της αλλαγής ήταν ότι τα αρχικά μέτρα που ελήφθησαν και ο διορισμός ενός Ανώτερου Διευθυντή της ΚΤΚ και της ομάδας του για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων του υποκαταστήματος δεν επέτρεπαν στην ΚΤΚ να λάβει τα περιουσιακά στοιχεία του υποκαταστήματος. Έτσι, η ΚΤΚ χρειάστηκε μόνο δύο εργάσιμες ημέρες για να πάρει βάναυσα τον έλεγχο του Υποκαταστήματος και να βάλει σε εφαρμογή την πώληση των περιουσιακών στοιχείων της FBME στην Κύπρο, χωρίς καμία εξήγηση ως προς το γιατί ήταν απαραίτητο να πωλήσει τα περιουσιακά στοιχεία του Υποκαταστήματος. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία εξήγηση. Η Ανακοίνωση ή η διαδικασία της FinCEN δεν προϋποθέτει την πώληση του υποκαταστήματος. Ο Ειδικός Διαχειριστής έχει δημόσια δηλώσει ότι εάν η ανακοίνωση της FinCEN αποσυρθεί, τότε θα είναι δυνατή η ακύρωση του Διατάγματος Εξυγίανσης που εκδόθηκε από την ΚΤΚ. Πρόκειται για μια παράλογη δήλωση, αφού μέχρι τότε το υποκατάστημα μπορεί να πωληθεί ή να καταστραφεί. Κάτι τέτοιο αφήνει την ΚΤΚ εκτεθειμένη σε ζημιές που μπορούν να καταλογιστούν στους τελικούς πραγματικούς δικαιούχους της Τράπεζας FBME που, τελικά θα επιβαρύνουν τους Κύπριους φορολογούμενους. Οι ζημιές υπολογίζονται σε μισό δισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ, αλλά μπορούν κάλλιστα να ξεπεράσουν το ποσό αυτό μέχρι την ολοκλήρωση της διαιτησίας.

4 Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει παραβιάσει τη Συμφωνία για την Αμοιβαία Προστασία των Επενδύσεων με τη Δημοκρατία του Λιβάνου Η Συμφωνία επιβάλλει μια σειρά ουσιαστικών υποχρεώσεων στην Κυπριακή Δημοκρατία για την προστασία των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο από επενδυτές από τη Δημοκρατία του Λιβάνου. Συγκεκριμένα, το Άρθρο 4 της Συμφωνίας προνοεί ότι οι επενδύσεις αυτές θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να αντιμετωπιστούν με δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση, να απολαμβάνουν πλήρη προστασία και ασφάλεια, καθώς και ότι κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα θίγει κατά κανένα τρόπο με παράλογα ή άνισα μέτρα τη διεύθυνση, χρήση, εκμετάλλευση ή διάθεσή τους. Εξίσου σημαντικό, το άρθρο 6 (1) ορίζει ότι οι επενδύσεις δεν μπορούν να εθνικοποιηθούν, να απαλλοτριωθούν ή να υποβληθούν σε μέτρα που θα έχουν ανάλογο αποτέλεσμα με εθνικοποίηση ή απαλλοτρίωση, εκτός από δημόσιο συμφέρον που καλύπτεται από το νόμο, σε μια μηδιακριτική βάση και με την καταβολή άμεσης, επαρκούς και αποτελεσματικής αποζημίωσης. Οι ενάγοντες με σεβασμό ισχυρίζονται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει σεβαστεί καμία από τις υποχρεώσεις αυτές μέσω των ενεργειών της ΚΤΚ κατά της Τράπεζας FBME. Η καταστροφή της αξίας της Τράπεζας από την ΚΤΚ και τον Ειδικό Διαχειριστή της Η ανάληψη του ελέγχου του υποκαταστήματος και οι ενέργειες που ακολούθησαν από την ΚΤΚ και τον Ειδικό Διαχειριστή της, προοδευτικά και τάχιστα καταστρέφουν την αξία της Τράπεζας, αποτρέπωντας την από το να λειτουργεί και προκαλώντας τεράστιες ζημιές και ταλαιπωρία στους πελάτες της, οι οποίοι βασίζονται στη λειτουργία της. Για τους σκοπούς αυτού του άρθρου, οι ενάγοντες δεν θα επιδιώξουν να παραθέσουν κατάλογο ή να περιγράψουν με ολοκληρωμένο τρόπο τις μυριάδες των ενεργειών του Ειδικού Διαχειριστή, που είναι αντίθετες με την κοινή λογική και κατά παράβαση των καθηκόντων του, ωστόσο, οι Ενάγοντες θέλουν να επισημάνουν τα ακόλουθα τρία ανήκουστα παραδείγματα: 1. Λιγότερο από ένα μήνα μετά το διορισμό του,ο Ειδικός Διαχειριστής προσπάθησε να μεταγγίσει τη ρευστότητα της Τράπεζας προς όφελος της ΚΤΚ. Έδωσε οδηγίες σε τρεις ανταποκρίτριες τράπεζες, μεταξύ των κορυφαίων χρηματοοικονομικών οργανισμών του κόσμου, να μεταφέρουν 187,686, Ευρώ στην ΚΤΚ, παρότι δεν υπήρχε βάσιμος λόγος για τη μεταφορά αυτών των χρημάτων και ενώ 100 εκατομμύρια ευρώ είχαν ήδη εθελοντικά μεταφερθεί από την FBME στην ΚΤΚ στις 18 Ιουλίου Ευτυχώς, οι οδηγίες αυτές δεν εκτελέστηκαν. 2. Ο Ειδικός Διαχειριστής αρνήθηκε να λάβει οποιδήποτε απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να επιτραπεί στην Τράπεζα FBME να επανεκκινήσει ορισμένες δραστηριότητες σε άλλα νομίσματα, πλην του δολαρίου ΗΠΑ. Έχει επίσης επιδιώξει ενεργά να παρεμποδίσει την ικανότητα της Τράπεζας να πράξει το ίδιο. Περαιτέρω,

5 ο Ειδικός Διαχειριστής έχει αρνηθεί πολυάριθμα αιτήματα από τους δικηγόρους της Τράπεζας, Hogan Lovells, καθώς και από τους διεθνείς ιατροδικαστές λογιστές, Ernst and Young (ΗΠΑ), που έχουν διοριστεί από αυτούς να έχουν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του υποκαταστήματος και το προσωπικό. Μόνο αφότου βρέθηκε αντιμέτωπος με το θέμα αυτό, κατά τη διάρκεια της ακρόασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Κύπρο στις 31 Ιουλίου 2014, η ΚΤΚ εξέδωσε επίσημη άδεια και ο Ειδικός Διαχειριστής απρόθυμα προσχώρησε σε αυτά τα αιτήματα. 3. Ο Ειδικός Διαχειριστής επίσης πάγωσε τους προσωπικούς λογαριασμούς των ενάγοντων, χωρίς καμμία εξήγηση,συμπεριλαμβανομένων λογαριασμών του στενού τους οικογενειακού κύκλου, όπως για παράδειγμα τον καταπιστευματικό λογαριασμό trust της κόρης ενός από τους ενάγοντες ο οποίος ανοίκτηκε για να καλύπτει τα ιατρικά έξοδά της. Η αίτηση των Ενάγοντων για αποζημίωση Για τους λόγους που αναφέρονται πιο πάνω, οι Ενάγοντες ζητούν με σεβασμό όπως το Διαιτητικό Δικαστήριο να: Αναγνωρίσει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία παρέβει τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της συμφωνίας για την αμοιβαία προστασία των επενδύσεων μεταξύ της Δημοκρατίας του Λιβάνου και της Κυπριακής Δημοκρατίας της 9 ης Απριλίου του 2009 Διατάξει την Κυπριακή Δημοκρατία να αποσύρει αμέσως το διάταγμα 356/2014 για την πώληση της FBME στην Κύπρο Διατάξει την Κυπριακή Δημοκρατία να αποζημιώσει πλήρως τους ενάγοντες για τις παραβάσεις του Εναγομένου σύμφωνα με τη Συνθήκη, αποζημίωση η οποία θα πρέπει να υπολογιστεί σε μεταγενέστερο στάδιο, αλλά υπολογίζεται τουλάχιστον σε 500 εκατομμύρια δολάρια. Διατάξει την Κυπριακή Δημοκρατία να καταβάλει στους Ενάγοντες όλα τα κόστα της διαιτησίας, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε αποζημίωση για τις αμοιβές και τα έξοδα όλων των διαιτητών και τα νομικά έξοδα και δαπάνες που έγιναν από τους ενάγοντες σε σχέση με την παρούσα ανάληψη και διαφορά και Διατάξει την Κυπριακή Δημοκρατία να καταβάλει νόμιμο τόκο σε κάθε χορηγούμενο ποσό έως ότου η Δημοκρατία της Κύπρου συμμορφώνεται με τις εν λόγω χορηγήσεις.

6 Ιστορικό της Τράπεζας FBME στην Κύπρο Η Τράπεζα FBME είναι μια εταιρεία που ιδρύθηκε κάτω από τους νόμους της Τανζανίας. Οι δραστηριότητες της Τράπεζας συμπεριλαμβάνουν την παροχή δανεισμού και άλλες τραπεζικές υπηρεσίες στους πελάτες της, η πλειοψηφία των οποίων είναι διεθνείς. Το κύριο υποκατάστημα της Τράπεζας FBME Κύπρου βρίσκεται στη Λευκωσία. Οι εργασίες του Υποκαταστήματος αντιπροσωπεύουν περίπου το 90% των συνολικών εργασιών της Τράπεζας. Ιδρυθείσα στο 1982, η FBME Κύπρου είναι η αρχαιότερη υπεράκτια τράπεζα της Κύπρου και έχει σε μεγάλο βαθμό χαράξει το δρόμο σε άλλους αλλοδαπούς επενδυτές της τραπεζικής βιομηχανίας να ιδρύσουν την έδρα τους στην Κύπρο και να τη διαμορφώσουν στο χρηματοοικονομικό κέντρο που εξελίχτηκε, συνεισφέροντας σημαντικά στην οικονομία της χώρας. Σήμερα, η FBME Κύπρου είναι μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες ξένης ιδιοκτησίας που λειτουργούν στην Κύπρο, και χαίρει μεγάλης ρευστότητας. Έχει ψηλά ποσοστά φερεγγυότητας, αισθητά ψηλότερα από τα απαιτούμενα από την ΕΕ και τους κυπριακούς νόμους και κανονισμούς. Πριν από τις ενέργειες της ΚΤΚ, και σε πλήρη αντίθεση με συγκεκριμένες ντόπιες συστημικές τράπεζες, το κυπριακό Υποκατάστημα έχαιρε χρηματοοικονομικής υγείας, και ήταν, και είναι ακόμα, δυνατό, με βραχυπρόθεσμο όρο ρευστότητας 104% κατά την στιγμή της παρέμβασης της ΚΤΚ. Συνεπώς, είχε αρκετά περιουσιακά στοιχεία για να επιστρέψει στους καταθέτες τα χρήματά τους, τα οποία κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ήταν περί τα 1,7 δις Δολάρια ΗΠΑ. Για την καθημερινή λειτουργία της, η Τράπεζα FBME, καθώς και το κυπριακό Υποκατάστημα, ανέπτυξαν κατά τη διάρκεια των ετών ένα δίχτυο ανταποκριτριών τραπεζών, που συμπεριλαμβάνει ορισμένα από τα κορυφαία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του κόσμου.

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα)

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) 4 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Οι μεταφράσεις του αρχικού κειμένου του εγγράφου παραχωρούνται από την ΕΤΑΑ μόνο για την ευκολία του αναγνώστη.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών.

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών. Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και απαιτήσεων Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών απαιτήσεων Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Eurobank Cyprus Ltd ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Οι συναλλακτικές σχέσεις ανάμεσα στον υπογράφοντα (ο οποίος στο εξής θα ονομάζεται ο "Πελάτης") και την Τράπεζα Eurobank Cyprus Ltd (που στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007 5.12.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο καταρτίστηκε με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον περί Δημοσίας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα

2. Ως προς το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου, η νέα κοινοτική νομοθεσία επιδιώκει κυρίως τους ακόλουθους σκοπούς:

2. Ως προς το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου, η νέα κοινοτική νομοθεσία επιδιώκει κυρίως τους ακόλουθους σκοπούς: Αιτιολογική έκθεση επί του σχεδίου νόμου για τη μεταφορά στη νομοθεσία της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 (ΕΕ L 174/1.7.2011) σχετικά με τους διαχειριστές

Διαβάστε περισσότερα

Special Disability Trusts Ειδικά Αναπηρικά Καταπιστεύματα Διευθέτηση των ζητημάτων Βελτίωση της ζωής των Αυστραλών

Special Disability Trusts Ειδικά Αναπηρικά Καταπιστεύματα Διευθέτηση των ζητημάτων Βελτίωση της ζωής των Αυστραλών Greek/Ελληνικά Special Disability Trusts Ειδικά Αναπηρικά Καταπιστεύματα Διευθέτηση των ζητημάτων Getting Things Sorted Προγραμματισμός για το Μέλλον: Άτομα με αναπηρία Βελτίωση της ζωής των Αυστραλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 109/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.4.2014 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Τον Απρίλιο του 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την οδηγία 2004/39/ΕΚ (MiFID) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 14ης Ιουνίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 14ης Ιουνίου 2006 30.6.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/201 ΟΔΗΓΙΑ 2006/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 2006 για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. 18 Απριλίου 2008 Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Επιθυµούµε να σας πληροφορήσουµε ότι το.σ. της Εταιρείας HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Οι Τραπεζικές Εργασίες και Εσείς

Κεφάλαιο 1. Οι Τραπεζικές Εργασίες και Εσείς Κεφάλαιο 1 Οι Τραπεζικές Εργασίες και Εσείς Ο Ρόλος του Τραπεζικού Υπαλλήλου Σήμερα, ο ρόλος του τραπεζικού υπαλλήλου είναι πολυμορφικός. Ο τραπεζικός υπάλλήλος δεν είναι πλέον περιορισμένος μόνο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Διεύθυνση 1 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Συστήματα μέχρι 3kW) Σχέδιο Συμψηφισμού Μετρήσεων της ΡΑΕΚ Αρ. Αίτησης ΑΗΚ:.. Η Σύμβαση αυτή γίνεται σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 27.10.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 281/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 961/2010 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6838 ΣΕΡΕΤΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ 6916 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006 2004L0039 EL 04.01.2011 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Απριλίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Α.Μ 7360 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΤΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2013 Α. Τ. Ε. Ι ΣΕΡΡΩΝ Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 5 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο οδηγός αυτός αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Γυναίκες στην Τοπική Ανάπτυξη», Αρ. Συμφωνίας Επιδότησης VS/2006/0426, με την υποστήριξη της

Ο οδηγός αυτός αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Γυναίκες στην Τοπική Ανάπτυξη», Αρ. Συμφωνίας Επιδότησης VS/2006/0426, με την υποστήριξη της ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ο οδηγός αυτός αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Γυναίκες στην Τοπική Ανάπτυξη», Αρ. Συμφωνίας Επιδότησης VS/2006/0426, με την υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα