Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών"

Transcript

1 Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών Σκοπός Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το παρόν επενδυτικό προϊόν. Δεν είναι υλικό εμπορικής προώθησης. Οι πληροφορίες απαιτούνται βάσει του νόμου για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση, τους κινδύνους, το κόστος, τα δυνητικά κέρδη και τις ζημίες του προϊόντος και να σας βοηθήσουν να το συγκρίνετε με άλλα προϊόντα. Προϊόν Όνομα Επωνυμία παραγωγού Επικοινωνία με τον παραγωγό Αρμόδια εποπτική αρχή Capital Builder EuroLife Ltd Ημερομηνία παραγωγής του Εγγράφου 01/01/2018 EuroLife Ltd, 4 Έβρου, 2003 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος Τηλ. Επικοινωνίας: Έφορος Ασφαλίσεων, Κύπρος Τι είναι αυτό το προϊόν; Τύπος Στόχοι Στοχευόμενος ιδιώτης επενδυτής Συνδεδεμένο με μονάδες επένδυσης, όπου ο ασφαλισμένος φέρει τον κίνδυνο των επενδύσεων. Να προσφέρει ασφαλιστική προστασία σε περίπτωση θανάτου από ατύχημα σε συνδυασμό με επένδυση. Το προϊόν αυτό απευθύνεται σε πελάτες που: είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν από πολύ χαμηλό μέχρι και συγκριτικά ψηλό επενδυτικό κίνδυνο, ανάλογα με την επενδυτική επιλογή τους, προσδοκούν σε απόδοση με μεσο-μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα ανάλογα με την επενδυτική επιλογή. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω; Συνοπτικός δείκτης κινδύνου Ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου είναι ένας οδηγός για το επίπεδο κινδύνου αυτού του προϊόντος σε σύγκριση με άλλα προϊόντα. Δείχνει πόσο πιθανό είναι το προϊόν να χάσει χρήματα λόγω κινήσεων στις αγορές ή διότι ο παραγωγός δεν είναι σε θέση να σας πληρώσει. Δύναται να κυμανθεί μεταξύ των βαθμίδων 1 έως 7, όπου 1 ο χαμηλότερος και 7 ο υψηλότερος. Ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για 20 έτη. Ο πραγματικός μπορεί να παρουσιάσει σημαντική διακύμανση σε περίπτωση που ρευστοποιήσετε σε πρώιμο στάδιο και μπορεί να εισπράξετε λιγότερα. Το εύρος βαθμίδων του συνοπτικού δείκτη κινδύνου του προϊόντος κυμαίνεται μεταξύ από 7, όπως αυτά προκύπτουν από τους αντίστοιχους δείκτες κινδύνου των υποκείμενων επενδυτικών επιλογών. Οι προαναφερόμενες βαθμίδες κινδύνου αντιστοιχούν σε κατηγορίες κινδύνου χαμηλότερη, χαμηλή, μεσαία-χαμηλή. Η κατηγοριοποίηση αυτή λαμβάνει υπόψη δύο παραμέτρους: τον κίνδυνο αγοράς από πιθανές ζημιές από τις μελλοντικές επιδόσεις σε επίπεδο κινδύνου από πολύ χαμηλή, χαμηλή και μεσαία-χαμηλή, και τον πιστωτικό κίνδυνο, που σε κακές συνθήκες της αγοράς είναι πολύ απίθανο να έχουν αντίκτυπο στην ικανότητα του παραγωγού να σας πληρώσει. Αυτό το προϊόν δεν περιλαμβάνει προστασία από τις μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς, επομένως υπάρχει ενδεχόμενο να χάσετε ένα μέρος ή και ολόκληρη την επένδυση σας. Πιθανή μέγιστη ζημιά σε περίπτωση που η EuroLife Ltd δεν είναι σε θέση να σας πληρώσει θα μπορούσε να είναι μέχρι και ολόκληρο το ποσό της επένδυσης σας. Οι ειδικές πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο κάθε υποκείμενης επενδυτικής επιλογής παρέχονται στο σχετικό Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών της κάθε επιλογής.

2 Σενάρια Επιδόσεων Σενάριο Θανάτου: Σε περίπτωση θανάτου από ατύχημα του ασφαλισμένου, οι δικαιούχοι, δικαιούνται να πάρουν το μεγαλύτερο μεταξύ του Ασφαλισμένου Ποσού που ισχύει κατά την ημερομηνία θανάτου και της αξίας των μονάδων που είναι πιστωμένες στη σύμβαση. Η αξία των μονάδων εξαρτάται από τις αποδόσεις των υποκείμενων επενδυτικών επιλογών. Τι συμβαίνει αν η EuroLife Ltd δεν είναι σε θέση να πληρώσει; Σε περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων της EuroLife Ltd., πρέπει να σημειωθεί ότι το προϊόν αυτό δεν προστατεύεται από κανένα σύστημα αποζημίωσης ή εγγύησης και ζημιές θα μπορούσαν να προκληθούν στην επένδυση σας. Ποιο είναι το κόστος; Το εύρος μείωσης της απόδοσης (RIY) δείχνει ποιον αντίκτυπο έχει το συνολικό κόστος που αναλαμβάνετε στην απόδοση της επένδυσης με βάση τις υποκείμενες επενδυτικές επιλογές. Το συνολικό κόστος λαμβάνει υπόψη το εφάπαξ, το τρέχον και το πρόσθετο κόστος. Το εύρος των ποσών που παρουσιάζονται εδώ είναι το σωρευτικό κόστος του ίδιου του προϊόντος, για τρεις διαφορετικές περιόδους διακράτησης. Περιλαμβάνουν δυνητικές κυρώσεις πρόωρης αποχώρησης. Τα στοιχεία προϋποθέτουν ότι επενδύετε ετησίως ΕΥΡΩ και ότι το ασφαλισμένο ποσό σε περίπτωση θανάτου από ατύχημα είναι ΕΥΡΩ και η ηλικία κατά την ένταξη στο σχέδιο είναι 45 ετών. Τα στοιχεία είναι εκτιμήσεις και ενδέχεται να μεταβληθούν στο μέλλον. Εύρος κόστους με την πάροδο του χρόνου Το πρόσωπο που σας πωλεί ή σας παρέχει συμβουλές σχετικά με αυτό το προϊόν ενδέχεται να σας επιβαρύνει με άλλο κόστος. Αν συμβεί αυτό, το εν λόγω πρόσωπο θα σας δώσει πληροφορίες σχετικά με αυτό το κόστος και θα σας υποδείξει τον αντίκτυπο που έχει όλο το κόστος στην επένδυσή σας με την πάροδο του χρόνου. Συνολικό κόστος Αντίκτυπος στην απόδοση (RIY) ανα έτος από 1 έτος Από ΕΥΡΩ 553 έως ΕΥΡΩ 613 από 10 έτη Από ΕΥΡΩ έως ΕΥΡΩ Αν ρευστοποιήσετε στη συνιστώμενη περίοδο διακράτησης Από ΕΥΡΩ έως ΕΥΡΩ Από 55,28 % έως 61,34 % Από 3,59 % έως 4,60 % Από 2,10 % έως 2,92 % Σύνθεση του κόστους Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει: τον ετήσιο αντίκτυπο των διαφόρων τύπων κόστους στην απόδοση της επένδυσης την οποία ενδέχεται να λάβετε στο τέλος της συνιστώμενης περιόδου διακράτησης, τη σημασία των διαφόρων κατηγοριών κόστους.

3 Ο πίνακας αυτός παρουσιάζει το εύρος του αντίκτυπου στην απόδοση ανά έτος Εφάπαξ κόστος Τρέχον κόστος Πρόσθετο κόστος Κόστος εισόδου Κόστος αποχώρησης Κόστος συναλλαγών χαρτοφυλακίου Κόστος ασφάλισης Άλλα τρέχοντα κόστη Αμοιβές επιδόσεων Ποσοστά συμμετοχής επί του κεφαλαίου Από 0,73 % έως 0,81 % Από 0,00 % έως 0,00 % Από 1,36 % έως 2,04 % Από 0,01 % έως 0,02 % Από 0,00 % έως 0,03 % Από 0,00 % έως 0,00 % Από 0,00 % έως 0,00 % Ο αντίκτυπος του κόστους που πληρώνετε όταν εισέρχεστε στην επένδυσή σας. Ο αντίκτυπος του κόστους ήδη περιλαμβάνεται στην τιμή. Ο αντίκτυπος του κόστους για να εξέλθετε από την επένδυσής σας στη λήξη. Ο αντίκτυπος του κόστους για την εκ μέρους μας αγορά και πώληση υποκείμενων επενδύσεων για το προϊόν. Ο αντίκτυπος του ποσού που πληρώνετε για να αγοράσετε ασφαλιστική προστασία. Ο αντίκτυπος του κόστους που εισπράττουμε κάθε έτος για τη διαχείριση των επενδύσεών σας, που περιλαμβάνει και χρεώσεις από εξωτερικούς διαχειριστές επενδύσεων. Ο αντίκτυπος των αμοιβών επιδόσεων. Αυτές τις εισπράττουμε από την επένδυσή σας αν οι επιδόσεις του προϊόντος είναι ανώτερες από το σημείο αναφοράς του. Μη εφαρμόσιμο. Οι ειδικές πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο στην απόδοση κάθε έτους κάθε υποκείμενης επενδυτικής επιλογής παρέχονται στο σχετικό Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών της κάθε επιλογής. Για πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να το έχω στην κατοχή μου και μπορώ να κάνω ανάληψη χρημάτων πριν την λήξη του? Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης: 20 έτη Η συνιστώμενη περίοδος διακράτησης σχετίζεται με το χρονικό διάστημα που θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι να περιμένετε ώστε το προφίλ κινδύνου και ανταμοιβών της επένδυσης να φτάσει σε ένα λογικό επίπεδο με επαρκώς υψηλή πιθανότητα. Μπορείτε να αποεπενδύσετε το σύνολο ή μέρος της επένδυσής σας οποιαδήποτε χρονική στιγμή πριν ή/και μετά τη συνιστώμενη περίοδο διακράτησης. Πως μπορώ να υποβάλω καταγγελία? Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παραπονεθείτε οποιαδήποτε στιγμή για αυτό το προϊόν ή την υπηρεσία που έχετε λάβει, μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση παραπόνων μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Άλλες σχετικές πληροφορίες Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για το συγκεκριμένο προϊόν ή για άλλα προϊόντα που διατίθενται από την εταιρία, παρακαλούμε να επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας:

4 Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών Σκοπός Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το παρόν επενδυτικό προϊόν. Δεν είναι υλικό εμπορικής προώθησης. Οι πληροφορίες απαιτούνται βάσει του νόμου για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση, τους κινδύνους, το κόστος, τα δυνητικά κέρδη και τις ζημίες του προϊόντος και να σας βοηθήσουν να το συγκρίνετε με άλλα προϊόντα. Προϊόν Όνομα Επωνυμία παραγωγού Επικοινωνία με τον παραγωγό Αρμόδια εποπτική αρχή Ημερομηνία παραγωγής του Εγγράφου 1/01/2018 ΜΙΚΤΟ ΤΑΜΕΙΟ EuroLife EuroLife LTD EuroLife Ltd, 4 Έβρου, 2003 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος Τηλ. Επικοινωνίας: Έφορος Ασφαλίσεων, Κύπρος Τι είναι αυτό το προϊόν; Τύπος Στόχοι Στοχευόμενος ιδιώτης επενδυτής Συνδεδεμένο με μονάδες. Το προϊόν αυτό δεν προσφέρεται από μόνο του, αλλά μόνο σε συνδυασμό με ασφαλιστικό προϊόν. Να πετύχει μακροπρόθεσμα σχετικά ψηλή ανάπτυξη της αξίας του Ταμείου, επενδύοντας τόσο σε αξίες με δυνατότητα ψηλών κεφαλαιουχικών κερδών, όσο και σε επενδύσεις σταθερού εισοδήματος. Το προϊόν αυτό απευθύνεται σε πελάτες που: είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν μεσαίο επενδυτικό κίνδυνο, προσδοκούν σε μια συνολικά ικανοποιητική απόδοση με μεσομακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω; Συνοπτικός δείκτης κινδύνου Χαμηλότερος Υψηλότερος Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για 20 έτη. Ο πραγματικός μπορεί να παρουσιάσει σημαντική διακύμανση σε περίπτωση που ρευστοποιήσετε σε πρώιμο στάδιο και μπορεί να εισπράξετε λιγότερα. Ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου είναι ένας οδηγός για το επίπεδο κινδύνου αυτού του προϊόντος σε σύγκριση με άλλα προϊόντα. Δείχνει πόσο πιθανό είναι το προϊόν να χάσει χρήματα λόγω κινήσεων στις αγορές ή διότι ο παραγωγός δεν είναι σε θέση να σας πληρώσει. Έχουμε κατατάξει αυτό το προϊόν ως 3 από 7, το οποίο είναι κατηγορία κινδύνου μεσαία-χαμηλή. Η κατηγοριοποίηση αυτή λαμβάνει υπόψη δύο παραμέτρους: τον κίνδυνο αγοράς από πιθανές ζημιές από τις μελλοντικές επιδόσεις σε επίπεδο μεσαίο-χαμηλό, και τον πιστωτικό κίνδυνο, που σε κακές συνθήκες της αγοράς είναι πολύ απίθανο να έχουν αντίκτυπο στην ικανότητα του παραγωγού να σας πληρώσει. Αυτό το προϊόν δεν περιλαμβάνει προστασία από τις μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς, επομένως υπάρχει ενδεχόμενο να χάσετε ένα μέρος ή και ολόκληρη την επένδυση σας. Πιθανή μέγιστη ζημιά σε περίπτωση που η EuroLife Ltd δεν είναι σε θέση να σας πληρώσει θα μπορούσε να είναι μέχρι και ολόκληρο το ποσό της επένδυσης σας.

5 Σενάρια Επιδόσεων Σενάρια 1 έτος 10 έτη 20 έτη (Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης) Σενάριο ακραίων καταστάσεων Δυσμενές σενάριο Μετριοπαθές σενάριο Ευνοϊκό σενάριο ΕΥΡΩ 675 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ Μέση απόδοση κάθε έτος -32,47 % -4,28 % -2,94 % ΕΥΡΩ 920 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ Μέση απόδοση κάθε έτος -8,01 % 1,71 % 2,71 % ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ Μέση απόδοση κάθε έτος 0,80 % 3,50 % 3,97 % ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ Μέση απόδοση κάθε έτος 9,99 % 5,35 % 5,27 % Αυτός ο πίνακας δείχνει τα χρήματα που θα μπορούσαν να σας επιστραφούν κατά τη διάρκεια των επόμενων 20 ετών, υπό διαφορετικά σενάρια, αν υποτεθεί ότι επενδύετε ετησίως ΕΥΡΩ Τα σενάρια που εμφανίζονται δείχνουν ποιες επιδόσεις θα μπορούσε να έχει η επένδυσή σας. Μπορείτε να τα συγκρίνετε με τα σενάρια των άλλων προϊόντων. Τα σενάρια που παρουσιάζονται αποτελούν εκτίμηση των μελλοντικών επιδόσεων με βάση ενδεικτικά στοιχεία από το παρελθόν σχετικά με πώς κυμαίνεται η αξία της επένδυσης αυτής, και δεν αποτελούν ακριβή δείκτη. Το τι θα λάβετε θα ποικίλλει ανάλογα με τις επιδόσεις της αγοράς και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα διατηρήσετε το προϊόν. Το σενάριο ακραίων καταστάσεων δείχνει τι μπορείτε να κερδίσετε σε ακραίες συνθήκες της αγοράς, και δεν λαμβάνει υπόψη την περίπτωση κατά την οποία δεν είμαστε σε θέση να σας πληρώσουμε. Τα στοιχεία που εμφανίζονται περιλαμβάνουν όλο το κόστος του ίδιου του προϊόντος. Τα στοιχεία δεν λαμβάνουν υπόψη την προσωπική φορολογική σας κατάσταση, η οποία μπορεί επίσης να επηρεάσει το πόσο που θα σας επιστραφεί. Τι συμβαίνει αν η EuroLife Ltd δεν είναι σε θέση να πληρώσει; Σε περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων της EuroLife Ltd., πρέπει να σημειωθεί ότι το προϊόν αυτό δεν προστατεύεται από κανένα σύστημα αποζημίωσης ή εγγύησης και ζημιές θα μπορούσαν να προκληθούν στην επένδυση σας. Ποιο είναι το κόστος; Η μείωση της απόδοσης (RIY) δείχνει ποιον αντίκτυπο έχει το συνολικό κόστος που αναλαμβάνετε στην απόδοση της επένδυσης που μπορεί να λάβετε. Το συνολικό κόστος λαμβάνει υπόψη το εφάπαξ, το διαρκές και το δευτερεύον κόστος. Τα ποσά που παρουσιάζονται εδώ είναι το σωρευτικό κόστος του ίδιου του προϊόντος, για τρεις διαφορετικές περιόδους διακράτησης. Περιλαμβάνουν δυνητικές κυρώσεις πρόωρης αποχώρησης. Τα στοιχεία προϋποθέτουν ότι επενδύετε ετησίως ΕΥΡΩ Τα στοιχεία είναι εκτιμήσεις και ενδέχεται να μεταβληθούν στο μέλλον. Κόστος με την πάροδο του χρόνου Το πρόσωπο που σας πωλεί ή σας παρέχει συμβουλές σχετικά με αυτό το προϊόν ενδέχεται να σας επιβαρύνει με άλλο κόστος. Αν συμβεί αυτό, το εν λόγω πρόσωπο θα σας δώσει πληροφορίες σχετικά με αυτό το κόστος και θα σας υποδείξει τον αντίκτυπο που έχει όλο το κόστος στην επένδυσή σας με την πάροδο του χρόνου. από 1 έτος από 10 έτη Αν ρευστοποιήσετε στη συνιστώμενη περίοδο διακράτησης Συνολικό κόστος ΕΥΡΩ 73 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ Αντίκτυπος στην απόδοση (RIY) ανα έτος 7,27 % 2,35 % 1,89 %

6 Σύνθεση του κόστους Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει: τον ετήσιο αντίκτυπο των διαφόρων τύπων κόστους στην απόδοση της επένδυσης την οποία ενδέχεται να λάβετε στο τέλος της συνιστώμενης περιόδου διακράτησης, τη σημασία των διαφόρων κατηγοριών κόστους. Ο πίνακας αυτός παρουσιάζει τον αντίκτυπο στην απόδοση ανά έτος Εφάπαξ κόστος Τρέχον κόστος Πρόσθετο κόστος Κόστος εισόδου 0,45 % Κόστος αποχώρησης 0,00 % Κόστος συναλλαγών χαρτοφυλακίου 0,01 % Άλλα τρέχοντα κόστη 1,43 % Αμοιβές επιδόσεων 0,00 % Ποσοστά συμμετοχής επί του κεφαλαίου Ο αντίκτυπος του κόστους που πληρώνετε όταν εισέρχεστε στην επένδυσή σας. Ο αντίκτυπος του κόστους ήδη περιλαμβάνεται στην τιμή. Ο αντίκτυπος του κόστους για να εξέλθετε από την επένδυσής σας στη λήξη. Ο αντίκτυπος του κόστους για την εκ μέρους μας αγορά και πώληση υποκείμενων επενδύσεων για το προϊόν. Ο αντίκτυπος του κόστους που εισπράττουμε κάθε έτος για τη διαχείριση των επενδύσεών σας, που περιλαμβάνει και χρεώσεις από εξωτερικούς διαχειριστές επενδύσεων. Ο αντίκτυπος των αμοιβών επιδόσεων. Αυτές τις εισπράττουμε από την επένδυσή σας αν οι επιδόσεις του προϊόντος είναι ανώτερες από το σημείο αναφοράς του. 0,00 % Μη εφαρμόσιμο. Για πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να το έχω στην κατοχή μου και μπορώ να κάνω ανάληψη χρημάτων πριν την λήξη του? Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης: 20 έτη Η συνιστώμενη περίοδος διακράτησης σχετίζεται με το χρονικό διάστημα που θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι να περιμένετε ώστε το προφίλ κινδύνου και ανταμοιβών της επένδυσης να φτάσει σε ένα λογικό επίπεδο με επαρκώς υψηλή πιθανότητα. Μπορείτε να αποεπενδύσετε το σύνολο ή μέρος της επένδυσής σας οποιαδήποτε χρονική στιγμή πριν ή/και μετά τη συνιστώμενη περίοδο διακράτησης. Η συνιστώμενη περίοδος διακράτησης του προϊόντος αυτού σχετίζεται με την συνιστώμενη περίοδο διακράτησης του ασφαλιστικού προϊόντος με το οποίο είναι συνδεδεμένο. Για περισσότερη πληροφόρηση σε σχέση με τη συνιστώμενη περίοδο διακράτησης του ασφαλιστικού προϊόντος παρακαλούμε όπως δείτε το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών του ασφαλιστικού προϊόντος. Πως μπορώ να υποβάλω καταγγελία? Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παραπονεθείτε οποιαδήποτε στιγμή για αυτό το προϊόν ή την υπηρεσία που έχετε λάβει, μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση παραπόνων μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Άλλες σχετικές πληροφορίες Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για το συγκεκριμένο προϊόν ή για άλλα προϊόντα που διατίθενται από την εταιρία, παρακαλούμε να επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας:

7 Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών Σκοπός Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το παρόν επενδυτικό προϊόν. Δεν είναι υλικό εμπορικής προώθησης. Οι πληροφορίες απαιτούνται βάσει του νόμου για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση, τους κινδύνους, το κόστος, τα δυνητικά κέρδη και τις ζημίες του προϊόντος και να σας βοηθήσουν να το συγκρίνετε με άλλα προϊόντα. Προϊόν Όνομα Επωνυμία παραγωγού Επικοινωνία με τον παραγωγό Αρμόδια εποπτική αρχή Ημερομηνία παραγωγής του Εγγράφου 1/01/2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ EuroLife EuroLife LTD EuroLife Ltd, 4 Έβρου, 2003 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος Τηλ. Επικοινωνίας: Έφορος Ασφαλίσεων, Κύπρος Τι είναι αυτό το προϊόν; Τύπος Στόχοι Στοχευόμενος ιδιώτης επενδυτής Συνδεδεμένο με μονάδες. Το προϊόν αυτό δεν προσφέρεται από μόνο του, αλλά μόνο σε συνδυασμό με ασφαλιστικό προϊόν. Να πετύχει μεσο-μακροπρόθεσμα σταθερή και ικανοποιητική ανάπτυξη της αξίας του Ταμείου, επενδύοντας κυρίως σε ομόλογα, προϊόντα σταθερού και κυμαινόμενου εισοδήματος, καθώς επίσης και σε επενδύσεις που προσφέρουν μακροπρόθεσμα δυνατότητες αύξησης κεφαλαίου. Το προϊόν αυτό απευθύνεται σε πελάτες που: είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν χαμηλό επενδυτικό κίνδυνο, προσδοκούν μεσο-μακροπρόθεσμα σε μια συνολικά ικανοποιητική απόδοση με ελαχιστοποίηση του επενδυτικού κινδύνου. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω; Συνοπτικός δείκτης κινδύνου Χαμηλότερος Υψηλότερος Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για 20 έτη. Ο πραγματικός μπορεί να παρουσιάσει σημαντική διακύμανση σε περίπτωση που ρευστοποιήσετε σε πρώιμο στάδιο και μπορεί να εισπράξετε λιγότερα. Ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου είναι ένας οδηγός για το επίπεδο κινδύνου αυτού του προϊόντος σε σύγκριση με άλλα προϊόντα. Δείχνει πόσο πιθανό είναι το προϊόν να χάσει χρήματα λόγω κινήσεων στις αγορές ή διότι ο παραγωγός δεν είναι σε θέση να σας πληρώσει. Έχουμε κατατάξει αυτό το προϊόν ως 2 από 7, το οποίο είναι κατηγορία κινδύνου χαμηλή. Η κατηγοριοποίηση αυτή λαμβάνει υπόψη δύο παραμέτρους: τον κίνδυνο αγοράς από πιθανές ζημιές από τις μελλοντικές επιδόσεις σε επίπεδο χαμηλό, και τον πιστωτικό κίνδυνο, που σε κακές συνθήκες της αγοράς είναι πολύ απίθανο να έχουν αντίκτυπο στην ικανότητα του παραγωγού να σας πληρώσει. Αυτό το προϊόν δεν περιλαμβάνει προστασία από τις μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς, επομένως υπάρχει ενδεχόμενο να χάσετε ένα μέρος ή και ολόκληρη την επένδυση σας. Πιθανή μέγιστη ζημιά σε περίπτωση που η EuroLife Ltd δεν είναι σε θέση να σας πληρώσει θα μπορούσε να είναι μέχρι και ολόκληρο το ποσό της επένδυσης σας.

8 Σενάρια Επιδόσεων Σενάρια 1 έτος 10 έτη 20 έτη (Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης) Σενάριο ακραίων καταστάσεων Δυσμενές σενάριο Μετριοπαθές σενάριο Ευνοϊκό σενάριο ΕΥΡΩ 790 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ Μέση απόδοση κάθε έτος -20,98 % -2,34 % -1,49 % ΕΥΡΩ 942 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ Μέση απόδοση κάθε έτος -5,76 % 0,77 % 1,48 % ΕΥΡΩ 983 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ Μέση απόδοση κάθε έτος -1,74 % 1,58 % 2,04 % ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ Μέση απόδοση κάθε έτος 2,25 % 2,39 % 2,61 % Αυτός ο πίνακας δείχνει τα χρήματα που θα μπορούσαν να σας επιστραφούν κατά τη διάρκεια των επόμενων 20 ετών, υπό διαφορετικά σενάρια, αν υποτεθεί ότι επενδύετε ετησίως ΕΥΡΩ Τα σενάρια που εμφανίζονται δείχνουν ποιες επιδόσεις θα μπορούσε να έχει η επένδυσή σας. Μπορείτε να τα συγκρίνετε με τα σενάρια των άλλων προϊόντων. Τα σενάρια που παρουσιάζονται αποτελούν εκτίμηση των μελλοντικών επιδόσεων με βάση ενδεικτικά στοιχεία από το παρελθόν σχετικά με πώς κυμαίνεται η αξία της επένδυσης αυτής, και δεν αποτελούν ακριβή δείκτη. Το τι θα λάβετε θα ποικίλλει ανάλογα με τις επιδόσεις της αγοράς και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα διατηρήσετε το προϊόν. Το σενάριο ακραίων καταστάσεων δείχνει τι μπορείτε να κερδίσετε σε ακραίες συνθήκες της αγοράς, και δεν λαμβάνει υπόψη την περίπτωση κατά την οποία δεν είμαστε σε θέση να σας πληρώσουμε. Τα στοιχεία που εμφανίζονται περιλαμβάνουν όλο το κόστος του ίδιου του προϊόντος. Τα στοιχεία δεν λαμβάνουν υπόψη την προσωπική φορολογική σας κατάσταση, η οποία μπορεί επίσης να επηρεάσει το πόσο που θα σας επιστραφεί. Τι συμβαίνει αν η EuroLife Ltd δεν είναι σε θέση να πληρώσει; Σε περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων της EuroLife Ltd., πρέπει να σημειωθεί ότι το προϊόν αυτό δεν προστατεύεται από κανένα σύστημα αποζημίωσης ή εγγύησης και ζημιές θα μπορούσαν να προκληθούν στην επένδυση σας. Ποιο είναι το κόστος; Η μείωση της απόδοσης (RIY) δείχνει ποιον αντίκτυπο έχει το συνολικό κόστος που αναλαμβάνετε στην απόδοση της επένδυσης που μπορεί να λάβετε. Το συνολικό κόστος λαμβάνει υπόψη το εφάπαξ, το διαρκές και το δευτερεύον κόστος. Τα ποσά που παρουσιάζονται εδώ είναι το σωρευτικό κόστος του ίδιου του προϊόντος, για τρεις διαφορετικές περιόδους διακράτησης. Περιλαμβάνουν δυνητικές κυρώσεις πρόωρης αποχώρησης. Τα στοιχεία προϋποθέτουν ότι επενδύετε ετησίως ΕΥΡΩ Τα στοιχεία είναι εκτιμήσεις και ενδέχεται να μεταβληθούν στο μέλλον. Κόστος με την πάροδο του χρόνου Το πρόσωπο που σας πωλεί ή σας παρέχει συμβουλές σχετικά με αυτό το προϊόν ενδέχεται να σας επιβαρύνει με άλλο κόστος. Αν συμβεί αυτό, το εν λόγω πρόσωπο θα σας δώσει πληροφορίες σχετικά με αυτό το κόστος και θα σας υποδείξει τον αντίκτυπο που έχει όλο το κόστος στην επένδυσή σας με την πάροδο του χρόνου. από 1 έτος από 10 έτη Αν ρευστοποιήσετε στη συνιστώμενη περίοδο διακράτησης Συνολικό κόστος ΕΥΡΩ 70 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ Αντίκτυπος στην απόδοση (RIY) ανα έτος 7,00 % 2,27 % 1,81 %

9 Σύνθεση του κόστους Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει: τον ετήσιο αντίκτυπο των διαφόρων τύπων κόστους στην απόδοση της επένδυσης την οποία ενδέχεται να λάβετε στο τέλος της συνιστώμενης περιόδου διακράτησης, τη σημασία των διαφόρων κατηγοριών κόστους. Ο πίνακας αυτός παρουσιάζει τον αντίκτυπο στην απόδοση ανά έτος Εφάπαξ κόστος Τρέχον κόστος Πρόσθετο κόστος Κόστος εισόδου 0,47 % Κόστος αποχώρησης 0,00 % Κόστος συναλλαγών χαρτοφυλακίου 0,00 % Άλλα τρέχοντα κόστη 1,34 % Αμοιβές επιδόσεων 0,00 % Ποσοστά συμμετοχής επί του κεφαλαίου Ο αντίκτυπος του κόστους που πληρώνετε όταν εισέρχεστε στην επένδυσή σας. Ο αντίκτυπος του κόστους ήδη περιλαμβάνεται στην τιμή. Ο αντίκτυπος του κόστους για να εξέλθετε από την επένδυσής σας στη λήξη. Ο αντίκτυπος του κόστους για την εκ μέρους μας αγορά και πώληση υποκείμενων επενδύσεων για το προϊόν. Ο αντίκτυπος του κόστους που εισπράττουμε κάθε έτος για τη διαχείριση των επενδύσεών σας, που περιλαμβάνει και χρεώσεις από εξωτερικούς διαχειριστές επενδύσεων. Ο αντίκτυπος των αμοιβών επιδόσεων. Αυτές τις εισπράττουμε από την επένδυσή σας αν οι επιδόσεις του προϊόντος είναι ανώτερες από το σημείο αναφοράς του. 0,00 % Μη εφαρμόσιμο. Για πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να το έχω στην κατοχή μου και μπορώ να κάνω ανάληψη χρημάτων πριν την λήξη του? Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης: 20 έτη Η συνιστώμενη περίοδος διακράτησης σχετίζεται με το χρονικό διάστημα που θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι να περιμένετε ώστε το προφίλ κινδύνου και ανταμοιβών της επένδυσης να φτάσει σε ένα λογικό επίπεδο με επαρκώς υψηλή πιθανότητα. Μπορείτε να αποεπενδύσετε το σύνολο ή μέρος της επένδυσής σας οποιαδήποτε χρονική στιγμή πριν ή/και μετά τη συνιστώμενη περίοδο διακράτησης. Η συνιστώμενη περίοδος διακράτησης του προϊόντος αυτού σχετίζεται με την συνιστώμενη περίοδο διακράτησης του ασφαλιστικού προϊόντος με το οποίο είναι συνδεδεμένο. Για περισσότερη πληροφόρηση σε σχέση με τη συνιστώμενη περίοδο διακράτησης του ασφαλιστικού προϊόντος παρακαλούμε όπως δείτε το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών του ασφαλιστικού προϊόντος. Πως μπορώ να υποβάλω καταγγελία? Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παραπονεθείτε οποιαδήποτε στιγμή για αυτό το προϊόν ή την υπηρεσία που έχετε λάβει, μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση παραπόνων μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Άλλες σχετικές πληροφορίες Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για το συγκεκριμένο προϊόν ή για άλλα προϊόντα που διατίθενται από την εταιρία, παρακαλούμε να επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας:

10 Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών Σκοπός Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το παρόν επενδυτικό προϊόν. Δεν είναι υλικό εμπορικής προώθησης. Οι πληροφορίες απαιτούνται βάσει του νόμου για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση, τους κινδύνους, το κόστος, τα δυνητικά κέρδη και τις ζημίες του προϊόντος και να σας βοηθήσουν να το συγκρίνετε με άλλα προϊόντα. Προϊόν Όνομα Επωνυμία παραγωγού Επικοινωνία με τον παραγωγό Αρμόδια εποπτική αρχή Ημερομηνία παραγωγής του Έγγραφου 01/01/2018 ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ EuroLife EuroLife LTD EuroLife Ltd, 4 Έβρου, 2003 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος Τηλ. Επικοινωνίας: Έφορος Ασφαλίσεων, Κύπρος Τι είναι αυτό το προϊόν; Τύπος Στόχοι Στοχευόμενος ιδιώτης επενδυτής Συνδεδεμένο με μονάδες. Το προϊόν αυτό δεν προσφέρεται από μόνο του, αλλά μόνο σε συνδυασμό με ασφαλιστικό προϊόν. Να πετύχει μακροπρόθεσμα ψηλή ανάπτυξη της αξίας του ταμείου, επενδύοντας σε μετοχές και μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού και ε- ξωτερικού. Οι επενδύσεις σταθερού εισοδήματος θεωρούνται δευτερεύουσας σημασίας και θα αντιπροσωπεύουν πολύ μικρό ποσοστό του Ταμείου. Το προϊόν αυτό απευθύνεται σε πελάτες που: είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν ψηλό επενδυτικό κίνδυνο, προσδοκούν σε ψηλές αποδόσεις σε ένα μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω; Συνοπτικός δείκτης κινδύνου Χαμηλότερος Υψηλότερος Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για 20 έτη. Ο πραγματικός μπορεί να παρουσιάσει σημαντική διακύμανση σε περίπτωση που ρευστοποιήσετε σε πρώιμο στάδιο και μπορεί να εισπράξετε λιγότερα. Ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου είναι ένας οδηγός για το επίπεδο κινδύνου αυτού του προϊόντος σε σύγκριση με άλλα προϊόντα. Δείχνει πόσο πιθανό είναι το προϊόν να χάσει χρήματα λόγω κινήσεων στις αγορές ή διότι ο παραγωγός δεν είναι σε θέση να σας πληρώσει. Έχουμε κατατάξει αυτό το προϊόν ως 3 από 7, το οποίο είναι κατηγορία κινδύνου μεσαία-χαμηλή. Η κατηγοριοποίηση αυτή λαμβάνει υπόψη δύο παραμέτρους: τον κίνδυνο αγοράς από πιθανές ζημιές από τις μελλοντικές επιδόσεις σε επίπεδο μεσαίο-χαμηλό, και τον πιστωτικό κίνδυνο, που σε κακές συνθήκες της αγοράς είναι πολύ απίθανο να έχουν αντίκτυπο στην ικανότητα του παραγωγού να σας πληρώσει. Αυτό το προϊόν δεν περιλαμβάνει προστασία από τις μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς, επομένως υπάρχει ενδεχόμενο να χάσετε ένα μέρος ή και ολόκληρη την επένδυση σας. Πιθανή μέγιστη ζημιά σε περίπτωση που η EuroLife Ltd δεν είναι σε θέση να σας πληρώσει θα μπορούσε να είναι μέχρι και ολόκληρο το ποσό της επένδυσης σας.

11 Σενάρια Επιδόσεων Σενάρια 1 έτος 10 έτη 20 έτη (Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης) Σενάριο ακραίων καταστάσεων Δυσμενές σενάριο Μετριοπαθές σενάριο Ευνοϊκό σενάριο ΕΥΡΩ 557 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ Μέση απόδοση κάθε έτος -44,30 % -6,35 % -4,54 % ΕΥΡΩ 904 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ Μέση απόδοση κάθε έτος -9,58 % 2,75% 4,01 % ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ Μέση απόδοση κάθε έτος 3,33 % 5,41 % 5,89 % ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ Μέση απόδοση κάθε έτος 17,42 % 8,21 % 7,87 % Αυτός ο πίνακας δείχνει τα χρήματα που θα μπορούσαν να σας επιστραφούν κατά τη διάρκεια των επόμενων 20 ετών, υπό διαφορετικά σενάρια, αν υποτεθεί ότι επενδύετε ετησίως ΕΥΡΩ Τα σενάρια που εμφανίζονται δείχνουν ποιες επιδόσεις θα μπορούσε να έχει η επένδυσή σας. Μπορείτε να τα συγκρίνετε με τα σενάρια των άλλων προϊόντων. Τα σενάρια που παρουσιάζονται αποτελούν εκτίμηση των μελλοντικών επιδόσεων με βάση ενδεικτικά στοιχεία από το παρελθόν σχετικά με πώς κυμαίνεται η αξία της επένδυσης αυτής, και δεν αποτελούν ακριβή δείκτη. Το τι θα λάβετε θα ποικίλλει ανάλογα με τις επιδόσεις της αγοράς και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα διατηρήσετε το προϊόν. Το σενάριο ακραίων καταστάσεων δείχνει τι μπορείτε να κερδίσετε σε ακραίες συνθήκες της αγοράς, και δεν λαμβάνει υπόψη την περίπτωση κατά την οποία δεν είμαστε σε θέση να σας πληρώσουμε. Τα στοιχεία που εμφανίζονται περιλαμβάνουν όλο το κόστος του ίδιου του προϊόντος. Τα στοιχεία δεν λαμβάνουν υπόψη την προσωπική φορολογική σας κατάσταση, η οποία μπορεί επίσης να επηρεάσει το πόσο που θα σας επιστραφεί. Τι συμβαίνει αν η EuroLife Ltd δεν είναι σε θέση να πληρώσει; Σε περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων της EuroLife Ltd., πρέπει να σημειωθεί ότι το προϊόν αυτό δεν προστατεύεται από κανένα σύστημα αποζημίωσης ή εγγύησης και ζημιές θα μπορούσαν να προκληθούν στην επένδυση σας. Ποιο είναι το κόστος; Η μείωση της απόδοσης (RIY) δείχνει ποιον αντίκτυπο έχει το συνολικό κόστος που αναλαμβάνετε στην απόδοση της επένδυσης που μπορεί να λάβετε. Το συνολικό κόστος λαμβάνει υπόψη το εφάπαξ, το διαρκές και το δευτερεύον κόστος. Τα ποσά που παρουσιάζονται εδώ είναι το σωρευτικό κόστος του ίδιου του προϊόντος, για τρεις διαφορετικές περιόδους διακράτησης. Περιλαμβάνουν δυνητικές κυρώσεις πρόωρης αποχώρησης. Τα στοιχεία προϋποθέτουν ότι επενδύετε ετησίως ΕΥΡΩ Τα στοιχεία είναι εκτιμήσεις και ενδέχεται να μεταβληθούν στο μέλλον. Κόστος με την πάροδο του χρόνου Το πρόσωπο που σας πωλεί ή σας παρέχει συμβουλές σχετικά με αυτό το προϊόν ενδέχεται να σας επιβαρύνει με άλλο κόστος. Αν συμβεί αυτό, το εν λόγω πρόσωπο θα σας δώσει πληροφορίες σχετικά με αυτό το κόστος και θα σας υποδείξει τον αντίκτυπο που έχει όλο το κόστος στην επένδυσή σας με την πάροδο του χρόνου. από 1 έτος από 10 έτη Αν ρευστοποιήσετε στη συνιστώμενη περίοδο διακράτησης Συνολικό κόστος ΕΥΡΩ 78 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ Αντίκτυπος στην απόδοση (RIY) ανα έτος 7,76 % 2,59 % 2,12 %

12 Σύνθεση του κόστους Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει: τον ετήσιο αντίκτυπο των διαφόρων τύπων κόστους στην απόδοση της επένδυσης την οποία ενδέχεται να λάβετε στο τέλος της συνιστώμενης περιόδου διακράτησης, τη σημασία των διαφόρων κατηγοριών κόστους. Ο πίνακας αυτός παρουσιάζει τον αντίκτυπο στην απόδοση ανά έτος Εφάπαξ κόστος Τρέχον κόστος Πρόσθετο κόστος Κόστος εισόδου 0,44 % Κόστος αποχώρησης 0,00 % Κόστος συναλλαγών χαρτοφυλακίου 0,03 % Άλλα τρέχοντα κόστη 1,65 % Αμοιβές επιδόσεων 0,00 % Ποσοστά συμμετοχής επί του κεφαλαίου Ο αντίκτυπος του κόστους που πληρώνετε όταν εισέρχεστε στην επένδυσή σας. Ο αντίκτυπος του κόστους ήδη περιλαμβάνεται στην τιμή. Ο αντίκτυπος του κόστους για να εξέλθετε από την επένδυσής σας στη λήξη. Ο αντίκτυπος του κόστους για την εκ μέρους μας αγορά και πώληση υποκείμενων επενδύσεων για το προϊόν. Ο αντίκτυπος του κόστους που εισπράττουμε κάθε έτος για τη διαχείριση των επενδύσεών σας, που περιλαμβάνει και χρεώσεις από εξωτερικούς διαχειριστές επενδύσεων. Ο αντίκτυπος των αμοιβών επιδόσεων. Αυτές τις εισπράττουμε από την επένδυσή σας αν οι επιδόσεις του προϊόντος είναι ανώτερες από το σημείο αναφοράς του. 0,00 % Μη εφαρμόσιμο. Για πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να το έχω στην κατοχή μου και μπορώ να κάνω ανάληψη χρημάτων πριν την λήξη του? Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης: 20 έτη Η συνιστώμενη περίοδος διακράτησης σχετίζεται με το χρονικό διάστημα που θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι να περιμένετε ώστε το προφίλ κινδύνου και ανταμοιβών της επένδυσης να φτάσει σε ένα λογικό επίπεδο με επαρκώς υψηλή πιθανότητα. Μπορείτε να αποεπενδύσετε το σύνολο ή μέρος της επένδυσής σας οποιαδήποτε χρονική στιγμή πριν ή/και μετά τη συνιστώμενη περίοδο διακράτησης. Η συνιστώμενη περίοδος διακράτησης του προϊόντος αυτού σχετίζεται με την συνιστώμενη περίοδο διακράτησης του ασφαλιστικού προϊόντος με το οποίο είναι συνδεδεμένο. Για περισσότερη πληροφόρηση σε σχέση με τη συνιστώμενη περίοδο διακράτησης του ασφαλιστικού προϊόντος παρακαλούμε όπως δείτε το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών του ασφαλιστικού προϊόντος. Πως μπορώ να υποβάλω καταγγελία? Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παραπονεθείτε οποιαδήποτε στιγμή για αυτό το προϊόν ή την υπηρεσία που έχετε λάβει, μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση παραπόνων μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Άλλες σχετικές πληροφορίες Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για το συγκεκριμένο προϊόν ή για άλλα προϊόντα που διατίθενται από την εταιρία, παρακαλούμε να επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας:

13 Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών Σκοπός Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το παρόν επενδυτικό προϊόν. Δεν είναι υλικό εμπορικής προώθησης. Οι πληροφορίες απαιτούνται βάσει του νόμου για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση, τους κινδύνους, το κόστος, τα δυνητικά κέρδη και τις ζημίες του προϊόντος και να σας βοηθήσουν να το συγκρίνετε με άλλα προϊόντα. Προϊόν Όνομα Επωνυμία παραγωγού Επικοινωνία με τον παραγωγό Αρμόδια εποπτική αρχή Ημερομηνία παραγωγής του Εγγράφου 01/01/2018 ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ EuroLife EuroLife LTD EuroLife Ltd, 4 Έβρου, 2003 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος Τηλ. Επικοινωνίας: Έφορος Ασφαλίσεων, Κύπρος Τι είναι αυτό το προϊόν; Τύπος Στόχοι Στοχευόμενος ιδιώτης επενδυτής Συνδεδεμένο με μονάδες. Το προϊόν αυτό δεν προσφέρεται από μόνο του, αλλά μόνο σε συνδυασμό με ασφαλιστικό προϊόν. Να πετύχει μέσο-πρόθεσμα τη διαφύλαξη της αξίας του Ταμείου με ελαχιστοποίηση του κινδύνου απώλειας του. Για την επίτευξη των επενδυτικών του στόχων, το Ταμείο επενδύει κυρίως σε ομόλογα και άλλες αξίες σταθερού εισοδήματος, ψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης και βραχυμεσοπρόθεσμης διάρκειας καθώς επίσης και στις αγορές διαθεσίμων. Το προϊόν αυτό απευθύνεται σε πελάτες που: είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν πολύ χαμηλό επενδυτικό κίνδυνο, προσδοκούν μεσο-πρόθεσμα σε αποδόσεις που αντιστοιχούν σε επενδύσεις πολύ χαμηλού επενδυτικού κινδύνου. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω; Συνοπτικός δείκτης κινδύνου Χαμηλότερος Υψηλότερος Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για 20 έτη. Ο πραγματικός μπορεί να παρουσιάσει σημαντική διακύμανση σε περίπτωση που ρευστοποιήσετε σε πρώιμο στάδιο και μπορεί να εισπράξετε λιγότερα. Ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου είναι ένας οδηγός για το επίπεδο κινδύνου αυτού του προϊόντος σε σύγκριση με άλλα προϊόντα. Δείχνει πόσο πιθανό είναι το προϊόν να χάσει χρήματα λόγω κινήσεων στις αγορές ή διότι ο παραγωγός δεν είναι σε θέση να σας πληρώσει. Έχουμε κατατάξει αυτό το προϊόν ως 1 από 7, το οποίο είναι κατηγορία κινδύνου η χαμηλότερη. Η κατηγοριοποίηση αυτή λαμβάνει υπόψη δύο παραμέτρους: τον κίνδυνο αγοράς από πιθανές ζημιές από τις μελλοντικές επιδόσεις σε επίπεδο πολύ χαμηλό, και τον πιστωτικό κίνδυνο, που σε κακές συνθήκες της αγοράς είναι πολύ απίθανο να έχουν αντίκτυπο στην ικανότητα του παραγωγού να σας πληρώσει. Αυτό το προϊόν δεν περιλαμβάνει προστασία από τις μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς, επομένως υπάρχει ενδεχόμενο να χάσετε ένα μέρος ή και ολόκληρη την επένδυση σας. Πιθανή μέγιστη ζημιά σε περίπτωση που η EuroLife Ltd δεν είναι σε θέση να σας πληρώσει θα μπορούσε να είναι μέχρι και ολόκληρο το ποσό της επένδυσης σας.

14 Σενάρια Επιδόσεων Σενάρια 1 έτος 10 έτη 20 έτη (Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης) Σενάριο ακραίων καταστάσεων Δυσμενές σενάριο Μετριοπαθές σενάριο Ευνοϊκό σενάριο ΕΥΡΩ 939 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ Μέση απόδοση κάθε έτος -6,12 % -1,02 % -0,55 % ΕΥΡΩ 938 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ Μέση απόδοση κάθε έτος -6,23 % -1,38 % -0,98 % ΕΥΡΩ 940 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ Μέση απόδοση κάθε έτος -5,96 % -1,34 % -0,96 % ΕΥΡΩ 943 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ Μέση απόδοση κάθε έτος -5,68 % -1,31 % -0,93 % Αυτός ο πίνακας δείχνει τα χρήματα που θα μπορούσαν να σας επιστραφούν κατά τη διάρκεια των επόμενων 20 ετών, υπό διαφορετικά σενάρια, αν υποτεθεί ότι επενδύετε ετησίως ΕΥΡΩ Τα σενάρια που εμφανίζονται δείχνουν ποιες επιδόσεις θα μπορούσε να έχει η επένδυσή σας. Μπορείτε να τα συγκρίνετε με τα σενάρια των άλλων προϊόντων. Τα σενάρια που παρουσιάζονται αποτελούν εκτίμηση των μελλοντικών επιδόσεων με βάση ενδεικτικά στοιχεία από το παρελθόν σχετικά με πώς κυμαίνεται η αξία της επένδυσης αυτής, και δεν αποτελούν ακριβή δείκτη. Το τι θα λάβετε θα ποικίλλει ανάλογα με τις επιδόσεις της αγοράς και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα διατηρήσετε το προϊόν. Το σενάριο ακραίων καταστάσεων δείχνει τι μπορείτε να κερδίσετε σε ακραίες συνθήκες της αγοράς, και δεν λαμβάνει υπόψη την περίπτωση κατά την οποία δεν είμαστε σε θέση να σας πληρώσουμε. Τα στοιχεία που εμφανίζονται περιλαμβάνουν όλο το κόστος του ίδιου του προϊόντος. Τα στοιχεία δεν λαμβάνουν υπόψη την προσωπική φορολογική σας κατάσταση, η οποία μπορεί επίσης να επηρεάσει το πόσο που θα σας επιστραφεί. Τι συμβαίνει αν η EuroLife Ltd δεν είναι σε θέση να πληρώσει; Σε περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων της EuroLife Ltd., πρέπει να σημειωθεί ότι το προϊόν αυτό δεν προστατεύεται από κανένα σύστημα αποζημίωσης ή εγγύησης και ζημιές θα μπορούσαν να προκληθούν στην επένδυση σας. Ποιο είναι το κόστος; Η μείωση της απόδοσης (RIY) δείχνει ποιον αντίκτυπο έχει το συνολικό κόστος που αναλαμβάνετε στην απόδοση της επένδυσης που μπορεί να λάβετε. Το συνολικό κόστος λαμβάνει υπόψη το εφάπαξ, το διαρκές και το δευτερεύον κόστος. Τα ποσά που παρουσιάζονται εδώ είναι το σωρευτικό κόστος του ίδιου του προϊόντος, για τρεις διαφορετικές περιόδους διακράτησης. Περιλαμβάνουν δυνητικές κυρώσεις πρόωρης αποχώρησης. Τα στοιχεία προϋποθέτουν ότι επενδύετε ετησίως ΕΥΡΩ Τα στοιχεία είναι εκτιμήσεις και ενδέχεται να μεταβληθούν στο μέλλον. Κόστος με την πάροδο του χρόνου Το πρόσωπο που σας πωλεί ή σας παρέχει συμβουλές σχετικά με αυτό το προϊόν ενδέχεται να σας επιβαρύνει με άλλο κόστος. Αν συμβεί αυτό, το εν λόγω πρόσωπο θα σας δώσει πληροφορίες σχετικά με αυτό το κόστος και θα σας υποδείξει τον αντίκτυπο που έχει όλο το κόστος στην επένδυσή σας με την πάροδο του χρόνου. από 1 έτος από 10 έτη Αν ρευστοποιήσετε στη συνιστώμενη περίοδο διακράτησης Συνολικό κόστος ΕΥΡΩ 66 ΕΥΡΩ 853 ΕΥΡΩ Αντίκτυπος στην απόδοση (RIY) ανα έτος 6,60 % 1,60 % 1,25 %

15 Σύνθεση του κόστους Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει: τον ετήσιο αντίκτυπο των διαφόρων τύπων κόστους στην απόδοση της επένδυσης την οποία ενδέχεται να λάβετε στο τέλος της συνιστώμενης περιόδου διακράτησης, τη σημασία των διαφόρων κατηγοριών κόστους. Ο πίνακας αυτός παρουσιάζει τον αντίκτυπο στην απόδοση ανά έτος Εφάπαξ κόστος Τρέχον κόστος Πρόσθετο κόστος Κόστος εισόδου 0,50 % Κόστος αποχώρησης 0,00 % Κόστος συναλλαγών χαρτοφυλακίου 0,00 % Άλλα τρέχοντα κόστη 0,75 % Αμοιβές επιδόσεων 0,00 % Ποσοστά συμμετοχής επί του κεφαλαίου Ο αντίκτυπος του κόστους που πληρώνετε όταν εισέρχεστε στην επένδυσή σας. Ο αντίκτυπος του κόστους ήδη περιλαμβάνεται στην τιμή. Ο αντίκτυπος του κόστους για να εξέλθετε από την επένδυσής σας στη λήξη. Ο αντίκτυπος του κόστους για την εκ μέρους μας αγορά και πώληση υποκείμενων επενδύσεων για το προϊόν. Ο αντίκτυπος του κόστους που εισπράττουμε κάθε έτος για τη διαχείριση των επενδύσεών σας, που περιλαμβάνει και χρεώσεις από εξωτερικούς διαχειριστές επενδύσεων. Ο αντίκτυπος των αμοιβών επιδόσεων. Αυτές τις εισπράττουμε από την επένδυσή σας αν οι επιδόσεις του προϊόντος είναι ανώτερες από το σημείο αναφοράς του. 0,00 % Μη εφαρμόσιμο. Για πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να το έχω στην κατοχή μου και μπορώ να κάνω ανάληψη χρημάτων πριν την λήξη του? Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης: 20 έτη Η συνιστώμενη περίοδος διακράτησης σχετίζεται με το χρονικό διάστημα που θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι να περιμένετε ώστε το προφίλ κινδύνου και ανταμοιβών της επένδυσης να φτάσει σε ένα λογικό επίπεδο με επαρκώς υψηλή πιθανότητα. Μπορείτε να αποεπενδύσετε το σύνολο ή μέρος της επένδυσής σας οποιαδήποτε χρονική στιγμή πριν ή/και μετά τη συνιστώμενη περίοδο διακράτησης. Η συνιστώμενη περίοδος διακράτησης του προϊόντος αυτού σχετίζεται με την συνιστώμενη περίοδο διακράτησης του ασφαλιστικού προϊόντος με το οποίο είναι συνδεδεμένο. Για περισσότερη πληροφόρηση σε σχέση με τη συνιστώμενη περίοδο διακράτησης του ασφαλιστικού προϊόντος παρακαλούμε όπως δείτε το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών του ασφαλιστικού προϊόντος. Πως μπορώ να υποβάλω καταγγελία? Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παραπονεθείτε οποιαδήποτε στιγμή για αυτό το προϊόν ή την υπηρεσία που έχετε λάβει, μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση παραπόνων μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Άλλες σχετικές πληροφορίες Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για το συγκεκριμένο προϊόν ή για άλλα προϊόντα που διατίθενται από την εταιρία, παρακαλούμε να επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας:

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων.

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων.

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A., μέλος του Ομίλου Eurobank, διαχειρίζεται αυτό το α/κ

Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A., μέλος του Ομίλου Eurobank, διαχειρίζεται αυτό το α/κ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής επιλέγει κατά την κρίση του ένα χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων συμπεριλαμβανομένων χρεογράφων σταθερού

Ο διαχειριστής επιλέγει κατά την κρίση του ένα χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων συμπεριλαμβανομένων χρεογράφων σταθερού ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

(LF) Special Purpose Dual Formula, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU , Νόμισμα: Ευρώ

(LF) Special Purpose Dual Formula, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU , Νόμισμα: Ευρώ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

(LF) Fund of Funds Global Medium, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds

(LF) Fund of Funds Global Medium, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επενδύσεων. Τι είναι η ΕΑΚΑΑ; Γιατί η ΕΑΚΑΑ εκδίδει τον παρόντα οδηγό;

Οδηγός επενδύσεων. Τι είναι η ΕΑΚΑΑ; Γιατί η ΕΑΚΑΑ εκδίδει τον παρόντα οδηγό; 19 Οκτωβρίου 2012 Οδηγός επενδύσεων Τι είναι η ΕΑΚΑΑ; ΕΑΚΑΑ σημαίνει Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών. Πρόκειται για ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η έδρα της οποίας βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 12.4.2017 L 100/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/653 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαρτίου 2017 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να επιτύχει κεφαλαιακή υπεραξία σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα

Ο στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να επιτύχει κεφαλαιακή υπεραξία σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση: το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός τριών χρόνων.

Σύσταση: το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός τριών χρόνων. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση: το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την διατήρηση της επένδυσης τους για χρονικό διάστημα τριών ετών.

Σύσταση: το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την διατήρηση της επένδυσης τους για χρονικό διάστημα τριών ετών. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουλίου 2016 (OR. en) 10834/16 EF 217 ECOFIN 682 DELACT 138 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Προτού Ασφαλιστείτε. Ενηµερωτικό Έντυπο

Προτού Ασφαλιστείτε. Ενηµερωτικό Έντυπο Προτού Ασφαλιστείτε Ενηµερωτικό Έντυπο > Protou Asfalistite.indd 1 Protou Asfalistite.indd 2 Προτού Ασφαλιστείτε Protou Asfalistite.indd 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 5 2. Γενικές Πληροφορίες για την EuroLife

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος)

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) 1 γ Ποιος είναι ο αριθμητικός μέσος όρος ενός δείγματος ετησίων αποδόσεων μιας μετοχής, της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 1473 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 1473 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7121/17 EF 41 ECOFIN 189 DELACT 46 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος)

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) 1. Ποιος είναι ο αριθμητικός μέσος όρος ενός δείγματος ετησίων αποδόσεων μιας μετοχής, της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

Προτού Ασφαλιστείτε. Ενημερωτικό Έντυπο

Προτού Ασφαλιστείτε. Ενημερωτικό Έντυπο Προτού Ασφαλιστείτε Ενημερωτικό Έντυπο > Προτού Ασφαλιστείτε ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 5 2. Γενικές Πληροφορίες για την EuroLife Ltd 5 3. Γενικά για τα Ασφαλιστικά Σχέδια 5 3.1 Βασικά Σχέδια και Επιπρόσθετα

Διαβάστε περισσότερα

Προτού Ασφαλιστείτε. Ενημερωτικό Έντυπο

Προτού Ασφαλιστείτε. Ενημερωτικό Έντυπο Προτού Ασφαλιστείτε Ενημερωτικό Έντυπο > Προτού Ασφαλιστείτε ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 5 2. Γενικές Πληροφορίες για την EuroLife Ltd 5 3. Γενικά για τα Ασφαλιστικά Σχέδια 5 3.1 Βασικά Σχέδια και Επιπρόσθετα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.10.2016 L 295/11 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1904 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα Interamerican Sales Division Group & Corporate Business. Απρίλιος Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business

Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα Interamerican Sales Division Group & Corporate Business. Απρίλιος Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα Interamerican Sales Division Group & Corporate Business Απρίλιος 2016 Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business Περιεχόμενα Interamerican Profile Παροχές του προγράμματος Επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ Πιστωτής: Διεύθυνση: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Γενικά Τα υποδείγματα ΙΒ18-ΙΒ20 συμπληρώνονται από τα όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται από τη ΤτΕ. Τα υποδείγματα περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ Sharelink Securities and Financial Services Ltd Regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission License number 014/03 Member of the Cyprus Stock Exchange ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Φεβρουάριος 2007 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ : ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund 0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός & Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές Επισυνάπτεται Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. «ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ - Μετοχικό Εξωτερικού»

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. «ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ - Μετοχικό Εξωτερικού» ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ - Μετοχικό Εξωτερικού» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/653 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/653 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 02017R0653 EL 12.04.2017 000.003 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ «HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Η Εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 70/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2013 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με πρόταση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Ερωτηματολόγιο ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΗ Όνομα / Επωνυμία Πελάτη Κωδικός Χ.Α.Α. Ημερομηνία Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 (1ος ΟΡΟΦΟΣ) 105

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

29 Σεπτεμβρίου Ετοιμάστηκε από την. Τελική Μελέτη για το Πανεπιστήμιο Κύπρου

29 Σεπτεμβρίου Ετοιμάστηκε από την. Τελική Μελέτη για το Πανεπιστήμιο Κύπρου ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Αναλογιστική μελέτη με ημερομηνία αναφοράς την 30 η Ιουνίου, 2010 για την εξέταση των οικονομικών επιπτώσεων στο Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 26/606/ του Διοικητικού Συμβουλίου Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ

AΠΟΦΑΣΗ 26/606/ του Διοικητικού Συμβουλίου Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ AΠΟΦΑΣΗ 26/606/22.12.2011 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 9/459/ 27.12.2007 (ΦΕΚ Β/ 2457/31.12.2007) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Δημοσιοποίηση από

Διαβάστε περισσότερα

Altius Επιλογές Πρόνοιας. Κάνε τις επιλογές σου από νωρίς

Altius Επιλογές Πρόνοιας. Κάνε τις επιλογές σου από νωρίς Altius Επιλογές Πρόνοιας Κάνε τις επιλογές σου από νωρίς Altius Επιλογές Πρόνοιας Η Altius Insurance έχοντας ως γνώμονα εσάς και τις ανάγκες σας από τη στιγμή που θα σταματήσετε να εργάζεστε, δημιουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24.

ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24. ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24.401 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστοποίηση Κινδύνων

Γνωστοποίηση Κινδύνων Γνωστοποίηση Κινδύνων Το έγγραφο δεν έχει σκοπό να παρουσιάσει μια εξαντλητική ανάλυση των κινδύνων που συνδέονται με τα χρηματοπιστωτικά μέσα. Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να παρέχει στους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβάσεις επί διαφορών (CFD)

Συμβάσεις επί διαφορών (CFD) Προειδοποιηση για τουσ επενδυτεσ 28/02/2013 Συμβάσεις επί διαφορών (CFD) Βασικά μηνύματα Οι χρηματοπιστωτικές συμβάσεις επί διαφορών (contracts for differences «CFD») είναι σύνθετα προϊόντα και δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η Επόµενη Ηµέρα των Ελληνικών Τραπεζικών Μετοχών

Η Επόµενη Ηµέρα των Ελληνικών Τραπεζικών Μετοχών Παρασκευή 31 Μαϊου 2013 Η Επόµενη Ηµέρα των Ελληνικών Τραπεζικών Μετοχών Η πρόσφατη σηµαντική άνοδος και στη συνέχεια έντονη διακύµανση των ελληνικών τραπεζικών µετοχών ενόψει και εν µέσω αυξήσεων του

Διαβάστε περισσότερα

με ισχυρές Οικονομικές διακυμάνσεις συνεχής πτώση αποδόσεων παραδοσιακών επενδύσεων έλλειψη χρόνου και γνώσεων στους επενδυτές

με ισχυρές Οικονομικές διακυμάνσεις συνεχής πτώση αποδόσεων παραδοσιακών επενδύσεων έλλειψη χρόνου και γνώσεων στους επενδυτές Η αγορά σήμερα Παγκόσμια αγορά με ισχυρές Οικονομικές διακυμάνσεις συνεχής πτώση αποδόσεων παραδοσιακών επενδύσεων έλλειψη χρόνου και γνώσεων στους επενδυτές επιθυμία μεγιστοποίησης της απόδοσης Η αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για την Αποδοτικότερη Αξιοποίηση των Επενδύσεων

Βασικές Αρχές για την Αποδοτικότερη Αξιοποίηση των Επενδύσεων Βασικές Αρχές για την Αποδοτικότερη Αξιοποίηση των Επενδύσεων 1 Θέματα παρουσίασης Η Παγκόσμια Αγορά ο κύκλος της οικονομίας και των επενδύσεων Το Τρίπτυχο της Επένδυσης : Κατανομή Διασπορά Χρονικός Ορίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

MiFID II MiFIR: Αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον

MiFID II MiFIR: Αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον MiFID II MiFIR: Αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον Τα βασικά στοιχεία μεταρρύθμισης που επιφέρει η MiFID II / MiFIR σε θέματα Τι προσδοκάται από την παροχή επενδυτικών συμβουλών - Αντιπαροχές Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN 30 Σεπτεμβρίου 2006 Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Μεσογείων 109 111 Αθήνα 115 26 AMAE 6073/06/B/86/12 www.geniki.gr Τηλ: +30 210

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΌΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΈΣ

ΟΔΗΓΌΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΈΣ ΟΔΗΓΌΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΈΣ Magna Trust Οδηγός για τους επενδυτές 1 ΟΔΗΓΌΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΈΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Ο νόμος 3606/2007 για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών μέσων,

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12. Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Εταιρικές Πράξεις

Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Εταιρικές Πράξεις Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες Εταιρικές Πράξεις Εισαγωγή Στις Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες, η εταιρεία DEGIRO παρέχει τις λεπτομέρειες των συμβατικών σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύοντας τα χρήματά σας. Ένας οδηγός που παρουσιάζει πώς το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας

Προστατεύοντας τα χρήματά σας. Ένας οδηγός που παρουσιάζει πώς το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας Προστατεύοντας τα χρήματά σας Ένας οδηγός που παρουσιάζει πώς το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας Σχετικά με αυτό το έντυπο Αυτό το έντυπο εξηγεί τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η ΣΩΣΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές Επισυνάπτονται τα Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές.

Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές Επισυνάπτονται τα Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές. 0180/00010036/el Άλλες Ανακοινώσεις GMM Global Money Managers Ltd Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές Επισυνάπτονται τα Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές. GMM Funds Attachments: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποδοχών

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποδοχών ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποδοχών Εκδόθηκε: Ιούλιος 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα Πολιτική (στο εξής «η Πολιτική Αποδοχών») καταρτίζεται και υιοθετείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα: Επίθετο: Όνομα Πατρός: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ( ): Διεύθυνση Κατοικίας: Διεύθυνση Εργασίας: Διεύθυνση Αλληλογραφίας (αν διαφέρει):

Όνομα: Επίθετο: Όνομα Πατρός: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ( ): Διεύθυνση Κατοικίας: Διεύθυνση Εργασίας: Διεύθυνση Αλληλογραφίας (αν διαφέρει): ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ MIFID Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Όνομα: Επίθετο: Όνομα Πατρός: Ημερ. Γεννήσεως: Επάγγελμα: Αρ. Ταυτότητας: Αρ. Διαβατηρίου και χώρα έκδοσης (για αλλοδαπούς): Οικογενειακή Αρ. εξαρτωμένων ατόμων:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/3/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/3/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 737,96 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 4,13%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 96,59 εκατ. εκ των οποίων 3,92 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Δείκτης. Εικόνα Αγοράς ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 7/11/2017

Γενικός Δείκτης. Εικόνα Αγοράς ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 7/11/2017 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 761,91 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 0,22%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 29,80 εκατ. εκ των οποίων 5,42 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Αποδοχών ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

Πολιτική Αποδοχών ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 Πολιτική Αποδοχών ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 1 1. ΓΕΝΙΚΑ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Wealth Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. έχει θεσπίσει «Πολιτική Αποδοχών», στα πλαίσια συμμόρφωσης με την απόφαση 8/459/27.12.2007 της

Διαβάστε περισσότερα

Altius Επιλογές Ζωής. Τώρα η Ασφάλεια προσαρμόζεται στο δικό σου τρόπο ζωής.

Altius Επιλογές Ζωής. Τώρα η Ασφάλεια προσαρμόζεται στο δικό σου τρόπο ζωής. Altius Επιλογές Ζωής Τώρα η Ασφάλεια προσαρμόζεται στο δικό σου τρόπο ζωής. Επιλογές Ζωής Ποιοί είναι οι στόχοι της ζωής σας; Το δικό σας σπίτι; H δική σας επιχείρηση; H μόρφωση των παιδιών σας; Γηρατειά

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/12/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/12/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 610,97 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 1,07%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 180,73 εκατ. εκ των οποίων 11,33 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ανακοίνωση Γνωστοποίησης Κινδύνου

Plus500CY Ltd. Ανακοίνωση Γνωστοποίησης Κινδύνου Plus500CY Ltd. Ανακοίνωση Γνωστοποίησης Κινδύνου Ανακοίνωση Γνωστοποίησης Κινδύνου Τα Συμβόλαια επί της Διαφοράς (CFD) ενδέχεται να θέσουν το κεφάλαιό σας σε κίνδυνο εάν χρησιμοποιηθούν με κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ jordan@uom.gr Κτήριο Η- Θ γραφείο 402 Τηλ. 2310-891-591 DAN BORGE «Η διαχείριση του κινδύνου είναι δυνατό να μας βοηθήσει να αρπάξουμε μια ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ H Ύπαρξη ενός Ισχυρού Brand Name Αποτελεί Ικανή Συνθήκη Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/2/2013

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/2/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. µετά το σερί των ανοδικών συνεδριάσεων. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 49,04 εκατ. Από τις µετοχές που διακινήθηκαν, 64 έκλεισαν µε κέρδη, 103 σηµείωσαν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Επίπτωση στις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις των Τραπεζών βάσει του Νέου Εποπτικού Πλαισίου (Βασιλεία ΙΙ) ως προς τις Μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις

Επίπτωση στις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις των Τραπεζών βάσει του Νέου Εποπτικού Πλαισίου (Βασιλεία ΙΙ) ως προς τις Μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις Επίπτωση στις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις των Τραπεζών βάσει του Νέου Εποπτικού Πλαισίου (Βασιλεία ΙΙ) ως προς τις Μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 1 Εισαγωγή στις Μ.Μ.Ε. Οι Μ.Μ.Ε αποτελούν θεμελιώδη

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/10/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/10/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 715,77 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 1,60%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 43,11 εκατ. εκ των οποίων 1,71 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Eurobank Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού & Eurobank NTT Global Bond Η EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 23/11/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 23/11/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Νέα κέρδη για το Χ.Α. µε τον τραπεζικό δείκτη στο +6,36%. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 846,80 µονάδες σηµειώνοντας κέρδη 1,99%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 77,68

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Pension Plan. Για ένα σίγουρο μέλλον.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Pension Plan. Για ένα σίγουρο μέλλον. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Pension Plan Για ένα σίγουρο μέλλον. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Pension Plan Απoλαύστε το παρόν, σχεδιάστε το μέλλον! Η ποιότητα ζωής είναι βασική προτεραιότητα, τώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 13/7/2015 Πρωί: x Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Ποσοτικοποίηση και Αναλογιστική Διαχείριση των Κινδύνων και Φερεγγυότητα 1. Στο πλαίσιο φερεγγυότητα ΙΙ, όσον αφορά στη δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 24 Φεβρουαρίου Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 24 Φεβρουαρίου Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 24 Φεβρουαρίου 2012 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Ένδειξη Αποτελέσματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 και καθορισμός ημερομηνίας Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων για

Διαβάστε περισσότερα

2. Διεύθυνση των κεντρικών γραφείων της επιχείρησης. 3. Διευθύνσεις των περιφερειακών γραφείων και θυγατρικών εταιριών

2. Διεύθυνση των κεντρικών γραφείων της επιχείρησης. 3. Διευθύνσεις των περιφερειακών γραφείων και θυγατρικών εταιριών ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΛΥΨΗ Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Επωνυμία / Τίτλος της Επιχειρήσεως

Διαβάστε περισσότερα