ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ TΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΕ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ TΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΕ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ"

Transcript

1 ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ TΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΕ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ρ. Συλβάνα Αλαµάνου, Χ.Υ. Κερκύρας ρ. Ελένη Σταυρακάκη, Προϊσταµένη Χ.Υ Κερκύρας 1

2 ΙΣΤΟΡΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ Το Γενικό Χηµείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.).) είναι Υπηρεσία του Υπουργείου Oικονοµικών που λειτουργεί από το 1929 Η Χηµική Υπηρεσία Κερκύρας ιδρύθηκε το 1909 (Ν.( ΓΤΠΒ/ , Εφηµερίδα Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδας τ.24/.24/α/ )/ ) και από το 1929 λειτουργεί συνεχώς ως Περιφερειακή Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. 2

3 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Από το 1970 η Χ.Υ. Κερκύρας στεγάζεται σε κτίριο του ηµοσίου που κατασκευάστηκε ειδικά µε δοµή εργαστηρίου Στεγάζεται δίπλα στο Τελωνείο Κερκύρας στο Νέο Λιµάνι 3

4 Εθνικής Αντιστάσεως 1, Τηλ , Κέρκυρα 4

5 Eργαστήρια Χ.Υ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5

6 Μικροβιολογικό Εργαστήριο 6

7 ΤΟΜΕΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Εργαστηριακή υποστήριξη του έργου άλλων υπηρεσιών, µε στόχο την προστασία της υγείας και των συµφερόντων των καταναλωτών και την προάσπιση του υγειούς εµπορίου Συστηµατική δραστηριοποίηση στον τοµέα των νερών µε δηµιουργία εργαστηρίου µικροβιολογικών αναλύσεων από το 2000 & διαπίστευση µεθόδων ανάλυσης των νερών το Μάρτιο του

8 Πρωτόκολλα Συνεργασίας Η Χ.Υ. Κερκύρας έχει συνάψει πρωτόκολλα συνεργασίας για αναλύσεις νερών µε τις παρακάτω Υπηρεσίες: Nοµ οµ/κή Aυτ/ση Kέρκυρας ΕΥΑΚ ΕΦΕΤ Περ/κη /νση. Ελλάδος Ναυτικός Σταθµός Κέρκυρας (ΝΑΣΚΕ) Κλειστή Φυλακή Κέρκυρας Τελωνείο Κερκύρας Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Κέρκυρας & εκτελεί αναλύσεις δειγµάτων που προσκοµίζονται από ιδιώτες, ύστερα από συνεννόηση µε το εργαστήριο 8

9 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ αριθµεί (06) άτοµα εκ των οποίων οι τέσσερεις (04) είναι χηµικοί 9

10 ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Χ.Υ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΥ Η Χ.Υ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ είναι: ένα από τα 14 διαπιστευµένα εργαστήρια του Γ.Χ.Κ. ένα από τα 5 διαπιστευµένα εργαστήρια του Γ.Χ.Κ. σε αναλύσεις νερών Το µοναδικό διαπιστευµένο κρατικό εργαστήριο στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και την ευρύτερη περιοχή. Ελλάδας και Ηπείρου σε αναλύσεις νερών 10

11 Παράρτηµα του Πιστοποιητικού Αρ TMHMA TOY ΕΠΙΣΗΜΟY ΠΕ ΙΟY ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ της Χηµικής Υπηρεσίας Κέρκυρας του Γενικού Χηµείου του Κράτους που αφορά στα ΝΕΡΑ Χηµικές οκιµές Νερά πόσιµα, επιφανειακά και θαλασσινά Νερά πόσιµα και επιφανειακά Προσδιορισµός του ph APHA 4500B, 20η έκδοση, 1998 Προσδιορισµός της αγωγιµότητας Προσδιορισµός της ολικής σκληρότητας Μικροβιολογικές οκιµές APHA 2510B, 20η έκδοση, 1998 APHA 2340C, 20η έκδοση, 1998 Νερά πόσιµα Προσδιορισµός ολικών κολοβακτηριοειδών και E. Coli µε τη µέθοδο µεµβρανών ISO Νερά πόσιµα, επιφανειακά και θαλασσινά Προσδιορισµός εντερόκοκκων µε τη µέθοδο µεµβρανών ISO :2000 Νερά πόσιµα Προσδιορισµός Pseudomonas aeruginosa µε τη µέθοδο µεµβρανών ΕΛΟΤ ΕΝ 12780:

12 Τι είναι η διαπίστευση εργαστηρίου Είναι η επίσηµη αναγνώριση της ικανότητας του εργαστηρίου να εκτελεί συγκεκριµένες δοκιµές ή τύπους δοκιµών είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τη δηµιουργία της Ενιαίας Αγοράς, τη διευκόλυνση των εµπορικών συναλλαγών σε ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο, την οµοιοµορφία των ελέγχων και την εναρµόνιση εφαρµογής των πολιτικών στα κράτη -µέλη της Ε.Ε. 12

13 ιαπίστευση σηµαίνει: ιαφάνεια Αµεροληψία Τεχνική Ικανότητα Αξιοπιστία 13

14 Φορείς ιαπίστευσης Η διαπίστευση των εργαστηρίων χορηγείται από τους «φορείς διαπίστευσης», φορείς ανεξάρτητους που λειτουργούν σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ Στην Ελλάδα ο Εθνικός Φορέας ιαπίστευσης είναι το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης (ΕΣΥ ) Το ΕΣΥ έχει αµοιβαία αναγνώριση από τα άλλα µέλη της European Accreditation (ένωση( ευρωπαϊκών φορέων διαπίστευσης) 14

15 Προϋποθέσεις για τη ιαπίστευση Εργαστηρίου Να εφαρµόζει σύστηµα ποιότητας Να αποδεικνύει συνεχώς την τεχνική του ικανότητα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ/ISO/IEC

16 Για την απόδειξη της τεχνικής του ικανότητας το εργαστήριο της Χ.Υ. Κερκύρας, όπως και τα υπόλοιπα του Γ.Χ.Κ.,., εφαρµόζει: Σύστηµα ποιότητας, στα πλαίσια του Εγχειριδίου Ποιότητας του ΓΧΚ, που ενηµερώνεται και ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα Το σύστηµα Ποιότητας του ΓΧΚ εναρµονίζεται µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη ιοίκηση και τις Τεχνικές απαιτήσεις 16

17 Τεχνική Ικανότητα Το εργαστήριο της ΧΥ Κερκύρας εφαρµόζει: ιακριβώσεις του εξοπλισµού σε τακτά χρονικά διαστήµατα Εσωτερικό Έλεγχο Ποιότητας Εξωτερικό Έλεγχο Ποιότητας µε επιτυχή συµµετοχή σε ιεργαστηριακές Εξετάσεις Εσωτερικές & Εξωτερικές Επιθεωρήσεις Επιθεωρήσεις Επιτήρησης από το Φορέα ιαπίστευσης (1 ανά έτος) Επαναξιολόγηση κάθε 5 έτη 17

18 Γιατί είναι σηµαντική η διαπίστευση του εργαστηρίου της Χ.Υ. Κερκύρας Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων του εργαστηρίου είναι έγκυρα και αποδεκτά διεθνώς, δεδοµένου ότι το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025, σύµφωνα µε το οποίο διαπιστεύθηκε, είναι διεθνές. Στήριξη της τοπικής οικονοµίας και των εµπορικών συναλλαγών, δεδοµένου ότι πολλές φορές ζητείται µε ιδιωτικές αναλύσεις προϊόντων από επιχειρήσεις ο ρόλος διαιτησίας Τα παραπάνω έχουν άµεση επίπτωση στην ποιότητα των παρεχόµενων αναλύσεων και υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο, δεδοµένου ότι η µεταφορά δειγµάτων εκτός νοµού, δεν είναι εφικτή σε ορισµένες περιπτώσεις ή απαιτεί χρόνο και επιπλέον δαπάνη 18

19 Παράµετροι Ποιότητας & Ασφάλειας των Νερών της Κέρκυρας Εξετάστηκαν συνολικά 63 δείγµατα των 13 ήµων του Νοµού Κερκύρας ως προς 15 χηµικές παραµέτρους & 60 δείγµατα ως προς 6 µικροβιολογικές παραµέτρους. Η χρονική περίοδος δειγµατοληψίας και εξέτασης ήταν από τον Ιούλιο 2005 έως και τον Οκτώβριο Η παρούσα εργασία αφορά στα αποτελέσµατα του πρώτου κύκλου δειγµατοληψιών που πραγµατοποιείται για πρώτη φορά µε συνεργασία της /νσης Υγείας Πρόνοιας Ν.Α. και της Χηµικής Υπηρεσίας Κέρκυρας. Απαιτούνται νέοι κύκλοι δειγµατοληψιών και αναλύσεων σε διαφορετικές εποχές ώστε να ελεγχθεί η σταθερότητα και η διακύµανσή τους. 19

20 20

21 Mικροβιολογικές Παράµετροι (ΚΥΑ Υ2/2600/2001) Oλικά κολοβακτηριοειδή- Ε. coli Eντερόκοκκοι Pseudomonas aeruginosa Oλική Μεσόφιλη Χλωρίδα 22 0 C & 36 o C ISO :2000 (E) Water quality-detection and emumeration of Escherichia coli and coliform bacteria-part.1 Membrane filtration method ISO (E) Water quality-detection and emumeration of intestinal enterococci. Part.2 Membrane filtration method EΛΟΤ ΕΝ/ISO 12780:2002 Water quality-detection and enumeration of Pseudomonas aeruginosa by membrane filtration method ΙSΟ 6222:1999 (E) water quality- Enumeration of culrurable microorganisms. Colony count by inoculation in a nutrient agar culture medium. 21

22 Χηµικές Παράµετροι Παράµετρος Μέθοδος Εξέτασης ph Αγωγιµότητα Σκληρότητα Χλωριόντα Νιτρώδη, Νιτρικά, Αµµωνιακά, Θειϊκά Βαρέα Μέταλλα: Cd, Pb, Fe, Cu, Mn, Cr, Hg Hλεκτροµετρία Hλεκτροµετρία Συµπλοκοµετρία Μέθοδος Mohr Φασµατοφωτοµετρία Aτοµική απορρόφηση 22

23 Συνεργαζόµενες Υπηρεσίες για την υλοποίηση των αναλύσεων Η ειγµατοληψία έγινε από το Τµήµα Υγειονοµικού Ελέγχου, /νση Υγείας Πρόνοιας της Ν.Α. Κέρκυρας Οι αναλύσεις των βαρέων µετάλλων έγιναν από τη Χ.Υ Ιωαννίνων µε χρήση ατοµικής απορρόφησης Οι µικροβιολογικές αναλύσεις έγιναν από τη Χ.Υ. Κερκύρας µε βάση τις αντίστοιχες διαπιστευµένες µεθόδους του εργαστηρίου Οι χηµικές αναλύσεις έγιναν από τη Χ.Υ. Κέρκυρας µε βάση τις αντίστοιχες διαπιστευµένες µεθόδους όσον αφορά στο pη, αγωγιµότητα & σκληρότητα και µε τη χρήση φασµατοφωτοµετρίας όσον αφορά στις λοιπές παραµέτρους 23

24 Περιεκτικότητα σε αµµωνιακά 88% 4% 8% >0,5mg/L 0,4-0,1 mg/l <0,1 mg/l Νοµοθετικό Όριο: 0,5 mg/l (ενδεικτική παράµετρος, ΚΥΑ Υ2/2600/2001) 24

25 Περιεκτικότητα σε νιτρώδη 7% 2% 2% >0,5mg/L 0,5-0,04 mg/l 0,04-0,01 mg/l 89% <0,01 mg/l Νοµοθετικό Όριο: 0,5 mg/l (υποχρεωτική παράµετρος, ΚΥΑ Υ2/2600,2001) 25

26 Περιεκτικότητα σε σίδηρο 2% 10% >200µg/L µg/L 88% <50µg/L Νοµοθετικό Όριο: : 200 µg/l (ενδεικτική παράµετρος, ΚΥΑ Υ2/2600/2001) 26

27 Περιεκτικότητα σε χαλκό 11% 14% µg/l 10-0,6 µg/l 75% <0,6 µg/l Νοµοθετικό Όριο: : 2000 µg/l (υποχρεωτική παράµετρος, ΚΥΑ Υ2/2600,2001) Όριο Ποσοτικού Προσδιορισµού: 0,6 µg/l 27

28 Περιεκτικότητα σε µαγγάνιο 6% 7% 23-10µg/L 10-0,30 µg/l 87% <0,30 µg/l Νοµοθετικό Όριο: : 50 µg/l (ενδεικτική παράµετρος, ΚΥΑ Υ2/2600/2001) Όριο Ποσοτικού Προσδιορισµού: 0,30 µg/l 28

29 Μικροβιολογικές Αναλύσεις Ολικά κολοβακτηριοειδή γεωτρήσεις/δίκτυα 28% 25% 72% ολικά κολ/ειδή απουσία 75% Όριο: 0 cfus/100 ml (ενδεικτική( παράµετρος), ΚΥΑ 2600/

30 Μικροβιολογικές Αναλύσεις Ε. coli (γεωτρήσεις) / Ε. coli (δίκτυα) 22% 6% 78% E. coli απουσία 94% Όριο: 0 cfus/100 ml (υποχρεωτική παράµετρος) ΚΥΑ 2600/

31 Μικροβιολογικές Αναλύσεις Εντερόκοκκοι (γεωτρήσεις) / Εντερόκοκκοι (δίκτυα) 15% 18% Eντερόκοκκοι απουσία 85% 82% Όριο: 0 cfus/100 ml (υποχρεωτική παράµετρος) ΚΥΑ 2600/

32 Μικροβιολογικές Αναλύσεις Pseudomonas aeruginosa (δίκτυα) 32% 68% Ps. aeruginosa απουσία Όριο: 0 cfus/100 ml (ενδεικτική( παράµετρος) ΚΥΑ 2600/

33 Συµπεράσµατα - Γενικά Τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας αφορούν ένα πρώτο κύκλο εξέτασης των νερών των γεωτρήσεων και δικτύων των ήµων Κέρκυρας. Προκειµένου να εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα θα πρέπει να επαναληφθούν νέοι κύκλοι δειγµατοληψιών. Η επιλογή των παραµέτρων που εξετάστηκαν έγινε µε κριτήριο τη διερεύνηση των πιθανών επιπτώσεων στην υγεία των καταναλωτών και γενικότερα την ποιοτική αξιολόγηση των νερών της Κέρκυρας Ως γενικό συµπέρασµα µπορεί να προκύψει ότι στην πλειονότητά τους τα δείγµατα που εξετάστηκαν πληρούν τα νοµοθετικά όρια της ΚΥΑ Υ2/2600/2001 ως προς τις χηµικές παραµέτρους. Το µικρό ποσοστό των δειγµάτων που εκτρέπονται µπορεί ν αποδοθεί σε τυχαία ή µόνιµα περιστατικά ρύπανσης τα οποία χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. 33

34 Συµπεράσµατα 1. Παράµετροι Ασφάλειας Όσον αφορά στην περιεκτικότητα των νερών σε νιτρώδη & αµµωνιακά, σχεδόν το σύνολό τους, παρουσίασε µικρή έως µηδενική συγκέντρωση, πλην µεµονωµένων περιπτώσεων που µπορούν ν αποδοθούν σε τυχαία ή µόνιµα περιστατικά ρύπανσης. Η περιεκτικότητα σε νιτρικά σε ποσοστό ~ 9% των δειγµάτων ήταν κοντά στο όριο της νοµοθεσίας, γεγονός που µπορεί ν αποδοθεί στη λίπανση των εδαφών. Παρ όλ αυτά εκτιµάται ότι το πρόβληµα είναι µικρότερης έκτασης σε σχέση µε αυτό που υπάρχει σε άλλες περιοχές της Ελλάδας µε έντονη καλλιεργητική δραστηριότητα. 34

35 < 10 mg/l mg/l mg/l mg/l > 50 mg/l 35

36 Συµπεράσµατα 1. Παράµετροι Ασφάλειας Τα δείγµατα εµφάνισαν πολύ µικρή περιεκτικότητα σε βαρέα µέταλλα και ειδικότερα στις περιπτώσεις του καδµίου, µολύβδου, χρωµίου & υδραργύρου η περιεκτικότητα ήταν σχεδόν στο σύνολο των δειγµάτων κατώτερη του ορίου ποσοτικοποίησης της µεθόδου προσδιορισµού τους. Ο χαλκός & το µαγγάνιο κυµάνθηκαν σε επίπεδα πολύ χαµηλότερα του νοµοθετικού ορίου. Όσον αφορά στις µικροβιολογικές παραµέτρους, τα δείγµατα γεωτρήσεων που εξετάστηκαν παρουσίασαν σηµαντικό ποσοστό E. Coli και εντερόκοκκων (22% και 15% αντίστοιχα) που υποδεικνύει επιµόλυνση κοπρικής προέλευσης. Το ποσοστό των E. Coli µειώνεται στο 6% στα δίκτυα, ενώ στους εντερόκοκκους παραµένει σχεδόν το ίδιο. 36

37 Συµπεράσµατα 2. Παράµετροι Ποιότητας Η αγωγιµότητα των νερών εµφάνισε σηµαντική διακύµανση µεταξύ δειγµάτων διαφορετικών ήµων, αλλά σχετική οµοιοµορφία εντός των γεωγραφικών ορίων του κάθε ήµου. Η σκληρότητα, αντίθετα, εµφάνισε διακύµανση και µεταξύ διαφορετικών δειγµάτων του ίδιου ήµου. Σε γενικές γραµµές, όπως είναι ήδη γνωστό, το νερό σε πολλές περιοχές της Κέρκυρας χαρακτηρίζεται από υψηλή σκληρότητα λόγω της ασβεστολιθικής σύστασης του υπεδάφους. 37

38 < 20 Ge Ge Ge > 80 Ge 38

39 Συµπεράσµατα 2. Παράµετροι Ποιότητας Σηµαντικό ποσοστό των δειγµάτων, το οποίο ανέρχεται στο 30%, υπερβαίνει το νοµοθετικό όριο όσον αφορά στην περιεκτικότητά τους σε θειϊκά ανιόντα (> 250 mg/l) και αυτό εντοπίζεται σε νερά συγκεκριµένων ήµων, γεγονός που αποδίδεται στη γεωλογική σύσταση των πετρωµάτων από τα οποία διέρχεται το νερό. 39

40 < 50 mg/l mg/l mg/l > 250 mg/l 40

41 Συµπεράσµατα 2. Παράµετροι Ποιότητας Στην περίπτωση του σιδήρου, εµφανίστηκε διακύµανση της περιεκτικότητας µεταξύ δειγµάτων διαφορετικών ήµων γεγονός που αποδίδεται στη σύσταση των εδαφών, αλλά και στην επιµόλυνση των δειγµάτων από µεταλλικούς αγωγούς. 41

42 Συµπεράσµατα 2. Παράµετροι Ποιότητας Περιπτώσεις αυξηµένης περιεκτικότητας χλωριόντων πάνω από το νοµοθετικό όριο δεν εντοπίστηκαν. Παρόλα αυτά υπήρχαν δείγµατα σε ποσοστό 20% που παρουσίασαν τιµές mg/l γεγονός που υποδεικνύει την αναγκαιότητα παρακολούθησης της παραµέτρου αυτής για τυχόν εισροή θαλασσινού νερού λόγω υπεράντλησης. 42

43 < 50 mg/l mg/l mg/l > 250 mg/l 43

44 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ προς: τη ιοίκηση του Γ.Χ.Κ. για για την υποστήριξή της στα θέµατα διαπίστευσης τον κ. Ε. Νικολάου της Χ.Υ. Ρόδου για την επιστηµονική επιστηµονική του υποστήριξη σε θέµατα διαπίστευσης Ιωαννίνων για τις αναλύσεις των βαρέων µετάλλων ρ. Ι. Γκέργκη, χηµικό του Γ.Χ.Κ. για την εκτέλεση µέρους των αναλύσεων της παρούσας εργασίας Σπίγγο, Προϊστάµενο Μονάδας Α Σχεδιασµού & Αξιολόγησης της ιαχειριστικής Αρχής, για τη βοήθειά του σε θέµατα πληροφορικής (σύστηµα GIS) ρ. Μ.Ε. Σπυριδάκη, χηµικό της Χ.Υ. Κερκύρας, για τη συµβολή της σε θέµατα πληροφορικής και οργάνωσης της ηµερίδας τη Χ.Υ. Ιωαννίνων τη ρ τον κ. Α. Σπίγγο τη ρ 44

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP (ISO 22000) και ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2000) ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. ΤΡΟΦΟΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΟΦΙΜΟ ΟΡΙΣΜΟΣ Σύμφωνα με τον ορισμό τη NACMCF και την κοινή παραδοχή, είναι οποιοσδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων Απόστολος Βανταράκης Επικ. Καθηγητής Υγιεινής, Μον. Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας, (διαπίστευση κατά 17025) Εργ.

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Αθήνα, Ιούλιος 2009 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στον Πίνακα 1.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται συγκεντρωτικά το Κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο και αναλύεται στη συνέχεια.

Στον Πίνακα 1.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται συγκεντρωτικά το Κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο και αναλύεται στη συνέχεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Κοινοτική Νομοθεσία σχετικά με τη διαχείριση των αστικών λυμάτων 1.1 Γενικά Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα καθορίζει τις υποχρεώσεις των φορέων που σχετίζονται με τη λειτουργία, τον έλεγχο και την παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 15773 Αθήνα Tel: 210 7723106 Fax: 210 7723285 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηρίων οκιµών και ιακριβώσεων

Εργαστηρίων οκιµών και ιακριβώσεων ιαπίστευσηεργαστηρίων Εργαστηρίων οκιµών και ιακριβώσεων ιακριβώσεωντωνενόπλων υνάµεων Κονδυλία Σωτηρίου Τµηµατάρχης Τµήµατος ιαπίστευσης Μετρολογικών Υπηρεσιών Ε.Σ.Υ.Π/Ε.ΣΥ. Ιωάννης Σιταράς ντης ιεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Αθήνα, Ιούνιος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ.... 3 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011... 5 ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλείου Αγγελική. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Βασιλείου Αγγελική. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ-ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ" ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «Σχεδιασμός Πρότυπης Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ.

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ. 2013, 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ.... 1 2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2013... 5 3. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ... 8 4. ΤΟΜΕΑΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΟΙΝΟΥ, ΖΥΘΟΥ... 17 5. ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ε.Φ.Ε.Τ & το διοικητικό περιβάλλον του ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Ε.Φ.Ε.Τ & το διοικητικό περιβάλλον του ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των σπουδών στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) και αφορά τη μελέτη των σχέσεων του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) με τις διοικητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2005 143 2009 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5.1 Ανάπτυξη στρατηγικής Η ανάπτυξη στρατηγικής του Ψυχιατρικού

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο Green Batteries συγχρηµατοδοτείται από το Κοινοτικό Πρόγραµµα LIFE ENVIRONMENT.

Το έργο Green Batteries συγχρηµατοδοτείται από το Κοινοτικό Πρόγραµµα LIFE ENVIRONMENT. Το έργο Green Batteries συγχρηµατοδοτείται από το Κοινοτικό Πρόγραµµα LIFE ENVIRONMENT. ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Πλ. Κουντουριώτη, 71202 Ηράκλειο Τηλ: 2810 278 111 FAX: 2810 278 150 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/04/8-1-2009 1/11 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 1 / κεφ. 2 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 2 / κεφ. 2 2.1. ΠΟΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΗΣΥΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΙΣΙΔΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ PANHELLENIC CENTER OF ECOLOGICAL RESEARCH

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ PANHELLENIC CENTER OF ECOLOGICAL RESEARCH Η ασφάλεια των εµφιαλωµένων νερών Ψευδοµονάδες και εξασθενές χρώµιο στο νερό Τουλάχιστον δύο στα τρία εµφιαλωµένα νερά περιέχουν επικίνδυνους για την υγεία µικροοργανισµούς και συγκεκριµένα ψευδοµονάδες.

Διαβάστε περισσότερα

LIFE04/ENV/GR/000099 με τίτλο:

LIFE04/ENV/GR/000099 με τίτλο: με τίτλο: Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των αρχών της Water Agenda 21 και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ.

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ της ΖΑΦΕΙΡΙΑΣ ΠΑΝ. ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΛΕΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις».

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. ΚΑΙ ΕΕ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αποστολή Σχεδίου Επισήμου Ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου και Ζύθου για το έτος 2013

ΘΕΜΑ : Αποστολή Σχεδίου Επισήμου Ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου και Ζύθου για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΟΙΝΟΥ & ΖΥΘΟΥ Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ Ε.E.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ Ε.E. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 Γενικά Από τη διαδικασία ελέγχου και θεώρησης των τεχνικών προδιαγραφών των αιτημάτων του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών καθώς και από δειγματοληπτικό

Διαβάστε περισσότερα