ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ"

Transcript

1 Π Α Ν ΕΕ Π ΙΙ ΣΣ ΤΤ Η Μ ΙΙ Ο Θ ΕΕ ΣΣ ΣΣ Α Λ ΙΙ Α ΣΣ ΣΣ ΧΧ ΟΟ ΛΛ ΗΗ ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΗΗ ΜΜ ΩΩ ΝΝ ΥΥ ΓΓ ΕΕ ΙΙ ΑΑ ΣΣ ΤΤ Μ Η Μ Α ΙΙ Α ΤΤ Ρ ΙΙ Κ Η ΣΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Είδος Δείγματος Εξεταζόμενη παράμετρος Μέθοδος Πρότυπο Νερά Τρόφιμα 1. Νερά Ανθρώπινης κατανάλωσης, κολυμβητικών δεξαμενών και παρομοίων υδατίνων περιβαλλόντων 2. Νερά Ανθρώπινης Κατανάλωσης και Νερά Επιφανειακά που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση 3. Νερά Ανθρώπινης Κατανάλωσης, επιφανειακά, Θαλασσινά νερά κολυμβητικών δεξαμενών και παρομοίων υδατίνων περιβαλλόντων 4. Νερά ανθρώπινης κατανάλωσης, επιφανειακά 1. Καταμέτρηση καλλιεργήσιμων μικροοργανισμών στους 22±2 ο C και στους 36±2 ο C 2. Ανίχνευση και καταμέτρηση Pseudomonas aeruginosa 3. Ανίχνευση και καταμέτρηση των Legionella spp. 4. Ανίχνευση και καταμέτρηση των Legionella spp. Ανίχνευση και καταμέτρηση Clostridium perfringens συμπεριλαμβανομένων των σπορίων 1. Ανίχνευση και καταμέτρηση Ολικών Κολοβακτηριοειδών και Escherichia coli 2. Ανίχνευση και καταμέτρηση εντεροκόκκων εντερικής προέλευσης Ενσωμάτωσης ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 6222:2000 Διήθησης δια μεμβράνης για νερά με χαμηλές βακτηριακές μετρήσεις (Low count) 1. Ανίχνευση Salmonella spp. Προεμπλουτισμού και διήθησης από μεμβράνες 2. Ανίχνευση και καταμέτρηση Campylobacter spp 3. Ανίχνευση και καταμέτρηση Σταφυλοκόκκων θετικών στην πηκτάση 4. Ανίχνευση Cryptosporidium / Giardia spp Προεμπλουτισμού και διήθησης από μεμβράνες ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 16266:2009 ISO 11731:1998 ISO :2004 Παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑ Υ2/2600/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ΕΛΟΤ ΕΝ ISO :2001 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO :2001 ISO 19250:2010 ISO 17995:2005 HPA W10 Διήθηση μέσω φίλτρου EPA 1623 Ανοσοφθορισμός 1. Τρόφιμα 1. Ανίχνευση Salmonella spp. Προεμπλουτισμού ΕΛΟΤ EN ISO 6579: Ανίχνευση Listeria Προεμπλουτισμού ΕΛΟΤ ΕΝ ISO monocytogenes 1:1997/Amd1: Kαταμέτρηση Listeria Επίστρωσης ΕΛΟΤ ΕΝ ISO monocytogenes : 1999/Amd 1: Καταμέτρηση Σταφυλοκόκκων Επίστρωσης ΕΛΟΤ ΕΝ ISO θετικών στην κοαγκουλάση :1999/Αmd1:2004 (χρυσίζων σταφυλόκοκκος) 5. Ανίχνευση καμπυλοβακτηριδίων Προεμπλουτισμού ISO Ανίχνευση σταφυλοκοκκικών Ανοσο-ενζυμική Vidas εντεροτοξινών 7. Oριζόντια μέθοδος για την απαρίθμηση Ενσωμάτωσης ISO 4833:2003 μικροοργανισμών- Τεχνική μέτρησης αποικιών στους 30 0 C 8. Ανίχνευση και καταμέτρηση εντεροβακτηριακών Ενσωμάτωσης ISO :2004 Ε-11-01/1/ Σελίδα 1 από 6 Εργαστήριο Πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2008

2 Είδος Δείγματος Εξεταζόμενη παράμετρος Μέθοδος Πρότυπο Τρόφιμα (συνέχεια) 1. Τρόφιμα (συνέχεια) 2. Τρόφιμα - Παρασκευάσματα για βρέφη σε σκόνη και τρόφιμα που προορίζονται γοια ειδικούς ιατρικούς σκοπούς σε σκόνη για βρέφη ηλικίας κάτω των έξι μηνών 9. Καταμέτρηση Ολικών Κολοβακτηριοειδών Καταμέτρηση απομόνωση σε ειδικά θρε- ISO 4832:2006 πτικά υποστρώματα Ενσωμάτωσης ISO Ανίχνευση και Καταμέτρηση E.coli 11. Ανίχνευση Yersinia Εμπλουτισμού ISO 10273:2003 enterocolytica 12. Ανίχνευση Vibrio spp & V.cholera Προεμπλουτισμού ISO : Καταμέτρηση πιθανών Επίστρωσης ISO 7932:2004 B. cereus 1. Ανίχνευση Cronobacter Προεμπλουτισμού ISO 22964:2006 (Enterobacter) sakazakii Περιβαλλοντικά 1. Λύματα 1. Ανίχνευση και καταμέτρηση E.coli 2. Ανίχνευση και καταμέτρηση εντεροκόκκων ΕΛΟΤ EN ISO :2001 ΕΛΟΤ EN ISO :2001 Ε.Ι.Α. 1. Ιατρικά Απόβλητα 1. Προσδιορισμός πληθυσμού μικροοργανισμών Εμπλουτισμού ISO :2007 & ISO :2010 Κλινικά δείγματα 1. Κλινικά δείγματα (πτύελα, βρογχικές εκκρίσεις, βρογχοκυψελιδικό έκκριμα) 1. Ανίχνευση Legionella spp Καλλιέργεια σε εκλεκτικά θρεπτικά υλικά για Legionella (ΒΜPΑ, BCYE, κ.α.) 2. Ανίχνευση Legionella Έμμεσος pneumophila ανοφθορισμός HPA BSOPID 18 Μέθοδος κατασκευαστή 2. Κόπρανα 1. Ανίχνευση Salmonella spp Καλλιέργεια HPA BSOPID Ανίχνευση Shigella spp Καλλιέργεια HPA BSOPID Ανίχνευη Campylobacter spp Καλλιέργεια HPA BSOPID Ανίχνευση E.coli O 157:H7 Καλλιέργεια HPA BSOPID Ανίχνευση Yersinia spp Καλλιέργεια HPA BSOPID Ανίχνευση Vibrio spp & V.cholerae Καλλιέργεια HPA BSOPID Rapid Test Norovirus Ανοσοχρωματογραφία Μέθοδος κατασκευαστή 8. Rapid Test Rotavirus Ανοσοχρωματογραφία Μέθοδος κατασκευαστή Μοριακή Μικροβιολογία 3. Επιδημιολογική τυποποίηση περιβαλλοντικών και κλινικών δειγμάτων Legionella pneumophila PCR για ανίχνευση Λεγεωνέλλας σε νερά RT-PCR για ανίχνευση εντερϊών, νοροϊού, Ηπατίτιδας Ά Πρωτόκολλο για sequencing στελεχών Λεγεωνέλλας 9. Ανίχνευση Cryptosporidium/Giardia Μοριακή Τυποποίηση Εκχύλιση μικροβιακού DNA Αλυσιδωτή αντίδραση Πολυμεράσης Εκχύλιση ιικού RNA Αντίστροφης μεταγραφάσης- Αλυσιδωτή αντίδραση Πολυμεράσης PCR σε 7 γονίδια της Legionella spp. Έμμεσος ανοφθορισμός Sequence-Based Typing (SBT) Κιτ από ε- μπόριο >> In house μέθοδος Τελευταίο πρωτόκολλο E.W.G.L.I Μέθοδος κατασκευαστή EWGLI, (αρχικά έκδοση /10/2008και πλέον έκδοση 4.2-9/10/2009) OXI OXI OXI Εργαστήριο Πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2008 Σελίδα 2 από 6

3 ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Είδος Δείγματος Εξεταζόμενη παράμετρος Μέθοδος Πρότυπο 1. Νερά ανθρώπινης κατανάλωσης 1. Προσδιορισμός αλκαλικότητας Ογκομετρική APHA* 2320-B 2. Προσδιορισμός χλωριόντων Ογκομετρική APHA*4500Cl--B 3. Προσδιορισμός ολικής σκληρότητας Ογκομετρική APHA* 2340-C 4. Προσδιορισμός ασβεστίου Ογκομετρική APHA* 3500-Ca-B Δείγματα νερών 2. Mη επεξεργασμένα νερά ανθρώπινης κατανάλωσης 3. Θαλασσινά νερά, κολυμβητικών δεξαμενών και παρομοίων υδατίνων περιβαλλόντων 5. Προσδιορισμός νιτρικών 6. Προσδιορισμός μολύβδου Ατομική. 7. Προσδιορισμός ελεύθερου χλωρίου με 8. Προσδιορισμός νικελίου Ατομική 9. Προσδιορισμός χρωμίου Ατομική 10. Προσδιορισμός καδμίου Ατομική 11. Προσδιορισμός μαγγανίου Ατομική 12. Προσδιορισμός αρσενικού Ατομική 13. Προσδιορισμός Μαγνησίου Υπολογιστική Υπολογιστική μέθοδος σύμφωνα με την APHA* 2510 B 14. Προσδιορισμός ph Με phμετρο APHA* 4500-H+ 15. Προσδιορισμός αγωγιμότητας Με αγωγιμόμετρο APHA* 2510-B 16. Προσδιορισμός εξασθενούς χρωμίου 17. Προσδιορισμός φωσφορικών ιόντων 18. Προσδιορισμός θειικών ιόντων 19. Προσδιορισμός αμμωνίου Κωδ. Μεθόδου: ΜΧ Προσδιορισμός χαλκού Ατομική 21. Προσδιορισμός σιδήρου Ατομική 22. Προσδιορισμός ψευδαργύρου Ατομική 1. Προσδιορισμός νιτρωδών High range Κωδ.Μεθόδου: ΜΧ Προσδιορισμός νιτρωδών Low range 1. Προσδιορισμός αλκαλικότητας Ογκομετρική APHA* 2320-B 2. Προσδιορισμός χλωριόντων. Ογκομετρική APHA*4500Cl--B 3. Προσδιορισμός ph Με phμετρο APHA* 4500-H+ 4. Προσδιορισμός αγωγιμότητας Με αγωγιμόμετρο APHA* 2510-B 5. Προσδιορισμός ελεύθερου χλωρίοφωνα Προσαρμοσμένη εσωτερική μέθοδος σύμ- με 6. Προσδιορισμός COD Εσωτερική Μέθοδος 7. Προσδιορισμός BOD Μανομετρική Εσωτερική Μέθοδος Βάσει ΑΡΗΑ* 5210 D Εργαστήριο Πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2008 Σελίδα 3 από 6

4 Είδος Δείγματος Εξεταζόμενη παράμετρος Μέθοδος Πρότυπο Δείγματα νερών (συνέχεια) Περιβαλλοντικά δείγματα 3. Θαλασσινά νερά, κολυμβητικών 8. Προσδιορισμός ολικών αιωρούμενων Σταθμική Εσωτερική Μέθοδος Βάσει APHA* 2540 D δεξαμε- νών και παρομοίων υδατίνων περιβαλλόντων 9. στερεών (TSS) Προσδιορισμός νιτρικών (συνέχεια) 10. Προσδιορισμός νιτρωδών High range 11. Προσδιορισμός νιτρωδών Low range 12. Προσδιορισμός θειικών ιόντων 13. Προσδιορισμός φωσφορικών ιόντων 14. Προσδιορισμός ολικής σκληρότητας Ογκομετρική APHA* 2340-C 15. Προσδιορισμός ασβεστίου Ογκομετρική APHA* 3500-Ca-B 16. Προσδιορισμός αμμωνίου 17. Προσδιορισμός εξασθενούς χρωμίου 18. Προσδιορισμός νικελίου Ατομική 19. Προσδιορισμός χρωμίου Ατομική 20. Προσδιορισμός καδμίου Ατομική 21. Προσδιορισμός μαγγανίου Ατομική 22. Προσδιορισμός αρσενικού Ατομική 23. Προσδιορισμός μολύβδου Ατομική. 24. Προσδιορισμός Μαγνησίου Υπολογιστική Υπολογιστική μέθοδος σύμφωνα με την APHA* 2510 B 24. Προσδιορισμός χαλκού Ατομική 25. Προσδιορισμός σιδήρου Ατομική 26. Προσδιορισμός ψευδαργύρου Ατομική 27. Προσδιορισμός αμμωνίου 1. Επιφανειακά ύδατα 1. Προσδιορισμός νιτρωδών High range 2. Προσδιορισμός νιτρωδών Low range 3. Προσδιορισμός αλκαλικότητας Ογκομετρική APHA* 2320-B 4. Προσδιορισμός χλωριόντων Ογκομετρική APHA*4500Cl--B 5. Προσδιορισμός ολικής Ογκομετρική APHA* 2340-C σκληρότητας 6. Προσδιορισμός ασβεστίου Ογκομετρική APHA* 3500-Ca-B 7. Προσδιορισμός νιτρικών 8. Προσδιορισμός μολύβδου Ατομική 9. Προσδιορισμός ελεύθερου χλωρίου 10. Προσδιορισμός νικελίου Ατομική. με 11. Προσδιορισμός χρωμίου Ατομική Εργαστήριο Πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2008 Σελίδα 4 από 6

5 1. Επιφανειακά ύδατα (συνέχεια) 12. Προσδιορισμός καδμίου Ατομική 13. Προσδιορισμός μαγγανίου Ατομική 14. Προσδιορισμός αρσενικού Ατομική 15. Προσδιορισμός Μαγνησίου Υπολογιστική Υπολογιστική μέθοδος σύμφωνα με την APHA* 2510 B 16. Προσδιορισμός ph Με phμετρο APHA* 4500-H+ 17. Προσδιορισμός αγωγιμότητας Με αγωγιμόμετρο APHA* 2510-B 18. Προσδιορισμός εξασθενούςχρωμίου 19. Προσδιορισμός φωσφορικών ιόντων 20. Προσδιορισμός θειικών ιόντων 21. Προσδιορισμός αμμωνίου 22. Προσδιορισμός χαλκού Ατομική 23. Προσδιορισμός σιδήρου Ατομική 24. Προσδιορισμός ψευδαργύρου Ατομική 25. Προσδιορισμός COD Εσωτερική Μέθοδος 26. Προσδιορισμός BOD Μανομετρική Εσωτερική Μέθοδος Βάσει ΑΡΗΑ* 5210 D Περιβαλλοντικά δείγματα (συνέχεια) 27. Προσδιορισμός ολικών αιωρούμενων στερεών (TSS) 28. Προσδιορισμός διαλυμένου οξυγόνου Σταθμική Ηλεκτροσταθμική 2. Λύματα & Απόβλητα 1. Προσδιορισμός ph Με phμετρο APHA* 4500-H+ 2. Προσδιορισμός αγωγιμότητας Με αγωγιμόμετρο APHA* 2510-B Εσωτερική Μέθοδος Βάσει APHA* 2540 D Κωδ.Μεθόδου: ΜΧ-11 Εσωτερική Μέθοδος Hach Lange 3. Προσδιορισμός BOD Μανομετρική Εσωτερική Μέθοδος Βάσει ΑΡΗΑ* 5210 D 4. Προσδιορισμός COD Εσωτερική Μέθοδος 5. Προσδιορισμός ολικών αιωρούμενων στερεών (TSS) 6. Προσδιορισμός ελεύθερου χλωρίου 7. Προσδιορισμός διαλυμένου οξυγόνου Σταθμική Ηλεκτροσταθμική Εσωτερική Μέθοδος Βάσει APHA* 2540 D με Εσωτερική Μέθοδος Hach Lange 8. Προσδιορισμός χλωριόντων Ογκομετρική APHA*4500Cl--B 9. Προσδιορισμός νικελίου Ατομική 10. Προσδιορισμός χρωμίου Ατομική 11. Προσδιορισμός καδμίου Ατομική 12. Προσδιορισμός μαγγανίου Ατομική 13. Προσδιορισμός αρσενικού Ατομική 14. Προσδιορισμός μολύβδου Ατομική 15. Προσδιορισμός χαλκού Ατομική 16. Προσδιορισμός σιδήρου Ατομική 17. Προσδιορισμός ψευδαργύρου Ατομική Κωδ. Μεθόδου: ΜΧ-14. Εργαστήριο Πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2008 Σελίδα 5 από 6

6 Κλινικά δείγματα Είδος Δείγματος 1. Κλινικά δείγματα σε ορό αίματος Εξεταζόμενη παράμετρος Μέθοδος Πρότυπο 1. Προσδιορισμός χαλκού Ατομική 2. Προσδιορισμός ψευδαργύρου Ατομική Εργαστήριο Πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2008 Σελίδα 6 από 6

εργαστηριακό έλεγχο Κατσιαφλάκα Άννα Βιοπαθολόγος,Msc Επικ. Επιμελήτρια Β Εργαστήριο Υγιεινής κι Επιδημιολογίας

εργαστηριακό έλεγχο Κατσιαφλάκα Άννα Βιοπαθολόγος,Msc Επικ. Επιμελήτρια Β Εργαστήριο Υγιεινής κι Επιδημιολογίας Κλασσικές και νέες μέθοδοι στον εργαστηριακό έλεγχο Κατσιαφλάκα Άννα Βιοπαθολόγος,Msc Επικ. Επιμελήτρια Β Εργαστήριο Υγιεινής κι Επιδημιολογίας Π.Γ.Ν.Λάρισας ΝΕΡΑ Περιορισμοί στον προσδιορισμό της μικροβιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 15773 Αθήνα Tel: 210 7723106 Fax: 210 7723285 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Στον Πίνακα 1.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται συγκεντρωτικά το Κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο και αναλύεται στη συνέχεια.

Στον Πίνακα 1.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται συγκεντρωτικά το Κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο και αναλύεται στη συνέχεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Κοινοτική Νομοθεσία σχετικά με τη διαχείριση των αστικών λυμάτων 1.1 Γενικά Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα καθορίζει τις υποχρεώσεις των φορέων που σχετίζονται με τη λειτουργία, τον έλεγχο και την παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ Yγιεινή Βιομηχανιών τροφίμων & φαρμάκων ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η oικoλoγία τωv μικρoβίωv είvαι έvας καιvoύργιoς επιστημovικός κλάδoς, πoυ έχει πρόσφατα κερδίσει έδαφoς, λόγω της αvαγvώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος EPFL ΜSc Υγ. & Ασφάλειας Εργασίας RWTH-Aachen Πρ/μένη Δ/νσης Υγειον. Μηχ. & Υγ. Περιβάλλοντος Υπ.Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Εισαγωγή Το νερό είναι απόλυτα συνυφασμένο με την ύπαρξη της ζωής σε όλες της τις μορφές και για τα θηλαστικά αποτελεί από ποσοτική άποψη το κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων

Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 2 Σελίδα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 3 1.1 Γενικά. 3 1.2 Εξοπλισµός και οργάνωση εργαστηρίου. 3 2. ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤOΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΝΡΓΙΞΡ 2014 ΔΙΜΣΤΡ ΕΡΓΑΣΘΡΙΩΟ ΔΘΞΡΙΑ ΤΓΕΙΑ

ΑΠΡΝΡΓΙΞΡ 2014 ΔΙΜΣΤΡ ΕΡΓΑΣΘΡΙΩΟ ΔΘΞΡΙΑ ΤΓΕΙΑ ΑΠΡΝΡΓΙΞΡ 2014 ΔΙΜΣΤΡ ΕΡΓΑΣΘΡΙΩΟ ΔΘΞΡΙΑ ΤΓΕΙΑ 1 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 4 2. Δίκτυο Εργαςτθρίων Δθμόςιασ Χγείασ (Δ.Ε.Δ.Χ.)... 5 2.1 Δραςτθριότθτεσ Ανάπτυξθσ Δικτφου Εργαςτθρίων Δθμόςιασ Χγείασ... 6

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή Το νερό είναι απαραίτητος συντελεστής της ζωής και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του κόσμου. Δίχως υπερβολή το ζωικό και

1. Εισαγωγή Το νερό είναι απαραίτητος συντελεστής της ζωής και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του κόσμου. Δίχως υπερβολή το ζωικό και 1. Εισαγωγή Το νερό είναι απαραίτητος συντελεστής της ζωής και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του κόσμου. Δίχως υπερβολή το ζωικό και φυτικό βασίλειο εξαρτώνται πλήρως από το νερό, διότι

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002488451 2014-12-18

14REQ002488451 2014-12-18 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24183/18-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 739 Από το πρακτικό 41 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΟΣΙΑΛΟΣ (ΔΙΑΛΕΞΗ 2)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΟΣΙΑΛΟΣ (ΔΙΑΛΕΞΗ 2) Εκτίμηση μικροβιολογικών κινδύνων-καθορισμός καθορισμός μικροβιολογικών κριτηρίων Ανάγκη καθορισμού μικροβιολογικών κριτηρίων Προκειμένου να εκτιμηθεί η καταλληλότητα ή επικινδυνότητα των τροφίμων καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ. «Φωτοκαταλυτική Απολύµανση Νερού παρουσία ιοξειδίου του Τιτανίου και Υπεροξικού Οξέος»

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ. «Φωτοκαταλυτική Απολύµανση Νερού παρουσία ιοξειδίου του Τιτανίου και Υπεροξικού Οξέος» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εργαστήριο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών & Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ «Φωτοκαταλυτική Απολύµανση Νερού παρουσία ιοξειδίου του Τιτανίου

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΑΠΟΒΛ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 9

Κωδικός: ΑΠΟΒΛ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 9 Κωδικός: ΑΠΟΒΛ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 9 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα υγρών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Απόστολος Βανταράκης (avanta@upatras.gr) Επικ. Καθηγητής Υγιεινής Εργαστήριο Υγιεινής Τμήμα Ιατρικής Παν/μιο Πατρών «Η βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΗΣΥΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΙΣΙΔΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΙΡΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014. Αρμόδιες Αρχές Ελέγχου 1 ΠΔΑ ΠΔΘ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014. Αρμόδιες Αρχές Ελέγχου 1 ΠΔΑ ΠΔΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 α/α 1 2 3 4 Ανίχνευση Salmonella spp σε προϊόντα ζωικής προέλευσης Ανίχνευση Listeria monocytogenes σε τυριά και αλιεύματα Ανίχνευση εντεροτοξίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα.

Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα. Τίτλος: Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα. Σπουδάστρια: Σαραντόγλου Ευθυμία Επιβλέπων Καθηγητής : Ανδρέας Θ. Δεληγίαννης, Dr Χημικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΚΡΟΚΙΔΩΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Αβραμίδου Παναγιώτα Επίδραση κομπόστ από Αστικά Στερεά Απόβλητα στην ανάπτυξη της ελαιοκράμβης Κομίλης Δημήτριος 2 η κατεύθυνση Σε μια προσπάθεια να

Αβραμίδου Παναγιώτα Επίδραση κομπόστ από Αστικά Στερεά Απόβλητα στην ανάπτυξη της ελαιοκράμβης Κομίλης Δημήτριος 2 η κατεύθυνση Σε μια προσπάθεια να Περιεχόμενα Αβραμίδου Παναγιώτα... 2 Δανιηλίδου Αρετή... 3 Δημάς Χρήστος... 4 Δήμου Δημήτριος... 5 Καρακίτσιου Μαρία... 6 Καρδασοπούλου Στεφανία-Αργυρώ... 8 Κουβαλάκης Θεόδωρος... 9 Κουρτίδου Συμέλα...

Διαβάστε περισσότερα

Παθογόνοι μικροοργανισμοί και Τροφικές ασθένειες

Παθογόνοι μικροοργανισμοί και Τροφικές ασθένειες Παθογόνοι Μικροοργανισμοί και Παράγοντες Gram- Βακτήρια - Salmonella species - Campylobacter species - Escherichia coli - Yersinia enterocolitica - Shigella species - Vibrio species Gram+ Βακτήρια - Listeria

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘ. ΤΖ. ΚΟΥΡΕΑ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ Δρ. ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /11.05.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 52

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /11.05.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 52 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ

Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Αγράφων 3-5, Μαρούσι, 15123, 210 5212000, info@keelpno.gr, http://www.keelpno.gr Ιούνιος 2011 Αρ. 04/ Έτος 1ο ISSN 1792-9016 ÊÅÍÔÑÏ ÅËÅÃ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Προμ. Κωδικός Περιγραφή Ποσότητα Μον.Μέτρ. Φ.Π.Α. Κρατήσεις Τιμή

Α/Α Προμ. Κωδικός Περιγραφή Ποσότητα Μον.Μέτρ. Φ.Π.Α. Κρατήσεις Τιμή Αρ. Σελίδας : 1 1940001 1 1 805040 CRYSTAL VIOLET ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Χρώση Crystal violet (κρυσταλλικό ιώδες) 250ml 5 ΛΙΤΡΑ 23 9,2 DELTALAB Χρώση Crystal violet (κρυσταλλικό ιώδες) 250ml

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Ρ Κ Τ ΙΙ Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΕΧΝ ΙΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -- ΥΠΟΛΟΓ ΙΙΣΜΟ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας Α. Βανταράκης Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΡΜΟΥ «ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΕΣ

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΕΣ Ελένη Μαλάμου Λαδά Βιοπαθολόγος Κλινικός Μικροβιολόγος τ. Συντονίστρια Διευθύντρια Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» Άμισθη Επίκουρη

Διαβάστε περισσότερα