Οργανικός Άνθρακας στα Δασικά Εδάφη της Ελλάδας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οργανικός Άνθρακας στα Δασικά Εδάφη της Ελλάδας"

Transcript

1 Οργανικός Άνθρακας στα Δασικά Εδάφη της Ελλάδας Π. Μιχόπουλος Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ι Ε Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

2 Αποθέματα Άθ Άνθρακα (C) στα Δασικά Εδάφη του Κόσμου Τα αποθέματα C στα εδάφη ποικίλλουν. Γενικά είναι υψηλά στα ψυχρά κλίματα και ελαττώνονται στα θερμά και υγρά κλίματα. Στα δάση των ψυχρών περιοχών ο άνθρακας στο έδαφος μπορεί να φτάσει στο 80% του συνόλου του αποθηκευμένου άνθρακα σε φυτά και εδάφη, ενώ στα τροπικά δάση φτάνει το 50%. Στις εύκρατες περιοχές ο συνολικός άνθρακας φτάνει περίπου το 60%.

3 Εκτιμήσεις για τα συνολικά αποθέματα C (Pg) σε φυτική βιομάζα και εδάφη διαφορετικών οικολογικών ζωνών Φυτά Εδάφη Τούνδρα 8 97 Ψυχρός βορράς/τάιγκα Εύκρατη ζώνη Τροπική ζώνη Υγρότοποι Σύνολο

4 Εκτιμήσεις για τα μέσα αποθέματα C (tn/ha) σε φυτική ήβιομάζα και εδάφη σε δάση διαφορετικών οικολογικών ζωνών Φυτά Εδάφη Τροπικά Δάση Δάση εύκρατης ζώνης Δάση ψυχρών περιοχών

5 Εκτιμήσεις για τα συνολικά αποθέματα C (Pg) σε φυτική βιομάζα και εδάφη σε δάση διαφορετικών οικολογικών ζωνών Φυτά Εδάφη Τροπικά Δάση Δάση εύκρατης ζώνης Δάση ψυχρών περιοχών

6 Κατανομή της δασικής βλάστησης στην Ελλάδα LEGEND Αείφυλλα πλατύφυλλα. Χαλέπιος και Τραχεία πεύκη Φυλλοβόλες δρυς Ελάτη Μαύρη πεύκη Οξιά

7 Κύριες Ζώνες Φυσικής Βλάστησης 1. Η ζώνη των αειφύλλων πλατυφύλλων Απαντάται μεταξύ των υψομέτρων 0 και m από την επιφάνεια της θάλασσας. Παρουσιάζει τη μεγαλύτερη εξάπλωση και καταλαμβάνει το 47,5% της έκτασης της χώρας. Η φυσική βλάστηση είναι κυρίως αείφυλλοι θάμνοι διαφόρων ειδών καθώς και τα υψηλά δάση κυρίως χαλεπίου και τραχείας πεύκης 2. Η ζώνη των φυλλοβόλων δρυών Απαντάται μεταξύ των υψομέτρων m και m από την επιφάνεια της θάλασσας. Είναι η δεύτερη σε έκταση ζώνη φυσικής βλάστησης και καταλαμβάνει το 39,2% της χώρας. Στη ζώνη αυτή απαντώνται κυρίως διάφορα είδη και υποείδη φυλλοβόλων δρυών

8 3. Η ζώνη της ελάτης (με τις υποζώνες της πεύκης και της οξιάς) Απαντάται μεταξύ των υψομέτρων m και m από την επιφάνεια της θάλασσας στο κυρίως ορεινό τμήμα της χώρας. Είναι η σπουδαιότερη δασική ζώνη και καλύπτει το 11,8% της έκτασης της χώρας. 4 Η δ λ ή ζώ 4. Η ψευδαλπική ζώνη Απαντάται από τα 1600 m περίπου από την επιφάνεια της θάλασσας μέχρι τις κορυφές των υψηλότερων ορέων και καλύπτει το 1,5% της συνολικής έκτασης της χώρας.

9 Μεσογειακή ζώνη (αείφυλλα πλατύφυλλα) Υπομεσογειακή ζώνη (φυλλοβόλες δρυς) Ορεινή ζώνη (ελάτη) Ψευδαλπική ζώνη (θαμνώδης βλάστηση)

10 Υπολογισμός Αποθεμάτων Άνθρακα στα Δασικά Εδάφη Για να υπολογισθούν τα αποθέματα άθ άνθρακα χρειάζονται: 1. Δά Διάνοιξη εδαφοτομής και συλλογή δειγμάτων εδάφους από ορίζοντες ή σταθερά βάθη 2. Μέτρηση του συνολικού βάθους του εδάφους 3. Μεταφορά των δειγμάτων στο εργαστήριο, χημική ανάλυση και υπολογισμός της συγκέντρωσης άνθρακα στο έδαφος 4. Υπολογισμός της φαινομενικής πυκνότητας του εδάφους

11

12

13 Ο υπολογισμός των αποθεμάτων άνθρακα έγινε από το έργο της Ταξινόμησης Γαιών που διήρκεσε 22 χρόνια ( ). Εκτελέστηκε απότουπουργείο Γεωργίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Αθηνών. Γ λ ό θ ά άθ Για τον υπολογισμό των αποθεμάτων του άνθρακα επεξεργαστήκανε πληροφορίες από 2260 εδαφοτομές.

14 Κατανομή αποθεμάτων άνθρακα (tn/ha) σε δασικά εδάφη στις 4 οικολογικές ζώνες Μεσογειακή Ζώνη Ζώνη ελάτης Ψευδαλπική ζώνη φυλλοβόλων ζώνη δρυών Μέση τιμή 72,3 80, Τυπική 39,4 38, απόκλιση Τυπικό σφάλμα 1,3 1,5 2,4 7,2 Συντελεστής παραλλακτικότη τας % Αριθμός εδαφοτομών 54,5 48,3 51,

15 Μέσες τιμές (tn/ha) αποθεμάτων οργανικού άνθρακα στο έδαφος κατά δασικό είδος και ζώνη βλάστησης tn/ha Ψευδαλπικά Οξυάς Πεύκης Ελάτης Φυλλοβόλων δρυών Χαλεπίου+τραχείας Αειφύλλων πλατυφύλλων

16 Ψευδαλπι κά Συνολικά αποθέματα (εκατομμύρια τόνοι) άνθρακα κατά δασικό είδος και ζώνη βλάστησης Οξυάς Πεύκης Ελάτης Φυλλοβόλ λων δρυών Χαλεπίου+ +τραχείας Αειφύλλω ων πλατυφύλ λλων Τόννοι σε εκατομύρια

17 Συμπερασματικά 1. Η μέση τιμή ποσότητας οργανικού άνθρακα στα δασικά εδάφη βρέθηκε ίση με 87,5 τόνους /ha. 2. Οι ολικές ποσότητες οργανικού άνθρακα στα δασικά και ψευδαλπικά εδάφη βρέθηκαν ίσες με 215 x 10 6 και 22 x 10 6 τόννους αντίστοιχα. 3. Στις λεγόμενες δασικές εκτάσεις η ποσότητα του άνθρακα στα εδάφη βρέθηκε ίση με 217x10 6 τόνους 4. Στο σύνολο της χώρας η ποσότητα του άνθρακα ανέρχεται σε 454x10 6 τόνους 5. Η μέση ποσότητα οργανικού άνθρακα του εδάφους από 72 τόνους/ha στην ξηροθερμική zώνη των αειφύλλων πλατυφύλλων αυξάνει σημαντικά στους 120 τόνους/ha στην υπο-ζώνη της οξιάς ξά

18 Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παρακολούθησης των μεταβολών του άνθρακα στα Δασικά Εδάφη Στη δεκαετία του 1980 οι χώρες εγκατέστησαν ένα δίκτυο επιφανειών για την παρακολούθηση της υγείας των δασών με διαστάσεις 16 km x 16 km στα πλαίσια Ευρωπαϊκού προγράμματος. Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Αθηνών εγκατέστησε τις επιφάνειες στην Ελλάδα (100 περίπου) με τη χρηματοδότηση του τότε Υπουργείου Γεωργίας. Σιςε Στις επιφάνειες αυτές γινόταν παρακολούθηση η της υγείας των δασών και έκθεση για την προσβολή τους από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες. Η δειγματοληψία εδαφών έγινε σε περιορισμένο αριθμό επιφανειών (15).

19 ΣΕΡΡΕΣ ΕΔΕΣΣΑ ΚΑΒΑΛΑ ΦΛΩΡΙΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑ ΛΑΡΙΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΑΡΤΑ 236 ΚΑΡΔΙΤΣΑ 237 ΒΟΛΟΣ ΛΑΜΙΑ ΠΑΤΡΑ ΑΘΗΝΑ 454 ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΧΑΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 525 ΥΠΟΜΝΗΜΑ Τα δασικά «παρατηρητήρια», σε δίκτυο 16 x16 Km (Σύνολο= 93)

20 Στη συνέχεια (πριν από 4 χρόνια περίπου) ηε.ε. πρότεινε να συλλεχτούν και να αναλυθούν εδάφη από όλες τις επιφάνειες. Λόγω μη έγκαιρης χρηματοδότησης (καθυστέρηση ψήφισης κανονισμού από την Ε.Ε.) Ε ) ηχώρα μας δεν μπόρεσε να κάνει τη συλλογή δειγμάτων εδάφους. Έχει προτείνει όμως στην Ε.Ε. Ε να πραγματοποιήσει τη συλλογή και την ανάλυση των εδαφών στα έτη Η πρόταση αυτή μάλλον θα τύχει αποδοχής. Μαζί με τη συλλογή εδαφών θα γίνει και εκτίμηση της βιοποικιλότητας των δασών. Πρόκειται λοιπόν για ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας.

21 Μόνιμες Επιφάνειες Εντατικής Παρακολούθησης Για την εύρεση της επίδρασης της αλλαγής του κλίματος στην οικολογία των δασών απαιτείται η παρακολούθηση της δυναμικής των δασικών οικοσυστημάτων, δηλαδή η παρακολούθηση στο χρόνο των μεταβολών που υφίστανται η αύξησή τους, ηυγείατους, η θρεπτική κατάσταση φυτών και εδάφους, η βιοποικιλότητα καθώς και οι εισροές και απώλειες όλων των θρεπτικών στοιχείων. Για το λόγο αυτό, η Ε.Ε. Ε το 1995 πρότεινε επίσης την εγκατάσταση πειραματικών επιφανειών όπου θα γίνεται παρακολούθηση πολλών οικολογικών παραμέτρων. Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Αθηνών εγκατέστησε 4 επιφάνειες σε αντιπροσωπευτικά δασικά οικοσυστήματα.

22 Αείφυλλα πλατύφυλλα 2. Οξιά 3. Ελάτη 4. Δρυς 1 Athens

23 Καταγραφή οικολογικών παραμέτρων στις επιφάνειες εντατικής παρακολούθησης 1. Κατάσταση υγείας της κόμης των δέντρων 2. Αύξηση των δέντρων 3. Θρεπτική κατάσταση φύλλων και εδάφους 4. Εκτίμηση βιοποικιλότητας 5. Χημική ανάλυση βροχής και διαπερώσας βροχής 6. Χημική ανάλυση εδαφικού διαλύματος 7. Μέτρηση και χημική ανάλυση απορροής 8. Καταγραφή της υγρασίας του εδάφους 9. Συλλογή και ανάλυση φυλλόπτωσης 10. Συλλογή και ανάλυση παρεδαφιαίας βλάστησης 11. Μέτρηση των συγκεντρώσεων όζοντος και εκτίμηση ζημιών από αυτό 12. Φαινολογικές αλλαγές στα δέντρα

24 Βροχή Κόμη Ξύλο Τάπητας Διαπερώσα βροχή Φυλλόπτωση Υποβλάστηση Ανόργανο έδαφος Απορροή

25 Συλλογή κατακρημνισμάτων σε δά διάφορα δασικά οικοσυστήματα

26

27

28

29

30 Συλλογή διαπερώσας βροχής Συλλογή διαπερώσας βροχής σε διάφορα δασικά οικοσυστήματα

31

32

33 Συλλογή εδαφικού διαλύματος μηδενικής τάσης γή φ μ ς μη ής ης σε δάσος οξιάς στην περιοχή της Όσσας

34

35

36

37

38 Συλλογή φυλλόπτωσης σε δάσος ελάτης Συλλογή φυλλόπτωσης σε δάσος ελάτης στην περιοχή Καρπενησίου

39

40 Καταγραφή της Υγρασίας του Εδάφους Καταγραφή της Υγρασίας του Εδάφους σε Δάσος Οξιάς

41

42 Στατώ με δειγματολήπτες όζοντος στην επιφάνεια της ελάτης

43 Στρώμα Αποθέματα άνθρακα (tn/ha) στα εδάφη των 4 επιφανειών εντατικής παρακολούθησης Plot 1 Plot 2 Plot 3 Plot 4 εδάφους (Maquis) (Δρυς) (Οξιά) (Ελάτη) L 7,10 5,01 5,17 4,96 FH 7,49 3,45 9,18 18, cm 33,33 26,8 25,6 28, cm 23,1 18,0 24,8 28, cm 32,0 21,4 29,9 43, cm 6,0 19,8 25,4 24,1 Σύνολο 108,9 94,4 120,0 148,4

44 Βροχή? Κόμη 10 tn/ha Ξύλο 105 tn/ha Διαπερώσα βροχή? Φυλλόπτωση 6 tn/ha Υποβλάστηση 04tn/ha 0,4 Τάπητας 23 tn/ha Ορυκτό έδαφος 125 tn/ha Απορροή?

45 Δημοσιεύσεις που αφορούν τον κύκλο των θρεπτικών στοιχείων σε δασικά οικοσυστήματα Michopoulos, P., Baloutsos, G., Nakos, G. and Economou, A Effects of bulk precipitation ph and growth period on cation enrichment in precipitation beneath the canopy of a beech (Fagus moesiaca) forest stand. The Science of the Total Environment 281: Michopoulos, P., Baloutsos, G., Economou, A and Nikolis, N Effects of nitrogen deposition on nitrogen cycling in an Aleppo pine stand in Athens, Greece. The Science of the Total Environment 323: Michopoulos, P., Baloutsos, G., Economou, A., Nikolis, N., Bakeas, B. and Thomaidis, N Biogeochemistry of lead in an urban forest in Athens, Greece. Biogeochemistry 73: Michopoulos, P., Baloutsos, G., Economou, A The chemistry of the hydrological cycle in a mountainous beech forest in Greece. Fresenius Environmental Bulletin 15: Michopoulos, P., Baloutsos, G., Economou, A., Voulala, M, Bourletsikas, A Bulk and throughfall deposition chemistry in three different forest ecosystems. Fresenius Environmental Bulletin 16: Michopoulos, P., Baloutsos, G., Economou, A., Samara, C., Thomaidis, N.S., Grigoratos, T Nutrient cycling and foliar status in an urban pine forest in Athens, Greece. Plant and Soil 294: Michopoulos, P., Baloutsos, G., Economou, A Nitrogen cycling in a mature mountainous beech forest. Silva Fennica. (Υπό Δημοσίευση).

46 Ευχαριστίες - Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (τέως Γεωργίας), το οποίο στήριξε την εκτέλεση του προγράμματος από την αρχή του (1988) - Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, το οποίο στηρίζει το τρέχων πρόγραμμα και ευελπιστούμε και το επόμενο - Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία συγχρηματοδοτεί κατά 50% τον προϋπολογισμό του προγράμματος

47 Σας ευχαριστώ και εγώ για την προσοχή σας

ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΑΤΗΣ

ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΑΤΗΣ ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΑΤΗΣ Π. Μιχόπουλος 1*, Γ. Μπαλούτσος 1, Α. Οικονόµου 1, Α. Μπουρλέτσικας 1, Ν. Θωµαΐδης 2, Κ. Σαµαρά 3, Ε. Φαρµάκη 2, Ι. Πασιάς 2, Κ. Μπαρκονίκος

Διαβάστε περισσότερα

Η ομιχλοβροχή στα βουνά της χώρας μας: Μία κρυφή και παραμελημένη κατηγορία νερού με μεγάλη υδρολογική, οικολογική και περιβαλλοντική σημασία

Η ομιχλοβροχή στα βουνά της χώρας μας: Μία κρυφή και παραμελημένη κατηγορία νερού με μεγάλη υδρολογική, οικολογική και περιβαλλοντική σημασία Η ομιχλοβροχή στα βουνά της χώρας μας: Μία κρυφή και παραμελημένη κατηγορία νερού με μεγάλη υδρολογική, οικολογική και περιβαλλοντική σημασία Δρ Γεώργιος Μπαλούτσος, Διατελέσας Τακτικός Ερευνητής του ΕΘΙΑΓΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ Παναγιώτης Δρούγας, Δασολόγος Αργυρώ Ζέρβα, Δασοπόνος MSc. Ιφιγένεια Συνοδινού, Δασολόγος MSc.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ Παναγιώτης Δρούγας, Δασολόγος Αργυρώ Ζέρβα, Δασοπόνος MSc. Ιφιγένεια Συνοδινού, Δασολόγος MSc. Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE08 ENV/GR/000554 «Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» (www.lifeadaptfor.gr) που υλοποιείται από το Ελληνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 145

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 145 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 145 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 145 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Νίκης 20, 105

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία συνιστά μια εισαγωγή στην περιβαλλοντική διαχείριση και στην αλληλεπίδραση της με τη διαδικασία παραγωγής στη σύγχρονη εποχή. Μπροστά στην πρόκληση του νέου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Μεταπτυχιακή Διατριβή ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΔΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Εργαστήριο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων και Παράκτιας Μηχανικής Μεταπτυχιακή Διατριβή Χωροχρονική ανάλυση ξηρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΓΗΣ

Η ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΓΗΣ Η ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΓΗΣ Κ. Κοσμάς Ν. Γιάσογλου Αικ. Κουναλάκη Ορ. Καϊρης Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 4 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ 1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2 ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναγωγή δρυοδασών Ν. Τρικάλων Κύκλος του άνθρακα. Α. Πούλιου 1, Θ. Ζάγκας 2

Αναγωγή δρυοδασών Ν. Τρικάλων Κύκλος του άνθρακα. Α. Πούλιου 1, Θ. Ζάγκας 2 Αναγωγή δρυοδασών Ν. Τρικάλων Κύκλος του άνθρακα Α. Πούλιου 1, Θ. Ζάγκας 2 1 ΤΕΙ Λάρισας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, 43100 Καρδίτσα, e-mail: pouliou@teilar.gr 2 Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 15 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 26-28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΑΤΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 15 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 26-28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΑΤΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 15 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 26-28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΑΤΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Πρόεδρος E. Σταυρινός Αντιπρόεδρος Ι. Μάσσας Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρες στρατηγικές για τη βελτίωση σοβαρά υποβαθμισμένων αγροτικών περιοχών: Το παράδειγμα της καλλιέργειας του κελυφωτού φιστικιού.

Αειφόρες στρατηγικές για τη βελτίωση σοβαρά υποβαθμισμένων αγροτικών περιοχών: Το παράδειγμα της καλλιέργειας του κελυφωτού φιστικιού. Αειφόρες στρατηγικές για τη βελτίωση σοβαρά υποβαθμισμένων αγροτικών περιοχών: Το παράδειγμα της καλλιέργειας του κελυφωτού φιστικιού Έκδοση 1 η Επιμέλεια: Μαρία Ντούλα - Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές καλλιέργειες στον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο.

Ενεργειακές καλλιέργειες στον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο. Ενεργειακές καλλιέργειες στον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο. Μ. Χρήστου, Ε. Αλεξοπούλου, Β. Λυχναράς, Ε. Νάματοβ. Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Τμήμα Βιομάζας 19 ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, 19009

Διαβάστε περισσότερα

H Γεωργική µας Έρευνα

H Γεωργική µας Έρευνα ΑΓΡΟΤΗΣ 19 H Γεωργική µας Έρευνα Ανακύκλωση θρεπτικού διαλύµατος στις υδροπονικές καλλιέργειες ρ αµιανός Νεοκλέους Ανώτερος Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών Ηανακύκλωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΕΛΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΞΕΠΑΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Συγγραφή Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ

Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ Salmo peristericus Karaman 1938 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ για ένα απειλούμενο είδος Alain J. Crivelli, Ειρήνη Κουτσερή & Svetozar Petkovski Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ Salmo peristericus Karaman

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ [Οδηγός εκπαιδευτικών]

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ [Οδηγός εκπαιδευτικών] ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ ΕΠΕΑΕΚ 1.1.ΣΤ.1.Γ2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ [Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οδηγία για το Νερό. Ενδείκτες Βιοποικιλότητας. Προστασία της Βιοποικιλότητας. Φελλοφόρος Δρυς Έ να χρυσοφόρο δένδρο. Ευρωπαϊκή Στρατηγική

Ευρωπαϊκή Οδηγία για το Νερό. Ενδείκτες Βιοποικιλότητας. Προστασία της Βιοποικιλότητας. Φελλοφόρος Δρυς Έ να χρυσοφόρο δένδρο. Ευρωπαϊκή Στρατηγική Δ IMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ -TOY E ΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 34 ΔΡΧ. 400 με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000 _ Ευρωπαϊκή Οδηγία για το Νερό Ενδείκτες Βιοποικιλότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Εισαγωγή Η νέα περίοδος προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ Ερημοποίηση Δρ. Μαρία Κ. Ντούλα Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας Σοφ. Βενιζέλου 1, 14123 Λυκόβρυση, e-mail : mdoula@otenet.gr 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Το έδαφος και οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΟ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕ ΚΑΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΟ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕ ΚΑΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΟ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕ ΚΑΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 Εισαγωγή Η νέα περίοδος προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α Ρ ΙΣΤΟΤ ΕΛ ΕΙΟ ΠΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ) ΓΕΩΡΓΙΑΣ Τελική Έκθεση

ΕΡΓΟ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ) ΓΕΩΡΓΙΑΣ Τελική Έκθεση ΕΡΓΟ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ) ΓΕΩΡΓΙΑΣ Τελική Έκθεση Κυριακή Λ. Καλμπουρτζή Αν. Καθηγήτρια Γεωργικής Οικολογίας Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος Τμήμα Γεωπονίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Πρακτικά 5 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ηράκλειο Κρήτης, 1-3 Νοεμβρίου 2006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ii 2 Eλληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Οικονομοτεχνική μελέτη για εργοστάσιο παραγωγής wood pellets

Διπλωματική Εργασία. Οικονομοτεχνική μελέτη για εργοστάσιο παραγωγής wood pellets ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία Οικονομοτεχνική μελέτη για εργοστάσιο παραγωγής wood pellets Ιωάννης-Χρίστος Π. Μαραβέλιας Α.Μ : 2004010101 Επιβλέπων : Μουστάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21 ΟΥ ΑΙΩΝΑ Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ιωάννινα, 4-6 Οκτωβρίου 2000 Επιμέλεια έκδοσης: Θωμάς Γ. Παπαχρήστου & Ολυμπία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Ε ΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Ε ΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ 41 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Ε ΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Α. Μαρτίνης 1, E. Χάρου 1,2, Κ. Καµπάση 1 και M. Στεφούλη 3 1 Τµήµα Οικολογίας και Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. 1,2 Ινστιτούτο Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 146

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 146 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 15 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 11 ης Ιουνίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 154/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα