Ανακοίνωση για υπηρεσίες οικοφυσιολόγου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανακοίνωση για υπηρεσίες οικοφυσιολόγου"

Transcript

1 Ανακοίνωση για υπηρεσίες οικοφυσιολόγου Στο πλαίσιο του έργου «Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE Περιβαλλοντική Πολιτική και ιακυβέρνηση με αριθμό LIFE08 ENV/GR/ με Τελικό ικαιούχο το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), επιθυμούμε την επιλογή αναδόχου για υπηρεσίες οικοφυσιολόγου. Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής Η ομάδα κάθε Προσφέροντος θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω ελάχιστες τεχνικές προϋποθέσεις συμμετοχής: Ένας επιστήμονας με μεταπτυχιακές σπουδές σε επίπεδο διδακτορικού στη δασική οικοφυσιολογία, ο οποίος να διαθέτει 15ετή εμπειρία από την κτήση του διδακτορικού τίτλου σπουδών και επιπρόσθετα εξειδικευμένη εμπειρία που αποδεικνύεται με τη συμμετοχή του σε τουλάχιστον δύο (2) έργα για τη δασική οικοφυσιολογία και με τουλάχιστον δέκα (10) δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, που αφορούν σε θέματα δασικής οικοφυσιολογίας. Περιγραφή υπηρεσιών Σκοπός Σκοπός του παρόντος είναι η περιγραφή και αξιολόγηση παραμέτρων οικοφυσιολογίας σε τέσσερις (4) δασικές περιοχές σε σχέση με την κλιματική αλλαγή και ειδικότερα σε σχέση με: α) τις προηγούμενες τάσεις και την υφιστάμενη κατάσταση οικοφυσιολογίας των δασών β) τις προβλεπόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην οικοφυσιολογία των δασών και γ) τα μέτρα προσαρμογής για την προστασία των δασών από άποψη οικοφυσιολογίας. Περιοχές μελέτης Οι τέσσερις (4) περιοχές που θα πρέπει να εξετασθούν από οικοφυσιολογική άποψη είναι οι εξής: 1. άσος Ρητίνης - Βρίας στα Πιέρια Όρη / ιεύθυνση ασών Πιερίας: Η περιοχή μελέτης καλύπτεται κυρίως από αμιγείς συστάδες δασικής πεύκης (Pinus sylvestris). Η περιοχή αποτελεί το νοτιότερο άκρο εξάπλωσης του είδους στην Ευρώπη. Έχει παρατηρηθεί ξήρανση ατόμων ή ομάδων ατόμων δασικής πεύκης τουλάχιστον από το έτος 1999, κυρίως σε έτη ξηρασίας. 2. άσος Ασπροπόταμου - Καλαμπάκας / ασαρχείο Καλαμπάκας: Στο δάσος καστανιάς του δημοτικού δάσους Καστανιάς παρατηρείται εισβολή ελάτης και μαύρης πεύκης. Στο δάσος πλατύφυλλης δρυός του δημοσίου δάσους Καστανιάς παρατηρείται εισβολή ελάτης και στο δάσος ευθύφλοιης δρυός του δάσους Ασπροποτάμου παρατηρείται εισβολή ελάτης. 3. Εθνικός ρυμός Πάρνηθας / ασαρχείο Πάρνηθας: Η περιοχή μελέτης καλύπτεται κυρίως από κεφαλληνιακή ελάτη σε αμιγείς ή μικτές συστάδες με

2 χαλέπιο πεύκη και άρκευθο. έντρα ελάτης εμφανίζονται από τα 800 μ. Έχει παρατηρηθεί ξήρανση ατόμων ελάτης. 4. Όρος Ταΰγετος / ασαρχείο Σπάρτης: Η περιοχή καλύπτεται από κεφαλληνιακή ελάτη σε αμιγείς ή μικτές συστάδες με μαύρη πεύκη, άρκευθο και πλατύφυλλα σκληρόφυλλα είδη. Ο Ταΰγετος αποτελεί το νοτιότερο όριο εξάπλωσης της ελάτης. Έχουν παρατηρηθεί προσβολές ατόμων ελάτης από φλοιοφάγα έντομα, κυρίως τα Argyresthia fundella και Epinotia subseguana, τα οποία προκαλούν τη ξήρανσή τους. Μέθοδοι 1. Περιγραφή προηγούμενων τάσεων και υφιστάμενης κατάστασης οικοφυσιολογίας των δασών στις περιοχές μελέτης Θα γίνει περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και εμβάθυνση στο παρελθόν, όσο το δυνατόν περισσότερο. Η περιγραφή θα βασιστεί σε εργασία πεδίου και άλλες πηγές δεδομένων (υπάρχουσα βιβλιογραφία, σχετικά ερευνητικά έργα κ.ά.). α) Εργασία πεδίου Εξέταση οικοφυσιολογικών χαρακτηριστικών σε έξι (6) δειγματοληπτικές επιφάνειες (plots) για κάθε μία από τις τέσσερις (4) περιοχές. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να γίνουν τα ακόλουθα: Επιλογή των δειγματοληπτικών επιφανειών: Οι επιφάνειες θα επιλεγούν με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, όπως κλιματικά δεδομένα, θέση εδαφοτομών, τοπογραφία της περιοχής και μορφές βλάστησης. Επιφάνειες που χρησιμοποιήθηκαν για προηγούμενες μελέτες ή επιφάνειες των διαχειριστικών σχεδίων καθορισμένες με συντεταγμένες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Θα επιλεγούν κυκλικές επιφάνειες (Εικ. 1). Μετρήσεις στις επιφάνειες Απογραφή βιομετρικών χαρακτηριστικών Απογραφή ιστάμενων δέντρων (ζωντανών και νεκρών): Καταμετρούνται και παχυμετρούνται όλα τα ζωντανά και νεκρά ιστάμενα δέντρα με έμφλοια στηθιαία διάμετρο 7 cm μέσα στη δειγματοληπτική επιφάνεια (1000 m 2, βλ. Εικ. 1). Οι έμφλοιες στηθιαίες με διάμετρο <7 cm απογράφονται ως θάμνοι ή ως φυσική αναγέννηση. Αναλυτικά καταγράφονται: ασοπονικό είδος Θέση δέντρου (πολικές συντεταγμένες) Στηθιαία διάμετρος με παχύμετρο Ύψος δέντρων με υψόμετρο Βαθμός αποσύνθεσης των νεκρών ιστάμενων Η ογκομέτρηση των ιστάμενων δέντρων θα γίνεται με τη μέθοδο των δοκιμαστικών κορμών οι οποίοι θα βρίσκονται για κάθε κλάση διαμέτρου μέσα στις δοκιμαστικές επιφάνειες ενώ ο όγκος των κατακείμενων υπολογίζεται με την εφαρμογή του μαθηματικού τύπου για τον όγκο του αποκορυφομένου κώνου. Κατακείμενα (νεκρά) δέντρα: Μετρούνται σε όλη την έκταση της επιφάνειας όλα τα κατακείμενα νεκρά δέντρα με διάμετρο 7 cm στο μικρότερο άκρο του δέντρου, ή στο σημείο που το δέντρο βρίσκεται στα όρια της επιφάνειας. Αναλυτικά, καταγράφονται:

3 ασοπονικό είδος (εάν αναγνωρίζεται) Συντεταγμένες των δύο (2) άκρων του κορμού (όπως ανωτέρω) Μήκος του κορμού ιάμετρος στο μικρό άκρο του δέντρου και στην κορυφή ή στα όρια της επιφάνειας Βαθμός αποσύνθεσης Όροφος θάμνων: Απογράφονται όλα τα άτομα του ορόφου των θάμνων στο πρώτο τεταρτημόριο της επιφάνειας και αν τα άτομα είναι λιγότερα από πενήντα (50), η απογραφή επεκτείνεται και στο τρίτο τεταρτημόριο. Ως άτομα ανήκοντα στον όροφο των θάμνων λαμβάνονται τα δασοπονικά είδη τα οποία έχουν διάμετρο 7 cm και ύψος μεγαλύτερο από 50 cm. Η κατάταξη γίνεται σε κλάσεις ύψους των 0,5-1,0 m, 1,0-2,0 m, 2,0-3,0 m κ.ο.κ. Αναγέννηση: Απογράφονται όλα τα άτομα της αναγέννησης (ύψος 0,5 m) σε δύο λωρίδες των 2 x 6,25 m = 12,5 m 2 στη νότια και δυτική κατεύθυνση για επιφάνεια 500 m 2 ή 2 x 12,5 m = 25,0 m 2 για επιφάνεια m 2. Αν τα άτομα είναι λιγότερα από είκοσι πέντε (25) ή πενήντα (50) αντίστοιχα, η απογραφή επεκτείνεται σε δυο (2) ακόμη λωρίδες ίδιου εμβαδού στη βόρεια και ανατολική κατεύθυνση. Οι λωρίδες απέχουν 1,5 ή 3 m από το κέντρο της επιφάνειας. Η κατάταξη των αρτιφύτων και νεοφύτων γίνεται με αρίθμησή τους ανά δασοπονικό είδος. Οικοφυσιολογικές μετρήσεις στις επιλεχθείσες επιφάνειες: Σε κάθε επιφάνεια θα ελεγχθούν δέκα (10) δέντρα του ανωρόφου και δέκα (10) δενδρύλλια φυσικής αναγέννησης των ίδιων δασοπονικών ειδών που θα είναι κυρίαρχα είδη του οικοσυστήματος. Εκτίμηση της ζωτικότητας: Στο ανώτερο 1/3 τμήμα της κόμης θα γίνει εκτίμηση της φυλλόπτωσης (κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού 25-60% πτώση φύλλων: μέτρια φυλλόπτωση, >60% και <100%: ισχυρή και 100%: νεκρό) και της ζωτικότητας του δέντρου ανάλογα με το χρώμα του φυλλώματος, σύμφωνα με τον ενδείκτη 2.3 τoυ κριτηρίου C2 στο επισυναπτόμενο BACKGROUND INFORMATION FOR IMPROVED PAN-EUROPEAN INDICATORS FOR SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT της Υπουργικής ιάσκεψης για τα άση της Ευρώπης (2003). Επίσης, σύμφωνα με τον ενδείκτη 2.4 του ίδιου κριτηρίου, θα καταγράφονται οι ζημιές από βιοτικούς (έντομα, μύκητες, βοσκή) και αβιοτικούς παράγοντες (φωτιά, ξηρασία, καταιγίδα κ.ά.) στα ιστάμενα δέντρα. Εκτίμηση της υδατικής κατάστασης των δέντρων: Θα γίνουν μετρήσεις του υδατικού δυναμικού με τη μέθοδο του θαλάμου πίεσης και του οσμωτικού δυναμικού κατά τη διάρκεια των ξηρότερων ημερών του καλοκαιριού. Θα γίνουν μετρήσεις φωτοσυνθετικής αποτελεσματικότητας της χλωροφύλλης (Chl fluoresces) (Mini-PAM, Heinz Walz GmbH, Effeltrich, Germany).

4 Εικόνα 1. Σχέδιο κυκλικής επιφάνειας απογραφής μεγέθους 1000 m 2. β) Πηγές δεδομένων Τα στοιχεία που θα συλλεχθούν από την εργασία πεδίου θα συγκριθούν με τα στοιχεία από τα προηγούμενα έτη. Εφόσον καταστεί δυνατό με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία, θα γίνει κατ εκτίμηση αξιολόγηση των προηγούμενων τάσεων της οικοφυσιολογίας των δασών λόγω της αλλαγής του κλίματος στις τέσσερις (4) περιοχές μελέτης. Τα κλιματικά δεδομένα για τα τελευταία πενήντα (50) έτη θα παρασχεθούν. 2. Αξιολόγηση της επίδρασης των μελλοντικών κλιματικών αλλαγών στην οικοφυσιολογία των δασών στις περιοχές μελέτης Η ενσωμάτωση της κλιματικής αλλαγής στη δασική διαχείριση απαιτεί την κατανόηση της οικολογικής απόκρισης και της ευπάθειας των βασικών δασικών οικοσυστημάτων. Θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση της ευπάθειας και απόκρισης των βασικών δασικών οικοσυστημάτων στις υφιστάμενες κλιματικές συνθήκες και στη μελλοντική αλλαγή κλίματος στα δάση των τεσσάρων (4) περιοχών. Οι προβλέψεις των κλιματικών μοντέλων θα παρασχεθούν. 3. Προτάσεις μέτρων προσαρμογής της δασικής διαχείρισης στις περιοχές μελέτης Εδώ θα προτείνονται μέτρα προσαρμογής της δασικής διαχείρισης στην αλλαγή κλίματος σε καθεμία από τις τέσσερις (4) περιοχές μελέτης. Τα μέτρα προσαρμογής των πρακτικών δασικής διαχείρισης θα αξιοποιούν την υπάρχουσα βιβλιογραφία και θα στοχεύουν στη μείωση της ευπάθειας των δασικών

5 οικοσυστημάτων και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους από άποψη της οικοφυσιολογίας στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Παραδοτέα - Χρονοδιάγραμμα: 1. Έκθεση που περιλαμβάνει τη μεθοδολογία, τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την επεξεργασία των δεδομένων και τα συμπεράσματα για τις προηγούμενες τάσεις και την υφιστάμενη κατάσταση των δασών από άποψη οικοφυσιολογίας σε κάθε μια από τις τέσσερις (4) δασικές περιοχές. 31/10/ Κατ εκτίμηση αξιολόγηση της ευπάθειας των δασών αναφορικά με την οικοφυσιολογία τους στις τέσσερις (4) περιοχές μελέτης σε αλλαγές των κλιματικών παραμέτρων που αναμένονται κατά τη διάρκεια των επόμενων πενήντα (50) ετών, με βάση στοιχεία για την προβλεπόμενη αλλαγή του κλίματος. 30/04/ ιατύπωση προτάσεων για τη δασική διαχείριση έτσι ώστε να ευνοείται η προστασία των δασών από άποψη οικοφυσιολογίας σε καθεμία από τις τέσσερις (4) περιοχές μελέτης, σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής. 31/10/2011 Συνολικός προϋπολογισμός: ,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ανώτατο όριο οικονομικής προσφοράς). Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Θα αξιολογηθεί η τεχνική και η οικονομική προσφορά με φθίνουσα σειρά βαρύτητας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα κάτωθι: Βιογραφικά της ομάδας για τεκμηρίωση των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής. ικαιολογητικά σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης, για τα νομικά πρόσωπα (π.χ. καταστατικό, πράξεις εξουσιοδότησης). Τεχνική προσφορά, η οποία θα περιλαμβάνει περιγραφή του τρόπου υλοποίησης των υπηρεσιών. Οικονομική προσφορά με το προσφερόμενο τίμημα, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν σφραγισμένη την προσφορά τους, στην ταχυδρομική διεύθυνση: 14 ο χλμ Θεσσαλονίκης-Μηχανιώνας, 57001, Θέρμη Καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των προσφορών ορίζεται η Πέμπτη 10 Ιουνίου 2010 Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: (κ. Θ. Ταγδαλίδη) ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση

ΕΡΓΟ: LIFE+ AdaptFor. Προσαρμογή της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση 2008

ΕΡΓΟ: LIFE+ AdaptFor. Προσαρμογή της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση 2008 LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση 2008 ΕΡΓΟ: LIFE+ AdaptFor Προσαρμογή της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα www.life-adaptfor.gr Βασιλική Χρυσοπολίτου ΕΚΒΥ Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ Παναγιώτης Δρούγας, Δασολόγος Αργυρώ Ζέρβα, Δασοπόνος MSc. Ιφιγένεια Συνοδινού, Δασολόγος MSc.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ Παναγιώτης Δρούγας, Δασολόγος Αργυρώ Ζέρβα, Δασοπόνος MSc. Ιφιγένεια Συνοδινού, Δασολόγος MSc. Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE08 ENV/GR/000554 «Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» (www.lifeadaptfor.gr) που υλοποιείται από το Ελληνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (85%) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (15%)

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (85%) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (15%) ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (85%) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (15%) Ταχ. Δ/νση: Λαρίσης 191, Βόλος Αρ. Πρωτ.: 666 Ταχ. Κώδικας: 38334 Ημερομηνία: 15.11.2012 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001597392 2013-08-29

13PROC001597392 2013-08-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη. Τηλέφωνο : 2313 319673

Διαβάστε περισσότερα

Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα έκθεση μπορεί να αναζητηθεί ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του έργου Life www.parnonaslife.gr.

Η παρούσα έκθεση μπορεί να αναζητηθεί ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του έργου Life www.parnonaslife.gr. 0 Η έκθεση αυτή συντάχθηκε στο πλαίσιο του έργου Life07 NAT/GR/000286 «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μίας δομημένης προσέγγισης» (www.parnonaslife.gr) που υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΕΛΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΞΕΠΑΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λήξη Έργου : 31.12.2006 Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών : 15/06/2006. Θεσσαλονίκη, 8.5.2006 Αρ. Πρωτ. 301144/ΥΔ 3574

Λήξη Έργου : 31.12.2006 Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών : 15/06/2006. Θεσσαλονίκη, 8.5.2006 Αρ. Πρωτ. 301144/ΥΔ 3574 Θεσσαλονίκη, 8.5.2006 Αρ. Πρωτ. 301144/ΥΔ 3574 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο

Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Αρχάνες, 29/09/2014 Αρ.Πρωτ: 887 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 201504568 Πειραιάς, 14/05/2015

Αρ. Πρωτ.: 201504568 Πειραιάς, 14/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 201504568 Πειραιάς, 14/05/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ

ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ Τ. Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ 19 Απριλίου 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ 1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Το πρόβλημα ΗΑθήνακαιόλεςοιμεγάλεςπόλειςτηςχώραςπαρουσιάζουνέντονο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ε.Η.Π. Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Με τίτλο

Σ.Ε.Ε.Η.Π. Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Με τίτλο Σ.Ε.Ε.Η.Π. Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Με τίτλο «Υπηρεσίες Υποστήριξης του Συνδέσμου Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Τηλ. Επικοινωνία 210-2724573 Fax: 210-2716828 Tαχ. Διεύθυνση: Ιοφώντο 31

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

Έργο LIFE Φύση : Διατήρηση Διαχείριση των λιμνών Χειμαδίτιδα Ζάζαρη (LIFE00 NAT/GR/007242)

Έργο LIFE Φύση : Διατήρηση Διαχείριση των λιμνών Χειμαδίτιδα Ζάζαρη (LIFE00 NAT/GR/007242) Έργο LIFE Φύση : Διατήρηση Διαχείριση των λιμνών Χειμαδίτιδα Ζάζαρη (LIFE00 NAT/GR/007242) Μελέτη Αποκατάστασης τύπου οικοτόπου " Αλλουβιακά υπολειμματικά δάση" στην περιοχή της Λίμνης Χειμαδίτιδας, θέση

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» στο πλαίσιο του Υποέργου 8 με τίτλο «Εξωτερική Αξιολόγησης της Πράξης» ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ7 & ΑΠ8»

«ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ7 & ΑΠ8» ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑNΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 3 ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 04/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 1710 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η της Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ με τίτλο: «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Φυλής προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Φυλής προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 32/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΔΙΑΚ. 27319/12-6-2013 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Φυλής προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο αποκατάστασης του αρχαιολογικού χώρου της Ολυμπίας μετά τις πυρκαγιές του 2007

Το έργο αποκατάστασης του αρχαιολογικού χώρου της Ολυμπίας μετά τις πυρκαγιές του 2007 Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος Το έργο αποκατάστασης του αρχαιολογικού χώρου της Ολυμπίας μετά τις πυρκαγιές του 2007

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα μελέτη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Life07 NAT/GR/000286 Η

Η παρούσα μελέτη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Life07 NAT/GR/000286 Η Η παρούσα μελέτη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Life07 NAT/GR/000286 Η 1 H παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου Life07 NAT/GR/000286 «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Θεσσαλονίκη : 03/04/2015 Aρ. Πρωτοκόλλου : 609

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Θεσσαλονίκη : 03/04/2015 Aρ. Πρωτοκόλλου : 609 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταχ. Δ/νση : ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 65 Ταχ. : 57001 Κώδικας Πληροφορ. : Σάμουελ Αλέξιος Σάλεμ Τηλ. : 2310 483070 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη εγκατάστασης φυσικής αναγέννησης στα καμένα δάση χαλεπίου πεύκης (Pinus halepensis) στο νομό Ηλείας

Πρόβλεψη εγκατάστασης φυσικής αναγέννησης στα καμένα δάση χαλεπίου πεύκης (Pinus halepensis) στο νομό Ηλείας Πρόβλεψη εγκατάστασης φυσικής αναγέννησης στα καμένα δάση χαλεπίου πεύκης (Pinus halepensis) στο νομό Ηλείας Νοέμβριος 2010 «Το Μέλλον των Δασών» Βιβλιογραφική αναφορά: Ποϊραζίδης, Κ., Ζωγράφου, Κ., Κορδοπάτης,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» στο πλαίσιο του Υποέργου 3 με τίτλο «Εξωτερική Αξιολόγησης της Πράξης» ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος Διαγωνισμός σε Ευρώ - 73.500,00 συμπ. ΦΠΑ Κριτήριο αξιολόγησης: συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

Πρόχειρος Διαγωνισμός σε Ευρώ - 73.500,00 συμπ. ΦΠΑ Κριτήριο αξιολόγησης: συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κουμουνδούρου Ταχ. Κώδικας: 41110, Λάρισα Πληροφορίες: κυρία Μ. Παπαδημοπούλου ΤΗΛ.: 2413-506239 FAX: 2410-534579

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Διακήρυξης 51.301,90 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. 15-07-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

Τεύχος Διακήρυξης 51.301,90 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. 15-07-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 ΑNΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ A.A.E. O.T.A. ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9457/27-06-2013 Τεύχος Διακήρυξης Του έργου Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών φιλοξενίας και διοργάνωσης εκδηλώσεων συναντήσεων επικοινωνιακών γεγονότων της

Διαβάστε περισσότερα