Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε."

Transcript

1 Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Μάρκος Νόβακ Γεωλόγος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικής Γεωλογίας

2 Γεωμηχανική και Δομητική Παρακολούθηση (ΓΔΠ) Σύνολο μελετών, ενεργειών, διαδικασιών και εργασιών που απαιτούνται από τις συνθήκες κατασκευής εκτεταμένων υπογείων έργων σε αστικό περιβάλλον. Αφορά στην καταγραφή και παρακολούθηση των επιπτώσεων της κατασκευής των έργων τόσο στα ίδια τα στοιχεία τους όσο και στο περιβάλλον τους (κτήρια / κατασκευές, δίκτυα ΟΚΩ, έδαφος). Η ΓΔΠ είναι απαραίτητη για: την κατασκευή του έργου υπό καθεστώς ασφάλειας τον περιορισμό οχλήσεων και ζημιών σε τρίτους την εφαρμογή στον σωστό χρόνο των απαραίτητων διορθωτικών μέτρων τον έλεγχο των παραδοχών των μελετών κατά την εφαρμογή τους στην κατασκευή των έργων.

3 Γεωμηχανική και Δομητική Παρακολούθηση Γενικά Η ΓΔΠ πραγματοποιείται προκειμένου να αποκτηθούν δεδομένα για επεξεργασία που αφορούν τα παρακάτω θέματα: Συμπεριφορά και απόκριση «ελεύθερου πεδίου» (free field) κατά την κατασκευή των έργων Αλληλεπίδραση εδάφους / κτηρίων και κατασκευών του Έργου και Εδαφικές συνθήκες

4 Γεωμηχανική και Δομητική Παρακολούθηση Σκοπός Η καταγραφή της επίδρασης των κατασκευαστικών εργασιών και της επίδρασης οποιασδήποτε άλλης αιτίας, στο ίδιο το Έργο, στη ζώνη επιρροής του και στα κτήρια και κατασκευές εντός αυτής ή και πέραν αυτής εάν απαιτηθεί Ο έλεγχος των παραδοχών των μελετών του Αναδόχου Η συσχέτιση της Μελέτης Εφαρμογής με τις πραγματικές συνθήκες Η συμπλήρωση και επαναξιολόγηση από τον Ανάδοχο των εδαφικών συνθηκών κατά τη διάρκεια της κατασκευής Η συμβολή στην βελτιστοποίηση των παραμέτρων λειτουργίας του ΤΒΜ Η έγκαιρη προειδοποίηση σε περιπτώσεις εκτάκτων καταστάσεων κατά την διάρκεια κατασκευής, οι οποίες μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα ασφάλειας, έτσι ώστε ο Ανάδοχος να εφαρμόσει στο σωστό χρόνο τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα Η συμβολή στη συνολική αξιολόγηση της μελέτης και της κατασκευής του Έργου σε σχέση με τις συναντηθείσες συνθήκες, ώστε με την πραγματοποίηση ανάδρομων αναλύσεων για την αλληλεπίδραση εδάφους - κατασκευών και κτηρίων εξάγονται τελικά συμπεράσματα χρήσιμα για τα υπόλοιπα και τα μελλοντικά έργα του Μετρό

5 Εξέλιξη ΓΔΠ - Παράγοντες Η ανάγκη για εξέλιξη της ΓΔΠ υπαγορεύεται από: την αύξηση της ταχύτητας κατασκευής

6 Εξέλιξη ΓΔΠ - Ταχύτητα Κατασκευής

7 Εξέλιξη ΓΔΠ - Παράγοντες Η ανάγκη για εξέλιξη της ΓΔΠ υπαγορεύεται από: την αύξηση της ταχύτητας κατασκευής την επακόλουθη απαίτηση για αύξηση της ακρίβειας και συχνότητας λήψης μετρήσεων - ενσωμάτωση αυτοματοποιημένου συστήματος παρακολούθησης (ΑΣΠ)

8 Εξέλιξη ΓΔΠ - Συχνότητα και Ακρίβεια Μετρήσεων

9 Εξέλιξη ΓΔΠ - Παράγοντες Η ανάγκη για εξέλιξη της ΓΔΠ υπαγορεύεται από: την αύξηση της ταχύτητας κατασκευής την επακόλουθη απαίτηση για αύξηση της ακρίβειας και συχνότητας λήψης μετρήσεων - ενσωμάτωση αυτοματοποιημένου συστήματος παρακολούθησης (ΑΣΠ) την ανάγκη για ταχύτερη ανάλυση, διαχείριση και παρουσίαση του αυξημένου όγκου των δεδομένων

10 Εξέλιξη ΓΔΠ - Ανάλυση / Παρουσίαση Δεδομένων

11 Εξέλιξη ΓΔΠ - Παράγοντες Η ανάγκη για εξέλιξη της ΓΔΠ υπαγορεύεται από: την αύξηση της ταχύτητας κατασκευής την επακόλουθη απαίτηση για αύξηση της ακρίβειας και συχνότητας λήψης μετρήσεων - ενσωμάτωση αυτοματοποιημένου συστήματος παρακολούθησης (ΑΣΠ) την ανάγκη για ταχύτερη ανάλυση, διαχείριση και παρουσίαση του αυξημένου όγκου των δεδομένων την ανάγκη για παρακολούθηση περισσότερων παραμέτρων λόγω της χρήσης μηχανημάτων διάνοιξης σηράγγων με ενεργητική υποστήριξη μετώπου - δεδομένα ΤΒΜ

12 Εξέλιξη ΓΔΠ - Δεδομένα ΤΒΜ

13 Εξέλιξη ΓΔΠ - Παράγοντες Η ανάγκη για εξέλιξη της ΓΔΠ υπαγορεύεται από: την αύξηση της ταχύτητας κατασκευής την επακόλουθη απαίτηση για αύξηση τόσο της ακρίβειας όσο και της συχνότητας λήψης μετρήσεων - ενσωμάτωση αυτοματοποιημένου συστήματος παρακολούθησης (ΑΣΠ) την ανάγκη για ταχύτερη ανάλυση, διαχείριση και παρουσίαση του αυξημένου όγκου των δεδομένων την ανάγκη για παρακολούθηση περισσότερων παραμέτρων λόγω της χρήσης μηχανημάτων διάνοιξης σηράγγων με ενεργητική υποστήριξη μετώπου - δεδομένα ΤΒΜ την απαιτούμενη αξιοποίηση εμπειριών από παλαιότερα έργα αναφορικά με αύξηση πυκνότητας εγκατάστασης οργάνων, ένταξη νέων ειδών οργάνων και αύξηση συχνότητας μετρήσεων

14 Εξέλιξη ΓΔΠ - Απαιτήσεις Με βάση τα προηγούμενα, οι απαιτήσεις της ΓΔΠ έχουν αυξηθεί δραματικά... ως προς τον απαιτούμενο χρόνο λήψης μετρήσεων ως προς τη διαχείριση (διαβίβαση και αποθήκευση) του όγκου των καταγραφόμενων δεδομένων ως προς την ανάλυση και αξιολόγηση των δεδομένων της πολύπλοκης ενόργανης παρακολούθησης σε συνδυασμό με τα στοιχεία προόδου των δραστηριοτήτων κατασκευής ως προς τον απαιτούμενο χρόνο διαβίβασης των συλλεγομένων πληροφοριών (σε πρωτογενή, σε συνδυασμένη αλλά και τελικά αξιολογημένη μορφή) σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη - real time monitoring

15 Εξέλιξη ΓΔΠ - Καινοτόμες δράσεις Για τον λόγο αυτό η Αττικό Μετρό Α.Ε. προκειμένου να επιτύχει ασφαλή, έγκαιρη και συνολική διαχείριση των δεδομένων που σχετίζονται με την ΓΔΠ της κατασκευής των έργων της, ξεκίνησε από το 2000 την ανάπτυξη πρωτοπόρων σε παγκόσμιο επίπεδο ειδικών πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης και ανάλυσης των καταγραφόμενων δεδομένων της ΓΔΠ από την έναρξη έως και την ολοκλήρωση κάθε έργου πολιτικού μηχανικού

16 Εξέλιξη ΓΔΠ - Ικανοποίηση Απαιτήσεων Από το 2004 οι αυξημένες αυτές απαιτήσεις ικανοποιούνται, μεταξύ άλλων, με την ενσωμάτωση στη ΓΔΠ του Συστήματος Διαχείρισης Δεδομένων Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης (ΒΔΓΔΠ) το οποίο υλοποιείται ως ένα σύστημα πολλαπλών χρηστών για κάθε της έργο Το σύστημα αυτό έχει τη δυνατότητα πρωτογενούς αξιολόγησης των δεδομένων ώστε να ειδοποιεί άμεσα και έγκαιρα τους χρήστες σε περιπτώσεις μετρήσεων που αποκλίνουν από προβλεπόμενα όρια Παράλληλα, το σύστημα παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα της άμεσης και συνεχούς πρόσβασης, με εποπτικό τρόπο, σε όλα τα δεδομένα τόσο της ΓΔΠ όσο και των παραμέτρων και στοιχείων λειτουργίας και προόδου κατασκευής των Έργων

17 Οργάνωση ΓΔΠ - Υλοποίηση Η επίτευξη της οργάνωσης της ΓΔΠ καθίσταται δυνατή με την ενσωμάτωση όλων των απαιτήσεων στα συμβατικά τεύχη των έργων της Αττικό Μετρό Α.Ε. Στο πλαίσιο των έργων της ΑΜ, η επίβλεψη της υλοποίησης της ΓΔΠ εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Τμήματος Τεχνικής Γεωλογίας με την αρωγή των τμημάτων Τοπογραφήσεων και Απαλλοτριώσεων, Δομοστατικών Μελετών, Γεωτεχνικών Μελετών και της Διεύθυνσης Ποιότητας, σε συνεργασία με την, κατά περίπτωση, Διεύθυνση Κατασκευής του Έργου Το τμήμα Τεχνικής Γεωλογίας είναι επιφορτισμένο τόσο με την έγκριση των σχετικών με τη ΓΔΠ μελετών όσο και με την επίβλεψη επί τόπου του έργου των ενεργειών, εργασιών και διαδικασιών που σχετίζονται με αυτή

18 Οργάνωση ΓΔΠ - Επισκόπηση Προσωπικό Στοιχεία προς καταγραφή Εξοπλισμός - όργανα παρακολούθησης Αυτοματοποιημένο Σύστημα Παρακολούθησης (ΑΣΠ) Μελέτες ΓΔΠ Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης (ΒΔΓΔΠ)

19 Οργάνωση ΓΔΠ - Προσωπικό Ο Ανάδοχος οργανώνει Υπηρεσία Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης (ΓΔΠ) με τους παρακάτω προϊσταμένους επιμέρους τμημάτων οι οποίοι οργανώνουν και συντονίζουν το εκάστοτε ελάχιστο απαιτούμενο προσωπικό για την υλοποίηση της ΓΔΠ : Προϊστάμενος Υπηρεσίας ΓΔΠ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για όλα τα θέματα της Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης (ΓΔΠ) καθώς και της γεωλογικής παρακολούθησης Υπεύθυνος Τοπογραφικών Εργασιών ΓΔΠ ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις τοπογραφικές μετρήσεις ΓΔΠ συμπεριλαμβανομένου του Αυτοματοποιημένου Σύστηματος Παρακολούθησης (ΑΣΠ) Επικεφαλής Διπλωματούχος Τοπογράφος Μηχανικός για κάθε τοπογραφικό συνεργείο Υπεύθυνος Αυτοματοποιημένου Συστήματος και Λοιπών Οργάνων ΓΔΠ, (εκτός των τοπογραφικών οργάνων ΓΔΠ) Υπεύθυνος Γεωλογικής Παρακολούθησης Υπεύθυνος Βάσης Δεδομένων ΓΔΠ

20 Οργάνωση ΓΔΠ - Στοιχεία προς Καταγραφή Μετακινήσεις κτηρίων και κατασκευών Μετακινήσεις της επιφάνειας του εδάφους Μετακινήσεις στη ζώνη κάτω από την επιφάνεια του εδάφους που περιβάλλει το Έργο Συγκλίσεις και μετακινήσεις των προσωρινών και μόνιμων κατασκευών Μεταβολές πιέσεων του εδάφους και του υπογείου νερού Τάσεις στα δομοστατικά στοιχεία του Έργου Παραμορφώσεις στο έδαφος και στα δομοστατικά στοιχεία του Έργου ή την επένδυση των σηράγγων Οριζόντιες παραμορφώσεις κάτω από τη στάθμη θεμελίωσης κτηρίων Φορτία σε αγκυρώσεις και τάσεις αντηρίδων Μεταβολή ανοίγματος ρωγμών σε κτήρια και κατασκευές Στάθμη υπογείων υδάτων Εισροή υδάτων στις εκσκαφές και τα υπόγεια έργα Εισροή νερού σε ολοκληρωμένες με τελική επένδυση κατασκευές Μετεωρολογικά στοιχεία Στοιχεία Παρακολούθησης ΤΒΜ (TBM-Data Monitoring) και Παρακολούθηση Προϊόντων Εκσκαφής (Muck Control) Στοιχεία προόδου των εκσκαφών και των δραστηριοτήτων κατασκευής του Έργου

21 Οργάνωση ΓΔΠ - Εξοπλισμός - Όργανα Παρακολούθησης Όργανα ΓΔΠ τοποθετούνται: Σε κτήρια και κατασκευές (είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά) στα οποία συμπεριλαμβάνονται κτήρια ειδικού ενδιαφέροντος, όπως εκκλησίες, μνημεία, αρχαιότητες, κτήρια δημοσίου ενδιαφέροντος κλπ που βρίσκονται εντός της ζώνης επιρροής του Έργου Σε ακάλυπτες, μη δομημένες, περιοχές, μέσα την ζώνη επιρροής των έργων, π.χ. σε δρόμους, πεζοδρόμια, πλατείες, οικόπεδα, γήπεδα, πάρκα, αυλές, προαύλια, κλπ. - συνθήκες «ελεύθερου πεδίου» Στην περιβάλλουσα εδαφική ζώνη των υπογείων έργων (σταθμοί, σήραγγες, φρέατα) Στις προσωρινές και μόνιμες κατασκευές του Έργου για όλες τις μεθόδους κατασκευής

22 Οργάνωση ΓΔΠ - Εξοπλισμός - Όργανα Παρακολούθησης Σύστημα χωροσταθμικών μετρήσεων Συστήματα τρισδιάστατων τοπογραφικών μετρήσεων (3D) Αυτοματοποιημένο σύστημα τρισδιάστατων τοπογραφικών μετρήσεων (3D) πραγματικού χρόνου Πιεζόμετρα Αποκλισιόμετρα Εκτασιόμετρα Ολισθαίνοντα μικρόμετρα Κυψέλες φορτίου / πίεσης Παραμορφωσίμετρα Ρωγμόμετρα Ροόμετρα Κλισίμετρα Επιταχυνσιογράφοι

23 Οργάνωση ΓΔΠ - ΑΣΠ Ο Ανάδοχος σχεδιάζει τη ΓΔΠ του Έργου ώστε να λειτουργεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, ως Αυτοματοποιημένο Σύστημα Παρακολούθησης (ΑΣΠ). Στο ΑΣΠ εντάσσονται όργανα και συστήματα μετρήσεων ως ακολούθως: Σύστημα τρισδιάστατων τοπογραφικών μετρήσεων (3D) Πιεζόμετρα Αποκλισιόμετρα Εκτασιόμετρα ράβδων (οριζόντια και κατακόρυφα) Κυψέλες φορτίου Κυψέλες πίεσης Παραμορφωσίμετρα Κλισίμετρα (εκτός των φορητών) Ροόμετρα Το όλο σύστημα είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί τόσο αυτόματα (automated system) ειδικά την περίοδο διέλευσης του TBM από συγκεκριμένη περιοχή όσο και χειροκίνητα (manual). Τα όργανα είναι κατάλληλα σχεδιασμένα ώστε να δύνανται να λειτουργούν και με τους δύο τρόπους. Η σύνδεση των αυτοματοποιημένων οργάνων με την ΒΔΓΔΠ είναι συνεχής (on-line) και η διαβίβαση των δεδομένων στην ΒΔΓΔΠ γίνεται σε πραγματικό χρόνο (real time)

24 Οργάνωση ΓΔΠ - Μελέτες ΓΔΠ Γενικό Πρόγραμμα ΓΔΠ Τεχνική Έκθεση Γενικού Προγράμματος ΓΔΠ Μεθοδολογία Τοπογραφικών Μετρήσεων ΓΔΠ Μελέτη Εφαρμογής ΓΔΠ τμήματος Έργου* Τεχνική Έκθεση Μελέτης Εφαρμογής ΓΔΠ Μελέτες Τοπογραφικής Παρακολούθησης ΓΔΠ Σχέδιο «Θέσεις Οργάνων ΓΔΠ» 8m 16m 10m 10m 20m 20m *Για την έγκριση της οποίας απαιτείται προηγουμένως η έγκριση της: Στόχοι 3D στα στοιχεία Οριζόντια Μελέτης της Εφαρμογής Κατασκευής του αντιστοίχου τμήματος 24m Παραμορφωσίμετρα Κυψέλες Αποκλισιόμετρα εκτασιόμετρα προσωρινής Κατακόρυφα φορτίου 2 εκτασιόμετρα σε Μελέτης Ειδικής Τρωτότητας και Σχετικής Διακινδύνευσης Κτηρίων και αντιστήριξης ράβδων Παράδειγμα αγκύρια 3 Μελέτης Εφαρμογής ΓΔΠ Κατασκευών του αντιστοίχου τμήματος (κεφαλόδεσμος, ράβδων Σταθμός Περιστέρι Μελέτης Εφαρμογής Ορίων Επιφυλακής και Συναγερμού κατά την κατασκευή δοκοί, Τμήμα πάσσαλοι) C&C - Τμήμα Υπόγειας Εκσκαφής

25 Οργάνωση ΓΔΠ Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης (ΒΔΓΔΠ) Τα στοιχεία που καταχωρούνται και παρακολουθούνται από τους χρήστες μέσω της ΒΔΓΔΠ είναι: Μετρήσεις ΓΔΠ Γεωμετρικά στοιχεία Έργου Γεωλογικά στοιχεία Έργου Στοιχεία προόδου και παραμέτρων κατασκευής Στοιχεία κτηρίων εντός της ζώνης επιρροής

26 Οργάνωση ΓΔΠ - ΒΔΓΔΠ - Στοιχεία Προόδου και Παραμέτρων Κατασκευής - Σήραγγες ΤΒΜ Για τις σήραγγες ΤΒΜ καταχωρούνται στην ΒΔΓΔΠ όλα τα στοιχεία της Παρακολούθησης Στοιχείων ΤΒΜ (TBM-Data Monitoring) και του Συστήματος Διαχείρισης Προϊόντων Εκσκαφής (Muck Control System) Το όλο σύστημα παρέχει παρακολούθηση και απόκτηση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και χρόνο ανάκτησης μερικά δευτερόλεπτα, αποθήκευσή τους στη ΒΔΓΔΠ και προβολή τους μέσω αυτής

27 Οργάνωση ΓΔΠ - ΒΔΓΔΠ - Στοιχεία Προόδου και Παραμέτρων Κατασκευής - Σήραγγες Υπόγειας Διάνοιξης με Συμβατικά Μηχανικά Μέσα Για τις σήραγγες υπόγειας διάνοιξης με συμβατικά μηχανικά μέσα καταχωρούνται στην ΒΔΓΔΠ στοιχεία όπως: ΧΘ των μετώπων εκσκαφής υπογείων έργων ΧΘ αλλαγής κατηγορίας προσωρινής αντιστήριξης Μήκος κάθε βήματος εκσκαφής ανά φάση ΧΘ τοποθετημένου πλαισίου / ανάστροφου τόξου / αγκυρίων κλπ και όποιων άλλων μέτρων προβλέπει η μελέτη. Τα στοιχεία αυτά εισάγονται στην ΒΔ ανά βάρδια και ανά μέτωπο εκσκαφής μέχρι την 10:00 το πρωί της επόμενης ημέρας.

28 Οργάνωση ΓΔΠ - ΒΔΓΔΠ - Στοιχεία Προόδου και Παραμέτρων Κατασκευής - Κατασκευές Ορυγμάτων Για τις κατασκευές ορυγμάτων με τη μέθοδο cut & cover, cover & cut κλπ καταχωρούνται στην ΒΔΓΔΠ τα ακόλουθα στοιχεία: Στοιχεία προόδου κατασκευής πασσάλων ή διαφραγματικών τοίχων (βάθος, ημερομηνία και ώρα διάτρησης, τοποθέτησης οπλισμού και σκυροδέτησης κλπ) Στοιχεία προόδου εκσκαφών και αντιστήριξης (φάση εκσκαφής, βάθος εκσκαφής, τοποθέτηση αντηρίδων ή προεντεταμένων αγκυρώσεων κλπ, με την αντίστοιχη ημερομηνία και ώρα) Τα στοιχεία αυτά εισάγονται στην ΒΔ ανά βάρδια και ανά μέτωπο εκσκαφής μέχρι την 10:00 το πρωί της επόμενης ημέρας.

29 Χρήση της ΒΔΓΔΠ - Πλεονεκτήματα Ασφαλής αποθήκευση Εποπτικότητα Χρήση διπλών συστημάτων καλυπτόμενα από κατάλληλο σύστημα αδιάλειπτης παροχής ισχύος UPS και αντίγραφο ασφαλείας ανά 12 ώρες Φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον πλοήγησης Αμεσότητα Διασφάλιση εγκυρότητας Εισαγωγή και πρόσβαση σε μετρήσεις είτε σε πραγματικό χρόνο (ΑΣΠ) είτε ημερησίως Αυτόματη αποστολή των δεδομένων που έχουν εισαχθεί στην ΒΔΓΔΠ σε ηλεκτρονική μορφή ανά 10 λεπτά Αξιολόγηση μετρήσεων Έγκαιρη προειδοποίηση Εκτέλεση ελέγχων, επεξεργασία πρωτογενών μετρήσεων, εκτέλεση των απαραίτητων υπολογισμών και παραγωγή σχεδίων, διαγραμμάτων κλπ Υψηλή συχνότητα λήψης μέτρησεων και άμεση σύγκριση με τα όρια επιφυλακής και συναγερμού

30 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας Αναστασόπουλος Κων/νος Μουτάφης Νικόλαος Νικολάου ηµήτριος Ντουνιάς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή E2-Λογισμικό Οργάνωση και Σχεδίαση Δομικών Έργων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ για Επιμορφωτές Τεχνολογιών της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΠΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΠΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΠΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Επικ. Καθ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΙΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ

ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ Τ. Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ 19 Απριλίου 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ 1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Το πρόβλημα ΗΑθήνακαιόλεςοιμεγάλεςπόλειςτηςχώραςπαρουσιάζουνέντονο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2 ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚA ΣΥΣΤΗΜΑTA & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ORDER PICKING 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ.

Περιεχόμενα 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2 ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚA ΣΥΣΤΗΜΑTA & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ORDER PICKING 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ. Περιεχόμενα Σελίδα 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Γενικά 1 Στόχοι & Μεθοδολογία Μελέτης 2 Σχεδιασμός & Υλοποίηση Έργων Logistics 3 Αρχές Logistics Management 4 Λόγοι Οργάνωσης Αποθηκών 6 Βασικές Αρχές Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑΣ4 - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑΓΕΩΥΛΙΚΑ

ΣΗΡΑΓΓΑΣ4 - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑΓΕΩΥΛΙΚΑ ΣΗΡΑΓΓΑΣ4 - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑΓΕΩΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η σήραγγα Σ 4 πρόκειται να ορυχθεί κατά το μεγαλύτερο τμήμα της εντός σχηματισμού φερτών γεωυλικών χαοτικής δομής με ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικές ειδήσεις

Ενημερωτικές ειδήσεις Ενημερωτικές ειδήσεις από την αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης 10 Ιούλιος 2010 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Σύγχρονες τεχνολογίες στην αναστήλωση της Ακρόπολης 19 Μαρτίου 2010 Ορθοφωτομωσαϊκό του βράχου της

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΙΝΗ Μηχανικός Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΕΚΚΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών

ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Σελίδα 1 από 27 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 98 Δ/ΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αθήνα 22.12.1989 Αρ. Πρωτ. Οικ. 82070 ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 2 της

Διαβάστε περισσότερα

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες:

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες: Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο του παρόντος Οδηγού είναι ο καθορισμός αναλυτικού κατάλογου των επιτόπου αλλά και των εργαστηριακών γεωτεχνικών δοκιμών που

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος» ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ Οκτώβριος 2009

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η για την ανάθεση για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την πλήρη εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος του Νοσοκομείου.

Σ Υ Μ Β Α Σ Η για την ανάθεση για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την πλήρη εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος του Νοσοκομείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» Αριθμ. Συμβ. 53891/14-2-2011 Σ Υ Μ Β Α Σ Η για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ του σιδηροδρομικού συστήματος

ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ του σιδηροδρομικού συστήματος Κωνσταντίνος Τζανακάκης Διευθυντής Γραμμής ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ του σιδηροδρομικού συστήματος Υποχρεώσεις από την εφαρμογή της Οδηγίας 2008/57 (ΠΔ 104/2010) σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ, για την

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικό Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Μεταπτυχιακή εργασία: «Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση αυτοματισμών για εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα