Όροι εγγυήσεως TruckStore

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όροι εγγυήσεως TruckStore"

Transcript

1 Όροι εγγυήσεως TruckStore (για αποκλειστική χρήση έναντι εµπόρων για τη λειτουργία του εµπορικού επιτηδεύµατος) 1 Αντικείµενο της εγγυήσεως 1. Εγγυητής είναι η Mercedes-Benz Financial Service Ceska republika s.r.o. (MB FS CZ). 2. Αξιώσεις εκ της εγγυήσεως θα διεκπεραιώνονται µέσω πάροχου υπηρεσιών του εγγυητή. Υπεύθυνος διεκπεραίωσης είναι η εταιρία AutoProtect MBI Ltd µε την ακόλουθη επαγγελµατική διεύθυνση: 3. Η εγγύηση ισχύει για τον αγοραστή (εφεξής καλούµενος «λήπτης της εγγύησης») και για το περιγραφόµενο στη σύµβαση αγοραπωλησίας όχηµα (εφεξής καλούµενο «όχηµα») και καλύπτει όλες τις εργασίες στο σύστηµα µετάδοσης κίνησης (µόνο τράκτορας/πλαίσιο µε καµπίνα) κατά το 2 Ψηφίο 1 ανάλογα µε το πακέτο προσφοράς του εκάστοτε κατασκευαστή οχηµάτων. Εξαιρούνται όλες οι εργασίες συντήρησης, περιλαµβανοµένου φίλτρου και σφηνοειδή ιµάντα, εξαρτήµατα που υπόκεινται σε φθορά όπως φρένα, συµπλέκτης, καθώς και τροχοί και ελαστικά. 4. Η εγγύηση καλύπτει την αντικατάσταση των ακόλουθων εξαρτηµάτων, µόνο εφόσον αυτή η αντικατάσταση πραγµατοποιείται στα πλαίσια αξίωσης που καλύπτεται από την εγγύηση για: δίσκους στεγανοποίησης, στεγανοποιήσεις, δακτυλίους τσιµούχας, ελαστικούς και µεταλλικούς σωλήνες. 5. Η εγγύηση δεν καλύπτει: α) Εξαρτήµατα τα οποία δεν έχουν εγκριθεί από τον αντίστοιχο κατασκευαστή του οχήµατος β) Λειτουργικά υγρά και βοηθητικά υλικά, π. χ. υλικά καύσης, χηµικά, στοιχεία φίλτρων, ψυκτικό υγρό και αντιψυκτικό υγρό, υδραυλικά υγρά, λάδια, γράσα και λοιπά λιπαντικά. 2 Περιεχόµενο της εγγύησης, εξαιρέσεις 1. Η εγγύηση περιλαµβάνει τα εξής εξαρτήµατα: Υποδαπέδια κατασκευαστικά εξαρτήµατα Κινητήρας Μπλοκ κινητήρα: Κυλινδροκεφαλή: Μονάδα µετάδοσης κίνησης: Εγκατάσταση χρονισµού βαλβίδων: Ψεκασµός πετρελαίου: Σύστηµα λίπανσης: Υπερπληρωτής Turbo: Παροχέας πεπιεσµένου αέρα: Πολλαπλή εισαγωγής/πολλαπλή εξαγωγής µε κάρτερ λαδιού, χιτώνια κυλίνδρων, περίβληµα κιβωτίου µε γρανάζια και µόνιµη φλάντζα βοηθητικής µετάδοσης κίνησης (εκτός κινητήριου άξονα και εξαρτηµάτων ξένης υπερκατασκευής), φλάντζες και τσιµούχες µε τµήµα βαλβίδας, οδηγό βαλβίδας, φλάντζα κυλινδροκεφαλής µε στροφαλοφόρο άξονα, ρουλεµάν στροφαλοφόρου άξονα, ράβδο µπιέλας και ρουλεµάν, έµβολο µε δακτυλίους εµβόλου και ρουλεµάν πείρου εµβόλου, αποσβεστήρες περιστρεφόµενης ταλάντωσης, σφόνδυλο µε οδοντωτή στεφάνη µε εκκεντροφόρο και τα ρουλεµάν του, µετάδοση κίνησης εκκεντροφόρου, αξονίσκους, ράβδους αξονίσκων, κοκοράκια και τα ρουλεµάν τους, καδένες ρύθµισης µε γρανάζια και τεντωτήρα µε αντλία ψεκασµού, ρυθµιστή (LDA/MPA), ρυθµιστή ψεκασµού, µετάδοση κίνησης αντλίας καυσίµου, αντλία µπεκ ψεκασµού, προθέρµανση καυσίµων, PLD (αντλία-αγωγός- µπεκ) µε αντλία λαδιού, ψυγείο λαδιού, βαλβίδα ρύθµισης πίεσης µε σωλήνα αναρρόφησης και καυσαερίων, συµπεριλαµβανοµένων κολιέ συγκράτησης και στερεώσεων µε µοτέρ µε βίδες και στερεώσεις σπειρωµάτων, κλαπέτα καυσαερίων και σχετικά ρουλεµάν Μηχανόφρενο: µε Turbobrake, κύλινδρο εξάτµισης κλαπέτων φρένου συµπεριλαµβανοµένων ντιζών, κλαπέτο φρένων εξάτµισης, τερµατικό κύλινδρο ρελαντί, κύλινδρο ρύθµισης πεπιεσµένου αέρα, ηλεκτρονική µονάδα διακοπής λειτουργίας κινητήρα Σεδα 1απ 5

2 Ψύξη: Ανάρτηση κινητήρα: υναµό: Μίζα: Υδραυλική αντλία: Σύστηµα διαχείρισης µετάδοσης κίνησης: µε αντλία νερού, ρυθµιστή ψυκτικού υγρού, φτερωτή µε στερεώσεις µε µοτέρ και ρυθµιστές µε µοτέρ, περιελίξεις, χιτώνια µε µοτέρ Εγκέφαλοι και αισθητήρες (PLD/ρύθµιση κινητήρα/edc), χωρίς ηλεκτρική καλωδίωση SCR AdBlue περιλαµβάνει: συσκευή δοσοµέτρησης, µονάδα άντλησης, µπεκ, βαλβίδα (Επιλεκτική Καταλυτική Μείωση) AGR, µονάδα ψύξης, ρυθµιστή πίεσης, αντίστοιχους αισθητήρες AGR Ανακυκλοφορία καυσαερίων: (π.χ. αισθητήρα NOX και αισθητήρα θερµοκρασίας κτλ.). δεν περιλαµβάνει: Ad Blue δεξαµενή και τις σωληνώσεις, φίλτρο σωµατιδίων (DPF), συνδέσεις ή βλάβες λόγο ακαθαρσιών του πρόσθετου AdBlue Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων Περίβληµα κιβωτίου ταχυτήτων: Άξονες: Γκρουπ προεπιλογής: Γκρουπ εκ των υστέρων επιλογής: Μηχανισµοί ενεργοποίησης µε καπάκι περιβλήµατος, φλάντζες στεγανοποίησης και δακτυλίους στεγανοποίησης µε ρουλεµάν, γρανάζια, συγχρονισµό, φλάντζα κίνησης, καθώς και φλάντζες στεγανοποίησης και δακτυλίους στεγανοποίησης µε περίβληµα, γρανάζια, άξονες, συγχρονισµό µε περίβληµα, πλανητικά γρανάζια, ρουλεµάν, συγχρονισµό µε µοχλούς αλλαγής, άξονα αλλαγής ταχυτήτων, δακτυλίους επιλογής, ράβδους ενεργοποίησης, στο κιβώτιο, περόνη προεπιλογής και περιλαµβανοµένου ολισθητήρων, συγκρατήσεων αποσύµπλεξης Γκρουπ εκ των υστέρων επιλογής: υναµολήπτες: µε περίβληµα, γρανάζια, άξονες και ρουλεµάν, κέλυφος σύρτη ενεργοποίησης, περόνη αλλαγής, ολισθητήρες, στεγανοποιήσεις (αλλά χωρίς εξαρτήµατα ξένης υπερκατασκευής) Σύστηµα λίπανσης: Υδραυλικός Retarder: µε αντλίες λαδιού, ψυγεία λαδιού µε περίβληµα, γρανάζια κύλισης Turbo, ρουλεµάν, αντλία, φλάντζες στεγανοποίησης, δακτυλίους στεγανοποίησης, εναλλάκτες θερµότητας και ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα Μονάδα ενεργοποίησης µαζί µε EPS µε όλα τα µηχανικά, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά και Telligent-ρύθµιση πνευµατικών εξαρτηµάτων, συµπεριλ. ρύθµισης κινητήρα/συµπλέκτη συµπεριλαµβανοµένων και αισθητήρων, εκτός ηλεκτρ. καλωδιώσεων, εκτός ηλεκτροµοτέρ και (ηλεκτρονική υποβοήθηση συστήµατος ρύθµισης συµπλέκτη εκκίνησης): Αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων Μετατροπέας: Περίβληµα κιβωτίου ταχυτήτων: µε περίβληµα, αντλίες και γρανάζια τουρµπίνας, ρουλεµάν µε περίβληµα, γρανάζια, άξονες, συµπλέκτες ενεργοποίησης, ρουλεµάν, αντλίες, περίβληµα σύρτη αλλαγών, κάρτερ λαδιού, φλάντζα µετάδοσης κίνησης, φλάντζες στεγανοποίησης και δακτυλίους στεγανοποίησης Άξονες µε µετάδοση κίνησης (χωρίς διάταξη ανύψωσης άξονα) Περίβληµα άξονα: Μηχανισµός µετάδοσης κίνησης εξωτερικών πλανητών: µε κωνικό γρανάζι µετάδοσης κίνησης και κωνικό γρανάζι συµπεριλ. ρουλεµάν, περίβληµα εξισορρόπησης µε γρανάζια και άξονες, µπλοκέ διαφορικού µε περόνη αποσύµπλεξης και πνευµατικούς κυλίνδρους, άξονες µετάδοσης κίνησης, ρουλεµάν εξόδου κίνησης, φλάντζα κίνησης, αντλία λαδιού, φλάντζες και τσιµούχες µε περίβληµα, πλανητικά γρανάζια, ρουλεµάν, καπάκι Σεδα 2απ 5

3 Εξισορρόπηση ενδιάµεσου άξονα: µε περίβληµα, ρουλεµάν διαφορικού Σύστηµα αξόνων Αρθρωτοί άξονες: Φρένο Telma: µε αποσβεστήρα ταλαντώσεων, ενδιάµεσο ρουλεµάν και την ανάρτηση του κοµπλέ, όπως παραδίδεται από το εργοστάσιο, συµπεριλ. στοιχείων ρύθµισης 2. Εάν ένα καλυπτόµενο από την εγγύηση εξάρτηµα χάσει άµεσα τη λειτουργικότητά του εντός της συµφωνηθείσας διάρκειας εγγύησης και ως εκ τούτου καταστεί απαραίτητη η επισκευή, τότε ο λήπτης της εγγύησης µπορεί να αξιώσει την επισκευή της καλυπτόµενης από την εγγύηση ζηµιάς, στο εύρος που προβλέπεται από τους παρόντες όρους. 3. εν προβλέπεται καµία εγγύηση για ζηµιές: α) προκληθείσες από ατύχηµα, ήτοι από εξωτερικό γεγονός που έλαβε χώρα άµεσα συνεπεία µηχανικής βίας, β) συνεπεία βανδαλισµών ή κακόβουλων πράξεων, παράνοµης χρήσης και ειδικότερα κλοπής, αυθαίρετης χρήσης, ληστείας και υπεξαίρεσης, καθώς και συνεπεία άµεσης επίδρασης καταιγίδας, χαλαζιού, κεραυνού, σεισµού ή πληµµύρας, καθώς επίσης και λόγω φωτιάς, ή έκρηξης, γ) λόγω πολεµικών γεγονότων κάθε είδους, εµφυλίου πολέµου, εσωτερικών αναταραχών, απεργιών ή ανταπεργιών εργοδοτών, επιτάξεων ή άλλων τρόπων κρατικής παρέµβασης, ή λόγω πυρηνικής ενέργειας, δ) για τις οποίες υπεισέρχεται, ή πρέπει να υπεισέλθει τρίτος ως κατασκευαστής, προµηθευτής, ή πωλητής από την εντολή επισκευής ή από άλλη ευθύνη εµπράγµατης ζηµιάς. 4. εν προβλέπεται καµία εγγύηση για ζηµιές: α) οι οποίες προξενούνται λόγω συµµετοχής σε οδηγικές διοργανώσεις αγωνιστικού χαρακτήρα, ή σε αντίστοιχες δοκιµαστικές διαδροµές, β) οι οποίες προέρχονται από το γεγονός ότι το όχηµα υποβλήθηκε σε µεταφορά φορτίων τα οποία υπερβαίνουν το επιτρεπόµενο αξονικό φορτίο ή φορτίο ρυµούλκησης που προβλέπονται από τον κατασκευαστή, γ) οι οποίες δηµιουργούνται µε τη χρήση ακατάλληλων λιπαντικών και βοηθητικών υλικών, από έλλειψη λαδιών, ή υπερθέρµανση, δ) οι οποίες προκλήθηκαν από µετατροπή της αρχικής κατασκευής του οχήµατος (π. χ. Tuning) ή από τοποθέτηση ανταλλακτικών, ή αξεσουάρ µη εγκεκριµένων από τον κατασκευαστή, ε) µε τη χρήση ενός σαφώς χρήζοντος επισκευής οχήµατος, εκτός εάν η ζηµιά αποδεδειγµένα δεν έχει σχέση µε την ανάγκη επισκευής, ή εάν το όχηµα κατά τη στιγµή της ζηµιάς είχε επισκευαστεί µε την έγκριση της επιχείρησης που κάνει την παράδοση τουλάχιστον προσωρινά, και εφόσον οι ζηµιές, που αναφέρονται στο 2 Ψηφ. 4 a) e), οφείλονται σε λόγω αµέλειας ή µε δόλο παράβαση των υποχρεώσεων του λήπτη της εγγύησης. 5. Επίσης, δεν υφίσταται εγγύηση για ζηµιές: α) οι οποίες προκλήθηκαν από το γεγονός, ότι στο όχηµα, κατά τη διάρκεια της ισχύος της εγγύησης, δεν εκτελέστηκαν οι εργασίες συντήρησης ή φροντίδας που συνιστώνται από τον κατασκευαστή σε ένα υποκατάστηµα αυτού ή µέσω του δικτύου Service του κατασκευαστή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ωστόσο, οι εργασίες συντήρησης και επισκευής µπορούν να εκτελούνται και στο συνεργείο του λήπτη της εγγύησης, εφόσον αυτό συµφωνηθεί από την αρχή της εγγύησης και χρησιµοποιηθούν γνήσια ανταλλακτικά, β) οι οποίες προκλήθηκαν από το γεγονός ότι η ζηµιά δεν αναφέρθηκε αµέσως και το όχηµα δεν κατέστη διαθέσιµο προς επισκευή, γ) οι οποίες προκλήθηκαν λόγω της µη συµµόρφωσης προς τις υποδείξεις του κατασκευαστή στις οδηγίες χρήσης για τη λειτουργία του οχήµατος. Σεδα 3απ 5

4 3 Εύρος ισχύος της εγγύησης Η εγγύηση ισχύει για οχήµατα, τα οποία πωλούνται από την TruckStore εντός κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιπλέον έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας και κυκλοφορούν σε κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση που το όχηµα βρίσκεται προσωρινά σε κράτος εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πάντως στην περιοχή της ηπειρωτικής Ευρώπης (µε εξαίρεση τη Ρωσία), η εγγύηση ισχύει και για το εκάστοτε κράτος εντός της ηπειρωτικής Ευρώπης. 4 Έναρξη και διάρκεια της εγγύησης Η εγγύηση ισχύει για 12 µήνες µε έναρξη την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου για το όχηµα. 5 Εύρος της εγγύησης, συµµετοχή στα έξοδα του λήπτη της εγγύησης σε περίπτωση αντικατάστασης του συστήµατος 1. Η αξίωση εκ της εγγύησης περιλαµβάνει την αποκατάσταση ζηµιών στα εξαρτήµατα του οχήµατος για τα οποία ισχύει η εγγύηση σύµφωνα µε το 2 Ψηφ. 1 βάσει λύσεων επισκευής µε το µικρότερο δυνατό κόστος. Σε περίπτωση που το κόστος αποκατάστασης των ζηµιών υπερβαίνει την αξία του ανταλλακτικού, το οποίο συνήθως τοποθετείται σε περίπτωση παρόµοιας ζηµιάς, η αξίωση εκ της εγγύησης περιορίζεται στην τοποθέτηση µιας τέτοιας µονάδας αντικατάστασης, συµπεριλαµβανοµένων και των εξόδων εξαγωγής και τοποθέτησης. Ενδεχόµενη συµµετοχή του λήπτη της εγγύησης στα έξοδα τιµολογείται άµεσα. 2. Στην εγγύηση δεν εµπίπτουν: α) τα έξοδα για εργασίες ελέγχου, µετρήσεων και ρύθµισης, εκτός και εάν αυτά εµφανιστούν σε συνάρτηση προς µια ζηµιά, η οποία καλύπτεται από την εγγύηση, β) η καταβολή παρεποµένων εξόδων, εφόσον αυτά δεν αποτελούν αντικείµενο της εγγύησης σύµφωνα µε το 1, γ) τα έξοδα αεροπορικής µεταφοράς. δ) ο νόµιµος φόρος προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ). Ο λήπτης της εγγύησης αξιώνει το φόρο προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) από το τιµολόγιο του τµήµατος επισκευών στην αρµόδια εφορία, στα πλαίσια της δήλωσης φόρου προστιθέµενης αξίας (µεταβατικός λογαριασµός) 3. Εάν επισκευές και έλεγχοι που εµπίπτουν στην εγγύηση εκτελεστούν συγχρόνως µε επισκευές και ελέγχους που δεν καλύπτονται από αυτήν, η διάρκεια των επισκευών που χρήζουν αποζηµίωσης υπολογίζεται µε τη βοήθεια των τιµών χρόνου εργασίας του κατασκευαστή. 4. Το εύρος των εξόδων από µια απαίτηση εγγύησης για µια µεµονωµένη επισκευή ή το σύνολο των επισκευών περιορίζεται στην αξία του οχήµατος κατά την ηµεροµηνία, στην οποία εκδόθηκε η εγγύηση. 5. Η εγγύηση δεν αιτιολογεί απαιτήσεις υπαναχώρησης (ακύρωση της σύµβασης αγοραπωλησίας), µείωσης (ελάττωση του τιµήµατος πώλησης) και αποζηµίωσης αντί της παροχής από τη σύµβαση αγοραπωλησίας. 6 Προϋποθέσεις για τη χορήγηση της εγγύησης 1. Όταν προκληθεί ζηµιά ο λήπτης της εγγύησης θα πρέπει να ανακοινώνει αυτή τη ζηµιά αµελλητί και πάντα πριν από την επισκευή, εν ανάγκη και τηλεφωνικά, στον εγγυητή και να λαµβάνει εξουσιοδότηση πριν από την έναρξη της επισκευής. Οι ανακοινώσεις θα πρέπει να γίνονται στην ακόλουθη διεύθυνση: Hotline του Τηλέφωνο: + 32 (0) Φαξ + 32 (0) Εάν, µε την παράβαση αυτής της υποχρέωσης εκ µέρους του λήπτη της εγγύησης, δυσχερανθεί ο υπολογισµός της επέλευσης ή του εύρους της ζηµιάς που υπόκειται σε εγγύηση, ο εγγυητής απαλλάσσεται της παροχής. Η ζηµιά µπορεί να αποκατασταθεί αποκλειστικά σε ένα συνεργείο επισκευής, που έχει εξουσιοδοτηθεί για τον αντίστοιχο τύπο φορτηγού. Εφόσον το συνεργείο βρίσκεται σε κράτος της ΕΕ, ο εγγυητής προσπαθεί να εκκαθαρίσει τα έξοδα για κάθε εξουσιοδοτηµένη επισκευή απευθείας µε το συνεργείο επισκευής. Σεδα 4απ 5

5 Εφόσον το συνεργείο που αναλαµβάνει την επισκευή απορρίψει την άµεση εκκαθάριση των εξόδων επισκευής από τον εγγυητή, ο λήπτης της εγγύησης θα πρέπει να υποβάλλει επικυρωµένο τιµολόγιο και αρχικά να τον εξοφλήσει. Αυτό το τιµολόγιο στη συνέχεια θα το υποβάλλει αµέσως µετά την παραλαβή αναφέροντας τον αριθµό εξουσιοδότησης, τον οποίο έλαβε κατά την έναρξη των εργασιών επισκευής, στον εγγυητή, ο οποίος θα καταβάλλει τα έξοδα που εµπίπτουν στην εγγύηση αφού πρώτα ελεγχθούν. Στο τιµολόγιο θα πρέπει να διαφαίνονται οι εκτελεσθείσες εργασίες, οι τιµές των ανταλλακτικών και τα έξοδα για µισθούς µε ενδεικτικές τιµές εργασίας. 2. Το τµήµα επισκευών πρέπει να εκδίδει πάντοτε το τιµολόγιο επισκευών στο λήπτη της εγγύησης. Επίσης, πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες του κέντρου διεκπεραίωσης εγγυήσεων της TruckStore (στο Hasselt/). Παράδειγµα της διαδικασίας διεκπεραίωσης υπάρχει στη σελίδα «www.truckstore.com/warranty». Στο κέντρο διεκπεραίωσης εγγυήσεων της TruckStore πρέπει να αποστέλλεται αντίγραφο του τιµολογίου για τις εργασίες που εµπίπτουν στην εγγύηση. Η διεύθυνση είναι η εξής: 3. Ο λήπτης της εγγύησης οφείλει: α) σε περίπτωση ζηµιάς να υποβάλλει το πιστοποιητικό εγγύησης και το φυλλάδιο συντήρησης για το όχηµα, αφού του ζητηθεί. Εφόσον έχουν εκτελεστεί εργασίες συντήρησης στο συνεργείο του ίδιου του λήπτη της εγγύησης, ο λήπτης της εγγύησης θα πρέπει να υποβάλλει αντίστοιχα αποδεικτικά στοιχεία, β) να παραλείπει οποιεσδήποτε επεµβάσεις στο µετρητή χιλιοµέτρων, γ) να υποδεικνύει τυχόν βλάβη ή αντικατάσταση του µετρητή χιλιοµέτρων, αναφέροντας και τα ενίοτε διανυθέντα χιλιόµετρα. 4. Σε περίπτωση αξίωσης εκ της εγγύησης ο λήπτης της εγγύησης µπορεί επίσης να έρχεται σε άµεση επαφή µε το τηλεφωνικό κέντρο του,,, B-3500 Hasselt,. Το Call-Center προσφέρει ενηµέρωση για το πλησιέστερο κατάλληλο συνεργείο ή και το κέντρο Service. Εναλλακτικά µπορεί ο λήπτης εγγύησης να µεταφέρει το όχηµα και απευθείας στο πλησιέστερο συνεργείο ή και στο πλησιέστερο κέντρο Service. Η µεταφορά προς το συνεργείο ή και το κέντρο Service και τα έξοδα που ενδεχοµένως προκύψουν (On Road Service) είναι εις βάρος του λήπτη της εγγύησης, δηλαδή η εγγύηση τίθεται σε ισχύ µόνο όταν το όχηµα βρίσκεται στο συνεργείο ή και σε ένα κέντρο Service. 7 Αξιώσεις λόγω αντικειµενικών ελαττωµάτων Οι νόµιµες αξιώσεις του λήπτη της εγγύησης λόγω αντικειµενικών ελαττωµάτων δεν επηρεάζονται. 8 Επιλογή εφαρµοστέου δικαίου και κατά τόπον αρµοδιότητα Για όλες τις νυν και µελλοντικές απαιτήσεις από τις συναλλαγές µε εµπόρους, πηγάζουσες από την παρούσα συµφωνία, συµπεριλαµβανοµένων και των απαιτήσεων εκ συναλλαγµατικών και επιταγών, αρµόδιο είναι αποκλειστικά το τακτικό δικαστήριο της έδρας του εγγυητή (MB FS CZ). Η ίδια κατά τόπον αρµοδιότητα ισχύει και εφόσον ο λήπτης της εγγύησης δεν έχει αντίκλητο στην Τσεχική ηµοκρατία, ή µετά από τη σύναψη της συµφωνίας έχει µεταφέρει την κατοικία του ή το συνήθη τόπο διαµονής από την Τσεχική ηµοκρατία, ή η διεύθυνση της κατοικίας ή της συνήθους διαµονής του κατά το χρονικό σηµείο της υποβολής αγωγής δεν είναι γνωστή. Εφαρµοστέο είναι το Τσέχικο ίκαιο. Τελευταία ενηµέρωση ( ) Σεδα 5απ 5

ALLIANZ HELLAS, ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Αθηνών 110, Κτήριο Γ, 104 42 Αθήνα

ALLIANZ HELLAS, ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Αθηνών 110, Κτήριο Γ, 104 42 Αθήνα ALLIANZ HELLAS, ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Αθηνών 110, Κτήριο Γ, 104 42 Αθήνα ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ (ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ HELLAS, ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Αθηνών 110, Κτήριο Γ, 104 42 Αθήνα

ALLIANZ HELLAS, ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Αθηνών 110, Κτήριο Γ, 104 42 Αθήνα ALLIANZ HELLAS, ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Αθηνών 110, Κτήριο Γ, 104 42 Αθήνα ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2015» Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2015» Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013 Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 1 interasco Α.Ε.Γ.Α. - Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν.2496/97 και του Ν.489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ : «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» 6.960.000 ευρώ Αύγουστος 2013 K:\N3800\cons\tefhi\MAPS.doc N3800/5269 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Περιουσία για Όλους Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Εξ-ασφάλιση Αυτοκινήτου Καλωσήλθατε στην ΑΧΑ Αγαπητέ Ασφαλισμένε/Ασφαλισμένη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΑΧΑ Ασφαλιστική για την κάλυψη της περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΜΠΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 23/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 23/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 23/2014 για τη Λειτουργία και Συντήρηση της Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KAI ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 188,000,00 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξάνδρεια, 06/02/2014 Αρ. Πρωτ.: 5220 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 14PROC002327056 Νεα Μουδανια 07-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 31293 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας &

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Απρίλιος 2015 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας, για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η INTERLIFE,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΛΟ Κ ΛΗΡΩ Μ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Π Ι Χ ΕΙΡΗΣ Ε ΩΝ

ΝΕΑ ΟΛΟ Κ ΛΗΡΩ Μ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Π Ι Χ ΕΙΡΗΣ Ε ΩΝ EPIXEIRISI (40sel)_Layout 1 28/02/2014 1:23 μ.μ. Page 1 ΝΕΑ ΟΛΟ Κ ΛΗΡΩ Μ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Π Ι Χ ΕΙΡΗΣ Ε ΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 48 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 48 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙ.Π./Φ.910/43/29.11.2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 48 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την 28/11/2013, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων: 1. Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. www.generali.gr

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. www.generali.gr MOTOR ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! www.generali.gr Μην ξεχνάτε! Φροντίδα Ατυχήματος 210 34 97 023 Το τηλέφωνο ισχύει επίσης και για την οδική βοήθεια εφόσον υπάρχει κάλυψη.

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 18/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 18/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 18/2014 για την προµήθεια, εγκατάσταση και διασύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. 12 / 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

ΑΡΙΘ. 12 / 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΑΡΙΘ. 12 / 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ Στο Μαρούσι σήμερα 16-04-2015, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Έκδοση Νο 8 Ισχύει από 01/12/2014 Το παρόν παραδίδεται στο Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ως ένα ενιαίο σύνολο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ (2012-2013) Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB.

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB. Ασφάλιση Ποδηλάτου «ΠΟ ΗΛΑΤώ» Το ασφαλιστήριο σας Αυτό το έγγραφο είναι το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο για το προϊόν «ΠΟ ΗΛΑΤώ». Το συµβόλαιο σας αποτελείται από το έγγραφο αυτό που περιλαµβάνει τους γενικούς

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο Όρων Ασφάλισης Οδικής Βοήθειας

Βιβλίο Όρων Ασφάλισης Οδικής Βοήθειας www.interamerican.gr Βιβλίο Όρων Ασφάλισης Έκδοση 10.2013 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN. Οι καλύψεις που περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης:

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης: Παρ. 860 Ν. Αρ. 3758, 3.10.2003 Ο περί Μηχανοκίνητων Οχηµάτων και Τροχαίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας µε το Αρθρο 52 του Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 96/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 96/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2310) 892268, Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Άρθρο 1 - Ορισμοί

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Άρθρο 1 - Ορισμοί ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Οι παρακάτω Όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου / Πιστοποιητικού Ασφάλισης και περιλαμβάνουν τους όρους ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου Οδηγός Ασφάλισης Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου Περιεχόμενα σελ. Γενικοί όροι αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματος και λοιπών, προαιρετικά καλυπτόμενων, ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Η Μ Ο Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Προϋπολογισµός.: 244.270,00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΙΤΛΟΣ: «Προµήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα