ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ. 1. Το σχεδιάγραμμα δείχνει 3 διαφορετικά αιμοφόρα αγγεία, Α, Β και Γ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ. 1. Το σχεδιάγραμμα δείχνει 3 διαφορετικά αιμοφόρα αγγεία, Α, Β και Γ."

Transcript

1 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ 1. Το σχεδιάγραμμα δείχνει 3 διαφορετικά αιμοφόρα αγγεία, Α, Β και Γ. (α) Να ονομάσετε τα αγγεία Α και Β. (β) Πώς είναι προσαρμοσμένο το αγγείο Γ για να έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί το υγρό των ιστών; (γ) Να δώσετε μια λειτουργία του υγρού των ιστών. (δ) Όταν το υγρό των κυττάρων δεν επαναρροφείται αποτελεσματικά, μαζεύεται στους ιστούς και προκαλεί οίδημα (φούσκωμα). Εισηγηθείτε ένα παράγοντα που μπορεί να προκαλέσει οίδημα. 2. Η πιο κάτω φωτογραφία απεικονίζει ανθρώπινο αίμα έτσι όπως φαίνεται σε οπτικό μικροσκόπιο. (α) Να ονομάσετε το κύτταρο Α και περιγράψετε τη λειτουργία του (β) Με ποιο τρόπο το σχήμα του κυττάρου Β σχετίζεται με τη λειτουργία του; 1

2 3. Το σχεδιάγραμμα δείχνει τομή της ανθρώπινης καρδίας. (α) Τι παριστάνουν τα γράμματα Α, Β και Γ; (β) Κάθε φορά που κτυπά η καρδία, οι κόλποι συσπώνται πρώτα και μετά ακολουθεί η σύσπαση των κοιλιών. Να εξηγήσετε πως ρυθμίζεται αυτή η σειρά των γεγονότων. 4. Το σχεδιάγραμμα δείχνει τομή της ανθρώπινης καρδίας σε συγκεκριμένη φάση του καρδιακού παλμού. (α) Τι παριστάνουν τα γράμματα Α και Β; (β) Σε ποια φάση βρίσκεται ο καρδιακός παλμός; Δικαιολογήστε την απάντησή σας. (γ) Να δώσετε μια λειτουργία των μερών Γ και Δ. 2

3 5. Το σχεδιάγραμμα δείχνει τομή της καρδίας. Τα αιμοφόρα αγγεία έχουν παραλειφθεί. Το Α και το Β εμπλέκονται στη διαδικασία διέγερσης της καρδίας. Από το Α ξεκινούν ηλεκτρικά κύματα τα οποία στη συνέχεια μεταφέρονται σε όλη την επιφάνεια της καρδίας. Οι αριθμοί δείχνουν το χρόνο που χρειάζεται, σε δευτερόλεπτα, ένα κύμα ηλεκτρικής διέγερσης για να φτάσει διαφορετικά σε σημεία της καρδιάς (α) Να ονομάσετε το Α και το Β. (β) Να υπολογίσετε το χρόνο που χρειάζεται ένα κύμα ηλεκτρικής διέγερσης για να μεταφερθεί από το Β στο Γ. (γ) Με τη βοήθεια του σχεδιαγράμματος εξηγήστε πως η πορεία που παίρνει το κύμα ηλεκτρικής διέγερσης βοηθά στον καλύτερο συντονισμό του καρδιακού παλμού. 6. Τα σχεδιαγράμματα δείχνουν τομή της αριστερή πλευρά της καρδίας. (α) Να ονομάσετε το αγγείο που φέρνει αίμα στον αριστερό κόλπο. (β) (i) Μελετώντας τη θέση της διγλώχινης βαλβίδας και της μηνοειδούς στο σχεδιάγραμμα Α, να δηλώσετε τι ακριβώς συμβαίνει στο αίμα σε αυτή τη φάση του παλμού. (ιι) Πώς ονομάζεται αυτή η φάση του παλμού; (γ) (i) Μελετώντας τη θέση της διγλώχινης βαλβίδας και της μηνοειδούς στο σχεδιάγραμμα Β, να δηλώσετε τι ακριβώς συμβαίνει στην καρδία σε αυτή τη φάση του παλμού. (ii) Πώς ονομάζεται αυτή η φάση του παλμού; (δ) Να ονομάσετε το αγγείο από το οποίο το αίμα μεταφέρεται έξω από την αριστερή κοιλία της καρδίας 3

4 7. Το σχεδιαγράμματα δείχνει τομή της καρδίας. Συμπληρώστε τον πίνακα χρησιμοποιώντας γράμματα από το σχεδιάγραμμα. ΜΕΡΟΣ ΓΡΑΜΜ Α Μαζεύει αίμα φτωχό σε οξυγόνο από το σώμα Το αγγείο που μεταφέρει οξυγονωμένο αίμα μακριά από την καρδία Η βαλβίδα μέσα από την οποία το αίμα φεύγει για τους πνεύμονες Το μέρος που «σπρώχνει» το αίμα δια μέσου της τριγλώχινης βαλβίδας Η βαλβίδα μέσα από την οποία το αίμα περνά στην αριστερή κοιλία Τη φλέβα δια μέσω της οποίας ταξιδεύει το οξυγονωμένο αίμα Το μέρος από το οποίο ξεκινά η ηλεκτρική διέγερση του μυοκαρδίου 8. Η φωτογραφία δείχνει ορισμένα ανθρώπινα ερυθροκύτταρα και άλλες δομές, μια από τις οποίες είναι η Χ. (α) Ποια δομή που συνήθως απαντάται στα ανθρώπινα κύτταρα απουσιάζει από τα πιο πάνω; (β) Ποιο στοιχείο και σε ποια μορφή συνήθως μεταφέρεται από τα ερυθρά αιμοσφαίρια; (γ) Με ποιο τρόπο το σχήμα των ερυθρών αιμοσφαιρίων διευκολύνει τη διάχυση ουσιών; (δ) Αν υποθέσουμε πως τα ερυθρά αιμοσφαίρια ζουν κατά μέσον όρο 100 ημέρες, τι ποσοστό ερυθρών αιμοσφαιρίων πεθαίνουν κάθε ημέρα; (ε) Που γίνεται η διάσπαση των ερυθρών αιμοσφαιρίων; (στ) Να ονομάσετε μια ουσία που δημιουργείται από τη διάσπαση των ερυθρών αιμοσφαιρίων. (ζ) Να ονομάσετε τη δομή Χ του σχεδιαγράμματος και να περιγράψετε τη λειτουργία της. 4

5 9. Το σχεδιάγραμμα δείχνει ορισμένα σωματικά κύτταρα και τα αιμοφόρα και λεμφατικά αγγεία που συσχετίζονται με αυτά. (α) Ποια από τα αγγεία που φαίνονται πιο πάνω έχουν τα παχύτερα τοιχώματα; (β) Ποια αγγεία μεταφέρουν αίμα με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση (i) οξυγόνου, (ii) διοξειδίου του άνθρακα και (iii) γλυκόζης; (γ) Να εξηγήσετε με ποιο τρόπο οι ουσίες από το αίμα φτάνουν στα σωματικά κύτταρα. (δ) Ποιος είναι ο ρόλος των λεμφικών τριχοειδών; 10. Το σχεδιάγραμμα δείχνει τρία κύτταρα. Να συμπληρώσετε τον πίνακα. 5

6 11. Το σχεδιάγραμμα δείχνει τη δεξιά πλευρά της καρδίας καθώς η κοιλία γεμίζει με αίμα. (α) Τι παριστάνουν τα αγγεία Α και Β; (β) Σε ποιο όργανο μεταφέρεται το αίμα από το αγγείο Β; (γ) Να δώστε δυο δομικές διαφορές μεταξύ Α και Β. (δ) Να περιγράψετε τη λειτουργία της βαλβίδας Γ. 12. Το σχεδιάγραμμα δείχνει τομή της ανθρώπινης καρδίας (α) Να συμπληρώστε τον πιο κάτω πίνακα με τα γράμματα Α, Β, Γ και Δ. Κάθε γράμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια ή περισσότερες φορές ή καθόλου. Περιγραφή Γράμμα(τα) Κόλποι Πολύ μυώδεις τοιχώματα Στέλνει αίμα στην αορτή Χωρίζονται από τη διγλώχινη βαλβίδα Περιέχει οξυγονωμένο αίμα Δέχεται αίμα από τους πνεύμονες Εκεί αρχίζει η διέγερση της καρδίας 13. Το σχεδιάγραμμα δείχνει τομή της ανθρώπινης καρδίας. 6

7 (α) Ποια είναι η λειτουργία του Α; (β) Τι παριστάνουν τα γράμματα Β και Γ; (γ) Να εξηγήσετε προσεκτικά τη σχέση μεταξύ των δομών Δ, Ε και Ζ. (δ) Να σχεδιάσετε βελάκια πάνω στο σχεδιάγραμμα που να δείχνουν την πορεία του οξυγονωμένου αίματος από το σημείο που μπαίνει στην καρδία μέχρι το σημείο που βγαίνει από την καρδία. (ε) Το σχεδιάγραμμα δείχνει την καρδιά σε τομή αλλά σε διαφορετικό μέρος. Ποια από τις γραμμές Χ---Χ, Ψ---Ψ, ή Ω---Ω αντιστοιχεί με το πιο πάνω σχήμα; 14. Το σχεδιάγραμμα δείχνει τομή της ανθρώπινης καρδίας. (α) Με βέλη να δείξετε την πορεία του αίματος στην αριστερή πλευρά της καρδίας (β) Τι παριστάνουν τα γράμματα Α και Β; (γ) Ποια είναι η λειτουργία των βαλβίδων στην καρδία; (δ) Να περιγράψετε τι θα συμβεί στην κάθε μια από τις βαλβίδες καθώς συσπάται ο μυς γύρω από την αριστερή κοιλία. (ε) Οι στεφανιαίες αρτηρίες μεταφέρουν αίμα στο μυοκάρδιο. Τι θα συμβεί αν κλείσει μια από αυτές τις αρτηρίες; (στ) Να δώσετε δυο μέτρα που μπορούν να ληφθούν για να απομακρυνθεί ο κίνδυνος να συμβεί αυτό. 15. Το σχεδιάγραμμα δείχνει κατά απλοποιημένο τρόπο το κυκλοφορικό σύστημα. 7

8 Γράφοντας στον πίνακα πιο κάτω, πρώτα το γράμμα και μετά το όνομα όλων των μερών, να δείξετε την πορεία ενός ερυθρού κυττάρου από την κοιλιακή αρτηρία (Μ) μέχρι τους νεφρούς. Μη γράψετε το γράμμα ή το όνομα άλλων μερών. Η πρώτη γραμμή έχει συμπληρωθεί ως παράδειγμα ΓΡΑΜΜΑ Ν ΟΝΟΜΑ Τοιχώματα στομαχιού 16. Το διάγραμμα δείχνει μέρος του τριχοειδικού δικτύου σ ένα όργανο του ανθρώπινου σώματος. (α) Να ονομάσετε το είδος του ιστού που σχηματίζει τα τοιχώματα των τριχοειδών αγγείων. (β) Να εξηγήσετε το λόγο για τον οποίο παρατηρείται: (i) έξοδος νερού (και θρεπτικών ουσιών) από τα τριχοειδή αγγεία στα σημεία Α του υγρού των ιστών (ii) είσοδος νερού (και προϊόντων μεταβολισμού των κυττάρων) μέσα στα τριχοειδή αγγεία στο σημείο V. 8

9 (γ) (i) Να ονομάσετε το υγρό που υπάρχει στο αγγείο Χ. (ii) Να αναφέρετε τέσσερις λειτουργίες του υγρού αυτού. (iii) Πού χύνεται τελικά στην κυκλοφορία του αίματος το υγρό του αγγείου Χ; 17. Το σχήμα παριστάνει απλουστευμένο ανθρώπινο κυκλοφορικό σύστημα. (α) Να ονομάσετε τα αγγεία 1-6 (β) Στο αίμα του αγγείου 3 υπάρχουν αυξημένες ποσότητες αμινοξέων και μονοσακχάρων ενώ στο αίμα του αγγείου 4, αυξημένη ποσότητα ουρίας. Να Εξηγήσετε γιατί. (γ) Ποια διαφορά παρουσιάζει η αιμοσφαιρίνη του αίματος του αγγείου 1 από το αίμα του αγγείου 2; (δ) Να εξηγήσετε τι είναι ο όγκος παλμού και τι η καρδιακή παροχή (Κατά Λεπτό Όγκος Αίματος). 18. (α) Τι αντιπροσωπεύουν οι αριθμοί 1, 2, 3 και 4 στην εικόνα; (β) Να δώσετε εξηγήσεις σχετικές με το φαινόμενο που παρουσιάζει η εικόνα. 19. Το σχεδιάγραμμα Α παριστάνει τομή ανθρώπινης καρδίας. 9

10 (α) Να γράψετε με σειρά τι αντιπροσωπεύουν οι αριθμοί 1-12 του σχεδιαγράμματος. (β) Στα σχεδιαγράμματα Β και Γ φαίνεται μόνο η δεξιά πλευρά της καρδίας. Σε ποια φάση του καρδιακού παλμού βρίσκεται η καρδία σε καθένα από τα σχ. Β και Γ; (γ) Να εξηγήσετε τι ακριβώς γίνεται σε κάθε φάση του καρδιακού παλμού. (δ) Να εξηγήσετε τι είναι η καρδιακή παροχή (κατά λεπτό όγκος αίματος) και πώς υπολογίζεται. (ε. Τι είναι ο στεφανιαίος κόλπος, που καταλήγει και ποιος είναι ο ρόλος του ; 20. (α) Να δώσετε τα ονόματα των αρτηριών και των φλεβών που έχουν τους αριθμούς 1-5 και αναφέρετε τέσσερις από τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των αρτηριών και των φλεβών. (β) Πού παράγονται και πού καταστρέφονται τα ερυθρά και τα λευκά αιμοσφαίρια; (γ) Να αναφερθείτε στη διαδικασία πήξης του αίματος και δώστε το ρόλο των αιμοπεταλίων. (δ) Ποιος από τους 4 χώρους της καρδίας έχει παχύτερο τοίχωμα και γιατί; 20. Στο σχήμα φαίνονται συστατικά ανθρώπινου αίματος σε μεγέθυνση περίπου 1,500 φορές. 10

11 (α) Να ονομάστε τα κύτταρα 1, 2 και 3. (β) Να αναφέρετε μια σπουδαία δραστηριότητα του κάθε κυττάρου 1, 2 και 3. (γ) Να περιγράψετε τη διαδικασία στην οποία παίζουν σημαντικό ρόλο τα κύτταρα 3. (δ) Να αναφέρετε τα κυριότερα μέρη του ανθρώπινου σώματος στα οποία παράγονται τα κύτταρα 1, 2 και Το σχεδιάγραμμα δείχνει έμμορφα συστατικά του αίματος. (α) (i) Να ονομάσετε τα A, B και Γ. (ii) Πού βρίσκονται τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα; Να γράψετε μια διαφορά τους από τα ερυθρά κύτταρα. (β)τι είναι τα μακροφάγα και πώς συμβάλλουν στην άμυνα του οργανισμού; (γ) Να εξηγήσετε γιατί κάποιοι αθλητές, παράνομα, παίρνουν ερυθροποιητίνη. 22. Το πιο κάτω διάγραμμα δείχνει σχηματικά το κυκλοφορικό σύστημα 11

12 (α) Να ονομάσετε τα όργανα Χ και Ψ. (β) Να περιγράψετε τη διαδρομή ενός ερυθρού αιμοσφαιρίου που μεταφέρεται από τα άνω άκρα στους νεφρούς. (γ) Να δώσετε τρεις διαφορές μεταξύ της πνευμονικής αρτηρίας και της πνευμονικής φλέβας. (δ) Να εξηγήσετε πως η σχέση πίεση αίματος/ωσμωτική πίεση καθορίζει τη λειτουργία των τριχοειδικών δικτύων. 23. Το σχεδιάγραμμα παριστάνει ανθρώπινη καρδία. 12

13 (α) Να ονομάσετε τα μέρη 1-8. (β) Να περιγράψετε τη στεφανιαία κυκλοφορία του αίματος. (γ) Τι είναι οι προτριχοειδείς σφιγκτήρες, πού ακριβώς βρίσκονται και ποιος είναι ο ρόλος τους; (δ) Ποιο είναι το πλουσιότερο αιμοφόρο αγγείο σε θρεπτικά συστατικά μετά από ένα γεύμα και σε ποιο όργανο μεταφέρεται το αίμα από το αγγείο αυτό; (ε) (i) Να ονομάσετε τα στάδια του καρδιακού παλμού και να εξηγήσετε τι είναι η καρδιακή παροχή. (ii) Τι είναι η κοιλιακή μαρμαρυγή και γιατί οδηγεί στο θάνατο αν δεν αντιμετωπισθεί έγκαιρα; (iii) Δίδονται τα αγγεία: τριχοειδές, αρτηρίδιο, κάτω κοίλη φλέβα, ηπατική αρτηρία. Να τα γράψετε σε σειρά, αρχίζοντας από το αγγείο με τη μεγαλύτερη πίεση. (στ) Τι είναι ο αιματογκεφαλικός φραγμός και ποια είναι η σημασία του; 24. Στο σχεδιάγραμμα πιο κάτω φαίνονται ορισμένα κύτταρα του αίματος. (α) Τα κύτταρα Α αντιπροσωπεύει ένα ουδετερόφιλο, το Β ένα μονοκύτταρο και το Γ ένα λεμφοκύτταρο. Να αναφέρετε το ρόλο του καθενός κυττάρου. 13

14 (β) Γιατί, κατά την άποψή σας, το ουδετερόφιλο έχει πυρήνα με το σχήμα που βλέπετε στο σχεδιάγραμμα; (γ) Πώς ονομάζονται και ποιος είναι ο ρόλος των άλλων κυττάρων που φαίνονται στο σχεδιάγραμμα; 25. (α) Να ονομάσετε τα μέρη της καρδίας Α Δ που φαίνονται στο σχεδιάγραμμα πιο κάτω και να δώσετε μια λειτουργία του κάθε μέρους. (β) Να εξηγήσετε σε ποια στιγμή του καρδιακού κύκλου οι κολποκοιλιακές βαλβίδες είναι κλειστές και το λόγο για τον οποίο είναι κλειστές. (γ) Να ονομάσετε το μέρος της καρδίας που είναι υπεύθυνο για την έναρξη της διέγερσης της καρδίας. 26. Το σχεδιάγραμμα δείχνει τομή της ανθρώπινης καρδίας (α) Να ονομάσετε τα μέρη Α, Β και Γ. (β) Να περιγράψετε πως η δομή της αριστερής κοιλίας και τα μέρη Β και Γ βοηθούν στη λειτουργία της αριστερής κοιλίας. (γ) Κατά τη διάρκεια της κύησης, πολλά όργανα της γυναίκας χρησιμοποιούν περισσότερο οξυγόνο παρά όταν η γυναίκα δεν είναι έγκυος. Η Γραφική παράσταση πιο κάτω δείχνει την αυξανόμενη χρήση οξυγόνου προς το τέλος της κύησης σε σύγκριση με τη χρήση οξυγόνου πριν την εγκυμοσύνη. (δ) Να δώσετε εξηγήσεις γιατί αυξάνεται η ποσότητα του οξυγόνου που χρησιμοποιείται από τα όργανα: (i) Μήτρα (ii) Καρδία ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 14

15 1. Σε ποιο από τους πιο κάτω αιμοδέκτες δεν μπορεί να δώσει αίμα αιμοδότης ομάδας αίματος Α και Rhesus αρνητικός; Α. Ο Rhesus αρνητικός Β. Α Rhesus θετικός Γ. ΑΒ Rhesus αρνητικός Δ. Α Rhesus αρνητικός Ε. ΑΒ Rhesus θετικός 2. Ποιο από τα πιο κάτω δεν είναι σωστό; Α. η περικαρδιακή κοιλότητα περιέχει υγρό για να περιορίζονται οι τριβές λόγω της κίνησης της καρδίας Β. το τοίχωμα της δεξιάς κοιλίας είναι πιο χοντρό από εκείνο της αριστερής κοιλίας της καρδίας Γ. στο κάτω μέρος των κοιλιών προσφύονται οι θηλοειδείς μύες Δ. η περικαρδιακή κοιλότητα επιτρέπει την ολίσθηση της καρδίας. Ε. το δεμάτιο του Hiss αποτελείται από ίνες Purkinje. 3. Το αγγείο 6 του σχήματος είναι Α. ηπατική αρτηρία Β. ηπατική φλέβα Γ. πυλαία φλέβα Δ. κάτω κοίλη φλέβα Ε. αορτή 4. Η στένωση των στεφανιαίων αρτηριών μπορεί να αντιμετωπισθεί με: Α. επέμβαση bypass (παρακαμπτήριος) Β. μπαλονάκι Γ. σωστή διατροφή Δ. τα 3 πιο πάνω Ε. το Α και Β 5. Τι ισχύει για το φλεβόκομβος: Α. είναι ο φυσικός βηματοδότης της καρδίας Β. αποτελείται από ειδικά κύτταρα της καρδίας που αυτοδιεγείρονται Γ. βρίσκεται στο δεξιό κόλπο Δ. όλα τα πιο πάνω Ε. μόνο το Α 15

16 6. Στο σχήμα φαίνεται μέρος του αρτηριακού συστήματος του ανθρώπου. Τα μέρη 1 και 2 του σχήματος δείχνουν αντίστοιχα Α. υποκλείδια αρτηρία, ανιούσα αορτή Β. ανώνυμη αρτηρία, έξω καρωτίδα Γ. υποκλείδια αρτηρία, κοινή καρωτίδα Δ. αορτικό τόξο, ανιούσα αορτή Ε. κατιούσα αορτή, έσω καρωτίδα 7. Ποιος συνδυασμός αριθμών Α-Ε δίνει τα μέρη της καρδίας 1-6 του σχήματος, με τη σειρά που αναφέρονται πιο κάτω; -τριγλώχινη βαλβίδα -πνευμονική αρτηρία -μιτροειδής βαλβίδα -αορτή -αριστερή κοιλία -σιγμοειδής βαλβίδα Α Β Γ Δ Ε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Χρησιμότητα κυκλοφορικού συστήματος 1. Μεταφορά O2 θρεπτικών συστατικών στους ιστούς 2. Απομάκρυνση

Διαβάστε περισσότερα

3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η μεταφορά των θρεπτικών ουσιών στα μα που κυκλοφορεί μέσα σ' αυτά. Στενά συνδεδεμένο με το κυκλοφορικό σύστημα είναι κύτταρα των ιστών και η απομάκρυνση από αυτά των

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Δρ. Νίκος Γιαννακούρης ΑΘΗΝΑ 2008 Κεφάλαιο 1: Κυκλοφορικό Σύστημα ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΜΙΑ- ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 1.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΜΙΑ- ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 1.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ- ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 1.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Κυκλοφορικό ή καρδιοαγγειακό σύστημα. Αποτελείται Καρδιά και αγγεία (αρτηρίες και φλέβες). Κύρια αποστολή του καρδιαγγειακού συστήματος.

Διαβάστε περισσότερα

www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 2011 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Στο πεπτικό σύστημα γίνεται η επεξεργασία των τροφών καθώς η μετατροπή ς σε απλούστερες. Η λειργία πεπτικού συστήματος μπορεί να συνοψιστεί σε τρεις λέξεις: (α) πέψη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 1) ΠΩΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΥΕΤΑΙ Η ΑΙΜΑΤΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ;

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 1) ΠΩΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΥΕΤΑΙ Η ΑΙΜΑΤΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ; ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 1) ΠΩΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΥΕΤΑΙ Η ΑΙΜΑΤΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ; 2) ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Ο ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΧΟΕΙΔΟΥΣ ΑΓΓΕΙΟΥ; 3) ANAΦΕΡETE ΤΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΥΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. Τα χαρακτηριστικά των οργανισμών 1. Ποια τα κοινά χαρακτηριστικά των ζωντανών οργανισμών; Οι οργανισμοί τρέφονται Αναπνέουν Απεκκρίνουν Αναπαράγονται Αναπτύσσονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ A: 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3 o & 4 o A1. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις. 1. Η αορτή διακρίνεται σε 3 μέρη: α) την, (β) το και (γ) την. 2. Από το αορτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Αύρα Ευαγγελάτου Ανδρέας Τζανετής ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Σεπτέμβριος 2014 Copyright για τις απαντήσεις, Αύρα Ευαγγελάτου και Ανδρέας Τζανετής, 2014 Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ημερομηνία και Ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013 07:30-10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΡΟΣ Α

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΡΟΣ Α Εβδ.6 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΡΟΣ Α 01/79 Εβδ.6 Σκοπός της κυκλοφορίας: Η µεταφορά θρεπτικών συστατικών σε όλους τους ιστούς Χωρίζεται σε 1.Συστηµατική ή Μεγάλη κυκλοφορία 2.Πνευµονική ή Μικρή κυκλοφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α Στοιχεία Ανατομίας και Φυσιολογίας

ΜΕΡΟΣ Α Στοιχεία Ανατομίας και Φυσιολογίας ΜΕΡΟΣ Α Στοιχεία Ανατομίας και Φυσιολογίας Από λειτουργικής άποψης, ο ανθρώπινος οργανισμός διαχωρίζεται στα κάτωθι «συστήματα»: Μυοσκελετικό Κυκλοφορικό Αναπνευστικό Πεπτικό Ουροποιογεννητικό Αίμα και

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη πριν τις εξετάσεις Καλό διάβασμα

Επανάληψη πριν τις εξετάσεις Καλό διάβασμα Επανάληψη πριν τις εξετάσεις Καλό διάβασμα 2013-2014 Θέματα πολλαπλής επιλογής Κύτταρα όμοια μορφολογικά και λειτουργικά αποτελούν α. ένα όργανο. β. ένα ιστό. γ. ένα οργανισμό. δ. ένα σύστημα οργάνων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ Ανδρέας Μ. Μαμαντόπουλος, Αναστάσιος Γ. Γερασιμάτος Γεώργιος - Μάριος Ι. Καραγιάννης ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ NURSING INTERVENTIONS IN PATIENTS WITH HEART FAILURE: NEW DATA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Το θαυματουργό υγρό της ζωής»

«Το θαυματουργό υγρό της ζωής» «Το θαυματουργό υγρό της ζωής» Κυριαζοπούλου Σοφία Φυσικός, Υπεύθυνη ΕΚΦΕ Ροδόπης sophia@inp.demokritos.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το κυκλοφορικό σύστημα του ανθρώπου εξετάζεται μέσα σε 3-4 διδακτικές ώρες για τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2010 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2010 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2010 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : 1. (α) Α: Ανήκει στα: ουδέτερα λίπη (τριγλυκερίδια) Β: Ανήκει στα: φωσφορολιπίδια (β) Δύο από τα πιο κάτω. Τα λίπη: Είναι κακοί αγωγοί

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό υλικό αγωγής υγείας

Εκπαιδευτικό υλικό αγωγής υγείας Εκπαιδευτικό υλικό αγωγής υγείας Εκπαιδευτικό υλικό αγωγής υγείας Πρόγραμμα αγωγής υγείας για την πρόληψη χρήσης προϊόντων καπνού στην παιδική και εφηβική ηλικία Επιστημονικός Υπεύθυνος Έκδοσης: Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Η συνεχής ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών και εφαρµογών για την ιατρική

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Η συνεχής ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών και εφαρµογών για την ιατρική ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνεχής ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών και εφαρµογών για την ιατρική αποτελεί αδήριτη ανάγκη στη σύγχρονη εποχή που διάγουµε. Ένας σηµαντικός παράγοντας που περιορίζει σε ορισµένο βαθµό την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 1 Η φυσιολογική καρδιά είναι µία πολύ δυνατή αντλία φτιαγµένη από µυϊκό ιστό, που λειτουργεί εντατικά και συνεχώς. Έχει περίπου τις διαστάσεις µιας ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Δρ. Aντώνης Πίτσης, MD, FETCS,FESC Διευθυντής Kαρδιοθωρακοχειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ή μελέτη του επιπολασμού

ή μελέτη του επιπολασμού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜ ΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία: Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (Χ.Α.Π.). ΣυγκριτικήΣ ή μελέτη του επιπολασμού της νόσου μεταξύ παραθαλάσσιας

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση πιθανής συσχέτισης μεταξύ επαγγελματικού ιστορικού και ανάπτυξη καρκίνου του πνεύμονα

Διερεύνηση πιθανής συσχέτισης μεταξύ επαγγελματικού ιστορικού και ανάπτυξη καρκίνου του πνεύμονα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Διερεύνηση πιθανής συσχέτισης μεταξύ επαγγελματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ Α' ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Μάθημα: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ημερομηνία και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Η TELESTAR παρουσιάζει ένα νέο επαναστατικό προϊόν για ενδοφλέβια αιμοφωτοθεραπεία με laser. Πώς οι ημιαγωγοί laser 650nm μπορούν να σας βοηθήσουν

Η TELESTAR παρουσιάζει ένα νέο επαναστατικό προϊόν για ενδοφλέβια αιμοφωτοθεραπεία με laser. Πώς οι ημιαγωγοί laser 650nm μπορούν να σας βοηθήσουν Η TELESTAR παρουσιάζει ένα νέο επαναστατικό προϊόν για ενδοφλέβια αιμοφωτοθεραπεία με laser. Πώς οι ημιαγωγοί laser 650nm μπορούν να σας βοηθήσουν Έχετε υποστεί έμφραγμα του μυοκαρδίου ; Εγκεφαλικό ; Προχωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία «ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ»

Διπλωματική Εργασία «ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία «ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Διευθυντής: Καθηγητής κ. Γεώργιος Ανωγειανάκις

Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Διευθυντής: Καθηγητής κ. Γεώργιος Ανωγειανάκις 1. Που βρίσκεται η καρδιά; Α) Εξ ολοκλήρου στο αριστερό μεσοθωράκιο Β) Πίσω από την τραχεία Γ) Εξ ολοκλήρου στο δεξί μεσοθωράκιο Δ) Μπροστά από την τραχεία Ε) Παρασπονδυλικά αριστερά 2. Ποια από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα